Nieuwsbrief nr 2 - Hbss

svtec.nl

Nieuwsbrief nr 2 - Hbss

WWW.FEYENOORD.NL | apRiL 2012

Supporterszaken & MVO geven

presentaties op alle afdelingen

Nog dit seizoen is het doel om alle afdelingen

binnen Feyenoord Rotterdam N.V. op

de hoogte te brengen van het MVO-beleid

dat Feyenoord voert. Op deze manier

hopen wij een stukje bewustwording te bewerkstelligen

en waar mogelijk participatie

van medewerkers te ontwikkelen binnen de

maatschappelijke projecten.

Deze presentatie laat alles zien waar de

Feyenoord Foundation voor staat, welke

doelen er zijn en met welke projecten

de organisatie deze doelen wilt realiseren.

Zoals eerder aangegeven zijn deze

presentaties van belang om het nut van

maatschappelijk verantwoord ondernemen

aan te geven en hier ook draagvlak voor te

creëren.

Kort geleden is de presentatie geweest

voor de Technische- en medische staf van

de A-selectie. Hier gaf Dhr. Martin van Geel

terecht aan dat er in de toekomst geen

sponsor meer zal zijn die niet een deel van

het geld terug wilt zien in maatschappelijke

activiteiten. Dhr. Van Geel geeft aan: “Het

belang van maatschappelijk verantwoord

ondernemen wordt alsmaar groter en groter,

een club kan niet meer zonder.”

Jonge Feyenoord supporters naar

kamp Westerbork

Donderdag 20 april is een delegatie van

Feyenoord afgereisd naar het verre Oosthalen

om kamp Westerbork te bezoeken.

De delegatie bestond uit twee Feyenoord

Fancoaches, de coördinator van Feyenoord

Jobscorer, Gerard Meijer en vier

jonge Feyenoord supporters. Enkele dagen

eerder had Feyenoord namelijk een

uitnodiging ontvangen om de opening

van de expositie ‘Het Verdwenen Elftal’

bij te wonen.

Het thema van de middag was ‘Voetbal

verbindt’, iets wat natuurlijk goed aansluit

bij de projecten van Feyenoord in de

samenleving en het thema ‘Feyenoord is

meer dan voetbal’. De expositie vertelt

het verhaal van het voetbal in kamp

Westerbork, wat in competitieverband

gespeeld werd. Kampoverlevenden

vertelden tijdens de middag over wat het

voetbal voor hen betekende tijdens de

oorlog.

De aanwezigheid van Feyenoord als

enige Betaald Voetbal Organisatie werd

door de organisatoren van de middag

zeer op prijs gesteld en met veel bijzondere

verhalen keerden we aan het einde

van de middag terug naar Rotterdam.

Vier pijlers centraal

binnen Feyenoord in

de Samenleving

Voor het nieuwe seizoen zijn vier pijlers

ontwikkeld welke meer de nadruk zullen

krijgen binnen de Feyenoord Foundation, te

weten: Sportparticipatie, Educatie, Sociale

Cohesie en Gezondheid. Deze vier pijlers

richten zich op:

Sportparticipatie;

• Doelgroep in beweging zetten

• Kennismaken met verschillende sporten

• Lid worden van een vereniging

• Bewegen/sporten als leuk ervaren

Talentontwikkeling;

• Zelfvertrouwen

• Motivatie

• Zelfstandig werken

• Samenwerken

Sociale Cohesie;

• Respect voor anderen

• Respect voor je omgeving

• Respect voor jezelf

Gezondheid;

• Goed / gezond eten

• Genoeg (water) drinken

• Op tijd naar bed gaan

• Zorgen voor een ritme in het dagelijks

leven


Stadsderby ook voor Rotterdamse schoolvoetballers

De stadsderby tussen Feyenoord en Excelsior

werd zaterdag 14 april niet alleen

tussen de eerste teams uitgevochten. Voorafgaand

aan de Eredivisiewedstrijd streden

ook de grootste talenten van schoolsportverenigingen

namens Feyenoord, Excelsior

en Sparta tegen elkaar. De inzet was, voor

het derde jaar op rij, de Stadsderby Cup.

De jonge talenten die uitkwamen voor

Feyenoord mochten zich na hun overtuigende

partijspel de winnaars noemen van

de Stadsderby Cup 2011/2012.

De cup is een traditie die jaarlijks moet

uitwijzen welk deel van de stad de grootste

voetbaltalenten herbergt. De ‘SSV-talenten’

zijn tussen de negen en elf jaar en zijn afkomstig

van alle Rotterdamse schoolsportverenigingen

die voetbal aanbieden. De

strijd om de Cup werd in De Kuip gespeeld

terwijl de eerste supporters het stadion binnenkwamen.

Na afloop kregen alle deelnemende

kinderen een kleine beker uitgereikt

door de mascottes van de drie BVO’s,

Coentje, Sparta Piet en Woutje Stein. Het

team van Feyenoord mocht uiteindelijk als

winnaar en met de grote beker naar huis

als winnaar.

Trainersdag voor Feyenoord

Amateurpartners

Feyenoord telt op dit moment 280 officiële

Amateurpartners. De partners zijn afkomstig

uit het gehele land, vanaf het puntje in

Limburg tot aan de kop van Groningen. Het

project bestaat nu vijf jaar en is in eerste

instantie bedoeld om de breedtesport in

Nederland van positieve impulsen te voorzien.

Zo heeft Feyenoord op woensdag 18 april

de Feyenoord Trainersinformatiedag georganiseerd,

waarin het technische kader van

de Amateurpartners werd uitgenodigd om

mee te kijken in de ‘technische keuken’ van

Feyenoord. Tijdens deze dag heeft Feyenoord

120 trainers mogen ontvangen en

de dag stond volledig in het teken van de

‘Individuele benadering’.

Aan het begin van deze dag werden de

trainers ontvangen met een welkomstwoord

van Eric Gudde. Dit welkomstwoord werd

vervolgd door de training van Feyenoord

één te bekijken en een presentatie van

Martin van Geel. Na de presentatie van

Martin van Geel werd de lunch verzorgd

door verschillende hostesses van het

Albeda College en namen de trainers deel

aan een presentatie van Stanley Brard van

de Feyenoord Academy. Daarna gingen zij

richting Varkenoord voor het bekijken van

de training van het jeugdelftal en is er een

nabespreking over de trainingen in de Jan

Linssenzaal geweest.

Feyenoord zet zich in voor de Rotterdamse

schoolsportverenigingen, zo ook met de

Stadsderby Cup. Feyenoord verzorgd

onder meer clinics en trainingen om bewegingsarmoede

aan te pakken en de schoolprestaties

van kinderen te bevorderen.

Giovanni van Bronckhorst

Academy geeft in

samenwerking met FRL een

workshop spandoeken spuiten

In de week van 26 maart waren de kinderen van

de Giovanni van Bronckhorst Academy vol van

het feit dat zij spandoeken mochten maken voor

de wedstrijd Feyenoord – Excelsior.

De jongens van FRL gaven clinics in het spuiten

van spandoeken en vertelden de kinderen op

een leuke manier wat wel en niet mag binnen

het stadion. Aan de hand van voorbeelden

mochten de kinderen in eerste instantie een

persoonlijk ontwerp maken, uitgetekend op A4

papier. Hier werden de vier beste ideeën uitgekozen

waarna er een samenvoeging ontstond

van de ideeën. Deze ontwerpen werden voor

een klein deel uitgetekend op doek door de

FRL jongens waarna de kinderen de doeken

mochten ‘inkleuren’.

Uiteindelijk werden er in de gehele week 12

ontwerpen gemaakt, allen op de tweede ring

opgehangen tijdens Feyenoord – Excelsior. Tijdens

deze wedstrijd konden de kinderen van de

Giovanni van Bronckhorst Academy hun werk

opnieuw bewonderen. Dit stukje aandacht zorgt

voor een hoger zelfvertrouwen en een betere

zelfontplooiing onder de kinderen.


Het effect van de Giovanni van Bronckhorst

Academy werpt zijn vruchten af

De Giovanni van Bronckhorst Academy

boekt steeds meer vooruitgang en ook de

ouders merken dat, zelfs al na één dag.

Marjan van Eijck, zorgcoördinator bij OBS

Blijvliet zegt: “Ik had gewild dat jullie donderdag

bij mij in de auto hadden gezeten. Ik

reed met drie kinderen naar jullie toe en het

was heel stil, zelfs op mijn vragen kreeg ik

nauwelijks antwoord. Op de terugweg had ik

drie enthousiaste, kakelende kinderen in de

auto. Ik moest zelfs het raam open zetten om

de klanken te laten ontsnappen. Wat waren

ze enthousiast, over de map, de tips, de

speciale computers waarbij zijn het scherm

mochten aanraken en het mooiste vonden

ze nog het spel waarin ze mochten zeggen

waarin zijzelf goed waren. Ik was al enthousiast

maar als je ziet wat dit bij de kinderen

doet en dat al na één dag, geweldig!!”

Daarnaast kregen wij de volgende reactie

na Feyenoord – Excelsior op Eredivisie

Live van Marthijn van Tellingen uit Emmen:

“Na de uitzending op Eredivisie Live wil

ik mijn diepe respect overbrengen over

de Giovanni van Bronckhorst Academy

en alles wat jullie voor de jeugd doen. Ik

als PSV supporter volg Feyenoord zover

het mogelijk is, omdat mij het stadion en

het fantastische publiek wat Feyenoord

heeft, mij zeer aanstaat. Keep up the good

work!!”

Geweldig om te zien wat voor effect de

Academy heeft op de kinderen en tevens

ook naar buiten toe. Zo zijn wij ook erg blij

met de exposure door OBS de Wielslag op

hun website. Een mooi stukje dat precies

aangeeft waar de Giovanni van Bronckhorst

Academy voor staat.

Het Sophia Kinderziekenhuis en Feyenoord

De eerste acties voor het Sophia Kinderziekenhuis

zijn van start gegaan. Zo is er twee

weken geleden het eerste geld opgehaald

door de BAM groep, te weten €500,- (VIJF-

HONDERD euro). Dit geld is binnengekomen

door de hulp van Martin van Geel. De

technisch directeur gaf een presentatie voor

de BAM groep waarna hij voor de donatie

zelf een goed doel mocht kiezen.

Daarnaast heeft ook het Voetbalpark indirect

zijn steentje bijgedragen. Nadat het Voetbalpark

van dit jaar afgelopen was, waren er

diverse zakjes snoep over. Ben Hoogwerf en

Cor van de Tor brachten deze overgebleven

zakjes naar het Sophia Kinderziekenhuis om

de kinderen te verassen.

Cor vertelt: “Nadat ik meegevraagd was door

Ben Hoogwerf om deze zakjes snoep af te

geven bij het Sophia Kinderziekenhuis wilde

ik geen nee zeggen. Het leek mij een eer om

mee te mogen en toen wij met de bezorgbus

het Sophia naderden kreeg ik er een warm

gevoel van. We werden opgewacht door

twee aardig mensen, ze waren zo blij met de

spullen die wij als Feyenoord weggeven. Mijn

waardering gaat uit naar alles wat de mensen

van het Sophia voor die kinderen doen en ik

hoop dat ik in de toekomst nog meer mag

doen buiten mijn werkzaamheden in het

magazijn om.”Feyenoord

Fancoachproject voert

eindgesprekken

Het eindgesprek van het Fancoachproject

vindt standaard plaats in de gastenkleedkamer

van het stadion. Uit ervaring blijkt

dat de aanwezigheid van iemand van de

selectie een indruk achterlaat bij de jongeren

en het gesprek daardoor meer effect heeft.

De jongeren hebben hun alternatieve traject

afgesloten middels een eindgesprek met

Jean-Paul van Gastel en de Fancoach.

In april heeft Feyenoord namelijk middels het

Fancoachproject wederom een succesvolle

terugkeer van twee jongeren in het stadion

gerealiseerd. Deze jongeren hebben eerder

dit seizoen beiden een stadionverbod opgelegd

gekregen. Supporters onder de 24 jaar

worden na een stadionverbod automatisch

doorverwezen naar de Feyenoord Fancoach.

Tijdens het traject hebben de jongeren

ieder een bepaald aantal uren meegedraaid

bij Feyenoord. Tijdens deze uren hebben

ze verschillende werkzaamheden verricht

zoals het helpen bij sociaal maatschappelijke

activiteiten maar ook bijvoorbeeld het

werken in het magazijn of het opruimen van

het gebied rondom het stadion. De jongeren

lieten tijdens het eindgesprek zien meer inzicht

te hebben gekregen in datgene wat ze

gedaan hebben en waarom ze hiervoor een

stadionverbod hebben gekregen. Feyenoord

verwelkomt de jongeren terug in het stadion.

Zo kunnen ze hun club tijdens de spannende

ontknoping van de competitie op een positieve

manier kunnen steunen, want ja Ajax

thuis, FC Twente thuis en PSV thuis hebben

deze jongens door hun eigen fouten allemaal

moeten missen, zonde!!


Officiële kick-off Jobscorer groot succes

Dinsdag 3 april 2012 was het dan eindelijk

zover, de Kick-off van het nieuwe project

binnen de Feyenoord Foundation: Feyenoord

Jobscorer.

In de aanloop naar het project zijn er elf kandidaten

geselecteerd in samenwerking met het

UWV. Het elftal van Jobscorer bestaat uit één

meisje en tien jongens, allen in de leeftijdscategorie

van 18 tot en met 27 jaar.

Als eerste werd er door coördinator Mark Smit

een PowerPoint presentatie gegeven over de

inhoud van Feyenoord Jobscorer. Hierbij werd

verteld over de vier fases die de kandidaten het

komende jaar gaan doorlopen. Daarna kreeg

Dhr. M. Van Putten, directeur UWV Rijnmond,

het woord om de kandidaten succes te wensen

met deze mooie kans die hen geboden is

door Feyenoord.

Ronald Koeman werd vervolgens onder luid

Rotterdamse derby in het teken van de

Feyenoord Foundation

Feyenoord – Excelsior dé Rotterdamse

derby van dit jaar stond in het teken van alle

maatschappelijke projecten welke de Feyenoord

Foundation heeft gerealiseerd.

Tijdens deze wedstrijd was er veelvuldig

aandacht voor Scoren op Zuid en in Noord,

Feyenoord Jobscorer, Giovanni van Bronckhorst

Academy en het Feyenoord Fancoachproject.

Scoren op Zuid en Scoren in Noord:

Kinderen die gedurende dit seizoen hebben

geparticipeerd in de projecten mochten de

wedstrijd Feyenoord – Excelsior bekijken.

Daarnaast is de StadsDerbyCup gespeeld

door schoolsportverenigingen en is de Winnaar

van het Jeugdproject bekend gemaakt:

Mathilde Gilcher.

Feyenoord Jobscorer:

Alle Jobscorer kandidaten hebben in de

aanloop naar de wedstrijd geholpen door

T-shirts uit te delen met het Feyenoord

Foundation logo erop. Daarnaast mocht één

kandidaat als steward bij de autopoort aan

de slag.

Giovanni van Bronckhorst Academy:

De Gio Academy was ook actief op deze

dag, zo hebben twee voortgezet onderwijs

leerlingen interviews gehouden in de mixedzone

en hebben zij op de perstribune de

wedstrijd gevolgd. Daarnaast hebben acht

leerlingen van het basisonderwijs de vlaggen

vastgehouden toen de spelers het veld op

kwamen.

Feyenoord Fancoachproject:

In samenwerking met FRL hebben de Fancoaches

diverse spandoeken opgehangen.

Deze spandoeken zijn gemaakt door de kinderen

uit de Gio Academy en kinderen van

de scholen “Nelson Mandela” en “Pantarijn”.

‘Kinderen schoolsportvereniging krijgen training als professionals.’

applaus welkom geheten en ook de trainer van

Feyenoord sprak de elf kandidaten motiverend

toe over samenwerken. Na deze mooie woorden

werd iedere speler uit het elftal van Jobscorer

naar voren geroepen om per persoon

het contract te tekenen. Tevens kregen zij een

mooie Feyenoord rugzak vol met benodigdheden

voor hun stage uitgereikt door Ronald Koeman

en werd er een leuke teamfoto gemaakt.

Inmiddels zijn we een aantal weken bezig en

heeft het Feyenoord Jobscorer team al diverse

werkzaamheden verricht binnen de Kuip en bij

verschillende Amateurpartners, zoals vv Rhoon

en LMO. De hele middag werd verslagen door

Feyenoord TV en Rijnmond TV.

Aankomende

nieuwsitems:

Eerste zomerse Footy4All is

een feit

In mei zal de eerste zomerse Footy4All

plaatsvinden. Een leuk concept waarbij

we onaangekondigd de wijk in gaan om

te voetballen op een voetbalveldje. De

kinderen die op dat moment aanwezig

zijn worden uitgenodigd mee te voetballen

in een compleet aangekleed Feyenoord

veld, daarnaast kunnen de kinderen

al hun vriendjes oproepen om mee te

doen.

Footy4Girls

Op 9 mei 2012 staat de eerste Footy-

4Girls op het programma. Een Footy4All

met een net iets andere insteek, speciaal

voor meisjes. Een afvaardiging van spelersvrouwen

komt op deze dag helpen

met de activiteiten die speciaal voor

meisjes in de wijk worden georganiseerd.

Feyenoord Jobscorer helpt

diverse Amateurpartners

Feyenoord is met het Jobscorer project

veelal actief bij Amateurpartners. Hier

doen de kandidaten klusjes als verven,

flyeren en dergelijke. Een erg leuk initiatief

waardoor de binding met Amateurpartners

vergroot wordt

Similar magazines