oudenburg (belgium) - Partnerschaftsverein Limburg eV

partnerschaftsverein.limburg.de

oudenburg (belgium) - Partnerschaftsverein Limburg eV

DONDERDAG 10 JULI 2008

Bezoek aan Brussel/Visite a Bruxelles/besuch an Brussel/Visit to Brussels:

Het Europees Parlement

Het Europees Parlement is de direct gekozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Het is het enige

instituut van de EU dat direct door de burgers wordt gekozen; hiervoor vinden één keer per vijf jaar de

Europese verkiezingen plaats in de diverse lidstaten. Het Europees Parlement stelt samen met de Raad van

Ministers Europese wetgeving op. De Medebeslissingsprocedure die sinds het Verdrag van Maastricht is

Page 16/27

More magazines by this user
Similar magazines