oudenburg (belgium) - Partnerschaftsverein Limburg eV

partnerschaftsverein.limburg.de

oudenburg (belgium) - Partnerschaftsverein Limburg eV

sporen van een volledig Romeins castellum met bijhorend grafveld bevat, meer nog dat het vierkante

Oudenburgse stratenpatroon op dat Romeins castellum teruggaat, sindsdien krijgt het historisch belang van

Oudenburg een heel andere dimensie.

Maar er is meer: blijkt dat sindsdien het archeologisch onderzoek nooit echt heeft stilgestaan in Oudenburg en

nog steeds nieuwe sporen en vondsten oplevert. Zo hebben diverse opgravingen in buurgemeenten

aangetoond dat er nog vele sporen van merovingische, karolingische en vroegmiddeleeuwse aanwezigheid

terug te vinden zijn. Een unieke situatie in Vlaanderen die een verloren gewaande continuïteit tussen

romeinse en vroegmiddeleeuwse periodes aantoont ! Dit alles geeft Oudenburg en zijn regio zowat een aura

van een ‘klein mekka van de archeologie’.

Midden jaren 1950 kwam men tot de ontdekking dat Oudenburg zich ontwikkeld heeft vanuit een romeins

castellum, een versterking uit de tweede eeuw na Christus die actief gebleven is tot de vierde eeuw. Deze

militaire versterking maakte onderdeel uit van een grotere linie aan de Europese kust, de ‘Litus Saxonicum’,

om de romeinse gebieden te verdedigen tegen invallen vanuit de zee. Vanuit de lucht is duidelijk een vierkant

grondplan te herkennen dat teruggaat op het vierkante plan van het castellum. Het unieke aan Oudenburg is

dat het de enige site van die linie is in Vlaanderen die op dergelijke systematische manier onderzocht is en nog

steeds wordt, met twee opravingssites in volle werking.

NAMIDDAG/NACHMITTAG/AFTERNOON/APRÈS-MIDI:

Naar zee (Oostende): Bezoek aan de Maritieme Site Oostende, korte kennismaking met de werking van The

European North-Sea commission, strandactiviteiten (Zee-rafting) + overzet naar Oostende-stad. Op de bus

(openbaar vervoer) discussie over jongeren en mobiliteit.

Page 24/27

More magazines by this user
Similar magazines