Download onze Gaia folder voor meer info.

eternal.light.nl

Download onze Gaia folder voor meer info.

Eternal Light & GAIA

GAIA -

De Genezende Straal van het Aarde Element

De basis van Eternal Light® energieën en de basis om met alle andere Stralen te werken.

GAIA is vanuit Golden Age Reiki voortgekomen en vanuit directe leiding van de Verlichte

Meesters door Shimara.

GAIA Basis Cursus:

Deze inwijding opent de hogere chakra’s, opdat je een zuiver kanaal voor de hoogste, gene-

zende energie wordt. Deze frequenties stromen dan door je handen heen om jezelf en ande-

ren te genezen. De energie wordt gevoeld als warmte of een tintelend gevoel in je handen.

Er wordt je dan geleerd om de genezende energie aan anderen te geven, terwijl men volle-

dig gekleed en ontspannen op een behandeltafel ligt. Je leert hoe je blokkades in de subtiele

lichamen, chakra’s en het fysieke lichaam kunt opmerken / voelen. Je leert de ware oorzaak

van ziekte, waarbij er ook voldoende tijd is om te oefenen. Ieder ontvangt en geeft een gene-

zende behandeling en leert zelfbehandeling en meditatie om elk fysiek, emotioneel en men-

taal probleem te helpen genezen. Je hebt geen enkele kennis of vooropleiding nodig om GAIA

te leren, slechts het eerlijke verlangen jezelf / anderen te genezen. GAIA energie is heel puur

en het is eenvoudig te geven. Je kunt deze schitterende energie ook gebruiken om kinderen,

dieren en planten te genezen.

Elke GAIA / Straal Inwijding helpt je oude patronen los te laten, emoties in evenwicht te

brengen, meer innerlijke vrede te verkrijgen en de ware oorzaak van ziekte en ongemak te

helen, terwijl je trillingsfrequentie verhoogd wordt.

GAIA Gevorderde Cursus:

Je kunt deze inwijding / cursus volgen, wanneer je je genezend vermogen wilt versterken,

waardoor méér genezende energie doorkomt en je een krachtig genezingsproces leert, dat

ook op afstand werkzaam is. Je krijgt zuivere, genezende symbolen aangereikt en je leert

veel verschillende manieren om ze te gebruiken. Je bent dan in staat aan iedereen genezende

energie te sturen, ongeacht waar men zich bevindt, of je kunt de symbolen gebruiken om het

genezingsproces voor jezelf en anderen te versnellen. Iedere deelnemer heeft de mogelijk-

heid de energie van elk symbool te ervaren tijdens een krachtige genezing in de groep.

Andere Goddelijk Genezende Stralen zijn aan Shimara door de Verlichte Meesters gegeven,

onder leiding van Sanat Kumara die alle Goddelijke Stralen die in deze tijd op Aarde komen,

overziet. Enkele van deze stralen zijn uniek op Aarde en ze bezitten allemaal subtiele doch

zeer krachtige vermogens tot transformatie. Om de volledige kracht van de Eternal Light®

frequenties te ervaren, kun je nadat de energieën van de GAIA Basis en Gevorderde Cursus

volledig opgenomen en geassimileerd zijn, inwijding nemen in elk van de andere Straal ener-

gieën, omdat je dan de juiste trillingsfrequentie hebt om er mee te werken. De andere God-

delijk Genezende Stralen komen ook door de handen / chakra’s voor zelfgenezing of om aan

anderen te geven. Elke inwijding verhoogt je trillingsniveau, brengt méér genezing, liefde en

vreugde. Eternal Light® kan dus ook gebruikt worden als pad voor spirituele groei, het brengt

een sterkere verbinding met je hoger zelf, verhoogde intuïtieve vaardigheden en diepere me-

ditaties.


• De GAIA Basis en Gevorderde Cursus zijn noodzakelijk om ingewijd te kunnen

worden in de andere Stralen van Eternal Light®.

• Na inwijding in Reiki kan herinwijding in GAIA gedaan worden om je in de

hogere trillingsfrequentie te brengen.

• Shimara komt regelmatig naar Slootdorp om inwijdingen en workshops te geven.

• Telefonisch spreekuur voor advies en remedie-consult, voor jezelf en je familie.

Marga Hoogeboom, telefoonummer: 0227 - 591847.

De 15 Planetaire Genezende Energieën & Andere Frequenties:

GAIA is de Genezende Straal van het Aarde Element en werkt door alle dimensies. GAIA is de

basis voor alle andere Stralen.

MERCURIUS is de Lucht / Ether Straal, geneest keel- en voorhoofdchakra’s. Helpt je je waar-

heden te spreken. Dit is ook een afstemming op de Engelenrijken.

ZON - de Heilige Vuur Straal. Deze energie zuivert en verandert hardnekkige blokkades door

alle dimensies heen. Uitermate geschikt om Miasma’s te zuiveren en weerstand tot verande-

ring.

MAAN is de Straal van het Water Element. Werkt op de emoties, het emotioneel lichaam, zui-

vert en herstelt evenwicht, brengt meer vrede en stabiliteit.

SATURNUS is een krachtige energie voor Karmische Genezing van mensen, gebouwen, Moe-

der Aarde etc. Werkt op celniveau voor diepgaande transformatie.

VENUS opent het hartchakra en helpt Onvoorwaardelijke Liefde en Vergeving te ontwikkelen.

Een schitterende Energiestraal, helderziend waar te nemen als Rose, Smaragdgroen of Ame-

thist.

PLUTO een krachtige Straal voor Transformatie. Anti-straling. Beschermt hen die met compu-

ter, kopiëermachine, TV en korte golf apparatuur werken. Helpt sexuele energieën te transfor-

meren / in evenwicht te brengen.

CHIRON de ‘Gewonde Genezer’. Werkt direct om de zwakke delen te genezen en te verster-

ken. Helpt onze diepste wonden en angsten los te laten. Geneest door alle dimensies heen.

NEPTUNUS laat diepe onbewuste patronen en angsten los, vaak in dromen. Brengt meer

helderheid, begrip en bewustzijn.

MARS geeft kracht en genoeg energie om je Goddelijke Missie op Aarde te vervullen. Helpt

met gronding, transformeert boosheid en frustratie.

URANUS helpt je door te gaan, laat angsten los voor de toekomst en het onbekende, opent

je voor nieuwe ideeën en geeft inspiratie.

JUPITER is de schitterende energie van Overvloed en Uitbreiding in alle aspecten van je le-

ven. Het beste nà alle andere Stralen om de volledige weldaad ervan te genieten.

SIRIUS - afstemming op de Ster Sirius brengt ook de Genezende Energieën van het Dolfijn

Bewustzijn. Werkt op het vrijmaken van de vreugdevolle kracht in ons, specifiek op sacraal-

en keelchakra.

ANTARES de nieuwe Straal van de Ster Antares van Goddelijke WAARHEID, werkt vooral op

hart-en keelchakra’s, om je Goddelijke waarheid te spreken vanuit een open hart.

STERILYON de Straal van de Goddelijke Vrede. Helpt om deze Vrede in al je lichamen te

gronden.

More magazines by this user
Similar magazines