Download Productinformatie Technisch Handboek - Monier

monier.nl

Download Productinformatie Technisch Handboek - Monier

daksysteemcomponenten

moRe poWeR to yoUR RooF MONIER-TH/07-11/-4

329


330

technIsch handboek

10 daksysteemcomponenten

Het complete assortiment daksysteemcomponenten van MONIER

is gemaakt op basis van hoogwaardige materialen/grondstoffen.

Dankzij de flexibele, duurzame en gemakkelijk te recyclen materialen

gaan daksysteemcomponenten zeer lang mee. Met de daksysteemcomponenten

van MONIER voldoet u waar nodig altijd aan de

prestatie-eisen van het Bouwbesluit. De milieubelasting is minimaal

omdat het materiaal na gebruik doorgaans gerecycled kan worden.

Het materiaal van daksysteemcomponenten is duurzaam en

ongevoelig voor zure regen en weersinvloeden. De flexibiliteit staat

NIEUW

borg voor een groot verwerkingsgemak.

MONIER daksysteemcomponenten zijn veelal leverbaar in

bijpassende kleuren. Voor elk van de dakknopen, nok

UNIVERSEEL

en hoekkeper,

dakvoet, kilkeper, verankering, ventilatie, geluidsisolatie, onderdakfolies

en aansluitingen zijn producten beschikbaar. Met de juiste toepassing

P RODUCTen

verwerking van daksysteemcomponenten wordt voldaan 30 GARANTIE aan de

JAAR

eisen die het Bouwbesluit ter zake stelt.

Het gecombineerd toepassen van onze dakpannen

en onze daksysteemcomponenten garandeert u een

15

JAAR

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

probleemloos dak, waarop u 15 jaar daksysteemgarantie kunt

verkrijgen. Vraag naar de voorwaarden en zie ook hoofdstuk

2.9 Garantie.


de daksysteemcomponenten zijn onderverdeeld naar

dakknoop. zie voor het complete dakknopenoverzicht

onderstaande illustratie. de onderdelen worden in de

ontwikkelingsfase op elkaar afgestemd en uitvoerig

getest om de werking van het dak in al zijn facetten

te blijven garanderen. onze daksysteemcomponenten

zijn in het algemeen van eigen makelij en speciaal

ontwikkeld voor het vakkundig en snel afwerken

van hellende daken.

1. nok en hoekkepeR

De nok sluit het dakschild aan de

bovenzijde af en de hoekkeper is de

uitwendige hoek tussen twee dakschilden.

Om de dakconstructie te

beschermen is een regendichte

goede ventilatiestroom onder de

dakpannen beslist noodzakelijk.

De oplossingen van MONIER zorgen

voor ventilatie tussen dakpan en

dakbeschot en bevorderen daarmee

het behoud van de onderliggende

constructie, het drogen van de

dakpannen en het voorkomen c.q.

beperken van stormschade.

5. ventILatIe

Een goede ventilatie is essentieel

voor de kwaliteit en het comfort

van een woning en voor de

gezondheid van de bewoners.

Mechanische ventilatie, beluchting

en ontluchting van ruimten,

rioolontluchting, dakspouwventilatie;

MONIER heeft voor ieder ventilatieprobleem

een uitstekende oplossing.

MONIER heeft een compleet pakket

ventilatiesystemen, onder andere

de Combivent ® en Combipan ® .

6. GeLUIdsIsoLatIe

Een woning moet natuurlijk goed

worden geventileerd. Maar wat als er

sprake is van een lawaaiige omgeving

en ventilatie al gauw leidt tot

geluidsoverlast? Bovendien kan ook

de luchtgeluidsoverdracht tussen

twee geschakelde woningen tot

geluidsoverlast leiden. Voor beide

vormen heeft MONIER de juiste

producten om het geluid meer

dan afdoende te weren.

2. dakvoet

Met de dakvoet wordt het dak aan

de onderzijde afgewerkt. Om de

dakvoetconstructie te beschermen

tegen regen, wind en stuifsneeuw

en om een optimale ventilatie van

het dakbeschot te garanderen, zijn

dakvoetprofielen noodzakelijk.

In combinatie met een vogelmuisschroot

zorgt deze ervoor dat

vogels, muizen en ratten geen kans

krijgen om zich tussen het dakbeschot

en het pannendak te nestelen.

Speciaal voor de huismussen is

de Vogelvide ® ontwikkeld, die een

verantwoorde ruimte onder de

dakpannen creëert voor huismussen

om te nestelen.

2

5

7. ondeRdakFoLIes

Spirtech ® folies, de onderdakfolies

van MONIER, zijn perfect waterkerend

en tegelijkertijd optimaal dampdoorlatend.

Door onder andere de

hoogkwalitatieve microporeuze film

is een continue afvoer van waterdamp

gegarandeerd. De Spirtech ®

folies beschermen tegen invloeden

van buitenaf, zoals stuifsneeuw en

-regen, stof, roet, vogels en insecten.

De folies zijn door MONIER zelf

ontwikkeld, specifiek voor toepassing

op het hellende dak en worden in

de eigen fabrieken geproduceerd.

3

6

daksysteemcomponenten

10.1 dakknopenoveRzIcht

3. kILkepeR

De kilkeper is de inwendige hoek

tussen twee dakschilden. Dit is

een kwetsbaar onderdeel en moet

goed afgewerkt worden.

De MONIER metalen kilgoot

Profilo-S ® en de Prefab kilgoot

verzekeren een waterafvoerende

oplossing voor dit gevoelige

onderdeel van het dak.

1

8. aansLUItInGen

Voor het maken van aansluitingen in

het dakvlak bij dakkapellen, schoorstenen,

opgaand metselwerk en

zonne-energiesystemen is Wakaflex ®

van MONIER de oplossing.

Met Wakaflex ® , Multiflex ® en slimme

prefab producten biedt MONIER

voor iedere situatie de juiste - lood-

en zinkvrije - uitkomst.

9

8

1

7

4. veRankeRInG

Panhaken voorkomen het afwaaien

van dakpannen. De verankeringsmiddelen

van MONIER voldoen aan

alle gestelde kwaliteitseisen en zijn

uitvoerig getest op de meest diverse

weersomstandigheden. MONIER

maakt graag uw verankeringberekening

om het aantal haken te bepalen.

4

3

9. andeRe toepassInGen

MONIER heeft een aantal producten

in het assortiment die niet specifiek

voor één toepassingsgebied zijn

ontwikkeld maar voor meerdere

doeleinden. Ze voegen extra

eigenschappen toe aan de overige

daksysteemcomponenten. Vaak gaat

het om meer algemene toepassingen

zoals de lichtkoepeldakramen en de

lichtdoorlatende dakpannen.

331


332


nok en hoekkepeR

moRe poWeR to yoUR RooF

333


334

daksysteemcomponenten

10.2 nok en hoekkepeR

de nok sluit het dakschild aan de bovenzijde af.

om de dakconstructie te beschermen is een

regendichte afwerking en een goede ventilatiestroom

onder de dakpannen beslist noodzakelijk. daarom

geeft monIeR altijd de voorkeur aan de in de

nationale beoordelingsrichtlijnen opgenomen voorschriften

zoals een zelfventilerende nokconstructie,

boven een gesloten nokconstructie. op plaatsen waar

een zelfventilerende nokconstructie niet mogelijk is,

zijn ventilatiepannen nodig voor de vereiste ventilatie

van de dakspouw.

de hoekkeper is de uitwendige hoek tussen twee

dakschilden. ook bij deze bouwknoop is het belangrijk

om bij de afwerking voor voldoende ventilatie van de

dakspouw te zorgen. monIeR adviseert altijd een

regendichte zelfventilerende hoekkeperconstructie.

deze constructie is flexibel, ventilerend, stuifsneeuwkerend

en voorkomt uit voeringsfouten. daarnaast kent

deze bouwknoop een aantal specifieke oplossingen

voor het bevestigen van de kleine stukjes gezaagde

LaRoL

NIEUW

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

LaRol is een universeel product voor de afdichting van (zelfventilerende)

nok- en hoekkeperconstructies. LaRol is geschikt voor alle

vlakke en gegolfde schubvormige dakbedekkingen. de flexibiliteit

van LaRol laat toepassing toe op alle dakpanmodellen. LaRol is de

nieuwe standaard voor topkwaliteit, betrouwbaarheid, ultiem verwerkingsgemak,

esthetica en maximale ventilatie. met LaRol bent u

verzekerd van een duurzaam esthetisch verantwoord eindresultaat.

• materiaal: LaRol heeft een body volledig vervaardigd uit

spanningsvrij aluminium, uitgevoerd met de creptec ® technologie.

het metaal heeft een bijzondere bewerking ondergaan, waardoor

er een stretch capaciteit ontstaat en het tot ca. 150% kan worden

uitgerekt. het aanvormen gaat hierdoor zeer soepel en door de

sterkte van het materiaal wordt er een blijvende vervorming

bereikt. het materiaal is van een hoogwaardige Uv-bestendige

afwerking. de onderzijde is voorzien van butyl kleefstroken.

• Rollengte: 5 m.

• Rolbreedte: 260 mm welke uitrekbaar is tot 320 mm.

• ventilatieopening: 23.000 mm²/m¹.

• kleuren: rood en zwart.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 3.22-3.25 en 3.114-3.118.

dakpannen en de nokvorsten. met de volgende

daksysteemcomponenten realiseert u een droge en

zelfventilerende afwerking van de nok en de hoekkeper,

geheel volgens de eisen van het bouwbesluit.

een afwerking die flexibel, ventilerend en stuifsneeuwkerend

is en die uitvoeringsfouten voorkomt.

de ondervorsten van monIeR zorgen voor een

goede ventilatie van de ruimte tussen de dakpannen

en de onderliggende constructie (de dakspouw).

zij beschermen de constructie tegen vogels en muizen,

zijn regendicht, stuifsneeuwwerend en kunnen

stormschade beperken. ventilatie tussen dakpan en

dakbeschot is essentieel voor het behoud van de

onderliggende constructie, voor het drogen van de

dakpannen en voor het voorkomen c.q. beperken van

stormschade. een vrije tengelhoogte van minimaal

10 mm is noodzakelijk. bij de zelfventilerende nok- en

hoekkeperconstructies afgewerkt met de producten

van monIeR zijn geen extra ventilatievoorzieningen

in de nok nodig.

topvent

NIEUW

UNIVERSEEL

NIEUW

UNIVERSEEL

topvent is een universeel product voor de afdichting van nok- en

hoekkeperconstructies. topvent is geschikt voor alle vlakke en

gegolfde schubvormige dakbedekkingen. de topvent is voorzien van

unieke, innovatieve dubbele ventilatiekanalen met labyrint technologie

(patent in aanvraag) met een speciale positionering van de ventilatie

openingen om de regendichtheid te garanderen. de aluminium

zijkanten welke geplooid zijn volgens een speciaal plooiproces

garanderen een goede aanvorming en een hoge uitrekfactor van

ca. 50%. door de variabele breedte van 280-320 mm is monIeR

topvent geschikt voor vrijwel alle panmodellen. de topvent biedt

een uitstekende universele bescherming van de ruiter tegen vocht,

regen en sneeuw, is Uv-stabiel, voorzien van een waterkerend vlies

met nagelband en getest conform brandweerstand klasse e.

• materiaal: zijkanten van innovatief geplooid weer- en Uv bestendig

aluminium met butylkleefstroken aan de onderzijde. middenstrook

van pp-vlies, waterafstotend en Uv-bestendig, voorzien van

innovatieve ventilatietechniek (tunnels).

• afmetingen: breedte is 280 tot 320 mm op rol van 5 meter.

• kleur: antraciet en rood.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 3.22-3.25 en 3.114-3.118.

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE


UnIveRseLe RUIteRRoL

NIEUW

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

Universele Ruiterrol is een universeel product voor de afdichting

van (zelfventilerende) nok- en hoekkeperconstructies.

de Universele Ruiterrol is geschikt voor vrijwel alle vlakke en

gegolfde schub vormige dakbedekkingen. Universele Ruiterrol staat

voor uitstekende kwaliteit, betrouwbaarheid, verwerkingsgemak,

esthetisch en uitstekende ventilatie.

• materiaal: middenstrook van polypropyleen, voorzien van

aluminium gaas; zijkanten van sterk geplooid weers- en

Uv-bestendig kunststofvlies met kleefstroken.

• 100% recyclebaar.

• Rollengte: 5 m en 10 m.

• Rolbreedte: 280 mm welke uitrekbaar is tot 320 mm.

• ventilatieopening: 19.000 mm²/m¹.

• kleuren: antraciet, rood en zwart.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 3.22-3.25 en 3.114-3.118.

pe-ondeRvoRst vooR neRoma,

pe q -ondeRvoRst vooR sneLdek

de pe( q )-ondervorst is een door en door beproefd en bewezen

product. onmisbaar voor een zelfventilerende nokconstructie met

sneldek of neroma dakpannen. de pe( q )-ondervorst is weersonafhankelijk

te verwerken en heeft een perfecte aansluiting op

het betreffende panprofiel. de pe( q )-ondervorst is voorzien van

maatlijnen voor een foutloze montage op de nok.

• voor gebruik bij zelfventilerende nokconstructies.

• voor de dakpanmodellen sneldek (pe q ) en neroma (pe).

• materiaal: hoogwaardig recyclebaar polyethyleen.

• met stuifsneeuwkering.

• met muiswering.

• maatlijnen voor foutloze montage.

• 100% recyclebaar.

• Lengte: 1.000 mm (eenzijdig werkend),

werkende lengte: 900 mm, twee elementen per (tweezijdige) nok.

• ventilatieopening: 14.000 mm²/m¹.

• kleuren: antraciet en rood.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 3.22-3.25 en 3.114-3.118.

aeRo-ondeRvoRst

daksysteemcomponenten

10.2 nok en hoekkepeR

NIEUW

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

de aero-ondervorst is een universeel element voor een droge,

zelfventilerende nokconstructie. de aero-ondervorst is voorzien

van vingers die zorgen voor een prima aansluiting op de onderliggende

dakpannen. tussen de vingers is de aero-ondervorst

voorzien van een membraan voor optimale ventilatie en

bescherming tegen slagregen, stuifsneeuw en ongedierte.

• Universeel toe te passen bij zelfventilerende nokconstructies.

• voor vrijwel alle schubvormige dakbedekkingen. voor hoog

geprofileerde dakpannen de sterk geprofileerde uitvoering

gebruiken.

• materiaal: hoogwaardige Uv-bestendig kunststof uit één stuk.

het membraan en de vingers volgen het profiel van de dakpan.

• 100% recyclebaar.

• Werkende lengte: 1.020 mm, een element per (tweezijdige) nok.

• ventilatieopening: 22.500 mm²/m¹.

• kleuren: antraciet, rood en bruin.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 3.22-3.25 en 3.114-3.118.

335


336

daksysteemcomponenten

10.2 nok en hoekkepeR

ondeRvoRstband

de ondervorstband is toepasbaar bij een zelfventilerende droge

nokconstructie voor vlakke dakpannen. het ondervorstband werkt

tweezijdig en wordt op de ruiter bevestigd. de ondervorstband is

weersonafhankelijk te verwerken.

• voor gebruik bij zelfventilerende nokconstructies.

• voor de vlakke dakpanmodellen stonewold, astratto, bretagne,

signy-Finnez en tuile plat.

• materiaal: hoogwaardige kunststof.

• breedte: 280 mm.

• Rollengte: 15 m.

• tweezijdig werkend.

• ventilatieopening: 5.000 mm²/m¹.

• kleur: antraciet.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 3.22-3.25 en 3.114-3.118.

Ventilatieopeningen

nokbeUGeL (beton oF keRamIek)

NIEUW

UNIVERSEEL

met de nokbeugel van monIeR wordt de ruiter aan de onderliggende

dakconstructie bevestigd. de nokbeugel is deelbaar zodat

deze ook bij verspringende tengels toegepast kan worden.

bij de nokbeugel voor betonnen dakpannen is tevens de positie

van de bovenste panlat in de nokbeugel opgenomen zodat deze

altijd op de juiste plaats zit. hiermee worden fouten in de uitvoering

voorkomen.

• toe te passen voor bevestiging van de ruiter aan de onderconstructie.

de nokhoogte en de plaats van de bovenste panlat is

afhankelijk van het dakpanmodel en de dakhelling; zie hiervoor

de omschrijving bij het gekozen panmodel.

• te gebruiken bij de zelfventilerende nokconstructie.

h.o.h.- afstand maximaal 600 mm.

• ook te gebruiken bij hoekkepers, vraag advies bij afdeling

dakservice over toepassingsgebied.

• voldoet aan de vereiste rekenwaarde van 1.000 n/m¹.

• deelbaar voor gebruik bij over de nok verspringende tengels.

• materiaal: zendzimir verzinkt staal.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 2.1 - 2.7, nen 6707,

npR 6708.

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

sneldek neroma stonewold / astratto overige dakpanmodellen

aero-ondervorst (mm²/m¹) 22.500 22.500 - 22.500

pe q -ondervorst (mm²/m¹) 6.400 (peq ) 5.000 (pe) - -

ondervorstband (mm²/m¹) - - 5.000 -

LaRol (mm²/m¹) 23.000 23.000 23.000 23.000

Universele ruiterrol (mm²/m¹) 19.000 19.000 19.000 19.000

combipan ® (mm²) 11.500 11.500 11.500 11.500

combivent ® ventilatiecapaciteit voldoet aan de eisen van het bouwbesluit.

ventilatiepan zie tekeningen van de afzonderlijke dakpanmodellen.


eURo-hoekkepeRkLem met schRoeF

de euro-hoekkeperklem met schroef wordt gebruikt voor de

mechanische bevestiging van gezaagde dakpannen langs de hoekkeper.

zelfs bij een klein stukje dakpan is een sterke klemkracht

gegarandeerd. de euro-hoekkeperklem met schroef klemt aan de

pan en wordt met de voorgemonteerde schroef aan de ruiter

vastgezet. dit werkt zeer efficiënt en tijdsbesparend. snel en

eenvoudig aan te brengen.

• te gebruiken voor de mechanische bevestiging van gezaagde

dakpannen bij de hoekkeper aan de ruiter.

• zowel links als rechts van de hoekkeper te gebruiken.

• voorkomt het uitzakken van gezaagde stukjes dakpan.

• materiaal: roestvast staal, voorzien van voorgemonteerde Rvs

(aIsI 304) torxschroef voor bevestiging aan de ruiter.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 2.1-2.7, nen 6707, npR 6708.

eURo-voRsthaak

voor het snel, zeker en foutloos verankeren van monIeR

schub vorsten (zowel beton als keramiek) aan de ruiter en/of de

hoek keper. door de voorgemonteerde Rvs schroef met volgring

is de vorsthaak met een eenvoudige handeling aan te brengen.

de euro-vorsthaak voor schubvorsten is voorzien van een

afleesbare maatverdeling waardoor de overlap geregeld kan worden.

hiermee kan onnodig zaagwerk bij de nok voorkomen worden.

• te gebruiken bij schubvorsten (beton en keramiek).

• voldoet aan de vereiste rekenwaarde van 800 n/m¹.

• materiaal: geprofileerd en dubbelzijdig gecoat aluminium, voorzien

van voorgemonteerde Rvs (aIsI 304) torxschroef, neopreen

volgring en afleesbaar schuifsysteem voor variabele overlapping.

• kleuren: antraciet en rood.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 2.1-2.7, nen 6707, npR 6708.

domanIaLe LeIvoRst montaGe-eLement

het bijbehorende montage-element

heeft een dubbele functie. door

de voorgemonteerde Rvs schroef

in de ruiten te draaien worden

de halfronde vorsten stormvast

gefixeerd. het profiel van het

kunststof montage-element waarborgt

een waterkerende aansluiting

tussen de vorsten onderling.

eURo-voRsthaak (haLFRonde en pLatte voRst)

voor het snel, zeker en foutloos verankeren van monIeR halfronde

en platte vorsten aan de ruiter en/of de hoekkeper. door de

voorgemonteerde Rvs schroef is de vorsthaak met een eenvoudige

handeling aan te brengen.

• voldoet aan de vereiste rekenwaarde van 800 n/m¹.

• materiaal: geprofileerd en dubbelzijdig gecoat aluminium, voorzien

van voorgemonteerde Rvs (aIsI 304) torxschroef, neopreen

volgring en afleesbaar schuifsysteem voor variabele overlapping.

• kleuren: antraciet en rood.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 2.1-2.7, nen 6707, npR 6708.

voRsthaak type ho

• te gebruiken bij hv vorst type k, type s en bij de zadelvorst type ho.

• kleur: antraciet en rood.

voRsthaak type k

• te gebruiken bij konische vorst type k.

• kleur: antraciet en rood.

voRsthaak type p

daksysteemcomponenten

10.2 nok en hoekkepeR

• te gebruiken bij konische vorst type p.

• kleur: antraciet en rood.

337


338

daksysteemcomponenten

10.2 nok en hoekkepeR

hoekkepeRLoketten

de monIeR hoekkeperloketten staan garant voor een snelle,

eenvoudige en strakke afwerking van hoekkepers bij vlakke

dakpannen. de hoekkeperloketten staan garant voor een esthetisch

zeer fraaie afwerking van de hoekkeper. eventueel te combineren

met nokloketten, koploketten en nokpetten.

• voor eenvoudige en strakke afwerking van de hoekkeper.

• voor de vlakke dakpanmodellen stonewold, astratto, tuile plat en

signy-Finnez.

• aangepast aan dakhellingen en goothoek.

• materiaal: roestvaststaal met laklaag.

• afmeting: ca. 500 mm, op bestelling; worden per project gemaakt,

berekend naar dakhelling en goothoek. er geldt een afnameplicht.

• verbruik: één per rij dakpannen.

• kleuren: effen, benadert de kleur van de dakpan.

• voor ruiterhoogte en verwerking vraag advies aan

monIeR dakservice.

• ventilatiepannen zijn in het algemeen noodzakelijk voor ventilatie

van de dakspouw, informeer bij onze afdeling dakservice.

• conform bouwbesluit 2003, nen 6702, nen 2778.

nokLoket

de monIeR nokloketten staan garant voor een snelle, eenvoudige

en strakke afwerking van de nok bij vlakke dakpannen. de nokloketten

staan garant voor een esthetisch zeer fraaie afwerking van de

hoekkeper. eventueel te combineren met hoekkeperloketten en

koploketten.

• voor eenvoudige en strakke afwerking van de nok van een

zadeldak, te gebruiken in combinatie met monIeR hoekkeperloketten

en Wakaflex ® (breed 140 mm) als regendichte

nokafwerking .

• voor de vlakke dakpanmodellen stonewold, astratto, tuile plat en

signy-Finnez.

• materiaal: roestvaststaal met laklaag.

• afmeting: op bestelling; worden per project op maat gemaakt.

er geldt een afnameplicht.

• kleuren: effen, benadert de kleur van de dakpan.

• ventilatiepannen zijn in het algemeen noodzakelijk voor ventilatie

van de dakspouw, informeer bij onze afdeling dakservice.

kopLoket

de monIeR koploketten staan garant voor een snelle, eenvoudige

en strakke afwerking van de nok bij vlakke dakpannen. de koploketten

staan garant voor een esthetisch zeer fraaie afwerking

van de hoekkeper. altijd te combineren met koploketten en

eventueel hoekkeperloketten.

• voor eenvoudige en strakke afwerking van de nok van een

zadeldak, eventueel te gebruiken in combinatie met monIeR

tussenloketten, hoekkeperloketten en Wakaflex ® (breed 140 mm)

als regendichte nokafwerking.

• voor de vlakke dakpanmodellen stonewold, astratto, tuile plat en

signy-Finnez.

• materiaal: roestvaststaal met laklaag.

• afmeting: op bestelling; worden per project op maat gemaakt.

er geldt een afnameplicht. In combinatie met tussenloketten en

hoekkeperloketten.

• kleuren: effen, benadert de kleur van de dakpan.

• ventilatiepannen zijn in het algemeen noodzakelijk voor ventilatie

van de dakspouw, informeer bij onze afdeling dakservice.

nokpet

de monIeR nokpet staat garant voor een snelle, eenvoudige en

esthetisch zeer fraaie en strakke afwerking van de piramidenok

bij vlakke dakpannen. altijd te combineren met hoekkeperloketten

en alleen toepasbaar op piramidevormige daken.

• voor eenvoudige en strakke afwerking van de top van een

piramidekap, te gebruiken in combinatie met monIeR

hoekkeperloketten.

• voor de vlakke dakpanmodellen stonewold, astratto, tuile plat en

signy-Finnez.

• materiaal: roestvaststaal met laklaag.

• afmetingen aan de basis: 300 x 300 mm.

• kleuren: effen, benadert de kleur van de dakpan.

• alleen op bestelling; worden per project op maat gemaakt.


WakaFLex ® 140

daksysteemcomponenten

10.2 nok en hoekkepeR / aanveRWante pRodUcten

NIEUW

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

• Universele afdichtingsband.

• te gebruiken als regendichte nokafwerking bij verwerking van

nok- en koploketten.

• materiaal: hoogwaardig pIb (polyisobutyleen) met zelfklevende

hechtranden en met een wapening van buigbaar en spanningsvrij

aluminium gaas. het materiaal is zelfvulkaniserend, waardoor

verhitting, las- en plakmiddelen overbodig zijn. Licht van gewicht

dus makkelijk handelbaar.

• verwerking zonder speciaal gereedschap.

• tijdsbesparend.

• 100% recyclebaar.

• Lengte rol: 5 m.

• breedte: 140 mm.

• overlap: 50 mm.

• kleuren: antraciet en rood (bruin op aanvraag).

• conform bouwbesluit 2003, artikel 3.22-3.25.

Rvs toRxschRoeF

NIEUW

UNIVERSEEL

• Universeel toepasbaar voor de verankering van:

- dakpannen (afm. 5x40 mm),

- gevelpannen beton (afm. 5x40 mm),

- gevelpannen beton model stonewold (afm. 5x50 mm),

- gevelpannen keramiek (afm. 5x50 mm),

- chaperonpannen (afm. 5x70 mm),

- vorsten (afm. 5x70 mm).

• voor het bevestigen van hoekkeperloketten, nokloketten,

koploketten en nokpetten aan de onderconstructie

(afm. 5x70 mm).

• voorzien van een aangemonteerde neopreen volgring om

inwatering te voorkomen.

• voorzien van een torx 25 kop voor snelle en eenvoudige montage.

• materiaal: roestvaststaal (aIsI 304) met neopreen volgring.

• kleuren: rvs, antraciet en rood.

• verpakking: 100 stuks per doos.

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

339


340


dakvoet

moRe poWeR to yoUR RooF

341


342

daksysteemcomponenten

10.3 dakvoet

met de dakvoet wordt het dak aan de onderzijde

afgewerkt. deze afwerking moet volgens het

bouwbesluit aan een aantal technische eisen voldoen.

maar natuurlijk is ook een esthetisch fraaie oplossing

van belang. monIeR houdt met beide aspecten

rekening. om de dakvoetconstructie te beschermen

tegen regen en andere weersinvloeden én om een

optimale ventilatie van het dakbeschot te garanderen,

voGeLvIde ®

kombI dakvoetpRoFIeL

NIEUW

UNIVERSEEL

dit innovatieve product is tot stand gekomen in nauwe samenwerking

met vogelbescherming nederland. de vogelvide ® biedt de

huismus een veilige nestgelegenheid onder de eerste rij dakpannen,

ter hoogte van de dakvoet. de vogelvide ® kan over de gehele

dakbreedte worden aangebracht. om een optimale nestgelegenheid

te bieden aan de huismus verdient het aanbeveling om de

vogelvide ® aan beide zijden van het dak toe te passen.

• Universeel toepasbaar.

• materiaal: hoogwaardig kunststof (abs).

• Werkende breedte: 1.000 mm.

• kleur: antraciet.

• voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit 2003 middels een

NIEUW

gelijkwaardigheidsverklaring.

30

JAAR

15

JAAR

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

beschermt de dakvoet tegen weersinvloeden en weert vogels,

ratten en muizen (conform bouwbesluit). het ventilerende profiel

verhoogt de onderste (gekantelde) panlat en maakt een dubbele

onderste panlat overbodig. het expansie opvangende kliksysteem

zorgt voor een probleemloze onderlinge bevestiging. voor vrijwel

alle schubvormige dakbedekkingen.

• Universeel toepasbaar.

• materiaal: hoogwaardig gespoten kunststof voorzien van

muiswering.

• 100% recyclebaar.

• Werkende lengte: 1.000 mm.

• hoogte: 135 mm en 180 mm.

• kleuren: antraciet en rood.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 3.114-3.118.

zijn dakvoetprofielen noodzakelijk. de hoogte van het

dakvoetprofiel moet afgestemd worden op de diepte

van de gootconstructie. In combinatie met een

vogelmuisschroot zorgt deze ervoor dat vogels, muizen

en ratten geen kans krijgen om zich tussen het

dakbeschot en het pannendak te nestelen; geheel

volgens het bouwbesluit (hoofdstuk 3, afdeling 3.17,

artikel 3.114 t/m artikel 3.118).

dakvoetsysteempRoFIeL

NIEUW

UNIVERSEEL

speciaal voor dakelementen met een folielaag op het onderdak

heeft monIeR het dakvoetsysteemprofiel ontwikkeld. bij toepassing

ervan voldoet u aan de eisen van het bouwbesluit voor wat betreft

lekwaterafvoer, vogel/muiswering en ventilatie. het dakvoetsysteemprofiel

is een prefabcombinatie tussen het ventilerend panlatprofiel

en het kombi dakvoetprofiel welke als systeem direct gemonteerd

kan worden op de gootplank.

• Universeel toepasbaar.

• beschermt onderdakfolie tegen Uv-instraling.

• beschermt de dakvoet tegen weersinvloeden en weert vogels,

ratten en muizen (conform bouwbesluit).

• het ventilerende profiel verhoogt de onderste (gekantelde) panlat

en maakt een dubbele onderste panlat overbodig.

• het expansie opvangende kliksysteem zorgt voor een probleemloze

onderlinge bevestiging.

• voor vrijwel alle schubvormige dakbedekkingen.

• materiaal: hoogwaardig gespoten kunststof.

• 100% recyclebaar.

• Werkende lengte: 1.000 mm.

• hoogte: 135 mm.

• kleuren: antraciet en rood.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 3.114 - 3.118.

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE


Uvs voGeLschRoot

voGeLschRoot/panLatpRoFIeL

NIEUW

UNIVERSEEL

• Universeel toepasbaar.

• beschermt de dakvoet tegen vogels, ratten en muizen

(conform bouwbesluit).

• alleen toepassen waar het dakbeschot reeds op een andere

manier beschermd is tegen weersinvloeden.

• ook toe te passen bij de metalen kilgoot profilo-s

NIEUW

® indien deze

direct op de panlatten wordt gemonteerd.

• voor vrijwel alle schubvormige dakbedekkingen.

• materiaal: hoogwaardig, soepel en nietbaar kunststof voorzien van

muiswering.

• 100% recyclebaar.

• Werkende lengte: 1.000 mm.

• kleur: antraciet.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 3.114-3.118.

30

JAAR

15

JAAR

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

• Universeel toepasbaar.

• het ventilerende profiel weert vogels, ratten en muizen

(conform bouwbesluit) en vervangt de onderste panlat.

• voor vrijwel alle schubvormige dakbedekkingen.

• materiaal: hoogwaardig gespoten kunststof voorzien van

muiswering.

• 100% recyclebaar.

• Werkende lengte: ca. 1.000 mm.

• hoogte panlat: ca. 30 mm.

• kleur: antraciet.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 3.114-3.118.

bij verankering van de U-zone dient een extra panlat aangebracht

te worden.

voGeLmUIsschRoot

• Universeel toepasbaar.

• beschermt de dakvoet tegen vogels, ratten en muizen

(conform bouwbesluit).

• toepassen waar het dakbeschot reeds op een andere manier

beschermd is tegen weersinvloeden.

• ook toepasbaar bij kilgoten, zakgoten en dakdoorbrekingen met

een opening > 10 mm.

• voor vrijwel alle schubvormige dakbedekkingen.

• materiaal: hoogwaardig, soepel en nietbaar kunststof voorzien van

muiswering.

• 100% recyclebaar.

• Werkende lengte: 1.000 mm.

• kleur: antraciet.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 3.114-3.118.

ventILeRende panLat

daksysteemcomponenten

10.3 dakvoet

NIEUW

UNIVERSEEL

• toepasbaar bij vlakke dakpannen (stonewold, astratto en tuile plat).

• het ventilerende profiel weert vogels, ratten en muizen

(conform bouwbesluit) en vervangt de onderste panlat.

• voor vlakke schubvormige dakbedekkingen (openingen mogen

niet groter zijn dan 10 mm).

• materiaal: hoogwaardig gespoten kunststof voorzien van

verwijderbare ophoogblokjes ter plaatse van gootbeugels.

• 100% recyclebaar.

• Werkende lengte: ca. 1.000 mm.

• hoogte panlat: ca. 30 mm.

• kleuren: antraciet en rood

• conform bouwbesluit 2003, artikel 3.114-3.118.

bij verankering van de U-zone dient een extra panlat aangebracht te

worden.

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

343


344


kILkepeR

moRe poWeR to yoUR RooF

345


346

daksysteemcomponenten

10.4 kILkepeR

de kilkeper is de inwendige hoek tussen twee dakschilden.

dit is een kwetsbaar onderdeel en moet goed afgewerkt

worden. de monIeR metalen kilgoot profilo-s ® en de

prefab kilgoot verzekeren een water-afvoerende oplossing

voor dit gevoelige onderdeel van het dak. In het kilbereik,

minimaal één meter breed aan beide zijden van de

dakvoet loodrecht naar de nok, dient spirtech ®

onderdakfolie te worden toegepast. dit voorkomt dat

lekwater of stuifsneeuw in de onderconstructie kan

doordringen. de spirtech ® onderdakfolie wordt in het

kilbereik van nok naar dakvoet met extra tengels

bevestigd. als de kilgoot met de vogelmuisschroot

wordt toegepast, krijgen muizen en vogels geen kans.

de vogelmuiswering moet aan beide zijden worden

metaLen kILGoot pRoFILo-s ®

NIEUW

UNIVERSEEL

de metalen kilgoot profilo-s ® is de nieuwe kilgoot van monIeR,

gemaakt van gegalvaniseerd staal en afgewerkt met een pU-coating.

en dat maakt een groot verschil! de profilo-s ® is direct op de

onderconstructie te monteren maar ook direct op de

panlatten! door de werkende lengte van de profilo-s ®

(2.000 mm) zijn langere lengtes kilgoten zo gemaakt. de profilo-s ®

is beloopbaar, verstelbaar in de hoek van de kil door de prefab

buiglijn en licht van gewicht. Uit voorraad leverbaar, dus geen

vertragingen tijdens het bouw proces. door middel van speciale

geleidingen ontstaat er een prima geregelde afvoer van water door

de kil. de profilo-s ® levert een voordeel tot wel 60% op ten opzichte

van traditionele zinken kilgoten!

• Universeel toepasbaar bij vrijwel alle schubvormige

dakbedekking.

• materiaal: hoogwaardig gegalvaniseerd staal afgewerkt met

pU-coating.

• 100% recyclebaar.

• Gewicht: ca. 4,8 kg per stuk.

• Werkende lengte: 2.000 mm; totale lengte: 2.100 mm.

• breedte: 460 mm.

• kleuren: antraciet, rood en zinkkleur.

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

aangebracht op de zoomlat, die tegen de panlatten is

bevestigd met koppelstrips, of Uvs vogelschroot op de

panlat bij toepassing van de metalen kilgoot profilo-s ®

op de panlatten. Waar twee kilgoten in de nok bij

elkaar komen, kan het beste Wakaflex ® 140 mm

worden gebruikt als zadelband. de ruimte tussen de

gezaagde dakpannen kan het beste op minimaal

100 mm worden gehouden, zodat schoonmaken

mogelijk blijft. de gezaagde stukjes dakpan dienen

mechanisch te worden bevestigd, conform de nen

6702. maar door toevoeging van halve pannen of

fabrieksmatig dubbel verlijmde dakpannen zijn kleine

gezaagde stukjes vaak niet eens nodig.

pReFab kILGoot

de monIeR prefab kilgoot verzekert een waterafvoerende

oplossing voor dit kwetsbare onderdeel van het dak. te gebruiken in

combinatie met de vogelmuisschroot, spirtech ® en koppelstrip voor

bevestiging van de zoomlat. de monIeR prefab kilgoot maakt een

zorgvuldige uitvoering mogelijk. de ribben in de goot voorkomen

opstuwing van het regenwater naar de zijkanten. de prefab kilgoot

is uit voorraad leverbaar en voorkomt daarmee stagnatie tijdens

het bouwproces.

• Universeel toepasbaar.

• voor vrijwel alle schubvormige dakbedekkingen.

• materiaal: hoogwaardig gespoten kunststof, voorzien van ribben

voor een betere waterafvoer.

• 100% recyclebaar.

• Lengte prefab kilgoot: 1.700 mm.

• Werkende lengte prefab kilgoot: 1.500 mm.

• breedte: 500 mm.

• kleuren: antraciet en rood.

NIEUW

• conform bouwbesluit 2003, artikel 3.22-3.25.

koppeLstRIp

• toe te passen in de kilconstructie.

• Gemaakt van verzinkt staal

(15 x 75 mm).

• verbindt de zoomlat aan de

panlat met minimaal 2 schroeven

(3,5 x 35 mm).

NIEUW

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

30

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

UNIVERSEEL

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE


voGeLmUIsschRoot

NIEUW

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

• Universeel toepasbaar.

• beschermt de dakvoet tegen vogels, ratten en muizen

(conform bouwbesluit).

• toepassen waar het dakbeschot reeds op een andere manier

beschermd is tegen weersinvloeden.

• ook toepasbaar bij kilgoten, zakgoten en dakdoorbrekingen met

een opening > 10 mm.

• voor vrijwel alle schubvormige dakbedekkingen.

• materiaal: hoogwaardig, soepel en nietbaar kunststof voorzien van

muiswering.

• 100% recyclebaar.

• Werkende lengte: 1.000 mm.

• kleur: antraciet.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 3.114-3.118.

Uvs voGeLschRoot

daksysteemcomponenten

10.4 kILkepeR

NIEUW

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

• Universeel toepasbaar.

• toe te passen indien de metalen kilgoot profilo-s ® direct op de

panlat wordt gemonteerd.

• beschermt de dakvoet tegen vogels, ratten en muizen

(conform bouwbesluit).

• alleen toepassen waar het dakbeschot reeds op een andere

manier beschermd is tegen weersinvloeden.

• voor vrijwel alle schubvormige dakbedekkingen.

• materiaal: hoogwaardig, soepel en nietbaar kunststof voorzien van

muiswering.

• 100% recyclebaar.

• Werkende lengte: 1.000 mm.

• kleur: antraciet.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 3.114-3.118.

347


348

daksysteemcomponenten

10.4 kILkepeR / aanveRWante pRodUcten

spIRtech ® cLIma+ 200

NIEUW

UNIVERSEEL

NIEUW

UNIVERSEEL

de spirtech ® clima+ is voorzien van een hoogwaardige en duurzame

reflecterende laag. deze bijzondere laag reflecteert > 80% van

de inkomende stralingswarmte. dit draagt ’s zomers bij aan de

koeling van uw woning of gebouw. ook wordt energieverlies voorkomen

in de winter dankzij de zelfklevende, gesloten overlap tussen

de foliebanen. de spirtech ® clima+ verbetert de isolatieprestatie

van de toegepaste dakisolatie tot ruim 20%. met het dempen van

pieken in het temperatuurverloop (minder koelen en minder verwarmen)

draagt spirtech ® clima+ ook bij aan een hoger wooncomfort.

• Universeel toe te passen waterkerende folie.

• 3-laagse, waterdichte, optimaal dampdoorlatende folie.

• voor toepassing in kilkepers, boven dakdoorbrekingen,

op plaatsen waar extra waterkering noodzakelijk is.

• ook als tijdelijke waterkering bij renovatiewerkzaamheden.

• vrijhangend of direct op de ondergrond aan te brengen.

• materiaal: 3 lagen (vlies-film-vlies), hydrofobische verlijmd

voorzien van een reflecterende laag.

• Gewicht: ca. 170 g/m² (± 12).

• brandklasse: e.

• Waterdichtheid klasse: W1 (conform en 1928).

• Waterdampdoorlatendheid: 0,035 m (- 0,01 / + 0,01)

(conform en 12572).

• treksterkte LR: 280 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-1).

• treksterkte dR: 230 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-1).

• nagelscheursterkte LR: 220 (± 30) n / 50mm (conform en 12310-1).

• nagelscheursterkte dR: 250 (± 30) n / 50mm (conform en 12310-1).

• Waterkolom: >_ 3.000 mm (conform en 20811).

• temperatuurbestendigheid: -40ºc - +80ºc.

• Uv-bestendigheid: 2 maanden.

• Rolafmeting: 50 x 1,5 meter (75 m²).

• kleur: onderkant groen

bovenkant reflecterend.

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

spIRtech ® 400

NIEUW

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

• Universeel toe te passen waterkerende folie.

• sterke, 4-laagse, waterdichte, gewapende en optimaal

dampdoorlatende folie.

• voor toepassing in kilkepers, boven dakdoorbrekingen, op flauwhellende

daken en plaatsen waar extra waterkering noodzakelijk is.

• ook als tijdelijke waterkering bij renovatiewerkzaamheden.

• vrijhangend of direct op de ondergrond aan te brengen.

• materiaal: 4 lagen (vlies-film-wapening-vlies), hydrofobische verlijmd.

• Gewicht: ca. 230 g/m² (± 8) (conform en 1849-2).

• brandklasse: e.

• Waterdichtheid klasse: W1 (conform en 1928).

• Waterdampdoorlatendheid: 0,03 m (-0,01 / +0,01)

(conform en 12572).

• treksterkte LR: 550 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-1).

• treksterkte dR: 500 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-1).

• nagelscheursterkte LR: 450 (± 30) n / 50 mm (conform en 12310-1).

• nagelscheursterkte dR: 450 (± 30) n / 50 mm (conform en 12310-1).

• Waterkolom: > 3.000 mm (conform en 20811).

• temperatuurbestendigheid: -40ºc - +80ºc.

• Uv-bestendigheid: 4 maanden.

• Rolafmeting: 50 x 1,5 meter (75 m²).

• kleur: antraciet.


spIRtech ® 300+

NIEUW

UNIVERSEEL

spirtech ® 300+ is een onderdakfolie voorzien van een geïntegreerde

kleefstrook. hiermee is het mogelijk om de banen onderdakfolie

spirtech ® 300+ overlappend aan elkaar te verkleven met een sterke

kleefstrook. de afwaterende overlappen worden hierdoor regen- en

winddicht.

• Universeel toe te passen waterkerende folie.

• sterke, 4-laagse, waterdichte, gewapende en optimaal

dampdoorlatende folie.

• voor toepassing in kilkepers, boven dakdoorbrekingen, op flauwhellende

daken en plaatsen waar extra waterkering noodzakelijk is.

• ook als tijdelijke waterkering bij renovatiewerkzaamheden.

• vrijhangend of direct op de ondergrond aan te brengen.

• materiaal: 4 lagen (vlies-film-wapening-vlies),

hydrofobisch verlijmd, voorzien van een geïtegreerde kleefstrook.

• Gewicht: ca. 160 g/m 2 (± 8) (conform en 1849-2).

• brandklasse: e.

• Waterdichtheid klasse: W1 (conform en 1928).

• Waterdampdoorlatendheid: 0,03 m (-0,01 / +0,01)

(conform en 12572).

• treksterkte LR: 450 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-1).

• treksterkte dR: 360 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-1).

• nagelscheursterkte LR: 350 (± 30) n / 50 mm (conform en 12310-1).

• nagelscheursterkte dR: 370 (± 30) n / 50 mm (conform en 12310-1).

• Waterkolom: > 3.000 mm (conform 20811).

• temperatuurbestendigheid: -40ºc - +80ºc.

• Uv-bestendigheid: 4 maanden.

• Rolafmeting: 50 x 1,5 meter (75 m 2 ).

• kleur: antraciet.

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

daksysteemcomponenten

10.4 kILkepeR / aanveRWante pRodUcten

NIEUW

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

spIRtech ® 300

NIEUW

UNIVERSEEL

• Universeel toe te passen waterkerende folie.

• sterke, 4-laagse, waterdichte, gewapende en optimaal

dampdoorlatende folie.

• voor toepassing in kilkepers, boven dakdoorbrekingen, op flauwhellende

daken en plaatsen waar extra waterkering noodzakelijk is.

• ook als tijdelijke waterkering bij renovatiewerkzaamheden.

• vrijhangend of direct op de ondergrond aan te brengen.

• materiaal: 4 lagen (vlies-film-wapening-vlies), hydrofobische verlijmd.

• Gewicht: ca. 160 g/m² (± 8) (conform en 1849-2).

• brandklasse: e.

• Waterdichtheid klasse: W1 (conform en 1928).

• Waterdampdoorlatendheid: 0,03 m (-0,01 / +0,01)

(conform en 12572).

• treksterkte LR: 450 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-1)..

• treksterkte dR: 360 (± 30) n / 50 mm. (conform en 12311-1).

• nagelscheursterkte LR: 350 (± 30) n / 50 mm (conform en 12310-1).

• nagelscheursterkte dR: 370 (± 30) n / 50 mm (conform en 12310-1).

• Waterkolom: > 3.000 mm (conform 20811).

• temperatuurbestendigheid: -40ºc - +80ºc.

• Uv-bestendigheid: 4 maanden.

• Rolafmeting: 50 x 1,5 meter (75 m²).

• kleur: antraciet.

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

349


350

daksysteemcomponenten

10.4 kILkepeR / aanveRWante pRodUcten

spIRtech ® 200

NIEUW

UNIVERSEEL

• Universeel toe te passen waterkerende folie.

• 3-laagse, waterdichte, optimaal dampdoorlatende folie.

• voor toepassing in kilkepers, boven dakdoorbrekingen,

op plaatsen waar extra waterkering noodzakelijk is.

• ook als tijdelijke waterkering bij renovatiewerkzaamheden.

• vrijhangend of direct op de ondergrond aan te brengen.

• materiaal: 3 lagen (vlies-film-vlies), hydrofobische verlijmd.

• Gewicht: ca. 140 g/m² (± 8).

• brandklasse: e.

• Waterdichtheid klasse: W1 (conform en 1928).

• Waterdampdoorlatendheid: 0,03 m (- 0,01 / + 0,01)

(conform en 12572).

• treksterkte LR: 300 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-1).

• treksterkte dR: 270 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-1).

• nagelscheursterkte LR: 180 (± 30) n / 50mm (conform en 12310-1).

• nagelscheursterkte dR: 180 (± 30) n / 50mm (conform en 12310-1).

• Waterkolom: >_ 3.000 mm (conform en 20811).

• temperatuurbestendigheid: -40ºc - +80ºc.

• Uv-bestendigheid: 4 maanden.

• Rolafmeting: 50 x 1,5 meter (75 m²).

• kleur: groen.

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE


veRankeRInG

moRe poWeR to yoUR RooF

351


352

daksysteemcomponenten

10.5 veRankeRInG

de wettelijke verankerinsgeisen binnen het bouwbesluit

laten aan duidelijkheid niets te wensen over. op basis van

deze eisen heeft monIeR hoogwaardige bevestigingssystemen

ontwikkeld. systemen met een zeer hoge

rekenwaarde. de sterkte van de bouwconstructie, inclusief

de verankering, dient te voldoen aan artikel 2.1-2.7 van

het bouwbesluit. daarbij behoort:

• NEN 6702 (Belasting en vervorming van constructies)

• NEN 6707 (Bevestiging van dakbedekkingen)

• NPR 6708 (Praktijkrichtlijnen bevestiging

dakbedekkingen)

er gelden strikte normen voor de weerstand die geboden

moet worden tegen windbelasting. dat betekent dat er

strenge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de

NIEUW

Rvs toRxschRoeF

• Universeel toepasbaar voor de verankering van:

- dakpannen (afm. 5x40 mm),

- gevelpannen beton (afm. 5x40 mm),

- gevelpannen beton model stonewold (afm. 5x50 mm),

- gevelpannen keramiek (afm. 5x50 mm),

- chaperonpannen (afm. 5x70 mm),

- vorsten (afm. 5x70 mm).

• voor het bevestigen van hoekkeperloketten, nokloketten,

koploketten en nokpetten aan de onderconstructie.

• voorzien van een aangemonteerde neopreen volgring om

inwatering te voorkomen.

• voorzien van een torx 25 kop voor snelle en eenvoudige montage.

• materiaal: roestvaststaal (aIsI 304) met neopreen volgring.

• kleur: rvs, antraciet en rood

• verpakking: 100 stuks per doos.

panhaak vooR ondeRste pannenRIj

UNIVERSEEL

• zijsluitinghaken, te bevestigen op de onderste panlat, waar volgens

de nen 6707 en npR 6708 het gootgebied verankerd moet worden.

• voor de dakpanmodellen stonewold, astratto en tuile plat.

• materiaal: roestvaststaal.

• verpakking: 250 stuks per doos.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 2.1-2.7, nen 6707, npR 6708.

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

bevestigingsmaterialen, conform de beoordelingsrichtlijn

(bRL) 1503 hellende daken van het bkb. ze moeten

bijvoorbeeld bestaan uit roestvaststaal, tenminste

aIsI 304 of een gelijkwaardige kwaliteit. om de rekenwaarde

van een panhaak te bepalen dient deze getest te

worden door een onafhankelijk instituut volgens de

europese beproevingsmethode zoals gepubliceerd in de

en 14437. monIeR heeft voor elk panmodel een panhaak

ontwikkeld waarvan de rekenwaarde in een onafhankelijk

testrapport is vastgelegd. het aantal panhaken wordt

bepaald door de verankeringsberekening.

monIeR maakt graag uw verankeringsberekening.

deze monIeR service is gratis, mits tot bestelling van

de totale order wordt overgegaan.

NIEUW

schRoeFnaGeLs

30

JAAR

• voor de verankering van:

- dakpannen (afm. 4x45 mm),

- gevelpannen beton (afm. 4x45 mm),

- gevelpannen keramiek (afm. 4x45 mm),

- chaperonpannen (afm. 4x65 mm),

- hv-vorsten (afm. 4x80 mm).

• materiaal: gesherardiseerd staal met neopreen volgring.

• verpakking: 100 stuks per doos.

UNIVERSEEL

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE


panhaken Voor collectie geprofileerde dakpanmodellen

eURo-panhaak

model sneldek en

neroma

Rekenwaarde 265 n

verpakking 250 st.

eURo-panhaak

model Utrechter

Rekenwaarde 214 n

verpakking 250 st.

eURo-panhaak

model vh-variabel

Rekenwaarde 172 n

verpakking 250 st.

eURo-panhaak

model stonewold

Rekenwaarde 75 n

model astratto

Rekenwaarde 116 n

verpakking 150 st.

eURo-panhaak

model signy-Finnez

Rekenwaarde n.t.b.

verpakking 250 st.

eURo-panhaak

model ovh 200

Rekenwaarde 145 n

verpakking 250 st.

eURo-panhaak

model ovh 206

Rekenwaarde 123 n

verpakking 250 st.

panhaak

model de nieuwe

hollander II

Rekenwaarde 116 n

verpakking 200 st.

panhaken Voor collectie Vlakke dakpanmodellen

eURo-panhaak

model tuile plat

Rekenwaarde 146 n

verpakking 250 st.

panhaken Voor collectie speciale dakpanmodellen

eURo-haak

model tuile du nord

(beton)

Rekenwaarde 295 n

verpakking 250 st.

panhaak

model

Grote Romaanse

Rekenwaarde 130 n

verpakking 100 st.

panhaak

model tuile du nord

(keramiek)

Rekenwaarde 168 n

verpakking 100 st.

panhaak

eenvoUdIG

model kruispan

Rekenwaarde 116 n

verpakking 500 st.

alle euro-panhaken zijn gemaakt van roestvaststaal o.g. en voldoen aan het bouwbesluit.

daksysteemcomponenten

10.5 veRankeRInG

panhaak

model Renova

Rekenwaarde 234 n

verpakking 100 st.

eURo-panhaak

model oude holle

Rekenwaarde 130 n

verpakking 200 st.

eURo-panhaak

model Rubin 9v

Rekenwaarde 111 n

verpakking 250 st.

eURo-panhaak

model bretagne

Rekenwaarde 120 n

verpakking 250 st.

eURo-panhaak

model postel orage

Rekenwaarde 133 n

verpakking 250 st.

eURo-panhaak

model vlakke mulden

Rekenwaarde 168 n

verpakking 250 st.

353


354

daksysteemcomponenten

10.5 veRankeRInG / aanveRWante pRodUcten

nokbeUGeL (beton oF keRamIek)

met de nokbeugel van monIeR wordt de ruiter aan de onderliggende

dakconstructie bevestigd. de nokbeugel is deelbaar zodat

deze ook bij verspringende tengels toegepast kan worden. bij de

nokbeugel voor betonnen dakpannen is tevens de positie van de

bovenste panlat in de nokbeugel opgenomen zodat deze altijd op

de juiste plaats zit. hiermee worden fouten in de uitvoering

voorkomen.

• voor alle dakpanmodellen; toe te passen voor bevestiging van

de ruiter aan de onderconstructie. de nokhoogte en de plaats

van de bovenste panlat is afhankelijk van het dakpanmodel en

de dakhelling; zie hiervoor de omschrijving bij het door u

gekozen panmodel.

• te gebruiken bij de zelfventilerende nokconstructie.

h.o.h.- afstand maximaal 600 mm.

• ook te gebruiken bij hoekkepers, vraag advies bij afdeling

dakservice over toepassingsgebied.

• voldoet aan de vereiste rekenwaarde van 1.000 n/m¹.

• deelbaar voor gebruik bij over de nok verspringende tengels.

• materiaal: zendzimir verzinkt staal.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 2.1-2.7, nen 6707, npR 6708.

eURo-voRsthaak

NIEUW

UNIVERSEEL

voor het snel, zeker en foutloos verankeren van monIeR schubvorsten

(zowel beton als keramiek) aan de ruiter en/of de hoekkeper.

door de voorgemonteerde Rvs schroef met volgring is de

vorsthaak met een eenvoudige handeling aan te brengen.

de euro-vorsthaak voor schubvorsten is voorzien van een

afleesbare maatverdeling waardoor de overlap geregeld kan worden.

hiermee kan onnodig zaagwerk bij de nok voorkomen worden.

• te gebruiken bij schubvorsten (beton en keramiek).

• voldoet aan de vereiste rekenwaarde van 800 n/m¹.

• materiaal: geprofileerd en dubbelzijdig gecoat aluminium, voorzien

van voorgemonteerde Rvs (aIsI 304) torxschroef, neopreen

volgring en afleesbaar schuifsysteem voor variabele overlapping.

• kleuren: antraciet en rood.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 2.1-2.7, nen 6707, npR 6708.

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

eURo-hoekkepeRkLem met schRoeF

NIEUW

UNIVERSEEL

de euro-hoekkeperklem met schroef wordt gebruikt voor de

mechanische bevestiging van gezaagde dakpannen langs de hoekkeper.

zelfs bij een klein stukje dakpan is een sterke klemkracht

gegarandeerd. de euro-hoekkeperklem met schroef klemt aan de

pan en wordt met de voorgemonteerde schroef aan de ruiter

vastgezet. dit werkt zeer efficiënt en tijdsbesparend. snel en

eenvoudig aan te brengen.

• te gebruiken voor de mechanische bevestiging van gezaagde

dakpannen bij de hoekkeper aan de ruiter.

• zowel links als rechts van de hoekkeper te gebruiken.

• voorkomt het uitzakken van gezaagde stukjes dakpan.

• materiaal: roestvaststaal, voorzien van voorgemonteerde Rvs

(aIsI 304) torxschroef voor bevestiging aan de ruiter.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 2.1-2.7, nen 6707, npR 6708.

eURo-voRsthaak (haLFRonde en pLatte voRst)

voor het snel, zeker en foutloos verankeren van monIeR halfronde

en platte vorsten aan de ruiter en/of de hoekkeper. door de

voorgemonteerde Rvs schroef is de vorsthaak met een eenvoudige

handeling aan te brengen.

• voldoet aan de vereiste rekenwaarde van 800 n/m¹.

• materiaal: geprofileerd en dubbelzijdig gecoat aluminium, voorzien

van voorgemonteerde Rvs (aIsI 304) torxschroef, neopreen

volgring en afleesbaar schuifsysteem voor variabele overlapping.

• kleuren: antraciet en rood.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 2.1-2.7, nen 6707, npR 6708.

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE


voRsthaak type ho

• te gebruiken bij hv vorst type k, type s en bij de zadelvorst type ho.

• kleur: antraciet en rood.

voRsthaak type k

• te gebruiken bij konische vorst type k.

• kleur: antraciet en rood.

voRsthaak type p

• te gebruiken bij konische vorst type p.

• kleur: antraciet en rood.

daksysteemcomponenten

10.5 veRankeRInG / aanveRWante pRodUcten

355


356


ventILatIe

moRe poWeR to yoUR RooF

357


358

daksysteemcomponenten

10.6 ventILatIe

monIeR heeft een compleet pakket daksysteemcomponenten

waarbij verschillende vormen van ventilatie

geheel volgens de eisen van het bouwbesluit gewaarborgd

kunnen worden. deze daksysteemcomponenten

zijn onder andere de combivent en combipan.

monIeR ontwikkelt en levert oplossingen voor alle

dakknopen op het hellende dak. een enorm belangrijk

voordeel van de ventilatiesystemen van monIeR is dat

zij geheel door de - gecertificeerde - dakdekker kunnen

worden verwerkt. dat betekent dat de dakdekker de

volledige verantwoordelijkheid voor het dak draagt,

zonder dat achteraf nog andere disciplines het dak

hoeven te betreden. de doorvoer van het systeem wordt

haaks door het hellende dak gemonteerd en maakt pas

combIpan

Rioolontluchting, dakspouwventilatie, ontluchting van de wasdroger,

beluchting en ontluchting van benoemde en onbenoemde ruimten.

er zijn nogal wat ventilatiedoorvoeren nodig. Lastig of lelijk? niet

met de combipan! de basis van dit systeem is een betondakpan van

het type sneldek of neroma, leverbaar in standaardafwerking en

Glazuron ® . en in exact dezelfde kleur als de omringende dakpannen.

• voor sneldek en neroma.

• bestaat uit een betondakpan in model en kleur van de

dakpannen; kap, ondervorm, kraag en rooster zijn van kunststof

in antraciet of rood.

• de uitmonding gaat haaks door het dak.

• diameter: Ø 125 mm.

• voor de aansluiting op het mechanische ventilatiesysteem zijn

er verlengstukken (Ø 125 mm) en flexibele slangen (Ø 125 mm)

beschikbaar.

• toebehoren: adapter, kunststof verlengstuk Ø 125 mm,

multiflex ® universele afdichtingsband of afdichtingsring voor folie.

• condenswater wordt bovendaks afgevoerd.

• Geometrische doorlaat: 11.500 mm².

• kleuren kapje: antraciet en rood.

• conform bouwbesluit en nen 3215.

buiten het dak een (instelbare) knik naar een loodrechte

positie. dat biedt een zeer belangrijk voordeel: er wordt

geen ovaal, maar een rond gat door het dakbeschot

geboord. een keurig, maatgevoerd rond gat door het

dakbeschot past veel preciezer en is veel eenvoudiger,

netter en beter af te dichten. eventuele condensatie in

de doorvoer zelf wordt bovendaks afgevoerd.

mechanische ventilatie, beluchting en ontluchting van

benoemde en onbenoemde ruimten, rioolontluchting,

ontluchting van de wasdroger, dakspouwventilatie...

monIeR heeft voor ieder ventilatieprobleem een

uitstekende oplossing. een bijzonder fraaie oplossing,

in dezelfde kleur - en in veel gevallen zelfs in hetzelfde

materiaal en model - als de rest van het pannendak.

combIvent

jammer om een mooi, strak dakbeeld te doorbreken met ventilatiepijpen.

en onnodig! voor de afvoer van mechanische ventilatie is er

de combivent, speciaal ontwikkeld voor de betondakpannen

sneldek en neroma. de basisdakpan is van beton, leverbaar in

standaardafwerking en in Glazuron ® . monIeR selecteert voor u per

dakpankleur een bijpassende doorvoer, zodat deze vrijwel onzichtbaar

opgaat in het pannendak. de doorvoerpijp en de stijlvolle

afdekkap met zijn aerodynamische design, zijn vervaardigd uit zeer

hoog waardig kunststof. duurzaam en esthetisch verantwoord!

• voor mechanische ventilatie.

• de uitmonding gaat haaks door het dak en is bovendaks

instelbaar vanaf 15° tot 55°.

• voor de aansluiting op het mechanische ventilatiesysteem zijn

er verlengstukken (Ø 125 mm) en flexibele slangen (Ø 125 mm)

beschikbaar.

• voert eventueel condenswater bovendaks af.

• voor sneldek en neroma.

• materiaal dakpan: beton, materiaal doorvoer: hoogwaardig

recyclebaar kunststof.

• diameter: Ø 125 mm.

• Flexibele slang: diameter Ø 125 mm.

• toebehoren: multiflex ® universele afdichtingsband of

afdichtingsring voor folie.

• kleur dakdoorvoerpan: alle beschikbare kleuren van de sneldek en

neroma dakpannen.

• kleuren doorvoer: antraciet en rood.

• conform nen 3215


UnIveRseLe combIpan

NIEUW

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

voor afwerking van daken met andere betondakpannen dan het

sneldek of neroma model en voor keramische dakpannen heeft

monIeR de Universele combipan: een universele dakdoorvoer

voor rioolontluchting, beluchting van benoemde en onbenoemde

ruimten en dakspouwventilatie. Én voor ontluchting van de wasdroger,

dus geen slordige slangen meer die uit een raampje hangen!

de basis’pan’ bestaat uit een flexibel indekdeel van hoogwaardig

kunststof, dat eenvoudig in het profiel van de onderliggende dakpan

wordt gedrukt. hierdoor wordt het dakbeeld met de Universele

combipan nauwelijks verstoord. het indekdeel - met waterafvoerende

functie - wordt vrijwel geheel overlapt door de

omliggende dakpannen. alleen de op de onderliggende dakpan aan

te vormen strook is zichtbaar. en de doorvoer kan in een kleur

worden geleverd die perfect past bij de dakpan!

• Universeel toepasbaar.

• samengesteld uit een basisplaat met kap en een zacht-kunststof

aansluitplaat met ribben voor een perfecte waterafvoer.

• materiaal: gespoten kunststof, volgens dIn 7748 met aangemonteerd

uitgegloeid aluminium en zelfklevende butylstrook.

• de uitmonding gaat haaks door het dak.

• diameter: Ø 125 mm.

• toebehoren: flexibele aansluitslang Ø 125 mm, adapter,

kunststof verlengstuk Ø 125 mm, multiflex ® universele

afdichtingsband of afdichtingsring voor folie.

• Geometrische doorlaat: 12.200 mm².

• kleuren basisplaat en kap: antraciet en rood.

• conform bouwbesluit en nen 3215.

UnIveRseLe combIvent

daksysteemcomponenten

10.6 ventILatIe

NIEUW

UNIVERSEEL

voor afwerking van daken met andere betondakpannen dan het

sneldek, neroma of stonewold model en voor keramische

dakpannen heeft monIeR de Universele combivent. dit vernuftige

ventilatiedoorvoersysteem is geschikt voor nagenoeg alle keramische

dakpannen uit het monIeR assortiment. de basis’pan’ bestaat

uit een flexibel indekdeel van hoogwaardig kunststof, dat eenvoudig

in het profiel van de onderliggende dakpan wordt gedrukt. hierdoor

wordt het dakbeeld nauwelijks verstoord. het indekdeel - met

waterafvoerende functie - wordt vrijwel geheel overlapt door de

omliggende dakpannen. alleen de op de onderliggende dakpan aan

te vormen strook is zichtbaar. bij elke kleur keramische dakpan kunt

u een Universele combivent in bijpassende kleur selecteren.

• Universeel toepasbaar.

• voor mechanische ventilatie.

• de uitmonding gaat haaks door het dak en is bovendaks instelbaar

vanaf 15° tot 55°.

• voor de aansluiting op het mechanische ventilatiesysteem zijn er

verlengstukken (Ø 125 mm) en flexibele slangen (Ø 125 mm)

beschikbaar.

• samengesteld uit een basisplaat met kap en een zacht-kunststof

aansluitplaat met ribben voor een perfecte waterafvoer.

• materiaal: gespoten kunststof, volgens dIn 7748 met aangemonteerd

uitgegloeid aluminium en zelfklevende butylstrook.

• diameter: Ø 125 mm.

• toebehoren: flexibele aansluitslang Ø 125 mm, kunststof

verlengstuk Ø 125 mm, multiflex ® universele afdichtingsband

of afdichtingsring voor folie.

• kleuren basisplaat, pijp en kap: antraciet en rood.

• kleuren doorvoer: antraciet en rood; bij grotere projecten

(aantal op aanvraag) zijn ook andere kleuren mogelijk, aangepast

aan de kleur van de dakpan.

• conform bouwbesluit en nen 3215.

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

359


360

daksysteemcomponenten

10.6 ventILatIe

combIpan stoneWoLd

U weet als geen ander hoe lastig het is om een goed sluitende,

mooie doorvoer te creëren door een dak met vlakke dakpannen.

speciaal voor de ventilatiedoorvoer door een dak met stonewold

dakpannen ontwikkelde monIeR een vlakke doorvoer, in dezelfde

vorm als de dakpan. de basisdakpan bestaat uit zeer hoogwaardig,

absoluut vormvast kunststof. voor elke kleur stonewold dakpan is

er een bijpassende combivent stonewold en combipan stonewold.

het resultaat? het mooie strakke dakbeeld blijft even fraai!

• voor dakspouwventilatie, rioolontluchting en beluchting en

ontluchting van niet benoemde ruimten.

• samengesteld uit een basispan, afvoerpijp en kap van hoogwaardig

vormvast kunststof.

• materiaal dakpan en doorvoer: hoogwaardig recyclebaar kunststof.

• de uitmonding gaat haaks door het dak.

• diameter: Ø 125 mm.

• toebehoren: flexibele aansluitslang Ø 125 mm, adapter,

kunststof verlengstuk Ø 125 mm, multiflex ® universele

afdichtingsband of afdichtingsring voor folie.

• kleuren basisplaat, pijp en kap: antraciet en rood.

• kleuren dakpan en doorvoer: antraciet en rood; bij grotere

projecten (aantal op aanvraag) zijn ook andere kleuren mogelijk,

aangepast aan de kleur van de dakpan.

• conform bouwbesluit en nen 3215.

FLexIbeLe sLanG

• voor de aansluiting van het ventilatiesysteem op alle uitvoeringen

van de combipan en combivent.

• materiaal: hoogwaardig flexibel recyclebaar kunststof.

• diameter: Ø 125 mm.

• kleur: antraciet.

combIvent stoneWoLd

U weet als geen ander hoe lastig het is om een goed sluitende,

mooie doorvoer te creëren door een dak met vlakke dakpannen.

speciaal voor de ventilatiedoorvoer door een dak met stonewold

dakpannen ontwikkelde monIeR een vlakke doorvoer, in dezelfde

vorm als de dakpan. de basisdakpan bestaat uit zeer hoogwaardig,

absoluut vormvast kunststof. voor elke kleur stonewold dakpan is er

een bijpassende combivent stonewold en combipan stonewold.

het resultaat? het mooie strakke dakbeeld blijft even fraai!

• de uitmonding gaat haaks door het dak en is bovendaks instelbaar

vanaf 15° tot 55°.

• voor de aansluiting op het mechanische ventilatiesysteem zijn er

verlengstukken (Ø 125 mm) en flexibele slangen (Ø 125 mm)

beschikbaar.

• samengesteld uit een basispan, afvoerpijp en kap van hoogwaardig

vormvast kunststof.

• materiaal dakpan en doorvoer: hoogwaardig recyclebaar kunststof.

• diameter: Ø 125 mm.

• toebehoren: flexibele aansluitslang Ø 125 mm,

kunststof verlengstuk Ø 125 mm, multiflex ® universele afdichtingsband

of afdichtingsring voor folie.

• kleuren basisplaat, pijp en kap: antraciet en rood.

• kleuren dakpan en doorvoer: antraciet en rood; bij grotere

projecten (aantal op aanvraag) zijn ook andere kleuren mogelijk,

aangepast aan de kleur van de dakpan.

• conform bouwbesluit en nen 3215.

FLexIbeLe sLanG (vooR keRamIsche dooRvoeRen)

• voor aansluiting op keramische doorvoeren.

• materiaal: plooibaar en flexibel pvc.

• diameter: Ø 125 mm. door middel van slangklem

toepasbaar vanaf Ø 105 mm. met aangemonteerde

adapter Ø 125 / 100 / 70 mm.

• kleur: rood.


kUnststoF veRLenGstUk

• voor alle uitvoeringen van de combipan en combivent.

• Lengte: 400 mm.

• diameter: Ø 125 mm.

• kleur: grijs.

adapteR

• verloopstuk voor alle uitvoeringen van de combipan.

• diameter: Ø 125, 118, 103, 86 en 43 mm.

• kleur: antraciet.

daksysteemcomponenten

10.6 ventILatIe

361


362

daksysteemcomponenten

10.6 ventILatIe / aanveRWante pRodUcten

mULtIFLex ®

UnIveRseLe aFdIchtInGsband

NIEUW

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

• Universeel toepasbaar.

• voor het lucht- en waterdicht afwerken van de langs- en

stuiknaden van het dakbeschot bij dakdoorbrekingen,

zoals dakdoorvoeren en dakvensters.

• ook voor reparatie van beschadigingen aan folies.

• niet toepasbaar op bitumineuze materialen en zacht pvc.

• materiaal: waterafstotend, geplooid kunststofvlies met in het

midden een wapening van aluminium met aan de gehele

onderzijde een butylplakstrook.

• Rollengte: 5 m.

• breedte: 88 mm.

• kleur: grijs.

• conform dIn 4102-b2, bouwbesluit 2003, artikel 3.22-3.25

en 5.8-5.10.

aFdIchtInGsRInG vooR ondeRdak-

FoLIe combIpan/combIvent

NIEUW

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

Indien er in onderdakfolie sparingen gemaakt worden voor de

plaatsing van onze combipan of combivent, dan kunnen deze

met de afdichtingsring op een snelle en eenvoudige manier

waterdicht worden afgewerkt.

• materiaal: hoogwaardig kunststof.

• diameter: Ø 125 mm.

• kleur: antraciet.


ondeRdakFoLIes

moRe poWeR to yoUR RooF

363


364

daksysteemcomponenten

10.7 ondeRdakFoLIes

als specialist ontwikkelt en produceert monIeR zélf

dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten. vele

hiervan worden ‘op het dak geboren’. een goed voorbeeld

van dit specialisme is het uitgebreide assortiment folies

voor hellende daken, de spirtech ® dakfolies. de spirtech ®

folies van monIeR staan garant voor de juiste toepassing

en werking op hellende daken.

het totale assortiment omvat nu: spirtech ® 110,

spirtech ® 200, spirtech ® clima+ 200, spirtech ® 300,

spirtech ® 300+ en spirtech ® 400. de spirtech ® 400 RU is

specifiek ont wikkeld voor toepassing bij ons Low pitch

system. de spirtech ® folies zijn door monIeR zelf

ontwikkeld, specifiek voor toepassing op het hellende dak

en worden door monIeR zelf in eigen fabrieken geproduceerd.

dit is een blijvende garantie voor een optimale

afstemming tussen toepassing, kwaliteit, toepasbaarheid en

prijs! niet voor niets maken de spirtech ® folies deel uit van

de unieke 15-jarige dak systeemgarantie van monIeR

(informeer naar de voorwaarden). spirtech ® folies zijn

opgebouwd uit 4 lagen (spirtech ® 400 en spirtech ® 300)

of 3 lagen (spirtech ® 110 en spirtech ® 200) met een

dampdoorlatend polypropyleen kunststof vlies. spirtech ®

folies zijn perfect waterkerend en door onder andere de

NIEUW

spIRtech ® cLIma+ 200

NIEUW

UNIVERSEEL

UNIVERSEEL

• Universeel toe te passen waterkerende folie.

• 3-laagse, waterdichte, optimaal dampdoorlatende folie.

• voor toepassing in kilkepers, boven dakdoorbrekingen,

op plaatsen waar extra waterkering noodzakelijk is.

• ook als tijdelijke waterkering bij renovatiewerkzaamheden.

• vrijhangend of direct op de ondergrond aan te brengen.

• materiaal: 3 lagen (vlies-film-vlies), hydrofobische verlijmd

voorzien van een reflecterende laag.

• Gewicht: ca. 170 g/m² (± 12).

• brandklasse: e.

• Waterdichtheid klasse: W1 (conform en 1928).

• Waterdampdoorlatendheid: 0,035 m (-0,01 / +0,01) (conform en 12572).

• treksterkte LR: 280 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-1).

• treksterkte dR: 230 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-1).

• nagelscheursterkte LR: 220 (± 30) n / 50mm (conform en 12310-1).

• nagelscheursterkte dR: 250 (± 30) n / 50mm (conform en 12310-1).

• Waterkolom: >_ 3.000 mm (conform en 20811).

• temperatuurbestendigheid: -40ºc - +80ºc.

• Uv-bestendigheid: 2 maanden.

• Rolafmeting: 50 x 1,5 meter (75 m²).

• kleur: onderkant groen, bovenkant reflecterend.

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

hoogkwalitatieve microporeuze film is een continue afvoer

van waterdamp gegarandeerd. spirtech ® 400 en spirtech ®

300 zijn voorzien van een speciale wapening tussen de

verschillende lagen die de mechanische eigenschappen van

de folie versterken. de folie is hierdoor nog steviger en is

uitermate bestand tegen het belopen tijdens de verwerking.

spirtech ® folies kunnen rechtstreeks op het dakbeschot of

over de tengels verwerkt worden. op de spirtech ® zijn

markeringen aangebracht om de overlapzones in één

oogopslag te bepalen. hierdoor en dankzij de afmetingen

(50 x 1,5 meter, 75 m 2 per rol) en het gewicht van de rol

is spirtech ® folie gemakkelijk, snel en veilig aan te brengen.

alle spirtech ® onderdakfolies zijn voorzien van en worden

geleverd met het ce-keurmerk.

vapotech folies zijn hoogwaardige dampremmende

onderdakfolies. deze folies worden met name toegepast

aan de warme zijde (binnenzijde) van hellende

daken in het geval van (na-)isolatie. de vapotech folies

minimaliseren condensatie risico’s vanwege de zeer lage

diffusie eigenschappen. hierdoor wordt de penetratie

van vocht (door diffusie) in de constructie tegengegaan.

de vapotech folies dienen te worden toegepast in

combinatie met een goede luchtdichting.

NIEUW

spIRtech ® 400

UNIVERSEEL

• Universeel toe te passen waterkerende folie.

• sterke, 4-laagse, waterdichte, gewapende en optimaal

dampdoorlatende folie.

• voor toepassing in kilkepers, boven dakdoorbrekingen, op flauwhellende

daken en plaatsen waar extra waterkering noodzakelijk is.

• ook als tijdelijke waterkering bij renovatiewerkzaamheden.

• vrijhangend of direct op de ondergrond aan te brengen.

• materiaal: 4 lagen (vlies-film-wapening-vlies), hydrofobische verlijmd.

• Gewicht: ca. 230 g/m² (± 8) (conform en 1849-2).

• brandklasse: e.

• Waterdichtheid klasse: W1 (conform en 1928).

• Waterdampdoorlatendheid: 0,03 m (-0,01 / +0,01)

(conform en 12572).

• treksterkte LR: 550 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-1).

• treksterkte dR: 500 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-1).

• nagelscheursterkte LR: 450 (± 30) n / 50 mm (conform en 12310-1).

• nagelscheursterkte dR: 450 (± 30) n / 50 mm (conform en 12310-1).

• Waterkolom: > 3.000 mm (conform en 20811).

• temperatuurbestendigheid: -40ºc - +80ºc.

• Uv-bestendigheid: 4 maanden.

• Rolafmeting: 50 x 1,5 meter (75 m²).

• kleur: antraciet.

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE


spIRtech ® 300+

NIEUW

UNIVERSEEL

spirtech ® 300+ is een onderdakfolie voorzien van een geïntegreerde

kleefstrook. hiermee is het mogelijk om de banen onderdakfolie

spirtech ® 300+ overlappend aan elkaar te verkleven met een sterke

kleefstrook. de afwaterende overlappen worden hierdoor regen- en

winddicht.

• Universeel toe te passen waterkerende folie.

• sterke, 4-laagse, waterdichte, gewapende en optimaal

dampdoorlatende folie.

• voor toepassing in kilkepers, boven dakdoorbrekingen, op flauwhellende

daken en plaatsen waar extra waterkering noodzakelijk is.

• ook als tijdelijke waterkering bij renovatiewerkzaamheden.

• vrijhangend of direct op de ondergrond aan te brengen.

• materiaal: 4 lagen (vlies-film-wapening-vlies),

hydrofobisch verlijmd, voorzien van een geïtegreerde kleefstrook.

• Gewicht: ca. 160 g/m 2 (± 8) (conform en 1849-2).

• brandklasse: e.

• Waterdichtheid klasse: W1 (conform en 1928).

• Waterdampdoorlatendheid: 0,03 m (-0,01 / +0,01)

(conform en 12572).

• treksterkte LR: 450 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-1).

• treksterkte dR: 360 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-1).

• nagelscheursterkte LR: 350 (± 30) n / 50 mm (conform en 12310-1).

• nagelscheursterkte dR: 370 (± 30) n / 50 mm (conform en 12310-1).

• Waterkolom: > 3.000 mm (conform 20811).

• temperatuurbestendigheid: -40ºc - +80ºc.

• Uv-bestendigheid: 4 maanden.

• Rolafmeting: 50 x 1,5 meter (75 m 2 ).

• kleur: antraciet.

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

NIEUW

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

spIRtech ® 300

spIRtech ® 200

daksysteemcomponenten

10.7 ondeRdakFoLIes

NIEUW

UNIVERSEEL

• Universeel toe te passen waterkerende folie.

• sterke, 4-laagse, waterdichte, gewapende en optimaal

dampdoorlatende folie.

• voor toepassing in kilkepers, boven dakdoorbrekingen, op flauwhellende

daken en plaatsen waar extra waterkering noodzakelijk is.

• ook als tijdelijke waterkering bij renovatiewerkzaamheden.

• vrijhangend of direct op de ondergrond aan te brengen.

• materiaal: 4 lagen (vlies-film-wapening-vlies), hydrofobische verlijmd.

• Gewicht: ca. 160 g/m² (± 8) (conform en 1849-2).

• brandklasse: e.

• Waterdichtheid klasse: W1 (conform en 1928).

• Waterdampdoorlatendheid: 0,03 m (-0,01 / +0,01) (conform en 12572).

• treksterkte LR: 450 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-1).

• treksterkte dR: 360 (± 30) n / 50 mm. (conform en 12311-1).

• nagelscheursterkte LR: 350 (± 30) n / 50 mm (conform en 12310-1).

• nagelscheursterkte dR: 370 (± 30) n / 50 mm (conform en 12310-1).

• Waterkolom: > 3.000 mm (conform 20811).

• temperatuurbestendigheid: -40ºc - +80ºc.

• Uv-bestendigheid: 4 maanden.

• Rolafmeting: 50 x 1,5 meter (75 m²).

NIEUW

• kleur: antraciet.

UNIVERSEEL

• Universeel toe te passen waterkerende folie.

• 3-laagse, waterdichte, optimaal dampdoorlatende folie.

• voor toepassing in kilkepers, boven dakdoorbrekingen,

op plaatsen waar extra waterkering noodzakelijk is.

• ook als tijdelijke waterkering bij renovatiewerkzaamheden.

• vrijhangend of direct op de ondergrond aan te brengen.

• materiaal: 3 lagen (vlies-film-vlies), hydrofobische verlijmd.

• Gewicht: ca. 140 g/m² (± 8).

• brandklasse: e.

• Waterdichtheid klasse: W1 (conform en 1928).

• Waterdampdoorlatendheid: 0,03 m (- 0,01 / + 0,01)

(conform en 12572).

• treksterkte LR: 300 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-1).

• treksterkte dR: 270 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-1).

• nagelscheursterkte LR: 180 (± 30) n / 50mm (conform en 12310-1).

• nagelscheursterkte dR: 180 (± 30) n / 50mm (conform en 12310-1).

• Waterkolom: >_ 3.000 mm (conform en 20811).

• temperatuurbestendigheid: -40ºc - +80ºc.

• Uv-bestendigheid: 4 maanden.

• Rolafmeting: 50 x 1,5 meter (75 m²).

• kleur: groen.

30

JAAR

15

JAAR

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

365


366

daksysteemcomponenten

10.7 ondeRdakFoLIes

spIRtech ® 110

NIEUW

UNIVERSEEL

• Universeel toe te passen waterkerende folie.

• 3-laagse, waterdichte, optimaal dampdoorlatende folie.

• voor toepassing in kilkepers, boven dakdoorbrekingen,

op plaatsen waar extra waterkering noodzakelijk is.

• ook als tijdelijke waterkering bij renovatiewerkzaamheden.

• vrijhangend of direct op de ondergrond aan te brengen.

• materiaal: 3 lagen (vlies-film-vlies), hydrofobische verlijmd.

• Gewicht: ca. 110 g/m² (± 10).

• brandklasse: e.

• Waterdichtheid klasse: W1 (conform en 1928).

• Waterdampdoorlatendheid: 0,02 m (- 0,01 / + 0,01)

(conform en 12572).

• treksterkte LR: 220 (± 20) n / 50 mm (conform en 12311-1).

• treksterkte dR: 170 (± 20) n / 50 mm (conform en 12311-1).

• nagelscheursterkte LR: 140 (± 30) n / 50mm (conform en 12310-1).

• nagelscheursterkte dR: 160 (± 30) n / 50mm (conform en 12310-1).

• Waterkolom: > 2.500 mm (conform en 20811).

• temperatuurbestendigheid: -40ºc - +80ºc.

• Uv-bestendigheid: 4 maanden.

• Rolafmeting: 50 x 1,5 meter (75 m²).

• kleur: antraciet

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

NIEUW

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

vapotech 25

NIEUW

UNIVERSEEL

• Universeel toe te passen en dampwerend.

• 2-laagse, waterdichte, optimaal dampwerende folie.

• voor toepassing aan de warme zijde van hellende daken.

• materiaal: 2-laags (vlies-coating).

• Gewicht: ca. 120 g/m² (± 8) (conform en 1849-2).

• brandklasse: e.

• Waterdichtheid klasse: W1 (conform en 1928).

• Waterdampdoorlatendheid: 25 m (conform en 1931).

• treksterkte LR: 230 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-2).

• treksterkte dR: 200 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-2).

• nagelscheursterkte LR: 150 (± 30) n / 50mm (conform en 12310-1).

• nagelscheursterkte dR: 150 (± 30) n / 50mm (conform en 12310-1).

• Waterkolom: > 3.000 mm (conform en 20811).

• temperatuurbestendigheid: -40ºc - +80ºc.

• Uv-bestendigheid: 4 maanden.

• Rolafmeting: 50 x 1,5 meter (75 m²).

NIEUW

• kleur: antraciet.

vapotech aL 100

NIEUW

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

UNIVERSEEL

• Universeel toe te passen en dampwerend.

• 5-laagse, waterdichte, optimaal dampwerende folie.

• voor toepassing aan de warme zijde van hellende daken.

• materiaal: 5-laags (vlies-coating-wapening-coating-reflecterende

coating).

• Gewicht: ca. 170 g/m² (± 15) (conform en 1849-2).

• brandklasse: e.

• Waterdichtheid klasse: W1 (conform en 1928).

• Waterdampdoorlatendheid: > 100 m (conform en 1931).

• treksterkte LR: 600 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-2).

• treksterkte dR: 550 (± 30) n / 50 mm (conform en 12311-2).

• nagelscheursterkte LR: 250 (± 25) n / 50mm (conform en 12310-1).

• nagelscheursterkte dR: 300 (± 25) n / 50mm (conform en 12310-1).

• Waterkolom: 2.500 mm (conform en 20811).

• temperatuurbestendigheid: -40ºc - +80ºc.

• Uv-bestendigheid: 2 maanden.

• Rolafmeting: 50 x 1,5 meter (75 m²).

• kleur: reflecterend.

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

NIEUW

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE


FoLIe RepaRatIetape

• model: universeel toepasbaar.

• materiaal: 3-laags polypropyleen en polyesterfilm met zeer

sterke kleeflaag.

• kleur: antraciet.

• afmetingen: 50 m x 8 cm.

aFWateRInGspRoFIeL

ondeRdakFoLIe

het afwateringsprofiel voor onderdakfolie zorgt ervoor dat waterafvoer

via onderdakfolie in de dakgoot of buiten de constructie

geleid wordt. omdat onderdakfolie hiermee terugliggend verwerkt

kan worden wordt ook voorkomen dat onderdakfolie aan

Uv-instraling wordt blootgesteld. het profiel kan zowel bij nieuwbouw

als ook bij renovatie gebruikt worden. snel en eenvoudig te

verwerken. het afwateringspforiel onderdakfolie draagt bij aan de

kwaliteit van de dakvoet.

• model: universeel toepasbaar.

• materiaal: hoogwaardig kunststof.

• kleur: antraciet.

• afmetingen: 1.500 x 310 mm.

daksysteemcomponenten

10.7 ondeRdakFoLIes / aanveRWante pRodUcten

NIEUW

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

NIEUW

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

mULtIFLex ®

UnIveRseLe aFdIchtInGsband

• Universeel toepasbaar.

• voor het lucht- en waterdicht afwerken van de langs- en

stuiknaden van het dakbeschot bij dakdoorbrekingen, zoals

dakdoorvoeren en dakvensters.

• ook voor reparatie van beschadigingen aan folies.

• niet toepasbaar op bitumineuze materialen en zacht pvc.

• materiaal: waterafstotend, geplooid kunststofvlies met in het

midden een wapening van aluminium met aan de gehele

onderzijde een butylplakstrook.

• Rollengte: 5 m.

• breedte: 88 mm.

• kleur: grijs.

• conform dIn 4102-b2, bouwbesluit 2003, artikel 3.22-3.25

en 5.8-5.10.

aFdIchtInGsRInG vooR ondeRdak-

FoLIe combIpan/combIvent

NIEUW

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

30

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

NIEUW

UNIVERSEEL

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

Indien er in onderdakfolie sparingen gemaakt worden voor de

plaatsing van onze combipan of combivent, dan kunnen deze

met de afdichtingsring op een snelle en eenvoudige manier

waterdicht worden afgewerkt.

• materiaal: hoogwaardig kunststof.

• diameter: Ø 125 mm.

• kleur: antraciet.

367


368


aansLUItInGen

moRe poWeR to yoUR RooF

369


370

daksysteemcomponenten

10.8 aansLUItInGen

de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de aansluitingsoplossingen

van monIeR waren duidelijk: géén gebruik

van traditionele materialen, gemakkelijk en snel te verwerken

door de dakdekker zelf, tenminste net zo duurzaam

als bijvoorbeeld zink of lood, een integrale kostprijs die

vergelijkbaar is met die van oplossingen zoals zink of lood,

een esthetisch fraaie oplossing die past binnen het dakbeeld,

onschadelijk voor gezondheid en milieu en passend

binnen duurzaam bouwen. Uitgaand van deze eisen, van

de wensen en behoeften van dakdekkers en architecten

én van de steeds strengere eisen op het gebied van aRbo

WakaFLex ®

Wakaflex ® is een perfect alternatief voor aansluitingen met traditionele

materialen. het is gemaakt van pIb (polyisobutyleen) met een

ondergrond van geanodiseerd - spanningsvrij - aluminium gaas. het

heeft uitstekende afdichtingseigenschappen en is extreem duurzaam.

Wakaflex ® kan gemakkelijk met de hand worden aangevormd. een

gewone schaar en eventueel een roller is het enige gereedschap dat

u nodig heeft. dankzij de kleefstrook van butyl is de eerste aanzet

op de dakpannen meteen goed. het resultaat is een strakke

aansluiting op de dakpannen, waar de wind geen vat op krijgt.

pIb is onschadelijk voor het milieu, 100% recyclebaar en bevat géén

giftige stoffen. sterker nog, pIb is vaak een belangrijk ingrediënt voor

kauwgom!

Wakaflex ® kan ook worden verwerkt

in metselwerk. het kan

bijvoorbeeld worden ingemetseld

als loketten en als ‘voet Wakaflex ® ’

in schoorstenen. doordat het

materiaal vulkaniseert, vormt het

één geheel met de aansluitstrook

op de dakpannen. verhitting, lasof

plak middelen zijn daarom overbodig.

ook bij opgaand metselwerk

in de langsgevel kan Wakaflex ® worden ingemetseld. het aanvormen

en verwerken van Wakaflex ® gaat zo’n 30% tot 50% sneller dan van

traditionele materialen op het dak. dankzij het lichte gewicht is het

materiaal aanzienlijk makkelijker te hanteren. het is dus ook beter

voor de rug! Wakaflex ® kan in zeer lange lengten worden verwerkt;

afhankelijk van de rollengte zelfs tot 10 meter uit één stuk! ook de

geperforeerde (en dus in delen te verwijderen) beschermfolie aan

NIEUW

de onderzijde draagt bij aan het verwerkingsgemak.

WakaFLex ® 140

• Universele loodvervangende

afdichtingsband.

• Lengte rol: 5 m.

• breedte: 140 mm.

• overlap: 50 mm.

• kleuren: antraciet en rood,

bruin op aanvraag.

• conform bouwbesluit 2003,

artikel 3.22-3.25.

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

en milieu, ontstond een reeks vernieuwende oplossingen

voor iedere aansluiting op het hellende dak. met

Wakaflex ®, multiflex ® en slimme prefab producten als

de verholen goot en het renovatiekoppelelement heeft

monIeR voor iedere situatie de juiste - lood- en zinkvrije

- oplossingen. deze zijn veelal in dezelfde kleur als de rest

van het pannendak. monIeR maakt met deze oplossingen

een einde aan slordige, opwaaiende of gescheurde

loodslabben en lelijke loodstrepen. het mooie, strakke

dakbeeld blijft volledig intact.

WakaFLex ® 280

• Universele loodvervangende

afdichtingsband.

• te gebruiken als vervanging van

voetlood en loden loketten

voor dakaansluitingen bij opgaand

metselwerk of kozijnen, bij

schoorstenen, bij moeilijke

beëindigingen of overgangen en

aan de onderzijde van het

monIeR verholen gootelement.

• Wakaflex ® is ook als loket in te metselen.

• Lengte rol: 5 m en 10 m.

• breedte: 280 mm.

• overlap: 50 mm.

• bij de dakpanmodellen stonewold en astratto tot een

dakhelling van 30° adviseren wij om Wakaflex ® P RODUCT-

30 GARANTIE

JAAR

DAKSYSTEEM-

15 GARANTIE

JAAR

-slabben

per dakpan in te vlechten.

• kleuren: antraciet, rood en loodkleur, bruin op aanvraag.

• de kleefstroken, butylstroken, bij voorkeur niet verwerken op

bitumineuze ondergrond.

NIEUW

• conform bouwbesluit 2003, artikel 3.22-3.25.

WakaFLex ® 370

• Universele loodvervangende

afdichtingsband.

• te gebruiken als vervanging van

voetlood en loden loketten

voor dakaansluitingen bij opgaand

metselwerk of kozijnen, bij

schoorstenen, bij moeilijke

beëindigingen of overgangen en

aan de onderzijde van het

monIeR verholen gootelement.

• Wakaflex ® is ook als loket in te metselen.

• Lengte rol: 5 m.

• breedte: 370 mm.

• overlap: 50 mm.

• bij de dakpanmodellen stonewold en astratto tot een

dakhelling van 30° adviseren wij om Wakaflex ® 30 JAAR

15 JAAR

-slabben

per dakpan in te vlechten.

• kleuren: antraciet, rood en loodkleur, bruin op aanvraag.

• conform bouwbesluit 2003, artikel 3.22-3.25.

NIEUW

UNIVERSEEL

UNIVERSEEL

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE


WakaFLex ® 560

• Universele loodvervangende

afdichtingsband.

• te gebruiken als vervanging van

voetlood en loden loketten

voor dakaansluitingen bij opgaand

metselwerk of kozijnen, bij

schoorstenen, bij moeilijke

beëindigingen of overgangen en

aan de onderzijde van het

monIeR verholen gootelement.

• Wakaflex ® is ook als loket in te metselen.

• Lengte rol: 5 m.

• breedte: 560 mm.

• overlap: 50 mm.

• bij de dakpanmodellen stonewold en astratto tot een

dakhelling van 30° adviseren wij om Wakaflex ® P RODUCT-

30 GARANTIE

JAAR

DAKSYSTEEM-

15 GARANTIE

JAAR

-slabben

per dakpan in te vlechten.

• kleuren: antraciet, rood en loodkleur.

NIEUW

• conform bouwbesluit 2003, artikel 3.22-3.25.

RenovatIe-koppeLeLement

NIEUW

UNIVERSEEL

UNIVERSEEL

met het renovatie-koppelelement realiseert u een probleemloze

aansluiting tussen daken met verschillende dakpansoorten of daken

met hoogteverschillen. Ideaal dus voor renovatieprojecten, waarbij

niet alle woningen in dezelfde fase worden voorzien van dakisolatie

(hoogteverschil) en/of nieuwe dakpannen (ander type dakpan). het

is een mooie oplossing, zonder lood of zink. de prefab elementen

van gekleurd aluminium worden eenvoudig met beugels op de panlatten

vastgezet. Lasverbindingen zijn niet nodig. een geïmpregneerde

pUR-schuimstrook in de goot voorkomt dat regenwater of stuifsneeuw

onder de dakpannen waait. het renovatie-koppelelement is

een gemakkelijk, esthetisch fraai en volledig recyclebaar antwoord

op een dringende renovatievraag. een antwoord dat volledig past

binnen duurzaam bouwen en dat de keuze voor dakrenovatie

aanmerkelijk eenvoudiger maakt!

• Universeel toepasbaar.

• overbrugt hoogteverschillen tot 75 mm.

• materiaal: gecoat aluminium met

schuimstroken, Uv- en temperatuurbestendig.

• Lengte: 1.500 mm; werkende lengte: 1.400 mm.

• kleur: donkerbruin.

• conform bouwbesluit 2003 en nen 2778.

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

daksysteemcomponenten

10.8 aansLUItInGen

mULtIFLex ®

UnIveRseLe aFdIchtInGsband

• Universeel toepasbaar.

• voor het lucht- en waterdicht afwerken van de langs- en

stuiknaden van het dakbeschot bij dakdoorbrekingen, zoals

dakdoorvoeren en dakvensters.

• ook voor reparatie van beschadigingen aan folies.

• niet toepasbaar op bitumineuze materialen en zacht pvc.

• materiaal: waterafstotend, geplooid kunststofvlies met in het

midden een wapening van aluminium met aan de gehele

onderzijde een butylplakstrook.

• Rollengte: 5 m.

• breedte: 88 mm.

• kleur: grijs.

• conform dIn 4102-b2, bouwbesluit 2003,

NIEUW

artikel 3.22-3.25 en 5.8-5.10.

veRhoLen Gootsysteem

NIEUW

UNIVERSEEL

UNIVERSEEL

het prefab verholen gootsysteem is een universele oplossing voor

de aansluiting bij bijvoorbeeld dakramen en dakkapellen en opgaand

metselwerk. een uitstekend alternatief voor traditionele materialen.

een oplossing die door de dakdekker zelf kan worden aangebracht,

zónder speciaal gereedschap. het verholen gootsysteem bestaat uit

zwart kunststof, is licht en dus gemakkelijk te hanteren en voor dit

prefab product hoeven geen lasverbindingen te worden gemaakt.

de goot is voorzien van een geïmpregneerde schuimstrook, die

voorkomt dat regenwater of stuifsneeuw onder de dakpannen waait.

Gecombineerd met Wakaflex ® levert het verholen gootsysteem een

prachtig strakke aansluiting op!

• door toepassing onder de dakpannen een esthetische oplossing

voor alle aansluitingen.

• voor vrijwel alle schubvormige dakbedekkingen.

• materiaal: hoogwaardige kunststof, voorzien van geïmpregneerde

pUR-schuimstrook tegen het indringen van stuifsneeuw en stof.

• montage op de panlatten.

• Uv-bestendig.

• dakhelling: 20° - 70°.

• daklengte: max. 6 m.

• Lengte: 1.300 mm.

• hoogte: 125 mm.

• breedte: 135 mm.

• Werkende lengte gootelement: 1.200 mm.

• kleur: antraciet.

30

JAAR

15

JAAR

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

371


372

daksysteemcomponenten

10.8 aansLUItInGen / aanveRWante pRodUcten

WakaFLex ® schaaR

• voor het eenvoudig op maat knippen van Wakaflex ® .

WakaFLex ® RoLLeR

• voor een zeer goede aanvorming van Wakaflex ® op de

onderliggende dakpannen. eenvoudig te gebruiken voor een

fantastisch resultaat.

voeGkLem

• toepasbaar bij verwerking van Wakaflex ® in bijvoorbeeld opgaand

metselwerk. met de voegklem wordt Wakaflex ® eenvoudig en snel

in de voeg vastgezet.

• materiaal: roestvaststaal.

• afmetingen: 30 x 25 mm.

• verbruik: ca. 3 stuks per meter.


andeRe toepassInGen

moRe poWeR to yoUR RooF

373


374

daksysteemcomponenten

10.9 andeRe toepassInGen

veel van onze daksysteemcomponenten hebben een

specifieke functie en toepassingsgebied. daarnaast heeft

monIeR enkele producten in het assortiment die niet

specifiek voor één toepassingsgebied zijn ontwikkeld maar

voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden.

pLexIGLaspan (aFGebeeLd modeL neRoma)

model sneldek

• voor dakpanmodel sneldek.

• mechanisch te bevestigen met 2 Rvs schroeven

met neopreen volgring.

• materiaal: hoogwaardig transparant acryl.

• afmetingen: ca. 332 x 420 mm.

model neroma

• voor dakpanmodel neroma.

• mechanisch te bevestigen met 2 Rvs schroeven

met neopreen volgring.

• materiaal: hoogwaardig transparant acryl.

• afmetingen: ca. 332 x 420 mm.

model stonewold

• voor dakpanmodel stonewold.

• mechanisch te bevestigen met 2 Rvs schroeven

met neopreen volgring.

• materiaal: hoogwaardig transparant acryl.

• afmetingen: ca. 332 x 420 mm.

hoewel deze producten niet voor één specifieke

toepassing zijn, zijn ze wel ontwikkeld voor gebruik op

het hellende dak en voegen vaak extra eigenschappen

toe aan de overige daksysteemcomponenten of maken

de verwerking van onze daksysteemcomponenten eenvoudiger.

vaak gaat het om meer algemene toepassingen.

model oVh

• voor dakpanmodel ovh.

• mechanisch te bevestigen met 2 Rvs schroeven

met neopreen volgring.

• materiaal: hoogwaardig transparant acryl.

• afmetingen: ca. 263 x 371 mm.

model Vh-Variabel

• voor dakpanmodel vh-variabel.

• mechanisch te bevestigen met 2 Rvs schroeven

met neopreen volgring.

• materiaal: hoogwaardig transparant acryl.

• afmetingen: ca. 256 x 361 mm.

model Vlakke mulden

• voor dakpanmodel vlakke mulden.

• mechanisch te bevestigen met 2 Rvs schroeven

met neopreen volgring.

• materiaal: hoogwaardig transparant acryl.

• afmetingen: ca. 242 x 420 mm


ooRtjes specIaaL t.b.v. dakpannen

30

JAAR

• Universele boor voor beton- en keramische dakpannen.

• afmetingen: lengte 84 mm, diameter Ø 5 mm.

• verpakking: per 10 stuks.

• kleur: antraciet.

nestkastje

NIEUW

UNIVERSEEL

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

NIEUW

• Universeel toepasbaar bij huismussen- en Gierzwaluwpan.

• materiaal: houten basisplaat (kleur naturel) afgewerkt met

geïmpregneerde pUR-schuimstrook.

• afmetingen nestkastje: ca. 250 x 600 mm.

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

daksysteemcomponenten

10.9 andeRe toepassInGen

zeLFkLevende schUImstRook

NIEUW

UNIVERSEEL

30

JAAR

15

JAAR

P RODUCT-

GARANTIE

DAKSYSTEEM-

GARANTIE

• Universeel toepasbaar.

• materiaal: hoogwaardig geïmpregneerd schuim in het midden

gesneden en voorzien van ingesneden stroken, voorzien van een

zelfklevende strook aan de onderzijde.

• afmetingen: ca. 1.300 x 60 x 23 mm.

• verpakking: per stuk.

• kleur: antraciet.

hUIsmUssenpan

• beschikbaar voor de dakpanmodellen sneldek, neroma, stonewold,

astratto, Utrechter, tuile du nord (beton), vh-variabel, ovh 200,

ovh 206, de nieuwe hollander, oude holle, tuile plat en

tuile du nord (keramiek).

GIeRzWaLUWpan

• beschikbaar voor de dakpanmodellen sneldek, neroma, stonewold.

astratto, Utrechter, tuile du nord (beton), vh-variabel, ovh 200,

ovh 206, de nieuwe hollander, oude holle, tuile plat en

tuile du nord (keramiek).

375


376

More magazines by this user
Similar magazines