Woonvenster september 2012 - Woonveste

woonveste.nl

Woonvenster september 2012 - Woonveste

inhoud

2 team woonServiCe:

‘ Fijn om éCht het verSChil te kunnen maken’

3 wat te doen bij SChade in uw woning?

4 grote opknapbeurt Seniorenwoningen:

‘ van deze verbouwing plukken ook

de bewonerS na onS de vruChten’

5 wat mag u zelF veranderen aan uw woning?

Stap voor Stap naar lagere energiekoSten

6 al 44 jaar buren:

‘ we overlopen elkaar niet, maar de deur

Staat voor mijn buren altijd open’

7 woonveSte en gemeente werken prettig

Samen

brandgangen opgeruimd tijdenS 'keep it

Clean day'!

8 de vlag in de top bij wijngaert iii in haaren

9 SChool en zorg appartementen berliCum

bijna opgeleverd

uniek nieuwbouwprojeCt CaStellum bereikt

hoogSte punt

10 jubilerende aannemer SnijderS Staat dag

en naCht voor bewonerS klaar

11 uw huur in een paar muiSklikken betalen?

meld u dan aan voor FinboX!

12 voorliChting over veiligheid in vlijmenSe

Sint janShoF

13 laat u niet verraSSen door inbrekerS!

puzzel

14 ‘ een huiS moet niet alleen energiezuinig,

maar ook gezond en ComFortabel zijn’

pre Sentatie woon-zorgonderzoek turkSe

ouderen

15 trouwe huurder:

al 50 jaar ‘thuiS’ in de theodoor van

thuldenStraat

16 ColoFon

adreSSen en openingStijden

woningruil

rima Cleaning ServiCe maakt voortaan

SChoon voor woonveSte

woonvenster

uitgave 3 | 14 de jaargang | september 2012

de dameS van woonServiCe zijn uw eerSte ContaCt alS u woonveSte belt, bezoekt oF mailt. ze doen er alleS aan

u zo goed mogelijk van dienSt te zijn.

team woonServiCe handelt ongeveer 80 proCent van alle binnenkomende klantContaCten aF

‘persoonlijke aandacht staat

altijd voorop, hoe druk het

ook is’

wie woonveSte belt oF mailt, aan de balie komt oF een bezoekje aan de woonwinkel brengt,

treFt één van de dameS van woonServiCe. altijd geduldig en bereid om u te helpen. wie naar

hun werkzaamheden kijkt, ConCludeert al Snel dat een duizendpoot er nikS bij iS.

voor de dames van woonservice is geen dag hetzelfde. elk bezoek aan de balie of telefoontje is

weer anders. “het is een breed publiek dat hier binnenwandelt. van woningzoekenden, huurders

met vragen of klachten tot zakelijke afspraken voor medewerkers”, vertelt elly van der vis. “en dan

helpen we nog huurders in de woonwinkel bij hun keuzes voor een nieuwe badkamer of keuken.”

ook het werk achter de telefooncentrale varieert enorm. wie denkt dat de dames alleen de telefoon

aannemen en doorschakelen, heeft het mis. woonservice handelt ongeveer 80 procent van alle

binnenkomende klantcontacten af. “en het belangrijkste: iedereen krijgt van ons persoonlijke

aandacht, hoe druk het ook is.”

Lees verder op pagina 2 >

1


2

‘ Fijn om éCht het verSChil

te kunnen maken’

v.l.n.r.: elly van der viS, anita borgmeijer, gonny karel (teamleider), wendy norbart, bea van tuijl en ilSe van eSCh. helaaS ontbreekt ine karreman op de Foto.

het werk bij woonServiCe houdt meer in dan alleen vragen

beantwoorden. je moet je ook goed in een ander kunnen verplaatSen,

die SomS al zijn problemen bij jou neerlegt. de medewerkSterS

volgen hiervoor trainingen en CoaChen elkaar. dit alleS met het

doel om u alS klant zo goed mogelijk van dienSt te zijn. “het iS aF

en toe Flink SChakelen.”

De drukte bij Woonservice is heel wisselend, zegt Ilse van Esch. “Soms

kun je het amper bijbenen, omdat de telefoon roodgloeiend staat en de

balie vol mensen. Soms is het rustig. Op die momenten beantwoorden we

e-mails en voeren we overige administratieve taken uit. Ook hier geldt dat

we het meeste zelf afhandelen.”

Het pakket overige taken is uitgebreid. De medewerksters nemen

reparatieverzoeken aan en zetten zelf de opdracht uit bij een aannemer.

Mocht eerst een inspectie nodig zijn door een onderhoudsopzichter dan

plannen ze daarvoor meteen een afspraak in. Daarnaast schrijven ze

woningzoekenden in en helpen hen aan meer informatie over het

verkrijgen van een woning. Ze verstrekken informatie over de aanvraag

van medehuurderschap en over hoe om te gaan met klachten over

bijvoorbeeld geluidsoverlast of je leefomgeving. Tot slot beantwoordt het

team Woonservice grotendeels alle vragen over woningruil, inwoning en

urgentie. Het antwoord op de meeste vragen is overigens te vinden op

onze website www.woonveste.nl.

viSitekaartje van het bedrijF

Hoe het is om het visitekaartje van een bedrijf te zijn? Elly van der Vis en

Ilse van Esch lachen beiden om de vraag. “Tja, eigenlijk is het wel zo ja.

We zijn het visitekaartje; het eerste contact dat de klant heeft met

Woonveste. De eerste indruk is daarbij erg belangrijk. We proberen altijd

vriendelijk te zijn en boven alles kalm te blijven. Ondanks drukte bij

Woonservice of emoties bij de klant”, zegt Ilse, één van de zes

medewerksters van Woonservice.

Het is belangrijk dat je goed kunt luisteren als er emoties in het spel zijn,

vult haar collega Elly haar aan. “Zo filter je eruit wat de klant precies

belangrijk vindt. Iemand die boos is, proberen we uiteraard wel meteen

duidelijk te maken dat we hem niet kunnen helpen als hij schreeuwt of

scheldt. We krijgen cursussen om goed met verbale agressie om te gaan.

Gelukkig overheersen de fijne klantcontacten ruimschoots.”

veel voldoening

Ilse werkt nu zo’n vijf jaar bij Woonveste. “Ik geniet elke dag van het

contact met de klanten. Ik ga graag met mensen om. Vind het ook heerlijk

om snel te moeten schakelen. De één wil dit, de ander dat. Ik help ze

daarbij. Dit werk geeft veel voldoening.”

Elly (12,5 jaar in dienst) vindt het fijn om het verschil te kunnen maken

voor mensen. “Dat je ze écht op weg helpt. Bijvoorbeeld ouderen die


door de bomen het bos niet meer zien als ze een seniorenpluswoning

willen. Of een Nederlander van buitenlandse afkomst die de taal niet

spreekt en met handen en voeten uitlegt dat er iets in zijn huis aan de

hand is. Gelukkig hebben we bij Woonservice een plaatjesboek dat

iemand op weg helpt zijn verhaal te vertellen. Daarin staan foto’s van alles

wat je in een huis kunt aantreffen. Zo kunnen we precies in beeld krijgen

of een loodgieter voor een lekkage nodig is of dat een timmerman iets

moet oplossen. Je ziet iemand dan blij worden dat we de moeite voor hem

doen en hem uiteindelijk ook echt kunnen helpen.”

goede wil en kenniS

Al onze goede wil en kennis ten spijt, soms kun je iemand niet helpen,

zeggen de dames van Woonservice. “Dat is spijtig. Toch proberen we elk

klantcontact naar tevredenheid af te ronden. Bijvoorbeeld door tips te

geven. Of gewoon een luisterend oor te bieden”, zegt Ilse.

Elly noemt een voorbeeld. “Soms krijg je schrijnende verhalen aan de

balie. Een moeder met jonge kinderen van wie de relatie is verbroken.

Ze wil dan vaak per direct een andere woning. Helaas is dat vaak niet

het iS belangrijk dat u goed verzekerd bent

in het geval van SChade in oF aan uw

woning, oF inboedel. u kunt alS huurder

onder meer een glaS- en opStalverzekering

aFSluiten bij woonveSte.

Het kan voorkomen dat u schade veroorzaakt in

of aan uw huurwoning. Veel huurders trekken

aan de bel bij Woonveste om verzekeringszaken

te regelen. U bent dan echter aan het verkeerde

adres. U zult uw eigen verzekeringsmaatschappij

moeten bellen om een eventuele schade te

laten vergoeden.

Sommige verzekeraars hebben in hun polisvoorwaarden

een uitsluitingsclausule opgenomen.

Dat wil zeggen dat zij niets uitkeren bij schade

aan gehuurde zaken, dus ook een huurwoning.

U moet dan zelf de kosten betalen. Als een

verzekeraar wel uitkeert, krijgt u waarschijnlijk

alleen de dagwaarde vergoed. Lees in uw

verzekeringspolis dus goed na hoe te handelen

bij welke schade.

glaSverzekering

Als u bij Woonveste een glasverzekering afsluit,

dan brengen wij de premie maandelijks in

rekening op de huurnota. De verzekering geldt

voor zowel enkel- als dubbelwandig, licht

doorlatend glas. Glasschade kunt u rechtstreeks

melden bij de glaszetter. Hiervoor hebben wij

afspraken met Hombergen en De Bresser. Alleen

als u bij Woonveste verzekerd bent voor

glasschade en u de schade bij een van de

aangesloten bedrijven meldt, herstellen zij de

schade kosteloos.

Hombergen (voor inwoners van Drunen, Elshout,

Heusden, Oudheusden, Herpt of Hedikhuizen) is

bereikbaar op: 0416 - 37 88 00. De Bresser

(voor inwoners van Haaren, Haarsteeg, Helvoirt,

Nieuwkuijk, Esch, Vlijmen of ‘s-Hertogenbosch)

op: 0411 - 62 13 07.

opStalverzekering

Via de opstalverzekering die voor alle woningen

van Woonveste centraal geregeld is, is de

woning en alles wat aard- en nagelvast verankerd

is, verzekerd tegen brand- en stormschade.

Wijzigingen in of aan de woning die u zelf hebt

aangebracht, vallen daar niet onder. Daarvoor

kunt u zelf een aanvullende verzekering af sluiten.

Denk hierbij ook aan brandschade die op een

keukenblad ontstaat door een hete pan.

Woonveste vergoedt deze schade niet!

Andere brand- en stormschades meldt u wel zo

snel mogelijk aan Woonveste. Evenals schade

als gevolg van vandalisme of inbraak. In dat

laatste geval ontvangen we ook graag een kopie

van het aangifteformulier van de politie.

inboedelverzekering

Een inboedelverzekering vergoedt schade aan

uw inboedel als gevolg van bijvoorbeeld

brand, storm, wateroverlast of inbraak.

Voor een goede inboedelverzekering kunt u het

beste bij uw verzekeringsagent informeren.

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt schade

die u of een van uw huisgenoten bij een ander

veroorzaakt. Zelf aangebrachte wijzigingen kunt

u bij de meeste inboedelverzekeringen onder de

zogenaamde clausule ‘huurdersbelang’ laten

opnemen.

mogelijk. Het urgentieverhaal is vrij beperkt. Als iemand minderjarige

kinderen heeft, kan de woningzoekende een jaar extra inschrijftijd

aanvragen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Daar houdt het op.

Dat is wel eens moeilijk. Zeker als je het verdriet en de onmacht ziet.

Je zou ze het liefst zo een sleutel van een woning geven. Ik begrijp

natuurlijk ook dat het afschuwelijk is dat ze samen met haar ex-partner in

hetzelfde huis moet blijven totdat ze een andere woning heeft gevonden.

Op zo’n moment tonen we begrip en geven we tips hoe ze via andere

wegen een woning zou kunnen vinden. Bijvoorbeeld via een makelaar.”

kleine moeite, groot plezier

En zoals op elke afdeling maken ze bij Woonservice ook wel eens

bijzondere dingen mee. “Elke week zit er wel weer een verdwaald

telefoontje of bijzonder bezoekje tussen. Zo kwam er laatst iemand vragen

waar hij moest zijn als hij begraven wilde worden. Of dat iemand belt voor

het nummer van de gemeente of het zwembad. Tja, dan moet je natuurlijk

niet bij ons zijn! Maar ach, dan zoek ik het nummer even op en geef het

door. Een kleine moeite, groot plezier. Daar doen we het toch voor?”

wat te doen bij SChade in uw woning?

Huurdersbelang zijn alle veranderingen,

ver beteringen of uitbreidingen die u voor uw

rekening hebt aangebracht of tegen betaling

hebt overgenomen van de vorige huurder.

Zoals bijvoorbeeld een parketvloer, keuken of

badkamer maar ook schilderwerk en behang.

Zelfs complete gebouwen (zoals berging,

garage, serre) kunnen onder huurdersbelang

vallen. Huurdersbelang is tot maximaal het

verzekerd bedrag van de inboedelverzekering

automatisch meeverzekerd.

SChade aangebraCht door woonveSte

Het kan gebeuren dat medewerkers van

Woonveste bij het verrichten van werkzaamheden

per ongeluk schade aanrichten in of aan uw

woning. Als het om ‘niet-vermijdbare schade’

gaat die niet voorkomen kon worden, dan zijn

de kosten voor uw rekening. Niet-vermijdbare

schade kan zijn dat u uw gordijnen, vitrage of

dergelijke niet verwijderd heeft in een te

renoveren ruimte. Of dat er nog lampen hangen

en een kastje in de gang is blijven staan,

wat de doorloop verspert en het risico op

beschadigingen vergroot.

Schade die ontstaat door het onjuist uitvoeren

van de werkzaamheden, de zogenoemde

‘vermijdbare schade’, kunt u verhalen op Woonveste.

We raden u aan om deze schade binnen

24 uur te melden bij het bedrijf dat de

werkzaamheden heeft verricht. Als u meer

informatie wilt, neem dan contact met ons op:

0416 - 378780 of info@woonveste.nl.

3


4

het eChtpaar van de wiel voor hun huiS in de marniXStraat in drunen. de woning krijgt een Flinke opknapbeurt.

‘ van deze verbouwing plukken ook

de bewonerS na onS de vruChten’

dertig Seniorenwoningen in drunen ondergaan een grote

opknapbeurt. woonveSte laat de huizen energiezuiniger maken en

geeFt de buitenkant een FriSSe uitStraling. zo kunnen ze weer jaren

mee. het hoogbejaarde eChtpaar van de wiel werkt graag mee aan

deze ingrijpende verbouwing. “al gaan wij miSSChien geen jaren

meer mee. de menSen na onS hebben er toCh ook proFijt van.”

Op het bankje voor zijn huis overziet Mart van de Wiel (88) de Van

Marnixstraat in Drunen. Hij woont er graag. Samen met zijn vrouw An (85)

alweer 18 jaar. Mart geeft om zijn buurt. Hij houdt het graag netjes en

spreekt anderen erop aan als ze dat even dreigen te vergeten.

“Samen moeten we er iets moois van maken. Dat kan geen mens alleen.”

Mart kreeg als zoon van oud-wethouder van Elshout, Jos van de Wiel, die

sociale inslag van huis uit mee. “Ik heb geleerd te zorgen voor anderen

en te werken aan een goede toekomst." Als we het hoogbejaarde echtpaar

vragen of ze mee willen werken aan een grote opknapbeurt voor hun

woning, zeggen beiden dan ook onmiddellijk ja. “Oud of niet. We werken

aan deze verbouwing mee. Mensen na ons hebben er ook profijt van als

het is gebeurd. Wij zeggen niet gauw: het zal mijn tijd wel duren.

Dat denken er helaas teveel.”

een FriSSe uitStraling

De woning aan de Van Marnixstraat maakt deel uit van in totaal 30

seniorenwoningen (4 in de Van Marnixstraat, 4 in de Dr. Dreesstraat en

22 in de Van Speijkstraat) die Woonveste energiezuiniger maakt en van

buiten weer een frisse uitstraling geeft. De projectopzichters Lau

Huijbregts en John Turkenburg van Woonveste: “We gaan de isolatie

verbeteren en uitbreiden, kieren dichten en we gaan de woningen aan de

buitenkant een andere uitstraling geven.”

Flinke lijSt werkzaamheden

Dat lijkt zo gepiept, maar de lijst van werkzaamheden is niet mis.

Turkenburg: “We gaan het voegwerk van de gevels herstellen en laten de

gevels schilderen. De kruipruimtes onder de vloeren maken we schoon en

houten vloeren verstevigen we. Aan de onderzijde krijgt de vloer zo

meteen een circa 10 centimeter dikke isolatielaag. De deur en kozijn van

de berging maken we breder zodat mensen in een rolstoel en

scootmobielrijders er makkelijker door naar binnen kunnen. De bestaande

houten deuren met kozijnen vernieuwen we en raamkozijnen vervangen

we door kunststof. Alle ruiten krijgen HR++ beglazing. En hang- en

sluitwerk is straks volgens het politiekeurmerk.”

eXtra iSolatie

Bij de woningtypes met de woonkamer aan de voorzijde verdwijnt de

buitendeur naar de loggia. Volgens de projectopzichters gebruiken

bewoners deze deur nauwelijks. “Bovendien veroorzaakt deze deur tocht


wat mag u zelF veranderen aan uw woning?

SomS komt het voor dat huurderS bij een

verhuizing veranderingen die ze zelF hebben

aangebraCht, moeten terugbrengen in de

oude Staat. dat kan vervelend zijn. maar u

mag nu eenmaal niet alleS veranderen aan

uw huurwoning. in de inFormatiekaart 'zelF

veranderingen aanbrengen' Staan de

algemene voor waarden voor het aanpaSSen

van uw woning. in de kluSwijzerS vindt u

meer gedetail leerde inFormatie over

kwaliteitS eiSen en voorwaarden met

betrekking tot SpeCiFieke aanpaSSingen en/

oF verbete ringen.

toeStemming

Voor het aanbrengen van veranderingen hebt u

in sommige gevallen toestemming van

Woonveste nodig. Het gaat om ingrijpende

veranderingen of aanpassingen. Denk hierbij

aan het aanbrengen van isolatie, het plaatsen

van een aanbouw of uitbouw, dakkapel,

keuken, sanitair of een vaste trap. Voor sommige

voorzieningen kunt u een vergoeding krijgen.

en kiervorming. De spouwmuren krijgen extra isolatie, net als de

zolderverdieping. Alle dakpannen laten we reinigen. Daarna krijgen ze een

kleurcoating. De verwarmingsketels gaan we vervangen. Tot slot brengen

we in de woonkamer een speciaal ventilatiesysteem aan achter een nieuwe

radiator. Dit systeem zorgt ervoor dat de verse buitenlucht voorverwarmd

de kamer binnenkomt en meteen ook de vervuilde lucht afvoert.

energiebeSparing

De verbouwing kost veel geld. Deels vraagt Woonveste dat via de huur

terug aan de bewoners. Zo gaat het echtpaar Van de Wiel vijf jaar lang

10 euro per maand meer huur betalen. “Daarna wordt het ietsje meer”,

zegt Mart. An reageert direct: “Maar die extra huur vangen we op met de

energiekosten die we besparen. Dat is mooi geregeld.”

hulp van de kinderen

An bekent dat ze er een klein beetje tegenop ziet. “Mart is hartpatiënt en

dit is geen kleinigheidje. Gelukkig komen onze kinderen en kleinkinderen

helpen. Eerst om alles leeg te ruimen, daarna om te behangen en spullen

terug te zetten.” Maar ook hier kijken Mart en An weer niet alleen naar

zichzelf, maar vooral naar de jeugd en hun toekomst. An is al weken

hoekje voor hoekje in huis aan het opruimen: “Alle goede spullen die we

niet meer nodig hebben, gaan naar de kleinkinderen. Hebben wij er niks

meer aan, dan toch zeker een ander wel." Het typeert het echtpaar in alle

opzichten.

In de informatiekaart ‘Zelf veranderingen

aanbrengen’ staat voor welke aanpassing u

toestemming nodig hebt, waarvoor u vergoeding

kunt ontvangen en aan welke voorwaarden zelf

aangebrachte veranderingen moeten voldoen.

kluSwijzer

Voor alle andere veranderingen waarvoor u

geen toestemming nodig hebt, zoals het

vervangen van binnendeuren en het aanbrengen

van harde vloerbedekking, adviseren wij u de

betreffende kluswijzer te raadplegen.

Deze vindt u op onze website www.woonveste.nl

bij de informatie voor huurders onder het kopje

'folders en formulieren'. Hier staat gedetailleerde

informatie over de kwaliteitseisen en voorwaarden

die gelden bij woningaan passingen/

-verbeteringen.

aanpaSSingen door woonveSte

De volgende zaken kunt u door Woonveste laten

uitvoeren, voor zover dit past bij wat Woonveste

in de toekomst met de woning wil: cv-ketel

aanbrengen, combiketel installeren, glas- of

dakisolatie aanbrengen, vloerisolatie (alleen bij

vervanging van vloer) en vaste trap maken (aan

voorwaarden gebonden). Voor het plaatsen van

een tweede toilet geldt dat Woonveste dat

alleen doet als een afvoer en wateraansluiting

aanwezig zijn. Bovendien geldt als voorwaarde

dat de huurder geen huurachterstand heeft. De

kosten worden in de huurprijs berekend.

aanvraag indienen

Toestemming kunt u aanvragen via het formulier

‘Aanvraag Wonen op maat’. Dit formulier kunt u

via ons kantoor krijgen of vindt u op onze

website www.woonveste.nl. Het formulier staat

bij de informatie voor huurders onder het kopje

‘folders en formulieren’. Toestemming vragen

kan ook door een e-mail te sturen naar info@

woonveste.nl. Hebt u twijfels of uw plannen

uitgevoerd mogen worden? Neem dan altijd

even contact met ons op: 0416 – 37 87 80.

lagere energiekoSten

via woonenergie

Een lagere energierekening voor huurders. Dat is het doel van

energieleverancier WoonEnergie om samen te werken met

vele woningcorporaties. Ook met Woonveste. Alleen huurders

van wooncorporaties kunnen profiteren van de lage tarieven

en gunstige voorwaarden van Woonenergie. De tarieven

behoren gegarandeerd tot de drie laagste in de markt van

vergelijkbare aanbiedingen. Bovendien ontvangt u groene

stroom voor de prijs van gewone stroom. Met energie via

WoonEnergie draagt u dus automatisch bij aan een beter

milieu

Als u overstapt, verandert er verder niets. Uw leidingen en

meters blijven hetzelfde. Het enige waaraan u de overstap

merkt, is het lagere tarief dat u voor energie betaalt. U kunt

zelf kiezen of u wil overstappen met stroom in combinatie

met gas of alleen stroom.

Wilt u ook minder betalen voor energie? Binnenkort ontvangt

u een mailing hoe u snel en gemakkelijk kunt overstappen

naar WoonEnergie. Neem voor meer informatie contact op met

WoonEnergie, 0900 – 20 08 114 (lokaal tarief), op werkdagen

tussen 8.30 en 18.00 uur.

5


6

‘ we overlopen elkaar niet,

maar de deur Staat voor

mijn buren altijd open’

in de guido gezelleStraat in vlijmen wonen drie FamilieS die al 44

jaar buren zijn. waar de vrouwen elke week gezellig Samen

wandelen en koFFie drinken, helpen de mannen elkaar waar

mogelijk met kluSSen en in de (moeS)tuin. en wie de mooiSte

voortuin heeFt, dat iS jaarlijkS ‘een heuSe Strijd’.

Vreemden voor elkaar. Dat waren ze 44 jaar geleden. “Maar onze kinderen

groeiden samen op en dat schepte een band”, vertelt Luus de Hart (65).

“Dit was vroeger een straat waar veel beroepsmilitairen een woning

toegewezen kregen. Vrouwen zaten daardoor vaak alleen met hun

kinderen. Zo kwam het dat we elkaar hielpen met oppassen.”

wennen aan brabant

Voor Bep van Bijnen (67) was het best even wennen in Vlijmen. Ze komt

oorspronkelijk uit Zwolle en begreep niets van dat Brabantse taaltje.

“Of ik een bakske kwam vatten. Nou, ik wist gewoon niet wat ik moest

antwoorden. In de straat vonden ze me daardoor arrogant, maar dat was

ik niet. Ik was eerder verlegen.” De kloof is gedicht en Bep is intussen

verbrabantst, zoals ze het zelf zegt. “Ik wil nooit meer weg hier. Dat komt

ook doordat we goede buren hebben.”

De drie buurvrouwen spreken elke woensdagavond samen af. “Dan gaan

we wandelen over de dijk naar Drunen of Haarsteeg. En na afloop drinken

we samen een bakske”, zegt Luus de Hart. Bij elkaar koffie drinken doen

ze sowieso graag. Lien van de Ven (76): “Maar niet overdreven vaak.

Zo houd je het het langste vol met elkaar.” Bep knikt: “We overlopen

elkaar niet, maar de deur staat voor mijn buren altijd open.”

al 44 jaar zijn jozeF en bep van bijnen, lien van de ven en luuS en rien de hart buren in de guido gezellelaan in vlijmen.

Al

44 jAAr

buren

drie op een rij

Eigenlijk waren het geen drie, maar vier gezinnen die al 44 jaar buren zijn.

Drie op een rij en eentje er recht tegenover. “Maar in maart dit jaar

vertrokken onze buren, Dik en Ger Dam, naar een bejaardenhuis”, vertelt

Luus de Hart. “Ik heb een traantje gelaten toen ze gingen. Ik vond het erg

jammer. Zulke fijne buren tref je nooit meer. Maar ze waren op leeftijd en

konden niet meer zelfstandig wonen. Het contact is altijd zo goed

geweest dat we in al die jaren nooit een schutting tussen onze tuinen

hebben geplaatst. Meneer Dam knipte daarnaast onze heg en ik hielp zijn

vrouw als hij van huis was als militair.”

Dat het contact met de anderen ook snor zit, blijkt wel uit de vele

anekdotes. Lien van de Ven: “Als de wagen van de buurtwinkel door de

straat kwam en daarna de hele Vliedberg al had gehad, stonden we nog

buiten op straat te kletsen.” Jozef (66): “En toen de buren 50 jaar

getrouwd waren, hebben we met z’n allen gezorgd voor versieringen in

de straat.” Rien roept de grote renovatie van 1995 in herinnering en hoe

ze er samen, ondanks de rommel, toch een gezellige tijd van maakten.

groenten uit eigen oogSt

Hoewel de verhoudingen goed zijn, is er één punt waarover letterlijk een

onderlinge strijd bestaat: de jaarlijkse voortuinenwedstrijd in Vlijmen.

Rien en Luus de Hart gingen al eens met de prijs aan de haal; daarna

tweemaal Bep en Jozef. Voor wie denkt dat Rien zijn groene vingers voor

zichzelf houdt: die heeft het mis. Hij neemt regelmatig lekkere groenten

uit zijn moestuin mee. Zo plukken de buren toch de vruchten van zijn tuinijver.


woonveSte en

gemeente werken

prettig Samen

brandgangen opgeruimd tijdenS

'keep it Clean day'!

Brandgangen vol troep of onkruid zijn velen

een doorn in het oog. Verheugd waren we dan

ook dat diverse bewoners in Oudheusden en de

wijk Vliedberg in Vlijmen met ons mee wilden

doen aan 'Keep it Clean Day'. Dit is een

internationale actiedag waarbij bewoners overal

in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland hun

wijk opruimen. In Oudheusden en in de

Vlijmense wijk Vliedberg vierden we 'Keep it

Clean Day' op zaterdag 22 september.

De brandgangen van de Irenestraat en de

Vermeerstraat in Oudheusden en die van de

Bilderdijkstraat, Brederostraat, Tollensstraat,

Jacob Catsstraat en Albert Verweystraat

waren als schoonmaaklocaties uitgekozen.

Medewerkers van Woonveste, De Twern en de

gemeente Heusden staken samen met diverse

bewoners de handen uit de mouwen. Dit vanuit

het motto, we leven samen in de wijk, dus we

ruimen het ook samen op!

In de Vliedberg was tijdens de 'Keep it Clean Day'

op zaterdag 22 september ook de prijsuitreiking

van de jaarlijkse voortuinenwedstrijd.

burendag

De schoonmaakactie viel samen met Burendag.

Op deze dag hielden buren overal in Nederland

allerlei activiteiten die de goede sfeer in de wijk

ten goede komen. Denk aan buurtontbijtjes,

In de vorige uitgave van Woonvenster kon u lezen hoe medewerkers

van Woonveste en de gemeente Heusden samenwerken aan gezellige,

veilige en fijne wijken om in te wonen en werken. Er is geen foto bij

dat verhaal afgedrukt. Dat doen we bij deze alsnog.

(Van links naar rechts) Astrid Pieters, Pieter Schipper, Mart van

Lieshout en Trudy Dijkstra bespreken samen regelmatig problemen en

wensen uit een wijk. “We pakken vaak samen de zaken op”, vertelt

Astrid Pieters. “Omdat we veelal dezelfde doelen nastreven, lijkt het

soms wel of we collega’s zijn. Dat maakt dat we elkaar ook gemakkelijk

weten te vinden als er iets snel moet gebeuren. Dat werkt erg prettig.”

kijk, dit is

mijn wijk

zeskampen, schoonmaakacties en buurt barbecues.

Als u meer wil weten over Burendag of zelf een

bijdrage voor volgend jaar wilt aanvragen,

kunt u kijken op de website: www.burendag.nl.

Samen met de gemeenten Haaren en Heusden

hebben we diverse initiatieven financieel

ondersteund. En samen met medewerkers van

de gemeenten bezochten we ook een aantal

activiteiten. In de volgende uitgave van Woonvenster

presenteren we een fotocollage van

Burendag, de tuintjeswedstrijd en 'Keep it Clean

Day'.

7


8

de vlag in de top bij

wijngaert iii in haaren

nieuwe bewonerS van wijngaert iii in haaren nemen een kijkje op de bouwplaatS nadat FeeStelijk de vlag in de top iS geheSen.

Net voor de zomervakantie bereikte de nieuwbouw in plan Wijngaert III in

Haaren het hoogste punt. Een heuglijk feit dat we samen met toekomstige

bewoners, medewerkers van de bouwende partijen en de gemeente

hebben gevierd. De vlag hesen we op vrijdag 29 juni in de top.

De aanwezige toekomstige bewoners waren zeer positief over de

bouwvorderingen van hun woning.

Het bouwplan ligt aan de noordwestkant van Haaren. Aannemer Hendriks

Coppelmans Bouwgroep uit Uden is op 30 januari gestart met de bouw

van drie woonblokken met in totaal 17 woningen. Het gaat om 6

koopwoningen en 11 sociale huurwoningen. Voor de woningen was volop

belangstelling. Alle hoek- en rijwoningen waren dan ook snel verhuurd en

verkocht.

Door een voorspoedig verloop van de bouw is de oplevering van deze

mooie, energiezuinige woningen naar verwachting eind oktober 2012.


SChool en zorgappartementen

berliCum bijna

opgeleverd

Het nieuwbouwcomplex bestaande uit de Norbertusschool en achttien

zorgappartementen voor jongeren met een verstandelijke en/of

lichamelijke beperking is bijna klaar. Woonveste is straks eigenaar van dit

complex. We verhuren de school aan de gemeente Sint-Michielsgestel en

de appartementen aan zorginstelling Cello.

Met de realisatie gaat er voor zowel ouderinitiatief Salemanders,

de Norbertusschool als Cello een lang gekoesterde wens in vervulling.

De Norbertusschool krijgt een gebouw dat speels en ruim ingedeeld is en

voorzien van alle moderne gemakken. En in de achttien appartementen

gaan jongeren voor het eerst in hun leven zelfstandig wonen onder

professionele begeleiding van Cello.

Projectontwikkelaar Vorm Ontwikkeling BV zorgt voor de realisatie van

het gebouw. Naar verwachting is de oplevering van het complex eind

september. In de volgende editie van Woonvenster besteden we hier

verder aandacht aan.

het nieuwbouwplan voor de norbertuSSChool en aChttien

zorgappartementen in berliCum iS bijna klaar.

uniek nieuwbouwprojeCt

CaStellum bereikt hoogSte punt

het hoogSte punt van het unieke appartementenCompleX in de vorm

van een kaSteel in oudheuSden iS bereikt. dat hebben we op dinSdag

18 September gevierd.

Toekomstige bewoners, omwonenden, medewerkers van aannemersbedrijf

J.A. van Gisbergen, de gemeente en Woonveste waren aanwezig.

Zij proostten op deze zeer bijzondere woonlocatie en zagen hoe we de vlag

hesen. De nieuwe bewoners konden een kijkje nemen in twee appartementen.

Dat leverde enthousiaste reacties op. Toekomstige bewoners gaven aan uit te

kijken naar het moment dat ze er kunnen gaan wonen.

De bouw van het kasteel is gestart na de zomer van 2011. Aannemersbedrijf

J.A. van Gisbergen bouwt er dertien huurappartementen en vier

koopappartementen.

grijp nu uw kanS!

In Castellum zijn ook vier ruime torenappartementen in aanbouw met een

woonoppervlak van 125 tot 147 m². Deze woontorens hebben een

koopprijs vanaf €179.000,- vrij op naam. Verder is in Castellum nog een

fraaie patiowoning, eengezinswoning en maisonnette te koop. De prijzen

zijn vanaf €175.000,- vrij op naam.

Geïnteresseerd? Grijp dan nu uw kans! Het zijn de allerlaatste woningen

in dit bijzondere woongebied. Neem contact op met: Staete Makelaars

(0416) 344 944 of kijk op de website: www.staete.nl.

wonen alS een kaSteelheer oF kaSteeldame, dat kan binnenkort in

oudheuSden waar het praChtige CompleX CaStellum in aanbouw iS.

9


10

jorg (linkS) en roel SnijderS zijn de drijvende kraChten aChter het aannemingSbedrijF SnijderS in heuSden. een partner waar woonveSte graag mee Samenwerkt.

jubilerende aannemer SnijderS

Staat dag en naCht voor

bewonerS klaar

Stel je badkamer en toilet krijgen een opknapbeurt. dat betekent

tijdelijk gebruikmaken van een openbaar ChemiSCh toilet op Straat.

een gruwelgedaChte voor velen. voor aannemerSbedrijF SnijderS

reden om, Samen met een loodgieter, een mobiel toilet voor in huiS

te ontwerpen. eentje die zelFS paSt op de waSmaChineaFvoer.

het kenmerkt de heuSdenSe aannemer: altijd meedenken met

bewonerS. om die reden iS het een Fijne partner voor woonveSte.

In het kantoor van Jorg Snijders hangt een fotocollage van mensen bij hun

voordeur. Het verhaal achter de collage brengt een brede glimlach op het

gezicht van de mededirecteur van het Heusdens aannemingsbedrijf.

“Dit is een cadeautje van bewoners voor onze medewerkers. In juni 2010

rondden we in Haaren een binnenonderhoudsproject af. De waardering

voor ons werk was enorm. We ontvingen zelfs ansichtkaarten na afloop.

Dat we ‘goed ons werk hadden uitgevoerd met een prachtig resultaat’

was. Meer waardering kun je eigenlijk niet krijgen”, zegt de aannemer.

jubileum

Al 34 jaar werkt aannemersbedrijf Snijders samen met onze

wooncorporatie. Eerst met voorganger Stichting Wonen Drunen, later met

Woonveste. Broers Roel en Jorg Snijders staan alweer 12,5 jaar samen

aan het hoofd van dit familiebedrijf. Dit jaar vieren ze hun 75 jarig

bestaan. Zeventig jaar was het bedrijf in Elshout gevestigd. Door de groei

van het bedrijf verhuisde het in 2009 naar een groot pand aan de

Industrieweg in Heusden.

beSte oploSSing

Roel Snijders vertelt dat bouwen voor zijn bedrijf drie zaken inhoudt:

flexibel en slagvaardig zijn, service bieden en samenwerken. Wat dat

laatste punt aangaat, zien de aannemers Woonveste niet als opdrachtgever.

Woonveste is een partner. We werken samen. Alle ideeën bespreken we

ook samen. Daarbij zijn we kritisch naar elkaar, waardoor we uiteindelijk

tot de beste oplossing komen.”


and en Calamiteiten

Voor Woonveste is Snijders een zeer vertrouwde aannemer voor alle

voorkomende bouwkundige werkzaamheden. Snijders doet onderhoud,

verbouwingen en renovaties. “We kunnen 7 dagen per week, 24 uur per

dag een beroep doen op dit bedrijf. In gevallen van brand of andere

calamiteiten maken we hiervan gebruik. Er is veel vakmanschap aanwezig

en daarnaast de expertise om goed samen te werken met bewoners”,

zegt Jürgen Dekkers, teamleider Onderhoud van Woonveste.

privaCy reSpeCteren

Binnen Woonveste is veel waardering voor de houding van Snijders naar

bewoners toe. Jürgen Dekkers: “Bij projecten binnenonderhoud waarbij

we de keuken, badkamer en toilet in zo’n drie weken tijd laten renoveren,

komen de vaklieden Van Snijders geruime tijd in de privacy van veel

gezinnen. Het is dan belangrijk dat je je weet aan te passen en elke

privacy weet te respecteren. Het gebeurt ook regelmatig dat bewoners in

een straat door een onderhoudsproject beter contact met elkaar krijgen.

Dat komt ook tot uiting omdat bewoners zich verenigen om samen met

de aannemer en Woonveste een bouwfeestje te organiseren na afloop van

een project. Een kleine geste die veel waardering oplevert.”

woonveSte-bloed

Roel Snijders: “We denken als aannemer constant mee met Woonveste,

maar zeker ook met bewoners. Tja, het zijn ook een beetje onze bewoners

geworden. Er stroomt na zoveel jaren samenwerking intussen ook wat

Woonveste-bloed door onze aderen.” Snijders heeft zich gespecialiseerd

in zogenoemde senior solutions: oplossingen voor in huis bij senioren.

“Zo proberen we eenvoudige oplossingen te bedenken voor zaken die

een probleem kunnen worden, denk aan het in- en uitstappen in een bad.

Een hulpstang biedt uitkomst. Soms is het vervangen van een bad voor

een douche met zitje de oplossing. Maar we zijn ook kritisch: als dingen

nog goed zijn, gaan we ze niet vervangen, omdat dat het oorspronkelijke

plan is. Dat is pure kapitaalverspilling.”

FeliCitatie

Woonveste feliciteert aannemingsbedrijf Snijders met het 75-jarig jubileum.

We hopen nog veel projecten samen goed ten uitvoer te brengen.

gediCht van bewonerS naar aanleiding van de

uitgevoerde werkzaamheden aan hun woning.

uw huur in een paar

muiSklikken betalen?

meld u dan aan voor

FinboX!

woonveSte biedt u de mogelijkheid om uw huur via FinboX te

betalen. deze betaalwijze werkt hetzelFde alS de aCCeptgirokaart,

maar dan digitaal via internetbankieren van uw eigen bank.

het iS gratiS, gemakkelijk en veilig! in een paar muiSklikken iS

uw huur betaald.

Als u de huur maandelijks voldoet via een automatische incasso

(machtiging) dan is FiNBOX voor u niet van toepassing. Betaalt u de

huur echter met een acceptgirokaart en bent u klant van de ING,

ABN Amro of Rabobank, dan wel!

Alle voordelen op een rij:

- Gemak en snel: Betalen van de huur gaat eenvoudig met een paar

muisklikken. Dankzij de digitale nota van FiNBOX zijn huurders die

met een acceptgirokaart betalen, verlost van het elke maand

opnieuw overschrijven of -typen van acceptgirokaartgegevens.

Met ook nog eens de kans op fouten bij het handmatig invullen

van gegevens.

- Veilig: FiNBOX sluit aan op de beveiligde en vertrouwde

bankomgeving van huurders.

- Overzichtelijk: Alles op één plek online. Met het gebruik van

FiNBOX is het vergeten of missen van acceptgirokaarten verleden

tijd.

- Gratis: Aan FiNBOX zijn geen extra kosten verbonden.

- Milieuvriendelijk: Door het gebruik van FiNBOX sturen wij geen

acceptgirokaart meer per post. We besparen hierdoor samen

papier en dat is beter voor het milieu.

aanmelden

Bij de eerstvolgende acceptgiro voor de huur sturen wij meer

informatie toe over deze nieuwe service. Zo kunt u alles nog eens

rustig nalezen. Wilt u nu al in een paar muisklikken uw huur betalen?

Dan kunt u zich vanaf 1 oktober 2012 aanmelden via de link FiNBOX

op www.woonveste.nl of via internetbankieren van uw eigen bank.

Meer informatie vindt u op www.finbox.nl.

automatiSChe inCaSSo

Wilt u helemaal geen omkijken meer hebben naar uw maandelijkse

huurbetaling, dan kunt u ook overstappen op automatische incasso.

Als u een machtigingskaart voor automatische incasso invult en naar

ons terugstuurt, dan zorgen wij ervoor dat de huur op de eerste

werkdag van iedere maand automatisch van uw bank- of girorekening

wordt afgeschreven. Wel zo gemakkelijk! Informatie hierover kunt u

verkrijgen via www.woonveste.nl of telefonisch via 0416-378780.

11


12

agenten van het politieteam heuSden waren te gaSt in het Sint janShoF in vlijmen om voorliChting te geven aan ouderen.

binnenkort bezoeken ze meer SeniorenCompleXen.

voorliChting over veiligheid

aan ouderen in vlijmenSe

Sint janShoF

bedenk goed voor wie u de deur open doet, geeF nooit uw pinCode

aF en bel de politie alS u ietS verdaChtS ziet. dat waren enkele

belangrijke boodSChappen die wijkagent belinda van der genugten

en hooFdagent anne willemSen onlangS gaven op een SpeCiale

voorliChtingSavond voor bewonerS van zorginStelling Sint janShoF

en aanleunwoningen paSSe partout en op den berg in vlijmen.

De agenten waren er te gast om aan ouderen voorlichting te geven over

veiligheid. Dit was de eerste activiteit in het kader van het project 'Blauw

voor jou Heusden'.

Om burgers meer te betrekken bij de veiligheid in hun eigen wijk is het

politieteam Heusden in mei gestart met het project 'Blauw voor jou

Heusden'. Bewoners konden een maand lang via Twitter en de weblog van

team Heusden ideeën aandragen om de veiligheid in hun buurt te

verbeteren.

het beSte idee

Het beste idee kwam van Anouk de Ronde die, naast haar studie, in de

Sint Janshof werkt. Ze ziet hier hoe kwetsbaar ouderen kunnen zijn als

het gaat om veiligheid en stelde voor een preventiebijeenkomst te

organiseren. Samen met wijkagent Mo Yakoub ging ze aan de slag en

nodigde de bewoners uit. Het resultaat was een restaurant vol

belangstellenden. Zij kregen onder meer informatie over hoe je insluipingen

voorkomt door babbeltrucs. Binnenkort krijgen ook de bewoners van

aanleunwoningen van Zandley, Rooyakkerserf en de Schoolstraat in

Heusden een informatiebijeenkomst.

zelF ook een idee?

In september is 'Blauw voor jou Heusden' weer van start gegaan en

kunnen de bewoners nieuwe ideeën insturen. Om een idee aan te melden,

is het van belang dat u inwoner bent van de gemeente Heusden, uw idee

deelt op de weblog van de politie of dat u tweet met de hashtag

#blauwvoorjouheusden. Als uw idee wordt uitgekozen, neemt de politie

contact met u op voor verdere afstemming.

SoCial media

Sinds vorig jaar twitteren de wijkagenten van politie Heusden. Ook heeft

het politieteam een weblog op internet. De politie zet dit soort social

media in om haar werkzaamheden te laten zien en om een laagdrempelig

contactmiddel te hebben met de inwoners. Met 'Blauw voor jou Heusden'

wil het politieteam Heusden de interactie verder uitbreiden naar een mooie

samenwerking en de veiligheid in de wijk verder verbeteren. Het politieteam

Heusden is te vinden op http://www.politieheusden.blogspot.com.

agenten op twitter

Twitterende wijkagenten zijn:

Mo Yakoub, Haarsteeg en Vlijmen Noord

www.twitter.com/WijkAg_VlijmNHA

Ruud Schippers, Vlijmen Zuid, Vliedberg en Nieuwkuijk

www.twitter.com/WijkAg_VlijmZ

Wendy Zwiers, Oudheusden, Heusden, Hedikhuizen, Heesbeen en Herpt

www.twitter.com/WijkAG_Heusden,

Belinda van de Genugten, Drunen Noord en Elshout

www.twitter.com/WijkAg_Drunen

Patrick Goedhart, Drunen-Zuid en Giersbergen

www.twitter.com/@WijkAg_Drunen.


laat u niet verraSSen door

inbrekerS!

het najaar Staat voor de deur. het wordt

weer vroeger donker en inbrekerS maken

daar gretig gebruik van. u dient ziCh

bewuSt te zijn van de inbraakriSiCo’S in en

om uw eigen woning. denk aan openStaande

bovenliChten, ladderS nabij een woning,

SleCht aFgeSloten huizen oF veel poSt in de

brievenbuS. allemaal zaken waar een inbreker

op let en u zelF ietS aan kunt doen!

Om het gevoel van veiligheid bij mensen te

vergroten, is de politie een project gestart:

Samen tegen Inbrekers. Het doel hiervan is om

burgers bewust te maken van inbraakrisico's in

hun wijk en eigen woningen. Ook probeert de

politie bewoners te stimuleren meer zaken bij

de politie te melden.

De politie betrekt bewoners, de gemeente Heus -

den en Woonveste bij dit project. Samen kunnen

puzzel

7 9 4

4 9 5

1 8 3 6

8

5 3

9 1 2 5 3

3 6 1 9

5 1 3

9 7 8

© www.puzzelpro.nl

we meer mensen bereiken en meer informatie

uit de wijken verzamelen.

eX-inbreker geeFt tipS

Woonveste, politie en gemeente Heusden

organiseren in het najaar ook weer drie

inbraakpreventie avonden. Op 18 oktober in de

raadszaal van de gemeente Heusden,

locatie Vlijmen, op 25 oktober in De Schakel in

Oudheusden en op 1 november in De Stulp in

Drunen.

De politie en Evert Jansen van stichting

Veiligheid en Preventie (hij is zelf inbreker

geweest) geven deze avond een presentatie.

Zij zullen zeer praktisch bijdragen aan deze

avond: hoe is het gesteld met de veiligheid in

uw wijk? U zult versteld staan van wat we

rondom uw woning voor onveilige situaties

aantroffen!

7 9 4

4 9 5

1 8 3 6

8

5 3

9 1 2 5 3

hang- en Sluitwerk

Wilt u inbrekers weren, dan zult u goed hang-

en sluitwerk moeten hebben. Om deze reden

vervangt Woonveste bij kozijnvervanging niet

alleen het kozijn, maar plaatst ook goede sloten

en zorgt dat deuren degelijk zijn opgehangen.

Bij woningen waar dit nog niet is gedaan, raden

we bewoners aan zelf goed hang- en sluitwerk

aan te schaffen.

aanmelden

Als bewoner van de wijken Venne Oost in

Drunen, Vlijmen-dorp of Oudheusden kunt u zich

aanmelden voor de inbraakpreventieavonden

via info@woonveste.nl, t.a.v. Tamara Ackermans,

onder vermelding van het aantal personen en

welke avond. Inloop is vanaf 19.00 uur, de start

om 19.30 uur. De bijeenkomst wordt uiterlijk

om 21.30 uur afgesloten.

De oplossing van de zomerpuzzel in de vorige uitgave was: Genieten

van de zomerzon. Uit de vele inzendingen is mevrouw A.F. Verkuil-

Schuller uit Elshout als winnaar gekozen. Zij heeft de prijs intussen

ontvangen.

Weet u deze puzzel op te lossen? Stuur uw oplossing vóór 16

november 2012 naar Woonveste t.a.v. redactie Woonvenster,

Antwoordnummer 1013, 5150 ZX Drunen (postzegel niet nodig).

U kunt de oplossing ook mailen naar: info@woonveste.nl. Onder de

goede inzenders verloten we een nationale bloemenbon van 15 euro.

3 6 1 9

5 1 3

9 7 8

© www.puzzelpro.nl

13


14

‘ een huiS moet niet alleen energiezuinig,

maar ook gezond en ComFortabel zijn’

bij een nieuwbouwprojeCt Staat woonveSte

voor vele keuzeS. welk materiaal gebruiken

we, hoe iS de woningindeling en welke

teChniSChe kwaliteit willen we?

een nieuw bouwhuiS moet vooral energiezuinig

zijn, zegt de overheid. woonveSte wil

verder kijken dan alleen energie.

en doet dat ook.

De woningbouwmarkt verandert constant.

Dat komt door nieuwe bouwtechnieken,

strengere wetten en meer vraag naar duurzame

huizen. Energie is de laatste jaren een belangrijk

thema en krijgt bij Woonveste volop aandacht.

Er zijn steeds strengere eisen op dit vlak.

Die hebben steeds vaker ook te maken met

gezondheid en het comfort in de woning.

“Voorheen keken we vooral of een huis zuinig

is”, vertelt Marcel van den Oever, projectleider

Vastgoed bij Woonveste. “Dat is wettelijk

verplicht. Maar we willen meer. Energiezuinig

bouwen omvat ook veel meer. Wij willen als

wooncorporatie huizen met een gezond klimaat

en veel gebruiksgemak. Een huis moet bovendien

gemaakt zijn van materialen die niet slecht voor

het milieu zijn. En de woning moet lang mee

kunnen.”

meChaniSChe ventilatie

Veel nieuwbouwhuizen kregen in de afgelopen

vijftien jaar een mechanische afzuigventilatie.

Een handig apparaat dat vieze lucht uit huis

afvoert. Er zijn landelijk voorbeelden van

projecten waar mensen ziek werden door deze

apparaten. De wijk Vathorst in Amersfoort is

daar een voorbeeld van. Installaties bleken

verkeerd uitgevoerd en ramen konden niet meer

open. Bewoners wisten niet goed hoe ze de

aan- en afvoer van lucht mechanisch konden

iedereen heeFt reCht op goede huiSveSting, aFgeStemd op de

perSoonlijke omStandigheden. om die reden heeFt woonveSte vorig

jaar een algemeen woonwenSenonderzoek gehouden. aangezien er

in de gemeente heuSden ongeveer 2.500 menSen van niet-weSterSe

aFkomSt wonen, heeFt woonveSte nu ook laten onderzoeken wat

hun SpeCiFieke woon- en zorgwenSen voor de komende 10 jaar zijn.

Dat onderzoek vond plaats in het voorjaar onder Nederlanders van Turkse

komaf. Hierbij hebben we de gespecialiseerde hulp ingeschakeld van

OVAA, een stichting ter bevordering van diversiteit. Ruim 60 mensen

werkten actief mee aan het onderzoek.

regelen. Het ging hierdoor mis. Het luchtfiltersysteem

vervuilde en mensen zetten het

apparaat uit, omdat het te veel lawaai maakte.

Het gevolg was dat mensen ziek werden door

vervuilde lucht.

Marcel van den Oever: “Woonveste heeft geen

woningen in het bezit met zulke problemen.

Maar deze ervaringen dwingen ons wel om

verder te kijken. Bij het kiezen van een

ventilatiesysteem bekijken we goed wat de

gevolgen voor bewoners zijn in het dagelijks

gebruik. En zo zijn er veel meer nieuwe inzichten

in de woningbouw."

alleS onder de loep

Nieuwe inzichten vragen om nieuwe keuzes.

Woonveste heeft hiervoor onlangs een slim pro-

gramma aangeschaft. Het computerprogramma

heet GPR Gebouw. “Dankzij dit hulpmiddel

kunnen we voortaan beter inzicht krijgen of

onze keuzes voor een huis ook goed zijn voor

het milieu, de gezondheid, de gebruikskwaliteit

en de toekomstwaarde. We nemen zo alle

belangrijke zaken voor de bewoner onder de

loep.”

nieuwe teChnieken

Daniël Duijvestijn, teamleider Vastgoed,

benadrukt dat Woonveste als opdrachtgever

van nieuwbouwprojecten, richting aannemers

en adviseurs duidelijk wil kunnen maken wat

voor haar huurders belangrijk is. “Technische

ontwikkelingen gaan erg snel en ervaringen met

nieuwe technieken zijn nog maar beperkt. Waarop

baseer je de keuze voor een nieuwe techniek?

Hoe voldoe je aan de laatst gestelde eisen en

hoe reëel zijn gestelde ambities? GPR Gebouw

geeft Woonveste beter inzicht.”

beStaande woningen

Bewoners merken niet direct iets van deze

nieuwe werkwijze. Duijvestijn: “Het programma

berekent voor ons bepaalde scores. Scoort een

plan anders dan verwacht, dan stellen we de

plannen bij. Levert dat meer wooncomfort op,

dan merkt de bewoner het natuurlijk wel.

De opgedane kennis spelen we straks door aan

onze collega’s van team Onderhoud. GPR Gebouw

kan immers ook voor de renovatie van bestaande

woningen interessant zijn.”

Door het gebruik van GPR Gebouw weten we nu

dat duurzaam FSC-Hout niet altijd beter is voor

het milieu dan kunststof kozijnen. “Als je het

transport naar ons land meerekent, blijkt de

milieubelasting een stuk hoger te zijn. Toch wil

zo’n inzicht niet zeggen dat Woonveste nu

huizen altijd op dezelfde manier laat bouwen”,

benadrukt Duijvestijn. “Elk project is anders en

vraagt om eigen keuzes. Alle scores wegen we

per project zorgvuldig af. De kwaliteit van

wonen staat altijd voorop. Vroeger kwamen we

met ons gezond boerenverstand een heel eind,

nu kunnen we zaken aantonen. Dat werkt erg

prettig.”

preSentatie woon-zorgonderzoek turkSe ouderen

Onderzoeksleider Emin Üstüner heeft een onderzoeksrapport geschreven.

Dit rapport ‘Woon-zorgwensen en mogelijkheden van Turkse ouderen in

Oudheusden, Vlijmen en Drunen’ presenteren we eind september of

begin oktober aan de Turkse gemeenschap. In december doen wij in

Woonvenster verslag van deze bijeenkomst en de rapportage.

Onze hartelijke dank gaat uit naar de stichting OVAA, de heer Emin

Üstüner, Turkse zelforganisatie Destek, Turks Sociaal Cultureel Centrum

Drunen en Oudheusden, andere organisaties in Drunen en Oudheusden,

alle deelnemers aan de bijeenkomsten, Turkse ouderen organisatie ‘Ikinci

Bahar’ in Tilburg en Stichting Schakelring.


al 50 jaar ‘thuiS’ in de theodoor van thuldenStraat

lia CaStelijnS woont al 50 jaar op hetzelFde adreS in vlijmen. "het lieFSt blijven we hier nog zo lang mogelijk wonen."

aCht jaar oud waS lia CaStelijnS toen ze met haar ouderS in de

theodoor van thuldenStraat in vlijmen kwam wonen. intuSSen zijn

we 50 jaar verder. daarvan iS ze 36 jaar getrouwd met peter van

herwijnen. Samen hebben ze een zoon, niCk. haar ouderlijk huiS

heeFt ze al die tijd nooit verlaten.

Dankzij een ansichtkaart van haar 13 jaar oudere zus wist Lia van

Herwijnen-Castelijns van haar gouden huurderschap. “Ik had dat zelf niet

bijgehouden. Maar mijn zus is heel goed met data. Ze stuurde me onlangs

een kaartje met de woorden: Proficiat, al 50 jaar in hetzelfde huis.”

nieuwbouwhuiS

Met z’n zessen woonden ze vroeger in het hoekhuis met uitzicht op de

RK kerk Vliedberg en een zonnige tuin op het zuiden. “Het was destijds

een nieuwbouwhuis. Toch hadden mijn ouders het in het begin niet naar

hun zin hier. Ze kwamen uit een vrijstaand huis, elders in Vlijmen.

Daar moesten ze vertrekken, omdat er een viaduct kwam. Mijn ouders

moesten erg wennen in hun nieuwe huis. Ikzelf heb hier altijd fijn

gewoond. Ik had als kind ook volop speelvriendjes in de wijk.”

Seniorenwoning

Lia en haar man Peter zijn na Lia’s ouders huurder geworden van het

hoekhuis aan de Theodoor Thuldenstraat. Lia: ”Ik heb het altijd naar mijn

trouwe

Huurder

zin gehad hier. Ik wilde graag in dit huis blijven wonen. Toen kon je als

kind de huur nog overnemen van je ouders, dat is nu niet meer mogelijk.

Nadat mijn ouders vertrokken naar een seniorenwoning werd ik dus

officieel huurder. Zo komt het dat ik al 50 jaar in dit huurhuis woon.”

goed geregeld

In 50 jaar heeft Lia in de wijk niet veel zien veranderen. “Wel zijn de

mensen tegenwoordig meer op zichzelf dan vroeger. Dat vind ik wel

jammer. Ik denk dat iedereen het druk heeft met werken.” Woonveste

heeft haar huis, terwijl ze er woonde, een paar keer onder handen

genomen. “Een keer nieuwe kozijnen en vorig jaar nieuwe isolatie en een

nieuw dak. Alles was altijd goed geregeld tijdens deze renovaties.”

mijn thuiS

Lia is overigens niet de enige langblijver in de straat. Ook haar buurvrouw

woont er alweer 41 jaar, vertelt ze. “Die is hier zelfs geboren.” Lia en

Peter staan ingeschreven om op termijn naar een appartement te

vertrekken. “Maar het liefst blijven we hier nog zo lang mogelijk wonen.

Het is dichtbij het centrum en dit is echt mijn thuis. We genieten volop

van onze tuin, we fietsen graag in de omgeving en als het even kan zit ik

te puzzelen of te lezen in de loungeset achterin de tuin. Nee, ik zie mezelf

nog niet zomaar vertrekken.”

15


16

colofon

woning

Woonvenster is een

uitgave van Woonveste.

redactieadres

Postbus 127

5150 AC Drunen

E info@woonveste.nl

redactieleden

Mirjam Bieleman

Anita Borgmeijer

Ilona van Loon-van Hulten

Astrid Pieters

Jos van Moergastel

fotografie

Woonveste

Maikel Samuels

adressen en openingstijden

woonveste

Bezoekadres

Afrikalaan 92, 5152 MD Drunen

Postadres

Postbus 127, 5150 AC Drunen

T 0416 - 37 87 80

F 0416 - 37 32 76

E info@woonveste.nl

www.woonveste.nl

woningruil

tekst

Woonveste

Ververs Tekst en Communicatie

opmaak

CreCs Creatie & Concept,

Oirschot

Woonvenster wordt gedrukt op

100% gerecycled papier.

openingstijden:

Maandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Deze kantooruren gelden ook voor de telefonische

bereikbaarheid van Woonveste. Buiten kantooruren

wordt de telefoon voor calamiteiten doorgeschakeld

naar een callcenter.

wijkwinkels

Wijkwinkel Vlijmen

Nassaulaan 32

Spreekuur

ma 13.00 - 15.00 uur

wo 10.00 - 12.00 uur

do 10.00 - 12.00 uur

adres woningtype slaapkamers gevraagd telefoon

Wijkwinkel Oudheusden

Irenestraat 14

Spreekuur

di 10.00 - 12.00 uur

Mr. Driessenstraat 19 Eengezinswoning 4 Eengezinswoning 06 - 52093508

Vlijmen (Vliedberg) met 3 slaapkamers in Drunen,

Venne West

wilt u ook in aanmerking komen voor woningruil of heeft u interesse in een koopwoning, kijk dan op onze website www.woonveste.nl

Snel op zoek naar een woning?

Op zoek naar een huurwoning? En wilt u niet op een wachtlijst? Wij hebben moderne en comfortabele woningen die direct te huur zijn. Bij de

link ‘Direct te huur’ op onze website www.woonveste.nl vindt u ons woningaanbod dat u direct kunt huren. Wilt u reageren? Mail dan naar

tehuur@woonveste.nl of neem contact op met Woonveste via telefoonnummer 0416 – 37 87 80. Deze woningen worden toegewezen aan de

woningzoekende die het eerste reageert.

rima Cleaning ServiCe maakt voortaan SChoon

voor woonveSte

Woonveste heeft een nieuw schoonmaakbedrijf in de arm genomen:

Rima Cleaning Service. Vanaf 1 september voert dit Drunens bedrijf

voor ons alle schoonmaakwerkzaamheden in de huurcomplexen uit.

Tientallen jaren heeft Woonveste naar tevredenheid gebruik gemaakt

van de schoonmaakdiensten van Swaco. Dit bedrijf gaat zich richten

op andere activiteiten. De samenwerking met Woonveste blijft bestaan,

alleen niet meer op schoonmaakgebied.

Woonveste gaat ervan uit dat zij in Rima Cleaning Service een goede

partner heeft gevonden. Samen met het schoonmaakbedrijf gaan we

het schoonmaakonderhoud van de complexen inventariseren en waar

nodig verbeteren.

More magazines by this user
Similar magazines