Oktober 2010 - Protestantse Gemeente Amersfoort

pkn.amersfoort.nl

Oktober 2010 - Protestantse Gemeente Amersfoort

commissie studie van de haalbaarheid

van de huidige voorkeursvariant. Deze

commissie hoopt dit najaar aan de

kerkenraad verslag te kunnen doen.

We houden u op de hoogte van alle

ontwikkelingen.

- Beleidsplan: Het vier-jarig beleidsplan

(2008 tot 2012) is alweer halverwege.

Om de doelstellingen zo concreet

mogelijk terug te laten komen in de

activiteiten van de beraadsgroepen

werkt het moderamen een voorstel uit

waarbij voor het komend jaar het thema

‘groei in geloofsgesprek’ de leidraad zal

vormen.

- PR-commissie: De commissie is gevuld

met talentvolle gemeenteleden en heeft

als eerste concreet project het logo

van onze wijkkerk aangepast. Op dit

moment wordt de opmaak en inhoud

van de InFontein, het tweewekelijkse

mededelingenblad, bekeken.

- Contact beraadsgroepen met

kerkenraad: Doordat de agenda van

de kerkenraadsvergadering doorgaans

goed gevuld is, ontbreekt het nog wel

eens aan tijd om de beraadsgroepen

goed aan bod te laten komen. Daarom is

het voorstel om de beraadsgroepen op

gezette tijden als thema te bespreken in

de kerkenraadsvergadering. Voor alle

beraadsgroepen geldt dat het mogelijk

blijft onderwerpen aan te dragen voor

de vergadering.

Namens de kerkenraad,

Marnix Ruiter, scriba.

20 Drieluik | nr. 8 | oktober 2010

Passage, Afdeling Berg- en

Leusderkwartier

Dinsdag 12 oktober vertelt mevr. A.

Altena-Blommers uit Meteren over

Katharina van Bora, vrouw van Maarten

Luther. We vergaderen in het Nieuwe

Kerkehuis, ingang Daltonstraat en

beginnen om 19.45 uur.

Vrouwen in Beweging

Donderdag 14 oktober komen we bij

elkaar in de Fonteinkerk, om 10.00 uur.

Ds, Verschoor spreekt met ons over de

Geloofsbelijdenis. Informatie bij: Cobien

Brouwer, tel. 4616613 en

Sophie Knopf, tel. 4618507.

Dienstenrooster

Kindernevendienst

3 okt.: Lotte Mulderij en Hetty van Raai

10 okt.: Irma Kors en Marga Veldhuizen

17 okt.: Roelof Oudeman

24 okt.: Corrie de Jong

31 okt.: Hetty van Raai en Ingeborg Noord

Kinderoppas

3 okt.: Corneel en Iris van Asten met Erik

en Margriet

10 okt.: Marnix Wessels en Roos

Huffenreuter met Annemieke en

Roelof

17 okt.: Brecht Houtman en Dionne

Speerstra met GertJan en

Annemieke

24 okt.: Luuk Nuiten en Marein

Knol en Annelies

31 okt.: Hester en Marjolein,

dienst m.m.v. jongeren

Bandrecorder

3 okt.: dhr. Fr. Visscher, tel.nr. 4633116

10 okt.: dhr. L.C.N. Goumare,

tel.nr. 4631372

17 okt.: dhr. K. van Walderveen,

tel.nr. 4637359

24 okt.: dhr. H.G. Oldewarris,

tel.nr. 4614715

Agenda

Vr 1 oktober

Containerdag

20.00 uur Grand Cafe, Bergkerk

Za 2 oktober

Containermorgen met dhr. C. v.d. Ham

Di 5 oktober

9.45 uur Gesprek in de morgen I, Bergkerk

Wo 6 oktober

9.45 uur Gesprek in de morgen II, Bergkerk

Di 12 oktober

19.45 uur Passage, afd. Berg/Leusderkw.

Wo 13 oktober

20.00 uur, Waarde(n)vol opvoeden,

Fonteinkerk

Do 14 oktober

10.00 Vrouwen in Beweging

Gezocht: vrijwilligers

De communicatiegroep van de Fonteinkerk is in het voorjaar 2010 gestart en heeft als taak: onderhouden en afstemmen

van de verschillende media van de FK (website, Drieluik, InFontein, beamer, ad hoc folders, posters en andere PR-uitingen),

ontwerpen en bewaken van de huisstijl. De groep bestaat uit Margriet Drent (webmaster), Luuk Goumare (Drieluik),

Frans Meiboom (InFontein), Marco Stronkhorst (beamer), Dick Westerveld (grafi sch ontwerper), Marie Jeanne Douven

(communicatiedeskundige),Willem Buitink (meedenker) en Roeleke de Witte (voorzitter).

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om deze taken samen met de overige leden uit te voeren.

We hebben twee vacatures:

een redacteur pagina Fonteinkerk in Drieluik. Lijkt het je een uitdaging om de Fonteinkerk daarin meer gezicht te geven? Wij

denken aan iemand die makkelijk teksten schrijft, interviews verzorgt, creatief is, gevoeligheid heeft of ontwikkelt voor leuke

en relevante onderwerpen die spelen in de Fonteinkerk en daar een pro-actieve houding in ontwikkelt.

een contentmanager(s) voor onze website www.fonteinkerkamersfoort.nl om samen met de huidige webmaster/

contentmanager deze klus te delen. We denken aan iemand die met een content-managementsysteem kan omgaan

(aangeleverde teksten op de website kan zetten), aangeleverde teksten kan samenvatten in korte webteksten en in

voorkomende gevallen zelf een tekstje schrijft, poort-wachter’ kan zijn: beoordelen wat wel/niet geschikte teksten zijn voor

de website, gevoeligheid heeft/ontwikkelt voor leuke berichtjes/items op de website en daar een pro-actieve houding in

ontwikkelt.

Interesse of vragen? Neem contact op met Roeleke de Witte (tel. 4620758) of Margriet Drent (tel. 4615248)

More magazines by this user
Similar magazines