Oktober 2010 - Protestantse Gemeente Amersfoort

pkn.amersfoort.nl

Oktober 2010 - Protestantse Gemeente Amersfoort

Feestelijke afronding van de Herinrichting

Op dit moment van schrijven zijn de bouwwerkzaamheden voor de Herinrichting

in volle gang. Van zondag tot zondag zien we als gemeente de veranderingen en

het is voor menigeen al duidelijk: het belooft mooi te worden. We hopen, dat de

werkzaamheden eind oktober klaar zullen zijn en we gaan ervanuit, dat we in het

weekend van zaterdag 6 en zondag 7 november feestelijk het resultaat kunnen vieren.

Noteert u alvast de data!

van harte uitnodigen. Vanaf 17.00 uur bent

u welkom in het Nieuwe Kerkehuis. U kunt

zich voor de broodmaaltijd opgeven bij

Carla Posthouwer, tel. 4610971 of Marijke

Buis, tel. 4614857. Graag vóór woensdag

3 maart. Wij hopen u te mogen ontmoeten

bij de broodmaaltijd!

Infomarktmarkt Vermeer-, Berg- en

Leusderkwartier

Wat is er te doen in de wijk, wie doet

dat, kan ik mee doen, is het ook voor

mij? Dit vraagt iedereen die hier woont

zich wel eens af. Wat is er al in de

wijk, met wie kan ik samenwerken, wat

ontbreekt in de wijk? Dat zijn vragen die

iedere professional die hier werkt wel

eens stelt. Om deze twee vragen in een

keer te beantwoorden, organiseert de

bewonerswerk¬groep ‘infomarkt’ van

het Wijkbeheerteam Vermeer-, Berg- en

Leusderkwartier (VBL), met ondersteuning

van het SWA-opbouwwerk een grote

informatiemarkt.

Zaterdag 18 september was de bazar bij de Nieuwe Kerk:

mooi weer, gezellig, veel verkocht.

Opbrengst: € 11.000, voor de herinrichting en

het kamp van de Emmaschool.

30 Drieluik | nr. 8 | oktober 2010

Op deze markt laten organisaties van

zowel professionals als van bewoners en

vrijwilligers, zien wat zij doen in en voor

de wijk VBL. ‘Opbouwen, onderhouden en

oogsten’, drie kernpunten van belang bij

netwerken en overleggen. De werkgroep

vindt het belangrijk dat men elkaar kent

en weet te bereiken in VBL. De basis van

een goed netwerk is vertrouwen. Het

doel is het delen van kennis, informatie

en contacten. De crux is dat je weet wat

je wilt bereiken en hoe je je netwerk

gebruikt, onderhoudt en uitbreidt. Je

helpt mensen aan informatie en nieuwe

contacten en geeft iemand net die

belangrijke tip. Zo help je elkaar.

De informatiemarkt is voor

bewonersorganisaties,

participatiegroepen, de

burenhulpcentrale, volkstuinverenigingen,

toneelverenigingen, het zorgloket,

het wijkcentrum, de buurthuiskamer,

jongerenontmoetingsplek De Kolk,

muziekverenigingen, sportverenigingen,

verenigingen actief op het

terrein van milieu,

groen, geestelijk

welzijn, toneel,

enz. Ook de

organisaties die

betrokken zijn bij

de ontwikkeling

van het woonservicegebied

Vermeer-

Leusderkwartier

doen mee. Deze

informatiemarkt

is op zaterdag 2

oktober van 11.00-

15.00 uur in het

Nieuwe Kerkehuis.

Giftenverantwoording

Ontvangen via vicaris Inge

Eckhardt-Groeneveld voor

de wijk: resp. € 50 en € 10.

Hartelijk dank!

Groet

De startzondag is geweest en

allerlei activiteiten voor het

nieuwe seizoen zijn gepresenteerd.

Ik merk wel, dat velen nog even

moet zuchten: ‘t Is weer voorbij

die mooie zomer… en moed

moeten verzamelen om de herfst

en winter tegemoet te gaan. Laten

de activiteiten u/jou daarin een hulp zijn.

Weest u/jij in ieder geval verzekerd van

een hartelijke groet,

M.D. van der Giessen

Actie Wijkkas

Nu het nieuwe seizoen met activiteiten

weer van start is gegaan, houden we voor

de activiteiten in onze gemeente de Actie

Wijkkas.

Dankzij deze aparte geldinzameling

kunnen we de rekeningen betalen voor de

activiteiten in de Nieuwe Kerk.

Misschien denkt u: Ik betaal toch al aan

Kerkbalans? Hoe zit dat dan? Het is zo dat

uit de inkomsten van de Actie Kerkbalans,

ieder jaar in januari, de kosten van

kerkgebouwen en de salarissen van

de predikant, kosters en organisten in

de Nieuwe Kerk betaald worden. Voor

specifi eke uitgaven van onze eigen

wijkgemeente zijn we aangewezen op

de wijkkas. Als u de voortgang van het

kerkenwerk in onze wijk een warm hart

toedraagt, is dit een kans om dat nog eens

te onderstrepen.

Maak uw bijdrage over naar

bankrekeningnummer 11 51 54 64 7 ten

name van Nieuwe Kerk, Amersfoort.

Vergeet alstublieft niet te vermelden:

Actie Wijkkas 2010. Het is ook mogelijk

uw gift af te geven aan een van de

kerkrentmeesters (Martin Witteveen,

Marc Foppen of ondergetekenden), of in

een envelop in de collectezak te doen. Zet

u daar dan ook op dat het voor de wijkkas

is bestemd. We rekenen op u! En… een

bijdrage aan de wijkkas is een gift aan de

kerk, dus aftrekbaar van de belasting.

Alvast heel hartelijk dank, namens de

kerkrentmeesters,

Klaas Baas (tel. 2583315) en Gerwin Blok

(tel. 2585628) of klaasjzn@gmail.com /

gerwinblok@email.com

More magazines by this user
Similar magazines