Oktober 2010 - Protestantse Gemeente Amersfoort

pkn.amersfoort.nl

Oktober 2010 - Protestantse Gemeente Amersfoort

Weer thuis

door: Chris Way

Alweer een paar

weken ben ik thuis

in Amersfoort. Wat

is Afghanistan dan

ver weg. Niet alleen

geografi sch, maar

ook in mijn omgeving,

de stad, het verkeer, de

commercie, de media. Wat

is het leven hier rijk en wat

maken de mensen hier zich druk om futiliteiten.

En wat schilderen de media een onherkenbaar

beeld van mijn oude werkomgeving! Maar goed,

gaandeweg went dat ook wel weer.

We hebben ons werk in Uruzgan afgerond en

ons kamp overgedragen aan de Amerikanen.

‘Mijn’ Slowaakse kapitein doet zijn werk nu in

de US fusion-cell (projectbureau). De weken na

1 augustus hadden we niet zo veel anders meer

te doen dan opruimen, inpakken en afscheid

nemen. Dan ervaar je wat er tot stand gebracht

is. Niet alleen materieel, maar ook op het gebied

van relaties; er zijn heel wat tranen geplengd

bij het vaarwel. Een stamoudste verwoordde

het als volgt: ‘De Nederlanders hebben ons ons

zelfrespect laten terugvinden’.

Vlak voor ons vertrek werden de dominee en de

raadsman afgelost, en wel door een dominee en

een aalmoezenier. Er zullen tot november nog

Nederlandse militairen in Uruzgan zijn, om al het

materieel terug te verschepen naar Nederland. Zij

moeten uiteraard ook geestelijk verzorgd worden.

Deze dominee, uit de Christelijke Gereformeerde

Kerk, toonde zich direct enthousiast voor de

mawovr-gebedskring op de basis, en woont deze

ook bij. Samen met de ‘aal’ heeft hij de actie

‘Rataplan’ (verzamelen van overschotten voor

behoeftige Afghanen) onder zijn hoede genomen.

Als klap op de vuurpijl: tijdens de Nederlandse

kerkdienst wordt er nu gezongen! De dominee

heeft ergens een sergeant gevonden die én

gelooft én gitaar speelt, en die de gemeente

begeleidt. Hij produceert liederenbladen

(opwekking, liedboek, taizé, etc). En die gemeente

zingt het dak van de kapel!

8 Drieluik | nr. 8 | oktober 2010

Hier Kamp Holland

Waar en in wat voor gezin

bent u geboren?

In een liefdevol Hervormd

gezin in Gouda.

Wat hing er boven uw bed op uw vijftiende?

Een grote poster van de Matterhorn - een ongenaakbare berg in

Zwitserland - tegen een strakke, diepblauwe lucht.

Welke leraar heeft u het meeste bijgebracht?

Een leraar handvaardigheid op de Pedagogische Academie, die

ons uitdaagde de geijkte oplossingen los te laten en geduldig

ruimte te geven aan creativiteit.

Welk beroep zou u hebben als u geen predikant zou zijn?

Ik was al leerkracht basisonderwijs voordat ik predikant was.

Waar hebt u een enorme hekel aan?

Als mensen tegelijk oppervlakkig én onrechtvaardig zijn.

Wat ontroert u?

Een blik op mijn slapende jongens vlak voor ik zelf ga slapen.

Waarom is na vele jaren uw baard eraf gegaan?

Gemeenteleden in Delfshaven boden 500 euro als ik hem af zou

laten scheren bij een actie van de zendingscommissie; van dat

geld is in Thailand het Oude Testament in stripvorm uitgegeven.

Welke favoriete cd ligt er in uw auto?

Corinne Bailey Ray

14 + 1 vragen

Welke historische gebeurtenis had u zelf willen meemaken?

De opstanding van Jezus.

Wat stelt u zich voor bij het leven na de dood?

Ik kijk met name uit naar de nieuwe aarde en het hemels

Jeruzalem, waar God tussen de mensen woont.

Wat is uw grootste prestatie in het huishouden?

Koken. Liefst Italiaans.

aan ds. Hans

de nieuwe

predikant van

Wat is uw favoriete tv-programma?

Naar het NOS-journaal kijk ik het meest trouw, om Family Matters

te zien doe ik moeite via uitzending gemist, maar het liefst kijk ik

een fi lm.

More magazines by this user
Similar magazines