Views
5 years ago

De Groninger 71 nr 3 - 2008 - Fokvereniging

De Groninger 71 nr 3 - 2008 - Fokvereniging

De Groninger 71 nr 3 - 2008 -

De Digitale ‘Groninger 71‛ November 2008 Uitgave nummer 3 Door: P. Meijer Mededelingen Van het bestuur: Het wordt weer kouder en de paarden gaan de stal /box in. Even tijd om het grootste gedeelte van 2008 te overzien. Wat mij als voorzitter van de Fokvereniging Groningen/Drenthe opgevallen is , is dat het gehalte aan goede paarden in onze regio groeiende is. Of dit nu wel of niet te danken is aan de fokvereniging, laat ik in het midden. Wel is de Algemeen Kampioen CK , afkomstig uit onze regio. Ik als voorzitter ben dan ook trots op dit resultaat. Verder wil ik u nog vragen om met elkaar aanwezig te zijn op maandag 24 november aanvang 20.00 uur, in cafe “ Onder de Linden” te Vries voor de regiovergadering van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek. Deze vergadering is ”het” moment om u te laten horen en om uw invloed aan te wenden bij het stamboek. In de zaal zullen onze ledenraadsleden /bestuursleden KFPS aanwezig zijn om uw opmerkingen mee te nemen. Verder heeft het bestuur het voornemen om de fokdag/dressuur wedstrijd te verplaatsen naar Assen. De accommodatie is daar meer toegankelijk dan in Vries. Na de regiovergadering op 24 november is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over het wel of niet verplaatsen van de Fokdag. Verderop in de nieuwsbrief kunt u meer over de plannen lezen. Ik wil echter de firma Dolfing bedanken voor hun medewerking en inzet bij de gehouden fokdagen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Oproep van het bestuur Graag willen wij als bestuur een oproep doen. We zouden het op prijs stellen als we over meer vrijwilligers zouden kunnen beschikken. De keuring zou dan nog soepeler gaan verlopen. We zouden volgend jaar graag twee ringmeesters per ring willen hebben en voor het opbouwen van de ringen zijn er ook nog mensen nodig. Kom gerust na de vergadering even naar ons toe en geef u op als vrijwilliger. Regiovergadering De regiovergadering wordt op 24 november gehouden. Na de vergadering is er een overleg over het keuringsterrein. We presenteren daar aan u de plannen en de begroting voor het nieuwe terrein en gaan de beslissing nemen of we wel of niet van terrein gaan veranderen. De vergadering vindt weer plaats in: Café Onder de Linden, Brink 4 9481 BE te Vries. Mededeling: De gezamenlijke avond van de fokvereniging en studieclub Drenthe is op 9 februari 2009 in zaal Meusinge in Westerbork (Hoofdstraat 48 9431 AE Westerbork) aanvang 20.00 uur . Deze avond gaat over het onderzoek van het stamboek naar oorzaak staart- en maanexceem.

nummer 71 mei 2008 Clubblad van de Westfriese Golfclub
19de jg., september 2009, nr. 71
49ste jaargang nr. 4 – december 2008 - EveryOneWeb
nr. 3 - Sint-Odulphuslyceum
Dibevo-Vakblad nr 3 - 2016
18de jg., juni 2008, nr. 66
Jaargang 5, nr. 3, december - Boogh
mei/juni nr 3: Vrijheid op straat - IKON
Vizier, nr. 3 - 2008 - Vakbond ABW
van dinsdag 29 april tot zaterdag 3 mei 2008 - Yachting Club Geel
Waerdpraet nr 86.indd - Dorpswaard
De Paalsteen - Jg. 11 nr. 3 - herfsteditie 2012 - Natuurpunt Hasselt ...
Dimensie 3 nr. 2011/5 (november-december 2011) - Buitenlandse ...
nr. 3, 2011 december - Protestantse gemeente Eelde - Paterswolde
Świat Elit (NR (71) 6/2008) - TELDAT
32e jaargang nr. 2 / december 2012 - AV Zuidwal
seizoen 2007-2008 nr.3 - Supportersverening RKC WAALWIJK - SV ...
Pentagram 2008 nr. 3 - Lectorium Rosicrucianum