Nederlandse versie - Stichting Tamara

tamara.arbitration.nl

Nederlandse versie - Stichting Tamara

Sinds de oprichting in 1988 biedt

de stichting transport and maritime

arbitration rotterdam-amsterdam

(TAMARA) een platform voor het voeren

van professionele arbitrages op de

terreinen scheepvaart, scheepsbouw,

transport, opslag, logistiek en

internationale handel. arbitrage is

een vorm van buitengerechtelijke

geschillenbeslechting, die door u kan

worden gebruikt om snel en op kwalitatief

hoog niveau resultaten te behalen bij het

oplossen van disputen. Met deskundige

TAMARA

stichting

transport and

MaritiME arbitration

rottErdaM-aMstErdaM

Voor EEn snEllE En dEskundigE oplossing Van uw dispuut

arbiters en een modern arbitragereglement

presenteert de stichting zich

met recht als “Dutch maritime arbitration

Association” bij uitstek. Arbitrages

worden gevoerd volgens het reglement

van de stichting transport and maritime

arbitration rotterdam-amsterdam

onder toepassing van de nederlandse

arbitragewet 1986. met arbitrage

volgens dit reglement kiest u voor een

professionele, kwalitatieve en snelle

oplossing van geschillen.

www.tamara-arbitration.nl 01


02

waaroM taMara arbitragE?

Met TAMARA-arbitrage kiest u voor een

kwalitatieve en snelle oplossing van

geschillen tegen redelijke kosten.

Voor geschillen met een relatief gering

financieel belang biedt TAMARA-arbitrage

een bijzonder gunstig tarief voor

arbitragekosten. Alle beschikbare arbiters

hebben zich bereid verklaard voor dit tarief

geschillen te beslechten. Hiermee hoeven

kosten geen belemmering meer te vormen

voor het op professionele wijze oplossen

van kleinere geschillen.

taMara-arbitrage biedt partijen:

• Zekerheid van een modern en flexibel

arbitrage-reglement.

• Deskundige arbiters.

• Vrijheid bij het kiezen van arbiters.

• Vrijheid in rechtskeuze.

• Mogelijkheid om arbitrage in het Engels

te voeren.

www.tamara-arbitration.nl

• Ondersteuning via de website om

documenten op elektronische wijze te

distribueren,

- waarbij veiligheid is gewaarborgd

- Waarmee kosten worden bespaard

- Waardoor gemak en snelheid worden

bevorderd.

•Duidelijkheid over de kosten.

• Waarborg van snelheid in de procedure,

zonder dat kwaliteit in het geding komt.

• Zekerheid dat een vonnis alleen wordt

gepubliceerd als daarvoor toestemming

wordt gegeven.

Verder biedt TAMARA u ook de mogelijkheid

van een online arbitrageplatform. U

kunt bij iedere arbitrage kiezen voor de

traditionele wijze van arbitrage voeren of

dit via E-arbitrage te doen.


kostEn Van arbitragE

De kosten van TAMARA-arbitrage

zijn vastgelegd in artikel XIV van het

reglement. Alle beschikbare arbiters

hebben zich bereid verklaard voor deze

tarieven mee te werken aan arbitrages

onder het tamara-reglement. Dat

betekent dat voor geschillen met een

relatief klein financieel belang bijzonder

gunstige tarieven van toepassing zijn,

zowel voor administratiekosten als voor de

kosten van arbiters. Hiermee is TAMARAarbitrage

ook voor kleinere zaken een

aantrekkelijk alternatief om geschillen te

www.tamara-arbitration.nl

beslechten, in het bijzonder als partijen

besluiten één arbiter aan te stellen om

over hun dispuut te oordelen.

TAMARA biedt ook een online arbitrage

platform. Arbitrages kunnen hierdoor nog

effectiever en sneller worden gevoerd,

hetgeen u ook kosten kan besparen.

03


04

MEEr inforMatiE

Postbus 23158

3001 KD rotterdam

www.tamara-arbitration.nl

secretaris@tamara-arbitration.nl

E-arbitragE: snEllEr En EfficiëntEr arbitrErEn

E-arbitrage is een methode om online arbitrages

te voeren. Dit biedt de volgende voordelen:

• Iedere arbitragezaak heeft een afgeschermd

deel met een uniek wachtwoord, waardoor

betrokkenen alleen toegang hebben tot hun

eigen arbitragedocumenten.

• Men krijgt automatisch bericht per e-mail als

nieuwe stukken in een specifieke arbitrage zijn

ingebracht. Arbitrages kunnen hierdoor nog

effectiever en sneller worden gevoerd.

• Waar ook ter wereld zal eenieder tegelijkertijd

over stukken kunnen beschikken.

• Uitgebreide stukken en producties in vijfvoud

maken en per koerier versturen is zo niet meer

nodig, hiermee worden flinke kosten bespaard.

Daardoor kunnen online arbitrages ook tegen

lagere kosten worden aangeboden en u tijd

besparen.

TAMARA

stichting transport and Maritime arbitration

rotterdam-amsterdam (taMara)

www.tamara-arbitration.nl

t +31.10.4363750

F +31.10.4367850

inschrijving Kamer van Koophandel

rotterdam: 41130298

Similar magazines