03.09.2013 Views

Hippeastrum Alfresco - Vreugdenhil Bulbs & Plants

Hippeastrum Alfresco - Vreugdenhil Bulbs & Plants

Hippeastrum Alfresco - Vreugdenhil Bulbs & Plants

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

I N N O V A T I O N S<br />

New!<br />

Innovation<br />

of Decorum!<br />

<strong>Hippeastrum</strong> <strong>Alfresco</strong><br />

Een trotse bloeier<br />

GROWN TO PERFECTION


<strong>Hippeastrum</strong> <strong>Alfresco</strong><br />

De <strong>Hippeastrum</strong> specialist<br />

<strong>Vreugdenhil</strong> <strong>Bulbs</strong> en <strong>Plants</strong> is gespecialiseerd in bol- en knolgewassen. Het<br />

bedrijf is in 1938 opgericht door Jochem <strong>Vreugdenhil</strong> Sr. Hij teelde verschillende<br />

soorten groenten, druiven en tulpen en was in de jaren 60 één van de eerste<br />

kwekers die <strong>Hippeastrum</strong>, ook wel Amaryllis genoemd, ging kweken. Op dit<br />

moment wordt het bedrijf geleid door zijn zoon Leen <strong>Vreugdenhil</strong> en zijn<br />

kleinzonen Jochem en Wouter <strong>Vreugdenhil</strong> en is één van de grotere bedrijven<br />

in zijn soort met vijf locaties in Nederland en een vestiging in Brazilië. Naast het<br />

produceren van kwalitatief hoogwaardige producten, proberen ze de consument<br />

te verrassen met nieuwe soorten en variëteiten. Zo ook met de introductie van<br />

deze nieuwe <strong>Hippeastrum</strong> <strong>Alfresco</strong>.<br />

Een trotse bloeier<br />

De <strong>Hippeastrum</strong> is een bolgewas uit de narcisfamilie. De botanische naam<br />

<strong>Hippeastrum</strong> betekent letterlijk ‘ridderster’, verwijzend naar de stervormige<br />

bloembladeren. Met een beetje aandacht ontwikkelt de <strong>Hippeastrum</strong> zich<br />

razendsnel. In een paar weken worden de knoppen grote bloemen, die zich<br />

vervolgens weer geheel ontvouwen. Dan steelt de <strong>Hippeastrum</strong> de show!<br />

Tijd voor de <strong>Hippeastrum</strong> <strong>Alfresco</strong><br />

1,2,3, deze <strong>Alfresco</strong> heeft wel 4 bloemstelen! En elke steel van deze Zuid-Afrikaanse topper heeft wel 6<br />

schitterende witte bloemen, nóg meer dan u gewend bent van een <strong>Hippeastrum</strong>. De betoverende bloemen<br />

symboliseert trots. Dat zorgt natuurlijk voor een mooie bloemenpracht. Puur en goed gevuld. De <strong>Alfresco</strong> is een<br />

enorme aanwinst binnen het <strong>Hippeastrum</strong> assortiment.<br />

Met de <strong>Hippeastrum</strong> <strong>Alfresco</strong> heb je een veelzijdig en altijd veelbelovend type in handen, een echte aanrader<br />

voor uw huiskamer. De volle witte bloemen maken je vrolijk en zorgen dat de <strong>Alfresco</strong> ook bij u thuis een plekje<br />

verdient! U koopt hem groen maar door veel licht en wat water zullen de bloemknoppen tot juwelen bloeien. Dan<br />

is het genieten tot ze haar laatste adem uitblaast…<br />

1 30<br />

1 x<br />

22 ˚ C<br />

15 ˚ C<br />

1<br />

1x<br />

7<br />

Verzorgingstips:<br />

• Zet de bol op een zonnige plek. De plant groeit naar het licht toe.<br />

• Geef de <strong>Alfresco</strong> spaarzaam water. Teveel water zorgt ervoor dat de bol<br />

en zijn wortels kunnen gaan rotten. De bol is niet in staat om veel water op<br />

te nemen. Er kan wekelijks water worden gegeven als er een 20 cm lange<br />

bloemstengel met bloemknop is verschenen.<br />

• De <strong>Hippeastrum</strong> verlangt een temperatuur tussen de 15 tot 22 C.<br />

• Belangrijk: geef geen plantenvoedsel tijdens de bloeitijd.<br />

Decorum <strong>Plants</strong><br />

P.O. Box 655<br />

2675 ZX Honselersdijk<br />

The Netherlands<br />

T +31 (0)174 - 633 587<br />

F +31 (0)174 - 623 591<br />

info@decorum-plants.com<br />

www.decorum-plants.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!