Download PDF - Uitgeverij Prometheus

uitgeverijprometheus.nl

Download PDF - Uitgeverij Prometheus

NAJAAR 2012

UITGEVERIJ BERT BAKKER


24

Hans Bennis

Korterlands

32

J.Th.J. van den Berg en J.J. Vis

De eerste honderdvijftig jaar

42

Mireille van Beugen

Simpel management

26

Michiel Bicker Caarten

Het gaat geweldig

40

Jacques Bos

Het ongrijpbare zelf

60

Gabriël van den Brink en Dick

de Ruijter

Cultuur en burgerschap

20

Suzanne Corkin

Permanent tegenwoordige tijd

48

Ap Dijksterhuis

Het slimme onbewuste

58

Enno Endt en Lieneke Frerichs

Bargoens woordenboek

INHOUD

16

Ewald Engelen

Een ongeluk in slow motion

22

Janniko Georgiadis

Een hoofd vol seks

56

Roderik van Grieken

Een feest van de democratie

66

Boris van der Ham

De vrije moraal

30

Dorine Hermans en Daniela

Hooghiemstra

‘Voor de troon wordt men niet

ongestraft geboren’

6

Jaap Jacobs

Stuyvesant

38

Rudie Kagie

Bikkel

12

Andreas Kinneging

De onzichtbare maat

18

Tom Kleijn

Circus Amerika

46

Wim Koomen

Intieme relaties

10

Aik Kramer en Thijs

Launspach

Quarterlife

8

Henri Krop

Spinoza

36

Herman de Liagre Böhl

Steden in de steigers

34

Fred van Lieburg en Joke

Roelevink (red.)

Een gereformeerde jongen

50

Steven Naifeh en Gregory

White Smith

Vincent van Gogh

4

Pieter van Os

Wij begrijpen elkaar uitstekend

52

Th.C.W. Oudemans

In natura

14

Henriëtte Prast

Waarom gezond verstand tot domme

keuzes leidt

65

Rogier Proper

Kill your darlings

54

Mineke Schipper

Trouw nooit een vrouw met grote

voeten

28

Mathieu Segers

Reis naar het continent

64

Frank Tang

Een kleine geschiedenis van de

Middeleeuwen

62

Bart Tromp

De loden bal van het socialisme

44

Monique de Vos

Vol in de wind

59

H.L. Wesseling

Verdeel en heers


Pieter van Os

Machtswellustig, ondeskundig en ongedurig:

politici en journalisten vellen hetzelfde

vernietigende oordeel over elkaar. Toch zijn ze

uit het zicht van camera en microfoon poeslief

voor de ander.

Begrijpelijk, hun onderlinge afhankelijkheid is

groot. Journalisten bepalen de zichtbaarheid van

politici; politici kiezen de journalist die zij een

primeur schenken of een smeuïg verslag van een

besloten bijeenkomst. Niet voor niets is politiek

Den Haag een werkplek vol geveinsde liefde en

onderdrukte haat.

In Wij begrijpen elkaar uitstekend beschrijft

Pieter van Os die werkplek van binnenuit.

Hoe wordt een politieke gebeurtenis nieuws?

Welke rol spelen de trucs van spindoctors en

voorlichters? En: waarom is de trivialisering van

het politieke nieuws zo moeilijk te stoppen?

Met gevoel voor humor vertelt Van Os hoe hij

zijn weg vond op het Binnenhof, waarbij hij

zichzelf allerminst spaart. Wij begrijpen elkaar

uitstekend is een subliem boek, dat door zijn

onthullingen en analyses een dieper inzicht

verschaft in de macht van de media en de

werkelijke bezigheden van onze politici.

WIJ BEGRIJPEN ELKAAR UITSTEKEND

De permanente wurggreep van pers en politiek

Over Pieter van Os:

4 | POLITIEKE JOURNALISTIEK | OKTOBER foto: Angèle Etoundi Essamba

‘Liefhebbers en experts zijn altijd

blij verrast als zich een nieuwe ster

aandient om hun kennis te verrijken.

Op het Binnenhof in Den Haag loopt

sinds enige tijd zo iemand rond: Pieter

van Os, parlementair redacteur van

NRC Handelsblad. Hij beschrijft met

lichte ironie en verfijnde pen het doen

en laten van de politieke helden op het

Binnenhof.’

FELIX ROTTENBERG, HET PAROOL

DETAILS

omslag : Bart van den Tooren

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 256 blz.

prijs : ca. € 16,95

ISBN : 978 90 351 3891 9

ISBN e-boek : 978 90 351 3896 4

NUR : 320

PROMOTIE

VEEL MEDIA-AANDACHT

BESPREKINGEN

INTERVIEWS

e-boek

Pieter van Os (Garnwerd, 1971) studeerde politieke

wetenschappen in Minneapolis, Leiden en Barcelona.

Hij was redacteur van De Groene Amsterdammer en

Vrij Nederland, schreef het boek Johan Cruijff. De

Amerikaanse jaren en was samensteller van de bundel

Nederland op scherp. Buitenlandse beschouwingen

over een stuurloos land. Hij gaf regelmatig politiek

commentaar via de radio (Villa VPRO) en tv (Pauw &

Witteman). Sinds september 2008 is Van Os politiek

redacteur voor NRC Handelsblad.

BERT BAKKER | 5


XX 6 | | BIOGRAFIE LETTERKUNDE | NOVEMBER | ?

INTEKENPRIJS INTEKENPRIJS INTEKENPRIJS

€ 39,95

Jaap Jacobs

De naam Stuyvesant is bekender dan de

man zelf. In de defi nitieve biografi e gaat

Jaap Jacobs terug naar de historische Petrus

Stuyvesant. Op basis van de oorspronkelijke

bronnen wordt een nieuw beeld geschetst van

deze markante koloniale bestuurder.

Geboren in Friesland ging hij in dienst bij de

West-Indische Compagnie en diende hij in

Nederlands-Brazilië en Curaçao, totdat zijn

rechterbeen er bij een aanval op Sint-Maarten

werd afgeschoten. Terug in de Nederlandse

Republiek trouwde hij, om vervolgens met

zijn kersverse echtgenote opnieuw af te reizen

naar de Nieuwe Wereld. Zijn standplaats als

directeur-generaal van Nieuw-Nederland werd

Nieuw-Amsterdam, gelegen op Manhattan aan

de Hudsonrivier.

Te midden van roerige kolonisten, vechtlustige

indianen en zich opdringende Engelsen

werden zijn calvinistische zekerheden en

trouw aan de Compagnie gedurende zeventien

jaar zwaar op de proef gesteld. Maar onder

zijn leiding groeide de kolonie en werd

Nieuw-Amsterdam een redelijk welvarende

nederzetting, de basis voor de tegenwoordige

wereldstad New York. De dramatische

culminatie van zijn bewind kwam in 1664,

toen Stuyvesant zich gedwongen zag om

Nieuw-Amsterdam aan de Engelse vloot over

te geven.

DETAILS

omslag : Suzan Beijer

uitvoering : gebonden

formaat : 15 x 23 cm

omvang : ca. 544 blz.

prijs : ca. € 39,95 (intekenprijs),

daarna € 49,95

ISBN : 978 90 351 3894 0

NUR : 680

PROMOTIE

BESPREKINGEN

STUYVESANT

Directeur-generaal van Nieuw-Nederland

Jaap Jacobs is historicus en publiceerde veel over

Nederlanders in Amerika. Hij doceerde aan onder

meer Harvard University en de Universiteit van

Amsterdam.

BERT BAKKER | | XX7


Henri Krop

ARABISCH SPINOZA LABYRINT

Het Een Midden-Oosten paradoxale icoon ontsluierd van Nederland

8 | FILOSOFIE | JANUARI

In 1677 publiceerden Amsterdamse

vrijdenkers clandestien het controversiële

meesterwerk van Spinoza, de Ethica, dat

een klassieker van het westerse denken zou

worden. Aanvankelijk was het verboden

lectuur en bleef Spinoza in de ogen van het

grote publiek een gevaarlijke filosoof. De

algehele verontwaardiging was zo groot dat

zelfs een halve eeuw later een predikant nog

dichtte: ‘Spouw op dit graf. Hier ligt Spinoza.

Was zijn leer daar ook bedolven!’

Pas in de negentiende eeuw werd hij vereerd

als de ‘profeet van een mondige mensheid’.

De doorbraak van liberale ideeën rond 1850

maakte de filosoof tot een icoon van ons land.

Het Nederland van nu lijkt minder gevoelig

voor Spinoza’s lofzang op Verlichting,

tolerantie en redelijk denken, ook al is hij

recent als ‘Nederlands beroemdste filosoof’

opgenomen in de canon van Nederland.

In Spinoza. Een paradoxale icoon van

Nederland wordt voor het eerst met een schat

aan gegevens geanalyseerd hoe en waarom

Spinoza drie eeuwen lang de Nederlanders

kon fascineren, en wat

hij het Nederland van

de 21ste eeuw nog

te zeggen heeft.

INTEKENPRIJS INTEKENPRIJS INTEKENPRIJS

€ 49,95

DETAILS

omslag : Tessa van der Waals

uitvoering : gebonden

formaat : 15 x 23 cm

omvang : ca. 600 blz.

prijs : ca. € 49,95 (intekenprijs),

daarna € 59,95

ISBN : 978 90 351 3871 1

NUR : 730

foto: Maria van Rooijen

Henri Krop (1954) is als universitair hoofddocent

geschiedenis van de wijsbegeerte verbonden aan de

Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2002 verscheen van

zijn hand een uitgebreid geannoteerde vertaling van

Spinoza’s Ethica.

BERT BAKKER | 9


Aik Kramer en Thijs Launspach

Hét boek voor elke twintiger van nu

10 | PSYCHOLOGIE | NOVEMBER

Waar ben ik goed in? Vind ik ooit wel een baan?

Waarin onderscheid ik me van anderen? Wat

voor partner wil ik? Wil ik een gezin stichten?

Waarom hebben anderen meer succes dan ik?

Dit zijn typisch de vragen die twintigers zichzelf

stellen.

De quarterlife is de fase tussen je 18de en 30ste,

waarin je vorm moet geven aan je leven. Maar

de wereld van twintigers – die bol staat van

verplichtingen en vrijheden – brengt nogal wat

uitdagingen met zich mee.

In deze fase spatten kinderlijke illusies uiteen

om plaats te maken voor serieuze levensvragen.

De twijfels en onzekerheden die hiermee

gepaard gaan, zorgen voor heel wat dilemma’s.

En dan ligt de quarterlifecrisis op de loer.

Dit boek geeft inzicht in de problemen en

uitdagingen waarvoor twintigers van nu zich

gesteld zien en het biedt handvatten om van je

quarterlife de beste tijd van je leven te maken.

QUARTERLIFE

Kansen, kopzorgen en keuzes van de twintigers van nu

DETAILS

omslag : Bloemendaal & Dekkers

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 256 blz.

prijs : ca. € 17,95

ISBN : 978 90 351 3888 9

ISBN e-boek : 978 90 351 3915 2

NUR : 770

PROMOTIE

BESPREKINGEN

OPTREDENS

ACTIES

ADVERTENTIES

Aik Kramer (1980) is jurist, mediator en oprichter

van GenerationWhy. Hij publiceerde eerder over

confl icthantering en (jongeren)participatie. Ook geeft hij

workshops aan jongeren en jongvolwassenen.

Thijs Launspach (1988) is psycholoog en studeerde af op

het fenomeen quarterlifecrisis. Hij werkt als peer coach

en geeft workshops aan jongeren en jongvolwassenen

bij GenerationWhy.

e-boek

BERT BAKKER | 11


Andreas Kinneging is hoogleraar rechtsfi losofi e aan de

Universiteit Leiden. Hij publiceerde onder meer Geografi e

van goed en kwaad (2005) en Het goede leven (samen met

Piet Gerbrandy, 2008). Hij is de bezorger van Alexis de

Tocquevilles Over de democratie in Amerika (2011).

12 | RECHTSFILOSOFIE | JANUARI

e-boek

foto: Marc de Haan/Hollandse Hoogte

Andreas Kinneging

Het recht is iets wat de staat ‘maakt’, in zijn wetgeving

en rechtspraak. Althans, zo lijkt het op het eerste

gezicht. Bij nader inzien ligt het allemaal wat

ingewikkelder. Want bijna iedereen erkent dat er

zaken zijn die niet geschonden mogen worden door

het recht, zaken die door de staat gerespecteerd of

zelfs beschermd moeten worden. Anders is er geen

recht, maar een perversie van het recht. Welke zaken

zijn dat? Traditioneel spreekt men in dit verband over

het natuurrecht of de natuurwet. Maar wat is dat,

natuurrecht? Moet men gelovig zijn om deze noties

te kunnen aanvaarden? Of ondermijnt het geloof in

God juist de aanvaarding van het natuurrecht of de

natuurwet?

In De onzichtbare maat gaat rechtsfi losoof Andreas

Kinneging dieper in op de fundamenten van de

staat en het recht om de ware grenzen van beide te

verkennen.

Over Geografi e van goed en

kwaad:

‘Kinneging zet de deur open van een

intellectuele schatkamer waarvan

velen nauwelijks het bestaan nog

vermoeden.’

DE GROENE AMSTERDAMMER

‘Bijzonder stimulerend voor wie

een ernstiger antwoord zoekt op

de hedendaagse uitdagingen dan

de ondraaglijk lichte postmoderne

clichés.’

DE STANDAARD

‘Een onovertroffen naslagwerk.’

TROUW

DETAILS

omslag : Pony Design Club

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 256 blz.

prijs : ca. € 19,95

ISBN : 978 90 351 3879 7

ISBN e-boek : 978 90 351 3909 1

NUR : 730

PROMOTIE

RADIO- EN TELEVISIEOPTREDENS

DE ONZICHTBARE MAAT

God, natuurrecht en de staat

BERT BAKKER | 13


Henriëtte Prast

Waarom zorgen beangstigende waarschuwingen

op sigarettenpakjes er niet voor dat mensen

minder roken? Waarom komen we vaker te

laat wanneer we daar een boete voor krijgen?

En waarom leiden gezondheidslabels tot een

ongezonder eetpatroon?

Henriëtte Prast is de deskundige bij uitstek

op het gebied van de gedragseconomie. Ze

combineert inzichten uit de psychologie

en economie om het gedrag van mensen te

verklaren en richt zich daarbij op terreinen die

hoog op de maatschappelijke agenda staan:

omgaan met geld, gezondheid en grondstoffen.

In Waarom gezond verstand tot domme keuzes

leidt laat ze zeer treffend zien dat we juist op

deze terreinen keuzes maken die eigenlijk

niet passen bij onze doelen en wensen. Ze

toont dat bedrijven van onze psychologische

eigenaardigheden gebruikmaken zonder dat

we het doorhebben, en dat zelfs de overheid

ons eerder in de weg zit dan ons helpt. En

tot slot geeft ze de schokkende conclusie dat

informatiebeleid vooral dient om instituties in te

dekken ten koste en op kosten van het individu.

WAAROM GEZOND VERSTAND

TOT DOMME KEUZES LEIDT

14 | GEDRAGSECONOMIE | JANUARI foto: Anja van Wijgerden

DETAILS

omslag : Robbie Smits

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 196 blz.

prijs : ca. € 16,95

ISBN : 978 90 351 3900 8

ISBN e-boek : 978 90 351 3923 7

NUR : 780

PROMOTIE

BESPREKINGEN

INTERVIEWS

RADIO- EN TELEVISIEOPTREDENS

e-boek

Henriëtte Prast (1955) is hoogleraar aan Tilburg

University. Daarnaast is ze onder meer lid van de

Monitoring Commissie Corporate Governance Code, de

Raad van Toezicht van de AFM, de Programma-adviesraad

van het Geldmuseum en de Raad van Commissarissen

van de Staatsloterij. Ze staat hoog in de Volkskrant-top

200 van invloedrijkste Nederlanders.

BERT BAKKER | 15


Ewald Engelen

‘Geen belangrijker tijdstip dan het moment vóór

de inslag, wanneer je de controle over het stuur

bent kwijtgeraakt maar de boom nog niet hebt

geraakt’, zo schreef Ewald Engelen in juli 2009.

Dit boek is het verslag van een ongeluk in slow

motion. Het ongeluk in kwestie is de veelkoppige

crisis waarmee we al ruim een half decennium

worstelen, en die op zoek is naar een boom

om tegen tot stilstand te komen. Een ongeluk

in slow motion gaat minder over die boom en

het al dan niet onvermijdelijke ongeluk, en

meer over de bestuurders die koste wat kost

het ongeluk proberen af te wenden en wild

aan dat ene stuur rukken. Vol ergernis over zo

veel stompzinnigheid, maar ook vol empathie,

probeert Engelen de rol van informatie,

journalisten, Twitter, politici, de financiële

markten, de banken en het electoraat bij de vele

reddingspogingen van het gefinancialiseerde

kapitalisme van voor de crisis te beschrijven.

Van dichtbij, geëngageerd en in de vorm van

korte, in de tijd bevroren vignetten.

EEN ONGELUK IN SLOW MOTION

Aantekeningen van een ramptoerist

16 | MENS EN MAATSCHAPPIJ | OKTOBER foto: Jeroen Oerlemans

DETAILS

omslag : Robbie Smits

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 200 blz.

prijs : ca. € 17,95

ISBN : 978 90 351 3924 4

ISBN e-boek : 978 90 351 3931 2

NUR : 130

PROMOTIE

BESPREKINGEN

INTERVIEWS

RADIO- EN TELEVISIEOPTREDENS

e-boek

Ewald Engelen is, na aanstellingen bij Wageningen

University en de WRR, in 2009 benoemd tot hoogleraar

financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij schrijft over gefinancialiseerd kapitalisme in de

meest brede zin van het woord. Hij is regelmatig in de

media te vinden en schrijft een tweewekelijkse column

over economie in De Groene Amsterdammer en over de

hedendaagse universiteit voor FoliaWeb.

BERT BAKKER | 17


Tom Kleijn (Den Helder, 1969) begon zijn

televisiecarrière bij de actualiteitenrubriek

TweeVandaag. Vanaf 1997 werkte hij voor NOVA, waar

hij in 2006 een Emmy Award, ’s werelds hoogste

televisieprijs, won voor zijn reportage ‘De jacht op de

Taliban’. In 2008 publiceerde hij het boek Zwemmen in

Bagdad. Sinds 1 januari 2011 is Kleijn correspondent

voor Nieuwsuur in de Verenigde Staten.

18 | JOURNALISTIEK | OKTOBER

e-boek

Tom Kleijn

Het krankzinnige schouwspel van the American way of life

Wie zal de volgende president van de Verenigde

Staten zijn? Voor veel Amerikanen wordt het een

cruciaal moment in de geschiedenis van hun land.

Volgt Amerika nog vier jaar de bekritiseerde koers

van president Obama of keert het land terug naar de

conservatieve waarden van de jaren daarvoor?

Nieuwsuur-correspondent Tom Kleijn volgde het

afgelopen jaar de Amerikaanse verkiezingskaravaan

en bekeek het soms krankzinnige schouwspel. Welke

kandidaten vielen af, wat waren de belangrijkste

momenten, wat gebeurde er achter de schermen en

gaat het Mitt Romney lukken om Barack Obama te

verslaan?

Van de verkiezingsbijeenkomsten in koude

achterafzaaltjes in New Hampshire en South Carolina

tot in de Oval Office met de president; de handdruk

van Romney, de bodyguards van Gingrich en de

sokken van Obama: Kleijn is erbij, zit erbovenop,

analyseert en observeert met veel gevoel voor detail.

Een onmisbaar boek voor wie wil weten wat er zich

afspeelde in de strijd om het presidentschap van het

machtigste land ter wereld.

Over Zwemmen in Bagdad:

‘Levendig en met veel gevoel voor

detail vertelt hij over zijn werk onder

steeds extremere omstandigheden,

over de dreiging, het smeergeld, de

ontwrichting, en over het dagelijks

leven van gewone Irakezen.’

DE VOLKSKRANT

DETAILS

omslag : DPS

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 224 blz.

prijs : ca. € 9,95

ISBN : 978 90 351 3837 7

ISBN e-boek : 978 90 351 3838 4

NUR : 320

PROMOTIE

RADIO- EN TELEVISIEOPTREDENS

ADVERTENTIES

CIRCUS AMERIKA

BERT BAKKER | 19


Suzanne Corkin is hoogleraar neurowetenschappen

aan het Massachusetts Institute of Technology. Ze werd

bekend door haar spraakmakende onderzoek naar de

beroemdste patiënt met geheugenverlies, H.M., die ze

ontmoette in 1962 en bestudeerde tot zijn dood in 2008.

20 | WETENSCHAP | JANUARI

Onderwerp van een grote

VPRO-documentaire in 2013

e-boek

Suzanne Corkin

Hij wist altijd zijn naam te onthouden. Hij wist waar

zijn ouders waren geboren, dat er een economische

crash had plaatsgevonden in 1929 en wat er gebeurd

was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar van

het leven na 1953 kon ’s werelds beroemdste

amnesiepatiënt, Henry Gustav Molaison – beter

bekend als H.M. –, zich niets herinneren.

Sinds een operatie in 1953, bedoeld om iets te

doen aan zijn epilepsie, was H.M. niet in staat om

herinneringen langer dan twintig seconden vast te

houden. De ontmoetingen met zijn vele dokters en

verplegers waren elke keer als was het de eerste keer.

Vooral de jonge arts en wetenschapper Suzanne Corkin

werkte intensief met de charmante H.M., en nam

honderden testen bij hem af. Corkin zag hem zelfs zo

vaak dat er toch een bijzondere band ontstond: hij

dacht haar te herkennen als een oude vriendin.

Permanent tegenwoordige tijd is het aangrijpende,

waargebeurde verhaal van de patiënt die de

geschiedenis van de neurologie voorgoed veranderde,

verteld door de vrouw die hem bijna een halve eeuw

behandelde en onderzocht.

DETAILS

omslag : Janine Jansen

uitvoering : paperback

formaat : 13,7 x 21,3 cm

omvang : ca. 352 blz.

prijs : ca. € 19,95

ISBN : 978 90 351 3495 9

ISBN e-boek : 978 90 351 3903 9

NUR : 320

PROMOTIE

BESPREKINGEN

Het aangrijpende,

waargebeurde

verhaal van de

patiënt die de

geschiedenis van de

neurologie voorgoed

veranderde.

PERMANENT TEGENWOORDIGE TIJD

Het onvergetelijke leven van de man die zijn geheugen verloor

BERT BAKKER | 21


Dr. Janniko R. Georgiadis (1973) is als

universitair docent werkzaam in het

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Hij is

wereldwijd een van de weinige onderzoekers die bij

mensen hersenonderzoek doet naar seksueel gedrag.

22 | PSYCHOLOGIE | JANUARI

Wij zijn ons seksuele brein

e-boek

Janniko Georgiadis

Wie denkt dat onze drang naar seks slechts voortkomt

uit onze oerdrift om een nieuwe generatie op de wereld

te zetten, heeft het mis. Veel seksuele handelingen

en voorkeuren zijn helemaal niet gericht op, laat

staan geschikt voor, voortplanting. Uit tal van

psychologische experimenten en neurobiologische

onderzoeken blijkt dat niet voortplanting maar genot

de prikkel is voor seks. En alles wat gekoppeld kan

worden aan seksueel genot kan zich ontplooien tot een

seksuele prikkel.

Invloeden van buitenaf, zoals opvoeding, cultuur en wetten

– oftewel dat wat bepaalt wat ‘goed’ en ‘fout’ is –, geven

sturing aan het uiteindelijke seksuele profi el. Maar is

die sturing wel genoeg? Een hoofd vol seks analyseert

seks als gedrag én als product van ons brein, waardoor

we een zeer helder inzicht krijgen in onze seksuele

voorkeuren.

DETAILS

omslag : Bart van den Tooren

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 212 blz.

prijs : ca. € 17,95

ISBN : 978 90 351 3802 5

ISBN e-boek : 978 90 351 3908 4

NUR : 770

PROMOTIE

RADIO- EN TELEVISIEOPTREDENS

LEZINGEN

EEN HOOFD VOL SEKS

Een neurowetenschappelijke kijk op prikkels en genot

foto: Pepijn van den Broeke

BERT BAKKER | 23


t W8 ff Suc6 Hvj

f Idd Tnx Txt W8

Suc6 Hvj Bff Idd afkomstige vormen die in het geschreven Nederlands

x Txt W8 ff Suc6 worden gemaakt en gebruikt, niet alleen in moderne

media, maar ook in telegrammen, krantenkoppen en

advertentieteksten, zoals ‘Nederland: crisis op komst’

j Bff Idd Tnx Txt

of ‘aantr. m. zkt bl. vr.’.

Bennis is op zoek naar de regelmaat die aan de

vorming van het ‘Korterlands’ ten grondslag ligt. Hoe

werkt het Korterlands, wie gebruikt het en wanneer?

8 ff Suc6 Hvj Bff

Hans

Tnx

Bennis (1951) is directeur van het

Txt W8 ff

Meertens Instituut van de Koninklijke

Nederlandse Akademie van Wetenschappen

en hoogleraar taalvariatie aan de Universiteit

van Amsterdam. Hij heeft veel gepubliceerd

KORTERLANDS

c6 Hvj Bff Idd Tnx

Anarchie in de schrijftaal

BERT

over de syntaxis van het Nederlands en over

taalvariatie.

24 | TAAL | OKTOBER

e-boek

Hans Bennis

Veel mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van

het Nederlands. w8 ff en suc6 zijn uit de sms-taal

doordringen. En ook in de spreektaal komen we

ingekorte vormen tegen, zoals bij Balkenende die sprak

over ‘nasjonale vranwoordekeden’, of in het telegram-

Nederlands waarin we tegen buitenlanders praten.

Maar het is een schijnbare anarchie, betoogt Hans

Bennis in Korterlands. Er zit namelijk een systeem in

de manier waarop kortere vormen van het Nederlands

Op speelse wijze neemt hij de lezer mee in de

fascinerende, altijd veranderende wereld van de taal.

DETAILS

omslag : Femke Tomberg

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 160 blz.

prijs : ca. € 12,50

ISBN : 978 90 351 3807 0

ISBN e-boek : 978 90 351 3899 5

NUR : 620

PROMOTIE

ACTIES

ONLINEMARKETING

BAKKER | 25


Michiel Bicker Caarten

26 | MAATSCHAPPIJ | NOVEMBER

Er is meer democratie in de wereld dan ooit

tevoren. Er is minder oorlog dan ooit tevoren.

De planeet raakt niet overbevolkt en er is

voldoende eten voor iedereen. We hebben

genoeg olie en aardgas om onze luxe leefstijl te

handhaven, genoeg grondstoffen voor al onze

kinderen. Fossiele brandstoffen geven ons de tijd

om duurzame energiebronnen te ontwikkelen.

En het klimaat? Ook dat is geen verloren strijd.

Het gaat geweldig laat zien dat de geschiedenis

geen herhaling is van zetten, ‘one damn thing

after another’. De mens is geen aap met een

reptielenbrein, die niet in staat is om te leren. De

geschiedenis van de mens is lineair, een verhaal

met een ontwikkeling in een richting die alleen

maar ‘goed’ genoemd kan worden. Mensen zijn

in staat om zich aan te passen aan veranderende

omstandigheden, en veranderen zelfs van aard –

ten positieve. Wie de geschiedenis daadwerkelijk

bestudeert, kan alleen maar optimistisch zijn.

HET GAAT GEWELDIG

100 feiten die u een andere kijk op de wereld geven

DETAILS

omslag : Eugène Roorda

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 160 blz.

prijs : ca. € 12,50

ISBN : 978 90 351 3878 0

ISBN e-boek : 978 90 351 3902 2

NUR : 130

PROMOTIE

INTERVIEWS

BESPREKINGEN

LEZINGEN

e-boek

foto: Maria van Rooijen

e-boek

Michiel Bicker Caarten (1956) was journalist en

presentator voor onder meer New York Daily News, NRC

Handelsblad, CNBC Europe (Londen) en RTL Nieuws. In

1998 werd hij medeoprichter en hoofdredacteur van BNR

Nieuwsradio. Na zijn vertrek in 2006 volgden uitstapjes

naar de reclamewereld en WNL.

Het gaat geweldig laat Bicker Caarten zien zoals hij is:

een scherp waarnemer, een onafhankelijk denker en een

uitstekend ingevoerd journalist.

BERT BAKKER | 27


Mathieu Segers

28 | GESCHIEDENIS | JANUARI

Als een donderslag bij heldere hemel lanceerde

Frankrijk op 9 mei 1950 een revolutionair plan

voor bovenstatelijke samenwerking in West-

Europa. Nederland werd er compleet door

verrast. De Europese integratie nam een vlucht

zonder weerga, en Nederland moest mee. De

geografie en naoorlogse omstandigheden lieten

immers geen keuze. Althans, zo leek het. En

zo lijkt het nog steeds: de uitvinding van de

Europese integratie dwong en dwingt Nederland

tot een steeds verdergaande ‘reis naar het

continent’.

Voor Nederland staat Europese integratie in

meer dan één opzicht gelijk aan een moeizame

reis naar een nieuwe oude wereld, die vaak ver

weg lijkt. Hoe is die reis tot nu toe verlopen?

Waarom deed Nederland van meet af aan mee

met de gemeenschappelijke Europese markt

en munt? Hoe onvermijdelijk was de route

die Nederland koos? En waar heeft die ons

gebracht?

Op basis van nieuw en internationaal

bronnenmateriaal graaft Reis naar het continent

naar de diepere geschiedenis van Nederland in

Europa. Het is een onderwerp dat actueler is dan

ooit.

REIS NAAR HET CONTINENT

Nederland en de Europese integratie, 1950 tot heden

DETAILS

omslag : Pony Design Club

uitvoering : paperback

formaat : 13,7 x 21,3 cm

omvang : ca. 300 blz.

prijs : ca. € 19,95

ISBN : 978 90 351 3521 5

ISBN e-boek : 978 90 351 3912 1

NUR : 680

PROMOTIE

INTERVIEWS

BESPREKINGEN

e-boek

foto: Maria van Rooijen

Mathieu Segers is als docent en onderzoeker

Europese integratie verbonden aan de masteropleiding

geschiedenis van de internationale betrekkingen van het

departement geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de

Universiteit Utrecht.

BERT BAKKER | 29


Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra publiceerden

over het Koninklijk Huis in onder meer NRC Handelsblad

en de Volkskrant. Samen schreven ze Vertel dit toch aan

niemand (2006), over het leven van hofdame Henriëtte

van de Poll, en Ik mag ook nooit iets (2011), met

uitspraken van Willem-Alexander.

30 | GESCHIEDENIS | JANUARI

e-boek

Dorine Hermans en

Daniela Hooghiemstra

Nederland krijgt voor het eerst na meer dan 120 jaar

weer een koning. Ter gelegenheid daarvan verschijnt

een nieuwe, uitgebreide editie van de bestseller

‘Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren’

van Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra. De

ooggetuigenverslagen die zij hierin verzamelden over

de koningen Willem I, Willem II en Willem III deden

veel stof opwaaien. De tot dan toe onbekende koningen

bleken levens geleid te hebben vol dramatische

hoogte- en dieptepunten. De soms schokkende feiten

die tijdgenoten in brieven, dagboeken en offi ciële

documenten over hen optekenden, ontlokten koningin

Beatrix de uitspraak dat de bundeling haar voorouders

geen recht deed.

In deze nieuwe editie hebben Hermans en

Hooghiemstra hun boek aangevuld met

ooggetuigenverslagen over de nieuwe koning, Willem

IV. Uit observaties van zijn tijdgenoten blijkt dat

Willem-Alexander heel wat gemeen heeft met zijn

voorvaders: zo koppig als Willem I, zo charmant als

Willem II en zo opvliegend als Willem III. Vergelijk

Willem-Alexander met zijn voorgangers in het

vernieuwde ‘Voor de troon wordt men niet ongestraft

geboren’.

DETAILS

omslag : Suzan Beijer

uitvoering : paperback, geïllustreerd

formaat : 13,7 x 21,3 cm

omvang : ca. 380 blz.

prijs : ca. € 15,-

ISBN : 978 90 351 3872 8

ISBN e-boek : 978 90 351 3897 1

NUR : 680

foto: Bob Bronshoff

‘VOOR DE TROON WORDT MEN

NIET ONGESTRAFT GEBOREN’

Ooggetuigen van vier koningen van Nederland 1813-2013

BERT BAKKER | 31


J.Th.J. van den Berg en J.J. Vis

32 | GESCHIEDENIS | NOVEMBER

De Nederlandse parlementaire geschiedenis

begon op 1 maart 1796, met de bijeenkomst

van de eerste democratisch gekozen Nationale

Vergadering, die, in de woorden van haar eerste

voorzitter Pieter Paulus, handelde ‘in het belang

des geheelen Volks van Nederland’. Deze eerste

Nederlandse democratie moest weliswaar

vanaf 1801 wijken voor steeds autocratischer

regimes, maar Nederland zou toch de weg naar

de democratie terugvinden, met als eerste grote

stap de Grondwet van 1848. Vanaf de jaren

tachtig van de negentiende eeuw werden de

Staten-Generaal, de Tweede Kamer voorop,

steeds meer een echte vertegenwoordiging van

het volk en drong het rumoer van de straat zich

steeds intenser op aan de nationale vergadering

op het Binnenhof, totdat het land in 1917 voor de

tweede keer een democratie werd.

De parlementaire historici J.Th.J. van den Berg

en wijlen J.J. Vis hebben 150 jaar avonturen van

de parlementariërs en hun duw- en trekwerk

met koningen, agenten en ministers beschreven,

met een bijzonder oog voor de eigen tradities

van de Nederlandse politiek en voor de waarde

van het politieke vakmanschap.

DE EERSTE HONDERDVIJFTIG JAAR

Parlementaire geschiedenis van Nederland 1796-1946

DETAILS

omslag : Suzan Beijer

uitvoering : gebonden

formaat : 15 x 23 cm

omvang : ca. 600 blz.

prijs : ca. € 39,95 (intekenprijs),

daarna € 59,95

ISBN : 978 90 351 2847 7

NUR : 680

PROMOTIE

BESPREKINGEN

e-boek

INTEKENPRIJS INTEKENPRIJS INTEKENPRIJS

€ 39,95

J.Th.J. van den Berg (1941) was, na een loopbaan in de journalistiek,

onder meer hoogleraar Nederlandse politiek en parlementaire

geschiedenis aan de Universiteit Leiden en hoogleraar parlementair

stelsel aan de Universiteit Maastricht. Van 1992 tot 1996 was hij lid van

de Eerste Kamer voor de PvdA, het laatste jaar als fractievoorzitter.

J.J. Vis (1933–2011) was, eveneens na een loopbaan als politiek

journalist, lector en hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit

Groningen en daarnaast van 1980 tot 1995 lid van de Eerste Kamer

voor D66, de laatste tien jaar als fractievoorzitter. Van 1995 tot 2003

was hij lid van de Raad van State. In 1994 was hij mede-informateur

van wat later zou leiden tot het eerste ‘paarse’ kabinet.

BERT BAKKER | 33


Onder redactie van

Fred van Lieburg en Joke Roelevink

ARABISCH LABYRINT

EEN GEREFORMEERDE JONGEN

Het Arie Midden-Oosten Theodorus van ontsluierd Deursen 1931-2011

34 | GESCHIEDENIS | NOVEMBER

Velen heeft Arie van Deursen groot plezier

bezorgd met zijn boeken over de zeventiende

eeuw. Deskundigheid, humor en een leesbare

stijl stonden daarvoor garant. Maar wie

was de mens achter de stille geleerde en de

teruggetrokken docent? Eigenzinnig en diep

bewogen. Dat waren belangrijke karaktertrekken

van de man, vader, vriend, wetenschapper en

columnist. Zelf schreef hij eens aan uitgever Mai

Spijkers: ‘Ik ben altijd een gereformeerde jongen

gebleven, en dat zou bij een terugblik op mijn

leven het centrale thema zijn.’

Een gereformeerde jongen wil een tipje

van de sluier oplichten. Het begint met een

levensbeschrijving waarin feiten worden

afgewisseld met uitspraken van Van Deursen

zelf. Daarna volgen bijdragen van zijn naasten,

zoals collega’s, medewerkers, leerlingen en

kennissen. Zij doen verslag van hun ervaringen,

van zijn betekenis als historicus en columnist

en van de inspiratie die zij aan zijn onderwijs en

publicaties hebben ontleend. Het geheel wordt

afgerond met een volledige bibliografie.

Verschijnt een jaar na het

overlijden van A.Th. van Deursen

DETAILS

omslag : Tessa van der Waals

uitvoering : paperback

formaat : 15 x 23 cm

omvang : ca. 368 blz.

prijs : ca. € 29,95

ISBN : 978 90 351 3890 2

ISBN e-boek : 978 90 351 3905 3

NUR : 680

e-boek

Fred van Lieburg (1967) is hoogleraar geschiedenis van

het Nederlands protestantisme aan de Vrije Universiteit in

Amsterdam. Hij was assistent in opleiding bij Van Deursen en

bleef tot het laatst met hem in contact als leerling, vriend en

geestverwant.

Joke Roelevink (1953) is als senior onderzoeker verbonden aan

het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW) in

Den Haag. Zij was student-assistente en is cum laude bij Van

Deursen gepromoveerd. Ze mag zich tot zijn vrienden rekenen

en helpt sinds de zomer van 2011 met de beschrijving van zijn

wetenschappelijk archief voor overdracht.

BERT BAKKER | 35


Herman de Liagre Böhl

Grootschalige krotopruiming en cityvorming

gaven in Nederland in de jaren zestig en zeventig

de toon aan. Afschrikwekkend voorbeeld hiervan

is Hoog Catharijne in Utrecht, waarvoor destijds

een negentiende-eeuwse wijk is gesloopt. Maar

begin jaren zeventig kwam er in veel steden

verzet tegen dit gemeentelijke saneringsbeleid.

Actiegroepen kwamen in opstand en hanteerden

beladen termen als ‘kaalslag’ en ‘deportatie’.

De bewoners van de oude, vooroorlogse

buurten streden voor betaalbare woningen ín

de stad, in plaats van verbanning naar keurige

familiewoningen of karakterloze flats aan

de randen van de stad. De stadsvernieuwing

die uit deze tegenbeweging is ontstaan werd

gemeengoed.

Wie nu door oudere stadsdelen loopt – in

welke Nederlandse stad ook – kan zich niet

meer voorstellen wat een krakkemikkige

rotzooi er veertig jaar geleden stond. Het werk

is zo grondig gedaan dat de woorden ‘krot’ en

‘achterbuurt’ verouderd zijn. De oude stad is

herboren en attractief. Herman de Liagre Böhl

beschrijft in deze schitterende monografie de

geschiedenis van de stadsvernieuwing aan de

hand van voorbeelden van stadsvernieuwing in

twaalf grote steden.

STEDEN IN DE STEIGERS

Stadsvernieuwing in Nederland, 1970-1990

36 | BOUWKUNDE | OKTOBER foto: Maria van Rooijen

DETAILS

omslag : Tessa van der Waals

uitvoering : gebonden

formaat : 15 x 23 cm

omvang : ca. 360 blz.

prijs : ca. € 25,-

ISBN : 978 90 351 3875 9

ISBN e-boek : 978 90 351 3898 8

NUR : 648

PROMOTIE

BESPREKINGEN

INTERVIEWS

e-boek

Herman de Liagre Böhl (1943) is historicus en promoveerde

op de politieke activiteiten van de dichter-communist Herman

Gorter, over wie hij ook een biografie schreef. Van 1976 tot

2006 was hij (hoofd)docent aan de Universiteit van Amsterdam

bij de vakgroep politicologie. Eerder verschenen van zijn

hand Nederland industrialiseert! (1980), De bevrijding van

Amsterdam (1989) en Amsterdam op de helling (2010). De

Liagre Böhl werkt op dit moment aan een biografie over F.M.

Wibaut, de machtige Amsterdamse wethouder.

BERT BAKKER | 37


Rudie Kagie

Fred Ormskerk (1923-1980), bijgenaamd

Bikkel, ontving als Surinaamse militair in het

Nederlandse leger hoge onderscheidingen

voor zijn onverschrokken optreden tijdens

de politionele acties in Nederlands-Indië en

de oorlog in Korea. Na de onafhankelijkheid

van Suriname vestigde hij zich met zijn gezin

in Ermelo, maar hij bleef verknocht aan

zijn geboorteland. Toen de gepensioneerde

Ormskerk in het voorjaar van 1980 tot veler

verrassing weer opdook in Paramaribo, werd

hij gearresteerd, gemarteld en vermoord.

De beschuldiging luidde dat hij met hulp

van Nederland het toen pas geïnstalleerde

militaire bewind van Desi Bouterse had willen

uitschakelen. Wat Ormskerk écht in zijn schild

voerde, werd nooit opgehelderd, evenmin als de

raadselachtige omstandigheden waaronder hij

de dood vond.

Bikkel, de reconstructie van deze bizarre affaire,

plaatst de geschiedenis in een onthutsend

perspectief. Toen Bouterse c.s. zich ruim twee

jaar vóór de beruchte Decembermoorden van

Bikkel ontdeed, was dat achteraf gezien het

eerste signaal van de beproevingen die de

Surinaamse democratie te wachten stonden.

BIKKEL

Het verhaal van de eerste politieke moord van het Bouterse-regime

Over Schuifkaas:

‘Klein meesterwerk.’

DE VOLKSKRANT

‘Hartverscheurend mooi.’

TROUW

DETAILS

omslag : Bart van den Tooren

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 206 blz.

prijs : ca. € 19,95

ISBN : 978 90 351 3756 1

ISBN e-boek : 978 90 351 3921 3

NUR : 320

PROMOTIE

BESPREKINGEN

RADIO- EN TELEVISIEOPTREDENS

INTERVIEWS

38 | LITERAIRE NON-FICTIE | NOVEMBER foto: Angèle Etoundi Essamba

e-boek

Rudie Kagie (1950) is redacteur van Vrij Nederland. Hij

werkte in 1980 als dagbladcorrespondent in Paramaribo.

Aan zijn verblijf kwam een abrupt einde nadat hij werd

opgepakt vanwege vragen die hij de militairen aldaar

over de dood van Fred Ormskerk had gesteld. Van Kagie

verscheen in 2011 Schuifkaas.

BERT BAKKER | 39


Jacques Bos

HET ONGRIJPBARE ZELF

e-boek

40 | FILOSOFIE | JANUARI

Een van de meest besproken onderwerpen in

de fi losofi e en bovendien een thema dat ons

zeer nadrukkelijk raakt, is ‘het zelf’. De manier

waarop wij het zelf ervaren strookt echter niet

altijd met fi losofi sche en wetenschappelijke

inzichten. Zo zijn we geneigd het zelf als

iets mentaals en iets innerlijks te zien dat

losstaat van ons lichaam, terwijl de moderne

neurowetenschap met steeds meer informatie

komt die deze visie weerspreekt. Ook de

ervaring dat we over een vrije wil beschikken,

is moeilijk te rijmen met de resultaten van

wetenschappelijk onderzoek.

Het ongrijpbare zelf bespreekt de fi losofi sche

discussies over het zelf op een toegankelijke

manier. Daarbij zal blijken dat zowel ons

dagelijks spreken over het zelf als het

wetenschappelijk onderzoek naar aan het zelf

gerelateerde fenomenen sterk gekleurd wordt

door impliciete fi losofi sche vooronderstellingen

met een lange geschiedenis. Het ongrijpbare

zelf legt deze vooronderstellingen bloot en

onderzoekt de oorsprong van onze moderne

denkbeelden over het zelf.

DETAILS

omslag : WIM Ontwerpers

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 256 blz.

prijs : ca. € 19,95

ISBN : 978 90 351 3586 4

ISBN e-boek : 978 90 351 3907 7

NUR : 730

PROMOTIE

BESPREKINGEN

LEZINGEN

ACTIES

Jacques Bos (1971)

studeerde geschiedenis,

politieke wetenschappen

en wijsbegeerte aan de

Universiteit Leiden. Hij

promoveerde aan dezelfde

universiteit op een onderzoek

naar het begrip ‘karakter’ in

de zeventiende en achttiende

eeuw. Momenteel is hij

werkzaam als universitair

docent wetenschapsfi losofi e aan de Universiteit van

Amsterdam.

BERT BAKKER | 41


Mireille van Beugen (1969) werkt al meer dan vijftien

jaar als manager en reorganisatieadviseur bij bekende

bedrijven in Nederland. Ze heeft met tientallen

managers samengewerkt en hen geholpen om hun

manier van leidinggeven te verbeteren. Daarnaast is

zij medeoprichter van de succesvolle website www.

coach2day.nl.

42 | MANAGEMENT | SEPTEMBER foto: Bob Bronshoff

e-boek

Mireille van Beugen

Er zijn genoeg moeilijke beroepen, maar manager

is – in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt – er

daar niet een van. Het is juist verrassend eenvoudig.

Als een manager op de juiste manier naar zijn of

haar werk leert kijken, is er een zee van ruimte om

het te versimpelen. Complexe zaken kunnen worden

opgebroken in overzichtelijke delen, waardoor ook

medewerkers begrijpen wat de manager wil en doet.

In Simpel management onthult ervaringsdeskundige

Mireille van Beugen het geheim van excellente

managers. In 45 concrete regels – zonder moeilijke

theorieën of onbegrijpelijke modellen, maar met

talloze herkenbare anekdotes – beschrijft ze hoe

eenvoudig leidinggeven kan zijn. Simpel management

biedt iedere manager een eerlijke, transparante en

actieve managementstijl.

DETAILS

omslag : Robbie Smits

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 196 blz.

prijs : ca. € 16,95

ISBN : 978 90 351 3880 3

ISBN e-boek : 978 90 351 3901 5

NUR : 801

PROMOTIE

LEZINGEN

SIMPEL MANAGEMENT

Zo eenvoudig kan leidinggeven zijn

BERT BAKKER | 43


Monique de Vos

VOL IN DE WIND

Topmannen en topvrouwen over leiderschap

44 | MANAGEMENT | OKTOBER

Er wordt veel geschreven en gepraat over

leiderschap en over de verschillen tussen

mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Maar

minder aandacht is er voor de overeenkomsten

tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap.

En er wordt al helemaal weinig gepraat tússen

mannen en vrouwen over leiderschap.

In Vol in de wind leidt headhunter Monique

de Vos twintig tweegesprekken tussen mannen

en vrouwen over leiderschap. Aan het woord

komen prominente Nederlandse leiders uit

politiek, bedrijfsleven en overheid, maar ook

uit de culinaire en culturele top, de sport en de

zorg. Niet eerder werden vertegenwoordigers

uit zulke verschillende sectoren met elkaars

leiderschapsstijl geconfronteerd.

Vol in de wind doet verslag van deze openhartige

en verrassende gesprekken tussen bijzondere

mannen en vrouwen.

Wat hebben zij met macht en met diversiteit?

Hoe feminien leiden de mannen en hoe

masculien de vrouwen? Hoe kijken bekende

leiders naar hun eigen stijl? Feiten, fabels,

clichés en trends worden nuchter besproken,

bevestigd of ontkracht.

DETAILS

omslag : Robbie Smits

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 200 blz.

prijs : ca. € 18,95

ISBN : 978 90 351 3791 2

ISBN e-boek : 978 90 351 3914 5

NUR : 801

PROMOTIE

BESPREKINGEN

ACTIES

Met gesprekken met onder anderen

Marja van Bijsterveldt, Joop van den

Ende, Ahmed Aboutaleb, Pauline

van der Meer Mohr, Klaas Knot,

Agnes Jongerius, Aad Ouborg, Edith

Schippers, Sylvia Tóth, Roger van

Boxtel en Gerard Kemkers.

e-boek

foto: Bob Bronshoff

Monique de Vos (1962) is directeur van Chasse Executive

Search en werft in het dagelijks leven directieleden,

bestuurders en toezichthouders – leiders, kortom.

Eerder was zij werkzaam in diverse management- en

directiefuncties in de verzekeringsbranche.

BERT BAKKER | 45


Wim Koomen

Verliefd worden. Seks hebben. Een relatie

koesteren. Kinderen krijgen. Deze fasen van het

menselijk leven en de intieme relaties die daarbij

horen, zijn universeel, maar toch snappen we er

nog niet veel van, en verlopen onze relaties niet

altijd even soepel en probleemloos.

Wim Koomen laat zeer uitgebreid en in detail

zien dat de psychologie ons in de verschillende

fasen bij kan staan, zowel in het liefdesleven, het

seksuele leven als bij de opvoeding. Via vragen

als: waarom vallen sommige vrouwen altijd op

de verkeerde mannen, wat waarderen mannen

in billen en borsten, is mannelijke seksualiteit

meer natuur en die van vrouwen meer cultuur,

en welke opvoedingsstijlen zijn belangrijk om

kinderen zelfbeheersing te leren, onderzoekt hij

een veelheid aan intieme verschijnselen. Intieme

relaties geeft ons allerhande adviezen om beter

om te kunnen gaan met onszelf, onze partner en

onze kinderen. Zo krijgen we een psychologische

leidraad aangereikt voor ons intieme leven.

INTIEME RELATIES

De psychologie van liefde en seks

DETAILS

omslag : Femke Tomberg

uitvoering : paperback

formaat : 13,7 x 21,3 cm

omvang : ca. 300 blz.

prijs : ca. € 19,95

ISBN : 978 90 351 3864 3

ISBN e-boek : 978 90 351 3906 0

NUR : 770

PROMOTIE

ACTIES

BESPREKINGEN

46 | PSYCHOLOGIE | NOVEMBER foto: Rutger van der Bent/Hollandse Hoogte

e-boek

Wim Koomen is als gepromoveerd sociaal-psycholoog

verbonden aan de programmagroep Sociale Psychologie

van de Universiteit van Amsterdam.

BERT BAKKER | 47


Ap Dijksterhuis (1968) is een van de invloedrijkste

psychologen van Nederland. Hij is hoogleraar

psychologie van het onbewuste aan de Radboud

Universiteit Nijmegen en een van de redacteuren van het

gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Science.

Van zijn boek Het slimme onbewuste zijn inmiddels

75.000 exemplaren verkocht. Ook verscheen van hem in

2011 De merkwaardige psychologie van een wijndrinker.

48 | PSYCHOLOGIE | REEDS VERSCHENEN

e-boek

foto: Bob Bronshoff

Ap Dijksterhuis

Waarom helpt nadenken vaak niet bij het nemen

van beslissingen? Hadden Mozart en Einstein een

beter functionerend bewustzijn dan wij, of was het

hun onbewuste dat hen tot genieën maakte? We

plaatsen het bewustzijn op een voetstuk: het maakt

ons verstandig en rationeel, het is de baas in ons

brein. Het slimme onbewuste laat zien dat deze

zienswijze onzinnig is. Het onbewuste stuurt (met

een verwerkingscapaciteit die ongeveer 200.000 keer

zo groot is als die van het bewustzijn) ons gedrag,

ons denken en onze gevoelens. Ap Dijksterhuis weet

op verbluffend heldere wijze duidelijk te maken hoe

menselijk gedrag werkt.

‘Dijksterhuis heeft een prettige en

soms ook humoristische schrijfstijl.

(...) Het slimme onbewuste leest

vlot weg als een spannende roman,

maar is tegelijkertijd voldoende

wetenschappelijk.’

DE PSYCHOLOOG

‘(...) met dank aan het

onderbewuste van Dijksterhuis.

Het heeft een toonbeeld van

een populairwetenschappelijke

verhandeling voortgebracht.’

TROUW

DETAILS

omslag : Roald Triebels

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : 240 blz.

prijs : ca. € 12,50

ISBN : 978 90 351 3862 9

ISBN e-boek : 978 90 351 3913 8

NUR : 730

Reeds 75.000 exemplaren

verkocht

HET SLIMME ONBEWUSTE

Denken met gevoel

BERT BAKKER | 49


Steven Naifeh en Gregory White Smith

50 | BIOGRAFIE | OKTOBER

Over Vincent van Gogh doen vele al dan niet

ware verhalen de ronde. Voor deze biografie

hebben Naifeh en Smith gebruikgemaakt van

alle bronnen waarop zij de hand konden leggen.

Natuurlijk zijn er Van Goghs eigen brieven,

maar ook vonden ze honderden ongepubliceerde

brieven uit zijn familiekring, die veel vertellen

over de bekommernissen van de getroebleerde

schilder. Maar ook Van Goghs betrokkenheid

bij literatuur en kunst komt aan de orde,

zijn chaotische romantische avonturen, en

de merkwaardige omstandigheden rond het

pistoolschot dat hem op 37-jarige leeftijd het

leven ontnam.

Een van de beroemdste kunstenaars aller

tijden moest het tot nu toe stellen zonder een

gedegen beschrijving van zijn leven en werk.

Het gelauwerde biografenduo Steven Naifeh en

Gregory White Smith heeft deze ambitieuze taak

op zich genomen – en met een subliem resultaat.

NU

€ 19,95

VINCENT VAN GOGH

De biografie

Steven Naifeh en Gregory White Smith schreven verschillende boeken over kunst en andere onderwerpen,

waaronder vier New York Times-bestsellers. Hun magistrale biografie Jackson Pollock won de Pulitzer Prize.

Ook hun levensbeschrijving van Vincent van Gogh deed veel stof opwaaien.

‘In de nieuwe biografie van Vincent van

Gogh is de overdaad aan informatie

getemd tot een meeslepend relaas. Alles

staat erin.’

DE GROENE AMSTERDAMMER

‘De Amerikaanse biografen Steven Naifeh

en Gregory White Smith hebben in hun

lijvige biografie van Vincent van Gogh

op voorbeeldige wijze de man in het

kunstwerk geschetst.’

HANS RENDERS, VRIJ NEDERLAND

e-boek

‘Negenhonderd pagina’s die nergens vaart

verliezen en Van Gogh dicht op de huid

zitten.’

NRC HANDELSBLAD

DETAILS

omslag : Suzan Beijer

uitvoering : gebonden, geïllustreerd

formaat : 15 x 23 cm

omvang : 1072 blz.

prijs : € 19,95

ISBN : 978 90 351 3147 7

NUR : 641

BERT BAKKER | 51


Th.C.W. Oudemans

IN NATURA

52 | FILOSOFIE | OKTOBER

Voor Newton was de natuur een uurwerk,

universeel wetmatig. De mens stond erbuiten,

keek ernaar en beheerste het.

Nieuwere wetenschappen, darwinisme en

thermodynamica, maken deel uit van de natuur.

Universele beheersbaarheid is aangetast door

toeval en wanorde.

Darwinisme: een mens is niet zelfstandig, maar

uitvloeisel van de levende natuur.

Wat is de status van mens-zijn en filosofie

daarbinnen? Hoe breng ik de natuur ter sprake,

als ik er niet tegenover sta, maar erin?

In de thermodynamica blijkt de

onomkeerbaarheid van de tijd. Orde mondt

uit in chaos. Ook mijn bestaan is, als

zelfverbranding, aangevreten door de tand des

tijds.

Verbranding kan razendsnel gaan – een meteoor

in de dampkring.

Soms wordt de vernietiging tijdelijk opgeschort.

Dat is leven: uitgestelde zelfverbranding.

Filosofie is een bepaalde omweg in de

zelfvernietiging. Geen vergeefse beheersing van

de natuur, maar beseffen dat zij afhankelijk

is van de natuur. Die is onverschillig en

ongenaakbaar, maar ook vrijgevig.

De Griekse filosofen schreven over de natuur.

Dat kan niet meer. Ik spreek binnen de natuur,

in natura.

Over Echte filosofie:

‘Dit boek is een aanrader voor ieder

die wil worden geïnspireerd tot

fundamenteel nadenken over de plaats

en positie van de mens in de huidige

cultuur en samenleving.’

REFORMATORISCH DAGBLAD

‘Zijn boek maakt duidelijk wat de lading

is van diep onbehagen in de moderne

cultuur (...). Waarom “echte filosofie”

niet overbodig is.’

NRC HANDELSBLAD

‘Oudemans heeft een onnavolgbaar

mooi boek geschreven. (...) Een

absolute aanrader.’

DE GROENE AMSTERDAMMER

DETAILS

omslag : Bloemendaal & Dekkers

uitvoering : paperback, geïllustreerd

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 260 blz.

prijs : ca. € 24,95

ISBN : 978 90 351 3868 1

ISBN e-boek : 978 90 351 3910 7

NUR : 730

e-boek

Th.C.W. Oudemans, verbonden aan het Instituut voor

Wijsbegeerte in Leiden, publiceerde eerder onder meer

Echte filosofie (2007).

BERT BAKKER | 53


Naast drie romans schreef Mineke Schipper tal

van boeken op haar vakgebied, de interculturele

literatuurwetenschap. Voor haar over de hele wereld

vertaalde Trouw nooit een vrouw met grote voeten kreeg

zij in 2005 de Eurekaprijs. Haar meest recente boek

is Overal Adam en Eva, over het scheppingsverhaal in

jodendom, christendom en islam.

54 | LITERAIRE NON-FICTIE | OKTOBER

Mineke Schipper

Overal in de wereld zijn denkbeelden over vrouwen

uitgedrukt in spreekwoorden. Mineke Schipper

verzamelde er duizenden. In Trouw nooit een vrouw

met grote voeten beschrijft ze wat er zoal gezegd is

over de vrouwelijke levensfasen, van meisje tot bruid,

echtgenote, moeder, schoonmoeder en grootmoeder.

Over het wel en wee van liefde, over seks,

zwangerschap en kinderen krijgen. Over vrouwenwerk

en vrouwenmacht.

Spreekwoorden houden ons een even hilarische als

schokkende spiegel voor. Mannen en vrouwen kunnen

niet zonder elkaar, maar er zingen grenzeloze angsten

rond in ontelbare boodschappen die onthullen hoe

geducht de ooit zwak genoemde sekse is. Want waar

komt anders die wereldwijde behoefte vandaan om

‘de vrouw’ te kleineren en in te perken, en om mannen

van jong tot oud te waarschuwen voor haar even

onweerstaanbare als gevaarlijke aantrekkingskracht?

DETAILS

omslag : Marieke Oele

uitvoering : gebonden

formaat : 13,7 x 21,3 cm

omvang : ca. 350 blz.

prijs : ca. € 20,-

ISBN : 978 90 351 3867 4

NUR : 301

‘Waardevol, informatief, zorgvuldig en

uniek. Wekt evenveel bewondering als

verwondering.’

STINE JENSEN, NRC HANDELSBLAD

‘Schippers proza is licht, snel en

geestig, haar analyse van de wereld

achter de spreekwoorden houdt je van

begin tot eind in de greep.’

THE DAILY TELEGRAPH

‘Een fascinerend

boek dat je niet

meer loslaat.’

TIMES LITERARY

SUPPLEMENT

‘Ik raad iedereen die

het boek nog niet

heeft aan naar

de boekhandel te

rennen om het te

kopen.’

RONALD GIPHART

TROUW NOOIT EEN VROUW

MET GROTE VOETEN

Wereldwijsheid over vrouwen

© VPRO Boeken

BERT BAKKER | 55


Roderik van Grieken

56 | POLITIEK | SEPTEMBER

‘U kijkt zo lief’ (Jan Peter Balkenende, 2010)

en ‘There is no Soviet domination of Eastern

Europe’ (Gerald Ford, 1976) – twee voorbeelden

van historische uitspraken tijdens een

verkiezingsdebat op televisie die de campagne en

de uitslag rechtstreeks hebben beïnvloed.

Televisiedebatten spelen sinds de jaren zestig

een belangrijke rol bij verkiezingscampagnes

in zowel Nederland als de Verenigde Staten.

Ze worden door miljoenen mensen bekeken en

worden door politici gevreesd of juist gezien als

een cruciale stap op weg naar electoraal succes.

Roderik van Grieken geeft aan de hand van vele

anekdotes een inkijkje in hoe televisiedebatten

worden georganiseerd en welke grote verschillen

er tussen de debatten in de Verenigde Staten

en Nederland bestaan. En wanneer we de

kwaliteit van deze debatten in ogenschouw

nemen, moeten we concluderen dat Nederland

in dit opzicht nog een hoop kan leren van

Amerika. Een feest van de democratie legt de

verborgen regels van het goede verkiezingsdebat

genadeloos bloot.

EEN FEEST VAN DE DEMOCRATIE

De regels voor een goed verkiezingsdebat

Een gids voor campagneteams,

politieke debaters én kritische

kiezers

DETAILS

omslag : Bart van den Tooren

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 150 blz.

prijs : ca. € 19,95

ISBN : 978 90 351 3881 0

ISBN e-boek : 978 90 351 3911 4

NUR : 754

PROMOTIE

LEZINGEN

MEDIA-AANDACHT

e-boek

Roderik van Grieken is oprichter en directeur van het

Nederlands Debat Instituut en een autoriteit op het gebied

van debatteren. Meerdere landelijke politici zijn door

hem begeleid en hij is als adviseur betrokken geweest bij

de voorbereiding van een aantal grote televisiedebatten.

Daarnaast publiceert hij regelmatig over de kwaliteit van

het maatschappelijk debat in ons land.

BERT BAKKER | 57


Enno Endt en Lieneke Frerichs

BARGOENS WOORDENBOEK

Op veler verzoek eindelijk weer beschikbaar!

DETAILS

omslag : Kirsten Quast

uitvoering : paperback

formaat : 10,5 x 22 cm

omvang : 196 blz.

prijs : € 7,50

ISBN : 978 90 351 3652 6

NUR : 626

56 58 | HISTORISCHE TAAL | OKTOBER ROMAN | JULI

Het Bargoens woordenboek is een van de meest gelezen en bekendste

boeken over de Nederlandse volkstaal. Het bevat een unieke verzameling

volkstaaltermen, die zorgvuldig zijn geselecteerd op hun meer-dan-incidenteel

gebruik. De verklaringen van deze termen zijn bondig en precies, maar verraden

in de formulering een ingehouden taalplezier, dat voor het grootste deel aan de

lezer ter registratie wordt overgelaten.

De daaropvolgende informatie over de toepassing van het woord in kwestie,

over zijn ouderdom, zijn sociologische sturing (markt-, onderwereld-, haven-,

jeugdtaal, enzovoort) en zijn etymologische herkomst zijn wetenschappelijk

verantwoord, maar voor nieuwsgierigen gemakkelijk toegankelijk.

Het boek wordt al jarenlang gebruikt door dichters, romanciers, scriptschrijvers

en vertalers. Zij ‘raadpleegden’ het, zoals dat heet bij naslagwerken. Maar zij en de

overige lezers van de vele voorgaande drukken lazen het eerst. Zij lazen er hier en

daar wat in. En daarna lazen zij dit woordenboek uit.

Op veler verzoek is het Bargoens woordenboek nu weer beschikbaar, in het

handige en herkenbare zakformaat, zodat het door de meer avontuurlijke lezers

ook op onderzoekingstocht kan worden meegenomen.

‘Vermakelijk en leerzaam

naslagwerk!’

HAARLEMS DAGBLAD

‘Voor wie plezier heeft in taal of zijn

scheldmogelijkheden wil opfrissen,

ligt hier de vernieuwde kans.’

HET VRIJE VOLK

H.L. Wesseling

VERDEEL EN HEERS

De deling van Afrika 1880-1914

H.L. Wesseling is emeritus hoogleraar

algemene geschiedenis aan de Universiteit

Leiden en voormalig rector van het

Netherlands Institute for Advanced Studies

(NIAS) in Wassenaar. Hij heeft vele boeken op

zijn naam staan, waaronder De man die nee

zei, de lovend ontvangen biografie van Charles

de Gaulle.

DETAILS

omslag : Marieke Oele

uitvoering : paperback

formaat : 15 x 23 cm

omvang : 528 blz.

prijs : € 15,-

ISBN : 978 90 351 3895 7

NUR : 680

GESCHIEDENIS | OKTOBER

De deling van Afrika vormt een van de meest spectaculaire episoden

uit de moderne geschiedenis. Was Afrika in 1880 voor de Europeanen

nog steeds een onbekend continent, dertig jaar later was bijna het

hele werelddeel onder Europees bestuur gebracht. Deze race om

koloniën ging gepaard met vele spannende avonturen en dramatische

conflicten. In Verdeel en heers ligt het accent op het geschiedverhaal:

schilderachtige en dramatische gebeurtenissen herleven en

personages worden met verve beschreven. Verdeel en heers is

daarmee bovenal een verhaal, het verhaal van een van de meest

dramatische hoogtepunten uit de eeuwenlange geschiedenis van de

expansie van Europa.

‘Wesseling toont zich een meester

in de vertelkunst. (...) Het boek is

elegant van stijl en opbouw, en het

geeft te denken.’

MARTIJN DE RIJK, NRC HANDELSBLAD

‘Wesseling heeft met dit boek een

meesterwerk geschreven.’

BART TROMP, HET PAROOL

‘Er is nog iets verademends aan het

boek: de absentie van ook maar het

geringste geleerdheidsvertoon.’

JAN BLOKKER, DE VOLKSKRANT

BERT BAKKER | 59


Gabriël van den Brink en

Dick de Ruijter

60 | MENS EN MAATSCHAPPIJ | JANUARI

Amsterdammers zijn er in alle soorten en maten:

rijk, arm, gekleurd, wit, beroemd, onbekend,

hetero, homo, islamitisch, christelijk, joods

of ongelovig. Voelen al deze mensen zich op

dezelfde manier burger van één stad of voelt

ieder zich op zijn eigen manier Amsterdammer?

Als onderdeel van het burgerschapsbeleid van

de gemeente schreven Gabriël van den Brink

en Dick de Ruijter Cultuur en burgerschap.

In onder meer vijfentwintig portretten en een

viertal inhoudelijke commentaren van denkers

en deskundigen laten zij een staalkaart zien van

Amsterdammers uit verschillende wijken en

lagen van de bevolking, en lezen en leren we over

hun visie op burgerschap en culturele identiteit.

Vooral steden worden geconfronteerd met de

gevolgen van immigratie. Juist daar moeten

burgers leren in het leven van alledag met elkaar

om te gaan en samen te werken. Daar waar het

gaat om burgerschap en culturele identiteit

maakt Amsterdam een actieve ontwikkeling

door. Cultuur en burgerschap beschrijft dit

alledaagse Amsterdamse ondernemerschap als

een manier om stedelijke vraagstukken actief

aan te pakken.

CULTUUR EN BURGERSCHAP

Amsterdam en het alledaagse ondernemerschap

DETAILS

omslag : Hugo Zwolsman

uitvoering : paperback

formaat : 13,7 x 21,3 cm

omvang : ca. 250 blz.

prijs : ca. € 34,95

ISBN : 978 90 351 3892 6

ISBN e-boek : 978 90 351 3917 6

NUR : 740

e-boek

Gabriël van den Brink is hoogleraar

maatschappelijke bestuurskunde

aan de Universiteit van Tilburg.

Dick de Ruijter is sociaal

ondernemer met als specialisme

onderzoek naar grootstedelijke

culturele veranderingen. Beiden

werkten eerder samen aan de

bundel Culturele contrasten (2006),

het verhaal van migranten in

Rotterdam.

BERT BAKKER | 61


Bart Tromp (1944–2007) was socioloog en politicoloog en

is verbonden geweest aan verschillende universiteiten

en aan het Instituut Clingendael. Sinds 1979 was

hij politiek columnist voor Het Parool en sinds 2001

commentator buitenland bij Elsevier. Enkele jaren na

zijn dood verscheen Geschriften van een intellectuele

glazenwasser (2010).

62 | POLITICOLOGIE | NOVEMBER

Bart Tromp

‘Bart Tromp was water en rots. Hij was

soepel en vasthoudend, goedgehumeurd en

recalcitrant. Terwijl anderen meebewogen

met de tijdgeest hield hij in al het

strijdgewoel vast aan een aantal rotsvaste

“beginselen”. Dat (...) bracht Tromp in

levendig conflict met een deel van de Partij

van de Arbeid.’

VRIJ NEDERLAND

De loden bal van het socialisme is het langverwachte

boek met opstellen over de PvdA en de

sociaaldemocratie van de in 2007 onverwachts

overleden erudiete en vaak geestige schrijver en

analyticus Bart Tromp. De sociaaldemocratie in al

haar facetten had al vroeg zowel zijn intellectuele als

zijn politieke belangstelling. De theorie en praktijk

van de sociaaldemocratie in het algemeen en van

de PvdA in het bijzonder wist hij als geen ander

met zeer veel kennis van zaken en met intellectuele

onafhankelijkheid onder woorden te brengen. In

dit boek, dat verschijnt onder auspiciën van de Bart

Tromp Stichting, zijn de belangrijkste opstellen en

essays over socialisme en democratie samengebracht.

Deze worden afgewisseld met nog steeds actuele korte

commentaren en columns.

‘Nooit heeft Bart Tromp nagelaten zijn

partij te bekritiseren. Hij miste daarin

de verbeelding en de beginselen, hij

hekelde de teloorgang van interne

partijdemocratie en het ontbreken van

het intellectuele politieke debat.’

DE VOLKSKRANT

‘Tromps columns getuigden van een

grote eruditie, analytisch vermogen

en schrijftalent. Tegendraadse, altijd

prikkelende meningen waren zijn

handelsmerk. (...) Daarin werd hij

gedreven door een hoger doel: politici

moesten doen wat ze de kiezers

hadden beloofd. Zo niet, dan kwam de

democratie in gevaar. De essayist en

polemist Bart Tromp was vooral een

democraat.’

NEDERLANDS DAGBLAD

DETAILS

omslag : Irene Verbeek

uitvoering : paperback

formaat : 13,7 x 21,3 cm

omvang : ca. 360 blz.

prijs : ca. € 34,95

ISBN : 978 90 351 3919 0

NUR : 754

DE LODEN BAL VAN HET SOCIALISME

Bart Tromp over de sociaaldemocratie

BERT BAKKER | 63


Frank Tang

EEN KLEINE GESCHIEDENIS

VAN DE MIDDELEEUWEN

Frank Tang (1963) is historicus en

gespecialiseerd in de Middeleeuwen.

Hij publiceerde wetenschappelijke en

populairwetenschappelijke artikelen, met

name over de middeleeuwse politieke cultuur

en het middeleeuwse Spanje.

DETAILS

omslag : Bloemendaal & Dekkers

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 168 blz.

prijs : € 9,95

ISBN : 978 90 351 3934 3

NUR : 680

56 64 | HISTORISCHE GESCHIEDENIS ROMAN | OKTOBER

| JULI

De Middeleeuwen worden vaak geassocieerd met ziekte, armoede,

smerigheid, wreedheid en achterlijkheid. Deze sombere kijk op de

periode gaat terug op de Renaissance, toen humanisten de term

bedachten voor de ‘duistere’ eeuwen tussen hun eigen tijd en de

klassieke Oudheid. Een kleine geschiedenis van de Middeleeuwen

probeert dit eenzijdige beeld bij te stellen door de belangrijkste

ontwikkelingen uit de periode in kaart te brengen. Het boek is met

kennis van zaken geschreven en maakt gebruik van de nieuwste

inzichten uit de historische wetenschap. Het gebruik van bronnen uit

de tijd zelf maakt het lezen tot een meeslepend avontuur.

Rogier Proper

KILL YOUR DARLINGS

Geactualiseerde editie – uitgebreid met een hoofdstuk over social media en YouTube

DETAILS

omslag : Suzan Beijer

uitvoering : paperback

formaat : 13,7 x 21,3 cm

omvang : ca. 452 blz.

prijs : ca. € 44,95

ISBN : 978 90 351 3937 4

NUR : 674

FILM EN TELEVISIE | OKTOBER

Kill your darlings is het eerste Nederlandse handboek voor

scenarioschrijven. Het behandelt op buitengewoon toegankelijke wijze

de kunst van het schrijven voor film en televisie. Het boek ontleedt

niet alleen stap voor stap de opbouw van filmscripts en tv-series (met

alle werktuigen die daarbij komen kijken), maar introduceert de lezer

ook in de meedogenloze wereld van film en televisie in Nederland.

Rogier Proper laat in Kill your darlings de lezer meeprofiteren van

zijn lange carrière in het métier. De vele anekdotes die hij in het boek

verwerkt zijn even openhartig als illustratief. Daarnaast bevat Kill

your darlings verhelderende voorbeelden uit binnen- en buitenlandse

filmscenario’s en televisieseries.

‘Voor een beginnend schrijver is het

contact en de vriendschap met een

leermeester van essentieel belang.

Daarom ook ben ik zo blij met dit boek:

eindelijk deelt Rogier Proper zijn kennis,

en humor, met anderen. Een beetje

jaloers ben ik ook wel: ik had hem liever

voor mezelf gehouden.’

MARTIN BRIL IN DE INLEIDING

BERT BAKKER | 65


Boris van der Ham

DE VRIJE MORAAL

Seks, drank en drugs in de Tweede Kamer

66 | POLITIEK | REEDS VERSCHENEN

Nederland staat bekend als vrijplaats voor ‘sex,

drugs and rock ’n roll’. Hoe kregen we dat wilde

imago? En is dat imago terecht?

In De vrije moraal duikt politicus Boris van

der Ham in de onthullende, schokkende en

geestige geschiedenis van seks, drank en drugs.

De afgelopen 150 jaar werd in de media en in

de Tweede Kamer uitgebreid gesproken over

alcoholmisbruik, ‘prikkellectuur’, de pil, en grote

dancefeesten. Dit boek toont de felle botsingen

tussen de christelijke moraal en de vrije moraal.

Hoe veranderde ons land van conservatief naar

vooruitstrevend?

Van der Ham: ‘Veel van onze vrijheden hebben

we te lang voor lief genomen. Ze liggen nu onder

vuur. Om ze goed te kunnen verdedigen, moeten

we beter weten hoe en waarom ze zijn ontstaan.’

Van der Ham laat ook zien voor welke dilemma’s

onze vrije samenleving vandaag de dag staat,

en waarom Nederland hierin wereldwijd weer

voorop moet lopen.

DETAILS

omslag : Studio Ron van Roon

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x20 cm

omvang : 136 blz.

prijs : € 12,50

ISBN : 978 90 351 3893 3

ISBN e-boek : 978 90 351 3918 3

NUR : 754

e-boek

Boris van der Ham (Amsterdam, 1973) is sinds 2002 lid

van de Tweede Kamer voor D66. In de Kamer strijdt hij

voor het verbeteren van het onderwijs en is hij vrijzinnig

aanjager van onder meer de vrijheid van meningsuiting.

Op www.vrijzinnig.com schrijft hij een wekelijkse column

over vrijheid.

BERT BAKKER | 67


VERSCHIJNINGSDATA

AP DIJKSTERHUIS

BORIS VAN DER HAM

MIREILLE VAN BEUGEN

RODERIK VAN GRIEKEN

HANS BENNIS

ENNO ENDT EN LIENEKE FRERICHS

EWALD ENGELEN

TOM KLEIJN

HERMAN DE LIAGRE BÖHL

STEVEN NAIFEH EN GREGORY WHITE SMITH

PIETER VAN OS

TH.C.W. OUDEMANS

ROGIER PROPER

MINEKE SCHIPPER

FRANK TANG

MONIQUE DE VOS

H.L. WESSELING

J.TH.J. VAN DEN BERG EN J.J. VIS

MICHIEL BICKER CAARTEN

JAAP JACOBS

RUDIE KAGIE

WIM KOOMEN

AIK KRAMER EN THIJS LAUNSPACH

FRED VAN LIEBURG EN JOKE ROELEVINK (RED.)

BART TROMP

JACQUES BOS

GABRIËL VAN DEN BRINK EN DICK DE RUIJTER

SUZANNE CORKIN

JANNIKO GEORGIADIS

DORINE HERMANS EN DANIELA HOOGHIEMSTRA

ANDREAS KINNEGING

HENRI KROP

HENRIËTTE PRAST

REEDS VERSCHENEN

MATHIEU SEGERS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

JANUARI

HET SLIMME ONBEWUSTE

DE VRIJE MORAAL

SIMPEL MANAGEMENT

EEN FEEST VAN DE DEMOCRATIE

KORTERLANDS

BARGOENS WOORDENBOEK

EEN ONGELUK IN SLOW MOTION

CIRCUS AMERIKA

STEDEN IN DE STEIGERS

VINCENT VAN GOGH

WIJ BEGRIJPEN ELKAAR UITSTEKEND

IN NATURA

KILL YOUR DARLINGS

TROUW NOOIT EEN VROUW MET GROTE VOETEN

EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN DE MIDDELEEUWEN

VOL IN DE WIND

VERDEEL EN HEERS

DE EERSTE HONDERDVIJFTIG JAAR

HET GAAT GEWELDIG

STUYVESANT

BIKKEL

INTIEME RELATIES

QUARTERLIFE

EEN GEREFORMEERDE JONGEN

DE LODEN BAL VAN HET SOCIALISME

HET ONGRIJPBARE ZELF

CULTUUR EN BURGERSCHAP

PERMANENT TEGENWOORDIGE TIJD

EEN HOOFD VOL SEKS

‘VOOR DE TROON WORDT MEN NIET ONGESTRAFT

GEBOREN’

DE ONZICHTBARE MAAT

SPINOZA

WAAROM GEZOND VERSTAND TOT DOMME

KEUZES LEIDT

REIS NAAR HET CONTINENT

More magazines by this user
Similar magazines