vanaf de kan t - Din Tur AS

dintur.no

vanaf de kan t - Din Tur AS

Noorse kanj ers

vanaf de kan t

Over de visserij in Noorwegen

verschenen al vele artikelen.

De meeste voorzien van foto’s met

daarop breed grijzende sportvissers

die enorme gullen omarmen, op

een manier die hun levenspartners

jaloers zou maken. In de artikelen

wordt de lezer meegesleurd naar de

Heel veel sportvissers reizen elk jaar naar Noorwegen om

daar te genieten van een visvakantie. De vooruitzichten

liegen er niet om: ze maken immers kans op grote gullen,

koolvis, zeewolf, schelvis, pollak of heilbot, vissoorten

die daar nog in groten getale voorkomen. Een deel van de

potentiële Noorwegen-gangers haakt echter af vanwege

het bootavontuur en de mogelijke zeeziekte die op de loer

ligt. Maar er is goed nieuws: ook vanaf de kant kun je in

Noorwegen de beren aan de lijn krijgen! Michel Dekker doet

verslag.

locatie waar na heroïsche gevechten

de enorme vissen boven kwamen.

Soms wordt in detail uit de doeken

gedaan hoe en waarmee deze vissen

gevangen werden en onder welke

weersomstandigheden en welk getij.

Eén overeenkomst hebben deze

vangsten allemaal. Bijna zonder

uitzondering zijn ze allemaal gevangen

vanuit een boot. Logisch op het

eerste gezicht, want in Noorwegen

is een goede visboot een deel van

het succes. Je komt er immers mee

op de juiste stek. De verhalen over

het bootvissen vertellen echter

maar een deel van het verhaal. Net

als in Nederland en België kun je

namelijk ook langs de uitgestrekte

Noorse kust gewoon vanaf de kant

vissen. En sterker nog: in Noorwegen

zitten de kanjers vaak nog dicht

onder de kant ook. Dat moet toch als

muziek in de oren klinken voor veel

kantvissers en wie om redenen van

zeeziekte of andere ‘handicaps’ de

boot liever mijdt.

Ongekend

In dit artikel wil ik wat verder

uitwijden over de mogelijkheden

die de kantvisserij in Noorwegen te

bieden heeft. Want dat die kantvis-

serij ongekend goed

kan zijn, is nog

maar mondjesmaat

bekend en het aantal

zeevissers dat naar Noorwegen

gaat om daar vanaf de

kant te vissen is minimaal.

Zoals gezegd eigenlijk

vreemd, want het vissen

vanaf strand en pieren is

bij ons wel degelijk populair. De

vangsten zijn in Noorwegen op

een slechte dag vaak beter dan op

een goede dag langs de Noordzee.

Daarnaast heb je natuurlijk meer

soorten, gemiddeld grotere vis

en een goede kans op behoorlijke

uitschieters. Reden genoeg om het

eens vanaf de kant te gaan proberen

in Noorwegen.

Dat dacht ook KlaasJan Jonkman,

de in Noorwegen woonachtige

Nederlander die in de loop der

tijd ook diverse bijdragen leverde

aan ons magazine. Hij runt daar

sinds jaren het inmiddels bekende

Skarnsundet Fjordsenter. KlaasJan

was een van de eersten die de visserij

met licht materiaal ging promoten.

Met veel succes overigens want

inmiddels wordt er door heel veel

sportvissers ‘ook een zware hengel

meegenomen naast de spinhengel’

en een jaar of tien geleden was dat

precies andersom. Toen moest het

allemaal ‘zwaar en diep’. Het grote

gros van zijn klanten komt in de

periode april-september op bezoek.

buitenland

Een hele haring

als aas is geen

garantie voor

alleen maar grote

vis.

2 zeehengelsport • herfst 2010 zeehengelsport • herfst 2010 3


Bij bruggen vind

je diepe smalle

doorgangen, dit

zijn vaak goede

winterstekken

Maar er zijn nu eenmaal meer maanden

in het jaar en dus was KlaasJan

op zoek naar een manier om zijn

seizoen te verlengen. Met dat gegeven

in z’n achterhoofd begon hij een

zoektocht naar geschikte kantstekken.

Het vinden van goede en vooral

bereikbare stekken is belangrijk. Er

zijn immers legio plaatsen die direct

vanaf de kant zo diep zijn dat je na

het inwerpen vrolijk al je lijn van je

spoel ziet verdwijnen, zonder dat je

ooit de bodem hebt gevoeld.

dik 25 pOnd

In principe kun je overal waar je in

Noorwegen vanaf de kant kán vissen

ook prima vangen. Vanaf steigertjes,

kademuren bij pontjes, bruggen,

noem maar op, overal is wel een

visje te vangen. Voor de grotere

exemplaren moet er echter weldegelijk

worden gezocht naar de juiste

stek en dat betekent in de regel: een

stek met diep water voor de deur.

Na een seizoen van experimenteren

werd een aantal mooie stekken

geselecteerd waar leuke resultaten

behaald konden worden. De grote

omslag kwam toen KlaasJan de

Engelsman Phill Dale in dienst nam

om hem in de drukke zomerperiode

te komen helpen. Zodra de drukte

enigszins afnam, begon Phil met

het vissen vanaf de kant, iets wat

hij in Engeland ook veel deed. Hij

investeerde tijd in het zoeken naar

stekken en juiste methodes en dat

wierp z’n vruchten af. Gullen tot dik

25 pond wist hij te vangen en dat is

vanaf de kant natuurlijk geweldig.

Materiaal en aas

Omdat Phill trouw zijn vangstresultaten

meldde op het forum van de

site Worldseaangler.com waren er al

snel geïnteresseerde Engelse kantvissers

die het zagen zitten om eens

te komen kantvissen in Noorwegen.

In het najaar van 2009 en voorjaar

van 2010 kwamen er zodoende verschillende

groepjes Engelsen vissen.

Op deze manier kwam er behoorlijk

snel veel extra informatie beschikbaar,

bijvoorbeeld over de beste

aassoorten. De aassoorten waarmee

meestal werd gevist waren zeepieren

en haring.

Ook aan zeepieren kan veel gevangen

worden, alleen laat het formaat

nog wel eens te wensen over, want

ook een gulletje van 20 cm werkt in

drie seconden een forse haak voorzien

van zeepieren naar binnen. Een

cocktail van zeepieren en een stuk

haring werkt al een stuk beter en

wil je serieus gericht op de grotere

exemplaren vissen, dan is een hele

haring en een paar pieren (voor

extra geur) een betere keuze. Maar

ook dit is nog geen 100% garantie

voor grote vis, want Noorse gullen

hebben over het algemeen geen

moeite met groot aas.

sushi

Wat het aas betreft, is er echter

meer tussen hemel en aarde. Er

werd namelijk een prachtige aassoort

door de Engelse sportvissers

meegebracht met de naam ‘Saury’.

Dit betreft een klein, snavelloos

geepje, dat erg lijkt op een zandspiering,

alleen dan wel in maatje XXL.

De Pacific Saury (Latijn: Cololabis

saira) wordt in het Engels ook wel

mackerel pike en is een zeer smakelijke

consumptievis, die in restaurants

meestal als sushi of shashimi

verwerkt wordt. Dat Noorse gullen

niet vies zijn van deze Oosterse

delicatesse bleek al snel. Deze aasvis

ontwikkelde zich namelijk als een

geweldige vanger.

In eerste instantie namen de Engelse

gasten deze aasvissen diepgevroren

mee uit Engeland, maar ze bleken

ook in Noorwegen in de handel en

inmiddels heeft het Skarnsundet

Fjordsenter dit aas voor de gasten

op voorraad.

Gewoon een jojo met loodlifter en klapankerlood… … of een jojo voor groot aas met tandemhaak.

De vette aasvis wordt in z’n geheel

aangeboden en het bijbehorende

onderlijnsysteem is eenvoudig: een

soort jojo, alleen dan met twee forse

(6/0 en 8/0) enkele haken die beide

in één stuk aas komen. Het geheel

kan eventueel met bindelastiek goed

vastgezet worden. Dit aas wordt met

een fors (anker)lood van ongeveer

200 gram het fjord in ‘gebonjourd’

en klaar is Kees.

Indien er op gul wordt gevist,

volstaat normaal gesproken één

hengel. Het is namelijk niet ondenkbaar

dat twee knappe gullen tegelijk

het aas pakken indien er met twee

hengels gevist wordt. En wanneer

dit gebeurt is lijnbreuk nog de meest

gunstige uitkomst!

tOpvissen

Omdat er soms forse vissen worden

gevangen en er meestal ook in de

stroming gevist wordt, is de vislijn

ook dikker dan we in Nederland

gewend zijn. Een 20 lb nylonlijn,

meestal rond de 40/00, is ongeveer

het minimum. Een werpreel heeft

bij dikkere lijnen de voorkeur boven

een molen, maar is geen absolute

noodzaak. De hengel moet het

lood en het aas gewoon kunnen

inwerpen, en dit zal met de meeste

strandhengels die we in Nederland

gebruiken wel lukken. Laat nu die

dikke gullen maar komen! Dan kunnen

we de kracht van de strandhengels

tenminste ook eens benutten

om een mooie vis te drillen, in

plaats van alleen maar om zwaar

lood mee in te werpen…

Een groep sportvissers uit Engeland

beleefde in februari van dit

jaar een week die niet snel uit het

collectieve geheugen gewist zal

worden. In Noorwegen hadden ze

net als in Nederland een goede

winter met veel sneeuw en temperaturen

ver onder nul. Ondanks de

barre omstandigheden vingen deze

heren vissen waar je het ondanks de

winterse omstandigheden erg warm

van zou krijgen. Het rijtje topvissen

aan het einde van de week was

respectievelijk 49, 41 en 39 lb zwaar.

Jawel, vissen vanaf de kant! Nu zijn

dit natuurlijk uitzonderingen op de

gemiddelde vissen, maar het zegt

toch genoeg: ze waren wel degelijk

te vangen.

Feit is gewoon, dat de grotere vissen

in de koude maanden binnen bereik

van de kantvisser komen. Diverse

andere groepjes kantvissers vingen

eveneens prachtige gullen, koolvissen

en schelvissen. Geen 40-ponders,

maar wel diverse vissen boven

de 20 lb. Lang geleden werden ze in

Nederland ook in die gewichtsklasse

gevangen van de kant...

stekken

Het zoeken naar stekken in Noorwegen

wordt vooral bepaald door

de bereikbaarheid van een stek.

Goede stekken zijn er genoeg, doch

goed bereikbaar en begaanbaar zijn

ze meestal niet. Plekken met (veel)

stroming zijn doorgaans bijna een

garantie voor vis. Dit soort plekken

tref je vaak in de buurt van bruggen,

want die worden graag op de smalste

stukken in een fjord gebouwd.

Bovendien zijn deze stekken vaak

redelijk bereikbaar; er loop immers

een weg over de brug. Een goede

kaart en Google Maps op internet

kan je prima op weg helpen bij het

zoeken van stekken, maar het blijft

ondanks dat een tijdrovende klus

omdat je er pas achterkomt hoe een

stek eruit ziet als je er zelf bent. En

op zo’n stek komen kan, zeker in de

winterperiode met sneeuw, soms

lastiger zijn dan je zou denken. Daarom

is het ideaal dat iemand anders

je al voor is geweest en de nodige

stekken in kaart heeft gebracht.

buitenland

Groot, groter,

grootst: beren

vangen vanaf de

kant. V.l.n.r.: vissen

van 30, 41 en

49 lb.

Tweehaaks

scholonderlijn met

2/0 haken.

4 zeehengelsport • herfst 2010 zeehengelsport • herfst 2010 5


Helemaal ideaal is het natuurlijk als

er ook voor aas en vervoer wordt

gezorgd. Op deze manier haal je

het maximale uit je (altijd te korte!)

visvakantie.

seizOen en sOOrten

Succesvol vissen op vakantie hangt

van een aantal factoren af. Je moet

op het juiste moment op de juiste

plek zijn en daarnaast wat geluk

hebben als je een visvakantie gaat

plannen. De juiste plek plannen is

een kwestie van goed informeren.

De juiste periode kiezen ook. Voor

zover op dit moment bekend, is de

periode oktober tot en met maart

een goede keuze voor de kantvisserij.

Gedurende deze hele periode is

een goede kantvisserij mogelijk. De

grote vis komt deze tijd tijdens de

paaiperiode binnen bereik, omdat

ze naar ondieper water trekt. Wil je

daarop gokken dan zijn de maanden

januari en februari prima. Houd

er wel rekening mee dat er in die

periode weinig daglicht is en dat de

omstandigheden koud en heftig kunnen

zijn.

een flinke hap

Gelukkig is het niet zo dat er alleen

in de hele koude maanden een

goede kantvisserij mogelijk is.

Sterker nog: eigenlijk is er het hele

jaar wel een goede kantvisserij in

Noorwegen te beleven, afhankelijk

van wat de wensen zijn. Behalve

(dikke) gullen zijn er tal van andere

soorten die goed gevangen kunnen

worden. Wat te denken van schol?

Ook deze soort kan in Noorwegen

afmetingen bereiken die hier al

jaren niet meer gevangen worden.

Schollen van 50 cm zijn prachtige

vissen en worden in Noorwegen

regelmatig gevangen. Ook hier zijn

uitschieters mogelijk. Hoe groot?

Gasten van KlaasJan vingen ze tot

70 cm. Een lokale beroepsvisser

ving ze van 10 lb (4,5 kilo). Gericht

op deze grote schollen vissen doe

je natuurlijk niet met een platvispaternostertje

en zeepieren. Deze

platvissen lusten een flinke hap. Een

stuk vis of cocktail is ook hier het

aangewezen aas. Naast schol is er

ook schar te vangen. Schar wordt

weliswaar minder groot maar de

aantallen kunnen veel goed maken.

En dat doen ze regelmatig.

spinhengel

Koolvis en schelvis zijn nog twee

soorten die met regelmaat worden

gevangen en ook mooie afmetingen

kunnen bereiken. Andere soorten

die tot de mogelijkheden behoren

zijn, afhankelijk van het seizoen,

poon, wijting, pollak, zeewolf,

doornhaai en zeeforel. Een goede

strandhengel is een must vanaf de

kant, maar zorg daarnaast in ieder

geval voor een goede spinhengel.

Hiermee kan actief gevist worden

met bijvoorbeeld een shad. Ook

deze visserij is op bepaalde stekken

prima vanaf de kant te doen. Of

wat te denken van zeeforel. Met een

lichte spinhengel kan men aan deze

vissoort in het voorjaar veel plezier

beleven.

Dat er nog veel valt te ontdekken in

Noorwegen mag duidelijk zijn. Over

de visserij vanuit bootjes is inmiddels

aardig wat bekend, maar de

kantvisserij heeft nog wel een tijdje

nodig voordat alle mogelijkheden

zijn ontdekt. Maar hierover gaan

we de komende jaren nog genoeg

horen want de mogelijkheden zijn

ongekend.

Michel Dekker

OOk naar nOOrwegen?

Kant en klaar verzorgde visreizen

naar het Skarnsundet Fjordsenter

van KlaasJan Jonkman en visgids

Phill Dale kunnen voor Nederland

en België worden geboekt via P&S

Visreizen en Hengelsport te Haarlem,

telefoon ++ 31 (023) 5333768.

Komende winter zijn er speciale

kantvisarrangementen en op de

website van deze touroperator kunt

u via een webcam zelfs live een

kijkje nemen op het Skarnsundet

Fjordsenter. Zie www.psvisreizen.nl

buitenland

Vissen vanaf de

kant in Noorwegen

is niet altijd

wintersport, ook

’s zomers kun je

scoren, getuige

deze flinke

schollen

Ook met kunstaas

vissen vanaf de

kant is soms

lonend. Deze

prachtvis van 25 lb

werd gevangen

door visgids Phill

Dale.

zeehengelsport • herfst 2010 7

More magazines by this user
Similar magazines