04.09.2013 Views

pink screens film festival - Genres d'à côté / Pink Screens

pink screens film festival - Genres d'à côté / Pink Screens

pink screens film festival - Genres d'à côté / Pink Screens

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

EDITO

Het explosieve Pink Screens Film Festival knalt weer van het scherm in de Nova !

Alweer een editie vol onuitgegeven films en avant-premières. Dit is meteen al het geval voor de

twee aangrijpende en sensuele openingsfilms van het festival: een niet vanzelfsprekende romance

tussen twee Peruaanse mannen in de film Contracorriente en de film Anne Lister die focust op

lesbische liefdesavonturen in de 19de eeuw.

Maak kennis met een pak niet-alledaagse figuren: de dwarsliggers Edie & Théa, het uitzonderlijke

koppel in de filmparel Bocca del Lupo, de Franse pornoster François Sagat in de opwindende films

L.A Zombies en Homme au bain, het hilarische lesbische koppel in The Kids are All Right of de

bijdehandse kids in de film Boyita.

Meer dan ooit snijdt de programmatie van ons festival thema’s als homoseksualiteit, transidentiteit,

interseksualtiteit, identiteit tout court aan. Soms is de invalshoek normatief, soms emotioneel. En

traditioneel ook een aantal middernachtvoorstellingen die een aparte blik gunnen op de pornografie.

Geen Pink Screens zonder aheum … roze draad doorheen de programmatie natuurlijk. Zo zetten

we de spot op twee filmmakers.

We focussen op de Amerikaanse lesbische cineaste Barbara Hammer die haar films,

documentaires en autobiografieën zelf schrijft, regisseert en produceert. Haar vaak experimenteel

werk waarin ze voluit de vrouwelijke seksualiteit verkent en waarmee ze als het ware een lesbisch

geheugen creëert en telkens volop het queer-leven bejubelt, kaapte tal van prijzen weg. Het is voor

ons dan ook een waar genoegen haar te mogen verwelkomen op ons festival voor de projectie van

de mythische prent Nitrate Kisses.

En als tweede focus: de Zwitserse regisseur Daniel Schmid die tekende voor in totaal dertien films

en samen met Fassbinder, Schroeter en Wenders beschouwd wordt als één van de toonaangevende

cineasten van de Neue Deutsche Welle. Tijd om het opmerkelijke oeuvre van deze miskende

filmmaker te ontdekken tijdens de vertoning van L’Ombre des Anges en Le Chat qui pense een

documentaire die het parcours van Daniel Schmid volgt.

Geniet met z’n allen van ons festival !


PINK SCREENS FILM FESTIVAL

In 2002 sloegen de vzw Genres d’à Côté en cinéma Nova de handen in elkaar om met het Pink

Screens Film Festival de veelzijdigheid van gender en seksualiteit te promoten. De clichés

moesten worden verlaten en ruimte worden geschapen voor reflectie en debat... Kortom, om

iedereen moest zijn of haar identiteit op een positieve invalshoek kunnen bekijken. Binnen de

queer beweging biedt het festival films die niet alleen doen nadenken, maar die ook in een

originele verpakking worden gepresenteerd: het doel is krachtige cinema, te presenteren en te

verdedigen, vol politiek en poëzie, zowel via documentaires als fictie. En niet alleen de cinefielen

worden beoogd: het festival wil vooral een nieuwsgierig en gevarieerd publiek aanspreken.

Daarom worden zowel “moeilijke” films als breed toegankelijke films geprogrammeerd.

Een uniek festival

De werking

Wat Pink Screens Film Festival vooreert typeert is dat het volledig draait op vrijwilligers:

iedereen kiest een taak die hem/haar het beste ligt (fondsenwerving, programmering, pers,

techniek, logistiek, evenementen, ...): het gaat dus om “liefhebbers” in de meest nobele betekenis

van het woord. Hoewel het festival een jaarlijks groeiend succes kent, en ondertussen ook op een

internationale erkenning kan bogen (getuige daarvan de aanwezigheid van een Pink Screens

Film Festival-delegatie op het festival van Berlijn en de toenemende samenwerking met andere

festivals), kunnen we dankzij de vrijwilligers onze vrijheid inzake programmering en profilering

behouden.

Queer of niet queer?

De queer thematiek zat van bij de start ingebakken in het festival: Het Pink Screens Film

Festival was in Brussel zelfs een voorloper van de gelijknamige beweging, door telkens weer een

ander soort cinema te brengen, of het nu om documentaires ging, of experimentele,

vernieuwende, subversieve films. Consequent werden niet voor de hand liggende films

geprogrammeerd, vernieuwend naar vorm of naar inhoud (gender, seksualiteit, identiteit).

Het publiek

De grootste verwezenlijking van het festival is een gevarieerd publiek veroverd te hebben. Het

festival werd doorheen de jaren een echte ontmoetingsplaats, niet alleen tussen de films en hun

publiek, maar ook tussen de bezoekers onderling: de combinatie van het reguliere publiek van

cinema Nova en de maandelijkse bezoekers van Genre d’à côté zorgt voor een bonte mix. De

kwaliteit en verscheidenheid van de programmering zijn daar niet vreemd aan. De thematiek van

gender en seksualiteit van minderheden trekt niet alleen een holebipubliek aan, maar iedereen die

de “heteronormaliteit” in vraag durft stellen en nieuwsgierig is naar wat er buiten die norm valt.

Het merendeel van de films worden tweetalig aangeboden: in de mate van het mogelijke in de

originele versies, ondertiteld in het Nederlands en het Frans.


De programmering

Meerdere criteria zijn bepalend bij de keuze van onze films.

Om te beginnen zijn er de esthetische en thematische keuzes. Het gaat erom de seksuele

minderhedenproblematiek aan te kaarten: wat vertelt ons de vorm van een film? Wat voegt deze

toe aan de inhoud?

Vervolgens speelt het gendercriterium een rol: zowel mannen, vrouwen als transgenders moeten

aan hun trekken komen, of dat nu vóór of achter de camera is.

Zonder publiek geen festival, dus programmeren we ook voldoende films die een groot publiek

kunnen verleiden.

De verscheidenheid van de films moet elk jaar ook voldoende stof voor debat en reflectie bieden.

Om de evolutie van denkpatronen aan te tonen, worden ook elk jaar enkele filmklassiekers van

onder het stof gehaald.

Sinds de creatie van het Pink Screens Film Festival bevat elke editie verschillende focussen of

“roze draden” over een specifieke thematiek die kan worden gelinkt aan een origineel onderwerp

(in 2008 was dat bv. “Dark side of the queer” ), een bepaald gebied (Duitsland, in 2004) of een

iconische regisseur (Vecchiali in 2006, Barbara Hammer dit jaar).

Samenwerkingen

De vele samenwerkingen die plaatsvinden in de rand van het festival laten toe om de diverse

queer thematieken te belichten. Die spotlights zijn oorzaak én gevolg van het toenemende belang

en de stijgende actualiteit van queer thema’s. De samenwerkingen stellen het festival in staat een

steeds groter publiek te raken en te bereiken.

De editie van 2010 is een goed voorbeeld:op initiatief van het Pink Screens Film Festival laat de

samenwerking met Bozar toe een ontmoeting met Barbara Hammer te realiseren. Dankzij

Cinematek kan het publiek de regisseur Daniel Schmid herontdekken, een icoon van de Duitse

Neue Welle; de programmering is verspreid over de zalen van Cinema Nova en Cinematek. De

samenwerking met het Cervantes-instituut, stelt het festival dan weer in staat om “Arrebato”

van Yvan Zulueta te programmeren.

Het Pink Screens Film Festival is geboren uit een partnerschap tussen Genres d’à Côté en

Cinema Nova : het geeft het festival een unieke identiteit, dat het wil houden. Cinema Nova

neemt een unieke plaats in binnen het Brusselse culturele landschap. De rijkdom van haar

programmering spreekt voor zicht. Dit partnerschap reikt trouwens verder dan alleen het festival;

de aard van de samenwerking zelf vraagt van het Pink Screens Film Festival een engagement in

“alternatieve” cinema.

Aangezien het festival helemaal draait op vrijwilligers, is het alleen mogelijk dankzij verschillende

sponsors, waaronder de Stad Brussel en de Franse Gemeenschap van België.


OP VERPlAATSING

Ook buiten de muren van cinema NOVA kan je genieten van het Pink Screens Film Festival

dankzij de verschillende samenwerkingen.

ULB – Campus du Solbosh – 19 & 20 oktober – vanaf 12u – gratis

AQUEERIUM

Pink Screens krijgt carte blanche voor het tweedaagse evenement rond queer-cultuur.

CONGRES – Dinsdag 26 oktober – 20.00 – gratuit/gratis

CORPS ACCORDS

Een vertoning van onuitgegeven kortfilms omtrent het lichaam en haar veelvuldige mogelijkheden.

BOZAR – Woensdag 28 oktober – uur en prijs nog mee te delen

HAMMER! MAKING MOVIES OUT OF LIFE AND SEX

Een Performance/lezing van Barbara Hammer op basis van haar herinneringen. Zich bedienend

van archiefbeelden, kostuums en filmbeelden uit eigen werk, brengt Hammer een queer overzicht

van 40 jaar leven en werk. Gevolgd door de vertoning van Horse is not a metaphor en Sanctus.

En tenslotte kan je van 2 tot 7 november in CINEMATEK verder genieten onze focus op de al te

miskende Daniel Schmid, met o.a. zijn films La Paloma en Heute Nacht oder nie. Daarnaast

loopt er van 15/11 tot 29/11 nog een overzicht van de NEUER DEUTSCHE FILM met oa films

van R.W. Fassbinder en Werner Schroeter en een retrospectieve van de films van Alexander Klüge.


ANIMATION/HAPPENING/GUEUlANTE

De bar van cinema NOVA doet gedurende het festival tevens dienst als dé plek voor evenementen

en party’s.

De Opening & party’s van het festival

> Donderdag 21 Oktober – 18.00 – Openingsdrink en vernissage van de tentoonstelling 2010

Vanaf 22.30 party STEREO type! Wees een Superpot, wees een Überjeannette, wees een Echte

vent, wees een Lekker wijf! Wordt voor één avond een karikatuur van Jezelf! Muziek door Antigel,

Madame Sylvie, Luuuk et Manuel Orkestar!

> Donderdag 28 oktober – 22.30 – surpriseparty & snuisterijen door Klep-Tom-Ann, DJ Poussin,

Delphine von Kaatz & Kill your Valentine

GUEULANTE # 63

Zaterdag 30 oktober – 17.30

Et le porno créa les corps à son image…

Le porno créa les corps à son image: formatage des corps, formatage des désirs, formatage des

identités?

Naar aanleiding van de vertoning van L.A. Zombie, Dirty Diaries, Homme au bain en

Mutantes.

Une Gueulante ? Une invitation à parler, à écouter, à contester, à discuter, à

polémiquer, à témoigner... autour d’une série de questions, un grand principe: la

libre circulation des idées.

Au bar du Nova – Débat en français – Accès libre

BAR NOVA

De Nova bar is tijdens de hele duur van het festival open, van de première tot de laatste vertoning.

Met DJ’s om de musicale ambiance te verzekeren.

VIRGINIE NOËL, PHOTOGRAPHIES

“PHNOM PENH STARS”

EXPO

Afgestudeerd als grafisch kunstenaar en psychologe, leeft en werkt Virginie Noël sinds 2007 in

Cambodja als (pers)fotografe. Haar fotoreeks concentreert zich op boksers en “lady boys” uit het

spektakelmilieu. Beiden gaan tot het extreme uiterste: een zoektocht naar de grenzen van mannelijken

vrouwelijkheid aan de rand van de maatschappij…

CHRISTOPHE SMETS; PHOTOGRAPHIES

“LES FEMMES AU COMBAT”

Fotograaf Christophe Smets is de oprichter van het collectief Luna en « Boite à Images ». Zijn

fotoreeks foto’s toont jonge vrouwen die aan thaiboksen doen in een voorstad van Bangkok.

Daarmee hopen ze uit de marginaliteit te geraken, ondanks het bijgeloof dat vrouwen in de boksring

de kracht en de gezwindheid van de mannelijke boksers zouden ontnemen…


PROGRAMMA

OPENING

DON 21/10 -19u30 (+ ZON 24/10 - 17u30)

CONTRACORRIENTE

Javier Fuentes-león - PREMIERE - PE - 2009 - 100’ - OV - NL OND

Het verhaal speelt zich af in Peru, in een kleine vissershaven waar tradities nog steeds de toon

zetten. Miguel, getrouwd en aanstaande vader, is er verliefd op Santiago, een kunstschilder door de

dorpelingen geminacht om zijn homo-zijn. Door een ongeval verdwijnt Santiago uit het zicht van

iedereen behalve uit dat van Miguel, wat hen zou kunnen toelaten om ten volle hun hartstocht te

beleven…

Dit “opgejaagd” maar realistisch verhaal staat garant voor een sensuele en passionele film.

DON 21/10 - 21u30 (+ DIN 26/10 - 19u30)

THE SECRET DIARIES OF MISS ANNE LISTER

James Kent - INEDIT - UK - 2010 - 80’ - OV - NL OND

Deze mooie film vertelt het onwaarschijnlijke maar waargebeurde levensverhaal van Anne Lister,

een moudige en passionele heldin uit de negentiende eeuw die het Engelse platteland in rep en roer

zet door open en bloot haar lesbische geaardheid te beleven. Nauwgezet houdt ze een geheim,

cryptisch dagboek bij van al haar avontuurtjes in een verfrissende hedendaagse verteltrand. Wat

kunnen we nog toevoegen? Dames en Heren, ziehier de eerste moderne lesbienne!

In aanwezigheid van Jane English

CLOSING

ZAT 30/10 - 19u30

LE DERNIER ETE DE LA BOYITA

Julia Solomonoff - INEDIT - AR - 2009 - 93’ - OV - NL OND

Deze zomer zet Jorgelina haar eerste stapjes richting volwassenheid. Haar ouders zijn gescheiden,

haar tienerzus wordt afstandelijker, en ze blijft alleen achter in de “Boyita”, de aanhangwagen waar

ze tot dan samen speelden. Op het platteland ontmoet ze Mario en ze ontdekt samen met hem dat de

wereld complexer, verwarrender en spannender is dan het lijkt. Een intieme film over het ontwaken

en de geheimen van de seksuele identiteit, bekeken door de ogen van een kind.

ZAT 30/10 – 21u30

KABOOM

Greg Araki - PREMIERE - US/FR - 2010 - 86’ - VO/OV - STT FR

Smith leidt een rustig leven op de campus: hij trekt op met de vuilgebekte Stella en slaapt met de

mooie London, terwijl hij hunkert naar Thor, zijn sexy medehuurder, een niet al te snuggere surfer -

tot op een angstaanjagende nacht onder invloed van drugs alles ineens omslaat. Araki voegt een

vleugje van Twin Peaks toe aan zijn universum van trash en kolder en knoopt terug aan met het

sappige Totally f****** up, Nowhere en Doom Generation.

QUEER PALM – 63ème Festival International du Film de Cannes


VRI 22/10 – 19u30 (+ DON 28/10 – 21u30)

LOVE SONG, NO LOVE SONG

A TEENAGER IN LOVE Yuichi Suita JP - 2009 - 16’ - OV – EN SUBT

AMOR CRUDO Juan Chappa, Martín Deus AR - 2008 - 15’ - OV – EN SUBT

DEEP RED Eddie Tapero IL - 2009 - 19’ - OV - EN SUBT

LES INCROYABLES AVENTURES DE FUSION MAN Xavier Gens, Marius Valé FR - 2009 - 8’ -

OV - NL OND

NON LOVE SONG Erik Gernand USA - 2009 - 8’ - OV - NL OND

OMAR Sébastien Gabriel FR - 2010 - 8’ - OV - NL OND

VANDALS Simon Streuli CH - 2008 - 17’ - OV - NL OND

VRI 22/10 – 21u30

EDDIE & THEA, A VERY LONG ENGAGEMENT

Susan Muska, Greta Olafsdottir - INEDIT - US - 2009 - 93’ - OV - NL OND

Leven en werk van Edie en Théa, twee vrouwen die immer de liefde bedrijven: hun ontmoeting in

de sixties, hun reizen, hun vijftigjarige verhaal samen, op de achtergrond de Amerikaanse strijd

voor burgerrechten. Het bijna-sprookje van Pink Screens, waarbij her en der een traan zal worden

weggepinkt, maar ook goesting geeft oud en verliefd te zijn, bij voorkeur getooid in een jurk à la

Jackie Kennedy.

+ JUST ME ? Amy Neil - USA - 2007 - 22’ - OV - NL OND

VRI 22/10 – 23u30

L.A. ZOMBIES

Bruce LaBruce - INEDIT - USA/DE - 2010 - 63’ - OV

In het land van de zombies is Bruce La Bruce koning. Na Otto gaat de film maker nog een stap

verder in zijn honger naar bloed. Met veel gevoel maakt hij van pornoster François Sagat een

zombie die sexy lijken weer tot leven wekt op de manier waarop ze aan hun einde kwamen :

uitzinnige seks. Mooi om zien, van de pot gerukt, ontroerend en opwindend. De sensuele

verschijning van Tony Ward (Hustler White & Madonna!), is de kers op dit

kannibalistischeetfestijn.

+ I WANT YOUR LOVE Travis Mathews - USA - 2010 - 14’ - OV - NL OND

ZAT 23/10 – 17u30

L'OMBRE DES ANGES

Daniel Schmid - Reprise - CH - 1976 - 100' - OV - FR OND

Lily Brest, een eenzame prostituee die niet in slaagt te tippelen, haar pooier die geobsedeerd is door

het gerief van haar klanten, haar vader, een ex-nazi en travestiet, een joods ondernemer, … met een

ware caleidoscoop van personages is L’Ombre des Anges, een film die gaat over macht, geld en de

totale onmacht lief te hebben. Het knappe van de film is uiteraard het scenario van Fassbinder zelf,

maar ook de dramatische kracht van de beelden en de mise-en-scène van Schmid en de vertolking

van de talentvolle Ingrid Caven.

Met de medewerking van CINEMATEK


ZAT 23/10 – 19u30

THE KIDS ARE ALRIGHT

lisa Cholodenko - PREMIERE - USA - 2010 - 104’ - OV - NL OND

Broer en zus, opgevoegd door hun twee moeders die al twintig jaar samen zijn, zijn meerderjarig en

mogen hun dossier inkijken. Ze besluiten uit te vissen wie hun donor was… Teddy voor de beste

film in 2010: een hilarische komedie met Annette Benning, onherkenbaar, en Julianne Moore,

immer subliem, gay icoon en nu dus ook lesbienne. Papa-donor: Mark Ruffalo, onweerstaanbaar

sexy. Om met alle zintuigen van te genieten !!!

ZAT 23/10 – 21u30

HOMME AU BAIN

Christophe Honoré - PREMIERE - FR - 2010 - 72’ - OV - NL OND

Omar en Emmanuel laten geen kans onbenut om mekaar te bewijzen dat ze mekaar beu zijn. De

film van Christophe Honore (Les Chansons d’amour) situeert zich tussen fictie in een “hete”

buitenwijk (in de erotische zin van het woord), en een reisdagboek van New York. Een film vol

seks, maar ook teder, romantisch, gewelddadig, en verrassend. De lichamen zijn prachtig in beeld

gebracht en u kan genieten van de goedgevormde ex-pornoster François Sagat en zijn minnaars.

+ WHERE THE BOYS ARE Bertrand Bonello - Fr - 2010 - 22’ - OV - NL OND

ZON 24/10 – 15u30

THE HERETICS

Joan Braderman - USA - 2009 - 96’ - OV - NL OND

Er was eens een feministische beweging in volle bloei, geïnspireerde vrouwe lijke artiesten en een

tijdschrift «Heresies» die hen toelieten collectief hun positie als vrouw te verkennen in de

Kunstwereld, evenals de vragen gepaard met de feministische beweging van die tijd. The Heritics

vertelt het verhaal van dit tijdschrift via archiefbeelden en actuele interviews en beschrijft de

bewustwording van deze vrouwen, hun carrières als artiest en militant. Een terugkeer naar de tijd

van toen die je spijt doet krijgen dit niet meegemaakt te hebben.

Met de medewerking van SCUM GRRRLS

ZON 24/10 – 19u30

WHERE THE GIRLS ARE

BIRTHDAY Jenifer Malmqvist SW - 2009 - 18’ - OV – EN SUBT

BUTTERY TOP Catherine Crouch USA - 2009 - 4’ - OV - NL OND

CLOSE lucia Von Horn Pagano PL/SE - 2008 - 9’ - OV - EN SUBT

FRESH AIR THERAPY Christoph Scheerman DE - 2009 - 6’ - OV - EN SUBT

KRISTY Marcia Ong USA - 2008 - 7’ - OV - NL OND

MANN MIT BART Maria Pavlidou DE - 2010 - 11’ - OV - EN SUBT

PINK RIVER Zacharias Mavroeidis BA - 2009 - 19’ - OV - EN SUBT

TENGO UN SECRETO Carlos Val ES - 2008 - 16’ - OV - EN SUBT


ZON 24/10 – 21u30

ARREBATO

Ivan Zulueta - ES - 1980 - 105’ - OV – FR OND

Een aan heroïne verslaafde actrice, een regisseur en diens met een camera gewapende vriend

vormen een vreemd drietal op zoek naar het ultieme oeuvre. Hoe ver zullen ze gaan? Met Cecilia

Roth, Eusebio Poncela, en – naar het schijnt – Almodovar, die een van de actrices dubt. Deze

verloren gegane cultfilm, gehuld in legendes, getuigt van een oeverloze fascinatie voor betoverende

totaalcinema en blijft tot vandaag een van de meest markante films uit het jonge Spanje na Franco.

Met de medewerking van Het CERVANTES-INSTITUUT

MAA 25/10 – 19u30

PLAN B

Marco Berger - INEDIT - AR - 2009 - 103’ - OV - NL OND

Bruno wordt gedumpt door zijn vriendin en besluit prompt haar nieuwe vriend te verleiden. Het

resultaat is een gewaagd spel waarin de gevoelens hoog opflakkeren en er geen zekerheden meer

zijn. Een origineel debuut dat laveert tussen geslaagde komedie en intiem drama, met schitterende

warme vertolkingen.

MAA 25/10 – 21u30

MUTANTES

Virginie Despentes - FR - 2009 - 90’ - OV - FR OND

Voor of tegen het pro-seks feminisme? Je krijgt de kans om je up te daten met de film van Virginie

Despentes: ze behandelt dit vraagstuk op een briljante manier, van de jaren 80 tot de hedendaagse

scene, met interviews en fragmenten van Maria Beatty, Annie Sprinkle, Emilie Jouvet, Lydia

Lunch... De post-porno beweging toont er zijn waarde als feministisch strijdmiddel, deze stroming

verkent het lichaam, de machtsverhoudingen en de vrouwelijke seksualiteit. Leerrijk en

opbouwend!

DIN 26/10 – 20u – CONGRES !!!

CORPS ACCORDS

BELLY DANCER Pascal lièvre FR - 2009 - 3’35 - ZW

FIGS IN MOTION Trevor Anderson CA- 2010 - 8’ - ZW

POLET Kevin Calero CA - 2008 - 4’ - ZW

APROP Aitor Echeverria ES - 2007 - 6’ - ZW

PHAGOCYTE laurie Colson BE - 2009 - 12’ - ZW

L'HABIT NE FAIT PAS LE MOINE Owen Eric Wood CA - 2008 - 4’ - ZW

MATTHEW Konstantinos Menelaou, Marlon Rueberg USA - 2010 - 3’ - ZW


DIN 26/10 – 21u30

L'ARBRE ET LA FORET

Jacques Martineau, Olivier Ducastel - PREMIERE - FR - 2010 - 97’ - OV - EN SUB

Een ongewone familiereünie: nadat hij weigerde aanwezig te zijn op de begrafenis van zijn oudste

zoon, kan Frederick niet anders dan het geheim, dat hij sinds de oorlog met zich meedraagt,

opbiechten. De twee cineasten nemen wat (maar niet teveel) afstand van het fantasietijdperk na

Jacques Demy, en brengen een film die bol staat van het gevoelige realisme, en wordt gedragen

door een buitengewone cast, met een speciale vermelding voor Catherine Mouchet, uiterst ironisch,

en Guy Marchand, die de kijker van zijn/haar sokken blaast.

WOE 27/10 – 19u30

NITRITE KISSES

BARBARA HAMMER – USA - 1992 - 67’ - OV - NL OND

Een gedurfde en innoverende film waarvan de experimentele vorm refereert aan de vergeten queer

geschiedenis: beelden van gay en lesbische koppels worden afgewisseld met passages uit Lost in

Sodom, de eerste Amerikaanse gay film uit 1933.

+ NO NO NOOKY TV Barbara Hammer - USA - 1987 - 12’ - OV - FR SUB

+ DYKETACTICS Barbara Hammer - USA - 1974 - 4’ - ZW

Met de medewerking van BOZAR / In aanwezigheid van BARBARA HAMMER

WOE 27/10 – 21u30

YES WE QUEER

RAPED CARROT PORN Urban Porn FR - 2010 - 2’17 - ZW

ULTIMATE SUB Dayna Mcleod CA - 2009 - 3’ - OV – NL OND

CONSECUENTE/CONSECUENCIAS Juanma Carrillo ES - 2010 - 3’ - ZW

CREE/MADE UP Owen Eric Wood CA - 2008 - 4’20 - OV - NL OND

DON'T KILL BRITNEY Pascal lièvre FR - 2008 - 3’43 - ZW

DOGGY BAG Tom De Pekin FR - 2010 - 2’ - ZW

GALACTIC DOCKING COMPANY Clark Nikolai CA - 2009 - 3’11 - ZW

TODAS José Martret ES - 2007 - 26’ - OV - NL OND

LAPSUS Arnaud Visinet FR - 2008 - 19’ - OV - EN SUBT

YO SOLO MIRO Gorka Cornejo ES - 2008 - 18’ - OV - NL OND

MATTHEW Konstantinos Menelaou, Marlon Rueberg USA - 2010 - 3’ - ZW

DON 28/10 – 19u30

RIOTS ACTS

Madssen Minax - INEDIT - USA - 2009 - 76’ - OV - NL OND

Riot Acts gaat met ons op zoek naar de Noord-Amerikaanse transartiesten uit de lokale rockscene.

Deze queeste, doorspekt van muzikale pareltjes, speelt de dubbele getuigenissen, deze over

identiteit en muziek, lekker tegen elkaar uit. Het gaat over thema’s zoals de invloed van identiteit op

het schrijverschap, de verhouding stem en diens verandering als gevolg van hormonencocktails, de

manier om zich op een podium te bewegen in een wereld waar lichaam en identiteit vaak politiek

gekleurd zijn; een originele kijk op de transidentiteit.

+ AU PAYS DES ESPRITS Rémy Huberdeau - CA - 2009 - 4’25 - OV - NL OND


VRI 29/10 – 19u30

NIGHT FLIERS

Sara St. Martin Lynne - USA - 2009 - 78’ - OV - NL OND

De 12 jarige Jesse is net aangekomen in een godvergeten, conservatief oord, met een weinig

begripvolle vader en een volkomen ‘normale’ zus. Gefascineerd door insekten en verschuild onder

haar pet, lijkt ze niet op de meisjes van haar leeftijd, die haar op geen al te warme ontvangst

trakteren. Deze ontroerende film verhaalt de moeilijke overgang van de kindertijd naar de

adolescentie aan de hand van dit zeer mooie personage: een jongensachtige meid ... of een geslaagd

meisje?!

Met de medewerking van MAGENTA

VRI 29/10 – 21u30

LA BOCCA DEL LUPO

Pietro Marcello - INEDIT - IT - 2010 - 75’ - OV - EN SUBT

„Enzo heeft de zachtheid van een kind in het lichaam van een reus“ zegt de transseksuele Mary, die

verliefd werd op Enzo, een maffioso, die ze ontmoette in de gevangenis. De regisseur vertelt hun

verhaal via omwegen, en het vergt wat tijd om het tijdstip, de plaats en de personages te situeren.

Beelden van toen en nu, van het koppel en de stad Genua vermengen zich tot een klein meesterwerk

vol gratie en schoonheid.

+ TO THE MARRIAGE OF TRUE MINDS Andrew Steggall - INEDIT - UK - 2010 - 11’ - OV -

NL OND

In aanwezigheid van Andrew Steggal

VRI 29/10 – 23u30

DIRTY DIARIES

Mia Engberg - INEDIT - SE - 2009 - 96’ - OV - NL OND

Wat is “feministische porno”? Is het überhaupt mogelijk om feministische porno te maken? Hoe zou

dat eruit gaan zien? Zou een ander beeld op lichaam, seks, verlangen en plezier de vrouwelijke

seksualiteit een ander gelaat geven? Geen hermetisch uitgangspunt, noch een éénduidig antwoord

op het einde, maar 12 verschillende oefeningen die evenveel uitgangspunten als antwoorden bieden.

ZAT 30/10 – 17u30

DANIEL SCHMID, LE CHAT QUI PENSE

Pascal Hofman, Benny Jaberg - INEDIT - CH - 2009 - 83’ - OV - EN SUBT

Deze documentaire over Daniel Schmid, regisseur en vriend van Fassbinder en Schroeter, brengt

ons terug naar de golf van creativiteit die Duitsland overspoelde begin jaren 70. Aan de hand van

talrijke fragmenten uit zijn films, uit zijn omgeving of uit die van zijn talrijke medewerkers (Ingrid

Caven, Bel Ogier….), gaan wij cinematografisch op reis in het leven en werk van een van de

origineelste artiesten die Zwitserland ons geschonken heeft.

Met de Medewerking van CINEMATEK


LIJST VERTOONDE FILMS

A TEENAGER IN LOVE

AMOR CRUDO

APROP

ARREBATO (RAPTURE)

AU PAYS DES ESPRITS

BELLY DANCER

BIRTHDAY (FöDELSEDAG)

BUTTERY TOP

CLOSE (POD BLUZKA)

CONSECUENTE/CONSECUENCIAS

CONTRACORRIENTE

CRÉÉ/MADE UP

DANIEL SCHMID, LE CHAT QUI PENSE

DEEP RED

DIRTY DIARIES

DOGGY BAG

DON’T KILL BRITNEY

DYKETACTICS

EDIE & THEA, A VERY LONG ENGAGEMENT

FIGS IN MOTION

FRESH AIR THERAPY

GALACTIC DOCKING COMPANY

HOMME AU BAIN

I WANT YOUR LOVE

JUST ME ?

KABOOM

KRISTY

LAPSUS

L.A.ZOMBIE

L’ARBRE ET LA FORET

L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE

L’OMBRE DES ANGES

LA BOCCA DEL LUPO

LE DERNIER ETE DE LA BOYITA

LES INCROYABLES AVENTURES DE FUSION MAN

MANN MIT BART

MATTHEW

MUTANTES

NIGHT FLIERS

NITRATE KISSES

NO NO NOOKY TV

NON LOVE SONG

OMAR

PHAGOCYTE

PINK RIVER

PLAN B

POLET

RAPED CARROT PORN

RIOT ACTS

TENGO UN SECRETO

THE HERETICS

THE KIDS ARE ALL RIGHT

THE SECRET DIARIES OF MISS ANNE LISTER

TODAS

TO THE MARRIAGE OF TRUE MINDS

ULTIMATE SUB

VANDALS

WHERE THE BOYS ARE

YO SOLO MIRO


INFOS

CINEMA NOVA

Rue d’Arenbergstraat 3 – 1000 Bruxelles/Brussel

Metro : 1 + 5 (De Brouckère – Gare Centrale/Centraal Station)

Bus : 38 + 66 + 71 + 86 (Arenberg – Assaut/Storm)

Noctis : tous/alle (De Brouckère – Bourse/Beurs) ven-sam soir/enkel vrij-zat nacht

Tram : 3 + 4 + 31+ 32 + 33 (De Brouckère)

www.stib.be/www.mivb.be

BOZAR

Rue Ravensteinstraat 23 - 1000 Bruxelles/Brussel

Metro : 1 + 5 (Gare Centrale + Parc/Centraal Station + Park)

Bus : 27 +29 + 34 + 38 + 63 + 65 + 66 +71 +71N + 95

Tram: 92 + 94

CINEMATEK

Rue Baron Hortastraat 9 - 1000 Bruxelles/Brussel

Transports publics/openbaar vervoer – voir Bozar/zie Bozar

CONGRES

Boulevard Pachecolaan – 1000 Bruxelles/Brussel

Metro : 1 + 5 (Gare Centrale/Centraal Station) 2 + 6 (Botanique/Kruidtuin)

Tram: 92 + 94 (Congrès/Kongres)

TARIF/TARIEF

Plein tarif/tarief 5 €

Réduction/korting (étudiant/student – demandeur d’emploi/werkzoekend) 3,5 €

Pink Pass (6 séances différentes/6 verschillende vertoningen) 25 €

PREVENTES/VOORVERKOOP (à partir du/vanaf 2/10/2010)

DARAKAN – Rue du Midi 9 Zuidstraat – 1000 Bruxelles/Brussel

T : 02 512 20 76 (11.00 – 18.00)

INFOS

Pour toute info et changement de programme/voor alle verdere info of programmawijzigingen

www.pinkscreens.org

info@gdac.org

T : 02 512 20 76 (11.00 – 18.00)


PINK SCREENS 2010

Algemeen organisatie : Fred Arends, Aurélien Boulé, Anne-Laure Buisson, Christian Cartiaux,

Patrick Charrault, Tonio Di Zinno, Soizic Dubot, Nuno Ferreira, Laurence Fischer, Nicolas Gilson,

Olivier Hespel, Agnès Knaepen, Stéphanie Lange, Aurore Maillet, Geert Meire, Chris Miller,

Jacques Paulus, Valérie Peiremans, Michel Rose, Anne Smolar, Céline Toucanne, Mark Turner,

Kristof Van Hoorde

Programmatie & catalogus (teksten) : Fred Arends, Anne-Laure Buisson, Soizic Dubot, Aurore

Maillet, Chris Miller, Jacques Paulus, Anne Smolar

Grafisch ontwerp : Christian Cartiaux, Héloïse Pondeville

Coördinatie catalogus : Fred Arends, Christian Cartiaux, Chris Miller

Website : Anne-Laure Buisson, Tonio Di Zinno, Laurence Fischer, Céline Toucanne

Visual : Christian Cartiaux , Mademoiselle Annette, Kristof Van Hoorde

Trailer : Aurélien Boulé

Promotie : Jacques Paulus, Michel Rose

Pers : Fred Arends, Nicolas Gilson

Techniek : Aurélien Boulé, Christian Cartiaux

Logistiek : Agnès Knaepen, Geert Meire, Michel Rose, Mark Turner

Financiën & subsidies : Patrick Charrault, Jacques Paulus, Mark Turner

Coördinatie « Gueulantes » : Olivier Hespel, Olivier Plasman

Coördinatie Tentoonstelling : Aurélien Boulé, Nuno Ferreira

Feestjes bar NOVA: Luc Calis, Delphine Von Kaatz

Coördinatie Pink Night : Messieurs Pascualino & Röze, Stéphanie Lange, Chris Miller, Jacques

Paulus

Ondertitels & vertalingen : Jo De Witte, Annick Evrard, Nuno Ferreira, Colette Fort, Jan Grillet,

Stéphanie Lange, Stéphanie Loute, Geert Meire, Aurore Maillet, Chris Miller, Daniela Oyarzun

Jara, Jacques Paulus, Greg Renders, Huub Schalk, Anne Smolar, Liesbet Temmerman, Mark

Turner, Luc Van Der Veurst, Els Vandewalle, Kristof Van Hoorde, Nico Vannieuwenhuyse

Coördinatie ondertitels : Annick Evrard, Jacques Paulus

Pink Screens wordt gezamenlijk georganiseerd door Genres d’à Côté vzw en cinema

NOVA.

Pers contacten : Fred Arends – Nicolas Gilson press@gadc.org


DANKBETUIGINGEN

Antigone Aristidou, David Asenjo,Sylvie Bonsangue, Daniel Chabannes & Epicentre Films, C.H.E,

Cinéffable, Creamycaro, Annemie Degryse & Lumiere, Olivier Dekegel & CINEMATEK, Aurélien

Deseez & Les Films du Bélier, Isabelle Dubard & Happiness Distribution, Adrien de Fraipont,

Xavier Garcia & BOZAR, Genres Pluriels asbl, Barbara Hammer, Institut Cervantes, Kill Your

Valentine, Vladimir Kokh & KMBO, Chantal Krakowski, Frédéric Lavigne, London Gay &

Lesbian Film Festival, Magenta asbl, Anne-Sophie Noël, O.P.A.C, Manuel Orkestar, Jimmy Robert,

Scum Grrrls, Philippe Tasca & Rendez-vous Pictures, Teddy Awards, Tom de Pékin, La Ville de

Bruxelles et la Communauté française, Madame la Ministre Fadila Laanan, Marie-Pierre Vallé &

Wild Bunch, Marie Vermeiren & Festival Elles Tournent, Thomas Vilquin, alle DJanes, DJs, VJs &

performers, alle vrijwilligers van het festival, La Maison Arc-en-ciel/Rainbowhouse, Cinéma Nova,

en iederen die we vergeten...

Pers Contacten : Fred Arends – Nicolas Gilson press@gdac.org

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!