KiCK! - Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

speelplein.net

KiCK! - Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

KiCK!

Het enige speelpleinvakblad in Vlaanderen

Redactioneel

KICK! - 2

jaargang 31

april-mei-juni 2006

Speelpleinwerkingen krijgen alle soorten kinderen over de

vloer. Zo spelen kinderen van verschillende leeftijden, uit

middenklasse en kansarme milieus, allochtone kinderen,

kinderen met een handicap, kinderen uit het bijzonder

onderwijs of bijzondere jeugdbijstand, allemaal samen op

het speelplein. Meestal is dat fun en ambiance, maar af en

toe steken ook conflictsituaties en storend gedrag de kop

op.

D N A

Het speelplein, de begeleiders en andere kinderen stellen voortdurend

grenzen aan het (speel)gedrag van kinderen. Kinderen

botsen tegen die grenzen en gaan er ook soms over. Dat

behoort tot de dagelijkse realiteit van een speelplein. Even normaal

is het dat die kinderen erop gewezen worden en/of een

sanctie krijgen.

De meeste kinderen lijken zich op één of andere manier te

schikken in het systeem van het speelplein. Maar elke speelpleinwerking

maakt ook melding van enkele kinderen met wie

ze voortdurend in conflict komen, die duidelijk hun draai niet

vinden op het speelplein. Het gaat over een zeer kleine minderheid

van de kinderen, maar ze bezorgen het speelplein vaak

heel wat kopzorgen.

Storend gedrag is subjectief. Het is gedrag dat als storend wordt

ervaren. Het is een aanvoelen dat mensen over je grenzen lopen.

Die grenzen liggen verschillend van persoon tot persoon, van

moment tot moment. Een poging tot definitie:

"Storend gedrag is een brede waaier van gedragingen die in

meerdere of mindere mate als onwenselijk, ongepast, lastig of

zelfs schadelijk worden ervaren voor het kind zelf, de anderen

of de omgeving."

Het speelpleinwerk stond nog nooit

zo in de kijker als de afgelopen maanden.

De aanleiding – de veroordeling

van speelplein ‘De Speelveugel’ in

Lauwe wegens ‘geluidsoverlast’ – was

minder leuk, want een inbreuk tegen

een fundamenteel kinderrecht: het

recht op spelen.

Intussen kropen velen in de pen,

gaven organisaties uitgebreid protestcommentaar

en trokken duizenden

sympathisanten door de straten van

Lauwe. Allemaal om hun ongenoegen

te uiten over dit vonnis. Zelfs in regeringskringen

bleef dit niet onberoerd

en zitten 4 ministeries momenteel

rond de tafel om dergelijke mistoestanden

rechtskundig onmogelijk te

maken. Daarnaast is er het eerste aangepaste

politiereglement dat gejoel

van spelende kinderen erbij laat horen

(proficiat Dendermonde!).

Het is duidelijk: het maatschappelijk

draagvlak voor spelende kinderen is

overweldigend groot!

Als we daar nu eens ten goede

gebruik zouden van maken?!

VDS ziet hierin de uitdaging om een

Storend gedrag

op je speelplein?

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk takelt je terug op weg!

In de boeken spreekt men van twee soorten ‘storend’ gedrag:

z gedrag gekeerd tegen anderen: Agressief of ‘antisociaal’

gedrag, zoals vernielen, schelden, stelen, pesten, slaan, driftbuien,

weglopen, liegen, …

z gedrag gekeerd tegen zichzelf: Stil zijn, in zichzelf terug trekken,

zichzelf pijn doen, huilen, negatief over zichzelf denken en

spreken,…

Zorgen tot paniek?

Échte ruimte voor spelende kinderen!

droom die we al jaren koesteren, waar

te maken: kinderen écht laten spelen!

Laat hen een put graven, zich vuil

maken, hun plezier uitjoelen. Laat hen

het speelterrein ‘slordig’ en ‘niet afgeborsteld’

maken: die willekeurig in

elkaar getimmerde paletten, getooid

met (lelijk) gekleurde of versleten

doeken zijn echt wel nodig! Kinderen

spelen niet binnen de lijntjes, ze moeten

al spelend de wereld ontdekken.

En die wereld moet er niet altijd even

netjes en veilig uitzien …

Het speelpleinwerk moet mee de stem

van kinderen verdedigen. En als het

op spelen aankomt, moeten we

ouders en beleidsmensen soms wat

heropvoeden … vuil worden, joelen,

niet altijd alles even ‘clean’, af en toe

wat (berekend) risico? Moet kunnen,

toch?!

VDS roept het speelpleinwerk op – nu

het spelende kind ‘in the picture’ staat

– om voluit de kaart te trekken van

‘avontuurlijke speelkansen’. Maak

het weer écht leuk om te spelen!

Groeten van Jo Van den Bossche,

uw algemeen secretaris VDS

Wanneer moet je je als hoofdbegeleider of verantwoordelijke nu

zorgen maken en/of ingrijpen?

z Frequentie: Komt het kind vaak in aanvaring met het speelplein,

begeleiders, andere kinderen?

z duur: Zijn de problemen al langer aan de gang, of is de situatie

tijdelijk?

z omvang: Spookt het kind veel verschillende dingen uit.

z ernst van het gedrag: Heeft het kind de intentie om echt pijn

te doen, te kwetsen, te vernielen

Soms geven de begeleiders aan of vind je zelf dat er geen uitweg

meer is. De relatie met het kind verzuurt. Je overweegt om het

kind een tijd te ‘schorsen’ of om het weg te sturen van de werking.

‘Hardnekkige conflicten’ waarbij de gewone huis-tuin-enkeuken

pedagogie van praten of eens goed boos maken of een

straf geven niet het beoogde effect heeft. Met als gevolg…

z De relatie tussen het kind en de ploeg (andere kinderen) verzuurt.

z Je begeleiders zitten met de handen in het haar, zien geen perspectief

meer.

z Er gaat veel negatieve energie naar een uitzichtloze situatie.

De Conflict Disc is een project van de VDS in samenwerking

met de preventieteams bijzondere jeugdbijstand en wordt ondersteund

door de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse

Overheid.

Met de Conflict Disc willen we jouw speelpleinploeg een stap

verder helpen in het zoeken naar mogelijke constructieve oplossingen

voor aanhoudende conflictsituaties. De CD reikt je twee

manieren aan om met je ploeg te denken:

z STARTKABELS: stappenplan om concreet storend gedrag aan

te pakken!

z ONDERHOUDSBOEKJE: voor een groot onderhoud van je

werking!

De Conflict Disk is een methodiek op maat van het speelplein.

Niet ontwikkeld achter een stoffig bureau, maar in de praktijk, op

het speelplein en door speelpleinmensen.

Beschikbaar vanaf half mei, surf naar www.speelplein.net of kruis

hem aan in het dichtste MateriaalMagazijn in jouw buurt.

Meer informatie

Koen Steuperaert

koenie@staf.speelplein.net

HOT HOT HOT

Vrijwilligers aan de leiband?

De wet op het statuut van de vrijwilliger werd uitgesteld tot 1 augustus 2006.

We blijven het een goede zaak vinden dat vrijwilligers een statuut krijgen,

maar de uitvoeringsbesluiten die dezer dagen worden geschreven, beloven

niet veel goeds. Het voltallige jeugdwerk vreest voor een pak maatregelen die

het vrijwilligers niet meteen makkelijker maakt:

z De organisatienota (waarin rechten en plichten beschreven staan) zou individueel

moeten overhandigd worden aan elke vrijwilliger, ook aan de mama

die kinderen naar het zwembad voert of aan de oma die pannenkoeken

bakt tijdens de OpenSpeelpleinDag

z De nieuwe kwartaalgrens van de forfaitaire kostenvergoeding ligt te laag

voor het speelpleinwerk: omdat juli en augustus, onze piekperiode, in één

kwartaal ligt, zit een geëngageerde vrijwilliger al gauw aan de grens. We

willen die opgetrokken zien (van € 600 naar € 800; met index erbij komt

dat op ongeveer € 900)

z Het probleem van de cumul: het moet ondubbelzinnig zo zijn dat iemand

die gewerkt heeft (bvb als vakantiejobber) nog binnen dezelfde organisatie

en binnen dezelfde vakantie vrijwilligerswerk kan doen

z De regulitis: i.p.v. het te vereenvoudigen, komt er nog een ‘papierbergje’

bij

VDS probeert, samen met de rest van het jeugdwerk, er voor te zorgen dat

‘alles nog goed komt’. We houden je op de hoogte!

AansluitingsBijdrage 2006

Betaalde jouw speelplein de AansluitingsBijdrage 2006 al? Een dikke merci …

Nog niet? Maak er dan snel werk van?! Als je speelplein kiest voor het ‘uitbreidingspakket’,

ontvangen al je animatoren deze KiCK! tot en met het eer-

ste nummer van 2007. En er zijn meer voordelen: neem gerust contact op met

je favoriete VDS-steunpunt!

INHOUD INHOUD INHOUD

BELGIE/BELGIQUE

P.B.

1860 MEISE

2/2437

Met steun van de

Vlaamse overheid

2

DNA

z VOORPAGINA

DNA: Storend gedrag op je

speelplein?

Redactioneel: Échte ruimte

voor spelende kinderen!

Hothothot: Vrijwilligers aan

de leiband?

AansluitingsBijdrage 2006

z PAGINA 2

On the spot:

Speelpleinwerking "De

Speelveugel" Lauwe

Vraag aan Marva: bezorgde

attestenleverancier

z PAGINA 3

KGA: Nieuws uit het bredere

jeugdwerk

Crême Fraîche: DNA

WeeWeeWee:

Marvallous:

z PAGINA 4

De 5 windstreken: VDSnieuws

uit de vijf provincies

en Brussel

G-spot: Roddels en weetjes

uit het speelpleinland

More magazines by this user
Similar magazines