Dag vd Verzorging 2008 delen - Verpleegkundigen & Verzorgenden ...

venvn.nl

Dag vd Verzorging 2008 delen - Verpleegkundigen & Verzorgenden ...

De Dag van de

Verzorging

jaar jaar jaar

Dinsdag oktober

van tot uur

De Reehorst te Ede

Uitreiking Uitreiking

V&VN V&VN

Zorgaward

Zorgaward


De Dag van de

Verzorging

Dinsdag oktober van tot uur De Reehorst te Ede

Op 28 oktober rollen het Tijdschrift voor

Verzorgenden (TvV) en V&VN (Verpleegkundigen

& Verzorgenden Nederland) de

rode loper uit voor alle verzorgenden in

Nederland. Jullie krijgen door het jarige

TvV en door V&VN een leerzaam en

feestelijk programma aangeboden.

‘s Ochtends opent staatssecretaris

Bussemaker de dag, waarna hoofdinspecteur

Jenneke van Veen de V&VN

Zorgaward én duizend euro uitreikt aan

een mooi, vernieuwend en geslaagd

project in de verzorging.

De middag bestaat uit drie workshoprondes,

waarbij je kunt kiezen uit 19

interessante onderwerpen. Tijdens de

pauzes kun je inspiratie opdoen op

de informatiemarkt. Wil jij bovendien

behandeld worden als een “VIV” (very

important verzorgende), kans maken op

een ritje in een limousine én laten zien

dat je trots bent op je prachtige beroep,

kom dan naar de Dag van de Verzorging!

Uitreiking Uitreiking

V&VN V&VN

Zorgaward

Zorgaward

Programma

09.15 uur Ontvangst

09.45 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter

Marcellino Bogers

09.50 uur Opening door Jet Bussemaker,

staatssecretaris van VWS

10.05 uur Presentatie van de “bestuur

over de vloer”-kaart

door Zorg voor Beter

10.20 uur Column door Yolanda Stil,

hoofdredacteur TvV

10.25 uur V&VN Zorgaward: de genomineerden

door Marian Kaljouw,

voorzitter V&VN

10.55 uur Niet worstelen, maar dansen

door Patricia van den Brink,

Bureau Kwiek

11.15 uur V&VN Zorgaward: de uitreiking

door Jenneke van Veen,

Hoofd inspecteur Verpleging en

Chronische zorg IGZ

12.00 uur Workshopronde 1

13.00 uur Lunchpauze

14.00 uur Workshopronde 2

15.00 uur Pauze

15.30 uur Workshopronde 3

16.30 uur Einde


Workshops

Je kunt deelnemen aan drie van de volgende workshops:

1. Chemotherapie bij de ouder

wordende patiënt.

Jacco Bouwes, oncologieverpleegkundige,

Westfriesgasthuis, Hoorn

In deze workshop kom je meer te weten

over de werking en bijwerkingen van chemotherapie.

Hoe ga je om met de cytostatica

die het lichaam weer uitgaan (zoals

urine, ontlasting, zweet, speeksel en braaksel)?

Welke maatregelen moet je treffen bij

bijvoorbeeld incontinentie en braken?

2. De grenzen van je vak:

verzorgende of coach?

Kerngroep V&VN Verzorgenden:

AnneMarie Azzaro, Mieke Hollander,

Mike Lenderink, Klara van de Luitgaren,

Monique Teeuwen

Allerlei ontwikkelingen hebben invloed op

je werk als verzorgende: kleinschalig

wonen, taakverschuiving, te weinig collega’s.

Soms ben je teamleider, soms zelfs

coach. Maar had je niet ooit bewust gekozen

voor het bieden van zorg? V&VN

Verzorgenden gaat met je in op ontwikkelingen

en hoe je zelf je weg erin bepaalt.

3. De Mobile Coach.

Peter Jan Rens en Joke Bos, Kaktusgroup

BV, Hilversum

De Mobile Coach is een bijzondere toepassing

voor mobiele telefoons die het mogelijk

maakt dat een verbinding direct tot

stand komt zonder dat er eerst ringtones

aan vooraf gaan. Op het moment dat je

belt (via een druk op een willekeurige

toets) heb je direct een open verbinding

met degene die je wilt bereiken. De gebelde

hoeft helemaal niets te doen en hoort

direct de stem van de beller. Simpel, maar

heel effectief. Tijdens deze workshop laten

we je zien waarom de mobile coach voor

zowel verzorgenden als cliënten een praktisch

en nuttig communicatiemiddel is.

4. Decubitus de wereld uit.

Renate Kieft, regiocoördinator V&VN

Noord-Holland

Uit onderzoek in de regio bleek dat instellingen

de CBO-richtlijn voor decubitus niet

of nauwelijks volgen en vaak geen bijscholing

geven over preventie en behandeling.

Een regionale werkgroep met decubitusdeskundigen

heeft regionaal decubitusbeleid

opgesteld en implementeert dat binnen

instellingen. Renate Kieft vertelt hierover.

5. Gezond werken in de zorg na

je vijftigste.

Carla Engelsman, projectleider Vilans

Oudere verzorgenden zijn steeds harder

nodig om zorginstellingen draaiende te

houden. Dat vraagt om een goed beleid

voor deze verzorgenden. V&VN en Vilans

werken samen aan ‘Werken in de zorg na

je 50ste’. Carla Engelsman bespreekt maatregelen

die er voor zorgen dat 50-plussers

zinvol en met plezier hun werk kunnen

doen.

6. Het einde nadert.

Aart Eliens, senior beleidsadviseur

V&VN / docent verpleegkunde en

verpleegkundige

Verzorgenden bieden vaak zorg aan mensen

waarvan het levenseinde nabij is. Hoe

pak je als verzorgende de problemen aan,

waar je dan mee te maken krijgt? Met

voorbeelden uit de praktijk bespreekt Aart

Eliens dit in deze workshop. Hij werkt hierbij

met een stappenplan.

7. Hoe huisdieren een zorg minder zijn.

Jan van Summeren, directeur Stichting

ZorgDier Nederland

Interactieve workshop waarin je het

gereedschap mee naar huis krijgt voor de

ontwikkeling van een veilig en verantwoord

ZorgDier project. Hoe creëer ik

draagvlak en overtuig ik mijn collega's van

de meerwaarde van huisdieren? Wat is het

verschil tussen ‘aaihond'-initiatieven en


doelgerichte dierondersteunde zorgactiviteit

en therapie? Hoe komen we aan de

benodigde middelen en geschikte vrijwilliger/huisdierteams?

Welke huisdieren zijn

het meest geschikt voor zorgdierwerk en

hoe kun je dit werk zo organiseren dat het

welzijn van de dieren is gewaarborgd? Hoe

werken activiteitenbegeleider/verzorgende

en de begeleider van het huisdier samen?

Wat is het effect op de bewoners? Je ontvangt

een instructiemap om thuis een

eigen zorgdierproject te kunnen ontwikkelen.

8. Humor als verpleegkundige

interventie.

Marcellino Bogers, auteur van het boek

“Humor als verpleegkundige interventie”

Verzorgenden leren alles over menselijk

gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid.

Zo leren ze bijvoorbeeld omgaan met angst

en agressie van patiënten. Maar het belang

van en het omgaan met humor is iets waar

op de opleidingen nauwelijks aandacht aan

wordt besteed. En dat is jammer. Niet

alleen omdat het de afstand tussen patiënten

en zorgverleners kan verkleinen, maar

ook omdat humor het werk van de verzorgenden

lichter kan maken.

9. Incontinentie.

Jij kunt er (n)iets aan doen.

Peter de Vrij, nurse practitioner, De Omring

Den Helder

Op incontinentie rust een taboe. Cliënten

vinden het vies en durven er niet over te

praten. Betere en effectievere zorg voor

mensen die incontinent zijn, leidt tot een

hogere kwaliteit van leven. Ook bespaart

het kosten en vermindert het jouw zorglast.

Peter de Vrij behandelt de preventie

en behandeling van incontinentie.

10. Leren omgaan met klaag- en

claimgedrag.

Marlies Overdijk, senior trainer/adviseur

Stavoor, Helvoirt

Verzorgenden komen steeds vaker in aanraking

met claimgedrag en agressie. Dit kan

variëren van klaag- en zeurgedrag, het

schelden op de (regels van de) organisatie

tot persoonlijke beledigingen en fysieke

dreiging. In de workshop ervaren we met

een actrice hoe dit gedrag te hanteren,

zonder dat het gesprek escaleert. We oefenen

met praktijkvoorbeelden van de deelnemers

en laten je aan den lijve ondervinden

hoe je lastig gedrag kunt ombuigen

naar meewerkend gedrag.

11. Mondzorg in verpleeghuizen.

Annemarie A. Schuller, tandarts-epidemioloog

Een goede mondgezondheid verbetert de

kwaliteit van leven. Op een interactieve

manier bespreekt Annemarie Schuller wat

de meest voorkomende aandoeningen in

de mond van ouderen zijn, hoe deze kunnen

worden voorkomen en eventueel

behandeld. Je krijgt inzicht in het belang

van goede mondzorg voor de algehele

gezondheid van jouw bewoners.

12. Morgen gaan we anders zorgen.

Stella Braam, auteur van ‘Ik heb Alzheimer’

en ‘Ik blijf thuis’; mede-initiatiefneemster

van IDé, Innovatiekring Dementie

IDé, de Innovatiekring Dementie is een landelijke

beweging van zorgprofessionals,

wetenschappers, mensen met dementie en

hun naasten. IDé streeft naar een doorbraak

in kwaliteit van leven bij dementie,

door wetenschappelijke kennis en goede

praktijkvoorbeelden bekend te maken.

Stella Braam praat met verzorgenden over

de nieuwste inzichten op dit terrein en wat

deze visie op dementie betekent voor de

rol van verzorgenden.

13. Opsporing verzocht: het delier.

Moniek Eilers, docent verpleegkunde en

Yvonne Meijndert, consultatief psychiatrisch

verpleegkundige

In deze interactieve workshop krijg je een

inleiding in de theorie achter delier en de

herkenning ervan. Ook leer je hoe je er als

verzorgende mee omgaat. Tevens een korte

kennismaking met wetgeving rondom de

verzorging van mensen met een delier. Met

praktijkvoorbeelden die voor iedere verzorgende

herkenbaar zijn.


14. Ouderenmishandeling:

wat doe jij er tegen?

Vincent Sterring

Jaarlijks krijgen meer dan 160.000 ouderen

in Nederland te maken met ouderenmishandeling.

Ouderenmishandeling is een

relatief onbekend maatschappelijk probleem,

waar nog steeds een taboe op rust.

Hoe herken je het als verzorgende en wat

doe je eraan? Dat bespreekt Vincent

Sterring in deze workshop.

15. Valpreventie vraagt continu

aandacht.

Herman Boers, contactpersoon Vilans voor

Zorg voor Beter Valpreventie

Wil je ook 30 procent minder valincidenten,

40 procent minder ‘veelvallers’ en

meer dan 30 procent minder letsel in jouw

instelling? Dan moet jouw instelling meedoen

met het Verbetertraject Valpreventie.

Het verbetertraject werkt met een checklist.

Verzorgenden, verpleeghuisartsen, fysiotherapeuten

en ergotherapeuten vullen

de checklist in. Hoe dit werkt, licht

Hermans Boers toe.

16. Van idee tot project.

Kerngroep V&VN Verzorgenden AnneMarie

Azzaro, Mieke Hollander, Mike Lenderink,

Klara van de Luitgaren, Monique Teeuwen

Jij ziet vaak wat er beter kan op je werk.

Van een idee voor verbetering naar het

realiseren ervan is een behoorlijk lang traject.

In deze workshop bespreekt V&VN

Verzorgenden welke mogelijkheden je hebt

om je idee uit te werken. Finalisten van de

V&VN Zorgaward geven ook hun praktijkervaringen

aan.

17. Veilig toedienen van medicijnen.

Aart Eliens, senior beleidsadviseur V&VN /

docent verpleegkunde en verpleegkundige

Hoe zorg je ervoor dat bewoners in verpleeg-

en verzorgingshuizen de juiste medicijnen

krijgen? Aart Eliens bespreekt met

verzorgenden de top drie van meest voorkomende

fouten en mogelijkheden om het

aantal medicatie-incidenten te verminderen.

Ook komt de landelijke instructie voor

het Voor Toediening Gereed Maken van

medicatie aan de orde.

18. Voorbehouden en risicovolle

handelingen, wat mag je wel en

wat niet?

Rob van der Peet, senior beleidsadviseur

bij V&VN

Wat is een voorbehouden handeling? Wat

is een risicovolle handeling? Wie is waarvoor

verantwoordelijk, en dus aansprakelijk?

Tijdens deze workshop geeft Rob van

der Peet antwoord op deze vragen. Hij

geeft aan hoe je hier verantwoord mee om

kan gaan en beantwoordt vragen van verzorgenden.

19. Vrij, tenzij...

Renate Jacobs, Sizadorpgroep Arnhem

Cliënten en bewoners met een psychiatrische

stoornis, een verstandelijke handicap

of dementie kunnen zichzelf of jou in

gevaar brengen. Dagelijks neem je maatregelen:

bedhekken, een diepe stoel, kalmerende

middelen. De meeste verzorgenden

weten niet of ze handelen volgens de wet

en kennen geen alternatieve aanpak.

Renate Jacobs vertelt hoe het anders kan.

jaar jaar jaar


Praktische informatie

Voor wie

De Dag van de Verzorging is bestemd voor

alle verzorgenden, teamleiders en andere

managers in de verzorging . Alle andere

zorgprofessionals zijn ook welkom.

Organisatie

De Dag van de Verzorging wordt georganiseerd

door Elsevier Gezondheidszorg,

TvV en V&VN en wordt mede mogelijk

gemaakt door Stichting Publikaties voor

Verpleegkundigen en Verzorgenden (SPVV).

Datum

Dinsdag 28 oktober 2008 van 9.30 tot

16.30 uur.

Plaats

Congrescentrum De Reehorst,

Bennekomseweg 24 te Ede. Tel. (0031)

(0)318 633 611. Het congrescentrum ligt op

vijf minuten loopafstand van NS-station

Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid

(kosten € 3,50).

Accreditatie

De Dag van de Verzorging is geaccrediteerd

door de Accreditatiecommissie

van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen

& Verzorgenden.

jaar jaar jaar

Kosten

- Verzorgenden (of soortgelijke functies)

én V&VN-lid of TvV-abonnee: € 75,-

ex btw, anders € 85,- ex btw

- Teamleiders, managers (of soortgelijke

functies): € 150,- ex btw

De toegangsprijs is inclusief koffie/thee,

lunch en een congresbundel met lezingen.

TIP: informeer of je zorginstelling de

kosten betaalt voor jou en je collega’s!

Groepskorting bij aanmelding van

10 personen of meer.

Aanmelding

Je kunt je aanmelden tot 21 oktober 2008.

Bij annulering wordt € 25,- (excl. btw) in

rekening gebracht. Na 21 oktober is annuleren

niet meer mogelijk, wel kun je je

toegangsbewijs overdragen aan een ander.

De toewijzing van de toegangsbewijzen

en de workshopindeling geschiedt op

volgorde van binnenkomst. Je toegangsbewijs

en factuur krijg je uiterlijk vijf dagen

van tevoren - separaat - toegestuurd.

Gebruik voor je inschrijving het inschrijfformulier

en stuur dit naar Elsevier

Gezondheidszorg, Afdeling Evenementen,

Antwoordnummer 2594, 3600 VB Maarssen

(een postzegel is niet nodig). Faxen kan

ook: 0346-577302. Of meld je aan via onze

website: www.elseviergezondheidszorg.nl.

Informatie

Elsevier Gezondheidszorg

Tel. 0346-577322

Fax 0346-577302

E-mail: egz-evenementen@reedbusiness.nl

Meld je aan via www.elseviergezondheidszorg.nl

Surf ook eens naar www.tvvonline.nl en www.venvn.nl!


Inschrijfformulier

JA, ik kom naar de Dag van de Verzorging op 28 oktober 2008 in De Reehorst te Ede.

ik ben verzorgende (of heb een soortgelijke functie), ben lid van V&VN of TvV-abonnee* en betaal € 75,- excl. btw

Mijn TvV-abonneenummer is Mijn V&VN-lidmaatschapsnummer is

ik ben verzorgende (of heb een soortgelijke functie) en betaal € 85,- excl. btw

ik word per direct lid van V&VN en betaal € 75,- excl. btw**

ik neem per direct een abonnement op TvV en betaal € 75,- excl. btw.**

ik ben teamleider of manager (of heb een soortgelijke functie) en betaal € 150,- excl. btw

Kijk op www.venvn.nl of op www.tvvonline.nl voor meer informatie over het V&VN-lidmaatschap of over TvV.

* De korting voor abonnees geldt alleen voor particuliere abonnementen en niet voor instellingsabonnementen. Instellingen kunnen

gebruikmaken van een groepsprijs (vanaf tien personen).

**Voor betaling van het lidmaatschap/abonnement krijgt u bericht van resp. V&VN/Reed Business.

Ik wil mij inschrijven voor de volgende drie workshops

(kies 3 workshops van je voorkeur en kies 3 reserveworkshops):

1. Chemotherapie bij de ouder wordende patiënt

2. De grenzen van je vak: verzorgende of coach?

3. De Mobile Coach

4. Decubitus de wereld uit

5. Gezond werken in de zorg na ja vijftigste

6. Het einde nadert

7. Hoe huisdieren een zorg minder zijn

8. Humor als verpleegkundige interventie

9. Incontinentie. Jij kunt er (n)iets aan doen

10. Leren omgaan met klaag- en claimgedrag

11. Mondzorg in verpleeghuizen

12. Morgen gaan we anders zorgen

13. Opsporing verzocht: het delier

14. Ouderenmishandeling: wat doe jij er tegen

15. Valpreventie vraagt continu aandacht

16. Van idee tot project

17. Veilig toedienen van medicijnen

18. Voorbehouden en risicovolle handelingen, wat mag je wel en wat niet

19. Vrij, tenzij...

Persoonlijke gegevens (svp invullen met blokletters)

De heer / mevr*

Privé adres

Postcode

Woonplaats

Land

Telefoon (overdag)

E-mail

Functie

Instelling

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Factuuradres

LET OP: ben je niet diegene die betaalt, vul dan

hier de gegevens van de betalende instelling in:

Instelling

T.a.v. dhr./mevr.*

Nr. interne post

Adres

Postcode

Woonplaats

Land

Datum Handtekening

1e keus voorkeur 2e keus reserve

Stuur deze bon of een kopie ervan in een envelop (een postzegel is niet nodig) naar Elsevier Gezondheidszorg,

t.a.v. afdeling Evenementen, Antwoordnummer 2594, 3600 VB Maarssen. Faxen kan ook: 0346-577302.

Of meld je aan via onze website: www.elseviergezondheidszorg.nl.

Reed Business bv, waarvan Elsevier Gezondheidszorg onderdeel is, legt gegevens vast wanneer u in het kader van dienstverlening contact heeft met Reed Business bv.

Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om u te informeren over voor u relevante producten en diensten van Reed Business bv, haar

werkmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan: Reed Business bv, t.a.v.

Adresregistratie, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem of per e-mail: adresregistratie@reedbusiness.nl.

More magazines by this user
Similar magazines