Inleiding Mentoren gezocht! - Stichting Mentorschap

stichtingmentorschap.nl

Inleiding Mentoren gezocht! - Stichting Mentorschap

Nieuwsflits

Inleiding

De afgelopen maanden zijn de regionale stichtingen

Mentorschap actief geweest in het opbouwen van

contacten bij GGZ-organisaties. Gesprekken zijn gevoerd

en de basis is gelegd. De meerwaarde voor de cliënt is

helder geworden. Steeds scherper is geworden wat de

mentor vanuit zijn taken en bevoegdheden aan de cliënt

kan bieden en wat de hulpverleners kunnen verwachten.

De zeggenschap en de zelfbeschikking van de cliënt

ervaart men als zeer belangrijk. De mentor kan vanuit

een onafhankelijke positie naast de cliënt staan en deze

zelfbeschikking tegen het licht houden of namens de cliënt

en diens wensen handelen. Daarnaast wordt de mentor

veelal gezien als gesprekspartner met de hulpverlener

wanneer de cliënt daar niet voldoende toe in staat is en

geen familie heeft om hem te vertegenwoordigen.

Momenteel staan de stichtingen voor de uitdaging

om mentoren te werven die de cliënten binnen de GGZ

kunnen ondersteunen. In deze nieuwsflits vragen wij u deze

uitdaging samen met ons aan te gaan en in uw eigen

netwerk te kijken of er mensen zijn die mentor willen worden

met daarbij ondersteuning vanuit een van de regionale

stichtingen!

“Een mentor is geen maatje,

maar zorgt dat iemand de juiste

hulp, zorg of huisvesting krijgt.”

Interesse? neem contact op met uw

regiocoördinator via www.mentorschap.nl.

juni 2011 nr.

InhouD

Mentoren gezocht!

• Verslag van een GGZ-mentor

• In memoriam Liesbeth Reitsma

• Werkconferentie op 24 november 2011

• Mentor gezocht in harlingen

Mentoren gezocht!

1

Een beslissing nemen over een andere woning of over

opname in het ziekenhuis: sommige mensen hebben

moeite om keuzes te maken. Mensen met een psychiatrische

aandoening die langdurig zorg behoeven, vinden het

lastig om hun eigen praktische zaken te regelen. “Speciaal

voor deze mensen is het project ‘Mentorschap op Maat

GGZ’ in het leven geroepen”, vertelt projectcoördinator

Ingeborg van der Cingel.

“Wij zijn op zoek naar mentoren”, zegt Ingeborg van der

Cingel. “Dat is iemand die de persoonlijke belangen van

de betrokkene behartigt. Iemand die waakt over zijn

gezondheid en welzijn. Een mentor bouwt een goede

vertrouwensrelatie op en bekijkt samen met de cliënt of

deze een goede verzorging, verpleging, behandeling,

begeleiding en huisvesting krijgt.”

“Een mentor is geen maatje of vrijwilliger die alleen voor

de gezelligheid langskomt. Een mentor houdt zich ook

niet bezig met de financiën van een cliënt. Dat is de

taak van een bewindvoerder of curator. Overigens gaan

mentorschap en bewindvoering wel vaak samen. Beiden

worden benoemd door de kantonrechter.”

“Als mensen interesse hebben in het mentorschap, dan

kunnen ze bij mij of bij mentorschap Netwerk Nederland

terecht voor meer informatie of een kennismakingsgesprek.

En besluit iemand om inderdaad mentor te worden, dan

volgt er een introductiecursus. Ondertussen proberen wij

een goede match te maken tussen de kandidaat-mentor

en iemand die op zoek is naar een mentor.”

“Een wederzijdse klik tussen mentor en cliënt is heel belangrijk.

Is die klik er, dan kan het mentorschap aangevraagd worden

bij de kantonrechter.”


Verslag van een GGZ-mentor

Op de vraag waarom ik gekozen heb voor mentorschap, kan

ik alleen maar bekennen, dat de beschrijving van taken en

verantwoordelijkheden van de mentor herkenbaar waren.

Na de inleidende gesprekken was het even wachten op

een geschikte persoon. Al vrij snel stelde mijn coördinator

een cliënte voor die in een GGZ-instelling woont. Het eerste

halfjaar heb ik haar ongeveer eenmaal per drie weken

bezocht en vooral geluisterd en voorzichtig vragen gesteld.

Je zou ook kunnen zeggen: haar vertrouwen gewonnen.

Gelijktijdig krijg ik daardoor meer zicht op de instelling en

hoe er met haar wordt omgegaan. Met de begeleiders

heb ik een gesprek gevoerd over de werkwijze van de

instelling en hun aanpak.

Ik ben nu een jaar actief als mentor en heb ervaren dat het

voor een cliënt heel goed is dat er iemand is die voor hem/

haar opkomt, of die wens nu wel of niet door de cliënt is

uitgesproken Voor mijzelf biedt het mogelijkheden om mij

kennis en kunde te gebruiken en actueel te houden en

wellicht ondersteun ik mijn cliënte op momenten die voor

haar ingewikkeld zijn of overkomen.

In de praktijk zal iedere mentor een eigen weg volgen om

het belang van de cliënt te waarborgen. Het is niet altijd

gemakkelijk, nog sterker: het is soms moeilijker dan in eigen

situaties, maar als er weer iets voor elkaar gekomen is, geeft

dat een geweldige voldoening.

Kees Jansma

noteer alvast in uw agenda:

24 november 2011: werkconferentie

Op donderdag 24 november 2011 is er weer een

werkconferentie over het project ‘Mentorschap op Maat

GGZ’. Deze vindt plaats bij Regardz Meeting Center in de

Eenhoorn, Koningin Wilhelminalaan 33, 3818 HN Amersfoort.

De conferentie duurt van 10.30 tot 12.30 uur.

U krijgt nog een uitnodiging.

over het project

Mentorschap Netwerk Nederland (MNN) is de landelijke vereniging

van deze regionale stichtingen Mentorschap. MNN steunt de regionale

stichtingen en werkt aan de bevordering en borging van de kwaliteit

van het vrijwillig mentorschap, het vergroten van de bekendheid met

het mentorschap en het verhogen van het aantal vrijwillige mentoren

van 800 naar 1500. Het project ‘Mentorschap op Maat GGZ’ wil een

flinke impuls geven aan het introduceren en ontwikkelen van mentorschap

voor cliënten die langdurig zorg ontvangen binnen de GGZ. Doel

is om de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen die langdurig in

GGZ-verblijfsvoorzieningen wonen of verblijven. Het gaat om maatwerk

bij werving, opleiding, bemiddeling en begeleiding.

In memoriam Liesbeth Reitsma

Op vrijdag 13 mei 2011 overleed Liesbeth Reitsma. Zij

zat vanaf de oprichting in het bestuur van Mentorschap

Netwerk Nederland en zij was als voorzitter van de stuuren

begeleidingsgroep een belangrijke stuwende kracht

achter het project ‘Mentorschap op Maat GGZ’.

Zij wilde graag opkomen voor kwetsbare mensen en vond

mentorschap een goede en belangrijke beschermingsmogelijkheid

voor mensen die de zorg, die hun wordt

geboden, niet altijd goed kunnen beoordelen en die

gemakkelijk tekort gedaan worden. Het ging haar niet

alleen om de vertegenwoordigende functie van de mentor,

maar ook – zo niet meer – om de steun die een mentor kan

geven aan iemand om voor zichzelf op te komen.

Zij bekeek de huidige bezuinigingen in de zorg met

grote zorg en zocht mogelijkheden om mensen te

enthousiasmeren en samen te brengen om toch de

nodige steun te bieden. De kracht en drive waarmee ze dit

deed, samen met haar plezierige wijze van samenwerken,

maakte haar voor ons uniek.

Wij zullen haar missen om wie zij was. Haar inspiratie blijft

voortbestaan.

Nico Heinsbroek,

directeur Mentorschap Netwerk Nederland

Mentor gezocht in harlingen

Voor man van 48 jaar

Door overmatig alcoholgebruik is er cognitieve beschadiging

ontstaan en zijn de familierelaties verstoord.

Na 20 jaar wonen op straat verblijft meneer, met 6 andere

bewoners, in een woonvorm van GGZ.

Gezocht:

een mentor om een vertrouwensrelatie mee op te bouwen

en te ondersteunen bij het nemen van beslissingen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ingeborg van der Cingel,

projectcoördinator, telefoon (030) 230 71 90 of 06-524 970 51.

Of kijk op www.mentorschap.nl onder regio’s om contact op te nemen

met de regiocoördinator bij u in de buurt.

Colofon

Deze nieuwsflits wordt onder alle belangstellenden, medewerkers en

cliënten(organisaties) binnen de GGZ verspreid.

Redactie Ingeborg van der Cingel, Ans Verdonck

Teksten Tiggelen Communicatie

Vormgeving CreCs Creatie & Concept

More magazines by this user
Similar magazines