Jaarverslag 2007 - Joods Historisch Museum

jhm.nl

Jaarverslag 2007 - Joods Historisch Museum

en Max de Matze bewonen nu de Obbene Sjoel en kregen in het

afgelopen jaar al meer dan 190 groepen op bezoek. Thans wordt

veel aandacht besteed aan publiciteit en marketing om dat aantal

nog te vergroten. Het Kinder museum als ontmoetingsplaats is in

het afgelopen jaar een succes gebleken; de vele mogelijkheden

die dit unieke concept biedt zullen wij zeker verder uitwerken.

Ook biedt het Kinder museum dit jaar al nieuwe mogelijkheden

om met speciale activiteiten kinderen te betrekken bij de tijdelijke

tentoonstellingen.

Vermeldenswaard is het verjaardagsfeestje van een 85­jarige,

dat op uitdrukkelijk verzoek in het Kindermuseum plaatsvond.

Publicitair was het bezoek van de kritische jury van Avro’s

Museumbende succesvol.

Voor de midden­ en bovenbouw van het basisonderwijs werden

twee nieuwe educatieve programma’s ontwikkeld: Thuis bij de

familie Hollander en Max de Matze en Max de Matze en zijn broodfamilie.

Met dit lesmateriaal kunnen leerkrachten en leerlingen

hun museumbezoek op school voorbereiden, verwerken en in

een bredere context zetten.

Ontmoetingen

Het vernieuwde museum is het fundament waarop wij verder

kunnen bouwen. Het beleid voor de komende periode is geformuleerd

met de woorden verleiden, verbinden en ontmoeten.

Hoe verleiden wij zoveel mogelijk mensen tot een bezoek aan het

museum en hoe binden we die bezoekers, maar ook de buurt en

de samenleving, aan het museum? En ten slotte: hoe geven we

vorm aan een ontmoeting met de joodse cultuur en aan de ontmoeting

tussen verschillende culturen.

Onze ambities zijn nog lang niet uitgeput en wij hopen samen

met u verder te mogen en kunnen bouwen aan ons museum.

Wij hopen dat in lijn met de oorspronkelijke functie van de vier

oude synagogen – letterlijk plaatsen van samenkomst – het museum

zich verder zal ontwikkelen tot een werkelijke ontmoetingsplaats

van mensen, culturen en ideeën.

Joël Cahen, directeur

6 jaarverslag jhm 2007

Financiële ondersteuning

Subsidiënt

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voor behoud, restauratie en uitbreiding van de collectie

Begunstigers

Stichting Vrienden van het Joods Historisch Museum

Stichting Maror­gelden Overheid

Stichting Collectieve Maror­gelden Nederland

Provincie Noord­Holland

Bernard van Leer Foundation

Frits and Rita Markus z.l.

Stichting Will en Rita Jaeger Fonds

Hein en Lilian Beuth

Stichting Iton

The Broere Charitable Foundation, in gratitude of the contribution

of the Jewish people to Dutch Society

Foundation for the Jewish Historical Museum in Amsterdam, Inc.

Stichting Levi Lassen

Mondriaan Stichting

vsB Fonds

Turing Foundation

Kempen & Co

Kardan N.V.

Mozes Staszewski

sns Reaal Fonds

Europese Commissie – Onderwijs & Cultuur

Prins Bernhard Cultuurfonds

Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs­ en Dienstslachtoffers

Stichting Centraal Israëlitisch Weeshuis in Nederland

Stichting Dioraphte

Lexhanna Stichting

Hovago Holding Bv

Stichting Democratie en Media

Nederlands­Israëlietische Instelling voor Sociale Arbeid (nIIsa)

FInanCIële OndersteunIng 7

More magazines by this user
Similar magazines