500ste verjaardag van 100 euro goudstuk de geboorte van Mercator

treasury.fgov.be

500ste verjaardag van 100 euro goudstuk de geboorte van Mercator

MUNTINFO 58

het magazine van de koninklijke munt van belgië

500ste 100 euro goudstuk

verjaardag van

de geboorte van Mercator

oktobeR 2012

Voorwoord 2

Zoekertjes 2

Numisbrief nr. 70 2

Coins of All Nations

(Hongarije-Oekraïne-Polen) 3

Buitenlandse

muntuitgiften 4

e100 Mercator 6

e2-stukken 8

Medaillereeks

Belgische Folklore 9

De Belgische

Koninginnen

op medailles 10

12 1/2 Euro

Koningin Paola 11

Prooflike - set 2012 12


Voorwoord

Beste Muntliefhebber,

Het is voor mij een ware eer en genoegen om als nieuwe Muntmeester deze

uitgave (ondertussen de 58e) van Muntinfo te mogen inleiden.

Ik wens dan ook vooreerst mijn voorganger, Dhr. Serge Lesens van harte

bedanken voor zijn inzet en toewijding tijdens zijn periode van Muntmeester a.i.

In deze editie van de Muntinfo wordt een bijzondere wetenschapper in de

spotlights geplaatst die door zijn visie en kennis als één van de invloedrijkste

ontdekkers uit de geschiedenis beschouwd kan worden. Mercator, want over

hem hebben we het, zorgde er immers voor dat de wereld zich opende voor

de vele ontdekkingsreizigers door zijn revolutionaire visie op de cartografie.

Ter ere van de 500e verjaardag van zijn geboorte werd een schitterende munt

van 100 Euro ontworpen. Een bijzonder mooi eerbetoon aan een uitzonderlijke

persoonlijkheid.

Na onze koningen worden nu ook onze koninginnen geëerd door middel van een

goudstuk van 12 1/2 Euro. De eerste koningin die deze eer te beurt valt is onze

huidige vorstin, Koningin Paola.

Een aantal ‘vaste’ rubrieken komen ook in deze editie aan bod, zoals : de ‘Coins

of all Nations’, de verzameling speciale 2 Euro-stukken die de diverse Eurolanden

uitbrengen (en die op die manier steeds uitgebreider wordt) en uiteraard

de (jaarlijkse) uitgifte van de prooflike reeks.

Wij kijken ook nu weer over onze grenzen zodat wij enkele bijzondere munten

kunnen aanbieden aan onze trouwe

leden.

Ik wens alle lezers bijzonder veel

leesplezier en hoop dat de Muntinfo

ook deze keer weer interessante

informatie oplevert voor onze leden.

Rest mij om u te bedanken voor het

vertrouwen en u te verzekeren van

mijn inzet om de nodige continuïteit

te verzorgen en de Munt door de

moeilijke EURO-tijden te loodsen.

Met vriendelijke groeten,

Bernard Gillard

Zoekertjes

ZoeK

Diverse herdenkingsstukken van 2 euro:

- Finland 2004

- Duitsland 2006 (de 5 munttekens)

- Duitsland - 50 Jaar Verdrag van Rome (5 munttekens)

- Slovenië - 50 Jaar Verdrag van Rome

- Duitsland - 10 Jaar eMU (2009) (5 munttekens)

CASSART Marie-Esther

13, rue Saint Foin - 5020 VEDRIN

081/21.42.69 - 0478/25.71.86

ZoeK

Monnaie Info N° 8 (Septembre 1996)

DURAY Jean-Pierre

34, rue Fernand Vinet

7060 SOIGNIES - 067/ 33.24.51

ZoeK

Numisbrief N° 48 (100 Jaar Hergé)

VAN PARYS Walter

Einde Were 900

9000 GENT - 09/269.04.01

NUMISBRIEVEN

Sinds 1999 werd door de Post en de Munt een

gezamenlijk filatelistisch en numismatisch product

uitgegeven: de numisbrieven, waarbij een

nieuwe postzegel gekoppeld werd aan een door

de Munt geslagen penning met het zelfde thema

als de postzegel.

Dit jaar besliste de Belgische Post echter niet

meer door te gaan met de numisbrieven en daarom

stellen wij u nu het allerlaatste exemplaar

voor uit de reeks.

Numisbrief N°70 is een eerbetoon aan Koningin

Paola en haar actieve rol die zij speelt in de socio

- culturele sector.

PRIJS 15,75 e


Coins of All Nations

In de “Coins of All Nations”-verzameling richten we

ditmaal onze blik op het oosten van het oude continent.

Het betreft drie staten die sinds de val van de Berlijnse

Muur in 1989 meer en meer geïntegreerd werden

in de Europese eenheid. Polen en Hongarije zijn

al enkele jaren lid van de Europese Unie; oekraïne

maakt weliswaar geen deel uit van de EU maar in

afwachting van een eventuele toetreding is het toch

een volwaardige handelspartner.

Hoe dan ook, de drie landen hebben nog steeds hun

eigen munteenheid en wij moeten dus nog steeds

naar de bank om “geld te wisselen” als we er naar

toe reizen.

Ook verkrijgbaar:

Album (leeg) 20,00 e

Pakket plastiek insteekhoezen

(10 stuks) 6,00 e

Pakket van 3 sets

PRIJS 45 e

Voor Polen betreft het de zloty, voor Hongarije, de

forint en voor Oekraïne de hryvnia.

De kleurrijke verpakking van de sets geeft ons alvast

zin om de drie landen beter te leren kennen!

MUNTINFO 58 • 3


MUNTINFO 58 • 4

Nieuwe Buitenlandse Muntuitgiften

Zoals steeds hebben we geprobeerd een aantal interessante buitenlandse munten te selecteren

waarvan we denken dat deze ook de Belgische muntverzamelaars kunnen aanspreken.

Ditmaal bieden wij u de jaarreeks van Malta aan, twee kleine goudstukjes die

de ramp met de Titanic en de naamgever van het Amerikaanse continent herdenken, twee

stukken opgedragen aan Abbe Pierre en een klein stuk van 5 euro Aboe Simbel.

MALTA - JAARSeT 2012

PRIJS 42,50 e

Malta geeft net als de meeste andere Europese

landen een jaarlijkse muntenreeks uit met alle euro

denominaties in muntfrisse kwaliteit. In tegenstelling

tot die landen koos de Centrale Bank echter wel een

andere soort verpakking (een luxedoos) en bovendien

bevat de jaarset 2 verschillende stukken van 2

Euro en een themapenning.

Dit jaar gaf Malta inderdaad naast het gewone stuk

van 2 Euro ook een speciaal herdenkingsstuk uit dat

gewijd is aan de eerste wetgevende verkiezingen die

er werden gehouden. Dit stuk is overigens het eerste

in een reeks van vijf stukken die de volgende jaren de

evolutie van het eiland van kroonkolonie tot volledig

onafhankelijke staat zal illustreren.

De set bevat bovendien een prachtig uitgevoerde replica

van een oud muntstuk uit de Punische periode.


10 / 50 eURo ABBe PIeRRe

De in Frankrijk haast legendarische Abbé Pierre prijkt niet alleen op

het nieuwe 2 Eurostuk van onze zuiderburen maar hij wordt tevens

geportretteerd op nieuwe zilver- en goudstukken van

10 en 50 Euro. Wij hebben voor u de hand kunnen

leggen op een aantal exemplaren van deze fel begeerde

herdenkingsmunten die door de Parijse

Munt op een uiterst fraaie manier vorm werden

gegeven.

KeNMeRKeN

Nominale Waarde 10 Euro

Legering Ag 900

Diameter 37 mm

Gewicht 22 g

Oplage 10.000 ex.

Prijs 67 e*

TWee KLeINSTe GoUDSTUKJeS

Door de hoge goudprijs scoren de zeer kleine goudstukjes erg hoog

op de internationale verzamelaarsmarkt. Enkele staten en uitgeversbedrijven

hebben zich inderdaad gespecialiseerd in de uitgifte

van deze kleinoden, die ondanks hun kleine formaat juweeltjes zijn

wat de gravures en afwerking betreft.

De twee stukjes die wij u hierbij voorstellen hebben een nominale

waarde van 1 New Zealand Dollar en werden uitgegeven door de

Cook Islands, een eilandengroep in de Stille Oceaan die onder

Nieuw-Zeeland vallen en dus lid zijn van de Commonwealth.

Daarom dragen zij op de voorzijde een portret van Koningin Elisabeth

II. De keerzijde herdenkt de 100ste verjaardag van de ramp

met de Titanic en de 500ste verjaardag van het overlijden van de

Florentijnse ontdekkingsreiziger Amerigo Vespucci, die voortleeft

via de naam van het Amerikaanse continent.

KeNMeRKeN

Legering Au 999

Diameter 11 mm

Gewicht 0,5 g

Oplage 15.000 ex.

Prijs 70 e*/stuk

* prijzen onder voorbehoud van de koersschommelingen op de edelmetaalmarkt

5 eURo ABoe SIMBeL

Ook de Franse Munt geeft gouden ministukjes uit, die ondanks hun

klein formaat echte grafische pareltjes zijn. Ditmaal kunnen we onze

klanten het stukje van 5 Euro aanbieden die het mondiaal UNESCO

erfgoed met de tempels van Aboe Simbel in the picture zet. De wereldberoemde

beelden die zo typisch zijn voor Egypte en onze kijk op

die beschaving hebben gevormd werden op een erg fraaie manier

gegraveerd. Dit stukje zal zeker een bijzonder plekje krijgen in uw

verzameling.

KeNMeRKeN

Legering Au 999

Diameter 11 mm

Gewicht 0,5 g

Oplage 10.000 ex.

Prijs 70 e*

KeNMeRKeN

Nominale Waarde 50 Euro

Legering Au 920

Diameter 22 mm

Gewicht 8,45 g

Oplage 1.000 ex.

Prijs 500 e*

MUNTINFO 58 • 5


100 euro goudstuk

MUNTINFO 58 • 6

500 ste verjaardag van de geboorte van

Sinds de eerste uitgifte van een goudstuk van 100 euro in 2002 is dit stuk het kroonjuweel

onder de Belgische herdenkingsmunten. Het thema van deze stukken wordt dan ook uitsluitend

voorbehouden voor dynastieke verjaardagen, herdenkingen van belangrijke gebeurtenissen

uit onze vaderlandse geschiedenis of om eer te bewijzen aan landgenoten

wier faam tot ver buiten onze landgrenzen reikt. en dit geldt zeker voor de persoon die de

Koninklijke Munt dit jaar heeft gekozen om op haar goudstuk te prijken: Gerard Mercator;

de man die de cartografie opnieuw uitvond en zonder wie de vele ontdekkingsreizen uit

die periode niet mogelijk waren geweest.

Gerard Mercator

Gerard Mercator Rupelmundanus werd geboren op

5 maart 1512 te Rupelmonde ( Kruibeke). Zijn echte

naam is Gerard De Cremer, maar na zijn studies aan

de universiteit van Leuven gaat hij zijn naam verlatiniseren

zoals toen gebruikelijk was bij geleerden.

Opvallend is de toevoeging ‘Rupelmundanus’ wat

wijst op grote trots over zijn geboorteplaats.

Mercators ouders, afkomstig uit het Duitse Gangelt,

bezoeken vaak de streek rond Rupelmonde. Door de

steun van zijn oom kan Gerard Mercator de beste

opleidingen volgen te ’s Hertogenbosch bij de humanistische

toneelschrijver Marcropedius, bij de Friese

geograaf Gemma Frisius en in het atelier van de

getalenteerde goudsmid, graveur en globebouwer

Amyricius uit Leuven.

Mercator huwt met Barbara Schellekens uit Leuven

bij wie hij zes kinderen krijgt. Daarvan is zoon Rumold,

die na zijn vaders dood Mercators postume werk publiceerde,

de bekendste. Na zijn studie- en leertijd

vestigt Mercator zich als zelfstandig instrumentenbouwer

en zet zijn eerste stappen als geograaf en

globebouwer voor belangrijke opdrachtgevers als

Karel V.

In het milieu van wetenschappers en denkers, waar

Mercator zich in beweegt, staat het humanisme centraal.

Met de ontdekkingen van de Nieuwe Wereld

en met de nieuwe wetenschappelijk kennis die via

de boekdrukkunst verspreid kan worden, trachten

ze de grenzen van het menselijk weten en kunnen te

verleggen. Mercator publiceert zelf een boek over

het gebruik van het sierlijke ‘Italische schrift’ dat het

moderne denken veruiterlijkt.

De globes en kaarten symboliseren deze ontdekkingsreis

naar kennis uit de Renaissance. De plannen

van de jonge Mercator zijn grenzeloos, want hij

wil niet alleen de aarde maar ook de gehele kosmos

in kaart brengen. En dat vanaf het ogenblik van de

schepping tot in zijn eigen tijd. Echter, op het hoogtepunt

van de godsdienstperikelen van de 16de eeuw,

wordt Mercator opgesloten in de Graventoren van


Mercator

Rupelmonde. Hij overleeft en onder de belofte om er

een universiteit te mogen oprichten verhuist Mercator

met zijn familie uiteindelijk naar Duisburg. Daar

slaagt hij erin zijn belangrijkste werk te publiceren,

ondermeer zijn eerste baanbrekende kaart van

Europa die voor het eerst bevindingen bevat die de

aloude theorieën van Ptolomeus corrigeren.

Hij verfijnt zijn kennis als cartograaf en ontwikkelt de

revolutionaire Mercatorprojectie, die zelfs vandaag

nog voor de scheepvaart van belang blijft. Het blijft

onmogelijk om de bolvormige oppervlakte te projecteren

op een plat vlak zonder dat er vervormingen

optreden. Mercators’ projectie, gebaseerd op zijn

kennis van de kompaswerkingen, gaat bewust om

met die vervormingen zodat ze uiterst gebruiksvriendelijk

worden voor scheepsnavigatie. Hij gebruikte

tevens voor het eerst de term Atlas voor zijn publicatie

van een verzameling landkaarten die de aandacht

op verschillende delenvan de wereld richt.

Mercator overleed op 2 december 1594 te Duisburg,

maar zijn erfenis als wetenschapper en cartograaf

heeft eeuwenlang volgelingen beïnvloedt en spreekt

ook vandaag onverminderd tot de verbeelding.

een schitterend gouden eerbetoon

De voorzijde van dit prachtig uitgevoerd muntstuk

draagt het archetypische portret van Mercator tegen

de achtergrond van een globe met vermelding van

zijn naam en de data 1512 en 2012

De keerzijde vertoont de gestileerde kaart van de Europese

Unie, de twaalf sterren die deze unie symboliseren,

het jaartal 2012 en de nominale waarde 100

EURO, omgeven door de landsaanduiding BELGIQUE

– BELGIE – BELGIEN.

Het muntstuk werd in een schrijntje verpakt en voorzien

van een genummerd certificaat.

KeNMeRKeN

Nominale Waarde 100 Euro

Legering Au 999

Diameter 29 mm

Gewicht 15,55 g

Oplage 2.000 ex.

Uitvoering Proof

Graveur-ontwerper Luc Luycx

Prijs 770 e*

Voor de tekst van de korte biografie gebruikten wij

de website www. mercator-2012.be. Op deze website

kunt u terecht voor meer informatie over Mercator

en over de organisatie van evenementen rond zijn

500ste verjaardag.

* prijzen onder voorbehoud van de koersschommelingen op de edelmetaalmarkt

MUNTINFO 58 • 7


Foto “Kathedraal Burgos”

EXCLUSIEF

MUNTINFO 58 • 8

2 Euro stukken

De verzameling speciale 2 euro-stukken blijft zich verder uitbreiden. opnieuw bieden wij

onze klanten de mogelijkheid om deze verzameling te blijven opvolgen en presenteren wij

vijf nieuwe stukken. Het gaat telkens om ongecirculeerde exemplaren die individueel in

een plastic zakje werden verpakt.

LUXeMBURG Oplage: 1,4 miljoen stukken

De Luxemburgers

lieten zich eens

te meer inspireren

op hun

dynastiek

verleden bij

de keuze van

het thema van

2012. Dit jaar is

het precies 100

jaar gelden dat Guillaume

IV (of Willem IV)

overleed. Guillaume IV was de zoon van Adolphe,

de eerste moderne “Luxemburgse” Groothertog. Hij

volgde zijn vader op aan het hoofd van het kleine

Groothertogdom in 1905 maar stierf reeds zeven jaar

later. Vervolgens zouden zijn beide dochters (Marie

Adelaide en Charlotte), zijn kleinzoon (Jean) en achterkleinzoon

(Henri) hem opvolgen. Het nieuwe stuk

van 2 Euro beeldt zowel Guillaume IV als de huidige

Groothertog Henri af.

DUITSLAND Oplage: 30 miljoen stukken

Ondertussen zijn

onze oosterburen

al aan het

zevende gedenkstuk

van

2 EURO toe

uit de reeks

die alle Bundesländer

zal

uitbeelden. Ditmaal

is Beieren

aan de beurt en het stuk

draagt de afbeelding van Slot Neuschwanstein. Het

voor de excentrieke Koning Ludwig II gebouwde

sprookjeskasteel, waar nooit een persoon gewoond

heeft, werd zes weken na het overlijden van de koning

reeds een toeristische topattractie. Walt Disney

liet zich inspireren door dit kasteel en zijn Kasteel

van Doornroosje is dan ook een getrouwe kopie van

Neuschwanstein.

SPANJe Oplage: 8 miljoen stukken

In Burgos staat één

der mooiste en

indrukwekkendste

gotische

kathedralen

van Spanje.

Het wekt dan

ook geen verwondering

dat

deze kathedraal

reeds sinds 1984 ingeschreven

werd in het

UNESCO - werelderfgoed.


FRANKRIJK Oplage: 1 miljoen stukken

Honderd jaar geleden werd

Henri Antoine Grouès,

die later zou bekend

worden onder de

naam Abbé Pierre,

geboren in Lyon. Hij

is de stichter van de

Emmaüs - beweging

die zich inzet voor

de armen en daklozen.

Abbé Pierre is bij onze

Zuiderburen erg bekend en bij

de verkiezing van de Grootste Fransman eindigde hij op de

derde plaats.

PoRTUGAL Oplage: 520.000 stukken

Dit jaar werd de Portugese

stad Guimaraes uitgeroepen

tot Europese

Cultuurstad. Guimaraes,

gelegen in

het Noordwesten

van Portugal, is een

relatief kleine stad

met 50.000 inwoners

maar ze herbergt toch

een universiteit en heeft

tevens een belangrijke historische

waarde. Het is namelijk in deze stad dat de Portugese

onafhankelijkheid werd uitgeroepen en Guimaraes

werd de eerste hoofdstad van het Iberische land. De gravures

op het muntstuk symboliseren dan ook deze historische

achtergrond.

Vooral de Franse en Portugese stukken

zullen, gezien de relatief lage oplage,

snel collector’s items worden.

PRIJS 35,00 e

voor de 5 stuks

Medaillereeks

Belgische folklore

VeRWACHT !

Momenteel bereiden wij de uitgave van een nieuwe,

bijzonder fraaie reeks medailles met als thema

de Belgische Folklore”.

Elke munt zal een legendarische of mythische figuur uit de rijke

geschiedenis van België uitbeelden. Enkele voorbeelden zijn:

Lamme Goedzak, de Gilles de Binche, Tijl Uilenspiegel, Lange

Wapper, de Doudou van Mons.

De munten in deze reeks zullen verzilverde medailles zijn van

40 mm. Alvast iets om naar uit te kijken en zeker niet te missen.

Houd alvast de volgende editie van

Muntinfo in de gaten.

MUNTINFO 58 • 9

Afgebeelde medailles zijn louter indicatief en niet bindend


Foto “Koningin Astrid”

MUNTINFO 58 • 10

Belgische

De

Koninginnen

In het verleden was haast elke gebeurtenis waarbij medailles werden uitgegeven een

gelegenheid om de regerende vorst te portretteren. Daarom is het bijna onbegonnen werk

om een verzameling aan te leggen die een volledig beeld schetst van de numismatiek

van onze koningen. Indien men dan toch de dynastieke toer op wil, lijken het Koninklijk

Huwelijk, de Belgische prinsen en prinsessen, maar ook de Belgische Koninginnen ons

meer aangewezen thema’s om een medailleverzameling uit te bouwen.

In Munt Info 50 gaven we al een klein overzicht van

het Koninklijk Huwelijk. In deze aflevering willen we,

en dit naar aanleiding van de uitgifte van het eerste

goudstukje in de Koninginnenreeks, even stil staan

bij medailles die onze vorstinnen uitbeelden. Zoals

steeds spreekt het vanzelf dat in het bestek van dit

artikel geen volledige inventaris kan worden opgesteld

van deze uitgiften. Wat volgt is dus een beknopt

overzicht en per koningin stellen we één exemplaar

voor dat naar onze mening representatief is voor de

numismatiek van onze vorstinnen.

1. Koningin Louise Marie (1812 - 1850)

Louise Marie was een dochter

van de Franse koning en haar

huwelijk met Koning Leopold I,

amper 19 dagen na diens troonsbestijging,

moet dan ook worden

gezien als een louter politieke

verbintenis tussen twee bevriende naties. Het koningspaar

kreeg drie kinderen waaronder de toekomstige

Koning Leopold II. Louise Marie stierf op

jonge leeftijd in 1850 en bij die gelegenheid graveerde

Leopold Wiener de hierbij afgebeelde medaille.

2. Koningin Marie Henriëtte (1836 - 1902)

Het huwelijk van de amper 18-jarige

Hertog van Brabant (de latere

Koning Leopold II) met de

net geen 17- jarige Aartshertogin

Maria - Henriëtte van Habsburg

op 22 augustus 1853 was eveneens

een zet op het politieke schaakspel van de 19de

eeuw. Dit huwelijk kan dan ook bezwaarlijk gelukkig

worden genoemd; onze tweede koningin stierf enigszins

vereenzaamd in haar geliefde Spa in 1902. Ter

gelegenheid van dit overlijden graveerde Jules Jourdain

deze karaktervolle medaille met het portret van

een al wat oudere koningin.

3. Koningin elisabeth (1876 - 1965)

Op 2 oktober 1900 huwde Prins

Albert met Prinses Elisabeth, een

telg uit de Wittelsbach - dynastie,

die in die periode over het

Koninkrijk Beieren regeerde. Zij

was het petekind en nicht van de

wereldberoemde Keizerin Sisi van Oostenrijk. Koningin

Elisabeth ontpopte zich als een enigszins excentrieke

maar zeer geëngageerde en kunstzinnige

vorstin. Hierbij tonen wij u een charmante plaket uit

1956 (van Victor Demanet) met de afbeelding van de

koningin als frontverpleegster tijdens de Eerste Wereldoorlog.

4. Koningin Astrid (1905 - 1935)

Astrid, een Zweedse prinses

uit het regerende koningshuis,

huwde in 1926 met Kroonprins

Leopold.

Het koningspaar kreeg drie kinderen

die alle op een troon zouden

belanden: Josephine - Charlotte als gemalin van

de Groothertog van Luxemburg en beide zonen als

Koning der Belgen. Het dodelijke ongeval in 1935 te

Küssnacht, waarbij de jonge Koningin Astrid het le-


op medailles vereeuwigd

ven liet dompelde het hele land in

een diepe rouw.

Marcel Rau, de medailleur bij uitstek

van de regeerperiode van Koning

Leopold III, is de auteur van de

hierbij afgebeelde medaille die in

1937 werd uitgegeven naar aanleiding

van de Wereldtentoonstelling

van Parijs.

5. Koningin Fabiola (1928)

Het huwelijk van

Koning Boudewijn

met de

Spaanse prinses

Dona Fabiola

de Mora y

Aragon op 15 december 1960 was

het eerste huwelijk van een regerend

Belgisch staatshoofd sinds

het huwelijk van onze eerste koning

in 1832.

Carlos van Dionant, de tekenleraar

van de koninklijke prinsen, ontwierp

en graveerde enkele muntstukken

en medailles met het portret van

de koning en de koningin. De hier

afgebeelde medaille is de officiële

huldemedaille van de koningin die

door het Hof werd uitgereikt (ondermeer

aan de laureaten van de

Koningin Elisabethwedstrijd).

Koningin Louise Marie

Koningin Marie Henriëtte

Koningin elisabeth

Koningin Astrid

Koningin Fabiola

NIeUWe ReeKS

Goudstukken 12 1/2 euro

Onze Koninginnen

In 2006 werd naar aanleiding van de 175ste verjaardag

van de Belgische Dynastie een reeks opgestart

waarbij elk jaar een klein goudstukje van 12 ½ euro

werd uitgebracht met telkens een portret van onze

Vorsten.

Onze zes koningen zijn inmiddels de revue gepasseerd en gezien

het succes van deze reeks hebben we besloten om ook

onze koninginnen een passend eerbetoon te geven door de uitgifte

van dergelijk kleinood. De nieuwe reeks wordt opgestart

met het portret van Paola Ruffo di Calabria, onze huidige koningin.

Als opener voor de nieuwe reeks graveerde onze huisgraveur,

Luc Luycx, een majestueus portret dat naadloos aansluit op

de vorige reeks waarbij onze zes koningen op een numismatiek

hoogstaande manier werden afgebeeld.

KeNMeRKeN

Nominale Waarde 12 1/2 Euro

Legering Au 999

Diameter 14 mm

Gewicht 1,25 g

Oplage 6.000 ex.

Rand Glad

Prijs 95 e*

Dit goudstukje wordt enkel

in de allerhoogste proof-

kwaliteit aangeboden, verpakt

in een luxe-doosje en

voorzien van een genummerd

echtheidscertificaat.

MUNTINFO 58 • 11

* prijzen onder voorbehoud van de koersschommelingen op de edelmetaalmarkt


Bevat ook alle

munten die NIeT

voor de omloop

zijn geslagen

MUNTINFO 58 • 12

Prooflike - muntset 2012

Alle Belgische euromunten van 2012 in een weergaloze

prooflike-kwaliteit.

Sinds 2002 stelt de Koninklijke Munt van België haar

klanten in de gelegenheid om jaarlijks de euromunten

van ons land te verkrijgen in prooflike-kwaliteit.

Vandaag stellen wij u de jaarreeks 2012 voor met

acht eurostukken die met speciaal hiervoor vervaardigde

muntplaatjes werden geslagen.

Gezien het exclusief karakter van deze muntslag

wordt de oplage van deze jaarsets uitermate beperkt

gehouden. Voor 2012 werd de limiet vastgesteld op

slechts 1.850 sets. Een certificaat dat door de Muntmeesters

is ondertekend en van een individueel

nummer is voorzien, staat hiervoor borg.

• Enige, echte en officiële uitgifte

• PROOFLIKE: geslagen met speciaal

vervaardigde muntplaatjes en met

de meeste zorg behandeld bij het

opvangen en verpakken

• Bevat ook de Belgische eurodenominaties

die in 2012 niet in

circulatie werden gebracht

• Elke munt zit afzonderlijk in

een speciale transparante

beschermingscapsule opgeborgen

• Strikt gelimiteerde oplage van

1.850 sets voor 2012

• Voorzien van een genummerd en

door de Muntmeester ondertekend

echtheidscertificaat

• Verpakt in een stijlvol houten kistje

met koperen jaartal-plaatje

KeNMeRKeN

Oplage 1.850 sets

Prijs 75,00 e

muntinFo is een uitgave van koninklijke munt van belgië | Pachecolaan 32 | 1000 brussel

t 02 221 07 11 | F 02 221 07 71 | www.europemint.eu

verantwoordelijke uitgever: b. gillard | Pachecolaan 32 | 1000 brussel

nadruk verboden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

More magazines by this user
Similar magazines