intertrigo - Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

zorgvoorkennis.nl

intertrigo - Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

De expertgroep heeft smetten als volgt ingedeeld:

Smetten

Kenmerkt zich door een licht rode, intacte huid tot een felrode, glanzende, intacte huid. De

zorgvrager kan klagen over jeuk en een schrijnend/branderig gevoel.

Smetten met een nattende huid

Kenmerkt zich door een felrode, nattende en kapotte (erosieve) huid en verweking (maceratie).

De zorgvrager kan klagen over jeuk en een schrijnend/branderig gevoel. Er kan een scherpe

rode wondlijn (fissuur) zichtbaar zijn op de breuklijn van de ene helft van de huidplooi en de

andere helft.

Smetten met een geïnfecteerde huid

Naast de kenmerken van smetten zoals hiervoor beschreven kunnen een of meerdere van de

volgende klinische verschijnselen zichtbaar zijn: pustels (puistjes), natten, geel/groen exsudaat,

randschilfering, satelliet laesies (‘eilandjes voor de kust), felrode huid, pus, korstvorming en een

onaangename geur (paragraaf 3.2.).

De expertgroep is van mening dat elke zorgverlener die betrokken is bij de ADL aandacht moet

hebben voor de aanwezigheid van smetten of geïnfecteerde smetten en bij (een vermoeden op)

smetten een of meerdere van de volgende acties moet ondernemen:

- nagaan bij de zorgvrager of er eerder sprake is geweest van smetten, in welke

verschijningsvorm en hoe dit behandeld is

- het raadplegen van een meer deskundige voor advies en/of

- het inschakelen van een behandelaar voor het stellen van de diagnose en zo nodig

starten van een behandeling en/of

- het stellen van de diagnose en het starten van een behandeling (indien men daar toe

bevoegd is).

Aanbevelingen

Deel smetten in naar verschijningsvorm:

- smetten

- smetten met een nattende huid

- smetten met een geïnfecteerde huid

Elke zorgverlener die betrokken is bij de ADL moet aandacht hebben voor de aanwezigheid van

smetten en onderneemt een of meerdere van de volgende acties bij (een vermoeden op)

smetten:

- nagaan bij de zorgvrager of er eerder sprake van smetten is geweest, in welke

verschijningsvorm en hoe dit behandeld is

- raadpleeg een meer deskundige voor advies en/of

- schakel een behandelaar in voor het stellen van de diagnose en zo nodig starten van

een behandeling en/of

- stel de diagnose en start een behandeling (indien men daar toe bevoegd is).

Richtlijn Smetten (intertrigo) preventie en behandeling

28

More magazines by this user
Similar magazines