intertrigo - Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

zorgvoorkennis.nl

intertrigo - Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Schakel een ergotherapeut in:

wanneer men ADL-beperkt is en/of moeite heeft preventieve maatregelen zelfstandig

uit te voeren.

bij contracturen waardoor de uitvoering van de ADL bemoeilijkt wordt en/of er meer

huidplooien ontstaan met verhoogde kans op smetten.

Een ergotherapeut kan adviseren over de manier van handelen of het gebruik van

hulpmiddelen.

4.2 Wanneer moet gestart worden met preventieve maatregelen?

Op basis van de systematische review kan geen uitspraak worden gedaan wanneer gestart moet

worden met maatregel(en) ter preventie van smetten. De aanbevelingen zijn gebaseerd op

expertmeningen en consensus.

Bij de start van het zorgproces en bij iedere verandering in de aanwezigheid van condities die

een verhoogd risico op smetten met zich meebrengen (zie paragraaf 4.1), moet gestart worden

met het toepassen van preventieve maatregelen en hier moet voortdurend aandacht voor blijven

bestaan.

Aanbevelingen

Start preventieve maatregelen bij iedereen die lichamelijke verzorging van een zorgverlener

ontvangt en een verhoogd risico heeft op het ontstaan van smetten.

4.3 Op welke momenten moet evaluatie van de preventieve maatregelen

plaatsvinden en op basis van welke criteria?

Op basis van de systematische review kan geen uitspraak worden gedaan over de momenten

waarop en de criteria waarmee de preventie van smetten geëvalueerd moet worden. De

aanbevelingen zijn gebaseerd op expertmening en consensus.

De expertgroep is van mening dat preventieve maatregelen dagelijks geëvalueerd moeten

worden. De evaluatie kan worden uitgevoerd door de betrokken zorgverlener of de zorgvrager

zelf.en gerapporteerd in het dossier van de zorgvrager.

De expertgroep is van mening dat de preventieve maatregelen geëvalueerd moeten worden op

basis van het al dan niet optreden van symptomen van smetten (zie paragraaf 3.1 en 3.2).

Wanneer ondanks het inzetten van preventieve maatregelen toch een of meerdere van de

symptomen van smetten optreden (zie Diagnostiek), is het van belang bij twijfel een meer

deskundige in te schakelen of een behandeling te starten op basis van de verschijnselen indien

men daartoe bevoegd is. (zie Behandeling).

Aanbevelingen

Evalueer de preventieve maatregelen dagelijks. Dit wordt uitgevoerd door degene die de

preventieve maatregelen toepast (de zorgverlener of de zorgvrager zelf ). Als verandering optreedt

Richtlijn Smetten (intertrigo) preventie en behandeling

32

More magazines by this user
Similar magazines