intertrigo - Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

zorgvoorkennis.nl

intertrigo - Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

kennisopname via diverse kanalen.

Verbeteracties:

De benodigde verbeteractiviteiten naar aanleiding van deze aanbeveling zullen onder 3.

kennistekort beschreven worden.

1.2 Gebrek aan continuïteit van zorgverleners

2.1 Aanbeveling

Zorg er voor dat de taken en verantwoordelijkheden rondom de zorg bij smetten voor alle

betrokkenen duidelijk zijn.

2.1.1 Verbeteracties:

Niveau zorgverlener

- Zorg er voor dat aandachtvelders voldoende tijd krijgen om hun rol binnen de afdeling

vorm te geven en te vervullen.

- Stimuleer en faciliteer dat zorgverleners de verantwoordelijkheid nemen elkaar aan te

spreken op het gedrag/handelen en zorg er voor dat dit geaccepteerd wordt binnen het

team.

Niveau team

- De taken en verantwoordelijkheden binnen het team op het gebied van de zorg bij

smetten moeten duidelijk gecommuniceerd worden binnen het team en vastgelegd

worden (bijv. m.b.v. een stroomschema).

Niveau organisatie

- Stel aandachtvelders binnen de organisatie aan, die als taak hebben kennistoepassing

in de praktijk en kennisoverdracht naar de overige collega’s. Zij worden op het gebied

van de zorg voor smetten aangestuurd door de verpleegkundig specialist

dermatologie/wondconsulent.

- Leg de rol en positie van de verpleegkundig specialist/wondconsulent binnen de

organisatie vast en geef hen de bevoegdheid om aandachtvelders/zorgverleners

inhoudelijk aan te kunnen sturen in de zorg voor smetten.

- Creëer binnen de organisatie een algemeen bewustzijn over het belang van goede zorg

voor smetten.

Niveau beroepsorganisatie

- Zorg er voor dat de verpleegkundig specialisten dermatologie/wondconsulenten de

verantwoordelijkheid krijgen en nemen om het onderwerp smetten zowel binnen de

organisatie als landelijk onder de aandacht te brengen en te houden en te zorgen voor

kennisoverdracht.

2.2 Aanbeveling

Zorg er voor dat smetten een standaard observatiepunt in de zorg wordt.

Richtlijn Smetten (intertrigo) preventie en behandeling

48

More magazines by this user
Similar magazines