Polytechniek 40jaar - Polytechniek opleiding - Polytechniek BV

oud.polytechniek.nl

Polytechniek 40jaar - Polytechniek opleiding - Polytechniek BV

P r e s e n t P r e s s

Polytechniek B.V.

Koggeweg 63

1607 MT Venhuizen

T: +31 (0228) 54 54 54

F: +31 (0228) 54 54 00

I: www.polytechniek.nl

KOELTECHNIEK VERWARMING ELEKTROTECHNIEK PROCESCOMPUTERS


A D V E R T E N T I E

COLOFON

Uitgeverij

Present Press B.V.

Nijverheidsweg 7

4104 AN Culemborg

Postbus 57

4100 AB Culemborg

T 0345 - 750 200

F 0345 - 750 249

E info@presentpress.nl

I www.presentpress.nl

Directie

Rob Kriegsman

Barry Reede

Traffic

Yolande Deuss

Accountmanagers

Mariejanne Degenkamp

Jos van der Gun

Redactie

Renate van Keulen

Vormgeving en opmaak

Cas van de Beek

Fotografie

Herman van der Veer

Opdrachtgever

Polytechniek B.V.

Coördinatie

Barry van Ikelen

Dit magazine kwam tot stand

dankzij de medewerking van

Alfa Laval

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.

CMK Luchttechniek

Heron Auto BV

Honing Metaal B.V

Jacosol Nederland bv

Omron Electronics B.V.

PBT Beveiliging & Telecom

Sercom Regeltechniek B.V.

Unisol-Paneel B.V.

Van Walraven Bouw

VDH

Auteursrechten

Het geheel of gedeeltelijk overnemen

van de inhoud zonder schriftelijke toestemming

van de uitgever is verboden.

De redactie stelt zich niet verantwoordelijk

voor eventuele onvolkomenheden.

Dit magazine is vervaardigd op

minder milieubelastend papier.

Compleet

Polytechniek is een compleet bedrijf met alle specialismen onder één dak’, hoor ik klanten vaak

zeggen wanneer zij hun keuze voor onze organisatie toelichten. En dat is precies wat wij naar de

markt willen uitdragen. We adviseren, engineren, installeren en onderhouden alle installatie disci-

plines op het gebied van utiliteit, witlof en bloembollen voor onze klanten. Ook voor de nodige

nazorg kunnen zij bij ons terecht. Alle activiteiten zijn op elkaar afgestemd. Van een grijs gebied is

geen sprake. Het woord “Poly” (= veel of meerdere) in onze naam is dan ook niet voor niets gekozen.

Compleet zijn, betekent voor ons dat we klanten ontzorgen. Kiezen voor ons is kiezen voor zeker-

heid. Dit betekent niet alleen dat we op de meeste vragen een antwoord hebben, ook de kwaliteit

van onze dienstverlening is hoog. Dat heeft alles te maken met onze mensen die zich dag in dag

uit inzetten om klanten de beste producten en service te bieden. Zij hebben de vaardigheden en

kennis in huis om ingewikkelde vraagstukken op te lossen. Opdrachtgevers weten dit en zetten de

expertise van Polytechniek graag in bij complexe projecten.

In dit magazine vindt u meer informatie over onze complete service. Lees verder en ontdek waar

40 jaar Polytechniek voor staat.

Sjon de lange,

Directeur

POLYTECHNIEK 1


In 1971 startte Jan de Lange een installatiebedrijf inWest-Friesland.

Hij voerde kleinere lokale projecten uit, voornamelijk in de

woningbouw. Het bedrijf groeide en hierdoor kwam in 1974 Piet

Mol als eerste vaste medewerker in dienst. In 1977 kwam Sjon de

Lange zijn broer versterken. Naast woningbouw richtte

Polytechniek zich ook op het leveren en implementeren van instal-

laties voor de agrarische sector. Denk bijvoorbeeld aan koelcellen.

De inspanningen van Piet van der Blonk† met het streven

naar standaardisatie en de opkomst van de computer in de

jaren ’80 zorgden voor grote ontwikkelingen. De installaties

werden steeds geavanceerder en de mogelijkheden voor

Polytechniek groeiden.

Polytechniek is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid, mede dank-

zij de schaalvergroting bij klanten. Steeds vaker ging het bedrijf de

grenzen over, onder andere naar België, Frankrijk, Duitsland, maar

ook China,Japan en Argentinië.Ook de serviceafdeling breidde uit.

Anno 2011 is Polytechniek een innovatief installatiebedrijf dat

dankzij kwalitatief hoogstaande producten en diensten een

krachtige positie verworven heeft.

Zo’n 60 medewerkers, engineren, installeren en onderhouden

koeltechnische installaties, warmtepompen, verwarming,

elektrotechniek en water- en luchtbehandeling.

Alle specialismen in huis

Aan de Koggeweg in Venhuizen is een mooi kantoor met werk-

plaats gevestigd van waaruit alle activiteiten plaatsvinden. Hier

zijn verschillende afdelingen binnen de organisatie actief om

klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. De afdeling verkoop

biedt gericht advies en is een gesprekspartner voor klanten. Roger

Fanoy is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten.

Hij coördineert samen met 3 projectleiders alle monteurs.

Na het onverwachte overlijden van Jan de Lange in 2001 maakten de

erfgenamen duidelijk het bedrijf te willen voortzetten in de stijl van hun

ouders. Hiermee werd het mogelijk voor het managementteam het

bedrijf over te nemen en het zelfstandig bestaan van Polytechniek te

waarborgen. Polytechniek koos in die tijd voor 3 peilers waar het bedrijf

zich op zou richten: witlof, bloembollen en utiliteit.

Over Polytechniek Jan de Lange

Twee tekenaars zorgen ervoor dat de ontwerpen omgezet worden

in gedetailleerde werktekeningen van de installaties. In de

werkplaats worden alle machines zo compleet mogelijk geassem-

bleerd. Dankzij een eigen paneelbouw afdeling kan een installatie

op maat worden afgewerkt. De afdeling expeditie kan snel en

adequaat, de in de werkplaats en/of paneelbouw geproduceerde

producten, op de juiste projecten bezorgen. De installateurs

hebben hun eigen specialismen en zorgen ervoor dat de installa-

ties conform installatietekeningen worden opgeleverd. Na de

overdracht komt de afdeling service in beeld. De servicemonteurs

voeren periodiek onderhoud uit en zijn 24 uur per dag bereikbaar

voor het oplossen van eventuele storingen.

Breed productenscala

Polytechniek biedt een zeer breed scala aan producten. Binnen de

koeltechniek vinden we bedrijfskoeling, warmtepompsystemen

en airconditioning. Op het gebied van verwarming biedt

Polytechniek CV-ketels, vloerverwarming, heaters en radiatoren.

Op elektrotechnisch gebied zijn er de licht- en krachtinstallaties,

LED verlichting, assimilatieverlichting en noodverlichting. Poly-

techniek is ook gespecialiseerd in meet- en regeltechniek.

Het bedrijf is dealer van de Sercom Procescomputers en biedt

PLC-regeltechniek en frequentieregelaars. Als het gaat om water-

behandeling installeert Polytechniek eb en vloedinstallaties voor

tulpenbroei, installaties voor hoge- en lagedrukbevochting en

witlof hydrocultuurinstallaties. Op het gebied van luchtbehande-

ling zijn er de installaties voor klimaatbeheersing te weten:

ventilatie en temperatuurregeling.

Samenwerking met PBT Beveiliging en Telecom BV

Om een complete dienstverlening te kunnen bieden, werkt

Polytechniek samen met betrouwbare partners. Een van hen is

2 POLYTECHNIEK POLYTECHNIEK 3


Sjon de Lange:

“Door efficiënt te denken en te werken, kunnen we klanten een snelle en kwalitatief hoogwaardige

service bieden. De werkplaats is ingericht om installaties te maken en te testen. Omdat we de

paneelbouw zelf verzorgen, kan alles op maat worden gemaakt. We maken onze producten van de

grond af aan en hebben alles in eigen hand om kwaliteit te kunnen garanderen.

PBT Beveiliging en Telecom BV, specialist op het gebied van

elektronische beveiligings- en telecommunicatiesystemen. PBT

installeert diverse beveiligings- en telecomsystemen bij de

opdrachtgevers van Polytechniek. Directeur Marko Post vertelt:

“Wij bieden niet alleen kwaliteitsproducten tegen een zeer scher-

pe prijs, maar vertalen moderne en hoogwaardige technologie

naar oplossingen die voor het gewenste effect zorgen.We hebben

alle beveiligings- en telecomdiensten in huis. Klanten hebben één

aanspreekpunt en daarmee bieden we hen totale ontzorging.

We zijn betrokken en zeer gemotiveerd. In dat opzicht passen we

uitstekend bij Polytechniek. De relatie tussen onze bedrijven is

zeer goed. We kennen de branche en weten waar klanten

behoefte aan hebben.”

Innovatie

Aansluitend aan de werkplaats heeft Polytechniek een ruimte

waar nieuwe oplossingen ontwikkeld en getest worden, meestal

op aanvraag van de klant. Polytechniek houdt innovaties nauw-

lettend in de gaten en is specialist op het gebied van duurzame en

energiebesparende oplossingen.

Opleiding

Binnen Polytechniek staan de werknemers centraal. Er is dan ook

veel aandacht voor mensen en hun ontwikkeling. Monteurs wor-

den regelmatig bijgeschoold om hun werk naar de huidige maat-

staaf te kunnen uitvoeren. Naast hun vakdiploma’s en diploma’s

op het gebied van veiligheid hebben zij het VCA 1 en/of VCA 2

diploma. Polytechniek is een Kenteq erkend leerbedrijf. In de eigen

opleidingsruimte verzorgt Polytechniek meerdere cursussen,

waaronder de cursus “bedrijfsorganisatie” die alle medewerkers

binnen het bedrijf momenteel volgen. Op die manier hoopt

Polytechniek beter voorbereid te zijn op de toekomst.

4 POLYTECHNIEK POLYTECHNIEK 5

O

A D V E R T E N T I E

Luchtkanalen

Spiraalbuizen

Roosters

Afzuigkappen

Plaatwerk

HONING METAAL BV

Luchttechniek en metaalbewerking

0228-350950 info@honingmetaal.nl


Utiliteit

Accountmanager Barry van Ikelen:

“Een deel van de opdrachten komt voort uit aanbestedingstrajec-

ten. Maar Polytechniek wordt door opdrachtgevers en aannemers

ook gevraagd als partner in het bouwteam. In dit geval kunnen wij

ons specialisme al in een vroeg stadium inzetten. Een goed advies

is essentieel. Als accountmanager heb ik op dat gebied een

belangrijke taak. Wanneer de opdracht een feit is, wordt een

projectleider aangesteld. De projectleider begeleidt en coördineert

vanaf dat moment alle fases in het project en is het aanspreekpunt

voor de bouwpartners. Hij is dan ook verantwoordelijk voor de

planning en uitvoering van het project. De werkvoorbereiding gaat

aan de slag om op basis van beschikbare werktekeningen het

installatieontwerp te maken. Tijdens het ontwerp wordt rekening

gehouden met efficiency en met de praktische uitvoer. Is het

ontwerp definitief, dan gaan de monteurs op locatie of in de werk-

plaats aan de slag. Hier worden de materialen op maat gemaakt.

6 POLYTECHNIEK

Installatie voor Asia Express Food

Polytechniek heeft in het nieuwe pand van Asia Express Food de

klimaatbeheersing, verwarming, airconditioning, elektra, brandbe-

veiliging, noodverlichting en het water gerealiseerd. Het gaat om

een distributie centrum met kantoorgebouw van totaal 10.000

m2. Projectleider Geert Dijkman: “Asia Express Food heeft gekozen

voor installaties van een zeer hoog niveau. Bijzonder is de keuze

voor LED-verlichting. Voor een distributie centrum is dit echt

vooruitstrevend. Als projectleider ben je het aanspreekpunt voor

de klant. Je stuurt de afdelingen binnen het bedrijf aan en

coördineert. Ook overleg met andere uitvoerende partijen is een

belangrijk onderdeel”.

Vandersterre Groep Packaging BV

Vandersterre Groep Packaging, voorheen De Graaff Kaas te

Grootebroek, breidt uit met een nieuw pand. Polytechniek is hier-

bij in een vroeg stadium door Bouw Contracters West (BCW) en

Vandersterre Groep Packaging benadert om deel te nemen in

het bouwteam. In samenwerking met Bouw Contracters West

is de werktuigbouwkundige installatie volgens de klantspecifi-

caties door Polytechniek opgesteld in een Programma van

Eisen. Piet Lakeman BCW “Dit stadium is zeer intensief en we

gaan dan ook zorgvuldig te werk. Het plan moet tenslotte wel

overeenkomen met het idee dat de opdrachtgever voor ogen

heeft gehad. Alle essentiële informatie en wensen moeten

worden geïnventariseerd en verwerkt in het plan”.

Met het Programma van eisen is Vandersterre Groep Packaging

de markt opgegaan en heeft voor een concurrentievergelijk

diverse aanbieders uitgenodigd. Dhr. Frank de Graaff,

Vandersterre Groep Packaging: “Polytechniek is een partij die

goed bekend staat in de regio. De nuchtere mentaliteit van de

medewerkers draagt bij aan een prettige samenwerking “.

Polytechniek verzorgt de klimaatbeheersing in de kantoren,

verwarming, airconditioning, perslucht, reinigingswater, koel-

water, vacurain hemelwater en de loodgieterwerkzaamheden.

“Wij zijn verantwoordelijk voor de complete werktuigbouw-

kundige installatie”, vertelt projectleider Jeroen Schouten. Wat

techniek betreft heeft dit project een aantal opvallende

kenmerken. Zo is met de installaties rekening gehouden met de

HACCP richtlijnen. Dit is terug te zien in de RVS goten en putten

voor bijvoorbeeld afvalwater, roestvrijstaal sanitair in de

verwerkingsruimtes, installatiezuilen en hoge druk installatie.

Polytechniek is de aangewezen partij voor een complex en

omvangrijk project als dit.

Polytechniek is een deskundig

partner op het gebied van utiliteitsprojecten

en verzorgt koeling,

verwarming, luchtbehandeling,

elektrotechniek, gebouwbeheer,

systemen, netwerkbekabeling en

andere installatietechnieken voor

gebouwen met diverse doeleinden.

POLYTECHNIEK 7


Bloembollen

West-Friesland is dé bloembollenregio van Nederland. Niet voor niets heeft Polytechniek zich

gespecialiseerd in het maken en monteren van installaties voor deze sector. Bij de teelt van bollen

en broei van tulpen is een goed klimaat onmisbaar.

Polytechniek biedt installaties voor het drogen en bewaren

van bloembollen, het broeien van tulpen op stromend water

en de inrichting van plukhallen waar licht, temperatuur en

luchtvochtigheid uitstekend gestuurd kunnen worden. Op die

manier wordt de kwaliteit gegarandeerd en kunnen onderne-

mers op een duurzame manier de beste resultaten bereiken.

Ethyleengestuurde ventilatie

Zure tulpenbollen produceren ethyleen. Dit kan tijdens het

bewaren van de bollen zorgen voor grote schade. Dankzij een

geïntegreerd systeem van volautomatische ventilatie op basis

van de Sercom-ethyleenregeling worden de tulpenbollen opti-

maal bewaard en bewaakt! Ventilatie op maat dus, waardoor

zoveel mogelijk energie wordt bespaard en de tulpenbollen zo

weinig mogelijk uitdrogen en aan ethyleen worden blootgesteld.

Waterbroei

Tulpen broeien op water biedt veel voordelen. De bollen zijn

schoon en daarmee ook geschikt voor verre en moeilijke afzet-

markten. Ook heeft het broeien op water als voordeel dat de

kwaliteit geoptimaliseerd kan worden en de tulpen zich sneller

laten verwerken. Polytechniek biedt compacte waterbehande-

linginstallaties voor waterbroei met een relatief kleine watervol-

ume. Voorzien van onderhoudsarme trommelfilters welke in

eigen beheer ontworpen en gebouwd zijn. Bij de waterbroei is

het belangrijk om schadelijke organismen te bestrijden.

Polytechniek assembleert, installeert en onderhoudt toestellen

die het water ontsmetten middels UV-c straling.

Hogedrukbevochtiging

Het pelrijp maken van tulpenbollen is een tijdrovend en zeer pre-

Sales Manager Jan Koopman:

“Wij hebben veel kennis van het teelt- en broeiproces van bloembollen.

Dat is ontzettend belangrijk wanneer je in een dergelijke

branche opereert. In eerste instantie zit ik aan tafel als adviseur.

Bij de teelt en broei van bloembollen komen veel aspecten kijken.

Dankzij onze installaties is het mogelijk klimaat en voeding optimaal

af te stemmen op iedere fase in het proces.”

cies werk. Het resultaat valt of staat met het slagen van de prepa-

raties. Met een stoombevochtiginginstallatie van Polytechniek

kunnen ook ongespoelde bollen goed pelrijp worden gemaakt,

zonder dat de aanwezige grond gaat “versmeren”

Bedrijfskoeling

Polytechniek gaat mee met de toekomst. Zo werd bij G. Oud &

Zn. in Andijk, met het milieuvriendelijke ammoniak, een zeer

energiezuinige directe pompkoelinstallatie gebouwd.

Op dit moment wordt er weer één geïnstalleerd bij De Jong

Lelies te Andijk. De koelinstallaties zijn zo ontworpen, dat er in

de toekomst uitbreiding mogelijk is om nog meerdere cellen

op deze koelinstallatie te kunnen aansluiten. Met behulp van

de Sercom procescomputer wordt het klimaat in deze cellen

centraal gestuurd.

Ronico

Polytechniek heeft bij Niels en Robert de Wit (Ronico B.V.) voor het

nieuwe pand een moderne indirecte ammoniak/glycol koelinstal-

latie, verwarming, airconditioning, elektra, brandbeveiliging,

noodverlichting en het water verzorgd. Dit alles inclusief

besturingstechniek.

Wagemaker Flowers

Broeierijbedrijf Wagemaker Flowers heeft in de nieuwe kas en

cellen geavanceerde installaties laten plaatsen door Polytechniek.

Het gaat om duurzame installaties waarbij warmte ook uit de

bodem wordt gewonnen. Deze installatie is in samenwerking

met Sixways te Nibbixwoud ontworpen. Bij dit zéér energiezui-

nige ontwerp zijn alle standaard normen losgelaten en

capaciteiten opnieuw berekend. Het resultaat mag er zijn, een

bedrijf dat voorzien van de nieuwste technieken op alle gebie-

den, zeer zuinig zijn tulpen kan prepareren en broeien.

8 POLYTECHNIEK POLYTECHNIEK 9


Witlof

Nederland is samen met België en Frankrijk de belangrijkste wit-

lofproducent ter wereld. Voor het telen van witlof is een specifiek

klimaat nodig en zijn specialistische installaties vereist.Bemesting

moet tijdens de trek continu worden bewaakt en aangepast.

Voorheen was grondteelt gebruikelijk. Sinds de jaren ’80 is er

sprake van een omslag naar hydrocultuurinstallaties. Dit product

is het resultaat van jarenlange research en een brede praktijkerva-

ring. Polytechniek is specialist als het gaat om deze installaties en

wereldwijd marktleider.

De witlofinstallaties bestaan uit water- en luchttechniek,

koeling, verwarming, bemestingssystemen, hogedrukbevochti-

ging en computersturing. Dit laatste gebeurt met behulp van de

Sercom procescomputer die zorgt voor volautomatische

bemesting en koeling met buitenlucht wanneer die lager is dan

de gewenste trekceltemperatuur. De systemen worden in de

werkplaats voorgemonteerd waardoor op locatie in zeer korte tijd

kan worden opgebouwd. Kwaliteit en duurzaamheid staan altijd

centraal.

Sales Manager Jan Koopman:

“De komst van hydrocultuurinstallaties leidde

automatisch tot een grote vraag naar klimaatcomputers.

Wij hebben ons op dit gebied gespecialiseerd

en zijn uitgegroeid tot de grootste

speler in de witlofsector. We beschikken niet

alleen over technische kennis en de juiste producten,

maar ook over expertise met betrekking

tot het product. We bieden altijd maatwerk.

Ieder bedrijf is weer anders en per kweker worden

verschillende eisen gesteld. Wij denken mee.

Zo ontwikkelden we bijvoorbeeld verenkelingsrekken.

Met dit hulpmiddel kan iedere witlofwortel

vrij groeien en brengen ze elkaar niet

in verdrukking.”

Witlofkwekerij Bruins

Witlofkwekerij Bruins uit IJsselmuiden is op grotere schaal gaan

werken en koos voor een nieuwe stap met betrekking tot

automatisering en bemesting. Polytechniek heeft een volledige

hydrocultuurinstallatie aangelegd, inclusief klimaatbeheersing en

een volautomatische bemestingsinstallatie.

10 POLYTECHNIEK POLYTECHNIEK 11

r

A D V E R T E N T I E

Alle isolatie onder één dak!

0227-604747 - fax 0227-604760 - U info@jacosol.nl

Bezoek onze website:

www.jacosol.nl


Service

Goed werkende installaties zijn essentieel voor ieder gebouw. Zeker wanneer er mensen werken of

gewassen groeien. Een probleem met koude, warmte of luchtvochtigheid kan tot schade leiden.

De installaties van Polytechniek voldoen altijd aan de gewenste kwaliteit. Voor eventuele vragen

of problemen is de servicedienst van Polytechniek ook na oplevering van de projecten 24 uur

per dag bereikbaar.

Klanten kunnen na oplevering van de installatie een servicecon-

tract afsluiten dat helemaal past bij hun wensen en de wettelijke

eisen. De contracten worden ook afgesloten voor installaties die

door andere bedrijven zijn verzorgd. Onderdeel van het contract

zijn periodiek onderhoud en de 24-uurs storingsdienst. Er zijn

verschillende variaties mogelijk.

Keuringen

Voor verzekeringsmaatschappijen onder andere Univé en

Interpolis, verzorgt Polytechniek diverse keuringen waaronder

12 POLYTECHNIEK

NEN3140 inspecties, zonder of met thermografisch onderzoek.

Daarnaast voert Polytechniek de Periodiek Inspecties voor ver-

warmingsinstallaties uit.

Onderhoud

Het uitvoeren van onderhoud is belangrijk voor de installaties, de

serviceafdeling bewaakt en coördineert deze werkzaamheden en

brengt ook adviezen uit wanneer aanpassingen of verbeteringen

aan de orde zijn.

Peter de Wit

Peter de Wit, service coördinator

“We werken met complexe installaties. Dan valt of staat de

tevredenheid van de klant voor een groot deel met de

service. Snelheid is een belangrijke factor. Monteurs moeten

bij een eventuele storing snel ter plekke zijn. Kennis is een

ander element.

Onze klanten rekenen op onze expertise. Om die reden

hechten we veel waarde aan opleiding van de servicemon-

teurs.”

Frank Rood, service manager

De serviceafdeling is een belangrijk onderdeel binnen de

organisatie. We werken er hard aan de afdeling zo efficiënt

mogelijk te organiseren. Klanten moeten altijd zekerheid

hebben en wij willen hen zo goed mogelijk kunnen helpen.

Periodiek zitten we bij elkaar om eventuele knelpunten te

bespreken en tot oplossingen te komen. Dat heeft een posi-

tief effect.”

A D V E R T E N T I E

Similar magazines