Als vrijwillig te vrijblijvend is

participatieteams.nl

Als vrijwillig te vrijblijvend is

@2098.Als vrijwillig/opm. 12-06-2001 00:40 Pagina 3

ALS VRIJWILLIG TE VRIJBLIJVENS IS

Inhoud

Woord vooraf 6

Inleiding

1 Achtergrond 8

2 De opvoedingsverantwoordelijkheid 9

3 Meer instrumenten? 10

4 Vraagstelling 12

5 Plan van aanpak 13

Hoofdstuk I

Plaatsbepaling, verantwoording en afbakening van de

vraagstelling

1 De opvoedingsproblematiek in brede zin 15

1.1. De omvang 15

1.2. Oorzaken en Aanpak Opvoedingsproblemen 17

2 Afbakening van de gekozen vraagstelling 20

3 Opvoedingsondersteuning; uitwerking van het begrip 20

4 Opvoedingsondersteuning: projecten vanuit de overheid 22

5 Slotopmerkingen 26

Hoofdstuk II

Opvoeding: ouders, kind en overheid

1 Ouderlijk gezag; de eerste verantwoordelijken 27

2 Opvoedingsdoelen; een nadere omschrijving van

het ’persoonsideaal’ 30

3 De taak en de verantwoordelijkheid van de overheid in de

opvoeding van kinderen 34

4 Persoonlijke levenssfeer; het recht op non-interventie 39

3

Similar magazines