Views
3 years ago

Toetstermen Theorie-examen HTV – openbare ruimte - ExTH

Toetstermen Theorie-examen HTV – openbare ruimte - ExTH

Toetstermen Theorie-examen HTV – openbare ruimte -

Toetstermen Theorie-examen HTV openbare ruimte Toetstermen HTV Onderwerp: recht en regelgeving rond de APV Aandachtspunten voor toetsing 1.2 Kan zaken die een gemeente in de APV kan regelen noemen Netjes en ordelijk houden van de gemeente, door iets toe te staan, aan regels te binden of door iets te verbieden. 1.3 Kan onderwerpen noemen die een gemeente kan regelen in de APV. Reclame Terrassen Honden Objecten Evenementen Geluidhinder Dierenoverlast Parkeerexcessen 1.4 Kan de soorten handhavinginstrumenten noemen waarmee de APV gehandhaafd kan worden. 1.5 Kan de voor- en nadelen van de afzonderlijke handhavinginstrumenten noemen. 1.6 Kan de taak en de bevoegdheden van de HTV-er noemen met betrekking tot het handhaven van de APV artikelen. 1.7 Kan het begrip jurisprudentie toelichten. 1.8 Kan omschrijven wat het effect van jurisprudentie op wetgeving is Versienummer: 0.03 26-3-2013 Toetstermen HTV Plakken en kladden Instrumenten op het gebied van strafrecht, bestuursrecht, fiscaal recht (en in mindere mate privaatrecht). Het voorkomen, verminderen of oplossen van overlast, door middel van dienstverlening, communicatie en handhaving in de enge zin van het woord. 1.10. Kan de rechten van de verdachte noemen. Denk ook aan de cautie en zaak ‘Salduz’ recht op een advocaat voor verhoor Status: vastgesteld Document 12.5.2.2 Bladzijde 1 van 6

Openbare ruimte - Parcours Verkennen
parcoursverkennen.nl
Participatienota - Structuurvisie Openbare Ruimte Haarlem
sorhaarlem.nl
Inrichting openbare ruimte - Mm-book.com
mm.book.com
Open / lees de publictaie - Kunst in de openbare ruimte
openbarekunst.nl
Koning van het bos én de openbare ruimte - Cyber
cyber.adviseurs.nl
pocketversie Beheer openbare ruimte in beeld.indd - Gemeente ...
hengelo.nl
Beeldkwaliteit openbare ruimte 1 - Gemeente Ede
ede.nl
BEATRIXPARK - M·11 stedenbouw en openbare ruimte
m.11.nl
Sacrale ruimte - Tom Callebaut - Open kerken
openkerken.be
Toetstermen Theorie-examen MTV Toetstermen MTV - ExTH
exth.nl
Toetstermen Carrosserietechnicus niveau 3 Theorie (CREBO ... - VOC
vocar.nl
Toetstermen Theorie Schadeherstellen (niveau 2) - VOC
vocar.nl
Toetstermen Theorie Autospuiten (niveau 2) - VOC
vocar.nl
Digitaliteit en openbare ruimte
www2.eur.nl
naamgeving openbare ruimte en nummering objecten.pdf
gemeenteraad.denhelder.nl
Presentatie Masterplan Openbare Ruimte - Veldhuizen
veldhuizena.nl
Openbare ruimte als kunst
www2.eur.nl
Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte - Oosterstraat
oosterstraat.aspectz.nl
Verkoopinrichtingen in de openbare ruimte Rotterdam met ...
rotterdam.nl
Verharding - Week van de Openbare Ruimte
weekvandeopenbareruimte.nl
hoofdlijnennotitie Structuurvisie Openbare Ruimte
home.telfort.nl
Ballonnen voor overdracht beheer openbare ruimte
meerbode.nl
DBR_notitie_Waarde van openbare ruimte, jan 13
amsterdam.ij
Inrichting Openbare Ruimte - Gemeente Best
gemeentebest.nl
Nota Uitgifte Openbare Ruimte 2013
decentrale.regelgeving.overheid.nl
BEHEER OPENBARE RUIMTE - Gemeente Wijdemeren
wijdemeren.nl