Views
4 years ago

Toetstermen Theorie-examen HTV – openbare ruimte - ExTH

Toetstermen Theorie-examen HTV – openbare ruimte - ExTH

Toetstermen Theorie-examen HTV – openbare ruimte -

Toetstermen Theorie-examen HTV openbare ruimte Toetstermen HTV Onderwerp: recht en regelgeving rond de APV Aandachtspunten voor toetsing 1.2 Kan zaken die een gemeente in de APV kan regelen noemen Netjes en ordelijk houden van de gemeente, door iets toe te staan, aan regels te binden of door iets te verbieden. 1.3 Kan onderwerpen noemen die een gemeente kan regelen in de APV. Reclame Terrassen Honden Objecten Evenementen Geluidhinder Dierenoverlast Parkeerexcessen 1.4 Kan de soorten handhavinginstrumenten noemen waarmee de APV gehandhaafd kan worden. 1.5 Kan de voor- en nadelen van de afzonderlijke handhavinginstrumenten noemen. 1.6 Kan de taak en de bevoegdheden van de HTV-er noemen met betrekking tot het handhaven van de APV artikelen. 1.7 Kan het begrip jurisprudentie toelichten. 1.8 Kan omschrijven wat het effect van jurisprudentie op wetgeving is Versienummer: 0.03 26-3-2013 Toetstermen HTV Plakken en kladden Instrumenten op het gebied van strafrecht, bestuursrecht, fiscaal recht (en in mindere mate privaatrecht). Het voorkomen, verminderen of oplossen van overlast, door middel van dienstverlening, communicatie en handhaving in de enge zin van het woord. 1.10. Kan de rechten van de verdachte noemen. Denk ook aan de cautie en zaak ‘Salduz’ recht op een advocaat voor verhoor Status: vastgesteld Document 12.5.2.2 Bladzijde 1 van 6

Ontwerp herinrichting openbare ruimte Bospoortgebied
Onderzoek naar herinrichting openbare ruimte ... - PAL GroenLinks
Feature: Zo verkoop je de openbare ruimte - Stedelijk Interieur
Inrichting openbare ruimte - Mm-book.com
Participatienota - Structuurvisie Openbare Ruimte Haarlem
Open / lees de publictaie - Kunst in de openbare ruimte
Koning van het bos én de openbare ruimte - Cyber
Feature: Zo verkoop je de openbare ruimte - Stedelijk Interieur
pocketversie Beheer openbare ruimte in beeld.indd - Gemeente ...
Beeldkwaliteit openbare ruimte 1 - Gemeente Ede
Openbare ruimte Shared Space - Fietsberaad
De VLM, uw partner in de open ruimte - Vlaamse Landmaatschappij
'Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart' - Gemeente Duiven
Definitief Ontwerp Openbare Ruimte Ligne - Ligne Sittard
BEATRIXPARK - M·11 stedenbouw en openbare ruimte
Beeldkwaliteit openbare ruimte 1 - Gemeente Ede
Toetstermen Theorie-examen MTV Toetstermen MTV - ExTH
Toetstermen Theorie-examen MTV Toetstermen MTV - ExTH
Toetstermen Theorie Schadeherstellen (niveau 2) - VOC
Toetstermen Theorie Autospuiten (niveau 2) - VOC
Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte - Oosterstraat
Kunst in de openbare ruimte
Digitaliteit en openbare ruimte
Verplaatsingsongevallen in de openbare ruimte bij ... - Verkeerskunde