Views
2 years ago

Toetstermen Theorie-examen HTV – openbare ruimte - ExTH

Toetstermen Theorie-examen HTV – openbare ruimte - ExTH

Toetstermen Theorie-examen HTV – openbare ruimte -

Toetstermen Theorie-examen HTV openbare ruimte Toetstermen HTV Onderwerp: recht en regelgeving rond de APV Aandachtspunten voor toetsing 1.2 Kan zaken die een gemeente in de APV kan regelen noemen Netjes en ordelijk houden van de gemeente, door iets toe te staan, aan regels te binden of door iets te verbieden. 1.3 Kan onderwerpen noemen die een gemeente kan regelen in de APV. Reclame Terrassen Honden Objecten Evenementen Geluidhinder Dierenoverlast Parkeerexcessen 1.4 Kan de soorten handhavinginstrumenten noemen waarmee de APV gehandhaafd kan worden. 1.5 Kan de voor- en nadelen van de afzonderlijke handhavinginstrumenten noemen. 1.6 Kan de taak en de bevoegdheden van de HTV-er noemen met betrekking tot het handhaven van de APV artikelen. 1.7 Kan het begrip jurisprudentie toelichten. 1.8 Kan omschrijven wat het effect van jurisprudentie op wetgeving is Versienummer: 0.03 26-3-2013 Toetstermen HTV Plakken en kladden Instrumenten op het gebied van strafrecht, bestuursrecht, fiscaal recht (en in mindere mate privaatrecht). Het voorkomen, verminderen of oplossen van overlast, door middel van dienstverlening, communicatie en handhaving in de enge zin van het woord. 1.10. Kan de rechten van de verdachte noemen. Denk ook aan de cautie en zaak ‘Salduz’ recht op een advocaat voor verhoor Status: vastgesteld Document 12.5.2.2 Bladzijde 1 van 6

Ontwerp herinrichting openbare ruimte Bospoortgebied
ede.nl
Inrichting openbare ruimte - Mm-book.com
mm.book.com
Participatienota - Structuurvisie Openbare Ruimte Haarlem
sorhaarlem.nl
Open / lees de publictaie - Kunst in de openbare ruimte
openbarekunst.nl
Feature: Zo verkoop je de openbare ruimte - Stedelijk Interieur
stedelijkinterieur.com
Onderzoek naar herinrichting openbare ruimte ... - PAL GroenLinks
palgroenlinks.nl
Feature: Zo verkoop je de openbare ruimte - Stedelijk Interieur
stedelijkinterieur.com
pocketversie Beheer openbare ruimte in beeld.indd - Gemeente ...
hengelo.nl
Beeldkwaliteit openbare ruimte 1 - Gemeente Ede
ede.nl
Koning van het bos én de openbare ruimte - Cyber
cyber.adviseurs.nl
Gebruik die loze ruimte onder het dak - Vereniging Eigen Huis
eigenhuis.nl
Ruimte voor bomen Bomenbeleidsplan Hoorn - Gemeente Hoorn
hoorn.nl
Opportuun maart 2006 - Openbaar Ministerie
om.nl
Beeldkwaliteitplan De Ploen Zuid 2de fase ... - Gemeente Duiven
duiven.nl
Toetstermen Theorie-examen MTV Toetstermen MTV - ExTH
exth.nl
Toetstermen Theorie Autospuiten (niveau 2) - VOC
vocar.nl
Toetstermen Theorie Schadeherstellen (niveau 2) - VOC
vocar.nl
hoofdlijnennotitie Structuurvisie Openbare Ruimte
home.telfort.nl
DBR_notitie_Waarde van openbare ruimte, jan 13
amsterdam.ij
Verkoopinrichtingen in de openbare ruimte Rotterdam met ...
rotterdam.nl