Toetstermen Theorie-examen HTV – openbare ruimte - ExTH

Nederlands
exth.nl - 7 other Mags
Toetstermen Theorie-examen HTV – openbare ruimte - ExTH
|
6 Pages
|
2
|
0 Views
|
Toetstermen Theorie-examen HTV – openbare ruimte - ExTH Inappropriate

Toetstermen Theorie-examen HTV – openbare ruimte -

Toetstermen Theorie-examen HTV openbare ruimte Toetstermen HTV Onderwerp: recht en regelgeving rond de APV Aandachtspunten voor toetsing 1.2 Kan zaken die een gemeente in de APV kan regelen noemen Netjes en ordelijk houden van de gemeente, door iets toe te staan, aan regels te binden of door iets te verbieden. 1.3 Kan onderwerpen noemen die een gemeente kan regelen in de APV. Reclame Terrassen Honden Objecten Evenementen Geluidhinder Dierenoverlast Parkeerexcessen 1.4 Kan de soorten handhavinginstrumenten noemen waarmee de APV gehandhaafd kan worden. 1.5 Kan de voor- en nadelen van de afzonderlijke handhavinginstrumenten noemen. 1.6 Kan de taak en de bevoegdheden van de HTV-er noemen met betrekking tot het handhaven van de APV artikelen. 1.7 Kan het begrip jurisprudentie toelichten. 1.8 Kan omschrijven wat het effect van jurisprudentie op wetgeving is Versienummer: 0.03 26-3-2013 Toetstermen HTV Plakken en kladden Instrumenten op het gebied van strafrecht, bestuursrecht, fiscaal recht (en in mindere mate privaatrecht). Het voorkomen, verminderen of oplossen van overlast, door middel van dienstverlening, communicatie en handhaving in de enge zin van het woord. 1.10. Kan de rechten van de verdachte noemen. Denk ook aan de cautie en zaak ‘Salduz’ recht op een advocaat voor verhoor Status: vastgesteld Document 12.5.2.2 Bladzijde 1 van 6

Verslag Voorlichtingsbijeenkomst ROC's Ontwikkelingen ... - ExTH

Verslag Voorlichtingsbijeenkomst ROC's Ontwikkelingen ... - ExTH

Toetsmatrijs - ExTH

Toetsmatrijs - ExTH

Instructie strafbeschikking voor opsporingsambtenaren versie 3 - ExTH

Instructie strafbeschikking voor opsporingsambtenaren versie 3 - ExTH

Toetstermen Theorie-examen MTV Toetstermen MTV - ExTH

Toetstermen Theorie-examen MTV Toetstermen MTV - ExTH

Toetstermen Theorie-examen MTV Toetstermen MTV - ExTH

Toetstermen Theorie-examen MTV Toetstermen MTV - ExTH

Bijlage Hoofdtaak Taak Deeltaak Kenniselementen - ExTH

Bijlage Hoofdtaak Taak Deeltaak Kenniselementen - ExTH

Dienstverlening & incidenten - ExTH

Dienstverlening & incidenten - ExTH

© 2006-2014 by i-Magazine AG