Views
4 years ago

Toetstermen Theorie-examen HTV – openbare ruimte - ExTH

Toetstermen Theorie-examen HTV – openbare ruimte - ExTH

Toetstermen Theorie-examen HTV – openbare ruimte -

Toetstermen Theorie-examen HTV openbare ruimte Toetstermen HTV Onderwerp: recht en regelgeving rond de APV Aandachtspunten voor toetsing 1.2 Kan zaken die een gemeente in de APV kan regelen noemen Netjes en ordelijk houden van de gemeente, door iets toe te staan, aan regels te binden of door iets te verbieden. 1.3 Kan onderwerpen noemen die een gemeente kan regelen in de APV. Reclame Terrassen Honden Objecten Evenementen Geluidhinder Dierenoverlast Parkeerexcessen 1.4 Kan de soorten handhavinginstrumenten noemen waarmee de APV gehandhaafd kan worden. 1.5 Kan de voor- en nadelen van de afzonderlijke handhavinginstrumenten noemen. 1.6 Kan de taak en de bevoegdheden van de HTV-er noemen met betrekking tot het handhaven van de APV artikelen. 1.7 Kan het begrip jurisprudentie toelichten. 1.8 Kan omschrijven wat het effect van jurisprudentie op wetgeving is Versienummer: 0.03 26-3-2013 Toetstermen HTV Plakken en kladden Instrumenten op het gebied van strafrecht, bestuursrecht, fiscaal recht (en in mindere mate privaatrecht). Het voorkomen, verminderen of oplossen van overlast, door middel van dienstverlening, communicatie en handhaving in de enge zin van het woord. 1.10. Kan de rechten van de verdachte noemen. Denk ook aan de cautie en zaak ‘Salduz’ recht op een advocaat voor verhoor Status: vastgesteld Document 12.5.2.2 Bladzijde 1 van 6

Openbare ruimte Shared Space - Fietsberaad
Ontwerp herinrichting openbare ruimte Bospoortgebied
BEATRIXPARK - M·11 stedenbouw en openbare ruimte
'Ontwerp Openbare Ruimte Dorpshart' - Gemeente Duiven
Definitief Ontwerp Openbare Ruimte Ligne - Ligne Sittard
Beeldkwaliteit openbare ruimte 1 - Gemeente Ede
Activiteitenprogramma openbare ruimte 2012 - Gemeente Breda
Feature: Zo verkoop je de openbare ruimte - Stedelijk Interieur
Onderzoek naar herinrichting openbare ruimte ... - PAL GroenLinks
Masterplan Havenkwartier onderdeel Openbare Ruimte - FlorijnAs
Openbare ruimte Dorpskern Eelde - Gemeente Tynaarlo
Publicatie | Levendige en veilige openbare ruimte - Platform31
Twintig jaar ontwerpen aan de openbare ruimte - Rooilijn
Ruimte voor mensen - Grontmij
Sacrale ruimte - Tom Callebaut - Open kerken
Participatienota - Structuurvisie Openbare Ruimte Haarlem
Inrichting openbare ruimte - Mm-book.com
Open / lees de publictaie - Kunst in de openbare ruimte
Koning van het bos én de openbare ruimte - Cyber
Beeldkwaliteit openbare ruimte 1 - Gemeente Ede
Feature: Zo verkoop je de openbare ruimte - Stedelijk Interieur
pocketversie Beheer openbare ruimte in beeld.indd - Gemeente ...
Toetstermen Theorie-examen MTV Toetstermen MTV - ExTH
Toetstermen Theorie-examen MTV Toetstermen MTV - ExTH
Toetstermen Carrosserietechnicus niveau 3 Theorie (CREBO ... - VOC
Toetstermen Theorie Schadeherstellen (niveau 2) - VOC
Toetstermen Theorie Autospuiten (niveau 2) - VOC