04.09.2013 Views

Informatiekrant voor beeldende kunst in Nederland - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst in Nederland - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst in Nederland - Kunstkrant

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KunstKrant<br />

<strong>Informatiekrant</strong> <strong>voor</strong> <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong><br />

Kenne GreGoire<br />

Kenne Grégoire<br />

bij galerie Mokum<br />

ZESTIENDE JAARGANG NUMMER 5<br />

SEPTEMBER/OKTOBER 2012<br />

NEEM<br />

mee!<br />

In dit nummer o.a.:<br />

• Het Paradijs van Theo Ettema <strong>in</strong> galerie Groeneveld <strong>in</strong> Almelo<br />

• Fotomanifestatie Noorderlicht <strong>in</strong> Friesland: Terra Cognita<br />

• BTW op <strong>kunst</strong> terug naar 6%: <strong>kunst</strong> wordt goedkoper<br />

• Vooruitblik: Kunstmaand Ameland <strong>in</strong> november<br />

• Parelen <strong>in</strong> Museum De Lakenhal <strong>in</strong> Leiden<br />

Impressionisten<br />

<strong>in</strong> de Hermitage<br />

Mart<strong>in</strong> Sijbesma<br />

bij galerie Terbeek<br />

www.<strong>kunst</strong>krant.com


Nieuw <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong><br />

Veenweg 12,<br />

8181 NL Heerde<br />

landgoedhetveen.nl<br />

pag<strong>in</strong>a 2 <strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012<br />

Kunst <strong>in</strong> Heerde<br />

Openstell<strong>in</strong>g beeldenpark<br />

Het beeldenpark is elke woensdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur vrij<br />

toegankelijk <strong>voor</strong> publiek. Vanaf 1 oktober gelden gewijzigde open<strong>in</strong>gstijden.<br />

Expositie Margarita Pueva<br />

Schilderijen en beelden<br />

Geboren <strong>in</strong> Pernik, Bulgarije en met haar schilder- en<br />

beeldhouw<strong>kunst</strong> vele <strong>in</strong>ternationale wedstrijden en<br />

symposia gewonnen. Haar werk is ruim 94 keer ten-<br />

toongesteld <strong>in</strong> landen over de hele wereld. S<strong>in</strong>ds 1991<br />

woont en werk ze <strong>in</strong> Duitsland en startte ze <strong>in</strong> 2003<br />

haar Pueva Gallery <strong>in</strong> Düsseldorf.<br />

Expositie van 5 sept. t/m 4 nov.


Kunst moet <strong>in</strong>spireren, niet decoreren. Anne-Mie<br />

Emons, de galeriehoudster van O-68, is emerita<br />

hoogleraar Plantencelbiologie aan Wagen<strong>in</strong>gen<br />

Universiteit. Celbiologen kijken naar microscopische<br />

beelden van cellen om via verbeeld<strong>in</strong>g <strong>in</strong>zicht<br />

te krijgen <strong>in</strong> hun werk<strong>in</strong>g. Visuele <strong>kunst</strong>werken<br />

zijn ook beelden, die via de verbeeld<strong>in</strong>g van de<br />

toeschouwer <strong>in</strong>zicht geven <strong>in</strong> de wereld.<br />

Het meest experimentele werk van O-68 is van Julia<br />

Boersma. Zij maakt digitale <strong>kunst</strong> en put <strong>in</strong>spiratie<br />

uit “The Orig<strong>in</strong> of Species” van Darw<strong>in</strong>. Haar werken<br />

verhalen over gevoelens, kwetsbaarheid, lijfelijkheid.<br />

Wie we ook zijn, wat we willen, we moeten het doen<br />

met dat lijf, gehoorzamen aan de eigen lijfelijkheid.<br />

Wat raakt ons zo dat het de <strong>kunst</strong>enaar lukt <strong>in</strong>zicht<br />

te geven <strong>in</strong> onze maatschappij, <strong>in</strong> onszelf? Vooral het<br />

menselijk lichaam. Daar kunnen we niet omheen.<br />

De beelden van Jan Pater zijn torsen gehouwen<br />

uit prachtige steen. Dat is wat deze beeldhouwer<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 3<br />

O-68 exposeert werk van diverse<br />

O-68 is een galerie <strong>voor</strong> moderne en hedendaagse <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> Velp,<br />

bij Arnhem, die ruimte biedt aan (<strong>in</strong>ter)nationale <strong>kunst</strong>enaars.<br />

<strong>kunst</strong>enaars op de Open Art Fair<br />

Daarnaast brengt de galerie startende talentvolle <strong>kunst</strong>enaars onder<br />

de aandacht. De galerie is <strong>voor</strong> iedereen die zich wil laten raken door<br />

de schoonheid van <strong>kunst</strong>. Op de Open Art Fair wordt werk van de<br />

volgende <strong>kunst</strong>enaars getoond:<br />

• Dovrat Amsily-Barak, Israel<br />

• Julia Boersma, Arnhem<br />

• Deborah Essés, London<br />

• Luba Kostenko, St. Petersburg<br />

• Mar, Amsterdam<br />

• Gillian Meijer, Frankrijk<br />

• Jan Pater, Castricum<br />

• Paul Veshev, St Petersburg<br />

Dovrat Amsily-Barak: The attentive nursemaid, 2012.<br />

Luba Kostenko: Dame met groene hoed, 1998.<br />

Jan Pater: Il vento <strong>in</strong> azurro, 2011. Voorkant. Jan Pater: Il vento <strong>in</strong> azurro, 2011. Achterkant.<br />

Julia Boersma: Form 1, 2012.<br />

bezielt: die vorm halen uit<br />

steen! Beelden, verbeeld<strong>in</strong>g,<br />

<strong>in</strong>zicht zijn termen die ook<br />

op het werk van Mar van<br />

toepass<strong>in</strong>g zijn. Deborah<br />

Essés schept 5 dimensies,<br />

lengte-breedte-diepte-tijdemotie<br />

op het 2-D canvas. Ze<br />

had onlangs <strong>in</strong> London een<br />

expositie over sporters. Voor<br />

de “Open Art Fair” hebben<br />

wij werken uit de serie<br />

“Tango Tales”.<br />

De semi-abstracte werken<br />

uit de serie “Ancient Jerusalem”<br />

<strong>in</strong> pastel op papier<br />

van Paul Veshev zijn gemaakt<br />

e<strong>in</strong>d jaren ‘90 van<br />

de vorige eeuw, de post-<br />

Perestroika periode, geliefd,<br />

bij <strong>kunst</strong>verzamelaars.<br />

Veshev wordt besproken<br />

<strong>in</strong> het boek ‘Abstraction<br />

<strong>in</strong> Russsian art of the 20th<br />

century’, gepubliceerd door<br />

het “Russian Museum” <strong>in</strong><br />

2001. Goed vertegen woordigd<br />

<strong>in</strong> Russische musea<br />

is ook Luba Kostenko, die<br />

zowel <strong>in</strong> St. Petersburg als<br />

London en Wagen<strong>in</strong>gen<br />

woont en werkt. Van haar<br />

hebben we teken<strong>in</strong>gen en<br />

schilderijen, bij<strong>voor</strong>beeld<br />

het hier getoonde “Vrouw<br />

met groene hoed”<br />

Kunst legt verbanden, verwijst<br />

naar eerder werk. De<br />

“Staged photographs”, van<br />

Dovrat Amsily-Barak verwij-<br />

zen naar schilderijen van<br />

Vermeer. Het is die precieze enscener<strong>in</strong>g en uitlicht<strong>in</strong>g<br />

die dit werk zo diepgaand mooi maken.<br />

Dezelfde citatie zien we <strong>in</strong> “The Vessel of Vermeer”<br />

van Gillian Meijer, die zich <strong>voor</strong>al laat <strong>in</strong>spireren<br />

door gezichten. In Frankrijk noemen ze haar werk<br />

“Désordre Intime”<br />

Gallery O-68<br />

Oranjestraat 68, 6881 sG Velp,<br />

bij arnhem<br />

Open: di-vr 2-5<br />

t: 026-3639222;<br />

M: 06-12594329,<br />

E: <strong>in</strong>fo@gallery-O-68.com<br />

W: www.gallery-O-68.com


KNSTNWS<br />

Odd<strong>in</strong>g nieuwe directeur<br />

Rijksmuseum Twente<br />

Arnoud Odd<strong>in</strong>g is afgelopen zomer de nieuwe<br />

directeur geworden van Rijksmuseum<br />

Twenthe. De <strong>kunst</strong>historicus, museumadviseur<br />

en publicist was tot 2011 directeur van<br />

het Nationaal Glasmuseum te Leerdam. Hij<br />

komt op een cruciaal moment <strong>voor</strong> het museum<br />

<strong>in</strong> Enschede, daar de Raad <strong>voor</strong> Cultuur<br />

<strong>in</strong> mei kritisch geoordeeld heeft over<br />

het museum. Odd<strong>in</strong>g volgt Lisette Pelsers<br />

op, die eerder dit jaar directeur werd van<br />

het Kröller-Muller Museum.<br />

Van Goghs laatste werk<br />

Lange tijd werd gedacht dat Korenveld met<br />

kraaien het laatste schilderij was dat V<strong>in</strong>cent<br />

van Gogh (1853-1890) had gemaakt.<br />

Nu blijkt uit een recent ontdekte brief<br />

van Van Gogh, dat het Boomwortels moet<br />

zijn. Medewerkers van het Van Gogh Museum<br />

hebben het ontdekt, en het staat beschreven<br />

<strong>in</strong> het onlangs verschenen boek<br />

Van Gogh: New F<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gs (WBooks, € 45,-).<br />

Joop van Caldenborgh<br />

het <strong>in</strong>vloedrijkst<br />

Joop van Caldenborgh is volgens Sticht<strong>in</strong>g<br />

Kunstweek de <strong>in</strong>vloedrijkste persoon <strong>in</strong> de<br />

<strong>kunst</strong>. De eigenaar van chemiebedrijf Caldic<br />

is een van de grootste <strong>kunst</strong>verzamelaars<br />

van <strong>Nederland</strong>. Zijn beeldentu<strong>in</strong> bij<br />

Wassenaar is beperkt te bezichtigen. Beg<strong>in</strong><br />

dit jaar diende hij een <strong>voor</strong>stel <strong>in</strong> om een<br />

museum te bouwen <strong>voor</strong> zijn Caldic Collectie.<br />

Langer <strong>kunst</strong> kijken<br />

Museumbezoekers kijken gemiddeld negen<br />

seconden naar een <strong>kunst</strong>werk. Met Museum<br />

m<strong>in</strong>utes wil de Kunsthal mensen verleiden<br />

langer naar <strong>kunst</strong> te kijken, door moderne<br />

<strong>kunst</strong>werken uit het Haags Gemeentemuseum<br />

op een nieuwe en verrassende ma-<br />

nier te presenteren. De tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

opent op 29 september.<br />

Gerrit Bennerprijs 2012<br />

Paul Panhuysen (Borgharen, 1934) heeft<br />

deze zomer de Gerrit Bennerprijs ontvangen.<br />

Hij maakt abstracte teken<strong>in</strong>gen en<br />

geluidsculpturen. Panhuysen was eerder<br />

directeur van academie Vredeman de Vries,<br />

werkte bij het Haags Gemeentemuseum en<br />

het Van Abbemuseum en leidde tot 1997 <strong>in</strong><br />

E<strong>in</strong>dhoven het Apollohuis. Aan de Gerrit<br />

Bennerprijs is een bedrag van € 5.000 verbonden<br />

en een tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het Pr<strong>in</strong>cessehof<br />

<strong>in</strong> Leeuwarden, t/m 2 september.<br />

Rijksmuseum richt <strong>in</strong><br />

E<strong>in</strong>d augustus is het Rijksmuseum begonnen<br />

met <strong>in</strong>richten, nadat het Amsterdamse<br />

museum negen jaar dicht is geweest <strong>voor</strong><br />

een verbouw<strong>in</strong>g. Er zullen circa 8.000 objecten<br />

worden geplaatst. In april gaat het<br />

Rijksmuseum weer open.<br />

Soms kan een opdracht verstrekkende gevolgen hebben. Beg<strong>in</strong><br />

jaren ’90 maakte Kenne Grégoire enkele schilderijen <strong>in</strong> opdracht<br />

waar<strong>voor</strong> de Commedia dell’ arte het uitgangspunt was. Het thema<br />

liet hem niet meer los. Nog steeds is de schilder gefasc<strong>in</strong>eerd door<br />

de figuren uit het geïmproviseerde Italiaanse volkstoneel die vanaf<br />

de 16de eeuw furore maakten, maar daarnaast is er volop ruimte<br />

<strong>voor</strong> andere onderwerpen. ‘Ik doe wat ik leuk v<strong>in</strong>d en dat is heel<br />

veel. Ik werk niet per def<strong>in</strong>itie b<strong>in</strong>nen vaste kaders of volgens een<br />

<strong>voor</strong>opgezet plan. Ogenschijnlijk schiet mijn werk daardoor alle<br />

kanten op, maar dat is schijn,’ benadrukt de <strong>kunst</strong>enaar die woont<br />

en werkt <strong>in</strong> Deest bij Nijmegen.<br />

Door Wim van Der Beek<br />

Kenne Grégoire bespeelt de werkelijkheid<br />

Hoe hij het allemaal een beetje <strong>in</strong> de hand houdt?<br />

Kenne Grégoire weet het zelf ook niet precies: ‘Voor<br />

buitenstaanders die een overzicht van mijn werk<br />

zouden zien, is er waarschijnlijk geen touw aan vast<br />

te knopen. Mijn <strong>kunst</strong> is soms romantisch, soms<br />

bizar. Het realiteitsgehalte varieert, maar al mijn<br />

werk blijft wel b<strong>in</strong>nen de kaders die gelden <strong>voor</strong><br />

realistische of figuratieve schilder<strong>kunst</strong>. Hoewel ik<br />

veel bewonder<strong>in</strong>g heb <strong>voor</strong> een <strong>kunst</strong>enaar als Klaas<br />

Gubbels, die genoeg heeft aan één koffiepot als basis<br />

<strong>voor</strong> zijn complete oeuvre, zit ik zelf totaal anders<br />

<strong>in</strong> elkaar. Ik zou me rot vervelen met één koffiekan.<br />

Ik word <strong>voor</strong>tdurend geprikkeld door nieuwe uitdag<strong>in</strong>gen.<br />

Dat kunnen bij<strong>voor</strong>beeld impulsen zijn die<br />

uitgaan van het werk van Caravaggio of Rembrandt.<br />

In mijn enthousiasme denk ik bij het zien van hun<br />

werk: zoiets wil ik ook eens uitproberen. Het gaat<br />

daarbij niet om iets namaken, maar om het meenemen<br />

van <strong>in</strong>vloeden van anderen <strong>in</strong> je eigen werk. De<br />

vertaalslag naar je eigen idioom, daar gaat het om.’<br />

Kenne Grégoire<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 4<br />

Humor aan een zijden draadje<br />

Pope.<br />

Criticus.<br />

Timbre<br />

Vervel<strong>in</strong>g krijgt <strong>in</strong> leven en werk van Kenne Grégoire<br />

(1951) we<strong>in</strong>ig kans. De schilder die <strong>in</strong> 1973<br />

zijn opleid<strong>in</strong>g aan de Rijksacademie <strong>voor</strong> Beeldende<br />

Kunsten <strong>in</strong> Amsterdam voltooide en daar les kreeg<br />

van onder anderen Otto B. de Kat, formuleert het zo:<br />

‘Ik v<strong>in</strong>d heel veel onderwerpen <strong>in</strong>teressant en laat<br />

me niet graag beperken. Zo werd op een gegeven<br />

moment mijn belangstell<strong>in</strong>g <strong>voor</strong> beeldhouwen onweerstaanbaar.<br />

Hoewel ik <strong>in</strong> de eerste plaats schilder<br />

ben, is ook beeldhouw<strong>kunst</strong> <strong>voor</strong> mij een aangename<br />

uitlaatklep. Ondanks de diversiteit <strong>in</strong> mijn<br />

werk is er wel degelijk sprake van een eigen manier<br />

van werken. Het is als met het timbre van je stem.<br />

Dat verandert niet, tenzij je zelf doelbewust een gek<br />

piepstemmetje opzet, maar feitelijk kun je dat timbre<br />

niet veranderen. Zo kan ik ook mijn schilder<strong>kunst</strong>ige<br />

handschrift niet veranderen. De toets, de manier<br />

van uitwerken en het kleurgebruik blijven mijn<br />

specifieke handschrift verraden.’<br />

Aanvankelijk was de toets <strong>in</strong> het werk van Grégoire<br />

los. Daarna werd hij vaster. Recent werk is weer<br />

m<strong>in</strong>der vastomlijnd. Kenne Grégoire verklaart:<br />

‘Ook dit is geen bewuste keus. De toets wordt mede<br />

bepaald door het onderwerp. Zo werd ik door Het<br />

huis van Eden, een opdracht <strong>voor</strong> een wandschilder<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> de vergaderzaal van Won<strong>in</strong>gbouwverenig<strong>in</strong>g<br />

Het Oosten <strong>in</strong> Amsterdam, <strong>in</strong>eens weer nadrukkelijk<br />

bepaald bij het trompe-l’oeil pr<strong>in</strong>cipe. Die <strong>in</strong>vloed<br />

ijlde vervolgens na <strong>in</strong> mijn vrije werk.’<br />

New York<br />

‘Verwonderlijk is dat niet, want er bestaat geen<br />

scherpe scheidslijn tussen mijn vrije werk en schilderijen<br />

die ik <strong>in</strong> opdracht maak. Ik blijf <strong>in</strong> alle gevallen<br />

b<strong>in</strong>nen mijn eigen stijl. Dat wordt niet alleen <strong>in</strong><br />

<strong>Nederland</strong> opgemerkt en gewaardeerd, maar s<strong>in</strong>ds<br />

kort ook <strong>in</strong> New York. Het werk dat ik alvast liet<br />

verschepen <strong>voor</strong> een tentoonstell<strong>in</strong>g die komend<br />

<strong>voor</strong>jaar te zien zal zijn, is al onmiddellijk verkocht,


Uithuilen.<br />

terwijl ik daar toch nog een relatief onbekende schilder ben.<br />

Kennelijk wordt de manier waarop ik tegen de werkelijkheid<br />

aankijk en mijn eigen <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g aan de realiteit geef snel,<br />

makkelijk en positief opgepakt.”<br />

Het is verleidelijk om de schilder<strong>kunst</strong> van Kenne Grégoire<br />

toegankelijk te noemen. In zekere z<strong>in</strong> is ze dat, maar gemakkelijk<br />

is het werk niet altijd. Vaak schuilen er addertjes onder<br />

het gras. Schilderijen die er aanvankelijk heel realistisch en<br />

eenduidig uitzien, blijken bij nader <strong>in</strong>zien een dubbele bodem<br />

te bevatten. Met de emotionele lad<strong>in</strong>g gebeurt hetzelfde.<br />

De taferelen zijn zelden <strong>voor</strong> één gat te vangen. Vaak wekken<br />

ze paradoxale gevoelens op. Melancholie, compassie, absurditeit,<br />

hunker<strong>in</strong>g en verlangen, teleurstell<strong>in</strong>g, eenzaamheid,<br />

bedrog en verraad, zelfoverschatt<strong>in</strong>g en hoogmoed, angst<br />

en onzekerheid duiken <strong>in</strong> verschillende vormen en hoedanigheden<br />

op. In schilderijen als Revolutie (2008), Verstokte roker<br />

en Jarig (eveneens 2008) laat de schilder zien dat bijna alle<br />

facetten van het leven van twee kanten bekeken kunnen worden.<br />

Het schilderen van die ambivalentie bevalt hem. Hij kan<br />

er zijn ei <strong>in</strong> kwijt. Absurditeit en weemoed worden elkaars<br />

tegenhanger. Schijn en werkelijkheid gaan een-tweetjes met<br />

elkaar aan. Ze leiden tot schilderijen waar<strong>in</strong> de werkelijkheid<br />

een bizarre wend<strong>in</strong>g, een merkwaardige draai of extra verdiep<strong>in</strong>g<br />

krijgt.<br />

Volkstoneel<br />

Hier is Grégoire op z’n best omdat hij de kijker confronteert<br />

met een visie op de condition huma<strong>in</strong>e die ondanks de dieper<br />

liggende betekenislagen altijd licht verteerbaar of humoristisch<br />

blijft. De relatie met het oude volkstoneel is nooit ver<br />

weg. De schromelijke overdrijv<strong>in</strong>g, overact<strong>in</strong>g en andere uitvergrote<br />

of aangedikte stijlfiguren maken situaties <strong>in</strong> één<br />

oogopslag duidelijk en slijpen er tegelijk de scherpe kantjes<br />

af. Door die theatrale en verhalende <strong>in</strong>valshoek veranderen de<br />

schilderijen en beelden van Grégoire <strong>in</strong> onderhoudende allegorische<br />

<strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>gen. Soms gaat de neig<strong>in</strong>g tot pa-rodiëren<br />

behoorlijk ver. Zo refereert het schilderij Attractie aan de<br />

freakshows die vroeger op kermissen of op Coney Island te<br />

zien waren. De amorfe, uitpuilende vleesberg van vergroeide<br />

lijven met ongerijmde proporties is wrang en deerniswekkend<br />

tegelijk. Humor hangt hier aan een zijden draadje.<br />

Iets anders liggen de verhoud<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de landschappen, stillevens,<br />

portretten en <strong>in</strong>terieurschilderijen. Ook hier bespeelt<br />

Kenne Grégoire de werkelijkheid, maar dat gebeurt iets subtieler<br />

en m<strong>in</strong>der opvallend dan <strong>in</strong> de theatrale schilderijen<br />

emonen.<br />

De dans.<br />

Het lawaai.<br />

waar<strong>in</strong> gemaskerde of gedeformeerde mensen met afgetakelde<br />

lichamen en onprettige gebreken ten tonele worden ge-<br />

voerd. Ook de landschappen, stillevens, portretten en <strong>in</strong>terieurs<br />

wr<strong>in</strong>gen en schuren soms, maar de overkill en de<br />

exuberantie ontbreken of zijn m<strong>in</strong>der prom<strong>in</strong>ent aanwezig.<br />

Al blijft het merkwaardig om te zien wat de effecten zijn van<br />

een gewichtloze keuken <strong>in</strong> een stilleven dat letterlijk alles op<br />

de kop zet, <strong>in</strong>clusief de term ‘stilleven’ zelf. En wat te denken<br />

van een <strong>in</strong>terieur met <strong>in</strong>gepakte chaise longue? Of een<br />

<strong>in</strong>terieur vol oosterse heerlijkheid waar<strong>in</strong> de grandeur van<br />

weleer gerevitaliseerd wordt? Of het <strong>in</strong>gepakte landschap<br />

waarvan het pakpapier half verwijderd is? Met Kenne Grégoire<br />

weet je als kijker nooit helemaal welke kant het opgaat<br />

en dat is precies wat de schilder wil. Zijn motivatie is even<br />

simpel als legitiem: ‘Het is heerlijk om te doen.’<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>gen:<br />

Kenne Grégoire, schilderijen; 9 september t/m 7 oktober,<br />

Galerie Mokum, Oudezijds<strong>voor</strong>burgwal 334, Amsterdam.<br />

Kenne Grégoire exposeert <strong>in</strong> mei volgend jaar solo <strong>in</strong><br />

Arcadia Gallery, New York.<br />

Galerie Mokum 50 jaar!<br />

Vanwege het vijftigjarig bestaan van galerie Mokum is er aansluitend<br />

een groepstentoonstell<strong>in</strong>g van alle vaste <strong>kunst</strong>enaars van de<br />

galerie. Van 13 oktober tot en met 11 november is er werk te zien<br />

van onder anderen Joke Frima, Dennis Modelgaard, Karel Busker,<br />

Henk Helmantel en Nico Heijligers. Meer <strong>in</strong>formatie op<br />

www.galeriemokum.com<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 5<br />

column<br />

kle<strong>in</strong>e <strong>kunst</strong>irritaties<br />

Schattig?<br />

T<strong>in</strong>kebell, de <strong>Nederland</strong>se <strong>kunst</strong>enaar Kat<strong>in</strong>ka Simonse, gaat<br />

gekleed <strong>in</strong> schattige, roze kleren en maakt gebruiksd<strong>in</strong>gen<br />

en speelgoed van echte dieren. Tegenwoordig laat ze<br />

professionele mensen de dieren doden en prepareren, maar<br />

aanvankelijk deed zij dat zelf. Zo draaide zij <strong>in</strong> 2004 de nek<br />

om van haar zieke kat P<strong>in</strong>keltje, vilde haar en prepareerde<br />

het vel om er een handtas van te maken. Dit kwam haar<br />

op duizenden hate mails te staan, waar<strong>in</strong> men haar een<br />

soortgelijke dood toewenste als die van haar kat. Haar<br />

nieuwste project My Little Pony, Cupcake, een opgezet paard<br />

met enorme opgeplakte ogen en <strong>voor</strong>zien van rolschaatsen,<br />

werd <strong>in</strong> mei 2012 op de Pulse Art Fair <strong>in</strong> New York getoond.<br />

T<strong>in</strong>kebell wordt ‘wereldberoemd’, net als Damien Hirst die ook<br />

met dieren werkte.<br />

Hebben we hier met een zieke geest te maken of met<br />

een geëngageerde <strong>kunst</strong>enaar die bezorgd is om het lot<br />

van dieren. T<strong>in</strong>kebell beweert dat het haar erom gaat hoe<br />

hypocriet wij met dieren omgaan. Wij doden en eten sommige<br />

op, maar vertroetelen andere tot <strong>in</strong> het absurde of passen hen<br />

aan onze behoeften aan. Zo willen wij bij<strong>voor</strong>beeld perfecte,<br />

naakte huisdieren hebben, waar<strong>voor</strong> wij niet meer allergisch<br />

zullen zijn. Misschien komt er een dag dat wij paarden gaan<br />

fokken, zoals het suikerzoete speelgoedbeest My Little Pony,<br />

met gigantische ogen, enorme manen en rolschaatsen <strong>in</strong><br />

plaats van hoeven.<br />

T<strong>in</strong>kebell wil ons dus laten nadenken over een aspect van<br />

onze verdorven westerse cultuur. Dat wij hypocriet met<br />

dieren omgaan is een feit, maar niet het hele verhaal. Al<br />

vanaf de prehistorie, toen mensen <strong>voor</strong> het eerst dieren<br />

domesticeerden, delen wij ons leven met dieren die niet<br />

alleen een nuttige functie hebben. Aan hen ervaren wij de<br />

gemeenschappelijke afkomst met en de gewenste ethische<br />

houd<strong>in</strong>g ten opzichte van andere levende wezens. De dubbele<br />

houd<strong>in</strong>g die wij tegenover dieren hebben komt <strong>voor</strong>t uit ons<br />

eigen karakter: niets dierlijks, maar ook niets menselijks is ons<br />

vreemd en dit uit zich <strong>in</strong> onze cultuur.<br />

Bij Kat<strong>in</strong>ka Simonse komt hier nog iets bij. Haar schattig<br />

<strong>voor</strong>komen doet aan kle<strong>in</strong>e meisjes denken die sentimenteel<br />

met dieren/speelgoedbeesten omgaan. Maar dit roze meisje<br />

doodt of laat huisdieren doden om er <strong>kunst</strong> van te maken,<br />

waardoor zij geld verdient en roem vergaart. En dit is wat het<br />

publiek haar <strong>voor</strong>al kwalijk neemt. Dieren opeten en dieren<br />

vertroetelen, hoe tegenstrijdig ook, is <strong>in</strong> de westerse cultuur<br />

geaccepteerd, maar geliefde huisdieren gebruiken <strong>voor</strong> <strong>kunst</strong>,<br />

dat gaat kennelijk te ver.<br />

Je zou kunnen zeggen dat T<strong>in</strong>kebell goed werk doet, zij het<br />

dat aan dit ‘meisje’ ook een steekje loszit. In 2010 redde zij<br />

een straathond <strong>in</strong> Gambia. Zij liet het dier opereren, verzorgen<br />

en haalde haar naar <strong>Nederland</strong> om haar vervolgens <strong>in</strong> het<br />

asiel te laten opsluiten. Tevreden nam zij foto’s van de hond<br />

achter de tralies: het <strong>kunst</strong>werk was geslaagd, zij had het<br />

beest gered! T<strong>in</strong>kebell heeft dus alles over <strong>voor</strong> de <strong>kunst</strong>, zelfs<br />

de menselijke neig<strong>in</strong>g om je aan een ander levend wezen te<br />

hechten.<br />

Katal<strong>in</strong> Herzog<br />

Katal<strong>in</strong> Herzog heeft naast haar weblog<br />

http://<strong>kunst</strong>zaken.blogspot.com ook de weblog<br />

Beautifulworld, katal<strong>in</strong>herzog.tumblr.com met foto’s en<br />

korte teksten.<br />

kle<strong>in</strong>e <strong>kunst</strong>irritaties


Van 1 t/m 30 november<br />

is het weer <strong>kunst</strong>maand op Ameland<br />

Kunstmaand<br />

AmElAND<br />

The Nordic Art<br />

connection to Ameland<br />

Exposities van 70 <strong>kunst</strong>enaars uit Duitsland,<br />

Zweden, Denemarken en <strong>Nederland</strong><br />

op meer dan 35 locaties.<br />

Naast exposities worden er workshops en<br />

avond<strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>gen georganiseerd.<br />

Kijk <strong>voor</strong> meer <strong>in</strong>formatie over de <strong>kunst</strong>maand,<br />

openstell<strong>in</strong>g én speciale <strong>kunst</strong>maandarrangementen<br />

op www.<strong>kunst</strong>maandameland.com.<br />

november@<strong>kunst</strong>maandameland.com<br />

Of bel 0519-546 561<br />

pag<strong>in</strong>a<br />

advertentie_<strong>Kunstkrant</strong><br />

6 <strong>kunst</strong>krant september/oktober<br />

03-08-12 15:38<br />

2012<br />

Pag<strong>in</strong>a 1<br />

centrumex<br />

beeldenpo<br />

de<strong>kunst</strong> si<br />

emmen tie<br />

ergens anders<br />

karola pezarro<br />

08.09<br />

2012<br />

t/m<br />

18.11<br />

2012<br />

www.cbkemmen.nl<br />

Een Giclée <strong>voor</strong> een nieuwe abonnee!<br />

A b o n n e m e n t KunstKrant<br />

Ja, Ja, ik ik wil wil op op de de hoogte blijven van van de de <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong>. Noordoost-<strong>Nederland</strong>. Ik v<strong>in</strong>d het gemakkelijk Ik v<strong>in</strong>d hetom<br />

gemakkelijk om de Kunst Krant thuis bezorgd te krijgen. Voor €18,- (verzend- en adm<strong>in</strong>i stratie -<br />

de KunstKrant thuis bezorgd te krijgen. Voor e 18,- (verzend- en adm<strong>in</strong>istratiekosten) krijg ik de<br />

kosten) krijg ik de eerste 6 nummers thuisgestuurd. Zonder opzegg<strong>in</strong>g wordt het abonnement<br />

eerste<br />

automatisch<br />

6 nummers<br />

verlengd.<br />

thuisgestuurd. Zonder opzegg<strong>in</strong>g wordt het abonnement automatisch verlengd.<br />

naam<br />

adres<br />

postcode<br />

Word nu abonnee van de KunstKrant<br />

en maak kans op een <strong>in</strong>gelijste giclée<br />

van Marius van Dokkum.<br />

Deze humoristische prent op canvas<br />

wordt verloot onder de nieuwe<br />

abonnees die zich <strong>in</strong> juli en augustus<br />

2012 aanmelden. In het volgende<br />

nummer wordt de w<strong>in</strong>naar bekend<br />

gemaakt.<br />

De Giclée is beschikbaar gesteld door<br />

Art Revisited.<br />

Voor Giclée Dealers zie:<br />

woonplaats<br />

Hierbij machtig ik de abonnementenservice van de Kunst Krant om €18,- af te schrijven van<br />

mijn bank-/giroreken<strong>in</strong>g<br />

bank-/gironummer<br />

t.n.v.<br />

plaats<br />

datum handteken<strong>in</strong>g<br />

Deze bon <strong>in</strong>vullen en <strong>in</strong> een voldoende gefrankeerde envelop opsturen naar:<br />

Abonnementenservice KunstKrant — Postbus 7 — 9780 AA Bedum<br />

Of mail naar <strong>in</strong>fo@<strong>kunst</strong>krant.com • www.<strong>kunst</strong>krant.com


Na een afwezigheid van twee jaar is The Obsession of<br />

Art weer terug met een grote stand op ARTI12. ARTI<br />

is een jonge beurs <strong>voor</strong> figuratieve en hedendaagse<br />

<strong>kunst</strong> en design. Ongeveer 40 galeries uit b<strong>in</strong>nen- en<br />

buitenland nemen deel aan de beurs. De <strong>kunst</strong>beurs<br />

heeft een druk programma met gratis rondleid<strong>in</strong>gen,<br />

lez<strong>in</strong>gen, optredens, een speciale dag <strong>voor</strong> expats en<br />

een after party. Ieder jaar komen meer bezoekers<br />

naar Den Haag. Het afgelopen jaar hebben 10.000<br />

mensen de beurs bezocht.<br />

Galerie The Obsession of Art wordt al bijna 20<br />

jaar geleid door Yvonne en Joost van Zoelen. Een<br />

<strong>in</strong>ternationaal <strong>kunst</strong>huis dat een exclusieve stal<br />

van <strong>in</strong>ternationale meesters vertegenwoordigt. De<br />

<strong>kunst</strong>enaars worden gedurende een langere periode<br />

<strong>in</strong> grote geografische gebieden gepresenteerd.<br />

Soms <strong>in</strong> de Benelux, regelmatig en Europa en vaak<br />

wereldwijd. De keuze van <strong>kunst</strong>enaars is gebaseerd<br />

op het “IMU ® pr<strong>in</strong>cipe. ‘I’ = ‘Inspiratie’, zonder<br />

diepere boodschap verliest een <strong>kunst</strong>werk snel<br />

b<strong>in</strong>dende kracht. ‘M’ = ‘Meesterschap’, het natuurlijk<br />

verbond van talent en vakmanschap. ‘U’ = ‘Uniciteit’,<br />

de <strong>kunst</strong>enaar als schepper van unieke artistieke<br />

belevenissen. Naast schilderijen wordt er ook brons,<br />

glas en andere sculptuur werk geëxposeerd. De<br />

thuisgalerie van The Obsession of Art is gevestigd<br />

<strong>in</strong> Bergen – NH, gekozen om de <strong>kunst</strong>historische<br />

betekenis van dit Kunst-<br />

KustDorp, m.i.v. Museum<br />

Kranenburg, gespecialiseerd<br />

<strong>in</strong> de Bergense<br />

School.<br />

The Obsession of Art<br />

organiseert regelmatig evenementen<br />

<strong>voor</strong> groepen<br />

en bedrijven. Thema’s zijn<br />

uiteenlopend, solopresentaties,<br />

literaire lez<strong>in</strong>gen,<br />

<strong>in</strong>troducties van <strong>kunst</strong> en<br />

<strong>kunst</strong>enaars. In het kader<br />

van het Art-<strong>in</strong>-Concert pro-<br />

gramma worden regel-<br />

matig concerten georganiseerd,<br />

van pop tot klassiek.<br />

De Ste<strong>in</strong>way concertvleugel<br />

behoort tot de standaard<br />

uitrust<strong>in</strong>g.<br />

Tijdens ARTI12 zullen<br />

o.a. van de volgende <strong>kunst</strong>enaars<br />

werken getoond<br />

worden: Lizette Luijten (NL – wonderlijke schoonheid<br />

van het leven en de kracht van puurheid), Anne<br />

Dewailly (FR - verstilt èn vertraagt de dynamiek<br />

van het leven <strong>in</strong> ontroerende momenten ) Andrea<br />

Padovani (IT – Wil de wereld mooier kleuren, hij<br />

droomt het wonder van het leven) Marco Klee (IT –<br />

creëert stillevens Still a Life) en Fabrizio Pozzoli (IT -<br />

creëert zijn draad beelden als een bevlogen regisseur<br />

van ongrijpbare emoties).<br />

V&B<br />

Op de beurs zal een solotentoonstell<strong>in</strong>g te zien<br />

zijn van het <strong>in</strong>middels bekende <strong>kunst</strong>enaarsduo<br />

V&B. Alex Jacobs, één van de twee, is de w<strong>in</strong>naar<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 7<br />

The Obsession of Art is weer terug <strong>in</strong> Den Haag<br />

De galerie presenteert de volgende <strong>kunst</strong>enaars op de <strong>kunst</strong>beurs<br />

ARTI12: Lizette Luijten, Anne Dewailly, Andrea Padovani, Marco Klee en<br />

Fabrizio Pozzoli<br />

Anne Dewailly, Moonlight 100 x 100 cm, Orig<strong>in</strong>al oil<br />

pa<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g<br />

Lizette Luijten , Danc<strong>in</strong>g Joy, 150 x 120 cm, Orig<strong>in</strong>al oil<br />

pa<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g.<br />

Fabrizio Pozzoli, Panta Rhei, 70 x 70 x 30, Unique, orig<strong>in</strong>al, steelwire and brances<br />

van het nieuwe AVRO tv-programma ‘De Nieuwe<br />

Rembrandt’. Galerie 10 vertegenwoordigt het duo<br />

zowel nationaal als <strong>in</strong>ternationaal en is dit jaar ook<br />

aanwezig met een stand op ARTI12.<br />

Alicia W<strong>in</strong>ters Galería<br />

Dit jaar is er ook een samenwerk<strong>in</strong>g met een<br />

aantal Spaanse galeries. De hedendaagse Spaanse<br />

<strong>kunst</strong> getuigt van grote creativiteit en diversiteit<br />

en daar wordt dit jaar extra aandacht aan besteed.<br />

Alicia W<strong>in</strong>ters is de <strong>in</strong>itiator van dit <strong>in</strong>ternationale<br />

project. Ze is <strong>voor</strong>zitter van de sticht<strong>in</strong>g Pasión,<br />

een sticht<strong>in</strong>g die zich <strong>in</strong>zet <strong>voor</strong> de promotie van<br />

Spaanse <strong>kunst</strong>enaars. Zelf heeft zij een galerie met<br />

louter Spaanse hedendaagse <strong>kunst</strong>enaars. Op ARTI12<br />

presenteert zij vijf <strong>kunst</strong>enaars uit haar portfolio.<br />

Spaanse galeries<br />

Naast deze galerie zullen er ook nog drie uit<br />

Spanje afkomstige galeries deelnemen: Ra del Rey<br />

uit Madrid, Víctor Lope Arte Contemporáneo uit<br />

Barcelona. En eveneens uit Barcelona Villa del Arte.<br />

Ra del Rey bestaat al tw<strong>in</strong>tig jaar. De galerie<br />

ontplooit diverse activiteiten. Hun credo is dat <strong>kunst</strong><br />

boven commercie en norm staat. Vandaar dat er,<br />

<strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met de <strong>kunst</strong>enaars zelf, poëzie,<br />

muziek , theater en andere vormen van <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> hun<br />

galerie te ervaren zijn.<br />

Victor Lope Arte Contemporáneo bestaat s<strong>in</strong>ds 2007,<br />

maar de eigenaar Victor Lope is al vanaf 1994 zeer<br />

actief <strong>in</strong> de <strong>kunst</strong>wereld. Met o.a. Ars y Scientia,<br />

een eigen cultureel programma waar<strong>in</strong> <strong>kunst</strong> als<br />

een therapeutische, aanvullende waarde wordt<br />

gezien en waar<strong>in</strong> hij de <strong>in</strong>teractie tussen het publiek<br />

en de <strong>kunst</strong> zoekt. De galerie neemt deel aan veel<br />

<strong>in</strong>ternationale <strong>kunst</strong>beurzen.<br />

Bert van Zetten, Nemo Jantzen, Marcel en Jutta<br />

Huisman hebben Villa del Arte Galleries uit<br />

Barcelona <strong>in</strong> 1996 opgericht. Hun gezamenlijke <strong>in</strong>zet<br />

en passie <strong>voor</strong> <strong>kunst</strong>, heeft samen met een unieke<br />

aanpak en de bereidheid om een aantal m<strong>in</strong>der<br />

bekende <strong>kunst</strong>enaars exposeren bijgedragen aan een<br />

steeds veranderende eigentijdse collectie van een<br />

constant hoog niveau. De galerie vertegenwoordigt<br />

meer dan 30 nationale en <strong>in</strong>ternationale, gevestigde<br />

en opkomende <strong>kunst</strong>enaars, fotografen en beeldhouwers.<br />

■ Kunstbeurs ARTI12<br />

Fokker Term<strong>in</strong>al, B<strong>in</strong>ckhorstlaan 249, Den Haag<br />

Van woensdag 3 tot en met zondag 7 oktober 2012<br />

Kijk <strong>voor</strong> de open<strong>in</strong>gstijden en het programma op<br />

www.artidenhaag.nl


KNSTNWS<br />

Zwart/wit Fotomuseum<br />

Het <strong>Nederland</strong>s Fotomuseum <strong>in</strong> Rotterdam<br />

staat de komende drie jaar <strong>in</strong> het teken<br />

van Zwart/Wit. Grote <strong>in</strong>ternationale en<br />

nationale fotografen, <strong>kunst</strong>enaars en vormgevers<br />

verb<strong>in</strong>den zich b<strong>in</strong>nen dit thema<br />

aan tentoonstell<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>stallaties. Ook<br />

de entree van het museum wordt hier nu<br />

bij betrokken. De wereldwijd bekende<br />

Rotterdamse vormgever Richard Hutten<br />

is gevraagd de entree van het museum <strong>in</strong><br />

zwart-wit te ontwerpen, <strong>in</strong>clusief de museum<br />

shop en het café. Het bijzondere ontwerp<br />

is een echte eye catcher die de zichtbaarheid<br />

van het museum vergroot en de<br />

Zwart/Wit programmer<strong>in</strong>g versterkt. De<br />

nieuwe entree wordt op zaterdag 15 september<br />

feestelijk geopend. Dan beg<strong>in</strong>t ook<br />

een expositie met werk van fotografiepionier<br />

Lewis H<strong>in</strong>e (1874-1940).<br />

Annabelle Birnie naar<br />

Drents Museum<br />

Per 1 november is Annabelle Birnie (1968)<br />

de nieuwe directeur van het Drents Museum.<br />

Momenteel werkt ze nog bij de ING als<br />

directeur Sponsor<strong>in</strong>g, Art Management &<br />

Events. Birnie was tot 2010 verantwoordelijk<br />

<strong>voor</strong> de ING Collectie. Het Drents Museum<br />

en ING werken al jaren samen op<br />

het gebied van figuratieve <strong>kunst</strong>. In 2010<br />

schonk het bankbedrijf 273 werken uit de<br />

ING Collectie. S<strong>in</strong>dsdien is het hoofdsponsor<br />

en partner van het museum <strong>in</strong> Assen.<br />

Annabelle Birnie volgt Michel van Maarseveen<br />

op, die vanaf 1 juli directeur is van<br />

Museum Paleis het Loo.<br />

Ticket <strong>voor</strong> vijf musea<br />

Vijf musea <strong>in</strong> Rotterdam bieden één gezamenlijke<br />

toegangskaart aan. Met het Museumpark<br />

ticket krijgen bezoekers toegang<br />

tot Museum Boijmans-Van Beun<strong>in</strong>gen, het<br />

NAi, het Chabot Museum, de Kunsthal en<br />

het Natuurhistorisch museum. Het ticket<br />

kost € 27,50 en is 40% goedkoper dan de<br />

prijs van losse kaartjes. Bovendien geeft<br />

het ticket kort<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de museumw<strong>in</strong>kels<br />

en –restaurants. Voor wie niet alle musea<br />

<strong>in</strong> één dag kan bezoeken: de kaart blijft een<br />

half jaar geldig.<br />

Louis le Roy overleden<br />

In Oranjewoud is op 15 juli Louis le Roy<br />

(1924) overleden. De <strong>kunst</strong>enaar-filosoof<br />

werd <strong>voor</strong>al bekend door zijn eco-kathedraal<br />

bij Mildam. Op een stuk land bouwde<br />

hij stapels stenen en stoeptegels, terwijl hij<br />

het ecologisch proces zijn gang liet gaan.<br />

De eco-kathedraal wordt nu beheerd door<br />

Sticht<strong>in</strong>g Tijd, die de tu<strong>in</strong> de komende honderd<br />

jaar mag doorontwikkelen. Op 10 oktober,<br />

de Dag van de Duurzaamheid, is het<br />

mogelijk aan de tu<strong>in</strong> mee te werken.<br />

Galerie van het jaar<br />

Met <strong>in</strong>gang van dit jaar is er de jaarlijkse<br />

verkiez<strong>in</strong>g van ‘galerie van het jaar’. Vanaf<br />

20 september kan er gestemd worden op<br />

www.galerievanhetjaar.nl<br />

Bij een verander<strong>in</strong>g <strong>in</strong> mode en <strong>kunst</strong> zijn altijd een paar<br />

Impressionisten <strong>in</strong> de Hermitage Amsterdam<br />

E<strong>in</strong>delijk weer plezier maken<br />

eigenwijze <strong>voor</strong>lopers nodig. Dat geldt ook <strong>voor</strong> de kopers. Zonder<br />

Ivan Morosov, Sergej Sjtsjoek<strong>in</strong> of Stepan Jelisejev, Russische<br />

zakenmensen die rond 1900 impressionistische schilderijen<br />

aankochten, had de Hermitage <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t Petersburg nooit zo’n<br />

mooie collectie gehad. Daaruit heeft de zuster<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

Amsterdam kunnen putten bij het samenstellen van de huidige<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g. Anders dan de donkere, precies geschilderde,<br />

moraliserende <strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>gen die toen <strong>in</strong> de mode waren, kozen<br />

de impressionisten <strong>voor</strong> een zonnig palet, een losse schildertrant<br />

en eigentijdse onderwerpen.<br />

Door aernout Hagen<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 8<br />

De tentoonstell<strong>in</strong>gsmakers hebben er<strong>voor</strong> gekozen<br />

om het contrast te laten zien tussen verschillende,<br />

gelijktijdige <strong>kunst</strong>strom<strong>in</strong>gen. Dus niet alleen impressionisten,<br />

maar ook de officiële <strong>kunst</strong> van de Salons<br />

waartegen zij zich afzetten, en daarnaast <strong>voor</strong>lopers<br />

en navolgers. Maar het evenwicht is nu een<br />

beetje uit zicht geraakt. De tentoonstell<strong>in</strong>g omvat<br />

tachtig werken, waaronder maar zo’n 25 impressionistische<br />

schilderijen. Bovendien komen sleutelfiguren<br />

als Manet en Degas er bekaaid vanaf: Manet is<br />

vertegenwoordigd met één teken<strong>in</strong>g en Degas met<br />

een teken<strong>in</strong>g die <strong>in</strong>middels al weer retour is naar<br />

Petersburg, omdat hij niet langer mocht worden<br />

uitgeleend. Anderzijds is de achtergrond<strong>in</strong>formatie<br />

uitstekend verzorgd. Je kunt heel goed zien welke<br />

Pierre-Auguste Renoir, Portret van de actrice Jeanne Samary, 1878, Staatsmuseum<br />

De Hermitage, St. Petersburg.<br />

Pascal Dagnan-Bouveret, Aquarelliste <strong>in</strong> het Louvre, 1881,<br />

Staatsmuseum De Hermitage, St. Petersburg.<br />

gebeurtenissen destijds van <strong>in</strong>vloed waren op de<br />

<strong>kunst</strong>en. Alles speelt zich af <strong>in</strong> of rond Parijs. De eerste<br />

tre<strong>in</strong>stations en brede boulevards worden aangelegd,<br />

de hoepelrok verdwijnt uit het stadsbeeld, de<br />

Eiffeltoren wordt gebouwd.<br />

Vrolijke vluchtigheid<br />

Het was eigenlijk wonderbaarlijk hoe Frankrijk zich<br />

herstelde van de vernietigende nederlaag van november<br />

1870 <strong>in</strong> de oorlog tegen Duitsland onder leid<strong>in</strong>g<br />

van Pruisen. Het waren zware tijden, de economie<br />

beleefde een dieptepunt. Maar, tegen alle <strong>voor</strong>spell<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong>, krabbelde Frankrijk weer overe<strong>in</strong>d. Duitsland<br />

mocht dan <strong>voor</strong>taan als <strong>in</strong>dustriële grootmacht<br />

de baas zijn <strong>in</strong> Europa, de Fransen lieten zich niet<br />

terneer drukken. En op het gebied van de cultuur<br />

was niet Berlijn nummer 1, maar Parijs. Een groepje<br />

<strong>kunst</strong>enaars voelde de stemm<strong>in</strong>g bij de opkomende<br />

bourgeoisie <strong>in</strong> Parijs perfect aan. Tussen alle donkere<br />

schilderijen met verheffende boodschappen verschenen<br />

daar <strong>in</strong>eens zonnige <strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>gen met lichte<br />

onderwerpen die een enorm optimisme uitstraalden.<br />

Verhalen uit de klassieke oudheid vormden niet<br />

langer de <strong>voor</strong>naamste <strong>in</strong>spiratiebron. Het dagelijks<br />

leven <strong>in</strong> en rond de grote stad was fasc<strong>in</strong>erend, kleurrijk<br />

en goed genoeg om vast te leggen, juist <strong>in</strong> haar<br />

vrolijke vluchtigheid. De dichter en criticus Charles<br />

Baudelaire had zich <strong>in</strong> een recensie <strong>in</strong> 1846 al <strong>in</strong> die<br />

richt<strong>in</strong>g uitgesproken: ‘Het Parijse leven biedt een<br />

overvloed aan poëtische en prachtige onderwerpen.<br />

Al die prachtige d<strong>in</strong>gen zijn om ons heen en komen<br />

op ons af, zoals de lucht die ons omgeeft, maar we<br />

zien ze niet.’<br />

Geuzennaam<br />

Het was Édouard Manet die de leus ‘Il faut être de<br />

son temps’ als eerste serieus nam en met het schilderen<br />

van de stoomwolken van een arriverende tre<strong>in</strong><br />

Pierre-Auguste Renoir, Meisje met een waaier, 1880, Staatsmuseum<br />

De Hermitage, St. Petersburg.


Camille Pissarro, Place du Theâtre Français, 1898, Staatsmuseum De Hermitage, St. Petersburg.<br />

Ferd<strong>in</strong>and Heilbuth, Boottochtje over de Se<strong>in</strong>e, ca. 1880, Staatsmuseum De Hermitage, St. Petersburg.<br />

<strong>in</strong> een pas gebouwd tre<strong>in</strong>station zijn eigen tijd uitbeeldde<br />

als een periode van <strong>voor</strong>uitgang. Daarna<br />

volgden Edgar Degas, Claude Monet, Pierre-Auguste<br />

Renoir, Camille Pisarro, Berthe Morisot en Alfred Sisley.<br />

Door een criticus werden zij bespot als ‘impressionisten’,<br />

waarna ze die benam<strong>in</strong>g als geuzennaam<br />

overnamen. Op 15 april 1874 vond hun eerste groeps-<br />

expositie plaats <strong>in</strong> de fotostudio van Félix Nadar aan<br />

de Boulevard des Capuc<strong>in</strong>es, nummer 35. Het is veelzeggend<br />

dat het evenement juist <strong>in</strong> een fotostudio<br />

plaatsvond. De uitv<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g van de fotografie zou een<br />

enorme <strong>in</strong>vloed hebben op de weg die de schilder<strong>kunst</strong><br />

toen zou gaan.<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 9<br />

Topstukken<br />

Dat is bij<strong>voor</strong>beeld goed te zien bij het schilderijtje<br />

Aquarelliste <strong>in</strong> het Louvre uit 1881 van Pascal Dagnan-<br />

Bouveret. Een vrouw schildert op een waaier figuurtjes<br />

na van een 18de-eeuws schilderij van Anto<strong>in</strong>e<br />

Watteau <strong>in</strong> het Louvre. De beelduitsnede is als die<br />

van een foto: het schilderij van Watteau op de achtergrond,<br />

een spieraam met doek op de vloer en twee<br />

hoge krukken verschijnen maar gedeeltelijk b<strong>in</strong>nen<br />

het beeldkader. Kunstenaars die werken van grote<br />

meesters bestuderen en kopiëren, die kun je nog<br />

steeds <strong>in</strong> het Louvre aantreffen. In een tijd waar<strong>in</strong><br />

helden en goden de meest gangbare hoofdpersonen<br />

waren, is de keuze <strong>voor</strong> de vrouw <strong>in</strong> haar elegante,<br />

roze jurk die <strong>in</strong>gespannen bezig is <strong>in</strong> een hoekje van<br />

een museumzaal, zeker opvallend. Naast haar staat<br />

een geopende schilderskist met verftubes. Dat schilders<br />

buiten hun atelier g<strong>in</strong>gen werken, was <strong>voor</strong>namelijk<br />

te danken aan de beschikbaarheid van de<br />

verftube, een uitv<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g uit 1841 van de Amerikaanse<br />

<strong>kunst</strong>enaar John Goffe Rand.<br />

De waaier als monda<strong>in</strong>, beetje exotisch attribuut<br />

komt vaker <strong>voor</strong>. Zij speelt een schilder<strong>kunst</strong>ige<br />

hoofdrol op Renoirs Meisje met een waaier. Het vermiljoenrood<br />

en ultramarijnblauw van de waaier komen<br />

terug bij een stoel, de kled<strong>in</strong>g en het sprietige<br />

haar van het meisje. Een van de topstukken op de<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g is Renoirs portret ten voeten uit van<br />

de actrice Jeanne Samary uit 1878. Renoir heeft haar<br />

wel twaalf keer geschilderd. Hier verschijnt zij op<br />

21 jarige leeftijd als deftige dame <strong>in</strong> lange baljurk.<br />

Dat was op haar eigen verzoek, zij had haar grootste<br />

succes <strong>in</strong> de rol van dienstmeisje <strong>in</strong> komedies van<br />

Molière, maar wilde nu wel eens als serieus actrice<br />

worden gezien.<br />

Jean-Louis Fora<strong>in</strong> schilderde de drukte na een theater<strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>g.<br />

Heren met hoge hoeden en wufte dames<br />

met blote jurken lopen langs elkaar <strong>in</strong> een spel<br />

van kijken en gezien worden. Ferd<strong>in</strong>and Heilbuth<br />

koos <strong>voor</strong> het afbeelden van een boottochtje over de<br />

Se<strong>in</strong>e. Een jonge vrouw houdt even de roeispanen<br />

stil om te kijken naar een naderende zwaan, terwijl<br />

een oudere vrouw de touwtjes van het roer stevig <strong>in</strong><br />

handen heeft.<br />

Nog meer levendigheid valt te ontdekken op de Place<br />

du Theâtre Français gezien vanuit de tweede verdiep<strong>in</strong>g<br />

van het Grand Hôtel du Louvre door Camille<br />

Pisarro. Zonnestralen tussen boombladeren vormen<br />

lichte okervlekjes op de straat. Het gekrioel van figuurtjes<br />

die zich naar gereedstaande paardentrams<br />

spoeden om daar tegen elkaar gepropt af te reizen,<br />

is fasc<strong>in</strong>erend. Een tafereeltje dat zo weer <strong>voor</strong>bij is,<br />

maar door Pisarro snel en vakkundig is vastgelegd.<br />

Toen een zekere V<strong>in</strong>cent van Gogh <strong>in</strong> maart 1886 <strong>in</strong><br />

Parijs arriveerde, was hij direct onder de <strong>in</strong>druk van<br />

de heldere kleuren van de impressionisten. Ook zijn<br />

schilderijen zijn vanaf 29 september <strong>in</strong> de Hermitage<br />

te zien.<br />

■ Impressionisme: sensatie & <strong>in</strong>spiratie, t/m 13 januari <strong>in</strong><br />

Hermitage Amsterdam, Amstel 51,<br />

<strong>in</strong>formatie: www.hermitage.nl.<br />

Vanaf 29 september schilderijen uit de collectie van het<br />

Van Gogh Museum.<br />

Claude Monet, Vrouw <strong>in</strong> een tu<strong>in</strong>, 1867. Staatsmuseum De Hermitage, St. Petersburg.g. Claude Monet, Weilanden <strong>in</strong> Giverny, 1888. Staatsmuseum De Hermitage, St. Petersburg.


AFTRAP NIEUWE SEIZOEN!<br />

GRONINGER KUNSTINSTELLINGEN<br />

PRESENTEREN ZICH OP<br />

ZATERDAG 15 SEPTEMBER<br />

VAN 15.00 T/M 23.00 UUR<br />

DEELNEMERS: GRONINGER MUSEUM, CBK GRONINGEN,<br />

GALERIE NOORD, PICTURA, NOORDERLICHT, WALLHOUSE,<br />

NP3, ANN’S ART, WEP, GALERIE WITH TSJALLING:, SIGN,<br />

KUNSTRUIMTE 09.<br />

DE GALERIJ<br />

EXPOSITIERUIMTE<br />

SCHOUWBURG DE LAWEI<br />

INTERMEZZO<br />

17.30 - 18.30 UUR IN HET<br />

GRONINGER MUSEUM<br />

MET TOESPRAAK<br />

ANDREAS BLÜHM<br />

AFTERPARTY<br />

23.30 - 04.00 UUR<br />

IN VERA<br />

MEER INFORMATIE<br />

WWW.SHAKEN-NOT-STIRRED.INFO<br />

Burgemeester Wuiteweg 24 (<strong>in</strong>gang Gauke Boelensstraat) • Postbus 31 9200 AA Drachten<br />

t 0512-335025 • f 0512-335090 • e galerij@lawei.nl • // www.lawei.nl<br />

open<strong>in</strong>gstijden: woensdag t/m zondag, 14.00 - 17.00 uur, <strong>voor</strong>afgaand aan, tijdens de pauze<br />

van, en na <strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>gen (hoofd<strong>in</strong>gang Schouwburg De Lawei)<br />

zo 2 september t/m zo 14 oktober 2012<br />

Laag op Laag<br />

Piera Campo - fotografie (gemengde technieken)<br />

Sikko Mulder - gemengde technieken<br />

Jitse Sikkema - beelden<br />

Zo 30 september<br />

Bezoek gratis van 14.00 tot 17.00 uur de open<br />

dag en geniet van een verrassend aanbod!<br />

advertentie <strong>kunst</strong>krantmrt aug.2012.<strong>in</strong>dd 1 09-07-12 15:16<br />

PAGINA 10 KUNSTKRANT september/oktober 2012<br />

Nazomer-expositie Galerie Tolg’Art Wierden<br />

Niko van der Klugt en Harjo Mart<strong>in</strong>us van 30 augustus t/m 7 oktober 2012<br />

Harjo Mart<strong>in</strong>us<br />

Volg ons op twitter!<br />

twitter.com/tolgart<br />

Tolgaarde 6-8 | 7642 ez Wierden | Tel. 06-15007247 | www.tolg-art.nl<br />

Open | do. 13 – 17.30 | vr. 13 – 20.30 | za. 10 – 16 uur | elke 1e zo. v/d mnd 13 – 17 uur<br />

Niko van der Klugt<br />

KUNSTROUTE GRENSLOOS KUNST VERKENNEN<br />

<strong>in</strong> De Wijk (Dr) & IJhorst ( Ov)<br />

13 t/m 30 september 2012<br />

elke donderdag t/m zondag<br />

van 11 uur tot 17 uur.<br />

www.grensloos<strong>kunst</strong>verkennen.nl<br />

foto: laura lappi<br />

Tegen <strong>in</strong>lever<strong>in</strong>g van deze bon<br />

de tweede entreekaart gratis<br />

KORTINGSBON


“Jazeker, we hebben de prijzen meteen verlaagd”,<br />

reageert Pascalle Verhees van galerie Wildevuur <strong>in</strong><br />

Hooghalen opgewekt. “We zijn daar heel eerlijk <strong>in</strong>.<br />

Toen de btw <strong>in</strong> januari door het kab<strong>in</strong>et verhoogd<br />

werd naar 19%, hebben we de prijzen omhoog<br />

gedaan. In overleg met de <strong>kunst</strong>enaar, natuurlijk. En<br />

nu het btw-tarief weer terug is op 6%, g<strong>in</strong>gen de prijzen<br />

weer naar beneden.”<br />

‘Lenteprijzen’, staat er op de website van galerie<br />

Wildevuur, vrolijk verwijzend naar het Lenteakkoord.<br />

En wie een beetje rondstru<strong>in</strong>t op <strong>in</strong>ternet, ziet dat<br />

vele galerieën lagere prijzen aankondigen <strong>in</strong> verband<br />

met de btw-verlag<strong>in</strong>g op <strong>kunst</strong>.<br />

Voorzitter Guus Broos van de <strong>Nederland</strong>se Galerie<br />

Associatie (NGA) nuanceert dit algemene beeld enigs-<br />

z<strong>in</strong>s. Niet alle <strong>kunst</strong> was anderhalf jaar geleden<br />

duurder geworden. “Sommige galerieën en <strong>kunst</strong>enaars<br />

hebben ondanks de tariefsverhog<strong>in</strong>g naar<br />

19% <strong>in</strong>dertijd de prijs gelijk gehouden, of slechts<br />

een beetje verhoogd. Galerist en <strong>kunst</strong>enaar hebben<br />

19e <strong>in</strong>ternationale Fotomanifestatie Noorderlicht<br />

Terra Cognita moet je ervaren<br />

De 19e editie van Fotomanifestatie Noorderlicht<br />

schetst een genre-overstijgend beeld van de relatie<br />

tussen mens en natuur aan de hand van werk van<br />

meer dan 100 <strong>in</strong>ternationale fotografen. Voor<br />

het eerst trekt Noorderlicht daar<strong>voor</strong> naar een<br />

landelijke tentoonstell<strong>in</strong>gslocatie: hoofdlocatie is<br />

museum Belvédère op Landgoed Oranjewoud, bij<br />

Heerenveen. Het resultaat is niets m<strong>in</strong>der dan een<br />

liefdesverklar<strong>in</strong>g: een uitdagende, visueel adembenemende<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g die tegelijk het hoofd<br />

en het hart beroert.<br />

Natuur <strong>in</strong>spireert<br />

Echte natuur, zo wordt gezegd, bestaat niet meer.<br />

Zeker niet <strong>in</strong> het ontwikkelde Westen. Maar hoewel<br />

de moderne mens de natuur naar eigen <strong>in</strong>zicht heeft<br />

gecultiveerd en geasfalteerd, blijft hij hunkeren<br />

naar de rust, ruimte en vrijheid die de natuur belooft.<br />

Dat is meer dan louter romantiek. Natuur, of<br />

het nu een tu<strong>in</strong>tje is of een uitgestrekt bos, heeft een<br />

aantoonbaar positief effect op ons welzijn: patiënten<br />

herstellen er sneller, stress verm<strong>in</strong>dert. Contact met<br />

natuur stimuleert bovendien de rechter hersenhelft,<br />

waar creativiteit huist. Natuur <strong>in</strong>spireert.<br />

Terra Cognita gaat over het ervaren van natuur, <strong>in</strong><br />

al haar verschijn<strong>in</strong>gsvormen. Van de tactiele, ademende<br />

en levende natuur, tot haar gedroomde en<br />

fantastische <strong>in</strong>carnaties – de natuur <strong>in</strong> onze ge-<br />

Btw op <strong>kunst</strong> terug naar 6%<br />

‘Kunst wordt weer goedkoper’<br />

Op 1 juli is de btw op <strong>kunst</strong> teruggebracht naar 6%. Dit waren<br />

de vijf politieke partijen van het zogenaamde ‘Lenteakkoord’<br />

overeengekomen. Daarmee werd de btw-verhog<strong>in</strong>g op <strong>kunst</strong> door het<br />

kab<strong>in</strong>et Rutte, anderhalf jaar geleden, teruggedraaid. Is <strong>kunst</strong> nu ook<br />

goedkoper geworden?<br />

illanD Pietersma<br />

toen bij<strong>voor</strong>beeld de pijn van het verlies gedeeld. Het<br />

effect van de huidige btw-verlag<strong>in</strong>g zal dus verschillend<br />

zijn. In sommige gevallen blijft de prijs gelijk,<br />

<strong>in</strong> andere gevallen wordt <strong>kunst</strong> goedkoper.”<br />

Erik Bos van galerie Nouvelles Ima-ges <strong>in</strong> Den Haag<br />

bevestigt deze tendens. “Een aantal <strong>kunst</strong>enaars, zoals<br />

bij<strong>voor</strong>beeld Armando, had per 1 januari 2011 de<br />

prijs verhoogd; die gaat nu weer naar beneden. Andere<br />

<strong>kunst</strong>enaars hadden de prijs ongemoeid gelaten<br />

en veranderen<br />

nu ook niets.”<br />

Of de btw-verlag<strong>in</strong>g<br />

meteen ook<br />

een positieve uitwerk<strong>in</strong>g<br />

heeft op<br />

de <strong>kunst</strong>verkoop,<br />

kan Bos nog niet<br />

zeggen. “In de zomer is het over het algemeen rustig<br />

<strong>in</strong> de galerie. Belangrijker is ook hoe de economie<br />

zich ontwikkelt. In de hele MKB-sector is het sentiment<br />

niet goed. Pas als de consument weer duidelijk<br />

besluit <strong>kunst</strong> te kopen, zal de prijsverlag<strong>in</strong>g echt effect<br />

hebben.”<br />

Broos is het daarmee eens. “Afgelopen anderhalf<br />

jaar is de omzet van een aantal galerieën gedaald.<br />

Wellicht kan de prijsverlag<strong>in</strong>g die dal<strong>in</strong>g een halt<br />

toe-roepen. Het terugdraaien van de btw op <strong>kunst</strong><br />

naar 6% is <strong>in</strong> ieder geval een positief signaal naar de<br />

samenlev<strong>in</strong>g, dat <strong>kunst</strong> niet duurder wordt. Tegelijk<br />

geeft het de galeriesector een extra stimulans.”<br />

Opvallend was dat de tariefsverlag<strong>in</strong>g aanvankelijk<br />

dachten. Hoewel de mens soms nauwelijks aanwezig<br />

lijkt te zijn <strong>in</strong> de foto’s, drukt hij onmiskenbaar zijn<br />

stempel.<br />

In al dit werk verraadt het landschap de emoties en<br />

gedachten die de maker er op geprojecteerd heeft. De<br />

diverse en complexe wijze waarop wij landschappen<br />

zien en ervaren – de natuur <strong>in</strong> onze genen en onze<br />

gedachten – v<strong>in</strong>dt haar weerslag <strong>in</strong> de reikwijdte van<br />

Terra Cognita. Van tijdloos zwart-wit tot conceptueel<br />

of computer-gegenereerd: de versmelt<strong>in</strong>g van genres<br />

is totaal. Een tentoonstell<strong>in</strong>g die je, net als de natuur<br />

zelf, niet moet zien maar moet ervaren.<br />

Zes hoofdstukken<br />

Terra Cognita is een fotografische reis <strong>in</strong> zes hoofdstukken,<br />

met werk dat afwisselend landschaps-,<br />

documentaire-, <strong>kunst</strong>fotografie en computergegenereerd<br />

beeld omvat.<br />

De hoofdlocatie is museum Belvédère, hét museum<br />

<strong>voor</strong> moderne en hedendaagse <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> Friesland.<br />

Belvédère toont vier van de zes hoofdstukken. De<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g beg<strong>in</strong>t buiten aan de <strong>voor</strong>zijde <strong>in</strong><br />

een dicht begroeid woud. Een plek waar de bezoeker<br />

zichzelf <strong>in</strong> kan verliezen. Om iedere hoek kan iets<br />

onverwachts te<strong>voor</strong>schijn komen: The Enchanted Forest.<br />

B<strong>in</strong>nen volgt het hoofdstuk Safe Haven, waar verhalen<br />

verteld worden over de natuur als veilige plek<br />

<strong>voor</strong> de mens.<br />

Via gemanipuleerd werk <strong>in</strong> het hoofdstuk Inspiration<br />

– van bergen die letterlijk de grilligheid van beurs-<br />

koersen volgen tot werk dat teruggrijpt op de taal<br />

van de schilder<strong>kunst</strong> – e<strong>in</strong>digt de tentoonstell<strong>in</strong>g bui-<br />

ten met Into the Unknown: een reis naar de onzicht-<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 11<br />

alleen zou gelden<br />

<strong>voor</strong> de podium<strong>kunst</strong>en.<br />

Door de<br />

<strong>in</strong>zet van de NGA<br />

en verschillende an-<br />

dere <strong>in</strong>itiatieven en<br />

petities van <strong>kunst</strong>e-<br />

naars is nu ook de<br />

btw <strong>voor</strong> de beel-<br />

dende <strong>kunst</strong> terug<br />

op het oude, lage<br />

niveau. Broos kan niet verklaren waarom er ver-<br />

schillend tegen de <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> en podium-<br />

<strong>kunst</strong>en werd aangekeken. “Daar heeft de politiek<br />

nooit een duidelijke reden <strong>voor</strong> gegeven.”<br />

Bij het bekend worden van de btw-verlag<strong>in</strong>g knipte<br />

en plakte Pascalle Verhees spontaan een grappig<br />

prentje <strong>in</strong> elkaar<br />

<strong>voor</strong> de website<br />

‘Kunstsector heeft behoefte<br />

aan duidelijkheid’<br />

van de galerie.<br />

“Het illustreert het<br />

dubbele gevoel dat<br />

ik bij de hele gang<br />

van zaken heb. We<br />

zijn overgeleverd<br />

aan de willekeur van een visieloze reger<strong>in</strong>g. Het is<br />

blijkbaar makkelijk scoren met zo’n btw-tarief, terwijl<br />

dat maar een kle<strong>in</strong> onderdeel is van de situatie<br />

<strong>in</strong> de <strong>kunst</strong>sector.”<br />

“Eigenlijk hebben we totaal geen <strong>in</strong>vloed gemerkt<br />

op de verkoop – zowel toen de prijs omhoog g<strong>in</strong>g als<br />

toen die weer daalde”, vervolgt Verhees. “Het is nog<br />

steeds druk <strong>in</strong> de galerie, maar er dreigt wel een donkere<br />

wolk. De doorgeslagen crisis heeft momenteel<br />

meer impact op het sentiment van de consument.<br />

Niet alleen <strong>in</strong> onze branche. Waar we nu behoefte<br />

aan hebben is duidelijkheid, zodat iedereen weet<br />

waar we naar toegaan op de lange termijn.”<br />

bare wereld, van microscopisch tot kosmisch, waar<strong>in</strong><br />

de natuur zelfs <strong>in</strong> de laatste pixel maakbaar blijkt.<br />

Kwetsbaar<br />

In <strong>kunst</strong>- en cultuurhistorisch Museum Dr8888 <strong>in</strong><br />

Drachten is het hoofdstuk Urban Jungle te v<strong>in</strong>den,<br />

over hoe we natuur naar ons toe halen via parken<br />

en andere openbare ruimtes, tu<strong>in</strong>en en zelfs huiskamers.<br />

De natuur blijft roepen, ook na onze trek naar<br />

de veiligheid en <strong>voor</strong>spoed van de stad.<br />

Het veelzijdige Museum Willem van Haren exposeert<br />

Untamed. Hier laat de natuur zich van zijn andere<br />

kant zien. De on<strong>voor</strong>stelbare krachten die gepaard<br />

gaan met natuurrampen her<strong>in</strong>neren ons aan onze<br />

nietigheid. Hier zien we hoe kwetsbaar het door de<br />

mens gecultiveerde land blijft.<br />

In een nevententoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de Blokhuispoort <strong>in</strong><br />

Leeuwarden geven gastcuratoren hun visie op het<br />

thema van Terra Cognita. Verder is er een satellietprogramma<br />

met galeries, musea en podia verspreid<br />

door heel Friesland, die hun eigen fototentoonstell<strong>in</strong>g<br />

organiseren. Ook is er een kerkenroute, opgezet<br />

i.s.m. Sticht<strong>in</strong>g Alde Fryske Tsjerken, met foto-exposities<br />

<strong>in</strong> prachtige oude Friese kerkjes. Uitgebreide <strong>in</strong>formatie<br />

is te v<strong>in</strong>den op www.noorderlicht.com<br />

■ Terra Cognita, Fotomanifestatie Noorderlicht, van<br />

2 september t/m 7 oktober. Hoofdlocaties: Museum<br />

Belvédère, Oranje Nassaulaan 12 en Museum Willem van<br />

Haren, M<strong>in</strong>ckelersstraat 11, Heerenveen; Museum Dr8888,


Liefst vierhonderd vierkante meter telt Galerie Terbeek.<br />

Dat zie je zo. Na de lichte, ruime entree kom<br />

je <strong>in</strong> een museale ruimte terecht waar de wanden<br />

vol hangen met fi guratieve <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> samenspraak<br />

met beeldhouwwerk van hoofdzakelijk dieren en<br />

mensfi guren. Maar ook verfi jnde keramiek van He<strong>in</strong><br />

Severijns is er te v<strong>in</strong>den. Je zou verwachten dat galerie<br />

Terbeek de zoveelste galerie is die <strong>in</strong> dezelfde<br />

vijver vist als de andere galerieën <strong>in</strong> Friesland. Maar<br />

een snelle blik leert anders. Friezen, andere <strong>Nederland</strong>ers<br />

en buitenlanders zorgen <strong>voor</strong> een gevarieerd<br />

programma, van de bronzen dierfi guren van Jozeph<strong>in</strong>e<br />

Wortelboer tot de monumentale stillevens van<br />

de Spanjaard Antonio Fuertes waarop enorme citroenen<br />

prijken. Het is werk met een Spaanse signatuur<br />

waar<strong>in</strong> de kleur zwart een belangrijke rol speelt.<br />

Anita Terbeek legt uit dat de beroemde Velázquez<br />

het grote <strong>voor</strong>beeld van Fuertes is. ‘Het is zo sterk<br />

van licht, dat als de lampen uit zijn sommige details<br />

nog oplichten.’<br />

Vergankelijkheid<br />

Anita Terbeek legt graag iets uit over het werk <strong>in</strong><br />

haar galerie. Dat bedoelt ze met ‘persoonlijk’. Het<br />

contact met de klanten kan heel ‘<strong>in</strong>tens’ zijn, de<br />

ontmoet<strong>in</strong>g met de <strong>kunst</strong>werken evenzo, vertelt<br />

ze. Ze wijst op enkele merkwaardige schilderijen<br />

van Nad<strong>in</strong>e Callebaut, langwerpige, monochrome<br />

panelen, waarop een vage schilder<strong>in</strong>g van een k<strong>in</strong>dergezicht<br />

is te zien. ‘Kunst kijken kan een heel<br />

<strong>in</strong>tense belev<strong>in</strong>g zijn. Sommige mensen beg<strong>in</strong>nen<br />

heel hard te huilen als ze <strong>voor</strong> dit werk staan. Anderen<br />

v<strong>in</strong>den het griezelig. Dat komt omdat het<br />

her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen wekt en het je confronteert met<br />

Galerie Terbeek <strong>in</strong> Beetsterzwaag<br />

‘Het contact met de klanten kan heel <strong>in</strong>tens zijn’<br />

Galerie Terbeek, verrassend – persoonlijk – <strong>in</strong>tens, staat er op<br />

de banner van de galerie <strong>in</strong> de Hoofdstraat van Beetsterzwaag.<br />

Galeriehoudster Anita Terbeek wil graag uitleggen wat ze daar<br />

allemaal mee bedoelt. De galerie brengt fi guratieve <strong>kunst</strong>, schilderijen<br />

en beeldhouwwerk. Nu eens niet van de Noordelijke Figuratieven,<br />

ook niet alleen maar Friese <strong>kunst</strong>enaars. ‘Ik ga <strong>voor</strong> kwaliteit en <strong>voor</strong><br />

prijzen die betaalbaar zijn <strong>voor</strong> mensen die van <strong>kunst</strong> houden’, zegt<br />

Anita Terbeek. Zo is bij<strong>voor</strong>beeld een aantal Henk Helmantel-achtige<br />

stillevens <strong>in</strong> de galerie opvallend laag geprijsd. ‘We doen niet mee aan<br />

het ophypen van <strong>kunst</strong>.’<br />

Door eric Bos<br />

Galeriehoudster Anita Terbeek.<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 12<br />

vergankelijkheid’, legt Terbeek uit. Nad<strong>in</strong>e Callebaut<br />

maakt zelf haar verven en zet over een aantal<br />

onderlagen <strong>in</strong> één keer het portret <strong>in</strong> olieverf op.<br />

‘Het doet de mensen aan dode k<strong>in</strong>deren denken.’<br />

Anita Terbeek zegt goed naar haar klanten te luisteren.<br />

‘We hanteren hier een hoog service-niveau.’ Ze<br />

komt ook wel met haar <strong>kunst</strong>werken bij de klanten<br />

thuis en merkt het onmiddellijk als ze <strong>in</strong> de galerie<br />

aarzelen bij een aankoop. ‘Dan zeg ik altijd: dan<br />

moet u het niet doen. Alleen als u er zeker van bent.<br />

Want je hebt niks aan klanten die achteraf teleurgesteld<br />

zijn. Prettig is ook dat we een renteloze <strong>kunst</strong>koopregel<strong>in</strong>g<br />

kunnen aanbieden.’<br />

Huisschilder<br />

Op 1 september opent de nieuwe tentoonstell<strong>in</strong>g met<br />

werk van de bijzondere Friese schilder Mart<strong>in</strong> Sijbesma,<br />

van oorsprong een huisschilder die zichzelf het<br />

vak heeft geleerd en hoog-fi guratieve, nostalgische<br />

stillevens maakt, maar ook enigsz<strong>in</strong>s vervreemdende<br />

taferelen met antieke auto’s. Zo hangen op het<br />

moment waarop dit <strong>in</strong>terview plaats had alvast twee<br />

grote schilderijen van landschappen met een oude<br />

Citroën <strong>in</strong> de galerie. Sijbesma schildert ook wel lelijke<br />

eendjes, kortom, nostalgische automobielen.<br />

De <strong>kunst</strong>enaar laat op zijn website weten waar het<br />

hem om gaat. ‘Door de juiste comb<strong>in</strong>atie van object<br />

en kleur wil ik rust uitbeelden en een sfeer van<br />

warmte, romantiek en nostalgie creëren’, schrijft<br />

hij. Zijn atelier bev<strong>in</strong>dt zich op de bovenverdiep<strong>in</strong>g<br />

van de <strong>voor</strong>malige Gereformeerde kerk van Kûbaard.<br />

Er zijn meer Friese schilders <strong>in</strong> de stal van galerie<br />

Terbeek, zoals Jan Kooistra met verstilde Waddengezichten<br />

en romantische bloemstillevens, maar ook<br />

werk van <strong>kunst</strong>enaars uit het buitenland. Onder hen<br />

treffen we het kleurig en <strong>in</strong>tens geschilderd impressionistische<br />

werk van Natalia en Vladimir Tchaikovsky<br />

aan en een serie aangenaam ogende taferelen van<br />

de Italiaanse schilder Simon Pas<strong>in</strong>i. Dat zijn geen<br />

fraaie doorkijkjes, landschapjes of stillevens, maar<br />

volbloed eigentijdse onderwerpen zoals jonge mensen<br />

<strong>in</strong> de metro of <strong>in</strong> een park tezamen gefi xeerd op<br />

een afbeeld<strong>in</strong>g op een mobieltje.<br />

Wolkenpartijen<br />

Indrukwekkend zijn ook de grote Waddenlandschappen<br />

van Heleen Vriesendorp, zowel door het formaat,<br />

de sfeer, het beperkte palet, de monochrome<br />

kleur als de verfopbreng. De <strong>kunst</strong>enaar is vaak op<br />

de eilanden te v<strong>in</strong>den. Woeste wolkenpartijen boven<br />

de stilte en onbeweeglijkheid van het Wad.<br />

‘Onze <strong>kunst</strong> is <strong>in</strong>ternationaal toonaangevend,’ zegt<br />

Anita Terbeek, ‘en vaak <strong>in</strong> museale collecties opgenomen.<br />

Je merkt ook dat het de mensen niet uitmaakt<br />

waar het vandaan komt, als het maar kwaliteit<br />

heeft.’<br />

Tussen namen als Marcel van Hoef (‘zijn werk is van<br />

de Scher<strong>in</strong>gacollectie naar het nieuwe museum van<br />

Hans Melchers verhuisd’) en Mark Dedrie, met fraaie,<br />

gekleurde bronzen van vogels behoort de Poolse Ewa<br />

Rzeznik tot de exclusieve <strong>kunst</strong>enaars van de galerie.<br />

Van haar hand zijn de kleurige strandgezichten die<br />

helemaal met een paletmes zijn opgezet.<br />

Passie<br />

Drs. Anita Terbeek, geboren <strong>in</strong> Jutphaas, komt uit<br />

een zakenfamilie en begon met een galerie <strong>in</strong> het<br />

Gron<strong>in</strong>gse Kropswolde, later <strong>in</strong> haar boerderij <strong>in</strong> het<br />

Friese Echtenerbrug en tenslotte <strong>in</strong> Beetsterzwaag.<br />

Ze studeerde af <strong>in</strong> cultuurwetenschappen en reisde<br />

met haar man naar de Verenigde Staten en naar Engeland.<br />

‘Daar kon ik helaas geen baan v<strong>in</strong>den <strong>in</strong> dat<br />

vak. Maar ik heb altijd een passie, een liefde <strong>voor</strong><br />

<strong>kunst</strong> gehad. Omdat we <strong>in</strong> 2003 <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong> een<br />

huis zochten, kregen we het idee van een galerie. Zo<br />

kwamen die d<strong>in</strong>gen samen, dat was heel erg leuk en<br />

dat is het nog steeds, <strong>voor</strong>al het contact met zoveel<br />

mensen en van zoveel verschillende niveaus.’<br />

Ze geeft toe dat een galerie hebben een enorme kostenpost<br />

is. Maar ze wil geen <strong>in</strong>ternet-galerie waar<br />

Mark DeDrie.


Mart<strong>in</strong> Sijbesma exposeert <strong>in</strong> september en oktober bij galerie Terbeek.<br />

sommige galerieën toe overgaan. ‘Een echte galerieruimte<br />

heeft heel veel charme, dat mis je op <strong>in</strong>ternet’,<br />

zegt ze. Je kunt het werk <strong>in</strong> het echt zien, de<br />

kleuren komen veel beter uit en de omgev<strong>in</strong>g speelt<br />

een positieve rol, je wordt gastvrij ontvangen en er<br />

staat altijd een kopje koffie klaar, weet ze uit ervar<strong>in</strong>g.<br />

Ze runt de galerie alleen, maar haar man en beide<br />

zoons komen wel helpen als ze op een <strong>kunst</strong>beurs<br />

staat. ‘Sommige beurzen zeggen tegenwoordig op<br />

het laatste moment af. Dat is heel vervelend <strong>voor</strong> de<br />

<strong>kunst</strong>enaars, maar ja, daar kun je niets tegen doen.’<br />

De kreet ‘verrassend’ tot slot, staat misschien wel<br />

<strong>voor</strong> de ervar<strong>in</strong>g die je hebt als je <strong>in</strong> de bescheiden<br />

landelijke hoofdstraat van Beetsterzwaag, bij<br />

wijze van spreken tussen bakker en slager, <strong>in</strong>eens<br />

een galerie van een behoorlijk postuur en formaat<br />

aantreft. En uiteraard het galerieprogramma. Over<br />

kwaliteit en smaak valt altijd te twisten, maar Galerie<br />

Terbeek toont een heel ander programma dan<br />

veel andere galerieën. En dat is <strong>in</strong>derdaad verrassend.<br />

Nature Now bij CBK Drenthe <strong>in</strong> Assen<br />

Eigentijdse opvatt<strong>in</strong>gen van natuur <strong>in</strong> de <strong>kunst</strong><br />

Natuur is hip. Dat is het <strong>in</strong> Drenthe ook altijd al geweest.<br />

Het is dus niet verwonderlijk dat natuur de<br />

hoofdrol speelt <strong>in</strong> de open<strong>in</strong>gstentoonstell<strong>in</strong>g van<br />

het CBK Drenthe <strong>in</strong> De Nieuwe Kolk <strong>in</strong> Assen. De eigen<br />

wil en <strong>in</strong>vloed van de natuur op de mens wordt<br />

door <strong>kunst</strong>enaars als Erik Odijk, Claudy Jongstra en<br />

Peter de Cupere zichtbaar gemaakt. Nature Now opent<br />

Een drieluik van Ewa Rzeznik.<br />

op 22 september en laat eigentijdse opvatt<strong>in</strong>gen van<br />

natuur <strong>in</strong> de <strong>kunst</strong> zien.<br />

Het uitgangspunt van Nature Now is de natuur als<br />

bundel<strong>in</strong>g van oerkracht met als tegenhanger de<br />

natuur als dienstbaar aan de mens. Hier<strong>in</strong> zit de tegenstell<strong>in</strong>g<br />

van emotie en rationaliteit gevat: ontzag<br />

<strong>voor</strong> het sublieme, het ongrijpbare, staat tegenover<br />

een zakelijke houd<strong>in</strong>g tot de natuur. Allerm<strong>in</strong>st gaat<br />

het hier over de mens die de natuur zou beheersen!<br />

In tegenstell<strong>in</strong>g: de natuur bezit zelf een scheppende,<br />

artistieke kracht die dicht ligt bij wat <strong>kunst</strong>enaars<br />

creëren. Sema Bekirovic laat ons hiervan getuige zijn<br />

<strong>in</strong> haar video Koet. Bekirovic geeft persoonlijke eigendommen<br />

aan een paartje meerkoeten, waarmee zij<br />

hun nestje bouwen. Het resultaat is verbluffend <strong>in</strong><br />

haar eenvoud en schoonheid.<br />

Belev<strong>in</strong>g<br />

De <strong>kunst</strong>enaars <strong>in</strong> de expositie onderzoeken de verschillende<br />

verschijn<strong>in</strong>gsvormen van de natuur anno<br />

nu. Zo houdt Claudy Jongstra het proces van grondstof<br />

tot e<strong>in</strong>dproduct <strong>in</strong> eigen hand, zodat ze volledig<br />

duurzaam kan werken. Jongstra behoedt met haar<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 13<br />

Galerie terbeek is gevestigd <strong>in</strong> de Hoofdstraat<br />

42 <strong>in</strong> Beetsterzwaag.<br />

Op 1 september beg<strong>in</strong>t vanaf 13.00 uur een<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g met schilderijen van Mart<strong>in</strong><br />

sijbesma, die duurt t/m 28 oktober.<br />

Open: do-zo 13-17. Zie www.galerieterbeek.nl<br />

werkwijze bijzondere planten en zeldzame heideschapen<br />

van uitsterven. Aan de andere kant van het<br />

spectrum bev<strong>in</strong>den zich Persijn Broersen en Margit<br />

Lukács, die met een eeuwigdurende cyclus van groei<br />

en sterfte een lelie de natuurwetten laat trotseren.<br />

De veelzijdigheid van de natuur is <strong>in</strong> de expositie letterlijk<br />

te ervaren. Peter de Cupere creëert een gigantische<br />

geur<strong>in</strong>stallatie van achtenhalve meter hoog<br />

met een diameter van drie meter, die de bezoeker<br />

aan moet raken om de geur vrij te laten. Hoe het<br />

kl<strong>in</strong>kt als een komkommer groeit, is te ervaren <strong>in</strong> de<br />

<strong>in</strong>stallatie van Ronald van der Meijs.<br />

Natuur is een populair onderwerp <strong>in</strong> de <strong>kunst</strong>wereld,<br />

zoals blijkt uit de vele exposities die er de<br />

komende tijd over natuur zijn. Het verschil dat het<br />

CBK Drenthe maakt ten opzichte van de andere tentoonstell<strong>in</strong>gen,<br />

is dat de werken <strong>in</strong> Nature Now de<br />

natuur de hoofdrol laten spelen. De werken tonen<br />

het spann<strong>in</strong>gsveld tussen de creaties van de natuur<br />

en de creaties van de <strong>kunst</strong>. Ze laten zien waar emotie<br />

en belev<strong>in</strong>g overgaan <strong>in</strong> idee en andersom.<br />

■ Nature Now, 24 sept t/m 8 jan <strong>in</strong> CBK Drenthe <strong>in</strong><br />

De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1, Assen.<br />

Open: di-vr 13-17, za 13-16.


www.evertvanhemert.nl<br />

Een multidiscipl<strong>in</strong>air programma<br />

<strong>in</strong> het teken van de fietscultuur<br />

en de wielersport.<br />

met: Stephan Vanfleteren /<br />

Pieterjan G<strong>in</strong>ckels / Tonny Strouken /<br />

Bicycle Film Festival<br />

01 09 - 18 11 2012<br />

Bongerd 18, 6411 JM Heerlen<br />

+31 (0) 45 - 577 2200<br />

www.schunck.nl<br />

MUSEUM SCHOKLAND<br />

Een verzamel<strong>in</strong>g schilderijen van kerk<strong>in</strong>terieurs <strong>voor</strong> het eerst bijeengebracht<br />

Henk Helmantel & Maarten ‘t Hart<br />

Broeders <strong>in</strong> Kunst en Kerk<br />

14 juli t/m 31 december 2012<br />

fons haagmans<br />

akerstraat blues<br />

01 09 - 18 11 2012<br />

foto: Han van Hagen<br />

Bongerd 18 Heerlen / www.schunck.nl<br />

Middelbuurt 3,<br />

8319 AB Schokland<br />

0527 - 25 13 96<br />

www.schokland.nl Molene<strong>in</strong>d NZ 22<br />

pag<strong>in</strong>a 14 <strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012<br />

Beeld&Tu<strong>in</strong>...<br />

Zeven hectare paradijs, waar natuur<br />

en <strong>kunst</strong> elkaar ontmoeten. De tu<strong>in</strong> met een<br />

Engels karakter: grote open ruimtes en <strong>in</strong>tieme<br />

thematu<strong>in</strong>en. Honderd boomsoorten, en dertig<br />

<strong>kunst</strong>enaars uit <strong>Nederland</strong>, Duitsland en België<br />

geven elkaar en de bezoeker de ruimte. En na<br />

enkele uren dwalen is het goed toeven op het<br />

terras en <strong>in</strong> de Galerie, en dat allemaal <strong>in</strong> Gees,<br />

<strong>in</strong> magisch zuid-oost Drenthe!<br />

Beelden <strong>in</strong> Gees<br />

Schaapveensweg 16<br />

7863 TE Gees<br />

Zomeropen<strong>in</strong>g van 6 mei<br />

t/m 30 september 2012<br />

woensdag t/m zondag<br />

van 12.00 – 17.00 uur<br />

www.beelden<strong>in</strong>gees.nl<br />

DE KUNST...<br />

IN UITLEEN<br />

● 9203 ZP Drachten ● telefoon 0512 - 51 32 23 ● www.<strong>kunst</strong>uitleen-veenstra.nl


Theo Ettema exposeert bij galerie Groeneveld<br />

Een paradijs<br />

Kunnen we <strong>in</strong> Almelo, <strong>in</strong> de expositieruimte van galerie Groeneveld,<br />

een blik werpen <strong>in</strong> het paradijs? Nou, dat is toch wat veel gevraagd.<br />

Schreef John Milton al niet ergens <strong>in</strong> de zeventiende eeuw dat het<br />

paradijs verloren was? We kunnen echter <strong>in</strong> Almelo wel een blik<br />

werpen op de schilderijen van Theo Ettema uit Eefde die onder de<br />

titel Paradijs zijn ideeën over dat lusthof <strong>in</strong> acrylverf gestalte heeft<br />

gegeven. ‘Niet dat ik eens even zal laten zien hoe het paradijs<br />

eruitziet. Nee, mijn bedoel<strong>in</strong>g is vanuit mijn gevoel van wat het<br />

paradijs is iets tot uitdrukk<strong>in</strong>g te brengen van de stemm<strong>in</strong>g die daar<br />

zou kunnen heersen,’ zegt hij zelf.<br />

Door gerarD BerenDs<br />

Behalve <strong>kunst</strong>schilder en filosoof is Ettema dichter<br />

en ook <strong>in</strong> zijn gedichten duidt hij meerdere malen<br />

op het paradijs of althans het paradijselijke. In zijn<br />

meest recente dichtbundel Liefste <strong>in</strong> het rood, gedichten<br />

over liefde jou en mij beg<strong>in</strong>t bij<strong>voor</strong>beeld het gedicht<br />

V<strong>in</strong>d mij <strong>in</strong> jouw tu<strong>in</strong> met In het paradijs van mijn geliefde<br />

/ ben ik gekomen / om te helen en te zijn. Waarom<br />

<strong>in</strong> het paradijs van de geliefde? Omdat het verlangen<br />

naar een ontmoet<strong>in</strong>g en een verbondenheid van de<br />

ik en de ander, daarbij een grote rol speelt. ‘Het gaat<br />

dan niet meer om het belang van de een, om mijn<br />

belang, maar het belang van ik én die ander. Het<br />

persoonlijk belang lost op <strong>in</strong> het belang van de ander.<br />

Een dergelijk samengaan zou je het goddelijke<br />

kunnen noemen.’ Hij voegt er aan toe dat hij juist<br />

thema’s als heimwee, het verlangen naar huis, naar<br />

harmonie, naar verbondenheid het best kan verwoorden.<br />

Vandaar de gedichten dus.<br />

Noodzaak<br />

Maar ook <strong>in</strong> verf, zo blijkt uit een rondgang door zijn<br />

atelier, weet de tachtigjarige schilder zich uitstek-<br />

end te uiten en zonder belerend te zijn, zonder opdr<strong>in</strong>gerigheid,<br />

zonder boodschapperigheid. Iedereen<br />

moet de werken maar op zijn eigen wijze aanschouwen.<br />

‘Ik geef mensen de mogelijkheid om naar de<br />

schilderijen te kijken en er iets aan te beleven.’ Dat<br />

is alles. Het liefst ziet Ettema wel graag dat mensen<br />

toch <strong>voor</strong> zichzelf verwoorden wat ze raakt of niet<br />

raakt, dat ze letten op belicht<strong>in</strong>g, compositie, materiaalgebruik.<br />

‘Dat het dus niet blijft bij mooi of niet<br />

mooi.’ Maar dat is een zaak van de kijker, van het<br />

publiek.<br />

En wat is dan Ettema’s zaak? ‘Schilderen is <strong>voor</strong> mij<br />

een noodzaak. Je wilt schilderen wat je ten diepste<br />

raakt, maar tegelijk weet je dat dat nooit te bereiken<br />

is. Maar het verdrijft <strong>in</strong> ieder geval wel de mogelijke<br />

zwaarmoedigheid van het bestaan.’ Veel van<br />

zijn werken zijn geïnspireerd door stillevens en<br />

door stadsgezichten en <strong>voor</strong>al door landschappen,<br />

al dan niet met bomen en akkers. Het maakt echter<br />

niet uit wat hij schildert. ‘Kunst geeft het <strong>in</strong>nerlijk<br />

leven weer. Dat is de echte werkelijkheid. Dus of<br />

het uitgangspunt van de landschapsschilderijen nu<br />

de werkelijkheid gelegen is <strong>in</strong> de mooie landelijke<br />

omgev<strong>in</strong>g van zijn woonplaats of de landschappen<br />

uitgedacht zijn <strong>in</strong> het atelier is van ondergeschikt<br />

belang. Grote verschillen tussen beide soorten zijn<br />

er niet, want hij geeft zijn eigen <strong>in</strong>terpretatie aan<br />

die visuele werkelijkheid. En <strong>voor</strong> Ettema betekent<br />

dat meestal dat hij vanuit het landschap, <strong>in</strong> het akkerlandschap<br />

soms zelfs gebruik makend van stro <strong>in</strong><br />

zijn werk, toch zoekt ‘naar de verstill<strong>in</strong>g’. Inderdaad,<br />

schilderijen die oproepen tot <strong>in</strong>keer, tot rust, tot<br />

meditatie eventueel.<br />

Harmonie<br />

Hij heeft bij het ter hand nemen van zijn penselen<br />

vaak nog geen <strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>g van het uite<strong>in</strong>delijke<br />

schilderij ‘maar,’ zo zegt hij, ‘al doende ontvouwt<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 15<br />

zich het schone onverwachte, want hoe ik soms aan<br />

bepaalde kleurstell<strong>in</strong>gen of beelden kom, weet ik<br />

ook niet. Misschien uit het onbewuste. En er zijn natuurlijk<br />

de <strong>in</strong>vloeden van tijd en traditie. Schilderen<br />

heeft te maken met schoonheid, met harmonie.’<br />

Maar komt het bij hem nooit eens <strong>voor</strong> dat hij niet<br />

weet hoe hij verder moet met zijn compositie, zijn<br />

kleurgebruik, zijn licht-donkerverdel<strong>in</strong>g? ‘Jawel,<br />

maar dan wacht ik rustig. Dat is gewoon een oefen<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> geduld. Ik heb vele dagen dat ik twee of drie<br />

uur <strong>in</strong> het atelier bezig ben en een enkele keer ben ik<br />

maar een halfuur echt aan het schilderen. Dan weet<br />

ik niet hoe verder te gaan en ga ik wat opruimen of<br />

schoonmaken of geniet ik van de tu<strong>in</strong>, ook een paradijsje.<br />

Soms duurt het wachten wel een dag, of twee<br />

dagen. Maar er is geen sprake<br />

van spann<strong>in</strong>g. Ik weet dat er<br />

altijd een oploss<strong>in</strong>g komt. En<br />

<strong>in</strong>tussen kan ik dan ook nog<br />

gedichten schrijven of met<br />

de hark en de schoffel wat <strong>in</strong><br />

de tu<strong>in</strong> werken.’<br />

Hij kijkt naar de grote tu<strong>in</strong><br />

naast zijn huis. ‘Weet je,’ zo<br />

gaat hij verder, ‘als je goed<br />

kijkt, zie je dat de natuur iets<br />

bovennatuurlijks heeft.’ Hij<br />

lijkt een beetje verrast van<br />

zijn eigen conclusie en blijft<br />

nog even turen.<br />

De hele tu<strong>in</strong><br />

jouw paradijs<br />

van welkom<br />

ademt liefde<br />

Uit gedicht Paradijs<br />

Open<strong>in</strong>g expositie<br />

De solotentoonstell<strong>in</strong>g Paradijs wordt zaterdag<br />

6 oktober tussen 15.00 en 17.00 uur geopend <strong>in</strong><br />

Galerie&Skulpturenpark Groeneveld <strong>in</strong> Almelo. Tijdens<br />

de open<strong>in</strong>g zal Theo Ettema zijn gedicht Paradijs <strong>voor</strong>dragen.<br />

Aansluitend is er een programma met Italiaans<br />

buffet en een optreden van Flor de luna, een groep van<br />

6 musici die het gedicht Paradijs <strong>in</strong> een muzikuitvoer<strong>in</strong>g<br />

heeft vormgegeven. Voor kosten, reserver<strong>in</strong>gen en<br />

verdere <strong>in</strong>formatie: zie www.galerie-groeneveld.nl.<br />

De expositie is tot 20 januari te zien bij<br />

Galerie&Skulpturenpark Groeneveld, Groeneveldsweg<br />

8, Almelo, T 0546-818111. Open: wo-zo 12-17.


tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

annet bakker<br />

25 augustus t/m 30 september 2012<br />

kijk <strong>voor</strong> meer <strong>in</strong>formatie op<br />

www.opdew<strong>in</strong>d.nl<br />

LIJSTENMAKERIJ - KUNSTHANDEL- KUNSTUITLEEN<br />

T (0596) 55 18 77 • M 06 51 46 38 12 S<strong>in</strong>gel S<strong>in</strong>gel 82 Sneek 82 Sneek www.bax<strong>kunst</strong>.nl Tel.: 0515 <strong>in</strong>fo@bax<strong>kunst</strong>.nl<br />

- 422772<br />

Vierburenweg 11 • 9922 TE Westeremden<br />

Galerie<br />

Jan Jetten<br />

expositie<br />

olieverfschilderijen<br />

en aquarellen<br />

Presentatie nieuw werk<br />

1 en 2 september,<br />

6 en 7 oktober, 3 en 4 november<br />

open: za + zo 13–17 uur en op afspraak<br />

Dorpsstraat 33, 7971 CP Havelte<br />

tel. 0521-341605 www.janjetten.nl<br />

EXPOSITIE<br />

11/8 t/m 22/9 2012<br />

FOPPE’S KEUZE<br />

samenstell<strong>in</strong>g: Foppe de Haan<br />

<strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met keramiek van<br />

ANGELE GEUSKENS<br />

29/9 t/m 10/11 2012<br />

GROEPS-EXPOSITIE<br />

met <strong>kunst</strong>enaars uit de afgelopen 20 jaar<br />

<strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met objecten van<br />

JAN VAN DER MEULEN<br />

Hoofdstraat 42, 9244 CN Beetsterzwaag | T +31 (0) 512 820 300 | <strong>in</strong>fo@galerieterbeek.nl<br />

www.galerieterbeek.nl<br />

B e e t s t e r z w a a g<br />

Het werk van de <strong>in</strong>ternationaal vermaarde Simon Pas<strong>in</strong>i is <strong>voor</strong> de Benelux bij galerie Terbeek te zien.<br />

pag<strong>in</strong>a 16 <strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012<br />

Vanaf 8 sept t/m e<strong>in</strong>d okt<br />

schilderijen van Noëlla Roos<br />

Emmaweg 48-50 Uithuizen<br />

0595-431067<br />

www.noëllaroos.com<br />

www.eddyroos.com<br />

Expositie<br />

9 september t/m 4 oktober<br />

Maartje Frenken<br />

Gerard Engels<br />

KLASSIEKEACADEMIE<br />

<strong>voor</strong> <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong><br />

VAKOPLEIDINGEN SCHILDEREN EN BEELDHOUWEN<br />

klassieke-academie.nl<br />

Klassieke Academie <strong>voor</strong> <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> Akerkhof 43C 9712 BC Gron<strong>in</strong>gen<br />

Telefoon: 050 3189202 Email: <strong>in</strong>fo@klassieke-academie.nl


<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 17<br />

Waar hemel en aarde samenkomen<br />

In het kader van de Floriade 2012<br />

presenteert Museum van Bommel<br />

van Dam <strong>in</strong> Venlo, recente<br />

foto’s van Rob Moonen. Op de<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g The Other Horizon<br />

staat het telkens superstrak<br />

registreren van (zee)landschappen<br />

en vergezichten centraal. Parallel<br />

aan JCJ Vanderheijden (1928 –<br />

2012) toont globetrotter Moonen<br />

iedere keer weer op orig<strong>in</strong>ele<br />

wijze het anders samenkomen van<br />

hemel en aarde.<br />

Rob Moonen – #02082009 18.12 Kalibubuk Bali Sea<br />

Rob Moonen:<br />

The Other Horizon<br />

De <strong>kunst</strong>projecten van multitalent Rob Moonen (Schaesberg, 1958)<br />

worden <strong>in</strong>houdelijk gekenmerkt door een circulaire en seriële benader<strong>in</strong>g.<br />

Zijn oeuvre kent geen scherpomlijnd beg<strong>in</strong> of een glashelder<br />

e<strong>in</strong>d: beg<strong>in</strong> en e<strong>in</strong>de zijn feitelijk één. Deze karakteristieken treffen<br />

we ook aan op de foto’s <strong>in</strong> The Other Horizon. Globetrotter Moonen<br />

heeft spelenderwijs eigentijdse varianten op de panorama’s van<br />

Caspar David Friedrich gerealiseerd. De verrassende vergezichten <strong>in</strong><br />

Europa, Midden-Amerika of Azië kennen one<strong>in</strong>dig veel schaker<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> licht en een ongelimiteerd aantal varianten <strong>in</strong> vorm en kleur-<br />

nuances. Scherpe verschillen tussen water en lucht worden afgewisseld<br />

met diffuse versmelt<strong>in</strong>gen van zee en horizon.<br />

Bij de tentoonstell<strong>in</strong>g verschijnt de publicatie Inf<strong>in</strong>ite Loop met tekstbijdragen<br />

van Alex de Vries, Loek Grootjans en Rick Vercauteren.<br />

Bovendien is de publicatie bij Museum van Bommel van Dam verkrijgbaar<br />

als speciale editie: boek <strong>in</strong>clusief foto van 30x45 cm <strong>in</strong> een<br />

oplage van 25 exemplaren.<br />

Van 2 september 2012 t/m 6 januari 2013 <strong>in</strong> Museum van Bommel van Dam –<br />

Deken van Oppens<strong>in</strong>gel 6 <strong>in</strong> Venlo. www.vanbommelvandam.nl


Van lusthof<br />

tot volkstu<strong>in</strong><br />

25.03 t m 28.10.2012<br />

www.pr<strong>in</strong>cessehof.nl<br />

Het gehele tu<strong>in</strong>seizoen is <strong>in</strong><br />

Leeuwarden de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

Groen Geluk te bezoeken <strong>in</strong><br />

Keramiekmuseum Pr<strong>in</strong>cessehof.<br />

Tu<strong>in</strong>en uit verschillende eeuwen<br />

vormen het decor <strong>voor</strong> keramiek met<br />

een groen t<strong>in</strong>tje. Een tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

die de echte tu<strong>in</strong>- én keramiekliefhebber<br />

niet mag missen!<br />

pag<strong>in</strong>a 18 <strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012


Schilderen en tekenen op de klassieke<br />

en figuratieve Wackers Academie<br />

Olieverfstudies van bananen, auberg<strong>in</strong>es en<br />

paprika’s, kleuren de hoge en lichte ateliers van<br />

de Wackers Academie. Het zijn de werken van<br />

derde- en vierdejaarsstudenten. Leerl<strong>in</strong>gen uit het<br />

eerste en tweede jaar worden door deze studies<br />

geprikkeld, maar moeten nog even geduld hebben.<br />

Het uitgangspunt van de particuliere opleid<strong>in</strong>g is<br />

namelijk dat studenten eerst leren tekenen, en dan<br />

de schilder<strong>kunst</strong> onder de knie leren krijgen. Een<br />

oude methode die haar vruchten afwerpt.<br />

Er hangt een persoonlijke en betrokken sfeer <strong>in</strong><br />

het oude schoolgebouw <strong>in</strong> de Eerste Helmersstraat<br />

<strong>in</strong> Amsterdam vlak bij het Vondelpark. Studenten<br />

komen van he<strong>in</strong>de en verre en variëren <strong>in</strong> de<br />

leeftijd van achttien tot zeventig jaar. Zij hebben<br />

er wat <strong>voor</strong> over om les te krijgen van gedreven<br />

en professionele <strong>kunst</strong>enaars, zoals onder andere<br />

Sam Drukker, Maarten Welbergen, Jim Harris,<br />

Irma Braat en Robert Vorstman. En dat is niet <strong>voor</strong><br />

niets. Want de lessen zijn van hoge kwaliteit en<br />

toegankelijk <strong>voor</strong> mensen van ieder niveau.<br />

Eerst leren tekenen<br />

Eens werd tegen Michelangelo gezegd: “Gij moet<br />

eerst kunnen tekenen en het materiaal beheersen,<br />

wilt gij zelfs een stuk marmer kunnen beoordelen”.<br />

En dat is precies waar ook de klassieke en figuratieve<br />

Wackers Academie anno 2012 <strong>in</strong> gelooft. Dat<br />

docenten veel hameren op aspecten als vorm,<br />

16e Kunstmaand Ameland <strong>in</strong> november<br />

In november v<strong>in</strong>dt de zestiende Kunstmaand Ameland<br />

plaats. De contouren van een bijzonder programma<br />

zijn <strong>in</strong>middels duidelijk. De komende vijf<br />

jaar heeft de organisatie zich ten doel gesteld om<br />

door middel van <strong>kunst</strong> het begrip ‘eiland’ nader<br />

te onderzoeken. Zij wil zo een breed spectrum<br />

aan <strong>kunst</strong> presenteren die geïnspireerd is op eilanden,<br />

zeelandschappen en eilandbewoners. Het<br />

begrip ‘eiland’ dient daarbij als breed vertrekpunt.<br />

Het kan ook staan <strong>voor</strong> een afgebakend gebied,<br />

<strong>voor</strong> eenl<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de maatschappij. Tegelijkertijd<br />

blijft er ruimte <strong>voor</strong> het presenteren van <strong>kunst</strong>, die<br />

<strong>voor</strong> Ameland gemaakt is, zonder dat het onderwerp<br />

noodzakelijk typisch maritiem moet zijn.<br />

plaats<strong>in</strong>g, verhoud<strong>in</strong>g en compositie, blijkt als een<br />

leraar over de schouders van de student meekijkt bij<br />

een les modeltekenen: “Hoeveel hoofden passen er <strong>in</strong><br />

het hele lichaam?” her<strong>in</strong>nert hij de student. Met een<br />

bre<strong>in</strong>aald meet de student nog eens na. Hij telt en<br />

merkt dan dat de verhoud<strong>in</strong>gen niet correct zijn en<br />

veegt het houtskool van zijn papier. Zijn leermeester<br />

begeeft zich naar de student achter de volgende ezel<br />

waar hij beg<strong>in</strong>t over hoe arcer<strong>in</strong>gen <strong>voor</strong> plasticiteit<br />

kunnen zorgen. De student knikt en gaat ijverig aan<br />

de slag: er valt nog heel wat te leren.<br />

Voor ieder wat wils<br />

De Wackers Academie biedt <strong>voor</strong> ieder wat wils. Zo<br />

bestaat s<strong>in</strong>ds 2008 de tweejarige zaterdagopleid<strong>in</strong>g<br />

Wackers Young. Talentvolle jongeren tussen twaalf<br />

en achttien jaar krijgen hier de mogelijkheid zichzelf<br />

te ontwikkelen. Zij kunnen dan later eventueel<br />

doorstromen naar de dagopleid<strong>in</strong>g Tekenen -<br />

Schilderen. Om studenten de kans te geven het<br />

werk van de oude meesters en hedendaagse <strong>kunst</strong><br />

van dichtbij te bestuderen, organiseert de academie<br />

excursies en studiereizen. Studenten gaan dit jaar<br />

naar Istanbul, en <strong>in</strong> andere jaren werden steden als<br />

Berlijn, Parijs en Madrid aangedaan. In het verlengde<br />

hiervan worden jaarlijks gastdocenten uitgenodigd<br />

uit b<strong>in</strong>nen- en buitenland. In de weekenden biedt<br />

de academie regelmatig de mogelijkheid om mee<br />

te doen aan <strong>in</strong>tensieve Masterclasses. Er wordt<br />

dan dieper <strong>in</strong>gegaan op bij<strong>voor</strong>beeld het portret-,<br />

model- of landschap schilderen. Voor studenten<br />

<strong>voor</strong> wie de dagopleid<strong>in</strong>g te <strong>in</strong>tensief is bestaat<br />

de mogelijkheid de opleid<strong>in</strong>g Wackers Basics te<br />

volgen <strong>in</strong> de avonduren of op zaterdag. En dankzij<br />

de zelfstandig uit te voeren zomeropdrachten of de<br />

lessen <strong>in</strong> de zomerateliers hoeven studenten ook <strong>in</strong><br />

de zomermaanden niet stil te zitten.<br />

Plastic poppen en metalen kaasschaven<br />

Van het natekenen van een sleutelbos <strong>in</strong> Oost-<br />

Indische <strong>in</strong>kt, tot het naar waarnem<strong>in</strong>g overnemen<br />

van opeengestapelde stoelen en krukken. Het is<br />

slechts een greep uit het gevarieerde lesaanbod.<br />

Met de olieverf nog vers op de doeken, maakt een<br />

Eiland als vertrekpunt<br />

Artistieke top<br />

In totaal zijn er <strong>voor</strong> dit jaar meer dan zeventig <strong>kunst</strong>enaars<br />

uit tal van Europese, <strong>voor</strong>al Scand<strong>in</strong>avische<br />

landen, uitgenodigd om hun werken op Ameland te<br />

presenteren of om er speciaal werk te komen maken.<br />

Ruim de helft van de <strong>kunst</strong>enaars is afkomstig uit<br />

<strong>Nederland</strong>, met een stevige vertegenwoordig<strong>in</strong>g van<br />

het Noorden. De organisatie is zeer tevreden dat de<br />

artistieke top uit met name Friesland en Gron<strong>in</strong>gen<br />

dit jaar present is. Onder andere komen er tentoonstell<strong>in</strong>gen<br />

van de Friese <strong>kunst</strong>enaars Stella van Acker<br />

(Schiermonnikoog), Wilco Berga (Harl<strong>in</strong>gen), Marco<br />

Goldenbeld (St. Jacobiparochie), Evert van Hemert<br />

(Kolderwolde), Peter Hiemstra (Oldeberkoop),<br />

Dolph Kessler (Oentsjerk) en José Witteveen (Leeuwarden).<br />

Uit de prov<strong>in</strong>cie Gron<strong>in</strong>gen zijn onder andere<br />

Eduard Bezemb<strong>in</strong>der, Evel<strong>in</strong>e van Duyl, Mara<br />

Piccione en Isabella Werkhoven vertegenwoordigd.<br />

Naast tentoonstell<strong>in</strong>gen van bestaand of speciaal<br />

<strong>voor</strong> de gelegenheid gemaakt werk komt er ook een<br />

groot aantal projecten dat <strong>in</strong>speelt op de specifieke<br />

omgev<strong>in</strong>g en thema’s die het eiland biedt. Een groep<br />

studenten van Academie M<strong>in</strong>erva maakt ter plaatse<br />

werken <strong>voor</strong> een buitenroute <strong>in</strong> het gebied rondom<br />

de Eendenkooi. Titel en vertrekpunt <strong>voor</strong> de route is<br />

ReCycle, rond het thema recycl<strong>in</strong>g en duurzaamheid.<br />

Er zijn werken van en over fietsen – beweg<strong>in</strong>g, hergebruik<br />

en kr<strong>in</strong>gloop zijn daarbij centrale onderwerpen.<br />

JCJ Vanderheyden<br />

Bij galerie Dit Eiland <strong>in</strong> Hollum komt een <strong>kunst</strong>project<br />

geïnspireerd op de werkwijze van de<br />

onlangs overleden <strong>Nederland</strong>se <strong>kunst</strong>enaar JCJ<br />

Vanderheijden (1928-2012). In een cab<strong>in</strong>e <strong>in</strong> het<br />

weiland bij de galerie gaan vier <strong>kunst</strong>enaars gedurende<br />

de Kunstmaand ieder een week aan<br />

het werk – net als Vanderheijden dat ook deed.<br />

Een bijzondere glasexpositie van Bertil Vallien,<br />

de beroemde Zweedse glas<strong>kunst</strong>enaar<br />

die onder andere werkt <strong>voor</strong> Orrefors/Kosta<br />

Boda, zal met collega Göran Warff deelnemen.<br />

De Leeuwarder <strong>kunst</strong>enaar Bouke Groen is van<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 19<br />

groepje studenten een rondje door de ateliers en<br />

bespreken zij het werk van hun collega’s. Speelgoed,<br />

potten en pannen, vazen en andere <strong>voor</strong>werpen<br />

staan <strong>in</strong> de kasten van de ateliers. Spullen waarvan<br />

je <strong>in</strong> de eerste <strong>in</strong>stantie zou denken dat het niet <strong>in</strong><br />

een atelier thuis hoort. Maar als je goed kijkt naar<br />

de werken van de leerl<strong>in</strong>gen, komen de plastic pop,<br />

marmeren vaas en metalen kaasschaaf terug <strong>in</strong> de<br />

geschilderde stillevens die op de vensterbanken<br />

staan te drogen. Op de woensdagochtend begeven<br />

eerste- en tweedejaarsstudenten zich naar het<br />

Vondelpark, de dierentu<strong>in</strong> of de bibliotheek <strong>voor</strong> het<br />

maken van buitenstudies. Met vaak geïnteresseerde<br />

omstanders om zich heen, leren zij snel impressies<br />

vast te leggen en deze eventueel later <strong>in</strong> het atelier<br />

uit te werken.<br />

Nieuw talent<br />

Walter Bosman, Silvia Copray, G<strong>in</strong>eke Zikken,<br />

Paul Smulders, Bairbre Duggan, Kayo Temel en<br />

Lies Jonkers: allemaal namen van oud-studenten<br />

waarvan het werk regelmatig terug te v<strong>in</strong>den is <strong>in</strong><br />

galeries, tentoonstell<strong>in</strong>gen of beurzen. De academie<br />

is daar trots op en levert ieder jaar weer studenten af<br />

die hun weg naar succes v<strong>in</strong>den. Ook oud-studente<br />

Irma Braat heeft na haar afstuderen een vliegende<br />

start als professioneel <strong>kunst</strong>enares gemaakt. Net als<br />

veel andere docenten aan de academie, schilderde<br />

ook zij bij het televisieprogramma ‘Sterren op het<br />

doek’. Verder maakte ze ook de illustraties <strong>voor</strong> het<br />

boek V<strong>in</strong>cent Van Gogh. Inmiddels doceert zij nieuw<br />

talent op de Wackers Academie.<br />

www.wackersacademie.nl<br />

secretariaat@wackersacademie.nl<br />

tel.: 020 664 2902<br />

Eerste Helmersstraat 271, 1054 DZ Amsterdam<br />

plan een geluids<strong>kunst</strong>werk te maken van geluiden<br />

die hij gaat opvangen rondom de Amelander<br />

NAM-locatie <strong>in</strong> Ballum. Verder ontwikkelt het<br />

Drentse <strong>kunst</strong>enaarsduo Saskia Boelsums en Peter<br />

Veen een project <strong>in</strong> het wachtlokaal van Wagenborg<br />

<strong>in</strong> Holwerd, <strong>voor</strong> de wachtende bezoekers.<br />

■ Kunstmaand Ameland duurt de gehele maand november.<br />

Vele locaties geven een bijzonder beeld tijdens deze<br />

Kunstmaand zowel <strong>in</strong> het landschap als <strong>in</strong> de kerken,<br />

galeries, hotels etc. Alle locaties zijn te bezichtigen van<br />

d<strong>in</strong>sdag t/m zondag.<br />

In een praktisch routeboekje is alle <strong>in</strong>formatie te v<strong>in</strong>den,<br />

alsook op de website www.<strong>kunst</strong>maandameland.com


Margot Homan<br />

‘Het is werkelijk een troost dat dergelijk<br />

meesterschap nog bestaat’ (Ernst H. Gombrich)<br />

Op 8 september 2012 toont Morren Galleries Amsterdam nieuw werk<br />

van beeldhouwster Margot Homan. Homans middelgrote en mensgrote<br />

sculpturen ademen een sfeer van tijdloze klasse en nostalgie en<br />

treffen de beschouwer <strong>in</strong> eerste <strong>in</strong>stantie door de krachtige poses<br />

en de virtuoze wijze waarop de anatomie is weergegeven. In haar<br />

streven naar perfectie wedijveren haar klassieke beelden met die van<br />

Praxiteles en Lysippus, de meesters van de Griekse Oudheid. Echter,<br />

wanneer de beschouwer zich de tijd gunt om langer en beter te kijken,<br />

dan ziet hij dat Homans schepp<strong>in</strong>gen opvallende, vernieuwende<br />

elementen bevatten.<br />

Door kar<strong>in</strong> van Der Beek<br />

Margot Homan (1956) kan worden omschreven als<br />

een eigenz<strong>in</strong>nige en gepassioneerde <strong>kunst</strong>enares,<br />

die zich gedurende haar zevenentw<strong>in</strong>tig jaar<br />

<strong>kunst</strong>enaarschap we<strong>in</strong>ig heeft aangetrokken van de<br />

heersende <strong>kunst</strong>opvatt<strong>in</strong>gen. Haar beelden tonen<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 20<br />

een perfecte beheers<strong>in</strong>g van het oude ambacht van<br />

beeldhouwen en modelleren, waarmee ze <strong>voor</strong>tbouwt<br />

op een eeuwenoude traditie. Door te volharden en<br />

zeer bewust te kiezen <strong>voor</strong> de klassiek georiënteerde<br />

beeldhouw<strong>kunst</strong> heeft ze zich de afgelopen tw<strong>in</strong>tig<br />

jaar kunnen ontwikkelen tot een gerenommeerde<br />

<strong>kunst</strong>enares <strong>in</strong> die richt<strong>in</strong>g. Tijdens haar opleid<strong>in</strong>g<br />

aan de Academie <strong>voor</strong> Beeldende Vorm<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

Tilburg was het niet toegestaan om figuratief werk<br />

te maken. Dit bood ook <strong>voor</strong>delen, want zo was zij<br />

na haar opleid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> staat om haar ideeën op eigen<br />

wijze, geheel onbevangen, vorm te geven. Omdat het<br />

op dat moment <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong> niet mogelijk was een<br />

klassieke <strong>kunst</strong>opleid<strong>in</strong>g te volgen, was Homan wel<br />

genoodzaakt zich de anatomie van het menselijke<br />

lichaam door zelfstudie eigen te maken. Zij bracht<br />

veel tijd door met anatomieboeken, zodat zij zich op<br />

den duur het weergeven van het menselijk lichaam<br />

volledig eigen maakte.<br />

In welk opzicht verschillen haar beelden van haar<br />

eeuwenoude collega’s? Griekse beelden staan veelal<br />

<strong>in</strong> een rustpose (contraposto) en stralen een kalme<br />

grandeur uit. Margots figuren zijn daarentegen<br />

vaak gebeeldhouwd <strong>in</strong> een <strong>voor</strong>waartse houd<strong>in</strong>g:<br />

balancerend , dansend of zwevend. Oftewel, met<br />

het accent op daadkracht en energie; de mens<br />

die <strong>voor</strong>waarts wil, zijn grenzen verleggend! Het<br />

mooiste compliment dat Margot Homan de laatste<br />

jaren ontv<strong>in</strong>g, was afkomstig van de belangrijkste<br />

<strong>kunst</strong>historicus van de 20e eeuw, de Oostenrijkse/<br />

Engelse hoogleraar (Oxford en Cambridge) Ernst H.<br />

Gombrich (1909-2001): ‘Ik heb kennis gemaakt met<br />

uw verbaz<strong>in</strong>gwekkende werk. Het is werkelijk een<br />

troost dat dergelijk meesterschap nog bestaat’.<br />

Het valt niet te ontkennen dat wanneer je jouw atelier b<strong>in</strong>nenloopt,<br />

er direct een l<strong>in</strong>k is met de beeldhouw<strong>kunst</strong> uit<br />

de klassieke Griekse oudheid.<br />

Natuurlijk voel ik een zielsverwantschap met<br />

<strong>kunst</strong>enaars uit de Renaissance en de Griekse<br />

oudheid, omdat mijn <strong>kunst</strong>enaarschap als het ware<br />

met een aantal aspecten uit die wereld samenvalt.<br />

Echter, de Griekse oudheid is geensz<strong>in</strong>s mijn<br />

uitgangspunt. Ik functioneer niet <strong>in</strong> een bepaalde<br />

stijl, maar werk puur vanuit mijn <strong>in</strong>tuïtie en<br />

persoonlijkheid. In die z<strong>in</strong> zou je mij misschien een<br />

eenl<strong>in</strong>g kunnen noemen!<br />

Heeft die eigenz<strong>in</strong>nigheid te maken met een <strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nig<br />

nest?<br />

Nee, helemaal niet! In mijn jeugd was <strong>in</strong> de verste<br />

omtrek geen <strong>kunst</strong>enaar te bekennen en als<br />

gez<strong>in</strong> bezochten we nooit een museum! Ik kom<br />

uit een wetenschappelijk milieu; mijn vader was<br />

biochemicus. Mijn moeder stierf jong, waardoor ik<br />

mij misschien gesterkt voelde om eerder een eigen<br />

weg te kiezen.<br />

Je werkt niet met modellen. Is dat niet ontzettend lastig?<br />

Het is heel bewust dat ik zonder modellen werk. Ik<br />

wilde andere doelen stellen en meer naar een idee<br />

werken <strong>in</strong> plaats van naar een model. Het idee of<br />

concept dat ik wil uitbeelden, is niet gekoppeld aan<br />

een specifiek <strong>in</strong>dividu, maar meer aan het algemeen<br />

menselijke, het universele. Een model daarentegen<br />

poseert en draagt altijd een eigen geschiedenis <strong>in</strong><br />

zich.<br />

Wat is dan precies de essentie van jouw beelden.<br />

In mijn beelden ben ik op zoek naar een evenwicht,<br />

naar een balans: van het mannelijke en het<br />

vrouwelijke, strijd en aanvaard<strong>in</strong>g, emotie en<br />

berust<strong>in</strong>g. Ik probeer het moment uit te beelden<br />

waarop het conflict is geharmoniseerd, hoewel die<br />

emotionele basis er onderhuids nog wel is.<br />

Mijn beelden tonen dramatiek, maar het wordt<br />

nooit theatraal. De dramatiek <strong>in</strong> mijn werk is eerder<br />

verstild en <strong>in</strong>getogen. Mijn vrouwelijk figuren<br />

bij<strong>voor</strong>beeld, die beeld ik <strong>voor</strong>namelijk sterk uit,<br />

maar tegelijkertijd kwetsbaar; ik v<strong>in</strong>d de vrouw een<br />

heroïsch en sterk wezen.<br />

Maar die balans en dat evenwicht, daar lag bij de Grieken<br />

toch ook veel accent op, met bij<strong>voor</strong>beeld hun contraposto<br />

houd<strong>in</strong>g.<br />

Dat is waar, de Grieken streefden met hun beelden<br />

puur naar harmonie, evenwicht en naar het<br />

goddelijke. Bij mij ligt het accent op het zoeken naar<br />

een balans tussen <strong>in</strong>getogenheid en expressiviteit,<br />

vaak <strong>in</strong> m<strong>in</strong> of meer tegengestelde emoties en<br />

<strong>voor</strong> mij is juist het puur menselijke belangrijk.<br />

Ingetogenheid kom je op dit moment niet veel<br />

tegen, maar laatst zag ik een videopresentatie van de<br />

<strong>kunst</strong>enaar Bill Viola en daar zat die <strong>in</strong>getogenheid<br />

wel helemaal <strong>in</strong>.<br />

Wat beoog je met je werk?<br />

In de eerste plaats schoonheid! Schoonheid waarvan<br />

de mensen, hoop ik, kunnen genieten. In ons bestaan<br />

krijgen we allemaal te maken met momenten van<br />

diepe tragiek, emoties die niemand kan ontlopen.<br />

Beeldende <strong>kunst</strong> is, net als muziek en literatuur,<br />

bij uitstek geschikt om die gevoelens te sublimeren<br />

tot iets positiefs. Die positieve uitstral<strong>in</strong>g heeft te<br />

maken met mijn geloof <strong>in</strong> <strong>voor</strong>uitgang; <strong>in</strong> die z<strong>in</strong><br />

ben ik een evolutionair.<br />

Mijn uite<strong>in</strong>delijke streven is om met mijn beelden<br />

vanuit mijn hart te communiceren om zo rust,<br />

troost en schoonheid te kunnen bieden.<br />

■ Tentoonstell<strong>in</strong>g van 8 september tot 21 oktober 2012 bij<br />

Morren Galleries –Pr<strong>in</strong>sengracht 572 <strong>in</strong> Amsterdam<br />

Tel: 020 3206015, www.morrelgalleries.nl


Den Hartog kan ongetwijfeld worden gerekend tot<br />

<strong>Nederland</strong>s belangrijkste beeldhouwer van dieren.<br />

Deze <strong>kunst</strong>enaar, geboren <strong>in</strong> een kle<strong>in</strong> dorp <strong>in</strong> de Alblasserwaard,<br />

besloot na het beë<strong>in</strong>digen van de Rotterdamse<br />

Academie <strong>voor</strong> Beeldende Kunsten dat zijn<br />

passie lag <strong>in</strong> het maken van sculpturen, <strong>voor</strong>namelijk<br />

van dieren. Zijn collectie is zeer omvangrijk; van<br />

stieren, giraffen en olifanten tot watervogels en hazen.<br />

Vooral vogels en stieren weet hij steeds opnieuw<br />

<strong>in</strong> een spannende hoedanigheid te verbeelden. Het<br />

weergeven van de dynamiek van dieren is <strong>voor</strong> deze<br />

<strong>kunst</strong>enaar geen enkel probleem, noch laat hij zich<br />

door de zwaartekracht beperken. Zijn vogels zweven<br />

op de top van hun vleugels, dieren balanceren lichtvoetig<br />

op één been of worden midden <strong>in</strong> een actie<br />

vereeuwigd. ‘Steeds ben ik op zoek naar een “beeld”<br />

waar<strong>in</strong> de spann<strong>in</strong>g even wordt stilgezet, om de toeschouwer<br />

dit bewuste moment te laten zien’, aldus<br />

Evert den Hartog. Deze poses zijn zeker geen gemakkelijke<br />

opgave en toch heb je bij het bekijken van<br />

de dierbeelden geensz<strong>in</strong>s het gevoel dat hieraan een<br />

zeer arbeids<strong>in</strong>tensief proces <strong>voor</strong>af g<strong>in</strong>g. Treffend is<br />

de eenvoud waarmee hij de dieren verbeeldt en dat<br />

is nou precies de kracht van zijn werk. Je zou Den<br />

Hartog <strong>in</strong> zekere z<strong>in</strong> een m<strong>in</strong>imalist kunnen noemen.<br />

Hij gebruikt <strong>voor</strong> het uitbeelden van een dier<br />

een m<strong>in</strong>imum aantal lijnen en vormen, alleen de<br />

meest noodzakelijke en doeltreffende. Dit resulteert<br />

<strong>in</strong> contouren waarmee hij de absolute essentie van<br />

het dier weet te def<strong>in</strong>ieren. Morren Galleries toont<br />

op de Open Art Fair het allernieuwste werk van de<br />

<strong>kunst</strong>enaar. Den Hartog: ‘De nieuwe beelden die ik<br />

heb gemaakt zijn nog verder gestileerd en zo probeer<br />

ik steeds dichter bij de essentie van mijn onderwerpen<br />

te komen’.<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 21<br />

Solo-expositie Evert den Hartog<br />

bij Morren Galleries op OPEN ART FAIR <strong>in</strong> Utrecht<br />

In tegenstell<strong>in</strong>g tot <strong>voor</strong>gaande jaren presenteert Morren Galleries op<br />

de Open Art Fair <strong>in</strong> Utrecht een solotentoonstell<strong>in</strong>g met het werk van<br />

Evert den Hartog (1949). Op deze tentoonstell<strong>in</strong>g wordt een unieke<br />

comb<strong>in</strong>atie getoond van zijn allernieuwste beelden met fotografie. Op<br />

IJsland maakte Den Hartog landschapsfoto’s van de ruige en ongerepte<br />

natuur en deze zullen een prachtige comb<strong>in</strong>atie vormen met de<br />

perfectie van zijn beelden.<br />

Door kar<strong>in</strong> van Der Beek<br />

De huid van het brons is zó glad en ‘zacht’ dat<br />

bijna geen enkele beschouwer van zijn werk<br />

de verleid<strong>in</strong>g kan weerstaan zijn hand er langs<br />

te laten glijden. Een hoog aaibaarheidsgehalte dus.<br />

Het vergt een specifieke werkwijze om een bronzen<br />

beeld zo perfect glad te krijgen. Den Hartog gebruikt<br />

<strong>voor</strong> het maken van de basisvorm grote stukken polyurethaanschuim,<br />

dat hij snijdt, raspt en polijst,<br />

net zo lang totdat hij de exact juiste vorm en ultieme<br />

gladheid heeft verkregen. Het is dan vervolgens<br />

het vakmanschap van de bronsgieter die de perfectie<br />

van het basismodel moet vertalen naar brons.<br />

Den Hartog werkt hier<strong>voor</strong> samen met de Belgische<br />

bronsgieterij Art Cast<strong>in</strong>g, die om zijn precieze en<br />

ambachtelijke werkwijze bekend staat. Een ander aspect<br />

dat opvalt <strong>in</strong> het werk van deze beeldhouwer is<br />

het mooie pat<strong>in</strong>a. Het pat<strong>in</strong>a wordt gevormd tijdens<br />

het oxidatieproces, één van de laatste handel<strong>in</strong>gen<br />

bij het bronsgieten, dat de kleur van het beeld bepaalt.<br />

De eenvoud van vormen en de <strong>in</strong>tens mooie en<br />

natuurlijke t<strong>in</strong>ten, gemêleerd en verfijnd, doen liefhebbers<br />

van zijn werk iedere keer opnieuw versteld.<br />

■ Solotentoonstell<strong>in</strong>g Evert den Hartog –<br />

Open Art Fair <strong>in</strong> Utrecht bij Morren Galleries – standnummer<br />

19-20<br />

De eerste lustrum-editie van de Open Art Fair v<strong>in</strong>dt plaats<br />

van d<strong>in</strong>sdag 11 tot en met zaterdag 15 september 2012<br />

en <strong>voor</strong> het eerst <strong>in</strong> nauwe samenwerk<strong>in</strong>g met de 50 Plus<br />

Beurs.


galerie de roos van tudor<br />

Eewal 47/49<br />

8911 GR Leeuwarden<br />

pag<strong>in</strong>a 22 <strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012<br />

Galerie de Roos van Tudor is gevestigd <strong>in</strong> het centrum van de stad <strong>in</strong> twee monumentale panden<br />

aan de Eewal te Leeuwarden. In de galerie kan een keuze gemaakt worden uit schilderijen, brons,<br />

grafiek en keramiek. Naast de solo exposities is er een vaste, exclusieve collectie van <strong>kunst</strong>werken<br />

uit stock te bezichtigen van o.a. Ton Bouchier, Henk Krist, José Witteveen, Elsje van Heck, Robert<br />

Zandvliet, Rosem<strong>in</strong> Hendriks, Gabriëlle Kroese, El<strong>in</strong>e Jansen, Evert van Hemert, Hanneke Roelofsen,<br />

Melis v.d. Sluis, Caro Kroon, Grietje Huisman, Dorien Plaat, José van Kleef, Hendrik El<strong>in</strong>gs, Marlene Bons.<br />

Exposities:<br />

8 september – 6 oktober<br />

Mim Molenaar “A different language”<br />

schilderijen en gemengde technieken<br />

13 oktober – 18 november<br />

Maartje Strik solo schilderijen<br />

24 november – 15 januari<br />

“Landschappen” van Els<strong>in</strong>ga tot L<strong>in</strong>deboom<br />

Tournee tentoonstell<strong>in</strong>gen georganiseerd vanwege het 25 jarig bestaan van de galerie:<br />

1 september – 14 oktober<br />

Ton Mertens “Fier”<br />

schilderijen <strong>in</strong> Museum Drachten<br />

15 september – 25 november<br />

Abe Gerlsma “Wetter”<br />

Fries Scheepvaartmuseum Sneek<br />

De galerie is één van de door het Mondriaan Fonds geselecteerde galeries, waar<br />

particulieren d.m.v. een renteloze len<strong>in</strong>g <strong>in</strong> maximaal 36 termijnen,<br />

<strong>kunst</strong> kunnen aanschaffen.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: woensdag t/m vrijdag 13.30-17.00 uur, zaterdag 11.00-17.00 uur 058-2161636<br />

www.roosvantudor.nl


Een museale choreografie<br />

In opdracht van museum De Lakenhal stelde choreografe<br />

Kar<strong>in</strong> Post de tentoonstell<strong>in</strong>g Parelen samen,<br />

waar<strong>voor</strong> zij dans, <strong>kunst</strong> en natuurhistorie heeft gecomb<strong>in</strong>eerd.<br />

Nieuwe <strong>in</strong>stallaties van onder meer Rob<br />

Birza, Berend Strik en Marijke van Warmerdam gaan<br />

een dialoog aan met nieuwe dansfilms van Le<strong>in</strong>e<br />

Roebana, Het Nationale Ballet, Natalia Horecna en<br />

Michael Schumacher. Aangevuld met <strong>kunst</strong> en objecten<br />

uit de eigen collectie van museum De Lakenhal<br />

Tryntsje Nauta - De zee roept<br />

Wat bezielt jonge jongens (en een handvol meisjes)<br />

van amper tw<strong>in</strong>tig om te kiezen <strong>voor</strong> een leven<br />

op zee? Op één van de meest afgelegen plekken<br />

van <strong>Nederland</strong>, het Willem Barentsz Instituut<br />

op Terschell<strong>in</strong>g, bereiden jongeren zich vier<br />

jaar lang <strong>voor</strong> op een leven als zeeman/vrouw.<br />

In studentenkamers vol onpersoonlijke elementen,<br />

en <strong>in</strong> vrijwel identieke uniformen wordt hen<br />

een toekomstige identiteit aangemeten, waar<br />

ze nog niet helemaal mee versmolten lijken te<br />

zijn. Voor Tryntsje is dit beeld een metafoor <strong>voor</strong><br />

de levensfase waar<strong>in</strong> de jongeren verkeren: een<br />

overgang van jeugd naar volwassenheid, een niemandsland<br />

tussen twee werelden, schijnbaar tussen<br />

wal en schip. Tryntsje Nauta woonde wekenlang<br />

tussen hen <strong>in</strong> en portretteerde deze nieuwe<br />

generatie zeelieden en hun uitzicht op zee.<br />

Pieter de Vries – Terra <strong>in</strong>Cognita, van helsdeur tot duivels<br />

hoorn.<br />

Pieter de Vries zou<br />

qua thema bij zijn<br />

werken liever spreken<br />

over Terra <strong>in</strong>Cognita:<br />

onbekend land.<br />

“We zien de Wadden<br />

nooit van boven.<br />

Het Wad is op deze<br />

manier <strong>voor</strong> velen<br />

totaal onbekend. Alleen<br />

als ‘plat’ gebied<br />

is het bekender, als<br />

je er door heen loopt<br />

of vaart”. De Vries<br />

wil de mensen laten<br />

zien “Hoe mooi<br />

het land bij hun<br />

achterdeur is, hoe<br />

bijzonder de Wadden<br />

zijn, ook het Duitse<br />

en Deense Wad. De<br />

vormen, de kleuren<br />

ontstaan door de<br />

natuurkrachten zijn<br />

op het wad alle dagen<br />

anders. Hier evo-<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 23<br />

Museum De Lakenhal verrast met Parelen <strong>in</strong> <strong>kunst</strong>, natuur & dans<br />

Een hap lucht, een duik onder water, sferisch blauw en dan een<br />

overweldigende hoeveelheid parels. Vanaf 16 september verrast<br />

museum De Lakenhal <strong>in</strong> Leiden met Parelen <strong>in</strong> <strong>kunst</strong>, natuur & dans:<br />

een unieke en grensoverschrijdende tentoonstell<strong>in</strong>g.<br />

en bijzondere bruiklenen van onder meer Naturalis,<br />

staan deze werken aan de basis van een compleet<br />

nieuwe museumbelev<strong>in</strong>g.<br />

Verhaal van de parel<br />

Op de tentoonstell<strong>in</strong>g wordt <strong>in</strong> negen scènes het verhaal<br />

van de parel verteld. Het levensverhaal van Aborig<strong>in</strong>almeisje<br />

Siluce, op een audiotour meeslepend<br />

verteld door Pierre Bokma en geschreven door toneelschrijver<br />

Rob de Graaf, vormt hierbij de rode<br />

draad. Van de warme stranden van de Stille Zuidzee<br />

wordt Siluce over het water meegevoerd naar de<br />

koude kades van de Noordelijke <strong>Nederland</strong>en. Precies<br />

zoals de parels die vanaf de 17de eeuw werden<br />

meegenomen door VOC-schepen. Terwijl het verhaal<br />

van Parelen zich <strong>in</strong> iedere zaal verder ontvouwt, verwateren<br />

de grenzen tussen museumbezoeker, luisteraar<br />

en publiek.<br />

Al bij de oude Egyptenaren en Rome<strong>in</strong>en was de<br />

parel als zeldzaam natuurjuweel favoriet. Eeuwen<br />

later zouden rijke kooplieden parels vanuit<br />

verre oorden mee naar huis nemen om ze daar op<br />

hun Hollandse kledij te dragen of als pronkstuk <strong>in</strong><br />

rariteitenkab<strong>in</strong>etten op te nemen. Toen <strong>in</strong> de 19de<br />

eeuw <strong>voor</strong> het eerst <strong>kunst</strong>matige zoetwaterparels gekweekt<br />

werden, nam de exclusiviteit van parels af en<br />

verwerden zij van een product <strong>voor</strong> de allerrijksten<br />

tot een luxegoed <strong>voor</strong> een breed publiek.<br />

Vanitas en Barbie<br />

Zuiverheid, lust, ijdelheid en schoonheid: vanwege<br />

hun symboliek spreken parels al eeuwenlang tot<br />

de verbeeld<strong>in</strong>g van <strong>kunst</strong>enaars. Op David Bailly’s<br />

Vanitas met portret van een jonge schilder (1651) ligt een<br />

parelsnoer nadrukkelijk op de <strong>voor</strong>grond. Maar niet<br />

alleen op geschilderde stillevens van oude meesters<br />

zien we parels terug, ook <strong>in</strong> de moderne <strong>kunst</strong> duiken<br />

ze regelmatig op. Marlène Dumas behangt haar<br />

Barbie (1997) ermee en Erw<strong>in</strong> Olaf laat ze op zijn foto<br />

Pearls (1986) overvloedig uit de mond van zijn model<br />

golven. De brede oriëntatie op <strong>kunst</strong>discipl<strong>in</strong>es en<br />

geschiedenis maakt van museum De Lakenhal een<br />

pionier op tentoonstell<strong>in</strong>gsgebied en van Parelen een<br />

niet te missen ervar<strong>in</strong>g.<br />

‘Noorderlicht blijft!’<br />

Fotografie <strong>in</strong> Karmelklooster Drachten<br />

De jaarlijkse Fotomanifestatie Noorderlicht kent een uitgebreid<br />

satellietprogramma. Naast de hoofdlocaties <strong>in</strong> Oranjewoud (museum<br />

Belvédère), Heerenveen, Drachten en Leeuwarden zijn er tal van<br />

andere plekken <strong>in</strong> Friesland met foto-exposities, waar<strong>in</strong> het vrij staat<br />

te reageren op het hoofdthema Terra Cognita. Een daarvan is het<br />

Karmelklooster <strong>in</strong> Drachten, dat deel uitmaakt van een kerkenroute<br />

langs zeven plekken. In het klooster wordt onder meer geëxposeerd<br />

door Tryntjse Nauta, Pieter de Vries en Peter Elz<strong>in</strong>ga.<br />

Bij de tentoonstell<strong>in</strong>g worden live dansperformances,<br />

lez<strong>in</strong>gen en andere activiteiten georganiseerd.<br />

Daarnaast wordt het publiek uitgenodigd om onl<strong>in</strong>e<br />

persoonlijke verhalen over parels of de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

te delen. Bijzondere erfstukken, toepasselijke<br />

gedichten en onbeantwoorde vragen vormen zo een<br />

levendige aanvull<strong>in</strong>g op wat er te zien is <strong>in</strong> het museum.<br />

Aan de tentoonstell<strong>in</strong>g werken verder mee: Johan<br />

Ambaum, Maura Biava, Peter Delpeut, Yvonne Fontijne,<br />

Conny Groenewegen, Koen Hauser, Yannis<br />

Kyriakides en studenten van het Kon<strong>in</strong>klijk Conservatorium,<br />

Daniëlle Kwaaitaal, Jiri Kylian, Fransje Killaars,<br />

Hans van Manen, Peter Struycken en Anne van<br />

der Zwaag.<br />

■ Parelen <strong>in</strong> <strong>kunst</strong>, natuur & dans, 16 september<br />

t/m 13 januari, museum De Lakenhal, Oude S<strong>in</strong>gel 28-32,<br />

Leiden. www.lakenhal.nl<br />

lueert de schepp<strong>in</strong>g nog bij elk tij. Het is prachtig om<br />

te zien en vast te leggen.”<br />

Het werk van Pieter de Vries is al op diverse beurzen<br />

getoond: PAN, Art Nockturne Knocke, Arti en Art<br />

Fair Den Bosch.<br />

Peter Elz<strong>in</strong>ga – Noorderlicht blijft!<br />

Peter Elz<strong>in</strong>ga exposeert <strong>in</strong> het klooster met zijn<br />

werk over het noorderlicht, dat hij op 16 juli 2012<br />

vastlegde <strong>in</strong> Holwerd <strong>in</strong> Friesland, de enige plek zo<br />

ongeveer waar dit licht <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong> te zien was. Het<br />

leverde een bijzondere serie op met ook een mooi<br />

thema: ‘Noorderlicht blijft!’.<br />

■ De expositie is geopend van 2 september t/m 7 oktober.<br />

Op alle zondagmiddagen zijn er <strong>in</strong> het Karmelkloost concerten,<br />

rondleid<strong>in</strong>gen en zijn tevens de tu<strong>in</strong>en te bezichtigen.<br />

Het klooster is <strong>in</strong> deze periode geopend op zaterdag- en<br />

zondagmiddag van 13 tot 17 uur.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie over de entree, toegang tot de<br />

concerten en mogelijkheden <strong>voor</strong> logies kunt u kijken op<br />

www.karmelklooster.nl.


noorderhaven 40 8861 an harl<strong>in</strong>gen tel 0517 - 417116<br />

www.galeriedevis.nl<br />

Anke Roder<br />

Joris Collier Merit de Jong<br />

Wim Claessen<br />

pag<strong>in</strong>a 24 <strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012<br />

Peter Keizer<br />

Jan Loman<br />

donderdag t/m vrijdag<br />

12.30 - 17.00 uur<br />

zaterdag<br />

11.00 - 17.00 uur<br />

en op afspraak


<strong>kunst</strong>krabbels<br />

Joep Hommerson solo bij<br />

Atelier Horneman<br />

Tot 7 oktober is het werk van <strong>kunst</strong>enaar Joep Hommerson te bezichtigen<br />

bij Atelier Horneman <strong>in</strong> Ten Boer. Hommerson deed eerder mee aan de<br />

groepsexpositie Werkelijke fantasieën, maar verdiende <strong>in</strong> de ogen van de<br />

galeriehouders Mart<strong>in</strong> Horneman en Stefanie Ottens een eigen solotentoonstell<strong>in</strong>g.<br />

Hommersons schilderijen verbeelden een magische wereld die versterkt wordt<br />

door de bijna fl uorescerende blauw- en paarst<strong>in</strong>ten. De schilderijen gaan onder<br />

andere over het leven en de dood. Het verval en ontstaan van leven <strong>in</strong> bij<strong>voor</strong>beeld<br />

de fl ora is letterlijk en symbolisch weergegeven. Hommersons werk<br />

spreekt tot ieders verbeeld<strong>in</strong>g. Het is dan ook geen wonder dat het is opgenomen<br />

<strong>in</strong> het boek Methamorphosis 2. Dit is een overzichtsboek van ‘s werelds<br />

beste ‘fantasierijke en pop-surrealistische fi guratieve <strong>kunst</strong>’, zoals uitgever en<br />

onl<strong>in</strong>e galerie be<strong>in</strong>art.org vermeldt.<br />

Behalve monumentale en kle<strong>in</strong>ere olieverfschilderijen zijn er tijdens de expositie<br />

veel etsen van Hommerson te bezichtig<strong>in</strong>gen. De expositie is <strong>voor</strong> iedereen<br />

toegankelijk. Hommersons werk is te bezichtigen tot en met 7 oktober aan de<br />

Ticheldobben 8 <strong>in</strong> het Gron<strong>in</strong>gse Ten Boer. Gratis entree. Open<strong>in</strong>gstijden: vr/za<br />

11-17, 1e zo vd mnd 13-17 en op afspraak.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie: www.atelier-horneman.nl<br />

Narcissus <strong>in</strong> park Vijversburg<br />

Beelden over eigenliefde<br />

Narcissus. Dat is het thema van de tentoonstell<strong>in</strong>g die de <strong>Nederland</strong>se Kr<strong>in</strong>g<br />

van Beeldhouwers tot en met 28 oktober <strong>in</strong> park Vijversburg <strong>in</strong> Tytsjerk organiseert.<br />

Vijftien <strong>kunst</strong>enaars uit het hele land geven vorm aan de mythe<br />

over deze beeldschone jongeman. De laatste tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de beslotenheid<br />

van het bestaande park, dat volgend jaar groots uitbreidt.<br />

In de Griekse Oudheid deed de mythe de ronde, dat Narcissus lang en gelukkig zou<br />

leven, zolang hij niet wist hoe mooi hij was.<br />

En dat was hij! Iedereen werd verliefd op hem. Ook de nimf Echo. Dat deed hem<br />

we<strong>in</strong>ig. Tot hij zijn eigen spiegelbeeld <strong>in</strong> het water zag. Hij kon zijn ogen er niet<br />

vanaf houden en vergat alles en iedereen om zich heen. Op de plaats waar hij<br />

stierf, kwam parmantig een gele bloem op; een ‘narcis’.<br />

Het thema Narcissus sluit prachtig aan bij de vijvers <strong>in</strong> het park, even ten oosten<br />

van Leeuwarden. En bij de aandacht <strong>voor</strong> ons uiterlijk, die steeds extremere<br />

vormen aanneemt. Met de belofte van eeuwige schoonheid <strong>in</strong> het verschiet en<br />

onverdraagzaamheid als keerzijde.<br />

IJdele namaakbomen<br />

Variërend van een enorme piepschuimen kop, tekst drijvend <strong>in</strong> het water, een<br />

lachspiegelobject, ijdele namaakbomen, echoënde stenen, zich herhalende geometrische<br />

vormen, tot<br />

een verstild klassiek<br />

beeld duikt het thema<br />

telkens <strong>in</strong> een andere<br />

gedaante op. Tussen<br />

hoge bomen, groen en<br />

water.<br />

Op de beeldententoonstell<strong>in</strong>g<br />

is werk te<br />

zien van vijftien leden<br />

van de <strong>Nederland</strong>se<br />

Kr<strong>in</strong>g van Beeldhouwers.<br />

Onder hen Gjalt<br />

Blaauw, Adri A.C.<br />

de Fluiter, Marieke<br />

Geerl<strong>in</strong>gs, Eja Siepman<br />

van den Berg en<br />

Gonda van der Zwaag<br />

(afb.). Narcissus is tot<br />

28 oktober dagelijks<br />

te bezichtigen van<br />

10.00-16.00 uur aan<br />

de Swarteweise<strong>in</strong> 2<br />

<strong>in</strong> Tytsjerk. Toegang<br />

gratis.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie op<br />

www.vijversburg.nl<br />

Grimm en Borzo exposeren<br />

nieuw werk Ger van Elk<br />

As is, as was / As was, as is<br />

Van zaterdag 8 september tot en met zaterdag 20 oktober<br />

organiseert Grimm Gallery, <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met Galerie<br />

Borzo, een tentoonstell<strong>in</strong>g van de <strong>Nederland</strong>er Ger van Elk.<br />

Bij Grimm zal Van Elk, momenteel een van de meest gewaardeerde<br />

conceptuele <strong>kunst</strong>enaars wereldwijd, zijn meest recente<br />

werk presenteren. Daarnaast tonen beide galerieën ook een selectie<br />

van eerder werk.<br />

Onder de spiegelbeeldige titel As is, as was / As was, as is presenteert<br />

Ger van Elk <strong>in</strong> Amsterdam op twee locaties tegelijk een<br />

ogenschijnlijk spiegelbeeldig dubbelwerk. Toch is het ene werk<br />

specifi ek <strong>in</strong> en <strong>voor</strong> de ruimte van Borzo en het andere <strong>in</strong> en <strong>voor</strong><br />

de ruimte van Grimm gemaakt. Dubbelz<strong>in</strong>nigheid tekent ook de<br />

aard van het werk. Naar believen laat het zich als schilderij of als<br />

sculptuur begrijpen.<br />

Kenmerkend <strong>voor</strong> het latere werk van Ger van Elk is de herhal<strong>in</strong>g<br />

of selectie van eerdere thema’s uit zijn oeuvre. As is, as was / As<br />

was, as is verwijst zowel naar de allesbepalende coörd<strong>in</strong>aten uit<br />

La Pièce als naar de melancholische tendens van de serie Adieu.<br />

Nieuw is de impressionistische meditatie over het eeuwig vrouwelijke<br />

dat beurtel<strong>in</strong>gs opdoemt en wegebt. Als <strong>in</strong> een droom,<br />

of - misschien - een boze droom?<br />

Tegen de keer <strong>in</strong>, geestig en speels<br />

Ger van Elk (1941, Amsterdam) behoort tot de avant-garde generatie<br />

die de <strong>kunst</strong> van de late jaren zestig en zeventig op de<br />

kaart heeft gezet. Thema’s als auteurschap en orig<strong>in</strong>aliteit, die<br />

<strong>voor</strong> de ontwikkel<strong>in</strong>g van de conceptuele <strong>kunst</strong> van grote betekenis<br />

zijn gebleken, hadden zijn warme belangstell<strong>in</strong>g. Net als zijn<br />

tijdgenoten Bas Jan Ader, John Baldessari, Gilbert & George, Vito<br />

Acconci en Joseph Kosuth verafschuwde hij het idee van <strong>kunst</strong> als<br />

decoratief object en ontwikkelde hij alternatieve manieren van<br />

werken. In hun pog<strong>in</strong>gen om het <strong>kunst</strong>object te herdefi niëren,<br />

kwamen al deze <strong>kunst</strong>enaars onafhankelijk van elkaar tot gelijksoortige<br />

oploss<strong>in</strong>gen; met name concentreerden zij zich op het<br />

gebruik van taal en van mechanische reproductietechnieken.<br />

Uitgangspunt <strong>voor</strong> het vaak geestige, speelse en subversieve werk<br />

van Van Elk is de gedachte dat <strong>kunst</strong> tegelijkertijd een echte en<br />

fi ctieve constructie is. “Wat ik beoog is een realistische representatie<br />

van niet-realistische situaties”, verduidelijkt hij zelf. Deze<br />

spann<strong>in</strong>g tussen werkelijkheid en verbeeld<strong>in</strong>g en tussen aan- en<br />

afwezigheid is één van de grondthema’s <strong>in</strong> zijn oeuvre. Andere<br />

terugkerende thema’s zijn de verwijz<strong>in</strong>g naar de <strong>kunst</strong>historische<br />

canon en de herschikk<strong>in</strong>g van traditionele categorieën door klassieke<br />

schildertechnieken te comb<strong>in</strong>eren met de nieuwste technische<br />

verworvenheden.<br />

Grimm Gallery is gevestigd aan aan de Keizersgracht 82 & Frans<br />

Halsstraat 26 <strong>in</strong> Amsterdam; Borzo aan de Keizersgracht 516. Beide<br />

woensdag t/m zaterdag ’s middags geopend.<br />

Ideeënbus KunstKrant<br />

Heeft u ideeën of suggesties <strong>voor</strong> de KunstKrant?<br />

Stuur ze ons. U kunt uw opmerk<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>gezonden brieven<br />

mailen naar: <strong>in</strong>fo@<strong>kunst</strong>krant.com<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 25<br />

KNSTNWS<br />

Galerie DeMedici stopt<br />

Na de expositie F<strong>in</strong>ale, een nieuw beg<strong>in</strong> is galerie<br />

DeMedici te Nunspeet gestopt, wegens<br />

de ‘<strong>voor</strong>tschrijdende leeftijd’ van galeriehouders<br />

Suze Meddens en Migchel Dirksen.<br />

Zij begonnen <strong>in</strong> 1995 met de galerie <strong>voor</strong><br />

hedendaagse <strong>kunst</strong>, die de laatste zeven<br />

jaar gevestigd was <strong>in</strong> het oude gemeentehuis<br />

van Nunspeet. Meddens en Dirksen<br />

zetten hun activiteiten op bescheiden<br />

schaal <strong>voor</strong>t. Zo blijven ze <strong>voor</strong>lopig een<br />

aantal bedrijfscollecties verzorgen.<br />

Prijzen M<strong>in</strong>erva-examen<br />

Tijdens de e<strong>in</strong>dexamenexpositie van Academie<br />

M<strong>in</strong>erva <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen ontv<strong>in</strong>gen<br />

vier afgestudeerden een prijs: Astrid<br />

Schrage (Klaas Dijkstra Academieprijs),<br />

Klasiena Soepboer (Coba de Groot stipendium)<br />

en Wouter van Tilborg en Sav<strong>in</strong>a<br />

Radeva (beiden een Academie M<strong>in</strong>ervaprijs).<br />

Acht andere studenten zijn door<br />

museumdirecteur Han Steenbruggen geselecteerd<br />

<strong>voor</strong> de tentoonstell<strong>in</strong>g Inside out/<br />

outside <strong>in</strong> van 11 t/m 28 oktober <strong>in</strong> Museum<br />

Belvédère <strong>in</strong> Heerenveen.<br />

Armando Museum<br />

Het Armando Museum gaat naar landgoed<br />

Amelisweerd <strong>in</strong> Utrecht. De gemeenteraad<br />

van Utrecht is daar deze zomer mee akkoord<br />

gegaan. De vorige locatie, de Elleboogkerk<br />

<strong>in</strong> Amersfoort, werd <strong>in</strong> 2007 door<br />

brand verwoest. De kerk wordt gerestaureerd,<br />

maar het museum kan er niet naar<br />

terugkeren.<br />

Zwaard van Grutte<br />

Pier naar Holland<br />

Het zwaard van <strong>Nederland</strong>s bekendste piraat<br />

Grutte Pier is afgelopen zomer terechtgekomen<br />

op vijandig gebied: <strong>in</strong> Holland.<br />

Het topstuk uit het Fries Museum is tijdelijk<br />

<strong>in</strong> bruikleen opgenomen <strong>in</strong> de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

Echte Piraten <strong>in</strong> het Maritiem Museum<br />

van Rotterdam. Het zwaard van<br />

Grutte Pier is bij de open<strong>in</strong>g van het<br />

nieuwe Fries Museum <strong>in</strong> september 2013<br />

weer <strong>in</strong> Leeuwarden te zien.<br />

UW BRVN<br />

Verrass<strong>in</strong>g<br />

Heden de giclée opgehaald en uitgepakt:<br />

dat was een verrass<strong>in</strong>g. Wij waren ons er<br />

niet van bewust dat er überhaupt iets te<br />

w<strong>in</strong>nen viel bij onze aanmeld<strong>in</strong>g, en Peter<br />

Durieux is een van de realistische schilders<br />

waar we altijd even wat extra aandacht<br />

aan geven op exposities (Wildevuur, Møhlmann).<br />

Vooral <strong>voor</strong> zijn dromerig <strong>in</strong>spirerende<br />

Franse landschappen.<br />

Dus een dubbele verrass<strong>in</strong>g. Bedankt.<br />

K. Geijzendorffer, Veendam<br />

Reactie van redactie: Gefeliciteerd, mijnheer<br />

Geijzendorffer. Veel plezier met uw<br />

giclée, en met uw abonnement op de<br />

KunstKrant, natuurlijk.<br />

Ook kans maken op een giclée? Wordt<br />

abonnee en u krijgt de KunstKrant thuisgestuurd.<br />

Iedere twee maanden wordt een<br />

andere giclée verloot onder de nieuwe<br />

abonnees. Zie de bon <strong>in</strong> deze krant. Deze<br />

keer stelt Art Revisited een werk van Marius<br />

van Dokkum beschikbaar.


Rob van Assen schildert schipbreuk uit 1956…<br />

Galerie ArtBoutique organiseert per 1 september 2012 een expositie<br />

van scheepsportretten van fijnschilder Rob van Assen <strong>in</strong> het Palace<br />

Hotel Noordwijk.<br />

Veelzijdig fijnschilder Rob van Assen is een autodidact<br />

en onder andere zeer bedreven <strong>in</strong> het schilderen van<br />

scheepsportretten. Zijn liefde <strong>voor</strong> schepen dateert<br />

al uit zijn vroege jeugd toen hij vlakbij een jachtwerf<br />

<strong>in</strong> Leiden opgroeide. Op zijn veertiende maakte hij<br />

zelfs al een prachtig schilderij van de ‘Zwarte Zee’ <strong>in</strong><br />

de woeste golven. De bekendheid van deze 67-jarige<br />

bescheiden <strong>kunst</strong>schilder is de laatste jaren fl<strong>in</strong>k<br />

toegenomen.<br />

Van Assen is de maker van de oceaan-collectie, een<br />

serie van 99 schilderijen van alle walvissoorten, welke<br />

<strong>in</strong> 2006 is aangekocht door museum Ecomare op Texel.<br />

Het liefst schildert Van Assen werken van grote<br />

afmet<strong>in</strong>gen. Naast moderne sloepen en zeiljachten<br />

schilderde hij bekende veerboten, mar<strong>in</strong>evaartuigen,<br />

passagiersschepen en een aantal redd<strong>in</strong>g- en<br />

sleepboten.<br />

KUNSTGIETWERK IN:<br />

BRONS - ALUMINIUM - RVS EN GIETIJZER<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 26<br />

Als oud bewoner van Terschell<strong>in</strong>g heeft hij een<br />

<strong>voor</strong>liefde <strong>voor</strong> de bekende zeesleepboot de<br />

‘Holland’. Hij heeft dit geweldige schip al vaker<br />

<strong>in</strong> olieverf op het doek of paneel vereeuwigd.<br />

Zijn nieuwste schilderij is een spectaculair<br />

scheepsportret op doek van 130 x 180 cm.<br />

Zeesleepboot de ‘Holland’ en redd<strong>in</strong>gboot de<br />

‘Brandaris’ komen <strong>in</strong> aktie rond de ondergang<br />

van de ‘Ecuador’ <strong>in</strong> 1956. Dit <strong>in</strong>drukwekkende<br />

schilderij is van museale kwaliteit en wordt tijdens<br />

de expositie <strong>voor</strong> het eerst aan het publiek getoond.<br />

De scheepsramp was een bijzonder verhaal…<br />

Een prachtig schip g<strong>in</strong>g nodeloos verloren door een fatale<br />

vergiss<strong>in</strong>g…<br />

Kapite<strong>in</strong> Erik Gustaf Persson verliet op 28 februari<br />

1956 de haven van Rotterdam met zijn zestien jaar<br />

oude passagiers- en vrachtschip ‘Ecuador’. In totaal<br />

had hij 47 opvarenden aan boord en een kostbare<br />

lad<strong>in</strong>g ter waarde van meer dan 16 miljoen gulden.<br />

Op een gegeven moment raakte het schip uit de<br />

koers als gevolg van een fataal misverstand. De<br />

kapite<strong>in</strong> had van de loods opgekregen ‘eighty six’ (86)<br />

te varen. Echter de loods had bedoeld om routeboei<br />

E.T. 6 aan te houden. De klankverwantschap van die<br />

aanduid<strong>in</strong>g was de <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g tot de ondergang van<br />

het kapitale schip ‘Ecuador’.<br />

Zeesleepboot de ‘Holland’ werd opgeroepen met<br />

de meld<strong>in</strong>g dat het Zweedse m.s. ‘Ecuador’ ergens<br />

bij Terschell<strong>in</strong>g was gestrand en waarschijnlijk<br />

sleepbootassistentie nodig had. De ‘Holland’<br />

voer onmiddellijk uit. In de richt<strong>in</strong>g van de<br />

Westergronden trof men het schip aan dat aan de<br />

grond geraakt was.<br />

Ondanks verwoede pog<strong>in</strong>gen slaagde de ‘Holland’<br />

er niet <strong>in</strong> het schip los te trekken. Na enkele<br />

dagen met <strong>voor</strong>tdurend zwaar weer werd de<br />

redd<strong>in</strong>gboot ‘Brandaris’ verzocht zo spoedig<br />

mogelijk langszij te komen. Passagiers en enkele<br />

bemann<strong>in</strong>gsleden g<strong>in</strong>gen op de ‘Brandaris’ over.<br />

De kapite<strong>in</strong> bleef met enkele bemann<strong>in</strong>gsleden en<br />

de berg<strong>in</strong>gsleider Volkert Doeksen nog aan boord.<br />

Nadat het schip <strong>voor</strong> de brug gebroken was bracht<br />

de ‘Brandaris’ ook de bemann<strong>in</strong>g veilig aan wal.<br />

(lees het hele verhaal op www.scheepsportretten.nl)<br />

Drie generaties Noordwijkse redd<strong>in</strong>gboten<br />

Expositie scheepsportretten KNRM en de ‘Holland’<br />

Tijdens de expositie worden een aantal <strong>in</strong>drukwekkende<br />

schilderijen tentoongesteld waar schepen<br />

van de KNRM en de bekende ‘Holland’ <strong>voor</strong>komen.<br />

Galerie ArtBoutique schenkt bij verkoop 10% aan<br />

de KNRM respectievelijk de Sticht<strong>in</strong>g Zeesleepboot<br />

Holland. In het Palace Hotel wordt deze expositie<br />

gecomb<strong>in</strong>eerd met de doorlopende foto-expositie<br />

met beelden van de KNRM <strong>in</strong> aktie.<br />

Expositie-<strong>in</strong>fo:<br />

Locatie: Palace Hotel, Picképle<strong>in</strong> 8, 2202 CL Noordwijk<br />

Tel. 071-3653000<br />

Periode: van 1 september tot 1 november 2012.<br />

Dagelijks vrij toegang.<br />

MEER DAN MAATWERK<br />

Noorderstraat 370 Tel: +31 (0) 598 - 39 29 97 <strong>in</strong>fo@gieterijborcherts.nl<br />

9611 AV Sappemeer Fax: +31 (0) 598 - 39 62 20 www.gieterijborcherts.nl


<strong>kunst</strong>krabbels<br />

Utrechtse <strong>kunst</strong>enaars <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gs Houwerzijl<br />

5xBASiC <strong>in</strong> Ruimtela<br />

Vijf Utrechtse <strong>kunst</strong>enaars exposeren<br />

van 9 september tot 7<br />

oktober autonoom werk <strong>in</strong> de<br />

Ruimtela <strong>in</strong> Houwerzijl: Alf Slegers, Bas<br />

Lobik, Emmy Beenken, Peter van der<br />

Horst en René Eicke tonen er wandobjecten<br />

en schilderijen.<br />

De vijf <strong>kunst</strong>enaars kunnen gerekend<br />

worden tot de Utrechtse harde kern<br />

van <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong>enaars, die de<br />

basis van de schilder<strong>kunst</strong> als uitgangspunt<br />

nemen. Hun werk is ‘basic’ omdat<br />

het uitgaat van datgene waar<strong>in</strong> de<br />

schilder<strong>kunst</strong> alleen maar zichzelf kan<br />

zijn. Het gebruikt geen eigenschappen<br />

van andere <strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige discipl<strong>in</strong>es,<br />

zoals imitatie of verwijz<strong>in</strong>g naar betekenissen.<br />

B<strong>in</strong>nen zelf gestelde artistieke<br />

regels komen deze <strong>kunst</strong>enaars<br />

tot autonome vormen.<br />

Het gaat hun om de universele eigenschappen<br />

van verf en drager <strong>in</strong> relatie<br />

tot ruimte en tijd. Lijn, vlak, vorm, kleur<br />

en textuur scheppen een eigen dome<strong>in</strong><br />

waar<strong>in</strong> ontwerppr<strong>in</strong>cipes een rol spelen<br />

zoals verhoud<strong>in</strong>g, ritme, variatie, toeval<br />

en wetmatigheid.<br />

Uitspraken met universele zegg<strong>in</strong>gskracht<br />

maken zich los van de dagelijkse<br />

werkelijkheid. Eigenschappen<br />

drijven boven zoals harmonie, een-<br />

voud, directheid of fijngevoeligheid.<br />

Zouden die eigenschappen op hun<br />

beurt een nieuwe basis kunnen leggen<br />

<strong>voor</strong> het alledaagse?<br />

Alf Slegers (1959) maakt wandobjecten<br />

met als resultaat een ultieme harmonie<br />

tussen vlak, toon en ruimtelijkheid. Met<br />

gebruik van m<strong>in</strong>imale middelen bouwt<br />

hij zijn werken op uit strakke vormen,<br />

horizontaal en vertikaal gericht. Ze zijn<br />

gemaakt van multiplex of MDF en krijgen<br />

meestal een egale laag verf, die<br />

de nuances van de vormen subtiel aan<br />

het licht brengt.<br />

Bas Lobik (1965) schildert op uiterst<br />

consequente wijze lagen verf over<br />

elkaar. Ieder nieuw vlak is iets smaller<br />

dan het vorige, waardoor alleen de<br />

randen <strong>in</strong> een one<strong>in</strong>dig variërende<br />

kleurenreeks zichtbaar blijven, terwijl<br />

aan de onderkant de verf van het<br />

doek afdruipt. Het laatst aangebrachte<br />

vlak is zo smal als de breedte van zijn<br />

penseel en daarmee is het schilderij<br />

af. Door de opeenhop<strong>in</strong>g van acrylverf<br />

krijgt het doek reliëf en aan de onderzijde<br />

ontstaan grillige slierten. Het<br />

resultaat is een monument van gelaagdheid,<br />

van tijd en van bestaan.<br />

Emmy Beenken maakt schilderijen<br />

opgebouwd uit patronen. Zij laat zich<br />

<strong>in</strong>spireren door de opbouw van de<br />

wereld uit elementaire deeltjes en rasterpatronen<br />

uit historisch drukwerk. Zij<br />

hanteert een specifieke doordruktech-<br />

niek van olieverf, die stippen oplevert<br />

van diverse grootte, vorm en kleur. Ze<br />

brengt ze aan <strong>in</strong> verschillende structuren<br />

waarbij werken ontstaan van<br />

een grote complexiteit. De vormen en<br />

patronen onderl<strong>in</strong>g lijken visueel te<br />

resoneren.<br />

Peter van der Horst (1961) schildert<br />

doeken zodanig dat er spann<strong>in</strong>g ontstaat<br />

tussen datgene wat wordt geschilderd<br />

en wat wordt weggelaten.<br />

Hij begeeft zich daarmee op de rand<br />

van het ontstaan van vierletterwoorden<br />

zoals WAAN of SHOW. En daarmee<br />

begeeft hij zich ook op de rand van<br />

wat schilderen eigenlijk is. Gevoelige,<br />

vaak verrassende schilderijen zijn het<br />

resultaat, die ieders gedachten over<br />

het bestaan kunnen voeden.<br />

René Eicke (1954) hanteert <strong>in</strong> zijn schilderijen<br />

en teken<strong>in</strong>gen de spann<strong>in</strong>g tussen<br />

regelmaat en afwijk<strong>in</strong>g. De werken<br />

zijn het directe resultaat van zijn afzonderlijke,<br />

geconcentreerde handel<strong>in</strong>gen<br />

b<strong>in</strong>nen de door hemzelf gestelde<br />

structuur. In diverse afmet<strong>in</strong>gen brengt<br />

hij druppels witte verf aan op doek <strong>in</strong><br />

een spel met verschillende patronen.<br />

5xBASiC wordt zondag 9 september om<br />

15.00 uur geopend door Jacob van der<br />

Veen, curator van Kunstruimte 09 <strong>in</strong><br />

Gron<strong>in</strong>gen. Ruimtela, aan de Hollemastraat<br />

16 <strong>in</strong> Houwerzijl is <strong>in</strong> ‘s weekends<br />

geopend van 13.00 tot 17.00 uur.<br />

Zie www.ruimtela.nl<br />

Helmantel en ’t Hart <strong>in</strong> Museum Schokland<br />

Primeur Broeders <strong>in</strong> Kunst & Kerk<br />

Een verzamel<strong>in</strong>g schilderijen van<br />

kerk<strong>in</strong>terieurs van Henk Helmantel<br />

en Maarten ‘t Hart is <strong>voor</strong> het<br />

eerst bijeengebracht <strong>in</strong> Museum Schokland.<br />

De monumentale kerk op Schokland<br />

is tot het e<strong>in</strong>d van het jaar tegelijk<br />

zelf <strong>in</strong>terieur van deze expositie.<br />

Helmantel en ’t Hart hebben elkaar<br />

e<strong>in</strong>d jaren ‘70 leren kennen. Dat<br />

mondde uit <strong>in</strong> een vriendschap, die nu<br />

al 35 jaar stand houdt. Ze maakten ooit<br />

samen op een Zündapp een kerkentocht,<br />

stopten waar een middeleeuwse<br />

kerk op hun pad kwam, gluurden door<br />

de ramen en haalden de sleutel bij de<br />

koster op. In het plaatsje F<strong>in</strong>kum hebben<br />

zij gebroederlijk gewerkt aan de<br />

St. Vituskerk.<br />

Toch hebben zij nooit samen geëxposeerd.<br />

Daar<strong>in</strong> heeft Museum Schokland<br />

nu de primeur. Dat zij bewonder<strong>in</strong>g<br />

<strong>voor</strong> elkaar hebben, blijkt zowel uit de<br />

expositie als uit de bijgeleverde catalogus;<br />

hier<strong>in</strong> wordt toegelicht wat hun<br />

werk <strong>voor</strong> elkaar betekent.<br />

Het thema kerk<strong>in</strong>terieurs kent een rijke<br />

traditie <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong>. Vanaf de 17de<br />

eeuw stond het kerk<strong>in</strong>terieur b<strong>in</strong>nen<br />

de <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> sterk <strong>in</strong> de belangstell<strong>in</strong>g.<br />

Ondanks dat veel kerken de<br />

religieuze functie <strong>in</strong> de loop ter tijden<br />

verloren hebben, blijft een kerkruimte<br />

immer <strong>in</strong>trigeren.<br />

Is het de stilte, die afgespiegeld wordt<br />

<strong>in</strong> de ruimte, die ons aanspreekt? De<br />

Romaanse crypte, de kooromgang,<br />

het licht weerspiegeld <strong>in</strong> gladstenen<br />

vloeren? Wellicht heeft deze tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

daar een antwoord op.<br />

Extra activiteiten<br />

Op zondag 30 september (14.00 uur)<br />

geeft gastconservator Han van Hagen<br />

een lez<strong>in</strong>g het thema kerk<strong>in</strong>terieurs,<br />

waarbij ook de werken van de 17-eeu-<br />

wse schilders als Pieter Saenredam,<br />

Gerrit Houckgeest en Hendrick van Vliet<br />

aan de orde zullen komen.<br />

Zaterdag 3 november (14.00 uur) geeft<br />

Maarten ’t Hart toelicht<strong>in</strong>g op de expositie<br />

en signeert hij de catalogus. Zaterdag<br />

24 november (14.00 uur) komt<br />

Henk Helmantel naar het museum <strong>in</strong><br />

de Noordoostpolder <strong>voor</strong> een toelicht<strong>in</strong>g<br />

en signeersessie.<br />

Broeders <strong>in</strong> <strong>kunst</strong> & kerk, Museum Schokland,<br />

Middelbuurt 3, Schokland. T/m 31<br />

december, di-zo 11-17.<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 27<br />

Huizer Museum en Museum De Oude Wolden<br />

Typisch Holland!<br />

<strong>in</strong> Huizen en Bell<strong>in</strong>gwolde<br />

Afgelopen <strong>voor</strong>jaar bespraken we <strong>in</strong><br />

de KunstKrant al de expositie Typisch<br />

Hollands <strong>in</strong> Museum Nairac <strong>in</strong><br />

Barneveld. In de zomer is de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> aangepaste vorm neergestreken <strong>in</strong><br />

het Huizer Museum en vanaf 30 september<br />

wordt de expositie <strong>voor</strong>tgezet <strong>in</strong> Museum<br />

De Oude Wolden <strong>in</strong> Bell<strong>in</strong>gwolde.<br />

In Huizen is de tentoonstell<strong>in</strong>g nog t/m<br />

15 september te zien, onder de titel<br />

Typisch Holland!. Molens, tulpen en klompen,<br />

har<strong>in</strong>g, Delfts blauw, ‘kopje koffie’<br />

en spruitjes; hedendaagse <strong>kunst</strong>enaars<br />

geven met één of meerdere werken hun<br />

persoonlijke - vaak speelse en ironische<br />

- kijk op het clichébeeld van <strong>Nederland</strong><br />

<strong>in</strong> diverse technieken en materialen:<br />

schilderijen, fotografie, keramiek, mixed<br />

media, textiel en video<strong>kunst</strong>.<br />

Met enige variatie op de beroemde<br />

uitspraak van pr<strong>in</strong>ses Maxima: typisch Hollands<br />

bestaat niet. Of wel? Zodra je vanuit het buitenland de grens weer passeert is er geen<br />

vergiss<strong>in</strong>g meer mogelijk: we zijn weer thuis, dit is <strong>Nederland</strong>. En dat komt niet alleen door<br />

de plaatsnamen en de nummerborden. Zodra je het benoemt, worden het clichés, maar<br />

toch. Het grappige is, dat veel d<strong>in</strong>gen die als typisch Hollands ervaren worden, uit een – ver<br />

– buitenland komen. De oorsprong van ons B<strong>in</strong>tje ligt <strong>in</strong> Peru en tulpen komen uit Turkije.<br />

Spruitje<br />

Theo Leijdekkers en Beatrix Frederiks maken monumentale ‘portretten’ van tulpen. Van<br />

Hanneke Giezen zijn er diverse porsele<strong>in</strong>en tulpenklompen. Ook Nanon Mors<strong>in</strong>k en L<strong>in</strong>da<br />

Vloedgraven hebben zich op de klompen gestort. Vloedgraven heeft er Delftsblauwe, bijna<br />

oosterse sloffen van gecreëerd en Mors<strong>in</strong>k heeft zich laten <strong>in</strong>spireren door geitenwollen<br />

sokken. En wat te denken van de Postzaktassen van Sacha Wendt of het Lucifertafeltje<br />

van Kees Moerbeek? Een prachtig weids landschap, een houtsnede van V<strong>in</strong>cent van Ojen en<br />

een spruitje van Mario ter Braak. Diepgroen en satijnachtig glanzend is het een ‘gespierde’<br />

schoonheid.<br />

Peter Boersma toont een lange tafel waaraan de ‘aardappeldaters’ plaats kunnen nemen.<br />

Erica Scheper maakt opvallende schilderijen en teken<strong>in</strong>gen, teveel caravans bij elkaar <strong>in</strong><br />

een sfeervol bos. Frank Lisser toont uniforme huizen <strong>in</strong> een keurig aangeharkte V<strong>in</strong>exwijk,<br />

terwijl Guido Orsetti als Italiaan, uitstekend het typisch Holland gevoel weet vast te leggen<br />

<strong>in</strong> houten geveltjes.<br />

Delfts Blauw<br />

Patrick Bergsma laat <strong>in</strong> een vierluik naast het gezellige ‘bakkie doen’ wat m<strong>in</strong>der aangename<br />

onderwerpen zien: comazuipen en voetbalhooligans, vervat <strong>in</strong> ‘opgeblazen’ Delftsblauwe<br />

tegels van een bij een meter. Ien van Laanen ontwierp oer-hollandse tegeltjes en<br />

ook Marianne van Heeswijk en Re<strong>in</strong>a de Vries hebben het Delfts Blauw gebruikt. Sietske<br />

Bosma comb<strong>in</strong>eert <strong>in</strong> haar werk de traditionele klederdracht met een hedendaags element.<br />

Diederick Kraaijeveld heeft van oud sloophout prachtige portretten gemaakt van een jonge<br />

kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Beatrix en Maxima.<br />

Natuurlijk laat het museum naast de ‘Typisch Hollandse’ producten, ook de typisch Huizense<br />

aspecten zien: Het Huizer melkmeisje, de Zuiderzee, het Huizer Mannetje, de Huizer<br />

klederdracht en enkele Huizer schilders die het oude dorp hebben vastgelegd. Samen met<br />

de meer dan tw<strong>in</strong>tig hedendaagse <strong>kunst</strong>enaars geeft de tentoonstell<strong>in</strong>g een ‘typisch Hollandse’,<br />

eigenz<strong>in</strong>nige kijk op wat <strong>Nederland</strong> Hollands maakt.<br />

In de vervolgexpositie <strong>in</strong> Museum De Oude Wolden <strong>in</strong> Bell<strong>in</strong>gwolde zullen een aantal nieuwere<br />

werken getoond worden, en worden tevens enkele nieuwe <strong>kunst</strong>enaars toegevoegd,<br />

onder wie Marianne Aulman, Wendy Limburg en Petra van der Steen.<br />

Typisch Holland!, t/m 15 september <strong>in</strong> het Huizer Museum, Achterbaan 82, Huizen.<br />

Open: di-za 13.30-17.<br />

30 september t/m 2 december <strong>in</strong> Museum De Oude Wolden, Hoofdweg 161, Bell<strong>in</strong>gwolde,<br />

open: wo-vr 11-17, za/zo 13-17.


Pr<strong>in</strong>tDruk.nl<br />

•Flyers<br />

• Uitnodig<strong>in</strong>gen<br />

• Programma's<br />

• Brochures<br />

• Posters<br />

• Entreebewijzen<br />

Voor tentoonstell<strong>in</strong>gen, activiteiten<br />

en evenementen<br />

Voordelige comb<strong>in</strong>atiemogelijkheden<br />

van yers, posters e.d.; vraag <strong>in</strong>formatie<br />

PAGINA 28 KUNSTKRANT september/oktober 2012<br />

Atelier Marten Bos<br />

CONSERVERING EN RESTAURATIE VAN SCHILDERIJEN<br />

schoonmaken van schilderijen<br />

hechten van scheuren <strong>in</strong> doek<br />

en bedoeken<br />

repareren van panelen<br />

behandelen van bladderendeen<br />

loszittende verf<br />

restauratie van schilderijlijsten<br />

<strong>in</strong>lijsten van schilderijen<br />

schadetaxaties<br />

Hoofdstraat West 48, 8391AP Noordwolde Fr tel. 0561 433033 www.ateliermartenbos.nl<br />

Atelier Marten Bos<br />

YVONNE VISSER<br />

VENUS‛ brons 2012<br />

21 september ‘s avonds: Personal Class Oosterpoort Gron<strong>in</strong>gen<br />

22+23 september: Open Atelier Nijlande 11.00-17.00 uur<br />

4-7 oktober AffordableArtFair Stockholm<br />

25-28 oktober AffordableArtFair Amsterdam<br />

zie onze site <strong>voor</strong> alle gegevens.<br />

www.yvonnevisser.nl • 0592 243294 • NIJLANDE (bij Assen)


<strong>kunst</strong>krabbels<br />

Expositieruimte van het Fries Congrescentrum Drachten<br />

Ku[n]st In Zicht en Het Mismaakte Landschap<br />

In de Expositieruimte van het Fries Congrescentrum <strong>in</strong> Drachten openen<br />

op 2 september twee tentoonstell<strong>in</strong>gen waar<strong>in</strong> het landschap centraal<br />

staat. De eerste expositie is Ku[n]stwerken, een bijzonder <strong>Nederland</strong>s<br />

project waar de sticht<strong>in</strong>g XXL ART s<strong>in</strong>ds 2008 aan werkt. Met een vaste groep<br />

<strong>Nederland</strong>se en buitenlandse <strong>kunst</strong>enaars wordt de <strong>Nederland</strong>se kust vastgelegd<br />

vanaf een schip. De kusten van Zeeland en Zuid-Holland zijn die van<br />

het noorden <strong>voor</strong>gegaan en afgelopen <strong>voor</strong>jaar tentoongesteld <strong>in</strong> Den Haag.<br />

De panorama’s zijn alle 2,5 meter breed en 50 cm hoog.<br />

Inmiddels zijn <strong>in</strong> het kader van dit grootschalige project de kusten van Gron<strong>in</strong>gen<br />

en Friesland, dus ook de Waddeneilanden, op <strong>in</strong> totaal 36 werken afgerond.<br />

Uit die prov<strong>in</strong>cies zijn ook <strong>kunst</strong>enaars uitgenodigd mee te varen en<br />

te schilderen. Bij elkaar is daardoor 90 meter ku[n]stwerk ontstaan, die tot<br />

7 oktober <strong>in</strong> het Fries Congrescentrum te zien is, <strong>in</strong> een speciaal gecreëerde<br />

ambiance.<br />

Fototentoonstell<strong>in</strong>g<br />

De <strong>Nederland</strong>se Fotobond heeft deze zomer een fotowedstrijd georganiseerd<br />

<strong>voor</strong> alle leden van de fotoclubs <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong>. De doelstell<strong>in</strong>g was om<br />

Galerie Judy Straten<br />

Nature <strong>in</strong> Horst<br />

Onder de noemer Nature opent zondag 2 september bij galerie Judy Straten <strong>in</strong> Horst een<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g met <strong>in</strong>stallaties, objecten, mixed media, sieraden en fashion. De tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

duurt tot 7 oktober en omvat werk van vier exposanten.<br />

Space 1 en Space 2<br />

Marianne Lammersen toont beelden en <strong>in</strong>stallaties<br />

van glas en keramiek maar waar<strong>in</strong> bij<strong>voor</strong>beeld ook<br />

boomstronken en stof <strong>voor</strong>komen. Het idee van de<br />

maakbaarheid van de natuur staat hier<strong>in</strong> centraal.<br />

Materiaal met een <strong>in</strong>dustrieel karakter plaatst zij<br />

tegenover vormen uit de anatomie en natuur.<br />

Jacomijn van der Donk maakt ‘natuurlijke sieraden’.<br />

Samen met tactiliteit vormt beweg<strong>in</strong>g de kern van<br />

haar werk, de oorsprong van haar vormentaal. De<br />

natuur neemt de plaats <strong>in</strong> van cultuur. Tijdens haar<br />

wandel<strong>in</strong>gen v<strong>in</strong>d ze altijd wel takken, zaden, knoppen.<br />

Waren die vondsten tot <strong>voor</strong> kort niet meer dan<br />

een aanleid<strong>in</strong>g tot het maken, nu neemt ze ook dat<br />

materiaal letterlijk. Ze zoekt naar een manier om<br />

vorm te geven aan wat ze ervaart <strong>in</strong> de natuur, een<br />

strel<strong>in</strong>g van de w<strong>in</strong>d, kle<strong>in</strong>e geluiden, geuren, verstill<strong>in</strong>g.<br />

Judith van Vliet is fashion designer, <strong>in</strong> 2012 opleid<strong>in</strong>g<br />

afgerond aan de HKU-Utrecht. Zij v<strong>in</strong>d het een uitdag<strong>in</strong>g<br />

conventionele basis-mode te comb<strong>in</strong>eren met<br />

onconventionele materialen zoals hout en riet. In haar collectie heeft zij ‘het pak’ gebruikt als<br />

westers uniform. De materiaalbewerk<strong>in</strong>g bepaalt de vorm van het ontwerp en geeft het een<br />

persoonlijkheid.<br />

Danielle Frenken, ook dit jaar afgestudeerd aan de HKU, exposeert mixed/media op papier en<br />

objecten/assemblages. Vaak zijn het dieren versmolten met hun omgev<strong>in</strong>g of omr<strong>in</strong>gd door het<br />

niets. Een schemerwereld waar<strong>in</strong> geen sprake is van ruimte en tijd. De assemblages brengen<br />

door de diversiteit aan mogelijke comb<strong>in</strong>aties andere betekenissen <strong>voor</strong>t. Ze zijn een herschepp<strong>in</strong>g<br />

van wat al bestaat<br />

maar waar<strong>in</strong> het ene nooit<br />

los staat van het andere.<br />

tijdens Fotomanifestatie Noorderlicht, die zich dit jaar <strong>in</strong> diverse plaatsen<br />

<strong>in</strong> Friesland afspeelt, een tentoonstell<strong>in</strong>g te houden met werken van fotoclubleden.<br />

Het thema van deze tweede expositie is: Het mismaakte landschap.<br />

Mismaakte landschappen, gefotografeerd over de gehele wereld en<br />

helemaal naar vrije <strong>in</strong>terpretatie, mochten <strong>in</strong>gezonden worden.<br />

57 Fotografen g<strong>in</strong>gen de uitdag<strong>in</strong>g aan en leverden series <strong>in</strong>. De onderwerpen<br />

zijn heel gevarieerd: verlaten en overwoekerde <strong>in</strong>dustrieterre<strong>in</strong>en, op de<br />

tekentafel ontstane ‘natuur’, overblijfselen van gekapte bomen <strong>in</strong> een versteende<br />

omgev<strong>in</strong>g, schimmige zwart-bru<strong>in</strong>e impressies en nog veel meer. De<br />

jury bleek een kle<strong>in</strong>e <strong>voor</strong>keur te hebben <strong>voor</strong> <strong>Nederland</strong>se landschappen.<br />

In totaal zijn 66 foto’s van 16 fotografen geselecteerd <strong>voor</strong> de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

die tot 12 oktober duurt. Fotografen, die hun eigen werk willen laten<br />

beoordelen, zijn van harte welkom op zondag 9 september van 14.00-17.00<br />

uur met hun portfolio. Aanmeld<strong>in</strong>g, via de website van het Fries Congrescentrum,<br />

is dan wel noodzakelijk. Met topfotografen v<strong>in</strong>dt een besprek<strong>in</strong>g plaats<br />

van het werk dat meegenomen wordt. Kijk <strong>voor</strong> meer <strong>in</strong>formatie op www.<br />

fotobond-friesland.nl en www.friescongrescentrum.nl.<br />

De Expositieruimte van het Fries Congrescentrum is te v<strong>in</strong>den aan de Oprijlaan<br />

3 <strong>in</strong> Drachten en is geopend op werkdagen van 9.00-17.00 uur en <strong>in</strong> het<br />

weeke<strong>in</strong>de van 11.00-17.00 uur.<br />

De galerie aan de Schoolstraat<br />

7 <strong>in</strong> het Limburgse<br />

Horst is geopend van wovr<br />

10-17 en za/zo 13-17.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie op<br />

www.galeriejydystraten.nl<br />

Drie exposities over <strong>in</strong>vloed<br />

W<strong>in</strong>schoter <strong>kunst</strong>enaar<br />

Op zoek naar Bas Jan Ader<br />

Zeventig jaar na het geboortejaar van Bas<br />

Jan Ader (1942-1975) onderzoekt een<br />

aantal <strong>kunst</strong>enaars <strong>in</strong> drie exposities de<br />

culturele nalatenschap van de uit W<strong>in</strong>schoten<br />

afkomstige <strong>kunst</strong>enaar en performer. Onder de<br />

titel In Search of… is geen werk van Ader zelf te<br />

zien, maar van <strong>kunst</strong>enaars die door hem zijn<br />

beïnvloed.<br />

Ader werd met name bekend door de film I’m<br />

too sad to tell you, waar<strong>in</strong> hij huilt <strong>voor</strong> de camera.<br />

De eerste tentoonstell<strong>in</strong>g is <strong>in</strong> september<br />

en oktober <strong>in</strong> de kerk van Nieuw-Beerta, waar<br />

Aders vader dom<strong>in</strong>ee was. De expositie wordt<br />

op 2 september om 15.00 uur geopend met een<br />

optreden van Lucky Fonz III, een groot fan van<br />

Bas Jan Ader.<br />

Van 6 tot 28 oktober is er een tweede tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> het onlangs aangeworven gebouw<br />

van Academie M<strong>in</strong>erva, het vroegere Gron<strong>in</strong>ger<br />

Museum. Ader zou hier <strong>in</strong> de jaren zeventig exposeren,<br />

ware het niet dat hij tijdens een zeiltocht<br />

over de Atlantische Oceaan <strong>in</strong> 1975 vermist<br />

raakte.<br />

Op de derde locatie – de legendarische galerie<br />

Waalkens <strong>in</strong> F<strong>in</strong>sterwolde – gaat een groep M<strong>in</strong>erva-studenten<br />

aan de slag met de thematiek<br />

<strong>in</strong> Aders werk. Bas Jan Ader exposeerde <strong>in</strong> 1973<br />

bij ‘boer Waalkens’ met o.a. Gilbert & George<br />

en Ger van Elk. In het weekend van 27 en 28<br />

oktober is de presentatie van de <strong>kunst</strong>werken<br />

van de studenten.<br />

Op de open<strong>in</strong>gsdag worden busreizen georganiseerd<br />

vanuit Gron<strong>in</strong>gen en Utrecht. Verder zijn er<br />

lez<strong>in</strong>gen, is er een filmweekend en verschijnt er<br />

een publicatie.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie op www.<strong>in</strong>searchof.nl en <strong>in</strong> de<br />

agenda achter<strong>in</strong> de KunstKrant.<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 29<br />

KNSTNWS<br />

Gaasterland zoekt<br />

fotografen<br />

De Sticht<strong>in</strong>g Kunstkr<strong>in</strong>g Gaasterland wil <strong>in</strong><br />

de zomer van 2013 een fotoroute uitzetten<br />

door het prachtige landschap van Gaasterland<br />

<strong>in</strong> Zuid West Friesland. Op markante<br />

plaatsen komen ongeveer 20 panelen van<br />

2 x 3 meter te staan met foto’s rond het<br />

thema Knipoog naar Gaasterland. De Kunstkr<strong>in</strong>g<br />

roept fotografen op werk <strong>in</strong> te sturen<br />

dat voldoet aan het thema en geschikt is<br />

<strong>voor</strong> plaats<strong>in</strong>g op grote panelen. Inschrijven<br />

kan nog tot 15 september. Meer <strong>in</strong>formatie<br />

op www.<strong>kunst</strong>kr<strong>in</strong>ggaasterland.nl<br />

Fotocollectie Wereldmuseum<br />

verhuisd<br />

Het Wereldmuseum Rotterdam heeft zijn<br />

fotocollectie overgedragen aan het <strong>Nederland</strong>s<br />

Fotomuseum. De collectie behoort<br />

tot de belangrijkste volkenkundige fotoverzamel<strong>in</strong>gen<br />

van <strong>Nederland</strong>. De circa<br />

120.000 historische en hedendaagse afdrukken<br />

bevatten werk van o.a. Sebastiao<br />

Salgado, David Goldblatt en E.S. Curtis<br />

(afb.). De overdracht betekent een verrijk<strong>in</strong>g<br />

van de antropologische fotografie van<br />

het Fotomuseum. Dat beschikt over geklimatiseerde<br />

depots, waar de objecten beter<br />

bewaard kunnen worden. Op 16 november<br />

organiseren de twee musea een symposium<br />

over collectiemobiliteit.<br />

Nieuw Veluws museum<br />

Herman van Ree uit Nunspeet gaat een<br />

nieuw museum bouwen <strong>in</strong> zijn eigen woonplaats,<br />

zo meldt De Stentor. De <strong>voor</strong>malig<br />

<strong>in</strong>ternetondernemer wil er 150 schilderijen<br />

<strong>in</strong> onderbrengen van Noord-Veluwse <strong>kunst</strong>enaars<br />

als Jos Lussenburg, Ben Viegers en<br />

Chris ten Bruggencate. Van Ree legt er zelf<br />

1,5 miljoen euro <strong>voor</strong> op tafel. Het museum<br />

komt aan de Stationslaan <strong>in</strong> Nunspeet.<br />

Kraaijpoel overleden<br />

Op 8 augustus is de Gron<strong>in</strong>ger <strong>kunst</strong>enaar<br />

en essayist Diederik Kraaijpoel (1928-2012)<br />

overleden. Hij was onder meer docent aan<br />

Academie M<strong>in</strong>erva en gaf les aan de Klassieke<br />

Academie <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen. Kraaijpoel<br />

wordt wel beschouwd als aartsvader van<br />

het Noordelijk Realisme, omdat hij veel van<br />

de hedendaagse figuratief schilderende<br />

<strong>kunst</strong>enaars heeft opgeleid. Zelf schilderde<br />

hij veelal desolate fantasielandschappen.<br />

Kraaijpoel kreeg landelijke bekendheid<br />

door een aantal kritische publicaties tegen<br />

non-figuratieve <strong>kunst</strong> en ten faveure van de<br />

ambachtelijke <strong>kunst</strong>.<br />

Art Assen<br />

Art EvenTT heet <strong>voor</strong>taan Art Assen. De<br />

naam van de <strong>kunst</strong>beurs <strong>in</strong> de TT-Hall is<br />

veranderd om verwarr<strong>in</strong>g met andere art<br />

events te <strong>voor</strong>komen. Art Assen v<strong>in</strong>dt dit<br />

jaar plaats op 3 en 4 november. Zie de bon<br />

<strong>in</strong> deze krant.


pag<strong>in</strong>a 30 <strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012<br />

ARA ART FAIR 20 & 21 okTobeR<br />

Op de ARA ART FAIR exposeren circa 100 beeldend <strong>kunst</strong>enaars <strong>in</strong> -door hen zelf<br />

<strong>voor</strong> één weekend- omgetoverde kle<strong>in</strong>e galerietjes <strong>in</strong> de zalen, kamers, suites en<br />

gangen<br />

ARA<br />

van ‘van der Valk- Hotel<br />

ART<br />

ARA’ <strong>in</strong> Zwijndrecht.<br />

FAIR<br />

Er zijn gevarieerde werken<br />

van hedendaagse <strong>kunst</strong> te zien, die <strong>in</strong> aanwezigheid van en door de <strong>kunst</strong>enaars<br />

gepresenteerd worden. U kunt denken aan schilderijen, beelden, keramiek, glas,<br />

textiel, sieraden, fotografie en dergelijke van figuratief en traditioneel tot abstract<br />

en progressief.<br />

De ARA ART FAIR is een <strong>in</strong>formele Kunstbeurs, die we dit jaar <strong>voor</strong> de 9e keer organiseren.<br />

Een begrip zowel onder <strong>kunst</strong>liefhebbers als onder <strong>kunst</strong>enaars. Een heerlijk weekend <strong>in</strong><br />

oktober om <strong>voor</strong> een bezoek vrij te houden <strong>in</strong> uw agenda! www.valk-art.nl<br />

za.19 & zo.20 November 2011<br />

entree: € 5,- p.p. <strong>in</strong>clusief consumptie en parkeren.<br />

Hotel ARA | Veerweg 10 | Zwijndrecht<br />

van 10.00 uur tot 18.00 uur | www.hotelara.nl<br />

10.00 uur tot 18.00 uur | www.hotelara.nl


<strong>kunst</strong>krabbels<br />

Drachtster broers R<strong>in</strong>sema en De Stijl<br />

R<strong>in</strong>s & Does bij Mondriaan<br />

In het Mondriaanhuis <strong>in</strong> Amersfoort worden <strong>in</strong> de tentoonstell<strong>in</strong>g R<strong>in</strong>s & Does<br />

bij Mondriaan werken samengebracht van Evert en Thijs R<strong>in</strong>sema en van<br />

Theo van Doesburg <strong>in</strong> de context van het leven en werk van Piet Mondriaan. In<br />

deze grote, vrijwel het gehele Mondriaanhuis omvattende tentoonstell<strong>in</strong>g is<br />

niet alleen aandacht <strong>voor</strong> <strong>kunst</strong>werken als Van Doesburgs schilderij Compositie<br />

XXII uit 1922, maar ook veel aandacht <strong>voor</strong> meubilair, architectuur en literatuur.<br />

Met R<strong>in</strong>s en Does uit de titel van de tentoonstell<strong>in</strong>g worden de broers<br />

Evert en Thijs R<strong>in</strong>sema bedoeld, die bevriend waren met Theo van<br />

Doesburg, de grote gangmaker achter De Stijl. Van Doesburg had Evert<br />

R<strong>in</strong>sema <strong>in</strong> 1914 ontmoet toen ze beiden als militair <strong>in</strong> Noord-Brabant<br />

werden gemobiliseerd. Via Evert maakte Van Doesburg kennis met broer<br />

Thijs, met wie Evert een schoenmakerij <strong>in</strong> Drachten dreef. Persoonlijk<br />

contact met Mondriaan kreeg Van Doesburg pas later <strong>in</strong> februari 1916.<br />

De R<strong>in</strong>sema’s hebben Mondriaan nooit ontmoet. Zijn werk kenden ze wel. Ze<br />

hebben het onder meer gezien op de tentoonstell<strong>in</strong>g van de Section d’Or <strong>in</strong><br />

1920 <strong>in</strong> het Stedelijk Museum. Ook de ideeën van Mondriaan kenden ze via<br />

het tijdschrift De Stijl. De ideeën en beeldend werk van de broers zijn <strong>in</strong> De<br />

Stijl echter niet uitgedragen. Wél bundelde Van Doesburg <strong>in</strong> 1920 aforismen<br />

die Evert R<strong>in</strong>sema schreef, onder de titel Verzamelde Volz<strong>in</strong>nen, als eerste<br />

Stijleditie, een onafhankelijke publicatie <strong>in</strong> het kader van De Stijl. Van Thijs’<br />

<strong>beeldende</strong> werk is nooit iets <strong>in</strong> De Stijl gereproduceerd. Hij liet zich <strong>in</strong> omgekeerde<br />

richt<strong>in</strong>g echter wel door het blad <strong>in</strong>spireren bij zijn artistieke aspiraties.<br />

Warffemius: Mythe van de natuur<br />

Mystiek bos <strong>in</strong> Vledder<br />

Deze zomer exposeert Piet Warffemius <strong>in</strong> De Museums Vledder. Abstracte<br />

stalen bomen en ijle schilderijen maken een mystiek bos waar<strong>in</strong><br />

het aangenaam dwalen is.<br />

Het nieuwste werk van Warffemius is plantaardig. Bomen en paddenstoelen.<br />

Boombeelden die geïnspireerd<br />

zijn op gebruiks<strong>voor</strong>werpen uit<br />

Nepal. Schilderijen van paddenstoelen<br />

die niet te determ<strong>in</strong>eren<br />

zijn. Twee richt<strong>in</strong>gen en verschillende<br />

technieken die gemeen<br />

hebben dat ze verwijzen naar de<br />

natuur en de mystiek.<br />

Etnografische <strong>voor</strong>werpen die<br />

Warffemius verzamelde tijdens<br />

zijn reizen naar Nepal leveren de<br />

eenvoudige, stilistische vorm die we terug zien <strong>in</strong> zijn boombeelden. Hoewel<br />

vrij abstract, zijn ze onmiddellijk als boom herkenbaar.<br />

Warffemius ontwerpt zijn bomen <strong>in</strong> karton en laat ze uitvoeren <strong>in</strong> cortenstaal<br />

of brons. Net als <strong>in</strong> de natuur <strong>in</strong> verschillende formaten, van hand-groot tot<br />

plafondhoogte.<br />

Paddenstoelenschilderijen<br />

Zijn recentste werk bestaat uit schilderijen, opgebouwd uit dunne lagen.<br />

Paddenstoelen <strong>in</strong> allerlei vormen en kleuren die, ondanks de sterk verdunde<br />

verf, erg sterk naar voren komen. Door de nat-<strong>in</strong>-nat techniek ontstaan<br />

schimmelachtige vormen en structuren die weer goed passen bij het onderwerp.<br />

Druipers vormen sporen waarmee zijn schilderijen zich lijken <strong>voor</strong>t te<br />

planten.<br />

Het project<br />

De Museums Vledder werkt met deze expositie samen met het project ‘Mythe<br />

van de natuur’. Het doel van dit project is het belang van de natuur onder<br />

de aandacht te brengen. Kunst – n al zijn facetten – wordt hierbij <strong>in</strong>gezet als<br />

katalysator. Kunstenaars uit alle discipl<strong>in</strong>es laten ons ervaren en zien welke<br />

mythe van de natuur er bestaat <strong>in</strong> het hedendaagse landschap. Beeldhouwers,<br />

schilders, fotografen, theatermakers, musici, filmmakers, schrijvers en<br />

geluids<strong>kunst</strong>enaars brengen op locatie hun verhaal over de mythe.<br />

Warffemius: Mythe van de natuur, tot 30 september <strong>in</strong> Museums Vledder,<br />

Br<strong>in</strong>k 1, Vledder. Info: www.museums-vledder.nl<br />

Topjaren<br />

Van Doesburg hield<br />

zijn leven lang<br />

contact met de<br />

broers. Ze stelden<br />

hem <strong>voor</strong> aan<br />

de gemeente-architect<br />

Cees Rienk<br />

de Boer met wie<br />

Van Doesburg een<br />

reeks won<strong>in</strong>gen,<br />

een w<strong>in</strong>kel en een<br />

school <strong>in</strong> Drachten<br />

realiseerde. In deze<br />

architectuurprojecten<br />

zijn Van Doesburgskleurontwerpen<br />

zowel op de<br />

gevels als <strong>in</strong> de <strong>in</strong>terieurs verwezenlijkt. Van zijn kant bracht Van Doesburg de<br />

R<strong>in</strong>sema’s <strong>in</strong> contact met de Duitse dadaïst Kurt Schwitters, die enkele keren <strong>in</strong><br />

Drachten bij Evert en Thijs is geweest. Hij hield er dada-avonden en stimuleerde<br />

de broers om collages te maken en houten doosjes met decoratief <strong>in</strong>legwerk.<br />

De bijzondere resultaten van deze vriendschappen en samenwerk<strong>in</strong>gen worden<br />

t/m 30 september <strong>in</strong> het Mondriaanhuis getoond en gecomb<strong>in</strong>eerd met<br />

enkele opmerkelijke werken die de enorme reikwijdte van de Stijlideeën en<br />

opvatt<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de periode 1920-1925 laten zien. Naast architectuur en dada<br />

<strong>in</strong> Drachten, werden <strong>in</strong> die jaren ook de eerste Stijlschilderijen gemaakt. En<br />

er werd volop geëxperimenteerd met proza en poëzie. Van Doesburg en<br />

Mondriaan stelden samen met Antony Kok het tweede Stijlmanifest over literatuur<br />

op, wat de weg vrij maakte om <strong>in</strong> De Stijl Van Doesburgs verzen af te<br />

drukken en ook om de eerste uitgave van de Stijledities te realiseren: Evert<br />

R<strong>in</strong>sema’s Verzamelde Volz<strong>in</strong>nen. In dezelfde tijd wist Van Doesburg Mondriaan<br />

te overtuigen een essay te schrijven.<br />

Het waren topjaren van de Stijlbeweg<strong>in</strong>g waar<strong>in</strong> de <strong>kunst</strong>enaars aan verschillende<br />

<strong>kunst</strong>vormen werkten, <strong>in</strong> uiteenlopende stijlen. De resultaten worden<br />

<strong>in</strong> het Mondriaanhuis niet van elkaar gescheiden, maar juist gezamenlijk,<br />

naast elkaar <strong>voor</strong> het voetlicht gehaald. Daarmee worden de verschillen <strong>in</strong><br />

werk, maar <strong>voor</strong>al ook de enorme durf, energie en ondernem<strong>in</strong>gslust van de<br />

makers <strong>in</strong> de schijnwerper gezet.<br />

Het Mondriaanhuis <strong>in</strong> Amersfoort is dagelijks geopend, behalve op maandag.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie op www.mondriaanhuis.nl<br />

Hermanus <strong>in</strong> galerie Mignon te Wijk bij Duurstede<br />

De schilder Hermanus wil een<br />

werk maken, dat geheel beantwoordt<br />

aan de waarneembare<br />

werkelijkheid, ook wanneer hij even<br />

zijn verbeeld<strong>in</strong>g laat gaan. Hij benadert<br />

zijn taak gevoelsmatig en <strong>in</strong>tuïtief. De<br />

schilder werkt niet aan de hand van academische<br />

beg<strong>in</strong>selen van perspectief,<br />

anatomie, kleurenkennis en stofuitdrukk<strong>in</strong>g.<br />

Hij kent geen grenzen. En juist<br />

omdat er geen opgelegd <strong>in</strong>zicht is doorbreekt<br />

hij deze pr<strong>in</strong>cipes, of hij schakelt<br />

ze gewoon uit en laat ze <strong>in</strong> zijn werk typisch en zelfs aantrekkelijk zijn.<br />

Door deze kenmerken bestaan er b<strong>in</strong>nen de naïeve <strong>kunst</strong>strom<strong>in</strong>g waartoe het<br />

Poëtisch Realisme behoort alleen personaliteiten zoals de schilder Hermanus.<br />

Deze mensen werken volstrekt geïsoleerd en het werk staat op zich. Deze<br />

naïeve schilder is iemand die bij uitstek <strong>voor</strong> zichzelf werkt. Hij observeert zijn<br />

onderwerp of beeldt het zich <strong>in</strong> en gaat daarna probleemloos aan het werk.<br />

Het doorzettend vermogen <strong>in</strong> een eigen vormgev<strong>in</strong>g creëert het kenmerkende<br />

spontane, een glimlach opwekkende, charmerende en vaak anekdotische en<br />

poëtische karakter van de schilderijen.<br />

Schilders zoals Hermanus, die wel een opleid<strong>in</strong>g hebben genoten kunnen tot<br />

werkelijk aantrekkelijke composities komen, die ook plastisch een bijzondere<br />

waarde hebben. In hun concrete weergave<br />

zijn het schilderijen met een eigen<br />

natuurlijkheid, zuiverheid en echtheid.<br />

Is het <strong>in</strong>tussen niet vreemd maar ook<br />

verhelderend, dat een figuur als Henri<br />

Rousseau, die men graag ‘Vader der<br />

Naïeven’ noemt, een bijzondere waarder<strong>in</strong>g<br />

geniet van deze schilder en de<br />

toenmalige werkende artiesten uit de<br />

vorige eeuw. Het waren de eerste schilders<br />

die alle academisme afzwoeren en<br />

zelfs wilden vernietigen.<br />

Een <strong>kunst</strong>vorm met een heel eigen tragiek<br />

en dramatiek is <strong>voor</strong>al een <strong>kunst</strong> die <strong>voor</strong> de maker én <strong>voor</strong> het publiek<br />

<strong>voor</strong>komt als een der zuiverste uit<strong>in</strong>gen van een artistiek en menselijk geladen<br />

gemoed. Een <strong>kunst</strong> die het leven betrapt <strong>in</strong> spontaniteit en blijheid.<br />

Hermanus exposeert vanaf 6 oktober samen met Rian van Nieuwkerk <strong>in</strong> galerie<br />

Mignon. Kijk op www.galeriemignon.nl en www.schilderhermanus.nl<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 31<br />

KNSTNWS<br />

Kunstkr<strong>in</strong>g Ooghoogte<br />

Kunstkr<strong>in</strong>g Ooghoogte is een nieuw <strong>kunst</strong>enaars<strong>in</strong>itiatief<br />

van een aantal professionele<br />

<strong>kunst</strong>enaars, wonend en werkend <strong>in</strong> Oost-<br />

Gron<strong>in</strong>gen. Het streven is elke twee maanden<br />

een nieuwe expositie te realiseren.<br />

Daarnaast zijn er lez<strong>in</strong>gen, workshops en<br />

bijzondere optredens. Zondag 9 september<br />

om 15.00 uur is de open<strong>in</strong>g van de eerste<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de <strong>kunst</strong>ruimte en beeldentu<strong>in</strong><br />

van Kunstpodium De Leegte <strong>in</strong><br />

Nieuwolda. Tot 14 oktober exposeren zes<br />

leden van Kunstkr<strong>in</strong>g Ooghoogte hun werk<br />

<strong>in</strong> de <strong>voor</strong>malige dokterswon<strong>in</strong>g. Op het<br />

aangrenzende natuurterre<strong>in</strong> staan beelden<br />

van o.a. Sjanet Bijker en Jan Ketelaar.<br />

Foppe’s keuze<br />

In het kader van het tw<strong>in</strong>tigjarig bestaan<br />

van galerie Peter Bax <strong>in</strong> Sneek, is er tot 22<br />

september een bijzondere expositie met<br />

de titel Foppe’s keuze. De Friese topvoetbaltra<strong>in</strong>er<br />

Foppe de Haan heeft een selectie<br />

gemaakt b<strong>in</strong>nen de collectie van de galerie.<br />

Een deel van de opbrengst gaat naar het<br />

Foppe de Haan Fonds, dat zich <strong>in</strong>zet <strong>voor</strong><br />

k<strong>in</strong>deren met m<strong>in</strong>der kansen. De selectie<br />

omvat werken van onder anderen Ad Verstijnen,<br />

Anton Heyboer, Maya Wildevuur<br />

en Jan Potma (afb.). Zaterdag 22 september<br />

is De Haan <strong>in</strong> de galerie om zijn keuze toe<br />

te lichten.<br />

Shaken, not stirred<br />

Op zaterdag 15 september trappen verschillende<br />

galeries en <strong>kunst</strong>en<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen gezamenlijk het nieuwe seizoen<br />

af met de manifestatie Shaken, not<br />

stirred. Van 15.00 tot 23.00 uur is iedereen<br />

welkom een kijkje te nemen bij onder anderen<br />

Ann’s Art, Noorderlicht, Pictura of<br />

With Tsjall<strong>in</strong>g. De nieuwe directeur van<br />

het Gron<strong>in</strong>ger Museum, Andreas Blühm,<br />

geeft om 17.30 een lez<strong>in</strong>g, ’s avonds is er<br />

een gesprek over <strong>kunst</strong>, film en theater bij<br />

het CBK. Vanaf 23.30 uur is de afterparty <strong>in</strong><br />

Vera. Info: http://shaken-not-stirred.<strong>in</strong>fo<br />

Steven Sterk zet<br />

galerie alleen <strong>voor</strong>t<br />

In 2010 g<strong>in</strong>gen galerie Smarius uit Sonnega<br />

en Steven Sterk uit Beetsterzwaag<br />

samenwerken op het bedrijventerre<strong>in</strong> van<br />

Gorredijk, <strong>in</strong> een pand met een bijzondere<br />

gevel van roestbru<strong>in</strong> cortenstaal en een expositieruimte<br />

van museale omvang. Vanaf<br />

1 september richt galerist Marcel Smarius<br />

zich vanuit zijn woonplaats op de <strong>kunst</strong>makelaardij.<br />

Steven Sterk blijft de galerieruimte<br />

<strong>in</strong> zijn pand aan de Hell<strong>in</strong>gbaas 1<br />

<strong>in</strong> Gorredijk gebruiken <strong>voor</strong> <strong>kunst</strong>activiteiten.<br />

Zo is er tot 7 oktober een foto-expositie<br />

van Dolph Kessler, Jitske Hagens en Ellen<br />

de Vries, <strong>in</strong> het kader van fotomanifestatie<br />

Noorderlicht.<br />

Open Monumentendag<br />

Op zaterdag 8 en zondag 9 september<br />

openen duizenden monumenten de deuren<br />

<strong>voor</strong> het publiek. Het thema is dit jaar<br />

Groen van Toen. Welke gebouwen gratis<br />

geopend zijn is te v<strong>in</strong>den op www.openmonumentendag.nl


pag<strong>in</strong>a 32 <strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012<br />

hrfstwnd<br />

Grote orkesten, grootse concerten<br />

The Arnhem Symphonic W<strong>in</strong>ds<br />

& Budapest Saxophone Quartet<br />

Zutphen • Hanzehof • zaterdag 13 oktober 2012 • 20.15 uur<br />

Fanfareorkest Kunst Na Arbeid Lunteren<br />

& Gelders Fanfare Orkest<br />

Ede • Cultura • zaterdag 3 november 2012 • 20.00 uur<br />

Het Gelders Orkest<br />

& Het Groot Gelders HRFSTWND Blaasorkest<br />

Arnhem • Musis Sacrum • zondag 4 november 2012 • 13.15 uur<br />

Kon<strong>in</strong>klijke Harmonie Oosterbeek<br />

& Altena Brass<br />

Arnhem • Musis Sacrum • zondag 11 november 2012 • 15.30 uur<br />

Harmonieorkest OBK Bennekom<br />

& Het Gelders Blaaskw<strong>in</strong>tet<br />

Wagen<strong>in</strong>gen • Junushoff • zaterdag 24 november 2012 • 20.15 uur<br />

Fanfarecorps Psalm 150 D<strong>in</strong>xperlo<br />

& Fanfare St Cecilia Mill<strong>in</strong>gen aan de Rijn<br />

Ulft • DRU Cultuurfabriek • zondag 25 november 2012 • 15.00 uur<br />

Nationaal Jeugd Fanfare Orkest<br />

& Eendracht W<strong>in</strong>terswijk<br />

W<strong>in</strong>terswijk • De Storm • zaterdag 8 december 2012 • 20.00 uur<br />

Harmonie Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Wilhelm<strong>in</strong>a Wamel<br />

& Philharmonie Gelre<br />

Nijmegen • De Vereenig<strong>in</strong>g • zondag 9 december 2012 • 15.00 uur<br />

www.hrfstwnd.nl<br />

hrfstwnd is een <strong>in</strong>itiatief van KCG en MUI <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met de deelnemende orkesten


expositieagenda Stuur<br />

Gron<strong>in</strong>gen Kunstroutes Gron<strong>in</strong>gen<br />

adorp<br />

Hooghe Huys Torenweg 31, T 050-5020535, open za/zo 12-16. T/m<br />

16 sept Arseniy Pantchenko, Eddie van Marum. 19 sept t/m nov<br />

Annemarie de Groot.<br />

aduard<br />

Kloostermuseum Hofstraat 45, T 050-4032109, open T/m 1 nov<br />

di-za 10-17, zo 13-17. Van klooster tot kerk.<br />

app<strong>in</strong>gedam<br />

De Gangerie Kniestraat 6, T 0596-628230, open apr-sept op afspr.<br />

Greet Dijkstra, schilderijen.<br />

Museum Møhlmann Westers<strong>in</strong>gel 102-104, T 0596-682856, open<br />

vr-zo 13-17. T/m 16 sept Drago Pecenica 50 jaar. Zomergoed. 23<br />

sept t/m 16 dec 14e Onafhankelijke Realisten tentoonstell<strong>in</strong>g, 88<br />

<strong>kunst</strong>enaars.<br />

Museum Stad App<strong>in</strong>gedam Wijkstraat 25. T/m 30 sept Inspirerend<br />

Gron<strong>in</strong>gen.<br />

De Noordelijke Kunsthof Blankenste<strong>in</strong> 2, T 0596-624488, open vr-zo<br />

14-17. 8 sept t/m 21 okt Aafke Steenhuis (schilderijen), Leo vd Bos<br />

(beelden).<br />

bad nieuweschans<br />

Andersom Anders Voorstraat 22, T 0597-521019, open vr-zo 12-18.<br />

Jonathan Otten, (gem. techn.) en gastbeeldhouwer.<br />

Beelden <strong>in</strong> de bocht Hamdijk 2, T 0597-797017, open t/m 30 sept<br />

do-zo 10-16. Beeldentu<strong>in</strong>.<br />

Atelier/beeldentu<strong>in</strong> Cilia de la Court Oudezijl 14, T 0597-671737,<br />

open za/zo 12-18 en op afspr.<br />

Galerie Ka Voorstraat 47, T 0597-522299, open zo 13-17.30 en op<br />

afspr. Carla van den Berg, Klaas Russchen, Hans Bode.<br />

Gesso-Giz Voorstraat 17, T 06-30518706, open za/zo 11-17 en op<br />

afspr. Wim Hendriks, José van Bergen.<br />

bell<strong>in</strong>gwolde<br />

Atelier Bell’Arte Rhederweg 66, T 0597-531600, open 1e zo vd mnd<br />

v.a. 12 u. Elizabeth Kodde, schilderijen.<br />

Emmelot Boeken&Kunst, Hoofdweg 74, T 0597-530738, open za/<br />

zo 13-17.<br />

Museum De Oude Wolden Hoofdweg 161, T 0597-531509, open wovr<br />

10-17. 30 sept t/m 2 dec Typisch Hollands, div. <strong>kunst</strong>enaars.<br />

delfzijl<br />

Galerie HOP Het oude postkantoor, open wo, za 13-17.<br />

Molen Adam Molenberg 1, open wo, za/zo 14-17.<br />

den andel<br />

Galerie Den Andel Streekweg 1, T 0595-422726, open vr-zo 13–17<br />

en op afspr. T/m 23 sept A touch of Australian light, Hélène Grégoire,<br />

Johan de Vries, Henk Adriaan Meijer. 30 sept t/m 24 dec. Kle<strong>in</strong> is<br />

f<strong>in</strong>e, 6 schilders, 4 beeldhouwers.<br />

den ham<br />

Hamsterborg T/m 16 sept za/zo 13-17. Anneke Hoes (schilderijen),<br />

Wim vd Schors (houten objecten).<br />

eenrum<br />

Galerie Kunst om de hoek Hoofdstraat 25, T 0595-492206, open za/<br />

zo 13-17 en op afspr.<br />

Kunsthuis Noordwaarts Hoogstraat 14, T 0595-438150, open vr-zo<br />

13-17 en op afspr.<br />

De Oude Post Galerie Raadhuisstraat 2, T 0595-491434, open dagl.<br />

13-17. Ulrich H. Reis<strong>in</strong>g, sieraden, beelden, schilderijen.<br />

Galerie het Raadhuis Raadhuisstraat 17, T 0595-497002, open<br />

vr-zo 13-17. T/m 21 okt Van Stad tot Wad, Sip Hofstede, Antje Sonnensche<strong>in</strong>,<br />

Theo Onnes. 26 okt t/m 23 de Zover het oog reikt, Gerard<br />

Koster 80 jaar, schilderijen.<br />

f<strong>in</strong>sterwolde<br />

De Gron<strong>in</strong>ger Kroon Reiderwolderpolder 4, T 0597-354261, open<br />

za 14-17, zo 11-18. en op afspr. T/m 21 okt Als kat en hond, Elza vd<br />

Berg, Jittie Wildeman e.a.<br />

Galerie Waalkens Hoofdweg 39, open za/zo 27/28 okt 12-17. In<br />

search of…, M<strong>in</strong>ervastudenten geïnspireerd door Bas Jan Ader.<br />

garmerwolde<br />

Kerk za/zo 1/2 sept, 10-18. In een ogenblik, Fotogroep Garmerwolde.<br />

gron<strong>in</strong>gen<br />

Kunstruimte 09 Hereb<strong>in</strong>nens<strong>in</strong>gel 11, T 050-8795291, open wo-zo<br />

13-17. 15 sept t/m 21 okt High-lights.<br />

Atelier 233 Antillenstraat 1, T 050-5412547, open 1e zo vd mnd<br />

12-17. en op afspr. Werk van vier schilders.<br />

Aa Kunst Aweg 47-48, T 050-3126963, open do-za 13-17.<br />

Der Aa-Kerk Akerkhof, rond kerk zo 2 sept 11-17 Katjee, <strong>kunst</strong>markt.<br />

Academie M<strong>in</strong>erva Praed<strong>in</strong>iuss<strong>in</strong>gel 59, open 6 t/m 28 okt ma-do<br />

9-21, vr 9-17, za/zo 11-17. In search of…, <strong>kunst</strong>enaars geïnspireerd<br />

door Bas Jan Ader (1942-1975).<br />

Atelier Andersom Emmalaan 3, T 050-5347660, open 1e zo vd mnd<br />

12-17. Marion van Wijk-Kraus, schilderijen, portretten.<br />

Ann’s Art Munnekeholm 8, T 050-3122822, open do-za 12-17 en op<br />

afspr. 6 sept t/m 13 okt Gertjan Scholte-Albers, schilderijen.<br />

Kunsthandel Richard ter Borg Folk<strong>in</strong>gestraat 33, T 050-3110918,<br />

open wo-za 12-17.<br />

Galerie Peter te Braak Noorderhaven 50, T 050-3180311, open vr/<br />

za 11-18. Schilderijen 20e eeuw.<br />

CBK Gron<strong>in</strong>gen Tromps<strong>in</strong>gel 27, T 050-3680160, open wo-zo 13-17.<br />

T/m 23 sept Frank Havermans, objecten.<br />

DIA (gem. Gron<strong>in</strong>gen) Kreupelstraat 1, kantoortijden. T/m 15 okt<br />

Ynskje Penn<strong>in</strong>g, bronzen beelden.<br />

Galerie Doornik & Schelfhout Munnekeholm 22, T 06-25365567,<br />

open wo-za 13-17 en op afspr.<br />

Philip Elchers Grachtstraat 30, open wo-vr 12-17 en op afspr.<br />

Forma Aktua P<strong>in</strong>akotheek Nieuwstad 10, T 050-3133342, open<br />

di-zo 13-17. T/m 12 sept Irma Horstman (beelden), Coby Bos, Sari<br />

Piek (schilderijen).<br />

Galleria Unexpected Schuitendiep 47, T 050-3183144, ma-vr 9.30-<br />

16.30, za/zo 13.30-16.30.<br />

Gezondheidscentrum Lewenborg Kajuit 438. T/m 10 okt Bernadette<br />

Kuis, schilderijen.<br />

Gron<strong>in</strong>ger Museum Museumeiland 1, T 050-3666555, open di-zo<br />

10-17, vr 10-22. T/m 23 sept Iris van Herpen, mode. T/m 30 sept<br />

Pa<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g Canada. Tom Thomson and the Group of Seven. T/m 18 nov<br />

Y<strong>in</strong> Xiuzhen, objecten. 7 okt t/m 31 mrt Urban Gothic, Marc Bijl.<br />

Atelier Henk Kraayenzank Visserstraat 40, T 050-3135798. T/m 9<br />

sept Z<strong>in</strong>nebeelden, Javier López P<strong>in</strong>ón.<br />

Kunstatelier de Gast Lage der A 26, T 06-30100807, open do-zo<br />

13-17. Kleurrijke <strong>kunst</strong> van Pietie Buijs.<br />

KunstenZo Oosterstraat 55, open wo-vr 12-18, za 11-17. Kunstw<strong>in</strong>kel<br />

met werk van 10 <strong>kunst</strong>enaars.<br />

Kunst-aan-Huis route Beijum Gron<strong>in</strong>gen<br />

Za/zo 6/7 okt 13.30-18 Route langs 20 <strong>kunst</strong>enaars <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gse<br />

wijk Beijum. Startpunt Pand 49, Ypemaheerd 49.<br />

10e A-Kwartier Kunstroute Gron<strong>in</strong>gen<br />

Zo 7 okt, 11-17. Jubileumroute langs 25 ateliers, musea en galerieën<br />

<strong>in</strong> het A-Kwartier <strong>in</strong> Gron<strong>in</strong>gen. Info: o.a. Wallstreet Studio,<br />

Muurstraat 8b, VVV, CBK en www.<strong>kunst</strong><strong>in</strong>heta-kwartier.nl<br />

Atelier Route 99 Noord-West Gron<strong>in</strong>gen<br />

1e zo vd mnd, 12-17. 17 <strong>kunst</strong>enaars <strong>in</strong> Noordwest-Gron<strong>in</strong>gen.<br />

Zowel figuratief als abstract. Info: www.route99.nl<br />

Noorder 7<br />

1e zo vd mnd 12-17. 30 km lange route door NO-Gron<strong>in</strong>gen.<br />

Routebeschrijv<strong>in</strong>g bij bibliotheken, VVV en locatie Waar<strong>kunst</strong>. Info:<br />

www.noorder7.nl<br />

Open atelier Stad en Ommeland<br />

1e zo vd mnd 12-17. Info: 050-4062064.<br />

Open ateliers Ten Boer Sticht<strong>in</strong>g KAT<br />

1e zo vd mnd 13-17. Info: Bertus Hidd<strong>in</strong>g, Kollerijweg 18, Woltersum,<br />

tel: 050-5710707 of www.sticht<strong>in</strong>gkat.nl<br />

Open Ateliers Westerkwartier<br />

1e zo vd mnd 12-17. 10 <strong>kunst</strong>enaars <strong>in</strong> de regio Westerkwartier.<br />

Info: www.openatelierswesterkwartier.nl<br />

Fotogalerie Lichtzone Oude Kijk <strong>in</strong> ’t Jatstraat 36, open wo-zo 12-17.<br />

27 okt t/m 18 nov Duister, Pim Benus, Anja Datema e.a.<br />

Galerie Muskee Munnekeholm 5, open wo-za 12-17.<br />

Galerie Noord Nieuwstad 6, T 050-3113322, open di-za 13-17, 1e zo<br />

vd maand 13-17. T/m 27 sept artX<strong>in</strong>g, Jenny Chung, Re<strong>in</strong>a Dijkstra,<br />

Joost Schmidt e.a. 29 sept t/m 25 okt Dubbelfocus, Kitty Boon, Anneliet<br />

van Beelen.<br />

Noorderlicht fotogalerie Akerkhof 12, T 050-3182227, open wo-zo<br />

12-18. T/m 9 sept Dies Irae, Paolo Pellegr<strong>in</strong>.<br />

Lethyn Art Steentilstraat 40-42, T 06-29102240, open do-za 12-17 en<br />

op afspr. 8 sept t/m 1 dec Anja Knoopers, Jan vd Br<strong>in</strong>k e.a.<br />

Het Paleis Boterdiep 111, T 050-3118849. 16 sept 13-17 Dans en<br />

beweg<strong>in</strong>g, open ateliers en culturele activiteiten.<br />

Galerie Pand49 Ypemaheerd 49, open di-za 13.30-17.<br />

Portiersloge Hadd<strong>in</strong>gestraat 26. T/m 28 sept Willem Corsius.<br />

Remonstrantse kerk Coehoorns<strong>in</strong>gel 14, open ma-vr 9-16.30. 17<br />

sept t/m 2 nov Mijn hemel, Ans Bakker, glasobjecten.<br />

Sign W<strong>in</strong>schoterkade 10, T 050-3132651, open di-za 12-17, zo 14-17.<br />

Station Noord Kastanjelaan 1. Station Noordwest, t/m 15 sept Drie<br />

Eenheden, Jacob Bos, ferrie=differentieel, Paul Borggreve, <strong>in</strong>stallatie.<br />

Galerie Van Starkenborg W<strong>in</strong>sumerweg 1, open wo-zo 13-17. T/m<br />

28 okt Re-Design, 3e <strong>in</strong>ternationale ontwerpwedstrijd, meer dan 20<br />

<strong>kunst</strong>enaars.<br />

Depot Jan Steen A-Kerkstraat 18, open za/zo 13-17.<br />

Kunstproeverij Erika Stulp Oude kijk <strong>in</strong> ’t Jatstraat 62, T 050-<br />

3184651, open do, vr 12-18, za 12-17 en op afspr.<br />

Universiteitsmuseum Oude Kijk <strong>in</strong> ’t Jatstraat 7a. T/m 4 nov Aborig<strong>in</strong>al<br />

<strong>kunst</strong> uit Australië.<br />

Wallstreet Studio Muurstraat 8b/Boter<strong>in</strong>geplaats, T 050-3111269,<br />

open wo, vr/za 14-17 en op afspr. 2 sept t/m 7 okt Jubileum overzichtsexpositie<br />

10de A-Kwartier Kunstroute.<br />

Galerie with tsjall<strong>in</strong>g Oosterstraat 26, open wo-vr 12-18, za 12-17.<br />

Galerie Z E S Ganze<strong>voor</strong>ts<strong>in</strong>gel 6, T 050-3147680, raamexposities.<br />

T/m 11 sept Joanna Paszkiewicz.<br />

Art Gallery Erik Zwezerijnen Folk<strong>in</strong>gestraat 65, open do-za 12-18.<br />

Zwierig Figuratief.<br />

haren<br />

Galerie Aanblick Kromme Elleboog 52, T 050-5340485 open vr/za<br />

13-17 en op afspr. Hans Musters, Gerda Onnes, Marcel Duran, Wouter<br />

Okel, e.a., schilderijen, beelden.<br />

Centrum za 8 sept, 11-17. Kunst- en cultuurmarkt, 95 <strong>kunst</strong>enaars.<br />

Hortus Kerklaan 34, T 050-5370053, open dagl. 9.30-17. T/m 20 okt<br />

Beeldenstorm, Gron<strong>in</strong>ger beeldhouwers.<br />

hoogezand<br />

Re<strong>in</strong>der Bleeker Stationsweg 23, T 0598-380392, open ltste zo vd<br />

mnd 13-17 en op afspr. Schilderijen, <strong>in</strong>kten.<br />

Wiea Du<strong>in</strong>tjer Hoofdstraat 157, T 06-20018630, open laatste wknd<br />

vd mnd, za/zo 13-17 en op afspr. Bronzen beelden.<br />

hornhuizen<br />

Galerie Art & Job Tamm<strong>in</strong>gastraat 63, T 0595-481967, open di-zo<br />

12-18.<br />

Galerie Gewaagd Dijksterweg 2, T 0595-487071, open vr-zo 13-17<br />

en op afspr.<br />

houwerzijl<br />

Ruimtela Hollemastraat 16, T 06-16692184, open za/zo 13-17 en op<br />

afspr. 9 sept t/m 7 okt 5xBasic, René Eicke, Peter vd Horst e.a. 14<br />

okt t/m 11 nov 4:1 Alie Waalkens, Els van’t Klooster e.a.<br />

kornhorn<br />

Fred Diekmann Prov<strong>in</strong>cialeweg 44, T 0594-659729, open 1e zo vd<br />

mnd 12-17 en op afspr. Beelden, teken<strong>in</strong>gen, schilderijen.<br />

La table ronde Keramisch atelier Henneke Chevalier, Prov<strong>in</strong>ciale<br />

weg 44, T 0594-659729, open 1e zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

marum<br />

Tony Simon Marktstraat 18, T 0594-642087, open 1e zo vd mnd<br />

12-17. Schilderijen en teken<strong>in</strong>gen.<br />

Gonny Visscher Hamrik 15, T 0594-643420, open 1e zo vd mnd van<br />

12-17. Sieraden van antieke kralen.<br />

middelstum<br />

Borg Ewsum Oosterburen 1, T 0595-552195, wo-zo 13-17. 5 sept<br />

t/m 28 okt Lourens Lubbers , Trudi Skála.<br />

midwolda<br />

Galerie Maya Wildevuur Op de Ennemaborg, Hoofdweg 100, T 0597-<br />

552950, open vr-zo 14-17.<br />

nieuwolda<br />

Galerie 10 bij 10 Dok 1a. T 0655374588, open vr/za 13-17.30, zo<br />

14-17 en op afspr.<br />

Kunstpodium de Leegte Hoofdstraat 115, T 0596-541172, open op<br />

afspr. 9 sept t/m 14 okt zo 11-17 Kunstkt<strong>in</strong>g Ooghoogte.<br />

Atelier/galerie Yvonne Struys Hoofdstraat 45, T 0596-542926, open<br />

op afspr. Permanent twee- en driedimensionaal werk.<br />

nieuw-beerta<br />

Ned. Herv. Kerk Hoofdweg 18, open 2 sept t/m 28 okt vr-zo 12-17.<br />

In search of…, <strong>kunst</strong>enaars geïnspireerd door Bas Jan Ader.<br />

expositiegegevens en persberichten <strong>voor</strong> de KunstKrant van november/december<br />

uiterlijk 10 oktober naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-<strong>Nederland</strong>,<br />

Postbus 494, 9700 AL Gron<strong>in</strong>gen, of e-mail naar <strong>kunst</strong>krant@live.nl<br />

niezijl<br />

Galerie Ruigewaert Rijksstraatweg 1, T 0594-213738, open za/<br />

zo 12-18 en op afspr. 9 sept t/m 4 nov De zomer <strong>voor</strong>bij, Christiaan<br />

Afman, Marcel Duran e.a.<br />

onnen<br />

Galerie Appèlbergen Zuidveld 31, T 06-55740700, open za/zo 13-17.<br />

oude pekela<br />

Atelier Reny de Boer Thorbeckelaan 25, T 0597-615957, open<br />

dagelijks tot 21. Beelden, schilderijen, sculpturen.<br />

oudeschans<br />

Het Kunsthuis Molenweg 4, T 0597-655268, open wo-zo 12-17.<br />

Vest<strong>in</strong>gmuseum Molenweg 6. Za 8 sept 15.30 lez<strong>in</strong>g Henk Helmantel,<br />

4 schilderijen, zo 9 sept 13.30-17 te bezichtigen.<br />

roodeschool<br />

LITI galerie/pottery Laanweg 1, T 0595-412548/412402, open do/<br />

vr 10-16, za 13-16 en op afspr. T<strong>in</strong>y Bouter-Snijders (keramiek), L<strong>in</strong>da<br />

Bouter (schilderijen).<br />

saaxumhuizen<br />

Galerie de Pronkkoamer Saaxumhuizerweg 2, T 0595-425078, open<br />

za/zo 10.30-17. T/m 23 sept Margo de Graaf, Mildred Kuipers, Peter<br />

R. He<strong>in</strong> e.a., div. techn.<br />

sappemeer<br />

Galerie de Smederij De Vosholen naast nr 58, T 0598-399899 tst<br />

243, open do-za 13.30-16.30. 8 sept t/m 19 okt Jitske vd Wal, Ankie<br />

de Boer, Jos Boerjan, textiel, keramiek, gem. techn.<br />

scheemda<br />

Galerie Beeldkracht Torenstraat 6-8, T 0597-591068, open wo-za<br />

10-18, zo 12-17 en op afspr. 9 sept t/m 4 nov Ad Arma, div. techn.<br />

slochteren<br />

Galerie F<strong>in</strong>e Arts Hoofdweg 32, T 0598-423146, open wo-zo 10-17.<br />

O.a. Karel Appel, Klaas Gubbels, Jan vd Kooi.<br />

Fraeylemaborg Hoofdweg 30, dagelijks 10-17, wknd/feestdagen<br />

13-17.<br />

Kunsthal Slochteren gemeentehuis, Hoofdweg 10a, open ma-vr<br />

9-16.30. 7 sept t/m 13 nov 8 Slochter <strong>kunst</strong>enaars, Lucas Kle<strong>in</strong>,<br />

Trijnie Mohlmann, Hans Pr<strong>in</strong>s e.a.<br />

ten boer<br />

Atelier Horneman Ticheldobben 8, T 06-50563099, open vr/za 11-<br />

17, 1e zo vd mnd 13-17 en op afspr. T/m 7 okt Joep Hommerson.<br />

ter apel<br />

Klooster Ter Apel/Galerie II Boslaan 3-5, T 0599-581370, open di-za<br />

10-17, zo 13-17. T/m 2 sept Kees Thijn, schilderijen.<br />

thes<strong>in</strong>ge<br />

Kunsthal Bart Art Box Thes<strong>in</strong>gerweg 4, T 050-3061909/06-<br />

43533703, open za/zo 13-17. 10 sept t/m 14 okt (f<strong>in</strong>nissage) Werk<br />

<strong>in</strong> uitvoer<strong>in</strong>g, Aakon Aakonson, Ljugomyr Satanevic. 28 okt t/m<br />

25 nov Vader 83 & dochter 45, Cor de Nobel & Borg de Nobel, o.a.<br />

teken<strong>in</strong>gen, schilderijen.<br />

Marcel Duran Kloosterkerk, Kapelstraat 2a, T 050-5778101, open za/<br />

zo 13-17 en op afspr.<br />

Herbert Koekkoek Bovenrijgerweg 19, T 050-3024869, open 1e zo<br />

vd mnd 13-17 en op afspr. Metalen beelden.<br />

tolbert<br />

Galerie Euro-Art Mensumaweg 21, T 0594-511464, open za 13-17,<br />

1e en 3de zo vd mnd 13-17 en op afspr. Viola Holt, Arie Zuidersma,<br />

Anton Heijboer, Marion Nap.<br />

Roesd De Holm 34, T 0594-549707, open wo-vr 10-17.30, za 10-17.<br />

T/m 15 sept Jan van Loon Uitgelicht. 19 sept t/m 3 nov Eric De Vree,<br />

schilderijen.<br />

uithuizen<br />

Kunstuitleen Schoolstraat 14, open di-vr 13.30-16, vr 18.30-19.45.<br />

Museum Eddy Roos Emmaweg 50, T 0595-431067, open apr t/m okt<br />

za/zo 13-17 en op afspr. Eigen werk en Rachel Dieraert, schilderijen.<br />

8 sept t/m okt Noëlla Roos, schilderijen.<br />

Atelier Gijs van der Sleen Brouwerijstr. 42 (<strong>in</strong>g. Cohenstr.), T 06-<br />

10249689, open <strong>in</strong>dien aanw. en op afspr. Schilderijen, foto’s.<br />

usquert<br />

Galerie PRA Streeksterweg 87, T 06-51270653, 1e zo vd mnd 13-18<br />

en op afspr. Saskia Massel<strong>in</strong>k.<br />

veendam<br />

Galerie 5 VanBeresteyn, Museumple<strong>in</strong> 5c, T 0598-631030, open diza<br />

12-17. 20 okt t/m 1 dec deelnemers Kunst om de vijvers.<br />

Kunst om de vijvers Museumple<strong>in</strong> en Hertenkamp, za/zo 20/21 okt<br />

12-17, evenement met o.a. 15 <strong>kunst</strong>enaars.<br />

Atelier Johanna Lups Bocht Oosterdiep 6, T 0598-619608, open 1e<br />

za vd mnd 11-16. Abstracte schilderijen en keramiek.<br />

Veenkoloniaal Museum Museumple<strong>in</strong> 5, T 0598-364224, open di-do<br />

11-17, vr-zo 13-17. T/m 9 sept, Harry Cock, foto’s.<br />

warfhuizen<br />

Fotogalerie l’Héritage Baron van Asbeckweg 22, open 1e zo vd<br />

mnd 11-17. Werk van Hans Sas.<br />

Nou nóg mooier Lijstenmakerij & <strong>kunst</strong>, Baron van Asbeckweg 38,<br />

open wo-za 10-18.<br />

wedde<br />

Kunstkamer Wedde Lageweg 29, T 0597-561631, open vr-zo, 13-17<br />

en na afspr. Bart van Oijen, Jente Bagchus, schilderijen, keramiek.<br />

wehe den hoorn<br />

Galerie Jacoba Wijk Mernaweg 29, T 0595-572531, zo 13-17 en op<br />

afspr., feestd. gesl. T/m 30 sept Carla vd Puttelaar, Frans Franciscus,<br />

Ruud de Rode, Christiaan Kuitwaard e.a.<br />

westeremden<br />

Kunstgang Op de w<strong>in</strong>d Aylsumaheerd, Vierburenweg 11, T 0596-<br />

551877, open vr-zo 13-17 en op afspr. T/m 30 sept De neus is<br />

een luciferdoosje, Annet Bakker, schilderijen. Marjanne Sorgdrager<br />

(sieraden), Leen Kaldenberg (schilderijen).<br />

De Weem Abt Emopad 2, T 0596-551415, open t/m okt, do-za 13-<br />

17. T/m 27 okt Ieder jaar anders I, Henk Helmantel.<br />

w<strong>in</strong>schoten<br />

Galerie Marten Randa Stationsweg 41, T 0597-414140, open vr<br />

12-22, za/zo 12-18 en op afspr. Ook beeldentu<strong>in</strong>.<br />

Galerie Veldpape Engelenstilstraat 14, T 0597-413546, open wo-za<br />

13-17 en op afspr. Ch<strong>in</strong>ese <strong>kunst</strong>, schilderijen van <strong>Nederland</strong>se en<br />

buitenlandse <strong>kunst</strong>enaars.<br />

w<strong>in</strong>sum<br />

Atelier Kw<strong>in</strong>tus Hoofdstraat 1 Obergum, T 0595-443771, open do-za<br />

10-17, tussen de middag dicht. Harma de Graaf.<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 33<br />

’t zandt<br />

Atelier Lissebon Lissebonsepad 1, T 0596-581041, open zo 13-17.<br />

Schilderijen en teken<strong>in</strong>gen van Edward Hölzel en Rosiet Baris.<br />

Friesland<br />

ALDTSJERK<br />

Galerie Bloemrijk Vertrouwen Van Sm<strong>in</strong>iaweg 70, T 058-2561176,<br />

06-25356418, open do-za, 14-17 en op afspr.<br />

AMELAND<br />

Kunstmaand Ameland november, 70 <strong>in</strong>ternationale <strong>kunst</strong>enaars op<br />

30 locaties.<br />

Galerie Bo Lumen Douwe Klipweg 10, Ballum, open wo-za 10.30-<br />

16.30.<br />

Dit Eiland Burenlaan 1, Hollum, T 0519-554405, open za/zo 11.30-<br />

15.30 en op afspr. Armando, Warffemius, Raveel e.a.<br />

APPELSCHA<br />

Buitencentrum SBB Terwisscha 6a, open di-zo 10-17, t/m sept<br />

Mythe van de Natuur, Trijntje Muys, schilderijen.<br />

Atelier M Steegde 9, T 0516-431621. Marianne Herschel (keramiek),<br />

Jos Koeijvoets (schilderijen).<br />

Volle Leven Oude Willem 5, open ma-zo 13-17, t/m sept Mythe van<br />

de Natuur, Sab<strong>in</strong>e Liedtke, Eva Kipp, Kitty Boon.<br />

BAKHUIZEN<br />

Homan-Hupkens <strong>in</strong> prent en beeld Gaestwei 14, T 0514-<br />

581312/06-13020602, open vr-zo 12-17 en op afspr. Re<strong>in</strong>der Homan,<br />

Sofie Hupkens, grafiek, beelden.<br />

BEETSTERZWAAG<br />

Galerie Van Har<strong>in</strong>xma Van Har<strong>in</strong>xmaweg 4, T 0512-385511, open<br />

vr-zo 13-17.<br />

Kunsthuis Syb Hoofdstraat 70, T 0512-382376, open za/zo 13-17.<br />

T/m 18 sept Terra Nova, Sjoerd van Leeuwen, Harald den Breejen. 19<br />

sept t/m 23 okt Master Artistic Research, UvA.<br />

Galerie Terbeek Hoofdstraat 42, T 0512-820300, open wo-zo 13-17<br />

en op afspr. 2 sept t/m 28 okt Mart<strong>in</strong> Sijbesma, schilderijen.<br />

Kunstruimte Wagemans Hoofdstraat 24a, T 06-51552333, open<br />

vr-zo 12-17. en op afspr.<br />

BERLIKUM<br />

Atelier Hiske Wiersma Kleasterdyk 32, T 06-20193896, open 1e za/<br />

zo vd mnd 13-17 en op afspr. Schilderijen.<br />

BOLSWARD<br />

Titus Brandsma Museum Grote Dijlakker 11, T 0515-581799, open<br />

di-za 13-17.<br />

Galerie Lalande Grote Dijlakker 31, T 06-23096263 open vr 14-18,<br />

19-21, za 14-18 en op afspr. Daniël Nauta e.a., schilderijen.<br />

BOYL<br />

Galerij Els de Niet Boylerweg 63, T 0561-421030, open do-za 13-17<br />

en op afspr. Schilderijen en fotowerken.<br />

BURUM<br />

Galerie-studio Aafke Holman Herestraat 2, T 0594-249621, open<br />

za/zo 13-17. Aafke Holman (schilderijen). 29 sept t/m 25 nov<br />

Morgen, schildergroep Artoptwee.<br />

DAMWOUDE<br />

Atelier Jan Re<strong>in</strong>der Adema Hoofdweg 43, T 0511-424696, open vr/<br />

za 13.30-17 en op afspr.<br />

Galery Koos Hiemstra Hoofdweg 25, T 0511-421251, open op afspr.<br />

of op avontuur. Eigen werk.<br />

DE WILGEN<br />

Atelier Amapola Hoptunen 13, T 06-52539055, open za/zo 13-17<br />

en op afspr. 5 okt t/m 2 dec Margôt Ritman, Dientje Kats, Gerard<br />

Herder, schilderijen, beelden.<br />

Galerie Buitengewoon Dr. Heawei 52, T 0512-518684, open 1e en<br />

laatste za/zo vd mnd 13-17 en op afspr. T/m 30 sept Deense zomer,<br />

Hanne B Sönnichsen, wandkleden.<br />

DOKKUM<br />

Galerie Jan Kooistra Diepswal 3, T 0511-423964, open vr 14-17 en<br />

19-21, za 14-17 en op afspr. Olieverfschilderijen en aquarel.<br />

Kunstkantoor Vleesmarkt 13, open do 13-17.30, vr 13-21, za 13-17.<br />

T/m 29 sept ARTchipel, Gerhild van Rooy, Beatrice Kluivers e.a.<br />

DOKKUMER NIEUWE ZIJLEN<br />

Galerie-<strong>kunst</strong>café De Dream Sylsterwei 21, T 0511-451121, open<br />

za/zo 11-17.<br />

DONKERBROEK<br />

Galerie Huize Hynsteblom Bokkekampsweg 4, T 0516-491730, 06-<br />

13402657, open zo 14-17. Marty Poorter.<br />

DRACHTEN<br />

E.M. Galerie Heideanjer 8b, T 06-22121831, open do-za 13-18 u. 2<br />

sept t/m 9 okt Terra animata, ihkv Noorderlicht.<br />

Fries Congrescentrum Oprijlaan 3, T 06-55112997, open ma-vr 9-17,<br />

za/zo 11-17. 2 sept t/m 7 okt. Het mismaakte landschap, <strong>Nederland</strong>se<br />

Fotobond, foto’s. Ku[n]st <strong>in</strong> zicht, schilderijenpanorama 90<br />

meter kusten Gron<strong>in</strong>gen, Friesland. 13 okt t/m 10 dec Ankie Douma<br />

(schilderijen), Ineke Posthumus (keramiek).<br />

De Galerij Burg. Wuiteweg 24, <strong>in</strong>gang Boelensstraat, T 0512-335025,<br />

open wo-zo 14-17 en rond <strong>voor</strong>stell<strong>in</strong>gen De Lawei. 2 sept t/m 14<br />

okt Laag op laag, Piera Campo (foto’s), Sikko Mulder (gem. techn.),<br />

Jitse Sikkema (beelden).<br />

Karmelklooster Burg. Wuiteweg 162, T 0512-512103, open za/zo<br />

13-17 en op afspr. T/m 7 okt Tryntsje Nauta, Pieter de Vries, foto’s<br />

ihkv fotomanifestatie Noorderlicht.<br />

Museum aan de A7 Lavendelheide 15, T 0512-587777, open ma-vr<br />

9-17. 2 sept t/m 14 okt Yvonne Lacet, constructeur van het alledaagse,<br />

foto’s ihkv Noorderlicht.<br />

Museum Dr8888 Museumple<strong>in</strong> 2, T 0512-515647, open di-za 11-17,<br />

zo, feestd. 13-17. 2 sept t/m 7 okt Urban Jungle, fotomanifestatie<br />

Noorderlicht.<br />

Kunstuitleen Veenstra Molene<strong>in</strong>d NZ 22, T 0512-513223. Boiten,<br />

Hassan, schilderijen.<br />

Jan J. de Vries Wimerst 12, T 0512-513524, open vr-zo 12-17 en op<br />

afspr. Friese landschappen.<br />

FRANEKER<br />

Arte Assoluto Pr<strong>in</strong>ses Beatrixstraat 21, T 0517-394720, open op<br />

afspr. Gé Corporaal, schilderijen.<br />

Galerie der Franeker Courante Kunsten Eise Eis<strong>in</strong>gastraat 21, T<br />

0517-382308, open za 12-15.30 (tot 1 okt) en op verzoek. Douwe<br />

Elias, schilderijen.


expositieagenda Stuur<br />

De Lijstenmaker Laene 15b, T 0517-397971, open di-vr 9.30-12.30,<br />

13.30-18, za 9.30-13. Collectie etsen en giclées.<br />

Harry Wever Noord 24, t/m 29 sept Bob Brenkman, Stijn Rietman,<br />

Oesje Zegel, Harry Wever e.a., schilderijen, objecten.<br />

GERSLOOT<br />

Het Gemaal Hooivaartsweg 14, T 06-23030115, open za 12-17, zo<br />

op afspr.<br />

GORREDIJK<br />

Galerie Hoogenbosch Stationsweg 66, T 0513-465178, open do-zo<br />

13.30-17.30 en op afspr.<br />

Cordèls Kunstkl<strong>in</strong>iek Stationsweg 66a, T 0513-464122, open zo<br />

13.30-17.<br />

Galerie Steven Sterk Hell<strong>in</strong>gbaas 1, T 0561-499566, 06-10595904,<br />

open do-zo 13-18. T/m 7 okt Dolph Kessler, Jitske Hagens, Ellen de<br />

Vries, foto’s ihkv Noorderlicht.<br />

HARLINGEN<br />

Galerie/Atelier Acanthus Zuiderhaven 71a, T 0517-415173, open<br />

di-za 10-12, 13.30-18. Klaes Posthuma, schilderijen. Wilco Berga<br />

(schilderijen, grafiek), Tanja Blokland (objecten). Ook Jan Deodatus<br />

en Skelte Visser.<br />

Atelier Groenhuizen Heiligerweg 60, T 06-21200148, open vr-za<br />

10-17. Rob Groenhuizen (schilderijen).<br />

Galerie De Vis Noorderhaven 40, T 0517-417116, open do/vr 12.30-<br />

17, za 11-17 en op afspr. T/m 29 sept Musée de la mere, Harm-Jan<br />

Boven, Gerrit Benner, Wim Buitendijk e.a. T/m 6 okt The rite of<br />

spr<strong>in</strong>g, Merit de Jong, foto’s, ihkv Noorderlicht.<br />

HAULERWIJK<br />

Galerie Hummel Leeksterweg 29, T 0516-425000, open di-vr 9.30-<br />

17.30, do tot 21, za 9.30-16. T/m 15 okt Zomerstreken.<br />

HEERENVEEN<br />

Museum Belvédère Oranje Nassaulaan 12, T 0513-644999, open<br />

di-zo 11-17. T/m 26 aug Auke de Vries, beelden, teken<strong>in</strong>gen. 2 sept<br />

t/m 7 okt Terra Cognita, fotomanifestatie Noorderlicht.<br />

Museum Willem van Haren M<strong>in</strong>ckelersstr. 11, T 0513-623408, open<br />

di-vr 11-17, za/zo 13-17. T/m sept beeldenhof. T/m 16 sept Atelier<br />

des refusés, olv Walter Baas. 2 sept t/m 7 okt Untamed, fotomanifestatie<br />

Noorderlicht. 23 sept t/m 11 nov Annemieke Harkema,<br />

teken<strong>in</strong>gen.<br />

HINDELOOPEN<br />

’t Huis met Kunst Tu<strong>in</strong>en 5–7, T 0514-523208, open vr-za 13.30-<br />

17.30. Permanente expositie Pieter van den Brug.<br />

Galerie Het Sluishuis Beeldentu<strong>in</strong> Nancy Muns, ’t Oost 12, T 0514-<br />

522009, open za/zo 11-17 en op afspr. Schilderijen, beelden.<br />

JOURE<br />

Atelier Bert<strong>in</strong>a Röntgenweg 1, T 06-47058805, open 1e zo, 3e wo<br />

vd mnd 13-17 en op afspr. Bert<strong>in</strong>a Tilma, schilderijen.<br />

Museum Joure Geelgietersstraat 1-11, T 0513-412283, open di-vr<br />

10-17, za-ma 14-17. T/m 30 sept Klaas Gubbels.<br />

Kunstroutes Friesland<br />

Kunstroute Small<strong>in</strong>gerland<br />

Za/zo 15/16 sept, 13-17. Atelierroute langs 14 <strong>kunst</strong>enaars <strong>in</strong><br />

Drachten. Flyers en <strong>in</strong>fo: o.a. bij De Galerij, Museum Drachten en<br />

op www.<strong>kunst</strong>routesmall<strong>in</strong>gerland.nl<br />

Trimdiel Keunstrûte<br />

Za/zo 22/23 sept 12-17. Ruim 20 <strong>kunst</strong>enaars op 12 locaties<br />

<strong>in</strong> Leeuwarderadeel. Overzichtsexpositie <strong>in</strong> galery De Garaazje,<br />

Moundyk 17, Stiens. Info: www.leeuwarderadeel.nl<br />

Kunstroute Hurdegaryp<br />

Za/zo 29/30 sept, 11-18. 16 <strong>in</strong>woners Hurdegaryp, dorp ‘tusken<br />

wâld en wetter’ tonen <strong>kunst</strong> aan huis. Info: www.<strong>kunst</strong>routehurdegaryp.nl<br />

of 0511-476008.<br />

Mythe van de Natuur<br />

T/m sept. Fietsroute langs 15 monumentale <strong>kunst</strong>werken <strong>in</strong> het<br />

Drents-Friese Wold, tussen Diever, Hoogersmilde en Appelscha.<br />

Route en <strong>in</strong>fo: www.mythevandenatuur.nl<br />

Kunstroute Goutum<br />

6/7 okt, za 11-17, zo 13-17. Kunstroute bij <strong>kunst</strong>enaars thuis, <strong>in</strong><br />

hun atelier of <strong>in</strong> de Agneskerk, Schuur de Vries en Dorpshuis. Info:<br />

www.<strong>kunst</strong>routegoutum.nl<br />

JUBBEGA<br />

Kunstlokaal No8 AlleskAn, Schoterlandseweg 55, T 0516-463141,<br />

open za/zo 12-18.<br />

KATLIJK<br />

African Tribal Art Galerie De Ruijter-Van Santen, Aaltjelaan 2, T<br />

0513-631130/06-51381263.<br />

KOLLUM<br />

Gemeentehuis open: kantoortijden. 5 okt t/m 12 dec Met ander<br />

ogen, schildergroep Aafke holman.<br />

Galerie Jitsche Hemkes p/a Drukkerij Broersma, Voorstraat<br />

100/102, T 0511-451321, open t/m sept, zo-vr 14-17. Hans de Jong,<br />

Thom de Jong, schilderijen, beelden, grafiek.<br />

Atelier Kunstlokaal 7 Voorstraat 55, T 0511-450752, open vr/za<br />

14-17, <strong>in</strong>dien aanw. en op afspr. Max en Louise de W<strong>in</strong>ter.<br />

KOUDUM<br />

Atelier-Galerie 13 Manen Hoofdstraat 37a, open di-do 10-17.<br />

Beelden, schilderijen div. <strong>kunst</strong>enaars.<br />

Beeldhouwcentrum Koudum Hoofdstraat 4, T 0514-522676, open<br />

di-za 10-12.30, 13.30-17. Kunstroutes & workshops.<br />

Galerie De Souverijne Hoofdstraat 26-28, T 06-10374486, open woza<br />

13-16 en op afspr. T/m 29 sept Loes Bosveld (art quilts), Hanneke<br />

vd Woude (grafiek).<br />

pag<strong>in</strong>a 34 <strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012<br />

expositiegegevens en persberichten <strong>voor</strong> de KunstKrant van november/december<br />

uiterlijk 10 oktober naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-<strong>Nederland</strong>,<br />

Postbus 494, 9700 AL Gron<strong>in</strong>gen, of e-mail naar <strong>kunst</strong>krant@live.nl<br />

LANGEZWAAG<br />

Galerie Weekhout ’t Hou 6, T 0513-689002, open za-zo 13-17.<br />

Galerie Anne Huitema ’t Hou 1a, T 0513-688515, open zo 13-18 en<br />

op afspr.<br />

LEEUWARDEN<br />

Galerie 92 Eewal 92, T 058-2991170, open wo-zo 13-17 en op afspr.<br />

Artemisia <strong>in</strong> Kunstzaken Eewal 98, T 058-2998841, open do-za<br />

12.30-17.<br />

Atelier Dirk Be<strong>in</strong>tema Turfmarkt 8, T 0629238982, open do-za<br />

13-17.30 en op afspr.<br />

Blokhuispoort Blokhuisple<strong>in</strong> 40. 2 sept t/m 7 okt Terra Cognita,<br />

fotomanifestatie Noorderlicht.<br />

Historisch Centrum Groeneweg 1, T 058-2332350, open di-vr<br />

11-17, za/zo 13-17. 14 okt t/m 3 mrt Sporen van Saskia, vrouw van<br />

Rembrandt <strong>in</strong> Leeuwarden.<br />

Galerie De Kle<strong>in</strong>e Hoogstraat Kle<strong>in</strong>e Hoogstraat 14, T 058-8442545,<br />

tijdens exposities do-za 13.30-17 en op afspr. T/m 8 sept Nieuw<br />

Klassiek, Marian Gerrits, Ans Smits e.a.<br />

Koot-Art Kle<strong>in</strong>e Hoogstraat 9, open do/vr 13-18, za 12-17.<br />

Kunstuitleen Friesland Wissedw<strong>in</strong>ger 1, T 058-2125400, open di-vr<br />

10-17, za 12-17. 8 sept t/m 3 nov Alexander van Noort.<br />

Galerie/atelier ’t Lamberthûs Eewal 90, T 058-2501099, open vr/<br />

za 13-17.<br />

Pier Pander Museum Groeneweg 1, T 058-2338399, open za/zo<br />

13-17.<br />

Keramiekmuseum Pr<strong>in</strong>cessehof Grote Kerkstraat 11, T 058-<br />

2948958, open di-zo 11-17. T/m 28 okt Groen geluk. Van lusthof tot<br />

volkstu<strong>in</strong>.<br />

Galerie De Roos van Tudor Eewal 47-49, T 058-2161636, open<br />

wo-vr 13.30-17, za 11-17, 2e zo vd mnd 14-17. 8 sept t/m 6 okt A<br />

different language, Mim Molenaar. 13 okt t/m 18 nov Maartje Strik,<br />

schilderijen.<br />

Tresoar Boterhoek 1, T058-7890789.<br />

Kunsthandel & galerie De Vries Turfmarkt 1, T 06-52037004 open<br />

do-za 13-17.30 en op afspr.<br />

MENALDUM<br />

Ki Beau galerie Lytsedyk 10, T 0518-452142, open vr 13-17, za 11-<br />

17. Dana Andreev, Jaap van Dijk, Hans Jouta e.a.<br />

METSLAWIER<br />

Changes Design Roptawei 27, T 0519-242382, open ma-za 10-18 en<br />

op afspr. Brood, Klashorst, Warhol, Appel, Corneille e.a.<br />

NIJEGA<br />

Galerie D<strong>in</strong>ie Boogaart Kommisjewei 21-23, T 0512-372735, open<br />

vr-zo 13-17.<br />

NOORDWOLDE<br />

’t Vlechtwerk Mandehof 13, T 0561-430641, open di-do 11-16.30.<br />

T/m 20 sept Henk Fledderus, Ciska Beun, schilderijen.<br />

OLTERTERP<br />

Galerie Lauswolt bij De Slag, Selmien West 2, T 0512-301695, open<br />

di-za 10-12, 13.30-17, zo 13.30-17. T/m 9 sept Jan Groenhart, Pieter<br />

Knorr, Grietje Postma e.a.<br />

Keramiekatelier Elysia Verhoeven<br />

Grafiekatelier Siemen Dijkstra<br />

Expositie van het nieuwste werk<br />

vers uit het atelier<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: di t/m zo van 13 tot 17 uur<br />

Lheeweg 10b te Dw<strong>in</strong>geloo tel: 0521-597146/597636<br />

OOSTERSTREEK<br />

Atelier Grensweg Dwarsvaartweg 78, T 0561-433122, open vr/za<br />

13-17 en na afspr. Jeltje Baas, schilderijen.<br />

OOSTHEM<br />

Galerie Oosthem Hernepaed 4, T 0515-533105, open do-za 11-17<br />

en op afspr.<br />

OUDE BILDTZIJL<br />

Aerden Plaats Ds. Schuil<strong>in</strong>gstraat 4-6, T 0518-421012, open za/zo,<br />

(t/m sept wo-ma) 10.30-16.30. Kunstkr<strong>in</strong>g Uytland.<br />

Galerie/atelier De Trapjes Oude Bildtdijk 94, T 0518-421293, open<br />

1e za/zo vd mnd 13-17 en op afspr. John Maes (schilderijen, grafiek),<br />

Joske Maes-Pellens (beeldweefsels).<br />

OUDEHORNE<br />

Galerie Pereboom Eilewijksreed 10, T 0513 542110, open zo 12-17.<br />

Hanneke Pereboom, glas, steen, brons, schilderijen.<br />

RAARD<br />

OerKa Irene Verbeek Museum kerkje van Raard, T 050-5291360,<br />

open vr-zo 14-17 en op afspr. Een zee van tijd.<br />

ROTTEVALLE<br />

Galerie-Atelier Klaske Kalsbeek-Vlasma Heidbuorren 3, T 0512-<br />

342047, open vr/za 13-18 en op afspr.<br />

RUIGAHUIZEN<br />

De Egelantier <strong>kunst</strong>uitleen, Jan Jurjens<strong>in</strong>gel 3, open 1e, 3e za vd<br />

mnd 14-16.30. Petra van Rijn, schilderijen, ikonen.<br />

SINT ANNAPAROCHIE.<br />

Atelier Elbow Nieuwebildtdijk 220, T 0614410607, open 1e zo vd<br />

mnd 14-17. Ellen Floris, Waddenfoto’s; Bowe Roodbergen, lichtobjecten,<br />

grafiet.<br />

Hendrik El<strong>in</strong>gs Oudebildtdijk 202, open t/m sept 1e zo vd mnd.<br />

Thuisexpositie Hendrik El<strong>in</strong>gs.<br />

SNEEK<br />

Galerie Bas Marktstraat 3, T 0515-426383, di-vr 13-17, za 12-16.<br />

T/m 11 sept Sporen van Joods leven. 15 sept t/m 23 okt Simmersalon,<br />

e<strong>in</strong>dexamenwerk academie Zwolle.<br />

Galerie Peter Bax S<strong>in</strong>gel 82, T 0515-422772, open di-vr 13.30-18,<br />

do 19-21, za 10-17. T/m 22 sept Foppe’s kleuze, Corneille, Heyboer,<br />

Brood, Wildevuur e.a. Angèle Geuskens, keramiek.<br />

Gemeentelijke tu<strong>in</strong> Stadhuis, Waltaple<strong>in</strong>, open t/m sept, kantoortijden,<br />

Dries Reeder, Adri de Fluiter e.a., beeldentu<strong>in</strong>.<br />

TIJNJE<br />

La Lanka galerie/beeldentu<strong>in</strong>, De Warren 17, T 0513-571154, open<br />

t/m 11 sept, do-zo 13-17.<br />

TJERKWERD<br />

Galerie Artisjok Kerkstraat 19, T 0515-579193, open do-za 13-17<br />

en op afspr. T/m 27 okt Rondom Wonderen, Ada Stel, keramiek,<br />

schilderijen.<br />

Gerrit Wijngaarden Waltaweg 25, T 0515-579323, open op afspr.<br />

GALERIE VOOR<br />

HEDENDAAGSE KUNST<br />

T/m 23 september expositie van de <strong>kunst</strong>enaars<br />

Anne Post toe Slooten, Ans Schuil<strong>in</strong>g,<br />

Elly Huiz<strong>in</strong>ga, Froukje Tolsma, Margo de<br />

Graaf, Mildred Gravesteyn en Peter R. He<strong>in</strong><br />

Expositie van 29 september t/m 25 november<br />

2012<br />

Swa van Dael - schilderijen (zie foto “Kisses”),<br />

Wilhelm<strong>in</strong>a van Beek-Zoutewelle - papier-<br />

en kartonreliëfs, Maryke Wiegers - grafisch<br />

werk, Rachel van Balen - schilderijen,<br />

Rieneke Gollnau - grafisch werk, Miriam<br />

Geerts - divers, Henk ter Horst - schilderijen,<br />

Liesbeth Dedert - objekten<br />

“Kisses” van<br />

Swa van Dael<br />

Saaxumhuizerweg 2/ <strong>in</strong>gang Nienhuisweg<br />

9957 NH Saaxumhuizen<br />

Telefoon 0595 - 425078<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: za en zo van<br />

10.30 tot 17.00 uur en op afspraak<br />

e-mail: pronkkoamer@hetnet.nl<br />

website: www.pronkkoamer.nl


expositieagenda Stuur<br />

TYTSJERK<br />

Vijversburg beeldenpark, Swarteweise<strong>in</strong> 2, T 0511-432427, open<br />

ma/di 9-15, wo/do 9-12. T/m 28 okt Narcissus, Joost Barbiers, Merel<br />

Holleboom, Lia Versteege e.a., beelden.<br />

DE VEENHOOP<br />

Atelier Ton ter L<strong>in</strong>den Kruswei 14, T 0512-462098. Open dagen<br />

14/16, 29/30 sept; 27/28 okt 10-17, Glas <strong>in</strong> <strong>kunst</strong>, Carien Tromp.<br />

VEENKLOOSTER<br />

Galerie de Kuiperij Kleasterwei 14a, T 0511-443081, open vr, za<br />

13-17 en op afspr.<br />

Galerie Noordvleugel Fogelsangh State, Kleasterwei 1, T 0511-<br />

442436, open di-za 10-17. Doorlopende expositie 10 realisten.<br />

VEENWOUDEN<br />

De Schierst<strong>in</strong>s Hoofdstraat 1, open di-zo 13.30-17. T/m 14 okt<br />

Elbrich W<strong>in</strong>d-Wartena, schilderijen. 20 okt t/m 2 dec Vrouwelijke<br />

modellen, Hermien Koen, gem. techn.<br />

WIJNJEWOUDE<br />

Atelier/Galerie Jan Kerkstra/Marion Pannekoek Tsjerkereed 4, T<br />

0516-481857, open do-za. Hedendaagse sieraden.<br />

Galerie De Wouden Merkebuorren 54, T 0516-481964, open za 11-<br />

17 en op afspr. Joop van Bergen, beelden.<br />

WOMMELS<br />

Galerie Nijdam Terp 38, T 0515-331505, do-za 13.30-17. O.a. Siemen<br />

Dijkstra, Re<strong>in</strong>der Homan, Tjeerd Landman.<br />

WOLVEGA<br />

Hannie Me<strong>in</strong> Keramiekgalerij Frisaxstraat 12, T 0561-614545, open<br />

ma 13.30-18, di-vr 09.30-18, do tot 21, za 09.30-17. 29 sept t/m 27<br />

okt deelnemers HMKprijs.<br />

WORKUM<br />

Galerie Piets Althuis Noard 18, T 0515-542282. Piets Althuis, Sjoerdtje<br />

Hak. T/m 29 sept dagl 13-17, Water en w<strong>in</strong>d.<br />

Galerie Berger Noard 23A , T 06-20234810, open di-za 11-17. Div.<br />

<strong>kunst</strong>enaars, sieraden, schilderijen, objecten. T/m 8 sept Jan Kok,<br />

schilderijen.<br />

Gertrudis kerk 1 sept 1e Art Fair, 30 <strong>kunst</strong>enaars.<br />

Galerie Kesk-Art Noard 5, T 06-30590478, open vr-zo 13-18, mei-okt<br />

wo-vr 13-18, za/zo 11-18. T/m sept Mart<strong>in</strong> Alkema, Fransje Versloot<br />

e.a.<br />

Galerie De Vereenig<strong>in</strong>g Sud 13, T 06-28676254, open vr-zo 13.30-<br />

17. 1 sept t/m 28 okt Vrijheid, Nienke Nijhof (schilderijen), Eric van<br />

Wattum (bronzen paarden).<br />

Drenthe<br />

ANNEN<br />

Atelier-galerie de Strubbel Schipborgerweg 5, T 0592-271974, open<br />

op afspr. Cees Drubbel, schilderijen.<br />

ANSEN<br />

Galerie Ansen Kerkdijk 10, T 0522-471170, open op afspr. Beelden<br />

<strong>in</strong> steen, brons, keramiek en hout.<br />

ASSEN<br />

Het Aardscheveld beeldentu<strong>in</strong>/galerie, Anreperstraat 184, T 0592-<br />

316403, open t/m e<strong>in</strong>d sept za 11-16, zo 12-16 en op afspr.<br />

Adventskerk L<strong>in</strong>delaan, open vrij 10-11.30, zo 10.30-12. T/m 16<br />

sept Hout tot Behoud. 23 sept t/m 16 nov Gert Roelofsen.<br />

CBK Drenthe/<strong>kunst</strong>uitleen Assen Weiersstraat 1/f, T 088-0128000,<br />

open wo-vr 13-17, za 13-16. 24 sept t/m 8 jan Nature now, Erik<br />

Odijk, Claudy Jongstra e.a.<br />

Drents Museum Br<strong>in</strong>k 1, T 0592-377773, open di-zo 11-17. T/m 2<br />

sept Griezelige perfectie, Ger Siks. T/m 28 okt Vik<strong>in</strong>gen! T/m 4 nov<br />

Van Berlage tot Zwart, affiches. 15 sept t/m 27 jan Screech, through<br />

thick and th<strong>in</strong>, Simon Schrikker, schilderijen.<br />

BALLOO<br />

Galerie Drentsche Aa Balloo 27, T 0592-241214, open vr/za 13-17<br />

en op afspr. T/m 2 sept Musch, v. Dulmen-Krumpelmann, Siemen<br />

Dijkstra, Re<strong>in</strong>der Homan e.a.<br />

BALKBRUG<br />

Atelier/galerie Daniël Douglas Den Kaat 15, T 06-28815329. Open<br />

t/m 23 sept do-zo 13-17, Reestdal landschappen, schilderijen.<br />

BEILEN<br />

Brunst<strong>in</strong>gerhof Sportlaan8, T 0593-522838, open op afspr.<br />

Stefanuskerk Pr<strong>in</strong>s Bernhardstraat 12, open 8 t/m 23 sept, za/zo<br />

13-17. De Psalmen, een verbeeld<strong>in</strong>g <strong>in</strong> kleur, Aafke Holman.<br />

BOSCHOORD<br />

Jean le Noble Schoollaan 2, T 0561-421261, open vr-zo 14-17 en op<br />

afspr. Non-figuratieve schilderijen.<br />

BUINERVEEN<br />

Galerie atelier 41 Zuiderstraat 41, T 0599-212673, open 1e vr-zo vd<br />

mnd 10-12.30 en op afspr. Cor Sonke, schilderijen.<br />

BUINEN<br />

Atelier 2xCopier Molenstraat 22, T 0599-638737, dagl welkom. Henk<br />

Copier en Anneke Copier-Vlaar, schilderijen, beelden.<br />

DIEVER<br />

Gemeentehuis Raadhuislaan 1. T/m sept Mythe van de Natuur,<br />

Tr<strong>in</strong>ette Scheper (gem. techn.), Annet Vroom (objecten).<br />

Atelier Jenny Nes Broekemastraat 21, T 0521-593255, open vr-za,<br />

1e, 3e zo vd mnd 13-16 en op afspr. Schilderijen.<br />

DWINGELOO<br />

Atelier/galerie Aan de Vaart Dieversluis 2f, T 0521-593403, 06-<br />

46276038, open 1e, 3e vr, zo vd mnd 13-17 en op afspr. Levien Drost<br />

(glasobjecten) en gastexposanten.<br />

ACM+ Ent<strong>in</strong>gheweg 15 A, T 06-16517888/06-44496322, open t/m<br />

sept za/zo 13-17 en op afspr. Maria Berkhout (beelden), Joop Vos<br />

(schilderijen). 21 sept t/m 7 okt vr-zo 13-17, All th<strong>in</strong>gs beautiful,<br />

Henrike Scholten, Aimée Terburg e.a.<br />

Art Garden Drenthe Hon<strong>in</strong>gvlaken 10, T 0521-599064, open di-za<br />

10-18, zo 13-17. Elke 2 mnd nieuw werk.<br />

Kunstbureau ARTeria Dw<strong>in</strong>gelderwijk 37, open vr/za 12-17 en op<br />

afspr. T/m 16 sept Kunst <strong>voor</strong> de fietstas. Erica Scheper, Siemen<br />

Dijkstra, Arjan van Arendonk e.a.<br />

Atelier de Garage Achter de hoven 12, T 0521-592058, open mei<br />

t/m okt zo 13-17 en op afspr. Trijntje Muys, aquarellen.<br />

OverEnt<strong>in</strong>ghe Cultureel centrum, Ent<strong>in</strong>gheweg 13, open di, do<br />

13.30-16. T/m sept Mythe van de Natuur, Helga Bijl.<br />

Keramiek- & grafiekatelier Elysia Verhoeven en Siemen Dijkstra,<br />

Lheeweg 10b, T 0521-597636/597146, open di-zo 13-17 en op afspr.<br />

EELDE<br />

Museum De Buitenplaats Hoofdweg 76, tel. 050-3095818, open<br />

di-zo 11-17. T/m 7 okt Tu<strong>in</strong> der lusten, Natasja Benn<strong>in</strong>k (beelden);<br />

Anamorfose, Olga Wiese; Kijkdozen, Jan Steen e.a.<br />

EExT<br />

De Braams Hof Hoofdweg 21, open 8 t/m 16 sept za/zo 11-17.<br />

Onvoltooide tijd, Adriaan Nieuwenhuis, teken<strong>in</strong>gen. Ook <strong>in</strong> atelier<br />

Adriaan Nieuwenhuis, Frabrieksstraatje 1 en hotel-rest. De Rustende<br />

Jager, Hoofdstraat 20.<br />

EMMEN<br />

CBK De Fabriek, Ermerweg 88b, T 0591-685820, open wo-zo 13-17. 8<br />

sept t/m 14 okt nieuwe aanw<strong>in</strong>sten <strong>kunst</strong>uitleen. 8 sept t/m 18 nov<br />

Ergens anders, Karola Pezarro, textiel.<br />

Grote Kerk Marktple<strong>in</strong>, open di-do, za 13-17. 30 sept t/m 15 dec<br />

Kunst Rijk Emmen.<br />

Kunsthuis 1927 Dordsestraat 27, T 0591-618003, open ma-vr<br />

9-17.30, do tot 20.30, za 9-17. O.a. Herman Brood, Anton Heyboer.<br />

GEES<br />

Beelden <strong>in</strong> Gees beeldentu<strong>in</strong> en galerie, Schaapveensweg 16, T<br />

0524-582141, open wo-zo 12-17. T/m 30 sept Mette Bus, Jan Steen,<br />

Hartwig Doden e.a.<br />

HAVELTE<br />

Yvonne Casander Veldkamp 7, T 0521-599310, 06-50487771, open<br />

op afspr. Schilderijen, objecten.<br />

Galerie Jan Jetten Dorpstraat 33, T 0521-341605, open za/zo 13-17<br />

en op afspr. Olieverfschilderijen en aquarellen.<br />

HOOGERSMILDE<br />

Galerie Wietze de Boer Rijksweg 207, open wo-za 13-17. T/m sept<br />

Coby Bos, Wietse de Boer, Rene vd Bruggen, schilderijen.<br />

HOOGHALEN<br />

Galerie Wildevuur Zwiggelterweg 4, T 0593-592411, open vr-zo<br />

12-18 en op afspr. T/m 2 sept Chris Herenius. 7 sept t/m 7 okt Hans<br />

Parlevliet, schilderijen.<br />

LHEE<br />

Atelier Galerie Anny van Veen Lhee 75, T 0521-597433, open di-vr<br />

10-18, za 10-17. T/m dec Geert Biel (glas), Joke Sp<strong>in</strong> (schilderijen).<br />

MEPPEL<br />

Galerie/atelier Nies Nijland-Pol Zuide<strong>in</strong>de 52 T 0522-256575, open<br />

vr/za 13-17 en op afspr. Nies Nijland, keramiek, schilderijen en<br />

gastexposanten.<br />

Kunsthuis Secretarie Hoofdstraat 22, T 0522–850644, open di-zo<br />

13–17, do 10–17, vr 18-20. T/m 2 sept Stien Eels<strong>in</strong>gh. 8 sept t/m 7<br />

okt Fotogroep Meppel.<br />

Kunsthuis De Stijl Touwstraat 6, 06-30666682, open wo-vr 13.30-<br />

17.30, za 11-17 en op afspr.<br />

NIEUW AMSTERDAM<br />

Galerie van Strien Vaart nz 176, T 0591-551630, open vr-zo 13-17. 2<br />

sept t/m 21 okt Jannes Koetsier, Gerrie Wachtmeester e.a.<br />

NIEUW BUINEN<br />

Goedewaagen Keramisch museum, Glaslaan 29a, T 0599-616090,<br />

open ma-vr 10-16, za/zo 13-17. T/m 30 sept Pieter Ploeger, Sander<br />

Alblas, grafiek, keramiek.<br />

Silo del Arte Zuiderdiep 7, T 06-22922601, dagelijks welkom. Erik<br />

Zwezerijnen, schilderijen en Louisa van den Hof, glas<strong>kunst</strong>.<br />

NIEUWEROORD<br />

Atelier & Gangerie Delibre Middenraai 41a, T 0528-373766, open<br />

za/zo 13-16 en op afspr. Delia Bremer.<br />

NIEUW-RODEN<br />

Kunstpaviljoen Zevenhuisterweg 4b, T 050-5016383, open za/zo 13-<br />

17. T/m okt 12,5 jarig jubileum, Overzicht collectie, Studio Job, Piet<br />

He<strong>in</strong> Eek, Maarten Baas e.a. Amsterdamse School. Trouwen Anno Nu.<br />

NOOITGEDACHT<br />

Hof van Saksen Veldweg 22-24, open za/zo 27/28 okt 11-17 u.<br />

Art-event.<br />

OOSTERHESSELEN<br />

Atelier Fonte<strong>in</strong> Geubel 13, T 0524-582441, open dagelijks 11-16.<br />

Ben Fonte<strong>in</strong>, Geertje Biessen.<br />

PATERSWOLDE<br />

Galerie Aanblick Fletcher Familiehotel, Gron<strong>in</strong>gerweg, T 050-<br />

5340485, dagl 8-22. T/m 31 dec Gertjan Scholte-Albers, Jan Br<strong>in</strong>kgreve,<br />

Frans Brommer, Inge Groenen e.a.<br />

Galerie Lemferd<strong>in</strong>ge Lemferd<strong>in</strong>gelaan 2, T 050-3091377, open vr-zo<br />

12-17. T/m 9 sept Ver. Drentse Natuurfotografen.<br />

ROLDE<br />

Collectie Harms Rolde Hoofdstraat 38, T 0592-242521, open za 13-<br />

17 en op afspr. Realistische schilder<strong>kunst</strong>.<br />

Atelier Kees van Rijen Nijlanderstraat 16, T 0592-242560, open op<br />

afspr. of <strong>in</strong>dien aanw. Schilderijen.<br />

RODEN<br />

Galerie Aan de Vaart Aan de Vaart 10a, T 5015441, open vr/za 12-<br />

18. Elly Hardholt (schilderijen), Rob Gorter (meubels).<br />

Koetshuis Mens<strong>in</strong>geweg 3, T 050-5013035, open do-zo 13-17. 8 t/m<br />

23 sept Pakkend papier, Eva Kipp, Koen vd Velden e.a.<br />

Kunstuitleen bibliotheek, Mr. Apothekerstraat 13, T 050-5018940,<br />

open di, do 18-20. T/m 17 sept Zomergevoel <strong>in</strong> kleuren rood, Arjan<br />

van Arendonk, Nelleke Verkaik e.a.<br />

RUINEN<br />

Galerie/atelier Benderse Benderse 15, T 0522–472569, open <strong>in</strong>dien<br />

aanw. en op afspr. Hendrik Oomen (schilderijen), Ineke Oomen (glas<br />

<strong>in</strong> lood).<br />

SCHOONEBEEK<br />

Atelier de Salon ’t Rak 15, T 0524-531266, open <strong>in</strong>dien aanw. en op<br />

afspr. O.a. Marjolijn van G<strong>in</strong>kel, schilderijen.<br />

TYNAARLO<br />

Niet Nieuw Design Transportweg 2, T 0592-545554, open di-vr 10-<br />

18, za 11-17. T/m 8 jan Harry Tu<strong>in</strong>man, schilderijen, foto’s.<br />

Pronckgoedt Kunst en Antiek, Esweg 2, T 0592-541812, open za/zo<br />

10–17 en op afspr. Schilderijen, Drentse schilders, antiek.<br />

VLEDDER<br />

Atelier De Klei L<strong>in</strong>de Dorpsstraat 10, T 0521-382787, open ma-za<br />

10-18 en op afspr. Cees Vermeer, Liz Hansen, beelden.<br />

Ramart Vledder Oosterkamp 10, T 06-27086088, open 1e zo vd<br />

mnd, sept: 3e zo vd mnd. Herman Brood, Hugo Claus, Cremer e.a.<br />

expositiegegevens en persberichten <strong>voor</strong> de KunstKrant van november/december<br />

uiterlijk 10 oktober naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-<strong>Nederland</strong>,<br />

Postbus 494, 9700 AL Gron<strong>in</strong>gen, of e-mail naar <strong>kunst</strong>krant@live.nl<br />

Kunstroutes Drenthe<br />

Grensloos Kunst Verkennen<br />

13 t/m 30 sept, do-zo 11-17. Route rond De Wijk (Dr.) en IJhorst<br />

(Ov.) Info: www.grensloos<strong>kunst</strong>verkennen.nl<br />

Mythe van de Natuur<br />

T/m sept. Fietsroute langs 15 monumentale <strong>kunst</strong>werken <strong>in</strong> het<br />

Drents-Friese Wold, tussen Diever, Hoogersmilde en Appelscha.<br />

Route en <strong>in</strong>fo: www.mythevandenatuur.nl<br />

Galerie-boetiek ’t Veurhuus Schapendrift 10, T 0521-381932, open<br />

vr/za vanaf 12 u. en op afspr. Annette Kiewiet-Huit<strong>in</strong>k (beelden),<br />

sieraden, aardewerk, etc.<br />

Museums Vledder Br<strong>in</strong>k 1, T 0521-383352, open wo-zo 11-16. T/m<br />

30 sept Warffemius, schilderijen, beelden.<br />

WITTELTE<br />

Galerie De Ambachtsman Wapserveenseweg 15, T 0521-598244,<br />

open t/m sept vr-zo 13-18. div. <strong>kunst</strong>enaars; beeldentu<strong>in</strong>.<br />

Galerie De Herkenn<strong>in</strong>g Meester Broerweg 2, T 0521-598007, open<br />

do-zo 13-17 en op afspr. T/m okt. 15 jarig jubileum. Doet Boersma,<br />

Bob Tomanovic e.a.<br />

Atelier Ineke Ottenhof Wittelterweg 16, T 0521-598033, ’s middags<br />

open. Schilderijen.<br />

YDE<br />

Kunst B&V Norgerweg 153, T 0592-559332, open 1e za/zo vd mnd<br />

11-17 en op afspr. Diek Boerman en Hieke Veenstra.<br />

Galerie Br<strong>in</strong>k 7 Br<strong>in</strong>k 7, T 050-4061580, open zo-wo 13-17 en op<br />

afspr. 2 sept t/m 28 okt Geurt Busser, Waddenschilderijen. Harma<br />

Helmantel, weelderige keramiek.<br />

ZUIDLAREN<br />

Galerie Zuidlaren Middenstraat 7a, T 06-11072682, open op afspr.<br />

E.B. von Dülmen Krumpelmann, schilderijen, teken<strong>in</strong>gen.<br />

ZUIDWOLDE<br />

Atelier Bazu<strong>in</strong>erveld Bazu<strong>in</strong>erweg 6, T 0528-353300, open za/zo<br />

10-16 en op afspr. Gerrit Jan Makaske.<br />

Overijssel<br />

ALMELO<br />

Alberts <strong>kunst</strong>uitleen en galerie Grotestraat 117, T 0546-454721,<br />

open di-za 12-17.30.<br />

Groeneveld galerie en skulpturenpark, Groeneveldsweg 8, T 0546-<br />

818111, open wo-zo 12-17. 6 okt t/m 20 jan Paradijs, Theo Ettema,<br />

schilderijen.<br />

Keramiekcentrum Westerdok Trompstraat 2, open wo 11-13, za, 1e<br />

zo vd mnd 13-16.<br />

BEUNINGEN<br />

Het D<strong>in</strong>kelwerk Denekamperstraat 49, T 0541-355955, open di-vr<br />

10-17, za 10-16, zo 13-17. Kunstenares Kar<strong>in</strong> Veldhuis, edelsmid<br />

Patricia de Jonge, Rikie Braakhuis (Tiffany, glas).<br />

BOEKELO<br />

Atelier Mal<strong>in</strong>gré Diamantstraat 27, T 053-4281261, open 1e zo vd<br />

mnd 13-17, op afspr. of op de bonnefooi. Schilderijen.<br />

BORNE<br />

Bornse Synagoge Ennekerdijk 17, open tijdens exposities za/zo 14-<br />

17. 15 sept t/m 28 Sochi projekt, Rob Hornstra, foto’s.<br />

Galerie Twee10 Stationsstraat 36, T 074-8513105, open zo 13-17,<br />

vr/za op afspr.<br />

DE POL<br />

Expositie Beeldschoon Löhnislaan 4, T 0521-588679, open vr/za<br />

13-17, zo en feestd. 11-17.<br />

DELDEN<br />

De Pook galerie & <strong>kunst</strong>uitleen, Noorderhagen 58a, T 074-3767065,<br />

open wo-vr 13-18, za 11-17, zo 13-17. T/m 21 okt Pal Kepenyes,<br />

beelden.<br />

DEVENTER<br />

Galerie Kon<strong>in</strong>gshof Grote Overstraat 16-18, T 0570-672753, open<br />

ma, di, do-za 12-18.<br />

Galerie/atelier De Kunsten TG Gibsonstraat 19, 0570-615569, open<br />

vr-zo 13-17.<br />

Kunstenlab Laboratoriumple<strong>in</strong> 1, T 0570-611848, open di-zo 13-17.<br />

T/m okt o.a. Erica Scheper.<br />

Loes & Re<strong>in</strong>ier International Ceramics Korte Assenstraat 15, T 0570-<br />

613004, open wo-vr 11-18, za 11-18.<br />

Galerie De Schoone Schijn Boxbergerweg 31, open do-za 10-16.<br />

Galerie Urbach Kle<strong>in</strong>e Overstraat 51, open do 19-21, vr/za 13-17.30<br />

en op afspr.<br />

DIEPENHEIM<br />

Galerie Àlafran Grotestraat 45, T 0547-351718, open wo-zo 12-17<br />

en op afspr.<br />

Draw<strong>in</strong>g Centre Kuimgaarden 1, open di-zo 11-17.<br />

Kunstverenig<strong>in</strong>g Diepenheim Grotestraat 17, T 0547-352143, open<br />

di-zo 11-17.<br />

Galerie Visée Grotetraat 41, T 06-18653279, open vr-zo 13-17 en op<br />

afspr., jan gesloten. T/m 16 sept Lieuwe K<strong>in</strong>gma (schilderijen), div.<br />

beeldhouwers.<br />

ENSCHEDE<br />

Galerie Beeld & Aambeeld Walstraat 13, T 053-4300357, open<br />

wo-za 10-17, do 10-21. 8 sept t/m 17 okt Ali Rashid (gem. techn.),<br />

Sylvia Blickman (sieraden). 20 okt t/m 21 nov Peter vd Akker, gem.<br />

techn.<br />

Dynamo Expo HB Blijdenste<strong>in</strong>laan 85, T 053-4786042, open wo-vr<br />

13-17 en op afspr.<br />

Simon Gautier Leliestraat 12, T 06-12024970. Franse figuratieve en<br />

abstracte schilderijen. O.a. landschappen, portretten.<br />

House of Art and Cook<strong>in</strong>g Walstraat 16, T 053-4346042, open di-zo<br />

17-22 en op afspr. Wisselende exposities.<br />

Galerie Lambert Hofpassage 6, T 06-53972589, Lucebert, Wolvecamp,<br />

Klashorst, Brood, Cremer e.a.<br />

TETEM <strong>kunst</strong>ruimte Stro<strong>in</strong>ksbleekweg 16, T 053-2308791, open dozo<br />

11-17. T/m 2 sept Phil Bloom. Multi Solo.<br />

Rijksmuseum Twenthe Lasonders<strong>in</strong>gel 129-131, T 053 4358675,<br />

open di-zo en feestdagen 11–17. T/m 16 sept Ladies & gentlemen,<br />

portretten uit de Britse gouden eeuw. T/m 30 sept High above<br />

ground, Koen Vermeule.<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 35<br />

GIETHOORN<br />

Galerie Du<strong>in</strong>e-Rhee Molenweg 36, T 0521-360210, open zo 14-17<br />

en op afspr. T/m 1 okt Klashorst, Alech<strong>in</strong>sky, e.a.<br />

Rhoda Kunst en Keramiek B<strong>in</strong>nenpad 41, T 0521-362040, open<br />

ma-zo 10-18 en op afspr. Landschappen en stillevens van o.a. G.J.<br />

Veenstra, H. Wijngaard, R. Smelt, en R. Meilof.<br />

HEINO/WIJHE<br />

Museum de Fundatie/kasteel Het Nijenhuis ’t Nijenhuis 10, T<br />

0572-388188, open di-zo 11-17. T/m Claassen, Zadk<strong>in</strong>e, Van Pallandt<br />

e.a. 9 sept t/m 6 jan Hidden Series, Danielle Kwaaitaal. Ademloze<br />

ruimtelijkheid, Jan Hendrik Verstegen.<br />

KALENBERG<br />

Atelier/Galerie Marlène Kalenberg Noord 5, T 0561-477573, open<br />

t/m sep di-zo 14-16. okt-apr op afspr. Keramiek Montse Zurilla.<br />

KAMPEN<br />

Galerie De Andere Tijd Voorstraat 46, T 038-3323674, open do-za<br />

10-18.<br />

Galerie Atelier Geerstraat 26, T 038-3312811, open do-za 14-17. Jan<br />

Brokkelkamp, schilderijen, glas.<br />

Gemeentelijke expositieruimte IJsselkade 33, T 038-3317417, open<br />

di-za 11-17. T/m 9 sept Wouter Berns, schilderijen.<br />

Ikonenmuseum Buiten Nieuwstraat 2, T 038-3858483, open wo 13-<br />

17, do-za 10-17. T/m 3 nov Beeld ontmoet Ikoon, Henk Helmantel.<br />

Koornmarktspoort IJsselkade 1, T 038-3317361, open di-za 11-17.<br />

T/m 9 sept Brutale keramiek, Cheops.<br />

Kunstkelder Rozhanitsa Oudestraat 137a, di-do 10-18, vr 10-21, za<br />

10-17. Kunstuitleen Kunstgreep.<br />

Stedelijk Museum Kampen Oudestraat 133, T 038-3317361, di-za<br />

10-17, zo 13-17. T/m 9 sept Brutale keramiek, Cheops.<br />

LOSSER<br />

Galerie Artisto Mart<strong>in</strong>usple<strong>in</strong> 14, open do-za 13.30-16.<br />

Galerie He<strong>in</strong><strong>in</strong>kshoes Mart<strong>in</strong>usple<strong>in</strong> 4, T 053-5360624, open di/wo<br />

9-12, do/vr 9-17.<br />

Galerie Erfje Kuiper Kloppenstraat 42, T 053-5385995, open do-zo<br />

12-17 en op afspr. 6 sept t/m 21 okt Henny Verbeek. 25 okt t/m 25<br />

nov Harrij Johannes.<br />

Galerie ‘t Nien-End Sportlaan 46, T 053-5382589, open do, za/zo<br />

14-17 en op afspr.<br />

NIEUWLEUSEN<br />

Galerie Korpershoek Oosterveen 27, T 06-41150897, vr-zo 13-17.<br />

NIJVERDAL<br />

Galerie Sous-Terre Van den Bergsweg 3, T 0548-616838, open ma<br />

13-17, di-za 10-17.<br />

OOTMARSUM<br />

Chez-Moi Ton Schulten Galerie International, Marktstraat 4-6/<br />

Gasthuisstraat 3-6, T 0541-291760, open wo-vr 14–17, za 11-17, zo<br />

13-17. Ton Schulten en gastexposanten.<br />

Galerie Collect-art Gasthuisstraat 8, T 06-53677925, open do-zo<br />

13-17 en op afspr.<br />

Galerie Bianca Leus<strong>in</strong>k Grotestraat 26, open di-zo 13-17. Schilderijen<br />

Bianca Leus<strong>in</strong>k.<br />

Museum Ton Schulten Kerkple<strong>in</strong> 16-17, T 0541-291763, open wo-zo<br />

14-17, za 11-17.<br />

Tarpan Art Markt 7, open wo-vr 13-17, za 11-17, zo 12-17. O.a. Wil<br />

Willemsen, Hendrik van Veenendaal, Ad Arma en Ad Verstijnen.<br />

RAALTE<br />

Dorie Haarman The Art Company, De Waag 11, T 0572-363009, open<br />

di-vr 9.30-17.30, za 9.30-16.30. Schilderijen, keramiek, glas, o.a.<br />

Johanna Walters, Dario Bosa, Bertazoli e.a.<br />

SCHALKHAAR<br />

School van Frieswijk Avergoorsedijk 2, T 0570-530516, t/m 16 sept<br />

Verzamel<strong>kunst</strong>enaars 2012.<br />

STAPHORST<br />

Galerie He<strong>in</strong> Elfer<strong>in</strong>k Kastanjelaan 5, T 0522-242414, open do 14-<br />

18, vr/za 10-18, 2de zo vd mnd 13-17 en op afspr. T/m 6 okt Célio<br />

Braga. 13 okt t/m 17 nov Henrik Eiben, Iris Bouwmeester.<br />

STEENWIJK<br />

Galerie Bruelle Komputs<strong>in</strong>gel 5, T 0521-344533, open vr/za 10-17,<br />

3e zo van de mnd 13-17.<br />

Stadsmuseum Markt 64, T0521-511704, open di-vr 10-12, 13-17, za<br />

13-17. T/m 13 dec Bert Brante, Miek Brante-Bloemen, schilderijen.<br />

Galerie Steenwijk Nicolaas ter Maethstraat 2, T 0521-5512486, open<br />

ma-vr 13.30-17, do 19-20.30, za 10-12.30.<br />

IJHORST<br />

De Galerij Kerkweg 12, T 0522-441367, open vr-zo 14-18 en na afspr.<br />

T/m 30 sept Han van Hagen (grafiek), Lia van Rhijn (keramiek).<br />

WETERING<br />

Atelier Daniëlle Broekhuizen-Mazzola Weter<strong>in</strong>g-oost 56, T 0521-<br />

371388, open op afspr.<br />

WIERDEN<br />

Galerie Tolg’Art Tolgaarde 6-8, T 0546-657589, open do 13-17.30,<br />

vr 13-20.30, za 10-16, 1e zo vd mnd 13-17 en op afspr. T/m 7 okt<br />

Digital pa<strong>in</strong>t<strong>in</strong>gs versus… robuuste schilderijen, Niko vd Klugt, Harjo<br />

Mart<strong>in</strong>us. 11 okt t/m 17 nov Zwolle komt berg over… om Twente te<br />

Kunstroutes Overijssel<br />

Grensloos Kunst Verkennen<br />

13 t/m 30 sept, do-zo 11-17. Route rond De Wijk (Dr.) en<br />

IJhorst (Ov.) Info: www.grensloos<strong>kunst</strong>verkennen.nl<br />

Kunstschatten Losser<br />

2de zo vd mnd 13-17. 17 galerieën en ateliers <strong>in</strong> gemeente<br />

Losser. Info: galerie Erfje Kuiper, Kloppenstraat 42, Losser en<br />

www.<strong>kunst</strong>schattenlosser.nl<br />

Atelierroute Vechtdal<br />

Mei t/m aug laatste wknd vd mnd 11-17. Info: www.<br />

vechtdal<strong>kunst</strong>.nl<br />

Natuurgebied De Weerribben<br />

Route met twaalf <strong>kunst</strong>werken. Info: Bezoekerscentrum De<br />

Weerribben, Ossenzijl.<br />

Kunststappen<br />

1e zo vd mnd 13-17. Galeries en ateliers <strong>in</strong> Almelo en Wierden.<br />

Info: www.<strong>kunst</strong>stappen.nl<br />

Kunstroute Zwolle<br />

Laatste zo vd mnd 14-17. Info: www.<strong>kunst</strong>routezwolle.nl


expositieagenda Stuur<br />

verrassen, Anneke Kieft, Joep Bos (schilderijen), Hanneke Bloemen<br />

(beelden).<br />

WITHAREN<br />

Atelier Witharen Witharenweg 24, T 0523-676272, open t/m sept<br />

do-zo 11-17 en op afspr. Galerie en beeldentu<strong>in</strong>. Carla Dijs, Hugo<br />

Galama, Jeannette Claessen e.a.<br />

ZWOLLE<br />

Ann<strong>in</strong>gahof Beeldenpark, Hessenw. 9, t/m okt, wo-zo 13-18.<br />

KCO Kunst & Cultuur Overijssel, Kamperstraat 11-13, T 038-4225030,<br />

open di-vr 11-17 en op afspr. T/m 23 aug Ontmoet<strong>in</strong>gen, Duitse en<br />

<strong>Nederland</strong>se grafici.<br />

Kunstuitleen Zwolle Voorstraat 31, T 038-4216118, open di-za<br />

11-17, do 11-21. T/m 15 sept Brigit Daamen, sieraden. T/m 29 sept<br />

Loodzwaar en lichtz<strong>in</strong>nig, Marianne van Heeswijk, objecten. T/m 31<br />

okt Stitched, Hanna de Bruijn (Mooi Anders), designvoowerpen.<br />

Galerie Het Langhuis Goudstraat 8, T 038-4215268, open do-zo<br />

13.30-17.<br />

Galerie Lang Licht Spoelstraat 28, T 038-4549786, open vr/za 12-16<br />

u en op afspr. Annette vd Vegte, Theo Jaasma, Michiel Galama e.a.<br />

Stedelijk Museum Melkmarkt 41, T 038-4214650, open di-zo 11-17.<br />

T/m sept Topstukken, Gerard ter Borch, Derk Jan vd Laen e.a. 9 sept<br />

t/m 18 nov Rituelen.<br />

Het Vrouwenhuis Voorstraat 46, T 038-4224823, open alleen <strong>voor</strong><br />

groepen, alleen op afspr. Zes penseelpr<strong>in</strong>sessen, Aleijda Wolfsen,<br />

Aleida Greve e.a.<br />

Galerie de Zwolse School Rhijnvis Feithlaan 54, open zo 13-17.<br />

levoland<br />

ALMERE<br />

Galerie ARTnivo Amersfoortweg 46, T 06-44888551, open ma-za<br />

12-18, eerst bellen.<br />

Corrosia! Expo Markt 5, T 036-5215929, open di-za 12-17.<br />

Het Kunsthuis New Yorkweg 39, T 036-5329182, w<strong>in</strong>keltijden.<br />

Museum De Paviljoens Odeonstraat 3, T 036-5450400, open 12-17.<br />

T/m 23 sept De <strong>Nederland</strong>se identiteit?, Tiong Ang, Daan van Golden,<br />

Charlotte Schleiffert e.a.<br />

DRONTEN<br />

Galerie <strong>kunst</strong>uitleen Aan de Amstel Amstel 44, T 0321-325501,<br />

open do-za 10-17.<br />

EMMELOORD<br />

Galerie KIK Bedrijfsweg 20, T 06-27523759, open do-za 13.30-17.30,<br />

vr 19-21 en op afspr.<br />

ESPEL<br />

Galerie de Paardenstal Noordermiddenweg 2-1, T 0527-612654,<br />

open do-za, 1e, 3e, 5e zo vd mnd 13.30-17. T/m 21 okt ook beeldentu<strong>in</strong>.<br />

6 sept t/m 4 nov Sterk werk, Marjole<strong>in</strong> van G<strong>in</strong>kel (schilderijen),<br />

Margreet Zwetsloot (keramiek).<br />

LELYSTAD<br />

Atelier 05 Karveel 5505, T 0320-245108, open mei t/m sept ltste zo<br />

vd mnd 12-17, hele jaar op afspr. Mart<strong>in</strong>e Bakker, schilderijen.<br />

Bos F<strong>in</strong>e Art Buitenplaats 131, T 0320-244826, open zo 14-17 en<br />

op afspr.<br />

Go4art Hollandse Hout 296, T 0320-228899, open di-do, 1e zo vd<br />

mnd 14-17. Angèle Hoegee, Marius Meulenberg, Roland Meijer,<br />

beeldentu<strong>in</strong>.<br />

Nieuwland Erfgoedcentrum Oostvaardersdijk 1-13, open di-vr<br />

11-17, za/zo 11.30-17. T/m 28 okt Schipbreuk. De noodlottige reis<br />

van de Batavia.<br />

NAGELE<br />

Museum Nagele R<strong>in</strong>g 23, T 0527-653077, open do-zo 13-17. T/m 28<br />

okt Lizan van Dijk (schilderijen), Joop Masséus (div. techn.).<br />

Basisschool R<strong>in</strong>g 23 (naast museum Nagele). T/m 16 sept Perspective<br />

of Disappearance, Hiryczuk/Van Oevelen.<br />

SCHOKLAND<br />

Museum Schokland Middelbuurt 3, T 0527-251396, open di-zo<br />

11-17. T/m 31 dec Broeders <strong>in</strong> <strong>kunst</strong> en kerk, Henk Helmantel &<br />

Maarten ’t Hart, schilderijen.<br />

Kunstroutes Flevoland<br />

Kunst Route Lelystad<br />

Ltste zo vd mnd 14-17. Open ateliers <strong>kunst</strong> en <strong>kunst</strong>nijverheid.<br />

Info: www.<strong>kunst</strong>routelelystad.com<br />

Gelderland<br />

ALMEN<br />

Galerie De blauwe deur Bakkersteeg 2, T 0575-433447, open wo<br />

10-17, do/vr (e<strong>in</strong>d mrt-1 nov) 14-17, 1e za/zo vd mnd 12-17. T/m<br />

21 sept Nelleke Wiersma, grfiek.<br />

APELDOORN<br />

Coda Museum Vosselmanstraat 299, T 055-5268400, open di-vr 10-<br />

17.30, do-koopavond, za 10-17, zo 13-17. T/m 16 sept Hotel Stories.<br />

ARNHEM<br />

Dudok Kon<strong>in</strong>gstraat 40, T 026-3511872. 1 okt t/m 12 nov Albert van<br />

der Weide, teken<strong>in</strong>gen<br />

Galerie <strong>in</strong> de Kerkstraat Kerkstraat 8, T 026-4429502, open do 14-<br />

19.30, vr/za 12-17, 1e zo vd mnd 13-16.<br />

Museum Moderne Kunst Arnhem Utrechtseweg 87, T 026-3775300,<br />

open di-vr 10-17, za/zo 11-17. T/m 7 okt hedendaagse Poolse <strong>kunst</strong>.<br />

Wanrooij Gallery Zwanenstraat 6, T 026-4436068, open do-za 11-17<br />

en op afspr.<br />

ASPEREN<br />

KunstFort Asperen Langendijk 60, open mei t/m sept, di-zo 10-17.<br />

T/m 23 sept Marc Bijl, Zoro Feigl, Bernard Heesen e.a.<br />

Land & Beeld galerie en beeldentu<strong>in</strong>, Oude Zuiderl<strong>in</strong>gedijk 12, T<br />

0315-632423, open t/m 10 okt za/zo 10-16 en op afspr.<br />

APPELTERN<br />

Sous-Terre Walstraat 2a, open dagl 10-1. Galerie en beeldenpark.<br />

Kunstroutes Gelderland<br />

KunstZondagVorden<br />

Zo 9 sept, 11-17. Route langs vijf galeries en vier ateliers. Info<br />

en routebeschrijv<strong>in</strong>g bij VVV aan de Dorpsstraat en op www.<br />

<strong>kunst</strong>zondagvorden.nl<br />

Kunst <strong>in</strong> Beeld Zutphen<br />

1e zo vd mnd. 9 galeries en musea <strong>in</strong> en rond Zutphen. Info:<br />

www.<strong>kunst</strong><strong>in</strong>beeld.com<br />

Een rondje <strong>kunst</strong> Zutphen<br />

1e zo vd mnd, 12-17. 11 open ateliers.<br />

BARCHEM<br />

Woodbrookershuis Woodbrookersweg 1, T 0573-441734, open mavr<br />

9-17. Marijke Sondorp, teken<strong>in</strong>gen.<br />

BREEDENBROEK<br />

Galerie 21 Terborgseweg 21, open vr-zo 13.30-17.30. T/m 30 sept<br />

Ine de Laak, M<strong>in</strong>ka de Weerd e.a.<br />

BUREN<br />

Burense KunstKr<strong>in</strong>g Kniphoek 14, open 22 sept t/m 7 okt za/zo 13-<br />

17. Misschien is niets geheel waar en zelfs dát niet, najaarsexpositie<br />

leden Burense KunstKr<strong>in</strong>g.<br />

DOESBURG<br />

Lalique Museum Gasthuisstraat 1, T 0313-471410, open wo-vr 14-<br />

17, 1e zo vd mnd 12.30-17 en op afspr.<br />

Galerie P&E Art & Tax Meipoortstraat 16, T 0313-472144, open woza<br />

12-17, 1e zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

De Swarte Ram Ooipoortstraat 60, T 0313-476239, open za/zo 12-17<br />

en op<br />

EEFDE<br />

Galerie Vorm en Beeld Mettrayweg 25, T 0575-519519/542051,<br />

open do-zo 13-17 en op afspr. Regelmatig themaexposities.<br />

EERBEEK<br />

Expositie Beeldschoon Tophovenier Meeuwis de Vries, Soerense<br />

Zand Zuid 13, T 06-30332868, open 1 t/m 30 sept vr-zo 13-17. 30<br />

<strong>kunst</strong>enaars.<br />

EPE<br />

De Aventurijn Polweg 2, T 0578-610535, do-za, 2e zo vd mnd 13-17<br />

en op afspr.<br />

Kunsthuis KEK Beekstraat 5, open vr, zo 14-17, za 11-17.<br />

GARDEREN<br />

Beeldentu<strong>in</strong> Oude Barnevelderweg 5, open ma-za 10-17, vr 10-21.<br />

T/m 27 okt Kon<strong>in</strong>klijke Appels, 52 <strong>kunst</strong>enaars.<br />

HEERDE<br />

De Queeste galerie en Beeldentu<strong>in</strong>, Koerbergseweg 6, T 06-<br />

20881914, open vr 19-21, za/zo 14-17. T/m 30 sept Loes Landman,<br />

Anke de Vries, schilderijen, sculpturen.<br />

Het Veen landgoed, Veenweg 12, open wo-zo 13-18, beeldenpark.<br />

HEUMEN<br />

Marishuis ateliermuseum Jac Maris (1900-1996), Looistraat 57, T<br />

024-3580151, open wo 14-17, za/zo 13-17.<br />

LAAG-KEPPEL<br />

Espace Enny Dorpsstraat 14, T 0314-381808, open do-za 11-17 en op<br />

afspr. 7 okt t/m 1 dec Short stories of silence, Lynne Leegte, Carla vd<br />

Puttelaar, Lique Schoot, o.a. foto’s.<br />

De Kunstkamer Dorpssstraat 23, T 0314-381025, open 1ste zo vd<br />

mnd 12-17 en op afspr. Herman van den Broek.<br />

Galerie de Waker Dorpsstraat 9, T 0314-380507, open do-zo 13.30-<br />

17.30 en op afspr. Regelmatig wisselende collecties.<br />

LOCHEM<br />

15a galerie en beeldentu<strong>in</strong>, Galgengoorweg 15a, T 0575-469458,<br />

open t/m 31 okt do-zo 13-17 en op afspr. T/m 14 okt Cees van Rutten<br />

(wandreliëfs), Maximilian Verhas (bronzen).<br />

Galerie Air Kijksteeg 9, T 0573-252396, open za/zo 13-17 en op<br />

afspr. 20 okt t/m 4 nov Sporen <strong>in</strong> het land, Ina Wolters, schilderijen.<br />

Kunsthandel De Drieluik Achterstraat 6, T 0573-256656, wo-za<br />

11-18, zo 12-18.<br />

NEEDE<br />

Galerie de Berendjeshoek Oudestraat 53, T 06-53397046, open za<br />

13-16.30 en op afspr. Hasto, Jacob Kanier, Elke Paleit e.a.<br />

Galerie Needien Bremstraat 34, T 0545-292465, vr-zo 14-17.<br />

NIJKERK<br />

Galerie Polhus Spoorstr. 1a, T 033-2456986, open vr-zo 13.30-17.<br />

NIJMEGEN<br />

Galerie de Natris Van Dulckenstraat 20, T 024-3234689, open zo<br />

13-17.<br />

Galerie Stills Voorstadslaan 68, T 024-6416350, open do-zo 12-17. 1<br />

sept t/m 14 okt Gelders landschap, Marena Seel<strong>in</strong>g, Inge Pollet e.a.<br />

21 okt t/m 25 nov groepsexpositie.<br />

Galerie Wit Licht Grotestraat 48, T 06-44943517, open do 14-20, vr<br />

12-18, za/zo 12-17.<br />

OOSTERBEEK<br />

Kunstgalerij Albricht Utrechtseweg 107, T 026-3611876, open wo-za<br />

11-17 en op afspr.<br />

OTTERLO<br />

Kröller-Müller Museum Houtkampweg 6, T 0318-591241, open di-zo<br />

10-17, beeldentu<strong>in</strong> tot 16.30. T/m 28 okt Verlangen naar volmaaktheid<br />

– 21 jaar verzamelen.<br />

STROE<br />

Galerie In de oude school Stroeërschoolweg 6, T 0342-442527, open<br />

wo, vr/za, 1e, 3e zo vd mnd 13.30-17.<br />

ULFT<br />

Galerie bij de Boeken Hutteweg 24.<br />

VELP<br />

Art Gallery O-68 Oranjestraat 68, 026-3639222, open di-vr 14-17.<br />

T/m 15 sept Zomerexpositie, alleen op afspr. 28 okt t/m 25 nov<br />

Aborig<strong>in</strong>al Art.<br />

Klas Vijf Oranjestr. 36d, T 026-4458575, do-za 12-17, zo 13-17.<br />

VORDEN<br />

Galerie De Burgerij Zutphenseweg 11, T 06-51112390, open vr-zo<br />

13-17.<br />

pag<strong>in</strong>a 36 <strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012<br />

expositiegegevens en persberichten <strong>voor</strong> de KunstKrant van november/december<br />

uiterlijk 10 oktober naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-<strong>Nederland</strong>,<br />

Postbus 494, 9700 AL Gron<strong>in</strong>gen, of e-mail naar <strong>kunst</strong>krant@live.nl<br />

Galerie Agnes Raben Nieuwstad 20, T 0575-551647, open do-ma<br />

11-17 en op afspr. 2 sept t/m 14 okt Dwalen <strong>in</strong> beschermd gebied,<br />

Christ<strong>in</strong>e Bittremieux, Anna Bolten, Hans de Bruijn, Jessica Muller.<br />

WAGENINGEN<br />

Het Depot Generaal Foulkesweg 64, T 0317-424420, open do-zo<br />

11-17.<br />

Galerie Wit Hamelakkerlaan 38, T 0317-410930/06-21712810, open<br />

do-zo 13.30-17.30.<br />

WARNSVELD<br />

Galerie JansenKooy Lage Lochemseweg 7, T 0575-431481, open<br />

do-za, 1e zo vd mnd 12-17.30 en op afspr.<br />

ZUTPHEN<br />

Galerie De andere Kant Marspoortstraat 16, 0575-476996, open<br />

wo-za 11-17, 1e zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

Galerie iZarte Laarstraat 47, T 0575-549370/06-13802505, open wo<br />

12-18, do/vr 10-18, za 10-17, 1e, ltste zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

Kunstuitleen Zutphen Lokenstraat 6-8, 0575-540814, open vr/za<br />

13-17.<br />

Utrecht<br />

AMERSFOORT<br />

Museum Flehite Wests<strong>in</strong>gel 50, T 033-2471100, open di-vr 11-17,<br />

za/zo 12-17. T/m 4 nov Eemlandse buitenplaatsen.<br />

Galerie IQ Havik 37a, T 033-4450595, open wo-za 11-17.<br />

KAdE Smallepad 3, T 033-4225030. 22 sept t/m 6 jan The dwell<strong>in</strong>g<br />

life of man, topstukken van Amerikaanse en Europese fotografen.<br />

Mondriaanhuis Kortegracht 11, T 033-4600170, open di-vr 11-17,<br />

za/zo 12-17. T/m 30 sept R<strong>in</strong>s en Does bij Mondriaan, Evert en Thijs<br />

R<strong>in</strong>sema, Theo van Doesburg.<br />

BREUKELEN<br />

Galerie Peter Leen Herenstraat 25, T 06-51707729, open do t/m zo<br />

13-17 en op afspr. T/m sept Harold Aspers e.a.<br />

LANGBROEK<br />

Art Options Amerongerweter<strong>in</strong>g 13, T 0343-592322, open mei t/m<br />

okt za/zo 13.30-17 en hele jaar op afspr. Tm 30 sept Hollandse<br />

kusten. 6 t/m 28 okt Hollandse verstedelijk<strong>in</strong>g.<br />

Galerie Laimböck Doornseweg 10, T 0343-561699, open zo 13-18<br />

en op afspr.<br />

UTRECHT<br />

Bos F<strong>in</strong>e Art kantoor Eelman Nienhuys Makelaars, Nachtegaalstraat<br />

3, T 06-16484645, open za/koopzo 14-17 en na afspr.; bezichtigen<br />

tijdens kantoortijden.<br />

Centraal museum Agnietenstraat 3, T 030-2362362, open di-zo 11-<br />

17. T/m 9 sept Italiaanse <strong>in</strong>vloeden op Utrechtse Oude Meesters.<br />

Jaarbeurs&11-15 sept Open Art Fair, dagl 10-17.30.<br />

Morren galleries Oudegracht 338-340, T 030-2317752, open wo-za<br />

11-17, zo 12-17.<br />

Morren galleries Burg. Reigerstraat 2a, T 030-2381867, open wo-za<br />

11-17, zo 12-17.<br />

Museum <strong>voor</strong> hedendaagse Aborig<strong>in</strong>al Kunst Oudegracht 176, T<br />

030-2380100, open di-vr 10-17, za/zo 11-17. T/m 9 dec Outsider/<br />

<strong>in</strong>sider, Gordon Bennett.<br />

SOEST<br />

Galerie de Ploegh Pimpelmees 3, T 035-6090411, open wo-vr<br />

11-17, za 11-16. T/m 13 okt Beeldtaal <strong>in</strong> Kunstenpark Engendaal,<br />

Dom<strong>in</strong>ique Ampe, Peter vd Akker, Famke Hajonides e.a.<br />

WIJK BIJ DUURSTEDE<br />

Galerie Article Oeverstraat 17, T 0343-573534, open za, 1e, 3e zo<br />

vd mnd 13-17 en op afspr. T/m 29 sept Nancy Kroon (schilderijen),<br />

Monique Spapens (objecten). 7 okt t/m 10 nov Rosal<strong>in</strong>de Bakker<br />

(schilderijen), Jenny Roost (sieraden).<br />

Galerie De Bekor<strong>in</strong>g Oeverstraat 21, T 0344-682607, open do-za<br />

11-17, zo 13-17.<br />

Galerie Elfr<strong>in</strong>g Art Oeverstraat 9, T 06-125-17258, open za/zo<br />

13.30-17.<br />

Jonkergouw galerie Wilhelm<strong>in</strong>astraat 2a, T 0343-481144, open 1e,<br />

3e zo vd mnd 13-17 en op afspr.<br />

Kunst aan de Lek Lekdijk-Oost 19, T 0343-591390, open 1e, 3e<br />

wknd vd mnd, 13-17 en op afspr. Ook beeldentu<strong>in</strong>.<br />

Galerie Betsy Liepert Oeverstraat 8, T 0343-575740, open za/zo<br />

12.30-730 en op afspr. T/m 7 okt Jacquel<strong>in</strong>e Smets, Malou Claire<br />

e.a. 20 okt t/m 6 jan Victoria de Haas (schilderijen), Toos Vos, Ad vd<br />

Br<strong>in</strong>k (beelden).<br />

Galerie Mignon Peperstraat 52a, T 06-44671389, open za/zo 13.30-<br />

17.30. T/m sept Karen Opstelten, Jan Wijers. V.a. 6 okt Hermanus,<br />

Rian van Nieuwkerk.<br />

De Pruimengaard beeldentu<strong>in</strong>, Middelweg )0st 9a, T 0343-573410,<br />

open vr-zo 13-18. T/m 2 sept Anto<strong>in</strong>ette Briët, Dick van Wijk e.a.<br />

Re<strong>in</strong>aerde Atelier ’t Rondeel Outsider art gallery en <strong>kunst</strong>uitleen,<br />

Kokkstraatje 35/39, T 0343-591343, open ma-vr 10-16, 1e zo vd<br />

mnd 13-17.<br />

Kunstroute Utrecht<br />

Kunst Atelier Route Leersum<br />

Za/zo 1 en 2 sept, 12-18. Kunstroute van Kunst Gilde Heuvelrug.<br />

Routekaart en overzichtstentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het Gildehuis, Kerkple<strong>in</strong><br />

10, Leersum.<br />

Noord-Holland<br />

AALSMEER<br />

Sous-Terre Kudelstaartseweg 1, T 0297-364400, open za/zo 13-17<br />

en op afspr.<br />

ALKMAAR<br />

Op ArtMuseum Pettemerstr. 12, open dagl. 10-18. Optische <strong>kunst</strong>.<br />

Sluistu<strong>in</strong>en Oude Heldersweg 85b, open di-za 10-17. T/m 15 nov<br />

Sluistu<strong>in</strong>én<strong>kunst</strong>, beelden div. <strong>kunst</strong>enaars.<br />

AMSTELVEEN<br />

Cobra Museum Sandbergple<strong>in</strong> 1, T 020-5475050, open di-zo 11-17.<br />

T/m 9 sept Open de kooien van de <strong>kunst</strong>, Lucebert. Cobra – andere<br />

tijden. T/m 7 okt Cobra cities.<br />

AMSTERDAM<br />

Amsterdam Museum Kalverstraat 92/St. Luciensteeg 27. T/m dec<br />

Mijn stad, Barbara Broekman, tapijt.<br />

De Appel arts centre, Pr<strong>in</strong>s Hendrikkade 142, open di-zo 11-18. T/m<br />

23 sept Topsy Turvy, leve de omgekeerde wereld, James Ensor, David<br />

Lloyd, Matthew Barney e.a.<br />

Galerie Bart Bloemgracht 2, T 020-3205208, open wo-vr 11-18, za<br />

12-17, 1e zo vd mnd 12-17.<br />

Beeldend Gesproken galerie/<strong>kunst</strong>uitleen, Borgerstraat 102, T 020-<br />

5904500, open ma-vr 9-18, za 14-17.<br />

Galerie BMB Kerkstraat 127-129, T 020-6229963, open wo-za 12.30-<br />

17.30 en na afspr. T/m 8 sept Yiannis Velis, Daniël Levi e.a. 15 sept<br />

(open<strong>in</strong>g 17 u.) t/m 27 okt Willi Siber, Christofer Kochs (objecten),<br />

Jos Jonkergouw, sieraden.<br />

Borzo Kunsthandel bv, Keizersgracht 516, T 020-6263303, open woza<br />

13-17. Sept/okt Ger van Elk.<br />

Galerie Brandt Pr<strong>in</strong>sengracht 799, T 020-6223132, open wo-za<br />

11.30-17.30, zo 12-17.<br />

Pr<strong>in</strong>s Claus Fund Gallery Herengracht 603, T 020-3449160, open<br />

ma-vr 10-17. T/m 23 nov Culture <strong>in</strong> defiance.<br />

Foam fotografiemuseum, Keizersgracht 609, T 020-5516500, open<br />

dagl 10-18, do-vr 10-21. T/m 14 okt Album Beauty, Erik Kessels.<br />

Van Gogh Museum Paulus Poterstraat 7, T 020-5705200, open dagl.<br />

10-18, vr 10-22. T/m 23 sept Schoonheid <strong>in</strong> veelvoud, prentencollectie<br />

Bonnard, Gaugu<strong>in</strong>, Vuillard e.a.<br />

Grimm Gallery Keizergracht 82 & Frans Halsstraat 26, open wo-za<br />

12-18. 8 sept t/m 20 okt Ger van Elk.<br />

Hermitage Amstel 51, T 020-5308755, open dagl. 10-17, wo 10-17.<br />

T/m 31 jan Impressionisme: sensatie & <strong>in</strong>spiratie, Monet, Renoir e.a.<br />

29 sept t/m 25 april V<strong>in</strong>cent van Gogh.<br />

Kewlox expo Overtoom, T 030-2314041. T/m 12 okt Piet He<strong>in</strong> Eek.<br />

Galerie Lieve Hemel Spiegelstraat 3, T 020-6230060, open di-za<br />

12-18.<br />

Museum Van Loon Keizersgracht 672, T 020-6245255, open wo-ma<br />

11-17.<br />

Huis Marseille Keizersgracht 401, T 020-5318980, open di-zo 11-18.<br />

T/m 9 sept Ch<strong>in</strong>o Otsuka, foto’s.<br />

Galerie Mokum Oudezijds Voorburgwal 334, T 020-6243958, do-zo<br />

12-17. 9 sept t/m 7 okt Kenne Grégoire. 13 okt t/m 11 nov Mokum<br />

50 jaar! Groepsexpositie.<br />

Morren Galleries Pr<strong>in</strong>sengracht 572, T 020-3206015, open do-za<br />

11-17, zo 12-17.<br />

Gallery N<strong>in</strong>e Keizersgracht 522, T 06-13212049, open do-za 12-17<br />

en op afspr.<br />

Openbare Bibliotheek Staatsliedenbuurt, Van Hallstraat 615. 8 sept<br />

t/m 30 okt Josien Wallast, foto’s.<br />

Galerie Oker Kerkstraat 78A.<br />

Atelier Oostervosch V<strong>in</strong>kenstraat 154, open do/vr, zo 12-17 en op<br />

afspr. T/m 30 nov Lotte Teuss<strong>in</strong>k.<br />

Persmuseum Zeeburgerkade 10, T 020-6928810, open di-vr 10-17,<br />

zo 12-17. T/m 23 sept Peter van Straaten en Jo Spier.<br />

Allard Pierson Museum Oude Turfmarkt 127, T 020-5252556, di-vr<br />

10-17, za/zo 13-17. T/m 16 sept Paard & ruiter, van Homerus tot<br />

Djenghis Khan.<br />

Rembrandthuis Jodenbreestraat 4, T 020-5200400, open dagl. 10-17.<br />

T/m 30 sept Houtsneden, Wendlien Schönfeld.<br />

Westergasfabriek Klönne Ple<strong>in</strong> 1, open 25-28 okt, do, za/zo 11-18,<br />

vr 11-20. Affordable Art Fair.<br />

World Fashion Center Beursplaza, Kon. Wilhelm<strong>in</strong>aple<strong>in</strong> 13. Zo 30<br />

sept, 11-17.30, Nationale Kunstjaarbeurs.<br />

BLARICUM<br />

Galerie De Vlierhove Fransepad 1, <strong>in</strong>g. Dorpsstraat, T 035-5383736,<br />

open do-zo 14-17.<br />

HAARLEM<br />

De Hallen Grote Markt 16, T 023-5115775, open di-za 11-17, zo<br />

12-17. T/m 2 sept Naar zee.<br />

Frans Hals Museum Groot Heiligland 62, T 023-5115775, open di-za<br />

11-17, zo 12-17.<br />

Teylers Museum Spaarne 16, T 023-5160960, open di-za 10-17, zo<br />

12-17. T/m 16 sept Eet smakelijk! Eten en dr<strong>in</strong>ken <strong>in</strong> de <strong>kunst</strong>.<br />

HUIZEN<br />

Huizer Museum Achterbaan 82, T 035-5250223, open di-zo 13.30-17.<br />

T/m 15 sept Typisch Holland, Erica Scheper, Peter Boersma, Sietske<br />

Bosma e.a.<br />

LAREN<br />

Galerie Bianca Landgraaf Zomertu<strong>in</strong> 11, T 035-5335987, open wo-zo<br />

13-17. T/m 23 sept o.a. Herman van Veen, Erica Scheper, Peter<br />

Hiemstra e.a.<br />

Lionel Gallery Br<strong>in</strong>k 9, T 035-5318521, open wo-za 11-17.30 en op<br />

afspr.<br />

S<strong>in</strong>ger Museum Oude Drift 1, T 035-5393939, open di-zo 11-17. 12<br />

sept t/m 13 jan Erotique, Rod<strong>in</strong>.<br />

Zuid-Holland<br />

ALPHEN AAN DE RIJN<br />

Galerie Helga Hofman gebouw M+, Hoorn 131, T 0172-421174,<br />

open wo/do 12-17, za 11-17 en op afspr.<br />

STA-ART galerie Hooftstraat 33, T 0172-769112, open wo-za 11-17,<br />

koopzo 13-17.<br />

DEN HAAG<br />

Galerie Ariana Vondelstr. 20, T 070-3923613, open wo-za 11.30-17,<br />

1e zo vd mnd 14-17 en op afspr. T/m 22 sept Wim Zorn, Liesbeth<br />

Crooijmans. 17 okt t/m 17 nov Loes Stuyfzand, Janos Lorant.<br />

Museum Beelden aan Zee Harteveltstraat 1, open di-zo 11-17. T/m<br />

30 sept The Ra<strong>in</strong>bow Nation, Zuid-Afrikaanse sculpturen.<br />

Gemeentemuseum Stadhouderslaan 41, T 070-3381111, open di-zo<br />

11-17. T/m 23 sept Born <strong>in</strong> a balloon, Kar<strong>in</strong> van Dam. T/m 4 nov<br />

Goud uit Java. Zilver uit Batavia. T/m 11 nov Keep on dream<strong>in</strong>g, Hans<br />

van Bentem. T/m 1 jan Ontdek het moderne, Monet, Kand<strong>in</strong>sky,<br />

Bacon e.a. T/m 1 jan 2014 Mondriaan en De Stijl.<br />

Noorde<strong>in</strong>de w<strong>in</strong>kelgebied rond Paleis Noorde<strong>in</strong>de, 1, 2 sept, za<br />

10-20, zo 12-18, Art & Fashion o.a. 15 galeries.<br />

Galerie Ramakers Toussa<strong>in</strong>tkade 51, T 070-3634308, open wo-za<br />

12-17. 2 t/m 30 sept Klaus Baumgärter, Fons Brasser, Yumiko Yoneda<br />

e.a. 7 okt t/m 11 nov On the road to Kathmandu, Job Koelewijn,<br />

Warffemius, Sjoerd Buisman e.a.<br />

Galerie De Twee Pauwen Oranjestraat 1/Noorde<strong>in</strong>de, T 070-<br />

3925443, open wo-za 11-17, zo 13-17.<br />

Kunstroute Zuid-Holland<br />

Kunstroute Leiden<br />

Za/zo 22/23 sept, 12-18. Info: www.<strong>kunst</strong>routeleiden.nl


expositieagenda Stuur<br />

GOUDA<br />

Galerie Hon<strong>in</strong>gen Hoge Gouwe 127, T 0182–551366, open do-zo<br />

13-17 en op afspr.<br />

Museum Gouda Achter de kerk 14, T 0182-331002, open di-vr<br />

11-17, za/zo 12-17. T/m 30 sept In your face, Suzan Schuttelaar,<br />

w<strong>in</strong>naar Goudse Salon 2012. T/m 28 okt Van Rosario tot ruimte,<br />

<strong>kunst</strong>aardewerkfabriek Reg<strong>in</strong>a. 8 sept t/m 4 nov De fantasiewereld<br />

van Wim Jansen, teken<strong>in</strong>gen.<br />

LEIDEN<br />

De Lakenhal Oude S<strong>in</strong>gel 28/32, T 071-5165360, open di-vr 10-17,<br />

za/zo 12-17. 16 sept t/m 13 jan Parelen <strong>in</strong> <strong>kunst</strong>, natuur & dans, Rob<br />

Birza, Berend Strik, Peter Struycken e.a. T/m 13 jan De Stijl.<br />

LISSE<br />

Kasteel Keukenhof Keukenhof 1, T 0252-750690, open di-zo 11-17.<br />

T/m 21 okt Hof van Appel, beelden Karel Appel.<br />

NOORDWIJK<br />

ArtBoutique Hogeweg 55, T 071-3618754, open na afspr. Jan vd<br />

Br<strong>in</strong>k, Jan Nederlof, John Wassenaar e.a.<br />

Palace Hotel Picképle<strong>in</strong> 8, T 071-3653000, open dagl. T/m 1 nov<br />

Scheepsportretten, Rob van Assen, schilderijen.<br />

ROTTERDAM<br />

Boijmans van Beun<strong>in</strong>gen Museumpark 18-20, T 010-4419400, open<br />

di-zo 11-17. T/m 16 sept M<strong>in</strong>imal Myth. T/m 30 sept Duitse <strong>kunst</strong><br />

van Kiefer tot Henn<strong>in</strong>g. T/m 1 jan Jeff Wall.<br />

Chabot Museum Museumpark 11, T 010-4363713, open di-vr<br />

11-16.30, za 11-17, zo 12-17. T/m 30 sept Klaas Gubbels, terug <strong>in</strong><br />

Rotterdam. Een overzicht van 60 jaar schilderen.<br />

Kunsthal Museumpark, Westzeedijk 341, T 010-4400301, open di-za<br />

10-17, zo 11-17. T/m 21 okt Aanw<strong>in</strong>st.<br />

<strong>Nederland</strong>s Fotomuseum Las Palmas, Wilhelm<strong>in</strong>akade 332, T 010-<br />

2030405, open di-vr 10-17, za/zo 11-17. T/m 28 okt Steenbergen<br />

Stipendium, dé fotografi etalenten van 2012. 15 sept t/m 6 jan<br />

Fotograferen <strong>voor</strong> verander<strong>in</strong>g, Lewis H<strong>in</strong>e.<br />

Onderzeebootloods RDM-straat 1, open t/m 30 sept di-zo 12-18,<br />

Ballads, Sarkis, <strong>in</strong>stallatie.<br />

Zic Zerp Galerie Van Speykstr. 129, T 06-27823456, open wo-za 12-<br />

18 en op afspr. T/m 8 sept Inside out: Bodies, Borders and Territories,<br />

Pim Top (foto’s), Ronald Bal (fi lms), Johan van Dijke (schilderijen).<br />

SCHIEDAM<br />

Stedelijk museum Hoogstraat 112, T 010-2463666, open di-zo<br />

10-17.<br />

Sticht<strong>in</strong>g Kunstwerkt Pand Paulus, Korte Haven 125, open vr-zo<br />

13-17. T/m 9 sept Open ateliers. 16 sept t/m 14 okt Betrekk<strong>in</strong>gen.<br />

21 okt t/m 11 nov Zilvertoon.<br />

ZEIST<br />

Slot Zeist Z<strong>in</strong>zendorfl aan 1, T 030-6921704, open di-vr 11-17, za/zo<br />

13-17. 2 okt t/m 30 dec Evert Thielen.<br />

Zeeland<br />

MIDDELBURG<br />

De Vleeshal Zusterstraat 7, T 0118-652000, open di-zo 13-17. T/m<br />

5 sept Nedko Solakov. 14 sept t/m 28 okt Architecture without<br />

build<strong>in</strong>g, Yona Friedman, Jean-Baptiste Decavèle.<br />

Zeeuws Museum Abdij 3-4, T 0118-653000, open di-zo 11-17.<br />

SCHEVENINGEN<br />

Art on Tour Palaceple<strong>in</strong> 252, open do-zo 13-17.<br />

ZIERIKZEE<br />

Galerie La Ligne Rouge Meelstraat 25, T 0111-413752, open za/<br />

zo 13-17.<br />

Noord-Brabant<br />

DEN BOSCH<br />

Jan van Hoof Galerie Vughterweg 58-60, T 073-6142343, open do-zo<br />

14-18 en op afspr.<br />

Galerie Mark Peet Visser Parade 29, T 073-6125774, open do-zo<br />

12-18 en op afspr.<br />

EINDHOVEN<br />

Van Abbemuseum Bilderdijklaan 10, T 040-2381000, open di-zo 11-<br />

17. T/m 23 sept René Daniëls. T/m 30 sept Roland Schimmel. T/m 7<br />

okt John Baldessari. 8 sept t/m 6 jan Piero Gilardi.<br />

Galerie Willy Schoots Willemstraat 27, T 040-2222592, open wo-vr<br />

11-18, za 11-17.<br />

HEESWIJK-DINTHER<br />

Interart beeldentu<strong>in</strong>&galerie, Gouverneursweg 6c, T 0413-293328,<br />

open mei t/m 14 okt do-zo 13-17. Pépé Gregoire, Jeroen Henneman,<br />

Hans Jouta e.a.<br />

HEEZE<br />

Galerie des Beaux Arts Jan Deckersstraat 45, T 040-2262810, open<br />

wo-za 11-17, zo 13-17. 9 sept t/m 4 okt Maartje Frenken, Gerard<br />

Engels.<br />

HEUSDEN<br />

Galerie Lilja Zakirova Engstraat 5, T 0416-661830, open do-zo 13-17<br />

en na afspr.<br />

LITHOIJEN<br />

Sous-Terre Batterijstraat 23a, T 0412-482159, open za/zo 13-17 en<br />

op afspr.<br />

OSS<br />

Museum Jan Cunen Molenstraat 65, T 0412-629328, open di-zo<br />

12.30-16.30. T/m 21 okt Maartje Folker<strong>in</strong>ga. T/m 31 dec 2013 Pizzeria<br />

Vasari, Gijs Friel<strong>in</strong>g.<br />

RUCPHEN<br />

Galerie Dom’Arte Langendijksestraat 3, T 0165-563415, open do/vr<br />

11-17, za/zo 14-17 en op afspr.<br />

TILBURG<br />

Studio van Dusseldorp Wilhelm<strong>in</strong>apark 110, T 013-5420468, open<br />

do-zo 13-17 en op afspr.<br />

De Pont Wilhelm<strong>in</strong>apark 1, T 013-5438300, open di-zo 11-17, 3e<br />

do vd mnd 17-20. T/m 28 okt Innocence is precisely: never to avoid<br />

worst, Philippe Vandenberg & Berl<strong>in</strong>de De Bruyckere.<br />

VALKENSWAARD<br />

De Kunstkeuken galerie & <strong>kunst</strong>uitleen, T 040-2016814, open<br />

wo/do 10.30-18, vr 10.30-21, za 10.30-17, zo 12-17. Erl<strong>in</strong>de Ufkes<br />

Stephanus, Heyboer e.a.<br />

Limburg<br />

HEERLEN<br />

Kuepers Art Kloosterweg 1, T 06-55522101, open wo-vr 13-18, za<br />

13-17. 27 sept t/m 8 nov Underneath my sk<strong>in</strong>, Arlaque de Clerque &<br />

Raquel Rodrigo Iglesias.<br />

Schunck* Glaspaleis, Bongerd 18, T 045-5772200. T/m 30 dec Wir<br />

s<strong>in</strong>d so fröhlich, Ton Slits, <strong>in</strong>stallaties.<br />

HORST<br />

Galerie Judy Straten Schoolstraat 7, T 077-3661910, open wo-vr<br />

10-17, za/zo 13-17. 2 sept t/m 7 okt Nature, Marianne Lammersen,<br />

Jacomijn vd Donk e.a.<br />

MAASTRICHT<br />

Gallery Bell’Arte Jekerweg 51, T 043-3211702, open di-za 11-17, zo<br />

14-17 en op afspr. 2 sept t/m Invisible Trails, Arvid & Elbe Stevens,<br />

foto’s.<br />

Bonnefantenmuseum Avenue Céramique 250, open di-zo 11-17.<br />

Huub Hannen galerie Boschstraat 50, T 043-3255552, open do-zo<br />

13-17 en op afspr.<br />

VENLO<br />

Museum Van Bommel Van Dam Deken Van Oppens<strong>in</strong>gel 6, T 077-<br />

3513457, open di-zo 11-17. T/m 23 sept Focus op Venlo. T/m 7 okt<br />

Margriet Smulders. 2 sept The Other Horizon, Rob Moonen, foto’s.<br />

Mapp<strong>in</strong>g the landscape.<br />

Duitsland<br />

BERSENBRÜCK<br />

Museum des Landkreises Osnabrück Stiftshof 4, T +49-5439-441,<br />

open di-vr 9-12, 14-17, za/zo 14-17.<br />

BORKEN<br />

Stadtmuseum Marktpassage 6, T 0049-2861-939242, open di-za<br />

15-18, zo 10.30-17.30.<br />

BREMEN<br />

Kunsthalle Bremen Am Wall 207, T 0421-329080, open di 10-21, zo<br />

10-17. 5 sept t/m 25 nov Wolfgang Wagner-Kutschker. 20 okt t/m 17<br />

feb Gegen den Strich, Friedensreich Hundertwasser.<br />

Paula Modersohn-Becker Museum Böttcherstrasse 6-10, T 0421-<br />

3365077, open di-zo 11-18. T/m 28 okt Worpsweder Lichtbilder: die<br />

Künstlerkolonie <strong>in</strong> frühen Fotografi en.<br />

COESFELD<br />

Glasmuseum Alter Hof Herd<strong>in</strong>g Letter Berg 38, T +49-2546-930511,<br />

open wo, za 14-17, zo 11-17.<br />

DUISBURG<br />

Museum DKM Güntherstrasse 13-15, T +49-203-9355547-0, open<br />

vr-ma 12-18 en op afspr. T/m 1 okt Christiane Möbus, Timm Ulrichs.<br />

T/m 26 nov Norbert Frensch, schilderijen. 7 sept t/m 26 nov Christián<br />

Sal<strong>in</strong>eros, landschappen. T/m 28 jan <strong>kunst</strong> uit Gandhara en <strong>kunst</strong> uit<br />

Egypte. Bl<strong>in</strong>ky Palermo, grafi ek.<br />

Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum Düsseldorfer Straße 51, T<br />

+49-2032833138, open di-za 11–17, zo 10–18. 14 sept t/m 14 okt<br />

Night Zoo, Afnes Brigida Giannone.<br />

DÜSSELDORF<br />

Museum Kunstpalast Ehrenhof 4-5, T +49-211-8990200, open. 8<br />

sept t/m 6 jan Das rätselhafte Weib, Max Kl<strong>in</strong>ger. 23 sept t/m 13 jan<br />

Andreas Gursky, foto’s.<br />

EMDEN<br />

Kunsthalle Emden H<strong>in</strong>ter dem Rahmen 13, T 0049-4921975050,<br />

open di 10-20, wo-vr 10-17, za/zo, feestd 11-18. T/m 9 sept Herbert<br />

Brandl. 15 sept t/m 20 jan Künstlerk<strong>in</strong>der, Von Runge bis Richter, von<br />

Dix bis Picasso. Neuland! Nolde, Gaugu<strong>in</strong> und andere Entdecker.<br />

GROSSEFEHN<br />

Galerie Ulbargen Güldnerstrasse 2, T +49-4943407359, open vr-zo<br />

11-18. 16 sept t/m 13 okt Drents Schildersgenootschap.<br />

HAMBURG<br />

Kunsthalle Glockengiesserwall, open di-zo 10-18, do 10-21. T/m 23<br />

sept Lost places, foto’s. T/m feb Kunst uit jaren 50.<br />

KEULEN<br />

Museum Ludwig T +49-221-22127519. T/m 30 sept The Sixties,<br />

Claes Oldenburg. 22 sept t/m 6 jan Co-mix, Art Spiegelman. 27 okt<br />

t/m 3 feb A bigger picture, David Hockney.<br />

LINGEN<br />

Kunstvere<strong>in</strong> L<strong>in</strong>gen Kunsthalle Kaiserstrasse, T 0049-591-59995,<br />

open di-vr 10-17, do 10-20, za/zo 11-17. 15 sept t/m 4 nov Kim<br />

Nekarda, L<strong>in</strong>gener Kunstpreis 2012.<br />

OLDENBURG<br />

Horst Janssen Museum Am Stadtmuseum 4-8, open di-zo 10-18.<br />

Landesmuseum Schlossplatz 1/Damm 1, T 0049-441-2207306, open<br />

di-vr 9-17, do 9-20, za/zo 10-17.<br />

Edith-Ruß-Haus für Medien<strong>kunst</strong> Kathar<strong>in</strong>enstraße 23, T +49(0)-441<br />

235 31 94, open di-vr 14-17, za/zo 11-17.<br />

WILHELMSHAVEN<br />

Kunsthalle Wilhelmshaven Adalbertstrasse 28, T 0049-442141448,<br />

open di 14-20, wo-zo 11-17. 100 Meisterwerke – <strong>in</strong>szenierte Malerei<br />

im Raum.<br />

WITTMUND<br />

Funnix beeldentu<strong>in</strong>, Funnix 2, T 04467-481, open t/m 2 sept do, za<br />

14-18, zo 13-18. Herbert Nouwens, John Deckers, Auke Wassenaar<br />

e.a.<br />

expositiegegevens en persberichten <strong>voor</strong> de KunstKrant van november/december<br />

uiterlijk 10 oktober naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-<strong>Nederland</strong>,<br />

Postbus 494, 9700 AL Gron<strong>in</strong>gen, of e-mail naar <strong>kunst</strong>krant@live.nl<br />

België<br />

ANTWERPEN<br />

Art Forum Nassaustraat 15, T +32-3-2342160, open wo-vr 10-17.<br />

Extra City Kunsthal Tulpstraat 79, T +32-3-6771655, open wo-zo<br />

14-19, do 14-20.<br />

MuHKa Leuvenstraat 32, T +32-3-2609999, open di-zo 11-18, do<br />

11-21. T/m 18 nov Jimmie Durham, retrospectieve. T/m 20 dec Extra<br />

Muros: Meesterwerken <strong>in</strong> het MAS.<br />

Galerie Schoots + Van Duyse Napoleonkaai 15, +32-3-6891314,<br />

open wo-za 12-18.<br />

BRUSSEL<br />

Paleis <strong>voor</strong> de schone <strong>kunst</strong>en Ravenste<strong>in</strong>straat 23, T +32-2-<br />

5078200, open di-zo 10-18, do 10-21. T/m 16 sept Nikon Press<br />

Award. T/m 23 sept Mapp<strong>in</strong> Cyprus.<br />

Toots Theatre Vanderborghtgebouw, Schildknaapstraat 50. T/m 6<br />

jan, wo-zo 10-18.15, Toots90, multimediaspektakel.<br />

Wiels Av. Van Volxemlaan 354, T +32-2-3400050, open wo-zo 11-18.<br />

GENT<br />

S.M.A.K. Citadelpark, T +32-9-2407601, open di-zo 10-18. T/m 11<br />

nov Le Décor et son double, Daniel Buren. Chambers d’Amis.<br />

SINT-LIEVENSE-ESSE (HERZELE)<br />

De Oude Steenbakkerij Kauwstraat 103, open t/m 9 sept za 14-18,<br />

zo 11-18. Arpia 2012 Kunstenfestival, Masashi Echigo, Griet Dobbels,<br />

Johan Opstaele e.a.<br />

KASTERLEE<br />

De Hoge Rielen 7 sept t/m 8 okt, 15e Pan American Puppetry Arts<br />

Institute, Dragon Dance Theatre.<br />

LEUVEN<br />

Museum Leuven Leopold Vanderkelenstraat 28, T +32-16-272929,<br />

open ma-zo 11-18, do 11-22. T/m 14 okt Colors, Sol LeWitt.<br />

KunstKrant<br />

<strong>Informatiekrant</strong> <strong>voor</strong> <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> <strong>Nederland</strong><br />

www.<strong>kunst</strong>krant.com<br />

Uitgave, vormgev<strong>in</strong>g & opmaak<br />

Connect Pr<strong>in</strong>tmedia, ISSN 1389-8462<br />

Industrieweg 4, 9781 AC Bedum/Postbus 7, 9780 AA Bedum<br />

E-mail: <strong>kunst</strong>krant@pr<strong>in</strong>tmedia.nl, telefoon: 050-3013636,<br />

fax: 050-3012732<br />

Abonnementen<br />

Aanmeld<strong>in</strong>gen, adreswijzig<strong>in</strong>gen en andere mutaties graag<br />

doorgeven via bovenstaand (e-mail)adres<br />

Opzeggen van een los abonnement kan schriftelijk of via de<br />

e-mail worden gedaan, <strong>voor</strong> 1 december<br />

Abonnementsgeld bedraagt € 18,- per kalenderjaar<br />

Uitgiftepunten<br />

Aanmeld<strong>in</strong>gen, adreswijzig<strong>in</strong>gen en andere mutaties graag<br />

doorgeven via bovenstaand (e-mail)adres<br />

Redactie<br />

Hoofdredacteur: Illand Pietersma, Postbus 494, 9700 AL<br />

Gron<strong>in</strong>gen<br />

E-mail: <strong>kunst</strong>krant@live.nl, telefoon: 06-18535018<br />

Aan dit nummer werkten mee: Wim van der Beek, Eric Bos,<br />

Arnout Hagen en Gerard Berends<br />

Advertentiewerv<strong>in</strong>g<br />

Eddy van den Berg, T: 038-4220364/06-53170662<br />

E-mail: eddyberg@euronet.nl<br />

Advertenties<br />

Aanleveren van advertenties bij <strong>voor</strong>keur als pdf- of<br />

jpgbestand via de e-mail: <strong>kunst</strong>krant@pr<strong>in</strong>tmedia.nl<br />

Deadl<strong>in</strong>es<br />

Het aanleveren van zowel kopij als advertenties kan tot<br />

uiterlijk de 10e van de maand <strong>voor</strong> verschijn<strong>in</strong>g<br />

Verschijn<strong>in</strong>g<br />

6 keer per jaar: januari/februari, maart/april, mei/juni, juli/<br />

augustus, september/oktober, november/december<br />

Verspreid<strong>in</strong>g<br />

Gratis verspreid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> heel <strong>Nederland</strong> via galeries, musea,<br />

VVV-kantoren, openbare bibliotheken, culturele centra<br />

(theaters etc.), <strong>in</strong>stituten, opleid<strong>in</strong>gen, boekhandels en hotels.<br />

www.<strong>kunst</strong>krant.com<br />

Mail en w<strong>in</strong> een gratis boek<br />

van Jan Adam Zandleven<br />

De tentoonstell<strong>in</strong>g van Jan Adam Zandleven (1868-1923)<br />

<strong>in</strong> Museum Flehite <strong>in</strong> Amersfoort was afgelopen zomer<br />

een groot succes. In de vorige KunstKrant besteedde Wim<br />

van der Beek ruime aandacht aan de ‘Kle<strong>in</strong>e Meester’ van<br />

de Veluwe. U kunt het artikel nalezen <strong>in</strong> het archief op<br />

www.<strong>kunst</strong>krant.com<br />

In een speciale speciale actie actie stelt<br />

Museum Museum Flehite <strong>in</strong> <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g<br />

met de<br />

KunstKrant nu 30 exemexemplarenplaren beschikbaar van van<br />

de <strong>in</strong>formatieve en rijk<br />

geïllustreerde catalogus<br />

(waarde € 14,90) <strong>voor</strong><br />

de eerste dertig personen<br />

die reageren.<br />

Maak kans op een gratis<br />

exemplaar van Jan<br />

Adam Zandleven 1868-<br />

1923 (uitg. Scriptum Art) door een mail<br />

te sturen naar:<br />

<strong>in</strong>fo@<strong>kunst</strong>krant.com o.v.v. Zandleven.<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 37


pag<strong>in</strong>a 38 <strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012


25 - 28 OKTOBER 2012<br />

WESTERGASFABRIEK<br />

AMSTERDAM<br />

HEDENDAAGSE KUNST<br />

VAN 100 TOT 5000 EURO<br />

affordableartfair.nl<br />

#aafamsterdam #liv<strong>in</strong>gwithart<br />

AA_fullcolourC.eps<br />

ABN AMRO full-colour for coated paper<br />

Width shield: 20 mm<br />

Overlap: 0,05 mm<br />

<strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012 pag<strong>in</strong>a 39


pag<strong>in</strong>a 40 <strong>kunst</strong>krant september/oktober 2012<br />

Open Art Fair<br />

v<strong>in</strong>dt plaats van<br />

d<strong>in</strong>sdag 11 t/m zat. 15 september <strong>in</strong> Hal 10<br />

van de Jaarbeurs <strong>in</strong> Utrecht en sluit aan bij de 50PlusBeurs.<br />

In pr<strong>in</strong>cipe kan elke bezoeker van de Open Art Fair met dezelfde<br />

kaart ook de 50PlusBeurs bezoeken. Zie ook: www.openartfair.nl<br />

Yt Os<strong>in</strong>ga, Takje met aalbesjes <strong>in</strong> glas<br />

Schilderijen van:<br />

Willie Berkers<br />

Janhendrik Dolsma<br />

Flip Gaasendam<br />

Ellen Geerts<br />

Henk Helmantel<br />

Piet van de Hoef<br />

Pieter Knorr<br />

Re<strong>in</strong>out Krajenbr<strong>in</strong>k<br />

Tjeerd Landman<br />

Jan van Loon<br />

Yt Os<strong>in</strong>ga<br />

Pieter Pander<br />

Grietje Postma<br />

Margot Homan, Ikaros, Brons<br />

Hoogte 70 cm<br />

Gbij juwelier De Slag, Selmien West 2 <strong>in</strong> Olterterp<br />

alerie Lauswolt ---------------------------------------------------------------<br />

Herfst-expositie 2012<br />

Aangesloten bij Nat.<br />

Kunstkoop Regel<strong>in</strong>g<br />

U kunt gratis kaarten<br />

bij ons bestellen<br />

Tjeerd Landman, Voorjaar<br />

60 x 40 cm, olieverf op l<strong>in</strong>nen<br />

U bent welkom bij de feestelijke open<strong>in</strong>g op 23 sept. vanaf 16.00 uur.<br />

Tijdens de open<strong>in</strong>g live-muziek. Voorbezichtig<strong>in</strong>g op vrijdag 21 en<br />

zaterdag 22 sept. De expositie loopt t/m zondag 18 november<br />

NGA<br />

Lid van de Ned.<br />

Galerie Associatie<br />

Henk Helmantel Matthijs Röl<strong>in</strong>g<br />

Heeft u een schilderij van één van deze <strong>kunst</strong>enaars<br />

en u wilt het verkopen? Neem dan kontakt op<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: d<strong>in</strong>sdag t/m zaterdag 10.00 - 12.00 uur en 13.30 - 17.00 uur<br />

zondag 13.30 - 17.00 uur. Tel. 0512 - 30 16 95 www.galerielauswolt.com<br />

olieverf op fijnl<strong>in</strong>nen, 25 x 40 cm<br />

Sytse S<strong>in</strong>gelsma<br />

Peter Smit<br />

Ruud Verkerk<br />

Gerrie Wachtmeester<br />

Gerard van de Weerd<br />

e.a.<br />

Beelden van:<br />

Margriet Barends<br />

Anita Franken<br />

Evert den Hartog<br />

Margot Homan<br />

Andrijana Mart<strong>in</strong>ovic<br />

e.a.<br />

Stel uw tomtom <strong>in</strong> op: Olterterp, Aldhof 9, schu<strong>in</strong> tegenover nummer 9 v<strong>in</strong>dt u onze galerie

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!