tentoonstelling - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

tentoonstelling - Stad Oudenaarde

JOZEF RAEPSAET,

EN KASSELRIJ”.

vijand van de republiek in de gaten gehouden.

Vrij snel kwam hij dan ook opnieuw

een tijdje in de gevangenis terecht.

Met de machtsovername door Bonaparte

veranderde de houding van Jan Jozef

Raepsaet tegenover het Franse regime. In

1802 werd hij benoemd tot lid van de algemene

raad van het Scheldedepartement

(de voorloper van de huidige provincie

Oost-Vlaanderen). Hij werd er door zijn

collega’s tot voorzitter verkozen. In 1803

werd hij lid van het “Corps Législatif”.

In 1809 werd Jan Jozef Raepsaet

gemeenteraadslid in Oudenaarde. Vanaf

dan lijkt hij een “Realpolitiker” geworden

en niet langer iemand die op de barricaden

strijdt voor zijn ideale

staatsvorm. Hij ging zich vanaf 3

dan ook meer en meer toeleggen

op de geschiedschrijving.

Zijn historisch werk lag in de lijn

van zijn vroegere politieke pamfletten:

als verdediger van oude

voorrechten haalde hij zijn argumenten

uit het verleden.

Na 1815 kwam Jan Jozef

Raepsaet opnieuw in actie voor

het herstel van het Ancien

Régime van vóór 1794. Zijn positie

was daarmee zelfs binnen het

conservatieve kamp zeer

extreem. Zijn ideeën waren achterhaald

door de tijdsomstandigheden.

Bij de aanvang van de

Nederlandse regering van

Willem I maakte hij wel nog deel

uit van de denktank die een nieuwe

grondwet tot stand bracht.

Had zijn invloed nationaal nog weinig

slagkracht, dan bleef Raepsaet op lokaal

vlak wel over aanzienlijke invloed beschikken.

In 1824 was hij voorzitter van de

Oudenaardse Commissie “ter bewaring

van gedenkstukken van kunst en geschiedenis”.

In die hoedanigheid werkte hij ook

een archiefschema voor het Oudenaardse

stadsarchief uit, dat later ook daadwerkelijk

in praktijk werd gebracht.

Bij de revolutie van 1830 was de rol van

Jan Jozef Raepsaet grotendeels uitgespeeld.

Andere belangrijke Oudenaardse

families herverdeelden toen de macht.

Raepsaet was toen reeds 80 jaar. In 1832

overleed hij.

INFO-MAGAZINE 2007 - SEPTEMBER - 3

HULDEBETOON

Ook 175 jaar na zijn

overlijden blijft Jan Jozef

Raepsaet mensen fascineren

en inspireren. Niet alleen

vanuit wetenschappelijke

historische kringen blijft er

interesse voor deze

opmerkelijke politicus,

ook het familiecomité

Raepsaet-Thienpont, o.l.v.

de heer Philippe De Craene

en de heer Patrick Viaene,

blijft haar roemrijke

voorvader eren.

Op 21 oktober vormt de

volkszaal van het stadhuis

om 10 uur het decor van een

academische zitting waar de

betekenis van Jan Jozef

Raepsaet vanuit diverse

invalshoeken belicht wordt.

4

More magazines by this user
Similar magazines