tentoonstelling - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

tentoonstelling - Stad Oudenaarde

INFO-MAGAZINE 2007 - SEPTEMBER - 5

R DE SCHELDEKOP

DE SCHELDEKOP

De Scheldekop is gelegen op de noordelijke

helft van het schiereiland Pamele, op

een steenworp van het oude stadscentrum.

Vandaag is Pamele de locatie van

de gevangenis, van het justitiegebouw en

van de federale politie. Maar het is vooral

een restgebied, versnipperd door grote en

kleine ruimtelijke fragmenten, met verspreide

woonfuncties, verwaarloosde achterkanten

en binnengebieden, onbenutte

publieke ruimten en doorgangswegen.

Door de rechttrekking van de Schelde in

1971 kreeg de stad een nieuwe tweedeling.

Samen met de nieuwe verbinding

Oudenaarde-Gent, zorgde dit voor economische

aantrekkingskracht in de omgeving

van de stad, maar had dit negatieve

invloed op de stedelijke structuur en cultuur.

Vooral Pamele werd hier het slachtoffer

van. Het stadsdeel raakte geïsoleerd

en onderging een leegloop. Veel handelszaken

staakten hun activiteiten.

De aanpak van de Scheldekop, gekaderd

binnen een strategische visie voor heel

Pamele, staat voor het nieuwe stadsvernieuwingsbeleid

van het stadsbestuur. Na

de aanpak en start van de uitvoering van

het strategische project De Ham, gelegen

aan de overzijde van Pamele, is de

Scheldekop aan de beurt. Het is de ambitie

van het stadsbestuur om Pamele terug

op de kaart van Oudenaarde te zetten en

de ‘rechterhelft’ van het hart van

Oudenaarde opnieuw leven in te blazen.

Dit door de herstructurering en opwaardering

van de strategisch gelegen Scheldekop,

middels de realisatie van een

stadsontwerp, maar ook door de aanpak

van de publieke ruimte en strategische

interventies op schaal van de globale

ruimtelijke structuur van heel Pamele.

Centraal in het concept staat het herstellen

en opwaarderen van de verbindingen

met het stadscentrum en de omliggende

stadsdelen.

More magazines by this user
Similar magazines