5766/1/03 REV 1 COR 3 HD/aa DG E I RAAD VAN DE EUROPESE ...

montesquieu.instituut.nl

5766/1/03 REV 1 COR 3 HD/aa DG E I RAAD VAN DE EUROPESE ...

RAAD VAN

DE EUROPESE UNIE

Interinstitutioneel dossier:

2002/0287 (ACC)

Brussel, 31 oktober 2003

(OR. en)

5766/1/03

REV 1 COR 3

PECOS 9

AGRIORG 8

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN: CORRIGENDUM

Betreft: Besluit van de Raad inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de

handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand

wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds,

en de Republiek Litouwen, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen

over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies

De bladzijden P/CE/LT/Bijlage B(b)/nl 1 tot en met P/CE/LT/Bijlage B(b)/nl 8 worden vervangen

door bijgaande bladzijden.

5766/1/03 REV 1 COR 3 HD/aa

DG E I NL


P/CE/LT/Bijlage B(b)/nl 1

BIJLAGE B (b)

Voor invoer van de volgende producten van oorsprong uit de Gemeenschap in Litouwen

GN-code Omschrijving (1)

0102.90.05.0-

0102.90.79.0,

0103.91.10.0,

0103.92.11.0,

0103.92.19.0,

01.05

02.01,

02.02,

0210.20.10.0 -

0210.20.90.0,

gelden onderstaande concessies

Levende runderen (andere dan fokdieren van zuiver ras), andere

Levende varkens (andere dan fokdieren van zuiver ras), andere

Levend pluimvee, hanen en kippen

Vlees van runderen, vers of gekoeld

Vlees van runderen, bevroren

Vlees van runderen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

0210.99.51.0, Longhaasjes en omlopen van runderen

0210.99.90.0, Eetbaar meel en poeder, van vlees of van slachtafvallen

1602.50.10.0 -

1602.50.80.0

ex 02.03

Andere bereidingen of conserven van vlees of van

slachtafvallen van runderen

Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren, met uitzondering

van die welke zijn bedoeld in bijlage B(a)

Geldend

recht

(%)

16

vrij

vrij

JAARLIJK-

SE

HOEVEEL-

HEID

van 1.7.2002

tot en met

30.6.2003

(in ton)

onbeperkt

2000

1 800

JAARLIJK-

SE

TOENAME

vanaf

1.7.2003

(in ton)

200

150

Specifieke

bepalingen

(2)

(2)


GN-code Omschrijving (1)

P/CE/LT/Bijlage B(b)/nl 2

Geldend

recht

(%)

JAARLIJK-

SE

HOEVEEL-

HEID

van 1.7.2002

tot en met

30.6.2003

(in ton)

0104.10.30.0 Levende schapen, lammeren (tot de leeftijd van één jaar) vrij onbeperkt

0104.10.80.0 Levende schapen, andere

0104.20.90.0 Levende geiten, andere

02.04

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren

0210.99.21.0 Vlees van schapen en van geiten, met been, geschikt voor de

menselijke consumptie

0210.99.29.0 Vlees van schapen en van geiten, zonder been, geschikt voor

de menselijke consumptie

0210.99.60.0 Eetbare slachtafvallen van schapen en van geiten

ex 02.07

0209.00

0210.11.11.0 t/m

0210.19.90.0

0210.99.41.0 t/m

0210.99.49.0

Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post

01.05), vers, gekoeld of bevroren, met uitzondering van die welke

zijn bedoeld in bijlage B(a)

Spek (ander dan doorregen spek), alsmede varkensvet en vet van

gevogelte, niet gesmolten, vers, gekoeld, bevroren, gezouten,

gepekeld, gedroogd of gerookt

Vlees van varkens en eetbare slachtafvallen van vlees, gezouten,

gepekeld, gedroogd of gerookt; eetbaar meel en poeder van

varkensvlees of van slachtafvallen

04.01 Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere

ex 04.02

0402.10.11.0 t/m

0402.21.99.0

0402.29.15.0 t/m

0402.99.99.0

zoetstoffen

Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere

zoetstoffen

vrij

vrij

9000

1000

25 onbeperkt

JAARLIJK-

SE

TOENAME

vanaf

1.7.2003

(in ton)

750

100

Specifieke

bepalingen

(2)

vrij 3000 300 (2)

vrij

4000

400

(2)


GN-code Omschrijving (1)

0403.10.11.0 t/m

0403.10.39.0

0403.90.11.0 t/m

0403.90.69.0

04.04

ex 04.05 met

uitzondering van

0405.20.10.0

0405.20.30.0

0405.20.10.0

0405.20.30.0

04.06

0407.00.30.0

0408.91.80.0

ex 06.03

0603.10.10

0603.10.80

Yoghurt, niet gearomatiseerd, noch met toegevoegde vruchten of

cacao

Karnemelk, gestremde melk en room, kefir en andere gegiste of

aan-gezuurde melk en room, niet gearomatiseerd, noch met

toegevoegde vruchten of cacao

Wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere

zoetstoffen; producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van

melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen,

elders genoemd noch elders onder begrepen

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen

Zuivelpasta's

Kaas en wrongel

Vogeleieren, in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt:

- Van pluimvee, andere (1000 p/st)

Hele eieren, gedroogd

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor

bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt,

geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd, met

uitzondering van GN-code 0603.10.20, 0603.10.30, 0603.10.40,

0603.10.50.0, 0603.90.00.0

Rozen, vers

Afgesneden bloemen, vers, andere

P/CE/LT/Bijlage B(b)/nl 3

Geldend

recht

(%)

vrij

vrij

vrij

50

vrij

vrij

vrij

vrij

vrij

JAARLIJK-

SE

HOEVEEL-

HEID

van 1.7.2002

tot en met

30.6.2003

(in ton)

500

2000

500

onbeperkt

7200

1 320

95

190

170

JAARLIJK-

SE

TOENAME

vanaf

1.7.2003

(in ton)

50

200

50

600

120

10

20

20

Specifieke

bepalingen

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)


GN-code Omschrijving (1)

ex 0701.90

ex 0702.00.00

0702.00.00.1 t/m

0702.00.00.3,

0702.00.00.7,

0702.00.00.8

ex 0702.00.00

0702.00.00.4 t/m

0702.00.00.6

0707.00.05

0707.00.05.2 t/m

0707.00.05.5

0707.00.05.6,

0707.00.05.7,

0707.00.05.1

ex 0808.10

0808.10.20.4

0808.10.50.4

0808.10.90.4

0808.10.20.1

0808.10.50.1

0808.10.90.1

Aardappelen, vers of gekoeld, andere, met uitzondering van GN-

code 0701.90.10.0

Tomaten, vers of gekoeld:

- Van 1 november tot en met 14 mei

Tomaten, vers of gekoeld:

- Van 15 mei tot en met 31 oktober

Komkommers, vers of gekoeld

-- Van 1 maart tot en met 31 oktober

-- Van 1 november tot en met eind februari

Appelen, met uitzondering van GN-code 0808.10.10.0,

0808.10.20.2, 0808.10.20.3, 0808.10.50.2, 0808.10.50.3,

0808.10.90.2, 0808.10.90.3

- van 1 augustus tot en met 31 december

- van 1 januari tot en met 31 maart

P/CE/LT/Bijlage B(b)/nl 4

Geldend

recht

(%)

16

vrij

vrij

vrij

vrij

vrij

JAARLIJK-

SE

HOEVEEL-

HEID

van 1.7.2002

tot en met

30.6.2003

(in ton)

onbeperkt

onbeperkt

800

300

onbeperkt

2760

JAARLIJK-

SE

TOENAME

vanaf

1.7.2003

(in ton)

80

30

230

Specifieke

bepalingen

(2)

(2)

(2)


GN-code Omschrijving (1)

0808.20.10.0

1001.90.91.0

1001.90.99.0

1101.00

1002.00.00.0

1003.00

1004.00.00

ex 11.03

1103.11.10.0

1103.11.90.0

1103.13.10.0

1103.13.90.0

1103.19.10.0

1103.19.40.0

1103.19.50.0

1103.19.90

1103.20.10.0

1103.20.20.0

1103.20.30.0

1103.20.40.0

1103.20.50.0

1103.20.60.0

1103.20.90

1103.19.30.0

Persperen, los verladen, van 1 augustus tot en met 31 december

Tarwe en mengkoren, andere

Meel van tarwe of van mengkoren

Rogge

Gerst

Haver

Producten van de meelindustrie, met uitzondering van GN-code

1103.19.30.0

Gries van granen, griesmeel van gerst

P/CE/LT/Bijlage B(b)/nl 5

Geldend

recht

(%)

10

vrij

vrij

20

vrij

vrij

45

JAARLIJK-

SE

HOEVEEL-

HEID

van 1.7.2002

tot en met

30.6.2003

(in ton)

onbeperkt

25000

6000

onbeperkt

2000

onbeperkt

onbeperkt

JAARLIJK-

SE

TOENAME

vanaf

1.7.2003

(in ton)

2500

600

200

Specifieke

bepalingen

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)


11.04

1107.10

GN-code Omschrijving (1)

1108.13.00.0

1501.00.19.0

1601.00

1602.41.10.0,

1602.42.10.0,

1602.49.11.0 t/m

1602.49.15.0,

1602.49.30.0,

1602.49.50.0

1602.32 t/m

1602.39

1602.90.51.0 t/m

1602.90.69.0

Op andere wijze bewerkte granen

Mout, niet gebrand

Aardappelzetmeel

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen), ander

en vet van gevogelte

Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed

Andere bereidingen en conserven van vlees, van slachtafvallen of

van bloed, van varkens

Andere bereidingen en conserven van vlees, van slachtafvallen of

van bloed, van hanen of van kippen, of van andere

Andere bereidingen en conserven van vlees, van slachtafvallen of

van bloed

P/CE/LT/Bijlage B(b)/nl 6

Geldend

recht

(%)

20

vrij

45

3

vrij

vrij

36

JAARLIJK-

SE

HOEVEEL-

HEID

van 1.7.2002

tot en met

30.6.2003

(in ton)

onbeperkt

15000

onbeperkt

onbeperkt

360

240

onbeperkt

JAARLIJK-

SE

TOENAME

vanaf

1.7.2003

(in ton)

1500

30

20

Specifieke

bepalingen

(2)

(2)

(2)


GN-code Omschrijving (1)

1701.11 t/m

1701.12

1701.91.00.0

1701.99

ex 17.02

1702.30

1702.40

1702.90.30.0 t/m

1702.90.99.0

2001.90.93.0

2001.90.96.1

Ruwe suiker, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde

kleurstoffen

Suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

Suiker, andere

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en

fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm;

suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde

kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd;

karamel

Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of

verduurzaamd in azijn of azijnzuur:

- Uien

- Tomaten, rode bieten (met uitzondering van kroten (Beta vulgaris

var. conditiva)), kool (met uitzondering van rode kool), groene

erwten

P/CE/LT/Bijlage B(b)/nl 7

Geldend

recht

(%)

35, doch

minimaal

$ 340/t

70, doch

minimaal

$ 440/t

70, doch

minimaal

$ 420/t

36

vrij

JAARLIJK-

SE

HOEVEEL-

HEID

van 1.7.2002

tot en met

30.6.2003

(in ton)

onbeperkt

onbeperkt

onbeperkt

onbeperkt

100

JAARLIJK-

SE

TOENAME

vanaf

1.7.2003

(in ton)

10

Specifieke

bepalingen

20.02 Bereidingen of conserven van tomaten vrij onbeperkt (2)

ex 20.07

2007.99.39.1

Jam, vruchtengelei, vruchtenmoes en vruchtenpasta, met

uitzondering van GN-code 2007.99.39.1

Marmelade, moes en pasta van appelen, met toegevoegde suiker

vrij

35

onbeperkt

onbeperkt


GN-code Omschrijving (1)

2009.79.11.0

2009.79.91.0

2106.90.55.0

22.04

2206.00

2209.00

Appelsap

Glucosestroop en maltodextrinestroop

Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd

daaronder begrepen; druivenmost

Andere gegiste dranken; mengsels van gegiste dranken en

mengsels van gegiste dranken met alcoholvrije dranken, elders

genoemd, noch elders onder begrepen

Tafelazijn, natuurlijke of verkregen uit azijnzuur

P/CE/LT/Bijlage B(b)/nl 8

Geldend

recht

(%)

35

5

vrij

15

3

JAARLIJK-

SE

HOEVEEL-

HEID

van 1.7.2002

tot en met

30.6.2003

(in ton)

onbeperkt

onbeperkt

onbeperkt

onbeperkt

onbeperkt

JAARLIJK-

SE

TOENAME

vanaf

1.7.2003

(in ton)

Specifieke

bepalingen

(1) Ongeacht de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de omschrijving

van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te hebben, aangezien in het kader van deze

bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Voor ex GN-codes geschiedt dit op basis van de

GN-code en de betrokken omschrijving, gezamenlijk beschouwd.

(2) Deze concessie is uitsluitend van toepassing op producten die niet in aanmerking komen voor enige

vorm van exportsubsidie.

____________________

More magazines by this user
Similar magazines