5766/1/03 REV 1 COR 3 HD/aa DG E I RAAD VAN DE EUROPESE ...

montesquieu.instituut.nl

5766/1/03 REV 1 COR 3 HD/aa DG E I RAAD VAN DE EUROPESE ...

GN-code Omschrijving (1)

P/CE/LT/Bijlage B(b)/nl 2

Geldend

recht

(%)

JAARLIJK-

SE

HOEVEEL-

HEID

van 1.7.2002

tot en met

30.6.2003

(in ton)

0104.10.30.0 Levende schapen, lammeren (tot de leeftijd van één jaar) vrij onbeperkt

0104.10.80.0 Levende schapen, andere

0104.20.90.0 Levende geiten, andere

02.04

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren

0210.99.21.0 Vlees van schapen en van geiten, met been, geschikt voor de

menselijke consumptie

0210.99.29.0 Vlees van schapen en van geiten, zonder been, geschikt voor

de menselijke consumptie

0210.99.60.0 Eetbare slachtafvallen van schapen en van geiten

ex 02.07

0209.00

0210.11.11.0 t/m

0210.19.90.0

0210.99.41.0 t/m

0210.99.49.0

Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post

01.05), vers, gekoeld of bevroren, met uitzondering van die welke

zijn bedoeld in bijlage B(a)

Spek (ander dan doorregen spek), alsmede varkensvet en vet van

gevogelte, niet gesmolten, vers, gekoeld, bevroren, gezouten,

gepekeld, gedroogd of gerookt

Vlees van varkens en eetbare slachtafvallen van vlees, gezouten,

gepekeld, gedroogd of gerookt; eetbaar meel en poeder van

varkensvlees of van slachtafvallen

04.01 Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere

ex 04.02

0402.10.11.0 t/m

0402.21.99.0

0402.29.15.0 t/m

0402.99.99.0

zoetstoffen

Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere

zoetstoffen

vrij

vrij

9000

1000

25 onbeperkt

JAARLIJK-

SE

TOENAME

vanaf

1.7.2003

(in ton)

750

100

Specifieke

bepalingen

(2)

vrij 3000 300 (2)

vrij

4000

400

(2)

More magazines by this user
Similar magazines