ICT Spirit

mvm.producties.nl

ICT Spirit

OOST-GELDERLAND REGIONAAL ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 6 | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

Column

Faillissementrecht

Thema

Pensioenen en verzekeren

Redactioneel

Achterhoek Authentiek

Anders, de stand van zaken

coverstory

ICT Spirit

Betrokkenheid in de genen

Nationaal

De uitdaging van

Frans van Seumeren

BUSINESS

De uitdaging van

Frans van Seumeren


Archiefbeheer Archiefdiensten Digitaal archief Fysiek archief

VOORWOORD

Vallende sterren

Het was even groot nieuws. Vijfsterren hotels die de vijfde

ster laten vallen om met vier sterren de markt te

tackelen. Want inderdaad, het bedrijfsleven houdt de

hand op de knip en staat niet meer zo gemakkelijk toe

dat medewerkers in vijfsterren hotels inchecken.

De managers van de ‘gedegradeerde’ hotels stellen iedereen

in de pers wel gerust: de luxe kamers blijven nog

steeds even luxueus, de uitstekende service blijft even

uitmuntend. Alleen de portier, die gaat eruit. Oftewel; je

hebt vijfsterren suites, met vijfsterren service, in een nu

offi cieel viersterren hotel.

De Achterhoek heeft haar eigen, positieve manier om de

crisis te lijf te gaan. Met het Aanvalsplan Achterhoek Authentiek Anders proberen gemeenten en bedrijfsleven

schouder aan schouder elkaar door deze zware tijd heen te slepen. En met succes, zo mocht de redactie

vernemen van één van de deelnemers uit het Stormberaad.

Het goede nieuws is dat de crisis aan het eind van deze zomer op zijn hoogtepunt is. Goed? Jazeker, want

dan kan het daarna dus alleen maar beter gaan. De ondernemingen die de recessie hebben overleefd, komen

sterker uit de moeilijke tijden. Maar om (weer) een fl ink deel van de zich herstellende markt in te pikken,

zal naar alle waarschijnlijkheid een felle strijd losbarsten. Dat biedt kansen voor de aanbieders die serieus

met hun vak bezig zijn. Kansen die je kunt pakken door gezamenlijk op nieuwe plaatsen balletjes op te gooien,

of een sterretje te laten vallen.

Vriendelijke groet,

Astrid Enderman

Hoofdredacteur

astrid@vanmunstermedia.nl


Zakenmagazine voor

de regio Oost-Gelderland

www.oost-gelderlandbusiness.nl

JAARGANG 6

september 2009, editie 4

REDACTIE ADRES

Postbus 6684, 6503 GD Nijmegen

Kerkenbos 12-26C, 6546 BE Nijmegen

Tel. (024) 373 8505

Fax (024) 373 0933

info@vanmunstermedia.nl

UITGEVER

Michael van Munster

HOOFDREDACTIE

Astrid Enderman

EINDREDACTIE

Ingrid Artz

REDACTIE BIJDRAGEN

Hans Hooft, Walter Nieuwkamp

Toon van Winden, Mirjam Lens,

Egbert van de Coevering, Jan ter Haar,

Aloys Harmsen, Sofi e Fest

VORMGEVING / OPMAAK

Joost Franken, Jan-Willem Bouwman

Lonneke Toonen

FOTOGRAAF COVER

Hans Franz

DRUK

Boumans en Verhagen

ADVERTENTIE- EXPLOITATIE

Van Munster Media B.V.

Simone Brands t: 024-373 8502

ABONNEMENTEN

Abonnementen kunnen op elk gewenst

tijdstip ingaan met en looptijd tot 31

december en worden automatisch verlengd

tenzij de abonnee uiterlijk voor

31 oktober schriftelijk opzegt.

Abonnementsprijs per jaar 39 euro

(incl 2 vermeldingen op

www.oostgelderlandbusiness.nl)

COPYRIGHTS

Het auteursrecht op de in dit tijdschrift

verschenen artikelen wordt door de

uitgever voorbehouden.

BUSINESS NATIONAAL

Landelijk katern van de

regionale zakenmagazines

Postbus 14101, 3508 SE Utrecht

Tel. (030) 251 28 18 ub@wxs.nl

www.business-nationaal.nl

EINDREDACTIE Hans Hajée

REDACTIEMEDEWERKERS

William ten Brink, Arie Craanen,

Jean Geldens, Cees Louwers,

Mart Rienstra, Tony Vos

VORMGEVING

bpMedia + Design

6 Coverstory: ICT Spirit, Betrokkenheid in de genen

8 Toplocaties

9 Business Flitsen

Thema Pensioenen en verzekeren

10 Forum: Zwitsers gevoel of doorwerken na 65?

14 Verzekeren voor het MKB: een stappenplan

17 Pensioen: tips en valkuilen voor de werkgever

18 Zorgeloos dankzij de pensioendesk van de Rabobank

20 Column: Grip op pensioen in eigen beheer

21 Business Flitsen

22 Business Flitsen

23 Businessclub Huntenkring

25 Voor u gelezen

26 Business Flitsen

27 Column: Faillissementrecht

NATIONAAL

I Frans van Seumeren vindt zijn weg in de voetbalwereld

Maatschappelijke betrokkenheid als drijfveer

VI De kaasschaaf voorbij

Innoveer je uit de recessie

X Belang reputatiemanagement breed onderkend

‘Zonder verhaal heb je niets te vertellen’

29 Column: Lunchritten naar huis zijn zakelijke kilometers

30 Schouder aan schouder de crisis te lijf

34 Voor u beantwoord

36 Boschland Accountants & adviseurs: ‘Wij bewaken actief’

37 Column: Legale diefstal

38 Golf: Toch maar eens proberen

40 Golf: Golfen in het Groothertogdom

44 Dirkzwager: Spam aan bedrijven verboden

46 Thema Bedrijfsdiensten: Outsourcen biedt kansen

51 Mailings worden spam

55 Oproep autotestdag

6

Informatie moet op de

juiste plek en het juiste

moment beschikbaar zijn

10

Pensioenadvies: neem de

tijd en de moeite om je

goed te laten adviseren

30

‘De aanval is gedaan, nu

moeten we doorpakken!’

34

De nieuwe rubriek voor en

door ondernemers: Voor u

beantwoord

14

‘It’s a dirty job but

somebody‘s got to do it’

38

Ongevraagde marketing-

berichten worden wo w per 1

oktober gezie gezien gezie

als spam

48

Het outsourcen van

bedrijfsdiensten biedt

fi nanciële kansen


6

COVERSTORY

Betrokkenheid

in de genen

ICT is tegenwoordig een onmisbare schakel voor vrijwel elke onderneming.

Onder het motto Focus on your business neemt ICT

Spirit de zorgen weg bij de opbouw en het beheer van de gewenste

netwerkomgeving en laat ondernemers zo op hun eigen

core business richten. Beheer, beschikbaarheid en betrouwbaarheid

staan voorop bij ICT Spirit. “Data is uniek, daar moet je voor

zorgen alsof het je eigen kind is”, zegt directeur Tom Altena.

Onlangs nog stond ICT Spirit onbedoeld

voor een behoorlijke testcase. Bij een klant

was een fi kse brand uitgebroken, waarbij

een groot gedeelte van de netwerkomgeving

verloren is gegaan. “Op zaterdagmorgen

stonden ze bij wijze van spreken met

een back-up tape voor de deur, met de

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

vraag of wij er nog iets mee konden”, zegt

Altena. “Op zo’n moment willen wij er

echt zijn voor de klant. Dan gaan hier alle

registers open.” Na een lang weekend had

de desbetreffende klant op maandagmorgen

alweer een operationeel IT-netwerk.

Altena knikt tevreden. “Dat zijn momenten

waarop wij ons onderscheiden. Die klant

heeft al genoeg aan zijn hoofd na de brand.

Het is voor ons de uitdaging om de ICTdiensten

van het getroffen bedrijf zo snel

mogelijk weer operationeel te hebben. Dat

streven zit ons in de genen.”

Uitstraling

ICT Spirit is als zelfstandig bedrijf met 40

medewerkers een relatief jonge onderneming,

maar wel eentje met een lange ontstaansgeschiedenis.

De wortels gaan zelfs

terug tot halverwege de jaren tachtig. Het

bedrijf uit Haaksbergen is voortgekomen

uit de ICT services afdeling van Leferink

Offi ce Works. ICT Spirit is op papier nog

steeds een dochteronderneming van Leferink,

maar staat inmiddels sinds 1 januari

2007 op eigen benen. “Het is een duidelijke

keuze geweest om los van Leferink te komen”,

zegt Altena. “Leferink is toch bekend

om de kantoorartikelen, kantoorinrichting

en om de documentsystemen. Wij

merkten dat het moeilijk was om ons specialistische

profi el bij klanten duidelijk te

maken, terwijl we toch een hoop kennis

hebben. Dat probleem is met de verzelfstandiging

en oprichting van ICT Spirit

doorbroken. Daarbij hebben we heel bewust

gekozen voor een nieuwe naam en

een nieuwe uitstraling. Je kunt de nuance

ook wel als volgt zien: Als ik een nieuw

huis laat bouwen, dan koop ik de keuken

bij een keukenspecialist en niet bij de aannemer.

Met die gedachte zaten wij toen, wij

wilden een specialistisch profi el hebben.”

Solide basis

ICT Spirit is specialist in de opbouw en het

beheer van een netwerkomgeving. De

kracht van het bedrijf is dat de focus ligt op

zowel advies en ontwerp als installatie en

onderhoud van ICT-systemen en dat met de

ISO9001 én ISO20000 certifi cering. “Wij

bouwen infrastructuren en onderhouden

die”, verduidelijkt Altena. “Wij bouwen de

solide basis die onder de applicaties zit en

zorgen ervoor dat informatie veilig en beschikbaar

is. Dát is waar IT om draait. Informatie

moet op de juiste plek en op het

juiste moment beschikbaar zijn. Betrouwbaar-heid

en beschikbaarheid van informatie

spelen een enorm belangrijke rol in de

dagelijkse gang van zaken. In feite heeft

elke onderneming daar mee te maken.”

De kern

De leidraad bij het opzetten van een netwerkomgeving

is binnen ICT Spirit samengevat

in de afkorting BIV; wat staat voor Beschikbaarheid,

Integriteit en Vertrouwelijkheid.

Het zijn volgens Altena de kernwoorden

die ICT Spirit wil waarborgen en die

moeten zorgen voor een hogere doelmatigheid,

fl exibiliteit en slagkracht voor de

klant. “We maken daarbij de vertaalslag

naar de wensen van de klant.” Meteen na de

oprichting van ICT Spirit is de ontsluiting

naar de bedrijfsprocessenkant een belangrijke

kerntaak geworden. Het maakt ICT Spirit

completer en heeft het bedrijf bovendien

een voortrekkersrol in het oosten van het

land gegeven. “Eerder waren we hoofdzakelijk

een technische club”, vertelt Altena.

“Maar alleen met techniek kom je er niet. Je

moet de techniek laten aansluiten op het bedrijf,

het moet een geheel zijn. Wij zijn in

staat om van de techniek naar de bedrijfsprocessen

te kijken en vanuit de bedrijfsprocessen

naar de techniek. Daarmee zijn

wij in deze regio uniek.”

Betrokkenheid

De klant hoeft zich alleen maar druk te

maken om zijn onderneming. “Het wegnemen

van de zorgen over de ICT is absoluut

wat wij voor ogen hebben”, benadrukt

Altena. “Onze nieuwe slogan luidt

dan ook; Focus on your business. De

klant moet werken, bezig zijn met zijn eigen

core business. Daarom zeggen wij:

laat ons uw ICT-zorg uit handen nemen.

En anderzijds willen we met deze slogan

onze betrokkenheid uitdragen. Wij richten

ons op de business van de klant. We

willen de essentie van zijn bedrijfsvoering

én zijn problemen leren kennen, dat

hoort bij ons streven om een langjarige

relatie op te bouwen.”

Outsourcing

De trend van de laatste tijd is dat ondernemers

de ICT steeds meer uit handen

geven; grotere klanten zelfs volledig,

kleinere bedrijven brengen hun netwerkomgeving

vaak liever stapsgewijs onder.

ICT is onmisbaar. Je hebt het nodig,

maar het is vanwege de veelomvattendheid

erg lastig om als ondernemer zelf op

de hoogte te blijven. En het wordt alleen

maar complexer”, legt Altena uit. “Bedrijven

neigen er daarom steeds meer

naar om ondersteuning te zoeken voor de

processen die niet tot de kernprocessen

behoren. ICT is daar een goed voorbeeld

van. En ICT leent zich er prima voor om

te outsourcen. Dat hoeft natuurlijk niet

meteen volledig, wij zijn een organisatie

die maatwerk biedt, we luisteren naar de

wensen van de klant.”

Schaalbaarheid

Schaalbaarheid is daarbij belangrijk, volgens

Altena. “Outsourcing hoeft niet te betekenen

dat de complete IT elders ondergebracht

wordt. Het kan in stapjes, te

denken valt aan een model waarbij nog

een deel in eigen huis is en een deel niet

meer. Het is voor de klant waardevol om

goed na te denken over de inrichting, dat

informatie beschikbaar is wanneer zij dat

willen en op de manier zoals zij dat graag

willen. En waarom zou je daarbij niet voor

een specialist kiezen? Data is uniek, daar

moet je voor zorgen alsof het je eigen kind

is. Wij gaan heel ver in die zorg, kijk maar

naar die klant waar een brand op vrijdagavond

woedde en die ’s maandags al weer

up and running was. Zo’n ondernemer wil

je gewoon helpen. Daar zijn wij voor.”

Kijk voor meer informatie op:

www.ictspirit.nl

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009 7


8

TOPLOCATIES

Compleet en goed verzorgd,

ook voor de zakelijke gast

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

Ton en Daniëlle Fox, eigenaars van Fox Horeca

in Vragender, zijn zich hier terdege van

bewust. In hun compleet gerestylde bedrijf

laat Daniëlle Fox zien dat ze klaar zijn voor

de zakelijke markt.

Maatwerk

Met een stijlvolle en trendy ambiance in een

nostalgische boerderij bieden Ton en Daniëlle

Fox tevens een unieke keuken die aan de

behoefte op de zakelijke markt tegemoet

komt. Daniëlle Fox: “Je ziet dat men tegenwoordig

iets anders wil dan de standaard

restaurantmenu’s en zakenborrel in de kantine.

Voor onze zakelijke klant bieden wij dit

Een veelzijdige keus,

voor elke gelegenheid

Partycentrum De Dèèl beschikt over drie gezellige en intieme zalen, een

café, skihut en ruime terrassen. Dit brengt ons in de gelegenheid u een

veelzijdige keuze te bieden. Afhankelijk van uw persoonlijke wensen en

voorkeuren en van de aard van de bijeenkomst is er voor ieder wat wils.

De mogelijkheden van het Partycentrum zijn

gevarieerd. Enkele voorbeelden zijn:

Bedrijven doen steeds vaker een beroep op horeca-gelegenheden.

Een etentje met klanten, een vergadering in een meer informele

sfeer, een teambuilding-sessie of bedrijfsfeest; het gebeurt

allemaal buiten de kantoordeuren. De locatie hiervoor moet aansprekend

zijn, een gewoon restaurant voldoet niet meer.

• Diners, feesten, recepties en zakelijke

evenementen

• Dansavonden, wijnproeverij, workshops,

outdoor activiteiten

• Feestmaaltijden, hapjes- en broodjesbuf-

fetten, brunchen

• Koude en warme buffetten, barbecues,

bittergarnituren

• Maar ook catering op uw eigen locatie

behoort tot de mogelijkheden

Nieuw

Partycentrum De Dèèl runt sinds 1 septem-

bij uitstek. Wij zorgen dat een bijeenkomst,

presentatie, evenement of bedrijfsfeest dat

bij ons geboekt wordt, volledig op maat

wordt geschreven.

Catering op locatie

Maar de zakelijke gast is bij Fox niet gebonden

aan het bedrijf in Vragender. Ook op locatie,

bij de gast thuis of op een door hem

gekozen locatie kunnen ze een perfect evenement

verzorgen. “Een jubileum, afscheid,

opening of presentatie”, vertelt Daniëlle Fox,

“wij kunnen overal voor ingezet worden.”

www.foxhoreca.nl

ber het Dorphuis in Azewijn. Het voormalige

café- en zaalbedrijf is in handen van de

Stichting Dorphuis Azewijn. De familie

Beekman – eigenaar van De Dèèl - zal samen

met Linda van Moerkerk het café en de

bijbehorende zaal gaan runnen. Het verenigingsleven

zal een belangrijke gast worden,

maar ook bedrijven die weer eens de echte

Achterhoekse gezelligheid willen tijdens

hun jaarlijkse personeelsbijeenkomst zijn

welkom in het gemoedelijke horecabedrijf

naast de plaatselijke kerk. Feesten en partijen,

verjaardagen en diners, buffetten en barbecues

zijn ook weer mogelijk. Bel voor de

mogelijkheden naar 0316-531213 voor vakkundig

advies. We hopen u te mogen begroeten

in het landelijke Azewijn.

www.partycentrumdedeel.nl

BUSINESS FLITSEN

NIEUWE

MAKELAAR

TEN HAG GROEP

Jeroen Franken RMT is per 1 juli jl.

als makelaar in dienst getreden bij

ten Hag Makelaars te Doetinchem.

Hij versterkt daarmee het bestaande

team en zal zich met name bezighouden

met de vraag en aanbod van

bedrijfsonroerendgoed in de regio

oost Gelderland. Tevens bemiddelt

hij bij transacties voor zowel de lokale

als de landelijke relaties van de

ten Hag Makelaars groep. Franken

heeft inmiddels tien jaar ervaring

als makelaar in onder andere de regio’s

Deventer, Apeldoorn en de

Achterhoek. Omdat hij altijd al

woonachtig is geweest in de Achterhoek

heeft hij ook een prima regionale

marktkennis. Door de komst

van Franken geeft de ten Hag Groep

een signaal af dat het vertouwen

heeft in de toekomst en kan hiermee

de bestaande en de nieuwe klanten

nog beter van dienst zijn.

HOBBELINK & BUITINK

VERHUIZEN

Hobbelink & Buitink, Notarissen, Mediators en Estate-planners

in Winterswijk, heeft besloten om de

fraaie marechausseekazerne te verlaten. De reden

hiervoor is dat het huidige kantoorpand al geruime

tijd te krap is. Door de nieuwe aandachtgebieden en

NIEUW PAND MAAKT

COMPUDAC UNIEK

Compudac, specialist in IT-dienstverlening,

is verhuisd naar een gloednieuw pand in

Doetinchem. Advies, systeembeheer, installatie

en confi guratie enzovoort; Compudac

blijft doen waar het al ruim twintig jaar goed

in is. Maar de verhuizing biedt ook ruimte

voor een aanvulling in het dienstenpakket.

Bijzonder fl exibele werkplekken en een uitgekiend

datacenter maken het bedrijf tot een

voor de regio unieke IT-partner.

De fl explekken in het Compudackantoor zijn

werkplekken die klanten tijdelijk in gebruik

kunnen nemen, bijvoorbeeld voor tijdelijke

werknemers of projectmatige werkzaamheden.

Na het invoeren van de juiste wachtwoorden

werken de fl explekken exact zoals

binnen het klantbedrijf.

In het datacenter kunnen ondernemingen vervolgens

hun servers onderbrengen. Gewoonweg

vanwege het gemak of om de veiligheid

en continuïteit van hun bedrijfs-IT te waarborgen.

Zoals bij Compudac altijd het geval

is, kiest de klant zelf zijn dienstenpakket.

de hoeveelheid werk die hier uit voortvloeit, doet

zich regelmatig een tekort aan spreekkamers voor.

Aangezien het huidige pand een gemeentelijk monument

is, kan daar niet zomaar een ruimte worden

bijgebouwd. Daarom heeft Hobbelink & Buitink

besloten om te verhuizen naar een pand op het

Beatrixpark. Het pand, gelegen langs de Rondweg,

waar tot voor kort de accountants van Acconavm

• Verhuur van luxe

touringcars

• Dagtochten

TECHNIEKDAG 31

OKTOBER IN AALTEN/

DINXPERLO

De promotiedag voor technische opleidingen en

beroepen, de Techniekdag, zal op zaterdag 31 oktober

voor de 18e maal plaatsvinden. Het evenement

wordt gehouden in de hallen en op het buitenterrein

van Enveloprint BV te Dinxperlo tussen 10.00 en

16.00 uur. Op de Techniekdag Aalten / Dinxperlo,

die gratis te bezoeken is, kunnen jongeren van 8 tot

12 jaar zien en ervaren hoe leuk techniek is. Scholen

en bedrijven presenteren doe-activiteiten, zodat

de bezoekers spelenderwijs kennismaken met techniek.

Jongeren kunnen, onder begeleiding, met diverse

apparaten en instrumenten werken en aan de

slag met timmeren, schilderen, metselen, solderen,

minikraan bedienen en nog veel meer. Ook de scholen

net over de grens in Duitsland zullen benaderd

worden. Verder zal er een basisschoolproject worden

georganiseerd waarmee voor de scholen mooie

prijzen te winnen valt. De Techniekdag moet er

voor zorgen dat jongeren vroegtijdig in aanraking

komen met techniek, om zo het imago van technische

beroepen en opleidingen te verbeteren.

www.techniekdag.nl

waren gehuisvest, is bij uitstek geschikt. Het is goed

bereikbaar en heeft de beschikking over een ruime

parkeergelegenheid. Natuurlijk moet er het één en

ander verbouwd worden om het helemaal aan de eisen

en wensen aan te passen. Hier zal nog wel enige

tijd mee gemoeid zijn.

• Touringcarvakanties

• Schoolreizen

• Groepsreizen op maat

Bel of mail

voor onze

kleurenbrochure!

Doetinchemseweg Doettin

6 • 7007 CC Doetinchem/Wijnbergen • Telefoon: (0314) 35 44 08

Fax: (0314) (0 36 51 01 • E-mail: info@otctours.nl • Internet: www.otctours.nl


10

FORUM PENSIOENEN

Zwitsers gevoel of

doorwerken na 65?

Er is de laatste jaren veel te doen rondom de oudedagvoorziening. De pensioenadviespraktijk

krijgt striktere regels opgelegd vanuit de AFM, pensioenfondsen die door de crisis niet meer genoeg

kapitaal in huis hebben, werknemers die verplicht mee moeten doen met de pensioenregeling

van de werkgever, het kabinet dat niet meer weet waar ze de aow van moet betalen. Een vijftal

pensioendeskundigen uit de regio bediscussieert tijdens een tafeldiscussie in Villa Ruimzicht in

Doetinchem een aantal stellingen en vragen omtrent het pensioen.

Stelling: De WFT (wet op

fi nancieel toezicht) en de

genomen maatregelen door

de AFM leiden niet tot een

verbetering van de

pensioenadviespraktijk.

Wilfried Horck: “Dat is deels het geval.

Het helpt mee om de pensioenadviespraktijk

te verbeteren, zeker de verzekerings-

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

praktijk in zijn algemeenheid. De WFT

zorgt dat je bepaalde vergunningen krijgt

wanneer je kantoor aan bepaalde eisen voldoet.

Dit betekent dat bedrijven die willen

beginnen aan vastgestelde eisen moeten

voldoen, denk daarbij aan diploma’s en ervaring.

Het kaf wordt zo van het koren gescheiden.

Een ander belangrijke wijziging

is de papertrail in je dossiervorming, waardoor

je advies gereconstrueerd kan worden.

Dat daardoor ook je beloning transparant

wordt, vind ik niet zo spannend.”

Carlo van den Kieboom: “Wat je ziet, is

dat de nieuwe maatregelen vooral gericht

zijn op procedures. Maar, dat hoeft geen

effect te hebben op jouw adviespraktijk. Je

kunt een perfect dossier hebben en een

waardeloos advies geven. Als je echt goed

omgaat met de vernieuwde WFT, en je dus

Carlo van den Kieboom Wilfried Horck Wim Selfhout

Marcel Bosselaar

de procedures volgt, kun je een stukje zelfrefl

ectie doen. ‘Doe ik het wel goed?’ En

mocht er achteraf discussie ontstaan, is het

prettig om op een goed dossier terug te

kunnen vallen.”

Volgens Michaël Gerritsen is de WFT

vooral een verdere professionalisering van

de bedrijfstak. “Men kijkt tegenwoordig

beter naar de wet- en regelgeving. Door de

lat hoger te leggen, wordt de branche serieuzer

genomen. Voorheen was er amper

sprake van een drempel, iedereen kon een

adviesbureau beginnen. Door kwalitatieve

eisen te stellen is de toegang tot de markt

niet meer zo gemakkelijk, tenzij je gewoon

goed bent in je vak. Daarnaast geeft de vernieuwde

regelgeving wat vastomlijnder aan

hoe je je zaken geregeld moet hebben.

Mijns inziens zou je als professioneel bedrijf

al vòòr de WFT op die manier hebben

moeten werken. Met andere woorden; wie

Michaël Gerritsen

aan het hoofd staat van een organisatie of

onderneming behoort al over de vereiste

papieren te beschikken.”

Wim Selfhout: “Er zijn verschillende

maatregelen genomen door de AFM. Het

afschaffen van de omzetgerichte beloning

gaat ervan uit dat de prijs hiervan altijd

door de klant wordt betaald. Het systeem

is doorgeschoten. Er worden nu door de

overheid maatregelen genomen omdat de

branche zelf niet in staat is gebleken een

zelfregulering toe te passen.

Bij individuele pensioencontracten was

de beloningstructuur gericht op de bemiddeling

en niet op het onderhoud. Terwijl

het onderhoud juist belangrijker is geworden.

De beloningstructuur moet daarop

aangepast zijn. De maatregel heeft denk

ik een positief effect op de adviespraktijk.

Het herleiden van de wijze waarop een

advies tot stand is gekomen - de paper-

Deelnemers:

Marcel Bosselaar,

Pensioendesk Rabobank

Graafschap-Midden en

Graafschap-Zuid

Michaël Gerritsen, Gerritsen Pensioen

Adviesbureau

Wilfried Horck,

De Regt pensioen- en

werknemersverzekeringen

Carlo van den Kieboom,

Thoma assurantie- en

pensioenadviseurs

Wim Selfhout,

Pensioen Perspectief

trail - leidt tot een grotere bewustwording

bij zowel de adviseur als de klant. De adviseur

moet aan kunnen tonen op basis

van welke informatie en welke overwegingen

tot een bepaald advies is gekomen.

Dit geeft ook een stuk bescherming.

Door correcte vastlegging van verstrekte

informatie en overwegingen kan een advies

verdedigd worden. De permanente

educatie is op zich een prima systeem om

adviseurs bij de tijd te houden. Maar het

systeem lijkt ook hier doorgeslagen. Er

zijn naar ik meen 17 PE opleidingen binnen

de assurantiebranche. De eerste kritiek

van erkende opleidingsinstituten als

NIBE/SVV is er al.”

Vraag: Gaat ook de pensioenadviesbranche

steeds meer

naar een uurtje-factuurtje toe?

Marcel Bosselaar: “Ik heb het idee dat als

je in de zakelijke markt opereert, het

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009 11


12

FORUM PENSIOENEN

uurtje-factuurtje heel normaal is. Doe je

het niet, dan zien ze je meer als een polisafsluiter.

Op dit moment bekijken we of

we bij onze pensioendesk middels alternatieve

beloning kunnen gaan werken. Want

wees eerlijk; als je op provisiebasis werkt

en door verschillende maatschappijen verschillend

wordt beloond, kun je niet volledig

objectief en onafhankelijk adviseren.”

Van den Kieboom: “Maar vergeet ook niet

dat iedere branche zijn eigen betalingsmethode

heeft. Zoals het in de reisbranche

gewoon is dat je alles vooraf betaalt, betaal

je in de meubelbranche tien procent

vooraf en de rest bij afl evering, in de

bouw betaal je pas 60 dagen erna. En in

onze branche werken we met provisie.”

Horck: “Door op uurbasis te factureren, kun

je je beter als professional profi leren. Maar

wel vind ik dat – door de woekerpolissen

tegenwoordig - de provisie ernstig uit z’n

verband wordt gerukt en dat is zonde.”

Gerritsen: “Bij de gespecialiseerde pensioenadviesbureaus

is er veelal sprake van het

bespreken en het inzichtelijk maken van het

onderwerp beloning en de wijze waarop deze

wordt afgesproken tussen opdrachtgever

en opdrachtnemer. Gelet op de huidige

marktontwikkelingen zal dat in mijn verwachting

alleen maar toenemen.”

Selfhout: “Wij werken alleen maar op de-

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

claratiebasis. De klant weet vooraf welke

prijs voor de opdracht gevraagd wordt.

Dit biedt duidelijkheid en objectiviteit.”

Stelling: Er moet een grotere

verantwoording worden neergelegd

bij de werknemer.

Van den Kieboom: “Dit is een heel actuele

stelling. Onlangs is er een onderzoek gehouden

naar hoe de Nederlander zijn fi nanciële

situatie inschat en geregeld heeft. Dit

bleek best slecht te zijn. En dan de verantwoording

voor zijn oudedagvoorziening

neerleggen bij diezelfde werknemer?”

Horck: “Ik hoor de vakbonden al. De werknemer

kan het niet aan, die wil betutteld

worden. Het pensioenbesef bij werknemers

is minimaal. Wanneer je hem die zak pensioengelden

geeft, zal hij er meteen een dakkapel

van kopen. Die dakkapel is op zijn

zeventigste niets meer waard, maar ze kan

vervolgens de bakker niet meer betalen. Ik

ben het er wel mee eens dat het zou moeten,

maar in de praktijk gaat je dat niet lukken.”

Gerritsen: “Ik denk dat je een bommetje

legt onder het toekomstig economisch stelsel.

Want het is wel zo dat het nu opgebouwde

pensioen de uitgaven van later

vormen. En minder besteedbaar inkomen,

is minder consumeren.”

Bosselaar: “En wat te denken van het nabestaandenrisico

voor de pensioendatum. Een

partner onverzorgd achterlaten lijkt mij ook

niet helemaal de bedoeling.”

Van den Kieboom: “Kijk ook naar de langere

termijn in Nederland. Je ziet een stuk

vergrijzing optreden: veel ouderen en minder

werkenden. Het geld voor de aow

moet toch opgebracht worden, hetgeen

een aanslag zal zijn op de koopkracht van

de werkenden.

Een tweede punt is dat je steeds meer

mensen huizen ziet kopen met afl ossingsvrije

hypotheken. In de dertig jaar dat die

hypotheek loopt, wordt er geen eigen vermogen

gevormd door afl ossing. Wanneer

de hypotheekrenteaftrek vervolgens stopt

na 30 jaar, worden de woonlasten plotseling

tot twee keer zo hoog en dat kan men

niet betalen. En in verhouding gaan de

woonlasten al omhoog. Kon je twintig jaar

geleden een huis kopen op één inkomen,

nu moet je al met twee verdieners zijn.”

Selfhout: “Een grotere verantwoording is

prima, maar dan in combinatie met een

grotere bewustwording over de vorming

van een oudedagsvoorziening. Pensioen

is tot nu toe voor velen een ver van mijn

bed show. Een eigen verantwoordelijkheid

zonder het besef om welke vermogens

het gaat, zou wel eens kunnen leiden

tot een verpaupering van de ouderen. Een

opbouw van een adequate oudedagsvoorziening

in 15 of 20 jaar is in de praktijk

niet realiseerbaar.”

Tips & tricks

Neem de tijd en de moeite

om je goed te laten adviseren

Wees bereid om voor een

goed advies te betalen, het is

het waard

Doe een medewerkerstevre-

denheidsonderzoek naar

secundaire arbeidsvoorwaar-

den

Keep it simple, dat bespaart

op vragen en uitlegtijd

Maak het pensioen in je orga-

nisatie tot het aandachtsge-

bied van 1 P&O medewerker

Goed naar je oude regelingen

kijken; zijn die nog up to date?

Stelling: Gezien de hoge kosten

van verzekeraars kan men de

oudedagvoorziening beter op

een andere manier verzorgen.

Selfhout: “Een oudedagsvoorziening hoeft

natuurlijk niet alleen uit een pensioenregeling

te bestaan. Een oude relatie van mij

had de lijfspreuk, ‘wie vermogen heeft,

heeft geen pensioen nodig’. Echter de discipline

om vermogen op te bouwen moet dan

wel aanwezig zijn. De kosten bij een goede

collectieve voorziening kunnen best wel redelijk

zijn. Ook andere uitvoerders als pensioenfondsen

maken natuurlijk kosten. Dit

kan niet anders. Het is de taak van de adviseur

om de kosten acceptabel te houden.

Vaak ontbreekt het aan duidelijkheid over

de ingerekende kosten. Ook hier is een

schone taak voor de adviseur om deze duidelijkheid

te verschaffen.”

Gerritsen: “Rondom het zelf sparen van je

pensioen is het voornamelijk van belang om

vast te stellen dat het niet alleen jouw pensioen

is, maar ook het inkomen van je partner

wanneer jij komt te overlijden. Of wat

te denken van arbeidsongeschiktheid? Bij

een verzekeraar is dit alles verzekerd. Dus

ja, als je zelf een bedrag opzij zet heb je

voor je oude dag inderdaad meer, maar de

rest vergeet je daarbij.

Daarnaast zitten er verschillen tussen een

polis bij een commerciële verzekeraar of

aansluiting bij een pensioenfonds. Dit verschil

zit in de wijze van fi nanciering. Bij

een pensioenfonds kan de premie stijgen, ze

werken namelijk met een dekkingsgraad.

Een verzekeraar rekent een vast tarief waarbij

een vastgestelde bedrag is verzekerd. Op

dit moment zou je met een verzekeraar blijer

kunnen zijn dan met fonds.”

Van den Kieboom: “ De premie die je betaalt

aan een verzekeraar, gaat voor een deel

in administratieve kosten zitten en voor een

deel in beleggingen, hetgeen je pensioen zal

vormen. Als je zelf geld opzij zet gaat het

hele bedrag naar beleggingen. Maar je moet

je dan wel afvragen of jij net zo goed bent

in beleggen als een verzekeraar. Als het beleggingsresultaat

van de verzekeraar beter

is, kun je per saldo meer krijgen via de verzekeraar

dan via je eigen beleggingen.”

Horck: “Op moment dat je goede onderhandelingen

voert met de verzekeraar en aan de

kosten sleutelt, denk ik dat er niet eens een

beter alternatief is om het pensioen beter

geregeld te krijgen voor je werknemer. De

werknemer moet je het niet zelf laten doen,

want dat kan hij niet aan. Hij kan niet inschatten

waar hij verstandig aan doet.”

Stelling: Pensioenregeling via

de werkgever of afstand doen?

Gerritsen: “Ik heb deze stelling ingebracht

omdat het veel leeft in het MKB. Werknemers,

en dan vooral de ouderen of jongeren,

stellen het ter discussie. Het idee leeft tegenwoordig

dat je verplicht bent om mee te

doen met de pensioenregeling van je werkgever.

Maar dat is niet zo. Als je de betreffende

wettekst leest, gaat het over een aanbod.

En een aanbod mag je afslaan.

Als werkgever kun je de discussie vermijden

door bij aanname van nieuw personeel

het standpunt in te nemen: geen pensioen is

geen arbeidsovereenkomst. Men zou de

pensioenregeling dus als onderdeel van de

arbeidsovereenkomst kunnen zien.”

Van den Kieboom: “In principe moet je afstand

doen van pensioen inderdaad niet accepteren.

Het pensioen is net als salaris,

auto van zaak en mobiele telefoon onderdeel

van de arbeidsovereenkomst. Als je het

toch wilt toestaan moet je afspraken hieromtrent

heel goed vastleggen. Daarnaast

moet je als werkgever zeker iedere vijf jaar

vragen of de werknemer nog steeds afstand

doet van pensioen. Zowel werknemer als

partner van de werknemer moeten tekenen

voor akkoord. Doe je dit niet goed en consequent,

dan kun je geconfronteerd worden

met grote fi nanciële claims bij overlijden

van een werknemer of bij pensionering.”

Selfhout: “Je kunt je inderdaad afvragen of

– als de pensioenovereenkomst er niet is -

de arbeidsovereenkomst eigenlijk wel tot

stand is gekomen. In 2007 ontstond deze

discussie naar aanleiding van de nieuwe

pensioenwet. Het kan gewoon, het moet anders

ingericht worden.”

Bosselaar: “Men veronderstelt tegenwoordig

dat afstand doen niet meer kan, en dat

klopt niet, maar je moet je afvragen of je

wìlt dat je werknemer afstand doet. De

werknemer kan de gevolgen van zijn keuze

niet overzien.”

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009 13


VERZEKEREN

Verzekeren voor het MKB:

Een stappenplan

TEKST EGBERT VAN DE COEVERING, COMODITAS

‘It’s a dirty job but somebody‘s got to do it.....’ Net als bij particulieren zijn verzekeringen

ook voor ondernemers niet bij uitstek het meest interessante onderwerp. Als u zich

er echter eenmaal goed in verdiept, kunnen uw bedrijf en u groot onheil voorkomen en

- als u hier en daar wat vergelijkt - fors geld besparen.

‘Risicoscan’

De eerste stap die u kunt nemen bij het

aanpakken van het verzekeringsvraagstuk

is het doen van een risicoscan. Deze scan

bestaat uit de volgende onderdelen die

onderzocht moeten worden:

• Bedreigingen: welke bedreigingen zijn

er en op welke objecten hebben zij be-

trekking?

• Incidenten: welk soort incidenten kun-

nen zich hierbij voordoen?

• Risico: wat is de kans dat het risico

zich manifesteert en hoe hoog is dan

daarbij de schade op jaarbasis?

• Schade: wat is de directe en indirecte

schade die als gevolg van het incident

ontstaat?

Laatstgenoemde aspect behoeft wellicht

een toelichting. De schade van fi nanciële

of materiele aard omvat enerzijds de directe

schade aan het bedrijf, personen, apparatuur,

programmatuur, gegevens en ge-

bouwen. Anderzijds de indirecte schade

(ook wel gevolgschade), zoals verstoring

van bedrijfsprocessen, het niet nakomen

van wettelijke verplichtingen, imagoverlies

en het verlies van opdrachten.

Om de schadeverwachting over een bepaalde

periode te kunnen berekenen kan

de volgende formule gehanteerd worden:

risico = kans op schade x directe en indirecte

schadebedrag

Voorbeeld: stel dat een blikseminslag één

keer in de 10 jaar voorkomt. Op jaarbasis

is de kans dan 10% ofwel 0,1. De directe

en indirecte schade samen zijn

€ 100.000,-. Dan is het risico dus 0,1 x

100.000 = € 10.000,- op jaarbasis.

Acceptabele risico’s

Wat betreft schade kan uw bedrijf waarschijnlijk

een bepaald kostenniveau dragen

zonder dat uw bedrijf of de bedrijfsprocessen

in gevaar komen. Dit is het

acceptabele niveau. Let daarbij wel op een

bijzonder psychologisch fenomeen. Uit

onderzoeken blijkt dat mensen psychologisch

niet zo goed zijn uitgerust om risico’s

goed in te schatten. De kans op het

winnen van de Staatsloterij wordt bijvoorbeeld

menselijkerwijs hoger ingeschat dan

de kans dat je met een vliegtuig neerstort,

terwijl statistisch die kans even groot is.

Een ander voorbeeld: hoe vaak denkt u dat

brand in een winkelcentrum voorkomt? U

zult waarschijnlijk denken dat dit hooguit

enkele keren per maand voorkomt. Het

werkelijke aantal is echter veel hoger dan

gedacht: branden in een winkelcentrum

komen één keer per winkeldag voor!

Onacceptabele risico’s

Als het kostenniveau zodanig is dat de bedrijfsprocessen

wél in gevaar komen, dan

is dit het onacceptabele niveau. U kunt

dan de volgende scenario’s aanhouden:

• Vermijden van risico’s (bijvoorbeeld:

geen gevaarlijke bedrijfsprocessen

implementeren, zoals het verkopen van

vuurwerk)

• Verminderen van risico’s door diverse

combinaties van technische, organisa -

torische en elektronische maatregelen

zoals het installeren van bliksemafl ei-

ders, alarmsysteem of het houden van

inspecties. In de lijst van het CCV kunt

u zien welke maatregelen u geacht

wordt te nemen als ondernemer

• Zelf dragen van risico’s door het aan-

leggen van reserves voor eventuele

(kleinere) schades

• Preventie (al of niet in combinatie met

verzekeren)

• Overdragen van risico’s door het ge-

bruik van leveringsvoorwaarden en

verzekeringen

Diverse

verzekeringsvormen

Bedrijfsaansprakelijkheid

Deze aansprakelijkheid van de werkgever

is door de rechter in recente uitspraken de

laatste jaren stevig opgerekt. Als goed

werkgever heeft u volgens de rechter een

zorgplicht tegenover uw personeel. Dit

goede werkgeverschap brengt met zich

mee dat u als werkgever aansprakelijk

bent voor schade die medewerkers oplopen

in het verkeer in verband met het

werk, om bijvoorbeeld van het ene fi liaal

naar het andere fi liaal te reizen. Dat kan

zijn als bestuurder van een auto, als fi etser

of als voetganger. De rechter vindt dat

werkgevers aansprakelijk zijn omdat deze

risico’s voor werkgevers goed te verzekeren

zijn. Dit betekent dat, ook in gevallen

waarvan u meent dat u daar niets of weinig

aan kon doen, u of uw bedrijf aansprakelijk

wordt gehouden. Er zijn verschillende

alternatieven voor u als werkgever

voor dit soort situaties te verzekeren:

• een werkgeversaansprakelijkheidsver-

zekering voor bestuurders van motor-

rijtuigen (WEGAM). Bij sommige be-

drijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

kan dit worden meeverzekerd.

• Een verkeersschadeverzekering (VSV)

• Een Schadeverzekering Inzittenden

(SVI)

• Een (collectieve) ongevallen verzeke-

ring voor inzittenden (OVI)

Beroepsaansprakelijkheid

Van oudsher zijn er beroepsbeoefenaren

zoals advocaten, notarissen en medici die

een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

hebben, mede omdat de beroepsgroep

hen daartoe verplicht. Door de ondertekening

van de Europese

Dienstenrichtlijn zullen ook andere beroepen

zoals consultants, informatiediensten,

organisatieadviesbureaus en werving-

en selectiebedrijven een

beroepsaansprakelijkheidsverzekering

moeten overwegen. In artikel 23 van de

Europese Dienstenrichtlijn is namelijk

bepaald dat een aantal aanbieders van

diensten zich verplicht verzekert of een

andere fi nanciële garantie biedt. Als u als

zelfstandig consultant of informaticus

nog geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering

hebt, dan kunt u zich alvast orienteren

en of laten adviseren.

Juridische geschillen

De kosten van een advocaat kunnen fors

uit de hand lopen. Als u hiervoor als bedrijf

geen voorziening hebt getroffen dan

kunt u dit risico onderbrengen in een

rechtsbijstandpolis. Laat u ook hier advi-

seren; confl icten over intellectuele eigendommen

of geschillen over contracten

kunnen wel eens uitgesloten zijn. En dat

is nu vaak precies waarvoor u zo’n verzekering

dacht te hebben aangeschaft.

Opstallen (onroerend goed)

Een aandachtspunt voor ondernemers die

al langer actief zijn en onroerend goed

hebben verworven, is de verzekering van

de opstallen. Laat u nagaan of de verzekerde

waarde in de polis wel voldoende is

om de herbouw van het pand te betalen.

Uit onderzoek van een grote Nederlandse

verzekeraar blijkt dat die waarde op de

polissen, ondanks de daarin opgenomen

indexeringen, sterk achter blijft bij de

werkelijke herbouwwaarde van de opstallen.

Bij een calamiteit kunt dan nog raar

op uw neus kijken. Denk daarom aan het

‘preventie advies’ dat sommige maatschappijen

zoals Allianz en De Goudse

kennen als u verzekeringen bij hen afsluit.

Arbeidsongeschiktheid

Als u geen eigen vermogen hebt om op

terug te vallen, geen partner heeft die het

gezin draaiende kan houden, of als u niet

op een partner terug kunt of wilt vallen

dan is het raadzaam om u tegen arbeidsongeschiktheid

te verzekeren. Er zijn verschillende

wijzen waarop u zich kunt verzekeren.

U kunt zich voor alle (medisch

erkende) ziektes verzekeren, maar ook

voor alleen zware aandoeningen met of

zonder ongevallen of alleen ongevallen.

Het zal duidelijk zijn dat er aan de verschillende

varianten verschillende prijskaartjes

hangen. Omdat het Nederlandse

publiek steeds langer leeft en langer gezond

blijft, kunnen de premies van de

AOV omlaag. Vrijwel alle inkomensverzekeraars

hebben onlangs – voor alle

nieuwe polissen – de premies fors verlaagd

of geven aantrekkelijke actiekortingen.

Zo verlaagde verzekeraar Allianz

onlangs de premies met 15%! Dus als u

een lopende AOV polis hebt, die is afgesloten

voor 1 januari 2006, loont het zeker

de moeite om rond te kijken. Voor

een premievergelijking kunt u kijken op

www.datishetverschil.nl.

Verzuimverzekering

Afhankelijk van uw risicoanalyse kunt u

de twee jaar loon die u volgens de wet

Poortwachter als werkgever moet betalen

14 OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009 15


16

Tips voor verzekeren

Maak zelf een risico-inventarisatie

Controleer of uw zorgplicht als

werkgever goed via verzekeringen

is afgedekt

Laat controleren of de herbouw-

waarde van uw onroerend goed

(opstallen) nog voldoende is

Als u een AOV van voor 1 januari

2006 hebt, kijkt u dan wat u bij

oversluiten kunt besparen

Check of het voor u voordeliger is

om als WGA eigen risicodrager op

te treden.

Kijk of het voordeliger is een Stop

Loss Verzuimverzekering af te slui-

ten in plaats van een verzuimverzekering

met volledige dekking

Als u meerdere pensioenregelingen

hebt, laat deze dan controleren op

conformiteit met de Pensioenwet

en op bovenmatigheid

onderbrengen bij een verzekeraar. Geheel,

dat wil zeggen dat er altijd een eigen risicotermijn

is van veertien dagen. Als uit de

risicoanalyse blijkt dat u elk jaar sowieso

een percentage aan ziekteverzuim heeft,

kunt u overwegen om een ‘Stop Loss Verzuimverzekering’

af te sluiten. Deze verzekering

vangt de extreme pieken in het

ziekteverzuim voor u op.

WGA eigen risico drager

Via de UWV verzekerd blijven kan voor

u een risico zijn als u te maken krijgt met

een langdurig arbeidsongeschikte medewerker.

Blijft u in het bestel dan kan uw

WGA percentage door het UWV naar boven

worden bijgesteld, hetgeen tot grote

onkostenposten kan leiden en zelfs een

deel van uw bedrijfswinst kan souperen.

Laat u zich hierover goed door uw adviseur

informeren.

WIA excendent verzekeringen

Dit is niet zozeer een risico voor u als ondernemer

als wel voor uw medewerkers.

Met name de medewerkers die meer verdienen

dan het ‘maximum dagloon’. Als

u wilt voorkomen dat deze medewerkers

- als zij langdurig arbeidsongeschikt ra-

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

ken - in de fi nanciële problemen komen,

kunt u hen wijzen op de mogelijkheid van

het afsluiten van een WIA excedent verzekering

al dan niet gefaciliteerd door uw

onderneming.

Pensioenen

Mogelijk heeft u voor uw onderneming

uitgebreide collectieve pensioencontracten

gesloten voor uw personeel. Dit zijn

complexe documenten die niet iedere ondernemer

direct zal doorgronden. De

contracten zijn indertijd geadviseerd en

afgesloten. Het kan geen kwaad om ook

deze contracten nog eens door een onafhankelijk

deskundige door te laten lichten

om te kijken of deze nog voldoen aan de

recent gewijzigde Pensioenwet. Zeker als

uw bedrijf in de loop der tijd verschillende

pensioenregelingen is aangegaan, zou

het zo maar kunnen zijn dat de pensioenen

per ongeluk ‘bovenmatig’ zijn geworden.

Samenvattend: het verzekeringsaspect

van de onderneming vraagt enige aandacht

van u als ondernemer. Laat u zich

waar mogelijk goed adviseren op het gebied

van risicoanalyse, risicomanagement

en verzekeren. De continuïteit van uw

onderneming is er bij gebaat.

16

Pensioen is naast loon één van de primaire arbeidsvoorwaarden

en door dekkingsgraden steeds meer in de mediabelangstelling

bij werknemers. Toch blijkt pensioen voor de werkgever vaak

‘bijzaak’. Onterecht, zoals zal blijken uit onderstaande stellingen.

De DGA

Stelling: De DGA Directeur Groot Aandeelhouders,

maakt onvoldoende gebruik

van de fi scale mogelijkheden en besteedt

te weinig aandacht aan de gevolgen bij

echtscheiding of overlijden.

Pensioen in eigen beheer betekent een

spanningsveld met de fi scus. De DGA

wenst zoveel mogelijk aan de papieren

pensioenvoorziening toe te voegen zodat

er zo weinig mogelijk belasting wordt betaald.

Daarbij wordt het pensioen niet altijd

geoptimaliseerd en blijven reserveringsmogelijkheden

zoals inkoop en inhaal

van dienstjaren achterwege. Daarnaast

worden civiele gevolgen bij overlijden of

echtscheiding onderschat. De vraag is of

de harde toezeggingen aan partner en kinderen,

veelal vastgelegd in een standaard

pensioenbrief, wel uitvoerbaar zijn. Vooral

het overlijdensrisico kent aanzienlijke fi -

nanciele gevolgen waarbij de BV geen

cash heeft. Ook recente uitspraken van de

Hoge Raad bij echtscheiding met het verplicht

afstorten pensioendeel van de aanstaande

ex leidt tot cashproblemen.

Tip: Hou de pensioenbrief, de eventuele

huwelijkse voorwaarden met een

(veelal niet nagekomen) verrekenbe-

ding en/of bepalingen over pensioen,

eens goed tegen het licht.

Personeel

Stelling: De werkgever leunt teveel op de

aangeboden contracten door de pensioenuitvoerder,

laat besparingen liggen en

onderschat haar aansprakelijkheidspositie

als ‘goed werkgever’.

De praktijk leert dat werkgevers of een

verplichtstelling kennen bij een pensioenfonds

of zelf een regeling hebben gesloten

bij een verzekeraar. In dat laatste geval

is de vraag wie de onderhandeling

voert over de inhoud van de regeling, de

uitvoeringskosten, het servicepakket en

exitbepalingen. Vaak zien we partijen het

aangeboden contract van de verzekeraar

te snel accepteren. Niet doen, ook de

werkgever heeft haar eigen verantwoordelijkheid

en aansprakelijkheid naar de

werknemers. Die afspraken, vastgelegd in

een reglement en verwijzing in het arbeidscontract,

dient de verzekeraar uit te

voeren. Niet meer en niet minder.

Tip: Uitbesteden aan pensioenspecialis -

ten. De premies voor risico en

arbeidsongeschiktheid zijn sterk

gedaald. Analyseer en elimineer

mogelijke claims. Door transparan-

tie worden kosten beter zichtbaar en

is onderhandeling over prijs en ser-

vicepakket mogelijk.

Nieuwe medewerker

Stelling: Bij het aannemen van nieuwe medewerkers

ligt de focus teveel op loon

waarover lang gesteggeld wordt. Onbesproken,

maar met veel meer fi nancieel risico,

blijft het wettelijke recht op waardeoverdracht

pensioen.

Uit een recent AFM rapport blijkt dat

75% het pensioen overdraagt naar een

nieuwe werkgever zonder goed geïnformeerd

te zijn over de gevolgen. Werkgevers

worden, naast de uitvoerder, geacht

werknemers te informeren over het on-

PENSIOENEN EN VERZEKERINGEN

Pensioen: tips en valkuilen

voor de werkgever

derwerp waardeoverdracht. Actueel is de

problematiek waarbij de werkgever wordt

geconfronteerd met aanzienlijke bijbetalingen

bij indiensttredingen. Dit heeft te

maken met de marktrente bij waardeoverdracht.

Het verschil tussen 3% rekenrente

en de actuele marktrente dient door de

werkgever te worden bijgestort. Een onplezierige

verrassing die kan oplopen tot

enkele tienduizenden euro`s.

Tip: In uw personeelsbeleid mede aan-

dacht besteden tijdens de pré-fase

en overleg met de pensioenadviseur.

Samenvatting

Het laten toetsen en beoordelen van de pensioenregeling

kan verrassingen voorkomen

en besparingen opleveren. Veelal gebeurt

dit in overleg met de accountant, assurantieadviseur

of pensioenverzekeraar. Een ‘goede’

pensioenadviseur kan hen ondersteunen.

Objectieve en deskundige pensioenadviseurs

kunt u onder meer vinden op:

www.pensioenjurist-cpl.nl en

www.rpa.nl.

Aloys Harmsen MFP FFP CPC

Financieel Advies Centrum te Varsseveld

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

17


18

PENSIOENEN EN VERZEKEREN

Rabobank Graafschap-Midden en Graafschap-Zuid starten nieuw initiatief

Zorgeloos dankzij

de Pensioendesk

De veelomvattendheid aan regels in de pensioenwetgeving

vraagt al gauw om ondersteuning van een specialist. Voor

bedrijven kan advies over de invulling van de pensioenregeling

voor de werknemers een hoop kopzorgen wegnemen. Rabobank

Graafschap-Midden en Rabobank Graafschap-Zuid zijn daarom

samen gestart met de bovenlokale Pensioendesk, waarmee

Rabobank als all fi nance instelling wil inspelen op de toenemende

behoeften van klanten. “We zijn er om begeleiding te geven in

het woud van pensioenen.”

De opbouw van een zorgeloze oude dag

begint met inzicht in de eigen situatie en

met een goede planning. Daarvan is nog

lang niet iedereen doordrongen, al is er

wel voorzichtig een beweging gaande

door de ontwikkelingen van de laatste tijd

op pensioengebied en alle aandacht over

het onderwerp in de media. “Mensen stellen

zich toch wat meer de vraag wat pensioen

nou eigenlijk voor hen betekent en

wat ze ervoor moeten doen om straks een

goed pensioen te hebben”, zegt Marcel

Bosselaar. “Je ziet dat mensen er wat

meer van bewust raken dat ze na hun

werkzame leven ook nog een leven hebben”,

vult Mirjam Buiting aan.

De diepte in

De twee specialisten vormen sinds een

paar maanden de bovenlokale Pensioendesk

van de Rabobanken Graafschap-

Midden en Graafschap-Zuid. Marcel Bosselaar

- ruim tien jaar werkzaam binnen

de verzekeringsbranches - is de pensioenspecialist,

Mirjam Buiting de houvast in

de binnendienst als intern pensioenspecialist.

Bij de twee banken in de Achterhoek

merkten ze dat klanten steeds vaker specifi

eke en complexe vragen op het gebied

van pensioenen voorlegden. “Ze kwamen

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

daarmee tot voor kort bij hun eigen adviseur

van de bank terecht”, vertelt Bosselaar.

“Zij kunnen de klant wel op weg helpen

en van advies voorzien, maar het is

niet ideaal. Door alle ontwikkelingen en

veranderingen van de laatste jaren in de

pensioenenwetgeving gaat de materie tegenwoordig

ontzettend de diepte in. We

merkten dat onze zakelijke klanten en

vooral de DGA’s sterk de behoefte hadden

aan een specialist.”

Totale begeleiding

Rabobank Graafschap-Midden en Graafschap-Zuid

zijn daarom samen begonnen

met het pensioenteam, een initiatief dat

naadloos aansluit bij het streven van Rabobank

om een all fi nance bank te zijn. De

Pensioendesk is er voor de ondernemers in

de regio en is een nieuw serviceconcept,

zoals dat bij andere banken nog niet in deze

hoedanigheid bestaat. “Pensioen als specialisatie

maakt ons completer”, zegt Mirjam

Buiting. Marcel Bosselaar: “Rabobank wil

haar klanten op elk facet bedienen, echt een

all fi nance bank zijn. Bij ons kan je overal

voor terecht. Wij helpen u. Nu dus ook

voor een totale begeleiding in het woud

van pensioenen.”

De Pensioendesk richt zich hoofdzakelijk

op de tweede pijler van pensioenopbouw,

op de zogenoemde werkgever/werknemerverhouding.

“Wij krijgen in eerste instantie

met de werkgever te maken, hij doet immers

de pensioentoezegging aan zijn medewerkers”,

legt Bosselaar uit. “Als we hem

hebben bijgestaan en een pensioenregeling

voor zijn onderneming hebben samengesteld,

houdt het werk voor ons zeker nog

niet op. Wij kunnen hem vervolgens bijstaan

met de uitleg aan zijn werknemers.

Ook daar zijn wij voor, want je mag van

een werkgever niet verwachten dat hij de

pensioenregeling tot in detail kent.”

Complexe vraagstukken

Na een inventariserend gesprek bekijkt de

Pensioendesk samen met de klant welke

regeling het beste past bij de wensen van

de klant. “De klantbehoefte is sterk gericht

op iemand die de helpende hand biedt. Als

je zelf op internet gaat zoeken, raak je het

spoor al gauw bijster”, zegt Bosselaar. “Er

zijn bijvoorbeeld veel vragen omtrent het

wettelijk recht op waardeoverdracht. Dat

is bedoeld om versnipperde pensioenen en

pensioenbreuken te voorkomen. Waardeoverdracht

kan de werkgever veel geld

kosten, terwijl het niet eens gunstig hoeft

te zijn voor de werknemer. Maar omdat

het wettelijk verplicht is, gaat iedereen er

klakkeloos in mee. Een werkgever zal zeker

willen betalen voor een goede werknemer,

maar dan moet hij wel weten of het

zin heeft. Wij willen onze klanten er voor

behoeden dat ze duizenden euro’s uitgeven,

terwijl dat achteraf niet eens nodig

blijkt te zijn. Er is alleen al op dit punt zoveel

waar je rekening mee moet houden,

je mag niet verwachten dat een werkgever

en een medewerker dat allemaal zelf weten.

Laat er daarom iemand naar kijken en

laat je adviseren.”

Vertrouwd en betrokken

Het advies van het begintraject gaat later

naadloos over in begeleiding. De Pensioendesk

is er voor de lange termijn.

“De klant bouwt een relatie op met de

specialist”, benadrukt Mirjam Buiting.

“Wij zijn er om vragen te beantwoorden

en zorgen weg te nemen. Wij helpen de

klant naar volle tevredenheid om een

goed en onbezorgd leven te leiden. Daar

gaat het om. We kijken écht naar de specifi

eke wensen van de klant. En dat gaat

veel verder dan alleen het afsluiten van

een pensioenregeling.” Marcel Bosselaar

haakt in: “Omdat we een band willen opbouwen,

betrokken willen zijn, is er specifi

ek gekozen voor een pensioendesk op

lokaal niveau. Rabobank had ook een

desk in Amersfoort voor heel Nederland

kunnen beginnen. Maar dat is juist níet

wat we willen. Dichtbij is belangrijk. De

klanten moeten bij ons op kantoor kunnen

komen en wij bij hen thuis.”

DGA

Een belangrijk deel van de clientèle zal

straks bestaan uit DGA’s. De pensioenen

van de directeur/grootaandeelhouder zijn

vaak een ondergeschoven kindje. Volgens

Marcel Bosselaar onderschatten veel

DGA’s de complexiteit van hun pensioenopbouw.

“Je ziet vaak dat een DGA redeneert

vanuit de gedachte dat het bedrijf

straks zijn pensioen is. Ze verwachten als

ze met pensioen gaan, dat ze het bedrijf

tegen een goede prijs kunnen verkopen.

En de waarde die ze daaruit krijgen, is

dan hun pensioen. Als dat zo werkt, is dat

natuurlijk heel mooi. Maar er zijn onderweg

veel onzekere factoren. Is er bedrijfsopvolging?

Wat voor een soort bedrijf

betreft het? Zit de waarde in het bedrijf?

Of wordt de waarde bepaald door de ondernemer

zelf? Allemaal vragen die van

belang zijn om tot de juiste keuze te komen.

Wij brengen de situatie van de DGA

in kaart, eventueel in samenwerking met

diens accountant. En we helpen vervolgens

de pensioenregeling verder op te tuigen.

Ook hier gaat het er weer om dat we

de helpende hand bieden, de zorgen wegnemen.

Zodat ook de DGA zonder dat hij

zich er druk om hoeft te maken aan een

zorgeloze oude dag werkt.”

Rabobank Pensioendesk

Bel voor een vrijblijvend

advies (0314) 63 95 30

of stuur een e-mail naar

info@rabobankpensioen.nl

Mirjam Buiting, intern pensioenspecialist

en Marcel Bosselaar, pensioenspecialist.

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009 19


20

COLUMN

Grip op pensioen

in eigen beheer

Veel directeuren-grootaandeelhouders

(dga’s) kiezen voor opbouw van hun oudedagspensioen

bij hun eigen B.V. in

plaats van dit te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij.

Dit heeft veelal

twee redenen. In de beginfase van een

onderneming ontbreken vaak de liquiditeiten

om de jaarlijkse pensioenpremie

daadwerkelijk af te storten naar de

verzekeringsmaatschappij, en verzekeringsmaatschappijen

brengen vaak hoge

kosten in rekening.

Pensioen opbouwen in eigen beheer

heeft ook nadelen. Zo kan veelal bij

een verzekeringsmaatschappij een

hoger pensioen worden opgebouwd.

Ook bestaat het risico dat er verzuimd

wordt daadwerkelijk geld opzij te zetten

voor de pensioenopbouw, waardoor

er uiteindelijk onvoldoende liquiditeiten

zijn om het pensioen levenslang

uit te keren. Daarnaast is uiteraard

een nadeel dat indien de B.V. waarin

het pensioenkapitaal wordt opgebouwd

failliet gaat, de dga zijn oudedagsvoorziening

kwijt is.

Helaas zien wij in de praktijk dat de dga

soms onvoldoende op een aantal mogelijk

niet zo voor de hand liggende risico’s

wordt gewezen door zijn adviseur.

Onderstaand noem ik een aantal van

deze risico’s.

1. Geld reserveren conform de fi scale

voorziening is vaak onvoldoende

Op de balans van de B.V. wordt nagenoeg

altijd een fi scale pensioenvoorziening

opgenomen, welke jaarlijks

aangroeit. Deze jaarlijkse aangroei is

een aftrekpost voor de vennootschapsbelasting.

De laatste jaren zijn echter de spelregels

voor de berekeningsmethodiek

van deze fi scale voorziening fors verscherpt.

Dat leidt er in de praktijk toe

dat de fi scale voorziening bij het berei-

Mr. Petra Uylen-van Pelt

is directeur van Grip

Accountants en Adviseurs N.V.,

met vestigingen te Duiven

en Doetinchem.

www.gripadviseurs.nl

ken van de pensioengerechtigde leeftijd

vaak te laag is om daadwerkelijk levenslang

pensioen uit te keren. In dit

kader adviseren wij bij het reserveren

van de gelden niet aan te sluiten bij de

fi scale voorziening, maar bij de commerciële

voorziening, uiteraard indien

en voor zover de liquiditeiten en het

resultaat van de B.V. dat toelaten. Deze

commerciële voorziening dient door

uw adviseur jaarlijks separaat berekend

te worden.

2. Extern verzekeren weduwerisico

In tegenstelling tot het oudedagspensioen,

waarvoor het benodigde kapitaal

pas op pensioendatum beschikbaar

hoeft te zijn, dient het voor het

weduwepensioen (en wezenpensioen)

benodigde kapitaal in principe onmiddellijk

beschikbaar te zijn. Indien de

dga namelijk heel snel na het tekenen

van de pensioentoezegging onverhoopt

zou komen te overlijden, moet

de B.V. met onmiddellijke ingang levenslang

het weduwepensioen uitbetalen.

Indien de B.V. dat kapitaal op dat moment

niet beschikbaar heeft, adviseren

wij nadrukkelijk om het weduwerisico

extern te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij

om er zodoende

voor te zorgen dat uw nabestaanden

daadwerkelijk een pensioen ontvangen.

3. Verplichting tot afstorting bij

echtscheiding

Veel dga’s hebben huwelijkse voorwaarden

waarbij de partner bij echtscheiding

recht heeft op een deel van

het ouderdomspensioen dat opgebouwd

is tijdens het huwelijk. Vorig jaar

heeft de Hoge Raad bepaald dat de

partner van de dga nagenoeg altijd

het recht heeft om haar deel van het

pensioen af te laten storten bij een verzekeringsmaatschappij.

Dit kan oplopen

tot enkele tonnen.

Om dit te voorkomen kan de dga overwegen

om de huwelijkse voorwaarden

te wijzigen.

Een optie is om het recht van de partner

op pensioen expliciet uit te sluiten.

Een alternatief is om in de huwelijkse

voorwaarden op te nemen dat in geval

van echtscheiding de partner geen afstorting

zal eisen danwel alleen af te

storten als de liquiditeiten van de B.V.

dat toelaten.

Overleg met uw eigen adviseur of bovenstaande

risico’s in uw situatie gesignaleerd

zijn en of de juiste maatregelen

zijn genomen.

BUSINESS FLITSEN

“RESTAURANT WEERKOMM’N”

Vanaf vandaag heeft het restaurant van Hotel Frerikshof, waar Maarten Loosen chef kok is, een

nieuwe naam. “Restaurant WEERKOMM’N”. Met de nieuwe naam en de bijbehorende nieuwe

menukaart hoopt het hotel het restaurant weer op de kaart te zetten in Winterswijk en omstreken.

“De naam dekt de lading van wat we willen uitstralen. Gebruik van verse en lokale producten met

een uitstekende prijs kwaliteit verhouding gecombineerd met Achterhoekse gastvrijheid. Zo hopen

we dat de gasten WEERKOMM’N” aldus Berbl de Graaf, hotelmanager van Hotel Frerikshof.

De nieuwe eigenaar is een voorvechter van vers koken met een unieke prijs/kwaliteit verhouding.

Dit uit zich in het tarief van 25 euro voor een drie gangen keuze diner. Ook het vakmanschap

krijgt speciale aandacht; zo zal er aan tafel worden gefl ambeerd en zullen diverse tafelbereidingen

in de toekomst onder de aandacht worden gebracht.

BELEIDSMEDEWER-

KER VOOR VNO-NCW

ACHTERHOEK

Om de belangen van de groeiende

groep Achterhoekse leden nog beter

te kunnen behartigen krijgt de regiomanager

van VNO-NCW Achterhoek,

Toin de Ruiter, beleidsmatige

ondersteuning van ing. S.

(Sandra) Cornelissen. Zij is per 6

juli 2009 voor 60% in dienst getreden

bij VNO-NCW Midden als beleidsmedewerker

Achterhoek. Cornelissen

studeerde milieubeheer aan

de Internationale Agrarische Hogeschool

Larenstein te Velp, komt uit

een ondernemersgezin (bloemisterij

Arnhem) en werkte de laatste jaren

voor de provincie Gelderland en de

gemeente Lingewaard. Sandra Cornelissen

(37 jaar) woont in Wehl

(gemeente Doetinchem), is gehuwd

en heeft twee kinderen.

NATURA 2000

Werkgeversverenigingen VNO-NCW Midden

en MKB Midden zijn zeer bezorgd over de manier

waarop het Europese natuurbeleid in Nederland

wordt vormgegeven. Ondernemingen in

en om Natura 2000 gebieden worden opgezadeld

met de verplichting om bijna onmogelijk

onderzoek te doen naar natuureffecten van hun

activiteiten. Dit alles tegen hoge kosten met

onzekere juridische procedures. De sociaaleconomische

gevolgen van Natura 2000 zijn

ongekend groot. Overheden moeten zich dat

beter realiseren. Tineke Bakker-van Ingen,

voorzitter VNO-NCW Midden: “Het lijkt nu

alsof het nooit meer goed komt met de natuur in

ons land als de overheid niet nog verder ingrijpt.

De regelgeving rondom Natura 2000 is

erg ingewikkeld en dreigt voer te worden voor

bezwaarmakers, bureaucratie en jarenlange onzekerheid.”

VNO-NCW Midden en MKB Midden

benoemen in een brief aan provincies en

gemeenten een groot aantal knel- en verbeterpunten.

Zij vragen met oog voor natuurwaarden

simpele garanties voor bedrijven om hun werk

te kunnen blijven doen. Voor maar liefst 162

gebieden in Nederland gaat Natura 2000 van

kracht worden. Ruim een derde daarvan ligt in

het midden en oosten van het land. Dit is het

werkgebied van de regionale werkgeversverenigingen

VNO-NCW Midden en MKB Midden.

Voor deze gebieden tezamen blijkt dat op minder

dan 3 km afstand ruim 120.000 ondernemingen

actief zijn, met honderdduizenden

mensen die hier hun brood verdienen. De sociaal-economische

impact is dus enorm!

NIJMEGEN,

WAGENINGEN

EN WINTERSWIJK

DUURST VOOR

ONDERNEMERS

VNO-NCW Midden en MKB Centraal

Gelderland maken zich grote

zorgen over de structureel hoge lasten

voor ondernemers in onze regio

en de jaarlijkse toename hiervan. In

turbulente tijden verwachten we

juist een investering in ondernemers

in plaats van deze verder op kosten

te jagen. Nijmegen spant ongegeneerd

al jaren de kroon als duurste

stad in Centraal Gelderland en zelfs

van Nederland. Bas van Snippenburg,

voorzitter MKB Centraal Gelderland:

“We zijn blij met deze

jaarlijkse monitor. Deze laat zien

hoe onze gemeentelijke overheid

werkt: bezuinigingen binnen de gemeentelijke

overheid blijven uit en

extra kosten en minder inkomsten

moeten door het bedrijfsleven worden

opgehoest. Dit kan niet de bedoeling

zijn! Ik roep de gemeenten

in Centraal Gelderland dan ook luid

toe: denk aan uw bedrijven, zij

waarborgen werkgelegenheid en

zijn dragers van de economische

impuls in uw regio!” Op verzoek

van VNO-NCW Midden en MKB-

Midden stelt de Kamer van Koophandel

Centraal Gelderland ieder

jaar een rapportage Monitor Lokale

Lasten op. In dit rapport worden de

ontwikkelingen van de tarieven

voor onroerende zaakbelasting

(OZB), rioolrecht, toeristenbelasting

en bouwleges onderzocht.

Daarnaast worden de heffi ngen die

de waterschappen jaarlijks in rekening

brengen bij de bedrijven in

beeld gebracht.

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009 OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009 21


USINESS FLITSEN

MAATSCHAPPELIJK PARTNERSHIP DE GRAAFSCHAP

EN SYNTUS

Komend seizoen speelt De Graafschap met shirts voorzien van het logo van openbaar vervoerbedrijf

Syntus. Hiermee wordt vorm gegeven aan vernieuwde samenwerking tussen Syntus en De

Graafschap. Syntus wil via een uitgebreid partnership met De Graafschap haar maatschappelijke

betrokkenheid met de Achterhoek benadrukken en het gebruik van openbaar vervoer verder stimuleren.

Het partnership biedt ook voordelen voor niet-voetballiefhebbers, inwoners van de regio

en reizigers en medewerkers van Syntus. De prijs in het openbaar vervoer van Syntus wordt bepaald

door de prestaties van De Graafschap: het aantal punten dat De Graafschap heeft is de

procentuele korting op het Syntus-SuperTicket. In de loop van het seizoen zal de kaart steeds

goedkoper worden en kan de kaart zelfs gratis worden als De Graafschap het heel goed doet.

Haalt De Graafschap evenveel punten als de kampioen van vorig jaar, dan is dat 80 punten en dus

80% korting. Een Syntus-SuperTicket kost dan slechts 2 euro.

Ook is Syntus reeds betrokken bij de plannen van De Graafschap voor het eerste duurzame stadion

van Nederland. Hiervoor ontwikkelt Syntus een uniek en duurzaam vervoersconcept, passend

bij de hoge ambities van De graafschap.

TAAL- EN REKEN

CURSUS VOOR

UITZENDKRACHT

Uitzendbureau Kelly Services

biedt haar uitzendkrachten kosteloos

een online cursus taal- en

rekenvaardigheid aan. Hiertoe

is een overeenkomst gesloten

met Whizzie.nl, provider van

online onderwijs. Met een speciale

video website voor de

duizenden werkende uitzendkrachten

van Kelly, pakt het

concern het slechte taal- en rekenniveau

van de gemiddelde

Nederlandse werknemer aan.

Whizzie.nl is een online platform

waar medewerkers van

bedrijven, maar ook particulieren

hun reken- en taalvaardigheid

kunnen bijspijkeren. De

videodocent legt de stof uit en

de cursist test zichzelf met uitgebreide

oefenopgaven. De video

cursussen kunnen meermaals

worden bekeken. Alle

stof is ontwikkeld en getest

door docenten van gerenommeerde

middelbare scholen.

22

WINNENDE TRIBUNENAMEN

Licotec, de specialist in lichtdoorlatende dakconstructies

uit Duiven, heeft begin april een

prijsvraag uitgeschreven. Reden hiervoor was

het futuristisch dakconcept dat zij ontwikkelde

voor het nieuwe stadion van De Graafschap, in

de vorm van een tractorband. Supporters werden

uitgedaagd namen voor de vier tribunes te

bedenken. Uit de honderden reacties die Licotec

binnen kreeg, werden vier winnaars gekozen

en zij ontvingen een Seizoen ClubCard van

De Graafschap. De vier winnende namen voor

de tribunes werden bedacht door Marieke Roelofs

uit Duiven, Luuk Bruijl uit Doetinchem,

Belinda van Akkeren uit Varsseveld en Errol

Hunter uit Doetinchem. Volgens deze winnaars

moeten de tribunes van het nieuwe stadion

straks ‘Vijverberg’, ‘Spinnekop’, ‘De Dele’ en

‘Noaberschap’ heten.

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

NIJMAN BOUWT

EN VERHUIST

Na ruim twintig jaar op dezelfde locatie

aan de Varsseveldseweg, is Nijman Administratie-

en Belastingadviseurs toe

aan een nieuwe uitdaging. Het huidige

kantoor werd te klein, daarom is onlangs

de bouw van start gegaan van een geheel

nieuw kantoor aan de Terborgseweg in

Doetinchem. De Westendorpse buurt,

medewerkers en vrienden boden Henk en

Mia Nijman onlangs drie meibomen aan,

om het bereiken van het hoogste punt op

de bouw te vieren.

Nijman werkt inmiddels met 14 personen

vanuit drie vestigingen. Een verhuizing

naar één groter nieuw onderkomen is dan

ook noodzakelijk geworden. In de loop

van 2010 zal Nijman het administratiekantoor

van Bert Post in Gaanderen overnemen.

Daarmee wordt de klantenkring

nog verder uitgebreid. “Wij willen de

klanten graag optimaal kunnen bedienen

vanuit een goed werkende organisatie.

Daarbij is een ruime en frisse werkomgeving

en direct contact met alle collega’s

onmisbaar”, aldus Henk Nijman. De oplevering

van het nieuwe pand zal plaatsvinden

omstreeks eind 2009. Het nieuwe

kantoor zal tevens drie verhuurbare units

bevatten van elk 100 vierkante meter.

Ondernemers die geïnteresseerd zijn in

het huren van één van de units, kunnen

zich wenden tot de heer Nijman.

HUNTENKRING BUSINESS CLUB

Opening

Huntenpop Festival

TEKST MIRJAM LEMS FOTOGRAFIE PETER VAN TUIJL, ULFT

De weervoorspelling was niet geweldig. Dat

gunden we de mannen van Huntenpop toch

niet voor de tweede keer achtereen: regen,

wind en donkere wolken. Gelukkig viel het mee,

er stond een stevige bries, maar dat mocht de

massale opkomst en daarmee ook de pret totaal

niet drukken.

Het nieuwe Huntenpop terrein ziet er prachtig uit, al van verre kun

je de tenten aan de horizon zien verrijzen. De vrijwilligers zijn ongeloofl

ijk goed georganiseerd en gecoördineerd, complimenten. Dat

Henny van der Most op bezoek komt, zie ik meteen aan de helikopter

die vlakbij landt. Op het VIPdeck worden we welkom geheten

door Geert Teunissen en Walter Hendrixen. Gewapend met een

drankje en in prettig gezelschap wandelt de complete groep naar de

DRU fabriek waar de ontvangst plaatsvindt. De afbrammerij is beschikbaar

gesteld door BOEi, die eigenaar is van dit complex. Een

ambiance voor ondernemers, bijeenkomsten, maar ook een poppodium

en theater.

Als iedereen samenwerkt, ontstaat er toch wel iets moois. De presentatiefi

lm over milieu, innovatie en samenwerking schetst een

beeld van het thema van de middag. Henk Aalderink, burgemeester

gemeente Bronckhorst, daagt ondernemers uit om deze samenwerking

aan te gaan. Het versnellingsproces voor realisatie van diverse

bouwprojecten in de regio was al eerder onderwerp van gesprek tijdens

een Happy Evening. Koos Kuiper, wethouder Doetinchem,

maakt zich hard voor de topsporthal in Doetinchem met het oog op

de Olympische Spelen. Theo Peters, gedeputeerde provincie Gelderland,

vindt dat er eerst moet worden overlegd voordat iedereen

in het wilde weg topsporthallen gaat bouwen. Eigenlijk legt hij daar

de essentie van de middag neer: samen bereiken we het meest.

De slogan Makes your logistics work van Wim Bosman mag letterlijk

worden opgevat, want het bedrijf houdt Huntenpop uit de wind.

Door zo’n 25 vrachtwagens langs de hekken te parkeren blijft het

terrein vrij van omwaaiende hekken. Dit soort acties bevestigen de

gezamenlijke behoefte van leden van Huntenkring om Huntenpop

bij te staan. Er worden nog enkele vraaggesprekken gehouden met

gasten voordat iedereen wordt uitgenodigd voor het buffet dat staat

opgesteld in een prachtig decor van pannen, baden en alles wat de

DRU ooit in het verleden heeft geproduceerd. Kortom, een zeer ge-

slaagd begin van het festival. Navraag bij Walter Hendrixen of hij

nog iets kwijt wil, levert op dat hij alle Huntenkring Businessclubleden

vanuit de grond van zijn hart wil bedanken en dat er het komende

jaar wederom zo’n prachtig festival mag staan.

Tribute Night

De openingsavond van het festival is niet compleet zonder de Tribute

Night. Menig businessclublid was even naar huis gegaan om zich

om te kleden en dan zie je inderdaad ineens waarom deze mensen

ooit hebben besloten dit prachtige festival te ondersteunen: om te

kunnen genieten van goede muziek en een geweldige sfeer.

Interesse?

Heeft u interesse om een Huntenkring Happy Evening bij te

wonen en lid te worden van de steeds groeiende Huntenkring

Business Club? Stuur een mail naar info@huntenkringbc.nl of

ga naar www.huntenkringbc.nl

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

23


VOOR U GELEZEN

DE

INTRODUCTIEGIDS

Uit onderzoek is gebleken dat

een slechte start voor veel nieuwkomers

in een bedrijf een reden is

om direct weer op te stappen. Het

ontbreken van introductieprogramma’s

kost het Nederlandse

bedrijfsleven een half miljard euro,

waarbij nog geen rekening is

gehouden met omzetverlies, imagoschade,

verlies aan klanten en

stilstaande productiemiddelen.

Met het boek De Introductiegids:

49 tips voor het inwerken van

nieuwe medewerkers, wil Tione Al – voormalig hoofdredacteur van het

hr-vakblad IntermediairPW - veelvoorkomende fouten bij het inwerken

van nieuw personeel voorkomen. Het boek is overzichtelijk in gedeeld in

drie delen. In het eerste deel komt de context en de achtergronden van het

introductiebeleid aan bod. Het tweede deel bevat concrete tips en voorbeelden

die concreet kunnen worden toegepast. Best practices van bedrijven

met een bijzonder introductiebeleid komen in het derde deel aan bod.

Al deze delen dragen bij aan een goede introductie waardoor nieuwe medewerkers

zich sneller thuis voelen in de onderneming. Bovendien maakt

het ze vlug inzetbaar en productief.

Om deze kwaliteiten in een nieuwe aanwinst naar boven te halen, blijken

geen uitgebreide introductieprogramma’s noodzakelijk te zijn. Zo blijken

zeer eenvoudige en voor de handliggende maatregelen al een goed beeld

van een werkgever te geven. Welke nieuwkomer voelt zich nu niet welkom

wanneer er een bureau klaarstaat en een nuttige taak op een uitvoerder

ligt te wachten?

De Introductiegids is een must voor mensen die advies zoeken op het gebied

van inwerkprocedures en wel wat extra inspiratie kunnen gebruiken.

Een praktisch boek met concrete voorbeelden voor elke situatie.

TOINE AL

DE INTRODUCTIEGIDS: 49 TIPS VOOR HET INWERKEN VAN NIEUWE

MEDEWERKERS

UITGEVERIJ HAYSTACK

ISBN 978 90 778 8142 2

BUSINESS PERFORMANCE

MANAGEMENT

Business Performance Management: voor veel ondernemers een

bekende term met veel mogelijkheden en deelaspecten. Het belang

van waardecreatie zal geen uitleg behoeven, de aanpak en het vinden

van een goede methode daarentegen wel.

Business performance management gaat over het sturen van een

onderneming of instelling zodat zij haar strategische ambities kan

realiseren. Dit gebeurt door middel van het beheersen, borgen en

verbeteren van besturingsprocessen in en tussen organisaties, het

optimaliseren van inkomsten en het minimaliseren van kosten om

waarde te creëeren voor de stakeholders: aandeelhouders, fi nanciers,

klanten, medewerkers en de maatschappij. In het gelijknamige

boek onder redactie van Ton Wentink worden de diverse invalshoeken

behandeld, varierend van marketing en

strategievorming tot cultuur en organisatieverandering. De auteurs

van de verschillende hoofsdstukken komen van verschillende vakgebieden

maar hebben een eigenschap gemeen: zij zijn alleen als

docent actief in de excecutivemanagemnetprogramma’s van de

TiasNimbas Business School van de universiteit van Tilburg, een

internationale Business School die hoog staat aangeschreven met

vestigingen in Berlijn, Bonn, Utrecht, Eindhoven en Taipei.

Het boek bestaat uit vijf delen die verder zijn opgedeeld in 23

hoofdstukken. In de verschillende delen komen strategievorming,

fi nancieel resultaat, de rol van marketing, het sturen van prestaties

en human resources en de organisatie als sociaal syteem aan bod.

De hoofdstukken zijn keurig voorzien van bronvermelding. Kaders,

schema’s en tabellen zijn ingepast ter verduidelijking van de

stof. Dit boek is uitermate geschikt voor bestuurders en managers

die business performance management willen inzetten om hun bedrijfsvoering

te verbeteren.

TON WENTINK (RED.)

BUSINESS PERFORMANCE

MANAGEMENT

UITGEVERIJ BOOM

ISBN: 978 90 473 0089 2

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

25


USINESS FLITSEN

INFOEASY VAN SAMSUNG

Samsung InfoEasy is de narrowcasting-oplossing waarmee

ondernemers actuele informatie eenvoudig aan hun klanten

overbrengen. De ondernemer hoeft zijn presentatie alleen op

een USB-stick op te slaan en in de USB-poort van het

Samsung-display met ingebouwde PC te steken. Op deze

manier informeren ondernemers hun klanten makkelijk en

snel over hun bedrijf, de aanbieding van de dag of hun producten

en diensten. Of het nu om een winkel, sportcentrum

of ontvangstruimte gaat. Ondernemers die nog geen presentatie

hebben, kunnen op www.templation.nl zelf een professionele

fl ash-presentatie samenstellen met een zelfgekozen

achtergrond. Het maken van deze presentatie is zo eenvoudig,

dat kennis van software niet nodig is.

De professionele displays zijn verkrijgbaar in de maten 32,

40 en 46 inch. Samsung geeft 3 jaar on-site garantie op deze

schermen. Meer informatie over Samsung InfoEasy en de

verkooppunten is te vinden op: www.info-easy.nl.

VACATUREAANBOD STIJGT WEER

Na een daling van 15 maanden laat het vacatureaanbod sinds juli voor het weer een lichte stijging

zien, zo blijkt uit de Monster Employment Index - de maandelijkse onafhankelijke barometer van

de online arbeidsmarkt. Het online vacatureaanbod steeg met 1 punt naar een niveau van 93 punten

en lijkt hiermee enigszins te stabiliseren. 8 sectoren vertoonden een stijging van het vacatureaanbod,

waarvan de Index voor de gezondheidszorg met 32 punten aanzienlijk meer toenam dan

de rest. Ook de Index van de juridische sector (+10), onderwijs (+9), horeca & toerisme (+8),

transport & logistiek (+8) en landbouw & visserij (+8) steeg aanzienlijk. Voor de trendgevoelige

sectoren als HR en marketing, PR & media bleef het vacatureaanbod in juli onveranderd.

Er waren in juli 6 sectoren die een lichte daling van het vacatureaanbod lieten zien. De sectoren

techniek, IT en productie daalden met 2 punten. Accounting, management & consultancy en de

publieke sector vertoonden een daling van 1 punt. Telecommunicatie is als sector uit de rapportage

gehaald omdat het aantal vacatures in die sector te klein is geworden om er betrouwbare

uitspraken over te doen. Ook diverse provincies vertoonden in juli een stijging van het vacatureaanbod.

Zeeland steeg het meest, de Index nam er met 5 punten toe. In Flevoland daalde de Index

met 6 punten het sterkst. In Gelderland bleef de Index gelijk.

26

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

ARX-INTERIEUR VERHUIST

ARX-interieur is verhuisd en is vanaf 1 juni jl. gevestigd te Doetinchem aan

de Tramstraat no. 2 op het bedrijventerrein ‘De Tram’. Arx-interieur is opgericht

door interieurarchitect Annelies Winters, die inmiddels ruime ervaring

heeft in het ontwerpen van bijzondere interieurs. De opdrachten variëren

van het verbouwen en inrichten van particuliere woonhuizen tot het inrichten

van showrooms, winkels en kantoren.

VNO-NCW: NETWERKPROGRAMMA

Ondernemers in Midden- en Oost-Nederland die hun netwerk willen verstevigen

of uitbreiden kunnen daarvoor terecht op een van de ruim 100

bijeenkomsten die werkgeversvereniging VNO-NCW Midden het komende

seizoen organiseert. Bedrijfsbezoeken, boeiende sprekers en actuele

thema’s zijn de ingrediënten voor een gevarieerd netwerkprogramma.

Vorig seizoen trokken de bijeenkomsten ruim 6500 ondernemers. ‘Netwerken

is, naast belangenbehartiging, de belangrijkste pijler van de vereniging’,

zegt Tineke Bakker-van Ingen, directeur van Ferm en voorzitter

van VNO-NCW Midden. ‘Met het deelnemen aan themabijeenkomsten en

bedrijfsbezoeken worden ondernemers geïnspireerd, bijgepraat over actuele

onderwerpen en worden directe contacten gelegd. Juist in deze economisch

moeilijke tijd is investeren in een krachtig netwerk waardevol’.

Leden van VNO-NCW Midden hebben een brochure met het uitgebreide

bijeenkomstenprogramma ontvangen. Niet-leden die belangstelling hebben

voor deelname aan een van de bijeenkomsten of meer willen weten

over de activiteiten van de ondernemersvereniging kunnen terecht op

www.vno-ncwmidden.nl.

VERNIEUWDE

WEBSITE GIFTHOUSE

GiftHouse uit Lichtenvoorde is al vele

jaren een begrip op het gebied van

relatiegeschenken en premiums. Om

de dienstverlening verder te verbeteren

hebben ze een compleet nieuwe

website laten ontwikkelen. Sinds 1

juli is deze geheel vernieuwde website

van GiftHouse online. Men kan

zich aanmelden voor een digitale

nieuwsbrief en er staan met grote regelmaat

branchenieuws, aanbiedingen

en trends op vermeld.

www.gifthouse.nl

COLUMN

Juridisch verantwoord

ondernemen in crisistijd

Veel ondernemers hebben een gruwelijke

hekel aan fi jnmazige contracten en

allerlei andere juridische formaliteiten.

Helaas voor hen volstaan het traditionele

sigarendoosje en het bierviltje

niet meer in een samenleving die in

toenemende mate ‘juridiseert’ en op

dit moment ook nog eens wordt overspoeld

door een ’tsunami’ van faillissementen.

Om onaangename verrassingen

te vermijden, is het raadzaam om

te rade te gaan bij een gespecialiseerde

advocaat om uw rechtspositie voortijdig

te versterken of te waarborgen.

Hieronder zal een in de faillissementspraktijk

veel voorkomende situatie

worden besproken.

U verkoopt en levert roerende zaken

aan uw afnemer. Wat kunt u op voorhand

doen met het oog op een eventueel

faillissement van uw afnemer die

uw facturen onbetaald heeft gelaten?

En wat kunt u achteraf nog doen? Veel

leveranciers maken gebruik van algemene

voorwaarden, waarin met het

oog op de levering van roerende zaken

een eigendomsvoorbehoud is opgenomen.

Dit voorbehoud houdt kort

gezegd in dat niet de levering maar de

betaling de eigendom doet overgaan.

Failleert uw afnemer, dan kunt u zich bij

de curator melden met een beroep op

het eigendomsvoorbehoud. Indien er

nog onbetaald gebleven zaken aanwezig

zijn dan zal de curator niet alleen

toetsen of de algemene voorwaarden

van de leverancier van toepassing zijn

maar ook of de afnemer een redelijke

mogelijkheid heeft gehad om vooraf

van deze voorwaarden kennis te ne-

Faillissementsrecht

mr. E.H. Steentjes

Eef Steentjes is advocaat

ondernemingsrecht, insolventierecht

en handelsrecht bij

Steentjes Advocaten B.V. te

Lichtenvoorde en is regelmatig

werkzaam als curator in het

arrondissement Zutphen.

men. Op dit laatste onderdeel gaat het

in de praktijk vaak mis. Het advies is

dan ook om algemene voorwaarden

consequent aan afnemers ter hand te

stellen (bij repeterende transacties is

eenmalig ook voldoende) of deze achterop

de orderbevestiging af te drukken

en afnemers daar vooraf op te wijzen.

Het eigendomsvoorbehoud kan in

bepaalde gevallen doorkruist worden

door het bodembeslag van de fi scus.

Zowel in als buiten faillissement heeft

de belastingdienst op grond van de Invorderingswet

de bevoegdheid om

beslag te leggen op zogenoemde bodemzaken.

Dat zijn zaken die staan op

de bodem van de gefailleerde ongeacht

of deze eigendom zijn van de gefailleerde.

Een grove vingerwijzing is

dat machines en kantoorinventaris bodemzaken

zijn en voorraden of bedrijfsauto’s

niet.

In geval van faillissement vervalt het

bodembeslag op zaken van de gefailleerde,

maar dit geldt niet voor zaken

van derden. De belastingdienst kan

deze zaken executoriaal uitwinnen en

zich op de opbrengst verhalen. De

derde kan weliswaar verzet of beroep

aantekenen maar de beleidsregel van

de belastingdienst is kort gezegd dat

alleen reëel eigendom van derden

wordt gerespecteerd (huur, operational

lease, bruikleen). Eigendomsvoorbehoud,

fi nancial lease, huurkoop en

soortgelijke constructies, waarbij het

economisch risico bij de afnemer ligt,

worden niet gezien als reëel eigendom.

Dit kan het nogal onbevredigende

gevolg hebben dat de leverancier,

die de zaken welbewust onder eigendomsvoorbehoud

heeft geleverd, deze

‘eigen’ zaken terug zal moeten kopen

van de belastingdienst …

Een andere mogelijkheid om je voor te

bereiden op naderend onheil, is bijvoorbeeld

het vestigen van een pandrecht.

‘Onder bepaalde omstandigheden

kan ook het recht van reclame

worden ingeroepen, waarmee een onbetaald

gebleven zaak middels een

schriftelijke verklaring wordt teruggevorderd’.

Deze in de wet verankerde

mogelijkheid is relatief onbekend maar

kan wel erg effectief zijn.

Dit was zomaar een greep uit de

faillissementspraktijk. Wilt u meer

weten? De deur staat voor u open.

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009 27


Business Club De Graafschap

Dé plek om nieuwe klanten en relaties te scoren!

De Business Club van Betaald Voetbal De Graafschap B.V. is met ruim 450 leden

het grootste zakelijke platform van Oost-Gelderland. Dé plek om nieuwe klanten

en relaties te scoren. Tijdens de thuis-wedstrijden (19 per seizoen), maar ook

tijdens de vele zakelijke bijeenkomsten (meer dan 25 per seizoen), zoals de Happy

Hours en de Workshop Hours. U kunt kiezen voor Business Seats in de Euro Planit

Lounge en / of Super Business Seats in de Syntus Lounge.

Doelen realiseren

Behaal met sponsoring van De Graafschap concrete resultaten

Zakelijk geregeld

Een sponsorpakket op maat

Ondernemers treff en

Het grootste zakelijke platform van Gelderland

17 Thuisw1 HappPow WEens per 3 jaar Zakenmanifestatie

Superboeren D’ran

Altijd creatief op zoek naar nieuwe, eff ectieve mogelijkheden

Meer informatie: Betaald Voetbal De Graafschap B.V.

Afdeling Commercie: 0314 – 368 458

Lunchritten naar

huis zijn zakelijke

kilometers

Wij hebben voor één van onze klanten een

procedure tegen de belastingdienst gevoerd

en gewonnen. Het gevolg daarvan is dat alle

kilometers die u maakt tussen woning en

werk, ongeacht de frequentie en het doel

van deze rit, zakelijk zijn.

De situatie

De rechtszaak betrof de volgende situatie. Onze klant had

een Audi op naam van zijn bv gekocht en hield daarvoor een

sluitende kilometeradministratie bij. Uit deze administratie

bleek dat de auto voor minder dan 500 km per jaar voor

privédoeleinden is gebruikt, dus heeft de klant terecht geen

bijtelling privégebruik auto van de zaak aangegeven.

Mening van de belastingdienst

De belastingdienst controleerde de administratie en consta-

teerde dat onze klant bijna elke dag tussen de middag naar

huis reed om te lunchen. Deze lunchkilometers waren volgens

de belastingdienst privékilometers en daarmee kwam het privégebruik

net boven de 500 km uit. Het gevolg was dat onze

klant, aangezien het een vrij dure Audi betrof, over meerdere

jaren werd geconfronteerd met een naheffi ng loonbelasting

van ruim € 40.000 inclusief een boete van 50 procent! In de

bezwaarfase hebben wij de belastingdienst niet kunnen overtuigen

van ons gelijk, wat aangeeft dat de belastingdienst

hier een principiële kwestie van wilde maken. Daarna stond

ons dus alleen nog de gang naar de rechter open.

Onze argumenten

Voor de Rechtbank Arnhem hebben wij als eerste argument

aangevoerd dat in de Wet op de loonbelasting staat dat

woon-werkverkeer zakelijk is, zonder dat daarbij staat dat

woon-werkverkeer maar één keer per dag mag plaatsvinden,

COLUMN

MR. M.R. DE JONGE IS VENNOOT BIJ BONSENREULING ACCOUNTANTS-BELASTING-

ADVISEURS MET VESTIGINGEN IN LICHTENVOORDE, EIBERGEN EN DEVENTER.

of alleen met een bepaald doel. Daarnaast hebben wij nog

veel meer andere argumenten aangevoerd op grond waarvan

wij van mening zijn dat de door onze klant gemaakte lunchkilometers

zakelijk zijn.

De belastingdienst voerde als belangrijkste argument aan dat

vooral het doel van de rit maatgevend is voor de zakelijkheid.

Aangezien bij onze klant het doel van de rit volgens de

belastingdienst ‘thuis lunchen’ was, betrof het naar hun mening

privékilometers.

De Rechtbank Arnhem heeft gelukkig korte metten gemaakt

met de stelling van de belastingdienst. Zij oordeelde dat inderdaad

de wet, noch de parlementaire geschiedenis, noch

de jurisprudentie aanleiding geven tot de constatering dat

slechts bepaalde woon-werkkilometers zakelijk zijn.

Voorlopig betekent dit dat alle kilometers die u tussen uw woning

en werk maakt, ongeacht frequentie en doel, zakelijk zijn;

aangezien er nog geen verdere rechtspraak over dit specifi eke

onderwerp is. Gebruik deze uitspraak dus in uw voordeel als u

hierover een discussie met de belastingdienst heeft. Inmiddels

heeft de belastingdienst overigens wel hoger beroep ingesteld,

dus dit onderwerp wordt nog vervolgd.

Indien u meer vragen heeft over dit onderwerp, kunt u

uiteraard vrijblijvend telefonisch contact met mij opnemen

onder telefoonnummer 0544-393 333 of mailen naar

m.de.jonge@bonsenreuling.nl.

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009 29


30

AANVALSPLAN ACHTERHOEK AUTHENTIEK ANDERS

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

Gun jezelf de samenwerking

“Gun het jezelf om schouder aan schouder te werken. We leven in een

samenleving die enorm gesegmenteerd is. Het denken in wereldjes ‘jij

gaat daarover en ik hierover’, werkt destructief. In crisistijd kom je samen

een stuk verder. Ben deelgenoot van elkaars plannen. Samenwerken

geeft je zoveel meer plezier, zoveel meer energie. Zowel persoonlijk, als

ook binnen je gehele bedrijf of organisatie. Gun jezelf dat.”

Schouder aan schouder

de crisis te lijf

De eerste bijeenkomst van het Stormberaad is alweer ruim een half jaar terug. In die tijd is het Aanvalsplan

Achterhoek Authentiek Anders gemaakt, hebben versnellingstafels plaatsgevonden, zijn gemeentelijke

beslissingen genomen. Oost-Gelderland Business ging langs bij Jan Bart Wilschut, secretaris-directeur

van Regio Achterhoek en één van de deelnemers aan het Stormberaad. De grote vraag was: wat is

er tot nu toe terecht gekomen van het Aanvalsplan?

Hoe is het Aanvalsplan

tot stand gekomen?

”Voor mij begon het toen ik de eerste werkdag

na de kerstvakantie in de auto naar

kantoor zat. Ik werd gebeld door Martin

Stor, directeur van het ACT. Hij zei ‘Jan

Bart, er komt met de crisis iets op ons af en

we moeten iets doen. Jij moet iets doen.’

Nou, dat eerste was helder, dat tweede nog

niet. Diezelfde middag hebben we samen

een kop koffi e gedronken en plannen bedacht.

Dat was mijn beweging. Maar ook

bij bijvoorbeeld VNO-NCW Achterhoek en

de bestuurders in de regio zag je onrust

ontstaan. Dat hebben we aan elkaar ‘geknupt’.

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van

VNO-NCW Achterhoek zijn een twintigtal

hoofdrolspelers van de KvK, de industriële

kringen, bestuurders, burgemeesters, banken,

woningcorporaties samen gaan zitten.

Wat kunnen wij in de Achterhoek doen om

de crisis het hoofd te bieden? Thema’s die

ter sprake kwamen waren ‘tempo maken’,

want men wordt nù getroffen door de crisis.

Kansen zien, zoals ‘duurzaamheid’, de

‘groene’ economie. En ‘samenwerking’,

want alleen als partners in crisis, hand in

hand, kunnen we die crisis te lijf. Daaropvolgend

hebben we een grote bijeenkomst

belegd, de Werkfabriek. Met 250 ondernemers

en bestuurders hebben we onze energie

gebundeld in het Aanvalsplan.”

Wat is er tot nu toe terecht

gekomen van de plannen?

“ Heel concreet is er gerealiseerd dat alle

acht gemeenten hebben toegezegd dat de

rekeningen binnen twee weken worden betaald,

en op dit moment lukt dit al voor 85

procent. Daarnaast is er in samenspraak

met Bouwend Nederland een uniform aanbestedingsbeleid

en bouwvergunningbeleid

tot stand gekomen. Of je een bouwvergunning

aanvraagt in Aalten of in Winterswijk,

daar zit geen verschil meer in. De ondernemer

is geen tijd meer kwijt met per gemeente

uitzoeken hoe het moet en zal zijn

papierwerk direct goed kunnen aanleveren,

zodat de gemeente weer sneller kan werken.

Ook is er een merkbare omslag naar

duurzaamheid in de gemeenten; men kijkt

naar het wagenpark, ledverlichting in lantaarnpalen,

gebruik van zonne-energie en

biogas. Daarnaast zijn er diverse grote en

kleine bijeenkomsten georganiseerd. De

Werkfabriek met 250 mensen om te brainstormen,

de Werkmarkt waar 230 mensen

samenkwamen om vraag en aanbod op gebied

van duurzaamheid samen te brengen.

Voor diverse kleinere projecten zijn er Versnellingstafels

in het leven geroepen. Hierbij

proberen we op een goede manier de

betrokken partijen aan tafel te krijgen, dus

onderwerp-gerelateerd. Samen met de

mensen met de juiste bevoegdheid kijken

we hoe we projecten kunnen versnellen om

de economie te stimuleren. Wat ik heb ervaren

is dat je overal aan went, ook aan een

crisis. Mensen leggen zich er op een gegeven

moment bij neer. Het gevoel van urgentie

bewaren en van daaruit handelen,

blijft echter noodzaak. Van Hans Siep,

voorzitter Bouwend Nederland regio Oost,

kregen we een groot compliment: ‘Het

mooie in de Achterhoek is dat we hier gewoon

aan de slag zijn. In tegenstelling tot

de rituele dans in Den Haag, zijn we hier

actief bezig. Ik voel een partnership.’ Een

zelfde geluid hoorden we van een directeur

van een woningcorporatie: ‘we zitten bijeen

en het onderscheid tussen ‘ik als woningbouw’

en ‘jij als ambtenaar’ was weggevallen.

We gingen er samen voor.’”

En nu, is het werk gedaan?

“Zeker niet. Afgelopen juli zijn we met het

Stormberaad weer bij elkaar gaan zitten.

We hebben geconcludeerd dat we binnen

vijf maanden veel teweeg hebben gebracht

en dat we nu moeten doorpakken. We zijn

nog niet klaar. Alles wat reeds in werking

is gezet, moeten we goed monitoren. Leren

van wat er gebeurt, nieuwe verbeterpunten

eruit halen. De A-wijken – de wijken die

extra aandacht krijgen om zo de bouwbranche

en ‘groen (ver)bouwen’ te stimuleren

– worden nog eens geanalyseerd.

Waar kunnen we nog een slag verder gaan?

Waar kunnen we projecten in beweging

krijgen? Maar natuurlijk gaan we ook kijken

of er nieuwe ideeën kunnen worden

opgepakt om te realiseren. Duurzaamheid

is een onderwerp dat we verder gaan uitdiepen.

Op 7 februari was dit nog niet zo’n

groot onderwerp, maar dat heeft de afgelopen

periode een enorme vlucht genomen.

Nu willen we naar een regio waar alle

energie duurzaam gewonnen is. De ambitie

is er, nu nog de praktijk. Tijdens de aankomende

Werkcentrale op 30 september gaat

het ook daarover.”

Is er een enkele kartrekker

of een breed draagvlak?

“Er zijn bij het Aanvalsplan bijzonder veel

partijen betrokken. Denk alleen al aan de

acht gemeenten, Regio Achterhoek, KvK,

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009 31


USINESS FLITSEN

GEEN AUTOMATISCH ONTSLAG

Vakcentrale CNV wil af van het automatisch ontslag bij 65 jaar. Iedereen

die dat wil, moet na zijn 65e kunnen doorwerken bij zijn werkgever. Ook

moeten ouderen de gelegenheid krijgen om met deeltijdpensioen te gaan.

Dat is de inzet van de christelijke vakcentrale bij de cao-onderhandelingen

in het komende jaar. De bepaling in cao’s dat het dienstverband eindigt

wanneer een werknemer 65 wordt, moet wat het CNV betreft worden

geschrapt. Ouderen willen in steeds meer gevallen langer blijven werken,

aldus het CNV. Doorwerken na 65 moet kunnen, maar wel op voorwaarde

dat er geen verlies van werkgelegenheid dreigt voor 65-minners in dezelfde

organisatie. Op 14 september presenteerde de vakcentrale haar

hele eisenpakket voor de cao-onderhandelingen.

SUBSIDIE VOOR BEVEILIGEN BEDRIJF

Kleine ondernemers kunnen voortaan subsidie krijgen als ze hun bedrijf

beter bestand maken tegen de toenemende criminaliteit. Na een proef in

Rotterdam, Utrecht en Deventer kunnen ze sinds 1 september in het hele

land subsidie krijgen voor adviezen en maatregelen. Bij de proef bleken

de ondernemers de helpende hand van de overheid vooral te grijpen voor

trainingen, camerasystemen, afroomkluizen en detectoren van vals geld.

Ondernemers kunnen een expert in de arm nemen die hun bedrijf doorlicht

op gaten in de beveiliging. Aan de hand van die scan kunnen ze

maatregelen treffen. De helft van de kosten daarvan wordt vergoed tot een

bedrag van ten hoogste 10.000 euro. Vorig jaar werden bij kleine ondernemers,

met ten hoogste tien medewerkers, ongeveer 1,2 miljoen diefstallen

gepleegd, fors meer dan de 700.000 in 2007. De kleine bedrijven zijn

doelwit van meer criminaliteit. Zo steeg het aantal inbraken van een

kleine 60.000 in 2007 naar 63.000 in het afgelopen jaar. Het aantal vernielingen

nam toe van 68.000 naar 83.000.

BEZUINIGING OP RE-INTEGRATIEGELD

EN AOW-TOESLAG

Minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale

Zaken) bezuinigen volgend jaar 80 miljoen euro op re-integratiegelden.

Dat bedrag loopt de komende jaren nog op. Een deel wordt weggehaald

bij gemeenten die bijstandsgeld opzij hadden gezet om mensen aan het

werk te helpen. Dat hebben ingewijden rond het kabinet begin september

bevestigd naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. Ook

wordt de AOW-partnertoeslag voor gepensioneerden met een jongere

niet-werkende partner onder de 55 jaar eerder geschrapt dan gepland.

Dit moet tot 2015 in totaal 170 miljoen euro opleveren. Eerder was al

besloten om in 2015 de AOW-partnertoeslag helemaal af te schaffen.

Volgens het kabinet kunnen niet-werkende jongere partners een baan

zoeken. Verder wordt een door het vorige kabinet ingestelde tegemoetkoming

in de koopkracht van AOW’ers verlaagd met 26 euro per jaar.

Dit voelen alleen gepensioneerden in het buitenland, omdat in ruil voor

de lagere toeslag de ouderenkorting op belastingen wordt verhoogd.

AANVALSPLAN ACHTERHOEK AUTHENTIEK ANDERS

Jan Bart Wilschut (rechts) interviewt Ank Bijleveld, staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Herman Kaiser, voorzitter Regio Achterhoek

VNO-NCW Achterhoek, Bouwend Nederland

Oost, meerdere industriële kringen,

woningcorporaties, banken. Binnen die

partijen zijn er een aantal altijd actief, je

kunt ze kartrekkers noemen. Maar als je al

die mensen in een kar stopt, heb je best

een grote kar nodig. De mensen met wie

ik nu samenwerk zijn allemaal erg gedreven

en daardoor halen we het maximale

uit de samenwerking. Als je stil blijft zitten

ben je veilig, maar gebeurt er niets.

Gelukkig hebben wij met bestuurders te

maken die durven te bewegen. Dat is heerlijk

om mee te werken.

De grootste uitdaging is om precies de

juiste personen te vinden. Veel ondernemers

en bestuurders weten wel dat er iets

speelt, maar wat en waar? Ik ga de komende

periode naar de bijeenkomsten van de

diverse industriële kringen om te praten

over hoe zij de crisis ervaren en het hoofd

bieden. Waar zien zij kansen liggen?”

Lukt het om iedereen

betrokken te houden?

In Nederland heerst de opvatting: mondiale

crisis, ach, we overleven het wel. Wat

wij proberen is zoveel mogelijk mensen

van die passieve tribune af te halen en actief

op het speelveld te krijgen. Zolang je

op de tribune zit en zegt ‘het wordt niets’,

ben je veilig en wordt het ook niets. Als

je meespeelt heb je het risico dat je een

doelpunt tegen krijgt, maar je hebt ook de

kans om te scoren. Onze uitdaging voor

het komend half jaar is om op een goede

manier de mensen op het speelveld te

krijgen en te houden. Maar we moeten ze

ook niet gek maken. Ik merk dat men crisis-moe

wordt. ‘Moeten we nu alweer om

half acht een ontbijtsessie houden.’ Het

vergt best wat van de mensen, zeker omdat

ze dit er ‘even’ bij doen. De gemeente

moet ook andere dingen doen en dat is in

het bedrijfsleven net zo. We moeten

scherp blijven opletten dat elke bijeenkomst

daadwerkelijk iets oplevert. We

moeten niet ten onder gaan in de vergadercultuur

die in Nederland heerst.”

Mag je heel cru zeggen dat

de crisis goed is voor de

Achterhoek?

“Vergelijk het met een genezen botbreuk.

Ze zeggen dat waar het bot gebroken is

geweest, het bot sterker is dan daarvoor.

Maar dat betekent niet dat ik jou een botbreuk

gun om sterker te worden. Ik trek

het mij erg aan als ik mensen spreek die

echt getroffen worden door de crisis; mensen

die hun medewerkers moeten ontslaan,

die hun bedrijf failliet moeten laten verklaren.

Dat is een botbreuk die enorm veel

pijn doet met een enorme impact.

Maar toch, als we als regio sterker uit de

crisis komen dan daarvoor, is dat een

enorme kans voor ons geweest. Zoals een

botbreuk door een slechte behandeling

verkeerd kan helen, geloof ik dat onze

huidige werkwijze zorgt dat het bot op de

beste manier heelt en we als Achterhoek er

daadwerkelijk sterker uitkomen. Maar dit

zeg ik niet zonder empathie voor allen die

persoonlijk door de crisis zijn getroffen.”

Had je dit in januari verwacht?

“Nee, er is veel meer gebeurd dan ik gedacht

en gehoopt had. Als je de deelnemers

van het Stormberaad vòòr de eerste bijenkomst

had gevraagd naar wat we tussen 15

januari en 15 juli zouden doen en bereiken,

hadden de meesten wat schamper gereageerd.

Maar we hebben veel meer gedaan

dan we dachten dat we konden.

En hebben we alles goed gedaan: nee.

Kunnen we dingen leren: absoluut.

Maar er is zo ongelofelijk hard gewerkt

door zoveel mensen. Het is een megaklus

die ook maatschappelijk een grote

impact heeft. Dat vind ik de moeite

waard. Daar krijg ik de energie van. Als

het lukt om dat mèt alle partijen te doen,

schouder aan schouder, dan kun je er later

trots op zijn dat je op dat speelveld

stond.”

32 OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009 OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009 33


VOOR U BEA NTWOORD

HET ANTWOORD

34

In deze uitgave starten we met een nieuwe serie artikelen, getiteld ‘Voor u beantwoord’. Een informatieve

rubriek waarin vragen van en voor bedrijven en instellingen beantwoord worden door ondernemers

in de regio. De eerste vraag in deze rubriek gaat over – hoe kan het ook bijna anders –

de crisis en hoe hiermee om te gaan.

DE VRAAG

PETRA HENGEVELT

HAARING-HENGEVELT

MAKELAARDIJ

HET ANTWOORD

EUGÈNE TE WILDT

JOBMAX UITZENDBURO B.V.

De uitzendbranche is behoorlijk

getroffen door de economische teruggang.

Dit is logisch, de vraag naar personeel is onze markt en als

die daalt merken wij dat als eerste. Nederlands beste voetballer ooit

heeft eens gezegd dat zolang wij aan de bal zijn de tegenstander

niet kan scoren. Dit principe hebben wij op onze organisatie toegepast.

Wij hebben eind 2008 ondanks de voelbare ontwikkelingen

een nieuwe medewerkster in dienst genomen die onze organisatie

heeft aangevuld met nieuwe commerciële vaardigheden. Daarmee

hebben wij onze slagvaardigheid aanzienlijk verhoogd. De uitzendbranche

loopt op dit moment rake klappen op, dit is voor de meeste

OOST GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

WAT DOET U OM UW ONDERNEMING DOOR DE

FINANCIËLE STORM TE LOODSEN?

Achterliggende gedachte van deze vraag komt natuurlijk uit

mijn eigen specifi eke situatie; in onze vastgoedsector staan

courtages onder druk, het aantal transacties daalt en de huizenprijzen

staan onder druk. Kantoren sluiten, personeel staat op

straat en diverse makelaars zeggen de huur op van hun panden

aan een ‘makelaarsboulevard’ om vervolgens verder te makelen

in de door hun verbouwde garage aan huis.

Zelf ben ik eigenlijk wel benieuwd naar diverse ideeën van verschillende

ondernemers: wat zij doen in deze tijden?

ondernemingen reden om een behouden koers te varen. Wij achten

dit de juiste tijd om twee stappen vooruit te zetten.

Uiteraard hebben wij niet alleen onze slagvaardigheid verhoogd,

ook onze organisatie ontkomt niet aan een goede kosten- en organisatiescan.

Onze vestiging in Didam, hemelsbreed relatief dicht

bij onze hoofdvestiging in ’s-Heerenberg, hebben wij gesloten. Helaas

ging dit gepaard met het afscheid van één medewerkster, de

andere medewerkster hebben wij ingevoegd in het team in ’s-Heerenberg.

De verhuizing van deze activiteiten is in goed overleg met

de klanten ingezet, de dienstverlening is in samenspraak met de

klanten vanuit de vestiging ’s-Heerenberg opnieuw georganiseerd.

Onze dienstverlening hebben wij opnieuw tegen het licht gehouden

en waar mogelijk geïntensiveerd. Hierbij is nadrukkelijk gekeken

naar de wensen van de individuele klant. Onze kwaliteit is niet

meer en niet minder dat het verschil tussen wat deze verwacht en

hetgeen wij uiteindelijk hebben geleverd. Deze kwaliteitsvraag is

dus voor iedere klant verschillend en moet op maat worden ingevuld.

In een teruglopende markt mag het niet gebeuren dat bestaande

goede klanten ‘afhaken’ omdat ook hun markt en daarmee hun

behoeften veranderen. Het is een nieuwe manier van werken geworden,

vol uitdagingen en vol kansen.

EEF STEENTJES

STEENTJES

ADVOCATEN

Het is ongelofelijk te vernemen

hoeveel branches direct of indirect

geraakt worden door de economische

crisis. Ook een groot deel

van de zakelijke dienstverlening

ontkomt er niet aan, waarbij de advocatuur één van de weinige uitzonderingen

lijkt te zijn. In onze zakelijke praktijk konden we het

afgelopen jaar vanwege het grote aantal faillissementen nauwelijks

adem halen en het einde lijkt nog niet in zicht. Een spoor van economische

vernielingen ligt al achter ons. In de zakelijke dienstverlening

zijn met name makelaars en notarissen het slachtoffer.

HET ANTWOORD

ARMANDO VAN MOURIK

REGIOPROVIDERS

De ICT sector heeft vele ups- en

downs gekend en elke keer is de

sector er sterker uit gekomen. De

laatste grote down was het uitéén

spatten van de internet zeepbel in

2001/2002, wat geleid heeft tot een

korte periode waarin de ICT omzetten

onder druk stonden. De

kracht van de ICT sector is dat wij gewend zijn aan verandering en

elke verandering wordt door ons gezien als een nieuwe kans. Dit in

tegenstelling tot andere sectoren, waar men eerder denkt in termen

van bedreiging. Deze grondhouding maakt dat de ICT sector zich

snel aanpast aan veranderende omstandigheden en daardoor minder

gevoelig wordt voor bijvoorbeeld de fi nanciële crisis. Het feit dat er

veel meer in termen van maand- of jaarabonnementen wordt gesproken,

maakt het voor de sector makkelijker om de omzetten op een redelijk

niveau te houden. Het wordt natuurlijk nog makkelijker als je

in deze periode met klanten kan praten over kostenreductie.

Hoewel wij op dit moment dus zelf gelukkig niet te maken hebben

met een fi nanciële ‘storm’ en wij dus ook niet direct bezig zijn met

de vraag hoe ons kantoor door deze storm te loodsen, kan ik mij

wel voorstellen dat beperking van de vaak relatief hoge personeelskosten

voor vele bedrijven een belangrijke saneringsmaatregel is.

Dit geldt ook voor de makelaarskantoren. De praktijk heeft dit de

afgelopen periode helaas ook al laten zien. In mijn ogen is paniek

altijd een slechte raadgever. Laat je als ondernemer ‘de kop niet gek

maken’ en neem vooral geen structureel verliesgevende opdrachten

aan. Dit is gewoon niet gezond en doorgaans ook niet lang vol te

houden. Nu zal dit laatste overigens voor de makelaardij minder

aan de orde zijn dan voor bijvoorbeeld een aannemer. Win advies in

van een goede accountant of een andere deskundige over de binnen

uw bedrijf te nemen maatregelen. Het is in de meeste gevallen ook

raadzaam om in overleg met de bank deze moeilijke periode te

overbruggen en de bank om extra ondersteuning te vragen. Ook zij

zullen zo langzaam aan wel weer uit hun schulp kruipen en bereid

zijn om mee te denken en een steentje bij te dragen aan het broodnodige

economische herstel.

Binnen RegioProviders hebben wij al ver voor de kredietcrisis zich

aandiende, gekeken naar onze bedrijfsprocessen plus de gebruikte

applicaties. Om de processen ook naar de toekomst toe zo goed en zo

goedkoop mogelijk te laten verlopen, hebben wij bewust gekozen

voor het bouwen van maatwerk web-applicaties. Daarmee zijn de

kosten voor beheer- en onderhoud van de applicaties sterk afgenomen

en maakt het de organisatie fl exibeler zodat snel kan worden ingespeeld

op veranderende markt- en/of organisatieomstandigheden.

Dankzij ons businessmodel waarbij de focus ligt op kostenbesparing

voor de klant, abonnementen een belangrijke rol spelen, de vroegtijdige

overstap op webapplicaties en de mogelijkheid om in elke verandering

een kans te zien, houden RegioProviders ook in deze tijd op

het goede spoor.

Opgeven

Wilt u ook antwoord op uw vraag? Mail deze dan naar

de redactie van Oost-Gelderland Business, samen met

een foto van uzelf. Wij zullen zoeken naar ondernemers

die uw vraag graag willen beantwoorden.

Wilt u juist antwoord geven op vragen die uw branche

aangaan? Mail dan uw NAW en bedrijfsgegevens

samen met een foto van uzelf naar de redactie.

astrid@vanmunstermedia.nl

OOST GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009 35


36

ACCOUNTANCY

Bij Boschland staat de klant centraal

‘Wij bewaken actief’

Boschland Accountants & Adviseurs staat dicht bij de klant. Dit

uit zich niet alleen in vijf regionale kantoren in de provincies Gelderland,

Utrecht en Overijssel, maar ook in de werkwijze. Marco

Bos, vestigingsleider van Boschland Hengelo, omschrijft zijn bedrijf

als informeel, waarbij de klant centraal staat in de dienstverlening

die ze bieden.

Het inspelen op de actualiteiten is één van

de aandachtspunten die kenmerken zijn

voor Boschland Accountants & Adviseurs.

Met de huidige fi nanciële situatie is deze

focus meer dan nodig, het maakt het verschil

tussen overleven of een faillissement.

“Er zijn een aantal aandachtsgebieden

waar we specifi ek op letten bij de liquiditeit

van onze ondernemers”, vertelt Bos. “Belangrijk

is het debiteurenbeheer.

De steeds zichtbaar wordende trend is het

moeizaam betalen van rekeningen. Als ondernemer

moet je daarvoor goed blijven

communiceren met je afnemers. In de detailhandel

zie je dit weer minder, zij moeten

vooral oppassen dat de voorraad niet

verouderd.”

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

Overheid

Het gezond houden van het werkkapitaal

van de ondernemingen wordt ook gedaan

door te kijken naar de maatregelen van de

overheid. Zo zijn er diverse fi scale regelingen

te treffen die de ondernemer aan werkkapitaal

kunnen helpen. Maar ook bij de

bank kun je nog steeds terecht. Bos: “Elke

ondernemer is bekend met verhalen dat

banken terughoudend zijn in het verlenen

van krediet, maar dat ligt wel wat genuanceerder.

Het traject duurt langer, want de

bank wil meer weten, stelt kritischer vragen,

wil een ijzersterke onderbouwing.

Maar een goed verhaal wordt zeker gefi -

nancierd. Er zijn genoeg kansen tot groei.”

Bewustwording

Bos ziet het als de taak van de accountants

van Boschland om zelf actief te blijven in

het bewakingsproces. “Wij hebben zeker

ondernemers in onze klantenkring die in de

huidige crisis vaker willen klankborden bij

fi nanciële beslissingen die ze moeten nemen.

Maar wanneer wij op kantoor de omzetgegevens

onder ogen krijgen en we zien

een daling, dan gaan we zelf met de ondernemer

in conclaaf. Ik vind dat we daar actief

in moeten zijn. Zeker voor de detailhandel

en de kleinere ondernemer, daar

merk je dat het een poosje duurt voor ze de

negatieve spiraal opmerken waarin ze terecht

zijn gekomen. Het is een bewustwordingsproces

waarin we de ondernemer willen

steunen. Tevens merk je vaak dat ze het

eigenlijk ook wel weten, maar dat de ze

problematiek liever niet willen herkennen.

‘Het zal wel tijdelijk zijn’.”

Positief

“Hoewel we in ons klantenbestand zeker

wel problemen merken, valt het nog mee”,

vervolgt Bos. “Tot voor kort keken we ietwat

angstig uit naar het einde van de bouwvak,

want er werd verwacht dat daar weer

een extra dip te zien zou zijn. Maar we

hebben nog geen negatieve geluiden gehoord.

Links en rechts komen weer orders

los. Het is wel minder dan in 2008, maar

het loopt toch door. We hebben Boschland

breed - over alle vijf vestigingen - maar een

enkel faillissement gehad dit jaar.”

Nieuwbouw

Met Boschland zelf gaat het ook zeker

goed. De nieuwbouwplannen voor een

nieuw kantoor in Hengelo hebben helaas

door enkele formele procedures wat vertraging

opgelopen, maar ze zijn zeker niet

van de baan. “We hebben een nieuw kantoor

hard nodig. We kijken dan ook uit

naar volgend jaar, waarin de verhuizing

moet plaatsvinden. 2010 zal ons zeker veel

goeds brengen.”

www.boschland.nl

Legale diefstal

De motoren in de beleggingsindustrie

draaien weer op volle toeren. Het

klinkt misschien vreemd, maar in feite

is de beleggingswereld een industrie

met volop productontwikkeling, productverkoop

en een grote hoeveelheid

aanbieders.

Nog steeds is het een aantrekkelijke

industrie om in te werken. De marges

zijn groot en de bonussen zijn er hoger

dan elders. Bovendien zijn consumenten

eenvoudig te verleiden tot

het kopen van producten. Want ondanks

pogingen van de AFM en andere

toezichthouders, blijft het een

ondoorzichtige wereld waarin kennisvoorsprong

bij de verkoper de consument

vaak in een nadelige positie

plaatst. Onwetend kopen consumenten

producten waar ze te weinig of

helemaal niets mee opschieten. De

verkoper wel.

Nieuwe producten

In ons werk als consultant en adviseur

worden we regelmatig geconfronteerd

met nieuwe producten. Banken

en fondsenhuizen vragen onze klanten

deze producten op te nemen in

hun portefeuilles. Zo kwam een Nederlandse

private bank in juli dit jaar

met een nieuw product dat er op het

eerste gezicht aantrekkelijk uitziet.

Het betreft een 10 jaars Note met de

eerste vijf jaar een vaste rente van 5%

en de tweede vijf jaar een variabele

rente tussen 4 en 9% (afhankelijk van

de 10 jaars rente in 2014 en verder).

Bovendien een product met een zogenaamd

goede verhandelbaarheid.

Het werd gepromoot onder het motto

dat dit toch beter is dan de huidige

I.P.M.M. (IJs) van Leijen

De VermogensMeesters BV

Adviesbureau voor

vermogensmanagement

info@devermogensmeesters.nl

0317 - 428276

www.devermogensmeesters.nl

lage rente op spaarrekeningen of deposito’s.

Bovendien zou dit een perfecte

bescherming bieden tegen een

mogelijk oplopende rente en heeft

het ook nog een Aa rating (dus veilig).

Je zou het product al bijna kopen.

Rendement en risico

Bij bestudering blijkt UBS de uitgevende

instelling. UBS is een Zwitserse

bank met forse verliezen en een onzekere

toekomst, onder andere vanwege

de afbraak van de geheimhoudingsplicht.

Zo veilig en gegarandeerd

is de afl ossing over tien jaar

dus niet. De marktrente voor 10 jaars

leningen op UBS lag in juli op circa

6,5%. Als koper van dit product ben je

dus in feite de eerste vijf jaar 1,5%

rendement per jaar kwijt en moet je

maar afwachten of het in de jaren er-

COLUMN

na terug verdiend wordt. Bovendien

blijkt het een product te zijn dat in

een beperkte omvang van € 25 miljoen

exclusief voor deze private bank

is gemaakt, met UBS als enige broker

(handelaar en prijsbieder). Het is dus

geen algemeen verhandelbaar product.

Daarnaast blijkt er standaard 1%

emissiekosten aan te zitten plus 1%

verschil tussen bied- en laatprijs. Bij

voortijdige verkoop ontstaat dus een

extra nadeel van 1% bovenop de

transactiekosten. Uit oogpunt van

rendement en risico is dit product dus

volstrekt onaantrekkelijk.

Onjuist

Het is kwalijk dat private bankers

nog steeds onvolledige en onjuiste

informatie verschaffen over de producten

die men verkoopt. En dat

doet men omdat men moet verkopen,

anders verdient men niets. Bij

deze instellingen zal er dus nooit

sprake zijn van gedegen en onpartijdig

advies in het belang van de

klant. Men buit de kennisvoorsprong

en inventiviteit uit onder het voorwendsel

van advies. Ik noem dat een

vorm van legale diefstal.

Advies is per defi nitie nooit gratis.

Daar kun je maar beter gewoon voor

betalen, in ruil voor onafhankelijkheid,

openheid over productkenmerken,

delen van kennis, transparantie

over kosten en lagere provisies bij

banken. In ruil ook voor een beter

rendement en grip op de eigen portefeuille.

Wij hebben voor onze klanten

een andere oplossing gekozen

dan deze UBS lening. We laten ons

niet bestelen. U wel?

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009 37


38

GOLF

Toch maar eens proberen

TEKST JAN TER HAAR

Golf? Dat is toch die kaksport waar jij als drukke ondernemer veel te

veel kostbare tijd verspilt met het zeulen van een tas met veel te

veel stokken die je toch niet gebruikt. Een beetje rondjes lopen over

een groen grasveld met allerlei hindernissen en waarbij het je uiteindelijk

toch niet lukt om binnen een aanvaardbaar aantal slagen het

balletje in het putje te krijgen. En dan ook nog tegelijkertijd moeten

‘netwerken’ met andere ondernemers? Dat levert toch niks op!

Nee, daar heb je echt geen tijd voor, want het is recessie en dat betekent

dat je voor je bedrijf extra hard moet werken om het hoofd

boven water te houden. Als je nou maar gewoon wat harder werkt

dan normaal dan zal het wel weer goed komen. Toch?

Echter, op een woensdagmiddag meld ik

mij toch op een golfbaan in Nijmegen

voor een bijeenkomst waarvoor ik

mij had opgegeven nadat ik een uitnodiging

hiervoor per mail had ontvangen.

Binnen hangt een prettige sfeer en ik

word vrolijk ontvangen door een keurig

geklede dame achter de receptie. In het

zaaltje staat de koffi e in de hoek en zie ik

een 15 tal mensen geanimeerd met elkaar

in gesprek. De koffi e smaakt goed en ik

heb stiekem toch wel zin in een middagje

in de frisse buitenlucht. Ik besluit niet toe

te geven aan mijn schuldgevoel dat

ik hiervoor eigenlijk geen tijd had en dat

mijn collega’s op kantoor wel druk in de

weer zijn met hun projecten. ‘Niet meer

aan denken en laat ik maar eens een

praatje gaan maken’. Ik schuif aan bij

een groepje waar men elkaar informeert

over het bedrijf dat ze hebben of

vertegenwoordigen.

Vervolgens wordt de middag geopend

door een dame die iets vertelt over een

goed doel. Ja, dat is waar ook, van mijn 55

euro die ik heb betaald gaat 10 euro naar

een goed doel. Dat geeft meteen een goed

gevoel en mijn schuldgevoel verdwijnt als

sneeuw voor de zon. De beelden van

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

de projecten voor kinderen met een ernstige

ziekte blijven nog even in mijn gedachten.

Eigenlijk ook wel een idee voor mijn

eigen bedrijf, maatschappelijk betrokken

ondernemen, denk ik.

Dan volgt er een voorlichting over golf en

netwerken. Deze twee items zijn prima te

koppelen volgens de organisatie en hebben

als resultaat dat je een goede en langdurige

binding creëert met andere ondernemers

of met eigen medewerkers als je

met een interne doelgroep deelneemt. Een

traject bestaat uit een x-aantal golfl essen,

het zogenaamde GVB examen (zeg maar

een golfdiploma) en een golfreis met elkaar

naar bijvoorbeeld Zuid Spanje of

Schotland. De organisatie regelt de deelnemende

ondernemers en daar sluit je gewoon

bij aan.

Even later staan we op het veld of eigenlijk

de driving range en vertelt een echte

golfpro hoe we de club vast dienen te

houden. De groep heeft er plezier in en

waarachtig het oefenen nodigt wel uit;

het is leuker en uitdagender dan ik had

verwacht. We gaan ook putten, chippen

en een kleine hole spelen. Ik doe lekker

mee, ondanks het feit dat de ballen die ik

sla een totaal andere richting opgaan

dan ik bedoeld had. Als ik om me heen

kijk, constateer ik tot mijn opluchting dat

ik me onder lotgenoten bevind. Ondertussen

praat ik wat met andere deelnemers

en blijkt dat ze uit allerlei branches komen

en het leuk vinden om andere ondernemers

te ontmoeten.

Na afl oop, op het terras met een lekker

drankje en stukjes kaas en bitterballen,

word ik aangesproken door een man die

geïnteresseerd is in mijn business. Hij is

op zoek naar diensten zoals wij die aanbieden

en na een kort gesprek, spreken

we af om morgen contact te hebben om

een afspraak te maken.

Inmiddels is het 6 weken later en hebben

we er een klant bij en ben ik iedere donderdagmiddag

van 16.00-18.00 uur bezig

met een groep van 10 ondernemers om

het golfen onder de knie te krijgen.

Als ik om me heen kijk,

constateer ik tot mijn

opluchting dat ik me onder

lotgenoten bevind

Ik krijg er echt lol in en besluit om mijn

vrienden te bewegen dat zij ook leren golfen

zodat we in privétijd later ook samen

een balletje kunnen slaan.

Was achteraf toch niet zo’n gek idee

dus, dat golfen. Ik ben nu veel vaker buiten,

voel me vrij en ontspannen, heb een

nieuwe uitdaging gevonden en heb veel

nieuwe ondernemers in de buurt leren

kennen. Ja, inderdaad, het kost wel wat

tijd, maar het levert ook weer veel op.

Een kwalitatieve tijdsinvulling, dus weg

met het schuldgevoel.

Alleen, die zware golftas! Moet er toch

maar eentje met wieltjes gaan aanschaffen

straks.

www.golfforbusiness.nl

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009 39


GOLFEN MET (INTER)NATIONALE ALLURE

Golfen in het

Groothertogdom

TEKST EN FOTOGRAFIE: TOON VAN WINDEN

Golf Club de Clervaux

Luxemburg, onze kleinste Benelux-collega, staat niet bekend als een voorname

golfnatie. Toch weten jaarlijks enkele duizenden landgenoten de weg te vinden

naar met name één van de golfbanen in dit o zo keurige landje. In totaal telt

Luxemburg vijf 18-holes golfbanen. Eén van deze vijf, de Golf Club Grand Ducal,

laat nauwelijks greenfee-spelers toe op zijn baan en heeft daarom ook geen behoefte

aan publiciteit. De andere vier banen heb ik samen met een collega bekeken

en bespeeld en nadien is Luxemburg wel in mijn golf-achting gestegen.

Om te beginnen ligt het Groothertogdom

feitelijk verrassend dichtbij: De afstand

van de Nederlands-Belgische tot aan de

Luxemburgse grens is ongeveer honderd

kilometer! Ook zonder nauwkeurige

grensaanduiding is het onmiddellijk duidelijk

wanneer men het Luxemburgse land

betreedt. Zonder iets negatiefs over de

Belgische entourage te willen zeggen, valt

wel erg op hoe schoon en opgeruimd het

hier is. Ook de kwaliteit van het wegenstelsel

heeft ons voortdurend in positieve

zin verbaasd.

Clerveaux

In het noorden van het land, in de Luxemburgse

Ardennen, vinden we de Golf Club

de Clervaux. Dit is de club die met name

bij onze landgenoten zeer in trek is. Je kunt

bijna stellen dat de voertaal op de baan

overdag Nederlands is. De club heeft

slechts driehonderd eigen leden en ontvangt

zeer veel greenfee-spelers per jaar

waarvan 75%(!) Nederlander is. Na een

ronde op deze baan gespeeld te hebben, begrijpen

we ook waarom zoveel landgenoten

jaarlijks het tripje naar Clervaux maken.

Het is een mooie, goed onderhouden baan

(par 72, 6201 meter vanaf de backtees) met

een on-Nederlands heuvelachtig karakter.

Golf- en Countryclub Christnach

Daar komt bij, dat de greenfees hier ook

heel betaalbaar zijn: €38 gedurende de

weekdagen en €49 in het weekend.

Het heuvelachtig karakter van de baan

maakt wel dat een electrocar hier bijna

noodzaak of in ieder geval sterk te adviseren

is. Er moet soms stevig geklommen en

gedaald worden en hier en daar dienen ook

behoorlijke afstanden tussen de holes te

worden overbrugd. De organisatie is ook

helemaal op het gebruik van electrocars ingesteld:

men heeft er 36 voorhanden! De

club kent ook een eigen golfhotel, dat tij-

dens ons bezoek nog acht kamers telde,

maar de uitbreiding naar 24 kamers was inmiddels

volop in gang. Informatie over

mogelijke arrangementen is te vinden op de

website www.golfclervaux.lu.

Nog geen 50 km verder vinden we de Golf-

en Countryclub Christnach. Dit is een kleinere

baan (par 70, 5316 meter vanaf de

backtees) die nagenoeg vlak is. De eerste

negen holes vormen hier een interessant

stuk parklandbaan en de andere negen

holes zijn over het algemeen wat korter

40 OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

Golf de Luxemburg

41


42

GOLFEN MET (INTER)NATIONALE ALLURE

waarbij waterhindernissen een belangrijke

rol spelen. Bij deze golfclub vindt men verder

zeer goed geoutilleerde oefenfaciliteiten

in de vorm van onder meer een ruim

opgezette driving range (met verlichting

zodat ook ’s-avonds gespeeld kan worden)

en een leuke compact course. Vlak bij deze

golfclub logeerden we in Hotel de Cascades

in Müllerthal. Dit hotel heeft goede

banden met de golfclub en bij een verblijf

krijgen gasten een korting van 20 procent

op de normale greenfees die €45 op weekdagen

en €60 in het weekend kosten. Nadere

informatie over de golfclub www.golfclubchristnach.lu

en meer over het hotel

www.hotelcascades.lu.

Hat land, maar vooral de stad Luxemburg,

hebben een onmiskenbare internationale

oriëntatie. Rijdend door het land wordt dit

al duidelijk door de aanduidingen op de diverse

borden in afwisselend Frans, Duits,

Luxemburgs en Engels. Dat wil niet zeggen

dat de communicatie altijd gladjes verloopt:

Met name als de bewoners onderling

Luxemburgs met elkaar spreken, of zoals

het offi cieel heet het Mosel-Fränkisches

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

Dialekt, is daar voor een gewone Nederlander

geen touw aan vast te knopen!

Die internationale sfeer vind je ook terug

op ons derde golfadres: Golf de Luxemburg

bij het Domaine de Belenhaff in Junglinster

op zo’n 17 km van de hoofdstad.

Prestigieus kan men deze, rondom een historisch

landgoed gebouwde baan rustig

noemen. De baan (par 72, 6068 meter vanaf

de backtees) is gesitueerd op een terrein

van 120 ha. Het landschap waarin de baan

is gelegen is licht glooiend waardoor het

wel steeds zo is dat men gedurende het spel

met allerlei hellinghoeken rekening moet

houden. De fairways zijn hier gelukkig

over het algemeen mooi breed. Dit is typisch

een baan waar ook de nog wat minder

bedreven amateur toch heel veel plezier

kan beleven. Het internationale karakter

van deze baan is terug te vinden in de

naamgeving van de diverse holes: Hole 1:

Zwou Eechen, hole 2: Double Trouble en

hole 4 Cul de Sac. Een greenfee op deze

wonderschone baan kost op weekdagen

€58 en in het weekend €75. Bijna vanzelfsprekend

wordt de totale entourage van deze

club gecompleteerd door een goed res-

taurant. Alles bijeen, de lezer begrijpt het

al, waren mijn collega en ik erg te spreken

over Golf de Luxemburg.

De Kikuoka Country Club was onze vierde

en laatste bestemming bij onze golfontdekkingsreis

door Luxemburg. Deze club is te

vinden bij het plaatsje Canach, vlak buiten

de hoofdstad. Ook hier is het internationale

karakter van deze club zeer opvallend.

Centraal op deze club is het Kikuoka Mercure

Hotel waarin ook het restaurant en de

golfshop is ondergebracht. Het geheel voldoet

hier zeker aan hoge normen maar

straalt tegelijk, zeker in vergelijking met de

hiervoor beschreven club, een behoorlijk

commerciële sfeer uit. Begrijpelijk uiteraard;

met een groot hotel als uitvalsbasis is

men hier gericht op groepen en hoge omzetsnelheden.

Greenfees van deze baan zijn

pittig geprijsd: €75 voor weekdagen en

€100 in het weekend. Maar eerlijk is eerlijk,

de baan is wonderschoon en van zeer

hoge kwaliteit. Het is een prachtig ruim, afwisselend

parcours, ook hier weer op een

oppervlak van 120 ha gerealiseerd, gelegen

in een heuvelachtige omgeving met vaak

mooie panorama’s zoals op het nabijgelegen,

schilderachtige Canach. De hoogteverschillen

op deze baan zijn overzienbaar, zodanig

dat het goed doenlijk is lopend al dan

niet met een trolley hier te spelen. De lengte

van de par 72-baan is aanzienlijk: 6419

meter. Afgezien daarvan is de baan relatief

eenvoudig bespeelbaar, ook voor hogere

Kikuoka Country Club

handicappers. Blind shots hoeven hier niet

gemaakt te worden, waterhindernissen zijn

er slechts beperkt en doglegs zijn hier uitzondering.

Hole 18, het sluitstuk van de

baan, vormt hierop een uitzondering. Het is

een dubbele dogleg, vanaf het eerste deel

van de hole valt de fairway niet te zien omdat

die redelijk steil naar beneden loopt en

de green van deze par 5 is door water omgeven.

Deze hole vormde een stijlvolle afsluiting

van onze verrassende golfontdekkingstocht

in het Groothertogdom en bood

voor ons het antwoord op de vraag waar

een klein land toch groot in kan zijn.

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

43


44

ONDERNEMINGSRECHT

Boete kan oplopen tot € 450.000,-

Spam aan bedrijven per 1 oktober 2009 verboden

Vóór 1 oktober a.s. is het nog toegestaan: ongevraagde e-mail

versturen aan bedrijven, zonder voorafgaande toestemming. De

overheid heeft echter besloten om de Telecommunicatiewet te

wijzigen. Daardoor wordt het binnenkort verboden om bedrijven

spam te versturen. Overtreders van dit verbod riskeren een boete

tot maar liefst € 450.000,-.

Spamverbod aan bedrijven

Spammen is het versturen van ongevraagde

elektronische berichten met een

commercieel, charitatief of ideëel doel.

Tot nu toe is enkel het versturen van

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

spam aan natuurlijke personen (consumenten)

verboden. Dit verandert in een

algeheel spamverbod per 1 oktober 2009.

Ook spam aan rechtspersonen (ondernemingen),

hun werknemers en natuurlijke

Dirkzwager-advocaat Joost Becker: “Vraag zekerheidshalve toestemming voor toezending van spamberichten.”

personen handelend in uitoefening van

beroep of bedrijf (zoals eenmanszaken) is

dan verboden.

Wat verandert er precies?

Mr. Joost Becker, advocaat bij Dirkzwager

advocaten & notarissen, licht toe:

“Het spamverbod wordt binnenkort uitgebreid

naar bedrijven. Het opt-in regime

wat al gold voor consumenten, geldt dan

dus ook voor bedrijven. Dit betekent dat

spam pas mag worden toegezonden na

voorafgaande toestemming van de ontvanger.

De verzender zal die toestemming

moeten kunnen aantonen. Het

spamverbod geldt overigens niet alleen

voor e-mail, maar ook voor sms, mms,

elektronische berichten via sociale netwerken

en dergelijke.”

Er ontstaat een verschil met Amerika,

waar het opt-out-regime geldt. Daar is het

in beginsel toegestaan om elektronische

berichten te versturen zonder voorafgaande

toestemming, mits de ontvanger de

mogelijkheid heeft de verzending te beeindigen.

“Er zijn volgens de wet een

aantal uitzonderingen”, aldus Becker.

“Het nieuwe spamverbod geldt ten eerste

niet voor ongevraagde berichten die worden

verstuurd aan een door de ontvanger

daartoe aangewezen spambox, bijvoorbeeld

‘spam@bedrijfsnaam.nl’. Als voor

zo’n spambox doeleinden zijn kenbaar

gemaakt, dan moet spam daaraan voldoen.

Bedrijven kunnen dus aangeven in

hun spambox alleen spam over bepaalde

specifi eke onderwerpen te willen ontvangen.

De tweede uitzondering geldt voor

berichten aan ontvangers buiten Europa.

Als voldaan is aan daar geldende spamregels,

is verzending van spamberichten

toegestaan. De derde uitzondering geldt

voor berichten aan bestaande klanten.”

Ingrijpende gevolgen

voor ondernemers

Becker licht toe: “Verzenders moeten een

onderscheid maken tussen bestaande klanten

en andere contacten. Bestaande klanten

mag een e-mail worden verzonden,

maar alleen als er bij de verkrijging van

het e-mailadres én tevens bij ieder verzonden

bericht aan de klant uitdrukkelijk een

verzetmogelijkheid is geboden. Als bedrijven

hun bestaande klanten niet de mogelijkheid

tot verzet hebben geboden bij het

vergaren van e-mailadressen is dus alsnog

toestemming nodig. Vaak zal om die reden

een in het verleden opgebouwd adressenbestand

nu fl ink in waarde dalen.” Indien

contactgegevens op een andere wijze zijn

vergaard, bijvoorbeeld als adressen bij

derden zijn ingekocht, kunnen zich ook

snel problemen voordoen. Becker: “Vaak

zal het daarbij erg lastig zijn om te kunnen

aantonen dat sprake is van toestemming.

Dat is wel nodig.”

Algemene eisen

Volgens de wettelijke regels moet bij ieder

spambericht de identiteit van de verzender

worden vermeld. Ook moet steeds een geldig

postadres of nummer worden vermeld,

waarnaar een verzoek tot beëindiging van

verzending kan worden verricht. Becker:

“De algemene vereisten gelden voor alle

spamberichten, voor zowel spam aan consumenten

als aan bedrijven.”

Oplossing

Wat staat de ondernemer nu te doen?

Becker antwoordt: “Neem het zekere

voor het onzekere. Onderzoek of toestemming

van alle relaties kan worden

aangetoond. Op basis daarvan kan de ondernemer

zijn adressenbestand opschonen.

Mail alle B2B-contacten nog vóór 1

oktober aanstaande om toestemming te

vragen waarbij een goede doelomschrijving

wordt vermeld, bijvoorbeeld om een

nieuwsbrief te kunnen toezenden. Vraag

voortaan ook altijd toestemming om dergelijke

e-mailberichten te kunnen versturen.

Bevestig voor de zekerheid dat de

ontvanger heeft aangegeven zulke e-mails

te willen ontvangen. Hanteer een zogenoemd

confi rmed opt-in-regime. Zorg dat

je later altijd kan aantonen dat er toestemming

is verkregen.”

Fikse boetes voor

overtreders

Als in weerwil van het verbod toch op

ontoelaatbare wijze spam wordt verstuurd

naar bedrijven, dan riskeert de verzender

strafvervolging door het Openbaar Ministerie.

Ook kan de OPTA een boete van

maximaal € 450.000,- opleggen. Becker:

“Ontvangers van verboden spam kunnen

bijvoorbeeld een klacht indienen bij

spamklacht.nl. OPTA handhaaft nu al

streng op spam aan consumenten en heeft

toegezegd streng toe te zien op overtreding

van het verbod. Overigens publiceert

OPTA ook boetebesluiten op haar website.

Dat kan negatieve publiciteit met

zich meebrengen waar je als ondernemer

niet op zit te wachten.”

Toonaangevend in o.a.

IE & IT-recht

Dirkzwager advocaten & notarissen

(kantoren in Arnhem en

Nijmegen) is een toonaangevend

kantoor op het gebied van

Intellectuele Eigendom, & ITrecht

(inclusief internet-recht).

Ook bij handelspraktijk-kwesties

staat het kantoor bedrijven

deskundig terzijde. Bijvoorbeeld

met het toetsen van websites

aan de nieuwe wet, of met

het adviseren van ondernemingen

die valse concurrentie ondervinden.

Het kantoor

beschikt tevens over tientallen

ervaren specialisten in o.a. ondernemingsrecht,

arbeidsrecht,

mededingingsrecht, aanbestedingen,

gezondheidsrecht, aansprakelijkheid,

schade en

verzekeringen.

Dirkzwager advocaten

en notarissen

Kantoren te Arnhem

en Nijmegen

Telefoon 026 – 353 83 00

www.dirkzwager.nl

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009 45


46

BEDRIJFSDIENSTEN

Outsourcen

biedt kansen

De fi nanciële crisis zorgt ervoor dat ondernemers extra scherp gaan letten op de kosten.

Waar kun je op bezuinigen, welke kosten kun je in zijn geheel elimineren, welke uitgaven

zijn een must? Dit betekent dat er ook geleken wordt naar de diverse taken en diensten.

Schoonmaak, tuinonderhoud, ICT. Houd je dit in eigen beheer, of besteed je dit uit? Wat

geeft het beste rendement? Oost-Gelderland Business vroeg diverse leveranciers van

bedrijfsdiensten om hun mening over outsourcing.

De stelling:

Het outsourcen van bedrijfsdiensten

biedt - juist nu – kansen

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

H.J. van der Laan

TJ Bedrijfsdiensten B.V.

“Regelmatig ervaar ik in de gesprekken

die we houden met toekomstige relaties

dat er steeds meer belangstelling is

om schoonmaakdiensten uit te besteden

aan een gespecialiseerd bedrijf.

Het is steeds duidelijker dat uitbesteding

aan de juiste partner een zeer

Dick Den Haag

Compudac

“Zonder het te weten doen veel

bedrijven al aan het uitbesteden

van diensten. Dat het fenomeen

juist nu veel extra aandacht

krijgt, heeft te maken met de

huidige stand van de economie.

Iedereen is naarstig op zoek naar

kostenbesparingen en dan komt

goede keus is en op den duur zelfs kostenbesparend

zal zijn. Ons aanbod is er

dan ook op gericht een op maat gemaakt

plan te bieden waarin alle wensen

van de cliënt worden vastgelegd en

waar we op allerlei momenten extra

werkzaamheden kunnen verrichten en

overige diensten kunnen aanbieden als

daar behoefte aan is.

Wij kunnen een specialistische aanpak

het uitbesteden van activiteiten

al snel ter tafel, want personeelskosten

vormen nu eenmaal het

grootste deel van de begroting

van een bedrijf.

Sprekend voor mijn eigen branche

kan ik stellen dat er op het

gebied van outsourcen de afgelopen

jaren een aanzienlijke omslag

heeft plaatsgevonden in

hoe bedrijven hierover denken.

Enkele jaren geleden werd nogal

argwanend aangekeken tegen

het outsourcen van de automatisering

en al helemaal tegen het

uitbesteden van de centrale server

apparatuur in zogenaamde

datacenters. Het buiten de deur

zetten van de servers met alle

bedrijfsgegevens werd toch wel

als zeer ‘eng’ ervaren.

Daar kwam bij dat men met name

in het MKB sterk de indruk

had dat dit alleen voor grotere

bedrijven weggelegd was. Inmiddels

is wel duidelijk dat ook

de kleinste éénmanszaak kan

profi teren van de faciliteiten en

dienstverlening van een goed

ingericht datacenter. Naast de

kostenbesparing die dit vaak

met zich meebrengt, haalt men

er ook nog eens een enorm stuk

rust mee in huis. Kortom: het

uitbesteden van de IT omgeving

levert een bedrijf meer op dan

alleen maar besparingen!”

garanderen en nemen het zorgen voor

bezetting tijdens ziekte en vakantie gewoon

over. Eigen personeel kan indien

gewenst worden overgenomen. Zo

blijft er meer tijd en energie over voor

de eigenlijke werkzaamheden van de

relatie en is er naar mijn mening een

optimaal rendement te behalen bij

outsourcing.”

Armando van Mourik

Regioproviders

“Voor outsourcing bestaan verschillende

defi nities, u bent al aan het outsourcen

als u bijvoorbeeld maandelijks iemand

laat komen die een blik werpt op uw

server en uw PC’s als u geen eigen IT afdeling

hebt. Professioneler wordt het als

u op basis van een service level agreement

een overeenkomst sluit met een

ICT dienstverlener.

Volgens ons betekent outsourcen dat u

uit de sores bent en dat u slechts gebruik

maakt van applicaties en informatie

die voor u daadwerkelijk van belang

zijn. In veel gevallen worden dan maatwerk

web applicaties gebouwd die uw

bedrijfsproces uitstekend ondersteunen.

Wilt u de gehele werkplek onder brengen

bij ons, dan praten we over WerkplekMax.

Een volledig beheerde omgeving

inclusief updates, upgrades, opslag

en back-up van uw gegevens. Het enige

dat wij van u verwachten is een werkende

PC met een breedband internet verbinding,

that’s all. Geen ICT sores zodat

u zich kan focussen op wat voor u werkelijk

belangrijk is.”

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009 47


BEDRIJFSDIENSTEN

Rob Migchelbrink

Fair Groep BV

“Je zou kunnen zeggen dat outsourcen

niet gebonden is aan een economisch

klimaat. Iedere ondernemer zou zich bij

hoogtij of recessie moeten willen focussen

op zijn kernactiviteiten. Immers, met deze

kerntaken verdient de ondernemer zijn

geld. Hierin heeft hij zich gespecialiseerd,

is hij/zij goed in en weet zich te onderscheiden.

De kern van outsourcen gaat

over zaken waar jezelf minder goed in

Wilfred Bussink

View Archiefspecialisten

“Het outsourcen van bedrijfsdiensten

biedt -juist nu- kansen: inderdaad! Maar

meteen hierop inhakend; eigenlijk is dit

altijd wel een meerwaarde. Door terug

te gaan naar de kernwaarden van de

onderneming, ‘wat zijn je echte kern

competenties?’, ontmantel je het

bedrijfsproces om een goed businessmodel

weer helder te krijgen.

Heel vertrouwd en bekend is het leasen

van onder andere mobiliteit, (kantoor)

ruimte of het inhuren van extra mensen.

Dat is veelal, kosten- en lastentechnisch

gezien, de beste oplossing. In onze archiefwereld

kan dat ook een bekende

bent danwel waar je voor je onderneming

geen onderscheidend vermogen kunt

creëren. Outsourcen speelt bij alle ondersteunende

processen en moet dus altijd

overwogen worden. Door outsourcing

krijg je fl exibiliteit van de dienstverlening,

professionele en gespecialiseerde aandacht

en vooral een objectieve overeenkomst

op basis waarvan diensten worden

geleverd. In deze tijd zijn er twee extra redenen

om te willen outsourcen en dat zijn

juist de speciale omstandigheden van dit

najaar. De Mexicaanse griep komt eraan

terugverdienpost -of van uw standpunt

uit een kostenpost- zijn waar al snel een

return of investment gerealiseerd kan

worden. Het ontlasten van de zorg in de

archiefruimte, het bijhouden van de bewaartermijn

en de vraag ‘Wat gaan we

digitaliseren?’ zijn bekende terugkerende

items in menig organisatie. Maar bovenal

is het voor de medewerker/collega

die belast wordt met deze activiteit veelal

een soort van bijzaak: ‘we moeten nog

even archiveren’, ‘hoe indexeerden we’

en ‘waar slaan we dit op’. Kortom, een

struikelblok waar pas later de gevolgen

van merkbaar zijn. U wilt daarom graag

een helder antwoord voor uw archiefprobleem?

View archiefspecialisten, niet

verder zoeken!”

48 OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

en we zitten in een economische recessie.

Een facilitair bedrijf dat zijn diensten goed

voor elkaar heeft wapent zich tegen de

griep door extra mensen aan te nemen

die fl exibel bij de spontane klantbehoefte

kunnen worden ingezet. Dus ziekte bij

medewerkers wordt het probleem van de

dienstverlener! Ook in de recessie is de

dienstverlener een uitstekend middel om

snel en goedkoop te kunnen downsizen.

Door het outsourcen van personeel wordt

het terugdringen van het personeelsbestand

een issue voor de dienstverlener.”

Richard Hennink

DLA ICT

“Outsourcen van diensten is een

oplossing die al langer mogelijk is en

aangeboden wordt door ICT-dienstverleners.

Echter, het is een hele

omschakeling qua beleving.

Immers, als ondernemer heeft u zelf

geen apparatuur en software meer in

huis, maar maakt u gebruik van een

centraal computersysteem in een datacentrum

waarop al uw programmatuur

en data aanwezig is. U betaalt hiervoor

dan vervolgens een vast bedrag per

maand, in plaats van grote, eenmalige

investeringen.

Een groot voordeel voor u is, dat u niet

meer locatiegebonden bent. U kunt

overal waar een internetverbinding

aanwezig is, gebruik maken van uw

programmatuur en data.

Daarnaast heeft u ook de kosten voor

een langere tijd helder en inzichtelijk,

en wordt u gefactureerd voor het aantal

gebruikers per maand. De onverwachte

verrassingen, zoals extra kosten

Marcel Overveld

Único

“Outsourcing kan goede mogelijkheden

bieden om substantiële kostenbesparing

te bereiken. De concurrentiedruk

noodzaakt veel bedrijven om de

kosten continu onder controle te houden.

Dat geldt eerst en vooral voor de

kosten van de niet-kern activiteiten.

Vaak valt daarbij het oog op facilitaire

kosten, die doorgaans niet tot het primaire

proces van de onderneming

horen en bovenal een grote en moeilijk

te beheersen kostenpost vormen.

Ofschoon de directie graag de facilitaire

kosten willen reduceren, valt het

ze vaak moeilijk om daar gericht en effectief

in te snijden. Wat is nog verantwoord

en wat niet meer? Hoe zit het

eigenlijk met deze facilitaire kosten?

Het geheel of een deel van de facilitaire

dienstverlening uitbesteden, is vaak

een goede weg om een substantiële

maar toch verantwoorde kostenbespa-

bij problemen in uw servers, zijn hierdoor

ook voorbij. Groeit u snel door en

moet er geïnvesteerd worden in de

server-infrastructuur, dan is dat niet

meer uw probleem maar zal dit netjes

voor u geregeld worden. De trend

toont nu ook heel duidelijk aan dat

door deze voordelen veel ondernemers

nu overstappen op het outsourcen

van hun netwerk door de schaalbaarheid,

transparantie en het uitblijven

van grote server-investeringen.”

ring te kunnen bereiken. De deskundigheid

van een externe partij staat

dan borg voor een ongestoorde en effi

ciënte continuïteit.

Doordat wij veel diverse diensten aanbieden

is het voor de klant aantrekkelijk

om dit bij één aanspreekpunt onder

te brengen. Daarbij kun je denken

aan: schoonmaak, receptiediensten,

catering, lichte onderhoudswerkzaamheden,

interne verhuizingen en groenvoorziening.”

Harm Verbeek

Hectas Bedrijfsdiensten C.V.

“De huidige crisis is noodzakelijk om

ons voor te bereiden op een nieuwe fase

in de geschiedenis. Eén van de megatrends

die men voorziet en die nu al

zichtbaar wordt, is dat bedrijven meaner

en leaner gaan opereren. Dat zij gaan

presteren met een veel lagere overhead.

Salarissen, bonussen, het totale

inkomen worden drastisch lager dan

voorheen.

Concentratie van de ondernemingsleiding

is gericht op de core business. En

naast die primaire bedrijfsvoering op

het zaaien, oogsten en onderhouden

van nieuwe cont(r)acten.

De bedrijfsdiensten worden overgelaten

aan de specialist. In een goede en vertrouwde

samenwerking leidt dat tot ontzorging,

professionele dienstverlening,

continuïteit, geen extra kosten bij verzuim

en/of vervanging bij afwezigheid.

Daarnaast wordt samengewerkt voor

een prima prijs/kwaliteitverhouding en

zie je – juist nu en straks – steeds meer

en verschillende vormen van fl exibiliteit

in contractvormen en mutaties.”

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009 49


Het (deels) uitbesteden van IT-activi-

teiten is populair onder ondernemers.

Zo kunnen zij zich namelijk focussen

op hun kern-activiteiten. Compudac

in Doetinchem neemt al ruim twintig

jaar die ‘zorg’ op zich. Nu het bedrijf is

verhuisd, kan het daarin nog een stap

verder gaan. Wat te denken van back-

up fl explekken voor klanten en een

streng beveiligd datacenter?

‘Ik durf mijn hand er

voor in het vuur te

steken dat servers

bij ons veiliger staan’

MEER WETEN?

Maak een afspraak met

Dick den Haag, Erwin den Haag

of Roberto Meijer:

Compudac Automatisering bv

telefoon: 0314 375 900

e-mail: info@compudac.nl

Vooruitstrevend Compudac Automatisering BV zorgt voor:

Unieke fl explekken

en uitgekiend

datacenter

Overzichtelijkheid, transparantie, betrouwbaarheid en ontzorging zijn de pijlers van

Compudacs dienstverlening. “Voor ons geen kleine lettertjes in off ertes of ‘uurtje factuurtje’ als

een ondernemer eenmaal klant is geworden”, zegt Dick den Haag, die samen met Erwin den

Haag en Roberto Meijer het managementteam van Compudac vormt. “Wij servicen tegen een

van te voren bepaalde vaste prijs. En voor ondernemers moet het voelen alsof ze met ons als het

ware toch een eigen IT-afdeling in huis hebben.”

Outsourcing

Een ondernemer bepaalt zelf welk deel van zijn automatisering hij onderbrengt bij Compudac.

Erwin den Haag: “Qua conventionele automatisering kun je denken aan het verzorgen van

soft warepakketten en het op locatie beheren en onderhouden van netwerken en servers. Steeds

meer bedrijven kiezen er echter voor om hun volledige IT-activiteiten bij ons onder te brengen.

Wij regelen alles achter de schermen en in het geval van een vraag hoeft de ondernemer slechts

onze helpdesk te bellen en hij wordt direct geholpen.”

Flexplekken

De nieuwbouw aan de Grutbroek op industrieterrein Keppelseweg maakt een aanvulling van

die uitbesteding mogelijk. In het nieuwe pand zijn speciaal voor klanten fl explekken op maat

gecreëerd, werkplekken waar kan worden ingelogd op het netwerk van het eigen bedrijf. “Zeer

geschikt voor het creëren van een werkplek voor tijdelijke werknemers, projectmatige werkzaamheden,

een belastinginspecteur die stukken van het bedrijf moet controleren of het

opvangen van buitenlandse gasten”, aldus Erwin. “Het is een kwestie van de juiste aansluiting

en de juiste wachtwoorden, daarna werkt alles zoals binnen het eigen bedrijf.”

Datacenter

De zestien teamleden van Compudac hebben halsreikend uitgekeken naar de ingebruikname

van het nieuwe pand. Bijzonder trots zijn zij echter op één specifi ek element. “Ons datacenter”,

vertelt Dick. “Nu kunnen ondernemers desgewenst ook hun server letterlijk bij ons onderbrengen.

We hebben ruimte voor zo’n vijft ig kasten. Ondernemers zijn nog wel eens huiverig

om hun servers uit handen te geven, maar dat is nergens voor nodig. Ik durf mijn hand er voor

in het vuur te steken dat hun servers bij ons zelfs veiliger zijn dan binnen het eigen bedrijf. Dit

omdat het center voorzien is van de juiste, state of the art aansluiting-, koelings- en

beveiligingssystemen. Mocht onverhoopt de stroom uitvallen, dan neemt een dieselaggregaat

de stroomvoorziening over, en draaien de servers gewoon door. Klanten zullen hier overigens

niets van merken, zij kunnen te allen tijde doorgaan met hun werkzaamheden.

WETGEVING

Mailings worden spam

Per 1 oktober 2009 is het verzenden van ongevraagde

elektronische berichten door ondernemingen

aan ondernemingen niet meer toegestaan.

Ondernemers die dit toch doen riskeren

een torenhoge boete wegens spam. Veel ondernemers

zijn zich hier nog niet van bewust.

Het gaat hier om de Telecommunicatiewet artikel 11.7. Hierin staat

onder andere: “Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder

menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor

het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële,

ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is uitsluitend toegestaan,

mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee

daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend.”

Dit artikel is al sinds 2004 van kracht en heeft betrekking op alle

elektronische berichten zonder menselijke tussenkomst, zoals fax,

sms, mms, digitale mailing, nieuwsbrief, reclame maar ook berichten

via de sociale netwerksite LinkedIn. Tot nu toe gold het verbod

alleen wanneer de abonnee of klant een particulier was. Per 1 oktober

2009 komt hier verandering in en geldt dit verbod ook wanneer

de ontvanger een bedrijf is.

Toestemming

Alles draait vanaf 1 oktober om toestemming. De verstuurder van

de mailing zal zelf actief moeten kunnen aantonen dat hij van de

ontvanger expliciet toestemming heeft gekregen om de marketingberichten

te sturen. De ondernemer doet er dus goed aan om voor 1

oktober alle bestaande relaties via de fax of email toestemming te

vragen voor het ongevraagd toesturen van elektronische marketinginformatie.

De gegeven toestemming blijft overigens van kracht tot

de toestemming actief weer wordt ingetrokken. Wel dient te allen

tijde door de ondernemer te worden vermeld 1) de werkelijke identiteit

van degene namens wie het ongevraagde elektronisch bericht

wordt verzonden en 2) een geldig postadres of e-mailadres waaraan

de ontvanger een verzoek tot beëindiging van dergelijke elektronische

berichten kan richten.

Uitzonderingen

Voor bestaande klanten is er een uitzondering. Elektronische contactgegevens

die zijn verkregen in het kader van de verkoop van een

product of dienst mogen door de verkoper/onderneming vanaf 1 oktober

2009 worden gebruikt voor ongevraagde elektronische communicatie

met marketingdoeleinden. Maar alleen wanneer het gaat

om eigen, gelijksoortige producten of diensten. Bij de verkrijging

van de contactgegevens dient de ondernemer echter de klant wel

duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid te bieden om kosteloos en

op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van

deze elektronische contactgegevens.

Een Nederlandse onderneming mag wél ongevraagd elektronische

marketinginformatie sturen aan ontvangers in landen buiten de Europese

Economische Ruimte. Wel dient er rekening te worden gehouden

met de regels die in het betreffende land gelden.

Het gaat mogelijk zijn voor bedrijven om in te spelen op de ontvangst

van spam door hier een speciaal elektronisch adres voor aan

te maken. Deze elektronische contactgegevens kunnen worden vermeld

op visitekaartjes of op bijvoorbeeld de website van het bedrijf.

Bij dit adres wordt dan vermeld dat alleen naar dit specifi eke adres

ongevraagde marketingberichten kunnen worden gestuurd. Voor het

verzenden naar een dergelijk speciaal aangemaakt adres is dan geen

voorafgaande toestemming nodig.

Handhaving

De OPTA (onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit) is

belast met de handhaving van de Telecommunicatiewet. Naar aanleiding

van klachten kan de OPTA waarschuwingen en boetes opleggen.

De hoogte van de opgelegde boete is enerzijds afhankelijk

van de duur en de ernst van de overtreding, anderzijds van de mate

waarin de overtreder een verwijt kan worden gemaakt. De maximale

boete is € 450.000,- Klachten kunnen worden ingediend via de

site www.spamklacht.nl.

OOST-GELDERLAND BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2009

51


Duiven

Zevenaar

Didam

Brokhorst

Doesburg

Wehl

Of u nu op zoek bent naar een evenementen-,

outdoor-, training- of vergaderlocatie of dat u

gewoon gezellig wilt lunchen met uw relatie, de

regio Oost-Gelderland heeft volop te bieden.

Toplocaties altijd in buurt, makkelijk te vinden en

goed bereikbaar. Oost-Gelderland Business laat

u een overzicht zien van locaties die deze benodigde

ingrediënten hebben, om uw samenzijn

iets extra te geven. Rust en ruimte worden in verschillende

sferen geboden. Exclusiviteit en huiselijkheid

zijn kernwoorden die in Oost-Gelderland

centraal staan. Dus altijd het perfecte decor voor

uw evenement bij u in de buurt.

4

2

Gorssel

Zutphen

Hengelo (G)

Doetinchem

Zeddam

1

‘s - Heerenberg

Vorden

Laren

Zelhem

Lochem

Terborg

Silvolde

Ulft

Gendringen

Borculo

Ruurlo

www.oostgelderlandbusiness.nl

3

Lichtenvoorde

Varsseveld

Dinxperlo

Aalten

Neede

Eibergen

Groenlo

5

Winterswijk

Toplocaties in Oost Gelderland

Landgoed hotel

Montferland &

restaurant

Graaf van den Bergh

Montferland 1 • 7038 EB Zeddam

T 0314 651 444 • F 0314 652 675

E info@landgoed-montferland.nl

I www.landgoed-montferland.nl

Geniet van de

leukste activiteiten

Zegendijk 3a • Zieuwent

T 0544 - 352222

E info@sourcycenter.nl

www.sourcycenter.nl

Winterswijkseweg 13

7134 NB Vragender

0544-371427

info@foxhoreca.nl

www.foxhoreca.nl

Ook zakelijk een top locatie! Wij bieden een trendy

ambiance en een culinaire dienstverlening voor meetings,

vergaderingen, presentaties, bedrijfsfeesten e.d. (vanaf 25 gasten).

1

3

5

Van alles

te bieden

“VAN ZAKENLUNCH TOT

BEDRIJFSPRESENTATIE

EN THEMAFEEST;

ALLES ONDER ÉÉN DAK”

Sint Jansgildestraat 27 • 7037 CA Beek

T 0316-532041

E info @heuveltje.nl

I www.heuveltje.nl

• Iedere laatste zondag van de maand

van 11.00 uur tot 14.00 uur

en uitgebreid brunchbuffet.

• Vergaderingen en meetings voor bedrijven

met lunch en diner.

Didamseweg 13

7037 DH Beek

T: 0316 53 12 13

F: 0316 53 23 27

info@partycentrumdedeel.nl

www.partycentrumdedeel.nl

Had u hier willen staan?

Neem dan contact op met:

Ton Niesink, Tel. 06-33307044

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in Oost-gelderland

2

4


Landal Stroombroek, gelegen aan de voet van natuurgebied

de Montferlandse Heuvels, is een unieke plek in de Achterhoek.

Het park ligt dicht bij de A18 en beschikt over meerdere

zalen met een capaciteit tot 800 personen en er zijn

uitgebreide parkeermogelijkheden. Kortom, ideaal voor uw

vergadering, bedrijfsevenement of personeelsfeest, inclusief

lunch, diner en/of overnachting.

Interesse?

Kijk op www.landalbusinessline.nl/stroombroekevents

voor meer informatie of bel 0314-39 98 00 voor een

vrijblijvende offerte.

ICT BEGINT BIJ

EEN GEDEGEN

STRUCTUUR

1:0

Uw bedrijfsevenement

midden in de natuur

Landal Stroombroek, Landweerswal 2, 7047 CE Braamt

NETWERK/

SYSTEEMBEHEER

WWW.DLA.NL

2:0 3:0

BUSINESS

SOLUTIONS

INTERNET-

DIENSTEN

DIENSTVERLENING OP MAAT

DLA ICT: een dynamisch automatiseringsbedrijf met goed opgeleide, enthousiaste

medewerkers. U vindt DLA ICT in Winterswijk en Doetinchem. Vanuit deze locaties

verzorgen wij voor een groot aantal gerenommeerde bedrijven in de regio het totale

automatiseringstraject in de ruimste zin van het woord.

WINTERSWIJK DOETINCHEM

Zakelijke bijeenkomsten met feestelijk tintje !

Hart van Doetinchem verwent uw gasten

zoals u dat graag wilt ! Gaat het om een

relatiebijeenkomst, congres, vergadering

of wilt u uw personeel verwennen, bij

Hart van Doetinchem worden uw wensen

werkelijkheid.

Wij begroeten u graag in Hart van Doetinchem !

Reserveer nu via onze reserveerlijn 0314–32 30 24

en bezoekt u alvast www.hartvandoetinchem.nl !!

Rozengaardseweg 3

7001 DN Doetinchem

Telefoon 0314-323024

www.hartvandoetinchem.nl

ZOMER VOORDEEL

Badkamer 1

€ 10.000,-

Badkamer 4

€ 12.400,-

Badkamer 3

€ 10.750,-

Badkamer 2

€ 10.200,-

Keuze uit bovenstaande badkamers.

Prijs per badkamer vanaf

inclusief montage en tegelwerk!!

* vraag naar de voorwaarden

Complete

renovatie

badkamer

incl. sanitair

tegelwerk en

montage!!

Profiteer van

onze 4 actie

badkamers,

te zien in onze

totaal

vernieuwde

showroom!!

€10.000,-

Badkamers • Airconditioning • Haarden • Installatie • Natuursteen • Keukens

Fabriekstraat 30 Doetinchem • Tel. 0314-370 450 •

BEDRIJFSWAGENTESTDAG:

TESTRIJDERS GEZOCHT

Oproep aan u als trouwe lezer

Meerdere keren per jaar treft u in Oost-Gelderland Oost-Gelderland BusiBusi- ness de autotestdag, een spetterend evenement waarbij

we de laatste modellen aan een kritische test onderwer-

pen. De ene keer doen we zakenauto’s, zakenauto’s, een andere keer

cabrio’s en binnenkort doen we een bedrijfswagentest-

dag. Daarbij nodigen we onze trouwe lezers uit om de

nieuwste bedrijfswagens te komen testen. In oktober is

het weer zover.

Misschien lijkt het u leuk om mee te doen. Werkt uw be- be-

drijf vaak met bedrijfswagens? Bent u beslisser binnen

uw organisatie en praat u graag mee over de laatste ontwikkelingen?

Of rijdt u zelf regelmatig in een bedrijfswa-

gen? Grijp dan uw kans. Wees voor één dag testrijder en

geef uw deskundige mening door aan onze redacteuren.

We sluiten deze enerverende testdag af met een heerlijk

diner, waarbij u kunt netwerken met dealers en andere

ondernemers in uw regio.

Lijkt het u iets?

Meld u zich nu aan via onze website! Uiteraard is deeldeel- name geheel gratis en vrijblijvend. We selecteren onze

testrijders op basis van aanmelding, dus wees er snel bij.

Surf naar www.oostgelderlandbusiness.nl en laat uw

gegevens achter. Wie weet zien we elkaar binnenkort op

de bedrijfswagentestdag 2009.


TE HUUR

FLEXIBELE HUURTERMIJNEN

BEDRIJFS- EN KANTOORRUIMTE

Duiven - Groothandelscentrum

In het Groothandelscentrum Duiven zijn enkele bedrijfsunits voor verhuur

beschikbaar, voornamelijk geschikt voor groothandel-, opslag-, en productieactiviteiten.

Het Groothandelscentrum is gelegen op bedrijventerrein

‘Nieuwgraaf’, direct naast IKEA, MAKRO, Praxis en Leen Bakker. ‘Nieuwgraaf’ is

een van de drukst bezochte bedrijventerreinen van Nederland. Dankzij de directe

ligging aan de A12 is het Groothandelscentrum uitstekend bereikbaar.

Vloeropppervlakte: ca. 885 m² tot ca. 5.300 m² bedrijfsruimte met

ca. 100 m² tot ca. 600 m² kantoorruimte

Huurprijs: vanaf EUR 35,- per m² per jaar, excl. BTW

Bereikbaarheid: uitstekend via de snelweg A12

Aanvaarding: per direct

HUURPRIJS v.a. EUR 35,- per m 2

per jaar, excl. BTW

www.valad.nl

More magazines by this user
Similar magazines