04.09.2013 Views

Golfen een mannensport? - Zakelijk Arnhem

Golfen een mannensport? - Zakelijk Arnhem

Golfen een mannensport? - Zakelijk Arnhem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

februari 2011 | jaargang 5 | nummer 1<br />

<strong>Golfen</strong> <strong>een</strong> <strong>mannensport</strong>?<br />

Golfbaan Landgoed Welderen bewijst het tegendeel!<br />

KvK: minder<br />

procedures<br />

en vergunningen<br />

09<br />

Millionaire Mind<br />

14<br />

Thema:<br />

20<br />

Intensive 1-3 april<br />

Sport &<br />

in de RAI<br />

Wellness


DVOCATENPUNT<br />

Kwaliteit hoeft<br />

niet duur te zijn!<br />

www.advocatenpunt.nl<br />

Advocatenpunt <strong>Arnhem</strong><br />

De Overmaat 26<br />

6831 AH <strong>Arnhem</strong><br />

Tel. 026-3270134<br />

Advocatenpunt Duiven<br />

Pastoriestraat 1<br />

6921 BV Duiven<br />

Tel. 0316-283999<br />

• Arbeidsrecht<br />

• Algemene voorwaarden<br />

• Alimentatie<br />

• Bestuursrecht<br />

• Contracten<br />

• Echtscheiding & Omgang<br />

Advocatenpunt hanteert voor zowel ondernemers als<br />

particulieren de navolgende tarieven:<br />

Los uurtarief € 165,-<br />

MKB-pakket A ( 8-uur) € 150,-<br />

B (20-uur) € 135,-<br />

C (40-uur) € 120,-<br />

De uren van <strong>een</strong> MKB-pakket dienen vooraf te worden<br />

voldaan, en blijven drie jaar geldig. Ook voor particulieren<br />

kan <strong>een</strong> pakket interessant zijn in geval van <strong>een</strong><br />

procedure.<br />

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 8% kantoorkosten<br />

en BTW, tevens is gefinancierde rechtshulp<br />

mogelijk.<br />

Gratis oriënterend gesprek na afspraak.<br />

Advocatenpunt Velp<br />

Kastanjelaan 8<br />

6883 HX Velp<br />

Tel. 026-3273574<br />

• Faillissementsrecht<br />

• Huurrecht<br />

woon- & bedrijfsruimte<br />

• Incasso’s<br />

• Ondernemingsrecht<br />

• Strafrecht<br />

Pieter Calandweg 28 | <strong>Arnhem</strong> | T 026 3617074


inhoud<br />

colofon<br />

Marketing 16, 6921 RE Duiven<br />

T 026 318 25 99<br />

F 026 311 24 22<br />

info@zakelijk-arnhem.nl<br />

www.zakelijk-arnhem.nl<br />

UITGEVER<br />

<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong><br />

Marien Nijland<br />

BLADMANAGEMENT<br />

Petra Bakker<br />

REDACTIE<br />

Susan Swaters, Pieter Ploeg<br />

FOTOGRAFIE<br />

Cover: Paul Meima,<br />

Henk ter Velde<br />

VORMGEVING<br />

Patrick Koeman<br />

DRUK<br />

Adfomedia, Duiven<br />

ADVERTENTIES<br />

T 026 319 57 02<br />

Marien Nijland 06 16 46 91 15<br />

Petra Bakker 06 22 45 22 35<br />

advertenties@zakelijk-arnhem.nl<br />

REDACTIE & TIPS<br />

redactie@zakelijk-arnhem.nl<br />

06<br />

09<br />

14<br />

16<br />

18<br />

20<br />

Inhoudsopgave<br />

<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong><br />

3 ZA Inhoudsopgave<br />

4 ZA Column Alwin Klein<br />

Een ongelukje tijdens het sporten<br />

5 ZA Voorwoord<br />

Het (goede) voornemen<br />

6 ZA Telecom<br />

Gami Telecom<br />

9 ZA KvK<br />

Regio Centraal Gelderland<br />

10 ZA Netwerken<br />

Brasserie De Boerderij<br />

11 ZA Events<br />

• MKB Duiven<br />

• Ondernemend Westervoort<br />

12 ZA Vastgoed<br />

Meeùs Bedrijfshuisvesting<br />

13 ZA Profi el<br />

S-Financiële Diensten/Myburgh Link<br />

14 ZA Events<br />

•Millionaire Mind Intensive<br />

•Passieman uit de Polder<br />

16 ZA Automotive<br />

Voertuig Documentatie Centrum VDC<br />

18 ZA Coverstory<br />

Golfbaan Landgoed Welderen<br />

20 ZA Thema<br />

• Sport & Wellness<br />

• Jagyba<br />

• Ryokan de Bronsbergen<br />

24 ZA Profi el<br />

Heuff Zwembaden<br />

25 ZA Kort Nieuws<br />

26 ZA Automotive<br />

TopSportLease<br />

28 ZA Beveiliging<br />

30 ZA Tips<br />

32 ZA Column Hans Heijwegen<br />

Het jaar 2011 gezond starten<br />

33 ZA Kort Nieuws<br />

pagina 3<br />

feb 2011


column<br />

Alwin Klein<br />

www.jagyba.nl<br />

Diverse mogelijkheden voor<br />

bedrijfsfitness programma’s<br />

Nu gratis digitale enquête op maat!<br />

In dit nummer dat handelt over sport en wellness<br />

kan <strong>een</strong> korte beschouwing van de risico’s<br />

die aan het uitoefenen van sport zijn verbonden<br />

uiteraard niet uitblijven, want ja, ook tijdens het<br />

sporten zit <strong>een</strong> ongeluk nou <strong>een</strong>maal in <strong>een</strong> klein<br />

hoekje. Daarbij is het natuurlijk duidelijk dat <strong>een</strong><br />

deelnemer aan <strong>een</strong> bokswedstrijd meer risico<br />

loopt op lichamelijk letsel dan iemand die <strong>een</strong><br />

potje gaat tennissen met zijn collega’s.<br />

Voor de aansprakelijkheid voor eventuele schade,<br />

opgelopen tijdens het sporten, is dat onderscheid ook<br />

van belang. Op grond van de wet is van <strong>een</strong> onrechtmatige<br />

daad (waaruit <strong>een</strong> plicht tot schadevergoeding<br />

kan voortvloeien) slechts sprake bij <strong>een</strong> inbreuk op <strong>een</strong><br />

recht, <strong>een</strong> doen of nalaten in strijd met <strong>een</strong> wettelijke<br />

plicht of met hetg<strong>een</strong> volgens ongeschreven recht in het<br />

maatschappelijk verkeer betaamt, <strong>een</strong> en ander behoudens<br />

de aanwezigheid van <strong>een</strong> rechtvaardigingsgrond.<br />

Indien er zich tijdens het normale spelverloop en binnen<br />

de regels van <strong>een</strong> sport schade voordoet zal van <strong>een</strong> onrechtmatige<br />

daad in de regel g<strong>een</strong> sprake zijn. Zelfs niet<br />

Een ongelukje tijdens het sporten<br />

JAGYBA<br />

&<br />

SPORT HEALTH<br />

Your wellness let’s care about it ...<br />

als zo’n gedraging in het dagelijks leven wel als onrechtmatig<br />

kan worden betiteld. De al eerder aangehaalde<br />

bokswedstrijd is daar <strong>een</strong> mooi voorbeeld van. Anders<br />

wordt het, indien u tijdens <strong>een</strong> sportwedstrijd door opzet<br />

of bewuste roekeloosheid van uw medespeler schade<br />

lijdt. Bijvoorbeeld wanneer er uit frustratie over <strong>een</strong><br />

gemiste doelkans <strong>een</strong> cornervlag naar u wordt gegooid.<br />

In gevallen uit die laatste categorie zal de veroorzaker<br />

van de schade (of zijn WA- verzekering) voor de kosten<br />

moeten opdraaien.<br />

Ik hoop dat ik de fervente sporters onder u niet heb afgeschrikt.<br />

Diegenen die wel <strong>een</strong> beetje angstig zijn geworden<br />

kunnen uiteraard nog altijd samen gaan kaarten.<br />

Alwin Klein<br />

Advocatenpunt<br />

De Overmaat 26<br />

6831 AH <strong>Arnhem</strong><br />

T 026 – 32 70 134<br />

www.advocatenpunt.nl<br />

Meditation in Motion<br />

nieuw<br />

De richtingaanwijzer naar ontspanning<br />

voor werkgever en werknemer<br />

sfeervolle Oosterse meditatieruimte<br />

en speciale stilteruimte met openhaard<br />

BEWEGEN • ONTSPANNEN ONTMOETEN • GENIETEN


voorwoord<br />

Goede voornemens. Ja hoor, ze waren er weer<br />

even in de periode tussen de aankoop van <strong>een</strong><br />

kerstboom en het bij het vuilnis zetten van wat<br />

slechts twee weken daarvoor nog <strong>een</strong> prachtig<br />

volle Nordmann was. Gedurende twee, maximaal<br />

drie weken praat ieder<strong>een</strong> in<strong>een</strong>s openhartig<br />

over de goede en gezonde dingen des levens en<br />

worden de verwachtingen en ambities veelvuldig<br />

naar <strong>een</strong> (te) hoog plan getild. ‘Ik ga voor <strong>een</strong> nog<br />

hoger salaris’, zegt de één; ‘dat verdien ik ook‘,<br />

antwoordt de ander net zo materialistisch. ‘En ik<br />

stop met roken en wil er minimaal <strong>een</strong> handvol<br />

kilo’s af’, klinkt het uit de mond van <strong>een</strong> derde.<br />

Deze laatste doelstelling is jaarlijks de meest gehoorde<br />

en misschien door u ook wel het meest genoemde<br />

voornemen. Ja toch? Vrijwel ieder<strong>een</strong> doet er wel aan<br />

mee. Noem het maar gerust <strong>een</strong> traditie om goede<br />

voornemens te hebben. Net zo traditioneel is het om<br />

deze voornemens heel snel weer te vergeten. De<br />

belangrijkste vraag is dus wat er in de praktijk mee<br />

wordt gedaan. Wordt er daadwerkelijk structureel<br />

meer bewogen? Eten we ook na vijf weken nog steeds<br />

gezond en steken we niet meer stiekem zo nu en<br />

dan <strong>een</strong> sigaretje op om er op <strong>een</strong> gegeven moment<br />

toch maar volledig aan toe te geven. Totdat het weer<br />

december is en u uw collega hoort praten over zijn<br />

voornemen om nu toch echt te stoppen met roken.<br />

De keuzes die gemaakt worden zijn voor ieders eigen<br />

rekening, maar in deze uitgave van <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong><br />

is ons goede voornemen om u meer inzicht te geven<br />

in de voordelen van sporten, van beweging en de<br />

Het (goede) voornemen<br />

verzorging van het lichaam. Welkom in de wereld<br />

van Sport&Wellness waarbij het niet all<strong>een</strong> over<br />

het bewegingsaanbod gaat - die is optimaal en bij<br />

ieder<strong>een</strong> bekend - maar veel meer over de balans<br />

tussen lichaam en geest. Dat klinkt haast spiritueel,<br />

maar lees onze themapagina’s rustig door en kom<br />

tot de conclusie dat met wat kleine aanpassingen en<br />

simpele oefeningen u <strong>een</strong> stuk beter in uw vel komt<br />

te zitten, uw arbeidsproductiviteit toeneemt en uw<br />

energieniveau opzienbarend snel stijgt.<br />

Kim Arns, Jet Jansen en Erica Wesselink kunnen<br />

hier over meepraten. Daar echter zit wel <strong>een</strong> klein<br />

addertje onder het gras. Deze dames zijn namelijk<br />

alle drie werkzaam bij Golfbaan Landgoed Welderen.<br />

Niet all<strong>een</strong> de klanten, maar ook zij ontdekken van<br />

tijd tot tijd de voordelen van de golfsport, zoals volop<br />

beweging en frisse lucht. In deze coverstory geeft<br />

het drietal tekst en uitleg over de succesfactor van<br />

de golfsport en de mogelijkheden die deze prachtige<br />

golfbaan in Elst biedt.<br />

Een ander voornemen dat wij ons hebben gesteld, is<br />

u als lezer te blijven voorzien van kwalitatief goede<br />

en inhoudelijk interessante artikelen over alles wat<br />

met zakelijk <strong>Arnhem</strong> te maken heeft. Met dit eerste<br />

nummer in 2011 geven wij de aftrap om regionaal<br />

betrokken te zijn en te blijven. Maar nu eerst op naar<br />

de sportschool!<br />

Wij wensen u veel leesplezier,<br />

Redactie <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong>.<br />

pagina 5<br />

feb 2011


pagina 6<br />

feb 2011<br />

Account-manager Joost Altink:<br />

“het scheelt geld en ergernis”


telecom<br />

Bent u ook geïnteresseerd, om<br />

met uw bedrijf, <strong>een</strong> interessante<br />

invulling te geven aan dit<br />

terugkerende item in <strong>Zakelijk</strong><br />

<strong>Arnhem</strong>? Voor reservering van<br />

deze ruimte, neem vrijblijvend<br />

contact op met ons via onze<br />

website of stuur <strong>een</strong> mailtje naar:<br />

redactie@zakelijk-arnhem.nl<br />

Heel veel bedrijven met meerdere mobiele telefoon-abonnementen<br />

kunnen jaarlijks vele honderden<br />

- soms wel duizenden - euro’s besparen<br />

op hun telefoonkosten. Vaak wordt er - voordat<br />

de abonnementen worden afgesloten - niet goed<br />

uitgezocht welke provider het beste past bij dat<br />

specifieke bedrijf. En dat betekent dat er onnodig<br />

veel betaald wordt.<br />

Account manager Joost Altink van het in <strong>Arnhem</strong> gevestigde<br />

Gami Telecom heeft het de afgelopen jaren al<br />

regelmatig meegemaakt. Voor veel ondernemers heeft<br />

hij met Gami Telecom <strong>een</strong> besparing van liefst 50<br />

procent weten te bewerkstelligen. Voor particulieren<br />

is het nauwelijks interessant voor ons, maar bedrijven<br />

met <strong>een</strong> personeelsbestand vanaf zes medewerkers<br />

zullen er volgens Altink financieel voordeel bij hebben<br />

om met Gami Telecom in zee te gaan.<br />

“Veel bedrijven sluiten <strong>een</strong> contract af en kijken er<br />

eigenlijk nooit meer naar om. Ook al verandert het<br />

belgedrag van medewerkers, wordt er meer of minder<br />

naar het buitenland gebeld, neemt het aantal sms-berichtjes<br />

toe of af. Worden de juiste modules gebruikt?<br />

Het zijn allemaal vragen die beantwoord moeten<br />

worden, voordat je in feite <strong>een</strong> abonnement voor <strong>een</strong><br />

aantal medewerkers bij één provider onderbrengt”, is<br />

de stellige overtuiging van Altink.<br />

Gami Telecom mag alweer sinds enige tijd Vitesse tot<br />

z’n klantenbestand rekenen. “En daar hebben we al<br />

<strong>een</strong> kostenbesparing van 40 tot 50 procent weten te<br />

bereiken. Wij zijn als Gami Telecom <strong>een</strong> onpartijdige<br />

dealer. De ene keer gaan we in zee met KPN, <strong>een</strong><br />

andere keer is Vodafone beter en <strong>een</strong> derde keer komt<br />

Telfort of T-Mobile met de meest aantrekkelijke aanbieding.<br />

We zijn volstrekt onafhankelijk en kiezen altijd<br />

voor de aanbieding die het beste bij <strong>een</strong> bedrijf past.<br />

En omdat ieder bedrijf nu <strong>een</strong>maal anders is en ook<br />

het belgedrag van de medewerkers, is het van essentieel<br />

belang dat je zoiets van tevoren goed uitzoekt.”<br />

Altink’s bedrijf heeft <strong>een</strong> speciale ‘tool’ ontwikkeld,<br />

waarmee facturen gescand kunnen worden en waarmee<br />

uiteindelijk de meest aantrekkelijke aanbieding<br />

voor <strong>een</strong> specifiek bedrijf wordt berekend. Dat hangt<br />

tekst: Pieter Ploeg foto: Henk ter Velde<br />

Gami Telecom regelt maximale<br />

besparing op telefoonkosten<br />

van allerlei factoren af: bel- en sms-gedrag in binnen-<br />

en buitenland, maar ook emailverkeer.<br />

Sterke punt van Gami Telecom is volgens Joost Altink<br />

het feit dat zijn bedrijf meedenkt met de klant. De account-manager:<br />

“Wij gaan op basis van de belgedraggegevens<br />

op zoek naar de meest aantrekkelijke aanbieding.<br />

Dan doen wij onze opdrachtgever vervolgens<br />

<strong>een</strong> aanbieding en wij krijgen <strong>een</strong> vergoeding van de<br />

provider. Dat kan dus – door onze onpartijdigheid -<br />

elke keer <strong>een</strong> andere zijn. Het is wel altijd de beste<br />

voor onze klant. En ook als het contract <strong>een</strong>maal getekend<br />

is, houden wij <strong>een</strong> vinger aan de pols. We blijven<br />

de zaak monitoren. Verandert het belgedrag van de<br />

medewerkers, dan kan het misschien interessant zijn<br />

om over te stappen naar <strong>een</strong> andere aanbieder. Gami<br />

Telecom houdt dat allemaal bij voor zijn opdrachtgevers,<br />

zodat de kosten van mobiele telefonie optimaal<br />

laag blijven.”<br />

Het zijn niet all<strong>een</strong> de bedrijfs-abonnementen voor<br />

mobiele telefonie, waarmee Gami Telecom aan de weg<br />

timmert, het op de <strong>Arnhem</strong>se Overmaat gevestigde<br />

bedrijf regelt ook de inbouw van handsfree sets, navigatie,<br />

track & trace en kilometer-registratiesystemen.<br />

Joost Altink: “Nu we voor het personeel van Vitesse,<br />

dus ook voor de spelersgroep, het communicatieverhaal<br />

beheren, kunnen we aan alle medewerkers laten<br />

zien wat onze meerwaarde is. “We houden contact<br />

met de medewerkers, zien of hun belgedrag verandert<br />

en zorgen vervolgens dat het abonnement eventueel<br />

wordt aangepast. Het is <strong>een</strong> stukje begeleiding dat<br />

door de bedrijven als uiterst prettig wordt ervaren omdat<br />

het <strong>een</strong> besparing oplevert”, weet Joost Altink.<br />

Gami Telecom levert <strong>een</strong> veelheid aan mobiele<br />

telefoontjes van alle grote merken. Het bedrijf is<br />

bovendien Official Nokia Service Point, waardoor de<br />

monteurs van Gami Telecom gemachtigd zijn om de<br />

toestellen van marktleider Nokia ter plekke te repareren.<br />

Account manager Altink: “Onze klanten hoeven<br />

hun telefoontje niet twee weken kwijt te zijn als er iets<br />

gerepareerd moet worden, omdat het toestel eerst<br />

naar de fabriek moet worden toegestuurd. Die reparaties<br />

doen wij zelf en dat scheelt natuurlijk geld en<br />

ergernis.”<br />

pagina 7<br />

feb 2011


KLIMAATTECHNIEK<br />

pagina 8<br />

CEVESIN<br />

feb 2011<br />

KLIMAATTECHNIEK BV<br />

schoonmaak<br />

glasbewassing<br />

specialistischereiniging<br />

bedrijfscatering<br />

technischedienst<br />

kijk op antonio.nl of bel ons op 026 3234334<br />

tonio adv NijmBus 92x128 10 indd 1 05-08-2010 16:03:04<br />

Het hoofdkantoor van<br />

Arcadis Nederland<br />

heeft zich sinds<br />

maandag 3 januari<br />

gevestigd in het<br />

WTC-gebouw bij<br />

het <strong>Arnhem</strong>se<br />

centraal station<br />

(de blauwe toren).<br />

Woensdagochtend 5<br />

januari werd het personeel dat op deze locatie<br />

werkt, hartelijk welkom geheten door de gem<strong>een</strong>te<br />

<strong>Arnhem</strong>. Een deel van de medewerkers komt uit<br />

Amersfoort, waar <strong>een</strong> deel van Arcadis Nederland<br />

de vijf jaar hiervoor zat.<br />

De medewerkers van Arcadis zijn getrakteerd op<br />

onvervalste “<strong>Arnhem</strong>se meisjes”. Wethouder Michiel<br />

van Wessem van Economische Zaken was ook<br />

cevesin<br />

Postbus 93, 6950 AB Dieren, Nijverheidslaan 7, 6951 KN Dieren, HR09176602, OB nr. NL8187.37.657.B.01<br />

Cevesin<br />

Klimaattechniek B.V.<br />

U kunt bij ons terecht voor technische klimaatinstallaties<br />

voor uw kantoorgebouw, bedrijfshal,<br />

winkel(centra), instelling of t.b.v. industriële zaken.<br />

Wij beheersen alle aspecten van:<br />

■ Centrale verwarming ■ Koeling<br />

■ Ventilatie<br />

■ Bevochtiging<br />

■ Airconditioning<br />

■ Meet en regeltechniek<br />

Bezoekadres: Nijverheidslaan 7 - 6951 KN Dieren,<br />

Postbus 93 - 6950 AB Dieren - T 0313 428333<br />

dieren@cevesin.nl - www.cevesin.nl<br />

Arcadis Nederland vestigt zich in het WTC-gebouw<br />

aanwezig en sprak uitgebreid met algem<strong>een</strong> directeur<br />

Rob Mooren van Arcadis Nederland. Michiel van<br />

Wessem benadrukte dat hij het van groot belang vindt<br />

dat dit soort gerenommeerde bedrijven er bewust voor<br />

kiezen om in <strong>Arnhem</strong> te blijven en in dit geval hun<br />

acitiviteiten hier te concentreren. “Dat het internationale<br />

hoofdkantoor van Arcadis eerder besloot om vanuit<br />

<strong>Arnhem</strong> naar Amsterdam te vertrekken is jammer, maar<br />

vanuit Arcadis gezien <strong>een</strong> begrijpelijke keuze.<br />

Dat de Nederlandse tak van Arcadis ervoor kiest om al<br />

haar activiteiten nu in <strong>Arnhem</strong> te concentreren bewijst<br />

dat <strong>Arnhem</strong> <strong>een</strong> prettige omgeving is waar bedrijven<br />

zich willen vestigen, benadrukte de wethouder in het<br />

gesprek.” Ook Rob Mooren van Arcadis benadrukte<br />

nog <strong>een</strong>s het goede vestigingsklimaat in <strong>Arnhem</strong> en de<br />

binding die het bedrijf heeft met <strong>Arnhem</strong>. Arcadis heeft<br />

namelijk zijn oorsprong in <strong>Arnhem</strong> en begon in 1888<br />

onder de naam Nederlandse Heidemaatschappij.


kvk<br />

Voorzitter KvK roept op tot minder procedures en vergunningen<br />

Regio Centraal Gelderland heeft eind<br />

2011 laagste regeldruk van Nederland<br />

Op maandag 3 januari vond de nieuwjaarsbij<strong>een</strong>komst<br />

van Kamer van Koophandel Centraal Gelderland<br />

plaats. In Hotel en Congrescentrum Papendal<br />

kwamen ruim 700 ondernemers en bestuurders<br />

bij<strong>een</strong> om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden.<br />

Gert-Jan Oplaat: minder regels en meer<br />

samenwerking<br />

De traditionele toespraak van voorzitter Gert-Jan<br />

Oplaat bevatte <strong>een</strong> oproep aan gem<strong>een</strong>ten om het<br />

aantal regels terug te dringen. Het uiteindelijke doel:<br />

eind dit jaar moet onze regio de laagste regeldruk<br />

van Nederland kennen. Ook pleitte hij voor meer<br />

regie en samenwerking tussen Rijkswaterstaat,<br />

Provincie Gelderland, Stadsregio <strong>Arnhem</strong> Nijmegen<br />

en gem<strong>een</strong>ten op het gebied<br />

van wegwerkzaamheden<br />

Gert-Jan Oplaat<br />

en files. Eén gezicht<br />

voor bereikbaarheid dat<br />

namens de verschillende<br />

overheidspartijen het woord<br />

mag voeren. Zie www.kvk.nl/<br />

jaarredegelderland<br />

Creatieve modeshow<br />

Tijdens <strong>een</strong> modeshow<br />

liepen KvK-medewerkers<br />

over de catwalk. Ze showden<br />

kleding van Net-A, HPS3,<br />

Dutch Spirit, Markoviec,<br />

Hiernamaals, Anne Irene en<br />

Softwooden Shoes. De show<br />

werd georganiseerd door<br />

Karen Korff de Gidts van<br />

LaPura i.s.m. Annet Veerbeek<br />

van Net-A en Nanda Schilten<br />

van Harmony of Hair.<br />

Innovatiedebat<br />

Na de modeshow reageerde het publiek via sms<br />

onder leiding van Fons de Poel op drie stellingen.<br />

E-marketinggoeroe Cor Molenaar introduceerde<br />

de stellingen op film. Met de eerste stelling ‘Om te<br />

overleven is innovatie absoluut noodzakelijk’ was<br />

90% van de stemmers het <strong>een</strong>s. De tweede stelling<br />

‘Nederland is te conservatief om te innoveren’ werd<br />

door 80% beantwoord met ‘on<strong>een</strong>s’. 93% was het<br />

on<strong>een</strong>s met de stelling ‘All<strong>een</strong> de klant kan bepalen<br />

of <strong>een</strong> ondernemer moet innoveren’.<br />

Workshop Netwerken<br />

Tijdens de netwerkboost onder leiding van Duco<br />

Scholtanus van Scholtanus Bedrijfsontwikkeling<br />

werden goede tips gegeven om met iemand in<br />

gesprek te komen: stap er op af, introduceer<br />

jezelf in maximaal 15 seconden, maak de ander<br />

nieuwsgierig en zorg voor interactie, ga met z’n<br />

tweeën, doe of je thuis bent, wissel kaartjes uit en<br />

gebruik deze. Na afloop van de netwerkboost stond<br />

<strong>een</strong> tiental netwerkmakelaars van Oost NV, Syntens<br />

en Kamer van Koophandel klaar om voor de nieuwe<br />

ondernemers op <strong>een</strong> soepele manier waardevolle<br />

contacten te leggen.<br />

pagina 9<br />

feb 2011


pagina 10<br />

feb 2011<br />

netwerken<br />

Chef-kok Tobias Haagsma van Brasserie De Boerderij legt alles uit over de kreeft.<br />

www.brasseriedeboerderij.nl<br />

T: 026 - 44 24 396<br />

Brasserie De Boerderij<br />

steelt de show met kreeft<br />

Bij BusinessClub Velperbroeck bereiden de leden<br />

altijd zelf hun maaltijd in de kookstudio van<br />

Kook&Barbecue Business in Velp. Voor Tobias<br />

Haagsma, chef-kok van Brasserie De Boerderij uit<br />

<strong>Arnhem</strong>, de uitdaging om deze avond met deze<br />

keukenbrigade aan de slag te gaan.<br />

Kreeften<br />

Tobias had <strong>een</strong> heerlijk menu in petto, boordevol<br />

dagverse producten en verrassende smaakcombinaties.’<br />

Je proeft de menukaart van Brasserie De Boerderij<br />

terug in dit menu’, aldus Tobias. Maar daarvoor kreeg<br />

men eerst <strong>een</strong> workshop kreeften bereiden. Met de<br />

vakkundige hand van Tobias werd door hem uitgelegd<br />

hoe je dit het beste doet. Daarna aan de gang met<br />

het vliezen van de Belgische blauwlende en het au<br />

bain marie smelten van de chocolade. Een prachtig en<br />

heerlijk menu.<br />

Grootformaat<br />

touchscr<strong>een</strong>s<br />

vidistri.nl • vidi-touch.eu<br />

verkoop@vidistri.nl<br />

tel 026-3618232<br />

Irene Siebelink (Qube Belastingadvies) ,Richard Selles<br />

(Volvo Harrie Arendsen Zevenaar) en Eric Jan van<br />

Hamersveld (VHG Verzekeringen) hebben de kreeft<br />

volledig onder controle!<br />

Samen koken<br />

Door op deze manier met elkaar te koken kom<br />

je op <strong>een</strong> ontspannen manier in contact met<br />

mede-ondernemers, aldus Bastiaan Schlosser,<br />

initiatiefnemer van de BCV. Iedere ondernemer weet<br />

dat je moet netwerken maar je moet het wel kunnen.<br />

BCV biedt dan <strong>een</strong> informele sfeer en <strong>een</strong> activiteit in<br />

de vorm van koken en dan gaat het allemaal vanzelf.<br />

Kennismaken bij de BCV?<br />

Wil je ook <strong>een</strong>s culinair netwerken? Kom dan<br />

kennismaken bij BusinessClub Velperbroeck. Op <strong>een</strong><br />

ontspannen wijze maak je kennis met <strong>Arnhem</strong>se<br />

ondernemers en leer je ook nog <strong>een</strong>s lekker koken.<br />

Interesse? Neem dan contact op met Barbara<br />

Schlosser, info@bcvnetwerk.nl of kijk op<br />

www.bcvnetwerk.nl.<br />

www.fi re-food.nl<br />

T:026 844 59 93<br />

Aandachtig aan het werk: Boy Breuker (Das Incasso<br />

<strong>Arnhem</strong>), Ben Mac Gillavry (Ben’s Aziatische Keuken),<br />

Miranda Fischer (Fischer Interieurstyling) en Hedy Kaptein<br />

(Boerma Wonen).<br />

Restaurant gezocht! Ook in 2011 zijn wij op zoek naar restaurants die <strong>een</strong> avond bij de BCV willen adopteren.<br />

Heb je interesse? Kijk op onze website voor de data en neem contact met ons op.<br />

www.kookenbarbecue.nl<br />

T: 026 370 00 27


events<br />

De winnaars van de Duivense ondernemersprijzen.<br />

V.l.n.r. Joris van Eijndhoven,<br />

Hans Hendriks, burgemeester<br />

Henk Zomerdijk en Evert van Eijndhoven.<br />

Hans Hendriks en broers Van Eijndhoven<br />

winnen Duivense ondernemersprijzen<br />

Hans Hendriks is door<br />

burgemeester Henk<br />

Zomerdijk uitgeroepen tot<br />

de Rabobank De Liemers<br />

Duivense ondernemer<br />

van 2010. Winnaars<br />

van de Spiegel & Reflex<br />

Duivense startende<br />

ondernemer van 2010<br />

werden de broers Evert<br />

en Joris van Eijndhoven. De uitreiking van de<br />

ondernemersprijzen gebeurde 6 januari tijdens<br />

de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van MKB<br />

Duiven in zaal Gieling in Groessen.<br />

Hans Hendriks was na afloop van het officiële<br />

gedeelte het stralende middelpunt van de<br />

belangstelling. Maar ondanks alle felicitaties en<br />

loftuitingen bleef hij de nuchterheid zelve. “Ik ben<br />

altijd heel nuchter. Bij tegenslagen, die ik ook heb<br />

meegemaakt, zit ik niet direct in de put en bij<br />

Van Essen BV is de Ondernemer<br />

van het Jaar 2010 in Westervoort<br />

geworden. Dit gebeurde op de<br />

nieuwjaarsparty van Ondernemend<br />

Westervoort, 13 januari in Zalencentrum<br />

Wieleman te Westervoort.<br />

De jury koos na bedrijfsbezoeken<br />

unaniem voor het bedrijf van de<br />

broers Dick en Henri van Essen. Het<br />

bedrijf houdt zich bezig met banden,<br />

beton en sierbestrating.<br />

De nieuwjaarsparty stond volledig in het teken van de<br />

spannende uitreiking van de ondernemersprijs. Vijf door<br />

collega-ondernemers genomineerde bedrijven maakten<br />

kans op de titel Ondernemer van het Jaar 2010: REKO-<br />

Verspreidingen, Auto Glas Team Westervoort, Van Essen<br />

BV, Liemers Bouw en Pennekamp Tweewielers.<br />

hoogtepunten spring ik niet tot in de hemel. Maar de<br />

uitverkiezing tot Duivense ondernemer van het jaar<br />

is echt helemaal geweldig”, aldus de winnaar, die<br />

vol lof is over de door MKB Duiven georganiseerde<br />

verkiezing. “Het was <strong>een</strong> hele mooie avond en het<br />

zat allemaal prima in elkaar. Maar je beleeft zo’n<br />

avond heel anders als je als genomineerde naar zo’n<br />

bij<strong>een</strong>komst gaat en was ik best wel gespannen. Ik<br />

ben wel iemand die onderneemt om iets te bereiken<br />

en dan wil ik ook winnen.”<br />

Hans Hendriks is volgens burgemeester Zomerdijk<br />

<strong>een</strong> veelzijdige ondernemer. “Met de benaming<br />

hoveniersbedrijf doet hij zichzelf te kort, want Hans<br />

en zijn 36 medewerkers doen veel meer”, aldus<br />

de burgervader die het jammer vindt dat Hendriks<br />

vorig jaar met zijn bedrijven van Duiven naar<br />

Didam verhuisde, waar hij <strong>een</strong> schitterend nieuw<br />

bedrijfscomplex realiseerde. “Wie het bedrijf van<br />

Hans Hendriks in Didam bezoekt, ontdekt dat over de<br />

kleinste details is nagedacht. Die instelling plus hard<br />

werken, hebben hem succesvol gemaakt.”<br />

Dick en Henri van Essen Ondernemers van het Jaar in Westervoort<br />

Deze bedrijven werden de afgelopen maanden bezocht<br />

door <strong>een</strong> deskundige jury. De jury bestaat uit<br />

(oud-) ondernemers Jan Terberg, Marjo Pelgrim en<br />

de winnaar van afgelopen jaar Martin Wieleman. Zij<br />

toetsten de bedrijven op ambitie, groei, personeelsbeleid<br />

en hun betekenis voor Westervoort. Na de<br />

bedrijfsbezoeken was de jury het unaniem <strong>een</strong>s en<br />

koos voor Van Essen. De jury sprak haar waardering<br />

uit voor het doorzettingsvermogen van de broers, hun<br />

innovatieve ondernemersgeest, betrokkenheid en<br />

spectaculaire groei. Zeker nu zij <strong>een</strong> nieuw groot pand<br />

hebben gebouwd aan de rand van Westervoort.<br />

De broers Dick en Henri kregen de trofee overhandigd<br />

door burgemeester Jos Geukers en voorzitter van Ondernemend<br />

Westervoort Diana van Kesteren. Van Essen<br />

is hiermee de derde Ondernemer van het Jaar in<br />

Westervoort, na Slagerij Hetterschijt en Zalencentrum<br />

Wieleman.<br />

pagina 11<br />

feb 2011


pagina 12<br />

feb 2011<br />

vastgoed<br />

De <strong>Arnhem</strong>se Vastgoed markt<br />

in 2011 en verder<br />

De <strong>Arnhem</strong>se Vastgoed markt in 2011 en verder.<br />

Leegstand in <strong>Arnhem</strong> zal nog jaren het onderwerp<br />

van gesprek zijn. En invulling van die leegstand zal<br />

ook nog jaren op zich laten wachten. Dat stelt Rob<br />

Hengeveld, directeur van Meeùs Bedrijfshuisvesting.<br />

Jaarlijks wordt er de afgelopen 20 jaar in <strong>Arnhem</strong> gemiddeld<br />

50.000 m 2 kantoor verhuurd. Voor 2010 is er<br />

minder dan 30.000 m2 verhuurd wat aangeeft dat de<br />

kantorenmarkt in <strong>Arnhem</strong> er droevig bijstaat.<br />

Door het grote en diverse aanbod biedt dat wel mogelijkheden<br />

aan bedrijven om eindelijk naar <strong>een</strong> beter<br />

pand te verhuizen tegen gunstige voorwaarden. En<br />

geloof me, gunstiger dan nu gaat het niet worden.<br />

Verhuurders nemen vaak genoegen met wat minder<br />

huur en extra investeringen die ten goede komen aan<br />

gebouw en huurder, als er maar <strong>een</strong> huurstroom op<br />

gang komt. In onze portefeuille bieden wij panden aan<br />

die eigenlijk voor de markt aan de te lage kant liggen.<br />

Eigenlijk koop je in deze markt <strong>een</strong> BMW voor de prijs<br />

van <strong>een</strong> Skoda. En willen we dat niet allemaal. Hengeveld<br />

raadt dan ook bedrijven aan die hun huisvesting<br />

tot nu hebben opgeschoven in actie te komen.<br />

De vooruitzichten voor de kantorenmarkt zijn vooralsnog<br />

behoudend. De economie trekt niet wezenlijk aan, het<br />

nieuwe werken zal sterk doorzetten. Daardoor zal <strong>een</strong><br />

werkgever sneller indikken en op <strong>een</strong> andere manier<br />

zijn werkplekken gaan inrichten. Werknemers zullen<br />

vaker van huis uit gaan werken. Voordeel van het<br />

nieuwe werken moet uiteindelijk ook leiden tot minder<br />

verkeersdruk hetg<strong>een</strong> de positieve kant van het verhaal<br />

is. Ook zullen er uiteindelijk minder werknemers nodig<br />

Te huur<br />

zijn waardoor er voorlopig g<strong>een</strong> groei te verwachten is<br />

in de kantorenmarkt. Juist in de vervangingsmarkt zullen<br />

dus nu transacties plaats gaan vinden.<br />

Binnen <strong>Arnhem</strong> is het aanjaagteam opgericht, dat zich<br />

gaat buigen over wat te doen met lege gebouwen. De<br />

verwachtingen van al die specialisten vanuit verschillende<br />

disciplines, is hoog. Komen zij uiteindelijk met voorstellen<br />

om leegstand in te vullen of wellicht tegen te gaan.<br />

Hengeveld noemt <strong>een</strong> voorbeeld. Overheids- gerelateerd<br />

vastgoed bedraagt ongeveer 30% van de markt. Dan is<br />

het van groot belang <strong>een</strong> uiterst zorgvuldige mix te kunnen<br />

maken van vraag en aanbod binnen all<strong>een</strong> al de overheid.<br />

Als dat adequaat wordt opgepakt, dan lossen <strong>een</strong> aantal<br />

problemen zich op. Zo’n functie kun je ook goed neerleggen<br />

bij <strong>een</strong> externe partij, die daarnaast ook nog de waarde<br />

van het onroerend goed kent. Ons kantoor bijvoorbeeld. En<br />

tevens hebben wij inzicht in de vraag die er heerst.<br />

De markt lijdt nu aan <strong>een</strong> tekort aan vraag en het<br />

is moeilijk te achterhalen waar die vraag zich dan<br />

bevindt. De komende Vastgoed rapportage van het<br />

Stedelijk Knooppunt <strong>Arnhem</strong> Nijmegen, die in mei gepresenteerd<br />

wordt, zal middels <strong>een</strong> wetenschappelijk<br />

onderzoek van de Radboud Universiteit proberen daar<br />

<strong>een</strong> antwoord op te geven. Als je weet wat de markt de<br />

komende jaren precies wil, dan kun je daar je beleid op<br />

afstemmen. Ik heb daar hoge verwachtingen van.<br />

www.meeus.com<br />

Kantoorvilla “Doristeti” Lebretweg 1 te Oosterbeek<br />

Representatieve kantoorvilla “Doristeti”, gelegen in het centrum van Oosterbeek op <strong>een</strong><br />

uitstekende zichtlocatie aan de Utrechtseweg. De kantoorvilla beschikt over authentieke<br />

details met ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.<br />

- totaal ca. 600 m² kantoorruimte verdeeld<br />

over souterrain (40 m²), parterre (240 m²),<br />

eerste verdieping (160 m²) en tweede<br />

verdieping (155 m²)<br />

- 10 parkeerplaatsen op eigen terrein<br />

- deelverhuur bespreekbaar<br />

- huurprijs: € 77.500,- per jaar


profi el<br />

November 2010 is S-Financiële Diensten <strong>een</strong><br />

samenwerking aangegaan met Myburgh Link.<br />

Myburgh Link was tot voor kort gevestigd in<br />

Zevenaar. Ten gevolge van de samenwerking<br />

met S-Financiële Diensten is gezamenlijk <strong>een</strong><br />

nieuw kantoor betrokken op de Marketing 37a<br />

te Duiven.<br />

Door de samenwerking kunnen wij onze klanten<br />

nog beter van dienst zijn. De krachten van beide<br />

kantoren zijn gebundeld. U kunt bij S-Financiële<br />

Diensten en Myburgh Link terecht voor schade- en<br />

levensverzekeringen, hypotheken, kredieten en<br />

pensioenen. Deze diensten zijn voor particuliere en<br />

zakelijke relaties. Tevens kunnen particulieren er<br />

terecht voor de belastingaangifte.<br />

S-Financiële Diensten en Myburgh Link zijn<br />

<strong>een</strong> kleinschalig kantoor met <strong>een</strong> groot netwerk<br />

aan specialisten. Ons kantoor is vergaand<br />

geautomatiseerd en is direct gekoppeld aan<br />

het netwerk van verzekeraars en banken<br />

waarmee zaken worden gedaan.<br />

Marketing 37a<br />

6921 RE Duiven<br />

026 351 76 92<br />

026 355 43 71<br />

www.sfi n.nl<br />

info@sfi n.nl<br />

Marketing 37a<br />

6921 RE Duiven<br />

0316 34 24 33<br />

0316 34 32 39<br />

www.myburghlink.nl<br />

info@myburghlink.nl<br />

S-Financiële Diensten gaat<br />

samen met Myburgh Link<br />

Als kantoor streven wij g<strong>een</strong> grootschaligheid na<br />

omdat het persoonlijke en directe contact<br />

met u als relatie bij ons voorop staat.<br />

Het kantoor aan de Marketing 37a te Duiven is<br />

geopend van maandag tot en met vrijdag van<br />

09.00 tot 17.30 uur.<br />

pagina 13<br />

feb 2011


T. Harv Eker<br />

komt naar Nederland<br />

“Beheers het mentale spel van rijkdom”<br />

Dit weekend zal je financiële leven voor altijd veranderen!<br />

“Er is <strong>een</strong> mindset geheim over geld.<br />

De meeste mensen hebben g<strong>een</strong> flauw<br />

benul! Dat is de reden dat de meeste mensen<br />

nooit financieel succesvol zullen worden.<br />

Het heeft niets met geld te maken, het is de<br />

mindset die het bepaalt”.<br />

# 1<br />

National<br />

Bestseller!<br />

T. Harv Eker<br />

Voor tickets en informatie bel nu:<br />

0527-650541<br />

www.MILLIonAIREMInD.nL<br />

www.MILLIonAIREMInD.n<br />

1 tot 3 april 2011 (vrijdag - zondag) l Amsterdam Rai<br />

new YorK tiMeS<br />

USA todAY<br />

wALL Street JoUrnAL<br />

www.millionairemindworld.com<br />

dit wordt <strong>een</strong><br />

VoLLE zAAL<br />

rEgistrEEr jE tickEt Nu!<br />

1-3 april 2011<br />

‘LIVE’<br />

AMSTERDAM RAI<br />

Nu ook het boek in<br />

Nederland<br />

“Het Miljonairsbrein<br />

Ontrafeld”<br />

Proudly Presented by<br />

Presented by<br />

MAK NG<br />

it happen Now!<br />

T i m e T o M a k e A C h o i c e


events<br />

Passieman uit de Polder haalt<br />

Goeroe naar Nederland<br />

Van 1-3 april 2011 is T. Harv Eker, auteur van<br />

de bestseller Het Miljonairsbrein Ontrafeld, in<br />

Nederland voor het Millionaire Mind Intensive.<br />

Organisator Making It Happen Now rekent op<br />

5000 bezoekers in de RAI Amsterdam.<br />

Brein achter dit opmerkelijke<br />

initiatief is Pieter Monsma, alias<br />

‘De Passieman uit de Polder’.<br />

Monsma groeide op in Friesland<br />

en woont al jaren in het midden<br />

van de Noordoostpolder, vlakbij<br />

Emmeloord. ‘Met beide benen<br />

in de klei’, zoals hij zelf zegt.<br />

Jarenlang was hij akkerbouwer<br />

maar nu is het roer definitief<br />

om. Monsma ontdekte namelijk<br />

zijn talent om mensen te<br />

enthousiasmeren en te inspireren. Tegenwoordig<br />

helpt hij anderen bij het (her)ontdekken van hun<br />

passie, zodat ze vanuit die passie de wereld kunnen<br />

inspireren. De bevlogen polderbewoner wil samen<br />

de wereld <strong>een</strong> beetje mooier maken! Hij is ervan<br />

overtuigd dat het kan, ‘als we maar vanuit onze passie<br />

gaan leven en werken’. Het Millionaire Mind Intensive<br />

organiseert hij samen met het enthousiaste team van<br />

zijn bedrijf Making It Happen Now.<br />

T. Harv Eker<br />

De Amerikaan T. Harv Eker is <strong>een</strong> spreker die met<br />

passie en vanuit zijn hart miljoenen mensen heeft<br />

geïnspireerd met zijn boeken en zijn seminars.<br />

Volgens velen is hij de beste trainer ter wereld op het<br />

gebied van financiële mindset. ‘Geef me vijf minuten<br />

en ik kan je je financiële toekomst voor de rest van<br />

je leven voorspellen! Hoe? Door erachter te komen<br />

wat je persoonlijke blauwdruk is voor je financiën<br />

en succes’, zo stelt de auteur in zijn bestseller Het<br />

Miljonairsbrein Ontrafeld.<br />

Voor mensen die Monsma vragen wat hij,<br />

polderjongen met <strong>een</strong> gezond boerenverstand, ziet<br />

in de Amerikaanse trainer, heeft hij <strong>een</strong> pasklaar<br />

antwoord: passie! ‘Passie is onze gem<strong>een</strong>schappelijke<br />

deler’, zo vervolgt hij. ‘Ik heb het seminar van T. Harv<br />

Eker in Londen bezocht en kwam er dolenthousiast<br />

vandaan. Zo enthousiast dat ik nu de RAI heb geboekt<br />

voor maar liefst 5000 mensen.’ Op de vraag of dat<br />

niet wat hoog gegrepen is, antwoordt Monsma: ‘Ik<br />

wil graag zoveel mogelijk mensen deelgenoot maken<br />

van de passie van T. Harv Eker en hoop écht dat<br />

ieder<strong>een</strong> zijn seminar bezoekt. En dat Amerikaanse<br />

tintje, ach, daar kijk je maar snel doorh<strong>een</strong>, het gaat<br />

om de inhoud. Dat geldt trouwens ook voor de nogal<br />

Amerikaanse ‘look & feel’ van de website www.<br />

millionairemind.nl’, zo voegt Monsma er aan toe. ‘Dan<br />

kun je alvast in de juiste stemming komen’.<br />

De wereld <strong>een</strong> beetje mooier maken<br />

De Passieman uit de Polder besloot T. Harv Eker<br />

naar Nederland te halen omdat hij vindt dat de<br />

maatschappij <strong>een</strong> positieve stimulans nodig heeft.<br />

Of zoals hij zelf zegt ‘We moeten verdorie hier in<br />

Nederland met de recessie en dat rare negatieve<br />

politieke klimaat samen met passie en energie voor<br />

onze mooiste doelen gaan. De maatschappij dat zijn<br />

wij zélf! Wij kunnen zelf het verschil maken en zijn <strong>een</strong><br />

voorbeeld voor onze kinderen. Waarom is er zoveel<br />

negativiteit? Omdat we met de verkeerde mindset<br />

naar dingen kijken. T. Harv Eker leert je jouw mindset<br />

te veranderen zodat je je talenten benut. Hij leert je<br />

vanuit je eigen talenten en passie het maximale uit<br />

het leven te halen.’<br />

Maakt geld gelukkig?<br />

Toen Pieter Monsma het Millionaire Mind Intensive<br />

ging organiseren en promoten kwam hij erachter dat<br />

er in Nederland nog steeds <strong>een</strong> vreemd taboe lijkt te<br />

rusten op ‘Succes en Geld’. ‘Maar ieder<strong>een</strong> die zegt<br />

dat geld niet belangrijk is, heeft er volgens T. Harv<br />

Eker te weinig van. Er gaat immers g<strong>een</strong> dag voorbij<br />

of je hebt te maken met geld. Of je het nou leuk vindt<br />

of niet. Misschien is het dan slim om er meer verstand<br />

van te hebben...’<br />

Monsma roept mensen op hun innerlijke stemmetje<br />

voor één keer te laten rusten en met <strong>een</strong> open mind<br />

naar het Millionaire Mind Intensive in de Amsterdam<br />

RAI te gaan. Goed voor drie dagen passie en plezier!<br />

Meer informatie is te vinden op www.millionairemind.nl<br />

en www.makingithappennow.nl<br />

pagina 15<br />

feb 2011


pagina 16<br />

feb 2011<br />

“Vooral op het gebied van dienstverlening<br />

rond im- of export van voertuigen kunnen<br />

wij heel veel betekenen voor zakelijke en<br />

particuliere klanten. Ik kan met recht<br />

zeggen dat wij ontzorgen. ”


automotive<br />

Bent u ook geïnteresseerd, om<br />

met uw bedrijf, <strong>een</strong> interessante<br />

invulling te geven aan dit<br />

terugkerende item in <strong>Zakelijk</strong><br />

<strong>Arnhem</strong>? Voor reservering van<br />

deze ruimte, neem vrijblijvend<br />

contact op met ons via onze<br />

website of stuur <strong>een</strong> mailtje naar:<br />

redactie@zakelijk-arnhem.nl<br />

Voertuig Documentatie Centrum<br />

Hoe verkoop je <strong>een</strong> auto aan <strong>een</strong> klant in het<br />

buitenland? Of hoe haal je <strong>een</strong> voertuig dat je<br />

in het buitenland hebt gekocht naar Nederland?<br />

Welke papieren zijn er nodig, wat moet je<br />

regelen en welke addertjes zitten er onder het<br />

gras? Het zijn zaken waarmee het in <strong>Arnhem</strong><br />

gevestigde Voertuig Documentatie Centrum (VDC)<br />

dagelijks te maken heeft. Veel zaken kan het<br />

bedrijf met<strong>een</strong> aan de balie van één van haar<br />

vestigingen afhandelen. Daar hoeft helemaal<br />

g<strong>een</strong> vertragend werkende briefwisseling per<br />

post aan vooraf te gaan.<br />

Ook <strong>een</strong> tijdelijk (export-)kenteken, uitvoerverklaring,<br />

BPM-restitutie, aanschaf van speciale milieu-stickers<br />

voor Duitse stadscentra. Het is allemaal dagelijkse kost<br />

voor de medewerkers van VDC. Een groene kaart? Het is<br />

bij VDC in <strong>een</strong> handomdraai gebeurd.<br />

“Want VDC ontzorgt. “Het bedrijf neemt de papieren<br />

rompslomp uit handen en regelt alles tot in de kleinste<br />

details. VDC levert <strong>een</strong> uitgebreid pakket aan diensten<br />

van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) voor particulieren,<br />

garagehouders en im- en exporteurs en overige diensten<br />

aangaande im- en export van voertuigen”, aldus<br />

Algem<strong>een</strong> Manager Remco Westerbroek van VDC op de<br />

hoofdvestiging aan de <strong>Arnhem</strong>se Overmaat.<br />

VDC is <strong>een</strong> hoogwaardige dienstverlener voor zowel<br />

zakelijke als particuliere klanten. De Rijksdienst<br />

Wegverkeer (RDW) heeft het van oorsprong <strong>Arnhem</strong>se<br />

– maar landelijk opererende bedrijf - officieel erkend<br />

als provider. Dat betekent dat men voor zo’n beetje alle<br />

diensten van de RDW ook terecht kan bij <strong>een</strong> vestiging<br />

van het Voertuig Documentatie Centrum of op de site<br />

www.vdcnederland.nl<br />

Westerbroek: “Vooral op het gebied van dienstverlening<br />

rond im- of export van voertuigen kunnen wij heel veel<br />

betekenen voor zakelijke en particuliere klanten. Ik kan<br />

met recht zeggen dat wij ontzorgen. We nemen de<br />

klanten <strong>een</strong> heleboel administratief werk uit handen. Ze<br />

hoeven bijna nergens aan te denken. Wij regelen alles.<br />

tekst: Pieter Ploeg foto: Henk ter Velde<br />

Voertuig Documentatie Centrum<br />

VDC ontzorgt bij import en export!<br />

Dat varieert van het terugvorderen van de rest-BPM<br />

tot en met de aanvraag van <strong>een</strong> uitvoerverklaring.<br />

Zodra <strong>een</strong> auto in het buitenland gekocht is, is het de<br />

goedkoopste manier om die wagen over de weg naar<br />

Nederland te rijden. Wij kunnen zo’n auto in dat geval<br />

snel voorzien van <strong>een</strong> tijdelijk kenteken. Het is alweer<br />

<strong>een</strong> voorbeeld van de VDC-ontzorging.”<br />

VDC heeft naast <strong>Arnhem</strong> (Gami <strong>Arnhem</strong>) ook<br />

vestigingen in Rotterdam, Deventer, Rijssen,<br />

Groningen en Delfzijl. Het ontzorgingspakket omvat<br />

volgens Westerbroek <strong>een</strong> compleet scala, opdat<br />

klanten nauwelijks of g<strong>een</strong> omkijken hebben naar de<br />

administratieve afwikkeling. Westerbroek: “Het BPMrestitutie<br />

Comfort Pakket. VDC regelt de volledige<br />

administratieve afhandeling en levert <strong>een</strong> compleet<br />

dossier ter insturing aan de Belastingdienst binnen 72<br />

uur aan de klant. Dit levert veel tijdwinst op vergeleken<br />

met de bestaande procedures van overige aanbieders.”<br />

De werkzaamheden van VDC omvatten tal van zaken,<br />

waarmee zij klanten van dienst kan zijn:<br />

• RDW-diensten:<br />

Online Registratie Bedrijfsvoorraad (ORB)<br />

Online Registratie Export voor Handelaren (OREH)<br />

Online Registratie Auto’s in demontage (ORAD)<br />

Algemene Periodieke Autokeuring (APK)<br />

Tenaamstelling Voertuig (TV)<br />

• Tijdelijke verzekering<br />

• Kentekenplaten<br />

• VDC Export service:<br />

RDW Uitvoerverklaring<br />

RDW Export Kentekens<br />

Tijdelijke kentekens (zonder APK, 5,7,14 en 21 dagen)<br />

EU Zoll-kentekens (1, 3, 6 of 12 mnd)<br />

BPM-restitutie Comfort pakket<br />

Milieustickers voor Duitse stadscentra<br />

Autobahn-vignetten (Duitsland en Oostenrijk)<br />

Vraag naar de prijzen bij onze vestigingen of bezoek<br />

onze website www.vdcnederland.nl<br />

Postbus 4177 | 6803 ED <strong>Arnhem</strong><br />

Servicedesk: 0900-0400 325 (45cpm)<br />

pagina 17<br />

feb 2011


pagina 18<br />

feb 2011<br />

<strong>Golfen</strong> <strong>een</strong> <strong>mannensport</strong>? Deze dames van Golfbaan Landgoed Welderen bewijzen het tegendeel! Kim<br />

Arns, algem<strong>een</strong> manager van Golfbaan Landgoed Welderen, erkent dat het stereotype beeld van de<br />

golfsport aan het verdwijnen is. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van de golfsport; <strong>een</strong><br />

gemiddeld rondje golfen staat garant voor volop beweging en frisse lucht.<br />

De succesfactor van de golfsport ligt hem in de<br />

mogelijkheid om de sport te combineren met sociale<br />

activiteiten, die zowel privé als zakelijk erg succesvol<br />

blijken te zijn. Bij het organiseren van <strong>een</strong> evenement<br />

kunt u rekenen op de service en ondersteuning van<br />

Jet Jansen en Erica Wesselink van de afdeling Sales<br />

& Events.<br />

Deze dames kunnen u helpen met het samenstellen<br />

van <strong>een</strong> geschikt programma voor uw relatiedag,<br />

personeelsuitje of privé feest. Dit kan geheel in het<br />

teken van de golfsport staan, maar hoeft niet. Er zijn<br />

ook uitstekende horeca mogelijkheden op Golfbaan<br />

Landgoed Welderen. Tevens biedt Golfbaan Landgoed<br />

Welderen volop gratis parkeergelegenheid.<br />

Van links naar rechts: Erica Wesselink, Kim Arns en Jet Jansen


coverstory<br />

Golf: de sleutel tot succes<br />

Restaurant Welderen heeft <strong>een</strong> unieke ligging op<br />

dit landgoed en vanuit zowel het restaurant als<br />

het terras kijkt u uit over de uitgestrekte golfbaan<br />

met <strong>een</strong> waterpartij om de gr<strong>een</strong> van de 18e hole.<br />

U kunt hier 7 dagen per week genieten van <strong>een</strong><br />

uitgebreide (zaken-)lunch, borrel of diner. Voor grote<br />

gezelschappen heeft het restaurant <strong>een</strong> speciaal<br />

samengestelde kaart bestaande uit o.a. diverse<br />

buffetten en barbecues. Op en om de golfbaan kan<br />

door ieder<strong>een</strong> worden genoten van de heerlijkheden<br />

van de keuken. Jet Jansen signaleert hierin <strong>een</strong><br />

tendens: ‘Onze gasten kiezen steeds meer voor de<br />

verantwoorde producten, waarbij kleinere, culinaire<br />

hapjes de voorkeur genieten. De keuze wordt steeds<br />

bewuster gemaakt. Hier speelt de keuken dan ook op<br />

in door het vernieuwde aanbod’.<br />

De activiteiten op de golfbaan vinden aansluiting bij<br />

het thema van deze editie, Sport & Welness. Op de<br />

golfbaan wordt het belang van <strong>een</strong> goede gezondheid<br />

steeds meer benadrukt. Een goede warming-up<br />

bijvoorbeeld mag voor het slaan van <strong>een</strong> balletje niet<br />

meer ontbreken. Bij golfclinics en lessen wordt er<br />

steeds vaker <strong>een</strong> gezamenlijke warming-up gegeven.<br />

‘Zo’n warming-up is niet all<strong>een</strong> goed voor het strekken<br />

van de spieren, maar geeft aan de gasten met<strong>een</strong> <strong>een</strong><br />

positief gevoel mee, dat vaak wordt meegenomen naar<br />

de werkomgeving’ aldus Erica Wesselink.<br />

Bij <strong>een</strong> golfclinic of les ligt de nadruk op focus. Het<br />

vereist opperste concentratie om de bal te putten of<br />

deze uit <strong>een</strong> bunker weg te slaan.<br />

<strong>Golfen</strong> is niet all<strong>een</strong> goed voor de fysieke conditie, maar<br />

tevens voor de mentale gesteldheid. Dit beamen Kim<br />

Arns en Jet Jansen die zelf ook na <strong>een</strong> drukke werkdag<br />

op de golfbaan, 9 holes spelen en zodoende de dag<br />

ontspannen afsluiten. Een sportieve onderbreking is<br />

<strong>een</strong> goede manier om <strong>een</strong> vergaderdag in tweeën<br />

te splitsen. ‘De effecten van <strong>een</strong> golfonderbreking<br />

zijn zeker merkbaar, ieder<strong>een</strong> gaat met <strong>een</strong> fris en<br />

voldaan gevoel terug de zaal in om de vergadering<br />

voort te zetten, en de onderlinge sfeer verbeterd ten<br />

goede’. Golfbaan Landgoed Welderen beschikt over<br />

twee vergaderzalen welke beide beschikken over <strong>een</strong><br />

privéterras met uitzicht over de golfbaan en diverse<br />

moderne presentatiemiddelen. De zalen bieden plaats<br />

aan 2 tot 40 cq 60 personen.<br />

De professionals van Golfschool Gelderland zijn er<br />

voor absolute beginners tot de ervaren golfers. Met<br />

<strong>een</strong> diversiteit aan cursussen en lessen, zoals het GVB<br />

in 3 dagen arrangement, geven de drie professionals<br />

les om kennis te maken met de golfsport, het<br />

Golfvaardigheidsbewijs (GVB) te behalen of om de<br />

handicap te verbeteren. Ook hierbij geldt weer 7<br />

dagen per week, en ook in de avonduren.<br />

Met het GVB in bezit is de Businessclub van<br />

Golfbaan Landgoed Welderen <strong>een</strong> ideale manier<br />

om de golfsport te combineren met het netwerken.<br />

De Businessclub bestaat momenteel uit ruim 225<br />

Businessclubleden van meer dan 150 verschillende<br />

bedrijven uit de regio. Speciaal voor deze businessclub<br />

organiseert Golfbaan Landgoed Welderen 7 maal per<br />

jaar Businessclub wedstrijden, waarbij er 18 holes<br />

wordt gespeeld, introducés meegenomen mogen<br />

worden en de dag volledig is aangekleed qua horeca.<br />

Alle dagen worden afgesloten met <strong>een</strong> informele<br />

borrel en aansluitend dinerbuffet waardoor het<br />

netwerken gemakkelijk en gezellig verloopt.<br />

Voor meer informatie: www.golfenop<strong>een</strong>landgoed.nl<br />

Golfbaan Landgoed Welderen<br />

Grote Molenstraat 173, 6661 NH Elst<br />

Tel: 0481-376591 | info@welderen.nl<br />

pagina 19<br />

feb 2011


pagina 20<br />

feb 2011<br />

thema<br />

Elke uitgave van ZA behandelt<br />

<strong>een</strong> thema waarmee we dieper<br />

ingaan op <strong>een</strong> onderwerp dat<br />

speelt in de (zaken)wereld.<br />

Heeft u ideeën of suggesties?<br />

Kaart het bij ons aan via onze<br />

website of stuur <strong>een</strong> mailtje naar:<br />

redactie@zakelijk-arnhem.nl<br />

Sport & Wellness<br />

Iedere werknemer heeft dagelijks te maken met lichamelijke inspanning, vaak zelfs zonder dat men<br />

het zelf in de gaten heeft. Denk aan het verplaatsen van objecten en producten, maar ook bij zittend<br />

werk. Dan worden de spieren en gewrichten in rug, schouders en armen dermate gebruikt dat fysieke<br />

over- en onderbelasting kan ontstaan. Om te voorkomen dat werknemers gezondheidsklachten<br />

krijgen, heeft de overheid hiervoor regels opgesteld. Werkgevers en werknemers hebben ook zelf <strong>een</strong><br />

verantwoordelijkheid.<br />

Verschillende vormen van belasting door arbeid<br />

Statische werkhouding<br />

Er is sprake van <strong>een</strong> statische houding als <strong>een</strong><br />

lichaamsdeel meer dan vier seconden dezelfde houding<br />

aanneemt. Dit is vooral het geval bij beroepen die<br />

precisiewerk vereisen, zoals bij chirurgen en lassers.<br />

Ook beeldschermwerk en werk waarbij werknemers<br />

langdurig moeten staan, is vaak statisch en kan leiden<br />

tot velerlei klachten. Denk aan de beroepsgroepen leraren,<br />

kappers en medewerkers aan de lopende band.<br />

Dynamische werkhouding<br />

Een dynamisch werkhouding kan schadelijk zijn voor<br />

de gezondheid. Vooral wanneer <strong>een</strong>zelfde beweging te<br />

vaak achter elkaar wordt uitgevoerd. Er is dan sprake<br />

van repeterende handelingen of van kortcyclische<br />

beweging. Dit is bijvoorbeeld het geval bij metselaars,<br />

schilders en mensen die met computers werken. Door<br />

de repeterende handelingen ontstaat overbelasting<br />

van de spieren en gewrichten. Op den duur leidt dit<br />

tot klachten aan rug, nek of ledematen. Ook tillen,<br />

dragen, duwen en trekken kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten.<br />

Denk aan vrachtwagenchauffeurs,<br />

verplegend personeel en medewerkers in de bouw.<br />

Psychosociale belasting<br />

De meeste mensen brengen <strong>een</strong> groot deel van de tijd<br />

op hun werk door. Dat de omgang met collega’s en<br />

leidinggevenden veel invloed heeft op hoe iemand zich<br />

voelt, is niet verwonderlijk. Pesterijen, geweld, discriminatie<br />

of seksuele intimidatie door collega’s of door clienten<br />

kunnen ingrijpende gevolgen hebben in de vorm<br />

van ernstige lichamelijke en psychische klachten. Ook<br />

<strong>een</strong> hoge werkdruk is <strong>een</strong> groeiende bron van stress.<br />

De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag<br />

en werkdruk te voorkomen. Maar ook de werknemers<br />

zelf dragen hiervoor medeverantwoordelijkheid. Om gezondheidsproblemen<br />

te voorkomen, doen bedrijven er<br />

goed aan om aandacht te geven aan <strong>een</strong> gezonde levenswijze.<br />

Maak het bijvoorbeeld aantrekkelijker om op<br />

de fi ets te komen door <strong>een</strong> douche en omkleedkamer<br />

aan te bieden. En zorg voor <strong>een</strong> gezond en gevarieerd<br />

aanbod in de bedrijfskantine.<br />

RSI<br />

De meest bekende en voorkomende klacht op de<br />

werkvloer noemen we repetitive strain injury, oftewel<br />

RSI. RSI is <strong>een</strong> verzamelnaam voor allerlei klachten<br />

die te maken hebben met het gedurende lange tijd<br />

herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine<br />

en op zich niet inspannend lijkende bewegingen.<br />

RSI-klachten zijn toegeschreven aan onder meer het<br />

gebruik van de computermuis of, meer recent, de<br />

sms-duim. Wanneer de doorbloeding verminderd, kan<br />

het lichaam de afvalstoffen niet meer goed afvoeren.<br />

Omdat RSI-gerelateerde klachten chronisch kunnen<br />

zijn en tot langdurig verzuim kunnen leiden is vroegtijdige<br />

herkenning zeer belangrijk. Voorkomen is echter<br />

nog beter, te meer omdat volledige genezing in <strong>een</strong><br />

aantal gevallen niet meer mogelijk is. Om RSI-klachten<br />

tijdens intensief beeldschermwerk te vermijden<br />

stelt men verschillende maatregelen voor. Naast het<br />

ergonomisch inrichten van de werkplek en <strong>een</strong> goede


thema<br />

zithouding zijn variatie in de werkzaamheden en het<br />

nemen van voldoende kleine en grotere pauzes belangrijke<br />

voorzorgsmaatregelen tegen RSI-klachten.<br />

Bewegen werkt<br />

Een goede conditie hoort bij prettig en veilig werken.<br />

Het werk wordt echter steeds bewegingsarmer<br />

door automatisering en de verandering naar<br />

<strong>een</strong> diensten- in plaats van producteneconomie.<br />

Het is daarom belangrijk dat werkgever en werknemer<br />

aandacht besteden aan bewegen.<br />

Bewegen is op verschillende manieren<br />

goed voor de gezondheid:<br />

Regelmatig bewegen vermindert het risico op hart- en<br />

vaatziekten, diabetes (type 2), darmkanker en hoge<br />

bloeddruk. Bovendien helpt voldoende beweging ook<br />

het lichaamsgewicht op peil te houden. In Nederland<br />

heeft ruim 55 procent van de mannen en 50 procent<br />

van de vrouwen overgewicht en is er bij <strong>een</strong> op de<br />

tien mensen sprake van ernstig overgewicht, ook wel<br />

obesitas genoemd. Daarnaast blijft bewegen natuurlijk<br />

altijd goed voor botten, spieren en gewrichten.<br />

Ook aan de mentale gezondheid levert sporten en bewegen<br />

<strong>een</strong> belangrijke bijdrage. Mensen die voldoende<br />

bewegen, hebben <strong>een</strong> beter zelfbeeld en minder last<br />

van angsten en depressies. Voor de werkgever heeft<br />

dit uiteraard ook grote voordelen. Een goede gezondheid<br />

leidt tot minder ziekteverzuim en ongevallen, <strong>een</strong><br />

verhoging van de productie, arbeidstevredenheid en<br />

motivatie en <strong>een</strong> vermindering van het verloop van<br />

personeel.<br />

Moet de werkgever bedrijfssport faciliteren?<br />

Je ziet het steeds vaker: grote bedrijven die <strong>een</strong> eigen<br />

sportcentrum of fitnessruimte openen. De werknemers<br />

kunnen dan in de lunchpauze of na het werk<br />

aan de slag op de loopband of <strong>een</strong> lesje aerobics<br />

volgen. Of wat dacht je van <strong>een</strong> zonnebankje of even<br />

bijkomen in de sauna?<br />

Heerlijk natuurlijk, zeker als de baas ervoor zorgt dat de<br />

kosten laag blijven of dat je bijvoorbeeld <strong>een</strong> langere<br />

lunchpauze kunt opnemen. Sommige werkgevers doen<br />

dat ook: ze dragen <strong>een</strong> deel van de kosten zodat het<br />

sporten voor de werknemers aantrekkelijk geprijsd is.<br />

Bedrijfssport is dus relatief goedkoop en omdat het<br />

vlakbij je werkplek is, bespaar je bovendien tijd. De<br />

drempel is dus lager om lekker gezond te gaan sporten.<br />

En dat is ook weer goed vanuit Arbo-oogpunt:<br />

bewegen wordt gestimuleerd, de werknemer is fit en<br />

gezond en dus minder snel afgebrand of ziek. Het is<br />

<strong>een</strong> punt van discussie of iedere werkgever bedrijfssport<br />

zou moeten faciliteren of dat het de eigen verantwoordelijkheid<br />

van de werknemer is om voldoende<br />

te bewegen.<br />

Ontspanning werkt<br />

Trend: Wellness<br />

Wellness is <strong>een</strong> groeimarkt, internationaal en ook in<br />

Nederland. Volgens cijfers van het CBS is het aantal<br />

bedrijven tussen 2001 en 2006 met <strong>een</strong> derde toegenomen<br />

tot 2.400 en is het aantal medewerkers<br />

zelfs met 78% toegenomen tot 11.000. Nederland<br />

telt zo’n 60 grotere wellnesscentra. Wellness heeft<br />

alles te maken met welbevinden, of wel <strong>een</strong> gezond<br />

en comfortabel leven. Er is steeds meer aandacht<br />

voor preventie en gezond ouder worden. Dit vanuit de<br />

zorgverlenende bedrijven en de zogenaamde gezondheidsindustrie<br />

zoals sauna´s en schoonheidscentra.<br />

De hoeveelheid wellness-initiatieven vanuit het bedrijfsleven<br />

en de gretigheid waarmee consumenten<br />

gebruik maken van het nieuwe wellness-aanbod<br />

maken duidelijk dat wellness niet gaat om <strong>een</strong> hype<br />

maar als <strong>een</strong> belangrijke trend in de samenleving. Als<br />

gevolg van te grote werkdruk, <strong>een</strong> hectisch leven, het<br />

moeilijk vinden om kinderen en carrière te combineren,<br />

bestaat er bij mensen de kans dat er <strong>een</strong> fase in<br />

het leven aanbreekt waarin er sprake is van klachten<br />

als stress, slapeloosheid, hoofdpijn, piekeren, niet gewaardeerd<br />

voelen of ongelukkig zijn.<br />

Op het gebied van welness komen er steeds meer<br />

methodes die zich richten op zowel de uiterlijke, maar<br />

vooral ook de innerlijke mens. Ieder<strong>een</strong> wil toch uiteindelijk<br />

lekker in zijn vel zitten en geestelijk helemaal<br />

in balans zijn. In de privésfeer, maar zeker ook op de<br />

werkvloer.<br />

pagina 21<br />

feb 2011


pagina 22<br />

feb 2011<br />

thema<br />

“In deze<br />

turbulente<br />

maatschappij<br />

zullen wij moeten<br />

veroosteren om<br />

te overleven”<br />

Een mens is <strong>een</strong> psychosomatische <strong>een</strong>heid. Voor<br />

het optimaal functioneren dient er <strong>een</strong> balans te zijn<br />

tussen lichaam en geest. Indien men lichamelijk<br />

of geestelijk niet goed functioneert dan is er <strong>een</strong><br />

probleem. Het bewegingsaanbod is optimaal, maar<br />

<strong>een</strong> programma aanbod om geestelijk weer in<br />

balans te komen is minimaal.<br />

JAGYBA Sport<br />

& Health onderscheidt<br />

zich<br />

hierin sterk. In<br />

praktijk werd<br />

men geconfronteerd<br />

met<br />

de beperkingen<br />

van all<strong>een</strong> het<br />

bewegingsaanbod<br />

en zag men<br />

dat er <strong>een</strong> zeer<br />

sterke behoefte<br />

ontstond naar<br />

<strong>een</strong> aanvulling<br />

voor mentale ontwikkeling en groei. In de huidige<br />

prestatie maatschappij bleek dat veel mensen o.a.<br />

leidinggevenden, de lat veel te hoog hadden gelegd<br />

en niet konden voldoen aan alle verwachtingen. Met<br />

als gevolg veel stress of <strong>een</strong> burn-out.<br />

Meditation in Motion ® is bij uitstek <strong>een</strong> vorm van<br />

meditatie waarin men op <strong>een</strong> simpele manier middels<br />

o.a. ademhaling, bewustwording en ontspanning weer<br />

contact krijgt met je lichaam. Meditation in Motion ® is<br />

de weg die leidt naar meditatie. Meditation in Motion ®<br />

is bedoeld om het onthaasten en het continue willen<br />

beheersen, geleidelijk af te bouwen door middel<br />

van specifieke meditatieoefeningen. De focus op de<br />

ademhaling draagt er toe bij dat we geleidelijk dichter<br />

bij ons zelf komen.<br />

Het programma heeft inmiddels ruimschoots<br />

aangetoond dat hier uitstekende en blijvende<br />

resultaten mee behaald kunnen worden. Het wordt<br />

nu door diverse bedrijven gekoppeld aan het<br />

bedrijfsfitness en tevens als <strong>een</strong> tool ingezet bij de<br />

afslankcursussen. Zorgverzekeraars zijn inmiddels<br />

sterk geïnteresseerd in dit concept.<br />

Een gezonde geest<br />

in <strong>een</strong> gezond lichaam<br />

Bedrijfsfitness<br />

Gezonde werknemers zijn gemotiveerd, verzuimen<br />

gemiddeld 78% minder en zijn beter opgewassen<br />

tegen de werkdruk en stress, wijst <strong>een</strong> onderzoek<br />

van TNO en NOC*NSF uit. Elke geïnvesteerde euro in<br />

<strong>een</strong> goed bedrijfsfitness-plan leverd <strong>een</strong> rendement<br />

van 300% op. Daarnaast toont het onderzoek aan<br />

dat de arbeidsproductiviteit gemiddeld met 12,5%<br />

toeneemt. Het wordt gezien als <strong>een</strong> uitstekende tool<br />

voor <strong>een</strong> goed arbeidsvoorwaardenpakket en de<br />

medewerkers zijn gemotiveerder en het creëert <strong>een</strong><br />

betere werksfeer.<br />

“300% rendement en toename van<br />

12,5% van arbeidsproductiviteit ”<br />

Het begrip bedrijfsfitness bestaat al enkele decennia<br />

in Nederland en mag tegenwoordig rekenen op financiële<br />

steun van de overheid. Ter stimulering van sport<br />

en beweging heeft het kabinet onder meer <strong>een</strong> fiscale<br />

vrijstelling voor bedrijfsfitness in het leven geroepen.<br />

Dankzij deze vrijstelling is het voor zowel de werkgever<br />

als zijn medewerkers financieel aantrekkelijk<br />

om te gaan fitnessen. De kosten van <strong>een</strong> bedrijfsfitness<br />

abonnement zijn voor de werkgever volledig<br />

aftrekbaar. Doordat de fiscaal voordelige verrekening<br />

van het fitnessabonnement voor de werkgever <strong>een</strong><br />

voordeel oplevert (lagere werkgeverslasten), is het<br />

mogelijk dat de werkgeverkosten neutraal <strong>een</strong> werkgeversbijdrage<br />

geeft. Met <strong>een</strong> dergelijke bijdrage loopt<br />

het gemiddelde belastingvoordeel al snel op tot 50%.<br />

Zo stimuleert u uw werknemers nog <strong>een</strong>s extra om te<br />

gaan bewegen!<br />

JAGYBA Sport & Health is 7 dagen per week<br />

geopend. Een Outdoor programma o.a. moutainbiken,<br />

loopgroepen en afslankprogramma’s behoren tot het<br />

aanbod. Er is <strong>een</strong> sportarts, fysiotherapeut, dietist,<br />

psycholoog etc. aan het centrum verbonden. Ook<br />

bestaat de mogelijkheid om <strong>een</strong> Personal-Trainer<br />

in te zetten om op deze wijze de doelen sneller te<br />

realiseren.<br />

JAGYBA Sport & Health biedt u de mogelijkheid om<br />

binnen uw bedrijf <strong>een</strong> gratis digitale enquête uit te<br />

voeren. Kijk voor onze uitgebreide mogelijkheden van<br />

bedrijfssport op www.jagyba.nl


Managers ontspannen bij Ryokan<br />

3-daags Executive Energy programma<br />

thema Ryokan heeft <strong>een</strong> arrangement speciaal voor managers<br />

die de balans tussen werk en ontspanning<br />

uit het oog zijn verloren. Het EXECUTIVE ENERGY<br />

programma brengt de optimale lichamelijke, emotionele,<br />

mentale en energetische conditie weer op<br />

peil. Het programma bevat naast <strong>een</strong> intakegesprek<br />

& diverse behandelingen door coach en therapeut<br />

André Visch, ook <strong>een</strong> meditatiesessie en Shiatsu<br />

massages. En dagelijks onbeperkt gebruik van<br />

alle Sauna&Thermen faciliteiten, inclusief diverse<br />

lichaamsbehandelingen en <strong>een</strong> personal fi tness<br />

programma. Na deze kuur van 3 dagen kan je weer<br />

volledig ontspannen, geïnspireerd en vol energie aan<br />

het werk gaan.<br />

Healing Environment<br />

HealthSpa Ryokan ligt aan de rand van het mooie<br />

Zutphen. ‘Ryokan’ staat in het Japans voor <strong>een</strong><br />

aangename tussenstop op de oude Japanse<br />

handelsroutes. Wie voor het eerst <strong>een</strong> bezoek brengt<br />

aan deze bijzondere Ryokan zal zich verbazen over<br />

de prachtige Japanse tuin met zwemvijvers vol<br />

Koi karpers. In één van de drie Minka’s, huisjes in<br />

traditionele Japanse bouwstijl geniet je van <strong>een</strong><br />

ontspannen sauna of meditatie, om daarna aan te<br />

schuiven voor <strong>een</strong> uitgebreide sushi lunch of diner.<br />

Maar het is niet all<strong>een</strong> de healende, revitaliserende<br />

omgeving die garant staat voor deze unieke ervaring.<br />

Het is <strong>een</strong> combinatie van de locatie, de natuurlijke<br />

energie, de revitaliserende technieken en de mensen<br />

die er werken. De mensen die er werken vanuit,<br />

passie, compassie en <strong>een</strong> positieve levensinstelling,<br />

zorgen voor deze bijzondere Healing Environment.<br />

Geneeskunst & Spiritualiteit<br />

Ryokan onderscheidt zich van andere Wellness centra<br />

door <strong>een</strong> integrale aanpak van westerse en oosterse<br />

geneeskunst, gecombineerd met wellness. Beide<br />

geneeskunsten complementeren elkaar, het één<br />

sluit het ander niet uit en kan elkaar zo uitstekend<br />

versterken. Ryokan houdt zich bezig met spiritualiteit<br />

zonder zweverig te zijn.<br />

Energiemanagement<br />

Ryokan wordt geleid door Tina & André Visch. André<br />

heeft vanuit zijn achtergrond als fysiotherapeut, manueel<br />

therapeut, acupuncturist en energetisch coach, <strong>een</strong><br />

zeer vernieuwende en inspirerende manier gevonden<br />

om lichaam en geest weer geheel in balans te brengen<br />

middels <strong>een</strong> Energiemanagement programma.<br />

Onder veel voorkomende klachten zoals overgewicht,<br />

rugpijn, vermoeidheid ligt vaak <strong>een</strong> ander probleem dat<br />

met emoties te maken heeft. Emoties blokkeren energie<br />

of laten haar juist stromen. Bij energiemanagement gaat<br />

het erom of je voldoende energie hebt om de dingen te<br />

doen die je wilt of moet doen. Deze energie kun je op<br />

twee manieren verkrijgen: door eten, drinken, slapen<br />

( stofwisseling ) én door emotionaliteit waarvoor geldt:<br />

positieve emoties geven je energie, negatieve emoties<br />

kosten energie. Bij teveel negatieve energie blokkeer je<br />

jezelf en dit tekort probeer je dan weer op te vullen door<br />

bijvoorbeeld té veel te eten en te drinken. Emotie en<br />

gevoel trekken zich namelijk niets aan van de rede. Je<br />

kunt in je hoofd van alles gaan zitten bedenken maar je<br />

krijgt daarmee je gevoel niet weg. Wat we wél kunnen<br />

is de energie van de emotie veranderen, energie in<br />

beweging brengen. Hoe meer energie in beweging<br />

is, hoe minder ruimte er is voor negatieve gedachten.<br />

Dan zie je <strong>een</strong> realiteit ontstaan waar je je veel beter<br />

bij voelt. Mensen zijn geneigd de buitenwereld te<br />

willen veranderen terwijl je moet beginnen bij je eigen<br />

binnenwereld. Als je in staat bent om met je diepste<br />

wezen verbinding te maken kun je daarna naar buiten<br />

treden en verbinding maken met de ander, vol energie<br />

en met compassie. Ryokan raakt je ziel!<br />

Kijk voor het speciale EXECUTIVE arrangement op<br />

www.ryokan.nl/executive en/of www.kuuroord.nl/<br />

executive<br />

pagina 23<br />

feb 2011


profi el<br />

pagina 24<br />

feb 2011<br />

Heuff Zwembaden maakt van<br />

Nederland <strong>een</strong> echt zwembadland<br />

Al op zijn 21ste levensjaar bouwde Gerrit Heuff<br />

zijn eerste zwembad in zijn tuin. Natuurlijk moest<br />

het geheel low budget worden gerealiseerd omdat<br />

de prijzen van zwembadbouwers toen al erg<br />

hoog lagen. Het tweede zwembad werd bij de<br />

volgende woning gebouwd, met nog betere en<br />

meer hoogwaardige materialen. Dit zwembad<br />

wordt door de huidige eigenaar van de betr<strong>een</strong>de<br />

woning na 20 jaar nog volop gebruikt.<br />

Drukte<br />

De orderportefeuille van het bedrijf is zeer goed<br />

gevuld, dit mede door de populariteit van <strong>een</strong> eigen<br />

privézwembad. Ondanks de economische recessie<br />

worden er veel zwembaden gebouwd. Juist nu probeert<br />

men het thuis zo aangenaam mogelijk te maken. Zo zie<br />

je de bouwbedrijven volop aan het werk met verbouwingen<br />

en renovaties, hoveniers zijn druk in de tuinen<br />

en men is zich steeds meer bewust van het lekker thuis<br />

zijn met het gezin.<br />

Kwaliteit zonder tierlantijnen<br />

Heuff Zwembaden en Wellness bouwt voornamelijk<br />

bouwkundige zwembaden, dit puur en all<strong>een</strong> om de<br />

hoge kwaliteit. Voor de klant gaat het om het zwemmen<br />

(Bourgondisch of sportief) en het speelparadijs voor de<br />

kinderen. Maar Heuff gaat verder<br />

dan deze gedachte, er zit meer achter<br />

<strong>een</strong> zwembad dan zwemmen en<br />

genieten all<strong>een</strong>. Elementen als <strong>een</strong><br />

zeer doordachte techniek inzake de<br />

wijze van opbouw, isolatie en <strong>een</strong> op<br />

maat gemaakte ltertechniek waarbij<br />

ook nog kosteloos kan worden verwarmd,<br />

maken van Nederland <strong>een</strong><br />

echt zwembadland. De klanten van<br />

Heuff zwemmen van april tot en met eind september in<br />

aangenaam warm water in hun eigen buitenzwem -<br />

bad. Zelfs in Spanje en andere Zuid-Europese landen<br />

ligt de watertemperatuur van de baden 4 tot 6 gra den<br />

lager in het voor- en naseizoen dan die van de<br />

door Heuff gebouwde zwembaden. Dat is gelijkertijd de<br />

reden dat daar ook al de eerste projecten door Heuff-<br />

Zwembaden bij zowel particulieren als bedrijven zijn<br />

gerealiseerd.<br />

Onderhoud<br />

Heuff benadrukt dat je met <strong>een</strong> zwembad niet con -<br />

stant bezig moet zijn met technisch onderhoud<br />

en het schoonmaken van het bad. “Zeker voor mij<br />

zelf is er in het hoogseizoen g<strong>een</strong> tijd voor schoon -<br />

maakwerkzaamheden. Het zwembad houdt zich zelf<br />

schoon. Ik spendeer maximaal 15 minuten per week<br />

om het zwembad thuis kristalhelder en in topconditie<br />

te houden”, aldus Heuffff.<br />

Plug en Play-techniek<br />

Bij de eerste gesprekken met de nieuwe klant wordt<br />

er eerst uitgebreid gekeken naar de wensen en bud -<br />

get. In veel gevallen wordt eerst het zwembad met<br />

ltertechniek aangekocht en kan er al snel worden<br />

gezwommen. Tijdens de opbouw van het zwembad<br />

en de leidingsystemen wordt direct rekening gehou -<br />

den met eventuele toekomstige toe te voegen ac -<br />

cessoires zoals zonnecollectoren, warmtepomp of<br />

chemiedosering. Deze kunnen zonder extra romp -<br />

slomp en hoge kosten in <strong>een</strong> later stadium worden<br />

gekoppeld aan de reeds aanwezige voorzieningen.<br />

Op deze wijze kan <strong>een</strong> zwembad stapsgewijs wor -<br />

den verrijkt en uitgebouwd.<br />

Doe het zelvers<br />

Ook voor de zelfbouwer bestaat de mogelijkheid om<br />

zelf <strong>een</strong> bouwkundig zwembad te realiseren, weliswaar<br />

onder begeleiding en volledige support van het bedrijf.<br />

Hiervoor is <strong>een</strong> speciaal stappenplan ontwikkeld. Deze<br />

wordt verduidelijkt door handleidingen, tekeningen en<br />

assistentie op de bouwlocatie zelf. Heuff staat er steeds<br />

weer versteld van wat voor mooie en goede zwembaden<br />

er reeds zijn gerealiseerd.<br />

Diensten:<br />

Bouwkundige zwembaden • Zwemvijvers en vijvers<br />

• Folietechniek • Renovaties • Zwembadverwarming<br />

Bentemmerstraat 11, Didam<br />

T 0316 220903<br />

www.Heuff-zwembaden.nl


kort nieuws<br />

Ondernemerssocieteit Bizznet<br />

steunt Team PA<br />

TEAM PA is tijdens de nieuwjaarsbij<strong>een</strong>komst van<br />

ondernemerssocieteit BizzNet op donderdag 20<br />

januari uitgeroepen tot het goede doel van 2011.<br />

Uit handen van bestuurslid Rick Palm ontvingen<br />

Marco Postma en Martin de Vries van TEAM PA in<br />

De Peerdestal in Ellecom <strong>een</strong> cheque van € 750.<br />

TEAM PA is <strong>een</strong> wielerteam dat op 9 juni van dit jaar<br />

meedoet aan de Alpe D’HuZes. Doel is om zoveel<br />

mogelijk geld in te zamelen<br />

voor kankeronderzoek.<br />

Een samengestelde<br />

commissie, bestaande uit<br />

Caroline Kloppers van Stelvio<br />

advocaten en mediators,<br />

Gerard van Haaren van Stoel<br />

Assurantien en Palm boog<br />

zich over drie voorgedragen<br />

goede doelen en liet de<br />

Het streven is om binnen afzienbare tijd met de vier<br />

zusterverenigingen in Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden<br />

en Westervoort meer dan duizend leden te hebben.<br />

Als de eerste bij<strong>een</strong>komst van MKB Montferland,<br />

die dinsdag 1 februari plaatsvond, daarvoor <strong>een</strong><br />

opmaat is, kan de ondernemersvereniging haar<br />

doelstellingen binnenkort bijstellen. Met ruim<br />

tweehonderd bezoekers was de aftrap bij Jan & Jan<br />

in Didam <strong>een</strong> groot succes.<br />

Voorzitter Edwin Sap opende de<br />

avond met <strong>een</strong> welkomstwoord,<br />

waarin hij het belang van MKB<br />

Montferland benadrukte, dat<br />

deze is opgericht met als doel<br />

de ondernemers in deze zeer<br />

uitgestrekte gem<strong>een</strong>te, met de<br />

vele dorpskernen, <strong>een</strong> platform te<br />

geven. Daarbij willen we ook de<br />

ondernemers aan de twee kanten van<br />

keuze uiteindelijk op TEAM PA vallen. `De keuze is<br />

gebaseerd op de achterliggende gedachte van TEAM<br />

PA´, benadrukte Palm bij de uitreiking van de cheque.<br />

´Directe aanleiding voor dit initiatief is het overlijden<br />

vorig jaar van Henk Postma die de ongelijke strijd<br />

tegen kanker niet heeft kunnen winnen. Heel veel<br />

mensen worden ook met deze strijd geconfronteerd.<br />

Er is dus <strong>een</strong> directe verbondenheid en betrokkenheid<br />

met de Rhedense en dus die van BizzNet en de<br />

gehele Nederlandse samenleving.´ Marco Postma<br />

reageerde verheugd op de uiteindelijke keuze van<br />

BizzNet op TEAM PA. `Het unieke van dit initiatief<br />

en van de stichting Alpe D’HuZes is dat <strong>een</strong> antistrijkstokbeleid<br />

wordt gehanteerd waardoor 100% van<br />

het ingezamelde geld gegarandeerd besteed wordt<br />

aan kankeronderzoek.´<br />

Informatie over Team PA: www.team-pa.nl, over<br />

stichting Alpe D’HuZes: www.opgevenisg<strong>een</strong>optie.nl<br />

Ondernemer krijgt kijkje in wereld georganiseerde misdaad<br />

de bult met elkaar in contact brengen.’’ Dat doet ze<br />

onder meer door tien keer per jaar <strong>een</strong> bij<strong>een</strong>komst te<br />

organiseren. De volgende is dinsdag 1 maart in zaal<br />

de Dèèl in Loerbeek.<br />

Voor de eerste bij<strong>een</strong>komst was burgemeester Ina<br />

Leppink van Montferland uitgenodigd om zowel letterlijk<br />

als figuurlijk het startschot van MKB Montferland<br />

te geven. Vervolgens gaf speciale gast John van<br />

den Heuvel met <strong>een</strong> presentatie over zijn werk als<br />

misdaadverslaggever de avond nog meer kleur. Na afloop<br />

van zijn presentatie was het tijd voor dat g<strong>een</strong> MKB<br />

Montferland is opgericht: netwerken. Onder het genot van<br />

<strong>een</strong> hapje en drankje werd dat dan ook grif gedaan.<br />

De avond bij Jan & Jan werd mede mogelijk gemaakt<br />

door hoofdsponsor Rabobank de Liemers en de<br />

overige sponsoren Jan & Jan, Adfo Media, Beco<br />

Systems en Do It Automatisering.<br />

Meer informatie op www.mkbmontferland.nl.<br />

pagina 25<br />

feb 2011


automotive<br />

Bent u ook geïnteresseerd, om<br />

met uw bedrijf, <strong>een</strong> interessante<br />

invulling te geven aan dit<br />

terugkerende item in <strong>Zakelijk</strong><br />

<strong>Arnhem</strong>? Voor reservering van<br />

deze ruimte, neem vrijblijvend<br />

contact op met ons via onze<br />

website of stuur <strong>een</strong> mailtje naar:<br />

redactie@zakelijk-arnhem.nl<br />

pagina 26<br />

feb 2011<br />

TopSportLease richt zich op<br />

kortlopende leasecontracten<br />

OOSTERBEEK – TopSportLease was tot nu toe<br />

direct verbonden met de Nederlandse topsport.<br />

Ieder<strong>een</strong> die in de topsport werkt kan gebruik<br />

maken van het unieke TopSportLease-concept.<br />

Vanaf nu gaat de leasemaatschappij zich ook<br />

richten op de zakelijke markt in Nederland. Met de<br />

merken Opel, Fiat en Citroën denkt TopSportLease<br />

nog meer auto’s de weg op te krijgen.<br />

Naast de (top)sport in Nederland wil TopSportLease<br />

zich breder gaan oriënteren op de leasemarkt.<br />

Commercieel directeur Patrick van Beek legt uit<br />

waarom. ,,We hebben met de TopSportLease-formule<br />

<strong>een</strong> uniek concept in huis’’, aldus Van Beek. ,,Zowel<br />

voor de zakelijke markt die niet sport gerelateerd<br />

is als voor ons, is het heel aantrekkelijk om <strong>een</strong><br />

samenwerking aan te gaan.’’<br />

Drie merken<br />

TopSportLease heeft <strong>een</strong> samenwerkingsverband<br />

met Opel, Fiat en Citroën. Bij alledrie de merken is er<br />

<strong>een</strong> voordelig instapmodel; Opel heeft sinds kort de<br />

zuinige Corsa ecoFLEX, Fiat heeft de Panda en de 500<br />

en Citroën heeft met de C1 de goedkoopste auto in<br />

huis.<br />

,,Alle modellen hebben maar 14% bijtelling, wat het<br />

sowieso al aantrekkelijk maakt’’, legt de commercieel<br />

directeur uit. ,,Daarnaast zijn de leaseprijzen ook nog<br />

<strong>een</strong>s aantrekkelijk. De Corsa ecoFLEX – die ook nog<br />

<strong>een</strong>s <strong>een</strong> dieseluitvoering is – rijd je al vanaf € 260,-<br />

exclusief de BTW per maand.’’ Ook Fiat en Citroën<br />

blijken <strong>een</strong> prijsknaller in huis te hebben. De Fiat 500<br />

leveren we al vanaf € 260,-, de Fiat Panda vanaf<br />

€ 249,- (excl. BTW) en de Citroën C1 spant de kroon<br />

met <strong>een</strong> leasetarief vanaf € 219,- (excl. BTW).<br />

TopSportLease zorgt er wel voor dat ook de<br />

instapmodellen <strong>een</strong> uitgebreide standaarduitrusting<br />

hebben. ,,We zorgen ervoor dat al onze auto’s<br />

voorzien zijn van <strong>een</strong> radio/cd-speler, airconditioning,<br />

airbags en <strong>een</strong> metallic lak. Dat vinden we <strong>een</strong><br />

minimale vereiste’’, zo vindt Van Beek. ,,Alle prijzen<br />

die we communiceren, zijn dus inclusief deze opties,<br />

ook als ze niet standaard op de auto zitten.’’


automotive<br />

Contracten op maat<br />

Niet all<strong>een</strong> de leaseprijzen zijn zeer aantrekkelijk, maar<br />

ook de korte looptijden kunnen van waarde zijn voor<br />

het bedrijfsleven. ,,In de (top)sport ben je seizoensgebonden,<br />

waardoor <strong>een</strong> jaarcontract voor <strong>een</strong> auto <strong>een</strong><br />

perfecte oplossing is’’, merkt Van Beek op. ,,Ik denk dat<br />

het ook voor het bedrijfsleven <strong>een</strong> aantrekkelijke looptijd<br />

is, bijvoorbeeld voor nieuwe werknemers of mensen die<br />

graag <strong>een</strong>s van model wisselen.’’<br />

Naast het zakelijke leasecontract wil TopSportLease<br />

ook meedenken in individuele oplossingen. Het<br />

personal leasecontract is ideaal voor ondernemingen<br />

die g<strong>een</strong> collectieve lease-over<strong>een</strong>komst willen<br />

aangaan, of voor werknemers die contractueel g<strong>een</strong><br />

recht hebben op <strong>een</strong> lease-auto maar wel goedkoop<br />

willen rijden. Het grote voordeel is dat de berijder<br />

g<strong>een</strong> bijtelling hoeft te betalen.<br />

Naast de eerder genoemde voordelen, is het ook nog<br />

<strong>een</strong>s mogelijk om de auto naar wens te bestickeren.<br />

,,Veel bedrijven willen natuurlijk reclame maken op<br />

hun auto en ook daarin willen we meedenken’’, vertelt<br />

de commercieel directeur enthousiast. ,,Als de klant<br />

er niet uitkomt of het wil uitbesteden, dan staan we<br />

voor ze klaar.<br />

We hebben contacten met <strong>een</strong> professioneel bedrijf<br />

dat er voor zorgt dat alles er op-en-top uitziet.’’<br />

Grotere modellen<br />

Naast de instapmodellen zijn er natuurlijk ook mensen<br />

die groter willen rijden. Ook daarin is TopSportLease<br />

zeer aantrekkelijk. Opel heeft zijn slag geslagen met<br />

de Insignia en Astra Sports Tourer, die gretig aftrek<br />

vinden bij TopSportLease. De Opel Astra is ook met<br />

20% bijtelling te leveren.<br />

Citroën heeft dit jaar de C4 geïntroduceerd en later<br />

komt daar de mooie DS4 bij.<br />

Stationsweg 2, 6861 EG Oosterbeek<br />

026 389 389 3<br />

info@topsportlease.nl<br />

Patrick van Beek (Commercieel directeur)<br />

06 22 40 62 94<br />

p.vanbeek@topsportlease.nl<br />

pagina 27<br />

feb 2011


eveiliging<br />

pagina 28<br />

feb 2011<br />

De subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven<br />

is verlengd. Vanaf 1 februari 2011 zal 10 miljoen<br />

euro beschikbaar zijn waarvan 3 miljoen<br />

voor veiligheidsscans en 7 miljoen voor<br />

veiligheidsmaatregelen.<br />

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de overheid,<br />

ondanks de bezuinigingen, ook in 2011 kleine bedrijven<br />

gaat helpen bij het verbeteren van de veiligheid.<br />

Ministers Verhagen (Economische Zaken, Landbouw &<br />

Innovatie) en Opstelten (Veiligheid en Justitie) hebben in<br />

januari besloten om voor de subsidieregeling Veiligheid<br />

Kleine Bedrijven (VKB-regeling) weer geld beschikbaar<br />

te stellen.<br />

Ondernemers kunnen <strong>een</strong> onafhankelijke advies<br />

aanvragen voor het verbeteren van hun beveiliging voor<br />

<strong>een</strong> maximale bijdrage van € 300 van de overheid,<br />

afgestemd op branche en onderneming. Voor deze<br />

‘scan’ is drie miljoen euro beschikbaar. Dat betekent<br />

dat na 10.000 aanvragen de pot leeg zal zijn. De<br />

overige € 7 mln. is bestemd voor het treffen van de<br />

aanbevolen maatregelen. Bedrijven krijgen van dit<br />

investeringsbedrag 50 procent, tot <strong>een</strong> maximum van<br />

€ 700 per bedrijf, vergoed. De tegemoetkoming voor de<br />

scan en aanbevolen maatregelen is beschikbaar voor<br />

ondernemingen met maximaal vijf vestigingen, met<br />

elk maximaal tien medewerkers. Aanvragen voor de<br />

subsidie voor de scan kunnen bij AgentschapNL worden<br />

ingediend vanaf 1 februari 2011 tot en met 1 december<br />

2011. Aanvragen voor de subsidie voor de maatregelen<br />

kunnen worden ingediend vanaf 1 februari 2011 tot en<br />

met 1 juni 2012.<br />

Voor meer informatie en<br />

<strong>een</strong> lijst van goedgekeurde<br />

objectieve adviseurs kunnen<br />

ondernemers ook terecht op<br />

www.stavoorjezaak.nl.<br />

Mkb krijgt € 10 mln. euro<br />

voor verbeteren van veiligheid<br />

Bij<strong>een</strong>komst “Voorkom <strong>een</strong> overval” voor<br />

ondernemers en hun medewerkers<br />

In de maanden februari en maart wordt in de provincie<br />

Gelderland <strong>een</strong> aantal malen <strong>een</strong> bij<strong>een</strong>komst<br />

“Voorkom <strong>een</strong> overval” georganiseerd voor winkeliers<br />

en hun medewerkers.<br />

Tijdens de gratis bij<strong>een</strong>komst worden interactieve<br />

workshops gegeven over overvalpreventie, over hoe<br />

ondernemers dienen te reageren tijdens <strong>een</strong> overval<br />

en wordt verteld over de impact van <strong>een</strong> overval. Op<br />

de informatiemarkt staan organisaties en bedrijven<br />

die bijdragen aan één van deze onderwerpen, zoals<br />

Slachtofferhulp Detailhandel. Het Hoofdbedrijfschap<br />

Detailhandel, de Kamer van Koophandel en de Politie<br />

zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Geef u<br />

direct op via de website van de Kamer van Koophandel.<br />

www.kvk.nl<br />

Overzicht bij<strong>een</strong>komsten<br />

• Dinsdag 1 maart: Raadhuis Ede<br />

Bergstraat 4, 6711 DD Ede<br />

• Woensdag 2 maart: Gem<strong>een</strong>tehuis Overbetuwe<br />

Dorpsstraat 67, 6661 EH Elst<br />

• Maandag 7 maart: Het Borchuus<br />

Borchgraven 4, 7051 CW Varsseveld<br />

• Woensdag 9 maart: Stadhuis <strong>Arnhem</strong><br />

Koningstraat 38, <strong>Arnhem</strong><br />

Alle bij<strong>een</strong>komsten beginnen om 18.00 uur en duren<br />

tot ongeveer 22.00 uur.


eveiliging<br />

U houdt van uw veiligheid,<br />

wij van uw beveiliging<br />

Van Droffelaar Techniek is <strong>een</strong> bedrijf dat al<br />

zes jaar gespecialiseerd is in beveiligingsystemen,<br />

camera-bewaking, alarmsystemen en brand meldtechniek.<br />

Decom is <strong>een</strong> bedrijf met meer dan 20 jaar ervaring<br />

in (mobiele) telecommunicatie.<br />

Van Droffelaar Techniek<br />

Tel: 0031 (0) 623582353 Fax: 0031 (0) 848399783<br />

info@vandroffelaartechniek.nl www.vandroffelaartechniek.nl<br />

Vanaf 2009 is de overheid gestart met het subsidiëren<br />

van beveiligings maatregelen voor midden en klein<br />

bedrijf. In 2010 zijn Decom en Van Droffelaar Techniek<br />

<strong>een</strong> mooie combinatie aangegaan. U kunt met deze<br />

actie uw camerabeelden met behulp van internet op<br />

afstand via uw mobiele telefoon bekijken.<br />

Decom Telecommunicatie<br />

Tel: 0031 (0) 314394137 Fax: 0031 (0) 314394165<br />

doetinchem@bcngroep.nl www.decom.nl<br />

pagina 29<br />

feb 2011


tips<br />

Bent u ook geïnteresseerd, om<br />

met uw bedrijf, <strong>een</strong> interessante<br />

invulling te geven aan dit<br />

terugkerende item in <strong>Zakelijk</strong><br />

<strong>Arnhem</strong>? Voor reservering van<br />

deze ruimte, neem vrijblijvend<br />

contact op met ons via onze<br />

website of stuur <strong>een</strong> mailtje naar:<br />

redactie@zakelijk-arnhem.nl<br />

pagina 30<br />

feb 2011<br />

Indien u virussen wilt helpen voorkomen, is<br />

het belangrijk om uw computer steeds te<br />

actualiseren met de nieuwste besturingssysteem<br />

updates en antivirus programma’s.<br />

U kunt de beveiliging van de computer ook verbeteren<br />

en de kans op infecties verkleinen door <strong>een</strong> fi rewall<br />

te installeren, deze is in de versies vanaf Microsoft<br />

Windows XP SP2 al ingebouwd. Het is natuurlijk nog<br />

beter om <strong>een</strong> hardwarematige fi rewall in uw netwerk<br />

te implementeren, hiermee realiseert u dat eventuele<br />

indringers bij de voordeur van uw netwerk al <strong>een</strong> halt<br />

toe worden geroepen. Het is echter wel zaak om deze<br />

door <strong>een</strong> professionele partij te laten confi gureren.<br />

Netwerkbeveiliging is momenteel <strong>een</strong> hot item binnen de<br />

kantoorautomatisering van het MKB.<br />

Open nooit uitvoerbare bestanden welke via de e-mail<br />

ontvangen worden. Denk hierbij aan .exe, .bat, .vbs, .cmd<br />

BPM-restitutie Comfort Pakket is voor u de juiste<br />

en snelste oplossing! Voertuig Documentatie Centrum<br />

( VDC )weet als g<strong>een</strong> ander dat u de handen<br />

vol heeft aan de administratieve afhandeling aangaande<br />

de BPM-restitutie. Voor veel ondernemingen<br />

en particulieren <strong>een</strong> ingewikkeld en tijdrovend<br />

proces, wat ten koste gaat van uw tijd en energie.<br />

VDC heeft dit probleem gesignaleerd en hiervoor <strong>een</strong><br />

passende oplossing bedacht: BPM-restitutie Comfort<br />

Pakket. Middels dit pakket neemt VDC u de zorg uit handen<br />

voor de volledige administratieve afhandeling met<br />

betrekking tot het restitueren van het rest-BPM bedrag.<br />

Binnen 48 uur na invulling van het aanvraagformulier<br />

levert Voertuig Documentatie Centrum u de benodigde<br />

(ingevulde) formulieren die u, na ondertekening, kunt<br />

insturen naar de Belastingdienst. Het pakket bevat:<br />

- Duitse Fahrzeugbrief (met daarop gestelde<br />

geldigheidsduur)<br />

- Duitse Fahrzeugschein (kentekenbewijs)<br />

Netwerkbeveiliging,<br />

<strong>een</strong> haalbare zaak?<br />

bestanden, zelfs niet wanneer deze van <strong>een</strong> vertrouwde<br />

afzender afkomstig zijn. De computer van de afzender<br />

kan besmet zijn met <strong>een</strong> virus zonder dat de eigenaar<br />

dit zelf in de gaten heeft. Download verder ook nooit<br />

verdachte applicaties van het internet.<br />

Hoe goed u uw computers ook beschermd heeft , er<br />

is altijd <strong>een</strong> kans dat er op uw computer <strong>een</strong> virus zit.<br />

Dit virus kan data van uw harddisk wissen of zelfs uw<br />

computer laten crashen, ook bestaat er <strong>een</strong> redelijke<br />

kans dat de besmetting zich vermenigvuldigt binnen<br />

uw netwerkomgeving. Zorg daarom voor <strong>een</strong> dagelijkse<br />

backup van uw data en systeeminstellingen op tape<br />

of middels <strong>een</strong> online backup abonnement. Een goed<br />

advies van onze zijde, laat uw backups regelmatig op de<br />

juiste inhoud controleren.<br />

Voertuig Documentatie Centrum<br />

www.access4it.nl<br />

U heeft <strong>een</strong> auto verkocht naar het buitenland?<br />

Hoe om te gaan met de rest-BPM?<br />

- Ingevuld formulier Belastingdienst:<br />

“Teruggaaf bpm wegens export van <strong>een</strong> in Nederland<br />

geregistreerd voertuig”<br />

- Begeleidend schrijven aan de Belastingdienst<br />

Neemt u voor de aanvraag de volgende originele<br />

bescheiden mee:<br />

- Het laatste Europese kentekenbewijs (deel I, II en III)<br />

- Kentekenplaten<br />

- Kopie geldig legitimatiebewijs<br />

- Volledig ingevuld bestelformulier “BPM-restitutie<br />

Comfort Pakket” inclusief bedrijfsstempel<br />

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze<br />

servicedesk 0900-0400325 (45cpm) of kunt u <strong>een</strong><br />

mail sturen naar sales@vdcnederland.nl<br />

Overmaat 42, 6831 AJ <strong>Arnhem</strong><br />

Postbus 4177, 6803 ED <strong>Arnhem</strong><br />

T+: +31 (0)26 - 323 09 60<br />

F+: +31 (0)26 - 323 09 68


tips<br />

De Overmaat 42A,<br />

6831 AJ <strong>Arnhem</strong><br />

T+: +31 (0)26 - 32 72 999<br />

F+: +31 (0)26 - 32 72 950<br />

De brancheorganisatie achter de solide bouwbedrijven<br />

Angelique van Wissen<br />

Wanneer je gebruik gaat maken van mobiel internet<br />

is het belangrijk te weten hoeveel Mb je ongeveer<br />

per maand gaat gebruiken (dataverbruik). Dit<br />

bepaalt welk mobiel internet abonnement (of prepaid)<br />

voor jou voordelig is. Om te bepalen hoeveel<br />

Mb je nodig hebt kan je kijken naar onderstaande<br />

lijst, hierin staat van <strong>een</strong> aantal populaire mobiel<br />

internet toepassingen het dataverbruik.<br />

• Windows Live Messenger met webcam: 90 Mb per uur<br />

• Youtube 131 Mb per uur<br />

• Skype 50 tot 72 Mb per uur<br />

• Uitzending gemist 220 Mb per uur<br />

• Online poker 15 tot 20 Mb per uur<br />

• E-mailen met outlook: de meeste tekst e-mails zijn<br />

tussen de 3 en 10 Kb, <strong>een</strong> HTML e-mail zit vaak<br />

tussen de 50 en 150 Kb<br />

• muziekbestand downloaden (mp3) gemiddeld<br />

4,5 Mb per bestand<br />

• internetpagina met veel plaatjes ongeveer 0,50 Mb<br />

• internetpagina met weinig plaatjes ongeveer 0,20 Mb<br />

• webbrowsen (surfen) gemiddeld ongeveer 13,00<br />

Mb per uur<br />

Bij diverse klusprogramma’s op de televisie wordt<br />

vaak de bouwgarant aannemer aangehaald. Maar<br />

wat is dit nu precies en hoe gaat het in zijn werk.<br />

De bouwgarant aannemer wordt regelmatig gecontroleerd<br />

door <strong>een</strong> extern bureau KIWA, of zij voldoen aan<br />

de eisen zoals gesteld door Bouwgarant. All<strong>een</strong> de bedrijven<br />

die aan alle eisen voldoen mogen het keurmerk<br />

Bouwgarant dragen.<br />

De aannemer:<br />

• dient te beschikken over de juiste diploma’s, te weten<br />

het Aannemersdiploma en dienen over <strong>een</strong> CAR en<br />

AVB verzekering te beschikken.<br />

• dient aantoonbare ervaring te hebben in de bouw,<br />

zodat zij weten welke aanpak leidt tot het beste<br />

resultaat en u als consument goed kunnen adviseren.<br />

• zet samen met de consument alle afspraken op<br />

schrift, van offerte tot oplevering. Zo komt de<br />

consument niet voor verrassingen te staan.<br />

Dataverbruik<br />

populaire toepassingen<br />

Tips om je dataverbruik mobiel internet laag te houden<br />

• Schakel via de opties van je webbrowser het<br />

automatisch laden van afbeeldingen uit. De meeste<br />

websites bevatten afbeeldingen (logo’s en vormgeving<br />

elementen) die niet noodzakelijk zijn.<br />

Dit scheelt gemiddeld zo’n 50%.<br />

• Schakel in je e-mail programma het automatisch<br />

ophalen van HTML e-mail uit; HTML e-mails zoals<br />

nieuwsbrieven gebruiken veel data.<br />

• Controleer of de automatische updates van<br />

Windows uit staan. Windows download in de<br />

achtergrond soms grote updates.<br />

• Blokkeer het automatisch updaten van software<br />

(bijvoorbeeld virusscanner, webbrowser, iTunes of<br />

andere mediaspeler). De meeste software probeert<br />

automatisch te updaten, hiervoor word gecontroleerd<br />

of <strong>een</strong> nieuwe versie beschikbaar is en word<br />

geprobeerd deze te downloaden. Dit kan oplopen tot<br />

10+ Mb per programma.<br />

• Vermijd het streamen van audio of video, het<br />

dataverbruik van streaming media kan oplopen tot<br />

wel 250 Mb per uur.<br />

Volgens <strong>een</strong> erkende provider is het gemiddelde dataverbruik<br />

40 Mb per maand. www.gamitele.com<br />

U kunt als consument <strong>een</strong> extra zekerheid afsluiten door<br />

middel van <strong>een</strong> bouwgarantie. U bent als consument zelf<br />

verantwoordelijk voor deze garantie maar daarmee bent u<br />

wel verzekerd tegen de fi nanciële risico’s van <strong>een</strong> verbouwing,<br />

zoals gebreken na de oplevering of <strong>een</strong> eventueel<br />

faillissement van de aannemer. Mocht u ondanks alle goede<br />

afspraken toch <strong>een</strong> geschil hebben met uw aannemer dan<br />

is er <strong>een</strong> geschillencommissie die samen met u als consument<br />

naar <strong>een</strong> oplossing gaat kijken. U kunt als consument<br />

in het voortraject al gebruik maken van de voordelen<br />

die uw bouwgarant aannemer biedt. Wilt u de woning<br />

laten verbouwen of <strong>een</strong> nieuw woning bouwen? Maak<br />

dan gebruik van de handige Verbouwplanner, die u in tien<br />

stappen leidt van de wensen en de eisen, het zoeken naar<br />

de bouwgarant aannemer tot de uiteindelijke oplevering.<br />

Voor nog uitgebreidere informatie bekijk de website:<br />

www.bouwgarant.nl of bel met uw bouwgarant<br />

aannemer H. Kroon Aannemersbedrijf<br />

(026 4438526).<br />

pagina 31<br />

feb 2011


pagina 32<br />

feb 2011<br />

column<br />

Hans Heijwegen<br />

Het jaar 2011 gezond starten<br />

Het thema van ZA is deze keer Sport & Wellness.<br />

U zult zeggen, dat het niet veel van doen heeft<br />

met belastingen en dergelijke. Van Wellness klopt<br />

dat wel, want daar gelden de normale belastingregels<br />

voor zoals die ook voor elk bedrijf gelden.<br />

In de sport ligt dat gedeeltelijk anders, en dan<br />

heb ik het niet over de professionele sporttak.<br />

Vooral op amateursportgebied gelden er vrijstellingen.<br />

Tot € 1500,- mag iemand per jaar aan vrijwilligerswerk<br />

verdienen, waar de amateursport voornamelijk<br />

uit bestaat. Verdien je meer dan € 1500,- dan moet<br />

je daar belasting over betalen. Let wel: dit is exclusief<br />

reis- en onkostenvergoeding die onbelast gegeven<br />

kunnen worden, waar men bij de onkosten goed op<br />

moet letten of het bedrag in verhouding staat met<br />

de werkelijke onkosten. Ook voor sportkantines zijn<br />

speciale regels. Circa tot € 75.000,- omzet hoeft er<br />

Werkgevers die vooruit kijken investeren in de<br />

gezondheid van hun werknemers om zodoende<br />

ziektekosten en ziekteverzuim te verminderen<br />

en productiviteit te verhogen. De Gelderse Sport<br />

Federatie (GSF) helpt u uw prestaties te verhogen<br />

met het project ‘Vitale werknemer’.<br />

De GSF biedt <strong>een</strong> pakket met tools aan om snel aan de<br />

slag te kunnen met <strong>een</strong> bewegingsstimuleringsbeleid.<br />

Eerst worden er onderzoeken afgenomen onder de<br />

werknemers naar hun sport- en beweegbehoefte en<br />

naar hun eet- en beweeggedrag. Vervolgens bieden<br />

wij individuele fi ttesten aan met onder andere conditie,<br />

lenigheid en cholesterol. Aan de hand van deze<br />

g<strong>een</strong> BTW worden afgedragen waardoor daar weer<br />

positieve resultaten uit voortvloeien. Komt de omzet<br />

hierboven, dan betaalt men gewoon de BTW.<br />

Daarnaast valt <strong>een</strong> sportvereniging wellicht onder <strong>een</strong><br />

SBBI, waardoor <strong>een</strong> schenking weer fi scaal aftrekbaar<br />

kan zijn. De voorwaarden hiervan kunt u vinden op de<br />

site van de belastingdienst met als zoekcode SBBI.<br />

Hans Heijwegen<br />

Administratiekantoor<br />

Heylo<br />

Industrieweg Oost 13A,<br />

6662 NE Elst (Gld.)<br />

0481 35 35 44<br />

Hoe fi t is uw bedrijf?<br />

uitkomsten stellen we <strong>een</strong> rapportage op over de fi theid<br />

van uw werknemers, aangevuld met <strong>een</strong> advies op maat.<br />

Op basis van de uitkomsten stellen we samen met u<br />

<strong>een</strong> interventieprogramma op. Dit kan variëren van begeleide<br />

trainingen, lunchwandelen of sportclinics tot <strong>een</strong><br />

workshop gezonde leefstijl. Een eigen internetcommunity<br />

en interne campagnes ondersteunen de motivatie van<br />

uw werknemers. Tot slot worden na afl oop van de interventies<br />

nogmaals fi ttesten afgenomen om te zien welke<br />

vooruitgang is geboekt. Zo brengt u uw werknemers<br />

daadwerkelijk op <strong>een</strong> gezond niveau. Wij nodigen u van<br />

harte uit voor <strong>een</strong> bezoek aan onze stand op de aankomende<br />

BKD <strong>Arnhem</strong> in de Rijnhal op 29 en 30 maart.<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

www.geldersesportfederatie.nl/gezonde-leefstijl of<br />

neem contact op met Dorris Vlas via 06 – 10 44 54 83<br />

of dorris.vlas@gelderland-sport.nl


kort nieuws<br />

Van Raam b.v. ontvangt<br />

nieuwe Volkswagen Crafter<br />

Firma van Raam heeft jl.<br />

haar nieuwe Volkswagen<br />

Crafter in ontvangst<br />

genomen bij Autobedrijf<br />

Dago. Walter Siemes,<br />

adviseur Bedrijfswagens<br />

bij Dago, overhandigde<br />

de sleutel aan Stefan<br />

Heusinkveld, medewerker<br />

van Van Raam.<br />

Familiebedrijf Van Raam b.v. is gespecialiseerd in het<br />

produceren van fietsen voor mensen met<br />

<strong>een</strong> handicap. Dit gebeurt allemaal in hun modern<br />

uitgeruste fabriek in Varsseveld, van rechte buis<br />

tot fietsframe. Daardoor kan vrijwel elke fase in<br />

de productie worden gecontroleerd en waar nodig<br />

worden bijgestuurd, gezien de grote verscheidenheid<br />

aan persoonlijke toepassingen en wensen van de<br />

gebruikers. Dit is hun waarborg voor hoogstaande<br />

kwaliteit en service.<br />

Autobedrijf Dago denkt dat ze de slogan van dit<br />

bedrijf - Van Raam maakt mensen mobiel – kunnen<br />

ondersteunen met het leveren van <strong>een</strong> goed<br />

uitgeruste, betrouwbare Volkswagen Crafter.<br />

Ook ’s avonds en op zaterdag bussen naar bedrijventerrein<br />

Centerpoort-Nieuwgraaf beter bereikbaar<br />

Vanaf 12 december 2010 rijden de buslijnen 62 en<br />

65 ook ’s avonds en op zaterdag naar het bedrijven-terrein<br />

Centerpoort-Nieuwgraaf. Een voordeel<br />

voor zowel medewerkers als bezoekers van de<br />

daar gevestigde bedrijven.<br />

Buslijnen 62 en 65 reden al naar dit bedrijventerrein<br />

maar dat gebeurde all<strong>een</strong> overdag op doordeweekse<br />

dagen. Vanaf 12 december rijden de bussen<br />

nu ook tot 23.00 uur ‘s avonds van en naar het<br />

bedrijventerrein en op zaterdag tweemaal per uur.<br />

Omdat de bedrijven van Centerpoort-Nieuwgraaf<br />

ook ’s avonds en – vooral – op zaterdag worden<br />

bezocht, is de uitgebreide dienstregeling <strong>een</strong> welkome<br />

aanvulling op de vervoersmogelijkheden. Vooral op<br />

de zaterdag zijn er in de buurt van Centerpoort-<br />

Nieuwgraaf vaak files of verkeersopstoppingen.<br />

De uitgebreide busregeling levert de busreiziger<br />

voordelen op: de bussen zijn snel en milieuvriendelijk<br />

en het zoeken naar <strong>een</strong> parkeerplaats is niet nodig.<br />

Samenwerking met bedrijven<br />

De uitbreiding van de dienstregeling is mede tot stand<br />

gekomen door de inzet van zes bedrijven: Makro,<br />

Intratuin, Synerlogic, TNT, IKEA en Van der Valk, en<br />

besproken met vervoerbedrijf Connexxion. Uiteraard<br />

profiteren ook de medewerkers en bezoekers van<br />

de andere bedrijven op het bedrijventerrein van de<br />

nieuwe dienstregeling.<br />

Extra voordelig met de bus<br />

Reizigers die <strong>een</strong> OV-chipkaart hebben, kunnen<br />

dalkorting aanschaffen. Daarmee krijgen zij 20%<br />

korting op reizen die zij na 9.00 uur maken. In<br />

het weekend geldt dat voor alle tijdstippen. Deze<br />

dalkorting kost € 7,50 per jaar.<br />

Offensief Bereikbaarheid<br />

De uitbreiding van de dienstregeling is <strong>een</strong> initiatief<br />

van het Offensief Bereikbaarheid, <strong>een</strong> gezamenlijk<br />

project van VNO-NCW regio <strong>Arnhem</strong>-Nijmegen, MKB-<br />

Midden, Stadsregio <strong>Arnhem</strong> Nijmegen en Kamer van<br />

Koophandel Centraal Gelderland. Zij strijden hierin<br />

samen tegen files en vertragingen op de weg en<br />

willen zo de bereikbaarheid van de regio <strong>Arnhem</strong><br />

Nijmegen verbeteren.<br />

pagina 33<br />

feb 2011


pagina 34<br />

feb 2011<br />

kort nieuws<br />

Business partners<br />

Beëindiging activiteiten<br />

ATH Carrosserie Duiven BV<br />

De aandeelhouders van ATH Carrosserie Duiven<br />

BV hebben het besluit genomen de bedrijfsactiviteiten<br />

per 31 december 2010 te beëindigen.<br />

De economische recessie heeft <strong>een</strong> zeer sterke<br />

omzetdaling tot gevolg gehad voor onze onderneming.<br />

Ondanks ingrijpende kostenbesparende maatregelen,<br />

bleef de onderneming verliesgevend. Daar wij g<strong>een</strong><br />

positieve verbeteringen zien in de economische<br />

situatie in de branche op korte termijn, hebben wij<br />

helaas dit besluit moeten nemen. Wij betreuren de<br />

beslissing voor de medewerkers die het treft binnen<br />

deze onderneming.<br />

ATH Schadeherstel Duiven BV en ATH Logistic<br />

Solutions Duiven BV, zullen onverminderd met hun<br />

activiteiten doorgaan.<br />

Voor meer info kunt u terecht bij Annelien<br />

Zaagman – ter Heerdt T 0316 281510<br />

Bedrijf Plaats Contactpersoon Internet<br />

Bloem & Object Aerdt Anita Hendriksen bloemenobject.nl<br />

Erren Protectie <strong>Arnhem</strong> Hans Erren erren.nl<br />

Advocatenpunt <strong>Arnhem</strong> Alwin klein advocatenpunt.nl<br />

Gelre Sign <strong>Arnhem</strong> Pascal Defesche gelresign.nl<br />

Heylo <strong>Arnhem</strong> Hans Heywegen administratiekantoorheylo.nl<br />

Gelderse<br />

Vlaggenhandel Giesbeek Erik van ‘t Wout geldersevlaggenhandel.nl<br />

Grolsch herlanceert<br />

het alcoholarme ‘Stender’<br />

Grolsch herlanceert het alcoholarme ‘Stender’<br />

Nieuwe gistsoort geeft ‘Grolsch Stender’ de<br />

verfrissende smaak van bier<br />

Stender, de merknaam van het populaire alcoholarme<br />

bier van Grolsch uit het begin van de jaren ‘90 komt<br />

terug! Uiteraard in de karakteristieke groene Grolsch<br />

fl es én met <strong>een</strong> nieuwe smaak. Bierbrouwer Grolsch<br />

gaat vanaf medio maart Grolsch Stender 0,5% in<br />

de markt zetten.<br />

Met Stender biedt Grolsch de bierliefhebber <strong>een</strong> nieuw<br />

en smaakvol alcoholarm bier. Het geheim schuilt in de<br />

gist die de brouwers van Grolsch gebruiken.<br />

Deze speciale gist stopt op<br />

natuurlijke wijze de productie<br />

van alcohol tijdens de<br />

gisting. Het resultaat is de<br />

karakteristieke, verfrissende<br />

smaak van bier met <strong>een</strong><br />

vleugje alcohol.<br />

Grand Cafe Rutgers Lathum Erik Rutgers grandcaferutgers.nl<br />

H. Kroon<br />

Aannemersbedrijf <strong>Arnhem</strong> Angelique v. Wissen kroonaannemersbedrijf.nl<br />

BDO <strong>Arnhem</strong> Harry Corbeek bdo.nl<br />

AdfoMedia Duiven Marc Eusman adfomedia.nl<br />

DigiConcept Nijmegen Brendy Bosveld digiconcept.nl<br />

Jagyba<br />

Sport & Health Velp Lex Hendriks jagyba.nl<br />

Service Techniek<br />

Velp Velp Werner Christiaanse servicetechniekvelp.nl<br />

Gami Telecom <strong>Arnhem</strong> Patricia Grotenbreg gamitele.com<br />

<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> Business


partners<br />

VDC <strong>Arnhem</strong> Remco Westerbroek vdcnederland.nl<br />

Cevesin Dieren Roland van Essen cevesin.nl<br />

Access Computre<br />

Centre B.V. Duiven Wilco Ubing access4it.nl<br />

Euroselectief Westervoort Harry Belder euroselectief.nl<br />

Antonio<br />

gebouwenhygiëne <strong>Arnhem</strong> Toni Iñiguez antonio.nl<br />

Kook&Barbecue<br />

Business Velp Bastiaan Schlosser kookenbarbecue.nl<br />

Ryokan<br />

de Bronsbergen Zutphen Tina Visch ryokan.nl<br />

partners<br />

Adfomedia in Duiven<br />

creatieve smaakmakers SWS teksten<br />

Onze menukaart is uitgebreid en onderscheidend.<br />

Wij voorzien u graag van <strong>een</strong> nieuw bedrijfslogo<br />

of kersverse huisstijl, of bereiden <strong>een</strong> prachtig<br />

magazine, folder of jaarverslag, maar schotelen u<br />

met net zo veel plezier voertuig- of pandsigning<br />

voor die er echt uit springt. Bent u echter op<br />

zoek naar passend advies om bijvoorbeeld uw<br />

strategie te (her)bepalen of zijn er plannen voor<br />

<strong>een</strong> volledig nieuwe bedrijfsidentiteit?<br />

Waarom dan duur uit-eten als u alles thuis kunt laten<br />

bezorgen? Regionale gerechten, streekproducten<br />

en kennis van de locale keuken, dat<br />

zijn de chefkoks van Adfomedia in<br />

Duiven. Doordat wij alles onder één<br />

dak produceren zijn we in staat u <strong>een</strong><br />

gerecht van grote klasse<br />

voor te schotelen.<br />

Adfomedia...<strong>een</strong> restaurant? Nee, <strong>een</strong><br />

‘haute cuisine’ reclamebureau!<br />

Susan Swaters is hét gezicht van SWS teksten.<br />

Een tekstbureau dat journalistieke, commerciële<br />

en webteksten voor overheidsorganisaties,<br />

media, bedrijven en instellingen verzorgt.<br />

Herkenbaar, helder, origineel, verrassend, creatief,<br />

maar vooral duidelijk en doeltreffend: SWS teksten<br />

schrijft klare taal en zorgt ervoor dat uw boodschap<br />

toegevoegde waarde uitademt.<br />

Vannaam<br />

reclamebureau <strong>Arnhem</strong> Marc Smiers vannaam.nl<br />

Volta51 wonen Zevenaar Dick Nijendijk volta51.nl<br />

SWS teksten<br />

Zandakker 14<br />

6909 CM Babberich<br />

0620169967<br />

0316-248932<br />

s.swaters@wxs.nl<br />

www.swsteksten.nl<br />

BusinessClub<br />

Velperbroeck Velp Barbara Schlosser bcvnetwerk.nl<br />

ProCa-<br />

Communicatie BV Velp Klaas Dijkstra proca-mpp.com<br />

Secureon<br />

Consultancy Zevenaar Ger Bouwman secureon.nl<br />

Reinier Consultancy Zevenaar Reinier Janssen reinierconcultancy.nl<br />

Golfbaan Welderen Elst Kim Arns golfenop<strong>een</strong>landgoed.nl<br />

pagina 35<br />

feb 2011


PRO ACTIEVE NETWERK MONITORING<br />

Uw netwerkomgeving permanent door professionals bewaakt<br />

Via remote diagnostics wordt uw systeem volautomatisch door<br />

deskundige medewerkers van Access4it op afstand gemonitored.<br />

Problemen zoals back-up storingen, harde schijf uitval, inbraak<br />

(hacking), e-mail problemen, wegvallende internetverbinding,<br />

defecte hardware etc. worden daardoor in <strong>een</strong> vroegtijdig stadium<br />

gesignaleerd.<br />

PRO ACTIEVE NETWERK MONITORING 24/7<br />

Al vanaf € 50,- per maand.<br />

Access4it.nl<br />

Marketing 43 6921 RE Duiven T 026 321 48 01 F 026 321 01 55<br />

E info@access4it.nl W www.access4it.nl<br />

Ook voert deze applicatie controles uit op de beschikbaarheid<br />

van de meest aktuele Windows updates en controleert deze uw<br />

server en werkplekken op aanwezigheid van schadelijke virussen.<br />

Door middel van deze software kunnen wij ook alle aanwezige<br />

randapparatuur binnen uw organisatie monitoren.<br />

Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw internet routers, firewalls,<br />

netwerkswitches, netwerkprinters en IP-beveiligingscamera’s.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!