04.09.2013 Views

Golfen een mannensport? - Zakelijk Arnhem

Golfen een mannensport? - Zakelijk Arnhem

Golfen een mannensport? - Zakelijk Arnhem

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

februari 2011 | jaargang 5 | nummer 1

Golfen een mannensport?

Golfbaan Landgoed Welderen bewijst het tegendeel!

KvK: minder

procedures

en vergunningen

09

Millionaire Mind

14

Thema:

20

Intensive 1-3 april

Sport &

in de RAI

Wellness


DVOCATENPUNT

Kwaliteit hoeft

niet duur te zijn!

www.advocatenpunt.nl

Advocatenpunt Arnhem

De Overmaat 26

6831 AH Arnhem

Tel. 026-3270134

Advocatenpunt Duiven

Pastoriestraat 1

6921 BV Duiven

Tel. 0316-283999

• Arbeidsrecht

• Algemene voorwaarden

• Alimentatie

• Bestuursrecht

• Contracten

• Echtscheiding & Omgang

Advocatenpunt hanteert voor zowel ondernemers als

particulieren de navolgende tarieven:

Los uurtarief € 165,-

MKB-pakket A ( 8-uur) € 150,-

B (20-uur) € 135,-

C (40-uur) € 120,-

De uren van een MKB-pakket dienen vooraf te worden

voldaan, en blijven drie jaar geldig. Ook voor particulieren

kan een pakket interessant zijn in geval van een

procedure.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 8% kantoorkosten

en BTW, tevens is gefinancierde rechtshulp

mogelijk.

Gratis oriënterend gesprek na afspraak.

Advocatenpunt Velp

Kastanjelaan 8

6883 HX Velp

Tel. 026-3273574

• Faillissementsrecht

• Huurrecht

woon- & bedrijfsruimte

• Incasso’s

• Ondernemingsrecht

• Strafrecht

Pieter Calandweg 28 | Arnhem | T 026 3617074


inhoud

colofon

Marketing 16, 6921 RE Duiven

T 026 318 25 99

F 026 311 24 22

info@zakelijk-arnhem.nl

www.zakelijk-arnhem.nl

UITGEVER

Zakelijk Arnhem

Marien Nijland

BLADMANAGEMENT

Petra Bakker

REDACTIE

Susan Swaters, Pieter Ploeg

FOTOGRAFIE

Cover: Paul Meima,

Henk ter Velde

VORMGEVING

Patrick Koeman

DRUK

Adfomedia, Duiven

ADVERTENTIES

T 026 319 57 02

Marien Nijland 06 16 46 91 15

Petra Bakker 06 22 45 22 35

advertenties@zakelijk-arnhem.nl

REDACTIE & TIPS

redactie@zakelijk-arnhem.nl

06

09

14

16

18

20

Inhoudsopgave

Zakelijk Arnhem

3 ZA Inhoudsopgave

4 ZA Column Alwin Klein

Een ongelukje tijdens het sporten

5 ZA Voorwoord

Het (goede) voornemen

6 ZA Telecom

Gami Telecom

9 ZA KvK

Regio Centraal Gelderland

10 ZA Netwerken

Brasserie De Boerderij

11 ZA Events

• MKB Duiven

• Ondernemend Westervoort

12 ZA Vastgoed

Meeùs Bedrijfshuisvesting

13 ZA Profi el

S-Financiële Diensten/Myburgh Link

14 ZA Events

•Millionaire Mind Intensive

•Passieman uit de Polder

16 ZA Automotive

Voertuig Documentatie Centrum VDC

18 ZA Coverstory

Golfbaan Landgoed Welderen

20 ZA Thema

• Sport & Wellness

• Jagyba

• Ryokan de Bronsbergen

24 ZA Profi el

Heuff Zwembaden

25 ZA Kort Nieuws

26 ZA Automotive

TopSportLease

28 ZA Beveiliging

30 ZA Tips

32 ZA Column Hans Heijwegen

Het jaar 2011 gezond starten

33 ZA Kort Nieuws

pagina 3

feb 2011


column

Alwin Klein

www.jagyba.nl

Diverse mogelijkheden voor

bedrijfsfitness programma’s

Nu gratis digitale enquête op maat!

In dit nummer dat handelt over sport en wellness

kan een korte beschouwing van de risico’s

die aan het uitoefenen van sport zijn verbonden

uiteraard niet uitblijven, want ja, ook tijdens het

sporten zit een ongeluk nou eenmaal in een klein

hoekje. Daarbij is het natuurlijk duidelijk dat een

deelnemer aan een bokswedstrijd meer risico

loopt op lichamelijk letsel dan iemand die een

potje gaat tennissen met zijn collega’s.

Voor de aansprakelijkheid voor eventuele schade,

opgelopen tijdens het sporten, is dat onderscheid ook

van belang. Op grond van de wet is van een onrechtmatige

daad (waaruit een plicht tot schadevergoeding

kan voortvloeien) slechts sprake bij een inbreuk op een

recht, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke

plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het

maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens

de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

Indien er zich tijdens het normale spelverloop en binnen

de regels van een sport schade voordoet zal van een onrechtmatige

daad in de regel geen sprake zijn. Zelfs niet

Een ongelukje tijdens het sporten

JAGYBA

&

SPORT HEALTH

Your wellness let’s care about it ...

als zo’n gedraging in het dagelijks leven wel als onrechtmatig

kan worden betiteld. De al eerder aangehaalde

bokswedstrijd is daar een mooi voorbeeld van. Anders

wordt het, indien u tijdens een sportwedstrijd door opzet

of bewuste roekeloosheid van uw medespeler schade

lijdt. Bijvoorbeeld wanneer er uit frustratie over een

gemiste doelkans een cornervlag naar u wordt gegooid.

In gevallen uit die laatste categorie zal de veroorzaker

van de schade (of zijn WA- verzekering) voor de kosten

moeten opdraaien.

Ik hoop dat ik de fervente sporters onder u niet heb afgeschrikt.

Diegenen die wel een beetje angstig zijn geworden

kunnen uiteraard nog altijd samen gaan kaarten.

Alwin Klein

Advocatenpunt

De Overmaat 26

6831 AH Arnhem

T 026 – 32 70 134

www.advocatenpunt.nl

Meditation in Motion

nieuw

De richtingaanwijzer naar ontspanning

voor werkgever en werknemer

sfeervolle Oosterse meditatieruimte

en speciale stilteruimte met openhaard

BEWEGEN • ONTSPANNEN ONTMOETEN • GENIETEN


voorwoord

Goede voornemens. Ja hoor, ze waren er weer

even in de periode tussen de aankoop van een

kerstboom en het bij het vuilnis zetten van wat

slechts twee weken daarvoor nog een prachtig

volle Nordmann was. Gedurende twee, maximaal

drie weken praat iedereen ineens openhartig

over de goede en gezonde dingen des levens en

worden de verwachtingen en ambities veelvuldig

naar een (te) hoog plan getild. ‘Ik ga voor een nog

hoger salaris’, zegt de één; ‘dat verdien ik ook‘,

antwoordt de ander net zo materialistisch. ‘En ik

stop met roken en wil er minimaal een handvol

kilo’s af’, klinkt het uit de mond van een derde.

Deze laatste doelstelling is jaarlijks de meest gehoorde

en misschien door u ook wel het meest genoemde

voornemen. Ja toch? Vrijwel iedereen doet er wel aan

mee. Noem het maar gerust een traditie om goede

voornemens te hebben. Net zo traditioneel is het om

deze voornemens heel snel weer te vergeten. De

belangrijkste vraag is dus wat er in de praktijk mee

wordt gedaan. Wordt er daadwerkelijk structureel

meer bewogen? Eten we ook na vijf weken nog steeds

gezond en steken we niet meer stiekem zo nu en

dan een sigaretje op om er op een gegeven moment

toch maar volledig aan toe te geven. Totdat het weer

december is en u uw collega hoort praten over zijn

voornemen om nu toch echt te stoppen met roken.

De keuzes die gemaakt worden zijn voor ieders eigen

rekening, maar in deze uitgave van Zakelijk Arnhem

is ons goede voornemen om u meer inzicht te geven

in de voordelen van sporten, van beweging en de

Het (goede) voornemen

verzorging van het lichaam. Welkom in de wereld

van Sport&Wellness waarbij het niet alleen over

het bewegingsaanbod gaat - die is optimaal en bij

iedereen bekend - maar veel meer over de balans

tussen lichaam en geest. Dat klinkt haast spiritueel,

maar lees onze themapagina’s rustig door en kom

tot de conclusie dat met wat kleine aanpassingen en

simpele oefeningen u een stuk beter in uw vel komt

te zitten, uw arbeidsproductiviteit toeneemt en uw

energieniveau opzienbarend snel stijgt.

Kim Arns, Jet Jansen en Erica Wesselink kunnen

hier over meepraten. Daar echter zit wel een klein

addertje onder het gras. Deze dames zijn namelijk

alle drie werkzaam bij Golfbaan Landgoed Welderen.

Niet alleen de klanten, maar ook zij ontdekken van

tijd tot tijd de voordelen van de golfsport, zoals volop

beweging en frisse lucht. In deze coverstory geeft

het drietal tekst en uitleg over de succesfactor van

de golfsport en de mogelijkheden die deze prachtige

golfbaan in Elst biedt.

Een ander voornemen dat wij ons hebben gesteld, is

u als lezer te blijven voorzien van kwalitatief goede

en inhoudelijk interessante artikelen over alles wat

met zakelijk Arnhem te maken heeft. Met dit eerste

nummer in 2011 geven wij de aftrap om regionaal

betrokken te zijn en te blijven. Maar nu eerst op naar

de sportschool!

Wij wensen u veel leesplezier,

Redactie Zakelijk Arnhem.

pagina 5

feb 2011


pagina 6

feb 2011

Account-manager Joost Altink:

“het scheelt geld en ergernis”


telecom

Bent u ook geïnteresseerd, om

met uw bedrijf, een interessante

invulling te geven aan dit

terugkerende item in Zakelijk

Arnhem? Voor reservering van

deze ruimte, neem vrijblijvend

contact op met ons via onze

website of stuur een mailtje naar:

redactie@zakelijk-arnhem.nl

Heel veel bedrijven met meerdere mobiele telefoon-abonnementen

kunnen jaarlijks vele honderden

- soms wel duizenden - euro’s besparen

op hun telefoonkosten. Vaak wordt er - voordat

de abonnementen worden afgesloten - niet goed

uitgezocht welke provider het beste past bij dat

specifieke bedrijf. En dat betekent dat er onnodig

veel betaald wordt.

Account manager Joost Altink van het in Arnhem gevestigde

Gami Telecom heeft het de afgelopen jaren al

regelmatig meegemaakt. Voor veel ondernemers heeft

hij met Gami Telecom een besparing van liefst 50

procent weten te bewerkstelligen. Voor particulieren

is het nauwelijks interessant voor ons, maar bedrijven

met een personeelsbestand vanaf zes medewerkers

zullen er volgens Altink financieel voordeel bij hebben

om met Gami Telecom in zee te gaan.

“Veel bedrijven sluiten een contract af en kijken er

eigenlijk nooit meer naar om. Ook al verandert het

belgedrag van medewerkers, wordt er meer of minder

naar het buitenland gebeld, neemt het aantal sms-berichtjes

toe of af. Worden de juiste modules gebruikt?

Het zijn allemaal vragen die beantwoord moeten

worden, voordat je in feite een abonnement voor een

aantal medewerkers bij één provider onderbrengt”, is

de stellige overtuiging van Altink.

Gami Telecom mag alweer sinds enige tijd Vitesse tot

z’n klantenbestand rekenen. “En daar hebben we al

een kostenbesparing van 40 tot 50 procent weten te

bereiken. Wij zijn als Gami Telecom een onpartijdige

dealer. De ene keer gaan we in zee met KPN, een

andere keer is Vodafone beter en een derde keer komt

Telfort of T-Mobile met de meest aantrekkelijke aanbieding.

We zijn volstrekt onafhankelijk en kiezen altijd

voor de aanbieding die het beste bij een bedrijf past.

En omdat ieder bedrijf nu eenmaal anders is en ook

het belgedrag van de medewerkers, is het van essentieel

belang dat je zoiets van tevoren goed uitzoekt.”

Altink’s bedrijf heeft een speciale ‘tool’ ontwikkeld,

waarmee facturen gescand kunnen worden en waarmee

uiteindelijk de meest aantrekkelijke aanbieding

voor een specifiek bedrijf wordt berekend. Dat hangt

tekst: Pieter Ploeg foto: Henk ter Velde

Gami Telecom regelt maximale

besparing op telefoonkosten

van allerlei factoren af: bel- en sms-gedrag in binnen-

en buitenland, maar ook emailverkeer.

Sterke punt van Gami Telecom is volgens Joost Altink

het feit dat zijn bedrijf meedenkt met de klant. De account-manager:

“Wij gaan op basis van de belgedraggegevens

op zoek naar de meest aantrekkelijke aanbieding.

Dan doen wij onze opdrachtgever vervolgens

een aanbieding en wij krijgen een vergoeding van de

provider. Dat kan dus – door onze onpartijdigheid -

elke keer een andere zijn. Het is wel altijd de beste

voor onze klant. En ook als het contract eenmaal getekend

is, houden wij een vinger aan de pols. We blijven

de zaak monitoren. Verandert het belgedrag van de

medewerkers, dan kan het misschien interessant zijn

om over te stappen naar een andere aanbieder. Gami

Telecom houdt dat allemaal bij voor zijn opdrachtgevers,

zodat de kosten van mobiele telefonie optimaal

laag blijven.”

Het zijn niet alleen de bedrijfs-abonnementen voor

mobiele telefonie, waarmee Gami Telecom aan de weg

timmert, het op de Arnhemse Overmaat gevestigde

bedrijf regelt ook de inbouw van handsfree sets, navigatie,

track & trace en kilometer-registratiesystemen.

Joost Altink: “Nu we voor het personeel van Vitesse,

dus ook voor de spelersgroep, het communicatieverhaal

beheren, kunnen we aan alle medewerkers laten

zien wat onze meerwaarde is. “We houden contact

met de medewerkers, zien of hun belgedrag verandert

en zorgen vervolgens dat het abonnement eventueel

wordt aangepast. Het is een stukje begeleiding dat

door de bedrijven als uiterst prettig wordt ervaren omdat

het een besparing oplevert”, weet Joost Altink.

Gami Telecom levert een veelheid aan mobiele

telefoontjes van alle grote merken. Het bedrijf is

bovendien Official Nokia Service Point, waardoor de

monteurs van Gami Telecom gemachtigd zijn om de

toestellen van marktleider Nokia ter plekke te repareren.

Account manager Altink: “Onze klanten hoeven

hun telefoontje niet twee weken kwijt te zijn als er iets

gerepareerd moet worden, omdat het toestel eerst

naar de fabriek moet worden toegestuurd. Die reparaties

doen wij zelf en dat scheelt natuurlijk geld en

ergernis.”

pagina 7

feb 2011


KLIMAATTECHNIEK

pagina 8

CEVESIN

feb 2011

KLIMAATTECHNIEK BV

schoonmaak

glasbewassing

specialistischereiniging

bedrijfscatering

technischedienst

kijk op antonio.nl of bel ons op 026 3234334

tonio adv NijmBus 92x128 10 indd 1 05-08-2010 16:03:04

Het hoofdkantoor van

Arcadis Nederland

heeft zich sinds

maandag 3 januari

gevestigd in het

WTC-gebouw bij

het Arnhemse

centraal station

(de blauwe toren).

Woensdagochtend 5

januari werd het personeel dat op deze locatie

werkt, hartelijk welkom geheten door de gemeente

Arnhem. Een deel van de medewerkers komt uit

Amersfoort, waar een deel van Arcadis Nederland

de vijf jaar hiervoor zat.

De medewerkers van Arcadis zijn getrakteerd op

onvervalste “Arnhemse meisjes”. Wethouder Michiel

van Wessem van Economische Zaken was ook

cevesin

Postbus 93, 6950 AB Dieren, Nijverheidslaan 7, 6951 KN Dieren, HR09176602, OB nr. NL8187.37.657.B.01

Cevesin

Klimaattechniek B.V.

U kunt bij ons terecht voor technische klimaatinstallaties

voor uw kantoorgebouw, bedrijfshal,

winkel(centra), instelling of t.b.v. industriële zaken.

Wij beheersen alle aspecten van:

■ Centrale verwarming ■ Koeling

■ Ventilatie

■ Bevochtiging

■ Airconditioning

■ Meet en regeltechniek

Bezoekadres: Nijverheidslaan 7 - 6951 KN Dieren,

Postbus 93 - 6950 AB Dieren - T 0313 428333

dieren@cevesin.nl - www.cevesin.nl

Arcadis Nederland vestigt zich in het WTC-gebouw

aanwezig en sprak uitgebreid met algemeen directeur

Rob Mooren van Arcadis Nederland. Michiel van

Wessem benadrukte dat hij het van groot belang vindt

dat dit soort gerenommeerde bedrijven er bewust voor

kiezen om in Arnhem te blijven en in dit geval hun

acitiviteiten hier te concentreren. “Dat het internationale

hoofdkantoor van Arcadis eerder besloot om vanuit

Arnhem naar Amsterdam te vertrekken is jammer, maar

vanuit Arcadis gezien een begrijpelijke keuze.

Dat de Nederlandse tak van Arcadis ervoor kiest om al

haar activiteiten nu in Arnhem te concentreren bewijst

dat Arnhem een prettige omgeving is waar bedrijven

zich willen vestigen, benadrukte de wethouder in het

gesprek.” Ook Rob Mooren van Arcadis benadrukte

nog eens het goede vestigingsklimaat in Arnhem en de

binding die het bedrijf heeft met Arnhem. Arcadis heeft

namelijk zijn oorsprong in Arnhem en begon in 1888

onder de naam Nederlandse Heidemaatschappij.


kvk

Voorzitter KvK roept op tot minder procedures en vergunningen

Regio Centraal Gelderland heeft eind

2011 laagste regeldruk van Nederland

Op maandag 3 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst

van Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

plaats. In Hotel en Congrescentrum Papendal

kwamen ruim 700 ondernemers en bestuurders

bijeen om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden.

Gert-Jan Oplaat: minder regels en meer

samenwerking

De traditionele toespraak van voorzitter Gert-Jan

Oplaat bevatte een oproep aan gemeenten om het

aantal regels terug te dringen. Het uiteindelijke doel:

eind dit jaar moet onze regio de laagste regeldruk

van Nederland kennen. Ook pleitte hij voor meer

regie en samenwerking tussen Rijkswaterstaat,

Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen

en gemeenten op het gebied

van wegwerkzaamheden

Gert-Jan Oplaat

en files. Eén gezicht

voor bereikbaarheid dat

namens de verschillende

overheidspartijen het woord

mag voeren. Zie www.kvk.nl/

jaarredegelderland

Creatieve modeshow

Tijdens een modeshow

liepen KvK-medewerkers

over de catwalk. Ze showden

kleding van Net-A, HPS3,

Dutch Spirit, Markoviec,

Hiernamaals, Anne Irene en

Softwooden Shoes. De show

werd georganiseerd door

Karen Korff de Gidts van

LaPura i.s.m. Annet Veerbeek

van Net-A en Nanda Schilten

van Harmony of Hair.

Innovatiedebat

Na de modeshow reageerde het publiek via sms

onder leiding van Fons de Poel op drie stellingen.

E-marketinggoeroe Cor Molenaar introduceerde

de stellingen op film. Met de eerste stelling ‘Om te

overleven is innovatie absoluut noodzakelijk’ was

90% van de stemmers het eens. De tweede stelling

‘Nederland is te conservatief om te innoveren’ werd

door 80% beantwoord met ‘oneens’. 93% was het

oneens met de stelling ‘Alleen de klant kan bepalen

of een ondernemer moet innoveren’.

Workshop Netwerken

Tijdens de netwerkboost onder leiding van Duco

Scholtanus van Scholtanus Bedrijfsontwikkeling

werden goede tips gegeven om met iemand in

gesprek te komen: stap er op af, introduceer

jezelf in maximaal 15 seconden, maak de ander

nieuwsgierig en zorg voor interactie, ga met z’n

tweeën, doe of je thuis bent, wissel kaartjes uit en

gebruik deze. Na afloop van de netwerkboost stond

een tiental netwerkmakelaars van Oost NV, Syntens

en Kamer van Koophandel klaar om voor de nieuwe

ondernemers op een soepele manier waardevolle

contacten te leggen.

pagina 9

feb 2011


pagina 10

feb 2011

netwerken

Chef-kok Tobias Haagsma van Brasserie De Boerderij legt alles uit over de kreeft.

www.brasseriedeboerderij.nl

T: 026 - 44 24 396

Brasserie De Boerderij

steelt de show met kreeft

Bij BusinessClub Velperbroeck bereiden de leden

altijd zelf hun maaltijd in de kookstudio van

Kook&Barbecue Business in Velp. Voor Tobias

Haagsma, chef-kok van Brasserie De Boerderij uit

Arnhem, de uitdaging om deze avond met deze

keukenbrigade aan de slag te gaan.

Kreeften

Tobias had een heerlijk menu in petto, boordevol

dagverse producten en verrassende smaakcombinaties.’

Je proeft de menukaart van Brasserie De Boerderij

terug in dit menu’, aldus Tobias. Maar daarvoor kreeg

men eerst een workshop kreeften bereiden. Met de

vakkundige hand van Tobias werd door hem uitgelegd

hoe je dit het beste doet. Daarna aan de gang met

het vliezen van de Belgische blauwlende en het au

bain marie smelten van de chocolade. Een prachtig en

heerlijk menu.

Grootformaat

touchscreens

vidistri.nl • vidi-touch.eu

verkoop@vidistri.nl

tel 026-3618232

Irene Siebelink (Qube Belastingadvies) ,Richard Selles

(Volvo Harrie Arendsen Zevenaar) en Eric Jan van

Hamersveld (VHG Verzekeringen) hebben de kreeft

volledig onder controle!

Samen koken

Door op deze manier met elkaar te koken kom

je op een ontspannen manier in contact met

mede-ondernemers, aldus Bastiaan Schlosser,

initiatiefnemer van de BCV. Iedere ondernemer weet

dat je moet netwerken maar je moet het wel kunnen.

BCV biedt dan een informele sfeer en een activiteit in

de vorm van koken en dan gaat het allemaal vanzelf.

Kennismaken bij de BCV?

Wil je ook eens culinair netwerken? Kom dan

kennismaken bij BusinessClub Velperbroeck. Op een

ontspannen wijze maak je kennis met Arnhemse

ondernemers en leer je ook nog eens lekker koken.

Interesse? Neem dan contact op met Barbara

Schlosser, info@bcvnetwerk.nl of kijk op

www.bcvnetwerk.nl.

www.fi re-food.nl

T:026 844 59 93

Aandachtig aan het werk: Boy Breuker (Das Incasso

Arnhem), Ben Mac Gillavry (Ben’s Aziatische Keuken),

Miranda Fischer (Fischer Interieurstyling) en Hedy Kaptein

(Boerma Wonen).

Restaurant gezocht! Ook in 2011 zijn wij op zoek naar restaurants die een avond bij de BCV willen adopteren.

Heb je interesse? Kijk op onze website voor de data en neem contact met ons op.

www.kookenbarbecue.nl

T: 026 370 00 27


events

De winnaars van de Duivense ondernemersprijzen.

V.l.n.r. Joris van Eijndhoven,

Hans Hendriks, burgemeester

Henk Zomerdijk en Evert van Eijndhoven.

Hans Hendriks en broers Van Eijndhoven

winnen Duivense ondernemersprijzen

Hans Hendriks is door

burgemeester Henk

Zomerdijk uitgeroepen tot

de Rabobank De Liemers

Duivense ondernemer

van 2010. Winnaars

van de Spiegel & Reflex

Duivense startende

ondernemer van 2010

werden de broers Evert

en Joris van Eijndhoven. De uitreiking van de

ondernemersprijzen gebeurde 6 januari tijdens

de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van MKB

Duiven in zaal Gieling in Groessen.

Hans Hendriks was na afloop van het officiële

gedeelte het stralende middelpunt van de

belangstelling. Maar ondanks alle felicitaties en

loftuitingen bleef hij de nuchterheid zelve. “Ik ben

altijd heel nuchter. Bij tegenslagen, die ik ook heb

meegemaakt, zit ik niet direct in de put en bij

Van Essen BV is de Ondernemer

van het Jaar 2010 in Westervoort

geworden. Dit gebeurde op de

nieuwjaarsparty van Ondernemend

Westervoort, 13 januari in Zalencentrum

Wieleman te Westervoort.

De jury koos na bedrijfsbezoeken

unaniem voor het bedrijf van de

broers Dick en Henri van Essen. Het

bedrijf houdt zich bezig met banden,

beton en sierbestrating.

De nieuwjaarsparty stond volledig in het teken van de

spannende uitreiking van de ondernemersprijs. Vijf door

collega-ondernemers genomineerde bedrijven maakten

kans op de titel Ondernemer van het Jaar 2010: REKO-

Verspreidingen, Auto Glas Team Westervoort, Van Essen

BV, Liemers Bouw en Pennekamp Tweewielers.

hoogtepunten spring ik niet tot in de hemel. Maar de

uitverkiezing tot Duivense ondernemer van het jaar

is echt helemaal geweldig”, aldus de winnaar, die

vol lof is over de door MKB Duiven georganiseerde

verkiezing. “Het was een hele mooie avond en het

zat allemaal prima in elkaar. Maar je beleeft zo’n

avond heel anders als je als genomineerde naar zo’n

bijeenkomst gaat en was ik best wel gespannen. Ik

ben wel iemand die onderneemt om iets te bereiken

en dan wil ik ook winnen.”

Hans Hendriks is volgens burgemeester Zomerdijk

een veelzijdige ondernemer. “Met de benaming

hoveniersbedrijf doet hij zichzelf te kort, want Hans

en zijn 36 medewerkers doen veel meer”, aldus

de burgervader die het jammer vindt dat Hendriks

vorig jaar met zijn bedrijven van Duiven naar

Didam verhuisde, waar hij een schitterend nieuw

bedrijfscomplex realiseerde. “Wie het bedrijf van

Hans Hendriks in Didam bezoekt, ontdekt dat over de

kleinste details is nagedacht. Die instelling plus hard

werken, hebben hem succesvol gemaakt.”

Dick en Henri van Essen Ondernemers van het Jaar in Westervoort

Deze bedrijven werden de afgelopen maanden bezocht

door een deskundige jury. De jury bestaat uit

(oud-) ondernemers Jan Terberg, Marjo Pelgrim en

de winnaar van afgelopen jaar Martin Wieleman. Zij

toetsten de bedrijven op ambitie, groei, personeelsbeleid

en hun betekenis voor Westervoort. Na de

bedrijfsbezoeken was de jury het unaniem eens en

koos voor Van Essen. De jury sprak haar waardering

uit voor het doorzettingsvermogen van de broers, hun

innovatieve ondernemersgeest, betrokkenheid en

spectaculaire groei. Zeker nu zij een nieuw groot pand

hebben gebouwd aan de rand van Westervoort.

De broers Dick en Henri kregen de trofee overhandigd

door burgemeester Jos Geukers en voorzitter van Ondernemend

Westervoort Diana van Kesteren. Van Essen

is hiermee de derde Ondernemer van het Jaar in

Westervoort, na Slagerij Hetterschijt en Zalencentrum

Wieleman.

pagina 11

feb 2011


pagina 12

feb 2011

vastgoed

De Arnhemse Vastgoed markt

in 2011 en verder

De Arnhemse Vastgoed markt in 2011 en verder.

Leegstand in Arnhem zal nog jaren het onderwerp

van gesprek zijn. En invulling van die leegstand zal

ook nog jaren op zich laten wachten. Dat stelt Rob

Hengeveld, directeur van Meeùs Bedrijfshuisvesting.

Jaarlijks wordt er de afgelopen 20 jaar in Arnhem gemiddeld

50.000 m 2 kantoor verhuurd. Voor 2010 is er

minder dan 30.000 m2 verhuurd wat aangeeft dat de

kantorenmarkt in Arnhem er droevig bijstaat.

Door het grote en diverse aanbod biedt dat wel mogelijkheden

aan bedrijven om eindelijk naar een beter

pand te verhuizen tegen gunstige voorwaarden. En

geloof me, gunstiger dan nu gaat het niet worden.

Verhuurders nemen vaak genoegen met wat minder

huur en extra investeringen die ten goede komen aan

gebouw en huurder, als er maar een huurstroom op

gang komt. In onze portefeuille bieden wij panden aan

die eigenlijk voor de markt aan de te lage kant liggen.

Eigenlijk koop je in deze markt een BMW voor de prijs

van een Skoda. En willen we dat niet allemaal. Hengeveld

raadt dan ook bedrijven aan die hun huisvesting

tot nu hebben opgeschoven in actie te komen.

De vooruitzichten voor de kantorenmarkt zijn vooralsnog

behoudend. De economie trekt niet wezenlijk aan, het

nieuwe werken zal sterk doorzetten. Daardoor zal een

werkgever sneller indikken en op een andere manier

zijn werkplekken gaan inrichten. Werknemers zullen

vaker van huis uit gaan werken. Voordeel van het

nieuwe werken moet uiteindelijk ook leiden tot minder

verkeersdruk hetgeen de positieve kant van het verhaal

is. Ook zullen er uiteindelijk minder werknemers nodig

Te huur

zijn waardoor er voorlopig geen groei te verwachten is

in de kantorenmarkt. Juist in de vervangingsmarkt zullen

dus nu transacties plaats gaan vinden.

Binnen Arnhem is het aanjaagteam opgericht, dat zich

gaat buigen over wat te doen met lege gebouwen. De

verwachtingen van al die specialisten vanuit verschillende

disciplines, is hoog. Komen zij uiteindelijk met voorstellen

om leegstand in te vullen of wellicht tegen te gaan.

Hengeveld noemt een voorbeeld. Overheids- gerelateerd

vastgoed bedraagt ongeveer 30% van de markt. Dan is

het van groot belang een uiterst zorgvuldige mix te kunnen

maken van vraag en aanbod binnen alleen al de overheid.

Als dat adequaat wordt opgepakt, dan lossen een aantal

problemen zich op. Zo’n functie kun je ook goed neerleggen

bij een externe partij, die daarnaast ook nog de waarde

van het onroerend goed kent. Ons kantoor bijvoorbeeld. En

tevens hebben wij inzicht in de vraag die er heerst.

De markt lijdt nu aan een tekort aan vraag en het

is moeilijk te achterhalen waar die vraag zich dan

bevindt. De komende Vastgoed rapportage van het

Stedelijk Knooppunt Arnhem Nijmegen, die in mei gepresenteerd

wordt, zal middels een wetenschappelijk

onderzoek van de Radboud Universiteit proberen daar

een antwoord op te geven. Als je weet wat de markt de

komende jaren precies wil, dan kun je daar je beleid op

afstemmen. Ik heb daar hoge verwachtingen van.

www.meeus.com

Kantoorvilla “Doristeti” Lebretweg 1 te Oosterbeek

Representatieve kantoorvilla “Doristeti”, gelegen in het centrum van Oosterbeek op een

uitstekende zichtlocatie aan de Utrechtseweg. De kantoorvilla beschikt over authentieke

details met ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

- totaal ca. 600 m² kantoorruimte verdeeld

over souterrain (40 m²), parterre (240 m²),

eerste verdieping (160 m²) en tweede

verdieping (155 m²)

- 10 parkeerplaatsen op eigen terrein

- deelverhuur bespreekbaar

- huurprijs: € 77.500,- per jaar


profi el

November 2010 is S-Financiële Diensten een

samenwerking aangegaan met Myburgh Link.

Myburgh Link was tot voor kort gevestigd in

Zevenaar. Ten gevolge van de samenwerking

met S-Financiële Diensten is gezamenlijk een

nieuw kantoor betrokken op de Marketing 37a

te Duiven.

Door de samenwerking kunnen wij onze klanten

nog beter van dienst zijn. De krachten van beide

kantoren zijn gebundeld. U kunt bij S-Financiële

Diensten en Myburgh Link terecht voor schade- en

levensverzekeringen, hypotheken, kredieten en

pensioenen. Deze diensten zijn voor particuliere en

zakelijke relaties. Tevens kunnen particulieren er

terecht voor de belastingaangifte.

S-Financiële Diensten en Myburgh Link zijn

een kleinschalig kantoor met een groot netwerk

aan specialisten. Ons kantoor is vergaand

geautomatiseerd en is direct gekoppeld aan

het netwerk van verzekeraars en banken

waarmee zaken worden gedaan.

Marketing 37a

6921 RE Duiven

026 351 76 92

026 355 43 71

www.sfi n.nl

info@sfi n.nl

Marketing 37a

6921 RE Duiven

0316 34 24 33

0316 34 32 39

www.myburghlink.nl

info@myburghlink.nl

S-Financiële Diensten gaat

samen met Myburgh Link

Als kantoor streven wij geen grootschaligheid na

omdat het persoonlijke en directe contact

met u als relatie bij ons voorop staat.

Het kantoor aan de Marketing 37a te Duiven is

geopend van maandag tot en met vrijdag van

09.00 tot 17.30 uur.

pagina 13

feb 2011


T. Harv Eker

komt naar Nederland

“Beheers het mentale spel van rijkdom”

Dit weekend zal je financiële leven voor altijd veranderen!

“Er is een mindset geheim over geld.

De meeste mensen hebben geen flauw

benul! Dat is de reden dat de meeste mensen

nooit financieel succesvol zullen worden.

Het heeft niets met geld te maken, het is de

mindset die het bepaalt”.

# 1

National

Bestseller!

T. Harv Eker

Voor tickets en informatie bel nu:

0527-650541

www.MILLIonAIREMInD.nL

www.MILLIonAIREMInD.n

1 tot 3 april 2011 (vrijdag - zondag) l Amsterdam Rai

new YorK tiMeS

USA todAY

wALL Street JoUrnAL

www.millionairemindworld.com

dit wordt een

VoLLE zAAL

rEgistrEEr jE tickEt Nu!

1-3 april 2011

‘LIVE’

AMSTERDAM RAI

Nu ook het boek in

Nederland

“Het Miljonairsbrein

Ontrafeld”

Proudly Presented by

Presented by

MAK NG

it happen Now!

T i m e T o M a k e A C h o i c e


events

Passieman uit de Polder haalt

Goeroe naar Nederland

Van 1-3 april 2011 is T. Harv Eker, auteur van

de bestseller Het Miljonairsbrein Ontrafeld, in

Nederland voor het Millionaire Mind Intensive.

Organisator Making It Happen Now rekent op

5000 bezoekers in de RAI Amsterdam.

Brein achter dit opmerkelijke

initiatief is Pieter Monsma, alias

‘De Passieman uit de Polder’.

Monsma groeide op in Friesland

en woont al jaren in het midden

van de Noordoostpolder, vlakbij

Emmeloord. ‘Met beide benen

in de klei’, zoals hij zelf zegt.

Jarenlang was hij akkerbouwer

maar nu is het roer definitief

om. Monsma ontdekte namelijk

zijn talent om mensen te

enthousiasmeren en te inspireren. Tegenwoordig

helpt hij anderen bij het (her)ontdekken van hun

passie, zodat ze vanuit die passie de wereld kunnen

inspireren. De bevlogen polderbewoner wil samen

de wereld een beetje mooier maken! Hij is ervan

overtuigd dat het kan, ‘als we maar vanuit onze passie

gaan leven en werken’. Het Millionaire Mind Intensive

organiseert hij samen met het enthousiaste team van

zijn bedrijf Making It Happen Now.

T. Harv Eker

De Amerikaan T. Harv Eker is een spreker die met

passie en vanuit zijn hart miljoenen mensen heeft

geïnspireerd met zijn boeken en zijn seminars.

Volgens velen is hij de beste trainer ter wereld op het

gebied van financiële mindset. ‘Geef me vijf minuten

en ik kan je je financiële toekomst voor de rest van

je leven voorspellen! Hoe? Door erachter te komen

wat je persoonlijke blauwdruk is voor je financiën

en succes’, zo stelt de auteur in zijn bestseller Het

Miljonairsbrein Ontrafeld.

Voor mensen die Monsma vragen wat hij,

polderjongen met een gezond boerenverstand, ziet

in de Amerikaanse trainer, heeft hij een pasklaar

antwoord: passie! ‘Passie is onze gemeenschappelijke

deler’, zo vervolgt hij. ‘Ik heb het seminar van T. Harv

Eker in Londen bezocht en kwam er dolenthousiast

vandaan. Zo enthousiast dat ik nu de RAI heb geboekt

voor maar liefst 5000 mensen.’ Op de vraag of dat

niet wat hoog gegrepen is, antwoordt Monsma: ‘Ik

wil graag zoveel mogelijk mensen deelgenoot maken

van de passie van T. Harv Eker en hoop écht dat

iedereen zijn seminar bezoekt. En dat Amerikaanse

tintje, ach, daar kijk je maar snel doorheen, het gaat

om de inhoud. Dat geldt trouwens ook voor de nogal

Amerikaanse ‘look & feel’ van de website www.

millionairemind.nl’, zo voegt Monsma er aan toe. ‘Dan

kun je alvast in de juiste stemming komen’.

De wereld een beetje mooier maken

De Passieman uit de Polder besloot T. Harv Eker

naar Nederland te halen omdat hij vindt dat de

maatschappij een positieve stimulans nodig heeft.

Of zoals hij zelf zegt ‘We moeten verdorie hier in

Nederland met de recessie en dat rare negatieve

politieke klimaat samen met passie en energie voor

onze mooiste doelen gaan. De maatschappij dat zijn

wij zélf! Wij kunnen zelf het verschil maken en zijn een

voorbeeld voor onze kinderen. Waarom is er zoveel

negativiteit? Omdat we met de verkeerde mindset

naar dingen kijken. T. Harv Eker leert je jouw mindset

te veranderen zodat je je talenten benut. Hij leert je

vanuit je eigen talenten en passie het maximale uit

het leven te halen.’

Maakt geld gelukkig?

Toen Pieter Monsma het Millionaire Mind Intensive

ging organiseren en promoten kwam hij erachter dat

er in Nederland nog steeds een vreemd taboe lijkt te

rusten op ‘Succes en Geld’. ‘Maar iedereen die zegt

dat geld niet belangrijk is, heeft er volgens T. Harv

Eker te weinig van. Er gaat immers geen dag voorbij

of je hebt te maken met geld. Of je het nou leuk vindt

of niet. Misschien is het dan slim om er meer verstand

van te hebben...’

Monsma roept mensen op hun innerlijke stemmetje

voor één keer te laten rusten en met een open mind

naar het Millionaire Mind Intensive in de Amsterdam

RAI te gaan. Goed voor drie dagen passie en plezier!

Meer informatie is te vinden op www.millionairemind.nl

en www.makingithappennow.nl

pagina 15

feb 2011


pagina 16

feb 2011

“Vooral op het gebied van dienstverlening

rond im- of export van voertuigen kunnen

wij heel veel betekenen voor zakelijke en

particuliere klanten. Ik kan met recht

zeggen dat wij ontzorgen. ”


automotive

Bent u ook geïnteresseerd, om

met uw bedrijf, een interessante

invulling te geven aan dit

terugkerende item in Zakelijk

Arnhem? Voor reservering van

deze ruimte, neem vrijblijvend

contact op met ons via onze

website of stuur een mailtje naar:

redactie@zakelijk-arnhem.nl

Voertuig Documentatie Centrum

Hoe verkoop je een auto aan een klant in het

buitenland? Of hoe haal je een voertuig dat je

in het buitenland hebt gekocht naar Nederland?

Welke papieren zijn er nodig, wat moet je

regelen en welke addertjes zitten er onder het

gras? Het zijn zaken waarmee het in Arnhem

gevestigde Voertuig Documentatie Centrum (VDC)

dagelijks te maken heeft. Veel zaken kan het

bedrijf meteen aan de balie van één van haar

vestigingen afhandelen. Daar hoeft helemaal

geen vertragend werkende briefwisseling per

post aan vooraf te gaan.

Ook een tijdelijk (export-)kenteken, uitvoerverklaring,

BPM-restitutie, aanschaf van speciale milieu-stickers

voor Duitse stadscentra. Het is allemaal dagelijkse kost

voor de medewerkers van VDC. Een groene kaart? Het is

bij VDC in een handomdraai gebeurd.

“Want VDC ontzorgt. “Het bedrijf neemt de papieren

rompslomp uit handen en regelt alles tot in de kleinste

details. VDC levert een uitgebreid pakket aan diensten

van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) voor particulieren,

garagehouders en im- en exporteurs en overige diensten

aangaande im- en export van voertuigen”, aldus

Algemeen Manager Remco Westerbroek van VDC op de

hoofdvestiging aan de Arnhemse Overmaat.

VDC is een hoogwaardige dienstverlener voor zowel

zakelijke als particuliere klanten. De Rijksdienst

Wegverkeer (RDW) heeft het van oorsprong Arnhemse

– maar landelijk opererende bedrijf - officieel erkend

als provider. Dat betekent dat men voor zo’n beetje alle

diensten van de RDW ook terecht kan bij een vestiging

van het Voertuig Documentatie Centrum of op de site

www.vdcnederland.nl

Westerbroek: “Vooral op het gebied van dienstverlening

rond im- of export van voertuigen kunnen wij heel veel

betekenen voor zakelijke en particuliere klanten. Ik kan

met recht zeggen dat wij ontzorgen. We nemen de

klanten een heleboel administratief werk uit handen. Ze

hoeven bijna nergens aan te denken. Wij regelen alles.

tekst: Pieter Ploeg foto: Henk ter Velde

Voertuig Documentatie Centrum

VDC ontzorgt bij import en export!

Dat varieert van het terugvorderen van de rest-BPM

tot en met de aanvraag van een uitvoerverklaring.

Zodra een auto in het buitenland gekocht is, is het de

goedkoopste manier om die wagen over de weg naar

Nederland te rijden. Wij kunnen zo’n auto in dat geval

snel voorzien van een tijdelijk kenteken. Het is alweer

een voorbeeld van de VDC-ontzorging.”

VDC heeft naast Arnhem (Gami Arnhem) ook

vestigingen in Rotterdam, Deventer, Rijssen,

Groningen en Delfzijl. Het ontzorgingspakket omvat

volgens Westerbroek een compleet scala, opdat

klanten nauwelijks of geen omkijken hebben naar de

administratieve afwikkeling. Westerbroek: “Het BPMrestitutie

Comfort Pakket. VDC regelt de volledige

administratieve afhandeling en levert een compleet

dossier ter insturing aan de Belastingdienst binnen 72

uur aan de klant. Dit levert veel tijdwinst op vergeleken

met de bestaande procedures van overige aanbieders.”

De werkzaamheden van VDC omvatten tal van zaken,

waarmee zij klanten van dienst kan zijn:

• RDW-diensten:

Online Registratie Bedrijfsvoorraad (ORB)

Online Registratie Export voor Handelaren (OREH)

Online Registratie Auto’s in demontage (ORAD)

Algemene Periodieke Autokeuring (APK)

Tenaamstelling Voertuig (TV)

• Tijdelijke verzekering

• Kentekenplaten

• VDC Export service:

RDW Uitvoerverklaring

RDW Export Kentekens

Tijdelijke kentekens (zonder APK, 5,7,14 en 21 dagen)

EU Zoll-kentekens (1, 3, 6 of 12 mnd)

BPM-restitutie Comfort pakket

Milieustickers voor Duitse stadscentra

Autobahn-vignetten (Duitsland en Oostenrijk)

Vraag naar de prijzen bij onze vestigingen of bezoek

onze website www.vdcnederland.nl

Postbus 4177 | 6803 ED Arnhem

Servicedesk: 0900-0400 325 (45cpm)

pagina 17

feb 2011


pagina 18

feb 2011

Golfen een mannensport? Deze dames van Golfbaan Landgoed Welderen bewijzen het tegendeel! Kim

Arns, algemeen manager van Golfbaan Landgoed Welderen, erkent dat het stereotype beeld van de

golfsport aan het verdwijnen is. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van de golfsport; een

gemiddeld rondje golfen staat garant voor volop beweging en frisse lucht.

De succesfactor van de golfsport ligt hem in de

mogelijkheid om de sport te combineren met sociale

activiteiten, die zowel privé als zakelijk erg succesvol

blijken te zijn. Bij het organiseren van een evenement

kunt u rekenen op de service en ondersteuning van

Jet Jansen en Erica Wesselink van de afdeling Sales

& Events.

Deze dames kunnen u helpen met het samenstellen

van een geschikt programma voor uw relatiedag,

personeelsuitje of privé feest. Dit kan geheel in het

teken van de golfsport staan, maar hoeft niet. Er zijn

ook uitstekende horeca mogelijkheden op Golfbaan

Landgoed Welderen. Tevens biedt Golfbaan Landgoed

Welderen volop gratis parkeergelegenheid.

Van links naar rechts: Erica Wesselink, Kim Arns en Jet Jansen


coverstory

Golf: de sleutel tot succes

Restaurant Welderen heeft een unieke ligging op

dit landgoed en vanuit zowel het restaurant als

het terras kijkt u uit over de uitgestrekte golfbaan

met een waterpartij om de green van de 18e hole.

U kunt hier 7 dagen per week genieten van een

uitgebreide (zaken-)lunch, borrel of diner. Voor grote

gezelschappen heeft het restaurant een speciaal

samengestelde kaart bestaande uit o.a. diverse

buffetten en barbecues. Op en om de golfbaan kan

door iedereen worden genoten van de heerlijkheden

van de keuken. Jet Jansen signaleert hierin een

tendens: ‘Onze gasten kiezen steeds meer voor de

verantwoorde producten, waarbij kleinere, culinaire

hapjes de voorkeur genieten. De keuze wordt steeds

bewuster gemaakt. Hier speelt de keuken dan ook op

in door het vernieuwde aanbod’.

De activiteiten op de golfbaan vinden aansluiting bij

het thema van deze editie, Sport & Welness. Op de

golfbaan wordt het belang van een goede gezondheid

steeds meer benadrukt. Een goede warming-up

bijvoorbeeld mag voor het slaan van een balletje niet

meer ontbreken. Bij golfclinics en lessen wordt er

steeds vaker een gezamenlijke warming-up gegeven.

‘Zo’n warming-up is niet alleen goed voor het strekken

van de spieren, maar geeft aan de gasten meteen een

positief gevoel mee, dat vaak wordt meegenomen naar

de werkomgeving’ aldus Erica Wesselink.

Bij een golfclinic of les ligt de nadruk op focus. Het

vereist opperste concentratie om de bal te putten of

deze uit een bunker weg te slaan.

Golfen is niet alleen goed voor de fysieke conditie, maar

tevens voor de mentale gesteldheid. Dit beamen Kim

Arns en Jet Jansen die zelf ook na een drukke werkdag

op de golfbaan, 9 holes spelen en zodoende de dag

ontspannen afsluiten. Een sportieve onderbreking is

een goede manier om een vergaderdag in tweeën

te splitsen. ‘De effecten van een golfonderbreking

zijn zeker merkbaar, iedereen gaat met een fris en

voldaan gevoel terug de zaal in om de vergadering

voort te zetten, en de onderlinge sfeer verbeterd ten

goede’. Golfbaan Landgoed Welderen beschikt over

twee vergaderzalen welke beide beschikken over een

privéterras met uitzicht over de golfbaan en diverse

moderne presentatiemiddelen. De zalen bieden plaats

aan 2 tot 40 cq 60 personen.

De professionals van Golfschool Gelderland zijn er

voor absolute beginners tot de ervaren golfers. Met

een diversiteit aan cursussen en lessen, zoals het GVB

in 3 dagen arrangement, geven de drie professionals

les om kennis te maken met de golfsport, het

Golfvaardigheidsbewijs (GVB) te behalen of om de

handicap te verbeteren. Ook hierbij geldt weer 7

dagen per week, en ook in de avonduren.

Met het GVB in bezit is de Businessclub van

Golfbaan Landgoed Welderen een ideale manier

om de golfsport te combineren met het netwerken.

De Businessclub bestaat momenteel uit ruim 225

Businessclubleden van meer dan 150 verschillende

bedrijven uit de regio. Speciaal voor deze businessclub

organiseert Golfbaan Landgoed Welderen 7 maal per

jaar Businessclub wedstrijden, waarbij er 18 holes

wordt gespeeld, introducés meegenomen mogen

worden en de dag volledig is aangekleed qua horeca.

Alle dagen worden afgesloten met een informele

borrel en aansluitend dinerbuffet waardoor het

netwerken gemakkelijk en gezellig verloopt.

Voor meer informatie: www.golfenopeenlandgoed.nl

Golfbaan Landgoed Welderen

Grote Molenstraat 173, 6661 NH Elst

Tel: 0481-376591 | info@welderen.nl

pagina 19

feb 2011


pagina 20

feb 2011

thema

Elke uitgave van ZA behandelt

een thema waarmee we dieper

ingaan op een onderwerp dat

speelt in de (zaken)wereld.

Heeft u ideeën of suggesties?

Kaart het bij ons aan via onze

website of stuur een mailtje naar:

redactie@zakelijk-arnhem.nl

Sport & Wellness

Iedere werknemer heeft dagelijks te maken met lichamelijke inspanning, vaak zelfs zonder dat men

het zelf in de gaten heeft. Denk aan het verplaatsen van objecten en producten, maar ook bij zittend

werk. Dan worden de spieren en gewrichten in rug, schouders en armen dermate gebruikt dat fysieke

over- en onderbelasting kan ontstaan. Om te voorkomen dat werknemers gezondheidsklachten

krijgen, heeft de overheid hiervoor regels opgesteld. Werkgevers en werknemers hebben ook zelf een

verantwoordelijkheid.

Verschillende vormen van belasting door arbeid

Statische werkhouding

Er is sprake van een statische houding als een

lichaamsdeel meer dan vier seconden dezelfde houding

aanneemt. Dit is vooral het geval bij beroepen die

precisiewerk vereisen, zoals bij chirurgen en lassers.

Ook beeldschermwerk en werk waarbij werknemers

langdurig moeten staan, is vaak statisch en kan leiden

tot velerlei klachten. Denk aan de beroepsgroepen leraren,

kappers en medewerkers aan de lopende band.

Dynamische werkhouding

Een dynamisch werkhouding kan schadelijk zijn voor

de gezondheid. Vooral wanneer eenzelfde beweging te

vaak achter elkaar wordt uitgevoerd. Er is dan sprake

van repeterende handelingen of van kortcyclische

beweging. Dit is bijvoorbeeld het geval bij metselaars,

schilders en mensen die met computers werken. Door

de repeterende handelingen ontstaat overbelasting

van de spieren en gewrichten. Op den duur leidt dit

tot klachten aan rug, nek of ledematen. Ook tillen,

dragen, duwen en trekken kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten.

Denk aan vrachtwagenchauffeurs,

verplegend personeel en medewerkers in de bouw.

Psychosociale belasting

De meeste mensen brengen een groot deel van de tijd

op hun werk door. Dat de omgang met collega’s en

leidinggevenden veel invloed heeft op hoe iemand zich

voelt, is niet verwonderlijk. Pesterijen, geweld, discriminatie

of seksuele intimidatie door collega’s of door clienten

kunnen ingrijpende gevolgen hebben in de vorm

van ernstige lichamelijke en psychische klachten. Ook

een hoge werkdruk is een groeiende bron van stress.

De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag

en werkdruk te voorkomen. Maar ook de werknemers

zelf dragen hiervoor medeverantwoordelijkheid. Om gezondheidsproblemen

te voorkomen, doen bedrijven er

goed aan om aandacht te geven aan een gezonde levenswijze.

Maak het bijvoorbeeld aantrekkelijker om op

de fi ets te komen door een douche en omkleedkamer

aan te bieden. En zorg voor een gezond en gevarieerd

aanbod in de bedrijfskantine.

RSI

De meest bekende en voorkomende klacht op de

werkvloer noemen we repetitive strain injury, oftewel

RSI. RSI is een verzamelnaam voor allerlei klachten

die te maken hebben met het gedurende lange tijd

herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine

en op zich niet inspannend lijkende bewegingen.

RSI-klachten zijn toegeschreven aan onder meer het

gebruik van de computermuis of, meer recent, de

sms-duim. Wanneer de doorbloeding verminderd, kan

het lichaam de afvalstoffen niet meer goed afvoeren.

Omdat RSI-gerelateerde klachten chronisch kunnen

zijn en tot langdurig verzuim kunnen leiden is vroegtijdige

herkenning zeer belangrijk. Voorkomen is echter

nog beter, te meer omdat volledige genezing in een

aantal gevallen niet meer mogelijk is. Om RSI-klachten

tijdens intensief beeldschermwerk te vermijden

stelt men verschillende maatregelen voor. Naast het

ergonomisch inrichten van de werkplek en een goede


thema

zithouding zijn variatie in de werkzaamheden en het

nemen van voldoende kleine en grotere pauzes belangrijke

voorzorgsmaatregelen tegen RSI-klachten.

Bewegen werkt

Een goede conditie hoort bij prettig en veilig werken.

Het werk wordt echter steeds bewegingsarmer

door automatisering en de verandering naar

een diensten- in plaats van producteneconomie.

Het is daarom belangrijk dat werkgever en werknemer

aandacht besteden aan bewegen.

Bewegen is op verschillende manieren

goed voor de gezondheid:

Regelmatig bewegen vermindert het risico op hart- en

vaatziekten, diabetes (type 2), darmkanker en hoge

bloeddruk. Bovendien helpt voldoende beweging ook

het lichaamsgewicht op peil te houden. In Nederland

heeft ruim 55 procent van de mannen en 50 procent

van de vrouwen overgewicht en is er bij een op de

tien mensen sprake van ernstig overgewicht, ook wel

obesitas genoemd. Daarnaast blijft bewegen natuurlijk

altijd goed voor botten, spieren en gewrichten.

Ook aan de mentale gezondheid levert sporten en bewegen

een belangrijke bijdrage. Mensen die voldoende

bewegen, hebben een beter zelfbeeld en minder last

van angsten en depressies. Voor de werkgever heeft

dit uiteraard ook grote voordelen. Een goede gezondheid

leidt tot minder ziekteverzuim en ongevallen, een

verhoging van de productie, arbeidstevredenheid en

motivatie en een vermindering van het verloop van

personeel.

Moet de werkgever bedrijfssport faciliteren?

Je ziet het steeds vaker: grote bedrijven die een eigen

sportcentrum of fitnessruimte openen. De werknemers

kunnen dan in de lunchpauze of na het werk

aan de slag op de loopband of een lesje aerobics

volgen. Of wat dacht je van een zonnebankje of even

bijkomen in de sauna?

Heerlijk natuurlijk, zeker als de baas ervoor zorgt dat de

kosten laag blijven of dat je bijvoorbeeld een langere

lunchpauze kunt opnemen. Sommige werkgevers doen

dat ook: ze dragen een deel van de kosten zodat het

sporten voor de werknemers aantrekkelijk geprijsd is.

Bedrijfssport is dus relatief goedkoop en omdat het

vlakbij je werkplek is, bespaar je bovendien tijd. De

drempel is dus lager om lekker gezond te gaan sporten.

En dat is ook weer goed vanuit Arbo-oogpunt:

bewegen wordt gestimuleerd, de werknemer is fit en

gezond en dus minder snel afgebrand of ziek. Het is

een punt van discussie of iedere werkgever bedrijfssport

zou moeten faciliteren of dat het de eigen verantwoordelijkheid

van de werknemer is om voldoende

te bewegen.

Ontspanning werkt

Trend: Wellness

Wellness is een groeimarkt, internationaal en ook in

Nederland. Volgens cijfers van het CBS is het aantal

bedrijven tussen 2001 en 2006 met een derde toegenomen

tot 2.400 en is het aantal medewerkers

zelfs met 78% toegenomen tot 11.000. Nederland

telt zo’n 60 grotere wellnesscentra. Wellness heeft

alles te maken met welbevinden, of wel een gezond

en comfortabel leven. Er is steeds meer aandacht

voor preventie en gezond ouder worden. Dit vanuit de

zorgverlenende bedrijven en de zogenaamde gezondheidsindustrie

zoals sauna´s en schoonheidscentra.

De hoeveelheid wellness-initiatieven vanuit het bedrijfsleven

en de gretigheid waarmee consumenten

gebruik maken van het nieuwe wellness-aanbod

maken duidelijk dat wellness niet gaat om een hype

maar als een belangrijke trend in de samenleving. Als

gevolg van te grote werkdruk, een hectisch leven, het

moeilijk vinden om kinderen en carrière te combineren,

bestaat er bij mensen de kans dat er een fase in

het leven aanbreekt waarin er sprake is van klachten

als stress, slapeloosheid, hoofdpijn, piekeren, niet gewaardeerd

voelen of ongelukkig zijn.

Op het gebied van welness komen er steeds meer

methodes die zich richten op zowel de uiterlijke, maar

vooral ook de innerlijke mens. Iedereen wil toch uiteindelijk

lekker in zijn vel zitten en geestelijk helemaal

in balans zijn. In de privésfeer, maar zeker ook op de

werkvloer.

pagina 21

feb 2011


pagina 22

feb 2011

thema

“In deze

turbulente

maatschappij

zullen wij moeten

veroosteren om

te overleven”

Een mens is een psychosomatische eenheid. Voor

het optimaal functioneren dient er een balans te zijn

tussen lichaam en geest. Indien men lichamelijk

of geestelijk niet goed functioneert dan is er een

probleem. Het bewegingsaanbod is optimaal, maar

een programma aanbod om geestelijk weer in

balans te komen is minimaal.

JAGYBA Sport

& Health onderscheidt

zich

hierin sterk. In

praktijk werd

men geconfronteerd

met

de beperkingen

van alleen het

bewegingsaanbod

en zag men

dat er een zeer

sterke behoefte

ontstond naar

een aanvulling

voor mentale ontwikkeling en groei. In de huidige

prestatie maatschappij bleek dat veel mensen o.a.

leidinggevenden, de lat veel te hoog hadden gelegd

en niet konden voldoen aan alle verwachtingen. Met

als gevolg veel stress of een burn-out.

Meditation in Motion ® is bij uitstek een vorm van

meditatie waarin men op een simpele manier middels

o.a. ademhaling, bewustwording en ontspanning weer

contact krijgt met je lichaam. Meditation in Motion ® is

de weg die leidt naar meditatie. Meditation in Motion ®

is bedoeld om het onthaasten en het continue willen

beheersen, geleidelijk af te bouwen door middel

van specifieke meditatieoefeningen. De focus op de

ademhaling draagt er toe bij dat we geleidelijk dichter

bij ons zelf komen.

Het programma heeft inmiddels ruimschoots

aangetoond dat hier uitstekende en blijvende

resultaten mee behaald kunnen worden. Het wordt

nu door diverse bedrijven gekoppeld aan het

bedrijfsfitness en tevens als een tool ingezet bij de

afslankcursussen. Zorgverzekeraars zijn inmiddels

sterk geïnteresseerd in dit concept.

Een gezonde geest

in een gezond lichaam

Bedrijfsfitness

Gezonde werknemers zijn gemotiveerd, verzuimen

gemiddeld 78% minder en zijn beter opgewassen

tegen de werkdruk en stress, wijst een onderzoek

van TNO en NOC*NSF uit. Elke geïnvesteerde euro in

een goed bedrijfsfitness-plan leverd een rendement

van 300% op. Daarnaast toont het onderzoek aan

dat de arbeidsproductiviteit gemiddeld met 12,5%

toeneemt. Het wordt gezien als een uitstekende tool

voor een goed arbeidsvoorwaardenpakket en de

medewerkers zijn gemotiveerder en het creëert een

betere werksfeer.

“300% rendement en toename van

12,5% van arbeidsproductiviteit ”

Het begrip bedrijfsfitness bestaat al enkele decennia

in Nederland en mag tegenwoordig rekenen op financiële

steun van de overheid. Ter stimulering van sport

en beweging heeft het kabinet onder meer een fiscale

vrijstelling voor bedrijfsfitness in het leven geroepen.

Dankzij deze vrijstelling is het voor zowel de werkgever

als zijn medewerkers financieel aantrekkelijk

om te gaan fitnessen. De kosten van een bedrijfsfitness

abonnement zijn voor de werkgever volledig

aftrekbaar. Doordat de fiscaal voordelige verrekening

van het fitnessabonnement voor de werkgever een

voordeel oplevert (lagere werkgeverslasten), is het

mogelijk dat de werkgeverkosten neutraal een werkgeversbijdrage

geeft. Met een dergelijke bijdrage loopt

het gemiddelde belastingvoordeel al snel op tot 50%.

Zo stimuleert u uw werknemers nog eens extra om te

gaan bewegen!

JAGYBA Sport & Health is 7 dagen per week

geopend. Een Outdoor programma o.a. moutainbiken,

loopgroepen en afslankprogramma’s behoren tot het

aanbod. Er is een sportarts, fysiotherapeut, dietist,

psycholoog etc. aan het centrum verbonden. Ook

bestaat de mogelijkheid om een Personal-Trainer

in te zetten om op deze wijze de doelen sneller te

realiseren.

JAGYBA Sport & Health biedt u de mogelijkheid om

binnen uw bedrijf een gratis digitale enquête uit te

voeren. Kijk voor onze uitgebreide mogelijkheden van

bedrijfssport op www.jagyba.nl


Managers ontspannen bij Ryokan

3-daags Executive Energy programma

thema Ryokan heeft een arrangement speciaal voor managers

die de balans tussen werk en ontspanning

uit het oog zijn verloren. Het EXECUTIVE ENERGY

programma brengt de optimale lichamelijke, emotionele,

mentale en energetische conditie weer op

peil. Het programma bevat naast een intakegesprek

& diverse behandelingen door coach en therapeut

André Visch, ook een meditatiesessie en Shiatsu

massages. En dagelijks onbeperkt gebruik van

alle Sauna&Thermen faciliteiten, inclusief diverse

lichaamsbehandelingen en een personal fi tness

programma. Na deze kuur van 3 dagen kan je weer

volledig ontspannen, geïnspireerd en vol energie aan

het werk gaan.

Healing Environment

HealthSpa Ryokan ligt aan de rand van het mooie

Zutphen. ‘Ryokan’ staat in het Japans voor een

aangename tussenstop op de oude Japanse

handelsroutes. Wie voor het eerst een bezoek brengt

aan deze bijzondere Ryokan zal zich verbazen over

de prachtige Japanse tuin met zwemvijvers vol

Koi karpers. In één van de drie Minka’s, huisjes in

traditionele Japanse bouwstijl geniet je van een

ontspannen sauna of meditatie, om daarna aan te

schuiven voor een uitgebreide sushi lunch of diner.

Maar het is niet alleen de healende, revitaliserende

omgeving die garant staat voor deze unieke ervaring.

Het is een combinatie van de locatie, de natuurlijke

energie, de revitaliserende technieken en de mensen

die er werken. De mensen die er werken vanuit,

passie, compassie en een positieve levensinstelling,

zorgen voor deze bijzondere Healing Environment.

Geneeskunst & Spiritualiteit

Ryokan onderscheidt zich van andere Wellness centra

door een integrale aanpak van westerse en oosterse

geneeskunst, gecombineerd met wellness. Beide

geneeskunsten complementeren elkaar, het één

sluit het ander niet uit en kan elkaar zo uitstekend

versterken. Ryokan houdt zich bezig met spiritualiteit

zonder zweverig te zijn.

Energiemanagement

Ryokan wordt geleid door Tina & André Visch. André

heeft vanuit zijn achtergrond als fysiotherapeut, manueel

therapeut, acupuncturist en energetisch coach, een

zeer vernieuwende en inspirerende manier gevonden

om lichaam en geest weer geheel in balans te brengen

middels een Energiemanagement programma.

Onder veel voorkomende klachten zoals overgewicht,

rugpijn, vermoeidheid ligt vaak een ander probleem dat

met emoties te maken heeft. Emoties blokkeren energie

of laten haar juist stromen. Bij energiemanagement gaat

het erom of je voldoende energie hebt om de dingen te

doen die je wilt of moet doen. Deze energie kun je op

twee manieren verkrijgen: door eten, drinken, slapen

( stofwisseling ) én door emotionaliteit waarvoor geldt:

positieve emoties geven je energie, negatieve emoties

kosten energie. Bij teveel negatieve energie blokkeer je

jezelf en dit tekort probeer je dan weer op te vullen door

bijvoorbeeld té veel te eten en te drinken. Emotie en

gevoel trekken zich namelijk niets aan van de rede. Je

kunt in je hoofd van alles gaan zitten bedenken maar je

krijgt daarmee je gevoel niet weg. Wat we wél kunnen

is de energie van de emotie veranderen, energie in

beweging brengen. Hoe meer energie in beweging

is, hoe minder ruimte er is voor negatieve gedachten.

Dan zie je een realiteit ontstaan waar je je veel beter

bij voelt. Mensen zijn geneigd de buitenwereld te

willen veranderen terwijl je moet beginnen bij je eigen

binnenwereld. Als je in staat bent om met je diepste

wezen verbinding te maken kun je daarna naar buiten

treden en verbinding maken met de ander, vol energie

en met compassie. Ryokan raakt je ziel!

Kijk voor het speciale EXECUTIVE arrangement op

www.ryokan.nl/executive en/of www.kuuroord.nl/

executive

pagina 23

feb 2011


profi el

pagina 24

feb 2011

Heuff Zwembaden maakt van

Nederland een echt zwembadland

Al op zijn 21ste levensjaar bouwde Gerrit Heuff

zijn eerste zwembad in zijn tuin. Natuurlijk moest

het geheel low budget worden gerealiseerd omdat

de prijzen van zwembadbouwers toen al erg

hoog lagen. Het tweede zwembad werd bij de

volgende woning gebouwd, met nog betere en

meer hoogwaardige materialen. Dit zwembad

wordt door de huidige eigenaar van de betreende

woning na 20 jaar nog volop gebruikt.

Drukte

De orderportefeuille van het bedrijf is zeer goed

gevuld, dit mede door de populariteit van een eigen

privézwembad. Ondanks de economische recessie

worden er veel zwembaden gebouwd. Juist nu probeert

men het thuis zo aangenaam mogelijk te maken. Zo zie

je de bouwbedrijven volop aan het werk met verbouwingen

en renovaties, hoveniers zijn druk in de tuinen

en men is zich steeds meer bewust van het lekker thuis

zijn met het gezin.

Kwaliteit zonder tierlantijnen

Heuff Zwembaden en Wellness bouwt voornamelijk

bouwkundige zwembaden, dit puur en alleen om de

hoge kwaliteit. Voor de klant gaat het om het zwemmen

(Bourgondisch of sportief) en het speelparadijs voor de

kinderen. Maar Heuff gaat verder

dan deze gedachte, er zit meer achter

een zwembad dan zwemmen en

genieten alleen. Elementen als een

zeer doordachte techniek inzake de

wijze van opbouw, isolatie en een op

maat gemaakte ltertechniek waarbij

ook nog kosteloos kan worden verwarmd,

maken van Nederland een

echt zwembadland. De klanten van

Heuff zwemmen van april tot en met eind september in

aangenaam warm water in hun eigen buitenzwem -

bad. Zelfs in Spanje en andere Zuid-Europese landen

ligt de watertemperatuur van de baden 4 tot 6 gra den

lager in het voor- en naseizoen dan die van de

door Heuff gebouwde zwembaden. Dat is gelijkertijd de

reden dat daar ook al de eerste projecten door Heuff-

Zwembaden bij zowel particulieren als bedrijven zijn

gerealiseerd.

Onderhoud

Heuff benadrukt dat je met een zwembad niet con -

stant bezig moet zijn met technisch onderhoud

en het schoonmaken van het bad. “Zeker voor mij

zelf is er in het hoogseizoen geen tijd voor schoon -

maakwerkzaamheden. Het zwembad houdt zich zelf

schoon. Ik spendeer maximaal 15 minuten per week

om het zwembad thuis kristalhelder en in topconditie

te houden”, aldus Heuffff.

Plug en Play-techniek

Bij de eerste gesprekken met de nieuwe klant wordt

er eerst uitgebreid gekeken naar de wensen en bud -

get. In veel gevallen wordt eerst het zwembad met

ltertechniek aangekocht en kan er al snel worden

gezwommen. Tijdens de opbouw van het zwembad

en de leidingsystemen wordt direct rekening gehou -

den met eventuele toekomstige toe te voegen ac -

cessoires zoals zonnecollectoren, warmtepomp of

chemiedosering. Deze kunnen zonder extra romp -

slomp en hoge kosten in een later stadium worden

gekoppeld aan de reeds aanwezige voorzieningen.

Op deze wijze kan een zwembad stapsgewijs wor -

den verrijkt en uitgebouwd.

Doe het zelvers

Ook voor de zelfbouwer bestaat de mogelijkheid om

zelf een bouwkundig zwembad te realiseren, weliswaar

onder begeleiding en volledige support van het bedrijf.

Hiervoor is een speciaal stappenplan ontwikkeld. Deze

wordt verduidelijkt door handleidingen, tekeningen en

assistentie op de bouwlocatie zelf. Heuff staat er steeds

weer versteld van wat voor mooie en goede zwembaden

er reeds zijn gerealiseerd.

Diensten:

Bouwkundige zwembaden • Zwemvijvers en vijvers

• Folietechniek • Renovaties • Zwembadverwarming

Bentemmerstraat 11, Didam

T 0316 220903

www.Heuff-zwembaden.nl


kort nieuws

Ondernemerssocieteit Bizznet

steunt Team PA

TEAM PA is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van

ondernemerssocieteit BizzNet op donderdag 20

januari uitgeroepen tot het goede doel van 2011.

Uit handen van bestuurslid Rick Palm ontvingen

Marco Postma en Martin de Vries van TEAM PA in

De Peerdestal in Ellecom een cheque van € 750.

TEAM PA is een wielerteam dat op 9 juni van dit jaar

meedoet aan de Alpe D’HuZes. Doel is om zoveel

mogelijk geld in te zamelen

voor kankeronderzoek.

Een samengestelde

commissie, bestaande uit

Caroline Kloppers van Stelvio

advocaten en mediators,

Gerard van Haaren van Stoel

Assurantien en Palm boog

zich over drie voorgedragen

goede doelen en liet de

Het streven is om binnen afzienbare tijd met de vier

zusterverenigingen in Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden

en Westervoort meer dan duizend leden te hebben.

Als de eerste bijeenkomst van MKB Montferland,

die dinsdag 1 februari plaatsvond, daarvoor een

opmaat is, kan de ondernemersvereniging haar

doelstellingen binnenkort bijstellen. Met ruim

tweehonderd bezoekers was de aftrap bij Jan & Jan

in Didam een groot succes.

Voorzitter Edwin Sap opende de

avond met een welkomstwoord,

waarin hij het belang van MKB

Montferland benadrukte, dat

deze is opgericht met als doel

de ondernemers in deze zeer

uitgestrekte gemeente, met de

vele dorpskernen, een platform te

geven. Daarbij willen we ook de

ondernemers aan de twee kanten van

keuze uiteindelijk op TEAM PA vallen. `De keuze is

gebaseerd op de achterliggende gedachte van TEAM

PA´, benadrukte Palm bij de uitreiking van de cheque.

´Directe aanleiding voor dit initiatief is het overlijden

vorig jaar van Henk Postma die de ongelijke strijd

tegen kanker niet heeft kunnen winnen. Heel veel

mensen worden ook met deze strijd geconfronteerd.

Er is dus een directe verbondenheid en betrokkenheid

met de Rhedense en dus die van BizzNet en de

gehele Nederlandse samenleving.´ Marco Postma

reageerde verheugd op de uiteindelijke keuze van

BizzNet op TEAM PA. `Het unieke van dit initiatief

en van de stichting Alpe D’HuZes is dat een antistrijkstokbeleid

wordt gehanteerd waardoor 100% van

het ingezamelde geld gegarandeerd besteed wordt

aan kankeronderzoek.´

Informatie over Team PA: www.team-pa.nl, over

stichting Alpe D’HuZes: www.opgevenisgeenoptie.nl

Ondernemer krijgt kijkje in wereld georganiseerde misdaad

de bult met elkaar in contact brengen.’’ Dat doet ze

onder meer door tien keer per jaar een bijeenkomst te

organiseren. De volgende is dinsdag 1 maart in zaal

de Dèèl in Loerbeek.

Voor de eerste bijeenkomst was burgemeester Ina

Leppink van Montferland uitgenodigd om zowel letterlijk

als figuurlijk het startschot van MKB Montferland

te geven. Vervolgens gaf speciale gast John van

den Heuvel met een presentatie over zijn werk als

misdaadverslaggever de avond nog meer kleur. Na afloop

van zijn presentatie was het tijd voor dat geen MKB

Montferland is opgericht: netwerken. Onder het genot van

een hapje en drankje werd dat dan ook grif gedaan.

De avond bij Jan & Jan werd mede mogelijk gemaakt

door hoofdsponsor Rabobank de Liemers en de

overige sponsoren Jan & Jan, Adfo Media, Beco

Systems en Do It Automatisering.

Meer informatie op www.mkbmontferland.nl.

pagina 25

feb 2011


automotive

Bent u ook geïnteresseerd, om

met uw bedrijf, een interessante

invulling te geven aan dit

terugkerende item in Zakelijk

Arnhem? Voor reservering van

deze ruimte, neem vrijblijvend

contact op met ons via onze

website of stuur een mailtje naar:

redactie@zakelijk-arnhem.nl

pagina 26

feb 2011

TopSportLease richt zich op

kortlopende leasecontracten

OOSTERBEEK – TopSportLease was tot nu toe

direct verbonden met de Nederlandse topsport.

Iedereen die in de topsport werkt kan gebruik

maken van het unieke TopSportLease-concept.

Vanaf nu gaat de leasemaatschappij zich ook

richten op de zakelijke markt in Nederland. Met de

merken Opel, Fiat en Citroën denkt TopSportLease

nog meer auto’s de weg op te krijgen.

Naast de (top)sport in Nederland wil TopSportLease

zich breder gaan oriënteren op de leasemarkt.

Commercieel directeur Patrick van Beek legt uit

waarom. ,,We hebben met de TopSportLease-formule

een uniek concept in huis’’, aldus Van Beek. ,,Zowel

voor de zakelijke markt die niet sport gerelateerd

is als voor ons, is het heel aantrekkelijk om een

samenwerking aan te gaan.’’

Drie merken

TopSportLease heeft een samenwerkingsverband

met Opel, Fiat en Citroën. Bij alledrie de merken is er

een voordelig instapmodel; Opel heeft sinds kort de

zuinige Corsa ecoFLEX, Fiat heeft de Panda en de 500

en Citroën heeft met de C1 de goedkoopste auto in

huis.

,,Alle modellen hebben maar 14% bijtelling, wat het

sowieso al aantrekkelijk maakt’’, legt de commercieel

directeur uit. ,,Daarnaast zijn de leaseprijzen ook nog

eens aantrekkelijk. De Corsa ecoFLEX – die ook nog

eens een dieseluitvoering is – rijd je al vanaf € 260,-

exclusief de BTW per maand.’’ Ook Fiat en Citroën

blijken een prijsknaller in huis te hebben. De Fiat 500

leveren we al vanaf € 260,-, de Fiat Panda vanaf

€ 249,- (excl. BTW) en de Citroën C1 spant de kroon

met een leasetarief vanaf € 219,- (excl. BTW).

TopSportLease zorgt er wel voor dat ook de

instapmodellen een uitgebreide standaarduitrusting

hebben. ,,We zorgen ervoor dat al onze auto’s

voorzien zijn van een radio/cd-speler, airconditioning,

airbags en een metallic lak. Dat vinden we een

minimale vereiste’’, zo vindt Van Beek. ,,Alle prijzen

die we communiceren, zijn dus inclusief deze opties,

ook als ze niet standaard op de auto zitten.’’


automotive

Contracten op maat

Niet alleen de leaseprijzen zijn zeer aantrekkelijk, maar

ook de korte looptijden kunnen van waarde zijn voor

het bedrijfsleven. ,,In de (top)sport ben je seizoensgebonden,

waardoor een jaarcontract voor een auto een

perfecte oplossing is’’, merkt Van Beek op. ,,Ik denk dat

het ook voor het bedrijfsleven een aantrekkelijke looptijd

is, bijvoorbeeld voor nieuwe werknemers of mensen die

graag eens van model wisselen.’’

Naast het zakelijke leasecontract wil TopSportLease

ook meedenken in individuele oplossingen. Het

personal leasecontract is ideaal voor ondernemingen

die geen collectieve lease-overeenkomst willen

aangaan, of voor werknemers die contractueel geen

recht hebben op een lease-auto maar wel goedkoop

willen rijden. Het grote voordeel is dat de berijder

geen bijtelling hoeft te betalen.

Naast de eerder genoemde voordelen, is het ook nog

eens mogelijk om de auto naar wens te bestickeren.

,,Veel bedrijven willen natuurlijk reclame maken op

hun auto en ook daarin willen we meedenken’’, vertelt

de commercieel directeur enthousiast. ,,Als de klant

er niet uitkomt of het wil uitbesteden, dan staan we

voor ze klaar.

We hebben contacten met een professioneel bedrijf

dat er voor zorgt dat alles er op-en-top uitziet.’’

Grotere modellen

Naast de instapmodellen zijn er natuurlijk ook mensen

die groter willen rijden. Ook daarin is TopSportLease

zeer aantrekkelijk. Opel heeft zijn slag geslagen met

de Insignia en Astra Sports Tourer, die gretig aftrek

vinden bij TopSportLease. De Opel Astra is ook met

20% bijtelling te leveren.

Citroën heeft dit jaar de C4 geïntroduceerd en later

komt daar de mooie DS4 bij.

Stationsweg 2, 6861 EG Oosterbeek

026 389 389 3

info@topsportlease.nl

Patrick van Beek (Commercieel directeur)

06 22 40 62 94

p.vanbeek@topsportlease.nl

pagina 27

feb 2011


eveiliging

pagina 28

feb 2011

De subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven

is verlengd. Vanaf 1 februari 2011 zal 10 miljoen

euro beschikbaar zijn waarvan 3 miljoen

voor veiligheidsscans en 7 miljoen voor

veiligheidsmaatregelen.

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de overheid,

ondanks de bezuinigingen, ook in 2011 kleine bedrijven

gaat helpen bij het verbeteren van de veiligheid.

Ministers Verhagen (Economische Zaken, Landbouw &

Innovatie) en Opstelten (Veiligheid en Justitie) hebben in

januari besloten om voor de subsidieregeling Veiligheid

Kleine Bedrijven (VKB-regeling) weer geld beschikbaar

te stellen.

Ondernemers kunnen een onafhankelijke advies

aanvragen voor het verbeteren van hun beveiliging voor

een maximale bijdrage van € 300 van de overheid,

afgestemd op branche en onderneming. Voor deze

‘scan’ is drie miljoen euro beschikbaar. Dat betekent

dat na 10.000 aanvragen de pot leeg zal zijn. De

overige € 7 mln. is bestemd voor het treffen van de

aanbevolen maatregelen. Bedrijven krijgen van dit

investeringsbedrag 50 procent, tot een maximum van

€ 700 per bedrijf, vergoed. De tegemoetkoming voor de

scan en aanbevolen maatregelen is beschikbaar voor

ondernemingen met maximaal vijf vestigingen, met

elk maximaal tien medewerkers. Aanvragen voor de

subsidie voor de scan kunnen bij AgentschapNL worden

ingediend vanaf 1 februari 2011 tot en met 1 december

2011. Aanvragen voor de subsidie voor de maatregelen

kunnen worden ingediend vanaf 1 februari 2011 tot en

met 1 juni 2012.

Voor meer informatie en

een lijst van goedgekeurde

objectieve adviseurs kunnen

ondernemers ook terecht op

www.stavoorjezaak.nl.

Mkb krijgt € 10 mln. euro

voor verbeteren van veiligheid

Bijeenkomst “Voorkom een overval” voor

ondernemers en hun medewerkers

In de maanden februari en maart wordt in de provincie

Gelderland een aantal malen een bijeenkomst

“Voorkom een overval” georganiseerd voor winkeliers

en hun medewerkers.

Tijdens de gratis bijeenkomst worden interactieve

workshops gegeven over overvalpreventie, over hoe

ondernemers dienen te reageren tijdens een overval

en wordt verteld over de impact van een overval. Op

de informatiemarkt staan organisaties en bedrijven

die bijdragen aan één van deze onderwerpen, zoals

Slachtofferhulp Detailhandel. Het Hoofdbedrijfschap

Detailhandel, de Kamer van Koophandel en de Politie

zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Geef u

direct op via de website van de Kamer van Koophandel.

www.kvk.nl

Overzicht bijeenkomsten

• Dinsdag 1 maart: Raadhuis Ede

Bergstraat 4, 6711 DD Ede

• Woensdag 2 maart: Gemeentehuis Overbetuwe

Dorpsstraat 67, 6661 EH Elst

• Maandag 7 maart: Het Borchuus

Borchgraven 4, 7051 CW Varsseveld

• Woensdag 9 maart: Stadhuis Arnhem

Koningstraat 38, Arnhem

Alle bijeenkomsten beginnen om 18.00 uur en duren

tot ongeveer 22.00 uur.


eveiliging

U houdt van uw veiligheid,

wij van uw beveiliging

Van Droffelaar Techniek is een bedrijf dat al

zes jaar gespecialiseerd is in beveiligingsystemen,

camera-bewaking, alarmsystemen en brand meldtechniek.

Decom is een bedrijf met meer dan 20 jaar ervaring

in (mobiele) telecommunicatie.

Van Droffelaar Techniek

Tel: 0031 (0) 623582353 Fax: 0031 (0) 848399783

info@vandroffelaartechniek.nl www.vandroffelaartechniek.nl

Vanaf 2009 is de overheid gestart met het subsidiëren

van beveiligings maatregelen voor midden en klein

bedrijf. In 2010 zijn Decom en Van Droffelaar Techniek

een mooie combinatie aangegaan. U kunt met deze

actie uw camerabeelden met behulp van internet op

afstand via uw mobiele telefoon bekijken.

Decom Telecommunicatie

Tel: 0031 (0) 314394137 Fax: 0031 (0) 314394165

doetinchem@bcngroep.nl www.decom.nl

pagina 29

feb 2011


tips

Bent u ook geïnteresseerd, om

met uw bedrijf, een interessante

invulling te geven aan dit

terugkerende item in Zakelijk

Arnhem? Voor reservering van

deze ruimte, neem vrijblijvend

contact op met ons via onze

website of stuur een mailtje naar:

redactie@zakelijk-arnhem.nl

pagina 30

feb 2011

Indien u virussen wilt helpen voorkomen, is

het belangrijk om uw computer steeds te

actualiseren met de nieuwste besturingssysteem

updates en antivirus programma’s.

U kunt de beveiliging van de computer ook verbeteren

en de kans op infecties verkleinen door een fi rewall

te installeren, deze is in de versies vanaf Microsoft

Windows XP SP2 al ingebouwd. Het is natuurlijk nog

beter om een hardwarematige fi rewall in uw netwerk

te implementeren, hiermee realiseert u dat eventuele

indringers bij de voordeur van uw netwerk al een halt

toe worden geroepen. Het is echter wel zaak om deze

door een professionele partij te laten confi gureren.

Netwerkbeveiliging is momenteel een hot item binnen de

kantoorautomatisering van het MKB.

Open nooit uitvoerbare bestanden welke via de e-mail

ontvangen worden. Denk hierbij aan .exe, .bat, .vbs, .cmd

BPM-restitutie Comfort Pakket is voor u de juiste

en snelste oplossing! Voertuig Documentatie Centrum

( VDC )weet als geen ander dat u de handen

vol heeft aan de administratieve afhandeling aangaande

de BPM-restitutie. Voor veel ondernemingen

en particulieren een ingewikkeld en tijdrovend

proces, wat ten koste gaat van uw tijd en energie.

VDC heeft dit probleem gesignaleerd en hiervoor een

passende oplossing bedacht: BPM-restitutie Comfort

Pakket. Middels dit pakket neemt VDC u de zorg uit handen

voor de volledige administratieve afhandeling met

betrekking tot het restitueren van het rest-BPM bedrag.

Binnen 48 uur na invulling van het aanvraagformulier

levert Voertuig Documentatie Centrum u de benodigde

(ingevulde) formulieren die u, na ondertekening, kunt

insturen naar de Belastingdienst. Het pakket bevat:

- Duitse Fahrzeugbrief (met daarop gestelde

geldigheidsduur)

- Duitse Fahrzeugschein (kentekenbewijs)

Netwerkbeveiliging,

een haalbare zaak?

bestanden, zelfs niet wanneer deze van een vertrouwde

afzender afkomstig zijn. De computer van de afzender

kan besmet zijn met een virus zonder dat de eigenaar

dit zelf in de gaten heeft. Download verder ook nooit

verdachte applicaties van het internet.

Hoe goed u uw computers ook beschermd heeft , er

is altijd een kans dat er op uw computer een virus zit.

Dit virus kan data van uw harddisk wissen of zelfs uw

computer laten crashen, ook bestaat er een redelijke

kans dat de besmetting zich vermenigvuldigt binnen

uw netwerkomgeving. Zorg daarom voor een dagelijkse

backup van uw data en systeeminstellingen op tape

of middels een online backup abonnement. Een goed

advies van onze zijde, laat uw backups regelmatig op de

juiste inhoud controleren.

Voertuig Documentatie Centrum

www.access4it.nl

U heeft een auto verkocht naar het buitenland?

Hoe om te gaan met de rest-BPM?

- Ingevuld formulier Belastingdienst:

“Teruggaaf bpm wegens export van een in Nederland

geregistreerd voertuig”

- Begeleidend schrijven aan de Belastingdienst

Neemt u voor de aanvraag de volgende originele

bescheiden mee:

- Het laatste Europese kentekenbewijs (deel I, II en III)

- Kentekenplaten

- Kopie geldig legitimatiebewijs

- Volledig ingevuld bestelformulier “BPM-restitutie

Comfort Pakket” inclusief bedrijfsstempel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze

servicedesk 0900-0400325 (45cpm) of kunt u een

mail sturen naar sales@vdcnederland.nl

Overmaat 42, 6831 AJ Arnhem

Postbus 4177, 6803 ED Arnhem

T+: +31 (0)26 - 323 09 60

F+: +31 (0)26 - 323 09 68


tips

De Overmaat 42A,

6831 AJ Arnhem

T+: +31 (0)26 - 32 72 999

F+: +31 (0)26 - 32 72 950

De brancheorganisatie achter de solide bouwbedrijven

Angelique van Wissen

Wanneer je gebruik gaat maken van mobiel internet

is het belangrijk te weten hoeveel Mb je ongeveer

per maand gaat gebruiken (dataverbruik). Dit

bepaalt welk mobiel internet abonnement (of prepaid)

voor jou voordelig is. Om te bepalen hoeveel

Mb je nodig hebt kan je kijken naar onderstaande

lijst, hierin staat van een aantal populaire mobiel

internet toepassingen het dataverbruik.

• Windows Live Messenger met webcam: 90 Mb per uur

• Youtube 131 Mb per uur

• Skype 50 tot 72 Mb per uur

• Uitzending gemist 220 Mb per uur

• Online poker 15 tot 20 Mb per uur

• E-mailen met outlook: de meeste tekst e-mails zijn

tussen de 3 en 10 Kb, een HTML e-mail zit vaak

tussen de 50 en 150 Kb

• muziekbestand downloaden (mp3) gemiddeld

4,5 Mb per bestand

• internetpagina met veel plaatjes ongeveer 0,50 Mb

• internetpagina met weinig plaatjes ongeveer 0,20 Mb

• webbrowsen (surfen) gemiddeld ongeveer 13,00

Mb per uur

Bij diverse klusprogramma’s op de televisie wordt

vaak de bouwgarant aannemer aangehaald. Maar

wat is dit nu precies en hoe gaat het in zijn werk.

De bouwgarant aannemer wordt regelmatig gecontroleerd

door een extern bureau KIWA, of zij voldoen aan

de eisen zoals gesteld door Bouwgarant. Alleen de bedrijven

die aan alle eisen voldoen mogen het keurmerk

Bouwgarant dragen.

De aannemer:

• dient te beschikken over de juiste diploma’s, te weten

het Aannemersdiploma en dienen over een CAR en

AVB verzekering te beschikken.

• dient aantoonbare ervaring te hebben in de bouw,

zodat zij weten welke aanpak leidt tot het beste

resultaat en u als consument goed kunnen adviseren.

• zet samen met de consument alle afspraken op

schrift, van offerte tot oplevering. Zo komt de

consument niet voor verrassingen te staan.

Dataverbruik

populaire toepassingen

Tips om je dataverbruik mobiel internet laag te houden

• Schakel via de opties van je webbrowser het

automatisch laden van afbeeldingen uit. De meeste

websites bevatten afbeeldingen (logo’s en vormgeving

elementen) die niet noodzakelijk zijn.

Dit scheelt gemiddeld zo’n 50%.

• Schakel in je e-mail programma het automatisch

ophalen van HTML e-mail uit; HTML e-mails zoals

nieuwsbrieven gebruiken veel data.

• Controleer of de automatische updates van

Windows uit staan. Windows download in de

achtergrond soms grote updates.

• Blokkeer het automatisch updaten van software

(bijvoorbeeld virusscanner, webbrowser, iTunes of

andere mediaspeler). De meeste software probeert

automatisch te updaten, hiervoor word gecontroleerd

of een nieuwe versie beschikbaar is en word

geprobeerd deze te downloaden. Dit kan oplopen tot

10+ Mb per programma.

• Vermijd het streamen van audio of video, het

dataverbruik van streaming media kan oplopen tot

wel 250 Mb per uur.

Volgens een erkende provider is het gemiddelde dataverbruik

40 Mb per maand. www.gamitele.com

U kunt als consument een extra zekerheid afsluiten door

middel van een bouwgarantie. U bent als consument zelf

verantwoordelijk voor deze garantie maar daarmee bent u

wel verzekerd tegen de fi nanciële risico’s van een verbouwing,

zoals gebreken na de oplevering of een eventueel

faillissement van de aannemer. Mocht u ondanks alle goede

afspraken toch een geschil hebben met uw aannemer dan

is er een geschillencommissie die samen met u als consument

naar een oplossing gaat kijken. U kunt als consument

in het voortraject al gebruik maken van de voordelen

die uw bouwgarant aannemer biedt. Wilt u de woning

laten verbouwen of een nieuw woning bouwen? Maak

dan gebruik van de handige Verbouwplanner, die u in tien

stappen leidt van de wensen en de eisen, het zoeken naar

de bouwgarant aannemer tot de uiteindelijke oplevering.

Voor nog uitgebreidere informatie bekijk de website:

www.bouwgarant.nl of bel met uw bouwgarant

aannemer H. Kroon Aannemersbedrijf

(026 4438526).

pagina 31

feb 2011


pagina 32

feb 2011

column

Hans Heijwegen

Het jaar 2011 gezond starten

Het thema van ZA is deze keer Sport & Wellness.

U zult zeggen, dat het niet veel van doen heeft

met belastingen en dergelijke. Van Wellness klopt

dat wel, want daar gelden de normale belastingregels

voor zoals die ook voor elk bedrijf gelden.

In de sport ligt dat gedeeltelijk anders, en dan

heb ik het niet over de professionele sporttak.

Vooral op amateursportgebied gelden er vrijstellingen.

Tot € 1500,- mag iemand per jaar aan vrijwilligerswerk

verdienen, waar de amateursport voornamelijk

uit bestaat. Verdien je meer dan € 1500,- dan moet

je daar belasting over betalen. Let wel: dit is exclusief

reis- en onkostenvergoeding die onbelast gegeven

kunnen worden, waar men bij de onkosten goed op

moet letten of het bedrag in verhouding staat met

de werkelijke onkosten. Ook voor sportkantines zijn

speciale regels. Circa tot € 75.000,- omzet hoeft er

Werkgevers die vooruit kijken investeren in de

gezondheid van hun werknemers om zodoende

ziektekosten en ziekteverzuim te verminderen

en productiviteit te verhogen. De Gelderse Sport

Federatie (GSF) helpt u uw prestaties te verhogen

met het project ‘Vitale werknemer’.

De GSF biedt een pakket met tools aan om snel aan de

slag te kunnen met een bewegingsstimuleringsbeleid.

Eerst worden er onderzoeken afgenomen onder de

werknemers naar hun sport- en beweegbehoefte en

naar hun eet- en beweeggedrag. Vervolgens bieden

wij individuele fi ttesten aan met onder andere conditie,

lenigheid en cholesterol. Aan de hand van deze

geen BTW worden afgedragen waardoor daar weer

positieve resultaten uit voortvloeien. Komt de omzet

hierboven, dan betaalt men gewoon de BTW.

Daarnaast valt een sportvereniging wellicht onder een

SBBI, waardoor een schenking weer fi scaal aftrekbaar

kan zijn. De voorwaarden hiervan kunt u vinden op de

site van de belastingdienst met als zoekcode SBBI.

Hans Heijwegen

Administratiekantoor

Heylo

Industrieweg Oost 13A,

6662 NE Elst (Gld.)

0481 35 35 44

Hoe fi t is uw bedrijf?

uitkomsten stellen we een rapportage op over de fi theid

van uw werknemers, aangevuld met een advies op maat.

Op basis van de uitkomsten stellen we samen met u

een interventieprogramma op. Dit kan variëren van begeleide

trainingen, lunchwandelen of sportclinics tot een

workshop gezonde leefstijl. Een eigen internetcommunity

en interne campagnes ondersteunen de motivatie van

uw werknemers. Tot slot worden na afl oop van de interventies

nogmaals fi ttesten afgenomen om te zien welke

vooruitgang is geboekt. Zo brengt u uw werknemers

daadwerkelijk op een gezond niveau. Wij nodigen u van

harte uit voor een bezoek aan onze stand op de aankomende

BKD Arnhem in de Rijnhal op 29 en 30 maart.

Kijk voor meer informatie op

www.geldersesportfederatie.nl/gezonde-leefstijl of

neem contact op met Dorris Vlas via 06 – 10 44 54 83

of dorris.vlas@gelderland-sport.nl


kort nieuws

Van Raam b.v. ontvangt

nieuwe Volkswagen Crafter

Firma van Raam heeft jl.

haar nieuwe Volkswagen

Crafter in ontvangst

genomen bij Autobedrijf

Dago. Walter Siemes,

adviseur Bedrijfswagens

bij Dago, overhandigde

de sleutel aan Stefan

Heusinkveld, medewerker

van Van Raam.

Familiebedrijf Van Raam b.v. is gespecialiseerd in het

produceren van fietsen voor mensen met

een handicap. Dit gebeurt allemaal in hun modern

uitgeruste fabriek in Varsseveld, van rechte buis

tot fietsframe. Daardoor kan vrijwel elke fase in

de productie worden gecontroleerd en waar nodig

worden bijgestuurd, gezien de grote verscheidenheid

aan persoonlijke toepassingen en wensen van de

gebruikers. Dit is hun waarborg voor hoogstaande

kwaliteit en service.

Autobedrijf Dago denkt dat ze de slogan van dit

bedrijf - Van Raam maakt mensen mobiel – kunnen

ondersteunen met het leveren van een goed

uitgeruste, betrouwbare Volkswagen Crafter.

Ook ’s avonds en op zaterdag bussen naar bedrijventerrein

Centerpoort-Nieuwgraaf beter bereikbaar

Vanaf 12 december 2010 rijden de buslijnen 62 en

65 ook ’s avonds en op zaterdag naar het bedrijven-terrein

Centerpoort-Nieuwgraaf. Een voordeel

voor zowel medewerkers als bezoekers van de

daar gevestigde bedrijven.

Buslijnen 62 en 65 reden al naar dit bedrijventerrein

maar dat gebeurde alleen overdag op doordeweekse

dagen. Vanaf 12 december rijden de bussen

nu ook tot 23.00 uur ‘s avonds van en naar het

bedrijventerrein en op zaterdag tweemaal per uur.

Omdat de bedrijven van Centerpoort-Nieuwgraaf

ook ’s avonds en – vooral – op zaterdag worden

bezocht, is de uitgebreide dienstregeling een welkome

aanvulling op de vervoersmogelijkheden. Vooral op

de zaterdag zijn er in de buurt van Centerpoort-

Nieuwgraaf vaak files of verkeersopstoppingen.

De uitgebreide busregeling levert de busreiziger

voordelen op: de bussen zijn snel en milieuvriendelijk

en het zoeken naar een parkeerplaats is niet nodig.

Samenwerking met bedrijven

De uitbreiding van de dienstregeling is mede tot stand

gekomen door de inzet van zes bedrijven: Makro,

Intratuin, Synerlogic, TNT, IKEA en Van der Valk, en

besproken met vervoerbedrijf Connexxion. Uiteraard

profiteren ook de medewerkers en bezoekers van

de andere bedrijven op het bedrijventerrein van de

nieuwe dienstregeling.

Extra voordelig met de bus

Reizigers die een OV-chipkaart hebben, kunnen

dalkorting aanschaffen. Daarmee krijgen zij 20%

korting op reizen die zij na 9.00 uur maken. In

het weekend geldt dat voor alle tijdstippen. Deze

dalkorting kost € 7,50 per jaar.

Offensief Bereikbaarheid

De uitbreiding van de dienstregeling is een initiatief

van het Offensief Bereikbaarheid, een gezamenlijk

project van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, MKB-

Midden, Stadsregio Arnhem Nijmegen en Kamer van

Koophandel Centraal Gelderland. Zij strijden hierin

samen tegen files en vertragingen op de weg en

willen zo de bereikbaarheid van de regio Arnhem

Nijmegen verbeteren.

pagina 33

feb 2011


pagina 34

feb 2011

kort nieuws

Business partners

Beëindiging activiteiten

ATH Carrosserie Duiven BV

De aandeelhouders van ATH Carrosserie Duiven

BV hebben het besluit genomen de bedrijfsactiviteiten

per 31 december 2010 te beëindigen.

De economische recessie heeft een zeer sterke

omzetdaling tot gevolg gehad voor onze onderneming.

Ondanks ingrijpende kostenbesparende maatregelen,

bleef de onderneming verliesgevend. Daar wij geen

positieve verbeteringen zien in de economische

situatie in de branche op korte termijn, hebben wij

helaas dit besluit moeten nemen. Wij betreuren de

beslissing voor de medewerkers die het treft binnen

deze onderneming.

ATH Schadeherstel Duiven BV en ATH Logistic

Solutions Duiven BV, zullen onverminderd met hun

activiteiten doorgaan.

Voor meer info kunt u terecht bij Annelien

Zaagman – ter Heerdt T 0316 281510

Bedrijf Plaats Contactpersoon Internet

Bloem & Object Aerdt Anita Hendriksen bloemenobject.nl

Erren Protectie Arnhem Hans Erren erren.nl

Advocatenpunt Arnhem Alwin klein advocatenpunt.nl

Gelre Sign Arnhem Pascal Defesche gelresign.nl

Heylo Arnhem Hans Heywegen administratiekantoorheylo.nl

Gelderse

Vlaggenhandel Giesbeek Erik van ‘t Wout geldersevlaggenhandel.nl

Grolsch herlanceert

het alcoholarme ‘Stender’

Grolsch herlanceert het alcoholarme ‘Stender’

Nieuwe gistsoort geeft ‘Grolsch Stender’ de

verfrissende smaak van bier

Stender, de merknaam van het populaire alcoholarme

bier van Grolsch uit het begin van de jaren ‘90 komt

terug! Uiteraard in de karakteristieke groene Grolsch

fl es én met een nieuwe smaak. Bierbrouwer Grolsch

gaat vanaf medio maart Grolsch Stender 0,5% in

de markt zetten.

Met Stender biedt Grolsch de bierliefhebber een nieuw

en smaakvol alcoholarm bier. Het geheim schuilt in de

gist die de brouwers van Grolsch gebruiken.

Deze speciale gist stopt op

natuurlijke wijze de productie

van alcohol tijdens de

gisting. Het resultaat is de

karakteristieke, verfrissende

smaak van bier met een

vleugje alcohol.

Grand Cafe Rutgers Lathum Erik Rutgers grandcaferutgers.nl

H. Kroon

Aannemersbedrijf Arnhem Angelique v. Wissen kroonaannemersbedrijf.nl

BDO Arnhem Harry Corbeek bdo.nl

AdfoMedia Duiven Marc Eusman adfomedia.nl

DigiConcept Nijmegen Brendy Bosveld digiconcept.nl

Jagyba

Sport & Health Velp Lex Hendriks jagyba.nl

Service Techniek

Velp Velp Werner Christiaanse servicetechniekvelp.nl

Gami Telecom Arnhem Patricia Grotenbreg gamitele.com

Zakelijk Arnhem Business


partners

VDC Arnhem Remco Westerbroek vdcnederland.nl

Cevesin Dieren Roland van Essen cevesin.nl

Access Computre

Centre B.V. Duiven Wilco Ubing access4it.nl

Euroselectief Westervoort Harry Belder euroselectief.nl

Antonio

gebouwenhygiëne Arnhem Toni Iñiguez antonio.nl

Kook&Barbecue

Business Velp Bastiaan Schlosser kookenbarbecue.nl

Ryokan

de Bronsbergen Zutphen Tina Visch ryokan.nl

partners

Adfomedia in Duiven

creatieve smaakmakers SWS teksten

Onze menukaart is uitgebreid en onderscheidend.

Wij voorzien u graag van een nieuw bedrijfslogo

of kersverse huisstijl, of bereiden een prachtig

magazine, folder of jaarverslag, maar schotelen u

met net zo veel plezier voertuig- of pandsigning

voor die er echt uit springt. Bent u echter op

zoek naar passend advies om bijvoorbeeld uw

strategie te (her)bepalen of zijn er plannen voor

een volledig nieuwe bedrijfsidentiteit?

Waarom dan duur uit-eten als u alles thuis kunt laten

bezorgen? Regionale gerechten, streekproducten

en kennis van de locale keuken, dat

zijn de chefkoks van Adfomedia in

Duiven. Doordat wij alles onder één

dak produceren zijn we in staat u een

gerecht van grote klasse

voor te schotelen.

Adfomedia...een restaurant? Nee, een

‘haute cuisine’ reclamebureau!

Susan Swaters is hét gezicht van SWS teksten.

Een tekstbureau dat journalistieke, commerciële

en webteksten voor overheidsorganisaties,

media, bedrijven en instellingen verzorgt.

Herkenbaar, helder, origineel, verrassend, creatief,

maar vooral duidelijk en doeltreffend: SWS teksten

schrijft klare taal en zorgt ervoor dat uw boodschap

toegevoegde waarde uitademt.

Vannaam

reclamebureau Arnhem Marc Smiers vannaam.nl

Volta51 wonen Zevenaar Dick Nijendijk volta51.nl

SWS teksten

Zandakker 14

6909 CM Babberich

0620169967

0316-248932

s.swaters@wxs.nl

www.swsteksten.nl

BusinessClub

Velperbroeck Velp Barbara Schlosser bcvnetwerk.nl

ProCa-

Communicatie BV Velp Klaas Dijkstra proca-mpp.com

Secureon

Consultancy Zevenaar Ger Bouwman secureon.nl

Reinier Consultancy Zevenaar Reinier Janssen reinierconcultancy.nl

Golfbaan Welderen Elst Kim Arns golfenopeenlandgoed.nl

pagina 35

feb 2011


PRO ACTIEVE NETWERK MONITORING

Uw netwerkomgeving permanent door professionals bewaakt

Via remote diagnostics wordt uw systeem volautomatisch door

deskundige medewerkers van Access4it op afstand gemonitored.

Problemen zoals back-up storingen, harde schijf uitval, inbraak

(hacking), e-mail problemen, wegvallende internetverbinding,

defecte hardware etc. worden daardoor in een vroegtijdig stadium

gesignaleerd.

PRO ACTIEVE NETWERK MONITORING 24/7

Al vanaf € 50,- per maand.

Access4it.nl

Marketing 43 6921 RE Duiven T 026 321 48 01 F 026 321 01 55

E info@access4it.nl W www.access4it.nl

Ook voert deze applicatie controles uit op de beschikbaarheid

van de meest aktuele Windows updates en controleert deze uw

server en werkplekken op aanwezigheid van schadelijke virussen.

Door middel van deze software kunnen wij ook alle aanwezige

randapparatuur binnen uw organisatie monitoren.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw internet routers, firewalls,

netwerkswitches, netwerkprinters en IP-beveiligingscamera’s.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!