CINEMAs. HEATER - EYE

bibliotheek.eyefilm.nl

CINEMAs. HEATER - EYE

Richard Wallace ensceneert de fill

good-bye".

Vraag vijfhonderd acht en vijftig

Patricia ^^*y^^ "' ^ Wat bevatte de mythologische doos van

Pandora r

Wij stellen een hoofdprijs van f 2.50 en

Eddie Buzzell heeft de M.G.M.-fiim „Een dag vijf troostprijzen beschikbaar om te verdcelen

in het circus" geënsceneerd, waarin de drie Marx onder hen die vóór 30 October (abonné's uit

Brothers de hoofdrollen vervullen- overzeesche gewesten vóór 30 November) goede

0 oplossingen zenden aan ons redactie-adres:

Noordeinde 8, Leiden. Op de enveloppe of

Ferdinand Doerffler regisseert de film „Der briefkaart gelieve men duidelijk te vermelden:

rettende Engel". ^^g ^58.

Maria Holzmeister is geëngageerd voor de

vrouwelijke hoofdrol in de Luis Trenlter-film „Der

Feuerteufel".

Eduard von Borsody engageerde Max Gülstorff

en Hermann Speelmanns voor de film „Kongo-

Express".

Betty Moran vertolkt een belangrijke rol in

„Seventeen". Betty Moran Is een zuster van de

bekende fllmactrice Lois Moran.

Karl Koestlin zet te Weenen de film „Cram-

bambuli" in scène.

DE OPLOSSING

Vraag vijfhonderd vier en vijftig

Charles Dickens heeft onder het pseudoniem

Boz geschreven.

De hoofdprijs werd ditmaal verworven door

den heer J. A. Hoogensteijn te Amsterdam,

terwijl de troostprijzen ten deel vielen aan: de

beeren J. A. Galet te Amsterdam; P. J. Sturm

te Den Haag; F. v. d. Linde teDen Helder;

P. J. Palmboom te 's-Gravenhage'; G. H. Peer-

bolte te Rotterdam.

Gail Patrick is door R.K.O.-Radio geëngageerd

als Richard Dix' partner in „Reno".

Victoria Lincoln bevindt zich te Hollywood om

het scenario te schrijven van „Primrose Path' ,

een tooneelstuk, dat verfilmd zal worden, met

Ginger Rogers in de hoofdrol, onder productie-

leiding en regle van Gregory La Cava.

Lloyd Bacon zal de Warner Bros-film „Invisible

Stripes" reglsseeren met James Cagney en

George Raft in de hoofdrollen.

Stan Laurel en Oliver Hardy spelen in „A

chump at Oxford". Regisseur is Alfred Gouldlng.

-Jano-Gilbert, dé lóngére zuster van Margaret

Lindsay, zal een groote rol spelen in „The singing

cop", waarin John Payne haar tegenspeler is.


Vincent Sherman ensceneert de film „Secrets of

a private nurse". De medespelenden zijn Jane

Wyman, Gloria Dlckson, Margaret Stevenson en

Dennis Morgan.

Harry Van en Irene (Clark Gable en Norma Shearer)

Regie: Clarence Brown.

Metro-Goldwyn-Mayer-film.

Irene Norma Shearer

Harry Van Clark Gable

Achille Weber ... Edward Arnold

Dr. Waldersee... Charles Coburn

Capt. Kirvline, Joseph Schildkraut

Quillery Burgess Meredith

Mad. Zuleika, Laura Hope Crews

Don. Navadel.. Skeets Gallagher

Dumptsy William Edmunds

Pittatek Fritz Feld

Edward Arnold als Achille

Weber

<

DE KERMIi

DER

DWAAiHEID

Bij het einde van een wereldoorlog

wordt de gewonde variété-acteur

Harry uit het ziekenhuis ontslagen

en hij moet bemerken, hoe moeilijk het is

om met al zijn flair en overmoed een be-

hoorlijke baan te krijgen. Na een serie

niet al te beste engagementen op allerlei

gebied, ziet men hem als assistent van

Madame Zulcika, een oud, dikwijls dron-

ken wijf, dat zich als helderziende uit-

geeft. In hetzelfde circus treedt een troep

acrobaten op, waarbij een roodharig jong

meisje, Irene, dat veel voor Harry voelt.

Harry bewondert haar voornamelijk, om-

dat zij een onovertroffen leugenaarster is.

Zij schijnt buitengewoon verstandig en

wei-opgevoed en omgeeft zich met den

glans van een avontuurlijk leven. Zij

gaan echter uit elkaar en treden in ver-

schillende steden op.

Vele jaren lang werkt Harry nu eens

>

.

^^ ^W^w,

.-..■■r :

Joseph Schildkraut alsi

Captain Kirvline \

. ^r

More magazines by this user
Similar magazines