ClubBlad 3 - Golfclub Welschap

golfclubwelschap.nl

ClubBlad 3 - Golfclub Welschap

ClubBlad

Strenger beleid - Verrassende uitslagen Matchplaykampioenschap

Jeugdcommissie zoekt jeugdcoaches - Starttijdenproblematiek wordt aangepakt

81 Senioren strijden om Trophy - Hockeyslag maakt plaats voor golfswing

1 | ClubBlad Golfclub Welschap | november 2007

ClubBlad 3 - juli 2010


Smaakvol WelSchap!

vanaf half juli werken wij met

de nieuwe diner- en wijnkaart!

Kortingen tot 50%

Op de kledingcollectie

50% korting*:

Op diverse golfsets,

drivers, fairwaywoods,

hybrides en meer

OP=OP

(*modellen 2008/2009)

RESTAURANT

gOlfshOP welschaP

Golfshop Golfbaan Welschap

Welschapsedijk 166

5657 BB Eindhoven

Tel. 040-251 57 97

Fax 040-252 92 97

progolfshop@golfbaanwelschap.nl


Van het bestuur

De NGF competitie heeft een aantal mooie resultaten

opgeleverd. De kampioenen zijn op

passende wijze gehuldigd door bestuur en Martin

Snider op zaterdag 5 juni. Nogmaals proficiat

allemaal. Helaas zijn er ook wat teams die

nog wat moeten oefenen, maar met zo’n mooie

baan als Welschap kan dat geen probleem zijn.

Op dit moment is de jeugdcompetitie begonnen

en het was geen slechte start heb ik gezien.

Als u belangstelling heeft om volgend jaar mee te doen met de NGF competitie

dient u er dit jaar voor te zorgen dat u zich kwalificeert door deelname

aan belangrijke clubwedstrijden. Voor nadere informatie verwijs ik u

naar competitieleider Henk Walrecht.

Nadat we een mooie strijd om het Matchplay-kampioenschap hebben kunnen

aanschouwen, stevenen we nu af op twee andere hoogtepunten van het

jaar. Medio augustus zullen we de strijd om het strokeplay-kampioenschap

zien en eind augustus de feestweek. Hoewel ook in die week wordt gestreden

om de winst, is de sfeer daar beduidend meer relaxed. En dat maakt

het misschien voor een enkeling gemakkelijker om eens mee te doen aan

een wedstrijd. Per saldo zijn er immers meer recreatieve golfers dan wedstrijdgolfers

in onze club. Beleid van het bestuur is om het beide groepen

naar hun zin te laten hebben.

Voor wat betreft het boeken van starttijden en de geconstateerde no-shows

heeft Henk Brocx verderop in het blad wat bevindingen tot nu toe opgeschreven.

Lees dat goed zou ik zeggen.

Verder staan er ook in de julimaand nog evenementenwedstrijden op de

agenda zoals de zomerwedstrijd en de thuisblijverswedstrijd. Gezien de

mooie weersvooruitzichten redenen genoeg om weer van onze golfsport te

genieten.

Martin Vermeulen

Colofon

Clubblad 3, juli 2010

ClubBlad is een uitgave van

Golfclub Welschap

Verschijnt 6 keer per jaar

Redactieadres:

redactie@golfclubwelschap.nl of

brievenbus van de communicatiecommissie

Redactie/Opmaak

Ben van der Sommen, 040 - 2119477

Astrid van Eerd, 040-2912961

Advertentie-acquisitie:

Henk Verheijden, 040 - 2624104

Lode Caers, 040 - 2217673

Basis lay-out:

Ruben’s Art Productions

Bestuur

bestuur@golfclubwelschap.nl

Voorzitter:

Martin Vermeulen, 040-8421275

Secretariaat:

Ans Hendrix, 0495-591208

Welschapsedijk 166,

5657 BB Eindhoven

secretariaat@golfclubwelschap.nl

Penningmeester:

René Fortanier, 040-2839093

Bank: ABNAMRO 59 43 27 148 Nuenen

Bestuursleden:

Henk Brocx, 040-2117030

Bert Verstraten, 0499-330771

Ledenadministratie:

Bea van Asseldonk, 040-2545205

leden@golfclubwelschap.nl

Baancommissie:

Lex van den Bout, 040 - 2111996

Competitiecommissie:

Henk Walrecht, 040-2120569

Evenementencommissie:

Harry Rademakers, 040 - 2541900

Jeugdcommissie:

André van Lieverlo, 040-2342102

Ladiesdaycommissie:

Threes van den Bogaart, 040 - 2048118

Regel- en Handicapcommissie:

Leo Noordhuizen, 040 - 2926628

Seniorencommissie:

Bert Manders, 0495-592478

Wedstrijdcommissie:

Mario Peijnenborgh, 040 - 2052366

Clubhuis/Restaurant:

040 - 2515278

Wedstrijdkamer:

040 - 2575914

Kopij voor ClubBlad 4 uiterlijk

31 augustus aanleveren

www.golfclubwelschap.nl | 2010-3 | 3


Jeugdcommissie zoekt jeugdcoaches

De jeugd op onze golfbaan bloeit als nooit tevoren,

maar dit vraagt inzet van vele vrijwilligers. Welschap

wil graag aansluiting met de landelijke jeugd.

Ondanks het feit dat we al aardig in die richting

gaan, is het hiervoor van belang dat we gaan voldoen

aan het door de NGF ontwikkelde

“Committed to Jeugd”.

Wat is nu “Committed to Jeugd”?

De kern van Committed to Jeugd is een goed draaiend

jeugdopleidingsprogramma, dat zich over een geheel

jaar uitstrekt.

In dit opleidings- en trainingsprogramma is een integratie

van lessen, trainen, spelen/oefenen in de baan en

wedstrijden tot stand gekomen. Voor de lessen zijn de

professionals verantwoordelijk, voor het begeleiden van

het trainen en het spelen/oefenen in de baan worden

jeugdcoaches ingezet. De jeugdcoaches worden aangestuurd

en begeleid door de coördinator jeugdcoaches in

de jeugdcommissie. De professional begeleidt de jeugdcoaches

vakinhoudelijk.

Met het inzetten van jeugdcoaches bij het trainen en oefenen

in de baan, worden de kinderen dus intensiever

en gerichter begeleid en zullen ze sneller vorderingen

maken in hun spelvaardigheid. Ook probeert de jeugdcoach

de teamgeest van de groep te ontwikkelen. In

feite komt het erop neer dat door het inzetten van

jeugdcoaches meer begeleiding mogelijk is met hetzelfde

budget, waardoor snellere resultaten behaald kunnen

4 | 2010-3 | www.golfclubwelschap.nl

worden door onze jeugd. Dit is niet alleen fijn voor de

kinderen zelf, maar ook voor de club en de baan. Het

geeft bovendien een veilig gevoel voor de ouders.

Samengevat: de jeugdcoaches zijn cruciaal om dit optimaal

tot zijn recht te laten komen.

Opleiding van jeugdcoaches

Voor het opleiden van vrijwilligers tot jeugdcoach heeft

de NGF een tweedaagse cursus ontwikkeld, waarin de

belangrijkste basisvaardigheden van het coachen van

jeugd aan bod komen.

De Cursus Jeugdcoach Level 1 is sinds april 2009 een

Level 1 opleiding volgens de Kwalificaties Structuur

Sport, met een erkend diploma.

De cursus wordt gegeven door een NGF/PGA professional

en vindt plaats op de club op twee in onderlinge afstemming

gekozen dagen. Deze dagen kunnen in het

weekend zijn. Elke cursusdag begint in principe om 9.00

uur en duurt tot ca. 16.30 uur.

Na afloop van de tweedaagse cursus kunnen de deelnemers

een proeve van bekwaamheid afleggen op een

derde dag om het diploma te halen.


In de cursus komen de volgende onderwerpen

aan bod:

- leren werken met het lesmateriaal van Spelenderwijs

Leren

- zelf ervaren te werken met groepjes kinderen in verschillende

leeftijden en speelsterktes

- begeleiden in de baan met per kind gerichte

opdrachten

- warming up

- omgaan met ouders

- het kind in de groei

- fysieke en mentale belastbaarheid

Bij het inplannen van de jeugdcoaches in het jaarprogramma

is het belangrijk rekening te houden met de affiniteit

en de beschikbaarheid van de jeugdcoaches. We

proberen een zo goed mogelijke match te maken tussen

trainingsgroepje en jeugdcoach(es).

De kosten van deze opleiding zijn voor rekening vande

jeugdcommissie en hangen niet af van het aantal jeugdcoaches

dat wordt opgeleid.

Als voorzitter van de jeugdcommissie moet ik zeggen

dat wij een fantastisch team mensen in de jeugdcommissie

hebben, maar het invoeren van de laatste stap naar

“Committed to Jeugd” hangt af van de hoeveelheid

aanmeldingen voor de opleiding jeugdcoach .

U zult ongetwijfeld nog vele vragen hebben, maar als uw

nieuwsgierigheid met dit stukje al gewekt is, is mijn doel

al gedeeltelijk bereikt, want we willen eind 2010 en

begin 2011 met de training gaan beginnen. Eerst organiseren

we een avond waar u uitleg krijgt over de functie

Jeugdcoach NGF. Deze avond wordt gehouden op

Welschap op dinsdag 21 september om 19.00 uur en

zal door de NGF gepresenteerd worden.

Strenger beleid per 1 augustus

Gedurende de maanden april, mei,

juni en juli heeft de Regel- & Handicapcommissie

een beleid gevoerd

dat er op was gericht iedereen de

gelegenheid te geven aan E-Golf4U

te wennen. We hebben relatief veel

energie gestoken in het ontcijferen

van incorrect, onvolledig of bijna onleesbaar

ingevulde Qualifying kaarten.

Ook hebben we vaak de moeite

genomen om kaarten die niet in E-­

Golf4U waren ingevoerd, dan maar

‘even’ voor deze onwetende of luie

persoon in te voeren. De komende

maand juli zullen we deze voor ons

tijdrovende situatie voort laten bestaan,

maar per 1 augustus zullen wij

scores die niet op de juiste manier

zijn geregistreerd niet meer accepteren.

In de meeste gevallen zal dan

(geruisloos) een ‘No return’ geregistreerd

worden.

Natuurlijk zullen er situaties zijn die

afwijken van de regels noodzakelijk

maken. Doe dan ons het plezier een

kort briefje bij de desbetreffende

Wij hopen op een grote opkomst, zodat u weloverwogen

een beslissing kunt nemen of u aan dit programma

wilt deelnemen en samen met de jeugdcommissie het

predicaat “Committed to Jeugd” wilt behalen. U kunt

zich opgeven door een e-mail te sturen aan jeugd@golfclubwelschap.nl

Ik zou zeggen DOEN!!

André van Lieverlo

Voorzitter jeugdcommissie

kaart te voegen. Dan kunt u er van

uit gaan dat de kaart op de juiste

wijze door de Regel- en Handicapcommissie

wordt behandeld.

Zie ook het artikel over de nieuwe

layout van onze scorekaart. We

hopen dat deze nieuwe layout het

correct en leesbaar invullen vergemakkelijkt.

Leo Noordhuizen

namens de Regel- &

Handicapcommissie

www.golfclubwelschap.nl | 2010-3 | 5


Veel wedstrijden voor de ladies

19 mei Ladies Trofee 2

Er waren 47 deelnemers. Met wisselend weer gestart,

het plezier was er niet minder om.

1 Ans Hendrix hcp 18,5 37 stf

2 Ineke Colen hcp 36 35 stf

3 Hannie van Boxtel hcp 23,4 35 stf

Birdies: Ans Hendrix op hole 2 en Wilma Swinkels op

hole 10. Het was vandaag prima golfweer en de CSA

was 0.

26 mei stablefordwedstrijd

Vandaag zijn er veel spelers gestopt vanwege de regen.

Desondanks is er goed gescoord. Er waren 52 deelnemers

en de CSA was 0.

1 Rini Heijen hcp 35,0 38 stf

2 Gerda Verhappen hcp 31,4 38 stf

3 Hannie van Boxtel hcp 23,4 37 stf

Birdies: Angela Mangelmans op hole 6, Erna van Cromvoirt

op hole 6 en Ans Hendrix op hole 10

2 juni stablefordwedstrijd

Er waren 43 deelnemers en de CSA was 0.

1 Corrie Vullings hcp 33,9 41 stf

2 Netty Bombeeck hcp 17,5 39 stf

3 Nancy van Wel hcp 25,8 37 stf

Birdies: Netty Bombeeck op hole 16, Maria van Laarhoven

op hole 9 en Els Sloot op hole 9.

9 juni Ladies Trofee 3

Er waren 42 deelnemers en de CSA was 0. Door de

slechte weersverwachting waren er 5 afmeldingen.

1 Nancy van Wel 42 stf

2 Ineke Soetens 38 stf

3 Ans Hendrix 35 stf

Birdies: Ineke Soetens op hole 10 en Maria van Laarhoven

op hole 4.

6 | 2010-3 | www.golfclubwelschap.nl

16 juni Vriendinnendag

Er waren 64 inschrijvingen. Het was mooi weer en dus

een geslaagde dag. We begonnen met koffie en gebak.

Dit laatste was een traktatie van Jeannette van Gemert

voor haar verjaardag. Een gebaar dat bijzonder gewaardeerd

werd! Voor tussendoor waren er nog stroopwafels

van de familie Kluitmans. Ook daarvoor onze hartelijke

dank!

1 Elly Vrins en vriendin

Berna Masseling

2 Gerda Verhappen en vriendin

Joke Geel

3 Corine van der Ven en vriendin

Ine van Tulden

45 stf

44 stf

43 stf

De longest was voor Corry van der Vleuten en de neary

was voor Maja Lightvoet.

Na de wedstrijd heeft iedereen per flight zijn GVB examen

nogmaals mogen maken. De uitslag was helaas

heel bedroevend! Ladies er ligt nog werk voor ons! Het

eten was smakelijk en goed verzorgd.

23 juni Stablefordwedstrijd

Er waren 43 deelnemers en het was prachtig weer. De

CSA was 3.

1 Henriette v.d. Bosch 42 stf

2 Paula Haag 34 stf

3 Marjo Willemse 33 stf

Birdies: Carla van Beerendonk op hole 6 en Netty Bombeeck

op hole 8

30 juni stablefordwedstrijd

Er waren 43 deelnemers en de CSA was 1. Het was een

zeer warme dag.

1 Ineke Soetens hcp 13.0 38 stf

2 Corrie Kokke hcp 22.5 37 stf

3 Ineke Colen hcp 36 34 stf

Birdies: Ieneke Soetens op hole 4 en hole 10.

Namens de Ladiesdaycommissie

Ans Koppen


Specialist in ambachtelijke legpatronen

Maatwerk naar uw of ons idee

Meer dan 30 jaar vakmanschap

Kwaliteitsparketvloeren, ambachtelijke legpatronen, vakkundig gelegd en afgewerkt

Parket, lamelparket en laminaat

Schuren en restauratie van bestaaande vloeren

Ook voor de doe-het-zelver

Repareren en egaliseren van oude cementdekvloeren

Vrijblijvend bezoek bij u aan huis

Kalverstraat 1a 5642 CD Eindhoven tel. 040-2523780 fax 040-2527885

Aanleg en onderhoud

van golfbanen en

sportvelden

• Zeer goede referenties in Nederland, België en Duitsland

• Zorgvuldige overname bestaande onderhoudsdienst

• Gedetailleerde onderhoudsplannen

• Totaal onderhoud van 18 golfbanen

mourik.com

Mourik Golf & Groen B.V.

Trambaan 15, Postbus 17

6100 AA Echt

T 0475-41 67 50

F 0475-41 67 07

E golfbanen@mourik.com


Welschap laat veer op Kleiburg

Een herhaling van vorig jaar, toen het illustere

ClubBlad-duo tijdens de jaarlijkse wedstrijd voor de

Zilveren Ganzenveer geweldig piekte en een eervolle

tweede plek wist te behalen, zat er dit jaar op

Golfclub Kleiburg in Brielle niet in.

Om en om spelen kan alleen succesvol zijn, wanneer

de fout van de een niet wordt gevolgd door

eenzelfde fout van de ander. Dat nu was onze

makke tijdens deze traditionele wedstrijd op een

mooie baan. Wie de meeste fouten maakte, mag

duidelijk zijn: dat was Astrid niet.

Waar we wel geweldig mee boften waren onze flightgenoten.

We ontmoetten hen op hole 10 waar we voor de

eerste keer moesten afslaan. John en Linda Jans(s)en uit

Weert. Bij zo’n eerste ontmoeting vraag je natuurlijk niet

direct hoe ze hun achternaam schrijven. Dat bleef dus in

het ongewisse.

Vragen waren er overigens wel. Links langs hole 10

stond een muurtje, de afscheiding tussen de baan en het

Hartelkanaal. John liet blijken een echte regelneef te

zijn, want direct had hij de mogelijke opties van een bal

die overboord gaat, paraat. “Wat is dat eigenlijk”, vroeg

hij, “wanneer je een bal over de muur zwiept? Out of

Bounds of waterhindernis? Hij was kennelijk beter op de

hoogte van de regels, dan dat hij kon lezen, want uiteraard

stond het gewoon op de scorekaart. Dat wist Astrid

natuurlijk weer: gewoon out of bounds! Prompt knalde

hij dus zijn eerste bal op het eerste het beste voorbijvarende

schip.

Linda bleek een echte durfal. Haar technische golfvaardigheden

en ook de lengte van haar slagen lieten hier

8 | 2010-3 | www.golfclubwelschap.nl

en daar nog wel wat te wensen over, maar onvervaard

ging ze telkens weer achter bal staan en haalde dapper

uit. Ook bij waterhindernissen vertoonde ze geen enkele

angst. Waar wij nog het idee hadden dat die afstand

waarschijnlijk te ver was voor haar kunnen, aarzelde zij

geen moment. Het resultaat bleek daarom vaak het

voorspelde. Dat deed niets af aan het enthousiasme

waarmee het Weertse duo door de baan ging. John

prees zijn echtgenote bij iedere poging en na 9 holes

lagen ze zelfs goed op schema. U begrijpt dat ook wij

genoten. Als je eigen spel niet is om over naar huis te

schrijven, kun je immers best genieten van de prestaties

van anderen.

Toen kwam de tiende hole. In ons geval hole 1 van de

baan, een par 5 van 465 meter. John had zich in de

holes daarvoor al als een geweldige longhitter bewezen.

Als hij de fairway raakte dan lag de bal ook op een respectabele

afstand. Zo niet dan was ‘ie ook niet meer te

vinden. John produceerde een mishit en ook die van

Linda was amper te gebruiken. In gezamenlijk overleg

kozen ze John’s bal die rechts onder de bomen lag. Die

van ons dit keer midden fairway. De Weertenaren vonden

hier hun Waterloo. Linda broddelde haar bal een

paar meter verder en John deed het vervolgens al niet

veel beter. Pas na 7 slagen lagen ze ter hoogte van onze

bal. Uiteindelijk hadden ze 12 slagen nodig om in het

putje te geraken. Voor hen was de wedstrijd over. Dat

was ‘ie voor ons trouwens allang. Onze veer hadden we

al veel eerder gelaten.

De resterende holes hebben we genoeglijk en met veel

plezier afgelegd. Het was schitterend weer, de baan was

verrassend mooi en de verkoelende drank daarna op het

terras was goddelijk. De organisatie had vervolgens nog


een merkwaardige quiz op het programma staan waarin

vragen als ‘hoeveel planeten telt ons zonnestelsel?’ of

‘wie vond de eerste telescoop uit?’. Zonder een draadloze

aansluiting via je mobiel op Google onmogelijk te beantwoorden

dus. Geen van vieren beschikten we daarover,

dus was het Las Vegas in het klein: gokken, gokken,

gokken. Ook op dat vlak geen prijs dus. Het diner

was prima, de organisatie niet minder en daarom was

het zeker ook dankzij het gezelschap van onze mede-zuiderlingen

een perfecte dag. Wie weet volgend jaar

beter?

Astrid en Ben

Tropische temperaturen bij handicarts

Op 26 juni werd voor de tweede keer op Welschap de

jaarlijkse Handicartwedstrijd gehouden.

Na het kopje koffie (aangeboden door GMG) begon om

9.00 uur de eerste flight en de laatste vertrok om 11.45

uur. Vorig jaar waren er 47 deelnemers, dit jaar 65.

De familie van Laarhoven begon al licht geblesseerd aan

deze dag, maar vond deze sponsordag zo belangrijk dat

ze het toch probeerden. Helaas werd het 2 maal no return.

Geweldig toch!

Het was schitterend weer, zeker voor de tropenliefhebbers.

De baan lag er ondanks de warme en droge dagen

schitterend bij. De tuinierders onder ons weten wat dat

inhoudt.

Bijna iedereen maakte gebruik van de mogelijkheid om

2 mulligans te kopen. Een enkele deelnemer was die al

op de eerste hole kwijt, anderen bleken wat gelukkiger

te zijn geweest.

De sfeer was de gehele dag opperbest en de dorst werd

na de wedstrijd op het terras nog lang gelest.

De opbrengst van deze sponsordag is € 702,50. Franc

Smits wil ik nogmaals bedanken voor zijn hulp bij de

voorbereiding en op de dag zelf.

Tot slot dan de uitslag:

1 Martien Prinsen

2 Jos Bollen

3 Annelies van Alphen

Hoe u zelf gescoord heeft kunt u zien op internet.

Bedankt voor jullie sportieve deelname en sponsoring

van deze dag. Tot volgend jaar!

Theo Nieuwenhuijs

Consul Stichting Handicart op Welschap

50+ cup - 20 juni

De uitslagen van deze wedstrijd en de foto van de winnaars

zijn niet aangeleverd.

www.golfclubwelschap.nl | 2010-3 | 9


Kauwen kraken kerk- en steenuilkasten

Broedende fazant. Foto: Wil de Veer

Het broedseizoen loopt voor de meeste vogels al weer

ten einde. De resultaten van de broedsels in de nestkasten

worden later dit jaar in het ClubBlad gepubliceerd.

Wel kan ik melden dat er gelukkig weer bonte vliegenvangers

in de nestkasten hebben gebroed. De watervogels

hebben het goed gedaan, uitgezonderd de fuut.

Het duurde lang voor er een tweede exemplaar bij

kwam. Er werd na de baltsperiode begonnen met de

nestbouw op de vijver bij hole 8, maar na enkele dagen

was het paar verdwenen. Waarschijnlijk verstoord doordat

men in het riet heeft gelopen (sporen hiervan waren

duidelijk te zien). Na een week of twee zat er wel weer

een fuut maar deze kreeg geen gezelschap van een

partner. Op twee plaatsen werden dodaarzen met jongen

gezien, op de vijver bij hole 6 met vier jongen en op

de slenk bij de fairway van hole 11 werd een jong gezien.

Het paartje tafeleenden is lange tijd aanwezig geweest

bij hole 6, maar is niet tot broeden overgegaan.

De fazanten hebben het ook goed gedaan. Door de oplettendheid

van een van de greenkeepers kon een

broedsel in de sloot langs de fairway van hole 7 worden

gered. Bij het maaien van het gras langs de rand van de

sloot zag de greenkeeper een fazant op het nest zitten

(zie foto).

Zwarte kraai en kauw

Van de zwarte kraai werden twee nesten gevonden en

bij beide werden jongen gezien. De kauwen uit de omgeving

zijn weer massaal op de meikevers afgekomen,

ideaal voor de golfbaan omdat er dan minder engerlingen

komen. Op de golfbaan hebben de plaatjes die

voor de grote nestkasten waren geplaatst hun werk gedaan

want op deze manier was er voor de kauwen minder

nestgelegenheid en dit resulteert weer in grotere

overleveringskansen voor de jongen van de andere soorten

die uit de nestkasten uitvliegen. Andere jaren zaten

10 | 2010-3 | www.golfclubwelschap.nl

de kauwen gewoon op de nestkastjes te wachten op het

moment dat de jongen uitvlogen en deze werden bijna

allemaal direct gepakt. Op zich geen probleem als er enkele

kauwen zijn, maar doordat de nestkasten die bedoeld

zijn voor de holenduif door de kauwen werden

bezet, en zij met veel succes jaar in jaar uit veel jongen

voortbrachten, was er sprake van overlast en was het

evenwicht in de natuur op de golfbaan voor een deel

verdwenen. Bij de andere nestkastprojecten die wij hebben

lopen doet zich hetzelfde verschijnsel voor. Veel

kerkuil- en steenuilkasten worden bezet door kauwen.

Een voorbeeld hiervan is dat de broedpogingen die de

torenvalken op de golfbaan deden in de voor deze soort

bestemde nestkasten, alle werden teniet gedaan door

kauwen.

Fazanthennen. Foto: Wil de Veer

Bosrietzanger en karekiet

Helaas werd dit jaar de bosrietzanger niet waargenomen.

Normaal zat deze soort bij de tee van hole 4, maar

door de aanpassingen die daar zijn gedaan was er nu

niet genoeg riet en kruidenvegetatie. Jammer, maar begrijpelijk.

Het is een golfbaan en daar zijn natuurlijk prioriteiten.

Eveneens werden er beduidend minder kleine

karakieten gehoord. Waarschijnlijke oorzaak is het verlanden

van de waterpartijen en zoals aangegeven bij de

fuut, het in het riet lopen. Ook zal er op sommige plaatsen

groot onderhoud moeten plaatsvinden om de waterpartijen

te behouden. Dit komt niet alleen de flora en

fauna ten goede maar ook de golfbaan ziet er dan (nog)

fraaier uit. Het probleem doet zich vooral voor tussen

hole 11 en 14, en in iets mindere mate bij hole 13. Bij

laatstgenoemde hebben wij het opschot langs de randen

van de poel al verwijderd.

Metselbijen

De metselbijen hebben ook dit jaar weer massaal gebruik

gemaakt van de houtblokken. De rode bosmieren


Mieren op hole 17. Foto: Wil de Veer

deden het ook goed en diverse golfers wisten te melden

waar nesten zaten. Zowel bij de fairway van hole 16 als

hole 17 zat het nest bij een lariks. Het lijkt er op dat de

betrokkenheid van de spelers bij de natuur alleen maar

groter wordt. Dit mede ingegeven door alle positieve

reacties en waardering die onze werkgroep steeds ontvangt.

Meldde ik in het vorige clubblad dat de torenvalk een

nestpoging ging wagen op een oud nest van een zwarte

kraai in het douglasperceel bij hole 16, nu kan ik melden

dat er in ieder geval drie jongen op het nest zijn waargenomen.

Dit is de eerste keer dat de torenvalk broedt op

Golfbaan Welschap. Mede daarom zal deze keer aandacht

worden besteed aan deze mooie roofvogelsoort.

De torenvalk (Falco tinnunculus )

De torenvalk komt bijna in geheel Nederland voor. De

torenvalk heeft een lengte van 33-38 cm (gemiddeld 35

cm, waarvan 15-18 cm staart), de spanwijdte bedraagt

ca. 76 cm (86-82 cm) en het gewicht bedraagt ongeveer

200 gram voor een man en circa 230 gram voor een

vrouw.

Al van ver is de torenvalk te herkennen aan de lange,

spitse vleugels, maar vooral aan de karakteristieke biddende

vlucht, waarbij de vogel met de vleugels slaand

en de staart breed uitgewaaierd in de lucht stil hangt.

Tafeleend (mannetje). Foto: Wil de Veer

Aantallen

In Nederland gaat het om 5.000-7.000 paren. In de jaren

negentig is de populatie sterk geslonken. Hoofdzakelijk

te wijten als gevolg van habitatvernietiging door intensieve

landbouw, gebruik van pesticiden en predatie (havik).

Leefgebied

Om zijn potentiële prooidieren te kunnen zien en te bemachtigen

heeft de torenvalk open terrein met lage vegetatie

nodig. Torenvalken zoeken vooral “biddend”

naar voedsel. Omdat het in open gebieden meer waait

dan in gesloten gebieden leven torenvalken vooral in

open gebieden. Als het niet waait jagen torenvalken ook

vanaf een uitkijkpost, bijvoorbeeld van uit een boom of

paal.

Torenvalken bouwen zelf geen nest. Veel torenvalken

broeden in nestkasten, maar er wordt ook, zoals dit jaar

op de golfbaan, gebruik gemaakt van oude nesten van

Torenvalk. Foto: Marc Gottenbos

bijvoorbeeld zwarte kraai, buizerd of ekster, of broedt in

een nis van een gebouw of een boomholte. De bezettingsgraad

van nestkasten varieert landelijk tussen de

50-70%. Het mannetje verdedigt zeer fanatiek de onmiddellijke

omgeving van het nest. Dit hebben diverse

golfers en ondergetekende kunnen constateren toen

een buizerd in de nabijheid van het nest kwam, juist op

het moment dat diverse jongen het nest wilden verlaten

om in de directe omgeving in een boom te gaan zitten

(men noemt dit bij roofvogels en uilen: takkelingen). De

buizerd kreeg het zwaar te verduren en maakte dat hij

wegkwam.

Voedsel

Torenvalken zijn echte muizeneters. In samenhang met

de fluctuaties van de populaties muizen kunnen ook de

aantallen torenvalken zeer sterk schommelen. Wanneer

er niet genoeg muizen zijn worden er kleine zoogdieren

en vogels gevangen. Bovendien worden er 's zomers insecten,

voornamelijk kevers en sprinkhanen, gevangen.

www.golfclubwelschap.nl | 2010-3 | 11


Wilde eend met juvenielen. Foto: Wil de Veer

Voortplanting

In de balts- en broedtijd zijn torenvalken zeer luidruchtig.

Torenvalken zijn al in hun eerste levensjaar geslachtsrijp.

Tussen eind maart en half april wordt het territorium

bezet. De trouw aan de broedplaats is tamelijk

hoog. De legselgrootte bedraagt normaliter tussen de 3

en 7 eieren, meestal 5 of 6. De broedduur bedraagt

28-29 dagen. Na 28-32 dagen vliegen de jongen uit,

waarna zij nog 16 dagen door de ouders worden gevoerd.

Laatste nieuws

Nadat de kopij al was ingeleverd kwam er nog een belangrijke

melding binnen. De hoofdgreenkeeper meldde

dat hij 's morgensvroeg, op maandag 21 juni, bij de waterpartij

van hole 8 een ijsvogel had gezien. Ik heb direct

actie ondernomen en ben gaan posten. En inderdaad

een ijsvogel was visjes aan het vangen. Waarschijnlijk

komt de vogel van De Wielewaal, want daar werd gemeld

dat er ijsvogels waren gezien en hadden gebroed!

Wil de Veer

Vogelwerkgroep De Kempen

Strokeplay over 27 of 54 holes

Wie wil er nu niet twee dagen genieten en meedoen aan

deze wedstrijd op onze mooie, goed onderhouden

golfbaan?

Dat kan, want het jaarlijkse clubkampioenschap Strokeplay

spelen we in het weekend van 14 en 15 augustus.

Het is een van de belangrijkere clubwedstrijden van

het jaar.

Inschrijving staat open voor alle leden met een officiële

EGA handicap.

Gezien het succes en de belangstelling van vorig jaar,

hebben we ook dit jaar, naast de 3 keer 18 holes een

wedstrijd over 3 keer 9 holes.

Wedstrijd Za 14-8 Zo 15-8

9-holes kampioenschap 2 x 9 holes* 1 x 9 holes*

18-holes kampioenschap 2 x 18 holes 1 x 18 holes

* het kan zijn dat er vanwege de baanbezetting op

zaterdag 1 x en op zondag 2 x 9 holes worden

gespeeld.

* Bij het spelen van 2 x 9 holes op één dag kan er

slechts 1 x sprake zijn van een qualifying kaart.

Afhankelijk van de dag (zaterdag of zondag) zal

resp. de tweede (zaterdag) of derde (zondag)

non-qualifying zijn.

12 | 2010-3 | www.golfclubwelschap.nl

Flightgrootte

3 Deelnemers per flight; aparte dames en herenflights.

In de finaleronde op zondag 2 deelnemers per flight,

dames en heren apart. We spelen 54 of 27 (naar keuze)

holes bruto strokeplay over 2 dagen. Alleen leden met

hcp 11,4 of lager kunnen aan de 54 holes wedstrijd

deelnemen.

Aantal deelnemers

Er kunnen maximaal 124 spelers aan de wedstrijd deelnemen

en de derde ronde kent een beperkte deelname

(beste 40 bij de 18 holes en beste 20 bij 9 holes wedstrijd).

Prijzen

Voor de eerste vier plaatsen bij zowel de dames als de

heren zijn prijzen beschikbaar.

Overige informatie

Klassementbepaling: totaal aantal slagen over 3 ronden.

Inschrijfgeld: € 3,- (inschrijving is voor de hele

wedstrijd).

Inschrijving: vanaf vrijdag 9 juli 18.00 uur tot

woensdag 11 augustus 16.30 uur.

Starttijd: zaterdag 7.00 uur en zondag 8.30

uur, afhankelijk van aantal inschrijvingen.

Er wordt gestart vanaf

hole 1 en 10.

Namens de wedstrijdcommissie,

Mario Peijnenborgh


Kluitmans Goudse Stroopwafels

Stroopwafelkraam

U treft onze grote stroopwafelkraam aan

op diverse markten. Wij zijn ook

beschikbaar voor evenementen

zoals bedrijfsfeesten, privé partijen,

braderieën en golfbaancatering.

Handkar

Met onze nostalgische

handkar warmen wij binnen-

en buitenevenementen op.

Denkt u hierbij aan de opening

van een winkel of bedrijf, een receptie,

bedrijfsbijeenkomst, beurs, modeshow of

golfbaancatering.

Vraag en aanbod

U vraagt, wij denken

met u mee en bieden u

een op maat gemaakt

stroopwafelarrangement

aan!

Voor al uw evenementen

Broeseinderdijk 114, BE-3910 Neerpelt, +31 6 11512897, +32 11 806493

info@destroopwafelbakker.nl www.destroopwafelbakker.nl

Ù speelt een

partijtje golf,

wij regelen

uw overige

zaken!

VERZEKERINGEN, PENSIOENEN,

HYPOTHEKEN

MET HET ACCENT OP Ù

Meeùs is onderdeel van AEGON.

Ondernemen

brengt risico’s

en verplichtingen

met zich mee. Het

in kaart brengen

hiervan en

het bieden van

oplossingen is

specialistenwerk.

Meeùs neemt u

dit werk graag uit

handen.

Bel snel voor een

afspraak! Uw

contactpersoon:

Dennis de

Louweren.

Meeùs Eindhoven

Beukenlaan 125

5616 VD Eindhoven

tel. (040) 265 96 59

www.meeus.com

id5_MAD_2320072_002.indd 1 29-3-2010 15:21:25

Drukkerij Drukkerij SVS • Esp 106A 106A • 5633 5633 AA Eindhoven

Eindhoven

tel. (040) (040) 248 25 28 • fax (040) (040) 248 25 40 •

info@drukwerken.nl info@drukwerken.nl • www.drukwerken.nl

www.drukwerken.nl

Wij verzorgen alle bouwkundige

werkzaamheden van A tot Z

Dealer van Alno en Selectiv

keukens

U wordt altijd geadviseerd door

de eigenaar en krijgt een

persoonlijk advies van Nicole en

Enrico Fleuren en Jos Loomans

Binnenhuisadvies voor een

keuken die bij uw woning past

3D ontwerp van designkeukens

Keuken-inbouwapparatuur

Bezoek onze showroom voor

een vrijblijvend advies

Al meer dan 40

jaar een begrip

in Eindhoven

WWW.LOOMANSKEUKENS.NL

WWW.LOOMANSKEUKENS.NL


Verrassende uitslagen Matchplay

Dames - categorie 1

1 Marjo Nederlof (clubkampioen)

2 Astrid van Eerd

3 Ingrid van Roosmalen

Dames - categorie 2

1 Annie Brocx

2 Hannie van Boxtel

3 Maria van Laarhoven

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

Het was een aangenaam kampioenschap: prima weer,

snel op elkaar volgende wedstrijden, goede greens,

snelle lunch en verrassende uitslagen (Ingrid van Roosmalen

en Elbert Entrop .. klasse gespeeld!!)

De finalepartij tussen Astrid en Marjo werd pas beslist

op de 19e hole, terwijl Yuri op hole 16 de felicitaties

reeds in ontvangst kon nemen.

Enkele kanttekeningen

- De animo om te spelen om plaats 3 en 4 is niet groot

zo bleek uit de reacties; liever volgen deze spelers

ook de finale in hun categorie. Misschien volgend jaar

weglaten.

- Ook dit jaar waren er spelers/speelsters die niet het

hele finaleweekend aanwezig konden zijn, terwijl er

wel was ingeschreven; zij kunnen volgend jaar dus

niet meedoen.

14 | 2010-3 | www.golfclubwelschap.nl

Heren - categorie 1

1 Yuri Brunt (clubkampioen)

2 Ad Wanders

3 Niels Nederlof

Heren - categorie 2

1 Ed Winters

2 Jos Haag

3 Kevin Foreman

-

1 Martijn van Hest

2 Mark de Wilde

3 Karel Caers

Bij het samenstellen van de wedstrijdkalender 2010

kon er geen rekening gehouden met de veranderde

opzet van de jeugdcompetitie, waardoor er weinig

jeugdleden hebben deelgenomen. Volgend jaar moet

dit beter worden afgesproken.

- Door een ander golfprogramma te gebruiken

(E-Golf4U) is het (nog) niet mogelijk uitslagen direct

op het internet te plaatsen. Deze wedstrijdleiding

heeft dat nog wel geprobeerd met hulp van de maakster

van onze website, maar het is niet gelukt.

Ook dit volgend jaar oplossen.

Namens de wedstrijdleiding,

Mario Peijnenborgh

Heren - categorie 3

Heren - categorie 4

1 Coen van der Maas

2 Tom Melieste


Wat is N.L.P.?

Wij lezen en horen vaak dat, als een golfspeler mentaal

beter zou zijn geweest, hij of zij gewonnen zou hebben.

Met andere woorden: “de golfspeler kon niet om gaan

met de druk”.

Wanneer ik in een column het onderwerp N.L.P. (mental

training) zou proberen uit te leggen, zou ik het onderwerp

tekortdoen.

Wat is Mental Training zeker niet? Mental training is

zeker geen quick fix of false confidence.

Wat is Mental Training dan wel? Positief denken is goed

wanneer je in het hier en nu bent. Je wil zeker niet in de

toekomst denken!

Stel je het volgende eens voor….

Je begint aan een ronde golf en je voornemen is om

overal een PAR te scoren. Na een paar holes blijkt dit

niet te lukken. Je bent na 4 holes al 5 boven PAR. Tegen

wie praat u op dat moment? Met uw vader, broer of

vriend? Nee, u praat tegen uzelf! U vraagt zich uzelf af

waarom u na 4 holes 5 boven PAR bent. Op dit moment

begint het een gevecht tegen uzelf te worden. Gevolg is

dat dit ten koste gaat van uw spel.

De oorzaak van dit probleem ligt vaak bij het gestelde

doel dat u voor ogen heeft. Vaak is het gestelde doel

niet realistisch. Er ontstaat mentale frustratie omdat u

niet goed genoeg bent uw gestelde doel te realiseren.

Laatst las ik voor de zoveelste keer één van mijn meest

favoriete boeken ooit. Het boek: Strangers unto Ourselves

( Een vreemde voor jezelf ), geschreven door Timothy

Wilson.

Door het hele boek heen praat hij over hoe mensen zichzelf

voor de gek houden door te DENKEN dat ze op

een bepaalde manier in elkaar zitten. Hij praat lang en

veel over hoe een HOGE DUNK van je zelf hebben

(High Self Esteem) eigenlijk een groot probleem is! Een

hoge dunk in de zin dat mensen denken dat ze beter zijn

dan ze in feite zijn!

Ik ken mensen en heb gewerkt met mensen die zó overtuigd

zijn van hun eigen scherpzinnigheid en bekwaamheden,

terwijl ze, wanneer je in realiteit kijkt naar wat er

uit hen komt of naar de resultaten die ze daadwerkelijk

realiseren, werkelijk geen enkele REËLE basis hebben

voor hun misleidende suggestie van grandeur.

Eén van de beste suggesties die Wilson ons aanbeveelt

is om achterover te leunen, afstand te nemen en te observeren

wat we eigenlijk DOEN.

Neem jij wel de coaching die JIJ nodig hebt?

Wil jij het echt TOEPASSEN in de praktijk?

Ga jij ECHT bellen?

Bent u nieuwsgierig hoe NLP in de golfsport werkt?

Schrijf je dan in voor een sessie die ik ga geven met één

van de topsporters die ik persoonlijk begeleid.

Op donderdag 29 juli zal ik een twee uur durende sessie

verzorgen. Deze zal plaatsvinden van 20.00 uur tot en

met 22.00 uur. De opbrengst van de inschrijving (€ 30,00

p.p.) zal ten goede komen aan de Nederlandse Hartstichting.

Inschrijving geschiedt in de golfshop.

Ik hoop u allen te zien op donderdag 29 juli te Welschap.

Bob Potton

Monthly Medal - eerste categorie - 6 juni

De uitslagen van deze wedstrijd zijn niet aangeleverd.

www.golfclubwelschap.nl | 2010-3 | 15


Golf-Bridge: een nieuwe uitdaging?!

Bij de Senioren wisten ze het al. Diverse malen hebben

zij het jaarlijks georganiseerd: een gecombineerde wedstrijd

waarbij ‘s morgens eerst 9 holes gelopen worden,

daarna een lunch genuttigd wordt om ’s middags af te

sluiten met een bridge drive. Door dan op een bepaalde

manier met cijfertjes te goochelen wordt hier dan een

winnend koppel uitgetoverd.

De laatste keer dat deze wedstrijd bij de Senioren gespeeld

is, zijn er zoveel positieve reacties gekomen met

de vraag om dit ook te organiseren voor alle leden van

onze golfclub, dat we bij elkaar zijn gaan zitten om de

mogelijkheden hiervan te onderzoeken.

We hebben met medewerking van GMG drie data vastgesteld

om deze leuke combinatie van Golf en Bridge in

een wedstrijdvorm te organiseren voor al onze clubleden.

In principe kan men zich als paar opgeven, maar als het

niet mogelijk is in te schrijven als koppel, kan men ook

als single inschrijven. Dan wordt vervolgens door de organisatie

een koppel samengesteld.

De vastgestelde data zijn :

Maandag 6 september

Maandag 4 oktober

Maandag 1 november

16 | 2010-3 | www.golfclubwelschap.nl

De indeling van de dag is:

10.00: start 9 holes Golf

12.30: lunch

13.00: start Bridge Drive

De lunch wordt als buffet opgemaakt en bestaat uit een

kop soep, 2 broodjes en een kroket, melk en jus d’orange.

De kosten hiervan bedragen € 7,50.

De kosten voor deelname aan deze Golf-Bridge wedstrijd

bedragen € 4,- per persoon.

De bridge drive wordt door onder het toeziend oog ­

van professioneel wedstrijdleider Else van IJndhoven

gespeeld

U kunt zich voor de eerste wedstrijden vanaf maandag

12 juli inschrijven via E-Golf4U.

Omdat dit nog als een proef opgestart wordt, hebben

we geen idee hoeveel inschrijvingen er op ons af zullen

komen. Maar binnen de organisatorische mogelijkheden

zal gelden wie het eerst komt, het eerst maalt. Dus aarzel

niet en schrijf s.v.p. zo snel mogelijk in.

De Golf-Bridge Commissie

Greet Magis, Henk Verheijden en Theo Groenen

Monthly Medal - tweede categorie - 6 juni

De uitslagen van deze wedstrijd zijn niet aangeleverd.


“The quality standard in moving goods and art”

Flight Forum 3830

Eindhoven Airport

5657 DX Eindhoven

www.movers.nl

Telefoon +31(0)40 2818888

Fax +31(0)40 2815845

E-mail info@movers.nl

Particuliere verhuizingen

Internationale verhuizingen

Kantoor- en projectverhuizingen

Kunsttransport

Verhuizingen van high-tech apparatuur

Opslag van goederen en archieven

Groupage diensten wereldwijd

Overige logistieke en facilitaire diensten


Starttijdenproblematiek aangepakt

Veel van onze leden ervaren het boeken van starttijden als een groot

probleem.

In diverse ledenvergaderingen is dit item aan de orde gesteld en tot op

heden is er geen afdoende oplossing voorhanden. In de Fore!mail van

11 juni onder het hoofd “No-show”, heeft u kunnen lezen dat er een

eerste aanzet voor de oplossing van dit probleem is gemaakt.

De problematiek richt zich op de volgende

hoofdaspecten:

1 Naleving afspraken tussen vereniging en exploitant

2 Gebruik van het baanreserveringssysteem

Teneinde de problematiek op te kunnen lossen werden

de volgende aanzetten gemaakt:

- Met de Baanexploitant zullen op korte termijn duidelijke

afspraken gemaakt worden over het recht van

bezetting en recht van reservering tussen de vereniging

en de baanexploitant.

- De Baanexploitant zal zorgen voor een meer transparant

reserveringssysteem.

- De Baanexploitant draagt zorg voor een overzicht van

werkelijke speeltijden opdat verificatie van baanbezetting

mogelijk is.

- Het fenomeen “No-show”, oftewel het niet op komen

dagen, terwijl men wel gereserveerd heeft, zal aangepakt

worden. Zie Fore!mail 23 juni.

- Het reserveren van een 4-bal en uiteindelijk met een

2-bal starten zal aangepakt worden.

- De inschrijving op naam zal afzonderlijk plaats gaan

vinden en niet meer met één naam voor een 4-bal.

- De marshals zullen met een zo goed mogelijke en realistische

startlijst de baan in moeten kunnen gaan en

zullen controle gaan uitoefenen op startbriefjes.

- Bovenstaande items zullen door de baanmanager geïnitieerd

worden daar de leden uiteindelijk met de exploitant

een speelrechtovereenkomst hebben. Het

moge u duidelijk zijn dat oneigenlijke events, greenfees

en reserveringen via de Businessclub van de

baanexploitant ook onder het No-show beleid vallen.

18 | 2010-3 | www.golfclubwelschap.nl

Voor de goede orde en om misverstanden te voorkomen

is het goed te weten dat er regels zijn voor

het spelen:

- Inschrijven via het reserveringssysteem of via de shop

is noodzakelijk.

- Voordat u start, dient u zich persoonlijk met uw GMG

pasje te melden in de shop waarna u een startbriefje

ontvangt.

- Mocht u een vroege starttijd (voor 08.00 uur ‘s morgens)

gereserveerd hebben terwijl de shop nog dicht

is, dan dient u zich naderhand alsnog in de shop te

melden.

- Niet gebruikte reserveringen dienen direct doorgegeven

te worden of door u zelf geannuleerd te worden.

Het bestuur en de baanexploitant realiseren zich dat één

en ander erg formeel wordt. Echter, de praktijk leert ons

dat veel leden nauwelijks op de geëigende manier kunnen

reserveren, terwijl anderen misbruik maken van de

mogelijkheden en gereserveerde tijden niet of oneigenlijk

gebruiken. Dat uiteindelijk veel starttijden ongebruikt

blijven is voor het Bestuur en ook voor de Exploitant dan

ook onacceptabel. In gezamenlijk overleg en op basis

van bereidheid van beiden willen we zorgen voor de oplossing

van dit probleem.

Het zal u allen duidelijk zijn dat de belangen van onze

leden primair zijn voor het bestuur. Wij realiseren ons

echter ook dat de baanexploitant bestaansrecht moet

hebben. Belangen lijken soms tegengesteld, maar uiteindelijk

dienen we samen te zorgen voor een goede

opdeling van belangen.


De samenwerking van bestuur en baanexploitant in bovengenoemde

kwestie is gebaseerd op openheid en zal

moeten leiden tot transparantie naar onze leden over

het al dan niet kunnen reserveren van starttijden.

Als bestuur realiseren wij ons dat het een illusie is dat reserveringen

voor 100% overeenkomen met de werkelijke

baanbezetting. Mensen kunnen plots zeer acceptabele

redenen hebben om geen gebruik te maken van een gereserveerde

starttijd, maar dan dat houdt wel in dat men

dat netjes doorgeeft, teneinde de starttijd te annuleren

en daarmee een ander lid de mogelijkheid te bieden om

toch te kunnen spelen. Zelfs een verkoop van een greenfee

door de exploitant is beter dan een onbenutte baan.

Wij houden u via het clubblad of op een andere wijze op

de hoogte van de vorderingen.

Namens het bestuur,

Henk Brocx

Scorekaart krijgt nieuwe layout

Binnen enkele weken zal een nieuwe druk van de scorekaart

van onze Golfbaan in gebruik genomen worden. Er

zullen verschillende veranderingen in de scorekaart zijn,

maar voor de Regel- & Handicapcommissie, en hopelijk

voor iedere speler, is het belangrijk dat het gedeelte,

dat praktisch gebruikt wordt als scorekaart, sterk is verbeterd.

We hebben overbodige of dubbele informatie weggehaald,

de verschillende delen beter gegroepeerd, en de

grootte van de velden aangepast aan de informatie die

in die velden ingevuld moet worden.

Natuurliijk spreken de meeste velden voor zich, maar

voor de zekerheid volgen hier nog een aantal tips:

- Vul de kaart LEESBAAR in. Voor de R&H Commissie is

het soms onmogelijk een kaart te ontcijferen en deze

zal dan niet geaccepteerd worden.

- Naam speler: Omdat de kaarten op alfabet bewaard

worden, is het belangrijk uw naam eenduidig te schrijven,

om te voorkomen dat er verwarring ontstaat

over wie de eigenaar van de kaart is

- Datum/tijd: Leesbaar svp

- Kaart Nr.: Dit is het nummer wat E-Golf4U geeft

nadat u een Qualifying kaart aangevraagd heeft.

- Code speler: Dit is de code waarmee u bekend bent

in het E-Golf4U systeem. NIET het NGF nummer of

oude Welschap nummer.

- Handicapinformatie van speler en marker. Essentiele

informatie

- Natuurlijk ligt het voor de hand dat de kaart is voorzien

van een handtekening van de speler en de marker

en het eindresultaat is vermeld.

Een veelgehoorde opmerking over het invullen van de

scorekaart is ‘alle informatie staat toch in de computer’.

Hoewel dit in de meeste gevallen waar is, moet de aangegeven

informatie op de kaart toch ingevuld worden

(eis van de NGF/EGA). Een qualifying ronde wordt gespeeld

op basis van bepaalde informatie. Deze informatie

wordt gebruikt tijdens het spelen (bijvoorbeeld de

playing handicap).

Een volledig ingevulde kaart geeft een compleet beeld,

waarvoor de speler en marker ook een handtekening

zetten. De handtekening geeft aan dat er een qualifying

ronde is gespeeld door een correct aangeduid persoon

op een bepaalde datum en tijd, uitgaande van een exacte

handicap die resulteert in een bepaalde playing handicap.

De kaart geeft ondubbelzinnig aan welke score

op elke hole is gemaakt en hoeveel stablefordpunten er

voor die score genoteerd zijn.

In een ander artikel hebben we als Regel- & Handicapcommissie

aangegeven dat we met ingang van 1 augustus

beter gaan opletten bij het correct invullen van de

kaart en het volgen van de juiste procedures. Hopelijk

heeft deze veranderde layout daarop een positieve uitwerking.

Leo Noordhuizen

namens de Regel- & Handicapcommissie

www.golfclubwelschap.nl | 2010-3 | 19


81 Senioren strijden om Trophy

Normaal organiseerden wij de Senioren

Trophy begin mei, maar door

wat planningsperikelen i.v.m met de

competitie en dubbele boekingen

zijn we, in overleg, verschoven naar

3 juni. Het was een schitterende

golfdag met een grote deelname

van 81 senioren, die allen om 12 uur

(shotgun) van start gingen en zich op

een redelijke tijd kwamen afmelden.

Dit bracht natuurlijk enige spanning

door de wachttijd bij het inbrengen

van de wedstrijdresultaten in het

nieuwe computersysteem.

Tijdens het gezamenlijk etentje werden

de prijzen uitgereikt.

20 | 2010-3 | www.golfclubwelschap.nl

Uitslag Senioren Trophy 2010

1 Jeanine van de Broek 40 stf

2 Frans de Rooy 38 stf

3 Jan Baats 36 stf

4 Cees van Leest 35 stf

5 Gerda Spek 34 stf

De neary werd gespeeld op alle par

3 holes met als resultaat, Jan Baats

op 4, Rinie van de Heuvel op 10 en

Frans de Rooy op 15.

Birdies: Richard Sars op 5, Joop

Sloot op 6, Jan Baats op 6 en Jan

Schoorel op 14.

Stableford - 19 juni

Zoals gebruikelijk werden nu ook de

resultaten van de wintercompetitie

bekend gemaakt . De 5 beste kaarten,

met als uitslag:

Handicap tot 26.4

1 Cees van Beek 195 stf

2 Carlo Kant 194 stf

3 Hans Peijnenburg 193 stf

4 Franc Smits 193 stf

5 Jan Baats 192 stf

Handicap 26.5 - 36.0

1 Jan Heuvelmans 217 stf

2 Gerrit van Breemen 213 stf

3 Piet Boumans 211 stf

4 Pieter Kuipers 206 stf

5 Rein van de Bij 197 stf

Al met al kunnen wij terug zien op

een zeer geslaagde golfdag, die we

ook met een geslaagd etentje

hadden willen afsluiten. Jammer dat

dat niet helemaal klopte.

De overige uitslagen:

20 mei Anouk Slikkeveer 39 stf

27 mei Jos de Rooij 38 stf

10 juni Spel: Harm de

Vries, Ad Jansen,

Frans Kramer en

Jan Baats

60 netto

24 juni Richard Sars 41 stf

Namens de Seniorencommissie,

Henk Brandsma

De uitslagen van deze wedstrijd zijn niet aangeleverd.


Heras, ook als u een oogje

in het zeil wilt houden

www.heras.nl

infoNL@heras.nl

T 0499 55 12 55

Buitengewoon

Beveiligd

133

furniture

decoration

lighting

bars

Industrieweg 176 - 5683 CH Best - Nederland

Tel.: +31 (0) 499 399 867 - Fax.: +31 (0) 499 391 590

info@versmissen.nl - www.versmissen.nl

Alle merken wand- en vloertegels,

natuursteen, parket en laminaat

Tevens verwerking van al onze producten

Openingstijden:

di t/m vr: 10.00 - 17.00 uur

za: 10.00 - 15.30 uur

of op afspraak

Vloerendesign Valkenswaard

maakt uw woning meer waard!

Barentszstraat 12 - 5554 PN Valkenswaard - T 040-8426999 - F 040-1020198 - M 06-46620962/3


Vriendinnen struikelen over regels

Onder de meest ideale omstandigheden werd dit jaar

de Vriendinnendag op Welschap gehouden. Stralend zomerweer,

de baan in topconditie én 32 ladies met hun

golfvriendinnen-van-buiten gastvrij onthaald door de Ladiescommissie.

Bij aanvang was er gelijk een echt-Brabantse

traktatie, aangeboden door de net niet meer jarige

Jeannette van Gemert, die hartelijk gefeliciteerd èn

toegezongen werd.

Om elf uur startten we met de shotgun wedstrijd; dit

keer was gekozen voor de Four ball, better ball variant.

Het aantrekkelijke van deze spelvorm is, dat je hoog

kunt scoren, ook al sla je op een aantal holes absolute

missers. De clou zit daarin, dat je, als je met je partner

de holes om en om goed speelt, toch nog onverwacht

in de prijzen kunt vallen. En zo is het Berna en mij vergaan:

wij kwamen met 45 punten binnen.

Na afloop werden wij getrakteerd op een “herexamen”

van de golfspelregels, die we als team mochten invullen.

20 vragen met multiplechoice antwoorden. Grote hilari­

teit. Toch bleek het lastiger dan we dachten, gezien de

vele dubbele bodems in de antwoorden. De beste uitslag

was voor het team met “maar” drie fouten: misschien

toch nog maar eens naar het regelboekje kijken.

Maar dat kon de feestvreugde niet bederven. Er stond

een uitstekend buffet op ons te wachten met na afloop

de prijsuitreiking door Threes. Voor alle deelnemers was

er nog een leuke attentie: een eenmalige regenjas, verstopt

in een grote golfbal! Wie anders dan Thérèse kan

zoiets bedacht hebben?

Met veel leuke herinneringen kijken we terug op een

zeer geslaagde Vriendinnendag 2010, die weer uitstekend

georganiseerd was door onze commissie. Daar zit

een hoop voorbereiding en werk aan vast, veel meer

dan waar wij weet van hebben. Hartelijk dank daarvoor:

wij hebben genoten!

Elly Vrins

Samenstelling flights bij wedstrijden

Bij een wedstrijdindeling maken wij

gebruik van de volgende parameters:

- Tijd (vroeg of laat)

- Handicap (bv. zoveel mogelijk gelijke

handicaps in een flight)

- Adres (mensen met een zelfde

adres kort bij elkaar indelen)

Stel dat 12 deelnemers vroeg hebben

aangegeven en dat zij dit vaker

doen. Dan is de kans dat je speelt ­

met iemand met wie je in de vorige

wedstrijd speelde, bij een samenstelling

van vier spelers per flight,

22 | 2010-3 | www.golfclubwelschap.nl

Stableford - 29 mei

één op drie. Handicap en adres

maken die kans nog veel groter in

dit voorbeeld.

Er wordt regelmatig gevraagd door

spelers om niet meer met die of die

in een flight te zitten Omdat hij of zij

daar al zo vaak bij ingedeeld is. Gezien

bovenstaande berekening is die

kans inderdaad groot. Dit probleem

is bij de wedstrijdcommissie besproken.

Wij willen geen lijst aan gaan

leggen waarbij we moeten checken

hoe vaak iemand met iemand speelt.

De uitslagen van deze wedstrijd zijn niet aangeleverd.

De wedstrijdcommissie heeft daarom

besloten zo weinig mogelijk

handmatig in te grijpen in de wedstrijdindeling

die door het E-­

Golf4U-programma automatisch

aangemaakt wordt. Wel zijn er wedstrijden

die een indeling op handicap

hebben bv. Matchplay - en Strokeplaykampioenschappen

en wedstrijden

waarbij bewust hoge en lage

handicappers in één flight geplaatst

worden.

De wedstrijdcommissie


CC Competitiecommissie, 040-2120569

EC Evenementencommissie, 06-24827600

Wedstrijdkalender

Dag Datum Activiteit Tee gesloten Start Holes Leiding

Juli

zo 11 Monthly Medal 8:30 12:50 1 18 WC

ma 12 SJE Jeugdtour 11:00 14:20 1 18 JC

zo 18 André Jeurissenbeker 8:30 11:30 1 18 WC

zo 25 Thuisblijverswedstrijd 9:00 12:50 1 18 EC

za 31 Stableford 8:30 12:40 1 18 WC

Augustus

zo 01 André Jeurissenbeker 8:30 11:30 1 18 WC

zo 08 Monthly Medal 8:30 12:50 1 18 WC

za 14 Strokeplaykampioenschappen 7:00 15:00 1+10 18 WC

zo 15 Strokeplaykampioenschappen 8:30 12:00 1+10 18 WC

za 21 Stableford 8:30 12:50 1 18 WC

zo 22 Ouder-kindwedstrijd 8:00 14:50 1+10 18 EC

di 24 Supervlag 9:00 14:20 1 18 EC

do 26 Birdiescramble 7:30 12:50 1 18 EC

za 28 Welschap greensome kampioenschap 7:00 14:50 1+10 18 EC

zo 29 Golfjournaal Beker 8:30 12:00 1 18 WC

September

zo 05 Monthly Medal 8:30 12:50 1 18 WC

zo 12 Presidents Putter 7:30 13:40 1 18 WC

JC Jeugdcommissie, 040-2420869

WC Wedstrijdcommissie, 040-2052366

Wedstrijdkamer: 040-2575914

Afgemaaid riet in een waterhindernis

Het is zomer en alles wat kan groeien, groeit de zon tegemoet.

Zo ook het riet en de biezen langs de oevers

van de grote vijvers op onze baan. Om de lay-out van de

waterpartijen zoveel mogelijk te bewaken wordt de oeverbegroeiing

op een aantal plaatsen kort gemaaid.

Vaak blijft het gemaaide riet enige tijd liggen, alvorens

het wordt opgeruimd, en door het warme weer staat er

weinig water in de hindernis. Nu komt je bal te liggen

binnen de grenzen van de waterhindernis.

Wat mag je nu wel of niet als je bal binnen de grenzen

van de waterhindernis ligt op het afgemaaide riet?

Mag je je bal opnemen, het gemaaide riet verwijderen,

je bal droppen in de hindernis alvorens deze uit de hindernis

te spelen?

Het afgemaaide riet kun je als GUR aanmerken, dus een

abnormale terreinomstandigheid. Maar helaas beschrijft

R25.1b, dat je deze GUR locatie niet straffeloos mag

ontwijken, als deze in een waterhindernis ligt. Bovendien

kun je er ook nog R13.4 b&c op los laten, die beschrijven,

dat je de grond in de hindernis niet met je hand

mag aanraken en dat je ook geen losse natuurlijke voorwerpen

uit de hindernis mag verwijderen.

Dus speel de bal zoals hij ligt zonder straf uit de hindernis

(niet grounden, want dat kost 2 strafslagen) of drop

de bal met één strafslag volgens R26.1 a&b.

Lex van den Bout

namens de Regel- & Handicapcommissie

www.golfclubwelschap.nl | 2010-3 | 23


EINDHOVEN 040-2572922

VALKENSWAARD 040-2013212

GELDROP 040-2800606

WEERT 0495-548487

www.bastian-visser.nl

Waarom zijn die wedstrijdbesprekingen

na afl oop toch zo populair?

Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

L I E S H O U T H O L L A N D


Jeugdwedstrijd GVB en Handicap - 27 juni

1 Luuk Boertien 40 stf

2 Jessica de Roos 37 stf

3 Wesley van Lieverlo 36 stf

Jeugdwedstrijd Pinky - 27 juni

1 Bart Follon 29 stf

2 Benjamin Thijssens 27 stf

3 Robert van Lente 23 stf

De volgende jeugdleden hebben op 27 juni een

nieuwe Pinky-handicap gehaald:

geel: Bart Follon

rood: Benjamin Thijssens

groen: Ayano Hidaka

oranje: Louise van Tilburg, Robert van Lente en

Simon Hageman

Hockeyslag maakt plaats voor golfswing

Vandaag was het een hele drukke sportdag.

‘s Ochtends moest ik eerst hockeyen voor

de nieuwe selectie en daarna meteen door

naar de golfbaan. Ik had maar een half uur

om mijn hockeyslag uit mijn armen te slaan.

Daarna ging ik me direct aanmelden bij de

wedstrijdtafel en kreeg ik mijn scorekaart.

De flight bestond uit Pim en Niina met Rob

Helmons als begeleider. Daarna ging ik naar

de eerste hole waar ik kennis heb gemaakt

met mijn medespelers en de begeleider. Toen we gingen afslaan begon het

heel hard te regenen, dat was wat minder leuk .

De eerste paar holes gingen wat minder, maar gelukkig werd het steeds

beter. Bij hole 7 werd het droog en ging de wind liggen. Bij de laatste hole

stonden er weer ouders te kijken en ook mijn kleine zusje Brechtje. Nadat

we de tassen weg hadden gezet, moesten we naar binnen om de punten

op te schrijven. Dit is altijd weer een nauwkeurig werkje. Daarmee heeft

Rob ons goed geholpen.

In het clubhuis kreeg ik weer een heerlijke tosti en begon de prijsuitrijking

waarbij deze keer mooie bekers gewonnen konden worden. Ik ben zelf eerste

geworden met 24 punten en heb een hele mooie beker gekregen, naast

mijn groene Pinky die nu een mooi plekje op mijn kamer heeft gekregen. Ik

vond het weer een hele leuke wedstrijd en zie uit naar de volgende!

Louise van Tilburg

Jeugdpagina

Over het water!

Zondag 27 juni heb ik mijn eerste

golfwedstrijd gespeeld.

Mijn baanpermissie had ik al in

april gehaald, maar de wedstrijd

in mei kon ik niet meedoen.

Ik heb daarna nog wel veel geoefend

op de driving range en ik

heb ook nog drie keer negen

holes gelopen met mijn vader en

William (de oom van onze leraar

Stef).

Het was een hele warme dag en ik

heb ik met 29 punten gewonnen.

We hadden een leuke flight en

Anne-Mieke was een fijne begeleidster.

De mooiste hole was hole acht

waar ik met mijn ijzer negen over

het water op de green sloeg.

Groetjes van Bart Follon

www.golfclubwelschap.nl | 2010-3 | 25


Jeugdpagina

Jeugdwedstrijd Pinky - 30 mei

Jongens

1 Simon Hageman 22 stf

2 Benjamin Thijssens 19 stf

3 Robert van Lente 19 stf

Meisjes

1 Louise van Tilburg 24 stf

2 Sam de Roos 23 stf

3 Anne Alberts 20 stf

Op 30 mei hebben de volgende jeugdleden weer

een nieuwe Pinky-handicap veroverd:

Geel Sam de Roos, Benjamin Thijssens

Rood Niina Hidaka

Groen Robert van Lente, Simon Hageman, Anne

Alberts, Louise van Tilburg

Oranje Yuri Intven

18 holes wedstrijd GVB en Handicap - 30 mei

1 Jeroen de Roos 44 stf

2 Daphne van 't Sant 38 stf

3 Jessica de Roos 35 stf

Gelukkig nog geen handicap!

Ik zal me eerst even voorstellen: ik ben Jeroen de Roos

en ik ben 12 jaar. Ik heb mijn GVB sinds april 2010 maar

nog geen handicap. Daar heb ik nu nog geluk mee,

want straks wordt het wel wat moeilijker om zoveel punten

te halen.

Het was 30 mei en we hadden een jeugdwedstrijd. Het

was mijn tweede wedstrijd over 18 holes.

Eerst nog even oefenen in de les en dan gaat het beginnen

en ga ik de baan in voor de wedstrijd. We begonnen

met 8 flights en ik zat in flight 2 samen met Martijn,

Ted en Rob als begeleider. Het ging in het begin wel

lekker en ik dacht: "als dit nu zo door blijft gaan, ga ik

een mooie score halen". En zo is het ook gegaan. Ik ben

26 | 2010-3 | www.golfclubwelschap.nl

eerste geworden met 44 punten, 22 op de eerste 9

holes en 22 op de laatste 9 holes.

Het was jammer dat het regende, maar dat was telkens

maar even, dus dat was niet zo heel erg.

Ik heb er van genoten en ik denk dat iedereen genoten

heeft, ondanks het weer.

Ik wil de jeugdcommissie bedanken dat het weer zo

goed was geregeld net als altijd en ook de begeleiders

voor het vrijwillig meelopen. Ook wil ik mijn flightgenoten

bedanken voor de leuke middag.

Groetjes,

Jeroen


10 vragen aan Luuk Boertien

1 Hoe oud was je toen je begon met golfen

en hoe lang golf je al?

Ik golf pas een half jaar echt serieus; ik

begon toen ik 17 was.

2 Van wie heb je les gehad en wat vond je

van de lessen?

Ik krijg sinds een paar maanden les van

Stef Gresel. Dank zij hem heb ik mijn handicap

van 45.0 kunnen verlagen naar 10.5.

De lessen zijn heel leerzaam, uitdagend

en werken zeker grensverleggend.

3 Heb je al met (jeugd)wedstrijden meegedaan?

Zo ja, wat vond je daarvan?

Ja, ik heb met twee jeugdwedstrijden

mee gedaan. Ik vond met name de eerste

erg leuk, toen kwam ik binnen met 66 stablefordpunten.

Nu speel ik in jeugd 2, dat

vind ik ook heel erg leuk en krijg ik de

kans om ook op andere banen te spelen.

4 Wat is je beste prestatie ooit en hoe

kwam deze tot stand?

Mijn beste prestatie was op golfbaan Best

met jeugd 2, ik kwam 4 boven de baan

binnen. Het is, denk ik, een kwestie van

veel oefenen; zo'n 5 keer per week. Het is

wel belangrijk in te zien dat het een spelletje

is en blijft. Het serieuze werk komt

later wel!

5 Wat moeten we op Welschap volgens

jou nog meer voor de jeugd doen?

Ik vind dat Golfclub Welschap al veel doet

voor de jeugd, voor zover ik dat kan vergelijken

met andere golfbanen in de

regio. Wellicht is het een optie de jeugd

te stimuleren door hen een lager tarief te

rekenen voor bijvoorbeeld driving range

ballen!

6 Welke clubs heb je in je tas en wat is je

favoriete club?

Ik speel met Titleist Blades van ijzeren 2

tot en met P, 2 Titleist Vokey wedges van

52° en 56°, een Wilson 60° lopwedge, een

King Cobra S9-1 pro Driver, and last but

not least mijn Ping anser putter. Mij favouriete

clubs zijn: mijn driver waarmee ik al

eens zo'n 290 meter geslagen heb en verder

mijn ijzer 4 die ik vrij nauwkeurig kan

inzetten, al zeg ik het zelf.

7 Wat wil je bereiken in golf en hoe ga je

dat doen?

Natuurlijk het liefst zo goed mogelijk worden,

en mocht het mij lukken dan zou ik

graag golfpro willen worden. Dit houdt

dan wel in zo vaak mogelijk te trainen met

Stef en nog veel meer doorzettingsvermogen

tonen.

8 Wat vinden je vrienden ervan dat je

golft, zouden ze het zelf ook willen?

Een paar vrienden van mij golfen sowieso

ook en die vinden het volgens mij wel

heel erg leuk voor mij dat ik het al zo

goed doe.

9 Wie zijn je favoriete golfers en waarom?

Voor mij blijft Tiger Woods de beste professional

van de wereld. Hoewel het kijken

naar dergelijke golfers best leerzaam en

stimulerend kan zijn, leer ik nu toch het

meeste van Stef.

10 Aan wie moeten wij deze vragen de volgende

keer stellen en waarom?

Jeroen Stottelaar, een goede vriend van

mij die onlangs ook jeugdlid is geworden.

Jullie kennen hem wel; hij werkt in de Horeca

en heeft ook veel aanleg!

Jeugdpagina

www.golfclubwelschap.nl | 2010-3 | 27


• ABN AMRO Private Banking

• André Jeurissen Holding BV

• Arcadis Aqumen Facility Management BV

• Autogroep Bos en Slegers

• Bartels & Manders accountants

• Bastinck & van Doesum Employee Benefits

and Insurance

• Bavaria NV

• Biesheuvel Techniek

• BlooMEDical Benelux NV

• Blue Medical Devices BV

• Bridgehead Consulting BV

• Bureau Puur

• Carglass

• CeesBraber… laat de zaak wérken!

• Cityboard Nederland BV

• Combinatiebouw voor Industriële Elektrotechniek BV

• Denley International BV

• DI&P Communication Company

• Dijkstra & Voermans Advocatuur & Notariaat

• Eindhovens Dagblad

Indien onbestelbaar retour: Welschapsedijk 166, 5657 BB Eindhoven

BUSINESS CLUB GOLFBAAN WELSCHAP

een Business Club met Karakter

• E.ON Benelux NV

• Ergon

• Flos BV Creative Component Solutions

• Fortis Bank Nederland NV

• Hendriks Coppelmans Bouwgroep BV

• Holla Poelman Van Leeuwen advocaten NV

• Joanknecht & van Zelst

• Jonker Advies BV

• Keijsers Interior Projects

• Kluitmans Goudse Stroopwafels

• Meeùs Verzekeringen - Pensioenen – Hypotheken -

Bedrijfshuisvesting

• MnB040 Werving & Selectie

• Moonlight Film And Finance Company BV

• Mourik Groot-Ammers BV

• Pro Visional BV

• PSV NV

• Quole Medisch Centrum Waalre & Centrum

Mondzorg Waalre

• Rendon Onderhoudsgroep

• Sims Recycling Solutions

• Smart Sustainable Electronics BV

• Staalbankiers

• Strukton Worksphere

• Theodoor Gilissen Bankiers NV

• Van den Broek kantoorsystemen BV

• Van Mook Graveertechnieken BV

• VanBerlo Group BV

• VanderKlooster

• VD AKKER Audi & Bentley Specialisten

• Versmissen Furniture and Decoration

• Vespo Groep

• VHC Rooswinkel BV

• Weijmans Media Groep BV

• Z-Press Sport & Media

Similar magazines