04.09.2013 Views

juni - Chiro

juni - Chiro

juni - Chiro

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

]foto:chiro pittem[

dubbel

België -Belgique

P.B.

8000 Brugge 1-2

4/121

P409362

punT

Tijdschrift van en voor Chiroleiding | verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus | nr. 10 | juni 2008 | Chirojeugd Vlaanderen vzw | v.u. & afzendadres: H. Bouwen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen|

bivak

DOSSIER

BCV*

Sien LeemanS

art.nr. 8009806 | 1 euro


inHOUD

met steun van de vlaamse gemeenschap

in Deze DUbbeLpUnt

Wekken of afsluiten? Het lukt als

vanzelf met de momentjes die je

vindt op p. 4

Wat zet je in een bivakboekje?

Lees het op p. 8

Een checklist voor je bivak. Scheur hem

uit op p. 0

Voor elke afdeling een spel: p. 22-33

Even nadenken? Bezinnen? Vieren? Lees

het op p. 1

]Dubbelpunt juni 2008 [

JUni: tiJDen van iSOLement

en zeLfmarteLing!

Achter een bureau vol boeken zit ik aandachtig de wet van Liebig te

bestuderen.

Daar gaat de telefoon! Of ik weet of de factuur van de vrachtwagen al

is aangekomen? En dat ik zondag niet vergeet de bivakboekjes uit te

delen?

jaja, juni... Zondagen worden ingekort, paperassen ingevuld, de nachtrust

daalt naar een dramatisch dieptepunt, volledig isolement met alleen

maar een stel boeken waar je stilaan aan gehecht raakt.

De wet van Liebig. Wanneer hij vertelt dat de voedingsstoffen essentieel

zijn om een plant degelijk te laten groeien, bedenk ik dat 5 ninja’s tijdens

het 24 urenspel wel essentieel zijn voor een degelijk verloop van het spel.

Het drieslagstelsel werd eeuwenlang gebruikt door de Egyptenaren.

Een 3-slagstelsel, 3 ploegen, 3 landbouwproducenten, de wereld veroveren...

uit al dat studeren heb ik toch één ding geleerd. Dan worden de beste

spelen geproduceerd!

Eef*

Dubbelpunt juni 008

Dubbelpunt verschijnt maandelijks, maar niet in juli en augustus. Een jaarabonnement kost € 10,50 en kan aangevraagd

worden bij Chirojeugd Vlaanderen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen. ]Tel.[ 03-231 07 95 ]Fax[ 03-232 51 62 ]e-mail[

abonnementen@chiro.be ]redactieadres[ Merijn Gouweloose, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen ]e-mail[ Dubbelpunt@chiro.

be ]eindredactie[ Merijn Gouweloose ]redactie[ Katrijn Geldof, Bruno Pierloot, ilse Cox, ilona Daemen, Marieke De Vos,

jort Ory, Eef Lenaerts enjan Decabooter ]Taalnazicht[ Bart Boone ]Foto’s[ plaatselijke groepen ]Tekeningen jaarthema[

jel ]Vormgeving[ Saskia Rogge enjan Van Bostraeten ]Drukkerij[ Vanden Broele, Brugge -Dubbelpunt wordt gedrukt op

chloorvrij gebleekt papier ]Giften[ giften aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw kunnen gestort worden op rekeningnummer 000-

0150728-87.

]foto:flickr[


]foto:chiro de schakel[

bivak

DOSSIER

Horizontaal:

3. Komt niet in het weekend

4. Activiteit waarbij je de

weg terugzoekt

7. Spelterrein

10. Gaan soms minder lang

mee op bivak

11. Vervoermiddel

12. Activiteit op tocht

13. Kun je missen op bivak

14. Bivakafsluiter

Verticaal:

1. Blijvend souvenir

2. Vaak gestolen op bivak

5. Verzorgt de bivakviering

6. Vakantiemaand

8. Buikpijn en traantjes

9. Bivakdessert

10. Hierin zit je bagage

3

10

12

14

6

EclipseCrossword.com

Weg met De bivakeigenaar!

Elk jaar duiken de horrorverhalen op: bivakeigenaars houden zich

niet aan het contract, doen lastig, proberen de leidsters te versieren,

enz.

We zijn het beu! Dit jaar gaan we op zoek naar de beste bivakeigenaar

ter wereld. is jullie bivakeigenaar écht goed? Doe mee en nomineer

hem of haar voor de titel “Bivakbaas (m/v) van het jaar.” Stuur je gegevens

en een korte uitleg naar dubbelpunt@chiro.be.

4 5

1 2

7

11

8 9

De bivak-aftel-scheurkalender mag weer naast de toiletpot opgehangen worden, nog een

maand en het bivakseizoen is aangebroken. Tussen het studeren, werken en terrasjes-doen

door kun je in deze Dubbelpunt lezen over opstaan en gaan slapen op bivak, eerste hulp bij

regengevallen en de public relations van je bivak. Bovendien kun je iemand nomineren voor

een wel heel bijzondere wedstrijd.

13

]Dubbelpunt juni 2008 [


DOSSiER biVAK

Chi-ro-la-la-la wek-, wa

4 ]Dubbelpunt juni 2008 [

Opstaan op muziek

Snoozeman

Ga verkleed als wekker de slaapzaal

binnen en maak iedereen wakker

met wekkergeluiden. De wekker

heeft ook een ‘snoozeknop’. Wie de

snoozeknop indrukt, mag

nog tien minuutjes blijven

soezen. na tien minuten

komt de wekker opnieuw

rinkelen in de slaapkamer en moet

iedereen opstaan.

Vliegen vangen

je splitst je op in twee groepen.

De ene groep speelt vliegjes

(zzzzzzzzzzzzzz) in de slaapruimte.

Daarna komt de tweede groep binnen

en zij spelen de meppers.

Weet je waar ... is?

je maakt iedereen wakker met de

vraag: “Weet je waar ... is?” Het moet

een beetje paniekerig lijken. Doe

dat meerdere keren, tot de persoon

een antwoord geeft. Bv.: iemand

vraagt waar Erik is. Vijf minuten later

komt er opnieuw iemand binnen die

vraagt waar Sanne is. Bij het ontbijt

komen diegenen die rondliepen om

te wekken helemaal uitgeput binnen.

Zij vertellen dat ze de gezochten

eindelijk gevonden hebben.

Vervolgens treden Erik en Sanne op

met het liedje ‘Veel te mooi’.

Wekkerradio met hippe hits en uitje-nek-lullen

‘s Morgens bij het opstaan start een

live radioprogramma dat iedereen in

de slaapruimte kan horen. Een presenator

zorgt ervoor dat iedereen

wakker wordt met de meest hilarische

commentaren. Bijvoorbeeld:

“Er waren eens drie goede vrienden:

Pim, Pam en ...? De juiste antwoorden

kunnen nu meegedeeld worden

aan de dj-stand. We geven een tip:

je kunt het op je hoofd dragen en

het eindigt op –et.”

Zeker weten dat alle speelclubbers

zich de benen van onder hun lijf

lopen om het antwoord te komen

zeggen.

Kleine wasjes, grote wasjes, allemaal met muziek

Wasaerobic

Aerobicdansers of –danseressen

tonen bewegingen die de groep

moet nadoen. Van gewone bewegingen

ga je over naar de betere

wasbewegingen (tonen wat je met

je washandje kunt doen, met een

tandenborstel, enz). Dat doe je

natuurlijk op de tunes van pittige

muziek.

]foto:chiro vivaldi[

Discodouchen

(Aanbevolen bij een beperkt aantal

douches en trage wassers)

Op het ritme van één vlot liedje

mag iedereen zich onder de douche

inzepen en afspoelen. Wanneer

het eerste liedje gedaan is, moeten

de kranen dicht en krijgt iedereen

weer de tijd van één liedje om zich

af te drogen en aan te kleden. De

doucheverantwoordelijke supportert

vrolijk en zorgt er op die manier

voor dat de zaken vooruitgaan.


s- en sloTmomenTjes

Muzikaal slot

Liedje van de dag

iedereen mag uitleggen hoe hij/zij

de dag vond aan de hand van een

bepaald liedje. na het bivak kan de

leiding dan een cd’tje

maken met al die

liedjes op en het als

aandenken meegeven.

Contrast!

Verzamel iedereen in een

lokaal en overloop kort wat de

bedoeling is van het slotmoment.

Eerst zal iedereen alle

energie uit hun lijf moeten

dansen! je legt stevige

technobeats op, zet de

volumeknop open en

iedereen leeft zich uit. na

ongeveer twee minuten stop

je de muziek en moet iedereen

onmiddellijk muisstil zijn.

in stilte gaan ze

naar een tweede

ruimte, die heel

gezellig is ingericht

(kaarsjes, dekens,

zachte muziek, enz).

Daar kun je dan even

stilvallen.

Halal of haram

Tussend’Oortjes

Moeten we daar óók rekening mee houden?

Dat moslims geen varkensvlees eten, weet je

ondertussen wel. Maar hoe zit het nu precies

met halal voedsel?

Halal (rein) is een Arabisch woord dat aanduidt

wat toegelaten is voor moslims. Haram (onrein)

is min of meer tegenovergesteld aan halal. Haram

zijn alle zaken die verboden zijn in de islam.

Halal en haram hebben niet alleen betrekking

op voedsel, maar op alle aspecten van het leven.

Sommige moslimjongeren die mee op bivak

gaan, zullen specifiek vragen naar halal voedsel.

in het bijzonder gaat het dan om halal vlees,

omdat het meeste andere voedsel sowieso halal

is. Aan welke voorwaarden dat vlees moet voldoen,

hangt af van de islamitische rechtsschool

die ze volgen. in grote lijnen moeten de dieren

zonder verdoving geslacht worden en leegbloeden.

Ga bij de moslims in je Chirogroep na

welke voorwaarden zij stellen aan halal vlees en

Wil je nog meer van dergelijke

wek-, was-, tafel-, slot- of weetik-veel-momentjes?

Dat kan!

Spoor ZeS heeft voor jou 120

kant-en-klare tussendoormomentjes

verzameld.

Verkleed als butler je slapende

kindjes wakker maken

en ontbijt op bed brengen,

aan tafel een spelletje pingpongblaasbal

spelen om te

bepalen wie de afwas moet

doen, als slotmoment een

tv-journaal presenteren

met alle anekdotes van de

dag: het zijn zinderende

momentjes

waardoor je verwonderd

raakt,

waar je stil van wordt of

waarmee je eens lekker

hard kunt lachen. Ze

blijven je meestal lang

bij én ze maken de

groep ook hechter.

Spiritkoffer

DOSSiER biVAK

inspiratie nodig voor zingevende

momenten? De Spiritkoffer

zit boordevol teksten, boeken,

spelletjes, kaarsen en doeken:

zinnig materiaal om een

zinderend moment in elkaar

te steken. Bovendien nodigen

we je graag uit om er zelf frisse

dingen bij te proppen.

De Spiritkoffer kun je helemaal

gratis lenen. Ze wordt op eenvoudig

verzoek naar De Banier

in jouw buurt gebracht. Daar

kun je ze dan oppikken.

Mail naar spiritkoffer@chiro.be

informeer bij welke slager zij zelf vlees halen. in

grote steden zijn er vaak heel wat halal slagerijen.

nuttig om te weten is dat vis en zeevruchten

volgens de meeste rechtsscholen zonder

meer halal zijn.

interessant om te weten, is dat ook de volgende

zaken haram (en dus verboden) zijn: alcohol,

tatoeages, gokken, rente heffen en buitenechtelijke

relaties.

]Dubbelpunt juni 2008 [


DOSSiER biVAK

We ziJn er biJna!

eerSte HULp biJ Saaie bUS- en treinreizen

Nog een laatste kus voor de thuisblijvers, wuiven aan het

raampje en weg zijn we! Op bivak vertrekken is natuurlijk

al spannend genoeg, maar waarom zou je je leden niet

metéén laten voelen dat de tien fijnste dagen van het jaar

begonnen zijn? Spelen op de bus of de trein!?! Uiteraard!

]Dubbelpunt juni 2008 [

Poppenkast

neem wat vingerpopjes of poppenkastpoppen

mee en entertain

je jongste leden met een geweldig

poppenkastverhaal dat je van

achter de trein- of buszetels op hen

loslaat. na een tijdje kunnen ze ook

zelf poppenkast spelen. Misschien

speelt de conducteur het spel wel

mee en kan de boze wolf de kaartjes

met zijn gevaarlijke tanden mee

helpen knippen.

Ik zie ik zie – bingo

Geef iedereen een kaartje waarop

een aantal dingen staan die je onderweg

kunt tegenkomen. iedereen

probeert zo snel mogelijk een lijn te

maken door dingen die je onderweg

ziet aan te kruisen. Wie een

lijn heeft, verdient een ‘tegoedbon’

voor op bivak. (bvb. Goed voor een

massage door leidster Tine – goed

voor een extra dessert – goed voor

een nachtzoen van leider Andries

– enz. )

Maak de mensen blij!

Wie zich verheugde op een rustige

treinrit, is vaak niet zo blij als een

jolige Chirogroep het perron

betreedt. Probeer daarom eens alle

vooroordelen te doorbreken en

doe eens echt je best om de andere

trein- of busreizigers blij te maken!

Spreek hen aan met een vrolijk

liedje waarin je hen een fijne dag

wenst, trakteer ze op een jongleeract,

beloon alle vriendelijke mensen

met een snoepje, maak een erehaag

en applaudisseer voor de mensen

die uitstappen, enz. Als je merkt

dat je acties de mensen eerder op

de zenuwen werken dan blij maken,

heeft het uiteraard niet veel zin om

ermee door te gaan.

Het onthaalspel

Start je afdelingsonthaalspel al

op de trein. Laat de speelclubbers

bijvoorbeeld al op zoek gaan

]foto: chiro de schakel[


naar het hoofdpersonage van het

themaverhaal. Geef hen een aantal

tips. Bijvoorbeeld: “Zoek de meneer

die twee verschillende schoenen

draagt en vraag hem wat hij weet

over China.” De rakwi’s en tito’s

proberen ondertussen een raadsel

op te lossen op de landkaart aan

de hand van de plaatsen waar de

trein stopt. En de keti’s lossen een

sudoku op die hen tips over het

verhaal oplevert.

Stiekem spelen

Geef iedereen een papiertje met een

woord erop. Alle leden moeten tijdens

de bus- of treinreis hun woord

ongemerkt in een gesprek gebruikt

hebben. Als iemand je betrapt en

kan vertellen wat jouw woord is,

heb je verloren.

Telefoontje

normaal speel je telefoontje in een

kring. Alle spelers geven hun buur

een hand, iemand begint met “ik

telefoneer naar …” en dan noem

je iemands naam. Door in je buur

zijn of haar hand te knijpen, geef

je het signaal door. Als het signaal

aankomt bij de speler naar wie we

telefoneren, dan roept die “aangekomen!”

Eén speler staat in het

midden en probeert te ontdekken

bij wie het signaal zit.

Speel het spel eens op de trein (of

bus). De zoeker staat dan in de

gang van de trein.

Moord

op de Peking Express

Er is een moord gebeurd op de trein,

spannend! Een paar leid(st)ers zijn

verkleed als mensen die betrokken

zijn bij de hele zaak. je hebt een

politieagent, een privédetective, de

kinderjuf met baby, de notaris, de

oude dronkenlap, de dame met het

koffiekarretje,

enz.

De leden

krijgen

allemaal

een

aantal raadsels. Als

Tips van de NMBS

Fasten your seatbelts,

please

Elke vlucht begint met instructies

van de stewards en stewardessen.

Ze tonen de nooduitgangen, de

zuurstofmaskers en het zwemvest.

nadien komen ze rond met

hun boekje “productjes die je aan

boord kunt kopen” en water. Leden

die vliegangst (lees: heimwee)

hebben, mogen de hulp van een

steward(ess) vragen.

Waar zit de wasknijper?

Steek een paar wasknijpers op de

kleren van een aantal leden. Vanaf

dan start het spel. je hangt de

wasknijpers ongemerkt op iemand

anders. Degenen die de wasknijpers

op het einde van de bus- of

treinrit hebben, zijn al zeker van de

eerste afwas!

Ingebeelde leden

Geef elke afdeling een ingebeeld lid

mee. Dat is bijvoorbeeld onzichtbare

Emilie of de kartonnen Marco.

De afdeling moet ervoor zorgen dat

ze zich tijdens de reis thuisvoelen

in de groep. Geef hen een zitplaats,

betrek hen bij de spelletjes, vertel

wat tegen hen, draag hun rugzak

mee, zorg dat ze op tijd afstappen.

En zorg dat je ingebeelde leden beleefd

zijn tegen de medereizigers!

DOSSiER biVAK

We belden met jochem Goovaerts, de woordvoerder van de nMBS. Hij gaf ons

enkele tips mee om een treinreis met je groep vlot te laten verlopen.

1. Voor grote groepen is het een must om plaatsen te reserveren. Op die

manier vermijd je dat je het bivak als een haring in een ton moet beginnen

en kun je ontspannen naar je bivakbestemming sporen.

2. Vermijd de spits, vooral op belangrijke lijnen naar grote steden zoals

Antwerpen of Brussel. Er bestaan beslist alternatieven op minder drukke

momenten.

3. Een trein is geen speelplaats, maar ook geen bibliotheek waar je stil moet

zijn. je kunt dus gerust een spelletje spelen, maar zorg ervoor dat wat je

doet sociaal aanvaardbaar is. Heb er begrip voor dat pendelaars na een

zware werkdag niet echt zitten te wachten op een brulconcert van een

Chirobende.

ze een raadsel opgelost hebben,

mogen ze een van de personages

ondervragen. Op die manier

komen ze te weten wie de moord

gepleegd heeft, hoe dat gebeurd is

en wat het motief is. Wie heeft er

eerst de moord opgelost?

De lange,

eenzame busreis

Heeft je bus een microfoon (en

een verdraagzame chauffeur?).

Verzacht dan de saaie busreis met

je eigen radioprogramma. Laat je

leden verzoeknummers aanvragen,

gedichtjes schrijven, groetjes

doen, quizzen, moppen vertellen

en alles wat je tijdens een normaal

radioprogramma kunt horen. Tussendoor

draai je natuurlijk plaatjes

(of cassettes?). Wordt het Studio

Brussel of eerder Q-Music?

Toch maar een film?

Heeft je bus een video- of dvdinstallatie?

Maak dan met de

leidingsploeg je eigen filmpjes.

Bijvoorbeeld een “making of” van

het bivakdecor, of van het verkenningsbezoek

aan de bivakplek. Of

volg de kookploeg tijdens hun inkopen.

Kun je raden wat het menu

wordt? Of maak je een echte soap

waaruit je leden elementen moeten

onthouden voor het groepsspel

twee dagen later? Met een digitaal

fototoestel, een laptop en een eenvoudig

programma (bijvoorbeeld

Windows Movie Maker of jasaka)

maak je snel en gemakkelijk een

eigen filmpje.

]Dubbelpunt juni 2008 [


DOSSiER biVAK

pUbLic reLatiOnS vOOr Je bivak

CommuniCaTie naar ouDerS, Bomma en BuiTenWereLD

8 ]Dubbelpunt juni 2008 [

Een traditioneel bivakboekje

Een jaarlijkse gewoonte in de

aanloop naar het bivak is het

verspreiden van een bivakboekje

voor de leden en de ouders. Het

is in de eerste plaats het ideale

communicatiemiddel om de

praktische kant van het bivak

te regelen met ouders. in de

tweede plaats is het bivakboekje

een voorproevertje van het échte

bivak. je wilt je leden al warm maken

om mee op bivak te vertrekken.

Praktische afspraken

Vroeger was het bivakboekje ongeveer

het enige middel waarmee

je de praktische afspraken over het

bivak grondig kon doorgeven aan

ouders. Zelfs nu je op de website

van je groep ook alle informatie

over het bivak kunt raadplegen, is

het handig dat alle info gebundeld

zit in één overzichtelijk boekje.

Welke praktische afspraken zet je

erin?

x Waar ga je op bivak?

Het adres van de bivakplaats en

een beschrijving moet je zeker in

het bivakboekje zetten. Ouders

zijn altijd benieuwd hoe de

bivakplaats eruit ziet en of hun

kinderen in een tent of een bivakhuis

slapen. Vul dat eventueel

aan met bijkomende informatie

over de streek waar je op bivak

gaat en hoe je de bivakplaats

kunt bereiken.

x Wanneer ga je op bivak?

Het is natuurlijk heel belangrijk

om vertrek- en aankomstdata

door te geven aan leden en

ouders. Maak op voorhand al

concrete afspraken over hoe je

naar de bivakplaats vertrekt en

geef duidelijke vertrekuren door.

x Hoe kun je inschrijven voor het

bivak?

Vertel aan de ouders hoe jullie

de inschrijvingen voor het

bivak regelen en met wie ze

contact kunnen opnemen over

de inschrijvingen. Vermeld ook

hoeveel het bivak kost. Let wel

op dat je sommige ouders niet

afschrikt met die kostprijs. Ook al

kost een bivak in jouw ogen niet

zoveel, voor sommige ouders is

het een dure grap.

x Wat moet je meenemen

op bivak?

Het is handig om een

degelijke lijst op te stellen

van zaken die de leden

moeten meenemen op

bivak. Maak er eventueel

zo’n afvinklijstje van. Zo kunnen

ouders de lijst gebruiken als

hulpmiddel om in te pakken.

je kunt ook een aantal ‘hoe maak

ik een valies’-tips in je bivakboekje

zetten. Zo help je radeloze

ouders die nooit bij een jeugdbeweging

geweest zijn.

x Wat mag er en wat mag niet op

bivak?

Een aantal regels zet je best in je

bivakboekje, zoals de afspraken

over de bezoekdag en wat leden

niet moeten/mogen meenemen

op bivak.

Voorproevertje

je leden kijken op voorhand al uit

naar het bivakboekje. Er wordt een

tip van de sluier opgelicht over het

bivakthema en de bivakplaats. in

je bivakboekje is dus ook plaats

voor tekstjes voor je leden. Met een

vleugje humor, absurditeit en mysterie

staan ze al gauw te popelen

om op bivak te kunnen vertrekken.

Toegegeven: dit is ook het leukste

deel van het bivakboekje om te

schrijven en te lezen.

Een trendy bivaksite

Tijdens het bivak zijn ouders, lieven

en oud-leiding wel geïnteresseerd

hoe het de Chirogroep vergaat. Een

moderne manier om het thuisfront

op de hoogte te houden, is op het

internet, via een website of bivakblog.

Technologie staat voor niets en de

informatica-adept van de leidings-


ploeg weet

vast hoe je

zelfs in een

wei in de Ardennen draadloos

kunt internetten. Maar let op: het

belangrijkste blijft dat je bivak super

in orde is. Mét of zonder site!

Tips voor je bivaksite

x Voorzie een leuke lay-out,

bijvoorbeeld in het thema van je

bivak.

x iedereen heeft een blog, dus ook

je bivak. je kunt ervoor kiezen

om (iemand van) de leidingsploeg

regelmatig wat te laten

schrijven. je kunt ook elke dag

een afdeling carte blanche geven

om iets te publiceren.

x Een foto zegt meer dan duizend

woorden. Vergeet dus niet om

regelmatig wat leuke foto’s of

zelfs korte filmpjes op je site te

zetten voor de thuisblijvers. Hou

wel rekening met de bestandsgrootte

van je filmpjes. Grote

bestanden kun je moeilijk downloaden.

x Een podcast staat ook erg leuk

op een website. Verzamel enkele

geluidsfragmenten zoals het

bivakthemalied, geluiden van

spelende kinderen en geluiden

uit de keuken en voorzie ze van

commentaar in een podcast.

Een ouderwets

postkaartjes

Ondanks alle moderne communicatiemiddelen

gaat er niets boven

de magie van een bivakkaartje.

Voor je op bivak vertrekt, vraag

je vrienden, familie en kennissen

om niet te vergeten een brief te

schrijven naar jou. Als wederdienst

beloof je een kaartje te sturen van

op bivak.

eigen exclusieve bivakkaartjes!

Fotoprintservices en drukkerijen

bieden de mogelijkheid om postkaartjes

te maken van je eigen foto’s.

je kunt dus met je Chirogroep

je eigen postkaartjes maken. Maak

op voorhand met de leiding foto’s

over het bivakthema of gebruik

bivakfoto’s van vorig jaar. Als je een

fotoprintdienst vindt met een snelle

levertermijn kun je zelfs kaartjes

sturen met foto’s van het huidige

bivak.

Kaartjes laten drukken in relatief

kleine aantallen is niet goedkoop.

Aan die exclusieve bivakkaartjes

hangt dus wel een exclusief prijskaartje.

met échte Chiropostzegels

Met de dienst MijnZegel ® van De

Post kun je een eigen postzegel

ontwerpen. Maak op www.mijnzegel.be

een ontwerp en twee weken

later krijg je de zegels thuisgestuurd.

Ze zijn wel wat duurder dan

gewone postzegels.

Chirokaartjes in De Banier

Een goedkoper alternatief voor zelfgemaakte

Chirokaartjes zijn de bivakkaartjes

van De Banier. Leuke Chirofoto’s typisch

voor elk bivak. Dit jaar kun je zelfs

oude kaartjes kopen aan halve prijs!

Mediatraining in de Chiro

Een goede reputatie hebben en

behouden is belangrijk voor een

jeugdbeweging. Goede communicatie

speelt daarin een belangrijke

rol.

Taal

Let in communicatie naar ouders

op je communicatie- en schrijfstijl.

Geef de leraren onder de ouders

niet de kans om dt-fouten te tellen

in de publicaties van je groep. Vermijd

dialect wanneer je praktische

afspraken wilt maken met ouders.

Gevoel voor humor?

je kunt je wel voorstellen dat een

‘War of the Worlds’-fuif op 11 november

in ieper geen goed idee is,

al leek het op de leidingskring nog

zo’n goede naam.

je hebt het zelf misschien ook al

meegemaakt. iets wat grappig

bedoeld was, schiet bij bepaalde

mensen in het verkeerde keelgat.

Let in je communicatie naar de

buitenwereld dus op met gevoelige

onderwerpen.

Ouders houden ook niet van grove

moppen in het bivakboekje. Op de

website lezen ze liever geen roekeloze

indianenverhalen en op de

foto’s van zoon- of dochterlief zien

ze liever geen blote achterwerken.

incidenten en accidenten

Voorkomen is natuurlijk beter dan

genezen. Ondanks alles doen er

zich op bivak wel eens kleine en

minder kleine ongelukken voor.

Breng ouders zo snel mogelijk op

de hoogte als er iets met hun kinderen

gebeurt. Ouders zijn terecht

verontwaardigd als ze hun kind onaangekondigd

met een gebroken

been van de bus zien stappen na

het bivak. Probeer de feiten zo

correct mogelijk weer te geven,

zonder te minimaliseren of te

overdrijven.

DOSSiER biVAK

]Dubbelpunt juni 2008 [


DOSSiER biVAK

Als je’t mij vraagt:

CHiRO

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen

[ Tel.] 03-231 07 95 [ Fax ] 03-232 51 62

[ E-mail ] info@chiro.be [ Site ] www.chiro.be

10 ]Dubbelpunt juni 2008 [

Dubbelpunt, het maandblad van en voor Chiroleiding, is op zoek naar een bivakbaas (m/v) die zich tijdens de

zomer van 2008 verdienstelijk gemaakt heeft door een Chirogroep in de watten te leggen.

De redactie wil die persoon eens in de bloemetjes zetten en hiermee de rol van uitbater van een bivakheem

positief in de kijker plaatsen.

Functie:

x Een prestigieuze titel dragen, toegekend door een toonaangevend maandblad

x Een interview geven aan het leidingsblad van Chirojeugd-Vlaanderen vzw

x Blijven voortdoen zoals je bezig bent, en misschien nog beter

Profiel:

x je hebt ervaring met een bivakhuis of kampeerweide uitbaten.

x Een bivakheem openhouden is voor jou niet alleen financieel een must.

x Groepen die bij jou logeren, kunnen werkelijk altijd bij jou terecht.

x je maakt duidelijke afspraken voor een bivak en komt ze zelf ook na.

x je vindt Chirogroepen toffe ‘gasten’.

x je maakt er een punt van om problemen zo snel mogelijk op te lossen.

x je bent oprecht bezorgd over het slagen van een bivak.

x je kunt positief verrassend uit de hoek komen.

vacatUre

bivakbaaS (m/v) van Het Jaar

Wij bieden:

x Een plaatsje in ons maandblad, waar jij en je bivakhuis in de kijker geplaatst worden.

Sollicitaties:

x Groepen die een bivakbaas (m/v) kennen die aan dat profiel voldoet, verzoeken wij vriendelijk om per post

(Dubbelpunt, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen) of via e-mail (dubbelpunt@chiro.be) een motivatiebrief op te

sturen naar de redactie voor 1 september 2008. Vergeet de contactgegevens van de bivakbaas niet toe te

voegen, ook foto’s zijn zeker welkom. Als jullie bivakbaas genomineerd wordt, nemen we zo vlug mogelijk

contact met je op.

Voor meer informatie over deze wedstrijd neem je contact op met de redactie via dubbelpunt@chiro.be of 03-231

07 95

Waarom een wedstrijd? Omdat het niet

altijd het slechte nieuws moet zijn. We

horen te vaak de negatieve verhalen over

eigenaars van bivakplaatsen. Met deze

wedstrijd willen we de positieve verhalen

verzamelen. Was jullie bivakbaas de beste?

Stuur door waarom!


Improvisatie

improviseer! Speel eens waar jullie

nog nooit gespeeld hebben.

De toiletten, bijvoorbeeld!

Verdeel de groep in twee ploegen

en speel blad-steen-schaar.

De ploeg wiens hokje op het

einde leeg is, heeft verloren!

Slaapzakspelletjes

Waarom zou je een slaapzak alleen

gebruiken om te slapen?

Bulletje: iemand is bulletje. De

rest zet zich rond ‘bulletje’. Die

doet zijn of haar ogen dicht en

telt af. De anderen kruipen zo

snel mogelijk in hun slaapzak.

Als bulletje aan nul is, mag hij

of zij kijken. Wie gezien is, helpt

bulletje.

Tikkertje: Speel tikkertje in de

slaapzak. Dat doe je het beste in

een lege speeltent.

Om het snelst: Leg je met je

hoofd aan de opening. Wanneer

je start zegt, probeert iedereen

zich om het snelst om te draaien

in de slaapzak. Zorg dat er altijd

iemand toekijkt, die kan helpen

als het iemand niet goed lukt.

Ontspanning

Haal een bus massageolie boven

en masseer elkaar – zeker een

aanrader bij oudere afdelingen

die vermoeiende dagen achter

de rug hebben! Wel opletten of

iedereen het leuk vindt.

en Dan

iS Daar De regen!

Tentspelletjes

Tellen: Ga allemaal op je bed

liggen en probeer tot tien te tellen.

iemand roept “een”, een willekeurige

volgende roept “twee”,

en zo verder. je mag nooit met

twee tegelijkertijd een getal

roepen en niemand mag twee

getallen na elkaar roepen.

DOSSiER biVAK

Je hebt een groots bosspel gemaakt, de drugs en het maffiageld liggen al klaar, de aspi’s liggen te wachten in de tent – en

dan is daar plots de regen!

Wat zit er in de regensurvivalkit?

Verhaaltje maken

Geef iedereen een woord, totaal

verschillend van elkaar. iemand

begint te vertellen en moet het

woord op zijn of haar papiertje

gebruiken in het verhaal. Als

de verteller stopt, gaat de volgende

in de rij verder met het

verhaal en gebruikt ook zijn of

haar woord.

Speel in de regen

Ook al regent het, ga spelen!

niets leuker dan eens hard in de

plassen te springen, op zandbergen

klimmen of een moddergevecht

houden. Een kop warme

thee maakt het opwarmen

achteraf lekker gezellig.

Dit is iets dat je best doet met de

oudste afdelingen. Zij kennen

hun grenzen al.

Toneel

Een lege tent beschikbaar? Laat

iedereen eens de verkleedkoffer

induiken en haal de schminkkoffer

(te koop in De Banier,

Chiroprijs: 99 euro) boven. Geef

je leden een thema en laat hun

fantasie maar los.

Gezelschapspelletjes

Zet je in de refter(tent) en haal

de gezelschapspelletjes boven:

tijd voor een rustig moment.

Knutselen

neem eens een kijkje in jullie

materiaalkot en zie wat er te

gebruiken valt. Ook de oudere

afdelingen knutselen wel eens

graag, bij de meesten is het al

lang geleden. Sla er de Dubbelpunten

van de afgelopen jaren

op na, en je ontdekt voldoende

spelen waarbij je iets in elkaar

moet flansen.

regen HeeL Het bivak Lang?

x Alle droge kleren zijn op? Ga dan eens op zoek naar

een wasserette in de buurt. in vochtige tenten drogen

de kleren niet. en de sfeer is stukken beter als je

iets droogs kunt aandoen.

x Ga op zoek naar een boer in de buurt en vraag of hij

misschien een schuur heeft waar jullie een dag in

mogen spelen.

]Dubbelpunt juni 2008 [

11


DOSSiER biVAK

Leven op het ritme van de wind en van de zon,

zingen op de melodie van bos en beek en bron.

Slapen met ‘t getrommel van de regen op het dak,

ontwaken met de morgendauw: we zijn weer op bivak.

Wat zou een bivak zijn zonder een kolonie mieren in de

slaapzak van de ketileidster, warm water in drinkbussen

op tweedaagse en de beste rijstpap van het jaar?

Wat zou een bivak zijn zonder die zalige nachtelijke

leidingskring, de verwachtingsvolle glinsterogen van de

jongste speelclubbers, de ontroering op de gezichten

van de kookouders bij de bedanking?

1 ]Dubbelpunt juni 2008 [

vier ideeen

Een muzikaal verhaal over een onbekende boom

Wat bij een bivak ook niet mag ontbreken, is tijd om te

vieren. Waar, wanneer, hoe en met wie?

Een bivakviering, een slotmoment op de laatste avond,

een zendingsviering vóór het vertrek, een viering op

de bezoekdag, enz. Voorbereid door enkelen of met

iedereen?

nood aan ideeën? informeer eens via zingeving@chiro.

be en laat je alvast inspireren door deze pagina’s.

Er was eens een boom, een onbekende

boom, ergens langs de waterkant.

Geplant door niemand weet

wie. Hij leefde daar breeduit met

vele takken. Hij droeg de forse stem

van de wind, of de doodse stilte van

de avondlucht.

‘s Winters was het leven kaal, en

zwiepend op de harde wind en

met zijn twijgen als dichtgeklemde

vuisten, stond hij maar te wachten

op de lente. Tot zijn takken weer

vol groen en bloesems schoten van

ingehouden leven!

En wanneer de zomer kwam,

maakte hij gratis schaduw voor

iedereen, en soms een paraplu

tegen de regen. Zo leefde die

boom daar, jaar in, jaar uit, op

en neer in vier seizoenen.

Maar op een zekere dag kwam

er een jongen, gewapend

met een mes. Er was geen ontkomen

meer aan: de mooiste tak werd

afgesneden en de man nam hem

mee naar huis. Een dode tak, voorgoed

van het leven weggesneden.

En straks natuurlijk vergeten.

Drie dagen later kwam de jongen

terug bij de boom. Die stond daar,

doodstil van angst. Welke tak is

vandaag aan de beurt?

Maar kijk, de jongen ging zitten aan

de voet van de boom en hij blies

op de afgesneden tak. Hij blies het

lied van de fluit. De boom hield al

zijn ruisen in en verstond de fluit:

“Horen jullie mij? ik leef! ik leef! En

meer dan ooit tevoren. ik leef! ik

fluit! ik zing!”

door Marinus van den Berg

Als voorbereiding op de viering kunnen de afdelingen

zelf muziekinstrumenten maken en een liedje blazen,

tokkelen en rammelen tijdens de viering (vooraf oefenen

mag).

Ongetwijfeld zijn er muziektalenten onder de leiding en

de leden, laat ze tot hun recht komen! in het maartnummer

van Dubbelpunt vind je het enige echte muziekboekje:

boordevol tips om liedjes aan te leren. Het is

een kwestie van durven!

]foto: chiro de belhamel, dadizele[


Muziek en verhalen horen thuis in een viering, net

zoals momenten om na te denken en met elkaar te

praten.

Een gesprek in de afdelingen over

wat moeilijk gaat, kun je als volgt

beginnen.

De zes belangrijkste woorden in

een leven zijn: “Het spijt me, je had

gelijk.”

Vaak hebben we ongelijk, maar dat

toegeven en spijt uiten, is moeilijk.

De vijf belangrijkste woorden zijn:

“Dat heb je goed gedaan.” Meestal

overroepen we eigen prestaties,

maar kunnen we geen waardering

opbrengen voor wat anderen ver-

Goede voornemens wanneer je viert

bij het begin van het bivak

ik eis tijd op.

ik wil mezelf niet voorbij hollen hier op bivak.

ik wil zo niet leven, zo snel mogelijk door elke dag.

ik wil tijd krijgen om te groeien en te kiezen.

ik wil stokken steken in doldraaiende wielen.

ik eis tijd op voor iedereen die te weinig tijd heeft.

Tijd om volop op bivak te zijn,

Tijd om te lachen en te wenen,

Tijd om juist en vals te zingen,

Tijd om te leren gitaarspelen.

Tijd om te spelen en om te vieren.

ik eis tijd op.

wezenlijken.

De vier belangrijkste woorden zijn:

“ik hou van je.” Soms zeggen we dat

niet genoeg tegen elkaar.

De drie belangrijkste woorden zijn:

“Wat vind jij?” Vaak houden we te

weinig rekening met de gedachten

en gevoelens van de anderen.

De twee belangrijkste woorden zijn:

“Dank je.” Hoewel we dat misschien

dikwijls zeggen, blijven het nogal

eens holle woorden.

Het belangrijkste woord is: “wij’.

Want met ‘wij’ is Chiro mogelijk!

DOSSiER biVAK

tips voor wie de viering voorbereidt

x Verzin wat je wilt! Wil je vieren? Op welke

manier? Kunnen jullie rekenen op hulp

om de viering in elkaar te steken? Wat

vinden jullie belangrijke gewoontes en

symbolen?

x Verzin hoe je het zult aanpakken! Op

welk moment tijdens het bivak plan je de

viering? Doet iedereen mee? Voorzie je

een moment per afdeling? Kunnen de

kookouders meedoen? Vier je op de bezoekdag,

met nog veel ouders en anderen

erbij? Wie leidt dat moment? Alleen?

x Vergeet de aankleding niet! Zoek een

mooie, rustige plek op of in de buurt van

jullie bivakterrein en check of je inderdaad

niet gestoord zal worden. Zorg ervoor

dat al het nodige materiaal aanwezig is

(muziekinstrumenten, geluidsinstallatie,

decor, brood en wijn als jullie eucharistie

vieren, enz.)

]Dubbelpunt juni 2008 [

1


DOSSiER biVAK

14 ]Dubbelpunt juni 2008 [

Kampvuurkippenvel:

wanneer jullie op de laatste avond vieren

Kippenvelervaringen?

je weet wel,

dingen die je

het koud deden krijgen,

omdat je ze niet kon plaatsen,

of omdat ze zo mooi waren.

Kippenvelervaringen?

Zoals een kampvuur is...

Kampvuur en kippenvel,

het kan samen bestaan.

is het de opbouw ervan

in de loop van de laatste bivakdag,

met velen,

van klein tot groot,

zoveel en zo hoog mogelijk

hout stapelen,

het vuur klaarmaken?

is het dat wat indruk maakt?

Een muzikaal melodieverhaal

“Waar komt muziek eigenlijk vandaan,

opa?” vroeg een jongen aan

zijn grootvader. “Hoe zijn tonen en

melodieën ooit ontstaan?”

“ik zou het niet weten, mijn jongen,”

sprak opa. “En er is niemand die dat

weet. Mensen maken nu eenmaal

muziek en hoe dat komt, is een

groot raadsel. ieder vogeltje zingt

zoals het gebekt is, ieder schepsel

heeft zijn eigen lied. Grote mensen

spelen hun grotemensenmuziek en

kinderen zingen hun kinderliedjes.

Maar zelfs de beste muzikant ter

wereld zou je niet kunnen vertellen

waarom muziek bestaat. Muziek ís

er gewoon.”

“Kijk naar de natuur,” ging grootvader

verder. “Het ruisen van de

wind in de bomen of het klotsen

van rivierwater, is dat geen schitterende

muziek?! Het gekwaak van

kikkers en het gefluit van vogels,

zijn dat geen prachtige liedjes? in

is het de soms langdurige poging

om dat wat natte hout

toch in vuur en vlam te krijgen

en lange tijd alleen wat krantenpapier

en een schamel rookwolkje

te zien krijgen?

Of zijn het de torenhoge vlammen

die reiken naar telkens hoger

en meer,

de bijna schroeiende lucht

waardoor iedereen

zich wat achteruit zet?

De angst voor het verteren,

verbranden, verschrompelen tot as?

Misschien de sterke leid(st)er,

die telkens dikkere stronken

in het vuur gooit

om de groep

het kampvuur van de eeuw

cadeau te doen,

de natuur wordt er elke dag nieuwe

muziek geboren. Een klein melodietje

kruipt uit het ei, groeit op en

wordt langzaam groot. Dan krijgt het

vleugels en gaat het een reis door de

wereld maken, op zoek naar avontuur

en oren die willen luisteren. Heeft

gevaarlijk balancerend

tussen water en vuur?

Of zijn het de dolle sketches

die hen bijblijven,

het zingen en de gitaar,

de warme soep of hotdog

die hen werd toegestopt?

Het is vreemd

of juist helemaal niet,

dat we nog lange tijd terugdenken

aan dat moment dat het vuur

niet meer vlamt.

Dichterbij komen mag,

lawaai valt stil,

zodat je het hout hoort knetteren.

Tien dagen geleefd zoals het altijd

zou moeten.

Ooit weer aangewakkerd

te worden.

ik heb het zelf

te dikwijls meegevoeld.

de melodie het oor van een mens

bereikt, dan groeit ze weer verder.

Via oor en hart, via mond en hand,

van de ene mens naar de andere,

al of niet met behulp van een

muziekinstrument. Die reis eindigt

nooit.”

Koning David uit het Oude Testament was eerst een

herdersjongen, die graag muziek speelde terwijl hij

zijn schapen hoedden. Zijn vrienden en later de hele

hofhouding mochten ervan genieten. Lees maar na in

de boeken Samuël, Koningen en de Psalmen.

in het nieuwe Testament gaat jezus vaak aan tafel

met zijn vrienden, op zich eigenlijk al een viering. net

zoals het hele bivak een lange viering is. Als jullie tijd

maken voor een bezinning is dat natuurlijk een speciaal

moment. Mooi vertelde verhalen over jezus vind je in

het boek ‘Koning op een ezel’, geschreven door nico Ter

Linden en uitgegeven in 2006.


DOSSiER biVAK

bivakaanDenken 2008

Gezwind het nieuwe werkjaar in

met je eigen afdelingsfietswimpel.

Met textielverf en

échte vlaggenstof

maak je een blits

fietsvlagje:

een waar iedereen

voor omkijkt!

Elke afdeling heeft

haar eigen kleur,

maar ook haar

eigen stijl. Geef

elke wimpel een

unieke slogan,

teken er een leuk

logo op of schrijf

er alle namen van

de leden van je

afdeling op.

Wat heb je nodig?

x Vlaggenstof wit 35 cm x 150

cm aan 2,75 euro. Met die

lap maak je 11 vlagjes.

x Textielverf 250 ml aan

4,55 euro per flacon, met

Chirolidkaart 3,64 euro en

met de bon uit de bivakkrant

4+1 gratis!

x Lint basic 14 mm zwart aan

0,20 euro per meter, met

Chirolidkaart 0,18 euro

x Transparante alleslijm

31gr. aan 2,35 euro, met

Chirolidkaart 2,12 euro

x Zwarte T-shirtmarker dik aan

2,50 euro, met Chirolidkaart 2

euro

x En de volgende gebruiksmaterialen:

papier of plastic om

de tafels af te dekken, lat,

potlood, schaar, penselen

voor verf en plastic potjes

Al het materiaal is te koop bij

De Banier. De kostprijs om 11

vlagjes te maken is 23,25 euro,

met je Chirolidkaart 20,05 euro.

Je hebt dan wel nog veel verf

(2 kleuren) en lijm over om te

gebruiken voor andere knutselactiviteiten

op bivak.

Voorbereiding:

Uit elke strook vlaggenstof kun

je 11 driehoekige vlagjes knippen

van 24 cm breed en 35 cm

lang. Je hebt voor elk vlagje

1,25 meter lint nodig.

Werkwijze:

Leg het vlagje op het plastic of

het papier en plak eventueel de

hoekjes vast met plakband.

3 mogelijkheden om met

het patroon te werken:

(patronen zijn gratis verkrijgbaar

bij De Banier)

1. Schuif het patroon tussen

het vlagje en het papier of

plastic. Teken het patroon

over met potlood. Je kunt

daarna de tekening inkleuren

met textielverf.

2. Omlijn de contouren van het

patroon aan de achterkant,

leg het patroon op het vlagje

en wrijf met je potlood op de

voorkant van het patroon.

Je tekening zal nu lichtjes

overgebracht zijn op het

vlagje. Je kunt makkelijk de

vlakken inkleuren.

3. Als je van plan bent om eerst

vlakken aan te brengen en

er later een tekening op te

zetten, teken dan enkel de

vlakken af met potlood. Je

kunt dan later met één van

de bovenstaande manieren

het patroon overnemen op

het vlagje.

Aalst, Molenstraat 65, tel. 053-70 13 80 | Antwerpen, Kipdorp 30, tel. 03-202 24 71 | Brugge, Katelijnestraat 67, tel. 050-33 86 51 | Brussel,

Kolenmarkt 85, tel. 02-511 44 31 | Gent, Hoefslagstraatje 1, tel. 09-233 87 87 | Hasselt, Vaartstraat 14, tel. 011-23 14 89 | Leuven, J.P.

Minckelersstraat 29, tel. 016-29 97 84 | Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34, tel. 015-41 02 34 | Roeselare, Delaerestraat 16, tel. 051-24 35 11 |

St.-Niklaas, Nieuwstraat 13, tel. 03-766 07 66 | Turnhout, Warandestraat 97, tel. 014-42 15 13 |

Magazijn en info: 03-270 04 44, debanier@debanier.be

Met je lidkaart krijg je op alle Creamix-artikelen 20% korting!

Andere tips:

x Je kunt met potlood een

mooie tekening maken op

het vlagje. Werk zeker niet te

gedetailleerd want vanop een

afstand kun je dat niet goed

zien. Het is toch de bedoeling

dat mensen kunnen lezen

wat er op je vlagje staat.

x Je kunt ook met je vingers

of een voorwerp stempelen

of met een textielstift alle

namen van de leden van je

afdeling op het vlagje schrijven.

Laat de vlagjes goed drogen als

ze klaar zijn.

Knip het lint in twee stukken:

een van 27 cm en een van 93

cm.

Kleef met alleslijm het lange lint

vooraan en het korte achteraan.

]Dubbelpunt juni 2008 [

1


DOSSiER biVAK

DArtA’s expressieve sp

voor DoDe momenten

Je kent het wel: je rondt net je groot

bivakspel af en dan hoor je dat het

eten pas over 20 minuten klaar is.

Wat dan? DArtA schenkt je een aantal

expressieve spelletjes, zonder materiaal,

gebruiksklaar.

Uitbeelden met tikkertje

De tikker zoekt (met hulp van de

leid(st)er) een activiteit om uit te

beelden, bv. kersen plukken. Hij

of zij roept de andere leden en

begint de activiteit uit te beelden.

Zij moeten raden wat er uitgebeeld

wordt. Wanneer iemand

het juiste antwoord roept, roept

de tikker “juist”. De leden proberen

dan naar de overkant te lopen

zonder getikt te worden. Wie

getikt wordt, mag de volgende

keer mee uitbeelden.

Zodra je met meer dan één bent,

kun je iets moeilijkers kiezen om

uit te beelden, bv. een winkeloverval

(je spreekt dan af wie de dief is,

wie de winkelierster, wie de klant,

politie, enz.). je kunt dat zelfs

spelen met oudere afdelingen,

maar dan maak je de uitbeeldopdrachten

moeilijker.

1 ]Dubbelpunt juni 2008 [

Tot 10 tellen

iedereen sluit de ogen, je mag niet

naar elkaar kijken of iets afspreken.

We gaan proberen tot 10 te

tellen. Een willekeurig iemand

roept “één”, een willekeurige

andere roept “twee”, enzoverder.

je mag niet met twee tegelijk roepen.

Gebeurt dat wel, dan begin

je opnieuw. Tip: samen even diep

ademhalen voor je begint, kan

wonderen doen.

Variatie:

Zeg zo het alfabet op

Variatie:

je staat in een kring. Eerst buigt

er 1 persoon en die komt weer

recht, dan buigen er 2 gelijktijdig

en ze komen weer recht, dan 3,

dan 4, opnieuw 4, weer 3, weer 2

en we eindigen met één alleen.

Deuren plaatsen

iemand uit de groep ‘plaatst een

deur’: toon waar de klink zit (als er

al één is), hoe de deur opengaat,

enzovoort. Daar mag geluid bij

zijn. De tweede opent de deur

van de eerste en voegt er een

nieuwe deur aan toe, enz.

Variatie:

Speel tikkertje. Wie getikt wordt,

mag een denkbeeldige hindernis

op het parcours zetten. Telkens

wanneer er hier nu iemand voorbijkomt,

moet die ‘de hindernis

nemen’: erover klimmen, eronder

kruipen, enz.

Beter nog

iemand zegt bv.: “Dit is een bord

spaghetti.”

De volgende persoon maakt de

zin wat langer, bv.: “Dit is een

bord spaghetti, gemaakt door

mijn moeder.”

Zo overloop je de hele groep.

]foto: chiro de schakel[


elletjes

Ali Baba en de 40 rovers

We staan in een kring. Eén speler

is aangever: hij of zij moet telkens

nieuwe bewegingen verzinnen.

De groep zingt de hele tijd ‘Ali

Baba en de 40 ro-vers’. Bij de eerste

keer voert de aangever een

eerste beweging uit. De tweede

keer dat de zin gezongen wordt,

voert degene links van hem of

haar die eerste beweging uit, en

de aangever doet iets nieuws. Zo

worden alle bewegingen ‘doorgegeven’

door de kring, op het

ritme van het gezang.

Wie is er waar vermoord

en met welk wapen?

iemand bedenkt een situatie:

wie is waar en hoe vermoord?

(Bijvoorbeeld: de garagist is in de

tuin vermoord met een deegrol.)

Een aantal leden staan buiten

te wachten, zij worden één voor

één binnen geroepen. De eerste

persoon, dus wie de situatie

bedacht, beeldt eerst uit wie er

vermoord is. Degene die binnenkwam,

moet raden over wie het

gaat, maar er mag niet gesproken

worden. Denk je dat je weet wat

er uitgebeeld werd, dan geef je

een hand aan degene die aan

het uitbeelden is. Dan gebeurt

hetzelfde met de plaats en het

voorwerp. Duurt het te lang voor

iemand doorheeft wat er uitgebeeld

wordt, dan moet hij of zij

toch een hand geven en gewoon

nadoen wat de andere deed.

is alles uitgebeeld, dan schuiven

de rollen door: de ‘uitbeelder’

mag gaan zitten; de eerste die

binnenkwam, moet nu uitbeelden;

en de volgende speler moet

nu raden hoe de moordscene

eruitziet.

De laatste in de rij moet niet meer

uitbeelden, hij of zij mag aan de

groep vertellen wat er volgens

hem of haar gebeurd is. Zitten

we nog bij de oorspronkelijke

situatie?

Wie niet graag iets uitbeeldt, zet

je vooraan als publiek. Zij weten

wat er afgesproken was en kunnen

de evolutie van de betekenissen

bekijken – en zeer veel

lachen, natuurlijk.

De woesh,

maar anders ingekleed

normale spel:

De groep staat in een kring. Eén

persoon maakt een neerwaartse

golfbeweging naar de persoon

rechts of links van hem/haar en

roept luid “WOESH”. De woesh

wordt doorgegeven in de kring

en telkens wordt er woesh

geroepen. Op elk moment kan

de beweging veranderd worden.

Wanneer iemand:

x “How” roept en de armen in

de lucht werpt, wordt de richting

van de woesh veranderd.

x “Party-time” roept, verwisselt

iedereen van plaats, juichend

zoals op een feest. Degene

die “party-time” geroepen

heeft, gaat weer verder met

woesh.

x “Groovelicious” roept, maakt

iedereen een rare kronkelbeweging

naar beneden en

ondertussen roept iedereen

samen “groovelicious”.

Degene die “groovelicious”

geroepen had, gaat daarna

weer verder met woesh.

x “Kezam” roept, gooi je de de

woesh naar iemand anders

in de kring, hij of zij maakt

een zapgebaar en wijst naar

degene die de woesh moet

ontvangen.

in een ander thema:

Kleed het spel in met je eigen

bivakthema!

Bv. zee: de woesh= woesh van

een golf

how = tsunami

party-time = carwash (elkaars

schubben schrobben)

groovelicious = groene visjes

kezam = psssssh (zoals van een

walvis)

Bv. Je kunt de gewone woesh ook

in verschillende emoties doorgeven

(cool, verliefd, verlegen, boos,

enz.) of in muziekstijlen (hiphop,

schlager, kinderlied, opera, enz.).

DOSSiER biVAK

Meer weten over DArtA? WWW.CHiRO.be/DARtA

]Dubbelpunt juni 2008 [

1


DOSSiER biVAK

SnUif De bivakSfe

Elk jaar ontstaat

er in een aantal

Chirogroepen

ruzie tijdens de

bivakperiode. De

aanleiding? Ie-

mand die te veel

alcohol drinkt of

drugs gebruikt.

Omdat ruzie nooit

leuk is, krijg je

een hoop tips

en informatie.

Geniet ervan, met

mate.

SNUIF DE SFEEr?

Drugs in de Chiro? Slecht idee. Chiro is namelijk verbonden

zijn met elkaar, je thuis voelen, samen verantwoordelijk

zijn. je hebt bovendien een stevige voorbeeldfunctie

en een imago te bewaren. En drugs zijn

niet ongevaarlijk. Om al die redenen, en omdat de wet

het verbiedt, zijn drugs niet op hun plaats in de Chiro.

Concreet:

x je gebruikt geen drugs tijdens activiteiten.

x je hebt geen drugs bij je tijdens activiteiten.

x je gebruikt geen drugs in of rond de Chirolokalen.

x je gebruikt geen drugs als er leden in de buurt zijn.

x je gebruikt geen drugs als je herkenbaar bent als

Chiromens, waar dan ook.

x Voor je eigen gezondheid: gebruik gewoon geen

drugs.

18 ]Dubbelpunt juni 2008 [

Je leden in de wind?

Misschien stinken ze na 5 dagen

bivak wat, maar liefst niet naar

alcohol. Wat mogen je leden en wat

mogen ze niet?

x Onder de 16 jaar mag je geen

alcohol drinken, dat is de wet.

Dus speelclubbers, rakwi’s of

tito’s mag je geen pintje of andere

alcohol geven. Het zou hun

gezondheid ook te veel schade

toebrengen.

x Aan aspi’s (en keti’s) kun je wel

een pintje geven, als ze ten minste

16 jaar zijn. Pintjes drinken

mag alleen geen activiteit op

zich worden. je aspi’s moeten

mee op bivak gaan omdat het

tof is, niet omdat ze dan bier

mogen drinken. Maak afspraken

samen met hen, en met de

leidingsploeg.

x En sterke drank? Dat mag je

pas drinken als je 18 bent. Geen

sterke drank voor je leden, dus.

(Alles wat gemixt is met vodka,

passoa, pisang, jenever, whisky,

rum en andere sterke drank telt

ook als sterke drank. Dus breezer,

shots, enz. kunnen niet.)

Een waterleiding?

“Wat mag de leiding?”

- “Alles!”

Bijna juist. Als leiding ben je verantwoordelijk

voor alles in je Chirogroep,

ook voor de afspraken over

alcohol en drugs. Dat is de belangrijkste

regel: maak afspraken!

Hoe doe je dat?

1. Zet alles eens op een rijtje: wat

zijn onze gewoontes met alcohol

en drugs, wat zijn stilzwijgende

afspraken, wat zijn de tradities?

2. iedereen geeft zijn of haar

mening – ook stille meningen,

extreme meningen of halve

meningen. Zorg dat iedereen

mee is, want je bent met de

hele leidingsploeg een visie op

alcohol en drugs (en roken) aan

het maken. neem er ook eens de

Chirovisie en de wet bij. je vindt

die kort in de kadertjes, en op de

veiligheidsfiches die je ontving

(www.chiro.be/veiligheid).

3. Giet alles in een aantal afspraken

en regels. Zet die op papier, zo

vermijd je verschillende interpretaties.

Zet er ook bij wat de

gevolgen zijn als iemand de

afspraken niet volgt.

4. Zet de regels die voor ouders

belangrijk zijn in je bivakboekje.

Zoek je instrumenten om de

discussie te voeren? Ga naar www.

drugsinbeweging.be en download

het stappenplan.

WAT VINDT DE CHIrO?

Tips

x Spreek op voorhand af wie wanneer

bob is. Er moet toch altijd

iemand naar de dokter kunnen

rijden als het nodig is?

x Zorg dat je afspraken voor keti’s

en aspi’s in verhouding zijn.

x Drink water. niet enkel water,

maar zeker ook water.

x Maak ook een afspraak met je

kookploeg. Ook zij geven het

voorbeeld aan je leden.

x Vertel duidelijk aan je leden dat

ze geen alcohol mogen meebrengen.

x Voorzie een rookhoek. Enkel

leden die al rookten voor het

bivak, mogen daar gaan roken.

Sancties?

Soms overtreedt iemand je regels.

Hou je aan de sancties uit je afsprakenbeleid.

Heb je geen sanctie

vastgelegd? Geef jezelf dan even

de tijd om af te koelen en met de

leidingsploeg te bepalen welke

sanctie je gaat geven. Zorg dat je

sanctie in verhouding is met de

‘overtreding’.

Mag je iemand naar huis sturen? Als

dat jullie afspraak is, kan dat. Maar

je verwittigt altijd de ouders en je

stuurt leden niet alleen naar huis.

je gaat ook achteraf op gesprek bij

de ouders en het lid of de leid(st)er

die je weggestuurd hebt.

Vanuit de waarden van de Chiro zijn er een aantal argumenten voor een degelijk

alcoholbeleid. je krijgt hier een korte samenvatting. Voor meer informatie ga je

naar www.chiro.be/alcohol.

Chiro is je thuis voelen, verbonden zijn met elkaar. Chiro is iedereen aanvaarden

zoals hij of zij is. Dat is allemaal veel moeilijker als je dronken (of stoned) bent.

Leiding zijn is ook samen verantwoordelijk zijn. iedereen werkt mee om van activiteiten

of een bivak een succes te maken. je sluit je dus niet op in een roes. Chiro

maak je samen, niet alleen.

je imago is belangrijk. Ouders zijn vaak bezorgd om hun kinderen en stellen zich

snel vragen bij het gebruik van alcohol (of drugs). Bovendien zijn je leden meer

vatbaar voor verslavingen. De gevolgen van alcoholmisbruik zijn bij hen ook veel

erger dan bij volwassenen.


er!

]foto: photospin[

DE WET? KUrKDrOOG!

x je mag geen sterke drank verkopen of geven aan -18-jarigen.

x je mag geen alcohol geven aan -16-jarigen.

x je mag niet rijden (auto, moto, fiets) onder invloed van alcohol of

drugs.

x je mag geen illegale drugs gebruiken, bezitten, uitdelen of verkopen.

Cannabis is ook een illegale drug.

x Minderjarigen mogen dus geen cannabis gebruiken.

x Meerderjarigen mogen ook geen cannabis gebruiken, maar ze worden

waarschijnlijk niet vervolgd voor gebruik of bezit, tenzij bij verzwarende

omstandigheden. De twee belangrijkste voor Chiroleiding zijn:

x Gebruik of handel in aanwezigheid van minderjarigen, of hen aanzetten

tot gebruik.

x Bezit in scholen of hun omgeving, enz., of opvallend bezit op een

openbare plaats. Bezit in Chirolokalen is dus ook een verzwarende

omstandigheid.

let op: de Chiroverzekering (en alle andere verzekeringen) dekt je

burgerlijke aansprakelijkheid niet als je gedronken hebt of als je onder

invloed bent van illegale drugs. je wordt dus niet terugbetaald als je

onder invloed een ongeval gehad hebt.

DOSSiER biVAK

]Dubbelpunt juni 2008 [

1


DOSSiER biVAK

10 Dagen cHirO ten tOp!

Hoe kom je als leiding een bivak door zonder kleerscheuren?

Waar denk je best even over na? Hier krijg je de praktische,

belangrijke of wettelijke dingen op een rijtje. 03-231 07 95!

Goed om te weten

x www.chiro.be/bivak is een schatkist aan

informatie over bivak. je vindt er alle

formulieren, wetgeving, weetjes, tips en

links die je nodig hebt!

x je kunt ook op bivak

gaan met oog voor onze

lieftallige aardbol. Tips

en tricks vind je op www.

verdraaidewereld.be.

x Streekproducten of hoeveproducten

aankopen is ecologisch en

ook duurzaam. Waar je ze kunt vinden,

ontdek je op www.fermweb.be.

x in Wallonië krijgen gemeenten subsidies

om een contactpersoon voor bivakken in

hun gemeente aan te werven. Wanneer

de lijst bekendgemaakt wordt, vind je ze

ook op onze website. Zoek dus zeker op

wie jouw Monsieur of Madame Camp is!

x Als er nog acties of bivaknieuwtjes te

melden zijn, lees je die altijd op www.

chiro.be. Ga regelmatig een kijkje nemen.

x Elk lid moet aangesloten zijn voor jullie

op bivak vertrekken. Voor kookouders

bestaat er een verzekering voor beperkte

periode en auto’s van leiding of kookouders

zou je voor de bivakperiode best

omnium verzekeren. Kijk het allemaal

eens rustig na op www.chiro.be/verzekeringen

en zorg dat je in orde bent.

x Veel Chirogroepen hebben nog te weinig

of geen tenten voor hun bivak. Wie

te veel tenten gekregen heeft van de

uitleendienst kampeermateriaal ADj

laat dat best weten aan ADj. Zo help je

andere groepen uit de nood. Groepen

die zelf tenten verhuren tijdens de zomer

mogen dat altijd op het Chiroforum zetten

(www.chiroforum.be) of mailen naar

bivak@chiro.be. Vermeld er ook de vrije

periodes bij.

0 ]Dubbelpunt juni 2008 [

Boswachter, Houtvester,

Chef de Cantonnement:

jouw vrienden?

iedereen speelt op bivak wel eens in het

bos. Terecht natuurlijk, maar je houdt je

toch best aan enkele regels. Hout hakken

in het bos waar het niet mag, kan je

een aardige boete opleveren. Zonder

toestemming vuur maken binnen een

straal van 100 m van een bos kan op je

strafblad komen.

Ook als je buiten de paden wilt spelen

in een bos, heb je toestemming nodig.

Aan wie en op welke manier je dat moet

doen, vind je op www.bosspel.be.

Doe het wel op tijd! in Vlaanderen

minstens 14 dagen voor het bivak, in

Wallonië moet de aanvraag voor 1 mei

opgestuurd worden. Wie dat nog niet

deed, doet dat best zo snel mogelijk!

BIVAKPErMENANTIE

een probleem op bivak? een

noodsituatie op bivak? Weet je

ergens geen raad mee? We staan de

hele zomer voor jullie klaar! We zijn

dag en nacht te bereiken – maar bel

’s nachts enkel voor écht dringende

zaken – op het bekende nummer

0 - 1 0 !

Op buitenlands bivak?

Denk zeker ook aan:

x Ongevalsaangiftes voor het buitenland

x De schriftelijke toestemming van de

ouders voor elk minderjarig lid (info

op www.chiro.be/bivak)

Zeker meenemen op bivak

x ingevulde medische fiches voor elk

lid

x Ongevalaangiftes

x De SiS-kaarten van alle leden (verzamel

ze bij het vertrek en deel ze weer

uit bij aankomst na het bivak)

x De toestemming van de boswachter

voor activiteiten in het bos

x je bivakplaatscontract!

x De veiligheidsfiches


de valse noot

De Chiroleider en het Kleine Meisje

De stilte, kenmerkend voor een druilerige zondagmiddag, werd abrupt doorbroken door enkele

fluitjes. Op de tonen van dat signaal schiet een nieuwe Chirozondag uit de startblokken. Het

was een grijze herfstdag met af en toe een schuchtere zonnestraal. Het was voor de Chiroleider

een zondag volgend op een zware, late zaterdag, een zondag die niet voorbereid was volgens de

ongeschreven Chiroregels.

Tijdens het openingsspel vloog hij snel de verkleedkoffer in om zichzelf te transformeren

in een geïmproviseerd personage. De tijd drong, hij had nog maar enkele minuten. Hij

zag een oude stoel en plots kreeg de Chiroleider een ingeving. Hij kwam naar buiten als

een timmerman, klaar om een queeste te ondernemen naar de gouden nagel via een reeks

aartsmoeilijke opdrachten, maar hij had dan wel eerst ‘hulp’ nodig.

De Chiroleider, incognito als een echte vakman, riep met lichte tegenzin zijn kudde bijeen. Hij

beklaagde het zich al dat hij niet het karakter had gehad om op een ‘schappelijk’ uur onder de wol

te kruipen. Maar hij zette vlug een masker op van gespeeld enthousiasme en daar stond hij dan:

in een overall, met een hamer en een plank, uit te leggen dat het nodig was dat de leden eerst de

kunsten van het timmeren onder de knie kregen. De jonge gasten zagen het helemaal zitten en

uitgelaten zochten ze een tak om er hun eerste hamer van te maken.

De jonge leken beoefenden hun nieuwe stiel met veel plezier, maar tot grote ergernis van de

Chiroleider gebeurde dat ook op hun naaste collega’s. Enkel het Kleine Meisje bleef doelloos op de

grond zitten, met haar vingertje pulkend in de aarde. De Chiroleider ging naast haar zitten en

had al peptalk klaar. Maar het was het Kleine Meisje dat het gesprek opende: ‘Ik wil nie meedoen

vandaag, en ge moet me nie proberen te overhalen’.

De Chiroleider antwoordde: ‘Maar dan moet ge me wel een reden geven waarom ge niet meedoet’.

‘Mijn mama woont niet meer bij mijn papa’. De Chiroleider was uit zijn lood geslagen door zo een

direct, eerlijk antwoord. Hij wist zich geen houding te geven en had geen pedagogisch verantwoorde

respons klaar. Met een nogal onhandige ‘ach, doe toch maar mee’ beëindigde hij de ijzige stilte. Een

mens is op een zondagmiddag nu eenmaal niet altijd zijn meest gevatte zelf. Ze negeerde zijn

woorden en bestudeerde nauwlettend de veters van haar schoenen. De rest van de groep was wel met

volle overgave begonnen aan de eerste proef, maar het Kleine Meisje bleef zitten.

Tijdens de tweede proef was de Luidste Jongen hard beginnen roepen dat hij Jozef was, omdat hij

dat gelezen had in zijn kinderbijbel. De hele groep barstte in lachen uit. De opdracht liep door de

hilariteit helemaal fout waardoor de situatie des te grappiger werd. De Chiroleider zag dat ook het

Kleine Meisje met moeite haar bedrukte gezicht kon behouden.

Na enkele seconden kroop ze uit haar neerslachtige houding en liep ze naar de groep, hard lachend

om die Luidste Jongen.

Op dat moment voelde de Chiroleider zijn vermoeidheid wegebben. Die grijze zondag werd een

bevestiging van wat hij al langer wist. Ook hij ging op dat moment opnieuw in de Chiro geloven!

]Dubbelpunt juni 2008 [

1


De ribbels vinden heel toevallig (nu ja, toevallig) tijdens de

middagpauze een grote envelop vol met rare tekens. Wanneer

ze hem openen, blijkt het om een brief uit Troebelstanië

te gaan. Het land heeft net een nieuwe koning(in) en staat

in rep en roer. De ribbels moeten de situatie in Troebelstanië

gaan verbeteren.

inkLeDing

De ribbels kruipen in hun zelfgemaakte vliegtuig en vliegen

naar Troebelstanië waar ze landen op de luchthaven van de

hoofdstad Troeblos. Op de luchthaven is er wat onrust. Drie

groepen ruziën en proberen zoveel mogelijk toeristen bij hun

beweging te lokken:

x De roden willen geld voor de mensen zonder werk.

x De blauwen willen meer geld voor de werkenden.

x De rozen willen meer winsten voor hun bedrijven.

Verdeel de ribbels in drie groepen. Elke ribbelgroep sluit aan bij

een kleur en probeert een zo goed mogelijke indruk te maken bij

de nieuwe koning(in). Die houdt een grote ranglijst bij. De groep

die het hoogste staat, krijgt het meeste geld.

Het SpeL

De ranglijst heeft drie standen: bovenaan (meeste geld van de

koning(in)), in het midden (net iets minder geld) en onderaan (weinig

geld). Elke groep start in een bepaald deel, en elke ribbel krijgt

een startpositie binnen de eigen groep.

ranglijst (principe laddercompetitie)

De leden van elke ploeg proberen om binnen hun ploeg een zo

hoog mogelijke plaats te verkrijgen op de ranglijst. Dat kan door

iemand van de hoger geplaatste personen uit te dagen en een persoonlijke

opdracht tegen hem of haar uit te voeren. Ga naar een afgevaardigde

van de koning(in) en je krijgt een lijst met de mogelijke

duelopdrachten (de uitgedaagde kiest het duel). Wint de uitdager,

dan wisselen de spelers van plaats. Als de uitdager verliest, dan

blijft de rangschikking hetzelfde.

Sociale promotie

Opklimmen op de ranglijst is niet zo gemakkelijk: enkel degene op

de hoogste plek van een deel kan de laagst geplaatste van het bovenliggende

deel uitdagen tot een duel. Binnen je stand mag je wel

iedereen uitdagen. Het is dus de bedoeling om zo snel mogelijk op

de eerste plaats in je stand terecht te komen, zodat je kunt promoveren

naar de hogere stand.

Het principe is hier hetzelfde. De uitgedaagde kiest een duelmethode.

Wint de uitdager, dan wisselen ze, anders niet.

]Dubbelpunt juni 2008 [

Volksspelen

De koning(in) is dol op grote evenementen,

en hij of zij laat op vaste tijdsstippen volksspelen organiseren.

Zijn of haar steun aan de grote groepen hangt hiervan af.

Wanneer de afgevaardigden van de koning(in) met een sirene het

begin van de grote volksspelen aankondigen, vindt er een groot

duel plaats tussen de drie groepen.

Eén van de afgevaardigden geeft de opdracht. De groep die de

opdracht wint, wordt verplaatst naar de top van de rangschikking.

De groep die tweede eindigt, vliegt naar de middelste

stand, en de verliezers komen onderaan. De posities

binnen de groepen blijven wel ongewijzigd. Spelers

die al naar een lagere of hogere stand verhuisd

waren, sluiten opnieuw aan bij hun eigen ploeg en

komen daar op de onderste of bovenste plaats terecht,

alnaargelang.

Voorbeeld:

Voor de grote volksspelen vonden we de blauwen in de

onderste stand van de rangschikking. De volgorde van

de blauwen was: Amber - Kenza - Victor - nadja. jonas

is ook blauw, maar hij zit al in de middelste stand. De

blauwen wonnen de grote volksspelen en kwamen dus in

de bovenste stand terecht. De onderlinge rangschikking

van de blauwen wordt nu jonas - Amber - Kenza - Victor

- nadja.

Volksspelen +/- 10 minuten

x Kwartetspel: de drie groepen krijgen een aantal verschillende

voorwerpen in hun kamp (een kring). Het doel is


om zoveel mogelijk kwartetten (4 dezelfde voorwerpen) uit

de andere kampen bijeen te stelen.

x Zakspringestafette: van elke groep legt één speler al

zaklopend zo snel mogelijk een parcours af. Dan mogen

ze teruglopen en kan de volgende al zaklopend het parcours

afleggen. De ploeg die het snelste met iedereen het

parcours aflegt, wint.

x Opruimen: Wie de grootste hoop vuilnis verzamelt,

krijgt een punt; het origineelste stuk afval levert twee

punten op; enz

x Petflesomgooispel: Teken drie vakken. Elke groep krijgt drie

petflessen van 1,5 l, gevuld met water. Die flessen staan op een

lijn, een paar meter achter de vakken. je probeert de flessen van

de andere ploegen om te gooien. Per groep mag er één speler

uit het vak om ballen te gaan halen of om petflessen recht te zetten.

De ploeg die na tien minuten nog het meeste water in haar

flessen heeft, wint.

x Wasknijperspel in 3 ploegen: Elke groep kiest een koning(in).

Steek om het meeste wasknijpers op je eigen koning(in). Extra

wasknijpers ga je stelen bij de andere ploegen.

x je moet een

duel altijd aannemen.

x Als er gefloten

wordt

voor de

volksspelen

tellen de

duels die

bezig zijn

niet meer

mee.

Alles

vervalt.

kLeine OpDracHtJeS

ribbeLS

je kent er vast duizenden, wij lijsten er maar een paar op:

x Blad-steen-schaar: om het snelste 10 keer winnen

x Om het meeste toertjes lopen rond de hudo of de toiletten

x Om het meeste wasknijpers op je kleren steken in 1 minuut

x Om het meeste touwspringen in 1 minuut

x Om het snelste 5 dingen met de letter D opnoemen

x Sumoworstelen: twee spelers proberen elkaar uit een kring of op

de grond te duwen

x Krabbenloopraces: achterwaarts op handen en voeten met je

poep naar de grond

x Schoenenpetanque: Om het dichtst je schoen bij een voorwerp

smijten

x Om het langste ‘riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibbel’ uitspreken

x Om het meeste K3-liedjes opnoemen

x Zo lang mogelijk een tak vasthouden met voor je uit gestrekte

armen

x 15x rond je vinger draaien en dan om het snelst naar een lijn

lopen

x Om het eerste 6 gooien met dobbelstenen

x Om het snelste je naam schrijven met een potlood in je mond

x Om het meeste hoogspringen

einDe van Het verHaaL

na een tijdje leren de ribbels van alle drie de groepen de nadelen

van elkaars wereld: elke groep staat wel eens bovenaan in de

rangschikking en krijgt dan veel geld, waarna ze na de volgende

volksspelen misschien weer helemaal onderaan staan en alle geld

kwijt zijn.

De drie groepen besluiten dan ook om vanaf nu alle geld samen te

leggen en te verdelen, en de vrede keert terug in Troebelstanië.

]Dubbelpunt juni 2008 [

]foto: chiro kanjo zulte[


4

De piraten zitten met hun handen in het haar. Hun oude kapitein is

overleden. Ze voelen zich echt stuurloos. Zonder kapitein kunnen

ze niet verder. Er moet een oplossing gevonden worden: een

nieuwe kapitein. Maar hoe doe je dat? Ze kunnen toch niet zomaar

om het even wie aanduiden om de nieuwe kapitein te worden?

Het verhaal

De piraten zitten te jammeren op het

plein, rond het dat potje met de as van

hun overleden kapitein. Ze strooien de

as uit. Ze kunnen niet blijven jammeren,

want ze hebben een nieuwe kapitein

nodig. Om te weten wie de nieuwe

kapitein zal worden, lezen ze eerst het

testament van Tapiplein.

in dat testament staat beschreven hoe

die zoektocht moet verlopen.

]Dubbelpunt juni 2008 [

Een volledige dag zijn we in de

ban van piraten: van bij het wekken

tot het avondeten.

een piratenDag

Ontwaken

“Alle scheepsmaatjes aan dek!”

De speelclub wordt gewekt

zoals echte piraten: kort en

krachtig. je bent al verkleed als

piraat en geeft alle speelclubbers

een – als het enigszins kan

geel – ooglapje dat ze de hele

dag moeten bijhouden.

Vraag in de loop van de dag

af en toe om de ooglapjes te

tonen, ook op de meest onverwachte

momenten. Wie

het niet kan, moet een

extra opdracht doen:

helpen bij de afwas,

helpen met materiaal

opruimen.

Ontbijt

Tijdens het ontbijt

zullen sommige

speelclubbers al vragen

stellen. Zet je

bij je speelclubbers

aan tafel, ook als je

die gewoonte niet

hebt. je kunt misschien

al flarden van

het verhaal lossen

en hen zo nog meer

klaarstomen voor

de piratendag.

Middageten

De piraten hebben een reuzenhonger

gekregen van alle proeven.

Ze zijn toe aan een goed

bord soep met sliertjes. Omdat

echte piraten maar één hand

hebben en een haak, laten we

de piraten eten met hun haak.

Met een geplooide vork en een

stukje plakband kom je al ver

om iedere speelclubber van een

haak te voorzien.

prOeven

De begraven schat

in het testament staat dat elke

piraat een foto (of tekening) van

zichzelf in een eigen schatkist

moet steken en ergens begraven.

Het is ook heel belangrijk

dat er een schatkaart gemaakt

wordt, zodat we de schat ooit

nog kunnen opgraven.

Kompas lezen

We gaan op zoek naar het pirateneiland.

Aan de hand van het

kompas zouden de speelclubbers

het moeten vinden. Omdat

het voor de speelclub nog niet

zo gemakkelijk is om met een

kompas te werken, leggen

we kort even de windstreken

uit: het oosten is waar de zon

opkomt, het westen waar ze

ondergaat, het noorden waar

je ze nooit ziet, en het zuiden

is waar de zon rond de middag

staat. Probeer een aantal

punten aan te duiden waar de

windstreken ongeveer liggen.

Laat ze bijvoorbeeld 10 stappen

noordwaarts lopen (= 10 mijl

noordwaarts varen), dan 5 stappen

oostwaarts, enz. Als ze juist

varen, komen ze vanzelf bij het

eiland uit.

Aanvallen

Piraten zijn echt helden op zee.

Om andere schepen aan te

vallen, hebben ze verschillende

hulpmiddelen. Eén daarvan is

de katapult. Met ballonnen vol

verf en water moeten de piraten

proberen om een ander schip (=

iemand van de leiding) te raken.

Die staat een eindje verderop.

Misschien mag je van de

kookploeg een grote pollepel

gebruiken om je projectielen

af te vuren. Of maak zelf een

katapult. Wees creatief!

Evenwicht

Goede piraten moeten hun

evenwicht kunnen bewaren als

ze van het ene schip naar het

andere springen. Het lapje voor

hun oog maakt dat een stuk

moeilijker. Daarna leg je een

loopplank tussen twee stoelen.

De twee piraten proberen elkaar

van de loopplank in de zee te

duwen. Wie blijft het langst op

de loopplank?


De vlag

Een piratenschip herken je van

mijlen ver aan hun stoere vlag

die hoog in de mast hangt te

wapperen. De piraatjes maken

op oude lakens (of grote vellen

papier) hun vlag.

Als de vlag ontworpen is, moet

ze ook duidelijk zichtbaar

ophangen: zo hoog mogelijk.

Laat je speelclubbers dat niet

zelf doen.

Verrekijker

Piraten moeten altijd weten wat

er zich op zee afspeelt. Daarvoor

hebben ze een verrekijker.

Hiermee kun je alle schepen in

het oog houden. Twee wc-rolletjes

en plakband helpen ons om

een prima verrekijker ineen te

knutselen. Hang hem met een

elastiek voor je ogen.

Met die verrekijker moeten we

natuurlijk ook iets doen. We

gaan ermee op zoek naar de

nieuwe kapitein. Die heeft juist

gevochten. Als je de bloedsporen

volgt, kun je hem misschien

vinden.

Stippel een route uit. Laat links

en recht af en toe een stip verf

achter. De speelclubbers komen

je achterna, maar mogen hun

verrekijker niet naar beneden

doen. Ze kijken enkel door de

twee rolletjes.

Schatten zoeken

De nieuwe kapitein moet weten

wie zijn piraten zijn. Daarvoor

gebruiken we de schatten met

daarin de foto’s van de piraten.

iedereen krijgt de kaart van een

medepiraat en moet zo snel mogelijk

de schat op de kaart gaan

opgraven en naar de kapitein

brengen.

Touwtrekken

Piraten hebben heel gespierde

armen. De kapitein is natuurlijk

nog een pak sterker dan alle

kleine piraatjes samen. Om

zeker te zijn dat ze de juiste

kapitein gevonden hebben,

nemen de piraten het op tegen

de gevonden kapitein. Probeer

hem of haar te verslaan met

touwtrekken.

Ben je met een grote groep

speelclubbers? Geef de kapitein

dan enkele luitenanten

die hem helpen.

feeSt

De kapitein is gevonden.

Het feest kan beginnen.

Misschien ken jij wel een

leuk dansje op “Wij zijn

piraten van de zee”? Of

zingen jullie het liever

uit volle borst mee?

Veel plezier!

MATErIAAL

SpeeLcLUb

M Piratenkostuums voor leiding

M Potje met as van oude kapitein

M Testament

M Kompassen

M Papier

M Potloden of stiften

M Kleine schatkistjes (bruin geschilderde sigarendoosjes

of botervlootjes)

M Gevulde ballonnen met verf of water

M Grote katapult (of pollepel of ...)

M Zwarte stof

M Fijn touw

M Scharen

M Stoelen

M Loopplank (of sjorbalk)

M Geplooide vorken

M Plankband

M Grote stukken witte stof (of papier)

M Alle kleuren verf

M Sjortouw

M Wc-rolletjes

M Bloedsporen (rode verf)

M Trektouw

]Dubbelpunt juni 2008 [


De laatste dag op bivak nadert. Je rakwi’s lijsten hun ideeën op voor hun act rond het

kampvuur met de Master of Ceremony himself. Maar MC Sollami en zijn vrienden Fa Muzz,

Kees Kaas en Veer-le hebben elk hun eigen idee over de act. Hopelijk komt alles in orde!

]Dubbelpunt juni 2008 [

SpeLverLOOp

Om MC en zijn kompanen een beetje te

vriend te houden, leren ze elk hun voorstel

aan de rakwi’s. De rakwi’s kiezen achteraf

wat zij het leukste vinden. Ze passeren

in groepjes bij elk themafiguurtje. in een

kleine rakwi-afdeling doe je dat met z’n

allen samen, in grotere afdelingen schuiven

de groepjes telkens door.

MC Sollami

MC Sollami is tuk op allerlei gekke klankjes.

Hij wil daarom allerlei klanken door elkaar

mixen. Om te starten, maken de rakwi’s een

gerechtenmix. Hierbij zingt elke rakwi om

beurten wat ze de vorige maaltijd gegeten

hebben of wat ze lekker vinden, bv. een

boterham met choco of frietjes. Vervolgens

doen we dat allemaal achter elkaar en proberen

we zo een (beatbox)mix te maken.

Zoek eventueel eerst enkele geluiden die in

de gerechtenmix te gebruiken zijn.

Begeleid de mix met eenvoudige

muziekinstrumenten: een pot of

pan, een belletje, sambaballen,

enz. Wijs aan wie aan de beurt is

en kies een dirigent.

Het deuntje van ‘The sound of

Music’ is zeer leuk om te gebruiken.

De ‘do’ komt dan overeen

met een bepaalde houding, de ‘re’

met een andere houding, enz.

Veer-le

Veerle houdt van wildere

springmuziek. Zij heeft

het jumpen volledig onder

de knie. De rakwi’s

smijten zich volledig

op het streepje

jumpmuziek dat

je voorziet. Kun je

het zelf niet? je rakwi’s

ongetwijfeld wel, maar misschien

kennen ze de skimove, de hardjump,

freestyle jumpen, duojumpen, Frenchstyle

jumpen (ook wel tekken), industrial jump of

french tek nog niet. je leest de uitleg erover

op http://nl.wikipedia.org/wiki/jumpen.

Verzin zelf nieuwe varianten en doop ze de

sjoepapjump.

Als jumpen voor jou volledig onbekend

is, dan heb je waarschijnlijk

het afgelopen jaar niet op de

planeet aarde doorgebracht. Klik

snel op het internet! Bij ‘Patrick

Jumpen’ op YouTube vind je wel

iets leuks om te leren jumpen.

Fa Muzz

Fa Muzz wil het graag wat

rustiger en stelt voor om

dansexpressie te doen.

Aan de hand van foto’s

uit tijdschriften leren

je rakwi’s verschillende

houdingen aan. Vervolgens

probeer je van

de ene naar de andere

houding over te gaan. Door

alle houdingen na elkaar te doen, krijg je

een origineel dansje. Als dat lukt, zoek

je een leuke plaat waarop je het dansje

– met enkele aanpassingen – kunt doen.


Kees Kaas

Kees Kaas leert de rakwi’s action painting.

Hoe? Hang een doek of een grote

poster op, of leg ze op

de grond. Geef je

rakwi’s verf op hun

handen (of op een

penseel), en zet je

muziek op. De rakwi’s

leven zich uit op

de tonen van de

muziek.

Variaties:

x Iedere rakwi reageert op een

bepaald instrument. Telkens

wanneer een vooraf afgesproken

instrument bespeeld

wordt, gooien zij een goeie

spat verf op het doek.

x Elk instrument komt overeen

met een bepaalde kleur.

na het action painten komt Kees Kaas met

zijn favoriete plaat op de proppen. Belangrijk

aan dat muziekje is dat er op regelmatige

tijdstippen een goed herkenbare klank

zoals een paukenslag in voorkomt. Op dat

muziekje doen Kees Kaas en de rakwi’s de

door iedereen gevreesde bieptest. Bij elke

paukenslag (of die andere klank) moeten

de rakwi’s één van de vier doeken bereiken,

anders vallen ze zonder pardon af. Ze

mogen niet twee keer na elkaar hetzelfde

doek kiezen.

De doeken vormen de decorstukken van de

act.

rakWi

Kampvuuract

De rakwi’s hebben inspiratie om hun act in

elkaar te boksen. Aan de slag! Wie weet mix

je wel de Sound of Music met een jumpschijf.

Veel succes!

We ziJn Weer Op bivak

Kijk je al uit naar het bivak met je rakwi’s? Maak er een onvergetelijke 7-, 10- of 14-daagse

van en heb aandacht voor enkele kleine dingetjes die net dat extraatje geven aan je

groene bivak. We zochten er een paar bij elkaar en lijsten ze hier op:

x Opbergplaats: schilder voor elke rakwi een wc-rolletje groen, kleef ze zij aan zij aan

elkaar. Laat de rakwi’s er hun naam op schrijven. Als je dat opbergsliertje nu aan de

muur hangt, hoef je geen klein materiaal meer te laten rondslingeren.

x Een rakwizithoek met strips, groene kussens, groene dekens, een groen muskietennet,


x Maak zelf groene lampenkappen voor in de tent of slaapzaal. neem een grote strandbal

en blaas die op. Smeer daar een dikke laag lijm op, en wikkel daar een heel lang

touw in alle richtingen omheen. Zorg wel dat er een gat openblijft, want die strandbal

moet er later nog uitgehaald worden. Smeer op dat touw een nieuwe laag lijm en

plak daar dan wat krantenpagina’s overheen. Laat alles één week drogen. Daarna laat

je de lucht uit de strandbal en haal je hem uit je knutselwerkje. Wanneer je daarin dan

een lampvoet vastmaakt, is je zelfgemaakte lamp klaar.

x Laat de ouders van je rakwi’s op twee cassetjes hun zoon of dochter toespreken: één

cassette met een ‘goedemorgen’, één met ‘welterusten’.

x Voorzie een muurkrant, af en toe een volksdans, of een maquette met de plaatsen

waar ze wel en niet mogen spelen.

x neem een rakwihuisdier mee: een kip of een konijn. Draag er samen met hen zorg

voor: eten geven (niet te veel), aandacht geven, enz.

x Gitaarcursus: neem een boek mee uit de bib met daarin 10 lessen “Hoe leer je gitaar

spelen?” Leer hen zo een eenvoudig Chiroliedje aan voor de laatste avond – het Bivaklied,

bijvoorbeeld. Op www.leergitaarspelen.com kun je een boekje downloaden

voor de eerste week (bij ‘proefles’), voldoende voor je bivak.

x Betrek je rakwi’s bij de bivakvoorbereidingen:

x Knutsel samen een grote bivakboom. iedereen mag daaraan tekeningen en tekstjes

ophangen over wat ze van het bivak verwachten, hopen of dromen.

x Bekijk samen de foto’s van het vorige bivak. Wanneer je samen herinneringen

ophaalt, hoor je wat je rakwi’s graag doen of wat ze minder tof vinden.

x Alle rakwi’s maken een affiche en wat reclamespotjes van bivakactiviteiten die ze

leuk vinden.

]Dubbelpunt juni 2008 [


In het Dubbelpuntartikel van januari vond je een handleiding ‘Hoe brainstorm ik me naar

een superleuk spel?’ Dat spel zou een staartje kennen op bivak, en dat bivak is in aantocht!

Dus gingen wij aan de slag met de personages van het januarispel en laten we hen een

grote benefiet voorbereiden. Maar opgelet! Het wordt een race tegen de tijd én tegen

elkaar!

De tijd is beperkt!

Elke tito speelt het personage

dat ze al waren in het januarispel.

Als je het niet

gespeeld hebt, doe je dat

nu nog. De tito’s krijgen

ook een kaartje waarop

een strak tijdsschema staat.

Het hele spel zal welgeteld

één uur duren en het is

belangrijk dat de tito’s alle

opdrachten op het juiste

tijdstip uitvoeren. Zorg dus

voor een grote klok in

het midden van je bivakterrein,

zodat je tito’s de

tijd goed in het oog houden!

Wie speelt er mee?

Ga in je Chirokast nog eens op

zoek naar de Dubbelpunt van

januari om meer te weten te

komen over de personages.

Wij zetten ze hier nog even op

een rijtje:

] Een superster

] Een paparazzo

] Een manager/directeur

] Een bibliothecaris

] Een timmerman

] Een politicus

] Een bankbediende

] Een schoonmaakster

] Een werkloze

] Een illegaal

Wie ben ik?

Bij de start van het spel

geef je elke tito een kaartje

waarop ze hun personage

en hun tijdsschema terugvinden.

De tito’s weten

8 ]Dubbelpunt juni 2008 [

echter niet van elkaar wie ze zijn

en welke andere personages

er nog meespelen. De

eerste 10 minuten van

het spel gaan ze op

zoek naar hun persoonlijke

attributen, die jij op

voorhand verstopt hebt

op het bivakterrein.

And... go!

Vanaf minuut 11 zullen

er twee groepen

ontstaan die het tegen

elkaar moeten opnemen.

De superster, de

manager, de politicus, de

bankbediende en de paparazzo

zullen elkaar door

een opdracht tegenkomen,

net zoals de werkloze, de

bibliothecaris, de illegaal, de

timmerman en de schoonmaakster.

Vertel je tito’s het

volgende: “Er zullen twee

groepen gevormd worden.

Slechts één van die groepen

zal winnen en we zullen wel

zien wie.” Zo bewaar je het

mysterie.

Benefiet!

De superster en de politicus

slaan de handen

in elkaar en willen

geld inzamelen voor

een goed doel. Het

einde van die inzameling

zullen ze vieren

met een groots benefiet.

Vanzelfsprekend

heeft de superster

zijn/haar manager

nodig voor bijstand

en een ervaren

bankbediende is zeker geen overbodige

luxe. De paparazzo is essentieel om ruchtbaarheid

aan het evenement te geven.

Zij kunnen geld inzamelen door hun

opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren.

Dat geld wordt verzameld in een grote ‘pot’

die altijd duidelijk zichtbaar op het podium

moet staan.

40 minuten lang verzamelt die groep zoveel

mogelijk geld. De laatste tien minuten vindt

de grote show plaats, die ze ook samen in

elkaar gestoken hebben. De dievenbende

zal proberen om het geld te stelen, maar dat

weten de tito’s in die groep niet!

De dievenbende saboteert!

De overige personages (werkloze, timmerman,

illegaal, bibliothecaris en schoonmaakster)

vormen een dievenbende en zijn altijd

op zoek naar een nieuwe buit. Ze smeden

een groots plan om tijdens het benefiet de

‘pot’ met geld te stelen en zo het benefiet

te laten mislukken. Ze mogen niet zomaar

het podium bestormen en met de ‘pot’ gaan

lopen. Ze moeten het creatief aanpakken!

Als ze hun opdrachten goed uitvoeren,

verdienen ze allerlei materiaal om het geld

te stelen. Het is de bedoeling dat ze het

geld stelen zonder dat de andere groep er

iets van merkt. Spoor je tito’s aan om een

ingenieus systeem op te zetten!

maar!

De paparazzo krijgt een speciale opdracht. Hij

is de ‘mol’ van de benefietgroep. Hij beslist wel

zelf hoeveel hij zijn groep wil saboteren. Hij kan

er dus perfect voor kiezen om niet te saboteren

en er mee voor te zorgen dat het benefiet slaagt.

Ook de andere groep heeft een verrader: de

schoonmaakster. Zij droomt stiekem van een

supersterrenbestaan en hangt daarom regelmatig

rond in de buurt van de echte superster.

Zo komt zij natuurlijk belangrijke informatie

over het geld en het benefiet te weten. Ook

de schoonmaakster kan dus beslissen in welke

mate ze haar eigen groep wil saboteren!


De ontknoping!

Terwijl de laatste tien minuten op de klok

wegtikken, vindt het benefiet van de eerste

groep plaats. De dievenbende probeert om

het geld uit de ‘pot’ te stelen, met behulp

van het verdiende materiaal. Slagen zij in

hun opzet voor de laatste seconde weggetikt

is, dan zijn zij de winnaars. Slagen ze

niet, dan wint de groep van de superster.

Om op veilig te spelen en ervoor te zorgen

dat je tito’s creatief te werk gaan, geef je elke

groep een paar criteria waaraan ze moeten

voldoen. De criteria voor de superstergroep

zijn: hoeveel geld hebben ze verdiend en

hoe creatief was de show. Voor de dievenbende

zijn de criteria: hoeveel geld hebben

ze kunnen stelen, hoe ongemerkt hebben ze

dat kunnen stelen en hoe ingenieus zat hun

constructie in elkaar?

Voorbeeld van een opdrachtenblad

10’ Zoek je manager, zonder hem ben je namelijk niets.

12’ Samen met een politicus en een bankbediende (en je manager,

natuurlijk) bedenk je een geweldig plan om geld in te zamelen

voor een goed doel. Bedenk een originele naam voor jullie

campagne en maak affiches om ze bekend te maken.

15’ Persconferentie en fotoshoot: poseren voor de paparazzo – laat je van je beste

kant zien, de foto’s komen in de krant!

19’ Dompel je onder in het goede doel waar je geld voor inzamelt: leer alle weetjes uit het hoofd.

23’ Quiz! je wordt door je manager getest op je kennis, maar opgelet: de pers is aanwezig! Per

goed antwoord verdien je 100 euro voor het goede doel.

27’ Beautyfarm: je moet er altijd goed uitzien. Maak jezelf op tot je er prachtig uitziet. Hoe meer

schmink, hoe meer geld er naar je goede doel gaat. Per laag schmink verdien je 50 euro voor

het goede doel.

32’ XL-handtas: prop zoveel mogelijk spullen in een handtas. Hoe meer spullen

Tips

jullie zijn niet met 10 tito’s? Laat dan gerust

één of meerdere personages weg. Meer dan

10 tito’s? Laat een aantal personages meerdere

keren voorkomen.

erin geraken, hoe meer geld je krijgt voor het goede doel. Per voorwerp dat je

erin stopt, verdien je 200 euro.

37’ Voorbereidingsdiner: probeer zoveel mogelijk nicnacjes in je mond te steken!

Per nicnacje verdien je 50 euro.

41’ Stel de ideale outfit samen: vraag aan allerlei mensen op het bivakterrein of je

kleren mag lenen voor de grote show en stel zo de perfecte outfit samen voor

het benefiet. Opgelet: de tijd is kort! Per kledingstuk verdien je 100 euro.

45’ Het benefiet voorbereiden: maak er een grootse show van!

Superster

Link!

titO

We geven je hier één van de tien opdrachtenbladen

mee, maar daar ben jij natuurlijk niet

veel mee. De overige negen bladen kun je

terugvinden op de Chirowebsite:

www.chiro.be/Titocommissie

]Dubbelpunt juni 2008 [

]foto: chiro de schakel[


StADSexpreSS

Met jullie keti’s eens een stadsspel spelen in een

stad die ze niet echt kennen!? Plezanter dan in je

eigen dorp! Maak er een speciale dag. Speel het

spel op zaterdag, dan is er veel meer te doen in

de stad. Natuurlijk promoten we het openbaar

vervoer, zo kom je direct aan in het centrale punt:

het station.

Aankomst in de stad

Verdeel je groep in ploegjes van twee of

drie. Dat doe je al op de trein, bijvoorbeeld

via gezelschapsspelen: maak koppeltjes

van de winnaar van het eerste spel met de

laatste van tweede spel, enz.

Of speel een alternatief spelletje: ‘pak het

geld’. Dat gaat als volgt: de leid(st)er gooit

een muntstuk weg en de leden moeten het

zo snel mogelijk bemachtigen. Herhaal dat

een paar keer om groepjes te vormen. De

geldstukken zijn meteen het dagbudget

voor je leden.

Om wat controle over het spel te hebben,

voorzie je voor elk groepje een (digitaal)

fototoestel.

De StADSexpreSS

De bedoeling van het spel is dat de keti’s

de stad leren kennen door verschillende

locaties te bezoeken. iedere groep krijgt

een plannetje (krijg je makkelijk bij de toeristische

dienst), een fototoestel en een lijst

met gebouwen die ze in volgorde moeten

bezoeken.

Alle groepen starten en eindigen aan het

centrale punt (bij voorkeur het station). Ze

bezoeken gebouwen wel in een verschillende

volgorde. Wie als eerste terug is aan het

station, met alle foto’s in de juiste volgorde

(kun je controleren op fototoestel), wint de

Stadsexpres.

Voor tijdswinst stop je enkele extra opdrachten

in het spel. De ploegen voeren die uit

aan het centrale punt. Voorbeelden: zoveel

mogelijk reisbewijzen verzamelen of zoveel

0 ]Dubbelpunt juni 2008 [

mogelijk mensen het Ketilied aanleren en

dan ook zingen.

Locaties

in iedere stad vind je meestal wel dezelfde

gebouwen terug. Zo is er altijd wel een

stadhuis en bibliotheek. Sommige locaties

zijn niet altijd toegankelijk. Daarom

bedachten we meerdere opdrachten per

locatie. Afhankelijk van de dag waarop je

het spel speelt, kun je met andere opdrachten

werken.

je kijkt best eens welke locaties je allemaal

in de stad vindt en of ze allemaal makkelijk

te bereiken zijn.

Opdrachten

Bibliotheek

Probeer op de foto te staan met het boek:

“De Witte van Zichem”. Dat kan natuurlijk

enkel als de bibliotheek open is. Als de bibliotheek

gesloten is, laat je de groepjes bv.

de Bijbel zoeken. Met dat boek sta je dan op

de foto aan de ingang van de bibliotheek.

Stadhuis

2

Ga het stadhuis binnen en probeer met een

belangrijke persoon op de foto te staan.

Als het stadhuis niet open is, zoek je enkele

mensen die iets geks doen voor het stadshuis

en neem je daar dan een foto van.

1

Politie

Probeer een foto te maken van een

gespeelde arrestatie. Misschien met een

politieagent? Als je het heel vriendelijk

vraagt, mag je misschien een foto nemen

van een cel.

Zwembad

Vraag of je mag zwemmen in “het zwembad”

en neem er een foto van. Dat mag

even goed een zwembadje in iemands tuin

zijn maar je moet er wel in mogen zwemmen.

Winkelcentrum

Hier heb je meerdere mogelijkheden. Ga

een kledingzaak binnen en kleed je zo

extravagant mogelijk. Probeer je te laten

trakteren op een ijsje. Of probeer geld te

verdienen met een act in het winkelcentrum.

natuurlijk vraag je alles vast te leggen

op foto.

Park

4

Probeer een zo hoog mogelijke levende

piramide te bouwen. Hiervoor kun je hulp

vragen aan de aanwezigen in het park.

Voetbalstadion

3

6

7

5

Probeer een voetbaltruitje te bemachtigen,

ga in het doel staan en neem een foto. Als

er een match is of training kun je met zoveel

mogelijk voetballers op de foto staan.


Cinema

Ofwel probeer je de prijzen van alle films te

weten te komen en in welke zaal ze spelen.

Als de cinema open is, neem je een foto met

de verkoopster of verkoper.

Kerk

normaal gezien kun je in een kerk altijd

binnen. Wees eerbiedig, het blijft een kerk.

neem een foto van jezus die van zijn kleren

beroofd wordt. Dat is de tiende halte van de

kruisweg.

Slagerij

Als ze open is, probeer je een stukje vlees

(voor de veggies een stukje kaas) te verkrijgen.

neem hiervan een foto terwijl je

het opeet in de slagerij zelf. Als de slagerij

gesloten is, dan maak je een foto voor de

slagerij en breng je de openingsuren mee.

Bakker

8

10

9

11

Laat je leden een broodzak zoeken van een

welbepaalde bakker. Laat hen ook een foto

nemen met de bakker.

Om de tocht moeilijker te maken, kun

je de plaatsen allemaal door elkaar

gooien zodat niet alles in een cirkel

ligt. Of je speelt met de leid(st)ers

de rode vlag. Dat betekent dat je

een groepje kunt tikken, zodat je

hen een last mag meegeven, bv.

een baksteen, een autoband, een

extra trui, enz. je geeft de groepjes

wel best wat marge. Zo kunnen ze

bijvoorbeeld niet getikt worden als

ze met z’n allen rond een vuilbak

gaan staan of allemaal een paal

knuffelen.

Om alles goed te laten verlopen,

vraagt dit spel wel wat voorbereiding.

Trek zelf al eens op voorhand de stad

in om toffe plaatsen te vinden. Spreek goed

af wanneer het spel stopt, zodat je op tijd

terug aan je Chirolokaal bent.

8

5

2

4

3

6

7

aSpi keti

1

9

]Dubbelpunt juni 2008 [

10

]foto’s: marieke de vos[

11

1


Ideale maten

Na het bivak is het zo ver: een groot deel van je aspi’s wordt leiding. Het bivak is niet alleen de ideale gelegenheid om nog eens onbezorgd te

genieten, maar ook het moment om het nog een laatste keer te hebben over hun leidingsengagement.

Jouw aspi’s hebben waarschijnlijk allerlei vragen. Zal ik het kunnen combineren met school of werk? Ken ik wel genoeg spelletjes? Bij welke

afdeling pas ik het beste? Stel hen gerust. Geef hen informatie. Laat hen nadenken over wat ze willen. Speel dit spel!

Op zoek naar de ideale medeleiding

Wat het eerst aan bod komt, is de medeleiding van je

aspi’s. Vanaf nu is het gedaan met hun kliekje waarmee

ze al die jaren samen bos en beek onveilig gemaakt hebben.

Een leidingsverdeling is nooit een gemakkelijke

puzzel, maar voor aspi’s is dat nog een grotere schok. Ze

kennen niet iedereen in de leidingsploeg even goed.

Bovendien zijn ze jong en onervaren en is niet iedereen

even happig om met hen in leiding te staan.

is het vooral belangrijk dat aspi’s samen staan met iemand

die hen de kneepjes van het vak kan aanleren?

Of staan ze beter samen met mensen die ze al wat

beter kennen? Hoe denken je aspi’s daar zelf over?

Tijdens het spel komen een heleboel verschillende persoonlijkheden

en kenmerken aan bod. je aspi’s beseffen dat

de ‘ideale’ medeleiding niet bestaat.

]Dubbelpunt juni 2008 [

De ideale taak

Kort na de leidingsverdeling moeten ook de

taken uitgedeeld worden. iedereen heeft

in de Chirogroep zijn of haar eigen engagement.

Het is weinig waarschijnlijk dat je aspi’s

zich hier iets bij kunnen voorstellen. Wie had

er ooit gedacht dat je als leiding ook wc’s

moet schoonmaken? Of dat het materiaalkot

niet door kabouters in orde wordt gehouden?

Bovendien bestaat er nog zoiets als de Chiroadministratie,

ook dat moet iemand doen.

Welke taak past het best bij je aspi’s? Het is

voor hen belangrijk te beseffen dat ze het ook

hier niet helemaal te kiezen hebben.

Materiaal

x Spelbord ‘ideale maten’

x Kaartjes met vragen

x Kaartjes met de antwoorden van de vragen

x Kaartjes met stellingen

x Blanco kaartjes (om broekzakspelletjes op te noteren)

x Fiches ‘ideale maten’

x Een invulfiche per aspi

x Dobbelstenen

Hoe gaat het spel?

De groep wordt in tweeën verdeeld, zodat je ploegen krijgt van

ongeveer vijf spelers. Elk ploegje krijgt een spelbord. iedere speler

zet een eigen voorwerpje op ‘Start’ – dat dient als pion.

Aan het begin van het spel krijgen alle deelnemers een blanco

spelkaartje. Daarop schrijven ze een broekzakspelletje. Die kaartjes

worden geschud en op het vakje ‘Spel’ gelegd. Dan gooien ze met

de dobbelsteen om zich op het spelbord te verplaatsen.

De ideale werkgroep

Chiroleiding organiseert in de loop van het

jaar allerlei activiteiten zoals fuiven, feesten,

Christus Koning, weekends, enz. Daarvoor

zijn er vaak werkgroepen die dat in goede

banen leiden. Ook hier zullen je aspi’s een

keuze moeten maken en overwegen wat voor

hen de uitgelezen werkgroep is. Ze moeten

bijvoorbeeld rekening houden met hun studies

of hun werk.

De ideale afdeling

Hebben je aspi’s al nagedacht over de verschillende

afdelingen? Van welke afdeling

willen ze leid(st)er zijn? Het is belangrijk dat

ze beseffen dat leeftijd slechts één aspect is.

Elke afdeling is uniek.


een gewoon vakje (met gekleurde bovenzijde):

je kunt dat vakje kopen door een Chirovraag op te lossen. Als je

een vakje gekocht hebt, leest de spelbegeleid(st)er de bijbehorende

eigenschappen voor. Bijvoorbeeld: je koopt het vakje ‘Hobby’ op

de zijde ‘medeleiding’. De spelbegeleiding leest dan alle hobby’s

duidelijk voor.

Alle spelers noteren welke eigenschap hen wel ligt en welke zeker

niet. Wie aan de beurt was, krijgt even tijd om zijn of haar keuze te

verantwoorden. Op het einde van het spel zoeken de aspi’s een zo

goed mogelijke match voor hun gekozen eigenschappen.

een ‘spel/stelling’-vakje

Wanneer je op een ‘spel/stelling’-vakje komt (met Chiroposter), heb

je de keuze tussen een spel of een stelling. Een stelling lees je voor

en je geeft er als eerste je mening over. Dan volgt de rest. Een spel

speel je gewoon.

Opmerkingen

x De spelbegeleiding duidt aan welke ‘eigenschap’-vakjes er al

aan bod geweest zijn, zodat ze allemaal maar één keer aan bod

komen.

x na ongeveer een uur start je als spelbegeleiding de

nabespreking. Het is mogelijk dat niet alle vakjes

aan bod gekomen zijn, dat kan geen kwaad. Laat iedereen

tien minuten zoeken naar een goede match.

Let op: ze mogen daarbij enkel rekening houden met

de eigenschappen uit het spel.

Op www.chiro.be/idealematen vind

je alle materiaal om ‘ideale maten’ te

spelen:

x Spelbord

x Fiches

x invulpapieren

x Speluitleg

aSpi

De gevangenis

Wanneer je achter de tralies belandt, betekent dat een beurt overslaan.

Anders ben je alleen maar op bezoek.

Freek de egel

Freek kent alle antwoorden op de vragen. Als je op Freek landt, krijg

je één antwoord van de stapel in het midden van het spelbord. Helaas

staat op het kaartje enkel een antwoord, geen vraag. Het is dus

best mogelijk dat je helemaal niks kunt doen met het antwoord.

politie

Ga naar de gevangenis.

]foto: tom adriaenssen[

]Dubbelpunt juni 2008 [


Het deint over grenzen heen...

Chiro meets Kiwo

en Kiwo meets Ch

Ki jan nou ye? Hoe gaat het met jullie?

Nou pa pi mal! Met ons alles oké!

Nou kontan nou la! Wij zijn blij dat jullie hier zijn!

Het Creools laat nog duidelijke sporen na bij Pieter, ilse, Lies en Erika: vier Chiromensen,

die zich ondertussen ook wel ‘Kiwo yo d’Ayiti’ (Kiwo-jongeren van Haïti) kunnen noemen.

Vorige zomer doorkruisten zij het tropische Haïti, één van de Caraïbische eilanden,

met de taptap (lokale discobus) om alle vormingsbivakken voor leiding in dat land

mee te beleven, mee te begeleiden en vooral om te genieten van die unieke uitwisseling

tussen Kiwo en Chiro.

4 ]Dubbelpunt juni 2008 [

Wat zeg Je? “kiWi”? nee, “kiWO” – zO Heet

De cHirO van Haïti! nOU Lakay nOU! WeLkOm

(JULLie ziJn tHUiS, Hier biJ OnS)!

leden nationale bureau kiwo Haïti: Lies, Ilse, Pieter en Erika

Kiwo en Chiro, zijn wij zo verschillend?

Beleef zelf een Kiwo-dag op bivak en ondervind het aan den lijve!

neem de warmste dag, voorzie dan voldoende fruitpunch, vlecht

de haren van alle keti’s, reserveer een pastoor of vraag jullie proost

en zoek iemand die tambour (grote trommel) kan spelen. Probeer

daarna met de hele groep in een bestelwagen te kruipen. Ons devies

luidt: ‘Er kan er altijd eentje bij’. Zo worden jullie ook een echte

Kiwo!

Een flinke dosis kennis elke dag is mooi

meegenomen. nodig eens een interessant

persoon uit om op bivak een vorming te

geven over:

x Voorbereiding van aspi’s op leiding worden.

Speel met hen ‘De naakte Waarheid

voor aspi’s’. je vindt het op www.chiro.

be/denaakteaspiwaarheid. Of speel het

aspi-artikel van deze maand.

x Aids, relaties, voorbehoedsmiddelen.

neem bijvoorbeeld contact op met Zind’erin(g):

www.zindering.be of zindering@

chiro.be.

x Stilstaan en geloven in de Chiro (kijk eens

naar de actieve methodieken van spoor

ZeS) www.chiro.be/zingeving

taptap

Vooral kringspelletjes, vaak met zingen

en/of muziek, zijn populair. jong en oud

spelen dan zeer veel samen. Spel en

vorming worden vaak volledig gescheiden

van elkaar. Al spelend leren, dat

hoort meer bij de Chiro dan bij de Kiwo.

Maar overal is spel belangrijk om te ontspannen

en plezier te maken. Het is de

gemakkelijkste manier om elkaar (zonder

taal) te leren kennen.


iro

een DagSChema à LA KréOL zieT er aLS VoLgT uiT:

x 5.30 uur: opstaan

x 5.45 uur: sporten

x 6.15 uur: wassen

x 7 uur: opening

x 8 uur: ontbijt

x 9.30 uur: vorming + animation of ontspanning

x 12 uur: Angelus of middaggebedje

x 12.30 uur: middagmaal

x 13.30 uur: afwas en ti kabicha (siësta)

x 15.30 uur: animation

x 17 uur: wassen

x 18 uur: sluiting

x 18.30 uur: avondeten

x 19.30 uur: afwas

x 20 uur: soiree culturelle of bonte avond

x 21.30 uur: evaluatie van de dag

x 22 uur: tanden poetsen + slapen

Organiseer een grootse bonte

avond met sketches, liedjes,

playbackoptredens, de moppentrommel

en volkdansen, en nodig

mensen uit: het bejaardentehuis

aan de overkant van de bivakplaats,

de scouts (die ze ook in Haïti kennen)

die een paar straten verder op bivak

zijn, de bakker of de plaatselijke KVLV.

Half zes, dat is het enige moment van de dag

dat het aangenaam koel (en dus haalbaar)

is om te sporten. Vooral voetbal is populair.

Gelukkig staat ook in Haïti niet iedereen daar op

tijd voor op.

Ingrediënten alcoholvrije fruitpunch

(voor 1 persoon):

½ glas kokosmelk, ½ glas mangosap, 2 scheutjes

limoensap, verschillende soorten fruit (mango, ananas,

banaan, sinaasappel, enz.)

Bereiding:

Snij de verschillende soorten fruit zeer fijn en schep

ze in een groot, breed glas. Vul de shaker voor de

helft met ijs. Doe er de kokosmelk, het mangosap

en het citroensap bij. De shaker even schudden en

het mengsel uitschenken in het glas. Garneren met

snippertjes limoenschil en wat geraspte kokos en

opdienen met een rietje.

Quizvraag: Waarom wast de groep meisjes

zich altijd stroomopwaarts ten opzichte

van de groep jongens?

Veel mensen in Haïti zijn nog sterk in de ban

van de voodoo, een soort bijgeloof waarbij voodoopriesters

spreuken uitspreken over mensen:

ter bescherming, maar ook om kwaad te doen.

Zo zouden meisjes wel eens zwanger kunnen

worden door in het waswater te staan van de

jongens. Bijgeloof? Loop je nooit rond een ladder

uit angst voor ongeluk? Is dat dan ook geen

bijgeloof?

een alomvattende kreet voor elke afdeling, om

met z’n allen na te brullen? “Kiwo... kote nou ye!”

(Waar zitten die van de Chiro?) “Koudakoud... ..

nou p’ap peri!” (Samen... zijn we sterk!)

Wat betekent dat fluitsignaal nu weer? Controle op

het uniform, en als het niet in orde is, word je aan

de kant gezet!

Sommige van onze tradities zijn al zo oud dat we

niet meer weten wie ermee begonnen is. Kennen

je ouders of je oud-leiding nog geweldige verhalen

van vroeger? Herlanceer eens enkele van die

vergeten tradities op bivak.

bAnAnn peZe (gefrituurde banaanschijfjes)

ingrediënten:

Stevige en groene bakbananen (te koop in

Afrikaanse voedingswinkels en in sommige

grootwarenhuizen), plantaardige olie, zout en

citroen

bereidingswijze:

Pel de bakbananen. Dat doe je het beste

door eerst de puntjes eraf te snijden en dan

over de hele lengte een snede in de schil te

maken. Snij elke bakbanaan in een vijftal

plakjes (schuin snijden). Laat de plakjes

bakbanaan 1 uur weken in water (met zout en

citroensap op smaak gebracht). Dep ze droog

met een schone doek. Roerbak ze in de olie

tot ze zacht en bruin zijn. Haal ze uit de pan

en druk ze tot de helft van hun dikte plat met

een spatel. Frituur ze in de hete olie tot ze

knapperig en bruin zijn.

]Dubbelpunt juni 2008 [


chi-ro-la-la-la

JaartHemaverHaaL:

]Dubbelpunt juni 2008 [

jaarthema Chirojeugd Vlaanderen 2007-2008

Op het vrij podium van de boerderijdieren hebben onze vrienden zich te pletter geamuseerd. Het werd een dansfeest

tot in de al te late vroege uurtjes. Vooral MC Sollami wil graag nog eens zo dansen en feesten. Hij deelt zijn

verlangen met Veer-le, en zij reageert erg enthousiast.

“natuurlijk kunnen we feesten als

we dat maar willen. En het is altijd

plezant om dat met meerdere mensen

tegelijk te doen. Dat noemen

ze dan festivals.”

“Hoe moeten we daar komen?”

vraagt MC zich af.

“Eerst kiezen we een muziekgenre

dat ons het

meeste ligt, dan

zoeken we waar

er zo een festivalplaatsvindt,

en

dan

racen we

daarheen.”

“Yeah, ik wil

reggae, pop, folk en

rock.”

“je wilt de hele zomer

festivals afschuimen,”

merkt Veer-le op.

De banier stelde een handige ‘muziekzak’

samen. Die ritmeset bestaat uit een

stevige nylon ophangtas met ritssluiting

en bevat 1 ritme-instrumenten en

4 kloppers.

“ja, dat lijkt me wel wat!”

Veer-le beslist dat ze beter Fa Muzz

en Kees Kaas kunnen meevragen

om de sfeer er

helemaal in te

brengen.

Samen gaan ze op

zoek naar enkele festivals

in de buurt. En ze hebben geluk:

vlakbij zijn er twee.

“Welk kiezen we?” vraagt Veer-le.

Chiro-Rock of Rock-Monsieur?”.

Fa Muzz vindt Rock-Monsieur wel

lekker in de oren klinken. Maar

wanneer Kees Kaas vertelt over de

kaasjes die daar al gesneuveld zijn,

besluiten ze toch naar Chiro-Rock

te gaan.

Zonnecrème klaar, dekentje om

op te zitten, wat geld om hun toegangsticket

en een drankje

te betalen: alles in een

rugzakje en

ze kunnen vertrekken. Gelukkig

brandt de zon niet te hard, want

het is eigenlijk wel een eindje stappen.

uiteindelijk begint Veer-le vrolijk

heen en weer te springen. Ze heeft

een wegwijzertje gevonden naar

Chiro-Rock. nu kan het niet ver

meer zijn!

Wanneer ze dichterbij komen, zien

ze massa’s mensen staan lachen en

plezier maken, terwijl ze staan aan

te schuiven aan verschillende rijen.

Er zit niks anders op dan bij de rij

aan te sluiten.

“Dat hoort allemaal bij de sfeer van

een festival,” legt Veer-le hen uit. En

de mensen in de rij maken veel lawaai,

dus kan MC nog wat geluidjes

opnemen terwijl ze wachten.

De vrienden houden hun geld klaar

om te betalen, want het is bijna


feStivaL

aan hen. Maar wanneer het hun beurt is,

worden ze zomaar overgeslagen. De grote

man die na hen kwam, is al aan het betalen.

“Misschien heeft ze ons niet gezien omdat

we zo klein zijn?” Alles proberen ze om op te

vallen: ze maken een toren door op elkaars

schouders te gaan staan, Veer-le springt

zo hoog ze kan, ze roepen allemaal samen,

maar niets blijkt te helpen. En zonder kaartjes

geraken ze niet binnen op het festival.

Bedroefd zetten ze zich ergens opzij neer.

Fa Muzz vraagt zich plotseling af waarin de

zon zo verblindend weerspiegeld wordt.

Wat ligt daar? Een grote zak met iets blinkends

in! De bende gaat dichterbij om het

eens grondig te bekijken.

“Wauw, een echte trompet!” Dat vindt MC

wel héél interessant en hij kruipt in de zak.

De anderen blijven buiten op de uitkijk

staan. Maar wanneer een horde voeten hen

bijna vertrappelt, springen ze mee in de zak

om te schuilen. net op dat ogenblik wordt

de zak dichtgeritst en opgetild. MC en zijn

vrienden zitten gevangen in de zak.

Ze krijgen het wat benauwd. Wanneer de

zak eindelijk weer opengaat, bevinden ze

zich op een groot podium. Zo snel mogelijk

lopen ze naar een veilig hoekje. Maar waar

is Kees Kaas gebleven? Zou hij nog in de zak

zitten? Ze zien hoe een man de trompet uit

de zak neemt.

“Oh nee! Kees Kaas zit met zijn achterwerk

vast in het instrument!” Hij zwaait wild met

zijn armen en probeert zich los te krijgen,

maar het haalt allemaal niets uit. De spots

gaan aan en het groepje begint te spelen.

En dan wordt het nog erger. Kees Kaas krijgt

last van de spots. Door de warmte van de

lampen begint hij stilaan te smelten. De

man brengt de trompet

aan zijn lippen

en... er komt geen muziek uit! Enkel een

vals gepiep. Hij haalt opnieuw diep adem

en blaast zo hard hij kan.

“Pffff... TOOOOOEEEET!” Met een grote snelheid

vliegt Kees het publiek in.

Onze vrienden kunnen Kees nergens vinden.

Dan ziet Veer-le hem plotseling op het

grote televisiescherm. Ze ziet een jongen

die verbouwereerd naar zijn bekertje bier

staart. Zijn gezicht hangt vol bier van de

sierlijke duik die Kees genomen heeft. Onze

vriend Kaas kan het niet zoveel schelen,

want hij had het op het podium erg warm

gekregen en heeft eindelijk afkoeling

gevonden.

]Dubbelpunt juni 2008 [


Sien Leemans

Boussoufa, Biglia, Mpenza, Frutos – voetballen bij een

topploeg als Anderlecht maakt je meteen een bekend

figuur. Toch als je bij de mannenploeg speelt. Wij gingen

eens kijken bij de vrouwenploeg. En ook daar vonden wij

groot talent: Sien Leemans, 20 jaar, leidster bij Chiro Wacko

uit Neerpede (Anderlecht). Ze speelt al sinds ze 12 was bij

Anderlecht en bewees ons dat ook zij de stempel “BCV”

waardig is.

8 ]Dubbelpunt juni 2008 [

chirO en een vOetbalcarrière,

dat valt tOch mOeilijk te cOmbineren?

Sien: Dat valt wel mee. Vroeger

speelde ik met een meisjesploeg

in de jongenscompetitie. Die matchen

vielen altijd op zondag, dus

dat was moeilijk te combineren.

Toen ben ik niet veel meer naar de

Chiro geweest. nu ik bij Anderlecht

speel, in de vrouwencompetitie,

vallen de matchen op zaterdag. nu

kan ik dus – gelukkig – naar allebei.

De activiteiten op andere dagen

vallen meestal wel moeilijk. Met

3 trainingen en 1 match per week,

blijft er niet veel tijd meer over

voor andere dingen.

dus geen tijd vOOr andere

hObby’s?

Sien: Buiten de Chiro

en het voetbal heb ik

inderdaad geen andere

echte hobby’s meer.

ik ga wel graag uit met

vrienden, maar dat telt

niet mee, denk ik. Als ik meer

tijd had, zou er nog wel een hobby

bij kunnen. Hoogstwaarschijnlijk

een sport! Toen ik klein was – en

nog meer tijd had – heb ik ook een

tijdje atletiek gedaan. Maar ik koos

uiteindelijk toch voor voetbal. Atletiek

is te individueel. ik speel liever

met een hele ploeg.

je lievelingsactiviteit is in de

chirO misschien OOk vOetbal?

Sien: niet speciaal. Het liefst van

al doe ik de oude hevige

spelletjes. En potteke-stamp

of volleybal met de hele groep.

Voetballen doe ik ook wel graag,

maar dan echt wel gewoon voor

het plezier. Dan span ik me niet zo

hard in als op de trainingen. Het

moet plezant blijven.

al spannende avOnturen meegemaakt

bij de chirO?

Sien: ik weet nog toen ik eerstejaars

tito was, toen heeft de kookploeg

ons goed doen schrikken. Ze

hadden ons wijsgemaakt dat de

duivel achter ons zat. Ze hadden

gedroogde slangen opgehangen

en met as het symbool van de

duivel (666) op de grond getekend.

Toen waren we echt wel bang.

Toen het uitkwam dat zij erachter

zaten, besloten we ze ‘terug te pakken’.

Met het kampvuur hebben we

ze dan allerlei vieze dingen laten

eten.

Ondertussen ben je al leiding.

een lievelingsafdeling Om

leiding aan te geven?

Sien: Moeilijke vraag! ik

geef nu 2 jaar leiding en

heb mij al 2 jaar enorm

geamuseerd. Mijn eerste

jaar was bij de rakwi’s.

Die mannen zijn super! Zo

spontaan! je weet meteen

of ze iets leuk vinden of niet. En

vooral op bivak is het leuk met die

leeftijd. Dan merk je dat ze je echt

wel graag zien en nodig hebben.

Ook al doen ze meestal zo stoer.

Dit jaar geef ik leiding aan de keti’s.

Dat was wel even aanpassen. Ze

durven wel eens lui zijn (sorry,

keti’s) en zien je ook niet meer als

leiding. Maar dat heeft ook zijn

voordelen. Voor hen ben je meer

een vriendin, wat ook wel tof is,

natuurlijk!

Op bivak leerde

je je rakwi’s Op

een andere manier

kennen. dat maakt

van een bivak tOch een heel

speciale ervaring.

Sien: Mijn Chirobivakken waren

allemaal stuk voor stuk geslaagd.

Maar het allerleukste was waarschijnlijk

toch toen ik laatstejaars

aspi was. je kent elkaar door en

door, want je zit al zoveel jaar

samen in de Chiro. Dat zorgt voor

een fantastische groepssfeer. En

je weet dat het je laatste jaar is als

lid. Daardoor geniet je er dubbel zo

hard van.

is het mOeilijk Om bij een

tOpplOeg als anderlecht te

belanden?

Sien: Dat ging allemaal vrij vlot.

ik ben beginnen trainen bij de

jongens van itterbeek. Daar kreeg


ik via onze voorzitter het nummer

van RSC Anderlecht. We hebben

dan meteen gebeld voor wat meer

informatie. niet veel later ben ik bij

hen gaan trainen en het zat meteen

goed.

ZOu je graag prOfessiOneel

verdergaan met je vOetbalcarrière?

Sien: Hier in België is het als vrouw

niet mogelijk om van je voetbalcarrière

te leven. in Duitsland

misschien wel, maar dat zie ik niet

zitten. Was het hier in België makkelijker

geweest, dan had ik er zeker

voor willen gaan. Maar nu ga ik

proberen iets te doen in de richting

van mijn studies. ik studeer Toegepaste

Taalkunde aan de Erasmus

Hogeschool in Brussel. Misschien

ben ik binnen enkele jaren dus wel

tolk nederlands-Engels-italiaans.

hOe is de band tussen de vrOuwenplOeg

en de mannenplOeg?

Sien: Met de mannenploeg hebben

we niet zoveel contact. We

krijgen wel altijd een abonnement

om naar hun matchen te gaan

kijken. Af en toe komen we hen

ook wel eens tegen, maar dat

gebeurt zelden. Spijtig,

want ik ben zeker fan

van de mannenploeg,

al is dat met de jaren

wel wat geminderd.

Vroeger was ik een halve

jongen en was ik echt een

hevige fan! Maar ja, toen ik wat

ouder en iets vrouwelijker werd,

is mijn fanatisme wat beginnen

afnemen.

Een echte favoriete speler heb ik

ook niet. Dat hangt af van match

tot match.

sta je als vrOuwelijke vOetbalster

veel in de kijker?

Sien: ik mag wel af en toe interviews

geven, maar in vergelijking

met de mannenploeg krijgen de

vrouwen toch weinig aandacht. ik

vind het niet zo erg dat ik niet bekender

ben, maar ik vind het

wel spijtig dat vrouwenvoetbal

in het algemeen

zo in de schaduw van

het mannenvoetbal blijft

staan.

Onze vrouwenploeg doet het

trouwens heel goed. Op dit moment

staan we op de tweede plaats

in de rangschikking, op 5 punten

van Tienen. En hoogstwaarschijnlijk

spelen we mee de finale voor de

Beker van België op 18 mei.

wij duimen alvast vOOr jOu,

sien!

bcv *

resultaten Finale Beker van België

Toen Dubbelpunt naar de drukker vertrok, waren

de resultaten van de Beker van België nog niet

gekend. je kunt ze wel gaan bekijken op www.

footbel.com/nl/Competitites/beker_van_belgie/

dames.html.

]Dubbelpunt juni 2008 [

* BeKenDe Chiro VLaming


40 ]Dubbelpunt juni 2008 [


s t a r t d a g


STARTDAG

[V.U. Hans Bouwen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen | foto: Saskia Rogge]

zaterdag 6 september

in Gent

info en inschrijven www.chiro.be

startdag08_affiche.indd 1 08-04-2008 15:37:23

kOm Op 6 September naar gent

Waarom? Voor de Startdag, natuurlijk! Alle info vind je op www.

chiro.be/Startdag2008.

Schrijf je zeker op tijd in, zodat je treinticket in de prijs inbegrepen

zit!

Veel verbonden en nationale ploegen staan klaar om er iets

onvergetelijks van te maken. Gent zal het achteraf geweten

hebben!

Maar zo’n onvergetelijke Startdag bereid je

niet in één dag voor. Traditiegetrouw is er voor

zo’n nationaal evenement een werkweek. Van

donderdag 1 tot maandag augustus

verzamelen alle helpende handen zich in de

Chirolokalen van Mariakerke. Vijf dagen lang

knutselen we daar aan afdelingsfiguren, wegwijzers,

spandoeken, enz.

Alle hulp is dus meer dan welkom, van keti’s tot leiding tot oudkadermedewerk(st)ers.

je kunt zo kort of zo lang blijven helpen als je wilt. Enkel ‘s avonds,

1 dag, een heel weekend, de volle 5 dagen? je kiest maar! Wij

voorzien je van ‘kost en inwoon’, je hoeft enkel op voorhand in te

schrijven via werkweek@chiro.be. Meer info bij Hilde Vanhaevre:

hilde.vanhaevre@chiro.be of 03-231 07 95. Doen!

]Dubbelpunt juni 2008 [

41


Beste Miek

Beste jasper

vraag & antwoord

Ik ben groepsleider bij Chiro Bartel. Vorig jaar

hadden we een probleem met onze bivakeigenaar.

Er was heel wat discussie over het contract.

Twee maanden voor het bivak probeerde de

eigenaar de prijs van de bivakplaats te verhogen.

Dat hadden we geweigerd. Toen we ter plaatse

kwamen, vroeg de bivakeigenaar meer geld voor

de elektriciteit dan afgesproken in het contract,

dat we 2 jaar daarvoor hadden ondertekend.

Na heel wat discussie zijn we met de eigenaar

overeengekomen om een waarborg te betalen van

100 euro. Die waarborg werd dan ook een soort

voorschot op de energieprijs. Op welke manier

hadden we die problemen kunnen voorkomen?

Dank voor je antwoord

Jasper, Chiro Bartel

Elke zomer zijn er groepen die discussies hebben met de bivakeigenaar

over al dan niet gemaakte afspraken. Bij problemen val je altijd

terug op het huurcontract. Daarom raden we aan om zeker een

schriftelijk exemplaar mee te nemen op bivak.

Enkele tips:

x Stel altijd een schriftelijke huurovereenkomst op, ook voor een

gewone weide.

x Een degelijk huurcontract vermeldt minstens de datum, de prijs,

de rechten en plichten van beide partijen.

x Ook handig om te weten is wat je als groep verplicht bent als je

annuleert, hoeveel de energiekosten bedragen, enz.

x Teken nooit een contract voor je de bivakplaats gezien hebt!

x Gebruik eventueel het modelhuurcontract op www.chiro.be/bivak

om je bivakplaats vast te leggen. Daar vind je ook modelcontracten

in het Frans en het Duits.

4 ]Dubbelpunt juni 2008 [

maandelijks geven wij hier het antwoord op een vraag

die we via jeugdbeleid@chiro.be binnenkrijgen. Waarom

doen we dat? omdat die vraag ook voor jou interessant én

bruikbaar kan zijn. en misschien werpen we op die manier

wel licht op een probleem waar je al lang mee worstelt.

Laat ondertussen de vragen maar komen!


OpnieUW een cHirOcamping Op rOck WercHter!

De trouwe festivalgangers

onder jullie hebben vorig

jaar vast gemerkt dat er een

camping minder was op

Rock Werchter. Camping

C3 aan de Chirolokalen

in Werchter was dicht.

Door een gebrek aan

vrijwilligers om de camping

op te bouwen, zag Chiro

De cHirOSite

van Het Jaar

Elk jaar organiseert

de websiteredactie een

wedstrijd. Ze gaan op zoek

naar de beste Chirosite

van het jaar. Eerst is er

een stemronde, gevolgd

door een juryronde. Op

19 april 2008 wisten de

genomineerden of ze de

beste waren, of één van de

10 beste.

De website van Chiro

Oude Bareel (www.

chiro-oudebareel.be)

is dit jaar de Chirosite

van het jaar. Ze kregen

lovende commentaar over

de duidelijke opbouw van

hun site en over de mooie

volgehouden stijl. Chiro

Oude Bareel kreeg als prijs

een Viking Kubb-spel

in luxe-uitvoering (60

euro), geschonken door

De Banier. Hun favoriete

activiteit voor de komende

maanden is nu al bekend:

Kubb spelen!

de CHiROGAZet

Werchter het niet langer

zitten om hem uit te baten.

In 2007 was er nog geen

overnemer. Dit jaar hebben

ze wel een jeugdbeweging

gevonden die gek genoeg is

om zich vier dagen lang uit

de naad te werken.

Chiro Berlaar-Heikant zal

battLe Of tHe gracHt

begin juli de zes hectare

grond van camping

C3 openhouden voor

enthousiaste festivalgangers

en de onvermijdelijke

dronken Hollanders

die in Werchter blijven

overnachten. De groep is

erin geslaagd om maar liefst

een 100-tal vrijwilligers

op te trommelen om in de

maand juni de camping op

te bouwen en hem tijdens

het festival uit te baten.

Chiro Hei is vast

van plan om van hun

Werchteravontuur een

succes te maken, want met

de opbrengst willen ze de

nieuwe lokalen voor de

Super-Chirodag in Wetteren

Gewest Wetteren

organiseerde een Super-

Iedereen die Dessel een

beetje kent, weet dat

er twee rivaliserende

parochies zijn. Meestal

is dat enkel op sportief

vlak: wie heeft de beste

voetbalploeg, wie heeft de

meeste wereldkampioenen,

enz.? Maar op 4 mei

draaide het allemaal om

de Chirogroepen van die

parochies. Chiro Dessel

heeft nog altijd meer leden

dan Witgoor, maar zouden

MC Sollami on tour

In gewest Aymon kwam

MC Sollami langs. Niet

alleen hij, maar ook

SpongeBob, Mega Mindy

Chirodag. Bijna 400

leid(st)ers en leden kwamen

ze ook de battle of the

gracht winnen?

Dagenlang hebben 192

Desselse leden en 134

Witgoorse leden ernaar

uitgekeken om te ‘vechten’

tegen hun rivalen! De

afspraak was aan de

voetbalterreinen van

Witgoor. De spanning

was te snijden en om

half twee was het zover!

De Chirogroepen van

en veel anderen maakten

van het Krakmoment van

gewest Aymon een succes.

eropaf, wat een succes

genoemd kan worden.

Hoe ziet zo’n dag eruit?

Je zet een springkasteel,

een obstakelparcours,

een schminkstand,

een opblaasbaar

minivoetbalterrein,

Dessel kwamen onder

politiebegeleiding

aangereden en dat was het

startschot van de battle of

the gracht. Twee parochies,

Dessel en Witgoor,

samen vier Chirogroepen,

telkens een meisjes- en een

jongensgroep, streden om

de eer van de gracht die

tussen de twee parochies

loopt. Eén van de kwiks:

“Als we winnen, is de gracht

dan echt van ons?”

Het werd een superdag.

Beide parochies deden

hun uiterste best om

alle spelletjes te winnen.

De kleinsten deden een

bosspel, rakwi’s en tito’s

lieten hun prestaties zien

CHiROGAZet

meisjes helpen financieren.

De huidige lokalen van de

Chiromeisjes van Berlaar-

Heikant zijn immers

dringend aan vervanging

toe.

Rock Werchter vindt dit jaar

plaats van 3 tot 6 juli, in

Werchter natuurlijk!

boogschietstanden, een

circusinitiatie, volksspelen

en nog wat. En je maakt

reclame. Een anonieme

gewestmedewerker is blij

op de Olympische Spelen

en de oudste groepen lieten

zich van hun bruutste kant

zien. Iedereen verzamelde

punten, die nadien de

uitslag bepaalden. De

Chirogroepen waren

duidelijk aan elkaar

gewaagd, maar er kan maar

één winnaar zijn. Dit jaar

hebben die van Witgoor

die van Dessel laten

winnen. Jeroen (Witgoor):

Chiro Dessel, wij wensen

jullie proficiat met jullie

overwinning.” Zelfs de

ribbels gaan sportief om

met hun verlies: “Ik ben

blij dat we de gracht niet

gewonnen hebben: nu

moeten die van Dessel hem

proper maken!” (Linee)

]Dubbelpunt juni 2008 [

4


44

CHiROGAZet

Gezocht

Chiro Sint-Huibrechts-Lille

zoekt gekleurde plastiek. Ze

gebruiken die om de tafels te

bedekken op bivak en hebben

dus grote rollen nodig in

de afdelingskleuren. Wie weet

waar ze die kunnen krijgen, mag

het hen altijd laten weten via

kathleen_vangeneugden25@

hotmail.com.

Aangeboden

All-Events is een firma die

tenten, chalets en feestmateriaal

verhuurt. Vanaf juni 2008

verhuren ze ook stapelbedden.

De 200 stapelbedden

zijn gemakkelijk monteerbaar

en demonteerbaar. je kunt ze

afhalen of laten leveren. Kijk

voor meer informatie op www.

all-events.be.

een anDere WereLD

]Dubbelpunt juni 2008 [

Familienieuws

Ze zeggen ja!

Wouter Geldof (oud-groepsleider

Chiro Kadee uit Appels,

oud-gewestleider Aymon)

trouwde met Hadewijch De

Doncker (oud-groepsleidster

Chiro Sagevo uit Grembergen,

oud-gewestleidster Aymon) en

stichtte zo een eigen minigewestje

op 10 mei 2008.

GESPrOKKELD

Berichten uit de Buitenwereld

Een caravan vol getuigenissen van een andere wereld in een andere wereld rijdt van

22 tot 28 november door Vlaanderen. Die getuigenissen worden gebracht door holebi-jongeren

die in hun land van afkomst bezig zijn met de eigen holebi-problematiek.

Andere landen, andere godsdiensten, andere culturen, andere geaardheid. Dat

leidt tot andere en boeiende verhalen. Verhalen die vragen doen rijzen. Die vragen

kunnen jongeren in de caravan komen stellen.

interesse om de caravan gratis te laten langskomen? Stuur dan een bericht naar

stefanie.gheysen@weljongniethetero.be.

Zij breiden uit!

De babyboom bij Chiro Branie

uit Geel blijft maar duren! Op

19 maart gaf oud-leidster Ans

Engelen van Chiro Branie haar

dochter Mies een zusje om mee

te spelen: lien! Ook irmgard

Schelles (oud-leidster Chiro

Branie) heeft niet stilgezeten,

zij werd op 28 maart trotse moeder

van zoontje Seppe. En om

het rijtje af te sluiten: Kristel Lornoy

(oud-leidster Branie) zette

op 25 april een lief klein wondertje

op de wereld, haar eerste

dochter lieke! Aan allen een

dikke proficiat, dat er nog veel

kindjes mogen volgen! Chiro

Branie

geWeLDig!

in de bloementuin van mama

Hannelore Haegebaert en

moeke Krisje Scheurweghs

(oud-medewerkster Dienst

Avontuurlijke Activiteiten,

Pedagogische Leiding, commissie

intercultureel) staat sinds

26 april 2008 een bloem Floor

naast grote zus Fien.

‘t is altijd lente in de ogen van

‘de Spits’ (VB Chiro Valentijn

uit Viersel, oud-medewerker

gewest Pallieter) en ‘de tine’

(oud-leidster Chiro nele uit Kessel).

Superdikke proficiat met

jullie eerste kindje, de leiding

van Chiro Viersel kan bijna niet

wachten tot binnen zes jaar.

Geweld blijft bestaan. Om in jouw Chirogroep

geweld bespreekbaar te maken, is er

een affichereeks en een vormingsmap. je

kunt die gratis bestellen bij jeugd&Vrede.

je kunt de affiches bijvoorbeeld gebruiken

in je bivakbezinning.

je vraagt de affichereeks aan via www.

jeugdenvrede.be


tOCHtenbiVAK

De geur van tochtenbivak

Het geluid van tochtenbivak

Het gevoel van tochtenbivak

De aanblik van tochtenbivak

De smaak van tochtenbivak

Waneer?

5-12 juli 2008

Waar?

Ergens op een verrassende plek in de

Ardennen

prijs?

€ 109

VOrMinG

iets voor jou?

Geef je zintuigen de kost en ga mee op Tochtenbivak van tot 1

juli.

www.chiro.be/Tochtenbivak

de kleine lettertjes

Wie mag er mee?

iedereen die 18 jaar is of wordt in 2008 én

iK en SB volgde.

Ging je nog niet mee op iK en SB, dan

moet je minstens 19 jaar zijn of worden

in 2008.

Attest

Het Tochtenbivak leidt samen met het

Hoofdanimatorweekend en 30 uur stage

in je eigen Chirogroep tot het attest van

Hoofdanimator in het jeugdwerk.

VOOR Alle CHiROCuRSuSSen GelDt

inSCHRijVen

Per e-mail: je naam en voornaam, adres, telefoonnummer, emailadres,

de naam en periode en plaats van de cursus, al dan niet

vegetariër naar cursus@chiro.be.

Met de post: dezelfde gegevens, naar Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.

VORMinG@CHiRO.be: alle vragen over cursussen en vorming

CuRSuS@CHiRO.be: inschrijven voor een cursus of vormingsmoment

AtteSten@CHiRO.be: als je vragen hebt over de attesten

Ben je een surfer? WWW.CHiRO.be/VORMinG

VeRAnDeR De WeRelD,

beGin Met een biVAK!

Het Wereldkamp is dé ontmoetingsplaats voor jongeren

tussen 16 en 25 die vinden dat de wereld vaak vierkant draait.

Een week lang zoeken we uit hoe het anders kan.

Dit jaar zoomen we in op india en onze partnerorganisaties daar.

Aan de hand van hun verhalen ontdekken we oplossingen voor hun

en onze problemen. nog nooit was de wereld veranderen zo leuk!

Het Wereldkamp wordt georganiseerd door Broederlijk Delen, in samenwerking

met een hoop jeugdbewegingen, waaronder de Chiro.

Meer info vind je op www.wereldkamp.be.

Waneer?

7-12 juli 2008

Waar?

De Hoge Rielen, Lichtaart

prijs?

€ 90

info en inschrijven?

Gebeurt allemaal via www.wereldkamp.

be, 02-213 04 48 of info@wereldkamp.be.

betAlen

Als je inschrijving aangekomen is, sturen wij je een factuur.

Respecteer de uiterste inschrijvingsdatum (veertien dagen voor de

cursus). Wie te laat inschrijft, betaalt € 7,50 extra voor een weekend

of vijfdaagse.

Op cursus krijgt iedereen een attest van deelname. Als je dat

indient bij je gemeente (meestal via de jeugddienst), betaalt die

waarschijnlijk de inschrijvingsprijs helemaal of gedeeltelijk terug.

We vragen alle deelnemers de cursus volledig mee te maken.

]foto: luc verdyck[

]Dubbelpunt juni 2008 [ 4


4

Lieve Greet,

We willen dat jij dit weet:

We appreciëren je komst als VB dit jaar,

Zonder jou zaten we met de handen in het haar!

We zien je telkens weer graag komen.

Dit jaar was/is om van te dromen!

Liefs van je 9 grieten,

Hanne, jolien, Hanne, joke, Karolien, joke, Margot,

Sigi en Leen

(Chiro Sint-Dionysius)

]Dubbelpunt juni 2008 [

Groetjes van Chiro Aaigem, de betere ploeg J

(van links naar rechts, van rij 1 naar rij 2) wally

boven, wally beneden, rudy, ronny, bolly, rémy,

danny, dolly, willy, drompie, wolly, polly en rolly!

Vele zonnige groetjes aan de leiding van Chiro Tandem uit Rollegem.

Bezitters van het mooiste Chirolokaal van de streek;-)

Bedankt, ge zijt goe bezig!

Vanuit het verre Heule.

Tim


Bivakpostkaartjes

De voorbije jaren werden er telkens 6 reeksen toffe bivakkaartjes aangemaakt. in De

Banier ligt momenteel nog een grote voorraad, meer dan voldoende om alle Chirogroepen

dit jaar van kaartjes te voorzien zonder er bij te drukken. Daarom worden er dit

jaar uitzonderlijk geen nieuwe aangemaakt.

Een pakket van 30 kaartjes kost 4 euro. Er zijn pakketjes met 30 dezelfde kaartjes en

assortimentspakketjes.

Kaartjes die ouder zijn dan 2 jaar krijg je aan halve prijs.

Hallo oma en opa,

Ik vind het heel leuk op

bivak. We aten worst met

bloemkool. Straks gaan we

waterspelen doen.

Groetjes,

janneke

De foto’s op De postkaarten komen van plaatselijke Chirogroepen.

Aalst, Molenstraat 65, tel. 053-70 13 80 | Antwerpen, Kipdorp 30, tel. 03-202 24 71 | Brugge, Katelijnestraat 67, tel. 050-33 86 51 | Brussel,

Kolenmarkt 85, tel. 02-511 44 31 | Gent, Hoefslagstraatje 1, tel. 09-233 87 87 | Hasselt, Vaartstraat 14, tel. 011-23 14 89 | Leuven, J.P.

Minckelersstraat 29, tel. 016-29 97 84 | Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34, tel. 015-41 02 34 | Roeselare, Delaerestraat 16, tel. 051-24 35 11 |

St.-Niklaas, Nieuwstraat 13, tel. 03-766 07 66 | Turnhout, Warandestraat 97, tel. 014-42 15 13 |

Magazijn en info: 03-270 04 44, debanier@debanier.be

aan:

familie De Creem-Glacé

Mokkastraat 3

Bollen

Met je lidkaart krijg je op alle Creamix-artikelen 20% korting!

]Dubbelpunt juni 2008 [ 4


cHeckLiSt

Mama, heb je alles, zeker weten?

Ben je – echt waar – niks vergeten?

Mijn T-shirts en mijn shorts,

washandjes en handdoeken?

Mijn sokken en mijn schoenen,

mijn truien en mijn broeken?

Mijn linnenzak, mijn regenjas,

zonnemelk en zonnepet?

Mijn knuffelbeer, mijn briefpapier,

mijn slaapzak, mijn veldbed?

Tandpasta en tandenborstel,

zeep, kam en een stripboek?

Een foto van jou en van papa,

mijn zaklamp en mijn zwembroek?

Oei, mama, gróót probleem, o jee!

Mijn koffer zit vol, maar ík moet óók mee!

Katrijn Geldof

]foto: chiro kanjo zulte[

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!