magazine voor openbare diensten - ACV Openbare Diensten

openbarediensten.acv.online.be

magazine voor openbare diensten - ACV Openbare Diensten

22

23

vervoer

22

Blijf niet (moedwillig) blind voor

deregulering en privatisering van

het stad-en streekvervoer

Pensioenen

Aanvraag pensioen

vereenvoudigd

Gepensioneerd?

En toch nog bij de vakbond?

Bezoek

indexo.be

Het gaat wat beter met de economie in ons land. De nationale bank voorspelt dat er

de komende maanden iets meer economische groei zal zijn. De prijzen zouden wat

minder snel stijgen. Maar er zijn ook pijnpunten. Want ondanks de hogere groei zou

de werkloosheid toenemen.

Hoe langer hoe meer is men ervan overtuigd dat het beleid van alleen maar besparingen in

de overheidsfinancies, niet de oplossing is voor onze problemen. De situatie in landen als

Griekenland is daarvan de beste illustratie. Maar het valt nog af te wachten of de politieke

koerswijziging in Frankrijk ervoor kan zorgen dat men op Europees vlak een ander beleid

gaat voeren. In Spanje bijvoorbeeld is een op twee jongeren werkloos. Met besparingen

alleen bouw je dan geen toekomst.

De regering in ons land heeft het plan opgevat om de

economie te stimuleren. Men wil er bijvoorbeeld

voor zorgen dat bedrijven gemakkelijker aan

kredieten geraken, dat werklozen meer worden

begeleid op de arbeidsmarkt, de innovatie

wordt aangemoedigd en KMO’s meer worden

gesteund.

Het is een goede zaak dat men de economie verder

wil aanzwengelen. Als het goed gaat met de economie,

gaat het ook goed met het land in z’n geheel.

Voor ons als vakbond

is het belangrijk dat

sociale verworvenheden

gevrijwaard blijven.

Voor ons als vakbond is het belangrijk dat sociale verworvenheden gevrijwaard blijven.

De index is er zo eentje van. Waar de index enkele maanden terug nog verketterd werd van

alle kanten, ziet men nu stilaan meer en meer in dat dit systeem er echt mee heeft voor

gezorgd dat de koopkracht van de bevolking op peil bleef. Op z’n beurt heeft dit ervoor

gezorgd dat de economie minder zwaar is getroffen door de crisis dan in andere landen.

Het ACV zal er de komende tijd alles aan doen om het indexsysteem te vrijwaren en te

verdedigen. Breng zeker eens een bezoekje aan de campagnesite op www.indexo.be.

Wie twijfelt aan het belang van de index zal er snel overtuigd worden. Tegelijk zal het ACV

zelf een reeks voorstellen lanceren om de economie aan te zwengelen. Want economie en

sociale vooruitgang gaan hand in hand.

Luc Hamelinck, Voorzitter

edito 3

More magazines by this user
Similar magazines