De Insituform® CIPP-methode Technische gegevens van Insituform ...

janform10.woelmuis.nl

De Insituform® CIPP-methode Technische gegevens van Insituform ...

De Insituform ® CIPP-methode

Stap 1:

Een met hars geïmpregneerde naaldvilten

“kous” wordt in een beschadigde buis

binnenstebuiten aangebracht (links) of er

ingetrokken (rechts).

Technische gegevens van Insituform ® CIPP:

Stap 2:

Vervolgens wordt met warm water of

stoom de met hars geïmpregneerde kous

uitgehard, waarna een nauwsluitende,

chemisch resistente naadloze nieuwe

buis ontstaat.

Insituform ® Diameterbereik

CIPP

150 t/m 2500 mm

pH-bereik 0,5 - 10,5

Temperatuur rioolwater tot 60 °C

Buis constructief herstellen ja

Buis preventief beschermen ja

Bochten ja

Verspringende voegen ja

Diameterverloop ja, zonder tussenput

Dikte verschillen ja, zonder tussenput

Standaard inbrenglengte 10 tot 600 m

Vorm bestaande buis alle vormen

Materiaal bestaande buis alle materialen

Deze tabel geeft de algemene parameters van renovatieprojecten weer. Indien uw

probleem niet binnen deze kaders opgelost kan worden neem dan contact met ons op.

© 2007 Insituform Technologies ®

,Inc.

Stap 3:

Wij openen huisaansluitingen van binnenuit

met behulp van een robotcutter en

inspecteren de gerenoveerde buis met

een rijdende camera.

Insituform ® Rioolrenovatietechnieken bv

Chroomstraat 91 Tel: + 31 79 363 60 00

NL-2718 RT Zoetermeer Fax: + 31 79 363 60 36

Nederland www.insituform.nl


®

Insituform

CIPP

Een snelle, betrouwbare en betaalbare oplossing voor het constructief herstel van rioolbuizen.


Het Insituform ® -proces kan gebruikt worden voor

het renoveren van vrijverval riolen, regenwaterriolen

en drukleidingen. Insituform ® CIPP (cured-in-place

pipe of ter plaatse uitgeharde buis) is geschikt voor

het renoveren van buizen met diameters vanaf 150

tot 2500 mm en heeft de mogelijkheid om bochten

te maken. Insituform ® CIPP pakt uw grootste

problemen aan:

Gaat infiltratie tegen

Water dat uw rioolstelsel via scheuren, gaten en

slechte voegen binnensijpelt, vormt een extra

belasting voor de rioolwaterzuiveringsinstallaties,

vooral in natte perioden. Insituform ® CIPP kan deze

infiltratie en lekkages tegen gaan. In droge perioden

zijn riolen een aantrekkelijke bron van water en

voedingsstoffen voor wortels van bomen en planten.

Deze groeien via voegen en scheuren in de buizen

en veroorzaken verstoppingen en wateroverlast. Met

Insituform ® CIPP wordt de doorstroming in de buis

behouden en worden wortels en intredend (grond)

water tegengehouden. Met onze oplossingen hoeft

u geen grote sommen geld te investeren in de

uitbreiding van zuiveringsinstallaties en vermijdt u

milieuproblemen en overlast veroorzaakt door de

overstort van riolen.

Constructief herstel

Met Insituform ® CIPP worden beschadigde

rioolbuizen weer in de oorspronkelijke toestand

hersteld. De gebruikte ontwerpmodellen,

onafhankelijke testresultaten en 35 jaar

praktijkervaring bevestigen dat Insituform ® CIPP

een constructief product is met een levensduur

van minimaal 50 jaar.

Vergroting van afvoercapaciteit

De doorsnede wordt bij de Insituform ® CIPP

methode minimaal in diameter verkleind. Ondanks

de vernauwing van de doorsnede zorgt de gladde

voegloze binnenkant van ons product voor een

verbeterde afvoercapaciteit. De gladde binnenkant

is ook slijtvast.

Betaalbaarheid

De Insituform ® -methode is veelal goedkoper dan de

traditionele graafwerkzaamheden die noodzakelijk

zijn voor de reparatie van riolen, ook bij alledaagse

problemen. Wanneer men omzetderving van

bedrijven, verkeersopstoppingen en andere

maatschappelijke kosten verbonden met traditionele

methoden meeneemt, zijn de besparingen enorm.

De Insituform ® CIPP-methode

kan toegepast worden bij leidingen

van alle maten en vormen met een

diameter tussen 150 en 2500 mm.

Flexibiliteit bij de installatie

Insituform ® heeft de mogelijkheid om te

kiezen bij zowel het installatie- als het

hardingsproces. Met behulp van water- of

luchtdruk wordt de Insituform ® -kous

binnenstebuiten gekeerd. Het uitharden

geschiedt met stoom of warm water. Beide

methoden voldoen aan erkende normen en

Insituform ® ’s eigen ISO-gecertificeerde

kwaliteitscontroleprogramma. Omdat iedere

opdracht uniek is, wordt de meest

kostenbesparende en technologisch beste

oplossing geboden voor de renovatie van

uw leidingen.

Insituform iplus Composite

Insituform iplus Composite is de met

koolstof en/of glasvezelversterkte versie

van de beproefde Insituform ® CIPP

technologie en is toepasbaar voor de

renovatie van vrijvervalriolering met

diameters van 600 tot 2100 mm. Met behulp

van dezelfde gelaagde composiettechniek,

gebruikt voor het optimaliseren van

structuren in de sportartikelen- en

ruimtevaartsector, hebben Insituform ® -

ingenieurs glas- en koolstof verstevigde

vezels verwerkt in de Insituform iplus

Composite buiswand voor meer sterkte en

stijfheid dan mogelijk is bij klassieke CIPP

materialen. Met de gelaagde composietbuis

is volledig constructief herstel mogelijk met

een wanddikte die circa 50% minder is dan

de wanddikte die nodig is bij klassieke

materialen.

Insituform iplus Composite elimineert

hiermee problemen die verbonden zijn

aan het transport en de installatie van de

zware, dikwandige kousen en heeft als

bijkomend voordeel dat er een grotere

doorstromingsoppervlakte gerealiseerd

wordt. De verbeterde sterkte en stijfheid van

Insituform iplus Composite komen nog beter

tot uiting bij de renovatie van

niet-ronde leidingen.

Wij komen tegemoet aan uw kleine en

grote problemen

Problemen met buizen met een kleine

diameter, die minder geld kosten, krijgen

meestal voorrang op de reparatie van buizen

met een grote diameter. Defecten aan buizen

met een grote diameter vormen echter grote

risico’s voor de openbare veiligheid. De

kosten voor noodreparaties aan dergelijke

grote buizen kunnen een groot gat slaan in

uw budget. Wij hebben jarenlange ervaring

met de installatie van Insituform ® CIPP in

grote diameters. Dagelijks worden door onze

ploegen projecten aan grote diameters

succesvol voltooid.

INSITUFORM ® BIEDT VELE VOORDELEN:

Ervaring

• Meer dan 35 jaar ervaring (vanaf 1972).

• Al meer dan 22.000 kilometer riool

gerenoveerd wereldwijd (2007).

Installatievermogen

• 5 professionele ploegen in Nederland

en België.

• Vertegenwoordigd in meer dan 40 landen

over de gehele wereld.

• Mogelijkheid tot snelle installatie.

Gespecialiseerde ploegen

• Onze ploegen krijgen specialistische

trainingen voor de installatie van

Insituform ® CIPP en doen dit

werk dagelijks.

• Elke medewerker heeft een grondige

veiligheidsopleiding doorlopen en wordt

ondersteund door veiligheidscoördinatoren.

Hoogwaardige kwaliteitsproducten

en service

• Onze ISO 9001:2000-certificering

omvat het ontwerp, de productie,

installatie en service.

• Klanttevredenheid is één van

de speerpunten binnen

ons bedrijf.


Eén aanspreekpunt

• Verticale integratie betekent dat wij zelf

verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor

onderzoek, ontwerp, productie, installatie

en service.

Insituform ® renoveert

wereldwijd al meer dan

35 jaar de ondergrondse

infrastructuur.

Het antwoord is duidelijk

Insituform ® CIPP:

• Gaat infiltratie tegen

• Constructief herstel bij

beschadigde rioolbuizen

• Grotere afvoercapaciteit van

bestaande rioolbuizen

• Geen lekkende voegen meer

• Minimale overlast

Voor

Na

Uw probleem is opgelost.

Sleufloos renoveren is om

meerdere redenen de

beste keuze:

Minimale overlast

Als er niet gegraven hoeft te worden, kan

de renovatie sneller gebeuren en zijn de

ongemakken voor mens en bedrijf

minimaal. Ook de gevolgen voor

milieugevoelige gebieden, zoals

watergebieden, rivieren, openbare

parken, natuurgebieden en historische

plekken zijn miniem.

Gemeentelijke investeringen

Met doordachte en tijdige investeringen

in reparaties en renovaties en

gebruikmakend van de modernste en

meest overlastbeperkende technologieën

kunnen gemeenten veel geld besparen

op de lange termijn.

Tijdsbesparing

Veel renovatieprojecten kunnen

in enkele dagen geklaard worden,

terwijl bij traditionele graaf- en

vervangingswerkzaamheden weken

of maanden nodig zijn.

Veiligheid

Omdat reparaties sneller uitgevoerd

kunnen worden en er zelden

graafwerkzaamheden nodig zijn, zijn

sleufloze oplossingen veiliger dan de

klassieke opensleuf methoden.

Similar magazines