05.09.2013 Views

Afslag 2010-02.pdf - Golfclub Zeegersloot

Afslag 2010-02.pdf - Golfclub Zeegersloot

Afslag 2010-02.pdf - Golfclub Zeegersloot

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

De <strong>Afslag</strong><br />

Magazine van <strong>Golfclub</strong> <strong>Zeegersloot</strong> | Alphen aan den Rijn<br />

<strong>2010</strong> - nummer 2


MultiLease houdt altijd woord<br />

Golfvaardigheidsbewijs of rijbewijs, geeft een aparte<br />

dimensie aan vrijheid en keuze. De fairway overwin je,<br />

nu nog de highway. Wie een auto least, is op zoek naar<br />

hetzelfde. Het enige dat je wilt is non-stop mobiliteit en<br />

www.multilease.nl<br />

geen gezeur. MultiLease begrijpt dat. Daarom maken wij<br />

de keiharde afspraak met u, dat wij onze servicebelofte<br />

nakomen. MultiLease houdt altijd woord, want belofte<br />

maakt schuld.<br />

Schoonmaak werk<br />

in goede handen!<br />

In de praktijk moeten vooral de handen<br />

van de schoonmaker het vernieuwende<br />

werk doen.<br />

De vakmensen van Aksent op Schoon<br />

draaien hun ervaren handen er niet<br />

voor om.<br />

Aksent op Schoon blinkt uit in:<br />

• Vloeronderhoud en tapijtreiniging<br />

• Snel handelen bij calamiteiten<br />

• Glasreiniging<br />

• Gevelreiniging<br />

• Eenmalige schoonmaak<br />

• Sanitaire benodigdheden<br />

• Inhuur schoonmaakkrachten<br />

• Deskundige advisering<br />

• Milieuvriendelijk werken


Zand<br />

Zand is een van de meest voorkomende natuurlijke stoffen op<br />

aarde. Zand bestaat uit zeer kleine stukjes steen, zandkorrels, die in<br />

grootte variëren tussen 63 micrometer en 2 millimeter. De korrels<br />

zijn meestal afbraakmateriaal van gesteenten, maar kunnen ook<br />

van organische afkomst zijn zoals van schelpen of koraal. Van jongs<br />

af aan leren wij met zand omgaan. We spelen in de zandbak of gaan<br />

naar het strand om kuilen te graven, kastelen te bouwen en zandtaartjes<br />

te bakken.<br />

Zand is bijna overal te vinden. Het wordt vervoerd door water of<br />

wind. Het vormt duinen en stranden langs de kust. Maar zand komt<br />

ook voor langs en in rivieren en stroompjes, in en om meren, in<br />

grotten of mijnen en zandafgravingen, op bergwanden en heuvels,<br />

bij gletsjers, in de woestijn en als sediment in de zeeën. Zand komt<br />

voor aan de oppervlakte, maar ligt soms ook wel meer dan tien<br />

meter diep. Er bestaan heel veel verschillende soorten zand, ieder<br />

met een eigen geologische samenstelling en unieke eigenschappen.<br />

Bepaalde soorten zand zijn alleen in de tropen te vinden,<br />

andere bijvoorbeeld alleen in vulkanen. Aan zandkorrels is te zien<br />

waar ze vandaan komen. Zand is telkens verschillend van samenstelling,<br />

kleur en gewicht. Zand aan het strand verschilt vaak van<br />

kleur afhankelijk door welke rivier het werd aangevoerd. De grootste<br />

verzameling zand is te vinden in Lommel in België. Daar worden<br />

meer dan 13.000 zandmonsters ten toon gesteld.<br />

Op de golfbaan is zand geen onbekende. Fairwaybunkers en<br />

bunkers rond de green liggen vol met zand en zijn een uitdaging<br />

voor elke golfer. De meeste spelers mijden ze als de pest. Anderen<br />

vrezen ze niet. Aan het slaan van een bal uit een bunker zijn heel<br />

wat artikelen gewijd. Welke club neem je? Mag je de bal eerst identificeren?<br />

Mag je het zand testen? Hoe zit het met het maken van<br />

een oefenswing?<br />

Wie veel van de golfsport geniet en vaak het spelletje beoefent,<br />

bezoekt regelmatig andere golfbanen en zal tot de ontdekking<br />

komen dat er in de bunkers telkens een ander type zand ligt. Mij is<br />

nooit echt duidelijk geworden waarom er zoveel verschillende<br />

soorten zand worden gebruikt. Soms lijkt het wel cement, andere<br />

keren daarentegen is het prachtig wit zand, alsof je op een tropisch<br />

eiland bent. Op dat cement sla je een club zo wat kapot of je houdt<br />

eer een zere pols aan over. Een slag uit het zachte witte zand heeft<br />

het effect van scrubben onder de douche.<br />

Op de cover prijkt een foto van de green van de nieuwe hole 7 op<br />

de Griendbaan. De potbunker voor de green zal heel wat spelers tot<br />

wanhoop drijven. Tijdens de Golfweek hebben velen van ons<br />

misschien al kennis gemaakt met het zand van deze bunker en er al<br />

dan niet succesvol uit geslagen. Lukt het niet al te best, dan is een<br />

les in bunkerslagen wellicht een oplossing. Vertrouwen in de<br />

bunkerslag is belangrijk. Geloven in je eigen kunnen, verbetert je<br />

golfspel aanzienlijk.<br />

Een naar het schijnt waargebeurd verhaal komt van de Hilversumse<br />

<strong>Golfclub</strong>. Daar sloeg een dame op leeftijd haar bal uit een bunker.<br />

Haar medespeelster zag naast de bal iets glimmen. Dat bleek bij<br />

nader onderzoek haar trouwring te zijn, die zij al jaren daarvoor<br />

verloren was op de golfbaan. Ze is de ring weer gaan dragen, maar<br />

dan aan een ketting om haar hals.<br />

Mignon Buls, hoofdredactie<br />

Inhoud<br />

Pagina<br />

Zand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />

GC <strong>Zeegersloot</strong> is gezond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

Zeven maanden omgevlogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

Doorloopsnelheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

Onze toekomst in een veranderende golfwereld . . . 7<br />

De kanten van de bal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />

Troubleshooter Jan de Vroom nog steeds actief . . . . 9<br />

De tassen van de pro’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10<br />

Druilerig oranjebal met kleurrijk einde . . . . . . . . . . . . .11<br />

Gebruik van de Handicart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13<br />

Hole 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14<br />

Het voorjaar is in volle gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />

Nieuwe scorekaarten en paaltjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17<br />

Competitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />

Golfweek <strong>2010</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20<br />

Tussen de oren: Sjoemelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22<br />

Piet de Koning, kunstenaar uit liefhebberij . . . . . . . . .23<br />

Scorebord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25<br />

Van “inactief” naar “actief” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25<br />

Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />

cover foto<br />

(foto Ruud Taal)<br />

juni <strong>2010</strong> | 27e jaargang | nummer 2<br />

3


4<br />

GC <strong>Zeegersloot</strong> is gezond<br />

Op maandagavond 10 mei is het weer zo ver. <strong>Golfclub</strong> <strong>Zeegersloot</strong><br />

laat het seizoen 2009/<strong>2010</strong> aan zich voorbij gaan. Ruim<br />

90 leden geven acte de prėsence.<br />

Om 20.00 uur opent voorzitter ad interim Ruud Roos de vergadering.<br />

De preses meldt dat er al drie <strong>Zeegersloot</strong>-kampioenen<br />

in de competitie bekend zijn: Heren 1, heren senioren 2 en<br />

dames senioren 1. Ook dat Marijke Groen weer volledig aan het<br />

werk is op het secretariaat en dat het ledental na een dieptepunt<br />

in het najaar, 999 leden, nu 1013 is. Met naburige golfclubs<br />

zijn afspraken gemaakt om tegen gereduceerd tarief op<br />

elkaars banen te spelen.<br />

Hole in One<br />

Er is een ingekomen stuk, ondertekend door acht leden, met een<br />

voorstel tot wijziging van het nieuwe reglement Hole in One. Het<br />

bestuur kan zich in het voorstel vinden en de vergadering gaat<br />

akkoord. Het vernieuwde reglement is te lezen op de website.<br />

Tijdens de behandeling van de verslagen van beide Algemene<br />

Vergaderingen, die in 2009 gehouden zijn, ontstaan geen schokkende<br />

disputen. Wel wordt er weer aandacht gevraagd voor het<br />

feit, dat vrouwen getalsmatig slecht vertegenwoordigd zijn in<br />

commissies en het bestuur. Dames meldt u aan in grote getale, laat<br />

dit geluid verstommen.<br />

En gelukkig kan de voorzitter melden dat er, hoe dan ook, teecups<br />

met dekseltjes gaan komen. Inderdaad de hoeveelheid verkeerde<br />

rommel, die in de cups terecht komt, is schrijnend. Beste leden doe<br />

er wat aan.<br />

Jaarrekening<br />

De penningmeester geeft een korte toelichting op de Jaarrekening<br />

2009. Het wordt duidelijk, dat <strong>Golfclub</strong> <strong>Zeegersloot</strong> een financieel<br />

gezonde club is. De Financiële Commissie geeft aan, dat de cijfers<br />

een getrouw beeld geven van de situatie.<br />

De Coupépolder is een jaarlijks terugkerend onderwerp. Na een<br />

historisch overzicht kan er nu het volgende geconcludeerd<br />

worden:<br />

• De dreiging i.v.m. het lozen van afvalwater is van tafel. Er is geen<br />

nieuwe deklaag nodig.<br />

• De dreiging inzake de dampremmende werking van de deklaag<br />

blijft. Het wachten is op een uitspraak van de Raad van Staten<br />

eind <strong>2010</strong>.<br />

• Er zullen voorlopig geen investeringen t.b.v. renovatie op de<br />

Heuvelbaan worden gedaan.<br />

Beleidsplan<br />

De bespreking van het beleidsplan vergde meer tijd. In een tijd, die<br />

gebukt gaat onder een economische recessie ondervindt de golfclub<br />

daar ook de gevolgen van. Terugloop van leden en o.a. daardoor<br />

meer concurrentie op de golfmarkt. De club zal zich daar tegen<br />

moeten wapenen. Kernpunt daarbij is, dat de club financieel gezond<br />

blijft. Het bestuur heeft zich enkele weken voor de vergadering<br />

beraden over mogelijkheden om dat te doen.<br />

Met de overwegingen, dat de contributie hetzelfde moet blijven, dat<br />

het huidige sponsorbeleid goed is, dat we de aantrekkelijkheid van<br />

de golfclub willen verhogen en dat we het beleidsplan blijven volgen<br />

werd vastgesteld dat de bespeelbaarheid van de baan gegarandeerd<br />

moet worden, de kwaliteit van de dienstverlening en daardoor de<br />

concurrentiepositie verbeterd moet worden en dat er beter gecommuniceerd<br />

dient te worden met potentiële leden en greenfeespelers.<br />

De manieren waarop een en ander zou kunnen gebeuren passeren<br />

de revue en de vergadering doet actief mee aan dit denkproces.<br />

Vooral de ideeën over een andere systematiek van starttijdreservering<br />

kan op een actieve interactie tussen het bestuur en de vergadering<br />

rekenen.<br />

De voorzitter geeft aan, dat er veel waarde wordt gehecht aan het<br />

parkbaanjaarkaarthouderschap als voorportaal van een lidmaatschap<br />

van de club. Er wordt hard gestudeerd op een nieuwe vorm<br />

van lidmaatschap i.p.v. dat jaarkaarthouderschap. Gespreide betaling<br />

van de renteloze lening en het entreegeld komen ter sprake.<br />

Gedifferentieerde tarieven en speciale arrangementen voor greenfeespelers<br />

komen voorbij, een mediaoffensief komt prominent in<br />

beeld en ga zo maar door. Een ding is duidelijk. Er zijn veel ideeën.<br />

Een deel daarvan wordt al uitgewerkt voor andere moet nog een<br />

degelijk plan gemaakt worden.<br />

Afscheid<br />

Daarna neemt Ruud Roos afscheid van het bestuur. Hij heeft er vier<br />

jaar deel van uitgemaakt. Hij wordt met veel waardering uitgewuifd


en krijgt een stevig applaus van de vergadering. Cees van Beurten<br />

neemt met goedkeuring van de vergadering de taak van Ruud Roos<br />

over. Joep Reinders wordt herkozen en Marianne van Wijnen en<br />

Roel Oostergo komen het bestuur versterken. Paul Borchert neemt<br />

afscheid van de Financiële Commissie en Ber Groot neemt zijn<br />

plaats in. De Gedragscommissie en de Commissie van Beroep<br />

worden herkozen. De vergadering gaat ermee akkoord dat de het<br />

accountantsbureau Grant Thornton ook volgend jaar voor de club<br />

zal werken.<br />

De begroting en de contributie voor 2011 worden door de vergadering<br />

goedgekeurd.<br />

Adv. De <strong>Afslag</strong> FC_Opmaak 1 14-05-10 10:42 Pagina 1<br />

ALTIJD HET<br />

BESTE RESULTAAT<br />

Prins Hendrikstraat 90 | Alphen aan den Rijn<br />

Telefoon: 0172 - 47 26 51 | makelaardij@deerenberg.nl<br />

WWW.DEERENBERG.NL<br />

De drie uur durende vergadering neemt zijn eind. Wat rest is de<br />

rondvraag. Jos Kocken maakt van de gelegenheid gebruik om de<br />

scheidend voorzitter en het bestuur lof toe te zwaaien. Applaus. De<br />

nieuwe voorzitter Cees van Beurten sluit de vergadering onder<br />

dankzegging en maakt van de gelegenheid gebruik nog eens te<br />

pleiten voor het instituut jeugdcoach, dat uitermate belangrijk is<br />

om het concept Committed to Jeugd te laten slagen.<br />

Meerewijck 65 te Leimuiden<br />

Luxe bungalow op een prachtige locatie, met<br />

ligplaats in de haven en in de achtertuin.<br />

• Perfect gelegen met het terras/tuin op het zuiden<br />

• Luxe afgewerkte badkamer<br />

• Zeer ruime garage met eigen parkeerplaats<br />

• Slaapkamer met open badkamer<br />

• Twee ligplaatsen<br />

Vraagprijs € 515.000,-- k.k.<br />

Aristoteleslaan 22 te Alphen a/d Rijn<br />

Prachtige vrijstaande villa met tuin (Zuiden)<br />

en voorzien van luxe badkamer.<br />

• Royale woonkamer van ca. 45 m 2<br />

• Zeer ruime tuin van ca. 100 m 2<br />

• Zeer luxe en ruime badkamer<br />

• Momenteel 4 slaapkamers<br />

• Gebouwd met de grandeur van de Romeinse bouwstijl<br />

Vraagprijs € 649.000,-- k.k.<br />

Joep Reinders, secretaris<br />

Platolaan 1 te Alphen a/d Rijn<br />

Prachtige vrijstaande villa met fraaie tuin<br />

en vrijstaande garage.<br />

• Gelegen in rustige kindvriendelijke straat<br />

• Zonnige grote tuin rondom woning<br />

• Voorzien van 6 slaapkamers!<br />

• Eigen oprit naar woning en garage<br />

• Architectuur gebaseerd op de Romeinse bouwstijl<br />

Vraagprijs € 815.000,-- k.k.<br />

Weteringpad 16 te Woubrugge<br />

Heerlijk rustig gelegen royale 2-onder-1 kap<br />

woning met ruime tuin en ligplaats.<br />

• Woonkamer met zicht op het water<br />

• Gelegen in rustige straat<br />

• Tuin gelegen op het zuiden<br />

• Eigen oprit naar woning<br />

• Ligplaats aan achterzijde woning<br />

Vraagprijs € 875.000,-- k.k.<br />

5


6<br />

Zeven maanden in dienst. Ze vlogen om, zelfs met een extreme<br />

winter toen het golfspel maar ‘mondjesmaat’ werd gespeeld.<br />

Wel een mooie tijd om zaken op te pakken, goed te luisteren<br />

naar wat er leeft onder de leden, maar ook om acties te ondernemen<br />

voor nu en voor in de toekomst. Inmiddels is het seizoen<br />

begonnen en kunnen in drukkere tijden zaken (nog) beter<br />

worden geïnventariseerd.<br />

Wat is er zoal aangepakt?<br />

Een grote schoonmaakbeurt in drie fases, waarbij er weer de nodige<br />

ruimte is ontstaan voor bestuur, commissies en medewerkers. Het<br />

voorbereiden van de nieuwe clubgids. Een heidens karwei, waar ik<br />

iedereen voor wil bedanken die zijn of haar licht erover heeft laten<br />

schijnen.<br />

De proef met het verruimen van het boeken van starttijden. Een<br />

klus waar met mij veel, lang en uitgebreid is over nagedacht door<br />

een ‘denktank’ van gerespecteerde leden. Het beoogde resultaat<br />

zal hopelijk betekenen, dat iedereen eerlijkere en gelijke kansen<br />

krijgt om aan starttijden te komen, men beter en ruimer afspraken<br />

kan maken (zowel privé als zakelijk) en dat er minder druk op de<br />

servicedesk komt te staan, zodat de nagestreefde kwaliteit van de<br />

dienstverlening naar leden en gasten toe verhoogd zal worden.<br />

In dit kader is er ook de aanschaf van een vierde mogelijkheid voor<br />

het boeken van starttijden. Naast het fysiek aan de servicedesk,<br />

telefonisch en boeken via internet, kan men nu ook in de hal aan de<br />

telegolfzuil zijn/haar starttijden boeken.<br />

Wat kunt u nog meer verwachten?<br />

Er wordt nog volop geïnventariseerd wat er nog allemaal gedaan<br />

moet worden en omdat we u zo min mogelijk voor verrassingen<br />

willen laten staan, zullen we u nu en uiteraard gedurende het<br />

seizoen zo veel mogelijk via aankondigingen en website tijdig op<br />

de hoogte houden.<br />

Doorloopsnelheid<br />

Vermoedelijk een van de grootste ergernissen van de golfspeler is<br />

langzaam spel van een ander. Waaraan ligt te langzaam spel?<br />

Niet alleen aan een langzame speler. Er zijn meerdere factoren die<br />

een rol spelen: a. Langzaam spel van de speler, b. Langzame spelvorm,<br />

c. Weersomstandigheden, d. Baanomstandigheden<br />

In deze aantekening alleen aandacht voor de langzame speler. Daar<br />

kunnen we allemaal wat aan doen.<br />

Tips: a. Anticipeer op situaties. Begin dus niet pas te denken en<br />

Zeven maanden<br />

omgevlogen<br />

Qua baan zal er, naast het vele regulier onderhoud, dit jaar een<br />

geschikte periode uitgezocht worden om te ‘bezanden’ en om het<br />

padenplan uit te voeren. Daarnaast willen we de driving range en<br />

het oefencentrum nog onder handen nemen en zijn we druk bezig<br />

om uit te zoeken hoe we de natter wordende Heuvelbaan aan<br />

kunnen pakken.<br />

Er zal gedurende het seizoen goed gelet gaan worden op de ‘no<br />

shows en afzeggingen’. Zowel voor de starttijden als voor de<br />

wedstrijden. In de clubgids staat vermeld dat een speler zich dient<br />

te melden bij de servicedesk of wedstrijdleiding, zodat we weten<br />

wie er in de baan is en zich waar ongeveer zal bevinden. Niet alleen<br />

om tot een optimale indeling van de baan te komen, maar zeker ook<br />

in verband met zijn of haar eigen veiligheid. Dit betekent dat er een<br />

goede uitwisseling van informatie opgezet zal gaan worden tussen<br />

servicedesk, marshals en organiserende wedstrijdcommissies.<br />

Hetzelfde geldt voor het parkeren bij het clubhuis. Er is beperkte<br />

ruimte om te parkeren en (wederom) in verband met de veiligheid<br />

voor onze leden, zullen wij een strikter parkeerbeleid moeten<br />

voeren, teneinde eventuele hulpdiensten makkelijkere toegankelijkheid<br />

te geven tot de club.<br />

In verband met de ledenterugloop, moet er ook meer aan de<br />

inkomsten gedacht worden en zal er een poging ondernomen<br />

worden om te proberen de nodige greenfeespelers toe te laten. Dit<br />

kan zijn op uiteen liggende starttijden, maar natuurlijk ook als klein<br />

groepje in één keer.<br />

Er wordt aandacht gevraagd voor de Marshals. Een Marshal moet<br />

niet gezien worden als controleur maar meer als ‘gastheer’. Het is in<br />

het belang van uw veiligheid, de controle en de doorstroming in de<br />

baan dat deze vrijwilligers hun werk goed kunnen doen. Meldt u<br />

daarom altijd bij de servicedesk voor u gaat spelen en draag uw<br />

‘lidmaatschapslabel’ goed zichtbaar aan uw tas. Dit voorkomt op<br />

voorhand al veel onduidelijkheid.<br />

En op zich zijn er nog veel meer zaken die ‘spelen’ en daarover<br />

proberen wij u zo veel mogelijk via website en andere communicatie<br />

te informeren.<br />

We hebben op <strong>Golfclub</strong> <strong>Zeegersloot</strong> een mooie baan, een prettige<br />

vereniging, maar zeker ook een fantastische sociale uitlaatklep.<br />

Aangezien we met ruim 1200 ‘gebruikers’ allen op gezette tijden<br />

willen golfen is een goede doorstroming in de baan van uitermate<br />

belang. Mijn wens en verzoek is dan ook dat de etiquette en regels<br />

goed worden nageleefd. Etiquette niet alleen in, maar zeker ook<br />

om de baan heen.<br />

Frank Duivenvoorden, manager<br />

handelen als het uw beurt is, b. Beperk routines die veel tijd kosten,<br />

b.v. meer dan een oefenswing en andere tijdvretende ‘pre shotroutines’,<br />

c. Ken de regels, d. Beperk u tot golf op de green, vul uw kaart<br />

in op de volgende tee, e. Zet uw tas in de richting van de volgende<br />

tee, f. Laat volgende flights door bij zoekacties, g. Laat een snellere<br />

flight door als er vóór u ruimte is, h. Sla, volgens de regels, bij twijfel<br />

een provisional bal.<br />

Bestuur en manager<br />

Er is gebruik gemaakt van het artikel ‘slow play’ uit het Golfjournaal april <strong>2010</strong>.


Hallo. Daar ben ik dan, uw nieuwe voorzitter. Nou ja, nieuw. Ik<br />

ben al lang lid van GC <strong>Zeegersloot</strong> en ik heb ook een snuffelstage<br />

in het bestuur afgerond. Op 10 mei heb ik de hamer overgenomen<br />

van interim Ruud Roos. Het stuk gereedschap zal ik<br />

niet gebruiken om mee te slaan maar wel om mee in de<br />

toekomst te tikken. Een nieuwe toekomst in een veranderende<br />

golfwereld.<br />

En een veranderende golfbaan van onze dierbare vereniging. De<br />

herschepping van de zevende hole is afgerond. Het is een uniek<br />

1/18de deel van onze baan geworden. Zie de prachtige foto van<br />

fotograaf Ruud Taal. Daar gaan wij met ons allen heel wat avonturen<br />

beleven, durf ik hier wel te voorspellen. De heropening van hole<br />

7 heeft ook een keerzijde. Hole 3 gaat eruit. Persoonlijk vind ik dat<br />

uitermate triest, want daar poetste ik meestal mijn score weer op<br />

die ik op hole 2 letterlijk en figuurlijk had verknald. Hole 7 is weinig<br />

langer geworden, maar veel meer een uitdaging.<br />

Committed to Jeugd<br />

Een uitdaging, en uitermate belangrijke, is de jeugd. <strong>Zeegersloot</strong><br />

geniet in het Nederlandse golf een uitstekende reputatie op gebied<br />

van jeugd. Maar dat is niet genoeg. Het aloude gezegde: “Wie de<br />

jeugd heeft, heeft de toekomst” oefent meer dan ooit kracht uit.<br />

<strong>Zeegersloot</strong> doet mee aan het door de NGF geïnitieerde programma<br />

‘Committed to Jeugd’. De titel staat niet mooi maar is inhoudelijk<br />

van hoge kwaliteit. Het behelst brede aandacht voor de jeugd. Niet<br />

alleen talentvolle jongens en meisjes, maar ook de minder getalenteerde<br />

die eveneens veel plezier aan de golfsport beleven.<br />

Het systeem van ‘Committed to Jeugd’ valt en staat met de medewerking<br />

van de Jeugdcoach. Dat is iemand die vijf of zes jeugdleden<br />

begeleidt. Dat kunnen onze senioren zijn. Zij gaan twee dagen<br />

in opleiding bij onze golfclub door de NGF. Er is samenwerking met<br />

de clubpro’s die het programma ondersteunen. De Jeugdcoach<br />

trekt intensief met zo’n groep op. Hij of zij gaat met de kinderen de<br />

baan in, doet oefeningen, wedstrijden. Het kan ook in een ‘duobaan’<br />

met zijn tweeën. Wij hebben bij <strong>Zeegersloot</strong> zo’n twintig Jeugdcoaches<br />

nodig. De invoering van het programma valt of staat met hun<br />

functioneren. Wanneer het niet lukt, zou dat vreselijk jammer zijn.<br />

We vergrijzen. Daarom moeten we extra aandacht aan de jeugd<br />

Onze toekomst<br />

in een veranderende golfwereld Foto:<br />

schenken. Er staan nu nog niet veel toekomstige jeugdcoaches te<br />

trappelen. Het is een koude start maar we verwachten dat door<br />

mond-tot-mondreclame het benodigde aantal zal groeien. Het is<br />

leuk en waard om te doen. Informeer eens bij onze jeugdcommissie.<br />

Gastvriendelijkheid<br />

Een belangrijke vereiste voor onze vereniging is gastvriendelijkheid.<br />

Het is al gezegd, golf is aan verandering onderhevig. We<br />

moeten open staan voor greenfeespelers. Dat kunnen namelijk<br />

onze toekomstige nieuwe leden zijn. Vrije golfers nemen in Nederland<br />

in groten getale toe. Wij zullen aan die niet-clubgebonden<br />

spelers moeten trekken door ons product uit te dragen door een<br />

grote mate van gastvriendelijkheid; door ons personeel maar ook<br />

door onze leden. Een vrije golfer die zich bij ons thuis voelt, wordt<br />

ooit een verenigingsgolfer.<br />

Een en ander is in gang gezet, zoals het verruimen van starttijden<br />

om de ons bezoekende spelers beter tegemoet te komen, eerdere<br />

inschrijvingen, actieve werving om vrij gekomen tijden op te vullen,<br />

speciale tarieven, en -met de horeca – de combinatie eten/golfen.<br />

Dat is een succesformule. Feit: er is terugloop. De vergrijzing van<br />

ons ledenbestand is aanzienlijk. De golfer tussen 30 en 40 doet niet<br />

alleen aan golf, hij/zij doet ook andere dingen. Maar als ze wel<br />

spelen zullen we ze hier moeten verwennen. ‘Pay & Play’ wordt in<br />

het land gepropageerd. Ik vind dat vreselijk. Ik ben namelijk een<br />

verenigingsmens, het sociale aspect bij golf is leuk. Een essentiële<br />

meerwaarde. Dat betekent steeds blijven hameren.<br />

Ballen<br />

Onze leden zijn allen verenigingsmensen die hun ballen aanschaffen<br />

in de shop en dus niet bij de jeugdige ballenventers bij het<br />

parkeerterrein. Artikel 10 van ons Huishoudelijk Reglement verbiedt<br />

aankoop bij die jongens zonder vergunning. De illegale handelaartjes<br />

die niets betalen doen Bakker Sport, aan wie wij pacht vragen,<br />

oneerlijke concurrentie aan. De winkel biedt trouwens voor dezelfde<br />

prijs golfballen aan. Ik zou de verbodsregel niet willen toepassen in<br />

de hoop en verwachting dat onze leden zullen medewerken.<br />

Cees van Beurten, voorzitter<br />

7<br />

Ruud Taal


8<br />

De kanten van de bal<br />

Galileo zou een uitstekend golfer zijn geweest. Hij plaatste een bal<br />

(van vuur, dat dan weer wel) als centrum van het universum, en<br />

voor veel aan het edele spel verslaafde golfers draait alles om de bal<br />

en de beheersing ervan. Met Tiger Woods als afgod, eerst verketterd<br />

om vervolgens weer in genade aangenomen te worden.<br />

Begrip van de beweging van een bolvormig voorwerp, door welke<br />

macht en kracht dan ook kan, het gemoed tot vervelens toe bezighouden.<br />

Maar waar de oude wijsgeer streed tegen kerk en staat,<br />

strijdt u voornamelijk tegen uzelf. Als fervent beoefenaar van de<br />

golfsport mag u zich best naast de grote denker plaatsen, in uw<br />

pogingen om alle bewegingen van de bal te doorgronden.<br />

Alleen al het begrip ‘bal’ is onderwerp van discussie. We kennen ‘een<br />

bal’, ‘de bal’, en ach, u houdt van een feestje op zijn tijd, dus ‘het bal’,<br />

is aan u ook wel besteed.<br />

Ballen zijn er in vele verschijningsvormen; provisioneel, in het spel<br />

en natuurlijk met blauwe blazer en dubbele onderkin die bungelt<br />

onder de hete aardappel. Vergeet ook niet zijn tweelingbroer de<br />

snars die de kop opsteekt bij het vol onbegrip doorlezen van het<br />

regelboekje.<br />

Met enige inspanning is het onderscheid der ballen wel vast te stellen.<br />

De handzame golfbijbel die een ieder in de baan met zich<br />

meevoert geeft uitsluitsel over de vraag of het om ‘een’ of om de’’<br />

bal gaat. Een verloren of provisionele bal wordt ook haarfijn uitgelegd,<br />

maar hoe anders is dat bij een beroerde bal. In de baan en op<br />

de green, u slaat ze overal wel eens. Wat zegt het gidsje in dat geval?<br />

Ik zeg uithuilen, concentreren en doorspelen.<br />

Grote ergernis geeft ook de beroerde bal die u in het clubhuis<br />

aantreft. Heeft u met gevoel voor balbeheersing uw keuze beperkt<br />

tot een portie bitterballen en dit vervolgens tot hapklare temperatuur<br />

laten afkoelen, dan is een ruling over een ‘hole’ aangetroffen<br />

goudbruine korst geheel rechtvaardig. We doen ons best om aan<br />

deze hapering in het spel van vraag en aanbod een geschikte oplossing<br />

te bieden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een vervangende<br />

bal. Beschouw uw beroerde bal dus nooit als verloren!<br />

Maar onze handicap laat een kleine misser op zijn tijd toe. Met zo’n<br />

25.000 bitterballen die jaarlijks de vetput doen borrelen kan er eens<br />

iets misgaan. Dat zijn bij een handicap van 10 (we leggen de lat<br />

voor onszelf op bovengemiddeld) al gauw 300 rondes door de<br />

baan. Slaat u die foutloos? In lijn gelegd een afstand van 1250<br />

meter, genoeg om de ideale lijn voor de eerste vijf holes aan te<br />

geven. Of heeft u liever ruim drie kubieke meter gefrituurde snacks<br />

waarmee de balverslindende bunkers op hole 13 kunnen worden<br />

gevuld.<br />

Ballen, ongeacht uw voorkeur is er altijd wel een geschikte te<br />

vinden. Voor meer afstand, meer gevoel of voor de lekkere trek.<br />

Onvoorspelbaar als uit de mond van een voor de wedstrijd geïnterviewde<br />

voetballer die de vorm nog maar eens benadrukt. En u krijgt<br />

ze van mij mee als groet!<br />

Richard van Bregt<br />

En over ballen gesproken.........: alle WK-voetbalwedstrijden zijn<br />

live, op breedbeeld te zien in het clubhuis van GC <strong>Zeegersloot</strong>.<br />

Dat klinkt toch veel sportiever dan thuis op de bank, nietwaar?<br />

Duurzaam kwaliteitsdrukwerk voor wie bewust kiest<br />

Handelsweg 2 - 4 T 0172 - 520 020 info@ecodrukkers.nl<br />

2421 LP Nieuwkoop F 0172 - 574 502 www.ecodrukkers.nl<br />

Cert. no. SGS-COC-001980 FSC, de standaard voor verantwoord bosbeheer<br />

FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C.


Troubleshooter Jan de Vroom<br />

nog steeds actief<br />

Wat hij allemaal heeft gedaan in de sportwereld, kan de helft<br />

van deze <strong>Afslag</strong> beslaan. Wie hij in de sport allemaal kent, de<br />

andere helft. In dit tweede nummer van <strong>2010</strong> deze pagina over<br />

Jan de Vroom uit Uithoorn, enthousiast speler van GC <strong>Zeegersloot</strong><br />

sinds 1993. “Ik moest wel leren golfen, want mijn baas<br />

was helemaal lijp van golf.”<br />

Die baas was een Amerikaan voor wie De Vroom in Europa werkte<br />

om plastic bindbruggetjes (voor rapporten) en plastificeersystemen<br />

te ontwikkelen. Zo is de 65+ pas gouden business. “Elke maand<br />

bevond ik mij in de USA en dan werd er natuurlijk gegolfd. Zo ook<br />

als hij naar ons toe kwam. Wij gingen dan naar de topbanen van<br />

Spanje, Portugal, Ierland of Schotland. Ik moest mee want het spel<br />

was wel wat voor mij, zeiden ze. Ik heb wel jaren over het behalen<br />

van het GVB gedaan. Ik vond dat zo’n onzin allemaal. De handicapkaart<br />

vond ik ook een gedoe. Ben ik over de 50 geworden om nog<br />

eens examen te doen?”<br />

Jan de Vroom speelt nu van 22.6, heeft plezier in het spelletje al<br />

prevaleert bij hem de gezelligheid boven de strijd. “Of mijn handicap<br />

omhoog of omlaag gaat, lekker dan”, aldus de geboren Hagenaar<br />

die lang in Amsterdam woonde. Zijn sport was honkbal. Hij<br />

speelde voor ADO-honkbal, werd daar later nog eens voorzitter van<br />

en drong door tot het bestuur van de honkbalbond KNBSB. Door<br />

zijn bedrijf kwam hij veel in aanraking met de sport. Zij maakten<br />

legitimatiebewijzen voor toernooien als de Honkbalweek, de<br />

Basketbalweek en ook het Dutch Open Golf. Daardoor speelde hij<br />

vaak in pro-ams op de topbanen van Nederland.<br />

Geheel rechts Jan de Vroom als teammanager van<br />

Nederlands basketbalteam waarin met nummer 15 Rik Smits.<br />

Toen hij in 1996 als 54-jarige stopte met werken, werd hij binnen<br />

een week gebeld door NOC*NSF. “Voor het basketbal wilde men<br />

een soort Bankrasmodel opzetten, waar de volleyballers succesvol<br />

mee waren geweest. IBM was sponsor en daar was men gek van<br />

basketbal. Ik werd toen teammanager van het Nederlands Basketbalteam.<br />

Vijf jaar heb het gedaan. Ik regelde alles; wedstrijden,<br />

reizen, licenties. Ik was de tussenpersoon tussen de coach en de<br />

spelers. Zat bij wedstrijden ook op de bank, kwalificaties voor EK en<br />

Olympische Spelen. Ook bij de Universiade. Geen der doelstellingen<br />

is gehaald, de meeste van de spelers waren niet bevlogen.<br />

Eigenlijk interesseerde het hen gewoon niks. Er gebeurden ook<br />

allerlei onverkwikkelijke dingen.”<br />

Jan de Vroom kan een boek schrijven over zijn basketbaltijd. Over<br />

de op- en neergang van de Haarlemse Basketbal Week rond Kerst,<br />

waarvoor eerst wel, later niet meer de Nederlandse internationals<br />

te porren waren. Wat hij wel voor elkaar kreeg was Rik Smits bij het<br />

Nederlandse team betrekken. Smits, oorspronkelijk Eindhovenaar,<br />

was in de jaren ’90 een van de sterren in de Amerikaanse competitie<br />

met een jaarsalaris van 10 miljoen dollar. Hij had in Nederland<br />

niets te winnen, toch speelde hij een aantal keren voor Oranje. Jan<br />

de Vroom kreeg hem zo gek: “Fantastische jongen, Rik. Een grootheid.<br />

Hij betaalde zijn eigen ticket en vroeg helemaal geen privileges.<br />

Ik moest alleen een hotel regelen voor zijn familie.”<br />

Jan de Vroom bij Zesdaagse met Paolo Bettini, olympisch<br />

en wereldkampioen wielrennen.<br />

Na zijn vertrek uit het basketbal hoefde Jan de Vroom niet stil te<br />

zitten, of elke dag te golfen. Lid van Topsport Amsterdam rolde hij<br />

van het een in het ander. Met Frank Boelé blies hij als betrokkene de<br />

Zesdaagse van de hoofdstad nieuw leven in middels een marketingplan<br />

en de exploitatie van de Velodroom in de wijk Sloten. Hij<br />

haalde de Ride for the Roses van Lance Armstrong, een fietstocht<br />

voor de kankerbestrijding, naar Nederland, en Europa en ontwikkelde<br />

mede het idee voor een mobiele wielerbaan. Inmiddels<br />

gebruikt in diverse Nederlandse steden voor een zesdaagse die nu<br />

door Europa toert. Jan de Vroom: “Ik hak knopen door, los problemen<br />

op als men elkaar op het gezicht slaat. Ik rol van het een in het<br />

ander. Het houdt mij van de straat.”<br />

Leo van de Ruit<br />

9


10<br />

De tassen van onze pro’s<br />

Normaal bespreken we hier zaken over de techniek van het golfspel. Het gaat nooit over het materiaal waarmee wordt gespeeld.<br />

Het leek ons leuk om eens een keer te laten zien waarmee wij zelf het golfspel beoefenen.<br />

Zoals u kunt zien spelen wij alle drie met andere clubs en shafts. De clubs en de bijbehorende shafts zorgen voor meer speelplezier<br />

in de baan. Indien de shafts niet bij uw swing passen (te stijf of te flexibel) zult u een minder resultaat behalen.<br />

Felix Holm<br />

Driver: Taylor Made R7 SuperQuad 9,5 graden loft met een graphite Rombax TP65 Stiff shaft.<br />

Fairway: Nickent 3DX Ironwood met 14 graden loft en een graphite ProForce V2 Stiff shaft.<br />

Fairway: Taylor Made Rescue 21 graden loft en een graphite Remax 60 SuperFast Stiff shaft.<br />

IJzers: Taylor Made Burner 3 t/m PW met stalen SuperFast 85 Stiff shafts.<br />

Wedges: Taylor Made Z TP met 52 en 58 graden loft en stalen Dynamic Gold Wedge shafts.<br />

Putter: Odyssey Black Series nummer 7 lengte 32inch.<br />

Bal: Titleist PRO V1.<br />

Synco Jonkeren<br />

Driver: Callaway FT iQ 9 graden loft met een graphite Fujikura Zcom Pro 65 Stiff shaft.<br />

Fairway: Wilson 3-wood met 15 graden loft met een graphite ProForce V2 Stiff shaft.<br />

Fairway: Wilson Fybrid met 19 graden loft met een graphite ProForce V2 Stiff shaft.<br />

IJzers: Wilson FG59 3 t/m PW met stalen Dynamic Gold S300 Stiff shafts.<br />

Wedges: Wilson TW7 met 52, 56 en 60 graden loft en stalen Dynamic Gold Wedge shafts.<br />

Putter: YES Victoria 2 lengte 31 inch.<br />

Bal: Titleist PRO V1.<br />

Eric van de Poel<br />

Driver: Taylor Made Burner met 10 graden loft met een graphite Remax 49 Regular shaft.<br />

Fairway: Ping G10 hybrid met 19 graden loft met een graphite TFC 100H Regular shaft.<br />

IJzers: Ping G10 3 t/m LW met stalen AWT Regular shafts.<br />

Putter: Odyssey 2-Ball lengte 32 inch.<br />

Bal: Srixon Tri-Speed.<br />

Wat er bij de tourspelers nog meer in de tas terug te vinden is, is een zogenoemde ‘aiming<br />

stick’. Dat is een lange stick die ze gebruiken bij het oplijnen op de range en tijdens het chippen.<br />

Bij het putten gebruiken ze deze om te kijken of de zwaaibaan nog wel recht is. Een<br />

ideaal hulpmiddel om in de tas te hebben. Er is ook een kleine opvouwbare variant van, dat<br />

is de T-Performer. Deze past makkelijk in de tas.<br />

Heeft u vragen over uw materiaal dan kunt u uiteraard altijd bij ons terecht of in de shop.<br />

Veel golfplezier dit seizoen!<br />

Synco Jonkeren, Felix Holm, Eric van de Poel


Druilerig Oranjebal<br />

met kleurrijk einde<br />

De aanvankelijk Oranje-Blanje-Bleu getinte deelnemers (144!) aan<br />

de Oranjebalwedstrijd op Koninginnedag werden al snel gedemaskeerd<br />

door koning Pluvius.<br />

De sierlijke kleding en accessoires, meestal niet helemaal kleurecht,<br />

noch bestand tegen wateroverlast, verdwenen uit het zicht onder<br />

de somber getinte regenpakken. Enkele volhardende Watergeuzen<br />

moesten zich ten langen leste ook overgeven toen hun huid<br />

verschijnselen van orangitis begon te vertonen.<br />

Voor zover hun klamme spieren daartoe nog in staat waren sloegen<br />

allen tot slot hun - al dan niet oranje – balletje zo dicht mogelijk bij<br />

een fier wapperende oranjewimpel en plantten er hun van clubwegen<br />

verstrekte Nederlandse vlaggetje. Het was een fraai gezicht,<br />

dat ereveld voor ‘Volhardende Golfspelers’.<br />

De ‘echte’ winnaar van die wedstrijd-in-de-wedstrijd bleek een<br />

‘Onbekende Golfer’ wiens vlaggetje, behalve een vaag herkenbare<br />

‘S’, door het aanhoudende geplens onleesbaar was geworden. Het<br />

bijbehorende oranje bloemboeket ging daarom zijn/haar neus<br />

voorbij. Nader forensisch onderzoek wijst inmiddels sterk in de<br />

richting van Loek Stalman. Ere wie ere toekomt!<br />

Ruud Taal


Kom en ontdek<br />

Vale do Lobo Golf en<br />

Beach Resort Algarve<br />

12<br />

A<br />

Als ls lid van golfclub <strong>Zeegersloot</strong> profiteert u van u van de partnership de partnership met<br />

Vale met Vale do Lobo. do Lobo. Ook Ook als u als niet u tijdens in staat de bent golfweek één van niet de in aangeboden de prijzen<br />

bent prijzen gevallen, te winnen zijn tijdens er geweldige de golfweek aanbiedingen of hierop inclusief niet wilt excluwachsieveten zijn korting er geweldige op greenfees aanbiedingen en accommodatie. inclusief exclusieve korting op<br />

Naast greenfees golf en is accommodatie.<br />

er een breed assortiment aan faciliteiten voor de<br />

hele Naast familie. golf is Binnen er een Vale breed do assortiment Lobo zijn er aan mogelijkheden faciliteiten voor voor de<br />

junior hele familie. golf en Binnen tennis Vale clinics do Lobo en de zijn Manchester er mogelijkheden United voor Football juni-<br />

School. or golf en De tennis Kangaroo clinics en kids de club Manchester zorgt voor United een Football leuke School. dag of<br />

middag De Kangaroo voor de kids jongsten club zorgt onder voor ons. een leuke dag of middag voor<br />

Voor de jongsten de tieners onder en ons. de rest van de familie zijn er watersport<br />

faciliteiten Voor de tieners evenals en de uitgaansgelegenheden. rest van de familie zijn De er verschillende watersport facinationaliteitenliteiten evenals komen uitgaansgelegenheden. samen op de Praça, De waar verschillende onze restaurants, nationa-<br />

bars liteiten en komen discotheek samen gelegen op de Praça, aan het waar strand onze een restaurants, unieke loca- bars<br />

tie en discotheek bieden. Diegenen gelegen die aan lichamelijke het strand een balans unieke in locatie hun dagelijkse bieden.<br />

routine Diegenen hebben die lichamelijke opgenomen balans kunnen in hun uitgebreid dagelijkse gebruik routine hebben maken<br />

van opgenomen de aanwezige kunnen Spa uitgebreid en Fitness gebruik faciliteiten maken en van hulp de krijgen aanwezige bij<br />

health Spa en management, Fitness faciliteiten met en ondersteuning hulp krijgen van bij health ons eigen management, medical<br />

center. met ondersteuning van ons eigen medical center.<br />

Op de agenda van het evenementen programma staan staan uiteraard uiteraard<br />

ook dit ook jaar dit weer jaar weer diverse diverse exposities exposities in de Art in de Gallery, Art Gallery, het Con- het<br />

Concert cert on the on Course the Course en het en drukbezochte het drukbezochte Grand Grand Champions Champitenonsnis toernooi tennis toernooi met onder met andere onder Henri andere Leconte Henri en Leconte titelverdediger en titelverdediger<br />

Greg Rusedski. Greg Rusedski.<br />

Schroom niet om te informeren naar de tal van mogelijkheden<br />

voor u en uw gezin en laat u u omarmen door Vale Vale do do Lobo.<br />

www.valedolobo.com<br />

Tel. +351 289 353 110; E-mail: nieks@vdl.pt<br />

Restaurant<br />

Lunch • Diner • Catering<br />

Receptie • Vergadering<br />

Regelmatig live muziek!<br />

Hooftstraat 151 - 2406 GG Alphen aan den Rijn<br />

0172 51 50 16 - info@restaurantchique.nl<br />

www.restaurantchique.nl


Gebruik van<br />

de Handicart<br />

Weet u dat:<br />

• de handicart eigendom is van de Stichting Handicart,<br />

• en dat die handicart ons in bruikleen is gegeven,<br />

• en dat we o.a. daarom dit vervoermiddel graag heel willen<br />

houden,<br />

• en dat dat alleen maar kan als de cart op de juiste wijze wordt<br />

gebruikt,<br />

• en we daarom aan u vragen u aan de regels te houden die<br />

hieronder vermeld staan.<br />

Regels:<br />

• rijd voorzichtig,<br />

• dus niet te hard,<br />

• vermijd kuilen en richels,<br />

• rem met overleg,<br />

• maak dus geen noodstops,<br />

• parkeer zo veel mogelijk op de paden.<br />

Overige regels:<br />

• bespreek tijdig de handicart,<br />

• zorg, dat u in het bezit bent van een (tijdelijk) handicartbewijs,<br />

• betaal de fee en zorg dat een passagier ook de verschuldigde<br />

fee betaalt,<br />

• houd de cart schoon,<br />

• meld mankementen,<br />

• gebruik de cart alleen voor het golfspel,<br />

• zet de cart terug op de verzamelplaats,<br />

• lever de sleutel, na gebruik, onmiddellijk in bij de Service Desk<br />

of het restaurant (op latere uren).<br />

Gebruik in de baan:<br />

• rijd op het midden van de fairway,<br />

• hanteer desnoods de 90 graden regel,<br />

• rijd dus niet kris kras over de baan,<br />

• vermijd natte en zachte stukken van de baan,<br />

• trek geen sporen, zeker geen remsporen,<br />

• blijf ver van de greens,<br />

• blijf ver van de bunkers,<br />

• rijd niet tussen een bunker en de green door.<br />

Tenslotte, volg de aanwijzingen van de marshal.<br />

Het bestuur en de manager hebben het recht u het gebruik van een<br />

handicart te ontzeggen bij onoordeelkundig of verkeerd gebruik.<br />

Bestuur en manager<br />

13


Hole 7<br />

Fotograaf Ruud Taal liet zich per hoogwerker 19 meter boven zijn<br />

<strong>Afslag</strong>-collega’s Mignon Buls en Leo van de Ruit uittillen om het<br />

unieke landschap van de green te fotograferen. Het resultaat is evenals<br />

de hole zelf schitterend geworden; Misschien een mooi hulpmiddel<br />

bij uw pogingen om de bal tussen de hindernissen door vlak bij<br />

die vlag te laten landen. Uitknippen en ophangen!


16<br />

Het voorjaar is in volle gang…<br />

Maar als je de voorbije weken buiten kwam had je toch eerder het<br />

idee dat de winter nog een stukje verlengd was. Vies en druilerig<br />

weer en niet bepaald uitnodigend om naar de golfbaan te gaan.<br />

Toch gonst het er op dit moment van de jeugdactiviteiten. Net<br />

voordat dit stukje geschreven wordt is er gespeeld om de derde<br />

maandbeker en is er een eerste vakantie-inloopwedstrijd geweest.<br />

Daarnaast zijn de competitieteams van de jeugd begonnen aan<br />

hun training ter voorbereiding op de jeugdcompetitie die op 6 juni<br />

begint. Ook zijn de voorjaarslessen weer van start gegaan die voor<br />

vele jeugdleden de eerste stap zijn op weg naar het GVB. Een van<br />

de leukste wedstrijden in het voorjaar is vanouds de ouder-kindwedstrijd<br />

ten bate van Unicef. Voor een verslag van die wedstrijd<br />

draag ik de pen graag over aan Lisa van der Bijl die samen met haar<br />

vader Quintus de wedstrijd op <strong>Zeegersloot</strong> won en nu naar de<br />

landelijke halve finale mag.<br />

“Op zaterdag 8 mei <strong>2010</strong> was er ouder en kind golfwedstrijd voor<br />

Unicef. Dan mag je je ouder of je grootouder meenemen. Het<br />

wedstrijd geld gaat naar het goede doel Unicef. Als je ging aanmelden<br />

aan de aanmeldings tafel dan kreeg je een golfbal van Unicef<br />

en een golftips boekje. Met deze wedstrijd ging je 18 hols lopen en<br />

het spelvorm is Greensome. Er was ook nog een Neary. Op hole 3<br />

voor de kinderen en op hole 12 voor de ouders. Ik ging samen met<br />

mijn vader. We waren ingedeeld in de flight met Rik en zijn vader.<br />

De wedstrijd begon om 9:00 en om 15:30 was het afgelopen. Het<br />

was goed weer om te golfen niet te warm of te koud en het heeft<br />

niet echt geregend. We hebben ook geen last gehad van de wind.<br />

Onze start was super. Op de eerste 3 holes hebben we 3 parren<br />

gemaakt, met een prachtige chip-in op hole 2 van mijn vader. Op<br />

hole 3 sloeg Riks vader de bal 30 cm van de hole en kon Rik een<br />

birdy maken. Daarna ging het wat minder goed, maar samen waren<br />

we een goed team. Als mijn vader out of bounds sloeg of in de<br />

grond dan had ik wel weer een goede afslag om het weer goed te<br />

maken. En het was erg leuk om samen met Rik en zijn vader te<br />

spelen. Zij speelde ook heel goed. Toen we klaar waren met 18<br />

holes lopen hadden wij samen 30 stableford-punten.<br />

We gingen lekker wat eten en drinken, terwijl we de scorekaart<br />

verder invulden. Toen kwam de prijs uitreiking. Eerst kregen Rik en<br />

z’n broer een CD-tje, omdat ze allebei een birdy hadden gemaakt. Ik<br />

had gewonnen met de neary en ik kreeg 3 mooie golfballen. Toen<br />

werden wij naar voren geroepen dat we 2e waren geworden, maar<br />

hij had niet zo goed gekeken. Er waren namelijk 2 teams met ieder<br />

30 punten. Omdat wij op de laatste 6 holes beter hadden gescoord,<br />

waren wij toch 1e geworden. Wij hebben 2 mooie golftassen<br />

gewonnen, precies wat ik nodig had. Deze wedstrijd was erg leuk!!!<br />

Toen mocht ik op de cheque het bedrag schrijven, wat er was opgehaald<br />

voor Unicef. Het totale bedrag was 530 Euro. Tot slot was er<br />

nog een verassing, want wij mogen in oktober de halve finale<br />

spelen tegen andere ouder-kind winnaars. Ik kijk er al naar uit!”<br />

“Committed to Jeugd”<br />

Een prachtig stukje proza van Lisa waar het enthousiasme en de<br />

spontaniteit vanaf druipen en wat onderstreept hoe leuk het is om<br />

met jeugdgolf bezig te zijn. Daarom tot slot nogmaals een oproep<br />

aan alle volwassen spelers die het jeugdgolf een warm hart toedragen.<br />

Geef u op als jeugdcoach via het mailadres jeugd@zeegersloot.nl.<br />

Huub Wijnen


Nieuwe scorekaart<br />

en paaltjes<br />

Nu de nieuwe holes 1 en 7 open zijn is er ook een nieuwe<br />

scorekaart met daarop de gewijzigde local rules. In de oude<br />

situatie gold onder meer dat de rode en gele hindernispalen en<br />

de blauw/witte afstandspalen vaste obstakels waren. Daarmee<br />

was <strong>Zeegersloot</strong> redelijk uniek , dus er is besloten om die bepaling<br />

te schrappen. Het leek ons goed de nieuwe regels rondom<br />

de paaltjes van <strong>Zeegersloot</strong> toe te lichten en de gelegenheid te<br />

nemen alle palen van de baan onder de loep te nemen.<br />

Op onze baan kun je de volgende palen tegenkomen:<br />

• Gele en rode<br />

• Blauwe<br />

• Witte<br />

• Palen met een groene kop<br />

• Afstandspalen<br />

Om goed te begrijpen hoe we met palen moeten omgaan, moeten<br />

we eerst stilstaan bij het begrip ‘obstakel’. In de Definities staat<br />

onder meer, dat een ‘obstakel’ alles is wat kunstmatig is, maar ook<br />

dat voorwerpen, die buiten de baan markeren (zoals palen) géén<br />

obstakels zijn.<br />

Een obstakel is ‘los’ als het kan worden verplaatst zonder veel<br />

moeite, zonder het spel op te houden en zonder schade te veroorzaken.<br />

Anders is het obstakel ‘vast’. Het onderscheid tussen los en<br />

vast is belangrijk, want je mag een los obstakel wegnemen als je er<br />

last van hebt bij je stand of je swing, en je mag een vast obstakel<br />

ontwijken volgens Regel 24-2.<br />

Gele en rode palen<br />

De gele en rode paaltjes markeren waterhindernissen, staan in de<br />

hindernis en zijn obstakels. Volgens de oude ‘local rules’ waren deze<br />

altijd vaste obstakels. Dat betekende, dat als je bal in de waterhindernis<br />

lag en je bij je stand of swing last had van het paaltje, je geen<br />

relief kreeg op grond van Regel 24 (Obstakels). Je moest dan handelen<br />

volgens Regel 26 (Waterhindernissen). De beste oplossing was<br />

over het algemeen om buiten de waterhindernis met 1 strafslag te<br />

droppen.<br />

Op grond van de nieuwe ‘local rules’ zijn de gele en rode paaltjes<br />

niet per definitie ‘vast’. Als je ze namelijk zonder veel moeite, zonder<br />

het spel op te houden en zonder schade te veroorzaken kunt<br />

verwijderen, zijn ze ‘los’ en mag je ze wegnemen om je bal uit de<br />

hindernis te spelen. Als een paaltje vast staat en je bal ligt in de<br />

waterhindernis, dan mag je dat paaltje niet ontwijken op grond van<br />

Regel 24-2. Je moet dan handelen volgens Regel 26.<br />

Als je bal overigens buiten de hindernis ligt en je bij je stand of<br />

swing last hebt van een geel of rood paaltje dat vast staat krijg je<br />

wel relief op grond van Regel 24-2 (net zoals in de oude situatie).<br />

Staat het paaltje los, dan mag je het weer straffeloos wegnemen.<br />

De gewijzigde ‘local rule’ is geen uitnodiging om de paaltjes er uit<br />

alle macht uit te trekken (of je flight-genoot om hulp vragen !). Als<br />

je het paaltje wel zonder moeite en beschadigingen kunt verwijderen<br />

zet het dan na de slag weer terug uit respect voor de baan en de<br />

andere spelers.<br />

Blauwe palen<br />

Deze paaltjes markeren GUR, staan in de GUR en zijn obstakels. Op<br />

grond van onze ‘local rules’ moet je GUR ontwijken. Als je bal in de<br />

GUR ligt is het dus duidelijk.. Mocht je bal buiten de GUR liggen en<br />

heb je bij je stand of swing last van het blauwe paaltje, dan moet je<br />

eerst kijken of het paaltje los of vast zit en navenant handelen.<br />

Witte palen<br />

Witte palen markeren ‘out of bounds’, ze staan ‘out of bounds’, het<br />

zijn geen obstakels maar ze zijn wel vast. Dat betekent dat je witte<br />

palen nooit mag wegnemen. Wanneer je bal in de baan ligt en je bij<br />

je stand of swing last hebt van het witte paaltje, dan heb je de keuze<br />

tussen ‘de bal spelen zoals die ligt’ of de bal onspeelbaar (Regel 28)<br />

verklaren.<br />

Palen met een groene kop<br />

Dit betreft rode of witte palen, die een laterale waterhindernis of<br />

‘out of bounds’ markeren. De groene kop betekent, dat het om een<br />

gebied met een kwetsbaar milieu gaat. Je mag zo´n gebied niet<br />

betreden om je bal op te rapen en al helemaal niet om hem te<br />

spelen. Toch zie ik regelmatig spelers uit een ´groen´gebied spelen<br />

en vraag me dan af of ze met hele kostbare balletjes spelen en of ze<br />

dan ook de bijbehorende straf (verlies van de hole bij Matchplay of<br />

2 strafslagen bij Strokeplay) noteren.<br />

Afstandspalen<br />

Ook voor dit soort palen moet je kijken of het afstandpaaltje los of<br />

vast zit. Als die ‘los’ zit dan wegnemen, slaan en terugplaatsen en als<br />

die ‘vast’ zit, dan ontwijken volgens Regel 24-2.<br />

Gerard Huijgen, Regel- en Examen Commissie<br />

17


18<br />

Golden Girls en veel ‘net niet’<br />

<strong>Zeegersloot</strong> heeft zich over de gehele linie uitstekend geweerd in de competitie. Verschillende teams vierden het kampioenschap<br />

in de poule, waaronder Heren-1 in de tweede klasse. Er was veel net niet. Promotie zat er alleen voor twee teams in, met als glansteam<br />

The Golden Girls van Senioren Dames-1.<br />

Wat doorklinkt in de berichtgeving der captains is de waardering<br />

voor de professionals van onze club. Met name Synco van Jonkeren<br />

werd nogal geprezen om zijn voorbereidende en begeleidende<br />

werk.<br />

Heren-1<br />

Enkele jaren geleden promoveerde Heren-1 als eens naar de eerste<br />

klasse voor, naar later bleek, een kort verblijf. Dit jaar zat het er weer<br />

in. Ebel Slijp, Jelle van Gogh, Thijs Bakker, Dereck Haye, Roel Zijdemans<br />

en captain Frank Duivenvoorden (en een keer geholpen door<br />

invaller Dennis Teulings) bleven in hun poule ongeslagen. Zij<br />

wonnen van Lingewaelsche, Kagerzoom, Cromstrijen en Kleiburg.<br />

Alle duels met vette cijfers. De promotiewedstrijd had plaats op de<br />

Noord-Nederlandsche in Drenthe tegen de Groene Ster uit Leeuwarden.<br />

Wellicht hadden de Friezen meer ervaring op de klassieke<br />

baan in het noorden. Zij wonnen na hevig verzet met 11-7 en mochten<br />

de promotie vieren.<br />

Heren-1<br />

Dames-1<br />

Jonna van Beek, terug bij <strong>Zeegersloot</strong> na een uitstap naar de Noordwijksche<br />

en gelijk maar captain van Dames-1, had per speeldag in<br />

de competitie snoepzakjes voor haar teamleden. “De suikers waren<br />

goed op pijl”, stelde zij vast. Haar zestal speelde sterk, verloor alleen<br />

van kampioen Amsterdam Old Course. Tweede. “Een prachtig resultaat”,<br />

oordeelde de captain, “we hebben goed spel laten zien en<br />

met zijn allen genoten.”<br />

Senioren Dames-1<br />

Heren-2<br />

Net als Dames-1 is Heren-2 tweede geworden. Dit mag een uitstekend<br />

resultaat worden genoemd, want dit wapenfeit werd geboekt<br />

na promotie naar de 3de klasse in 2009. De mannen moesten, o.a.<br />

op de Koninklijke Haagsche, van de backtees spelen. Daar waar de<br />

wind vrij spel had, betekende dit een ware uitdaging. Toch haalde<br />

het team met een effectieve mix van drie oude knarren en drie<br />

‘young coming men’ daar de overwinning op Oude Maas. Belangrijk,<br />

want de volgende twee ontmoetingen gingen verloren, tegen<br />

Capelle en Rozenstein. Door een grote zege op de Haagsche ging<br />

GCZ H2 op wedstrijdpunten Rozenstein en Haagsche voorbij naar<br />

de tweede plaats achter Capelle.<br />

Heren-2<br />

Dames-2<br />

Dames-2 was op succes gebrand. Zeven dames sterk, dat moest<br />

lukken. Zij namen les, poetsten hun clubs en speelden overal voor.<br />

Niets was overgelaten aan toeval. Maar kampioen? Nee. De sfeer<br />

was vanaf het begin vreemd. Rozenstein-Ladies hadden besloten<br />

nergens mee te eten na de laatste putt. Niet leuk, asociaal eigenlijk.<br />

Dit wangedrag maakte dat telkens een team alleen aan tafel zat. De<br />

gastvrouwen losten het overal op en daardoor werd het toch nog<br />

gezellig.<br />

Heren-5<br />

In de kelder van de NGF-competitie, want lager dan Reserveklasse<br />

6 gaat het niet, is Heren-5 roemloos ten onder gegaan. Waar in<br />

minimum handicap van 26.4 is vereist verschenen teams met hcp’s<br />

van 8.9-12.3. In drie van de vier teams had de hoogste handicapper<br />

nog altijd betere dan de laagste handicapper in H5 van <strong>Zeegersloot</strong>.<br />

Evengoed leverde de ploeg strijd, enkele FBBB’s werden<br />

gewonnen maar alle vier partijen gingen naar de tegenstanders;<br />

partij punten 13 voor 59 tegen.<br />

Senioren Dames-1<br />

Op 6 mei stond SD-1 voor een krachtproef. Om kampioen te worden<br />

moest er gewonnen worden van Noordwijkse. Dat lukte! Net als in<br />

2009 kampioen. The Golden Girls van captain Marianne van Wijnen<br />

gingen op naar Harderwold voor de promotie die zij vorig jaar al<br />

hadden willen bewerkstelligen. Toen mislukte het, nu niet. De<br />

Amsterdamse kreeg klop met 12-6 en speelt <strong>Zeegersloot</strong> volgend<br />

jaar in de tweede klasse.


Senioren Dames-2<br />

Na een wervelende start met 13-5 winst op Broekpolder koesterde<br />

SD-2 plots hoge verwachtingen. Misschien wel kampioen? Het<br />

werd ‘second best’. Capelle met een speelster die van 4.1 speelde<br />

had veruit het beste team en versloeg GCZ met 12-6. De overwinningen<br />

met 18-0 tegen Rozenstein en 12-6 tegen Haagsche brachten<br />

Alphen in een leuke competitie op de tweede plaats.<br />

Senioren Dames-2<br />

Senioren Heren-1<br />

Senioren Heren-1 van captain Ton Tol komt de eer toe van een<br />

groots wapenfeit, namelijk als enige de latere landskampioen<br />

Noordwijk een wedstrijdpunt af te pakken. De eerste wedstrijd van<br />

de competitie tegen de favoriet eindigde in 9-9. Ook tegen Houtrak<br />

werd het all square en na winst op Zeewolde was op de laatste<br />

wedstrijddag het kampioenschap nog mogelijk, evenals voor<br />

Noordwijk en Houtrak. Toen bij de lunch bleek dat Noordwijk tegen<br />

Houtrak met 6-0 leidde, zonk SH-1 de moed in de schoenen en ging<br />

de wedstrijd verloren. Noordwijk weer kampioen, <strong>Zeegersloot</strong><br />

derde.<br />

Senioren Heren-2<br />

Na een overwinning met 17-1 op Kleiburg, behaald op de Hooge<br />

Bergsche, was het vertrouwen in dit team enorm. Alle overige<br />

wedstrijden werden eveneens in winst omgezet, al was het tegen<br />

de Hooge Bergsche met 10-8 kantje boord. Als poulewinnaar moest<br />

SH-2 voor promotie te Goes aantreden tegen Veluwse-2. In dit team<br />

was de laagste handicap 13 en de hoogste zelfs 22. Toch verloor<br />

GCZ met hcp’s 9.2-12.5 dit duel met 11-7. De 22’er, die tegen onze<br />

captain Rob Muns speelde, timmerde de bal regelmatig in twee op<br />

de green. Een van de Veluwse spelers bleek geen actieve handicap<br />

te hebben. Bij de competite-coördinator is bezwaar ingediend. De<br />

uitslag was bij het ter perse gaan van deze <strong>Afslag</strong> nog niet bekend.<br />

Senioren Heren-2<br />

Senioren Heren-3<br />

Na nederlagen tegen Haagsche en Heemskerk was het billen knijpen<br />

voor SH-3. Zeker toen tegen Leeuwenbergh moest worden<br />

gespeeld, de koploper met 6 punten. GCZ leek de logische degradant.<br />

Op de fraaie Haagsche links werd Leeuwenbergh sensationeel<br />

met 12-6 verslagen. Daarna volgde nog winst met 15-3 op Noordwijk-3.<br />

Laat pieken kan blijkbaar ook. Als 3de in de poule bleef<br />

<strong>Zeegersloot</strong> in de vierde klasse.<br />

Senioren Heren-3<br />

Senioren Heren-4<br />

Het vierde seniorenteam van GCZ reisde per (Duitse) Rode Kruisbus<br />

van locatie naar locatie om competitie te spelen. Af en toe ging de<br />

sirene aan om de komst aan te kondigden. De tegenstanders raakten<br />

door dit stuk technisch vernuft zo geïmponeerd dat zij zich<br />

vooraf overgaven, behalve Spaarnwoude dan. In de poule zouden<br />

de eerste twee teams automatisch promoveren naar de 5de klasse.<br />

En dat lukte na winst op Anderstein met 11-7 tegen Kagerzoom.<br />

Senioren Heren-4<br />

Van de redactie<br />

In het overzicht van het wel en wee van <strong>Zeegersloot</strong>s optreden in de<br />

competitie dit jaar ontbreken verschillende teams. Helaas. Enige teams<br />

hebben, ondanks onze herhaalde verzoeken, de redactie niet voorzien<br />

van enige informatie.<br />

19


Golfweek <strong>2010</strong><br />

Er werd heel wat afgeswingd<br />

Fotografie: Ruud Taal, Fons Veraart en Theo Wils.<br />

Meer foto’s op de website van GC <strong>Zeegersloot</strong>.


Tussen de oren:<br />

Sjoemelen<br />

Je hebt eerlijke mensen en je hebt sjoemelaars. Maar verreweg<br />

de meeste golfers zitten er tussenin. Eerlijkheid spat van elke<br />

regel in het NGF-boekje, maar tegelijkertijd biedt golf voor<br />

sjoemelen meer gelegenheid dan welk ander spel ook. Wat let<br />

ons?<br />

Dat verongelijkte gevoel, als we onze bal terugvinden in een divot<br />

of onder een tak. Het beloofde nog wel zo’n mooie score te worden.<br />

Een klein schopje met de rechtervoet en hop, het ding ligt helemaal<br />

vrij op een luchtig groen bedje. Wit, rond en duidelijk, daar kunnen<br />

we iets mee.<br />

Maar dat doen we niet, want dat is de boel bedonderen. Nu weten<br />

we allemaal dat er door de baan veel situaties zijn waarin de goed<br />

doordachte regels niet 100 procent uitsluitsel bieden. Als we onze<br />

bal niet terugvinden en we hebben geen provisional geslagen,<br />

moeten we terug naar de vorige slagplek en daar droppen. Weten<br />

we in zo’n geval nog precies waar dat was? Welnee. En zoeken we<br />

dan opnieuw een plek met een divot uit of met een tak die precies<br />

evenveel in de weg zit als bij de vorige slag? Ook niet.<br />

In de praktijk is eerlijkheid dus nogal betrekkelijk. Wel gaan de ware<br />

sjoemelaars meer uitgekookt te werk dan wij, betrekkelijk eerlijke<br />

golfers. Het verschil zit hem in dat schopje, dat gaat ons echt te ver.<br />

Onsportief, vinden we het. En vooral dom, “want ze zullen er zelf<br />

wel de meeste last van hebben”. Maar hebben ze dat wel? Of zou de<br />

neiging tot sjoemelen al lang uit hun genen zijn weg geschrompeld<br />

als het niets zou opleveren?<br />

Waarschijnlijk zijn sjoemelaars vooral extreem fanatiek. Ze willen<br />

winnen en dat lukt niet door altijd lief te zijn. Wijzelf willen ook wel<br />

graag winnen, maar wat we nog net iets meer wensen, is aardig<br />

gevonden worden.<br />

En sommigen onder ons houden zich strikt aan de regels omdat ze<br />

die erg leuk vinden. Bart bijvoorbeeld. Hij wordt altijd heel blij van<br />

een complexe ligging. Hoe ingewikkelder de situatie hoe beter.<br />

Onlangs, tijdens de echt(e) parenbeker, waarbij je om de beurt<br />

slaat, probeerde hij zijn bal uit een bunker op hole 13 te krijgen. De<br />

couples only<br />

INDIVIDUELE REIZEN & STRANDVAKANTIES<br />

Couples Only is bedoeld voor mensen die liever met<br />

zijn tweeën (eventueel uitgebreid met familie en/of vrienden)<br />

georganiseerd op reis gaan. Couples Only biedt verschillende<br />

soorten individuele reizen aan: startpakketten, privé-<br />

rondreizen, combireizen en strandvakanties. Uitgangspunt<br />

is om vooral samen een prachtige reisbestemming te<br />

ontdekken en om samen ter plaatse een leuke tijd te hebben.<br />

Onze Couples Only reizen zijn dus voor verliefden en zij,<br />

die het weer willen worden, voor goede vrienden en voor<br />

partners (m/v, v/v, m/m). U pakt de koffers, FOX Vakanties<br />

doet de rest!<br />

bal ketste af op de bunkerrand, terug op zijn nog opgeheven clubblad.<br />

Wat nu? Wij (zijn flightgenoten) stonden er een beetje appelig<br />

bij te kijken. “Volgens mij kost dit een strafslag”, riep hij opgetogen.<br />

“of geldt hier regel 29-3? Dan zul jij de bal vanuit de lucht moeten<br />

slaan, of zo...” Gelukkig hadden we toch al een streep. Thuis zocht hij<br />

het gelijk na, hij gunt zichzelf geen enkel sjoemeltje.<br />

Mij, zijn betrekkelijk eerlijke vrouw, helaas ook niet. Zelfs als er<br />

wintergreens zijn, maakt hij er een punt van dat ik niet per ongeluk<br />

voor de box optee en dat ik de vlag uit de cup haal voor ik putt. Erg<br />

geschikt om zijn integere diensten aan te bieden bij de regel- en<br />

examencommissie, zou je denken. Ik kan hem warm aanbevelen.<br />

“Speel de bal zoals hij ligt. Speel de baan zoals je hem vindt. En als<br />

je geen van beide kunt, doe dan wat eerlijk is.” Het zijn mooie en<br />

wijze zinnen die achter op het regelboekje staan. Een soort mantra,<br />

die zacht in ons hoofd resoneert terwijl we beteuterd naar onze<br />

moeilijk liggende bal kijken.<br />

Ach, op de lange termijn winnen wij vast even vaak als sjoemelaars.<br />

Want terwijl we ons aan de regels houden, worden we steeds beter<br />

in het spelen vanuit divots en met ons hoofd in de bladeren.<br />

Immers, hoe kunnen we dat anders leren dan vanuit divots en met<br />

ons hoofd in de bladeren?<br />

Ineke Smit - Ter Doest<br />

Pluspunten Couples Only<br />

Dagelijks vertrek<br />

Alles voor u georganiseerd<br />

Zelf uw reisduur bepalen<br />

(non-stop)vluchten met goede en betrouwbare<br />

luchtvaartmaatschappijen<br />

Veelal unieke locaties en accommodaties<br />

Zeer scherp geprijsd op basis van twee personen<br />

Individuele reizen en strandvakanties naar 48<br />

verschillende verre bestemmingen<br />

24 uur per dag boeken: www.couplesonly.nl<br />

Meer informatie zie www.couplesonly.nl, voor groepsrondreizen en familiereizen zie www.FOX.nl<br />

Partner van ANWB


Piet de Koning, kunstenaar uit liefhebberij<br />

In het clubhuis hangen twee schilderijen met golfers van Piet<br />

de Koning, tekenaar, cartoonist, schilder en zo’n 15, 16 jaar lid<br />

van GC <strong>Zeegersloot</strong>. Het zijn kunststukken waar de blikken van<br />

clubhuisbezoeker altijd wel even naar afdwalen, zó goed, ook<br />

al zijn de afgebeelde spelers onherkenbaar. De artiest zegt: “Ik<br />

ben nederig in de kunstenmakerij. Gezichten, dat kan ik niet.”<br />

Piet de Koning, 77, is vooral tekenaar. Zijn leven lang heeft hij getekend.<br />

“Maar nooit voor brood op de plank. Als jongen heb ik wel<br />

lessen gehad in tekenen, maar ik ben er niet in doorgegaan. Ik wist<br />

niet of ik wel goed genoeg was om ervan te kunnen leven. Van huis<br />

uit was men er ook niet enthousiast voor. Na mijn diensttijd ben ik<br />

bij Hero in Breda gaan werken, een prima baan.”<br />

Schermer<br />

Tot aan zijn pensionering werkte Piet de Koning als nationaal<br />

accountmanager in de levensmiddelenbranche. Sportief deed hij<br />

aan voetbal in Den Haag bij VUC (in ’43-’44 bijna landskampioen)<br />

en aan schermen. “Schermen kon ik redelijk goed, als sabreur. Ik<br />

schermde op sabel in de hoofdklasse. Iedereen van mijn generatie<br />

heb ik wel eens een keer verslagen, behalve die man uit Zoetermeer,<br />

Kasper Kardolus.”<br />

Tekenen heeft hij nooit gelaten. “Tijdens saaie vergaderingen, ging<br />

ik vaak wat zitten tekenen.” Veel sportfiguren. Het begon al heel<br />

vroeg met Kuifje van de Belg Hergé en het weekblad Sport waarin<br />

tekeningen van voetballers door Bob Uschi en Sietze Henstra. “Die<br />

tekenden wij na in een schrift toen ik 10, 12 jaar was en daarna<br />

gingen we de handtekeningen van die voetballers verzamelen.<br />

Jammer dat ik die boekjes niet meer heb. Voor de schoolkrant<br />

maakte ik ook tekeningen. Niet dat ik een geweldig talent was,<br />

maar ik vond het wel leuk. Later deed ik het ook voor de clubblaadjes<br />

van mijn sportclub.”<br />

Kunstprijs Gouda<br />

Schilderen deed Piet de Koning niet voor de tachtiger jaren, eigenlijk<br />

pas na zijn pensioen op zijn 60ste. Wat voordien als schilderijtjes<br />

werd getoond waren ingeschilderde tekeningen. In ’80 deed hij<br />

mee aan de Kunstprijs van Gouda. “Ik werd opgebeld om er drie in<br />

te sturen voor een tentoonstelling van inzendingen. Ik won er de<br />

eerste prijs van de Gemeente Gouda mee. Dat stimuleerde natuurlijk.”<br />

Van het een kwam het ander. Op die tentoonstelling heeft een<br />

voetbalplaatje van de Dordtse dichter Cees Buddingh gehangen.<br />

Buddingh was een voetballer van DFC, overleden in 1985. Er is ook<br />

een boekje verschenen, getiteld: ‘Net zo links als Willem van Hanegem,<br />

het voetballeven van Cees Buddingh’. Die prent van Buddingh<br />

staat op de omslag van het boek.”<br />

Een hoogtepunt was ook zijn expositie in het Knokke Cartoonfestival.<br />

Van 3000 inzendingen werden er 350 tentoongesteld. Piet de<br />

Koning behoorde tot de uitverkorenen en was zo succesvol dat hij<br />

aanvragen kreeg tot Brazilië aan toe.<br />

Cartoons<br />

Hij maakte toen al cartoons, ook voor De <strong>Afslag</strong>. “Het begon met<br />

tekeningen van wat marshals in golf zoal doen en van daaruit zijn<br />

strips ontstaan. Dat gepiel vind ik leuk. Golfnieuws, het blad van de<br />

witte GVB’er, wilde die strips ook. Tekenen is wat ik wel aardig kan.<br />

Om kleur te hebben, ben ik schilderijen gaan maken. Ik heb er nu<br />

een stuk of 60 gemaakt, ook uit liefhebberij. Frankrijk inspireert mij.<br />

Als Nederland plat is, heb je in Frankrijk gestapelde landschappen<br />

in verschillende kleuren. In mijn stijl kan ik daar veel mee. Zo ga ik<br />

mijn weg door kunstenaarsland.”<br />

Leo van de Ruit<br />

23


Wie beantwoordt er nu<br />

uw telefoon op de zaak?<br />

Met de Service-Telefoon-Centrale STC als betrouwbare partner in uw<br />

bedrijfsproces is uw bedrijf 24/7 telefonisch bereikbaar.<br />

Dit gebeurt geheel volgens uw eigen protocol en bespaart u kosten.<br />

Branches die van onze diensten gebruikmaken zijn o.a.:<br />

•<br />

lokale en landelijke overheidsdiensten<br />

verenigingen van huiseigenaren<br />

• tandartsspoedgevallendiensten<br />

• woningbouwcorporaties<br />

• dokterstelefoon<br />

• horeca-diensten<br />

• vastgoedbeheer<br />

• agendabeheer<br />

• ict-sector<br />

info@service-telefoon-centrale.nl<br />

of per sms: 1008, dan STC 3110411<br />

telefoon: 070 - 3110411<br />

fax: 070 - 3110412<br />

www.service-telefoon-centrale.nl


Van “inactief”<br />

naar “actief”<br />

Het begrip ‘handicap’ wordt wereldwijd gebruikt om de speelsterkte<br />

van een golfer aan te geven. Het handicap systeem maakt<br />

het mogelijk dat spelers van verschillende sterkte toch met min of<br />

meer gelijke kansen tegen elkaar kunnen spelen. Dat geldt voor<br />

wedstrijden, maar ook wanneer je met elkaar een rondje speelt.<br />

Wanneer een speler ieder kalenderjaar minimaal vier qualifying<br />

scores inlevert, dan behoudt de speler een zogenaamde actieve<br />

EGA handicap (met * op het NGF-pasje).<br />

Breng je in een jaar minder dan vier qualifying scores binnen, dan<br />

wordt je handicap het jaar daarna inactief (zonder * op het NGFpasje).<br />

Een speler met een inactieve handicap kan alleen buiten mededinging<br />

meedoen aan wedstrijden, waarin verrekening op basis van<br />

de EGA-handicap plaats vindt.<br />

<strong>Zeegersloot</strong> heeft op dit moment 274 leden met een inactieve<br />

handicap.<br />

De NGF heeft de handicap van deze leden bevroren. Pas nadat er<br />

drie q-kaarten in de administratie zijn ingevoerd en verwerkt, wordt<br />

je handicap op basis van die drie kaarten opnieuw berekend en vrijgegeven<br />

(lees: actief). Als je een inactieve handicap hebt, dan ga je<br />

dus bij de eerste drie q-kaarten uit van diezelfde handicap!<br />

Clubhandicap - voor beginnende golfers<br />

Na het behalen van je GVB start je met een clubhandicap van 45.<br />

Door kaarten in te leveren bij de handicapcommissie kun je de<br />

clubhandicap stap voor stap verlagen.<br />

scorebord ✪ scorebord ✪ score<br />

Uitslag Kampioenschappen Foursome<br />

(28 maart <strong>2010</strong>)<br />

Dames:<br />

1) Marinka Muller en Annette Ubink<br />

2) Wieneke van Ommen en Ellen Plug<br />

Heren:<br />

1) Jelle van Gogh en Richard Robertson<br />

2) Dereck Haye en Dennis Teulings<br />

Oranjebal (30 april <strong>2010</strong>)<br />

1. Irene en Edu van Bienema, 39 stableford punten<br />

2. Erwin Verduin en Walter Frankvoort, 37 stableford punten<br />

3. Ingeborg en Cees van beurten, 36 stableford punten<br />

4. Guido van Muyen en Thomas Stoter,<br />

36 stableford punten<br />

Iedere kaart van een ronde golf mag je inleveren, mits de baan<br />

qualifying is en de kaart goed is ingevuld. Als je meer dan 36<br />

stableford punten hebt gehaald, gaat je clubhandicap omlaag met<br />

het aantal punten boven de 36.<br />

Voorbeeld: Je hebt een clubhandicap van 45; Je loopt een ronde en<br />

haalt 39 stableford punten; het volgende rondje start je met 42.<br />

Je clubhandicap gaat niet meer omhoog als je daarna een lagere<br />

score loopt.<br />

Wanneer je een score inlevert van 36 stableford punten, uitgaande<br />

van handicap 36, kom je in aanmerking voor een EGA-handicap. Je<br />

moet dan wel minimaal drie ronden op <strong>Zeegersloot</strong> gespeeld<br />

hebben (kaarten van een andere baan gelden dan niet).<br />

Ons advies: lever de eerste twee kaarten altijd in bij de commissie,<br />

ongeacht de score. Daarop volgende kaarten, alleen wanneer dat<br />

leidt tot een aanpassing van je clubhandicap.<br />

Als handicapcommissie willen wij alle leden stimuleren hun EGAhandicap<br />

te behalen en actief te houden. Op onze website onder<br />

organisatie/handicapcommissie vindt u veel vragen en antwoorden<br />

rondom het behalen en onderhouden van uw handicap.<br />

Als uw vraag er niet bij staat kunt u ons altijd mailen.<br />

Uitslag Paasscramble (5 april <strong>2010</strong>)<br />

Eerste prijs Tweede prijs Derde prijs<br />

68 slagen 69 slagen 69 slagen<br />

Anke Roos Ada van Dongen Inge Muntz<br />

Marianne Schmitz Lieke Corbeau Ingrid Buitenhuis<br />

Michiel van Dongen(C) Jan Parlevliet(C) Han van Gogh(C)<br />

Aad Geeve Wim Scholtes Nol van der Drift<br />

Kees Ras Jan van Roosendaal Gerrit Lodewijk<br />

ABN AMRO Unicef Ouder&Kind<br />

wedstrijd (8 mei <strong>2010</strong>)<br />

1ste prijs (en geplaatst voor de landelijke halve finale)<br />

Lisa en Quintus van der Bijl<br />

2e prijs<br />

Noud en Ron de Rijk<br />

3e prijs<br />

Arnoud en Pam van der Plas<br />

Jan van Roosendaal, handicapcommissie<br />

25


26<br />

Colofon<br />

De <strong>Afslag</strong> is het magazine van de<br />

<strong>Golfclub</strong> <strong>Zeegersloot</strong> (opgericht in 1984),<br />

Kromme Aarweg 5 te Alphen a/d Rijn<br />

Correspondentie-adres<br />

Postbus 190<br />

2400 AD Alphen aan den Rijn<br />

T: 0172 584394<br />

F: 0172 494660<br />

E: secretariaat@zeegersloot.nl<br />

I: www.zeegersloot.nl<br />

Caddiemaster: 0172 445441<br />

Restaurant: 0172 476880<br />

Redactie De <strong>Afslag</strong>:<br />

V.l.n.r.: Leo van de Ruit, Mignon Buls (hoofdred.), Ruud Taal<br />

en Hilde Bax.<br />

De <strong>Afslag</strong> verschijnt vier maal per jaar in een<br />

oplage van ca. 1.250 ex.<br />

Redactionele bijdragen zijn van harte welkom.<br />

De redactie heeft echter het recht om, i.v.m. de<br />

beoogde inhoud en actualiteit van het magazine,<br />

bijdragen te weigeren of te redigeren.<br />

De kwaliteit van aangeleverde foto’s (vrij van<br />

publicatierechten voor De <strong>Afslag</strong>) moet voldoende<br />

zijn om op een redelijk formaat te kunnen worden<br />

afgedrukt. Stel digitale camera’s altijd in op de<br />

hoogste opnamekwaliteit. Vergeet niet om ook<br />

informatie m.b.t. het onderwerp en de naam van<br />

de fotograaf aan te leveren.<br />

Inleveren kopij De <strong>Afslag</strong> nr. 3:<br />

uiterlijk 16 augustus <strong>2010</strong><br />

E: redactieafslag@zeegersloot.nl<br />

afslagfoto@zeegersloot.nl<br />

© Tegen het overnemen van redactionele<br />

informatie uit dit blad, met bronvermelding, bestaat<br />

geen bezwaar. Voor het gebruik van foto’s, in elke<br />

vorm, dient van tevoren toestemming te worden<br />

verkregen van de fotograaf.<br />

Vormgeving en druk:<br />

Nico van Kreuningen; Ecodrukkers, Nieuwkoop<br />

11e NATIONALE GOLFCOURSE<br />

BIRDWATCHING DAY <strong>2010</strong><br />

Op 24 april gingen ook op GC <strong>Zeegersloot</strong> vrijwilligers weer het<br />

veld in voor de jaarlijkse vogelsoorten teldag. De 9e keer in successie<br />

dat <strong>Zeegersloot</strong> hieraan deelnam, drie weken vroeger dan voorgaande<br />

jaren. Werden de tellingen de afgelopen 10 jaar altijd<br />

gehouden in mei, de commissie Greenkeeping van de NGF heeft<br />

besloten dat de tellingen in het volgende decennium eind april<br />

zullen plaatsvinden. Ik was bij voorbaat nogal sceptisch en vroeg<br />

mij af of riet en struikgewas wel voldoende gegroeid zouden zijn<br />

om de vogels een goede biotoop en veilige dekking te verschaffen.<br />

Alles was toch al zo laat dit voorjaar en bovendien veel te koud voor<br />

de tijd van het jaar……..<br />

Mijn bezorgdheid bleek achteraf onnodig, want we hebben nog<br />

nooit eerder zoveel soorten op één dag op onze banen geteld: 55!<br />

Een record. Kennelijk hebben onze baancommissie en de greenkeepers<br />

de ideale voorwaarden geschapen om onze gevederde<br />

vrienden zich goed thuis te doen voelen. Behalve dat er veel riet<br />

gemaaid was heeft men verspreid door de baan ook flinke rietkragen<br />

laten staan, waarin ondermeer karekiet, rietzanger en rietgors<br />

zich graag ophouden.<br />

Om 6 uur verwelkomde de merel ons als eerste en alles wees er op<br />

dat het een uitgelezen dag zou worden. 25 Minuten later waren we<br />

getuige van een prachtige zonsopkomst over de bedauwde fairways<br />

en greens en werden we door de ontwakende vogels getrakteerd<br />

op een waar “fluitconcert”. Klein Jantje (Winterkoninkje) kwam<br />

met zijn scherpe tonen boven alles uit en maakte het niet eenvoudig<br />

andere vogels op hun zang te determineren. Toch hebben we in<br />

de ochtend 48 soorten kunnen waarnemen. Op de Griendbaan<br />

voornamelijk water- en weidevogels; op de Heuvel- en Parkbaan<br />

vooral de zangvogels. Tijdens de avondronde hebben Jan Bouwhuis<br />

en onze adviseur, ornitholoog Stef Strik, nog 7 soorten ontdekt. Een<br />

novum was wel de aanwezigheid van de Casarca , een eend met<br />

gansachtig voorkomen (linker foto) en de Waterral, een soort waterhoen<br />

(foto rechts). Een aanvulling op de lijst van op <strong>Zeegersloot</strong><br />

waargenomen 86 vogelsoorten (zie ook De <strong>Afslag</strong> 2009, nr.2). Over<br />

de Casarca lees ik in mijn vogelboek: ”Bij Casarca-waarnemingen is<br />

de mogelijkheid niet uitgesloten, dat het uit gevangenschap<br />

ontsnapte vogels betreft.” Het is dus een exoot en hoort, net als de<br />

Nijlgans, eigenlijk hier niet thuis. Maar, wat mij betreft mag hij<br />

blijven…<br />

Namens de vogelwerkgroep GCZ, Vic Rouppe van der Voort<br />

In Memoriam<br />

Pieter van Alphen, 17 maart, 64 jaar<br />

Ted Dongelmans, 28 mei, 69 jaar<br />

Bestuur <strong>Golfclub</strong> <strong>Zeegersloot</strong><br />

C. (Cees) van Beurten - voorzitter a.i. (0172) 416238<br />

J.P. (Joep) Reinders - secretaris (071) 5767288<br />

H.J. (Henny) Hornis - penningmeester (0172) 415426<br />

P.C. (Piet) Bokelaar (0172) 419898<br />

Marianne van Wijnen (0172) 586082<br />

Roel Oostergo (0172) 492509<br />

Ereleden Leden van verdienste<br />

H.A.J. Nijenhuis J.P. Albers †<br />

J.S. Flens † C.H. Dinkelaar †<br />

A.R. Everts<br />

M.C.L. van Kasteren †<br />

M.J. Wilmink


Bedrijfsleden- en Sponsorparade<br />

<strong>Golfclub</strong> <strong>Zeegersloot</strong><br />

<strong>Golfclub</strong> <strong>Zeegersloot</strong> bedankt onderstaande bedrijfsleden<br />

en sponsors voor hun ondersteuning:<br />

Aksent op Schoon B.V. Alphen a/d Rijn<br />

Alphaplan bv Alphen a/d Rijn<br />

Van Baarsen Buisleidingen B.V. Badhoevedorp<br />

D. Batelaan Aannemersbedrijf Hazerswoude<br />

BV Betonmortel Centrale Koudekerk Koudekerk a/d Rijn<br />

Gebr. Bodegraven bv Nieuwkoop<br />

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Delft<br />

Brevini Benelux Alphen a/d Rijn<br />

Buntsma Autoschade Alphen a/d Rijn<br />

Casemanagement Groep B.V. Reeuwijk<br />

De Computerwacht B.V. Alphen a/d Rijn<br />

Cyber B.V. Bodegraven<br />

Ecodrukkers B.V. Nieuwkoop<br />

Frames Group Alphen a/d Rijn<br />

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Alphen a/d Rijn<br />

DE GROEP Bouw en Vastgoedonderhoud Zoeterwoude<br />

ING Bank N.V. Alphen a/d Rijn<br />

IntoBusiness Magazine BV Alphen a/d Rijn<br />

JACOT Audiovisueel Nieuw Vennep<br />

Jungheinrich Nederland B.V. Alphen a/d Rijn<br />

La Gro Advocaten Alphen a/d Rijn<br />

MultiLease B.V. Alphen a/d Rijn<br />

Provide Verzekeringen B.V. Alphen a/d Rijn<br />

Quarant B.V. Oudewater<br />

De Ridder Civiel en Cultuurtechniek B.V. Soesterberg<br />

TeekensKarstens AdvocatenNotarissen Alphen a/d Rijn<br />

Vanderwal & Joosten B.V. Amstelveen<br />

Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken B.V. Alphen a/d Rijn<br />

Westerink Schilderwerken Alphen a/d Rijn<br />

Your IT Companies Amstelveen<br />

Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar Leiden


MAAKT U EEN PAR?<br />

Huize Kakelbont is een offi cieel crisisopvanghuis en<br />

functioneert onder de vlag van Horizon Pleegzorg.<br />

Zij bieden kinderen die door omstandigheden<br />

niet meer thuis kunnen wonen een veilige plek.<br />

DEZE ADVERTENTIE IS AANGEBODEN DOOR:<br />

Zij bieden deze kinderen tijdelijk een warm nest.<br />

Bedrijven en particulieren die, op welke manier dan<br />

ook, een bijdrage willen leveren aan St. Kakelbont<br />

kunnen contact opnemen via www.huizekakelbont.nl.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!