Klik hier voor de volledige PDF - Heutink ICT

heutink.ict.nl

Klik hier voor de volledige PDF - Heutink ICT

Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR),

stichting voor openbaar primair onderwijs,

vormt het schoolbestuur van 17 basisscholen

in het Amsterdamse stadsdeel West. Alle

scholen hebben nadrukkelijk een eigen gezicht,

maar ook een gezamenlijk doel: goed

en passend onderwijs geven in een veilige

en inspirerende omgeving. AWBR telt anno

2012 zo’n 4750 leerlingen en circa 550 medewerkers.

In 2008, kort na de verzelfstandiging,

werd vanuit de Raad van Bestuur en

het directieoverleg een werkgroep ICT in het

leven geroepen, met als doel te komen tot

een toekomstgericht plan voor investering in

− en vooral toepassing van - ICT.

Referentiecase AWBR


Referentiecase AWBR

Voorzitter van de werkgroep, tevens adviseur van de Raad van Bestuur, is

Peter Meijboom. Hij constateerde in maart 2008 dat er veel werk aan de

winkel was: “Ik heb destijds vastgesteld dat de ICT sterk gefragmenteerd

was. Er was op de diverse scholen vaak sprake van houtje-touwtje

oplossingen. Logisch, want de mensen die ermee bezig waren,

moesten dat er vaak maar een beetje bij doen, in hun vrije tijd.

De situatie die ik aantrof, strookte in ieder geval niet met onze

ICT-doelstellingen. Daarom hebben we een nieuw ICT-beleidsplan

ontwikkeld, plus een plan voor de implementatie ervan.

In 2010 kregen we een flinke steun in de rug doordat we in het

kader van Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam allemaal

op glas werden aangesloten, waarbij ook onze scholen onderling

werden gekoppeld.”

Aanbesteding

Toen de plannen van de werkgroep ICT rond waren, was het tijd om

een geschikte partner te vinden voor de uitvoering ervan, vertelt

Peter: “We waren verplicht dat via een Europese aanbesteding te

doen. Daar hebben we een gespecialiseerd bureau voor ingehuurd,

en dat is een behoorlijke investering geweest. We kregen 13 inschrijvingen,

waarvan er na een eerste ronde zeven overbleven. Van die

zeven hebben we de drie geselecteerd die het best aansloten bij onze

criteria. We wilden in ieder geval een einde maken aan de situatie

waarin we werkten met meerdere dozenschuivers die bij problemen

allemaal naar elkaar gingen wijzen.” Dat de keuze uiteindelijk op

Heutink ICT viel, had vooral te maken met het geboden totaalconcept,

aldus Peter: “Heutink ICT kon alles leveren: hardware, software en

direct daaraan gelieerd een netwerkoplossing en educatieve software.

Daarbij voorzagen ze in onze wens om de mogelijkheden van

Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam optimaal te benutten door

in de cloud te gaan werken.”

Peter Meijboom,

voorzitter werkgroep ICT van AWBR

Alles in de cloud

Heutink ICT helpt AWBR met:

• Uitrol van de netwerkoplossing

Deklas.nu3 op glas op alle 19

AWBR-locaties

• Digitale schoolborden voor de

bovenbouw van de scholen

• PC Plus voor de boven- en

onderbouw van de scholen

• Gebruikerstrainingen

• Software

• Beheer

Heutink ICT heeft alle 19 locaties van AWBR voorzien van nieuwe

ICT. Sinds 2 oktober 2012 draait alles in de cloud. Peter Meijboom

benadrukt dat daaraan wel een uitgebreide testfase vooraf is gegaan:

“We wilden eerst op een voorzichtige schaal bekijken hoe het allemaal

werkte in de cloud en hoeveel tijd we nodig zouden hebben voor de

totale inrichting. Daarom hebben we een pilot gedaan op zes locaties.

Zo’n brede pilot is nuttig, want de situaties verschillen sterk per school.

Ik zou iedereen die met een vergelijkbaar traject bezig is dan ook

aanraden om zo’n uitgebreide testfase beslist niet over te slaan.”

Zeer tevreden

Peter blikt tevreden terug op het verloop van het proces, dat al met

al zo’n twee jaar in beslag nam: “We hebben wel wat hickups gehad,

maar dat kwam ook doordat Heutink ICT de afgelopen periode

plotseling werd geconfronteerd met een enorme vraag naar cloudoplossingen.

Ze hebben een tijdje extra hard moeten lopen om het

allemaal voor elkaar te krijgen. Maar ik ben zeer tevreden over het

resultaat, en dat geldt ook voor al onze directeuren. Er is vakwerk

geleverd en de inzet vanuit Heutink ICT is groot geweest. De techniek

is nu uit de scholen. Daar hebben mijn collega’s en ik bijna geen werk

meer aan. We hoeven alleen nog maar werkstations in de lucht te

houden, en de helpdesk van Heutink ICT werkt prima.” Peter kan niet

zeggen of de nieuwe ICT-situatie in financiële zin besparingen oplevert:

“In die termen hebben we het niet berekend. Wij zien pure winst

in het feit dat we nu veel uren overhouden om de inhoud van het

onderwijs te ondersteunen. Door de keuzes die we hebben gemaakt,

hopen we over drie jaar alweer geld vrij te hebben om in te spelen op

nieuwe ontwikkelingen, zoals misschien wel ‘bring your own device’.

Ons beleid is echt gemaakt voor de toekomst.”

www.heutink-ict.nl

Similar magazines