PDF van de krant - NDC mediagroep algemeen

algemeen.ndcmediagroep.nl

PDF van de krant - NDC mediagroep algemeen

een

kleurrijk

AD AD

2012

ACTIVITEITEN

krant

MET O A

NDER

Uitneembaar

aD programma

INFORMATIE ACTIVITEITEN

Presentatie Franeker bedrijven

19 t/m 22

september

www.agrarischedagen.nl

NDERE


2

Tijnjedijk 79, 8931 AC Leeuwarden

Telefoon (058) 288 08 77

leeuwarden@multicopy.nl

multicopy.nl/leeuwarden

Kleurrijke

communicatie

met oog voor detail!

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

Kleur kom je overal tegen. In de huisstijl van bedrijven, in advertenties en brochures, in covers van boeken, in de natuur, in de mode,

in het straatbeeld, in huis, op kantoor en in de samenleving. Zonder kleur zou het leven grijs, grauw, saai en statisch zijn.

Gelukkig is kleur op alle fronten erg bereikbaar geworden. Ook in drukwerk en in alle andere vormen van communicatie.

MultiCopy Leeuwarden | The Communication Company heeft de kennis, de creativiteit en de apparatuur in huis om ook de kleinere oplagen

uiterst betaalbaar te produceren. Al bijna 25 jaar lang. Met oog voor detail.

Als u ook wilt scoren met meer kleur in uw communicatie, kom dan eens langs of maak een afspraak met een van onze adviseurs.

Een persoonlijk gesprek zal dan ongetwijfeld leiden tot meer kleur én succes voor uw zaak!

25

LEEUWARDEN


Kleur aan het bestaan kunnen we wel gebruiken

Agrarische Dagen zorgen

voor een kleurrijk Franeker

September staat symbool voor feest in Franeker. We vergeten even de zorg van alledag en dompelen ons onder in

de vrolijke roes van de Agrarische Dagen. In de derde week van september barst dit jaar een kleurrijk schouwspel

los. En wat kleur aan het bestaan kunnen we wel gebruiken, met de berichten over matiging en recessie.

Het comité belooft ons dit jaar Agrarische

Dagen die in de sfeer van circus

en variété liggen.

Circus en variété roept vaak vrolijke

spanning en verwachting op, ik hoop

dat u net als ik uitkijkt naar wat deze

dagen ons aan vertier gaan brengen.

Uiteraard zijn er de vertrouwde

onderdelen zoals de jaarmarkt, de

politie-PC, de kindermiddag die dit

jaar ook geheel in teken van circus

staat. Ook heel benieuwd ben ik naar

de opening op de woensdagavond,

die altijd garant staat voor spektakel.

Het Westergocongres is nieuw de

laatste jaren, maar altijd leerzaam en

GRANDCAFE

STERSPONSOREN

F4EEC9

817A5E

zeker voor ondernemers goed om

te bezoeken. Het programma is te

veelomvatt end om alles op te noemen

maar dat er heel veel te doen is staat

vast, en dat er voor ieder wat wils is

ook!

Traditiegetrouw is zaterdag de ADmarkt

en de trekkerrace, die zijn

oorsprong vindt in het agrarische

karakter van vroeger tijden.

De feestelijkheden worden afgesloten

met een groot feest vol muziek.

Ik zou zeggen “mis dit niet” dan

treff en we elkaar vast ergens tijdens

de Agrarische Dagen!

Fred Veenstra, Burgemeester

Een rijk geschakeerd palet aan activiteiten

Een kleurrijk AD

In de aanloop naar dit AD werd mij door de organisatie gevraagd, of ik

ook dit jaar het voorwoord voor de AD krant wilde schrijven. Hierbij werd

opgemerkt, dat men het een eer zou vinden wanneer ik op deze manier een

bijdrage aan het evenement kon leveren. Bij deze laatste opmerking verschoot

ik van kleur. Een eer als ik…? Dit lijkt mij de omgekeerde wereld.

Als er iemand vereerd moet zijn dan ben ik dat.

Een voorwoord schrijven voelt toch

een beetje als op de voorgrond treden,

terwijl het echte werk door alle

vrijwilligers wordt gedaan. Zij zijn de

echte dragers van het evenement en

degenen die op de achtergrond kleur

aan onze stad en samenleving geven.

Ik kan u niet precies vertellen wat er

allemaal voor nodig is om een dergelijk

evenement te organiseren (dan

zou ik als een blinde over kleuren

spreken) maar ik kan u wel vertellen

dat het veel is. Het schrijven van dit

voorwoord valt daarbij in het niet.

Dus alle eer komt hen toe.

Het is al weer de 59e editie van het

AD en ik kan u zeggen dat het ook dit

jaar weer een rijk geschakeerd palet

aan activiteiten is. Maar overtuig

Volg ons!

uzelf met deze krant en kom ook dit

jaar weer gezellig naar het AD. Want

het zijn alleen de bezoekers die een

evenement tot een echt succes kunnen

maken. En wat is er nou leuker dan

elkaar na de tijd in geuren en kleuren

te kunnen vertellen hoe leuk het was?

Dus alle reden om er weer bij te zijn.

En heeft u het te druk met allerlei

zaken of zit u na de vakantie krap bij

kas, bedenk dan dit: Tijd kun je niet

sparen en het sparen van belevenissen

geeft meer kleur aan je leven dan het

sparen van geld. Veel plezier!

Robert Jansen,

voorzitt er

Stichting Ster van de Elf Steden

twitter.com/adfraneker facebook.com/adfraneker

adfraneker.hyves.nl

Vier dagen

lang de stad

extra kleur geven

Over een paar dagen is het weer zover. De Agrarische

Dagen starten op woensdag 19 september a.s. Met het

thema “kleurrijk AD” trachten wij als organisatie vier

dagen lang de stad extra kleur te geven. Dit door middel

van het organiseren van diverse kleurrijke activiteiten

voor jong en oud en voor ieder wat wils. Het is dit jaar

de 59e editie en dus volgend jaar vieren we met z’n allen

60 jaar Agrarische Dagen. De voorbereidingen hiervoor

zijn al in volle gang. Maar dat is pas volgend jaar. Nu

eerst dit jaar. Deze editie belooft weer een happening te

worden. In de activiteiten zal kleur de boventoon voeren.

Traditiegetrouw starten de dagen op woensdag met

de politie PC. Na een circusachtige kindermiddag en

jaarmarkt zal de woensdagavond naast de vijfk amp in

het teken staan van een zeer kleurrijk openingspektakel.

De dagen die volgen staan vol van de muziek, sport,

culturele en uiteraard agrarische activiteiten. Zo staan de

sportdag voor de bassischolen, nachtkaatsen en voetbal

op het programma. Verder is er veel muziek tijdens de

dagen; o.a. de bluesnight, grachtenconcert met de Noord-

Nederlandse Politiekapel en Piter Wilkens, straatt heater

en we sluiten de dagen af met een danceparty voor de

jeugd en de band Vangrail. Maar ook het symposium

“kleurrijk ondernemen”, Smakelijk Franeker, fi nale

Friesche kampioenschappen ringrijden en de jaarmarkt

zijn evenementen waar we trots op zijn. En zoals gezegd

heten de dagen niet voor niets Agrarische Dagen. We

proberen met z’n allen ieder jaar het programma met

agrarische elementen uit te breiden. Zo zijn er dit jaar

o.a. de trekkerpuzzeltocht, Friesche kampioenschappen

heftruck rijden en een boerenmarkt.

Dit jaar is er verder, gedurende de gehele Agrarische

Dagen, een kermis op de Voorstraat. De kermis bestaat

uit 18 verschillende att racties verdeeld over de hele

Voorstraat. Wij denken hiermee een prachtig nieuw

evenement aan het geheel toe te voegen.

In deze speciale Agrarische Dagen krant treft u het volledige

programma aan met een aantal toelichtingen op

de activiteiten.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de inzet van

het prachtige team van de Stichting Agrarische Dagen.

Geweldig veel dank hiervoor. Ook willen we de hoofdsponsor,

ster-sponsoren, de club van 100 en de speciale

evenementensponsoren hartelijk danken voor hun fi nanciële

ondersteuning. En natuurlijk hartelijk dank aan alle

adverterende bedrijven in deze krant voor hun betrokkenheid

bij de Agrarische Dagen.

Tenslott e, namens het gehele Agrarisch Comite,

gezellige Agrarische Dagen toegewenst.

Rien Venema

Voorzitt er Stichting Agrarische Dagen


4

Expert Meijer

Dijkstraat 25-27, Franeker, (0517) 394245

Van experts kun je meer verwachten.

tegenover het planetarium, hartje franeker!!!

Prijs- en modelwijziging en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de

voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 22 september 2012. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

www.freestyle-franeker.nl | Groenmarkt 4-7 Franeker

facebook.com/freestylefraneker

woensdag 19 t/m zaterdag 22 september

Kom wasmachine

schieten en scoor

uw eigen korting!

Expert Franeker pakt tijdens de agrarische dagen

extra uit met de spectaculaire actie ‘wasmachine

schieten’! Bij besteding vanaf 150.- mag u op de

wasmachines schieten. Hoe hoger de score, hoe

hoger uw korting! Dus kom snel bij ons

langs en scoor mee!

729.-

549.na

10% korting

494. 10

A

EXTRA

SNEL

EXTRA

ZUINIG

WASMACHINE WAE28291NL.

• 1400 toeren

• 24 uur eindtijduitstel

• Korte was 15 min.


Woensdag 19 september

Jaarmarkt AD

Gezelligheid

in de stad

Een goede en vooral leuke traditie

is de jaarmarkt op de woensdag van

de AD, dit jaar op 19 september. Van

10.00 tot 17.00 uur staan de kramen

dan weer opgesteld in de gehele

binnenstad. Ook dit jaar zal weer het

standwerkerconcours plaatsvinden

met circa 8 tot 10 deelnemers.

Het wordt als vanouds vast weer

levendig en gezellig. Een mooie gelegenheid

om alvast in de sfeer van de

Agrarische Dagen te komen nog voor

de offi ciële opening plaatsvindt.

63e politie PC

Wie kaatst moet . . .

de bal verwachten. En dat is onze

vrienden van de Hermandad wel

toevertrouwd tijdens de traditionele

politie PC op de woensdag van de

AD. Dit jaar vindt de Politie PC, georganiseerd

door Broer de Jong, plaats

op 19 september. De deelnemers

ontmoeten elkaar rond 09:30 uur in

de welbekende Bogt fen Guné.

De deelnemers aan de Politie PC zijn

mannen en vrouwen die allemaal

werken bij de Politie Fryslân. Zij

strijden niet alleen om de eer, maar

ook om de kransen op deze PC. Om

10:00 uur barst de wedstrijd los op het

Sjûkelân. In de loop van de middag zal

de fi nale plaatsvinden. De prijsuitreiking

daarna is in de Bogt. Wij wensen

alle deelnemers een sportieve en succesvolle

dag toe. Supporters zijn van

harte welkom!

Opening Agrarische Dagen 2012:

“Fier” Franeker,

een kleurrijk fenomeen

“Fier”: trots, zelfb ewust, uitdagend, blijmoedig, een gevoel dat je wilt

pronken met wat je hebt of bent! Dat moet zo’n zestig jaar geleden het

uitgangspunt geweest zijn voor de Agrarische Dagen. De stad Franeker,

maar vooral ook het (platt e)land er om heen in het middelpunt van de

belangstelling zett en. “Stêd en lân, ien bân”.

Dit jaar voor de negenenvijftigste

keer en opnieuw zijn er weer

heel veel vrijwilligers al sinds het

begin van dit jaar bezig geweest

om dit gevoel van trots vorm te

geven. Ieder jaar vanuit een andere

invalshoek, maar steeds met

dezelfde intentie: laten zien dat

Franeker er toe doet! Niet van “Ut

was niks, ut is niks en ut wurdt

niks”, maar als een diva de wereld

tegemoet treden. Het is daarom

ook niet toevallig dat er deze keer

als thema voor “een kleurrijk AD”

is gekozen. De kleuren, de trots

en de vrolijkheid zullen er af gaan

spatt en.

En dan met name bij de opening

op de woensdagavond, nadat

‘s middags als ouverture reeds

de kinderspelen, het kaatsen en

aanvang van de kermis (waarover

verderop in deze krant meer) hebben

plaatsgevonden.

Circus

Plaats van handeling is deze keer

de Breedeplaats, waar onder het

tentdoek een theatrale circusshow

zal worden gepresenteerd. Een

circusvoorstelling zonder dieren

maar met muzikanten, schilders

en acrobaten met als middelpunt

een diva.

Het concept van dit openingsgebeuren

is opnieuw van Arnold

van der Schoot. De afgelopen drie

jaar heeft hij bewezen tot grote

dingen in staat te zijn. De regie

van dit openingsspektakel is in

handen van Sybe van der Ploeg

uit Franeker, die het klappen van

de zweep, zowel op als achter het

toneel, kent. Repetities vinden

al vanaf begin april plaats in een

deel van de sporthal. Aan deze

omvangrijke productie werken

verder mee een koor van veertig

kinderen van de plaatselijke

basisscholen, circusschool “De

Kindermiddag in het teken van het circus

Circus in de stad!

Hoogte” uit Leeuwarden en de

drumband en fanfare “Concordia”

uit Sexbierum, compleet met

colorguards. De rol van de diva

wordt vertolkt door Siety Zijlstra

uit St. Annaparochie. Ook zij

heeft reeds haar sporen verdiend

in de muziekwereld. Onlangs

won zij het Bildts songfestival

“Bildtse Slach”.

Enthousiaste en tomeloze inzet

Het speciaal samengestelde livecircus-orkest

tenslott e bestaat

uit leden van de Christelijke

muziekvereniging “Advendo”,

aangevuld met nog een vijftal

muzikanten, en staat onder

leiding van Jan Roorda. Hij is o.a.

bekend van de voorstellingen

van het Franeker straatcabaret.

De techniek - licht en geluid - is

in de vertrouwde handen van Ale

Hoekstra.

Met de enthousiaste en tomeloze

inzet van al deze mensen zal het

zeker weer de moeite waard zijn

om op woensdagavond 19 september

rond de klok van negen

uur als “hoogeëerd publiek” er

bij te zijn op de Breedeplaats.

Topprestaties

De totstandkoming van deze

openingceremonie zou echter

niet plaats hebben kunnen

vinden zonder de (fi nanciële) medewerking

van een groot aantal

sponsors en vrijwilligers. Met een

variant op het gezegde “Het kost

een paar centen, maar dan heb

je ook wat” is hier de uitspraak

“Met enthousiasme en trots, kom

je tot topprestaties” zeker op zijn

plaats.

De kleuren, de trots

en de vrolijkheid zullen

er af spatt en.

Kom allemaal op woensdagmiddag 19 september naar de Breedeplaats in Franeker want het Circus is in de stad!

Van 14.00 uur tot 17.00 uur is er weer van alles te beleven voor de kids.Circusschool ‘de Hoogte’ geeft diverse

acrobatiek en clownsworkshops, kinderen kunnen zich laten schminken en er is gratis popcorn.

Daarnaast kunnen ook de oudere kinderen

zich vermaken met een heuse

graffi tiwand, de legowedstrijd en met

de nieuwste rages op het gebied van

speelgoed. Want in samenwerking

met Intertoys Franeker kunnen de

jongens het tegen elkaar opnemen

in de Ninjago Spinjitsu arena en de

meiden kunnen de mooiste modellen

ontwerpen met de ontwerpsets van

‘Ontwerp je eigen model’.

Verder kun je, je toekomst laten

voorspellen door een waarzegster,

kun je knappe goocheltrucs leren van

een goochelaar en is de Brandweer

aanwezig met leuke waterspellen!

Shipdock Draaisma B.V.

Droogdok voor schepen tot 33 m.

Open nok voor staande mast.

OOG VOOR KWALITEIT

5

Schepenlift tot 40 ton

Het adres voor:

Winterberging Onderhoud Scheepsreparaties

Onderdelen en onderhoud van motoren

www.shipdockdraaisma.nl

info@shipdockdraaisma.nl

Tel.: 0517-392077


6

‘Geen zorgen over inbouw,

alles wordt geregeld!’

KOM NAAR DE WINKEL

VOOR ONZE NIEUWE

INBOUWPRESENTATIE!

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

V.D. WEERD,

HET ADRES VOOR UW

INBOUWAPPARATUUR

Wij bieden:

- Inbouwadvies binnen 24 uur bij u thuis.

- Een inbouwoplossing passend bij uw wensen.

- Bezorgen en vakkundig installeren van

apparatuur, oude apparaten nemen wij mee.

- Reparatie inbouwapparatuur.

J. Wattstraat 2

Franeker

0517 - 390010

Dijkstraat 19

Bolsward

0515 - 572614

Afbeeldingen kunnen afwijken, druk- en zetfouten voorbehouden, aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Franeker

ELECTRO WORLD V.D. WEERD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT


Woensdag 19 september

De AD-vijfkamp met spectaculaire onderdelen

Boeren, burgers en buitenlui

Uiteraard zal ook dit jaar de AD-vijfkamp niet op het programma ontbreken. Dit altijd weer gezellige, maar niettemin

spannende en spectaculaire evenement vindt plaats op de woensdagavond van de Agrarische Dagen.

Diverse buurtverenigingen, bedrijven

en schoolbesturen nemen het tegen

elkaar op. Zoals de naam ‘vijfkamp’

al aangeeft, bestaat dit spektakel uit

vijf onderdelen en bestaat een team

uit vijf personen. Plezier en gezelligheid

staan bij dit evenement voorop,

maar het is meer dan dat alleen! Er

wordt ook serieus om de wisselbokaal

gestreden. Voor de toeschouwers is

het daarom genieten geblazen.

Dit jaar staan er wederom vijf spectaculaire

onderdelen op het programma,

waaronder de stormbaan,

vrachtauto trekken, zeephelling,

spijkerbroek hangen en de skippyrace.

De afgelopen drie jaar ging buurtvereniging

het Stikselplak er met de

bokaal vandoor. Wilt u weten hoe de

teams het er dit jaar vanaf brengen ?

Kom dan kijken!

Iedereen kan zich in ploegverband

opgeven, er moeten minimaal twee

vrouwen binnen een team aanwezig

zijn. Bedrijven, buurtverenigingen,

winkeliers, iedereen mag meedoen!

Zijn jullie het team dat dit jaar de

bokaal mee naar huis wil nemen?

Geef je dan voor zondag 16 september

op via het algemene reactieformulier

op: www.agrarischedagenfraneker.

nl. Wees er snel bij, want er kunnen

maximaal 12 teams meedoen. De vijfkamp

is van 18.30 tot 21.00 uur bij het

Raadhuisplein.

Waar niemand meer in geloofde!

De kermis weer terug

op de Voorstraat

Onderzoek de mogelijkheden de kermis weer terug te krijgen op de plaats waar die hoort . . . . Dat was in het kort de

wens (en daarmee dus gelijk de opdracht van het gehele comité) van AD-commissielid Arnold van der Schoot.

Hij informeerde links en rechts, trad in overleg met de gemeente en zocht contact met een kermisorganisatiebureau.

En wat niemand meer voor mogelijk

hield: de kermis komt terug op de

plaats waar die - historisch gezien

- thuishoort. Op het einde van de

Voorstraat. Op de groenstrook dus.

Bij de laatste herindeling van de binnenstad

blijkt dat er door middel van

voldoende fundering van de verhoogde

groenstrook rekening is gehouden

met activiteiten van dien aard.

“Booster”

De attracties zullen op of over deze

groenstrook heen worden gebouwd.

Het Rock & Roll festival zoals dat in

mei j.l. op deze plek werd gehouden

gaf hiervan een goede indruk. In

totaal zullen er zo’n achttien attracties

worden opgesteld. Van oliebollenkraam

tot draaimolen en van autoscooter

tot crazywave. “Hoofdact”

op de AD-kermis dit jaar zal de zgn.

“booster” zijn. Een “booster” bestaat

uit een rechtopstaande mast waaraan

een grote arm is bevestigd. Aan het

uiteinde van de arm is een gondel bevestigd,

waarin acht personen plaats

kunnen nemen. De arm kan gedraaid

worden. Afhankelijk van de lengte

van de arm zal de gondel een snelheid

kunnen bereiken tot wel 100 km per

uur. De gondel kan ook tollen, zodat

men ook over de kop kan gaan. Deze

attractie zal ter hoogte van de damesmodezaak

van Petra Lodewijk worden

opgesteld.

Van oorsprong viel de kermis samen

met een jaarmarkt ter gelegenheid van

de wijdingsdag van een plaatselijke

patroonheilige. Het woord kermis is

dan ook een verbastering van kerkmis

of kerke-missie. Op die dag stroomde

het volk samen om de patroonheilige

te vereren en . . . . om zich te vermaken.

In stedelijke gebieden echter verloor

de kermis in de loop der tijd de

band met het religieuze feest dat eraan

ten grondslag lag. De kermis duurde

meerdere dagen en ontwikkelde zich

tot een commercieel evenement.

Is hier sprake van herstel van

een in ‘t verleden gemaakte fout?

Haat/liefde verhouding

Tussen de kermis enerzijds en maatschappelijke

organisaties anderzijds

heeft veelal een soort haat/liefde verhouding

bestaan. De kermis was voor

velen de enige gelegenheid tot uitgaan

en wanneer men dan ook nog over

genoeg geldelijke middelen beschikte

leidde dat vaak tot royaal alcohol

gebruik met alle gevolgen van dien.

Ook bepaalde attracties waren niet

onomstreden, zoals pikante opvoeringen

in afgesloten tenten, gokken en

exploitatie van bijvoorbeeld liliputters.

Door de gegoede burgerij werd

de kermis dan ook vaak weggezet als

onbeschaafd en een bron van moreel

verval.

In Noordwest Friesland is het hoogtepunt

van de kermis veelal een kaatspartij,

Kleine dorpen moeten het vaak

doen met een schiettent, een draaimolen/zweef

en een oliebollenkraam. De

oudere lezers zullen zich vast nog wel

het geluid herinneren van het aan flarden

schieten van een kalken pijpje met

daaronder een papieren roos die de

schutter vervolgens werd opgespeld.

Onzalig idee

Dat de kermis in de late tweede helft

van de vorige eeuw terugliep had

verschillende oorzaken. Door de

opkomende economie was men voor

ontspanning niet langer meer alleen

aangewezen op de kermis. Men werd

mobiel en vakantie werd gemeengoed.

Binnensteden werden opgeleukt en

voor grote uitbundige attracties was

geen plaats meer. Ook in Franeker is

men ooit op het onzalige idee gekomen

om de natuurlijke combinatie van

kermis en de PC (kaatspartij) te verbreken.

De PC op de welhaast heilige

grond van het Sjukelan en de kermis

ergens achteraf!

Bijna overmand door nostalgische

gevoelens is het comité Agrarische

Dagen daarom zeer verheugd met

deze nieuwe ontwikkeling. Het kan

dan bijna ook niet anders dat velen

met hen tot de conclusie komen dat

hier sprake is van het herstel van een

in het verleden gemaakte fout.

DIERENARTSENPRAKTIJK

NOORD-WEST FRIESLAND

DEPENDANCE:

Ljochtmisdyk 2 E

9036 VP Menaldum

HOOFDVESTIGING

Het Want 4

8802 PV Franeker

7

DEPENDANCE:

Franekereind 30

8861 ED Harlingen

SPREEKUUR UITSLUITEND OP AFSPRAAK

ma t/m vr 8.00-17.45 uur

en daarbuiten voor spoed op

0517-392100

www.dapnoordwestfriesland.nl

Iedere bezoeker krijgt uitleg in de Planetariumkamer

Openingstijden

het gehele jaar: dinsdag t.m. zaterdag 10.00 – 17.00 uur

zondag 13.00 – 17.00 uur

tussen 1 april en 31 oktober ook: maandag 13.00 - 17.00 uur

HET OUDST WERKENDE PLANETARIUM TER WERELD

Eise Eisingastraat 3, 8801 KE Franeker Telefoon 0517 - 39 30 70

I: www.planetarium-friesland.nl E: info@ planetarium-friesland.nl


8

Bouw en verbouw

met kwaliteit!

Zoekt u een bouwbedrijf

dat al uw bouwplannen kan

verwezenlijken?

Bouwbedrijf Burggraaff Lollum

heeft alle kennis in huis op het

gebied van nieuwbouw,

verbouw, onderhoud

en renovatie.

Vertrouwd bouwen met

Burggraaff Lollum voor

het perfecte resultaat.

Kerkstraat 12, 8823 SK Lollum

Telefoon 0517 - 469241 Fax 0517 - 469303

e-mail: info@burggraafflollum.nl

Is ie krom?

Dan kunt u te-recht

in Berlikum

Schadeherstel en

restauratie van trekkend

en getrokken materieel.

Richtwerkzaamheden tot 60 ton.

Voor paardentrailers, aanhangwagens,

tractoren, cultivators, kippers,

opleggers, etc.

Voor meer informatie bellen naar Hielke

Oppedijk, tel. 0518 - 461337

Bitgumerdijk 26, 9040 AA Berltsum

Telefoon 0518-461337

bouwbedrijf

burggraaff

lollum

www.burggraafflollum.nl

Alfa Romeo 147 1.6 T-spark 16v Impression,

2006, 69.586 km, airco, trekhaak,

nette goed onderhouden auto € 7.150,-

Alfa Romeo156 Sportwagon 1.9 JTD

Distinctive, 2003, 298.533 km,

Airco, L.M.V. Cruise Contr., etc. € 3.950,-

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

Alfa Romeo 147 1.6 T-spark 16v Distinctive,

2007, 64.978 km, cruise contr.,

climate contr., L.M.V € 8.750,-

Alfa Romeo 156 1.8 T-spark 16v Edizione

Limitata, 2002, 107.665 km,

climate contr., L.M.V., etc. € 2.950,-

Alfa Romeo147 1.6 T-sparkt 16v Business

Pro, 2007, 52.852 km, Cruise contr.,

climate contr., L.M.V., Leder, etc. € 9.450,-

Alfa Romeo 159 2.2 JTS SW Business,

2007, 96.064 km, climate

contr., cruise contr,, etc. € 12.450,-

Nog ongeveer 40 prachtige occasions op www.rinsma.nl

41 jaar met in Friesland

Alfa Romeo GT 1.8 T-spark 16v Progression,

2005, 120.616 km, climate contr.,

ESP, L.M.V., cruise contr. € 8.450,-

Voor de achtste

Voor de achtste

keer op rij!

keer op rij!

Alfa Romeo Mito 1.4 M-air S&S 105pk

Progression, 2010, 41491 km,

airco, cruise contr., ASR, etc., € 12.950,-

augustus 2012

augustus 2012

Folkertsma Financiële Diensten

Hiemstra Financiële Diensten

Noord 42

Kleijenburg 2

8801 Folkertsma KR FRANEKER Financiële Diensten

T Noord (0517) 4239

06 96

E8801 info@ffdf.nl KR FRANEKER

IT www.ffdf.nl (0517) 39 06 96

8801 Hiemstra KN Franeker Financiële Diensten

TKleijenburg 0517 - 39 200

22

E8801 info@hiemstrafd.nl

KN Franeker

IT www.hiemstrafd.nl

0517 - 39 00 22

E info@ffdf.nl

E info@hiemstrafd.nl

I www.ffdf.nl Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk I advies www.hiemstrafd.nl

en producten zonder poespas.

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Fiat Panda 1.2 Edizione Cool,

2010, 32.066 km, airco,

ASR, etc., € 6.750,-

Bitgumerdijk 26, 9040 AA Berltsum, Telefoon 0518-461337, Telefax 0518-462036, www. rinsma.nl


Onmisbaar voor het organiseren van de Agrarische Dagen

De Club van honderd

De Stichting Agrarische Dagen kan, dankzij de steun van velen, jaarlijks haar activiteiten

organiseren. Op allerlei manieren worden er vrijwillig bijdragen geleverd

aan de festiviteiten. Dat kan zijn in fysieke zin, maar ook door middel van kleine

of grotere fi nanciële bijdragen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de Club van

100: een vaste groep van bedrijven en personen die jaarlijks 100 euro beschikbaar

stellen voor de realisatie van de Agrarische Dagen.

De Club van 100 bestaat nu zo’n

acht jaar en is begonnen als een

club met 100 leden, die elk 100 euro

bijdroegen voor de organisatie. Intussen

heeft de club zo’n 120 leden,

maar de bijdrage is nog steeds

€ 100,- per bedrijf of persoon. Ineke

Grijpma en Hélène Nooitgedagt

zijn de aanspreekpunten voor de

Club van 100 en zorgen voor het

incasseren van de bijdragen.

Ineke: “De Club van 100 zorgt voor

een vaste basis van inkomsten

voor de Agrarische Dagen. En dat

is, helemaal in deze economisch

moeilijke tijden, erg belangrijk. De

club zorgt voor het behouden en

continueren van de AD. Ook is het

erg belangrijk om het evenement

mogelijk te kunnen maken voor de

vele bezoekers. Door de inkomsten

hoeven we bijvoorbeeld geen toegang

te vragen voor het evenementen,

de activiteiten en de muziek.

De Agrarische Dagen is een van de

weinige evenementen die voor de

bezoekers gratis toegankelijk is.”

De leden van de club kunnen zowel

bedrijven als personen zijn uit

Franeker en omgeving. Opvallend

is dat er het afgelopen jaar meer

particulieren lid zijn geworden van

de Club van 100 en dat er zich een

aantal bedrijven buiten Franeker bij

de Club hebben gevoegd. Daaruit

blijkt dat het evenement steeds

meer is gaan leven, ook buiten Franeker.

Hélène: “€ 100,- euro is voor

de bedrijven en particulieren een

relatief kleine bijdrage. Het is een

haalbare manier om een steentje

bij te kunnen dragen aan de AD.”

Ineke: “We vragen van veel mensen

een beetje en zorgen daardoor voor

een vaste inkomstenbron. Het is

een substantieel deel geworden van

de totale begroting. De club van 100

is onmisbaar voor het organiseren

van de AD.”

Het geld wordt goed besteed. De

inkomsten van de Club van 100

worden verdeeld over verschillende

‘potjes’ bij de organisatie van

het evenement. Voor de meeste

onderdelen zijn er volledige of

gedeeltelijke sponsoren gevonden.

Voor de niet-volledig gesponsorde

evenementen en activiteiten, zoals

bijvoorbeeld het straatfestival en de

muziek, worden bijdragen uit de

Club van 100 gebruikt.

Daarnaast zijn er ook altijd nog

de overhead-kosten, waar mensen

vaak niet aan denken, maar die

ook betaald moeten worden. Denk

bijvoorbeeld aan portokosten, verzekeringskosten,

de hekkenploeg

en beveiliging.

Tijdens de Agrarische Dagen van

2011 is er een kleine ledenwerfactie

geweest. Particulieren en bedrijven

konden bij een standje ter plekke

lid worden van de Club. Dat sloeg

goed aan.

Hélène: “Op dat moment leeft de

AD echt en heeft de actie het meest

eff ect. Mensen denken dan eerder:

dit mooie evenement moeten we in

stand houden. We hebben toen erg

veel leuke reacties gehad en uiteindelijk

zo’n 20 nieuwe leden kunnen

bijschrijven; ook particulieren.”

“Maar mensen mogen zich voor

of na het AD ook altijd spontaan

aanmelden!”, vult Ineke aan. “We

zouden het mooi vinden om voor

volgend jaar 150 leden te hebben.

Natuurlijk voor de 60e editie van

de AD, waarbij we groots willen

uitpakken, maar ook - en dat is nog

veel belangrijker - voor de jaren

daarna. Door de vaste inkomsten

kunnen we zorgen voor continuïteit.”

Wilt u lid worden van de Club van

100 en een bijdrage leveren aan het

realiseren van een geweldig feest

ieder jaar weer, dan kunt u zich

opgeven bij de Stichting Agrarische

Dagen in Franeker via:

secretariaat@agrarischedagen.nl

t.a.v. I. Grijpma of H. Nooitgedagt.

Als lid van de Club van 100 krijgt

u een persoonlijke uitnodiging

voor de opening van de Agrarische

Dagen. U wordt ontvangen op het

stadhuis met alle andere sponsoren,

waarna de grote opening volgt.

Deze avond is natuurlijk ook dé

mogelijkheid om te netwerken met

de andere aanwezige bedrijven.

Daarnaast wordt ieder lid vermeld

in een speciale Club van 100-advertentie

in de AD-krant en uw naam

komt op de website www.agrarischedagen.nl,

waarbij uw eigen

website kan worden doorgelinkt.

9

Centrale verwarming

Gastechnische installaties

Loodgieters-

en sanitaire installaties

Electrotechnische installaties

Dak- en zinkwerk

Nieuw

adres!

VOLTASTRAAT 2

8801 PL FRANEKER

TEL. 0517-393134

Noord 62 | 8801 KR Franeker | T: 0517 396 205

M: 06 213 91 657 | E: franeker@huis-hypotheek.nl


10

natuursteenvloeren • grindtegels

sierbestrating • steen en keien

zand grind en grond

Volop keus,

dus ook

voor u!

Franeker | Parallelweg 2A | Tel. (0517) 39 41 51

ACHTER HET STATION!

BIJ VAN DER WOUDE FIETSEN

ALLEEN TIJDENS DE AD

10% KORTING

JMS-electrische

vouwfiets € 1795,-

Kom

langs op onze

Demo stand

voor een proefrit,

ook elektrische

etsen model

2013!

NIEUW!

NIEUW!

Greenbike Classic

Electrische snorfiets

€ € 1219,-

KOM NU LANGS

VOOR EEN PROEFRIT!

GROTE COLLECTIE GEBRUIKTE ELECTRISCHE FIETSEN

Oud Kaatsveld 13, Franeker T 0517 - 39 44 11

www.vanderwoudefietsen.nl

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30 en 13.00 tot 18.00 uur

Vrijdagkoopavond 19.00 tot 21.00 uur - Zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

Fotografi e door Joeri Hendriks

Ontdek

kleurrijk

Franekeradeel

Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker

telefoon: (0517) 380 380 • fax: (0517) 380 388

www.franekeradeel.nl • info@franekeradeel.nl

2 zwembaden van 31 en 32,5 graden | Diploma A, B en C

Turbozwemmen | Aquafitness | Vrij banen zwemmen

50+ zwemmen en op medische indicatie | Cardio / fitness

Personal Training | Groepslessen (Les Mills en Freestyle lessen)

Karate en judo | Fysiotherapie | Houdingstherapeut

Zonnebanken | Infraroodsauna’s

Het Want 5 | 8802 PV Franeker | (0517) 39 73 60

www.shapefraneker.nl | info@shapefraneker.nl


Donderdag 20 september

Creatief en rendabel ondernemen in de agrarische sector

Symposium Kleurrijk Ondernemen

Projectbureau A7Westergo draagt de Agrarische Dagen een warm hart toe

en organiseert daarom ook dit jaar weer een speciaal symposium. Dit jaar

doet het projectbureau dit in nauwe samenwerking met AB Fryslân. Het

symposium vindt plaats op donderdag 20 september en is bedoeld voor

agrarische ondernemers. Het thema is Kleurrijk Ondernemen.

Agrarische ondernemers worden

door regelgeving en maatschappelijke

invloeden uitgedaagd om

creatief te ondernemen. Er worden

verschillende strategieën toegepast

om een inkomen te genereren en te

behouden voor de toekomst. Sommige

agrarische ondernemers kiezen

ervoor de kostprijs te verlagen door

schaalvergroting, anderen beginnen

naast hun bedrijf een camping, een

boerderijwinkel of een zorgboerderij.

Veel agrarische ondernemers denken

erover om nog een bedrijfstak toe te

voegen aan hun onderneming. En dan

spelen er vragen als: wat past er bij

het bedrijf? En hoe zorg je er als ondernemer

voor dat het creatieve idee

uitgroeit tot een rendabele onderneming?

Deze vragen en meer worden

beantwoord op donderdag 20 september

in de Martinikerk in Franeker

tijdens het symposium.

Kleurrijke agrarische ondernemers

Gasten horen gepassioneerde verhalen

van kleurrijke agrarische ondernemers.

Ze krijgen praktische tips en er

is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Marijke Roskam is dagvoorzitt er

tijdens het symposium. Zij is bekend

van haar radioprogramma’s bij BNR.

Daarnaast is tv-presentator en journalist

Jort Kelder uitgenodigd om zijn

kleurrijke visie te geven op ondernemen.

Deze inspirerende ochtend

wordt afgesloten met een netwerklunch.

Dit symposium wordt georganisseerd door:

Na blinde geleide hond eerste weg rechts . . . . niet doen dus!

Opnieuw auto- en

motorpuzzelrit tijdens AD

Voor degene die graag achter het stuur zit en bovendien van puzzelen

houdt is er ook dit jaar weer de auto- en motorpuzzelrit op de donderdagavond

van de Agrarische Dagen. Dit inmiddels traditionele evenement

wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Haaima aan de James Wa tt -

straat te Franeker. Daar vindt ook de start plaats om 18.30 uur en kan men

zich inschrijven vanaf 18.00 uur.

Aan de hand van de daar verstrekte

documenten – reglement, controlekaart

en de routebeschrijving – kan

vervolgens worden begonnen aan de

door MAC “De Wâlden” uitgezett e

tocht door Noordwest Friesland. De

tocht is absoluut geen race tegen de

klok. Er wordt een gemiddelde snelheid

van 24 km per uur gehanteerd.

De truc van een puzzelrit is dat de

uitz ett er zal proberen om u via de

routebeschrijving op een dwaalspoor

te brengen. Behalve eenvoudige

opdrachten, zoals “2e weg links”,

zullen er ook wat meer geniepige opdrachten

in zitt en. U zult echter nooit

verdwalen omdat de uitz ett er uw fout

al heeft voorzien. Via routecontroles

zult u weer keurig op het goede spoor

gebracht worden. Voordat u echter de

motor start is het belangrijk om zowel

de routebeschrijving als het reglement

nauwkeurig door te lezen. (Voor het

volledige puzzelreglement verwijzen

we u graag naar: www.macdewalden.

nl). Maar ook met het gebruik van gezond

verstand kunt u veel strafpunten

voorkomen.

Verder is het verstandig om de

volgende documenten nog mee te

nemen: een woordenboek, een puzzelwoordenboek

en een overzicht van

verkeersboden met hun betekenis. Belangrijk

wapen van de uitz ett er om u

in de val te lokken zijn tevens de zgn.

oriënteringspunten. Hij zal bepaalde

objecten (bijvoorbeeld een lantaarnpaal,

kerk, school, enz.) gebruiken

om de route aan te geven. Alleen

oriënteringspunten die zich rechts (of

recht vóór u) van de route bevinden

mogen worden gebruikt. Het moeten

vaste punten zijn (dus geen auto’s,

bloembakken, containers, enz.). Ook

afb eeldingen van objecten kunnen als

oriënteringspunt worden aangemerkt.

Van de kant van de organisatie van

deze puzzelrit kom tenslott e nog de

tip om goed op de plaatsing van leestekens

in de aanwijzingen te lett en.

“Na lantaarnpaal voor verkeersbord”

is wat anders dan “Na lantaarnpaal,

voor verkeersbord”. In het eerste

geval handelen na het geheel van

oriënteringspunten (lantaarnpaal

voor verkeersbord) en in het tweede

geval ná de lantaarnpaal en vóór het

verkeersbord handelen. Het is maar

dat u het weet . . . . Hetz elfde geldt

min of meer voor de aanwijzing met

die hond zoals bovenaan dit artikel

vermeld. Gewoon rechtdoor dus.

Want als die hond blind is, kan het

nooit een blindengeleidehond zijn.

Het eindpunt van de tocht is buurthuis

“De Terp” aan de Engelhardstraat

28. Hier worden ook de prijzen

(en ongetwijfeld de bloemen) uitgereikt.

Dit evenement wordt mede mogelijk

gemaakt door Auto Haaima.

Wie wordt

de beste school van

Franekeradeel?

Zeventien basisscholen uit Franekeradeel

strijden op donderdag

20 september om de titel ‘ beste

school van Franekeradeel’. De

sportdag vindt plaats in sporthal

de Trije te Franeker van 09.00 tot

16.00 uur.

De leerlingen van de groepen

zeven en acht werken zich de hele

dag in het zweet om uiteindelijk

een mooie prijs in de wacht te kunnen

slepen. Deze prijs zal worden

overhandigd door een bekende

sporter! De opening en sluiting van

de sportdag wordt gedaan door de

burgemeester van Franeker.

Tijdens deze sportdag staan een

aantal unieke sporten centraal,

zoals: handbal, basketbal, klim-en

klauterbaan en een extra lange

stormbaan. Tijdens het ochtendprogramma

komen de combinatieklassen

en de groepen 7 in actie,

’s middags nemen de groepen 8

het over.

De organisatie van de sportdag

is in handen van studenten van

het CIOS te Heerenveen en tevens

stagiaires van Aksie Radius. Ook

begeleiden zij de sportonderdelen

samen met leerlingen van de

opleiding SDV van de RSG Simon

Vestdijk te Franeker.

Iedereen is welkom om een kijkje

te komen nemen tijdens dit sportieve

evenement!

Kaatsen met zachte bal

Nachtkaatsen

In het kader van de Agrarische

Dagen wordt ook dit jaar op donderdag

20 september, van 19.00 tot

01.00 uur, het nachtkaatsen georganiseerd.

• Eierverpakkingen

Dit evenement is weer helemaal • Fruit en groente

terug in Franeker en komt verpakkingen

tot stand

door de samenwerking van • Beschermende de Stichting

Agrarische Dagen, Kaatsvereni- verpakkingen

ging ‘Oudplein’ en Kaatsvereniging

‘Jan Bogstra’. Deze gouden combinatie

organiseert het nachtkaatsen nu

voor de vierde keer in de afgelopen

vijf jaar. Het kaatsevenement zal

worden gehouden op het Sjûkelân.

Er wordt gekaatst met een zachte bal

Huhtamaki Nederland B.V.

en zonder handschoen. Iedereen in

Zuidelijke Industrieweg 3-7 Franeker

www.huhtamaki.nl

een partuur heeft een functie en deel-

name staat open voor zowel dames

als heren vanaf 16 jaar.

• Reparaties

• Onderhoud

• APK

• Banden

• Nieuwe en gebruikte

onderdelen

• Webwinkel

11

Uw BMW Specialist

Offenga Special Car Parts

Van Harinxmaweg 10 | 8801 AV Franeker

0517-390379 | www.offenga.nl | info@offenga.nl

Huhtamaki Nederland B.V.

Zuidelijke Industrieweg 3-7 Franeker

www.huhtamaki.nl

• Eierverpakkingen

• Fruit en groente

verpakkingen

• Beschermende

verpakkingen


12

Service

is bij ons belangrijk

Er

wordt deskundig gemeten

Rustig

de tijd nemen voor Uw keuze

Veel

keuze uit monturen

I edereen zijn eigen ‘look’

Compleet

assortiment glazen

En

U krijgt een kopje koffie en thee!

Thuis online brillen passen: www.klaasbangabrillen.nl

Dijkstraat 8, Franeker • T. (0517)396 322

Oars Franeker

Ontdek!

AGRARISCHE DAGEN 2012

KLEURRIJK MIDO

ZATERDAG OUTLETKRAAM

Dijkstraat 59

Franeker

www.midotassen.nl

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

KLEURRIJK MIDO

Regina’s lingerie

Het juiste adres voor dames en heren lingerie

Alweer 7 jaar in Franeker!

Wist u dat u bij ons ook terecht kan voor

het opmeten van uw juiste bh maat?

Een goed en passend advies staan

bij ons dan ook voorop. We verkopen

lingerie van cup maat AA t/m cup H

en wijdte 65 t/m 115

Keuze uit o.a.

Triumph T riumph

After-eden F elina

etc.

Femilet

Like us on Facebook en maak kans op

een cadeaubon ter waarde van € 25,00

/reginaslingerie

Hom elina

Hom

Dijkstraat 41, Franeker T. 0517 39 28 59

X-elle

Design-

Sieraden

&

Accessoires

OPENINGSTIJDEN:

Dinsdag t/m donderdag van 8.30 tot 18.00 uur.

Vrijdag van 8.30 tot 20.00 uur.

Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur.

Bellen voor afspraak: (0517) 39 30 32

En eenvoudig een afspraak maken via: www.1kapper.nl

Dijkstraat 31 - 8801 LS Franeker

U bent van harte welkom op

Dijkstraat 6 Franeker

06 - 46 54 04 02


Donderdag 20 september

Hardlopen in de feestende academiestad

Grachtenloop Franeker voor alle leeftijden

Op donderdagavond 20 september

gaat de grachtenloop van start in

verschillende leeftijdscategorieën.

AV Spartacus organiseert net als vorig

jaar dit sportieve evenement.

De start van de jeugdloop is om 18.00

uur bij de Korenaar op de Zilverstraat.

In De Rank van de gereformeerde kerk

is kleedgelegenheid. De inschrijving is

bij De Korenaar. Vanaf 17.00 uur is de

inschrijving en de prijsuitreiking vindt

in de nabijheid van de finish plaats.

Sportvereniging Friesland tekent voor

de seniorenloop over 3.4 - 6.7 - 10 km.

De start hiervan is om 19.00 uur. Ook

deze is bij de Korennaar op de Zilverstraat

met kleedgelegenheid in De

Rank. Na de loop is er voor de deelnemers

gelegenheid om te douchen bij de

atletiekbaan Bloemketerp.

De te lopen route: Zilverstraat, Groenmarkt,

Noord, Eise Eisingastraat. Het

traject is 1100 meter lang en wordt verkeersvrij

gemaakt, de zijwegen worden

afgezet met dranghekken. De start is

100 meter voor de finishlijn om zo op

de exacte 10 km te komen. Er gaat een

fietser voorop en achteraan de bezemfietser.

Er worden veel lopers verwacht

ondanks dat de hardloopkalender voor

september behoorlijk vol is. Veel lopers

hebben er aardigheid aan om eens aan

een stratenloop op een doordeweekse

Ei-gooien

Bij Café Nuts (voorheen Café De

Kleef) zijn in het verleden al vele

eigooi-wedstrijden gehouden en tijdens

de AD staat dit evenement voor

jong en oud weer op de kalender. Op

donderdag 20 september vanaf 19.00

uur zal de wedstrijd 'achter de kerk'

'vergooid' worden.

Ei-gooien wint niet alleen in Friesland,

waar het op vele plekken wordt

gespeeld, maar ook ver daarbuiten

enorm aan populariteit. Bekend zijn

avond in feestende academiestad Franeker

mee te doen.

De jury zorgt voor de tijdwaarneming,

marathonklokken staan bij doorkomst

en finish en de speaker houd het

publiek op de hoogte van de wedstrijdloop.

Ook de recreanten nemen graag

deel aan deze loop om de grachten

waar bij doorkomst een verzorgingspost

staat met water en sponzen. Na

de finish is er thee, bouillon, fruit en

vruchtendrank voor de deelnemers.

De prijswinnaars krijgen zo spoedig

mogelijk na de finish hun prijs uitgereikt.

De prijzen zijn te verdienen voor

de snelste aankomende op de 10 km.

Voor de anderen is er een herinnering.

De deelnemers krijgen maximaal 45

Najaarsmodeshow 2012

Een flitsend modespektakel

De donderdagavond van de AD is traditiegetrouw de avond van de modeshow.

Al jaren presenteren veel Franeker mode-ondernemers zich op deze

avond aan het publiek. Tijdens dit flitsende modespektakel zullen dames,

heren en kinderen u de nieuwste najaarsmode showen.

Welke kleding, brillen en schoenen

mogen er absoluut niet ontbreken in

uw garderobe dit najaar? De modeshow

is een gelegenheid bij uitstek

om in een gezellige ambiance kennis

te nemen van wat u op modegebied te

wachten staat het komende seizoen.

Dit jaar zal het podium hoger zijn,

zodat nog meer mensen goed zicht

hebben op de show. Daarnaast zal

onder meer toernooien in Limburg,

België, Engeland en Duitsland. Het

eigooien groeit niet alleen de grenzen

over, ook het aantal disciplines neemt

toe. De Russisch Ei Roulette en de Eistafette

zijn ludieke bij-evenementen.

Het langeafstand werpen voor paren

is echter waar het om gaat.

Het langeafstand werpen wordt gedaan

door een team van 2 personen.

Per afstand, waarbij gestart wordt op

12 meter, krijgen de deelnemers 3 (afgekeurde

kippen-) eieren om mee te

werpen. Een succesvolle worp (ei heel

door de stand van het podium meer

ruimte beschikbaar zijn voor de vele

toeschouwers. De deelnemende

mode-ondernemers worden elk jaar

professioneler en ook het licht en geluid

wordt steeds vakkundiger. Laat

u verrassen! U bent van harte welkom

bij het Franeker modespektakel op

donderdagavond 20 september op de

Breedeplaats!

minuten de tijd om hun afstand te

voltooien.

Parkeergelegenheid is op het algemeen

parkeerterrein op de Leeuwarderweg

bij de VW garage Synyco.

Vanaf hier over de brug ben je dichtbij

de start/finish locatie.

Zie voor meer actuele informatie op

de sites www.avspartacus.nl

en www.svfriesland.nl

De grachtenloop wordt mede mogelijk gemaakt door:

Rabobank Noordwest Friesland en

Fietsspecialist Marcus van der Woude

gevangen!) brengt het team naar de

volgende ronde. Uiteraard zijn er een

aantal leuke prijzen te winnen en zal

er tenslotte aan het team met de verste

worp én geldige vangst een heuse

wisselbokaal uitgereikt worden. De

regels van de Nederlandse Eiwerp

Federatie zullen zo veel mogelijk

nageleefd worden.

Opgeven kan tot één uur vóór de

wedstrijd bij Café Nuts aan het Sint

Martiniplantsoen of via de website

www.cafénuts.nl.

Viswedstrijd voor de jeugd

Kanjers gezocht!!

Op donderdag 20 september organiseert

de AD i.s.m. de jeugdvisclub

de Visdiefjes” uit Harlingen een

viswedstrijd voor de jeugd tot 13

jaar. Er wordt gevist in de gracht aan

de Ypeijsingel. De wedstrijd start om

16.00 uur en eindigt om 18.30 uur. Er

zijn vele leuke prijzen te winnen.

Het enige wat je mee hoeft te nemen

is je eigen vishengel en natuurlijk

een flinke dosis vissersgeluk. Geef

je wel snel op, want het aantal deelnemers

is maximaal 35.

Opgeven kan via een formulier

verkrijgbaar bij hengelsportzaak “de

Korenaar” in de Zilverstraat en bij

snackbar “Ymo” aan de Voorstraat.

Je kunt je ook per e-mail opgeven bij:

info@agrarischedagen.nl

13

Politie Orkest Noord-Nederland

op de Godsacker

Piter Wilkens

treedt op

met de Politie

Dit jaar kunt u voor de derde keer genieten van

een grachtenconcert. Deze keer gegeven door het

Politie Orkest Noord-Nederland met gastoptreden

van de bekende Friese zanger Piter Wilkens. Het

concert vindt plaats op het plein van de Katholieke

kerk aan de Godsacker, op donderdagavond 20

september van 20.15- 22.00 uur. De entree is gratis.

Het Politie Orkest- Noord- Nederland

Het Politie Orkest Noord-Nederland is het muzikale

visitekaartje van de politie in Noord-Nederland.

Veel muzikanten van PONN zijn in dienst bij de

politiekorpsen Drenthe, Friesland of Groningen. De

overige PONN- muzikanten zijn oud-politiemensen

of hebben een andere (arbeid)relatie met of in de

politieorganisatie. De algehele muzikale leiding van

PONN is in handen van chef-dirigent Frank Samsom.

Op muzikaal gebied is PONN steeds op zoek

naar nieuwe uitdagingen. PONN heeft de afgelopen

jaren veel ervaring opgedaan met het begeleiden

van (regionale) vocalisten.

De Friese troubadour

Piter Wilkens is een in Friesland geboren en getogen

singer-songwriter. Als oprichter van de

punkrock band ‘Okke Hel’ stond hij vanaf 1979 aan

de basis van de Friestalige popscene. In 1986 ging

hij solo verder en werd hij al gauw ‘De Friese troubadour’

genoemd. In muzikaal Friesland staat Pieter

nog steeds aan de top en treedt hij zowel solo, met

een begeleidingsband, een plaatselijk korps, een Big

Band of een koor op. Een artiest met een breed oeuvre,

waarmee hij zowel de jeugd als het wat oudere

publiek aanspreekt.

Het grachtenconcert wordt mede mogelijk gemaakt door:


adv148 x 210a.pdf 1 18-6-2010 17:14:26

14

Bouwbedrijf Van Marrum

Afkomst waarborgt toekomst

Voltastraat 6, Franeker

T (0517) 39 38 36, F (0517) 39 32 32

E info@bouwbedrijfvanmarrum.nl

€ 22,50 per persoon

kinderen 0 t/m 3 jaar gratis

4 t/m 11 jaar 50% korting

www.bouwbedrijfvanmarrum.nl

Een jong bedrijf van meer dan 100 jaar oud In een eeuw tijd kun je jaar

na jaar vakmanschap tot stand brengen en zo een uitstekende reputatie creëren.

Een reputatie waar we knap zuinig op zijn. Onveranderd echter is onze werkwijze

gebleven: bouwen doen we niet voor onszelf, maar voor u als opdrachtgever. Dus

luisteren we goed naar uw wensen en adviseren wij u graag bij uw (ver)bouwplannen!

Bouwbedrijf Van Marrum: hart voor bouwen, noordelijke nuchterheid en bovenal

een betrouwbare (bouw)partner.

AFKOMST WAARBORGT TOEKOMST

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

Tel uit

je winst!

Je bespaart

door isolatie

Neem contact op met onze EPA-adviseur:

(0518) 40 97 89 of mail@ecoster.nl

Meer informatie? www.ecoster.nl

Ecoster is een Fries initiatief van:

Ontvang

€ 1750,-

subsidie

Alle isolatiemogelijkheden in één hand.

Vraag naar onze EPA-adviseur.

Vloerisolatie

15-20%

Besparing

op energie

Raamisolatie

15%

Besparing

op op energie

Spouwisolatie

25%

Besparing

op energie

Dakisolatie

30%

Besparing

op energie

Ecoster

Uw woning verdient het


Muziekfeest op het (Raadhuis)plein . . . .

Muzikaal inferno in zeven smaken!

Een feest zonder muziek. Het is ondenkbaar. Opnieuw pakt de organisatie van de AD groots uit

wat dat betreft. Zowel op de donderdagavond als op de zaterdagmiddag zal er sprake zijn van

een muzikaal inferno op het Raadhuisplein. In totaal zijn er zeven bands en muziekgroepen geprogrammeerd

met een veelheid aan stijlen. Van jazz tot akoestische rock ’n roll en van countrybluessongs

tot jazz. Op de donderdagavond echter zal de nadruk op de blues worden gelegd.

Bluessense

De band Bluessense bijt op donderdagavond 21.00 uur het

spits af. Over de muziek die ze maken zeggen ze zelf het volgende:

“Blues; het gevoel dat je hebt als je vrouw je in de steek

laat, je hond is weggelopen,

de auto niet starten wil en de

drank op is, maar de zon toch

nog achter de wolken ziet schijnen

. . .”. De band bestaat uit:

Harry Vos, Bert Vos, Jan Coenraadts,

Henk Coenraadts, Jan

van der Kooi en Peter Riksma.

Filter

Op zaterdagmiddag start om 13.00 uur Filter. Een groep die

zich zelf een “psychorockband”noemt. Het is een unieke mix

van muzikanten uit de gehele provincie die eigen werk ten

gehore brengen, aangevuld met enkele rockende covers. Pitti ge

teksten uit het leven met al haar beauty en zijn excessen. De

band bestaat uit: Gerard Bonnema, Tineke Kingma, Hans Drost,

Jan Jacob Koning, Ron Faber en Bob Schaafsma.

Zeeslag

Onder het mott o “percussie aan de Waddenzee” treed om 14.00

uur en om 15.00 uur Zeeslag uit Harlingen op. Een percussiegroep

die niet eenkennig is als het om muzieksti jlen gaat. Ook in

Franeker zullen de klanken van de Braziliaanse samba klinken,

maar ook trommelgeluiden uit Afrika en Japan. Voor het tweede

achtereenvolgende jaar heeft deze groep opgetreden ti jdens het

Salsa- en Sambafesti val in Nijmegen en ook dit jaar vielen de Harlingers

weer in de smaak.

Met name de afwisseling

in de optredens werd

gewaardeerd.

Jazz-trio

Tussen de twee optredens van Zeeslag komt

het jazz-trio van Tjalling Werkman (Local Hartke

Hero), Rob Rader en Robert Keizer aan bod.

Met de term jazz wordt een op improvisati e

gebaseerde muzieksti jl bedoeld die ontstaan is

in New Orleans uit een kruisbestuiving van folk,

blues, negrospirituals, ragti me, en klassieke

muziek. Ook in fusion met rock and roll en hedendaagse

rock- en popmuziek in de vorm van

bijvoorbeeld jazzrock en jazzfunk speelt jazz een interessante

rol in de muziekgeschiedenis.

Souldada

Maeike Sijtsma, Herman Woltman, Bart Soeters,

Willem Smid en Carel van Leeuwen - tezamen

vormend Souldada - zijn de muzikanten die om

15.15 uur vervolgens het podium beklimmen.

Souldada (taal van de ziel) is ontwikkeld door de

oud Franeker Herman Woltman. Hij combineert

taal en klank op een innovati eve manier. De

Friese taal speelt samen met het Afrikaans een

prominente rol in de muziek van hun derde CD

“Oer de grins”. Door kenners wordt gesproken

van een aanwinst voor de Nederlandse muziekgeschiedenis.

De ervaringen die Herman heeft

opgedaan ti jdens het verblijf met zijn groep

in Zuid Afrika is het uitgangspunt geweest van

deze producti e. De schrijfsters Carina Stander

en Baukje Wytsma verleenden hun medewerking

en schreven over verdeeldheid, armoede,

liefde en hoop voor de toekomst. Ze laten een

diepe indruk achter en het is daarom ook dat

Souldada buiten Friesland veel succes heeft met

haar Friestalige muziek. Zo organiseert Carré samen

met Herman Woltman in het voorjaar van

2013 een concert waarbij de beste uit Friesland

afk omsti ge musici zullen optreden.

BR Double You

Hekkesluiter van dit muziekfesti jn op het Raadhuisplein is de rock&roll, rock- en bluesband BR Double You. Dit optreden begint

om 16.00 uur. Deze band bestaand uit vier iets oudere jongeren hier uit Franeker en omstreken. Het zijn Douwe van den Bos,

Tiede Bosgra, Appie Rammers en Willem Weima. Bij elkaar opgeteld ongeveer zo’n 150 jaar muziek-ervaring.

BR Double You een onbekend fenomeen? Echt niet . . . Te

beginnen met Appie Rammers. Bekend van o.a. de Outsiders

uit de jaren ‘70 en o.a. optredens in het voorprogramma

van de Rolling Stones in Nederland. Later in de Shakey Sam

blues band, Wiebe van Dijk band enz. enz. Willem Weima is

bekend van diverse rockbands in de wereld rond Sti ens en

Blue Zero Om 22.30 uur maakt Blues-

sense plaats voor Blue Zero.

De muzikanten Piet Timans,

Jan Dijkstra en Piet Kok

hebben de handen ineen

geslagen en komen met

een reportoire bestaande

uit countrybluessongs en

traditi onals maar ook met een aantal eigen songs. Deze

muzikanten die eerder deel uitmaakten van bands als

Plok Blues Band, Contry Lane, Farmers Union en Irolt, zijn

gezamenlijk een nieuwe weg ingeslagen met voornamelijk

akoesti sche instrumenten en songs die bij een groot

publiek bekend zijn. Voor de AD wordt het trio uitgebreid

met drummer Hendrik Elings, bekend van o.a. de Rebound

Boogie Bent.

later Franeker en ook Douwe van den Bos staat te boek als

een echte rock en roller in bands uit de buurt rond Franeker

evenals Tiede Bosgra dat is in de wereld rond Bolsward.

Ook zijn ze niet onbekend in de Bildthoek na de vele optredens

in cafés, op de radio en in feestt enten in de afgelopen

winter .

15

Afvoer verstopt ?

Vet of Beerput vol ?

Telefoon: 0518 - 840089

Storingsnummer:

06 - 2388 1109

www.fab-beheer.nl


16

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

Dijkstraat 21, Franeker

www.kamsmaschoenen.nl

KLAAR

VOOR

HET

NAJAAR


In kader van 60-jarig jubileum Agrarische Dagen

Volgend jaar september zevende

Froonacker manifestatie in Franeker

F-feesten in Franeker. Inwoners van de stad die de dertig zijn gepasseerd kunnen het weten. Het was namelijk in 1981 dat de laatste Froonacker manifestatie werd

georganiseerd. Toen ter gelegenheid van het 200 jaar bestaan van het Eise Eisinga planetarium. Dat was de F6. Zo werden de feestelijkheden in september kortweg

genoemd. Voor 2013 - het jaar waarin het 60-jarig jubileum van de Agrarische Dagen wordt gevierd - staat de F7 gepland. Een feestweek die door de toevoeging van dat

“Froonacker label” extra glans én budget krijgt. Naast de voorbereidingen voor de Agrarische Dagen van dit jaar is het dagelijks bestuur - aangevuld met een aantal

“oudgedienden” - daarom al vanaf maart van dit jaar druk in de weer om ook hiervoor reeds plannen te bedenken en ideeën te ontwikkelen.

Een duik in de archieven van de Stichting

Agrarische Dagen leverde hiervoor genoeg

suggesties op. Werden de eerste officiële

Agrarische Dagen in 1953 gehouden, in

dit archief ook verhalen en indrukken

van stadsfeesten van oudere datum. Een

ongedateerd en anoniem krantenknipsel

verhaalt over de historie van de F-feesten.

We laten de onbekende scribent daarover

graag aan het woord:

In jaquet met hoge hoed

“Het begon in 1932 met twee grote tenten

op het Sjûkelân. Vrucht van inspanning

van VVV en de toenmalige winkeliersvereniging.

Met bijna 14.000 betalende bezoekers,

zodat de organisatoren na afloop

aan de gemeente de muziektent op het

Martiniplantsoen zouden aanbieden. En

dat in de beruchte crisisjaren. Het comité

in jaquet met hoge hoed. In de tent werd

Franeker met al zijn handel en wandel aan

den volke getoond en verzorgden eigen

Franekers muziek en cabaret. O.a. werd

de Paul Blackmanband erg bekend, met

schoensmeer tot negers getransformeerde

Franeker jongelieden. Het succes steeg de

organisatoren naar het hoofd. Men zou

vrijdagavond sluiten, maar wegens succes

geprolongeerd, sloeg zaterdagochtend het

weer dusdanig om dat de aangebrachte

versieringen ernstige schade opliepen,

maar het feest ging wel door. Het zou tot

1949 duren voor het 750-jarig bestaan van

de stad tijdens de F2 kon worden gevierd.

Maar dat is dan ook intensief gebeurd,

met b.v. notabelen, die tot diep in de nacht

gezeten waren op biervaten op de Breede-

plaats, het centrum voor intieme samenkomsten,

naast - alweer - de grote feesttent

op it Sjûkelân. Met weer een zakenbeurs

en sportwedstrijden.

Feestende stad

Maar deze keer ook herauten door de stad

en een historische optocht met Sicco

Sjaerdema. Commissaris Mr. Linthorst

Homan opent met burgemeester Dijkstra

het officiële gebeuren. Abe Lenstra voetbalt

met Heerenveen tegen de Luchtmacht

en meester L. Hofstra laat verenigingen

en kinderen gezamenlijk zingen op de

Voorstraat. De week is flink gevuld. Luchtmachtkapel

en een stuk van ‘schuit’ (Yme

Schuitmaker, red.) in de feesttent. Het feest

duurt deze keer royaal tot en met de zaterdag

en trekt tienduizenden bezoekers.

En dan duurt het weer lang, 16 jaar voordat

in 1965 de F3 van start gaat. Misschien

wel omdat de tekorten van het vorige feest

de Franekers nog wat in de benen zaten.

Maar het garantiefonds van f 27.000,- had

alles indertijd keurig opgelost. Het ging

weer gebeuren. De oud-Franeker, toenmalig

staatssecretaris S.A. Posthumus, verrichtte

de opening en de aloude vlag van

Franeker hing middels een spectaculair

afgeschoten raket, zegevierend in de lucht.

Franeker: feest- en lichtstad

Ook nu de zakenbeurs met muziek en

cabaret in een grote tent op het Sjûkelân.

Tekenwedstrijden op straat, plaatselijke

muziekkorpsen, activiteiten van vrouwenverenigingen

en standsorganisaties; Rients

NIEUWE

COLLECTIE

by

shoeby

BLAZER 49. 95

39.95

ART:NR. 1035774

Gratama, Tetman de Vries en de ZZ en de

Maskers. En niet te vergeten de verlichting

van de stad, zodat Franeker feest- en lichtstad

werd genoemd.

Maar deze gelegenheid was dan ook

uniek, samenvallend met de opening van

de rondweg, genoemd naar de grote promotor

van de Franeker feesten, burgemeester

J. Dijkstra. Een opening met wederom

de Commissaris der Koningin, maar ook

met twee olifanten en een groot aantal

paarden van een toevallig aanwezig circus,

zodat de barricaden op de rondweg zonder

de minste moeite vlot konden worden

opgeruimd.

Buitengewoon feestelijk

In de loop van de jaren gaat er bij de openingen

steeds meer de lucht in. Deze keer

21 vlaggen en 1000 postduiven, door de

burgemeester hoogst persoonlijk losgelaten.

Feesttent, straten en pleinen gevulder

dan ooit. Voor het eerst deden de kerken

mee met een tentoonstelling over Kerken

in Friesland. Sport en trekkers, ponies en

paarden, visclub en drumbands hielden

hun wedstrijden. Vooral is de mengeling

van uniformen en andere drachten interessant

en buitengewoon feestelijk om te zien.

En zo naderen we de F5, in de langzamerhand

traditioneel geworden derde week in

september.

F5: Franeker weer Academiestad

De stad bestaat 775 jaar. Althans de gelegenheid

om dat te vieren wordt aangegrepen,

want historisch is alles niet even

duidelijk rond die stichtingsdatum. Frane-

17

ker werd weer feest- en lichtstad. Kinderen

en burgers liepen verkleed op straat. Oude

gevels werden aangebracht. Er verrezen

poorten. Uitbundig is er feestgevierd onder

het motto: Franeker weer Academiestad.

Professoren, comité en gemeentebestuurderen

liepen in een onvergetelijke paradepas

naar het Sjûkelân, waar de universiteit

opnieuw was opgericht. De Breedeplaats

zag er middeleeuws uit en men kon zich

op Bourgondische wijze te goed doen in

deze week. Een week met weer alle oude

ingrediënten - maar soms in nieuwe vorm

- historische optochten voor kinderen, de

echte Amsterdamse politiekapel, Vader

Abraham en Ria Valk. En nog een keer ons

aller burgemeester Dijkstra.

Een beeld uit 1981: de opening van de F6 ter gelegenheid

van 200 jaar Planetarium.

VOORSTRAAT 74, FRANEKER SHOEBYFASHION.COM


18

SIERADEN

Longines Maurice lacroix Raymond Weil Seiko

Tissot Pulsar Guess Vendoux Tommy Hilgger Boss

Ice Watch Davis Girls Only Casio Lorus Esprit

Zentra Quinn Fossil TW Steel Olympic Prisma Bering

HORLOGES

Buddah to Buddah Pandora Trollbeads Quinn

Fossil Tisento Esprit La Rive Noll Piccolo

Rabinovich Ditto AS Desiree Gerstner Charisma

Y Studio La Nikki Breil

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

U wilt méér

weten over:

• Warme maaltijd aan huis of gezellig

in ons restaurant

• Dagbesteding of dagarrangementen

• Activiteitenabonnement

• Kortdurend verblijf of logeren

• Wonen in De Triangel

• Vrijwilligerswerk

Informeert u eens bij

Saxenoord of Martenahiem

telefoon (0517) 39 66 41

telefoon (0517) 45 23 24

www.zorggroeptellens.nl

Zorggroep Tellens heeft vestigingen

in Blauwhuis, Bolsward, Franeker,

Heeg, Makkum, Oentsjerk, Sneek,

Tzum, Weidum, Witmarsum,

Wommels, Workum en IJlst.

Diamantair

HKZ gecertificeerd

DE MEEST COMPLETE JUWELIER VAN FRIESLAND

Kramer

uw Juwelier

Voorstraat 1 • 8801 KZ Franeker

Telefoon (0517) 392 488

www.juwelierkramer.nl


Vrijdag 21 september

Voetbalspektakel m.m.v. sportclub Heerenveen

Voetbalclinic voor de jeugd

Jonge voetballertjes opgelet! Evenals voorgaande jaren, kun je tijdens de AD jouw voetbaltechniek weer bijspijkeren.

Dat geldt niet alleen voor de al gevorderde voetballertjes en voetbalsters, maar ook voor hen die nog niet zo

behendig met de bal zijn of zelfs nog nooit gevoetbald hebben. De basisschooljeugd van 6 tot 13 jaar, die graag een

balletje trapt, is van harte welkom op de AD-voetbalclinic op het Sjûkelân op vrijdag 21 september.

Dit gratis voetbalspektakel wordt

gehouden op de vrijdag van de

Agrarische Dagen en wordt verzorgd

door Sportclub Heerenveen. Maarten

de Jong, oud-voetballer van Heeren-

7e editie AD 5-tegen-5 veldvoetbaltoernooi

Kleurrijk toernooi in de nacht

Voor de zevende keer op rij vindt er tijdens het AD weer het succesvolle 5 tegen 5-voetbaltoernooi plaats. Hopende

dat de weergoden ons dit jaar goed gezind zullen zijn, strijden de teams op de vrijdagavond van de Agrarische Dagen

(21 september) op het Sjûkelân tegen elkaar om prijzen met een totale waarde van 850 euro! Het wordt onder

de grote schijnwerpers op dit knusse veld ongetwijfeld weer een groot spektakel.

De defi nitieve locatie van het toernooi

wordt op laatste moment bekend gemaakt.

Dit hangt namelijk af van het

weer en de conditie van het Sjûkelânveld.

Mocht het zo zijn dat deze slecht

is, dan wordt er gespeeld op de sportvelden

van SC Franeker.

Evenals de laatste jaren doen er

zestien teams aan het toernooi mee,

die allemaal zijn uitgenodigd door

Zaalvoetbal Vereniging Franeker. ZVF

is, samen met de AD Sportcommissie

de organisator van het toernooi.

Het toernooi wordt gespeeld in vier

poules van vier teams. Het team dat

in iedere poule de meeste wedstrijden

weet te winnen, gaat door naar de

volgende ronde. Het startsein van

het voetbaltoernooi wordt gegeven

om 18:30 uur precies en om 22:00 uur

zullen de overgebleven teams hun

kunsten vertonen in de fi nalewedstrijd.

Toeschouwers zijn van harte

welkom!

Voutlooz

Live muziek

onder tentzeil

Vrijdagavond op de Breedeplaats

vanaf 21.00 uur treedt de band

Voutlooz op.

De bandleden Edwin Dekker, Jeroen

Gmelich, Marcel Kranenburg en Stefan

van Bremen uit Noord-Holland

zijn muzikanten die ieder op hun

eigen manier de muziek in hun hart

hebben. De perfecte omstandigheden

van het toeval bracht deze vier muzikanten

bij elkaar. Alle vier met een

doel. Genieten van muziek maken.

Een nieuwe ervaring voor de leden

die als een verfrissende wind door

hun muzikale leven waait. Voutlooz!

veen, maar nog steeds zeer bekend

in de voetbalwereld, zal deze professionele

voetbalclinic samen met een

aantal spelers van de huidige selectie

verzorgen. De trainingsvormen zijn

is een nieuwe band en de individuele

ervaringen van de bandleden creeert

een fundatie die er niet om liegt:

conservatorium afgestudeerd, live

optredens op Radio 2, 3 en TMF, artiesten

begeleiding, muziek verzorgen

en acteren in Nederlandse Speelfi lm,

voorprogramma’s van o.a. Van Dik

gebaseerd op die van de voetbalschool

van Heerenveen, die bekend staat om

zijn uitstekende jeugdopleiding.

Aan deze clinic kan door zowel

jongens als meisjes worden deelgenomen

en je hoeft geen lid te zijn van

een voetbalclub. Vaders, moeders,

opa’s, oma’s, broertjes en zusjes zijn

van harte welkom om te zien wat je

allemaal met een voetbal kunt doen.

Dit jaar worden er twee clinics gegeven

in verschillende leeftijdscategorieën:

- 14:30 – 16:00 uur:

Voetbalclinic voor de kinderen van

6 tot 8 jaar.

- 16:00 – 17:30 uur:

Voetbalclinic voor de kinderen van

8 tot 13 jaar.

Dit evenement wordt mede mogelijk

gemaakt door C1000 Franeker.

hout, De Dijk en Golden Earring,

album opname in buitenlandse

Studio met de producer van de

Rolling Stones en Guano Apes

De lijst is in feite vele malen groter

maar het gaat uiteindelijk om de

muziek die Voutlooz! maakt. Die

is eerlijk, fris, ongekunsteld en vrij.

Kijk ook op www.primera.nl

Cadeauverpakking voor € 1,-.

Verkrijgbaar in 3 dessins.

Het leukste cadeau

om te geven!

19

Voor cadeaukaarten

...even naar Primera

Primera Haitsma, Voorstraat 12, Franeker

Oostelijke Industrieweg 25/A

8801 JW Franeker • T. 0517-398107

info@haarsmaendebruin.nl

Wilt u meer over ons weten?

Of van ons zien? Kijk op

www.haarsmaendebruin.nl

of scan deze code.

Green Energy Services is hèt

service- en onderhoudsbedrijf

voor windturbines.

GES is gespecialiseerd in het

onderhouden van Micon,

Nordtank, NEG Micon, Vestas

en Nordex windturbines.

Oostelijke Industrieweg 54

8801 JW Franeker

Tel.: 0517 23 49 70

• AANBOUW

• DAKKAPEL

• RENOVATIE

• CARPORTS

• NIEUWBOUW

• ONDERHOUD

• BADKAMERS

aangesloten bij

de vereniging

Bouwend Nederland

Alles wat in uw woning om onderhoud vraagt, daar hebben wij een antwoord voor!

Specialist

in

windenergie

www.greenenergyservices.nl


20

EMILE TERPSTRA

Uw vlees en barbecue specialist.

Dijkstraat 63, Franeker.

De enige echte Italiaan in Franeker

GRANDCAFE

Dijkstraat 46

8801 LW Franeker

Zilverstraat 43 | 8801 KB Franeker

Groenmarkt 14 | 8801 KH Franeker

Breedeplaats 6 | 8801 LZ Franeker

Oud Kaatsveld 8 | 8801 AB Franeker

Voorstraat 80 | 8801 AD Franeker

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

Vrijdag 21 september

in de Martenatuin

Dijkstraat 47 | 8801 LT Franeker

Dorpsstraat 22 | 8813 JB Schalsum

PLANETARIUM CAFÉ

Eise Eisingastraat 2 | 8801 KE Franeker

Hertog van Saxenlaan 78 | 8802 PP Franeker


Vrijdag 21 september

Dit jaar opnieuw in sfeervolle en historische Martenatuin

Het succesvolle recept van

‘Smakelijk Franeker’

Vorig jaar werd culinair festival ‘Smakelijk Franeker’ voor het eerst georganiseerd in de sfeervolle en historische

Martenatuin. Tijdens dit festival konden bezoekers kennis maken met de menukaart van horecaondernemers in Franeker.

Het succes was boven verwachting en de reacties van de bezoekers zeer positief. Ook dit jaar staat het culinaire

festival weer op de planning. Op vrijdag 21 september is de Martenatuin geopend van 17.00 tot 22.00 uur voor bezoekers.

Wij vroegen ons af wat nu eigenlijk het ‘geheime recept’ achter dit succes is en spraken één van de organisators.

Yvonne Goudberg, lid van de culinaire

commissie, kwam samen met

Anna Baukje Haitsma en Marike van

der Geest op het idee om een culinair

festival te organiseren. Yvonne

bezocht zelf weleens culinaire festivals

elders in Friesland en bedacht dat het

leuk zou zijn om dit tijdens de

AD dagen te proberen. Samen met

Anna Baukje en Marike nodigde ze

een aantal horeca ondernemers uit om

te kijken of er animo voor was. Het

succes was groter dan ze hadden verwacht.

‘Dagen na het festival kregen

we nog positieve reacties van bezoekers.

Ze waren enthousiast over de

kwaliteit van het eten, de sfeer in de

tuin en over het feit dat er een nieuw

evenement werd georganiseerd’,

aldus Yvonne.

De combinatie van een sfeervolle ambiance

met lekker eten leidde volgens

Yvonne tot het succesvolle recept. ‘Bij

binnenkomst in de tuin proefde je een

gezellige sfeer, de tuin was gezellig

aangekleed met verlichting , mooi

ingerichte kramen en de akoestische

gitaar zorgde voor een muzikaal

tintje. De deelnemers hadden er veel

werk van gemaakt en er zaten fl ink

wat culinaire hoogstandjes bij’, vertelt

een enthousiaste Yvonne.

Vorig jaar waren er twaalf deelnemende

horecazaken met een verscheidenheid

aan culinair aanbod. De Stadsherberg

bereidde oesters en liet zien

hoe je deze moet openen, wat nog best

lastig is. Ook bakkerij Schaafsma had

een tot in de puntjes verzorgde stand

Het Fries kampioenschap

ringsteken

Prachtig opgetuigde sjezen, koetsier en bijrijdster in klederdracht en. Dit

geheel getrokken door een tweetal mooie paarden. Ook dit jaar kunt u weer

van ze genieten op een geheel nieuwe locatie.

Op vrijdag 21 september starten de

combinaties vanaf 19.00 uur met een

rondrit door de stad, waarna het kampioenschap

om 19.45 uur van start gaat

op het Martiniplantsoen. Hier zal het

zogeheten ‘rondje om de kerk’ worden

gereden. Er nemen in totaal veertien

gedreven combinaties deel aan het

Fries Kampioenschap. De zeven hoogst

geplaatsten van ‘het Friese Tuigpaard’

en de zeven hoogst geplaatsten van

de Friese Aanspanning’. Bij het Friese

Tuigpaard verschijnen de deelnemers

in een oud Fries kostuum. De deelnemers

van de Friese Aanspanning

dienen hun kledij aan te passen aan

het authentieke rijtuig waarmee zij

deelnemen.

Er wordt gestreden om de wisselprijs

(de winnaar van het jaar ervoor

ontvangt een zilveren Friese Sjees),

Verder zijn er prijzen voor het Schoonste

Geheel Friese Aanspanning en het

Schoonste Geheel Friese Tuigvereniging.

Ook voor de beste stekster is een

prijs beschikbaar.

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt

door St. Bedrijvencentrum Westergo Zone Franeker.

met verschillende zoete versnaperingen.

Daarnaast vond er een wijnproeverij

plaats op het Alcoholplein. Voor

de hapjes betaalde je met ‘Franeker

Franken’, verkrijgbaar bij de ingang

van de tuin.

Dit jaar pakken de dames het iets

anders aan en willen ze ‘Smakelijk

Franeker’ na het succes van vorig jaar

verder uitbouwen. ‘Vrijdagavond is

altijd een succesvolle avond , naast

‘Smakelijk Franeker’ is het straatfestival

in de binnenstad met bijzonder

leuke acts. Dit jaar willen we deze

twee evenementen in elkaar laten

overlopen, doormiddel van leuke

straatacts in de tuin en eromheen. Het

thema van de AD dagen is ‘kleurrijk’

en in de aankleding van de tuin willen

we dit naar voren laten komen. Qua

promotie wordt het dit jaar ook iets

uitgebreider aangepakt . Naast de

fl yers in de deelnemende restaurants

worden er een aantal ligfi etsen met

reclame tijdens de AD dagen ingezet’.

Yvonne heeft er ook dit jaar veel zin

in en gaat uit van een succesvol en

gezellig festival . Noteer 21 september

alvast in uw agenda en kom, proef en

geniet van ‘Smakelijk Franeker’!

Ringsteken voor paard

en pony onder het zadel

Vrijdag 21 september wordt de wedstrijd Fries kampioenschap ringsteken

voor paarden en pony’s onder het zadel georganiseerd. Vanaf 18.45 uur

staan een twintigtal paarden, pony’s en hun enthousiaste ruiters klaar om

te starten op het inmiddels bekende parcours van de Voorstraat.

De wedstrijd bestaat uit vier rondes,

waarin de ruiters per ronde vier

ringen proberen te steken. Er liggen

leuke prijzen klaar voor de beste

stekers. Het thema van de AD dagen

Operagezelschap

Frizzare uit Franeker

Zij zullen dit jaar de

opera The Mikado van

Arthur Sullivan spelen.

Het is een ietwat komische

opera in twee aktes.

Hun speellocatie zal in

de verbouw van Keningstate,

voormalig Groot Lankum, zijn

midden tussen de bouwwerkzaamheden.

Als aanloop naar deze bijzondere

voorstelling op 21 oktober a.s. zal er

een speciale promotievoorstelling

worden gebracht. Een aantal nummers

uit de genoemde opera zullen ze samen

brengen in een kleine voorstelling van

ongeveer 10 minuten die op lokatie

zal worden gespeeld. Hun decor, zal

een achtergrond zijn dat ze steeds mee

brengen naar hun speelplek .

Hun eerste optreden zal in de Martenatuin

tijdens Smakelijk Franeker zijn.

Telkens ongeveer 10 minuten vooraan

onder de toren van de Martenastins.

Vervolgens gaan ze zaterdag de stad in

om nog een aantal voorstellingen in het

centrum te spelen. Ook hier kiezen ze

steeds weer een andere locatie uit .

is dit jaar ‘kleurrijk’, zowel ruiter als

paard zullen dan ook in de meest

kleurrijke creaties verschijnen. Bent u

benieuwd naar de creativiteit van de

rijders? Kom dan kijken!

Snoeien

Rooien

Onderzoek

Planten

Vraag

vrijblijvend

een offerte of

advies aan

Klaas-Marten de Haan

Tel.: 0638018059

Tzummarum

www.boomzorgfryslan.nl

Lachen tijdens de

AD wordt Beloond

Iedereen mag meedoen aan de Moai tandzorg fotowedstrijd!

U komt vast een moaie, rare of

21

Gaat u deze zomer op vakantie? Gaat u een dagje op stap?

bijzondere Of blijft u lekker glimlach, thuis? Wat voor schaterlach,

lach komt u tegen?

Iedereen mag meedoen aan de Moai tandzorg fotowedstrijd!

of gekke grimas tegen.

U komt vast een moaie, rare of bijzondere glimlach,

Maak Gaat u deze zomer op vakantie? Gaat u een dagje op stap?

schaterlach, er een

Of of blijft gekke foto

u lekker grimas van!

thuis? tegen. Wat voor Maak lach er komt een foto u tegen? van! fotowedstrijd

Stuur uw moaiste

‘foto met een lach’

U komt vast een moaie, rare of bijzondere glimlach,

schaterlach, of gekke grimas tegen. Maak er een foto van! fotowedstrijd

Stuur uw moaiste ‘foto met een lach’

Maak Maak Stuur kans kans

uw op op

moaiste prachtige prachtige

‘foto prijzen! prijzen!

met een lach’

1e prijs: Maak Professionele kans op Braun prachtige prijzen!

elektrische tandenborstel t.w.v. €135,-

2e prijs: Braun elektrische tandenborstel t.w.v. € 75.-

2e prijs: Braun elektrische tandenborstel t.w.v. €75,-

2e prijs: Braun elektrische tandenborstel t.w.v. € 75.-

3e prijs Mondverzorgingspakket t.w.v. € 50.-

3e prijs: Mondverzorgingspakket t.w.v. €50,-

1e prijs: professionele Braun elektrische tandenborstel t.w.v. € 135.-

1e prijs: professionele Braun elektrische tandenborstel t.w.v. € 135.-

3e prijs Mondverzorgingspakket t.w.v. € 50.-

Is uw foto bovenstaande prijzen waard?

Uw gebit zou het in ieder geval zeer waarderen!

Is uw foto bovenstaande prijzen waard?

Uw gebit zou Is uw het foto in bovenstaande ieder geval zeer prijzen waarderen! waard?

Uw gebit zou het in ieder geval zeer waarderen!

Doe mee! Stuur uw foto voor 30 september naar

Doe mee! Stuur uw foto voor 30 september naar

vakantie@moaitandzorg.nl

vakantie@moaitandzorg.nl

o.v.v. “tandzorg o.v.v. “tandzorg met een glimlach”

met een glimlach”

Doe mee! Stuur uw foto

voor 30 september naar

vakantie@moaitandzorg.nl

o.v.v. “tandzorg met een glimlach”

Nieuwsgierig

Nieuwsgierig

naar

naar

Moai

Moai

tandzorg?

tandzorg?

moaitandzorg.nl of mail: welkom@moaitandzorg.nl

moaitandzorg.nl of mail: welkom@moaitandzorg.nl

Nieuwsgierig naar Moai tandzorg?

moaitandzorg.nl of mail: welkom@moaitandzorg.nl

Uw foto kan voor diverse doeleinden t.b.v. Moai tandzorg gebruikt worden

Uw foto kan voor voor diverse diverse doeleinden doeleinden t.b.v. Moai t.b.v. tandzorg Moai gebruikt tandzorg worden gebruikt worden

Moaitandzorg.nl

Moaitandzorg.nl

Moaitandzorg.nl

Winnaar

van de verkiezing

De beste Fryske

Sûkerbôle

(uitgeschreven door Fryslân Culinair)

pÂtisserie · ChoColaterie

sinds 1897

Per stuk

€5,-

Aanbieding alleen geldig op de zaterdag braderie tijdens de AD.

Dijkstraat 46

8801 LW Franeker

0517-392033

info@schaafsmafraneker.nl

www.chaafsmafraneker.nl


22

Aandacht.

Alle goede dingen hebben oog voor detail

en toewijding nodig. Alleen dan kan er iets

moois groeien. Iets waar men trots op kan zijn.

Bij ons krijgt u deze aandacht.

Al meer dan 60 jaar.

Wij hebben plezier in het rijden en passie

voor het automobiel. Elke dag staan bijna

200 medewerkers klaar om dat te bewijzen.

Voor u.

Autoland Van Den Brug

Zoals rijden hoort te zijn.

www.vandenbrug.nl

Drachten Heerenveen Oosterwolde Buitenpost Sneek Franeker Nijehaske

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

Voor al uw schilderwerk

wenst u kleurrijke

Agrarische Dagen

Franeker | (0517) 390 790

www.roosmaschilders.nl

WIJ WENSEN

IEDEREEN KLEURRIJKE

Agrarische

agen

Geniet ervan!

Team Oosting Communicatie

CONCEPT & STRATEGIE - GRAFISCH ONTWERP - NIEUWE MEDIA

Voorstraat 60, 8801 LE Franeker t 0517 - 383 130 f 0517 - 382 906

info@oostingcommunicatie.nl www.oostingcommunicatie.nl


Hoofdsponsor Agrarische Dagen Franeker

Grand Café De Doelen

Culinaire ambiance in

een huiskamergevoel

In het prachtige historische pand aan de Breedeplaats in Franeker is een sfeervol grand

café gevestigd waar de eigenaren Pieter van Dijk en Gerrit Hoekstra u van harte welkom

heten. Of het nu voor een kopje koffie is, een gezellige borrel of een uitgebreid diner: De

Doelen is een gezellige plek om even te ontspannen en te genieten. De beide mannen staan

met veel enthousiasme elke dag klaar om het u naar de zin te maken.

‘Een brede vorm van horeca bedrijven’,

noemt Pieter het. De mensen

kunnen de hele dag bij De Doelen

terecht. Of men hier nu komt voor een

heerlijk vers kopje koffie met huisgemaakt

gebak - op ‘het grootste en

mooiste terras van Franeker’, aldus de

heren -, een lunch, borrel of diner:

De Doelen is voor iedereen toegankelijk.

Maar daarnaast heeft het horecabedrijf

nog veel meer te bieden.

Pieter: “Een scala aan mogelijkheden.

De zaal achter in het pand bijvoorbeeld

is compleet gerenoveerd en

is een verlengstuk van het bedrijf

geworden. Als losse zaal is deze zeer

geschikt voor seminars of vergaderingen

en kleine partijen tot zo’n 100

personen. Als de zaal bij het voorste

gedeelte getrokken wordt, kunnen

er 250 man in en is het totaalplaatje

geschikt voor grote feesten, huwelijken,

bedrijfsopeningen, etcetera. Wat

de reden van uw bezoek ook is: wij

kunnen het bieden.”

Catering op locatie

Ook het catering-aspect wordt nog

steeds verder uitgebreid en behoort

tot die vele mogelijkheden. En dan

hebben we het over de catering op locatie,

dat bij nog niet zo veel mensen

bekend is. “Zo leveren we bijvoorbeeld

maaltijden aan bedrijven”, vertelt

Gerrit, “maar kunnen we ook de

catering verzorgen voor de particuliere

markt. Bijvoorbeeld een buffet bij

de mensen thuis of drankjes en hapjes

voor een feest op locatie. Met, zonder,

of gedeeltelijk met personeel; alles is

mogelijk. In goed overleg kunnen we

altijd bij elkaar komen en de leukste

dingen bedenken. Het afgelopen

jaar hebben we hier dan ook flink in

geïnvesteerd met bijvoorbeeld een

catering-auto en nieuwe apparatuur.”

Hoofdsponsor AD

Gerrit en Pieter zijn overigens meer

dan alleen horecamannen. Met De

Doelen willen ze graag een steentje

bijdragen aan de Ster van de Elfsteden.

Franeker moet bruisen, vinden

Gerrit en Pieter. “En daar zetten we

ons voor in. Het afgelopen jaar hebben

we twee nieuwe evenementen

georganiseerd: de Nacht van Franeker

met de jaarwisseling (medeorganisatie

met De Bogt fen Guné en

Tapperij ’t Noord) en het Franeker

Beachvolleybal toernooi in juli. Zulke

evenementen zijn erg belangrijk voor

De Doelen, maar ook voor de stad;

Franeker bruist meer.”

Ook de Agrarische Dagen is zo’n

evenement waardoor Franeker bruist.

Pieter van Dijk en Gerrit Hoekstra

zijn met De Doelen voor het derde

achtereenvolgende jaar hoofdsponsor

van de AD. “Dat doen we graag”,

vertelt Pieter. “Het is een fantastisch

meerdaags evenement voor en door

Franekers en dat willen wij een warm

hart toedragen.” Gerrit vervolgt:

“De AD heeft een jonge, enthousiaste

commissie en het evenement groeit

nog elk jaar. Dat spreekt ons erg aan.

Zo is vorig jaar voor het eerst de

culinaire avond ‘Smakelijk Franeker’

georganiseerd in de Martenatuin; een

groot succes. Ook dit jaar organiseren

we weer mee en natuurlijk wordt het

nog groter en nog beter.

Veel, en misschien wel het grootste

gedeelte van de activiteiten van de

AD gebeurt hier voor de deur en we

beseffen dat zo’n evenement sponsoren

nodig heeft. Zonder gaat het niet.”

Tijdens een bezoek aan de Agrarische

Dagen mag De Doelen dan ook zeker

niet overgeslagen worden. Op woensdag

en donderdagavond is er live muziek

in De Doelen en op vrijdagavond

en zaterdag binnen én buiten onder

de tent op de Breedeplaats.

Eerlijk

De Doelen staat voor een eerlijk

product. Qua ingrediënten, maar ook

qua wat het bedrijf doet. Het grand

café biedt een luxe uitstraling en

sfeer, maar is en blijft wel een grand

café met een huiskamergevoel. Voor

minder dan 20 euro heb je een heerlijk

hoofdgerecht; waar vind je dat nog.

“En dat willen we ook zo houden.

Wij serveren eerlijke streekproducten

tegen een eerlijke prijs.”

“Blijven streven naar perfectie en blijven

vooruit gaan”, dat is hoe Gerrit

en Pieter hun bedrijf runnen.

“We willen De Doelen nog steeds

mooier en beter maken en vernieuwend

blijven. Met wat we serveren,

maar ook met de uitstraling.

Daarnaast willen we Franeker bruisend

houden met het bedenken en

organiseren van nieuwe evenementen.

We hebben alweer een nieuw idee

voor een evenement in 2013..!”

23

PROGRAMMA

DE DOELEN

TIJDENS DE AGRARISCHE DAGEN

Woensdag 19 september vanaf 21.00 uur

MADERA LIVE

ACOUSTIC

Donderdag 20 september vanaf 21.00 uur

JELLE B.

Vrijdag 21 september vanaf 21.00 uur

onder de tent

ROCK EN POPBAND-

VOUTLOOZ

Zaterdag 22 september

Vanaf 17.00 uur op het terras

DJ QUICKFINGER

Vanaf 21.00 uur binnen in De Doelen

MELODY MAKERS

Vanaf 21.00 uur onder de tent:

Vangrail


09.00 - 17.00 uur 63 ste Politie PC Sjûkelân

12.00 - 17.30 uur Jaarmarkt Binnenstad

14.00 - 17.00 uur Kindermiddag

“Circus in

de stad!”


09.00 - 16.00 uur Sportdag voor

basisscholen

09.00 - 13.00 uur AD Symposium

Kleurrijk

Ondernemen

16.00 - 18.30 uur Viswedstrijd

m.m.v. De

Visdiefjes

De Trije

Martinikerk

Ypeysingel

18.00 - 20.00 uur Grachtenloop Rondom de

grachten

18.00 - 01.00 uur Nachtkaatsen Sjûkelân

19.00 - 21.00 uur Franeker

kampioenschap

eiergooien

19.00 - 23.00 uur Auto en/of Motor

puzzeltocht

19.00 - 20.30 uur Modeshow

van Franeker

modezaken

20.15 - 21.30 uur Concert NN

Politiekapel met

gast optreden

Martiniplantsoen/

Breedeplaats

18.30 - 21.00 uur Vijfkamp Voorstraat

21.00 - 21.30 uur Opening AD 2012

“Kleurrijk AD”

Breedeplaats

Martiniplantsoen

Podium

Breedeplaats

Plein Katholieke

kerk

19.00 - 23.00 uur Bluesnight Podium

RaadhuispleinAD14.45 - 17.30 uur Voetbalspektakel

m.m.v.

Sportclub

Heerenveen

17.00 - 22.00 uur Proeverij

“Smakelijk

Franeker”

18.30 - 19.45 uur Ringesteken

onder zadel

18.30 - 23.30 uur 7 e editie AD

5 tegen 5

voetbaltoernooi

19.00 - 21.30 uur Straatfestival

“Franeker

Fratsen”

19.45 - 20.45 uur Finale Fries

Kampioenschap

Ringsteken

21.30 - 01.00 uur Muziek Rock-

& Popband

Voutlooz


Grootse kermis op de Voorstraat

Deze 59 e editie van de Agrarische Dagen worden mede mogelijk gemaakt door:

Hoofdsponsor: Stersponsoren:

GRANDCAFE FRANEKER

- ARUM - HARLINGEN - OOSTERBIERUM

Sjûkelân

Martenatuin

Rondom de

Martinikerk

Sjûkelân

Binnenstad

Rondom de

Martinikerk

Podium

Breedeplaats


/10.00 - 16.00 uur Foto-expositie

fotoclub

“De Zoeker”


09.30 - 12.00 uur Gezamenlijke

dag door de

Raad van

Kerken

Programmawijzigingen voorbehouden.

Verenigingsgebouw

“De Rank”

10.00 - 17.00 uur AD jaarmarkt Binnenstad

10.00 - 17.00 uur Markt voor en

door kinderen

10.00 - 17.00 uur Trekker

behendigheidstocht

Plein Katholieke

Kerk &

Okkingahiem

Sjûkelân/Turfkade

10.00 - 17.00 uur Boerenmarkt Zilverstraat/

Turfkade

10.00 - 17.00 uur Vrijmarkt Godsacker/Noord

11.00 - 16.30 uur Kindermiddag

“Kleurrijke

middag”

11.30 - 13.00 uur Optreden

stedelijke

Muziekcorps

Harmonie

Martenatuin

Podium

Breedeplaats

12.00 - 16.00 uur Waterballen Turfkade

12.00 - 17.00 uur Fries

Kampioenschap

heftruckrijden

Martiniplantsoen

13.00 - 17.00 uur Diverse bands Binnenstad

13.00 - 17.00 uur Helikopter

rondvlucht

13.30 - 17.00 uur Dweilorkest

De Putkapel

21.00 - 21.15 uur Slotact met

vuurwerk

Over kleurrijk

Franeker

Binnenstad

Sjûkelân

21.15 - 01.00 uur Dance party Podium

Vijverstraat

21.15 - 01.00 uur Groot slotfeest

met de band

Vangrail

Ster - evenementenponsoren: Commerciele Club Noord-West Friesland | Jelle Wierdsma | Rabobank | Buwalda Multiservice | Van der Meer Holland | NVB Ubbens | Combistralen |

Nieuwenhuis Schilders | Oosting Communicatie | RKP Bouw | Uiting Reclame | Arnold van der Schoot

Evenementenponsoren: Autobedrijf Haaima | Friesland Bank | C-1000 | BKF | www.riemersmasport.nl | John Poelstra | D&O Bouwglas | St. Sportpromotie Franeker | Techn. Installatiebedrijf van der Weerd | Regts

Professional | Electroworld van der Weerd | Bouwbedrijf van Marrum | Voorstraat vereniging | P. Valk Yachts B.V. | St. Kinderopvang Friesland | Joeri Hendriks | Timmerbedrijf van Santen | Clevringa techn. dienstverlening

| Gemeente Franekeradeel | Bijlsma Hercules | Marcus van der Woude | Jats

Podium

Breedeplaats

Martinikerk

Drukwerk

Ontwerp en opmaak


26

MIJN PEUGEOT

EN HAAIMA

Anneke de Vries - Peugeot 508 HYbrid4

,,Mijn Peugeot is stoer en uitdagend. Hij past echt bij mij.

Hij ziet er niet alleen mooi uit, maar is ook ruim en met

z’n vierwielaandrijving weet hij zich in het terrein prima

te redden. In het boerenbedrijf kom je nog wel eens de

nodige hobbels en bobbels tegen. Daarnaast vind ik het

belangrijk dat je ook nadenkt over het milieu. De Peugeot

508 Hybrid4 heeft een diesel hybride motor. De auto

bepaalt zelf, naar aanleiding van de rijomstandigheden,

of de dieselmotor, de elektromotor of een combinatie van

die twee wordt ingezet. Daar kan ik me prima in vinden.

Haaima heeft mij het juiste advies gegeven!’’

Net zoals er over de Agrarische dagen, de Elfstedentocht,

het fierljeppen of het skûtsjesilen wordt gesproken…

Zo wordt er ook over Haaima gesproken. Want Haaima,

met vestigingen in Leeuwarden, Wurdum, Franeker en

Burgum, is een begrip in Fryslân. Daar wordt iedere klant

op maat bediend. Prachtige personenauto’s, bestelwagens…

Haaima lost elk mobiliteitsprobleem op. Bij Haaima vindt

u alles voor de heilige koe! Samen halen wij het beste uit

uw auto. Dat is ècht Haaima!

AUTO HAAIMA: NIETS IS BETER.

Peugeot Haaima, net even meer...

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

Nú € 1.000,- extra inruilpremie

bovenop onze 50/50 actie!

De verleidelijke Suzuki Swift. Dáárin wil je toch gezien worden? En het mooie is, als u nú

een nieuwe Swift koopt, dan bent u wel héél voordelig uit. Zo ontvangt u € 1.000,- extra

inruilpremie voor uw huidige auto. Bovenop de Autotelex inruilwaarde. Bovendien kunt u

gebruik maken van onze aantrekkelijke 50/50 actie. U betaalt nú de helft en de andere helft

pas over twee jaar. Zonder rente! En kiest u voor de speciale Swift ‘Summer’ dan krijgt u ook

nog eens € 1.400,- extra zomervoordeel! Dus profi teer nu en kom snel bij ons langs.

50/50

ACTIE

Brandstofverbruik volgens de Euro 5-norm (CE) 715/2007 en 692/2008: 4,9-5,6 l/100km;

17,9-20,4 km/l; CO 2-uitstoot: 113-129 g/km.

Rekenvoorbeeld Suzuki 50/50 actie

Contantprijs Aanbetaling Totaal Jaarlijks Debetrentevoet Looptijd Termijnbedrag Totaal te

kredietbedrag kostenpercentage in maanden betalen bedrag

€ 11.499,- € 5.750,- € 5.749,- 0% 0% 24 € 0,- € 5.749,-

Dit niet-doorlopende krediet wordt aangeboden door Suzuki Financial Services • Geldig van 1 juli t/m 30 september 2012 • Voor een nieuwe Suzuki Swift •

U fi nanciert 50% van de consumentenprijs met een maximum kredietbedrag van € 10.000,-; minimum € 3.500,- • Onder voorbehoud van kredietacceptatie

• Toetsing en registratie bij BKR te Tiel • Suzuki Financial Services staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) • Wijzigingen en

drukfouten voorbehouden • info@suzukifs.nl

Suzuki Franeker

Voltastraat 7 B, 8801 PL Franeker, Tel. Tel. (0517) (0517) 384 384 444, 444

www.suzukifraneker.nl

www.suzukifraneker.nl

Er is een Swift vanaf € 11.499,-. Geadviseerde verkoopprijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken,

verwijderingsbijdrage en legeskosten (adviesprijs € 687,25). Wijzigingen voorbehouden. Inruilprijs is gebaseerd

op Er is de een Autotelex Swift vanaf inruilwaarde, € 11.499,-. Geadviseerde bepaald verkoopprijzen op basis van zijn een incl. BTW/BPM, schadevrije excl. en kosten goed rijklaar onderhouden maken, verwijderingsbijdrage auto met een en gemiddelde

legeskosten

(adviesprijs € 687,25). Wijzigingen voorbehouden. Inruilprijs is gebaseerd op de Autotelex inruilwaarde, bepaald op basis van een schadevrije en goed

kilometrage van 15.000 km per jaar. Onder voorbehoud van goedkeuring door de betreff ende dealerdirectie.

onderhouden auto met een gemiddelde kilometrage van 15.000 km per jaar. Onder voorbehoud van goedkeuring door de betreff ende dealerdirectie.

Wie een auto koopt, gaat voor het allerbeste. Geen wonder

dat veel mensen kiezen voor Haaima. Daar een Peugeot

kopen, levert u ‘net even wat meer’ op. De service van

Peugeot Haaima gaat net even verder en wij bieden u net

even meer voordeel. Wij leveren altijd op maat en bieden u

een totaalpakket aan met net wat meer mogelijkheden.

Zo krijgt u bij Peugeot Haaima altijd gegarandeerd een goede

deal en daarnaast ook eens standaard 2 JAAR EXTRA GARANTIE,

hiermee ontvangt u in totaal 4 JAAR GARANTIE! *

RENTE *

HAAIMA PEUGEOT DEALER

Leeuwarden Saturnusweg 6 - Tel.: (058) 288 20 18 Wurdum Werpsterdijk 1 - Tel.: (058) 255 13 02

Franeker James Wattstraat 4 - Tel.: (0517) 39 76 00 Burgum Mr. W.M.O. van Veenweg 34 - - Tel.: (0511) 46 98 22

www.autohaaima.nl

VOORDEEL *


“As der saken binne, wêr’t ik fan betsjutting

wêze kin, dan witte sy my te fi nen”

De Stichting Agrarische Dagen wurdt jierliks organisearre troch in entûsjaste ploech frijwilligers. Sûnt koart heart

dêr ek in wiere “BN’er” by: Piet Paulusma. Paulusma, fansels by eltsenien bekend als waarman fan Omrop Fryslân

en SBS6, hat him spontaanwei oanmeld om in bydrage te leverjen oan it organisearjen fan de Agraryske Dagen.

Piet, wat hasto mei de AD?

Wy wennen eartiids yn Tsjom en dat

wie ek altyd wol rjochte op Frjentsjer.

As lyts jonkje gie ik dan ek wolris mei

heit en mem nei de Agraryske Dagen

ta. It fj oerwurk fûn ik altyd it moaist.

Lett er binne wy yn Frjentsjer komme

te wenjen, dus doe giene wy sawiesa

alle jierren nei de AD ta. Ik haw ek

jierren as dj wurke yn diskoteek De

Vlegel yn Frjentsjer. Fanút de Vlegel

hiene wy ek wol in soad mei de AD te

krijen.

Hoe bist by de kommisje fan de AD

belutsen rekke?

Yn lyts heal jier lyn kaam it ris sa te

praat mei Arnold van der Schoot en

August de Haan. Doe haw ik sein: “As

ik ris wat foar jimme betsjutt e kin, sit

it mar. Miskien kin ik wolris wat foar

jimme regelje. Mar hâld wol rekken

mei myn wurktiden. Ik sil op jûntiid

bygelyks faak net kinne.” Ik besykje

ek sa faak mooglik oanwêzich te wêzen

bij de gearkomsten fan de AD; de

iene kear slagget it wol, de oare kear

net.

Wat is no dyn funksje en wêrom wolst

graach meihelpe?

As der ris saken binne, wêr’t ik fan

betsjutt ing wêze kin, dan witt e sy my

te fi nen. Sa haw ik wol wat konneksjes

yn de ferljochting en muzyk en

Slecht weer??

LET OP!

Heeft u twijfels over het

doorgaan van één of meerdere

evenementen bij slecht weer of

andere calamiteiten ??

Kijk dan op de Website van de

AD of check op twitt er:

twitt er.com/adfraneker

facebook.com/adfraneker

adfraneker.hyves.nl

www.agrarischedagen.nl

Vriendelijk verzoek:

Steek de

vlag uit

en win!

Vlagvertoon een weinig voorkomend

iets in Nederland, een kleurrijke

vlag zoals de Nederlandse

en de Friese worden maar weinig

gebruikt .

Bij een kleurrijk evenement als de

Agrarischedagen willen we daar verandering

in brengen. Om een kleurrijke

vlaggenzee te stimuleren zou je

er wat tegenover moeten stellen.

Wat kun je dan doen, een ieder die

de vlag uitsteekt maakt kans op een

waardebon van €50,- te besteden bij

de Franeker Middenstand.

Een onafh ankelijk, niet Franeker

persoon, noteert tijdens de AD een

20-tal adressen in de stad Franeker

waar inderdaad de vlag uithangt. Uit

deze trekken we drie winnaars.

De kosten van dit gebeuren worden

dan gesponsord door Hiltje Geertsma

Personeelsdiensten Franeker.

sadwaande haw ik foar dit jier in oantal

saken regelje kinnen.

Takom jier is it jubileumjier fan de

AD: de sechstichste edysje. Sa’n jubileum

fyn ik wichtich, dêr moat echt

wat moais fan makke wurde. Sjoch, ik

kaam as lyts jonkje al op de AD, sa’n

moai evenemint moat gewoan bestean

bliuwe en dêr wol ik my graach foar

ynsett e. Der is in entûsjaste ploech

dwaande om der alle jierren frijwillich

wer wat moais fan te meitsjen, dat

is bêst bysûnder. In evenemint as it

AD is wichtich foar Frjentsjer, foar de

útstrieling nei bûten ta. En as ik dêr in

bydrage oan leverje kin; graach!

Heart dêr ek it waarberjocht fan SBS6

by?

Jawis, ik sil besykje ek dit jier wer

it waarberjocht út Frjentsjer wei te

presintearjen. Ik tink in pear dagen

foar de AD, of miskien wol op de

iepeningsdei.

Hoefolle minsken sjogge der dan?

Dat sit faak sa tusken de ien en de

oardel miljoen sjoggers. Der sjogge

sa’n soad minsken, dat dat altyd wol

in posityf eff ekt hat op it tal besikers

fan it evenemint, it sil altyd ynfl oed

hawwe. Dat hawwe se ek in kear hân

by in iepen dei fan in boer; dy koe

de drokte úteinlik net oan. En by it

belslydjeie, ik leau yn Drylts, wienen

der fi les troch de ûnferwachte drokte.

Ik hoopje dat it ek foar de AD ekstra

besikers opsmite sil.

AD-programma

op zakformaat

Sinds begin augustus was ‘ie al

verkrijgbaar: het zgn. “BooQi”, een

handzaam foldertje dat gemakkelijk

mee te nemen is en uitgevouwen het

volledige programma voor de AD

bevat. Een veelheid aan informatie op

creditcardformaat.

Een communicatiemiddel in de vorm

van een boodschap die blijft ✓ EPDM-rubber hangen, uit één stuk

✓ Online te bestellen

continu onder de aandacht ✓ Makkelijk blijft zelf en te plaatsen een

✓ Gaat 40 jaar mee

hoge bewaarfunctie heeft. ✓ Geen Een brander media-

nodig

✓ Milieuvriendelijk

oplossing die voor de AD ✓ organisatie

Betaalbare top kwaliteit

werd geadviseerd, gerealiseerd en

gesponsord door MultiCopy Leeuwarden

in samenwerking met Oosting

Communicatie te Franeker.

In een aantal zaken in de stad zijn ze –

zolang de voorraad strekt - nog gratis

af te halen.

It tema dit jier is ‘Kleurrijk AD”, hoe

kleurrijk is Piet eins?

Haha kleurrijk? No ja, ik hâld wol fan

felle kleuren..!

It ynterview wurdt efk es ûnderbrutsen,

omdat Piet live it waarberjocht

dwaan moat yn de útstjoering fan

RTV Noord. Wat is it dochs ek in drok

man...

Giest sels ek altyd nei de AD ta?

Dat hinget hielendal fan myn aginda

ôf en fan de lokaasjes dêr’t ik bin

foar myn wurk. En fansels ek wol in

bytsje fan it waar. Ferline jier haw ik

net west, ik hoopje dat it dit jier wol

slagget. Ik soe der wol graach efk es by

wêze wolle!

Wat fynst sels it moaiste oan de AD?

Ik bin echt in jûnsminske. Ik hâld fan

de muzyk en it fertier yn de jûntiid.

De bands, de gesellichheid; it feest.

En it trekkerriden fûn ik as lyts jonkje

al moai, dat sit der noch altyd wol in

bytsje yn.

Takom jier it jubileum: de 60e edysje

fan de AD. Wat mei der dan echt net

ûntbrekke?

De iepening moat echt in spektakel

wêze. Mar wy binne dan ek no al mei

dwaande mei de earste ideeën en

plannen. De stêd moat jûns ek moai

útljochte wurde; dat kin sa moai wêze.

It ferskil mei de oare jierren moat echt

grut wêze, wy moatt e goed útpakke!

DAKBEDEKKINGEN

27

GRATIS DAKINSPECTIE

EDISONSTRAAT 9 8861 NA HARLINGEN

WWW.GRAMSBERGENBV.NL

Restaurant

Bloemketerp

Vernieuwend vernieuwd

3-Gangen keuzemenu

van € 24,50 voor

slechts € 18,25

Voor meer informatie en reserveringen

tel; 0517 - 39 50 99 of

mail; info@bloemketerp.nl.

Restaurant Bloemketerp

Burg. J. Dijkstraweg 3

Franeker

www.bloemketerp.nl

FOKKEMA FRANEKER

uw Renault dealer

uw Nissan en Dacia reperateur!

Garage Fokkema | Kelvinstraat 8 | 8801 NA Franeker

T. 0517-39 50 55 | F. 0517-39 50 45 | www.fokkemafraneker.nl


28

Bewust kiezen

• nieuwbouw • aan- en verkoop • verhuur en beheer • taxatie

Kenmerkend anders!

Helemaal

je eigen plek

Als makelaar in deze regio richten we

ons op datgene waar we goed in zijn,

puur en alleen makelen. We hebben

geen belangen bij hypotheken,

verzekeringen of projectontwikkeling

en kunnen u dus onafhankelijk

adviseren bij aan- of verkoop en taxa-

tie van uw huis. Daarvoor zetten we

onze ruime ervaringen en kennis van

de regionale markt graag in.

Voorstraat 45, 8801 LA Franeker

Tel. (0517) 39 47 45

www.defranekermakelaardij.nl

defranekermakelaardij@home.nl

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

40%

wij zijn gewoon goedkoop !!!!!!!!!!

K O R T I N G

Opstapfauteuils in verschillende hoogtes

voor groot en klein vanaf € 495,00

50% K

K O R T I N G

30%

Prettig wonen op een plek waar je

je thuis voelt. Dat is volgens ons het

recht van iedereen en daar maken we

ons hard voor. Daarom doen we meer

dan het aanbieden van betaalbare,

comfortabele woningen.

We werken samen met organisaties

op het gebied van wonen, zorg,

welzijn en leefbaarheid. Ons doel is:

voor iedereen een passende woonplek

in een aan gename buurt.

We hebben woningen in en om

Drachten, Franeker, Heerenveen,

Joure en Sneek.

www.accolade.nl

K OO RR TT II NN GG

AD OPRUIMING


vrijdag 21 september

STRAAT

Mevrouw de Patron

Ingang de Martenatuin

Uw gastvrouw zorgt voor een statige

ontvangst. Uw gasten zullen bijna denken

dat ze op het verkeerde feest zijn,

want mevrouw kent de etiquett e en

ontvangt beschaafd in div. talen.

Ze controleert natuurlijk wel of iedereen

er tip top uitz iet, maakt graag

complimentjes, heeft hier en daar

een kritische noot, maar blijft altijd

vriendelijk. Mevrouw heeft alles strak

in de hand en is een vraagbaak voor

“verdwaalden”, zoekenden naar toilet,

garderobe of het juiste humeur.

Anthony Long

In de Martenatuin

De muzikale sfeermaker Anthony

Long, kan zowel beschaafd op de achtergrond

mooie muziek maken, als in

zijn eentje een bruisend feest creëren.

Zowel bij een chique diner, als op een

terras of BBQ feestje, is deze geweldige

troubadour de meerwaarde die het

passende verschil maakt. Daarbij is het

nooit te hard, want met zijn fantastische

stem en virtuoze gitaarspel, heeft

hij praktisch nooit geluidsversterking

nodig. Met een breed repertoire, van

het bekendste Engelse popwerk tot een

gezellige Nederlandstalige meezinger,

oud en actueel, komen praktisch alle

smaken voor alle soorten publiek aan

bod.

Hot and Toasty!

In de Martenatuin

Met hun originele Tabbert-caravan als

“home sweet home”, voelen de zangeressen

Caro Kroon, Els Dalman en

Silvia Kingma zich thuis op elk feest en

op elk festival!

Vanuit de caravan worden er “liedjes en

lekkers” geserveerd, waarvan u kunt

genieten op het gezellig terras.

Terwijl u op uw tosti wacht, kunt u een

draai aan het “liedjesrad” geven.

Zo wordt u getrakteerd op een “tosti

met een liedje” en is er voor de dorst

“ranja met een rietje”!

Ouderwetse gezelligheid in een nieuw

jasje; dat is “thuiskomen” bij Hot &

Toasty!

festival

Hendrik Jan de Tuinman

In de Martenatuin

Dan is hij weer druk in de weer met het

ordenen en onderhoud van de beelden

tuin en het volgende moment staat hij

weer leunend op zijn hark eventjes uit

te rusten of neemt hij plaats op een

bankje.

Koeboy

In de binnenstad

Vrolijk, gezellig, kolderiek. Dat zijn

de kenmerken van deze bizarre maar

vooral hilarische muzikale act.

Hou je echt nog van mij Rocking Billy,

Guus komt naar huus, Country Roads

en vele vele andere geweldige meezingers.

Heerlijk Nederlands- en Engelstalige

evergreens die iedereen kent.

De KoeBoy altijd in voor een kwinkslag,

een treff ende opmerking, maar vooral

een passende noot. Op verharde ondergrond,

maar ook op gras in het park of

in de wei. Een opvallende act die iedereen

gezien en gehoord moet hebben.

Martin Forget

In de binnenstad

De Struisvogel en de Dompteur

In complete symbiose en disharmonie

rennen, struikelen en springen ze van

voor naar achteren en van links naar

rechts. Wie heeft hier eigenlijk de controle?

Als u ze ziet aankomen, zet u dan

even een stapje opzij, want een struisvogel

is gevaarlijker, aanhankelijker en

nieuwsgieriger dan u denkt!

Echtpaar van der Molen

In de binnenstad

Het echtpaar van der Molen is een

echtpaar op leeftijd die zich hebben

voorgenomen om op elke plaats op

aarde neer te strijken en te genieten van

al het moois dat deze plaats hen biedt.

Uiteraard op hun geheel eigen wijze

nemen zij de schoonheid van de natuur

tot zich en bepalen zelf de regels en

volgen eigen gewoontes.

Van Geeft ‘m

In de binnenstad

Ze hebben inmiddels al een platencontract

bij Marista, één van de grootste

platenmaatschappijen binnen Noord

Nederland. Hun debuutalbum met de

single ’Meer dan ooit’ is onderhand

verschenen, er komen twee nieuwe

singles uit en er zal een nieuw album

worden opgenomen. Het duo brengt

vrolijke Nederlands- en Engelstalige

eigentijdse muziek, die een brede doelgroep

aanspreekt.

Van Geeft ’M is; Sander Metz (zang -

gitaar - mondharmonica)

en Marijn Oud (zang - accordeon).

Zo speelden ze o.a. al op het ‘Puur

Hollands Festival’ voor ca. 5000 man

publiek, met oa. Nick & Simon, Jeroen

vd Boom, de 3J’s en Wolter Kroes.

Leed-Vermaak

In de binnenstad

Leed-Vermaak heeft nu 28 leden. Het

repertoire blijft in opbouw en bestaat

uit smartlappen en smartlappen met

een knipoog in verscheidene talen.

Vrouwen die lid willen worden kunnen

3 weken komen: kijken, mee oefenen en

mee zingen. Dan pas besluiten ze of ze

lid willen worden van ons koor. Echter

ook de dirigent beslist op basis van muzikale

kwaliteiten en stemkleur van het

toekomstig lid of zij past bij het koor.

Er is een Muziekcommissie, die bepaalt

de repertoirekeuze. Leden kunnen hun

voorkeur voor een smartlap aangeven

bij de muziekcommissie

Bloemketerp

In de binnenstad

Voor de jeugd bieden wij verschillende

danslessen aan, zoals streetdance en

hiphop. De dansgroepjes worden per

leeftijdscategorie ingedeeld. Al vanaf 4

jaar kunnen kinderen bij ons terecht

Sjef Kok

In de binnenstad

Sjef Kok amuseert uw gasten bij een

ontvangst of tijdens het feest. Met zijn

kookkunsten verrast hij iedereen. Er is

plaats voor verbazing en volop lachen!

Deze show gecombineerd met comedie

maakt Sjef Kok aantrekkelijk om naar

te kijken.

´t Heech 44 • 9035 AE Dronrijp

Tel. (0)517 231641 • www.wvandermeer.nl

29

REGIONAAL

FITHEIDONDERZOEK

Hoe fit is Franeker en omgeving?

Fitheidonderzoek is inclusief:

* Gezondheidscheck

* Trainingsplan individueel op uw doelstellingen

afgestemd

* Gedetailleerde trainingsinstructies

* Minimaal 2 keer per week trainen op het

tijdstip dat u het beste uitkomt

* Eind-test na 4 weken met analyse

Kijk voor meer informatie en aanmelding op

www.sportcentrum.bloemketerp.nl of

bel: 0517 - 39 04 69.

Het onderzoek wordt

uitgevoerd bij:

Bijdrage € 52,90 inclusief alle

tests, gebruik van alle toestellen

en groepslessen en gratis koffie,

thee en sportdrank.

Gratis 10 eieren!

bij

8 piri piri steaks

voor € 5,50

Openingstijden Ma. t/m Vrij. 10.00 - 12.00 en 13:00 - 17:00 uur.


30

Erkend Focwa Eurogarantbedrijf

Autoschadeherstel

3D Wieluitlijning

Autoruitservice

Caravan herstel

Reklamewerken

Autotransport

4 jaar garantie

Tuinen 47

8801 VX Franeker

Telefoon: (0517) 39 03 76

Telefax: (0517) 39 29 88

www.kuperusautoschade.nl

info@kuperusautoschade.nl

Enige door verzekeringsmaatschappijen

geselecteerd schadeherstelbedrijf

in uw regio!

PRIMEUR IN ONZE SHOWROOM

THE NEXT GENERATION

Brandstofverbr.: 4,8 tot 6,8 l/100 km

CO 2 -uitstoot: 126 tot 157 g/km

VANAF B-LABEL

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

VANAF € 31.890,-

AUTOBEDRIJF DE BOER FRANEKER, HARLINGERWEG 48B, 8801 PC FRANEKER, TEL. 0517 - 39 03 80

www.autodeboer.nl

Prijs incl. bpm/btw, tenzij anders vermeld, excl.verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Amstelveen. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspeci caties.

De Mitsubishi Outlander wordt geleverd met 3 jaar Multigarantie/Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen voorbehouden.


Beelden uit zijn kinderjaren . . . .

Ooit werd er door het straatcabaret

met betrekking tot de Franeker kermis

gezongen: “D’r is maar ien ding dat

altiid blieve sal, dat bin de oliebollen

van Koopal!” Deze regel uit een lied

waarin de teloorgang van de kermis

aan de orde werd gesteld, schoot ons in

gedachte, toen wij onlangs in gesprek

raakten met een wat oudere inwoner

van deze stad. Plaats van handeling -

het zal u niet bevreemden - het bankje

op het eind van de Voorstraat. Daar

waar nu uitzendburo Randstad zit. De

aanleiding van dit gesprek is het feit

dat met ingang van deze Agrarische

Dagen de kermis weer op het eind van

de Voorstraat wordt gehouden, zoals u

elders in deze krant kan lezen.

Aan het woord een ietwat kalende,

enigszins corpulente - we schatten in

- bijna gepensioneerde - manspersoon.

Hij moet in z’n jonge jaren in de buurt

van de eerder genoemde Voorstraat

hebben gewoond. Hij is te goed op de

hoogte van het reilen en zeilen van de

opbouw en het verloop van de door het

straatcabaret bejubelde kermis.

Graag laten we hem dan ook in deze

rubriek “Feesten van weleer” aan het

woord.

“Alsof het gisteren was”, zo begon hij

zijn af en toe bijna emotionele betoog.

“Op de zondagavond arriveerden de

eerste attracties. Het had iets van

een reünie van kermisexploitanten en

Voorstraatbewoners. Marktmeester

Rein Miedema zette al passend de

meters uit en ieder begon zijn salon en

vrachtwagens op te stellen. Echter doordat

genoemde marktmeester vermoedelijk

over te korten benen beschikte,

ontstond er omtrent de maatvoering

nogal eens een probleem. Stond er een

boom in de weg?

De zaag was gewillig . . . .

De oliebollenkraam van - jawel -

Koopal had zijn vaste stek en ook de

nougatkraam van Kallenkoot wist de

weg. Naast Koopal dus!”

“Op de maandagmorgen begon de

echte opbouw”, aldus onze zegsman.

“Gadegeslagen door een grote schare

bereidwillige kinderen die graag een

handje hielpen voor een paar vrijkaartjes.

De meest interessante waren

natuurlijk de grote vermaakzaken zoals

de autoscooter van Van der Honing.

Ook de opbouw van de steile wand bij

Pottinga voor de deur trok veel bekijks.

Kleinere zaken zoals een schiettent

en de ballengooitent hadden weinig

aanbod van helpende handen. Daar

was weinig eer aan te behalen en

vrijkaarten? Nee . . . . die hadden zij niet

beschikbaar.”

column

feesten van weleer

“Variététheaters kwamen niet ieder

jaar Maar als er dan weer eens een

kwam dan was daarvoor een prominente

plaats op de kermis gereserveerd.

En het waren steeds andere, zoals De

Dikke Dame. Zij woog slechts 468

kilogram. “Komt dat zien” was een veel

gehoorde aankondiging die uit de luidsprekers

schalde. Ook de Muizenstad

van expoitant De Man uit Hilversum

vereerde de stad eens met een bezoek.

De “tent” had houten wanden en soms

kwam het voor dat er muizen ontsnapten.

Tot ieders verbazing echter slaagde

hij er keer op keer in ze vlak voor hun

geplande optreden te vangen. Een Duits

marionettentheater hield het na een

aantal dagen voor gezien. Er was weinig

publieke belangstelling en het bleek dat

niet iedereen Duits verstond.”

Dat ook de techniek van de attracties

de belangstelling van onze stadgenoot

had bleek uit zijn opmerking dat de

kinderfi etsmolen werd voortbewogen

door de in de molen opgestelde fi etsen.

Wanneer er veel kleine en minder

krachtige fi etsertjes in de molen waren,

werden uit het publiek een aantal

krachtpaters gevraagd om de zaak

draaiende te houden. “Men had overal

wel een oplossing voor”.

“Een bekend fenomeen in die tijd was

de slingerende kwast in de veelal ronddraaiende

attracties.” Wist je de pluim

uit die kwast te trekken dan had je een

vrije rit. Niet geheel toevallig scoorde

de lichamelijk langste persoon vaak het

hoogst.

“Om hun kermis te kunnen bekostigen

trof je ‘s morgens in alle vroegte

kinderen aan die het gevallen muntgeld

onder de tenten vandaan zochten. Een

stuk karton aan een lange stok diende

als hulpmiddel om het geld naar zich

toe te halen”.

Na een kleine week kwam het einde

in zicht. Je zag op de laatste dag al

gedeeltelijk afgebroken en dakloze

kermisattracties, waarvan desondanks

door jolige kermisgangers die de alcohol

niet hadden geschuwd, na afl oop van

de ledenkaatspartij nog gretig gebruik

werd gemaakt.

“Nog zie ik de directeur van een ter

plaatse goed bekend staand schoonmaakbedrijf

onder begeleding van

draaiorgelmuziek zijn kunsten vertonen

in de luchtschommel van Jansen uit

Leeuwarden”, zo besluit hij met bijna

kinderlijke blijheid zijn betoog.

Het deed hem zichtbaar goed.

Hij voelde zich weer even helemaal

kind. Neen, zijn naam mochten we er

niet bijzetten. Dat zou toegeven zijn

aan het feit dat

ook aan hem

de jaren niet

onopgemerkt

voorbij zijn

gegaan.

Klepke

31

TOPPERS UIT FRANEKER

Bij ons vindt u altijd 60 mooie

scherp geprijsde occasions in alle prijsklasses.

Wij zijn er voor:

INKOOP

vERKOOP

ONdERhOUd

REPARATIE

APK

AIRcOSERvIcE

cARclEANINg

Autobedrijf haitsma

Edisonstraat 36, Franeker

Tel. 0517-383435

Kijk voor al onze occasions op:

WWW.AUTOBEdRIJFhAITSMA.Nl

dat kopje koffie kan

er best af

(je hebt zo voordelig

gewinkeld...)

het lunch koffiebuffet van

de HEMA. voor iedereen

HEMA Voorstraat 24 - 26 Franeker


32

SHOVELS

Topklasse

Compact

Veelzijdig

Power

Leverbaar

in vele uitvoeringen.

Voor info of demonstratie:

machines

T 0517-341347 Kleasterdyk 44 WINSUM (FRL)

Mechanisatie

Hydrauliekservice 24u

Tuin en Park

Ook verhuur Avant shovels en hulpstukken

Tuin en park machines

Het complete programma van Stihl en Viking

Ook voor reparaties en onderhoud van alle merken tuinmachines

Openingstijden: ma-vr: 7.30-17.00u/ za: 9.00-12.00u

Kiehoek 26 8801 RD Franeker 0517-396800

www.mechanisatiefraneker.nl

Langhout Intern Transport

is sterk in verhuur, service

en verkoop van zowel

magazijn- als vorkheftrucks.

T (0517) 39 39 39

I www.langhout-heftrucks.nl

Wommelserweg 48, 8804 NL Tzum

Tel.: 0517-452277

WWW.LOONBEDRIJFTOLSMA.NL

MECHANISATIEBEDRIJF

MEER EFFICIENCY..

HOGERE OPBRENGST.

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

Pingjumerstraat 4,

8748 BN Witmarsum

Postbus 16,

8748 BN Witmarsum

AL MEER DAN

BEMESTEN CONFORM nieuwste

BEMESTEN CONFORM wet!

nieuwste

wet!

Witmarsum tel. 0517-531531

fax. 0517-532225

Grou tel. 0566-623700

fax. 0566-621001

E-mail hogenhuis.bv@hetnet.nl

BIETENOOGST 2012

Onze Grimme bietenrooier op rupsonderstel

heeft zich bewezen. Maximale opbrengst,

minimaal struktuurbederf en een concurrent tarief.

Bel Jan Hibma

06-53381508 of tel. 0517-392255

FRANEKER - ARUM - HARLINGEN - OOSTERBIERUM

STERK OP ELK TERREIN

LOONBEDRIJF • GRONDVERZET • GEWABESCHERMING • OP- EN OVERSLAG/WEGEN • GROENRECYCLING

0517 392255 • WWW.WESTRA-FRANEKER.NL

DÉ MERKEN VOOR KERENDE EN

NIET KERENDE GRONDBEWERKING!

Edisonstraat 7, 8861 NA Harlingen

VOOR INFORMATIE

Verkoop: A.P. Anema

T: 0517 412 665

M: 06 15141918

www.lmbvdlaan.nl

VOOR EEN GOED ADVIES

www. dkuipers.nl

EN EEN VAKKUNDIGE REPARATIE VAN

UW TRACTOR OF LANDBOUWMACHINES.

Leveringsprogramma van diverse tractoren,

machines, werktuigen en Tuin & Park.

Greonterp

Blauhusterlaan 10

8658 LJ Greonterp

Tel: 0515-579357

Fax: 0515-579857

Ook voor al uw onderhoud,

reparatie, onderdelen en

ketting slijpen.

Witmarsum

Arumerweg 95

8748 AC Witmarsum

Tel: 0517-533030

Fax: 0517-533033

Info@dkuipers.nl - www.dkuipers.nl


Zaterdag 22 september

Een tocht door stad en platteland

Trekkerpuzzeltocht

Op zaterdag 22 september zijn er in Franeker tijdens het AD weer trekkers in de stad. Jarenlang waren er op de

Voorstraat de zogenaamde behendigheidswedstrijden. Na de herinrichting van de stad zijn deze komen te vervallen.

Een gemis gezien het karakter van de Agrarische Dagen. Vier jaar geleden is er dan ook besloten om deze

agrarische werktuigen weer een rol te laten spelen in het programma in de vorm van een trekkerpuzzeltocht.

Naar verwachting zullen meer dan 80

trekkers meedoen. Oude behendige

nostalgische, maar ook grote moderne.

In een tocht van ongeveer 2,5 tot 3

uur is het niet alleen een kwestie van

de juiste weg vinden, maar moeten

ook verschillende behendigheidsonderdelen

worden verricht. Deze kunnen

we natuurlijk nog niet verklappen,

maar stuurmanskunst, kijk op de

bal en een goede balans zal in ieder

geval nodig zijn. Per onderdeel zijn er

punten te verdienen ook tijdens en na

afloop wordt er een beroep gedaan op

de agrarische kennis van de deelnemer.

Franeker is deze zaterdag weer even

het agrarisch centrum van de regio.

Vanaf 10.00 tot 13.00 uur starten ze

de tocht één voor één om de anderhalve

minuut. Als de laatste vertrekt

zal de eerste ongeveer weer de finish

bereiken.

Verwachting is niet dat ze dan direct

de stad verlaten. De oude historische

modellen zullen op de Turfkade te

bewonderen zijn maar ook de grote en

moderne tractoren. Neem eens even

een kijkje om te zien hoe er op het

land gewerkt wordt. Vaak staan we er

helemaal niet bij stil dat die aardappel

al heel wat heeft meegemaakt voordat

hij op ons bord ligt. Staande naast

enorme trekkers krijgt u vast nog

meer waardering voor de boer die het

mogelijk maakt dat de groenteboer,

de bakker, de melkboer of supermarkt

iedere dag weer voldoende voorraad

heeft zodat we allemaal weer te eten

hebben.

Opgave om mee te doen is mogelijk

tot uiterlijk 19 september. (info@

agrarischedagen.nl ). Vanwege de

veiligheid kunnen maximaal 80-100

trekkers meedoen. Vol is vol, dus

wacht niet te lang. In de week voorafgaande

krijgt iedereen bericht hoe laat

zijn/haar individuele start is.

Friese Kampioenschap heftruckbehendigheidswedstrijd

Behendig manoeuvreren

op het Martiniplantsoen

Tijdens de Agrarische Dagen zal wederom op de zaterdag voor de derde

keer het Fries Kampioenschap heftruckbehendigheid worden gehouden. Na

het succes van vorig jaar begint de animo onder de deelnemers al weer te

bloeien en lijkt er een spannende strijd aan te komen.

De begeerde wisselbeker voor de

kampioen is natuurlijk maar voor een

van de deelnemers weggelegd. De

hindernissen in het wedstrijdveld zijn

op de praktijk gericht en moeten, wat

het bestuur van de behendigheidswedstrijd

betreft, het liefst foutloos en

vlot verreden worden. Het betreft hier

dus niet een snelheidswedstrijd maar

het gaat meer om de behendigheid en

het beheersen van de heftruck.

De deelnemers zullen ook een aantal

theorievragen moeten beantwoorden

die meetellen in hun eindresultaat.

Kortom een uniek schouwspel dat

aansluit op het oorspronkelijk idee

van de Agrarische Dagen.

Dit spektakel wordt mogelijk gemaakt

door de inzet van diverse sponsors

waaronder het AD en het bestuur van

de behendigheidswedstrijd nl. Bauke

Sijtsma, Age Terpstra, Richard Bootsma,

Feite Westra en Tjibbe Deinum.

Dit jaar vindt deze enerverende wedstrijd

voor het eerst plaats op het Martiniplantsoen,

een terrein middenin de

binnenstad dat voor deze wedstrijd

uitermate geschikt wordt geacht.

Opgave voor deelname kan via email:

info@agrarischedagen.nl o.v.v.

heftruckwedstrijd. Kosten voor deelname

zijn 10 euro. De prijsuitreiking

is zaterdagavond in de Bogt fen Guné.

Feestavond

In samenwerking met “de Bogt van

Guné” is er zaterdag 22 september

een gezellige (boere)feestavond met

live muziek vande Wico’s”. Ook de

prijsuitreiking van de trekkerpuzzeltocht

en het Fries kampioenschap

heftruckrijden zal hier ‘s avonds omstreeks

20.00 uur plaatsvinden.

Het is een open avond voor iedereen,

dus ook de stadse boeren. Gezellige

muziek, een dansje en een drankje.

Weer even bijkletsen met je collega´s

maar ook een avond waar stad en

land elkaar kunnen treffen i n een

feestelijke omgeving.

AD heeft eigen

huisfotograaf

De veelal zeer fraaie foto’s in deze

Agrarische Dagen krant zijn bijna

allemaal gemaakt door

AD-huisfotograaf Joeri Hendriks.

Deze beroepsfotograaf maakt

tijdens de Agrarische Dagen met

veel plezier foto’s van alle evenementen.

De door hem genomen

foto’s worden gepubliceerd in de

AD-krant, maar zij kunnen ook

bekeken worden op de site van de

Agrarische Dagen.

Na de fotovakschool te Apeldoorn te

hebben doorlopen kon Joeri Hendriks

zijn grote hobby, de fotogra-

e, omzetten naar een zelfstandig

bedrijf. Inmiddels is hij al een

aantal jaren werkzaam als fotograaf.

Hendriks heeft een eigen studio en

fotografeert veel op locatie. Zijn werk

is veelomvattend, want naast het maken

van journalistieke beelden van

de Agrarische Dagen doet hij ook

bruidsfotograe, portretfotograe,

bedrijfsfotograe en productfotogra-

e. Voor meer info zie:

www.hendriksfotograe.com

33

Nog meer muzikaal

vertier op de zaterdag

“Never a dull moment”, is het uitgangspunt van de

AD. Daarom op de zaterdag nog meer optredens

onder het tentdoek op de Breedeplaats en in de binnenstad.

Hieronder een korte introductie van wat u

op dat gebied nog te wachten staat.

Tjeerd Abma

Tjeerd Abma (Franeker) was als zanger actief in verschillende

bands, voordat hij op de solotoer ging.

Hij heeft in de coverbands The Backyard, en Dus

gezongen. In 2002 won hij met de projectband Javelane

de Nationale Prijs voor Studentenbands. Ook is hij

kortstondig de zanger geweest van Kevin’s Crew. Later

heeft hij heeft samen met de band The Emptyheads op

Aaipop gestaan en met de band Tsjester meegedaan

aan Liet. In 2004 begon Tjeerd als zanger/gitarist met

avondvullende solo- optredens. Tijdens deze optredens

speelt hij voornamelijk covers. Zo speelde hij bijvoorbeeld

onlangs nog tijdens de ballonfeesten in Joure.

Enige tijd geleden is hij begonnen met het opnemen

van zijn eigen nummers. Hiervoor schakelde hij gerenommeerde

muzikanten uit Friesland en Groningen

in. Het nummer ‘Remember’ was het eerste dat hij als

single uitgebracht. De clip van het nummer was o.a.

te zien op Omrop Fryslân. Z’n tweede single ‘Do You

Know?’ haalde o.a. de playlist van TMF en z’n derde

single ‘Day Off’ de landelijke radio.

Tusken Waad en Wiid

Met hun nieuwe kleurrijke outfit past het amusementskoor

‘Tusken Waad en Wiid’ uit Minnertsga prachtig in

het AD decor en het thema van dit jaar. Ook kleurrijk is

hun repertoire: Van meeslepende ballades, folksongs,

liedjes van eigen Friese bodem tot uitbundige meezingers.

Het koor bestaat uit 30 man, staat onder leiding van

Durk Norbruis en wordt instrumentaal begeleid door

piano, accordeon, bas en drums. Al weer voor de

vierde keer zal ‘Tusken Waad en Wiid’ optreden tijdens

de AD op zaterdag om 14.00 op de Bredeplaats met

de intentie om ook dit jaar het publiek enthousiast te

vermaken.

De Putkapel

Zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur zal de Putkapel

optreden in de Franeker binnenstad. De Putkapel is

de leukste en meest swingende blaaskapel van Sneek!

Want met een fiks repertoire vol originele eigen arrangementen

en met genoeg ruimte voor improvisatie

en creativiteit zorgt De Putkapel voor een verrassende

unieke sound!

Helder

De band Helder werd opgericht in het jaar 2001 met aan

de basis de broers Roelof Wagenaar (gitaar/zang) en

Sido Wagenaar (drums/zang). Beiden speelden al langer

met de gedachte om een band te starten met enkel en

alleen eigen geschreven nummers.

De muziek van de band bleef niet onopgemerkt en ook

landelijk werden er successen geboekt. Een hoogtepunt

was een clip op de toenmalige muziekzender “The Box”.

Na een rustpauze werd op initiatief van Jan Roorda

(toetsen) in augustus 2008 een doorstart gemaakt met

de band. Uitgangspunt was: veel spelen er we zien wel

wat er gebeurt! Het eerste jaar werd daarom ook gebruikt

om nieuwe nummers te schrijven en bestaande

nummers opnieuw te arrangeren. Dit resulteerde eind

2008 in de single “Krysttiid” waar ook een clip bij werd

gemaakt die regionaal te zien was bij o.a. Omrop Fryslan

en GPTV. In februari 2010 werd de band compleet

met de komst van René Mulder (bas) en maart 2010

werd de single “Moaier as mooi” incl. clip opgenomen.

De band is op dit moment bezig een definitieve keuze

te maken van nummers die op het album moeten

komen.


34

Smaakmakend werk

Made with professional pride

Lamb Weston blinkt uit als de expert op het gebied van diepgevroren aardappelproducten en appetizers.

Samen met onze telers, medewerkers en klanten staan wij garant voor de topkwaliteit van het merk

Lamb Weston. Met onze smaakvolle innovaties, constante kwaliteit en perfecte service bieden wij u

het beste rendement. En daar zijn we trots op.

raakt?

aaltje geraakt?

www.lambweston.com

d&o

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

Paaltje geraakt?

- Werkt voor alle verzekeringsmaatscha

- Gratis vervangend vervoer

- Geen eigen risico*

- 4 jaar FOCWA garantie

- Werkt voor alle verzekeringsmaatschappijen

- Gratis vervangend vervoer

- Geen eigen risico*

- 4 jaar FOCWA garantie

- Werkt voor alle verzekeringsmaatschappijen

- Gratis vervangend vervoer

- Geen eigen risico*

- 4 jaar FOCWA garantie

Voor al uw autoschade herstel 0517-392489

Voltastraat 14 -8801PL Franeker -www.keizerautoschade.nl

Voor al uw autoschade herstel 0517-392489

*vraag naar de voorwaarden

Voltastraat 14 -8801PL Franeker -www.keizerautoschade.nl

Voor al uw autoschade herstel 0517-39

*vraag naar de voorwaarden

Voltastraat 14 -8801PL Franeker -www.keizerautosc

kijkt verder

nieuwe productlijn,

nieuwe showroom

D&O bouwglas heet voortaan D&O. Ons assortiment is

namelijk veel breder dan bouwglas. Natuurlijk, bouwglas

houden we erin, maar daarnaast leveren we nu ook ramen,

deuren, serres, kozijnen, carports, veranda’s, zonwering,

aanbouwen, schuifpuien, vouwwanden, dakkapellen, garagedeuren,

balkonbeglazing en douchecabines. En allemaal

zichtbaar goed. Kom eens inspiratie opdoen in onze grote

showroom in Franeker!

D&O | De Vang 3 | 8801 RB Franeker | www.zichtbaargoed.nl |

info@dogroep.nl | t 0517 39 25 32 | f 0517 39 70 00

*vraag naar de voo

glas

isolatieglas

glazen deuren

douchecabines

balkonbeglazing

kozijnen

deuren

profilit

carports

veranda’s

serres

dakkapellen

roosters

zichtbaar goed


Zaterdag 22 september

Zaterdagmarkten

krommegracht

vijverstraat

Sjaerdemastraat

kermis

Stoep Stoep

academiestraat

hocquart

kleijenburg

kleijenburg noorderbolwerk

molensteeg

molensteeg

Boerenmarkt

Een Boerenmarkt met agrarische

(streek-)producten mag tijdens de

Agrarische Dagen natuurlijk niet

ontbreken. En dit jaar wordt de

markt grootser aangepakt dan ooit!

De markt zal gehouden worden op

de Zilverstraat. Dit komt enerzijds

door de verschuiving van de kermis

naar de Voorstraat. Maar niet minder

belangrijk is het feit dat nu het Korendragershuisje

betrokken kan worden

bij de markt: Koren, hoe kunnen we

het nóg agrarischer maken?

De markt is de verbinding tussen

eerder genoemde Jaarmarkt en de

trekkerbehendigheidswedstrijd die

afgesloten wordt op de Turfk ade. Na

afl oop van deze wedstrijd zullen de

tractoren ter bezichtiging opgesteld

staan waardoor er één en al agrarische

activiteit ontstaat in het centrum

van de stad. Naast de verkoop van

agrarische en biologische producten,

zullen ook agrarisch gerelateerde

bedrijven, opleidingen en musea zich

presenteren. Door de aanvulling van

het Korendragershuisje en het Frysk

Landbouwmuseum zal de markt

aangekleed worden met authentieke

gereedschappen en hulpmiddelen.

nauwesteeg

waagstraat

noord

voorstraat

voorstraat

voorstraat

schilbanken schilbanken

tuinen tuinen tuinen

noord

noordergracht

weidesteeg

weidesteeg

weidesteeg

weidesteeg

zuiderkade

botniateeg

botniateeg

botniateeg

eise eisingastraat

hofsrtaat hofsrtaat

groenmarkt

breede breede breede breede

plaats plaats plaats plaats plaats

ijsbaan ijsbaan

steeg steeg

kerk kerk kerk kerk kerk kerk kerk kerk kerk kerk kerk

steeg steeg steeg steeg steeg steeg steeg steeg

heerengracht

heerengracht

dijkstraat

Samen met de presentatie van antieke

tractoren en oude ambachten zal de

gezellige braderiesfeer ontstaan op

één van de mooiste stukken van onze

binnenstad. Ook is er vertier voor de

jeugd in de vorm een rodeostier en

Aquabubbles op de Turfk ade. Een live

band zal aanwezig zijn om het geheel

muzikaal aan te kleden.

prins prins prins

hendrikade

hendrikade

hendrikade

godsacker

noorderbolwerk

leeuwarderend

molenpad

PROFESSIONELE MARKT VRIJE MARKT ACTIVITEITEN

Kinder- en vrijmarkt

De kinder- en vrijmarkten zullen, in

afwijking van de vorige jaren, gehouden

worden op en nabij het plein

van de Rooms Katholieke kerk en in

Ockingahiem. Bij de RK-kerk gebeurt

dit tezamen met de activiteiten die de

parochie zelf organiseert aan de Godsacker.

Opgave voor deze markten is

niet nodig. Mocht het plein van de

Rooms Katholieke kerk volraken, dan

zal de markt uitgebreid worden over

de Godsacker.

Schapendrijven

”Als klap op de vuurpijl komt er een

heuse schapenherder, die samen met

zijn hond laat zien hoe je moet schapen

drijven. Het leuke hiervan is dat u

dit zelf ook kunt proberen! Ervaar zelf

hoe het is om met behulp van een dier

de schapen te begeleiden!”

Waterballen op de Turfkade

Altijd als eens willen weten hoe het voelt om over water te lopen?

Je kunt het ervaren tijdens de Agrarische dagen op zaterdag 22 september

van 12.00 tot 16.00 uur. Dit waterspektakel wordt gehouden op de Turfk ade.

De waterbal is een transparante bal,

waarmee je over water kunt lopen,

rennen en zelfs kunt koprollen.

Lopen in de waterbal lijkt gemakkelijk,

maar niets is minder waar!

De bal heeft een doorsnede van ruim

twee meter. Via een opening kun je

in de bal stappen, waarna deze wordt

afgesloten met een duikersrits.

Deze rits is waterdicht, zodat je droog

blijft op het water. Bij elke nieuwe

inzitt ende wordt er met een blower

‘verse’ lucht in de bal geblazen. Zowel

voor kinderen als volwassenen een

ervaring om nooit te vergeten!

raadhuisplein

froonacker

turfkade

Kinderactiviteiten

in de Martenatuin

Ook dit jaar hebben diverse basisscholen

weer de mooiste creaties

gemaakt voor de AD scholenactie.

De prachtig versierde platen zijn op

de zaterdag van het AD, van 11.00

– 16.00 uur, te bewonderen in de

Martenatuin in Franeker.

Naast deze ware kunstwerken zijn er

nog veel meer dingen te beleven in

de tuin.

Voor de allerkleinsten is er de poppenkast

‘InkiPinki’ met een voorstelling

speciaal geschreven voor de

Agrarische Dagen. En de kinderen

kunnen lekkere cakejes versieren of

leren spelen op de djembe tijdens een

djembeworkshop.

Er is een dansworkshop (gesponsord

door Bett erfi t en verzorgt door Meysam)

en er worden diverse volksdansen

opgevoerd door de volksdansgroep

‘Enequist’.

Radio

Eenhoorn

Tijdens de Agrarische Dagen

zal radio Eenhoorn bij diverse

programma-onderdelen live

verslag doen.

Radio Eenhoorn brengt programma’s

voor een breed publiek.

Deze uitzendingen worden gemaakt

door zo’n 100 enthousiaste

vrijwilligers.

Radio Eenhoorn is te ontvangen

op 107.5 FM

Expositie

fotoclub “de Zoeker”

Evenals vorig jaar zal ook dit jaar

fotoclub “de Zoeker” zich tijdens de

Agrarische Dagen aan het Franeker

publiek presenteren. Op zaterdag,

van 10.00 tot 16.00 uur, kunnen

belangstellenden in het verenigingsgebouw

de Rank” terecht voor

informatie, een expositie van foto’s

van de leden en een doorlopende

diashow.

Fotoclub “de Zoeker” is in 2001 in

Franeker opgericht en heeft 20 actieve

amateurfotografen als lid. De fotoclub

opereert onafh ankelijk van andere

clubs en hecht aan een informele

werkwijze. Ervaring en technisch

kunnen is voor de leden geen absolute

must. Enthousiasme voor het

fotograferen staat voorop.

Een keer per maand, op dinsdagavond,

komt de club bijeen om aan de

hand van een maandelijks gekozen

thema, elkaars foto’s te tonen, waarbij

de leden elkaar tips geven om het

resultaat te verbeteren. Bij deze

presentatie maken we gebruik van

een beamer. Ook vrije foto’s komen

maandelijks aan bod, worden er

foto-excursies georganiseerd en staan

er onderwerpen op de agenda zoals

compositie, camera-instellingen (bijv.

scherptediepte, belichting, brandpuntsafstand

enz). Ook het onderwerp

fotobewerking komt regelmatig

aan de orde.

Uw dak

is ons

Nieuwbouw, restauratie

en onderhoud

Franeker: 0517 - 392268

Makkum: 0515 - 233021

Oudemirdum: 0514 - 571996

35

Tegen inlevering van deze bon

krijgt u 10% korting

bij Four Seasons Womenswear

Sandwich Sandwich - Expresso - Expresso - Summum - Summum - Tramontana - Just B

Angels - Esprit Collection - Venducci

Street-One Esprit Collection - Geisha - Poools B-Young - Alan-Red - Sóliver

Reset - Creenstone - Yest - S’Oliver

Schoenen

geldig in de maand september 2012

Esprit

Accessoires

Esprit

Four Seasons Womenswear


36

FIESTA

1.000,-

INRUILPREMIE

FOCUS

2.500,-

INRUILPREMIE

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

De helden van de kampioensklasse

nu met ongekende inruilpremies.

Ford is sponsor van de UEFA Champions League. Niet voor niets; Ford behoort namelijk zelf ook

tot de kampioensklasse. Op het gebied van design, technologie en innovatie. Neem de Fiesta.

Met de krachtigste motor in de 14% bijtellingscategorie de best verkochte auto van Europa.

Neem de Focus. De zuinigste in benzine en diesel én door EuroNCAP uitgeroepen tot de veiligste

C-MAX

2.500,-

INRUILPREMIE

GRAND C-MAX

4.000,-

INRUILPREMIE

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. 19% BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Genoemde technologieën zijn niet altijd standaard, vraag uw Ford dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO 2-uitstoot: km/liter: 12,0-30,3; liter/100 km: 3,3-8,3; CO 2 gr/km: 87-194.

Ozinga - van der Horst Groep Friesland

Linthorst Homanstraat 50, 8802 XX Franeker. Telefoon 0517 - 39 37 46.

WWW.PR O F ILE TYREC ENT ER. N L/WIN T ERBANDEN

WINTERBANDEN

T 0517 39 37 46

L. Homanstraat 50

FRANEKER

MONDEO

4.000,-

INRUILPREMIE

gezinsauto in zijn klasse. Natuurlijk ook beschikbaar met 14% bijtelling. Of de C-MAX, door de

ANWB verkozen tot Gezinsauto van het jaar 2012. Allemaal toppers. Daarom nú verkrijgbaar in

speciale Champions Edition of met aantrekkelijke Champions Packs. En ook nog met ongekend

hoge inruilpremies. Welkom in de kampioensklasse.

BESTEL EN

RESERVEER NU VAST

UW WINTERBANDEN

VOOR KOMENDE WINTER.

U GRIJPT DAN ZEKER

NIET MIS!

OOK IN NEDERLAND....

KIES WINTERBANDEN!

Ook in ons land zijn winterbanden een echte

aanrader in de periode november - maart als de

temperatuur onder de 7°C komt.

De overtuigende voordelen op een rij:

Betere grip op de weg

Betere afvoer van sneeuw, regen en modder

Kortere remweg

Meer veiligheid voor u, uw medepassagiers en medeweggebruikers

De kosten per gereden kilometer stijgen nauwelijks

2 maal per jaar bandencontrole

Minder snel sneeuwkettingen nodig op wintersport

Ook leaserijders kunnen voor winterbanden bij Profile Tyrecenter terecht.

Door de centrale afspraken van Profile Tyrecenter met alle gerenommeerde leasemaatschappijen,

kunnen alle berijders uitstekend geholpen worden.

H Y P E R S P E C I A L I S T

ONDERHOUD APK REMMEN UITLATEN BANDEN VELGEN • OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERS


Zaterdag 22 september

Slotact met opnieuw Grande

Dame en vuurwerk op Sjûkelân

De diva, die bij de opening van deze

kleurrijke Agrarische Dagen op de

Breedeplaats een niet onbelangrijke

rol speelt, zal dat ook doen bij de

sluiting op de zaterdagavond. Plaats

van handeling zal dan zijn het Sjûkelân,

waarbij voor het publiek het

eind van de Voorstraat (daar waar

dus ook de kermis staat opgesteld)

is gereserveerd. Uiteraard zullen de

kermisactiviteiten tijdens de sluitingact

tijdelijk even worden opgeschort.

In deze sluitingsceremonie - net als

de opening ook deze keer uit de koker

van Arnold van der Schoot - zal

ook de achtergrond van het Sjûkelân,

het bolwerk dus, een belangrijke rol

spelen.

Naar de exacte gang van zaken kunnen

we echter gissen. Het enigste wat

met zekerheid kan worden gemeld

is een opsomming van eff ecten die

ingezet zullen worden. We noemen

Bengaals vuur, kleurige fi guren, grote

lampionnen, laserstralen, muziek,

een kleurrijke belichting en uiteraard

knal- en siervuurwerk.

De gekozen muziek zal overgaan in

een vuurwerkshow die zijn weerga

niet kent. “Voor de

liefh ebbers van

theater en muziek

in een kleurrijke ambiance

een must”, zo

laat men enthousiast

weten.

Vuurwerk heeft, zoals

wellicht als bekend mag

worden veronderstelt,

zijn oorsprong in China.

Het is een onderdeel van

hun cultuur. Tot op de dag

van vandaag gaat het vaak

gepaard met festivals.

Ook gebruiken ze het bij

religieuze gebeurtenissen

om boze geesten te verdrijven.

Vuurwerk is een

fenomeen dat op

zich weinig variaties

kent tenzij je het laat samengaan

met muziek en bewegingstheater.

En dat is dus wat men in

Franeker als slotact van de

Agrarische Dagen op het

Sjûkelân wil laten zien.

AD sluit af op de Breedeplaats onder de tent

Vangrail, de beste Coverband van de Benelux

Vangrail is op afstand de beste coverband van de Benelux! De band speelt op dit moment overal het publiek steil

achterover, zowel in Nederland als in België met covers en eigen werk.

Vangrail staat al jaren bekend als dé

band die garant staat voor een show

vol energie en laat overal een diepe indruk

achter. Er wordt gesproken over

een avondje Vangrail, wat inmiddels

een begrip is. Wat ze doen is heel simpel,

althans dat lijkt zo. Ze hebben een

uitgebalanceerde show met bekende

klassiekers en hedendaagse hits. Deze

show die te alle tijde elke tent, elke

zaal of elk plein volledig op z’n kop

zet! Voor mensen die het nog niet

hebben gezien een ultieme muziek en

entertainment beleving! Je weet niet

wat je mist!

Naast het coverwerk heeft Vangrail

een contract mogen tekenen bij platen-

Een

spetterende

sluiting van de

maatschappij Red Bullet, bekend van

o.a. Golden Earring, Het Goede Doel,

Shocking Blue.

Vangrail heeft zich het afgelopen jaar

mogen richten op het schrijven van

een nieuwe plaat. Van deze plaat zijn

al twee singles in de Nederlandse Top

100 gekomen.

Nieuw : De Haan Coaching

naast Bolsward (it buro) nu ook in Franeker

Gespecialiseerd in

gedragsverandering bij kinderen

en werkende moeders

Ook ondersteuning bij:

leerproblemen

studiekeuze

balansproblemen werk & privé

burnout

Info: www.dehaancoaching.net

Voorstraat 61 Franeker

Levering & montage

van:

massieve en

geïsoleerde

betonelementen

cellenbeton

wand-, vloer-

& dakelementen

kanaalplaatvloeren

prefab balken en

kolommen

architectonisch

beton

37

PreTon Nederland

Postbus 119

8800 AC Franeker

Tel.: 0517-34 15 64

Fax: 0517-34 19 04

www.preton.nl

info@preton.nl

Voor al uw

glaswerk

Voor

bouwbedrijven

en particulieren

FRANEKER

BOUWGLAS SERVICE

FBS Bouwglas vof - Enkel glas

Kelvinstraat 5 - Isolatieglas (HR++)

8801 NA Franeker - Glas in lood

Tel.: 0517-383343 - Decoratieglas

Fax: 0517-383072 - Veiligheidsglas

- Hardglazen (douche) deuren

- Nieuwbouw en renovatie

info@fbsbouwglas.nl

www.fbsbouwglas.nl

ZATERDAG 22 SEPTEMBER:

‘UNTAME’

ONGETEMD NAAR EIGEN ZEGGEN; DEZE TWEE HARLING-

ERS EN TWEE FRANEKERS. WARNER/HEIN EN GLENN/PETER

SPELEN ROCKNUMMERS VAN DE AFGELOPEN 30 JAAR. OP

DE SETLIST STAAN O.A. GREENDAY, RADIOHEAD, SNOW

PATROL, BLACK CROWS EN U2. NIEUWSGIERIG

VRIJDAG 21 SEPTEMBER :

‘WHATSANAME’

WHATSANAME SPEELT AANSTEKELIJK BEWERKTE COVERS

UIT HET HERKENBARE VERLEDEN WELKE EEN BREED

PUBLIEK MAAR ZEKER OOK DE HUIDIGE JEUGD MOEITE-

LOOS OPPIKT EN ZICHTBAAR AANSPREEKT. KORTOM, DRIE

VOLWASSEN EN ERVAREN MUZIKANTEN WELKE GEZAMEN-

LIJK EEN POSITIEF CHEMISCHE REACTIE OP HET PODIUM

VEROORZAKEN WAT OVERSPRINGT OP HET PUBLIEK, WAT

GARANT STAAT VOOR EEN STEVIGE ROCKSHOW. DE ZAAL

WORDT VOLLEDIG AFGEBROKEN MAAR HERSTELT ZICH NA

DE LAATSTE AFKLAP DIRECT WEER IN ORIGINELE STAAT.


38

DAT GAAT LEKKER SAMEN!

Damco, de smaakmaker en specialist van spijzen en marsepein, is

onderdeel geworden van de Steensma Groep. Steensma levert een

smaakvolle diversiteit aan grondstoffen en halffabrikaten die zich

optimaal laten verwerken in de ambachtelijke bakkerij. Dat dit lekker

samen gaat blijkt direct uit ons gezamenlijke totaalassortiment. Naast

optimale verwerkbaarheid en uitstekende smaak, is de kracht van

onze producten de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Ons totaalassortiment is opgebouwd uit de volgende productgroepen:

Damco amandelspijs, banketspijs, koekjesspijs, cakepoeders, kapselpoeders,

gele room en decoratiesnow

Frucaps jams, vullingen en afdekgeleien

Cedro natuurlijke smaakmakers

Arlico likeuren en aroma’s

Confru geconfijte vruchten

Chocuise cacao compounds en flexibele coating

Kijk voor meer informatie op www.steensma.com of www.damco.eu

TALENT FOR TASTE

FRANEKER

Verstand

van Lekker

Eten!

SDijkstra, keurslager

Dijkstraat 47, Franeker

Tel. 0517-392795

www.dijkstra.keurslager.nl

Parklaan 55, 8801 HL Franeker

Telefoon 0517 390446

Mobiel 06 54 21 49 49

ajvdschoot@planet.nl

www.arnoldvanderschoot.nl

Vakmanschap in

ervaring verankerd

Vakmanschap in ervaring verankerd

Oostelijke Industrieweg 14,

8801 JW Franeker,

Tel. 0517 391078

info@kvf-stant.nl

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

De juiste kleding voor

elke branche... dat werkt!

Bouw en Installatie

Dienstverlening en Industrie

Horeca en Facility

Groenvoorziening en Grond, Weg- en Waterbouw

Transport en Logistiek

De Wieken 14 • 8801 RA Franeker • T 0517 39 61 00

E info@zijlstraberoepskleding.nl • www.zijlstraberoepskleding.nl

Wij verlenen u graag

een dienst

De dienstverlening van Greidanus op een rij...

administraties

jaarrekeningen

fiscale advisering

salarisverwerking

interim diensten

fiscale aangiften

startersadviezen

werkzaamheden

particulieren

Het Want 14, 8802 PV Franeker

0517 85 13 55 • info@greidanusadvies.nl

www.greidanusadvies.nl

HERENKAPSALON

Schoot van der visitekaartje.indd 1 03-11-2009 12:07:08

Galema Galema Galema Galema Galema alema

Schoot van der visitekaartje.indd 1 03-11-2009 12:07:08

Galema G

Voorstraat 63 Franeker Tel. (0517) 39 81 19


Remco Stienstra (facilitair medewerker):

“Samen met Bote het

onmogelijke mogelijk maken”

Stel je de activiteiten tijdens de AD dagen eens voor zonder elektriciteit, dat zou een saaie bedoening zijn. Remco

Stienstra en Bote Swart zijn de mannen achter de mooie lichtshows en het geluid. Deze facilitair medewerkers

verzetten veel werk, wat vaak niet zichtbaar is voor de bezoekers. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zijn ze op

pad om de eindjes, letterlijk en figuurlijk, aan elkaar te knopen.

Hoe het begon

Remco Stienstra is getrouwd, vader

van drie kinderen en werkzaam als

elektricien bij Liander. Hij is geboren

en getogen in Ried en woont alweer

twintig jaar in Franeker. Acht jaar

geleden begon hij als facilitair medewerker

bij de AD dagen. De eerste vijf

jaar was Remco alleen verantwoordelijk

voor de werkzaamheden. Sinds

vorig jaar wordt hij ondersteund

door Bote. Zijn kennismaking met de

AD dagen noemt hij zelf een ‘apart

verhaal’: ‘Ik was voor mijn werk

bezig met fraude situaties en had

vaak contact met een rechercheur. Hij

vertelde me dat de AD dagen iemand

nodig had voor geluid en elektriciteit

en vroeg of ik interesse had. Zo ben ik

erin gerold’.

Lang geleden

Toen Remco bij de AD dagen begon

was het allemaal nog niet zo professioneel.

‘We maakten gebruik van

twaalf haspels en een paar speakers.

Tegenwoordig leggen we bijna een

heel netwerk aan met kabels, zwerfkasten,

verlengsnoeren en aggregaten.

De energievraag is tegenwoordig veel

hoger, een band vraagt bijvoorbeeld

al een enorme hoeveelheid energie’,

aldus Remco.

Creatief duo

In de voorbereiding steken Remco

en Bote veel creatief denkwerk. ‘We

krijgen van de vrijwilligers die de

evenementen organiseren de vraag

wat er technisch mogelijk is en maken

hier een planning van. Er wordt een

tweede elektrisch netwerk aangelegd

rond de activiteiten in de binnenstad’.

Ook zorgen de heren ervoor dat de

kabels zo strategisch mogelijk neer

worden gelegd. Een mooi voorbeeld

hiervan is het aangespannen ringrijden.

‘Er moet altijd een kabel worden

gelegd naar de geluidsinstallatie,

deze kan niet op de weg liggen, want

de wagens met smalle wielen en stalen

hoepels snijden zo een kabel door.

Dit vergt enige creativiteit. Factoren

waar je geen invloed op hebt , zoals

het weer, willen ook nog weleens roet

in het eten gooien. Twee jaar geleden

moest de openingsact een dag worden

verschoven vanwege slechte weersomstandigheden’.

Haspels achter op de fiets

Tijdens de AD dagen is Remco van ’s

ochtends vroeg tot ’s avonds laat in

de stad aanwezig. Als iets niet werkt

dan wordt hij gebeld . Het moet het

zo snel mogelijk worden opgelost,

want er staat wel publiek te wachten.

‘Ik fiets van hot naar her door de stad

met mijn haspel achterop. Als je denkt

dat het geregeld is, dan is het op een

andere plaats vaak weer mis’, vertelt

Remco.

Het onmogelijke mogelijk maken

Na zeven jaar doet hij het werk nog

steeds met veel plezier. Vooral de

opening, die ieder jaar anders is, blijft

voor hem een uitdaging. ‘Door de

hoge energievraag is het altijd weer

spannend of de aangelegde apparatuur

deze energievraag wel aankan.

We hebben een keer een band gehad

die in de stad stond te spelen, de muziek

installatie stond aan en het liep

allemaal goed. Toen de ‘spotlights’

aan werden gezet ging alles ineens uit.

Het is een sport om dit snel op te lossen

en soms moet je het onmogelijke

proberen mogelijk te maken. Het voelt

goed als alles weer loopt. Dan denk

ik: we hebben het ‘m toch maar weer

geflikt’.

One for the money, two for the show, three to get ready……

Op weg naar de vierde editie van

het Rock ’n Roll Festival Franeker

Na een prachtige eerste editie in 2010, een succesvolle tweede editie in 2011 en een spectaculaire en drukbezochte

derde editie in 2012, wordt in het voorjaar van 2013 alweer de vierde editie van het Rock ’n Roll Festival Franeker

georganiseerd. Inmiddels is het festival een vast onderdeel geworden van de evenementenkalender van Franeker.

De oldtimers, de fifties braderie, het

Franeker kampioenschap hoelahoep

en tal van andere Rock ’n Roll-activiteiten

in de binnenstad maken het

festival tot een volwaardig evenement,

waarbij de Rock ’n Roll muziek

natuurlijk het allerbelangrijkste is. De

line-up van Rock ’n Roll- en Rockabillybands

is sinds de vorige editie, die

door bijna 6000 mensen werd bezocht,

echt internationaal te noemen. De

beste bands uit binnen- en buitenland

betreden de podia en zorgen voor een

geweldige sfeer in de Franeker binnenstad.

Het is dan ook bijna onmogelijk om

tijdens het festival de voeten op de

vloer te houden. In mei 2013 ademt

Franeker weer Rock ’n Roll. B eleef het

mee!

Houd onze website in de gaten voor

de datum, het programma en al het

andere nieuws rondom het Rock ’n

Roll Festival Franeker: www.rocknrollfraneker.nl

of volg ons op Twitter:

@rocknrollfran of Facebook: Rock ’n

Roll Festival Franeker.

www.boekhandelwever.nl

Of het nu gaat om drukwerk op papier of textiel,

ontwerp of sign, Telenga Media Groep voldoet met

zorg en aandacht aan uw grafi sche wensen!

TELENGAMEDIA.NL

Postbus 42 \ 8800 AA Franeker \ Harlingerweg 14 \ 8801 PA Franeker

T. 0517 380 980 \ F. 0517 380 987 \ info@telenga.nl

39

100.000 binnen-

en buitenlandse

boeken en ebooks

Vandaag bestellen, morgen in huis.

Geen verzendkosten. Dus....

www.boekhandelwever.nl

Verzorgen van administraties

Opstellen jaarrekeningen

Belastingaangifte(n)

Fiscale- en bedrijfseconomische

advisering

Raadhuisplein 4-6 Franeker

Tel. (0517) 39 24 05

Voorstraat 26 Harlingen

Tel. (0517) 41 83 83

Uw zaken

op orde!

Administratie - Belastingadvies

Leeuwarderweg 7-A, 8801 BS Franeker

t. 0517 390 161 • e. info@vesadministraties.nl

www.vesadministraties.nl


40

VOLG ONS OOK OP TWITTER

WWW.TWITTER.COM/RESIWOONCENTRUM

Maatschap

Fysiotherapeuten

Franeker

KORTINGEN

TOT WEL

70%

DE IISBAAN 10 WOMMELS TELEFOON: 0515 - 33 26 60

WWW.RESI.NL

Bewegen is leven. Leven is bewegen. Gaan en staan waar we willen, onbezorgd bewegen en doen

wat we willen is vanzelfsprekend. Pas als ons lijf ons belemmert, bewegen pijn doet of als onze kracht

afneemt, realiseren we ons dat onbezorgd bewegen niet van zelf gaat. Dan willen we hulp om die

onbezorgdheid ons opnieuw eigen te maken.

Fysiotherapeuten zijn bewegingsdeskundigen bij uitstek. De therapeuten van Maatschap Fysiotherapeuten

Franeker beschikken over ruime ervaring. Door bijscholing blijven we up to date en willen we

ons blijven specialiseren.

We zijn gespecialiseerd in manuele therapie, kinderfysiotherapie, fysiotherapie voor ouderen en fysiotherapie

bij oncologie. Oefeningen bieden we op maat aan en zijn gerelateerd aan uw leefomstandigheden.

Massage en pijnpuntbehandelingen hebben al eeuwen lang hun waarde bewezen en

passen we daarom toe. Hypes en trends volgen we met Friese nuchterheid en gezond realisme. Wat

z’n waarde heeft bewezen passen we toe in de dagelijkse praktijk

De manuele therapeuten gebruiken specifieke technieken om beweging weer op gang te brengen

en de toepassing van dry needling maakt het mogelijk om dieper gelegen spieren te prikkelen,

waardoor vastzittende bewegingspatronen worden doorbroken.

Ervaart u belemmeringen of mist u het onbezorgd kunnen bewegen? Wilt u weten

of fysiotherapie of een van onze specialisaties u kan helpen? Bel dan voor een

afspraak en we bekijken samen met u of we iets voor u

kunnen betekenen. U krijgt direct een van onze fysiotherapeuten aan de lijn die

uw eerste vragen kan beantwoorden. We hanteren geen wachtlijsten, u kunt op

korte termijn bij ons terecht. U hebt geen verwijzing van een huisarts nodig voor

een behandeling bij onze praktijk.

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

[ Met vertrouwen

kom je het verst ]

Hoe mooi uw huisstijl of reclame -

campagne ook is, hét gezicht van uw

onderneming bent u zelf. Omdat u

vertrouwen hebt in uw eigen zaak en het

vertrouwen van uw klanten geniet.

Dit vertrouwen zoekt u ook in uw

accountant. BENT accountants &

adviseurs bijvoorbeeld. Vertrouwen is voor

ons dé voorwaarde in elke relatie. Of u

nu een grote onderneming of een eenmanszaak

runt, al jaren meeloopt of net

begint, met vertrouwen komt u het verst.

Bolsward (0515) 57 80 80 - Franeker (0517) 39 77 75 - Sneek (0515) 43 04 65

info@bentaccountants.nl - www.bentaccountants.nl

Uitgebreide informatie over onze praktijk

en de medewerkers vindt u op onze site:

www. fysiofraneker.nl

wij helpen u in beweging!

Zuiderkade 3

8801 MJ Franeker

Tel.: 0517 - 39 51 00

www.fysiofraneker.nl


Zondag 23 september oecumenische kerkdienst bij de afsluiting van de AD 2012

Kleurrijke afsluiting

Kleurrijk is het thema voor de oecumenische kerkdienst bij de afsluiting van de Agrarische Dagen 2012. Kleurrijke

Agrarische Dagen, met veel vrolijkheid en spett erende evenementen. Kleurrijk staat ook voor veelzijdigheid en

bonte verscheidenheid. Onze samenleving wordt steeds veelkleuriger, steeds meer verschillende nationaliteiten,

rassen en religies vestigen zich in ons land. Sommigen vinden dat bedreigend, veel anderen verrijkend. Dat geldt

ook voor onze kerken en geloofsgemeenschappen.

Nergens ter wereld zijn zoveel verschillende

kerkgenootschappen als in

ons land. Maar hoe kleurrijk zijn wij

eigenlijk? En hoe tolerant zijn we ten

opzichte van andersgelovigen en andersdenkenden?

Vormen al die kerkelijke

kleuren een mooi palet of vloeken

ze bij elkaar? Of zijn het alleen maar

verschillende tinten grijs en zwart?

Op 23 september vieren vijf verschil-

Een groots muzikaal feest voor jong en oud!

Promsnight in Franeker

Op zaterdag 13 oktober 2012 wordt in evenementenhal ‘De Trije’ in Franeker voor het eerst de

PromsNight georganiseerd. De PromsNight beloofd een groots muzikaal evenement te worden met

dit jaar medewerking van o.a. 3JS, Lisa Lois, TILT, Hessel (van Terschelling), Wiebe van Dijk en

CMV Advendo.

Een aantal Franeker ondernemers

speelde al enige jaren met het idee

om een groots muzikaal evenement

te organiseren in Franeker. Ook had

CMV Advendo in het kader van haar

90-jarig bestaan voornemens om een

jubileumconcert te organiseren. Deze

vereniging heeft sinds haar 75-jarig

bestaan elk lustrum gevierd met een

groots opgezet Promsconcert. Besloten

is om nu de krachten te bundelen in

de Stichting PromsNight Franeker en

gezamenlijk een muzikaal evenement

te organiseren.

Na enkele maanden voorbereiding is

het programma eindelijk rond en het

resultaat mag er zijn. Er zijn enkele

landelijke, maar ook regionaal bekende

artiesten die hun medewerking

verlenen aan deze avond.

De eerste band die deelt uit maakt

van het programma is de Volendamse

band 3JS. De landelijk bekende band

met zanger Jan Dulles is de laatste

jaren met name bekend geworden

door vele optredens op radio en televisie.

Met een Rembrandt Award en

een Zilveren Harp op zak, hun vaste

tv-optreden in De Zomer Voorbij, een

nummer 1 hit met Ellen ten Damme,

uitverkochte optredens in de HMH

en bovendien nog hun deelname aan

het Eurovisie Songfestival, zit het wel

snor met de reputatie van 3JS.

Ook treedt Lisa Lois op tijdens de

PromsNight in Franeker. Lisa is het

meest bekend van het tv-programma

X-Factor. Met haar warme, krachtige

stemgeluid en nuchtere persoonlijk-

lende kerken een dienst in de Martinikerk

waarbij iedereen van harte welkom

is. Daar zal iets zichtbaar worden

van de veelkleurigheid van het geloof

van de Franekers, vrolijk en ernstig,

met oog voor verdriet en met gevoel

voor feest.

Het verhaal van Pinksteren wordt

gelezen, waar de verdeeldheid in ras

heid wint ze uiteindelijk het programma

en scoort ze een enorme nummer

1 hit met de Leonard Cohen-klassieker

‘Hallelujah’. Na het winnen van

X-Factor neemt ze haar succesvolle

album ‘Smoke’ op met enkele meeslepende

popliedjes als de single ‘No

Good For Me’ en ‘Promises, Promises’.

Het meest bijzondere optreden van de

avond zal ongetwijfeld die van Hessel

zijn. Hij komt speciaal terug van

Terschelling om nog een keer in zijn

geliefde ‘Trije’ te staan. Hij heeft hier

namelijk in 1989 ook al eens opgetreden,

waar toen zijn live album ‘Live

in Frjentsjer’ is opgenomen. Hessel

treedt al sinds 1972 op in zijn eigen

café ‘de Groene Weide’ op Terschelling.

Hij werd onder andere bekend

met zijn hits ‘She’s fl ying to America’

en ‘Terug naar Terschelling’.

Naaste deze nationaal bekende

artiesten maakt ook de Harlinger

zanger Wiebe van Dijk deel uit van

het programma. Wiebe, een artiest in

hart en nieren, is vooral bekend door

zijn optredens met de Wiebe van Dijk

Superband. Inmiddels bestaat de band

niet meer, maar toch treedt hij nog

regelmatig op. Vorig jaar heeft Wiebe

bijvoorbeeld samen met CMV Advendo

opgetreden tijdens de donderdagavond

van de Agrarische Dagen. Bij

een sfeervol verlichte Rooms Katholieke

kerk wist Wiebe er een veelzijdige

muzikale avond van te maken.

Het Franeker harmonieorkest CMV

en taal en afk omst weggevallen is.

Eenheid betekent niet: één pot nat of

koekoek eenzang. Eenheid betekent

respect en interesse voor elkaars eigenaardigheden.

Medewerking wordt

verleend door het koor Orpheon uit

Harlingen en Jan van Beieren als

organist. De voorgangers zijn pastoor

Marco Conijn en ds. Roger Wind.

Aanvang: 9.30 uur.

Advendo gaat met de artiesten een

deel van de avond invullen. Er gaan

ongetwijfeld bijzondere combinaties

ontstaan waarbij de artiesten begeleid

worden door het orkest. Advendo

vierde haar lustrumfeesten in het

verleden onder andere met medewerking

van Ernst Daniël Smid, Madeline

Bell, Bastiaan Ragas, Cor Bakker, Piter

Wilkens en vele andere artiesten.

De avond wordt muzikaal ondersteunt

door de Brabantse band TILT.

Deze vijf mans formatie staat het hele

jaar door op vele muzikale evenementen,

maar ze zijn ook als begeleidingsband

vaak in de studio’s van

Radio 538 en 3FM te vinden. De band

beheerst dan ook bijna elk muziekgenre

en dat is precies wat deze avond

compleet maakt.

Na het offi ciële programma neemt de

band het podium over om er tot in de

late uurtjes een groot feest van te maken!

Het geheel wordt gepresenteerd

door Remon de Jong, beter bekend als

Rapper Remon.

Meer informatie over de PromsNight

en de artiesten is terug te vinden op de

website www.promsnightfraneker.nl.

Kaarten voor deze bijzondere avond

kosten € 22,50 en zijn te koop via de

website en bij de voorverkoopadressen:

Primera Franeker, Mollema Music

World Franeker, Expert Franeker

en Hompy Music in Harlingen.

41

Sauna Franeker

Health and Beauty Center

Goedkoop naar de sauna?

We moeten allemaal op de kleintjes letten.

Ook wij werken hier aan mee.

Wij nodigen u, als saunaliefhebber

uit Franeker en omgeving uit, om zo dicht

mogelijk bij huis naar de sauna te gaan.

Dit bespaart u ook nog eens reiskosten.

Een welkomstdrankje

staat voor u klaar!

Geert & Janna Hof

Vliet 12 Franeker - 0517-396504

www.saunafraneker.nl

Vakmanschap in staal

dat is ons verhaal

quintcleveringa@hotmail.com


42

EXCLUSIEF / CABRIOLETS:

ASTRA 1.8i 16V TWINTOP COSMO Cabrio,

Airco, LMV, 37.500 km. Zilvermet. ’08 NU 18.950,-!

ASTRA GTC 1.6i 16V TEMPTATION

Airco, LMV, 75.000 km., Zilvermet. ’09 NU 13.950,-!

VECTRA GTS 1.8i 16V 5 DRS. TEMPTATION

Airco, Radio/CD, 48dkm., Zilvermet. ’07 NU 13.950,-!

VECTRA GTS 1.8i 16V 5 DRS. EXECUTIVE

Airco, Leer, Navi, 67dkm., Zwartmet. ’09 NU 18.950,-!

INSIGNIA 1.8i 16V 4 DRS. COSMO Airco,

LMV, Navi, 42dkm., Grijsmet. ’09 NU 23.950,-!

ALFA ROMEO SPIDER 1.8TS PININFARINA

Cabrio, 123.000 km., LMV, Zwartmet. ’98 NU 5.950,-!

OPEL BIJNA NIEUW/DEMO’S MET FORSE

KORTINGEN TOT 7.500,- ONDER NW.PR.:

ZAFIRA 1.6i 16V EDITION MPV 7 pers.

Airco, LMV, 20.000 km., Zwartmet ’12

NU 23.950,-!

ASTRA1.4i 16V TURBO EDITION 120pk, 6 bak,

LMV, 37.000 km., Zilverblauw. ‘10 NU 16.950,-!

CORSA1.0i 12V SELECTION 3 DRS. 65pk

CPV, Radio/CD, 13.500 km., Grijsmet ’11

NU 11.950,-!

MPV’S / SUV’S / HOOGZITTERS:

ZAFIRA 1.6i 16V ELEGANCE 100 pk, 7 Pers, Airco,

LMV, Radio/CD, Blauwmet . ’02 NU 4.950,-!

ZAFIRA 1.6i 16V ELEGANCE 100 pk, 7 Pers. LMV,

Airco, 80dkm., Zilverblauwmet. ’04 NU 8.950,-!

ZAFIRA 1.6i 16V MAXX COOL 100 pk, Airco,

LMV, Radio/CD/Navi., Zwartmet. ’05 NU 7.450,-!

ZAFIRA 1.6i 16V BUS. ED. 115pk 7 Pers. Airco,

Radio/CD, 78.500 km., Beigemet.‘07 NU 12.950,-!

MERIVA 1.6i 16V COSMO MPV 105 PK, Airco,

LMV, 26.000 km., Blauwmet. ’08 NU 13.950,-!

MERIVA 1.4i TEMPTATION, 90pk, Airco, LMV,

Radio/CD Zilvermet. ’07 NU 9.950,-!

MERIVA 1.7CDTI COSMO MPV, 100pk, Airco,

LMV, Leer, Radio/CD Blauwm. ’06 NU 9.950,-!

MERIVA 1.6i 16V MAXX COOL, 100pk, Airco,

LMV, Radio/CD, Blauwmet. ‘05 NU 7.950,-!

MERIVA1.6i 16V ENJOY 5 DRS. MPV, 87pk, Radio/

CD, 122.0000 km., Zilverblauw. ‘04 NU 5.950,-!

RENAULT SCENIC 1.6i 16V AIR MPV, Airco,

LMV, 123.000 km., Roodmet. ‘03 NU 4.950,-!

FORD FUSION1.6i 16V TREND MPV, CPV,

Radio/CD, 62.000 km., Zilvergroen. ‘03

NU 5.950,-!

FIAT QUBO 1.4i 5 DRS. DYNAMIC, Airco, Radio/

CD, 21.000 km., Rood. 12-’09 NU 10.950,-!

COMPACTE / ZUINIGE AUTO’S:

AGILA 1.2i 16V 5 DRS., EDITION, 86pk, Airco,

LMV, 35.000 km., Zilvermet ’09 NU 9.500,-!

AGILA 1.2i 16V COMFORT 5 DRS. 75pk,

Radio/CD, Stuurbekr., Zwartmet. ’02 NU 2.950,-!

FORD KA 1.3i SUMMER EDITION, Airco,

Radio/CD, 79.000 km., Geel ’04 NU 4.950,-!

FORD FIESTA 1.3i STYLE 3 DRS. 65pk,

Stuurbekr., Radio/CD, Blauwmet.’09 NU 4.950,-!

VW FOX 1.2i 12V 3 DRS. Stuurbekr.,

Radio/CD, 46.000 km. ’07 NU 6.950,-!

PEUGOT 206 5 DRS.1.4i POP ART, Airco,

CPV, 101.000 km., Zilvermet. ’04 NU 5.450,-!

PEUGOT 206 XS 3 DRS. 1.6i 16V, 109pk, Airco,

Leer, LMV, Zilverblauwmet. ’02 NU 3.950,-!

STATIONWAGONS:

ASTRA 1.4i 16V 5 DRS. SELECTION, 90pk, Cr.ctrl.,

Radio/CD, 48.000 km., Blauw. ‘ 09 NU 12.950,-!

ASTRA 1.6i GL 5 DRS. St. Wagon 84pk, Stuurbekr.,

CPV, Blauwmetallic ’01 NU 2.450,-!

TOYOTA AVENSIS 1.8i 16V LUNA BUS, Airco,

LMV, Navi, 95dkm., Zwartmet. ’08 NU 13.950,-!

DIVERSE TOP- QUALITY CARS

3 DRS. / 4 DRS. SEDAN / 5 DRS.:

CORSA GSi 1.6i 16V OPTIC 106pk, ABS,

Sch.dak, Radio/CD, Blauwmet. ’98 NU 2.450,-!

CORSA 1.2i 16V SPORT 3 Drs. 65pk, LMV,

CPV, Radio/CD., Groenmet. ’99 NU 2.950,-!

CORSA 1.0i 12V 3 Drs. RHYTM 60pk,

St.bekr, Radio/CD, Zilvermet. ’05 NU 3.950,-!

CORSA 1.2i 16V ENJOY EASYTR. AUT. CPV,

Radio/CD, 101dkm., Zilvermet.’05 NU 4.950,-!

CORSA 1.2i 16V SILVERLINE 3 Drs., Airco,

LMV, Radio/CD, Zilverblauw ’06 NU 5.950,-!

CORSA 1.4i 16V SPORT 3DRS. 90pk, Pan.

Dak, LMV, 51.000 km., Rood ‘08 NU 8.950,-!

CORSA 1.2i 16V 3 DRS. ENJOY 80pk., Airco,

CPV, 15.000 km., Blauwmet ’08 NU 8.950,-!

CORSA 1.4i 16V 5 DRS 111 EDITION, Airco,

LMV, 16.500 km., Zilverbl ’10 NU 11.950,-!

ASTRA 1.6i SPORT 3 DRS. 75pk, ABS,

LMV, 125dkm., Zilvermet. ‘98 NU 2.950,-!

ASTRA 1.6i 16V 5 Drs, ENJOY EASYTR. Airco,

Radio/CD, 31.000 km., Zilver ‘05 NU 9.950,-!

ASTRA 1.9i CDTI 5 Drs, ENJOY 100pk, Airco,

LMV, 120dkm., Blauwmet. ‘06 NU 10.950,-!

MERCEDES C180 ELEGANCE 4 DRS, Airco,

Radio/CD, 146dkm., Blauwmet. ‘98 NU 3.950,-!

VECTRA 1.6i 16V 5 DRS. BUS. ED. 100pk, Airco,

LMV, Radio/CD, Groenmet. ‘01 NU 2.950,-!

VECTRA 1.8i 16V 4 DRS. BUS. ED. Airco,

CPV, 112dkm., Beigemet. ‘06 NU 10.950,-!

OMEGA 2.6i 24V ONYX 4 DRS. AUTOM.

Airco, LMV, Leer, Blauwmet. ‘02 NU 5.950,-!

Voordelige fi nancieringsmogelijkheden

al v.a. 99,- p/md. Vraag info.

Franeker

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

• Geconditioneerde opslag t.b.v.

agrarische sector

vis- en vleesindustrie

Retail

• Koel- en vrieshuisbouw

• bedrijfshuisvesting

Wereldkampioen

isolatiesysteembouw

www.vandermeerfraneker.nl

Harlingerweg 48c | Franeker | 0517-39 05 89

STERK

OP ELK TERREIN

LOONBEDRIJF

GRONDVERZET

GEWASBESCHERMING

OP- EN OVERSLAG/WEGEN

GROENRECYCLING

FRANEKER - ARUM - HARLINGEN - OOSTERBIERUM

LOONBEDRIJF • GRONDVERZET • GEWASBESCHERMING • OP- EN OVERSLAG/WEGEN • GROENRECYCLING

0517 392255 • WWW.WESTRA-FRANEKER.NL


Bij ons starten en dan uitgroeien, daar doen we het voor

St. Bedrijvencentrum Westergo Zone Franeker

Wat is wijsheid: huren of kopen? Van alle vraagstukken waarmee de startende ondernemer geconfronteerd wordt, is dat wel één van de

belangrijkste. Kopen is op de lange termijn wellicht het voordeligst, maar ja, als het misgaat met je onderneming blijf je ineens met een

duur bedrijfspand zitten. Dus toch eerst maar huren? Maar waar huur je als starter een betaalbare bedrijfsruimte? Het antwoord op die

vraag is niet moeilijk. Daarvoor is begin jaren negentig namelijk de Stichting Bedrijvencentrum Westergo Zone Franeker opgericht.

‘Ook toen zat de economie even in een dip

en wilde een aantal Franeker ondernemers,

in samenwerking met het gemeentebestuur,

wat meer werkgelegenheid

ontwikkelen en startende ondernemers

een kans bieden’, aldus Meindert v.d.

Weerd, sinds 11 jaar voorzitter van de

stichting. ‘Het probleem was om aan geld

te komen, maar het idee om participanten

te zoeken binnen het Franeker bedrijfsleven

die er geld in wilden steken werkte

voortreffelijk. De gemeente kon toen niet

achterblijven en daarna ging de stichting

met het verhaal naar de provincie, naar

Den Haag en naar Brussel. Overal werden

subsidies weggehaald. Ja, we zijn toen

aardig inventief geweest’.

Succes

Nadat de stichting de nanciën geregeld

had, konden de plannen verwezenlijkt

worden en verrees er nieuwbouw aan

de Ampèrestraat op het Industrieterrein

West. In eerste instantie een gebouw

van 1500 vierkante meter, onderverdeeld

in units van 50 tot circa 600 m2. Allen

compleet uitgerust met eigen verwarming

en sanitair. Het Bedrijvencentrum was na

een paar jaar al zo’n succes dat het bestuur

in 1997 besloot om de bestaande 1500 m2

met nog eens met 1500 m2 uit te breiden.

Weer op dezelfde manier met participanten

en subsidies. Het grote voordeel

voor de starters is het huren. Men hoeft

niet altijd gelijk een pand aan te kopen,

waardoor men het bedrijf eerst rustig kan

uitontwikkelen. Starters betalen ook nog

eens een lagere huur, dan bedrijven die al

wat langer ruimte bij de stichting huren.

Die bedrijven worden natuurlijk niet weggestuurd,

maar het is wel de bedoeling dat

als een bedrijf zich wat gesetteld heeft, dat

men dan verhuist naar een eigen pand.

Dat iets dergelijks vaak gelukt is, daar zijn

in Franeker aardig wat voorbeelden van.

‘Werkgelegenheid creëren blijft ons hoofddoel’,

vertelt de voorzitter.

‘Bij ons starten en dan uitgroeien, daar

doen we het voor. Het is overigens niet altijd

een succesverhaal. Niet iedereen slaagt

en dan komt er dus weer ruimte vrij voor

een ander, dat is inherent aan het ondernemen.

En vrijwel iedereen is welkom. We

proberen natuurlijk wel te screenen, we

willen geen criminele activiteiten, maar

verder weigeren we niet veel’.

Wormen

Dat de Stichting Bedrijvencentrum Westergo

Zone Franeker niet snel bang is om

een unit te verhuren aan een bijzondere

onderneming blijkt wel uit het feit dat men

het ooit aandurfde om onderdak te bieden

aan een wormenkwekerij. ‘Dat leek heel

apart en dat was het ook. We verwachtten

dat het allemaal netjes in afgesloten

bakken ging, maar zo werkte dat in de

praktijk blijkbaar niet’, denkt van der

Een revolutionaire

kleurtechniek gecreëerd

door Angelo Seminara

voor Davines

www.davines.nl

Weerd glimlachend aan die periode terug.

‘De wormen zaten zo’n beetje door het hele

centrum heen. Ze kropen door alle kieren

en naden, nee, daar hebben we ons behoorlijk

in vergist. Dat kon uiteraard niet. We

hebben een schoonmaakbedrijf in moeten

zetten om de zaak weer schoon te krijgen.

Je moet dus wel uitkijken wat je erin zet’.

De stichting telt vijf bestuursleden, die

bijna alles verder zelf regelen. Alleen de

verhuur is uitbesteed aan Accolade. Eigenlijk

is het voor de stichtingbestuurders een

hobby. Het is een hele leuke club met ondernemers

bij elkaar die al over de nodige

netwerken beschikten, dat scheelt natuurlijk

wel. Het succes in Franeker leidde ertoe

1

Geen zichtbare uitgroei

2

Natuurlijke en schitterende kleurreflexen

43

dat er al snel ook andere bedrijvencentra

over de vloer kwamen en de werkwijze

van de stichting wel wilden overnemen.

Met de bedrijvencentra in Harlingen en

Dronrijp heeft de Stichting Bedrijvencentrum

Westergo Zone Franeker inmiddels

een samenwerkingsverband.

‘Het valt ons mee dat er nog steeds vraag

is. Starters willen ook in de huidige onzekere

tijd vaak liever wat huren dan kopen.

We hebben de laatste jaren dan ook zo’n

negentig tot honderd procent bezetting

van het centrum en kunnen wij een ondernemer

zelf niet plaatsen, dan verwijzen wij

graag door naar het bedrijvencentrum in

Harlingen en/of in Dronrijp’.

Gecreëerd door tweevoudig British Hardresser of the Year en Davines Artistic Director Angelo Seminara

www.phiro.nl

3

Gepersonaliseerde en duurzame kleurresultaten

4

Snel, eenvoudig en zonder beschadiging van het haar

5

Extreme veelzijdigheid

Bij ons in de salons


44

Donderdag 20 september

De Franeker nachtkaatspartij

Vrijdag 21 september

90´s Party

met Gerrit van der Meulen en Ricardo Silvio

Zaterdag 22 september

De Wiko’s v.a. 19:00 uur.

Colourz Outdoor

Direct na het vuurwerk met Articial Sound

en Steff da Campo

Afterparty!

v.a. 24:00 tot 04:00

Met Gerrit Koprol en Danny DLight

In de bovenzaal; Mr. FerD & Robin Roij

Garderobe aanwezig in de bovenzaal.

Kijk voor meer informatie op www.debogt.nl

Frisia Zout B.V. maakt onderdeel uit van esco - european salt

company, een dochteronderneming van K+S AG te Kassel

Duitsland.

produceert jaarlijks circa 6 miljoen ton

zout in Nederland, Duitsland, België,

Frankrijk, Spanje en Portugal.

In 2006 is de grootste zoutproducent van Zuid-Amerika

overgenomen. Het bedrijf SPL in Chili heeft een productie van

circa 6 miljoen ton per jaar.

Met 2.000 medewerkers wordt jaarlijks een omzet van circa

500 miljoen euro gerealiseerd.

Met de voorgenomen overname van Morton Salt wordt

K+S AG de grootste aanbieder van zout ter wereld.

K+S is naast een toonaangevende zoutproducent één van de

belangrijkste mondiale producenten van Kali - en Magnesiumproducten

voor de landbouw en industrie.

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

Voor

particulieren en

bedrijven

Voor

particulier

bedrijv

Sikkens

Sigma

Boonstoppel

Sikke

Wijzonol

Sigm

Boonsto

Wijzon

Het in Harlingen gevestigde mijnbouwbedrijf Frisia Zout B.V. is een belangrijke

Europese zoutproducent. In de moderne fabriek wordt door de deskundige

medewerkers jaarlijks circa 1 miljoen ton kwalitatief hoogwaardig zout

geproduceerd.

Het door Frisia geproduceerde zout wordt via de zeehaven Harlingen en over

de weg aan onze afnemers geleverd voor industrieel gebruik, veevoeder,

waterbehandeling en menselijke consumptie.


LEDEN VAN DE CLUB VAN 100

A. Dubelaar

A. Verboom-Lourenz, mondhygienist

Accolade Wonen

Acquila Humanagement

Administratiekantoor Poortinga

Afbouw J.F. de Graaf

Ass.bedr. Froonacker

Autobedrijf Haitsma

Autocompleet Franeker B.V.

Autoland Van den Brug

Autoschadebedrijf Keizer

Banketbakkerij Dick van der Veen

BENT Accountants & Adviseurs

Bestrat.bedr. van der Heide

BKF

Blokker Franeker

Boddeüs Zien en Horen

Bouwbedrijf D. Molenaar

Bouwbedrijf Haarsma & De Bruin

Bouwbedrijf RKP

Bouwbedrijf Van Marrum

Braak Financiele Diensten

Brander Bouw B.V.

Bruna Franeker

Bureau De Bok

Buwalda Multiservice

Buwalda en Van Hyum vof

Cafe-Rest. De Stadsherberg

Cafetaria Frolich

Chin. Ind. Rest. ‘Gouden Kom’

Combistralen Nederland BV

Cor Rinia Techn. Service Onderneming

De Bey Communicatie en Vormgeving

De Bogt Fen Gune

De Franeker Makelaardij

Deinum Automobielbedrijf Franeker

Den Breejen & Zoon Sliedrecht

Dijkstra Woninginrichting

DJ Quickfinger

Dygra Lichtreclame

E. Bergsma

Electro World Van der Weerd

EP: Electronic Partner

Eresde

Expert Franeker

Firma F. van Dellen

Fractie Gem. Belang Franekeradeel

G2 Makelaars

Banden Centrum Franeker

Garage C.K. Alkema

Gert Jan Breeman

Gewoon Mooi

Helma Voetverzorging/Massage

HEMA Warenhuis B.V.

Herenkapsalon Galema

Hiltje Geertsma Personeelsdiensten

Hoekstra Mts

Icit

Installatiebedrijf Ledamij

J. Althuisius

J. Kwast

J.J. Pottinga

J.J. Wierdsma

Jelsma Koelma Notarissen

John Spoelstra Fysiotherapie

Juwelier Kramer

Kapsalon Phiro

Keurslagerij KG Dijkstra

Klaas Banga Brillen

Koelhuis Bergmans

Kooistra Reizen

Koopal Oliebollenkraam

Koopmans Beheer

KVF Stanfit B.V.

Lekker Anders

Levo Produktenmij.

Lodewijk Mode voor Mannen

Mannen van Staal

Martens Visservice

Meconaf Afzuiginstallaties

Metselbedrijf Hans Dijkstra

Mollema Music World

Mulder Keukens

MultiCopy Leeuwarden

Oars Kunst en Kleding

OARS, co-creatie in verandering

Ond.h.bedr. Arnold v.d. Schoot

Petra Lodewijk Mode

Peugeot Suzuki Haaima Franeker

Piet Paulusma Meteo Service

Pizzeria Antonello

PM Mannenmode

Posthumus Houthandel

PuntNL Groep

R. Keizer

Recreatiepark Bloemketerp

Regts B.V.

Reisburo Franeker

Rijschool Quarré

Roosma Schilders

S. Kroeger

S. Ybema

Scheepswerf ‘Nieko’

Schoenhandel Kamsma

Schoenmakerij Leo Versteeg

Schoonheidssalon Paula

Schoonmaakbedrijf Vlietstra

Selekt Meat

Shipdock Draaisma

Siemen’s Groenten en Fruit

Siesling’s Luxe Bakkerij

Sportcentrum Shape

Steensma BV

T. Wever B.V.

Tapperij ‘t Noord

Tegelhandel Sierbestrating Franeker

Tekenbureau H. van der Helm

Texaco Pompstation-D. Nijholt

Timmerbedrijf van Santen

Van der Wal Handel en Transport

V.O.F. Garage Fokkema

V.O.F. Het Bangahuis

V.O.F. Zephyr Charters

Van der Heide Schoenen

Van der Weerd Install.techn.

VES Administratie - Belastingadvies

Visser Bergum Asbestsanering

VT Beveiliging

W. Broersma

Wallys BV

Warmtetechniek

Willem Industrial Maintenance

Zensa Moda

Zijlstra Beroepskleding

Sander Versteeg

De heer H. Jillings

SPONSOREN AD FRANEKER

BOUWSTOFFEN

Colofon:

Agrarische Dagen Krant 2012

Deze krant is uitgegeven door:

Stichting Agrarische Dagen i.c.m. NDC mediagroep

September 2012

Redactie:

Wynanda Wassenaar, Lise Hilgenga, Bram Boekema,

Julius Boekema (eindredactie)

Fotografie:

Joeri Hendriks e.a.

Acquisitie, druk en verspreiding:

NDC mediagroep

Ontwerp voor- en programma binnenblad:

Oosting Communicatie, Caroline Oosting

Organisatie, layout & opmaak:

MultiCopy Leeuwarden, Bram Boekema

Oplage: 40.000 ex.

Deze krant is mede mogelijk gemaakt door

Stichting Promotie Ster van de Elfsteden


46

Zensa“tie” in de

najaarsmode bij Zensa

de nieuwste najaarsmode van 2013 is binnen,

voor elke vrouw voor elke style, van zakelijk-casual

tot feestelijk.

met o.a. de merken Angels, Dreamstar,

G.W. by Gerrie Weber, One Touch, Scarva, Reset, Enjoy,

Scarva jeans,

Standfield , Stylefair, Streetone, Tence, Zerres.

zie onze special views tijdens de AD in onze winkel.

Raadhuisplein 3-11, Franeker, tel. 0517-392780

Veilig, voordelig en

vakkennis: dat is een

heleboel meer!!!

0900 7474747

kleurrijke Agrarische Dagen 19 - 22 september 2012

Bouwmachines Steigerbouw Betonbekisting

Sijperda

heeft alles

voor uw

evenement

sijperdaverhuur.nl

Sneek Leeuwarden Emmeloord Heerenveen

Groningen Drachten Franeker Assen Eemshaven


Agrarische Dagen Franeker

St. Agrarische Dagen Franeker

bedankt alle sponsors en vrijwilligers

voor het mede mogelijk maken van de

Agrarische Dagen 2012

Stichting Accolade

Empatec

Brandweer Franekeradeel

Buwalda Multiservice

C1000

Commerciële Club NW Friesland

D&O Bouwglas B.V.

De Bogt fen Guné

Combistralen Nederland

Doubble U Promotions

Electro World v.d. Weerd

Esco Zout

Friesland Bank

Gemeente Franekeradeel

Stichting Radius

Mollema Music World

Grand Café De Doelen

AV Spartacus

K.V. Jan Bogtstra

Langhout Intern Transp ort

Loonbedrijf Westra

MultiCopy Leeuwarden

Autobedrijf Haaima Franeker

John Poelstra Fysiotherapie

Projectbureau A7Westergozone

Rabobank Leeuwarden-NW Friesland

Bouwbedrijf RKP

Stichting Kinderopvang Friesland

SC Franeker

Betterfi t

Cleveringa technische dienstverlening

Riemersma Sport

De heer J. Wierdsma

Bouwsupport Arnold van der Schoot

Sted. Muziekcorps De Harmonie

Stichting Ster van de Elfsteden

Stichting Sportpromotie

Stichting Bedrijvencentrum

Sijperda Verhuur

Van der Weerd Installatietechniek

Vermillion

Blokker

BKF

Regts Porefessional

Bouwbedrijf Van Marrum

Ondernemers Ver. Voorstraat-Raadhuisplein

P. Valk Yachts

NVB Ubbens

Oosting Communicatie

De heer J. Hendriks

Nieuwenhuis Schilders

Timmerbedrijf Van Santen

Bijlsma Hercules

NDC Mediagroep

Marcus van der Woude

Van der Meer Holland

Uiting Reclame

Mechanisatie Van der Laan Harlingen

Aeolus

JATS sport en spelverhuur

Bloemketerp Party, Bowling en Zalencentrum

Zaalvoetbal Vereniging Franeker

Slagerij Terpstra

Dyckerhof Basal

Koelhuis Bergmans Wijnaldum

Showband de Sternse Slotlanders

Concordia Sexbierum

Steensma

Sporthal de Trije

Siemen’s Groente en Fruit

Intertoys

Jorrit Bouw - Bolsward

PPH-Video

Alliander Foundation

Hiltje Geertsma Personeelsdiensten

Horeca-activiteiten

tijdens de Agrarische Dagen

WOENSDAG 19 SEPTEMBER

21.00-24.00 uur Madera Live de Doelen

DONDERDAG 20 SEPTEMBER

21.00-24.00 uur Zanger Jelle B de Doelen

20.00-24.00 uur Klaverjastoernooi Stadscafé de Notaris

inleg €4 aanvang: opgave tot 20/9

op 0517-397823 of info@stadscafedenotaris.nl

VRIJDAG 21 SEPTEMBER

17.00-22.00 uur Smakelijk Franeker Martenatuin

21.00-01.00 uur 90’s party met 90’s de Bogt fen Gune (buiten)

met Gerrit van der Meulen en Ricardo Silvio

21.00-01.00 uur Top 40 band “Voutlooz” Tent Breedeplaats (de Doelen)

21.30-01.00 uur Live muziek “Untame” Tapperij ‘t Noord

ZATERDAG 22 SEPTEMBER

17.00-20.30 uur DJ Quickfi nger Terras de Doelen

19.00-21.00 uur Prijsuitreiking trekkertocht en heftruckrijden

na afl oop live optreden de Wiko’s de Bogt fen Guné

21.30-01.00 uur Live muziek “Whatsaname” Tapperij ‘t Noord

21.15-01.00 uur Colourz Outdoor met oa Artifi cial Sound, de Bogt fen Guné

Steff da Campo en Gerrit Koprol (buiten)

21.00-01.30 uur Groot slotfeest top 100 band “Vangrail” Tent Breedeplaats (de Doelen)

21.00-24.00 uur Live muziek “Melody makers” de Doelen (binnen)

24.00-04.00 uur Afterparty! De Bogt fen Guné

Met Gerrit Koprol en Danny DLight

In de bovenzaal; Mr. FerD & Robin Roij

47


Franeker

Franeker

HAITSMA - Franeker

Harlingen

More magazines by this user
Similar magazines