PDF (7.1 Mb) - Delabie

delabie.nl

PDF (7.1 Mb) - Delabie

16 16

BIOFIL EINDFILTERS

Samenstelling van waterfilters

Specifiek voordeel: filtert de bacteriën aan de kraanuitgang

BIOFIL eindfilters

16-24

Het beheersen van de sanitaire risico's met oorsprong in het water

BIOFIL assortiment: waterfilters

Innoverende oplossing door de holle vezels

Principe van filteren met onze holle vezels

Voordelen van BIOFIL

Volledig beheer van het fabricatieproces

Toepassingsgebied

Optimale traceerbaarheid van de BIOFIL filters

Testresultaten van de BIOFIL filters

Gemakkelijke en snelle installatie

BIOFIL Filters voor specifiek gebruik 25-27

Filterpatronen

Handdouches met filter

Uitlopen met filter


BIOFIL: Beheersen van de

bacteriologische waterkwaliteit aan

de uitloop van de kraan


18

BIOSAFE

BIOFIL Eindfilters

Beheersen van risico’s in sanitaire installaties

Het voorkomen van sanitaire risico's, gelinkt aan de pathogene bacteriën in het waternet, dient een constante

zorg te zijn voor de openbare gebouwen en in het bijzonder voor de zorgsector.

Water, een essentieel element voor de hygiëne, kan ook infecties verspreiden indien de kwaliteit ervan niet

gecontroleerd wordt. De ontwikkeling van bacteriën (Legionella, Pseudomonas Aeruginosas...) in de leidingen

of de kranen kan de oorzaak zijn van ernstige infecties, met name voor de zwakste personen.

Het beheersen van dit risico is dus een belangrijke en constante zorg voor de verantwoordelijken van

gebouwen. Het toezicht op Legionella in het warmwaternet belangt elk publiek gebouw aan (hotels,

toeristische plaatsen, campings, gevangenissen...) en niet enkel de zorgsector. Een Frans besluit van februari

2010 verplicht de controle op de bacteriologische kwaliteit van het water in sanitaire installaties in

zorginstellingen en alle publieke instellingen. Elk gebruikspunt dat de bacterie Legionella Pneumophilla kan

bevatten en dat een aërosol kan creëren (nevel van microdruppels water in de lucht) is onderhevig aan deze

controles.

Onze BIOFIL filters zijn een te implementeren middel om de kwaliteit van het water op de gebruikspunten te

garanderen en de veiligheid van de gebruiker te verzekeren.

BIOFIL assortiment: waterfilters

Waterfilters voor specifiek gebruik: BIOFIL patronen, handdouches en uitlopen.

Elke BIOFIL integreert een membraan met holle vezels met een filtratiegraad van 0,1 micron. Zo wordt

water bekomen, vrij van micro-organismen (bacteriën, protozoön, schimmels, deeltjes aanwezig in de

leidingen...) en dit zonder de chemische samenstelling ervan te wijzigen.

De totale bescherming tegen infecties door overdracht van water is dus gegarandeerd.

Innoverende technische oplossing van de holle vezel

Er bestaan twee basistypes membraan apparatuur voor microfiltratie: met vlak membraan of membraan

met holle vezels.

DELABIE heeft gekozen voor het assortiment BIOFIL microfilters, met dit laatste type te werken.

Deze membraan technologie is ontwikkeld in de jaren 70 en is tot op vandaag nog steeds de meest

efficiënte techniek voor de zuivering van water.

De techniek dekt een uitvoering tot op ultrafiltratie (0,001 micron) in verschillende toepassingen

(huishouden, medisch, industrieel...).


Filterprincipe van de holle vezels

Membraan met holle vezels

BIOFIL Eindfilters

Ons membraan is samengesteld uit een geheel van holle vezels in gebundeld polyethyleen. Deze uiterst

fijne en soepele vezels hebben een externe diameter van 0,6 mm en hebben een dikte van enkele

tientallen microns.

De membranen zijn hol en hebben een rietvorm (buisje).

Microporeuze Structuur

De membranen met holle vezels bestaan uit meerdere poriën met afmetingen tussen 0,01 en 0,1 micron.

Elk membraan is samengesteld uit meerdere laagjes microporeuze structuren (microgroeven).

De bacteriën en deeltjes die groter zijn dan 0,1 micron worden gestopt door deze structuren en

definitief buiten het membraan gehouden.

Externe/Interne frontale filtratie

Ons filtersysteem is frontaal. Dit wil zeggen dat alle te behandelen vloeistof loodrecht op de filter stroomt,

waardoor een drukverschil ontstaat aan weerszijden van het membraan.

Het water stroomt van buiten naar binnen in de filter.

De bacteriën en andere microdeeltjes die de tussenruimtes in de membraanstructuur niet kunnen

passeren, worden extern tegengehouden en kunnen dus het membraan niet binnendringen.

Filteroppervlak/Opslag van bacteriën

Het filteroppervlak is oneindig veel groter bij membranen met holle vezel, zoals de onze, als bij platte

membranen (1400 cm² t.o.v. gemiddeld 500 cm²).

Dit grote filteroppervlak laat toe een groter volume water te filteren.

Hierdoor is ook de opslagcapaciteit van bacteriën en onzuiverheden, tegengehouden in de filter, veel

groter.

0,1μm

Poreusheid ≤ 0,1 micron

Vezel

Hars

Bacteriën

Bacteriën

19


20

1

+

+

+

+

BIOFIL Eindfilters

Voordelen van BIOFIL

Filteroppervlak 2 maal groter

dan met een vlak membraan (1400 cm² t.o.v. gemiddeld 500 cm²)

- Filteren van een groter volume water

- Vezel 0,1 micron: maximale porositeit met gecontroleerde grootte van poriën

Bestand tegen verstoppingen

- De tegengehouden deeltjes blijven aan het oppervlak van het membraan, waardoor een verstopping

wordt vertraagd

- Langere levensduur van het membraan

Zeer compacte filters

In tegenstelling tot de andere filters op de markt, wordt de ophoping in onze BIOFIL filters verminderd.

Dit door de compactheid van de filter:

- Toepasbaar op elke kraan, zelfs die met een uitloop met beperkte hoogte

- Vermijdt de automatische inwerkingstelling bij installatie op een elektronische kraan

- Minder risico op herbesmetting

- Hogere uitloop dan bij de andere filters op de markt

Exclusiviteit: Filterende uitloop

Uitloop met ingebouwd membraan met holle vezel:

- Toepasbaar op elke kraan met BIOCLIP uitloop (zonder koppeling)

- Geen enkele bijkomende hindernis (de hoogte van de uitloop blijft behouden)

- Er dienen geen onderdelen te worden toegevoegd aan het einde van de uitloop

- Sluit de uitloop als potentieel besmetbaar oppervlak uit

Volledige controle over het productieproces

Ons membraan met holle vezels is voor 100% samengesteld uit recycleerbare polyethyleen (PE) vezels.

Er wordt geen enkel toevoegings- of oplosmiddel gebuikt in het productieproces.

V2

V1

V4

V3

V5

a. b.

2 3 4

1 De grondstof wordt geëxtrudeerd

De grondstof (PE) wordt onder de vorm van korrels geleverd, en wordt in de trechter van de extruder

gegoten. Om verwerkbaar te zijn, wordt zij vervolgens opgewarmd en onthard doormiddel van een

schroef die zich in een verwarmde buis bevindt. De schroef leidt het plastiek naar de uitgang van de

pers, waar de materie de gewenste buisvorm krijgt.

2 De materie wordt uitgerokken

De bekomen vezel wordt vervolgens 5 maal uitgerokken door te passeren door rollers die aan

verschillende snelheden draaien. Het is dit proces dat de porositeit van de vezels definieert. Hoe groter

de verschillen tussen de snelheden van de rollen, hoe meer de poreusheid vergroot en omgekeerd.

Onze vezels hebben een poreusheid van 0,1 micron. Het productieproces laat toe te zakken tot 0,01 micron.

3 Testfase (3 stappen)

a) De vezel wordt getest in water onder druk.

Bij een bepaalde waterdruk voor een poreusheid van 0,1 micron, mag het water de vezel niet

binnendringen. Indien de poreusheid niet juist is, zal het water de vezel binnendringen.

b) De buitenkant van de vezel wordt gedroogd.

c) De vezel passeert een elektrisch veld.

Indien er water in de vezel is gepasseerd, zal er een vonk ontstaan, waardoor de vezel wordt

verbrand en afgebroken.

Deze testfase wordt continu uitgevoerd.

4 Op rol plaatsen

Wanneer de vezel de testfase doorstaat, wordt zij op rol geplaatst, klaar voor samenstelling.

=> Gecontroleerde poreusheid van de vezel. 100% gecontroleerde vezel.

c.


Toepassingsgebied

BIOFIL Eindfilters

LEGIONELLA en PSEUDOMONAS AERUGINOSAS filters

Deze niet steriele BIOFIL filters zijn aangepast aan alle publieke instellingen, met name de zorginstellingen

(uitgezonderd het toepassingsveld van de filters voor alle kiemen) voor:

- de lichaamshygiëne.

- het hygiënisch wassen van de handen.

- de balneotherapie.

Filters voor ALLE KIEMEN

Dit type steriele BIOFIL filters valt onder klasse IIB voor medische apparatuur en zijn aanbevolen in

zorginstellingen voor:

- het wassen van wonden.

- het spoelen van medische invasieve apparaten (zoals endoscoop,...).

Optimale traceerbaarheid van de BIOFIL filters

Het beheersen van de gezondheidsrisico’s, gebonden aan water, vereist een optimale traceerbaarheid

vanaf de productie van de verschillende componenten tot het afgewerkte product, tot het gebruik

ervan door de patient.

Individuele verpakking met etiket

Het unieke lotnummer laat toe de productieketen te volgen.

12/2012 12/2015

Dubbel etiket op de filter

Bij elke filter worden 2 waterbestendige etiketten geleverd, waardoor de identificatie van het product en

de traceerbaarheid van het vervangen van de filters perfect mogelijk zijn.

Afneembaar en herpositioneerbaar etiket voor in het logboek

- Referentie van de filter.

- Datum van installatie en vervanging dienen manueel ingevuld te worden.

- Lotnummer.

- Barcode.

Ref. 20040

18, rue du Maréchal Foch

F-80130 Friville

T : +33 (0)3.22.60.22.74

F : +33 (0)3.22.30.31.07

www.delabie.com

20040

40201201

0459

A B

Date entrée service / Date In

..... /..... /.....

18, rue du Maréchal Foch F-80130 Friville

T : +33 (0)3.22.60.22.74

F : +33 (0)3.22.30.31.07

www.delabie.com

Date sortie service / Date Out

..... /..... /.....

dd mm yy dd mm yy

Vast etiket op de filter

- Datum van installatie en vervanging dienen manueel ingevuld te worden.

- Lotnummer manueel in te vullen.

18, rue du Maréchal Foch

F-80130 Friville

T : +33 (0)3.22.60.22.74

F : +33 (0)3.22.30.31.07

www.delabie.com

40201201

A B

Date entrée service / Date In

..... /..... /.....

0459

Date sortie service / Date Out

..... /..... /.....

dd mm yy dd mm yy

21


Filtermodule

Hars

22

Holle

vezels

.

BIOFIL Eindfilters

Testresultaten van onze BIOFIL filters

Bacteriële uitdaging

Bacteriële retentietest conform de methodologische principes van de ASTM F838-05*.

Het laboratorium SGS, wereldwijd leider in inspectie, controle en certificeren, heeft onze BIOFIL filters

onderworpen aan bacteriële testen. Deze test laat toe het effectief vermogen de bacteriën in de filter op

te vangen, waardoor vloeistoffen ontsmet worden, te garanderen.

Bij deze test wordt de filter blootgesteld aan de bacterie Brevundimonas diminuta (ATCC 19146), welke

de kleinste bacteriële deeltjes zijn, en aan een minimale concentratie van 10 7

UFC/ cm ² filteroppervlak.

Een filter wordt bestempeld als ontsmettend wanneer geen enkele kolonie wordt geteld in het gefilterd

water.

Onze BIOFIL filters hebben deze test met glans doorstaan en hebben dus een sterilisatiegraad van 0,1

micron.

* Standard Test Method for Determining Retention of Membrane Filters Utilized for Liquid Filtration.

Standaard Testmethode voor het bepalen van Membraanfilters, gebruikt bij het filteren van vloeistoffen.

BIOFIL Type

Aantal kolonies / oppervlak

(UFC/cm²) voor de filter

Patroon 6,58 x 10 7

Handdouche 6,58 x 10 7

Uitloop 7,67 x 10 7

Totaal aantal bacteriën

Brevundilonas diminuta

(UFC)*

9,212 / 10 10

9,212 / 10 10

9,212 / 10 10

Aantal bacteriën

aan de uitgang

van de filter

0

* 1,4 liter water aan 6,58 UFC. 10 7

/cm2 is door de filter gestroomd en aan de uitgang van de filter was er geen

enkele bacterie.

Gemiddeld debiet in functie van de druk

BIOFIL Type 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar

Patroon 3 l./min. 7,2 l./min. 9,6 l./min. 12 l./min. 13,2 l./min.

Handdouche 4,8 l./min. 10,2 l./min. 14,4 l./min. 17,4 l./min. 20,4 l./min.

Uitloop 3 l./min. 6 l./min. 9,6 l./min. 11,4 l./min. 12 l./min.

25 l./min.

20 l./min.

15 l./min.

10 l./min.

5 l./min.

0 l./min.

Handdouche

1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar

Patroon Uitloop

0

0


Maximale gebruiksduur

Andere eigenschappen

BIOFIL Eindfilters

Levensduur en weerstand van onze BIOFIL filters

- Filters voor Legionella en Pseudomonas aeruginosas

Deze filters kunnen gebruikt worden gedurende maximaal 62 dagen, na de installatie.

- Filters voor alle kiemen

Deze steriele filters worden doorgaans geïnstalleerd in gevoelige zones en hebben een maximale

gebruiksduur van 31 dagen na installatie.

Na deze 31 dagen raden wij aan de filter te vervangen, om het risico op besmetting met bacteriën,

geconcentreerd in de filter, tegen te gaan.

Opmerking:

Het aantal onzuiverheden in het waternet verschilt van installatie tot installatie. De filter kan dus vroeger of later

verstopt zijn. Indien de filter verstopt is voor de maximale gebruiksduur is bereikt, dient deze vervangen te worden.

In geval van vroegtijdige verstopping is een voorfiltering op verschillende plaatsen in het net aangeraden, om zo zanden

kalkdeeltjes tegen te houden. De ontwikkeling van bacteriën is veel kleiner in een voorgefilterde installatie en de

levensduur van alle voorzieningen wordt sterk verlengd.

Een sporadisch gebruik laat niet toe de levensduur van de filter te verlengen.

De filters kunnen doorlopend of occasioneel gebruikt worden, om een periode van verontreiniging te

overbruggen.

Geschikt en bestand tegen verschillende curatieve behandelingen

Onze BIOFIL filters zijn bestand tegen thermische en chemische spoelingen die op regelmatige basis

worden uitgevoerd in openbare gebouwen, en met name in de zorginstellingen.

- Thermische spoelingen :

Temperatuur van 70°C gedurende een totale cumulatieve periode van 30 minuten tijdens de levensduur

van de filter.

De onzuiverheden die verwijderd worden tijdens de thermische spoeling worden opgevangen in de filter,

waardoor de levensduur van de filter beperkt wordt.

Daarom raden wij aan, na elke thermische spoeling de filter te vervangen.

- Chemische spoelingen :

Vrij gebruik van chloor tot 3 ppm, aan 20°C (+/- 5°C) op de volledige levensduur van de filter of tot

100 ppm aan 20°C (+/- 5°C) gedurende 1 uur.

Sterilisatie conform aan de Europese norm EN ISO 11137

De BIOFIL filters voor alle kiemen (medische apparatuur) worden steriel geleverd. Na het productieproces

vindt een sterilisatie plaats met gamma bestraling.

Op elke verpakking is een zichtbare indicatie van sterilisatie aanwezig.

- Na gamma-sterilisatie kunnen de BIOFIL filters gedurende 3 jaar bewaard worden. De vervaldatum van

het product is aangeduid op elke verpakking.

- De BIOFIL filters voor alle kiemen zijn conform met de richtlijn voor Medische apparatuur 93/42/CE

amendement 2007/47/CE en genieten het CE keurmerk .

Gezondheidsattest

Alle BIOFIL filters zijn conform met de CPDW richtlijn (Construction Products in Contact with Water)

en het gewijzigd besluit van 29 mei 1997, en met de omzendbrief van het Franse Ministerie van

Volksgezondheid DGS/SD7A2002 nr 571 van 25 november 2002.

Certificaat ISO 9001 : 2008

0459

23


24

BIOFIL Eindfilters

Snelle en eenvoudige installatie

Patroon / handdouche met filter

- Eenvoudige aansluiting zonder gereedschap: snelkoppelingen aangepast aan elk type kraanuitgang of

elk type doucheslang.

- Niet nodig de watertoevoer af te sluiten.


Om de handdouche of het patroon aan te sluiten aan de koppeling , duwt u het lipje in.

Breng het patroon of de handdouche op de juiste plaats aan en laat vervolgens het lipje los.

Uitlopen met filter


Enkel te gebruiken op BIOCLIP kranen met demonteerbare uitloop.

- Verwijder de aanwezige BIOCLIP uitloop en plaats de BIOFIL uitloop in de plaats.

- Niet nodig de watertoevoer af te sluiten.


Onmiddellijk te gebruiken na installatie

Zodra de filter is geïnstalleerd kan de kraan gebruikt worden.


BIOFIL patroon

met filter voor specifiek gebruik

NIEUW

Ø12

Ø58

20050A /30050A

Ø11

Ø58

20050P/30050P

NIEUW

Ø31

Ø24

22/100

Ø31

Ø24

24x100

32

820022/820122

12

820024/820124

Ø31

Ø21

1/2"

820023

Ø31

Ø24

24x125

820025

26

11

11

55

55

25

25

75

69

BIOFIL patroon voor specifiek gebruik met

sterilisatiegraad 0,1 micron.

Onmiddelijke bescherming tegen ziekenhuisbacteriën

door overdracht van water.

- Polyethyleen hydrofiel membraan met holle vezel van

sterilisatiegraad 0,1 micron.

- Filteroppervlak: 1400 cm² . .

- Filterdebiet: 6 l/min* bij 3 bar aan de uitgang van de sproeier

(enkel de filter, zonder debietbeperking in de kraan).

- Maximale druk bij toevoer: 5 bar.

- Geschikt en bestand tegen het uitvoeren van verschillende

curatieve behandelingen:

> Thermische spoelingen: temperatuur van 70°C gedurende

een totale cumulatieve periode van 30 minuten tijdens de

levensduur van de filter.

> Chemische spoelingen:

Vrij gebruik van chloor tot 3 ppm, aan 20°C+/- 5°C op de volledige

levensduur van de filter of tot 100 ppm aan 20°C+/- 5°C

gedurende 1 uur.

- Polyethyleen vezels, module en lichaam van het patroon in

volledig recycleerbaar ABS.

10 steriele filter patronen, alle kiemen

0459

Bruikbaar tot 31 dagen na installatie.

Individuele steriele verpakking (bewijs van sterielheid).

met uiteinde zonder afdichtingsring (patroon A) 20050A

met uiteinde met afdichtingsring (patroon P) 20050P

10 filter patronen voor Legionella en Pseudomonas

aeruginosas

Bruikbaar tot 62 dagen na installatie.

Individuele niet-steriele verpakking.

met uiteinde zonder afdichtingsring (patroon A) 30050A

met uiteinde met afdichtingsring (patroon P) 30050P

Optie: Snelkoppeling aan de uitgang van de kraan (zie hieronder).

* Gemiddeld debiet op de levensduur van het product.

Snelkoppelingen aangepast voor elk type kraan

De filterpatronen dienen geïnstalleerd te worden met behulp van

de snelkoppelingen, om een snelle en eenvoudige installatie te

verzekeren (zie hiernaast).

- Aansluiting op de kraan is eenvoudig en kan zonder

gereedschap gebeuren.

- De watertoevoer dient niet afgesloten te worden.

Snelkoppelingen voor Patroon A Ref. 20050A/30050A

Het A patroon is niet voorzien van een afdichtingsring op het

gemonteerd deel van de snelkoppeling.

F22/100 820022

M24/100 820024

M1/2’’ 820023

M24/125 820025

Snelkoppeling voor Patroon P Ref. 20050P/30050P

Het P patroon bezit een afdichtingsring op het gemonteerd

deel van de snelkoppeling.

F22/100 820122

M24/100 820124

BIOFIL filterpatroon

820024

820025

Snelkoppelingen

820023

25


BIOFIL handdouche met filter

26

820024

820025

Snelkoppelingen

820023

BIOFIL handdouche

met filter voor specifiek gebruik

BIOFIL handdouche met geïntegreerde filter

Handdouche voor specifiek gebruik met

sterilisatiegraad 0,1 micron. Onmiddelijke

bescherming tegen ziekenhuisbacteriën door

overdracht van water.

- Polyethyleen hydrofiel membraan met holle vezel van

sterilisatiegraad 0,1 μm.

- Filteroppervlak: 1400 cm².

- Filterdebiet: 12 l/min* bij 3 bar (enkel de filter, zonder

debietbeperking in de kraan).

- Maximale druk bij toevoer: 5 bar.

- Geschikt en bestand tegen het uitvoeren van verschillende

curatieve behandelingen:

> Thermische spoelingen: temperatuur van 70°C gedurende

een totale cumulatieve periode van 30 minuten tijdens de

levensduur van de filter.

> Chemische spoelingen:

Vrij gebruik van chloor tot 3 ppm, aan 20°C+/- 5°C op de

volledige levensduur van de filter of tot 100 ppm aan 20°C+/-

5°C gedurende 1 uur.

- Polyethyleen vezels, module en lichaam van het patroon in

volledig recycleerbaar ABS.

10 steriele filter handdouches, alle kiemen

0459

Bruikbaar tot 31 dagen na installatie.

Individuele steriele verpakking (bewijs van sterielheid).

met uiteinde zonder afdichtingsring 20060

op het gemonteerd deel van de snelkoppeling.

10 filter handdouches voor Legionella en Pseudomonas

aeruginosas

Bruikbaar tot 62 dagen na installatie.

Individuele niet-steriele verpakking.

met uiteinde zonder afdichtingsring 30060

op het gemonteerd deel van de snelkoppeling.

Optie: Snelkoppeling aan de uitgang van de kraan (zie hieronder).

* Gemiddeld debiet op de levensduur van het product.

Snelkoppelingen aangepast voor elk type kraan

De handdouches met geïntegreerde filter dienen geïnstalleerd te

worden met behulp van de snelkoppelingen.

- Aansluiting op de kraan is eenvoudig en kan zonder

gereedschap gebeuren

- De watertoevoer dient niet afgesloten te worden.

Snelkoppelingen voor handdouche Ref. 20060/30060

De handdouche bezit een afdichtingsring op het gemonteerd

deel van de snelkoppeling.

F22/100 820022

M24/100 820024

M1/2’’ 820023

M24/125 820025

22

NIEUW

174

20060/30060

NIEUW

Ø31

Ø24

22/100

820022

Ø31

Ø24

24x100

820024

Ø31

Ø21

1/2"

820023

Ø31

Ø24

24x125

820025

12

Ø57

32

26

11

11

25

25

67


NIEUW

182

155

Ø22

138

165

20040/30040

Ø20

BIOFIL uitloop

voor specifiek gebruik

BIOFIL uitloop met geïntegreerde filter

Uitloop voor specifiek gebruik met sterilisatiegraad 0,1

micron. Wordt geïnstalleerd in de plaats van de BIOCLIP

uitloop. Onmiddelijke bescherming tegen

ziekenhuisbacteriën door overdracht van water.

- Polyethyleen hydrofiel membraan met holle vezel van

sterilisatiegraad 0,1 μm.

- Filteroppervlak: 1200 cm².

- Filterdebiet: 6 l/min* bij 3 bar aan de uitgang van de sproeier

(enkel de filter, zonder debietbeperking in de kraan).

- Maximale druk bij toevoer: 5 bar.

- Geschikt en bestand tegen het uitvoeren van verschillende

curatieve behandelingen:

> Thermische spoelingen: temperatuur van 70°C gedurende

een totale cumulatieve periode van 30 minuten tijdens de

levensduur van de filter.

> Chemische spoelingen:

Vrij gebruik van chloor tot 3 ppm, aan 20°C+/- 5°C op de volledige

levensduur van de filter of tot 100 ppm aan 20°C+/- 5°C

gedurende 1 uur.

10 steriele filter uitlopen, alle kiemen

Bruikbaar tot 31 dagen na installatie.

0459

20040

Individuele steriele verpakking (bewijs van sterielheid).

10 filter uitlopen

voor Legionella en Pseudomonas aeruginosas

Bruikbaar tot 62 dagen na installatie.

Individuele niet-steriele verpakking.

30040

Snelle en gemakkelijke installatie:

- Eenvoudige aansluiting zonder gereedschap.

- Niet nodig de watertoevoer af te sluiten.

* Gemiddeld debiet op de levensduur van het product.

BIOFIL uitloop met filter

27

More magazines by this user
Similar magazines