Carolus V - Visitbrussels

visitbrussels.be

Carolus V - Visitbrussels

CAROLUS V

PERSDOSSIER

Brussel, 7 mei 2013

VISITBRUSSELS stelt u samen met een aantal partners een toeristische programmatie voor rond de figuur

van Keizer Karel en zijn tijd. Sommigen beschouwen Keizer Karel als een voorloper van de Europese

eenmaking. Dat is misschien wat overdreven : hij heeft immers drie keer oorlog gevoerd tegen de Franse

koning Frans I en zijn relaties met de Engelse koning Hendrik VIII waren niet minder gespannen. Zeker is wel

dat Europa onder de regeringen van Frans I, Hendrik VIII en Keizer Karel overgaat van de Middeleeuwen

naar de Moderne Tijd, en van deze drie vorsten was Keizer Karel de machtigste.

Keizer Karel regeerde van 1515 tot 1555 en bracht het merendeel van zijn tijd in Brussel door, dat hij tot

machtscentrum van zijn onmetelijke rijk maakte. Het was trouwens in de grote aula van zijn paleis in

Brussel dat hij meerderjarig werd verklaard en uitgeroepen tot vorst van onze gewesten. Hier kondigde hij

ook zijn aftreden aan ten gunste van zijn zoon Filips II.


CAROLUS FESTIVAL – EEN FESTIVAL VOL ACTIVITEITEN

Expo Ommegang!

Tentoonstelling : 23/5 - 1/9 – 2013

De Ommegang ligt de Brusselaars na aan het hart. Het is een feest dat zich vandaag afspeelt in de

prestigieuze decors van de Zavel en de Grote Markt.

De oorsprong van de stoet gaat terug tot het midden van de 14de eeuw. Het was toen een grote processie

die een rondgang door de stad maakte (vandaar de naam ‘Ommegang’) om de miraculeuze aankomst in

Brussel te herdenken van een Onze-Lieve-Vrouwbeeldje dat door de gilde van de kruisboogschutters in hun

kapel op de Zavel werd bewaard.

Tijdens het Ancien Régime nam de hele stad actief deel aan deze festiviteiten. Alle geledingen van het

politieke, maatschappelijke, culturele, militaire en godsdienstige leven van de stad defileerden er de zondag

voor Pinksteren in een sfeer die zowel vrolijk als plechtig was. Bij sommige gelegenheden echter had de

Ommegang een uitzonderlijk karakter.

In de 17de eeuw raakten de oude ambachtsgilden in verval en verloor ook de Ommegang geleidelijk aan

belang. De tijdsgeest was niet langer gunstig voor dit soort viering die dan ook met steeds minder

regelmaat werd gehouden. De laatste processie vond plaats in 1785.

Bij de feestelijkheden voor het honderdjarig bestaan van België in 1930 werd de stoet nieuw leven

ingeblazen. Drijvende kracht was Albert Marinus die hierbij samenwerkte met pastoor Desmet, vicaris van

de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk, de leden van het Groot Koninklijk Serment van Sint-Joris, en een groep

kunstenaars bijeengebracht door Constant Montald, de toenmalige directeur van de Academie voor

Schone Kunsten. De huidige Ommegang is een evocatie van de stoet van 1549 die door de stad trok in

aanwezigheid van Keizer Karel.

De door het Centrum Albert Marinus opgezette tentoonstelling in samenwerking met de Coudenberg

besteedt aandacht aan alle aspecten van dit prestigieuze gebeuren. Uitzonderlijke stukken uit zowel musea als

privéverzamelingen zullen aan het publiek worden getoond. Werken van Phil Van Duynen, fotograaf en

plastisch kunstenaar, die speciaal voor deze gelegenheid werden vervaardigd, zorgen voor een hedendaagse

inbreng. De band tussen het thema en de plaats van de tentoonstelling – de archeologische resten van het

voormaligPaleis van Brussel – zullen de geloofwaardigheid en aantrekkingskracht van deze expo ongetwijfeld

nog vergroten.

COUDENBERG – Voormalig Paleis van Brussel

Paleizenplein 7 – 1000 Brussel (ingang via BELvue Museum)

Info : T : +32 (0)70 22 04 92

www.coudenberg.com – info@coudenberg.com

€ 3 18u weekend)


HET COUDENBERGPALEIS IN FEEST – Family Day

Zondag 9 juni 2013 van 10 tot 18u

Een dag vol verrassingen voor klein en groot wacht u in het Coudenbergpaleis, het vroegere paleis van

Keizer Karel. Op het programma: zoetigheden uit de 16de eeuw, bezoek aan de tentoonstelling

Ommegang!, spelletjes en themaworkshops. Maak met het hele gezin of met vrienden een reis terug in de

tijd en beleef opnieuw de periode van de Renaissance.

Initiatie in renaissancedansen en -muziek

Laat u op sleeptouw nemen in een statige pavane of wervelende gaillarde.

Culinaire workshop

Zoete lekkernijen uit de 16de eeuw, een ‘heerlijk’ onderwerp.

Bezoek aan de tentoonstelling OMMEGANG! en het Coudenbergpaleis

Wandel mee in de voetsporen van de luisterrijke stoet die de Ommegang is; ontdek het

voormalige paleis van Brussel en zijn beroemdste bewoner : Keizer Karel.

Ontmoeting met de personages van de Ommegang | Fotoshoot

Haakbusschutters, hellebaardiers, heren en dames van het hof heten u welkom. Deze

ontmoeting met een andere tijd kan door een foto worden vereeuwigd.

Spelen uit de tijd van Bruegel

Behendigheidsspelen waarin u wordt ingewijd door de animatoren van archeolo J.

Voor ridders en prinsessen

Weelderige kostuums liggen klaar om aan te trekken en wie wil kan zich oefenen in het

kruisboogschieten.

Wedstrijd om de stoet van de Ommegang bij te wonen

U droomt ervan om dit feestelijke spektakel bij te wonen? Een lottrekking zal de gelukkige

winnaars aanduiden.

COUDENBERG – Voormalig Paleis van Brussel (onder het Koningsplein)

Paleizenplein 7 – 1000 Brussel (ingang via BELvue)

Info : T : +32 (0)70 22 04 92

www.coudenberg.com – info@coudenberg.com

Normaal tarief : individuele bezoekers | € 5

groepen/senioren (+15 personen, +65) | € 4

Verlaagd tarief : werkzoekenden, PBM, 18-25 jaar | € 3

Gratis toegang tot 18 jaar (kinderen vergezeld door hun ouders)


A CAPELLA CONCERT – Historische Nocturne

20/6/2013 : 19>22U

Programma met a capella muziek, een selectie gewijde en profane gezangen van de Renaissance gebracht

door het Koninklijk Protestants Koor van Brussel in de ondergrondse ruimten van het voormalig paleis van

Brussel. Daarna wordt u verwacht bij het Groot Koninklijk Serment van Sint-Joris der Kruisboogschutters

voor een gezellige ontvangst waarop zij het patent hebben. Begin van het concert 19.30u – voortzetting

van de avond: Borgendaalgang.

COUDENBERG – Voormalig Paleis van Brussel (onder het Koningsplein)

Ingang langs het Koningsplein 10 – 1000 Brussel

Info : T : +32 (0)70 22 04 92

www.coudenberg.com – info@coudenberg.com

Uniek tarief : € 8

Het festival van Keizer Karel in de Hallepoort

Geleid bezoek aan de Hallepoort

In de Hallepoort ontdekt u uitgelezen werken die het verhaal van de Ommegang vertellen en van de

aanwezigheid van Keizer Karel en zijn opvolgers in onze gewesten.

FR – zondag 26 mei 2013 om 14u en zaterdag 22 juni 2013 om 15u

NL – zondag 26 mei 2013 om 15.30u

Prijs : €7

Creëer uw eigen personage uit de Ommegang

Gezinsbezoek en creatieve workshop

NL - Zondag 23 juni 2013 om 14u

FR - Zondag 23 juni 2013 om 14.30u

Prijs : €5 (volwassenen) - €2 (kinderen)

Rondleidingen voor groepen:

Deze voorwerpen vertellen ons het verhaal van de Ommegang en van de aanwezigheid van Keizer Karel

en zijn opvolgers in onze gewesten.

Rondleiding voor volwassenen (FR – NL – EN)

Van dinsdag tot zondag – Duur : 1.30u

Prijs : €4/pers. + €65 (di-vr) / €85 (WE)

Hallepoort Museum

Zuidlaan 150 - 1000 Brussel

Reservatie : T + 32 (0)2 533 34 52

www.kmkg-mrah.be – hallepoort@kmkg.be


Keizer Karel in het Museum van de Stad Brussel

donderdag 2 mei (NL) en 16 mei (FR) om 18.30u

In de loop der eeuwen heeft de site van het Coudenbergpaleis zijn stempel gedrukt op de gebouwen van

Brussel. Zowel het hertogelijk paleis als het oorspronkelijke ‘s Conincxhuys op de Grote Markt (het huidige

Broodhuis in het Nederlands en Maison du Roi in het Frans) zijn vandaag verdwenen. Een bezoek aan de

verzamelingen van het Museum van de Stad Brussel dompelt u onder in deze glorierijke periode.

Rondleiding voor individuele bezoekers

Het hertogelijk paleis van de Coudenberg.

In het Museum van de Stad Brussel doorloopt u aan de hand van maquettes en schilderijen de

geschiedenis van bijna zeven eeuwen bouwen, herbouwen, verfraaien en teloorgaan van het

hertogelijk paleis van de Coudenberg, destijds een van de schitterendste paleizen van Europa.

Tentoonstelling

Van broodhal tot Museum van de Stad: acht eeuwen Brusselse geschiedenis

26/06/2013 tot 31/12/2013

In het begin van de 16de eeuw liet de jonge Keizer Karel op de Grote Markt, op de plaats waar de

vroegere broodhal had gestaan, een luisterrijk gebouw optrekken dat we vandaag kennen als het

Broodhuis in het Nederlands en Maison du Roi in het Frans.

Openingsweekend op 29 en 30 juni 2013: gratis rondleidingen om 14u (NL) en 15u (FR)

Museum van de stad Brussel

Grote Markt – 1000 Brussel

T : +32 (0)2 279 43 71 en 76

www.museumvandestadbrussel.be - educatieve.dienst@brucity.be

Voor groepen en individuele bezoekers

MIDDELEEUWS DORP

02/07/2013 tot 04/07/2013

Op 2, 3 en 4 juli wordt het Zavelplein omgevormd tot een echt historisch dorp. Tal van activiteiten zullen

deze herschepping van de Middeleeuwen tot leven brengen: gewapende schildwachten, riddergevechten

en valkeniers. Steekspelen zullen klein en groot in verrukking brengen.

Grote Zavel – 1000 Brussel

www.ommegang.be

Toegangsprijs: GRATIS

MIDDELEEUWSE MARKT

02/07/2013 tot 04/07/2013

Deze markt zal op een plaats staan, niet ver van de Grote Markt (Agora). Handelaars en ambachtslui zullen

u er hun producten uit een andere tijd aanbieden.


PROCESSIE VAN DE OMMEGANG

02/07/2013 en 04/07/2013

Twee datums voor een kleurrijke stoet! Op 2 en 4 juli 2013 kunt u de processie herbeleven die in 1549 werd

georganiseerd voor Keizer Karel en zijn zoon Filips II. Meer dan 1.400 figuranten gaan de uitdaging aan om een

volledige historische periode opnieuw tot leven te brengen: muzikanten, zangers, dansers, ruiters, wachters in

uniform, vaandeldragers, deelnemers in kleding uit die tijd, … allemaal dragen zij ertoe bij om de sfeer op te

roepen van de Renaissance in onze gewesten. De koets van Keizer Karel vertrekt om 20.25u stipt op het

Koningsplein. De keizer, vergezeld door de infant, rijdt via de Grote Zavel (20.35u)naar zijn hofhouding op de

Grote Markt. De volledige stoet komt hen achterna naar de Grote Markt waar het spektakel begint om 21 uur

en duurt tot omstreeks 23 uur.

tickets: www.ommegang.be

Themamaaltijd : Keizer Karel en de luister van het Bourgondische hof

02/07/2013 en 04/07/2013

Net als vorig jaar stelt VISITBRUSSELS u een buitengewoon combiticket voor: een gelegenheidsmenu

opgediend in de sfeervolle ondergrondse overblijfselen van het paleis van Coudenberg & voorstelling van de

Ommegang. Een bijzondere afspraak die u zeker niet mag missen! Een menu uit de tijd van toen wordt u

geserveerd van 18 tot 20 uur in ondergrondse paleis van het Coudenberg. Na deze maaltijd en een bezoek aan

de archeologische site wordt u uitgenodigd om de opening van de feestelijkheden bij te wonen. De stoet van

de Ommegang start om 20 uur stipt op het Koningsplein en gaat naar de Grote Markt waar het feest een uur

later wordt voortgezet.

COUDENBERG – Voormalig Paleis van Brussel (onder het Koningsplein)

Ingang: Koningsplein 10 - 1000 Brussel

Ommegang : processie of kleurrijk spektakel ?

Maandag 3 juni om 18.30u

De Ommegang is een van de grootste historische en folkloristische evenementen van Brussel. Voor

sommigen is het een processie, voor anderen een kleurrijk spektakel. Wie heeft gelijk? Historicus Roel

Jacobs neemt u mee door zeven eeuwen geschiedenis van Brussel.

Stadhuis

Grote Markt - 1000 Brussel

Reservatie verplicht : T : + 32(0)2 279 43 50

Gratis toegang


RONDLEIDINGEN

Itinéraires sur les sentiers de l’histoire

Al sinds 1986 leggen wij ons toe op het specifieke domein van het cultureel toerisme. Onze ambitie was van

meet af aan «de deelnemers aan onze reizen bij de hand nemen en hen een verhaal vertellen». Het verhaal

van een stad, haar inwoners, haar erfgoed en haar cultuur, in de breedste zin van het woord.

Interactiviteit, persoonlijkheid, creativiteit, exclusiviteit om de kunst te beleven als een levenskunst.

Voor al deze wandelingen kunnen interieurbezoeken (COUDENBERG – KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VAN

DE OMMEGANG, …) degustaties (bieren Keizer Karel en Ommegang,…), gekostumeerde ontmoetingen,

Dine Around in het teken van Keizer Karel, enz. op maat worden georganiseerd.

Individuele rondleidingen (groepen op aanvraag)

MANNEKEN-PIS, DE OMMEGANG, DE MEYBOOM… BRUSSELSE TRADITIES EN FEESTEN

Zondag 1 september om 14u

Houdt u van Brussel? Wat weet u echt over haar tradities en feesten? Het gaat immers over meer

dan duizend jaar geschiedenis waarvan de herinnering jaar na jaar wordt doorgegeven dankzij

levende tradities en folklore, die de continuïteit met de toekomstige generaties verzekeren.

DE COULISSEN VAN DE OMMEGANG

Zondag 23 juni om 14u

Beenwindsels, mouwen met splitten, jurken, hoofdtooien, … de vaardige naaisters van het huis

draaien er hun hand niet voor om. Reuzen, vlaggen, wapens, … keurig geordend in de

opslagplaatsen van de Koninklijke Maatschappij van de Ommegang. Ga met ons mee naar 1549 en

ontdek hoe het spektakel vorm krijgt. Wij geven u een kijkje achter de coulissen van de Ommegang

tijdens de voorbereiding van de stoet die uitgaat op de eerste donderdag van juli en de dinsdag

daarvoor.

BRUSSEL RENAISSANCE EN KEIZER KAREL

Zondag 30 juni om 14u

Met de uitvindingen van de boekdrukkunst en het perspectief, met de romans van Rabelais en de

poëzie van Du Bellay, met de kunstwerken van Rafaël, Leonardo da Vinci en Dürer, maar ook met

de ontdekking van een nieuwe wereld aan de overkant van de Atlantische Oceaan door Christoffel

Colombus. Frankrijk liep wat achterop als gevolg van de Honderdjarige Oorlog, maar het proces van

de artistieke renaissance begon al vanaf de 15de eeuw in Italië en in talrijke andere regio’s van

Europa. Wij nodigen u uit om de periode van de Renaissance in onze gewesten en meer bepaald in

Brussel te ontdekken onder het bewind van Keizer Karel over het rijk «waar de zon nooit

ondergaat».

DE COULISSEN VAN DE OMMEGANG – HET SPEKTAKEL

Donderdag 4 juni om 18u

Drie uur alvorens het spektakel van de Ommegang begint, kunt u in de ondergrondse ruimtes van

de Coudenberg waar uitzonderlijk de kleedkamers van het hof van Keizer Karel zullen worden

geïnstalleerd, de laatste voorbereidingen volgen voor deze herdenkingsstoet.


BRUSSEL 1000, VAN LAAG NAAR HOOG: HET KONINGSPLEIN

Zaterdag 22 juni om 14u

In 1731 wordt het paleis van de hertogen van Brabant door een verschrikkelijke brand in de as

gelegd. Tijdens dit bezoek aan het Koningsplein en de restanten van de Coudenberg ontmoeten we

de geesten van Keizer Karel, de ridders van het Gulden Vlies, aartshertogin Isabella en keizerin

Maria-Theresia. Een geschiedenis vol onverwachte gebeurtenissen waarvan de echo’s weerklinken

in de ondergrondse galerijen.

Praktische info :

www.itineraires.be – T : +32 (0)2 541 03 77

Be guided

In het kader van het Carolus Festival nodigt Be.guided u uit om kennis te maken met:

«Keizer Karel en drie Sterke Vrouwen op de Coudenberg»

Men zegt dat achter elke sterke man een sterke vrouw staat.

Drie vrouwen, Maria van Hongarije, Margaretha van Parma en Isabella van Spanje, zijn

landvoogdes geweest van de Nederlanden. In afwezigheid van Keizer Karel en Filips II regeerden zij

over onze gewesten van op de Coudenberg.

Wie waren zij? Hoe vervulden ze hun rol? Welke invloed hadden ze op Keizer Karel en Filips II? En

wat was hun belang voor Brussel?

Voor alle praktische informatie : www.beguided.be

Groot Koninklijk Serment van Sint-Joris der Kruisboogschutters van Brussel

Lezing in het museum : geschiedenis van de gilde van de kruisboogschutters, gesticht in 1381, en haar rol in

het leven van Brussel.

Op afspraak : info@arbaletriers-saintgeorges.be

www.arbaletriers-saintgeorges.be

De GBB-gidsen

Keizer Karel is overal aanwezig in het historische hart van Brussel : de Grote Markt, de kathedraal, de Zavel,

de koningswijk. U kunt dit bezoek voortzetten in het Museum van de Coudenberg.

Praktische informatie

Het hele jaar – duur : 3 uur

Prijs : €117

Vertrek van de wandeling : Grote Markt - Stadhuis, informatiekantoor van VISITBRUSSELS.

T: +32 (0)2 548 04 48

http://www.guidesbrussels.be


HET HELE JAAR DOOR

Mini-plan sized for Carolus V

Brussel is een stad met een zeer rijk verleden en heden. Dit parcours dompelt u onder in de sfeer van de

16de eeuw, de periode waarin Keizer Karel regeerde, en laat u een deel van de prachtige geschiedenis van

onze hoofdstad ontdekken.

Dit mini-plan is voor de prijs van €0,50 in vier talen (FR- EN- NL -DE) verkrijgbaar in de informatiekantoren

van VISITBRUSSELS.

Spoorzoeken onder de grond: op zoek naar de schat van het Gulden Vlies

Ga met het hele gezin op zoek naar de schat van het Gulden Vlies in de ondergrondse overblijfselen van het

voormalige paleis van Brussel. De kleine Keizer Karel heeft uw hulp nodig om het wachtwoord te vinden dat

de koffer met de schat kan openen.

Praktische informatie:

Bestemd voor kinderen van 5 tot 8 jaar vergezeld door een volwassene.

Prijs: €4/kind.

Reservatie verplicht: coudenberg@belvue.be

Van dinsdag tot zondag van 10 tot 17u (> 18 u weekend)

Coudenberg – Voormalig paleis van Brussel

(onder het Koningsplein)

Paleizenplein 7 – 1000 Brussel (ingang via het BELvue Museum)

T : +32 (0)70 22 04 92

Meer informatie: www.carolusfestival.be


PERSCONTACTEN

VISITBRUSSELS

Martha Meeze : +32 486 53 31 81 - m.meeze@visitbrussels.be

Pierre Massart : +32 475 53 08 07 - p.massart@visitbrussels.be

Gary Divito: +32 476 94 13 53 - g.divito@visitbrussels.be

Coudenberg

Frédérique Honoré : +32 2 563 61 78 - Frederique.honore@coudenberg.com

Ommegang

Paul Le Grand : +32 2 512 19 61 - Ommegang-brussel@skynet.be

Expo Ommegang !

Jean-Paul Heerbrant : +32 2 762 62 14 - info@albertmarinus.org

Grote Koninklijke Eed der Kruisboogschutters van Sint-Joris van Brussel

Luc Bernaerts : + 32. 495 85 10 43 - info@arbaletriers-saintgeorges.be

Adelin De Vylder : +32 475 25 51 95 - info@arbaletrierssablon.be

Museum van de Stad Brussel

Jo De Witte : +32 2 279 43 72 - Jo.dewitte@brucity.be

Hallepoort

Linda Wullus: +32 2 533 34 50 - l.wullus@kmkg.be

Itinéraires

Charline Mazier : +32 2 541 03 77 - charline@itineraires.be

More magazines by this user
Similar magazines