Vademecum Kanselarij 3.0.0 - CIRB

cirb.irisnet.be

Vademecum Kanselarij 3.0.0 - CIRB

Een gebruiker met het profiel « validator » logt in en beoordeelt de punten die

hem werden toegezonden. De « validator » heeft nu drie opties:

− Hij kan het punt zelf « bewerken »

− Hij kan het punt terugsturen naar de « creator » door te klikken op

« verbeteren »

− Hij kan het punt naar de kanselarij sturen door te klikken op « valideren »

Voor de medewerkers van de Kanselarij

De punten die door de kabinetten werden doorgestuurd, toegankelijk via het

menu « alle punten » , kunnen:

− ofwel worden teruggestuurd naar een kabinet (door op « verbeteren » te

klikken)

− ofwel gewijzigd worden door de Kanselarij zelf (« bewerken »)

Aanmaak van een agendapunt

De leden van de Kanselarij kunnen zelf ook agendapunten aanmaken.

NB.: Tijdens het aanmaken van agendapunten kunnen enkel de leden van de

Kanselarij de categorie “Goedkeuring” kiezen (het eerste element in de lijst van

categoriën). Een agendapunt van de categorie “Goedkeuring” zal automatisch

bovenaan op de agenda komen en kan worden “bevestigd” (zie verder) zonder

dat een beslissing werd gespecifieerd.

Een punt dat aangemaakt werd door de Kanselarij moet ook “voorgesteld” en

“gevalideerd” . Pas daarna zal het verschijnen in de lijst van punten die op de

agenda kunnen worden ingeschreven.

Aanmaak van een zitting

Een lid van de Kanselarij kan nieuwe zittingen aanmaken

Hij/zij preciseert datum en uur van de ministerraad; De toepassing berekent

automatisch datum en uur van de vergadering van de kabinetsdirecteurs (2

dagen eerder, zelfde uur). Datum en uur van deze vergadering van de

kabinetsdirecteurs kunnen evenwel nadien gewijzigd worden.

De administrator van de toepassing kan een lijst definiëren van de leden die

normaal deelnemen aan de vergadering van de kabinetsdirecteurs en aan de

ministerraad.

Deze gegevens zullen dan automatisch opgenomen worden tijdens het genereren

van het verslag (proces-verbaal). De leden van de Kanselarij kunnen deze lijst

aanpassen, bijvoorbeeld wanneer er afwezigen zijn.

Als de zitting aangemaakt is, dan kunnen de agendapunten worden toegevoegd.

Validatie van een zitting

Een zitting die nog in “in opbouw” is, is niet zichtbaar voor de kabinetten. Ze

wordt pas zichtbaar na validatie. De validatie laat de kabinetsleden ook toe om de

agenda te consulteren in PDF-formaat.

De validatie gebeurt in 2 fasen :

− Voorlopige validatie

De zitting is zichtbaar voor de kabinetten en kan nog gewijzigd of

aangepast worden. Er wordt geen e-mail verstuurd naar de kabinetten bij

More magazines by this user
Similar magazines