Medische folder

dietistvanderschuit.nl

Medische folder

Medische dieetinformatie

Geldelozeweg 33 • 1625 NW Hoorn • Tel. 0229-206449

info@medislank.nl • www.medislank.nl


1

Inleiding

Deze folder is bedoeld voor diëtisten en voedingsdeskundigen die werken

met het Medislank proteïnedieet (eiwitdieet). Deze folder bevat alle

informatie over de opzet van het proteïnedieet, de werking, belangrijke

contra-indicaties, de nadelen en bijwerkingen van het dieet en informatie

over voedingssupplementen.

Deze folder stelt u in staat om het proteïnedieet optimaal te begeleiden.

Daarnaast is deze folder te gebruiken als voorlichtingsmateriaal voor

(huis)artsen.

Deze folder is een uitgave van Medislank.

Medislank

Geldelozeweg 33

1625 NW Hoorn

0229-206449


Inhoudsopgave

Inleiding 1

Inhoudsopgave 2

Het proteïnedieet 3

- Proteïnen 3

- Wat is een proteïnedieet 3,4

- Het ketoseproces 5

- Kenmerken 6

Over overgewicht 7

- Wat is overgewicht 7

- Wanneer is iemand te zwaar 7

- Gezondheidsrisico’s 8

Indicaties voor een proteïnedieet 9

Contra Indicaties 9

Medislank proteïnedieet 11

- De blokken 11

- Op gewicht blijven 11

- Supplementen 12

Voordelen 15

Medische voordelen 15

Ongemakken 16

Begeleiding 18

2


3

Het proteïnedieet

Het proteïnedieet werd in de jaren 70 door Dr. Blackburn in de Verenigde

Staten ontwikkeld. Tijdens onderzoeken kwam hij tot de conclusie dat een

hyperproteïne kuur de spiermassa behoudt en daarnaast zorgt voor een

snelle afslanking en een vermindering van het vetweefsel, zonder dat men

honger of vermoeidheid ondervindt. Het proteïnedieet is in de loop der

jaren uitgegroeid tot een medisch verantwoorde methode.

Wat is een proteïnedieet?

Een proteïnedieet beperkt de opname van koolhydraten en vetten en

verhoogt de inname van proteïnen.

Door de verlaging van het aantal koolhydraten moet het lichaam een

andere energiebron aanspreken om te kunnen blijven functioneren.

Het schakelt over op de verbranding van opgeslagen vetten, ook wel

het ketoseproces. De koolhydraatbeperking leidt ook tot verminderde

omzetting van glucose in vetten waardoor de totale vetopslag lager wordt.

Proteïnen staan er om bekend geen invloed te hebben op de

bloedsuikerspiegel. Deze blijft onder proteïnen redelijk stabiel waardoor

trek wordt voorkomen. Daarnaast werken proteïnen zeer verzadigend

omdat het lichaam ze maar moeilijk kan verwerken. Ook houden

hoge concentraties proteïnen de spiermassa gelijk waarmee de

stofwisselingssnelheid op peil blijft.


Proteïnen

Proteïnen, ook wel eiwitten, zijn een belangrijke bouwstof voor het lichaam

en geven daarnaast energie. In het menselijk lichaam is ongeveer 12 kilo

aan proteïnen opgeslagen, voornamelijk in de spieren.

Proteïnen zijn opgebouwd uit aminozuren, deze werken als bouwstof voor

vrijwel alle weefsels in het lichaam. De huidcellen in onder andere het

skelet, de huid, het haar, de nagels en bloed worden met behulp van

aminozuren vervangen. Aminozuren vormen daarnaast een belangrijk

onderdeel van hormonen en afweerstoffen. Naast bouwstoffen hebben

aminozuren ook een belangrijke functie bij het transport van stoffen door

het bloed en bij de spijsvertering.

Er zijn twee soorten aminozuren te onderscheiden, de essentiële en de

niet-essentiële. De niet-essentiële kan het lichaam zelf maken met behulp

van andere proteïnen. De essentiële moet het lichaam via proteïnen in de

voeding binnen krijgen.

Proteïnen werken zeer verzadigend omdat het lichaam veel moeite moet

doen om deze voedingsstof op te nemen en om te zetten. Daarom werken

proteïnen zeer positief bij gewichtsreductie en bij het handhaven van het

gewicht.

4


5

Soorten proteïnen

Voor een optimaal effect van een proteïnedieet is de kwaliteit van de

proteïnen van groot belang. Proteïnen kunnen in de voeding worden

ingedeeld naar twee soorten, dierlijk en plantaardig. Dierlijke proteïnen

komen zoals te verwachten vooral voor in dierlijke producten zoals vlees,

vis en gevogelte. Plantaardige proteïnen komen voor in producten zoals

soja, noten, bonen en brood. De kwaliteit van de verschillende soorten

proteïnen verschilt. De dierlijke producten bevatten complete proteïnen, ze

bevatten alle essentiële aminozuren. Plantaardige proteïnen bevatten niet

alle aminozuren, soja is de enige uitzondering hierop, dit is een complete

proteïne.

Het proteïnedieet van Medislank bestaat uit 70-90 gram proteïnen per

dag. De hoeveelheid proteïnen hangt af van het gewicht, geslacht,

of men intensief sport of zware arbeid verricht. Deze proteïnen zijn

voornamelijk plantaardig en afkomstig uit soja, alfalfa en erwten. Er

worden ook dierlijke proteïnen gebruikt afkomstig uit melk en ei.

Het ketoseproces

Wanneer er geen koolhydraten beschikbaar zijn voor energie gaat

het lichaam over op lipolyse, de vetafbraak. Bij deze afbraak komen

ketonlichamen vrij, dit zijn in wateroplosbare afbraakproducten van vet.

Het ketoseproces is een volledig natuurlijk proces.

Vetten bestaan uit een glycerol en een aantal vetzuurketens. Glycerol kan

door het lichaam worden omgezet in glucose en via de ketonlichamen

worden gebruikt als brandstof voor de hersenen, zenuwcellen en

skeletspieren.


Ketonlichamen worden voor een deel uitgescheiden via de urine en voor

een deel uitgeademd. De vorming van ketonen kan zorgen voor een naar

aceton geurende adem. Dit is gelijk een typisch kenmerk van het dieet.

Een eetpatroon met weinig koolhydraten mag niet te lang worden

gevolgd. Als het lichaam te lang vetten moet verbranden voor energie

ontstaat er verzuring. Daarnaast kunnen de hersenen en zenuwcellen niet

geheel leven op ketonen, dit kan slechts tot tweederde van de behoefte.

Om verminderd functioneren te voorkomen is het belangrijk na een

aantal maanden weer wat meer koolhydraten toe te voegen.

Drie kenmerken

Een proteïnedieet heeft drie opvallend kenmerken.

-De koolhydraatreserves zijn na ongeveer 48 uur uitgeput.

-De reserves aan proteïnen in de spieren worden niet aangesproken

omdat de proteïnebehoefte gedekt wordt middels de voeding.

-Alleen de opgeslagen vetten worden gebruikt voor energie waardoor er

snel gewichtsverlies optreedt.

6


7

Overgewicht

Wat is overgewicht

Overgewicht betekent dat het gewicht zo hoog is dat er

gezondheidsproblemen door ontstaan of kunnen ontstaan. Simpel

gezegd wordt overgewicht veroorzaakt door een te hoge energie inname

ten opzichte van het energie verbruik. Het aantal mensen met overgewicht

in Nederland stijgt snel, op dit moment heeft al 50% van de vrouwen en

ruim 55% van de mannen overgewicht.

Wanneer is iemand te zwaar?

Om te bepalen of iemand te zwaar is wordt de Body Mass Index, ook wel

BMI, gebruikt. De BMI geeft het gewicht weer ten opzichte van de lengte.

Het wordt als volgt berekend: Het gewicht gedeeld door de lengte in het

kwadraat.

Voorbeeld: Een persoon weegt 82 kilo en is 1.72 m lang.

82:(1.72x1.72)=27,7

Voor een gezond gewicht moet de BMI tussen de 18,5 en 24,9 liggen.

De persoon uit het voorbeeld is dus te zwaar.

Naast de BMI is ook de middelomtrek van belang. De middelomtrek

is een belangrijke graadmeter voor het bepalen van de hoeveelheid

vet rondom de organen. Dit geeft namelijk de meeste de risico’s op

gezondheidsproblemen. De middelomtrek wordt gemeten onder de

onderste rib op het smalste gedeelte van de buik.

Een middelomtrek van meer dan 88 cm bij vrouwen en meer dan 102 cm

bij mannen geeft een verhoogd risico op gezondheidsproblemen.


Als laatste is ook het vetpercentage van belang. Iemand kan namelijk

een gezond gewicht hebben maar wel een te hoog vetpercentage

wat dan alsnog risico’s met zich meebrengt. Daarnaast kan een BMI of

middelomtrek de risico’s niet altijd goed weergeven. Een bodybuilder

bijvoorbeeld heeft in verhouding een veel te hoog gewicht en soms

ook een te hoge middelomtrek. Het vetpercentage is echter zeer laag

waardoor de risico’s op overgewicht gerelateerde gezondheidsproblemen

nihil is.

Een vetpercentage tussen de 21 en 36% bij vrouwen is gezond.

Bij mannen geldt een vetpercentage tussen de 8 en 25% als gezond.

Een verhoogde BMI, middelomtrek en/of vetpercentage geeft grote

risico’s op het ontstaan van gezondheidsproblemen. Als uit een van

bovenstaande methodes blijkt dat het gewicht te hoog is moet er iets aan

gedaan worden.

Gezondheidsrisico’s

De risico’s verbonden aan overgewicht zijn talrijk. Zo is er een verhoogde

kans op het ontwikkelen van diabetes, hart- en vaatziekten, verhoogd

cholesterol, hoge bloeddruk, galblaasproblemen en bepaalde vormen

van kanker. Ook slaapstoornissen, slaapapnoe en kortademigheid zijn

veel voorkomende gevolgen. Daarnaast kunnen er problemen met het

bewegingsapparaat ontstaan zoals artrose, jicht en rugklachten.

Naast gevolgen voor de gezondheid heeft overgewicht ook vaak

psychische gevolgen. Zo hebben mensen met overgewicht vaak een

slechter zelfbeeld, zijn ze minder zelfverzekerd en kan er sprake zijn van

discriminatie.

8


9

Indicaties proteïnedieet

Met uitzondering van personen met contra-indicaties kan iedere

volwassene tussen de 18 en 65 jaar met overgewicht of obesitas het dieet

zonder problemen volgen.

Het dieet is bijzonder geschikt voor:

- Personen met een BMI hoger dan 28. Een persoon met een lager BMI

moet het dieet volgen in overleg met een diëtist of voedingsdeskundige

zodat het dieet goed wordt aangepast aan de situatie en het te verliezen

gewicht.

- Indien snelle vermagering gewenst is. Bijvoorbeeld in het geval van een

operatie.

- Personen met niet insuline afhankelijke diabetes. (diabetes type2)

Het dieet biedt goede resultaten bij deze vorm van diabetes. In veel

gevallen kan de medicatie worden verlaagd of kan zelfs worden gestopt

met de medicatie. In het geval van diabetes mag pas worden begonnen

met het dieet na overleg met de (huis)arts.

- Personen met hypertensie (hoge bloeddruk).

Het dieet zorgt voor een snelle normalisatie.

- Personen met slaapapnoe

Gewichtsverlies zorgt voor vermindering van snurken, verbetering

van slaapstoornissen en vermindering van slaperigheid en daarmee

gepaarde gaand verlies van concentratie.


- Personen met astma

Gewichtsverlies zorgt voor vermindering van de druk in de borstholte,

verbetering van de ademhalingscapaciteit en verlaging van de

medicatie.

- Personen die cortison gebruiken

Bij gebruik van cortison is gewicht verliezen lastig. Een proteïnedieet blijkt

in dergelijke gevallen het beste resultaat te geven.

Belangrijke contra-indicaties

Het proteïnedieet kent een aantal absolute contra-indicaties:

- Nierinsuffi ciëntie

- Leverinsuffi ciëntie of –cirrose

- Insuline afhankelijke diabetes (diabetes type 1)

- Hartinsuffi ciëntie

- Eiwitallergie, lactose-intolerantie of koemelkallergie

- Hypokaliëmie

- Fenylketonurie

- Porfyrie

- Recent myocardinfarct, zwaar herseninfarct of zware operatie

- Kanker

- Zwangerschap en borstvoeding

10


11

Relatieve contra-indicaties

Het proteïnedieet mag in onderstaande gevallen alleen worden gevolgd

na overleg met de (huis)arts.

- Jicht

- Hyperurikemie

- Recent CVA of TIA

- Diabetes type 2

- Nierstenen

- Ziekte van Crohn

- Glutenintolerantie

- Trombose

- MS

- Wanneer een persoon nog in de groei is (kind of tiener)

- Hartritmestoornissen

Medicatiegebruik en het proteïnedieet

Bepaalde medicatie kan de werking van het proteïnedieet negatief

beïnvloeden.

Het dieet wordt afgeraden indien de volgende medicatie wordt gebruikt:

- Cortisone (in orale vorm)

- Diuretica


Bij een aantal soorten medicatie kan het dieet gevolgd worden maar

geeft mogelijk minder snel resultaat. Het volgen van het dieet dient in

deze gevallen wel altijd in overleg met de (huis)arts te gaan.

- Antidepressiva

- Thyrax

- Cortisone (in crème vorm)

- Atrosec

- Arava

- Methotrexaat

- Omeprazol

- Lipitor

- Selectine

- Zocor of Simvastatine

- Acuzide

- Nexium

- Ascal

- Plavix

- Bumetanide of Burinex

- Glucosamine

- Arava of Metroxaat

- Betablokkers waaronder Selokeen/Metoprolol en Atenolol

- Flecainide

- Duspatal

- Neuraston

- Clomid of Clomifeen

- Pizotifeen

12


13

Het Medislank proteïnedieet

Het dieet bestaat uit hoogwaardige proteïneproducten en dagelijks

tweemaal verse groenten, aangevuld met voedingssupplementen. De

diëtist of voedingsdeskundige bepaalt aan de hand van het gewicht, de

hoeveelheid activiteit en de lichaamsbouw hoeveel proteïneproducten er

nodig zijn.

Met het Medislankdieet valt een persoon in vier stappen af.

Deze verschillende stappen worden ook wel blokken genoemd.

De blokken

De diëtist of voedingsdeskundige bepaalt de beginfase van het dieet.

Meestal wordt er gestart in de meest actieve fase, blok 1. Er zijn dan zes

eetmomenten per dag, waarvan 4 complete proteïnemaaltijden en 2

tussendoortjes laag in koolhydraten. Het is noodzakelijk om ook de andere

twee blokken volledig te doorlopen. Dit om de ketogenefase te behouden

waarin de hoeveelheid vetmassa verlies het hoogst is. Het is ook van

belang i.v.m. de opbouw naar een regulier eetpatroon.

Tijdens het gehele dieet wordt er dagelijks twee liter water gedronken en

twee tot drie eetlepels olijfolie per dag gebruikt.

Voorbereiding op het dieet

Tijdens een intakegesprek worden de voorgeschiedenis en de

eetgewoonten van de cliënt besproken. Met deze gegevens wordt

het eetgedrag in kaart gebracht. Aan de hand hiervan wordt het

streefgewicht en het dieetplan besproken. Medislank werkt daarnaast met

een uitgebreide checklist en gezondheidsverklaring.

Blok 1

Het eerste blok is de fase waarin men snel afvalt. Tijdens het eerste blok

worden er vier tot vijf proteïnemaaltijden, een tot twee tussendoortjes laag

in koolhydraten en twee maal verse groenten gegeten. Het gewichtsverlies

bedraagt hier gemiddeld 7-10 kilo per maand. Dit blok wordt gevolgd tot


2 /3 e van het te verliezen gewicht is verloren maar mag nooit langer worden

gevolgd dan drie maanden. De cliënt is het gehele blok in ketose.

Blok 2

Zodra de cliënt 2 /3 e van het te verliezen gewicht is verloren kan worden

overgestapt naar blok 2. Tijdens het tweede blok worden er drie tot vier

proteïnemaaltijden, één maal vlees, vis, gevogelte, schaal- of schelpdieren,

2 tussendoortjes laag in koolhydraten en twee maal verse groenten

gegeten. Men verliest nog steeds snel gewicht, zij het minder snel dan

tijdens blok 1. Het gewichtsverlies bedraagt hier gemiddeld 5-7 kilo per

maand. De ketogenefase houdt tijdens blok 2 nog steeds aan.

Blok 3

Het derde blok is de meest belangrijke fase van het dieet en wordt

gevolgd zodra de cliënt op gewicht is. Het aantal proteïneproducten

wordt afgebouwd naar maximaal twee proteïnemaaltijden per dag en

er wordt langzaam opgebouwd naar reguliere gezonde voeding. Blok

3 bestaat uit vier opeenvolgende fasen van minimaal een week waarin

het lichaam langzaam kan wennen aan een normaal voedingspatroon.

Tijdens deze fase worden groenten, vlees, vis, fruit, volkorenproducten en

melkproducten weer opgenomen in het dagelijkse eetpatroon. De tijd dat

men blok 1 en 2 heeft gevolgd bepaalt de duur van deze opbouwfase.

Blok 4

Het vierde en tevens laatste blok is gericht op het op gewicht blijven. De

levensstijl wordt aangepast zodat er verstandig wordt gegeten en voldoende

wordt bewogen. De proteïneproducten kunnen gebruikt blijven worden

als verantwoord tussendoortje. Deze fase is erg belangrijk omdat hier het

evenwicht tussen de opname van voeding en het energieverbruik moet

worden bepaald. Gemiddeld wordt er per dag tussen de 1500 en 2000

kilocalorieën genomen, dit verschilt echter per persoon. Vooral in deze laatste

twee fasen is goede begeleiding en regelmatige (na) controle erg belangrijk.

14


15

Op gewicht blijven

Om blijvend gewicht te verliezen is een verandering van de leefstijl

noodzakelijk. Voor een gezond en stabiel gewicht zijn er een aantal

belangrijke stelregels die moeten worden meegegeven aan de cliënt.

De belangrijkste stelregels zijn:

- Eet veel groenten en fruit

- Gebruik zo min mogelijk geraffi neerde (bewerkte) producten

- Eet zoveel mogelijk vezelrijke producten

- Kies de gezonde vetten

- Behoud de structuur van zes eetmomenten per dag

- Blijf dagelijks voldoende water drinken, 2 liter per dag

- Zorg voor dagelijks matige en een aantal keren per week intensieve

beweging

- Neem voldoende rust en voorkom stress

Uiteraard is er binnen dit voedingspatroon ruimte om af te wijken. Echter

niet teveel, eens per week is een goede richtlijn.

Supplementen

Tijdens het proteïnedieet is aanvulling met voedingssupplementen

absoluut onmisbaar. Zonder de supplementen bestaat het gevaar dat

er tekorten optreden van belangrijke vitamines en mineralen. Dit komt

de gezondheid en het welbehagen van de cliënt niet ten goede. Zeker

wanneer een proteïnedieet langere tijd wordt gevolgd is aanvulling

noodzakelijk. De supplementen van Medislank garanderen comfort en

veel energie voor de cliënt en kunnen ongemakken verminderen.

De Medislank voedingssupplementen zijn anders dan andere

supplementen. De voedingssupplementen van Medislank zijn

speciaal afgestemd op mensen die afvallen met het proteïnedieet. De

supplementen zorgen ervoor dat het streefgewicht behaald kan worden

zonder gezondheidsproblemen.


De supplementen dienen tijdens het gehele dieet gebruikt te worden.

Na afl oop van het dieet kunnen de supplementen van Medislank

ondersteuning bieden bij de gezonde leefstijl.

Medislank heeft een lijn samengesteld, die aan de hoogste kwaliteitseisen

voldoen:

• Zuivere, goede opneembare ingrediënten

• Samengesteld op goede wetenschappelijke basis

• Een sterke fysiologische werking

Het voedingssupplementen assortiment van Medislank is breed en omvat

de volgende producten.

Vitamine C 1000

Vitamine C is een van de belangrijkste antioxidanten en onmisbaar voor

de opbouw van een goede weerstand. Daarnaast is vitamine C nodig

voor de aanmaak van bindweefsel en collageen. Tijdens het dieet wordt

er geen fruit en aardappelen gegeten. Daarom is aanvulling noodzakelijk.

Gebruik: Tijdens blok 1 en 2, 1 tablet per dag na de maaltijd innemen met

water.

Megavitaminen en mineralen

De megavitaminen en mineralen zijn complete hooggedoseerde

vitaminen. De nadruk ligt op het B-vitamine complex welke voor meer

energie zorgt. Dit supplement is een complete aanvulling op de voeding.

Omdat er tijdens het dieet minder natuurlijke producten worden

gegeten zoals fruit, brood, aardappelen en zuivelproducten is aanvulling

noodzakelijk.

Gebruik: Tijdens blok 1 en 2, 1 tablet per dag na de maaltijd innemen met

water.

16


17

Calcium, Magnesium, Zink

Calcium is onmisbaar voor sterke botten en tanden, tekort kan leiden tot

osteoporose. Magnesium is nodig voor het samentrekken van de spieren,

tekort kan leiden tot kramp. Zink is van belang voor veel processen in het

lichaam zoals een goede stofwisseling en voor de juiste werking van tal

van enzymen.

Gebruik: Tijdens blok 1 en 2, 1 tablet per dag na de maaltijd innemen met

water.

Kalium

Kalium reguleert samen met natrium de waterhuishouding en houdt

daarmee de nierfunctie optimaal. Het speelt een belangrijke rol bij de

overdracht van zenuwprikkels en het samentrekken van de spieren.

Daarnaast is kalium van belang voor het handhaven van de bloeddruk.

Gebruik: Tijdens blok 1 en 2, twee tot drie maal daags 1 tablet innemen

met water.

Zeewaterconcentraat

Tijdens het volgen van een proteïnedieet kan het voorkomen dat men

zich duizelig of extreem vermoeid voelt. Aanvulling van de mineralen is

met behulp van zeewaterconcentraat van belang.

Gebruik: Tijdens blok 1 en 2, afhankelijk van de behoefte 1 tot 2 theelepels

per dag opgelost in water.

Wanneer de supplementen op adequate wijze worden ingenomen zullen

de negatieve neveneffecten van het dieet minimaal zijn. Treden er toch

klachten op dan kan de inname van de supplementen opnieuw bekeken

worden en desgewenst worden gewijzigd.


Voordelen

Voordelen van het proteïnedieet:

• Snelle gewichtsreductie

• Gemakkelijk

• Geen hongergevoel door de grote

hoeveelheid proteïnen

• Door het ketose proces ziet het lichaam het

dieet niet als schaarste

• Ondersteunt de stofwisseling

• Veel energie door de ketonen

• Medisch onderbouwd en veilig

• Behoud van spiermassa

• Goed voor de bloeddruk

• Helpt het cholesterol verlagen

• Goed voor een stabiele bloedsuikerspiegel

• Goed tegen gewrichtsklachten

• Verbetert het ziektebeeld van diabetes type 2

18


19

Medische voordelen

Overgewicht en obesitas zijn belangrijke risicofactoren voor ziektes van

een moderne samenleving zoals zwaarlijvigheid, hypertensie, hoge

cholesterol, hartziekten, jicht, hemochromatose en slaap apnea.

De effecten van het proteïnedieet kunnen drastisch zijn, in positieve zin.

Van de personen die een proteïnedieet volgen, stopt ongeveer 80 procent

met bloeddrukmedicamenten of verlaagt de dosis. 70% procent stopt de

cholesterol verlagende medicatie – behalve in erfelijke gevallen - en 90

tot 95% van de diabetici (type 2) zijn in staat om hun diabetes medicatie

volledig stop te zetten of de dosis aanzienlijk te verlagen.

Het proteïnedieet is bedacht om de insulineniveaus te controleren en de

gezondheid te bevorderen. Het metabolisme in het lichaam verandert,

vandaar het belang om patiënten te controleren vooraleer met een

proteïnedieet te starten. Ook tijdens de behandeling dient er regelmatig

controle plaats te vinden. De waarden van bloeddruk, bloedsuiker en

cholesterol kunnen dalen en de medicatie moet daar indien nodig op

worden aangepast.

Ongemakken

Het dieet kent geen ernstige bijwerkingen. Tijdens het volgen van een

proteïnedieet kunnen er wel een aantal ongemakken ontstaan. In de

meeste gevallen kunnen de ongemakken simpel worden verholpen.

Winderigheid

Als een lichaam niet gewend is aan veel eiwitten kan er gasvorming in

de darmen ontstaan en daarmee winderigheid. Dit wordt vanzelf minder

naarmate er minder eiwitproducten worden genomen.


Obstipatie

Tijdens het dieet is verstopping een normaal verschijnsel, met name

in de eerste week. Dit wordt veroorzaakt door het weglaten van brood,

graanproducten en fruit. Om obstipatie te voorkomen moet voldoende

groente worden gegeten, veel water worden gedronken en voldoende

worden bewogen.

Diarree

Tijdens het dieet kan ook het tegenovergestelde van obstipatie ontstaan:

diarree. Deze reactie kan ontstaan door de grote hoeveelheid afvalstoffen

en gaat vanzelf weer over. Houdt de diarree aan dan kan het zijn dat de

cliënt last heeft van eiwitallergie. In dat geval moet het dieet gestaakt

worden.

Misselijkheid

Tijdens de eerste week van het proteïnedieet kan misselijkheid optreden

na het eten van de proteïneproducten. Dit wordt veroorzaakt door het

ontgiftingsproces. Als de misselijkheid dagen aanhoudt en eventueel

gepaard gaat met overgeven heeft de cliënt mogelijk een eiwitallergie. In

dat geval moet het dieet gestaakt worden.

Slechte adem

Tijdens het ketoseproces komen er ketonen vrij, een bijproduct van de

vetafbraak. Deze ketonen worden uitgescheiden via de urine en de adem.

De adem kan hierdoor gaan ruiken, een geur die wel wordt geassocieerd

met aceton. Om de adem te verfrissen kan peterselie of tanden poetsen

helpen. Eventueel kan er een Frisk of Smint peperpuntje worden genomen.

Hier dient men echter matig mee te zijn vanwege de zoetstoffen.

20


21

Duizeligheid

Duizeligheid wordt veroorzaakt door de ontwenning van koolhydraten.

Deze duizeligheid mag maximaal 4-5 dagen aanhouden. Houdt

de duizeligheid aan dan kan de inname van het supplement

zeewaterconcentraat worden verhoogd. Daarnaast moet goed worden

gelet op de regelmaat van eten en mogen er geen maaltijden worden

overgeslagen. Extra groenten eten kan ook helpen.

Hoofdpijn

Tijdens de eerste dagen van het proteïnedieet kan er hoofdpijn ontstaan

als gevolg van het ontwennen van koolhydraten en het ontstaan van het

ketoseproces. Dit kan worden verminderd door voldoende water te drinken

en eventueel een paracetamol te nemen. Hoofdpijn gaat na een paar

dagen weer over.

Verstoorde menstruatie

Door de verminderde productie van het hormoon insuline kan de

menstruatie uitblijven. Daarnaast kan ook het tegenovergestelde

voorkomen, extra menstruatie of erg hevig. Dit is het gevolg van een grote

hoeveelheid afvalstoffen. Beide verstoringen herstellen vanzelf weer.

Spierkrampen

Tijdens de eerste week kan er veel vocht verloren gaan en met dit vocht

ook veel zouten (mineralen). Dit kan resulteren in spierkrampen. Om de

spierkrampen te verhelpen kan het supplement calcium, magnesium, zink

worden genomen. Gaan de krampen niet over kan er extra kalium worden

genomen.

Spierzwakte

Dit kan ontstaan wanneer de kaliumspiegel te laag is. Het verdwijnt

zodra het supplement kalium wordt genomen. Indien nodig kan de dosis

worden verhoogd.


Haaruitval

Haaruitval kan worden veroorzaakt door een verlaagde

stofwisselingssnelheid en komt vaker voor bij diëten. Bij het proteïnedieet

is verlaging van de stofwisselingssnelheid gering waardoor de kans op

haaruitval minimaal is. Het is wel belangrijk dat alle supplementen op

adequate wijze worden genomen. Tekort aan bepaalde vitaminen en

mineralen kan namelijk ook haaruitval tot gevolg hebben.

Jicht

Personen met jicht hebben een verhoogd gehalte urinezuur in het bloed.

Door het volgen van een proteïnedieet kan deze concentratie hoger

worden waardoor de klachten kunnen verergeren. In dergelijk geval dient

altijd de huisarts geraadpleegd te worden.

Begeleiding

De goede resultaten die kunnen worden behaald met het proteïnedieet

van Medislank zijn mede afhankelijk van de juiste begeleiding. Door

middel van een wekelijks consult waarbij de cliënt wordt gewogen en het

verloop van het dieet wordt doorgesproken blijft de cliënt gemotiveerd.

Dit is een goede stok achter de deur om vol te houden. Ook nadat het

streefgewicht is behaald blijft begeleiding belangrijk. Uit onderzoek blijkt

dat bij regelmatige controle het gewicht beter gehandhaafd blijft.

De diëtisten en voedingsdeskundigen van de Medislank verkoop- en

begeleidingspunten hebben een uitgebreide opleiding gevolgd op

het gebied van voeding en diëtetiek. Daarnaast zijn ze door Medislank

uitgebreid getraind en gecertifi ceerd om ook het proteïnedieet optimaal

te kunnen begeleiden.

22


Geldelozeweg 33 • 1625 NW Hoorn • Tel. 0229-206449

info@medislank.nl • www.medislank.nl

Similar magazines