Implantaten - Gemini Ziekenhuis

gemini.ziekenhuis.nl

Implantaten - Gemini Ziekenhuis

Implantaten

1


Wat is een implantaat?

Een natuurlijke tand of kies bestaat uit twee delen: een kroon en een

wortel. Een implantaat is een kunstwortel van metaal (titanium) en

ziet eruit als een ‘schroef’.

Wanneer het bot voldoende aan de kunstwortel is vastgegroeid, kan

het implantaat dienen als steun voor een kroon of brug. Een kroon

(of brug) wordt definitief vastgezet op het implantaat. Het deel van

het implantaat dat boven het tandvlees zit wordt suprastructuur

genoemd. Deze suprastructuur zal bij u bestaan uit een metalen

balkje tussen de implantaten. Wij noemen dat de ‘steg’. Hierop kan

de prothese steunen. Als alternatief voor een ‘steg’ worden in

sommige gevallen drukknoppen of magneetjes op de implantaten

aangebracht.

Bij wie kunnen implantaten worden geplaatst?

In principe kunnen implantaten bij iedereen worden geplaatst,

ongeacht de leeftijd. Er is echter wel een aantal voorwaarden

waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor

implantaten.

Deze voorwaarden zijn:

1. Er moet voldoende bot aanwezig zijn om implantaten in vast te

laten groeien. Het is mogelijk dat er in de boven- en/of onderkaak

te weinig bot aanwezig is. Het bot kan te smal en/of te laag zijn om

het implantaat in vast te laten groeien. In die gevallen is het dan

nodig om eerst het bot geschikt te maken, alvorens de implantaten

geplaatst kunnen worden.

2. Een goede motivatie van de patiënt is een absolute voorwaarde

voor de behandeling met implantaten. Goed onderhoud en goede

mondhygiëne zijn essentieel voor het succes.

3. Roken is één van de oorzaken van het mislukken van implantaten.

Daarom wordt dringend geadviseerd om het roken te stoppen.

Nicotine heeft een negatieve invloed op de gezondheid van de

mond en de wondgenezing.

2


Onderprothese afgesteund Brug, vastgezet op zes

op twee implantaten implantaten

Hoe worden de implantaten geplaatst?

Tijdens de behandeling wordt onder plaatselijke verdoving een

opening in het tandvlees gemaakt. Daarna wordt er een gaatje

geboord in de kaak op de plaats waar het implantaat moet komen.

Het implantaat wordt hierin geplaatst. Op het implantaat wordt een

afdekschroefje aangebracht.

Tenslotte wordt het tandvlees gehecht.

Eén of twee behandelingen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een éénfase- en een

tweefasen-implantaat.

Een éénfase-implantaat is direct na de eerste behandeling

zichtbaar in de mond, terwijl een tweefasen-implantaat onder het

tandvlees ligt. In dit geval volgt er nog een tweede behandeling.

Na het plaatsen van de implantaten volgt een rust-periode. In deze

periode groeit het kaakbot vast aan het implantaat. De rustperiode

voor de bovenkaak is ongeveer 6 maanden en voor de onderkaak

2 tot 3 maanden. Dit verschil heeft te maken met de botstructuur van

de onder- en bovenkaak. Het is per patiënt verschillend of tijdens

deze rustperiode de oude prothese gedragen kan worden.

Na de rustperiode

Als er een tweefasen-implantaat is geplaatst, wordt onder

plaatselijke verdoving het implantaat ‘vrijgelegd’. Nadat het tandvlees

is open gemaakt wordt het afdekschroefje vervangen door een

beschermkapje. Dit kapje steekt door het tandvlees heen. Na

ongeveer twee weken kan de tandarts dan beginnen met het maken

van de ‘suprastructuur’.

3


Bij een éénfase-implantaat is deze tweede behandeling niet nodig.

Het implantaat is namelijk reeds in de mond zichtbaar.

Nabehandeling

Nadat uw behandeling is voltooid, krijgt u een afspraak bij de

mondhygiënist. Die zal u vertellen hoe u de implantaten en de

prothese het beste kunt reinigen. Het is belangrijk dat u deze

adviezen goed opvolgt, zodat de mond gezond blijft.

Als u bij ons bent uitbehandeld is het gewenst dat verdere controle

plaats vindt bij uw eigen tandarts.

Heeft u na het lezen van de folder verder nog vragen, dan kunt u

contact opnemen met de polikliniek Mondheelkunde van maandag

t/m donderdag tussen 09.00 – 11.00 uur en van 13.30 – 15.00 uur

via telefoonnummer (0223) 69 64 35

230963-MK516-04/07 Deze folder is een uitgave van het Gemini Ziekenhuis©

4

More magazines by this user
Similar magazines