05.09.2013 Views

Welkom in de Biesbosch!

Welkom in de Biesbosch!

Welkom in de Biesbosch!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Welkom</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>!<br />

<strong>Welkom</strong> <strong>in</strong> Nationaal Park De <strong>Biesbosch</strong>. Het grootste zoetwatergetij<strong>de</strong>ngebied van<br />

Europa. Hier valt van alles te beleven. Varen langs wilgenvloedbossen, kanoën door<br />

kronkelen<strong>de</strong> kreekjes, wan<strong>de</strong>len over ruige paadjes en fietsen langs open wei<strong>de</strong>s vol<br />

watervogels.<br />

Speur het water af naar bevers. Geniet van <strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re planten en bloemen. Spot<br />

vogels met een verrekijker. Luister naar het kabbelen van het water. Ervaar hoe geen<br />

dag <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> hetzelf<strong>de</strong> is, want <strong>de</strong> natuur is altijd <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g. Dat moet u<br />

beleven. Gaat u mee?<br />

1


iesboschcentrum dordrecht<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum biesboschcentrum dordrecht Dordrecht,<br />

<strong>de</strong> start van uw ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>gsreis!<br />

Een bezoek aan <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> beg<strong>in</strong>t bij <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht. Vanuit dit<br />

bezoekerscentrum wordt een scala aan activiteiten georganiseerd. Wan<strong>de</strong>lexcursies<br />

en rondvaarten <strong>in</strong> boten op zonne-energie, met of zon<strong>de</strong>r gids. Zelf een fluisterbootje,<br />

kano of fiets huren kan ook. Deze activiteitenfol<strong>de</strong>r laat het u allemaal zien.<br />

Voor groepsactiviteiten is een aparte fol<strong>de</strong>r. Maar het <strong>Biesbosch</strong>centrum is niet<br />

alleen een vertrekpunt, het centrum is zelf ook een plek waar veel te beleven valt.<br />

biesboschcentrum dordrecht<br />

▶ biesboschcentrum dordrecht<br />

Baanhoekweg 53, 3313 lp Dordrecht<br />

t (078) 630 53 53<br />

<strong>in</strong>fo@biesbosch.org<br />

www.np-<strong>de</strong>biesbosch.nl<br />

▶ reserver<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>formatie<br />

T (078) 630 53 53<br />

▶ open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>n centrum<br />

apr t/m okt: di t/m zo<br />

apr + okt: 10.00 - 17.00.<br />

mei t/m sept: 9.00 - 17.00.<br />

In jul + aug: 2e paasdag en 2e p<strong>in</strong>ksterdag ook op ma open.<br />

nov t/m mrt: wo t/m zo<br />

10.00 - 17.00<br />

▶ open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>n botenhuis<br />

apr t/m okt: open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>n als<br />

centrum. nov t/m mrt: gesloten.<br />

biesboschcentrum dordrecht<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>gen<br />

De <strong>Biesbosch</strong>, een Hollandse jungle.<br />

Hier ziet u wat u allemaal <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong><br />

kunt beleven. Landschap, cultuurhistorie,<br />

flora en fauna komen aan bod. U kunt er<br />

zelfs voelen aan een beverpels.<br />

Oog voor duurzaamheid<br />

Al onze activiteiten wor<strong>de</strong>n uitgevoerd met<br />

oog voor duurzaamheid van natuur, cultuurhistorie<br />

en sociaal maatschappelijke waar<strong>de</strong>,<br />

zodat het gebied behou<strong>de</strong>n blijft voor vele<br />

generaties. In 2011 heeft <strong>Biesbosch</strong>-<br />

centrum Dordrecht <strong>de</strong> Green Key Goud<br />

behaald. De Green Key is het <strong>in</strong>ternationale<br />

keurmerk voor bedrijven <strong>in</strong> <strong>de</strong> toerisme- en<br />

recreatiebranche en voor verga<strong>de</strong>rlocaties,<br />

die serieus en controleerbaar bezig zijn met<br />

duurzaamheid, met zorg voor milieu en<br />

natuur <strong>in</strong> hun omgev<strong>in</strong>g.<br />

Een bezoek aan<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

Dordrecht is altijd boeiend,<br />

gezellig … en leerzaam!<br />

> lees meer op pag. 4<br />

2<br />

3


iesboschcentrum dordrecht<br />

4<br />

‘droge voeten, natte natuur’<br />

groenw<strong>in</strong>kel<br />

leeshoek<br />

huiscafé ‘biestro’<br />

Wisseltentoonstell<strong>in</strong>gen<br />

Elk jaar zijn diverse wisseltentoonstell<strong>in</strong>gen<br />

te zien <strong>in</strong> <strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

Dordrecht. Deze kunnen een natuurthema<br />

hebben zoals dieren en planten of een<br />

meer specifiek thema zoals ‘bevers’ of<br />

‘roofvogels’. Daarnaast is regelmatig<br />

werk te bewon<strong>de</strong>ren van kunstenaars en<br />

fotografen uit het gebied. Tot en met 21<br />

maart is <strong>de</strong> <strong>in</strong>teractieve tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

Zie ze vliegen! te zien. Een tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

over het waarnemen en herkennen van<br />

vogels. Deze tentoonstell<strong>in</strong>g biedt voor<br />

ie<strong>de</strong>reen wat te zien. Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie<br />

op www.np-<strong>de</strong>biesbosch.nl of<br />

op www.biesboschcentrumdordrecht.nl<br />

Huiscafé ‘Biestro’<br />

Naast het bezoekerscentrum bev<strong>in</strong>dt zich<br />

huiscafé ‘Biestro’. Hier kunt u terecht voor<br />

koffie met gebak of een uitgebrei<strong>de</strong> lunch.<br />

Het terras geeft een fraai uitzicht op <strong>de</strong><br />

<strong>Biesbosch</strong> en <strong>de</strong> haven van het <strong>Biesbosch</strong>-<br />

centrum. Voor een receptie of etentje<br />

buiten <strong>de</strong> open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>n van het <strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

kunt u hier ook terecht.<br />

Voor <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>gen belt u huiscafé ‘Biestro’:<br />

078 630 53 64.<br />

Open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>n zijn gelijk aan <strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

Dordrecht m.u.v.: nov t/m mrt:<br />

ook op di open en mei t/m sept: dagelijks<br />

tot 18.00u.<br />

Leeshoek<br />

In <strong>de</strong> leeshoek v<strong>in</strong>dt u naslagwerken,<br />

tijdschriften en knipselmappen over<br />

<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> en <strong>de</strong> natuur <strong>in</strong> het<br />

algemeen. Er is een apart ge<strong>de</strong>elte voor<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, waar naast k<strong>in</strong><strong>de</strong>rboeken ook<br />

puzzels en kleurplaten aanwezig zijn.<br />

Groenw<strong>in</strong>kel en bijenkast<br />

De groenw<strong>in</strong>kel heeft een uitgebreid<br />

assortiment kwaliteitsartikelen, waaron<strong>de</strong>r<br />

boeken over <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>, veldgidsen,<br />

prentenboeken, knuffelbevers, <strong>Biesbosch</strong><br />

hon<strong>in</strong>g en jam, ansichtkaarten en<br />

souvenirs. Mid<strong>de</strong>n<strong>in</strong> <strong>de</strong> groenw<strong>in</strong>kel staat<br />

een grote observatiekast met een bijenvolk.<br />

Door een perspexbuis ziet u <strong>de</strong> bijen <strong>in</strong>- en<br />

uitvliegen om stuifmeel te verzamelen.<br />

Evenementen<br />

In het recreatiegebied v<strong>in</strong><strong>de</strong>n jaarlijks<br />

diverse grote evenementen plaats zoals<br />

het Kelt Fest, Lief! en Bies. U kunt hier<br />

het speelbos<br />

biesboschcentrum dordrecht<br />

ook zelf activiteiten en festiviteiten<br />

organiseren want <strong>de</strong> evenemententerre<strong>in</strong>en<br />

zijn te huur. Kijk hiervoor op<br />

www.hollandsebiesbosch.nl on<strong>de</strong>r<br />

‘evenementen’. Voor een aantal kle<strong>in</strong>e<br />

themafeesten die het bezoekerscentrum<br />

organiseert, kijkt u bij overige activiteiten.<br />

Off-the-road-rolstoel<br />

S<strong>in</strong>ds 2011 heeft <strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

Dordrecht een off-the-road-rolstoel <strong>in</strong><br />

gebruik genomen. Met <strong>de</strong>ze rolstoel<br />

kunnen ook mensen die moeilijk of niet<br />

kunnen lopen <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> beleven<br />

buiten <strong>de</strong> verhar<strong>de</strong> pa<strong>de</strong>n. De rolstoel<br />

is tegen een borg van € 50,- gratis te<br />

leen. Reserveren kan per email: <strong>in</strong>fo@<br />

biesbosch.org of telefonisch: 078 630 53 53.<br />

Er is altijd wat te beleven<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>! Zoveel<br />

activiteiten om uit te<br />

kiezen...<br />

> lees meer op pag. 12<br />

5


iesboschcentrum dordrecht<br />

6<br />

Gebruikers krijgen een routebeschrijv<strong>in</strong>g<br />

mee die uiteraard voor het grootste <strong>de</strong>el<br />

over onverhar<strong>de</strong> pa<strong>de</strong>n gaat. Ook het<br />

BeverBos zit <strong>in</strong> <strong>de</strong> route.<br />

Wat is wel of niet geschikt voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren?<br />

De meeste excursies zijn leuk en<br />

<strong>in</strong>teressant voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, maar niet als<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van een k<strong>in</strong><strong>de</strong>rfeestje waar heel<br />

an<strong>de</strong>re verwacht<strong>in</strong>gen gel<strong>de</strong>n. Sommige<br />

langere excursies zijn m<strong>in</strong><strong>de</strong>r geschikt<br />

voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Het is van belang dat u<br />

reken<strong>in</strong>g houdt met wat uw k<strong>in</strong>d aankan.<br />

De meeste wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen gaan over ruig<br />

terre<strong>in</strong> en duren an<strong>de</strong>rhalf tot twee<br />

uur. Brandnetels doen het goed <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Biesbosch</strong>. Laat k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren tij<strong>de</strong>ns excursies<br />

daarom een lange broek dragen. Bij<br />

kanotochten geldt <strong>de</strong> regel: k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren tot<br />

12 jaar bij een volwassene <strong>in</strong> <strong>de</strong> kano.<br />

Scholen<br />

Vanuit het <strong>Biesbosch</strong>centrum wor<strong>de</strong>n<br />

voor het basison<strong>de</strong>rwijs schoolpro-<br />

klas <strong>in</strong> actie<br />

gramma’s georganiseerd. Voor <strong>in</strong>formatie<br />

kunt u <strong>de</strong> uitgebrei<strong>de</strong> fol<strong>de</strong>r schoolprogramma’s<br />

aanvragen of kijken op<br />

www.np-<strong>de</strong>biesbosch.nl.<br />

Spreekbeurten en werkstukken<br />

Voor een werkstuk over <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> of<br />

over bevers kun je <strong>in</strong>formatie v<strong>in</strong><strong>de</strong>n op:<br />

www.np-<strong>de</strong>biesbosch.nl of vraag ernaar<br />

aan <strong>de</strong> <strong>in</strong>formatiebalie.<br />

Speciale arrangementen voor groepen<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht en huiscafé<br />

‘Biestro’ bie<strong>de</strong>n tal van mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

voor zowel zakelijke als particuliere<br />

groepen. Alles over <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

voor feesten, verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen, vaartochten,<br />

wan<strong>de</strong>lexcursies en meer, v<strong>in</strong>dt u <strong>in</strong> onze<br />

groepsarrangementenbrochure en op<br />

www.biesboschdordrechtgroepsuitjes.nl.<br />

Onze fluistervloot<br />

Het <strong>Biesbosch</strong>centrum heeft twee grotere<br />

fluisterboten en zeven kle<strong>in</strong>ere fluister-<br />

bootjes die aan maximaal 7 personen<br />

plaats bie<strong>de</strong>n. De kle<strong>in</strong>ere boten zijn te<br />

huur en zijn eenvoudig zelf te bedienen.<br />

De grote boten, met <strong>de</strong> namen Halve<br />

Maen en Sterl<strong>in</strong>g, wor<strong>de</strong>n voor begelei<strong>de</strong><br />

rondvaarten en groepsarrangementen<br />

gebruikt. Al <strong>de</strong>ze boten wor<strong>de</strong>n elektrisch<br />

voortgestuwd op stroom die uit zonnepanelen<br />

wordt verkregen, dus schoon en<br />

geruisloos!<br />

De Halve Maen is onze grootste boot en<br />

heeft twee verdiep<strong>in</strong>gen: een salon en een<br />

ge<strong>de</strong>eltelijk over<strong>de</strong>kt boven<strong>de</strong>k. Deze boot<br />

biedt plaats aan 140 personen. Aan boord<br />

zijn tij<strong>de</strong>ns dagtochten drankjes, broodjes,<br />

snacks en tosti’s verkrijgbaar. Met een lift,<br />

een aangepast toilet en bre<strong>de</strong> gangpa<strong>de</strong>n<br />

is <strong>de</strong> boot volledig toegankelijk voor<br />

rolstoelen (max. breedte 80 cm) maar niet<br />

voor scootmobielen. De Sterl<strong>in</strong>g is een wat<br />

kle<strong>in</strong>ere, open boot voor 40 personen, die<br />

niet toegankelijk is voor rolstoelen. In <strong>de</strong>ze<br />

boot, die ook <strong>in</strong> <strong>de</strong> kle<strong>in</strong>ere <strong>Biesbosch</strong>kreken<br />

kan varen, beleeft u <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong><br />

het beverbos<br />

biesboschcentrum dordrecht<br />

van heel dichtbij. De Sterl<strong>in</strong>g kan bij slecht<br />

weer met een zeil wor<strong>de</strong>n over<strong>de</strong>kt.<br />

BeverBos<br />

Naast het <strong>Biesbosch</strong>centrum ligt het<br />

BeverBos. Dit is een omhe<strong>in</strong>d gebied<br />

van ongeveer één hectare, waar<strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

bevers Beert en Benthe leven. Volg het<br />

pad rondom het BeverBos en ont<strong>de</strong>k<br />

hoe bevers leven! Neem een kijkje <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

kunstburcht en overzie het Beverbos<br />

vanaf het platform. Het BeverBos is<br />

ook buiten <strong>de</strong> open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>n van het<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum toegankelijk. Dat geldt<br />

niet voor <strong>de</strong> kunstburcht, Het platform<br />

is geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>n van het<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum ook toegankelijk voor<br />

rolstoelgebruikers.<br />

Voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren is <strong>in</strong> het <strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

een speurpakketje te koop. Door sporen<br />

te zoeken en kle<strong>in</strong>e opdrachten uit te<br />

voeren leren k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren spelen<strong>de</strong>rwijs alles<br />

over bevers; zie pag. 75.<br />

Treed b<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> het<br />

dome<strong>in</strong> van <strong>de</strong> Bever!<br />

> lees meer op pag. 66<br />

7


ecreëren<br />

8<br />

En er is nog meer...<br />

In het recreatiegebied <strong>de</strong> Hollandse <strong>Biesbosch</strong> kunt u ook op eigen gelegenheid<br />

van alles doen. Wan<strong>de</strong>len en fietsen, bijvoorbeeld. In het <strong>Biesbosch</strong>centrum zijn<br />

routebeschrijv<strong>in</strong>gen verkrijgbaar. Maar er is ook een grote zwemvijver met strandjes<br />

en speelvoorzien<strong>in</strong>gen, een dagcamp<strong>in</strong>g, het speelbos, diverse sportveldjes<br />

en verspreid liggen<strong>de</strong> grasvel<strong>de</strong>n en evenemententerre<strong>in</strong>en.<br />

▶ In het recreatiegebied <strong>de</strong> Hollandse<br />

<strong>Biesbosch</strong> wordt toezicht gehou<strong>de</strong>n<br />

door diverse <strong>in</strong>stanties.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

www.hollandsebiesbosch.nl<br />

sterrenwacht mercurius<br />

stayokay hostel<br />

Naast <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht<br />

zijn er nog een aantal organisaties <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

buurt actief waar wij u graag op wijzen:<br />

sterrenwacht mercurius<br />

www.sterrenwacht-mercurius.nl<br />

golfbaan crayeste<strong>in</strong><br />

www.crayeste<strong>in</strong>golf.nl<br />

skicentrum dordrecht<br />

www.ski-baan.nl<br />

dordtse fluisterboot rennersclub <strong>in</strong> actie <strong>de</strong> mol<br />

www.drc<strong>de</strong>mol.nl<br />

stayokay hostel<br />

www.stayokay.com/dordrecht<br />

restaurant <strong>de</strong> merwelan<strong>de</strong>n<br />

www.merwelan<strong>de</strong>n.nl<br />

eetcafé bij berry<br />

www.bijberry.nl<br />

Naast <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht zijn<br />

er nog twee bezoekerscentra:<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum Drimmelen<br />

In Drimmelen kunt u terecht voor excursies,<br />

tentoonstell<strong>in</strong>gen, verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen en arrangementen.<br />

Voor wie <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> eens<br />

van <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant wil beleven, organiseert<br />

Staatsbosbeheer vaar-wan<strong>de</strong>lactiviteiten<br />

vanuit Drimmelen, Hank en Geertrui<strong>de</strong>nberg.<br />

Voor een compleet overzicht<br />

vraagt u <strong>de</strong> Activiteiten-brochure 2012<br />

Staatsbosbeheer aan via <strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

Drimmelen of biesbosch@staatsbosbeheer.nl<br />

<strong>Biesbosch</strong> Museum<br />

Aan <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> is ook een museum<br />

gewijd. Alles over verle<strong>de</strong>n, he<strong>de</strong>n en<br />

het biesbosch museum<br />

toekomst van dit gebied ziet u <strong>in</strong> het<br />

<strong>Biesbosch</strong> Museum.<br />

▶ biesbosch museum<br />

Hilweg 2, 4251 mt Werkendam<br />

t (0183) 50 40 09<br />

<strong>in</strong>fo@biesboschmuseum.nl<br />

Kijk voor open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>n,<br />

toegangsprijzen en meer<br />

<strong>in</strong>formatie op<br />

www.biesboschmuseum.nl<br />

recreëren<br />

▶ biesboschcentrum drimmelen<br />

<strong>Biesbosch</strong>weg 4, 4924 bb Drimmelen<br />

t (0162) 68 22 33<br />

<strong>in</strong>fo@biesboschcentrum.nl<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie en<br />

open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>n op<br />

www.np-<strong>de</strong>biesbosch.nl<br />

Varen, wan<strong>de</strong>len en<br />

fietsen door verle<strong>de</strong>n,<br />

he<strong>de</strong>n en toekomst<br />

> lees meer op pag. 45 en 50<br />

9


overzichtskaart<br />

biesboschcentrum dordrecht<br />

Sterl<strong>in</strong>g<br />

BCD<br />

Torgplaat<br />

Anna Jacom<strong>in</strong>aplaat<br />

Zuidplaatje<br />

W3<br />

W16<br />

O<br />

Sterl<strong>in</strong>g<br />

W4<br />

W1<br />

O<br />

P<br />

BCD W17<br />

P K1-2<br />

W11<br />

W2<br />

BBM<br />

W5-6<br />

W7<br />

Noordwaard<br />

Hadr<strong>in</strong>xveld-Giessendam<br />

Zui<strong>de</strong>rklip<br />

W10 K5<br />

K4-5<br />

BBD<br />

10 11<br />

W18<br />

W13<br />

W15<br />

W12<br />

O<br />

W14<br />

K3 W8<br />

Overige symbolen<br />

P Pont<br />

O Overnachten / Kamperen<br />

W Wan<strong>de</strong>len<br />

K Kanoroutes<br />

P<br />

Uitkijkpunt<br />

Vissershang<br />

W9<br />

overzichtskaart<br />

Bezoekerscentra<br />

BCD <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht<br />

BBM <strong>Biesbosch</strong> Museum Werkendam<br />

BBD <strong>Biesbosch</strong>centrum Drimmelen


activiteiten<br />

Wat kan er allemaal vanuit<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht?<br />

De <strong>Biesbosch</strong> biedt een schat aan actieve en recreatieve mogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht gebruikt ze allemaal. Wilt u een rondvaart?<br />

Kort of lang? Of liever zelf varen? Wilt u wan<strong>de</strong>len? Met of zon<strong>de</strong>r gids?<br />

Of wilt u varen én wan<strong>de</strong>len? Bij dag of juist bij nacht? Wilt u eens steppen?<br />

Of zoekt u juist iets dat voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren leuk is? En hoe zit het met rolstoelen?<br />

In <strong>de</strong>ze fol<strong>de</strong>r kunt u gemakkelijk v<strong>in</strong><strong>de</strong>n wat u leuk lijkt.<br />

Elke soort activiteit heeft een eigen kleurenbalk aan <strong>de</strong> rand van <strong>de</strong> pag<strong>in</strong>a.<br />

Zo bla<strong>de</strong>rt u snel naar <strong>de</strong> activiteit van uw voorkeur.<br />

rondvaarten<br />

Ervaar <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> vanaf het water<br />

en maak een lange of korte tocht.<br />

wan<strong>de</strong>len<br />

On<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een ervaren gids<br />

al wan<strong>de</strong>lend <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> <strong>in</strong>.<br />

varen + wan<strong>de</strong>len / fietsen<br />

De optimale <strong>Biesbosch</strong> ervar<strong>in</strong>g op<br />

het land en op het water.<br />

kanoën<br />

Samen met een gids <strong>in</strong> een kano<br />

<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> verkennen.<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

Veel specifieke activiteiten voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren.<br />

overige activiteiten<br />

Kle<strong>in</strong>e evenementen en speciale<br />

eenmalige activiteiten.<br />

verhuur<br />

Trek er zelf op uit en huur een fiets, boot,<br />

kano of step!<br />

activiteiten<br />

12 13<br />

pag.<br />

15<br />

pag.<br />

31<br />

pag.<br />

41<br />

pag.<br />

59<br />

pag.<br />

65<br />

pag.<br />

77<br />

pag.<br />

80


korte rondvaarten 1 tot 2,5 uur<br />

lange rondvaarten 2,5 tot 3,5 uur<br />

feestelijke vaartocht 2,5 tot 3,5 uur<br />

rondvaarten<br />

01 t/m 03<br />

04 t/m 07<br />

Als u iets te vieren heeft, ga dan eens mee met een van onze feestelijke tochten.<br />

Lekker eten met <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> als <strong>de</strong>cor. Voor <strong>de</strong>ze tochten is reserveren verplicht.<br />

cultuurhistorische vaartochten 10 t/m 15<br />

6 tot 8,5 uur<br />

Op een cultuurhistorische dagtocht bie<strong>de</strong>n we een comb<strong>in</strong>atie van verrassen<strong>de</strong><br />

natuur en boeien<strong>de</strong> cultuur. Wij nemen u mee langs fraaie vaarroutes naar<br />

historische stadjes <strong>in</strong> <strong>de</strong> wij<strong>de</strong> omtrek van <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. U kunt <strong>de</strong> stadjes<br />

bezichtigen on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een gids of op eigen gelegenheid.<br />

14<br />

15<br />

08<br />

sfeervolle vaartocht 4 tot 5,5 uur 09<br />

middag/avond<br />

Een vaartocht die zich uitstrekt van <strong>de</strong> middag tot halverwege <strong>de</strong> avond heeft<br />

een heel eigen sfeer. Intussen veran<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> omgev<strong>in</strong>g van groen naar ste<strong>de</strong>lijk en<br />

terug, het licht dimt en dag- en nachtdieren wisselen van wacht. U maakt het<br />

allemaal van dichtbij mee. Voor <strong>de</strong>ze tochten is reserveren noodzakelijk.


ondvaarten<br />

16<br />

01<br />

Rondje Hollandse<br />

<strong>Biesbosch</strong><br />

Vaar geruisloos met <strong>de</strong> Halve Maen of Sterl<strong>in</strong>g door <strong>de</strong> prachtige<br />

natuur van <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. Informeer bij <strong>de</strong> <strong>in</strong>formatiebalie met<br />

welke boot u vaart. De schipper is uw gids op <strong>de</strong>ze tocht.<br />

▶ prijs: volw € 7,40, 65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 5,50<br />

▶ data: Rondjes Hollandse <strong>Biesbosch</strong> wor<strong>de</strong>n zeer<br />

regelmatig gevaren, soms meer<strong>de</strong>re malen per dag.<br />

Check voor <strong>de</strong> juiste data <strong>de</strong> kalen<strong>de</strong>r vanaf pag. 85.<br />

Bij voldoen<strong>de</strong> belangstell<strong>in</strong>g wor<strong>de</strong>n mogelijk extra<br />

tochten <strong>in</strong> gelast<br />

▶ tijd: Aanvangstij<strong>de</strong>n variëren, zie kalen<strong>de</strong>r vanaf<br />

pag. 85.<br />

Midzomeravondtocht<br />

Elke vrijdagavond <strong>in</strong> juli en augustus is er een zomerse rondvaart<br />

door <strong>de</strong> kle<strong>in</strong>ere kreken <strong>in</strong> <strong>de</strong> Hollandse <strong>Biesbosch</strong>. Geniet van <strong>de</strong><br />

mooie natuur tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> rustige avonduren. Wie weet komt u wel<br />

een bever tegen! De schipper vertelt on<strong>de</strong>rweg over <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>.<br />

U kunt naar keuze opstappen bij <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht of<br />

bij Stayokay Hostel Dordrecht. U betaalt aan boord, en dat kan<br />

helaas niet met een p<strong>in</strong>pas.<br />

▶ prijs: volw. € 7,40,<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 5,50<br />

▶ data: vr 6/13/20/27 jul,<br />

vr 3/10/17/24/31 aug<br />

▶ tijd: 20.00 - 21.00<br />

rondvaarten<br />

02<br />

17


ondvaarten<br />

18<br />

03<br />

Panoramatocht<br />

In alle rust ontspannen uitkijken over <strong>de</strong> rustgeven<strong>de</strong> natuur.<br />

Terwijl het veran<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> landschap voorbij kabbelt, vertelt <strong>de</strong><br />

schipper allerlei wetenswaardighe<strong>de</strong>n.<br />

▶ prijs: volw € 10,80,<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 8,10<br />

▶ data: zo 15/29 jan, zon 12 feb,<br />

zo 29 apr, zo 6/13 mei,<br />

zo 2/9/16/23/30 sep,<br />

zo 7/14/21/28 okt, zo 11/25 nov,<br />

zo 9 <strong>de</strong>c, vr 28 <strong>de</strong>c<br />

▶ tijd: 12.00 - 13.30<br />

Jacom<strong>in</strong>atocht<br />

Een gezellige vaartocht met <strong>de</strong> Halve Maen door <strong>de</strong> Hollandse<br />

<strong>Biesbosch</strong>, over <strong>de</strong> Nieuwe Merwe<strong>de</strong> en om <strong>de</strong> Kop van <strong>de</strong><br />

Jacomien <strong>in</strong> het Brabantse <strong>de</strong>el van Nationaal Park<br />

De <strong>Biesbosch</strong>. On<strong>de</strong>rweg vertelt <strong>de</strong> schipper over het gebied en<br />

haar bewoners.<br />

▶ prijs: <strong>in</strong>cl. koffie / thee / limona<strong>de</strong> /<br />

koek: volw € 17,60<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 13,20<br />

▶ data: zo 20 mei, zo 17 jun, zo<br />

1/15/29 jul, zo 12/26 aug<br />

▶ tijd: 14.00 - 17.30<br />

rondvaarten<br />

04<br />

19


ondvaarten<br />

20<br />

05<br />

Tocht om het Eiland van<br />

Dordrecht<br />

Een vaartocht met veel wisselen<strong>de</strong> uitzichten:<br />

om het Eiland van Dordrecht, over <strong>de</strong> Nieuwe Merwe<strong>de</strong>,<br />

<strong>de</strong> Dordtse Kil en <strong>de</strong> Ou<strong>de</strong> Maas, on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> nieuwe<br />

Moerdijkbrug door en terug over het Wantij.<br />

▶ prijs: <strong>in</strong>cl. koffie / thee / limona<strong>de</strong><br />

met Halve Maen koek:<br />

volw € 18,40<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 13,80<br />

▶ data: zo 10/24 jun, zo 8/22 jul, zo<br />

5/19 aug<br />

▶ tijd: 14.00 - 17.30 uur<br />

Snert- of glühwe<strong>in</strong>tocht<br />

In <strong>de</strong>ze w<strong>in</strong>terse tocht gaan we op zoek naar watervogels.<br />

Vooraf vertelt een natuurgids over <strong>de</strong> vogels die we kunnen<br />

tegenkomen. Neemt u vooral een verrekijker mee, dan kunt u ze<br />

nog beter bekijken. Aan boord is ook een telescoop. Bij het kou<strong>de</strong><br />

weer hoort natuurlijk een kom snert om lekker op te warmen.<br />

Op 27 en 30 <strong>de</strong>c vervangen we dit feestelijk door glühwe<strong>in</strong> met<br />

oliebollen.<br />

Inleid<strong>in</strong>g door <strong>de</strong> gids(en): 12.30, afvaart: 13.00<br />

▶ prijs: <strong>in</strong>cl. snert / Glühwe<strong>in</strong>:<br />

volw € 15,-<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 11,30<br />

▶ data snertvaartocht:<br />

zo 8/22 jan, zo 5/19 feb, zo 4/18<br />

nov, zo 2/16 <strong>de</strong>c<br />

▶ data glühwe<strong>in</strong>tocht:<br />

do 5 jan, zo 23/30 <strong>de</strong>c, do 27 <strong>de</strong>c<br />

▶ tijd: 12.30 - 15.00<br />

rondvaarten<br />

06<br />

21


ondvaarten<br />

22<br />

Vroege voorjaarstocht<br />

In <strong>de</strong>ze voorjaarstocht gaan we op zoek naar uit het zui<strong>de</strong>n<br />

teruggekeer<strong>de</strong> trekvogels. Voordat we afvaren, geeft een<br />

natuurgids een <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g over <strong>de</strong> vogels die we <strong>in</strong> het vroege<br />

voorjaar kunnen tegenkomen <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. Neem een<br />

verrekijker mee, dan kunt u ze nog beter bekijken. En an<strong>de</strong>rs<br />

is er ook een telescoop aan boord.<br />

Inleid<strong>in</strong>g door <strong>de</strong> gids(en) 12.30, afvaart 13.00.<br />

▶ prijs: <strong>in</strong>cl. soep: volw € 15,-<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 11,30<br />

▶ data: zo 26 feb, wo 29 feb, zo<br />

4/11/18/25 mrt, zo 1 apr<br />

▶ tijd: 12.30 - 15.00<br />

feestelijke vaartocht<br />

<strong>Biesbosch</strong> brunchtocht<br />

Een feestelijke rondvaart waarbij u on<strong>de</strong>rweg geniet van een<br />

uitgebrei<strong>de</strong> brunch met heerlijke warme en kou<strong>de</strong> gerechten.<br />

▶ prijs: <strong>in</strong>cl. brunch: volw € 34,50<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 25,90<br />

▶ data: ma 9 apr (2e paasdag)<br />

▶ tijd: 10.30 - 13.00<br />

rondvaarten<br />

07 08<br />

23


ondvaarten<br />

24<br />

09<br />

sfeervolle vaartocht<br />

Manhattan aan <strong>de</strong> Maas<br />

U vertrekt vanaf <strong>de</strong> Riedijkshaven en vaart met fluisterboot <strong>de</strong><br />

Halve Maen via het Moldiep, het Wantij en <strong>de</strong> Ou<strong>de</strong> Maas<br />

naar <strong>de</strong> wereldhaven van Rotterdam. Rond zonson<strong>de</strong>rgang<br />

vaart u over <strong>de</strong> Nieuwe Maas, terwijl u zich vergaapt aan het<br />

spectaculaire uitzicht op <strong>de</strong> verlichte skyl<strong>in</strong>e<br />

van dit Manhattan aan <strong>de</strong> Maas.<br />

Er wordt aan boord een heerlijk koud buffet geserveerd, waar<br />

u op <strong>de</strong> terugweg uitgebreid van geniet. Om 21.30 uur bent u<br />

weer terug aan <strong>de</strong> Merweka<strong>de</strong>. Betalen kan alleen aan boord.<br />

P<strong>in</strong>nen is niet mogelijk.<br />

▶ prijs: <strong>in</strong>cl. buffet: volw € 47,-<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 35,20<br />

▶ data: za 13/27 okt<br />

▶ tijd: 16.30 - 22.00 13 okt<br />

16.00 - 21.30 27 okt<br />

cultuurhistorische vaartochten<br />

Dagtocht Nationaal Park<br />

De <strong>Biesbosch</strong><br />

U maakt kennis met <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> facetten van Nationaal Park De<br />

<strong>Biesbosch</strong>. Vanaf <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht vaart u met <strong>de</strong> Halve<br />

Maen via <strong>de</strong> Spier<strong>in</strong>gsluis naar het <strong>Biesbosch</strong> Museum. Hier kunt u<br />

een uur van boord voor een bezoek aan dit museum met zijn rijke<br />

aanbod aan cultuurhistorie van <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. U kunt ook kiezen voor<br />

een wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r Pannekoek van ongeveer 2 km. U krijgt hier<br />

een <strong>in</strong>druk van <strong>de</strong> griendcultuur. Terug aan boord gaat <strong>de</strong> tocht ver<strong>de</strong>r<br />

naar het natuurontwikkel<strong>in</strong>gsproject Maltha. U kunt hier met eigen<br />

ogen zien hoe hier ruimte wordt gegeven aan <strong>de</strong> rivier en hoe daardoor<br />

nieuwe natuur ontstaat. Vervolgens varen we via <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>sluis<br />

terug naar <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> dagtocht zijn ook<br />

<strong>de</strong>elnemers van <strong>de</strong> Bikehoppertocht aan boord.<br />

▶ prijs: (excl. entree <strong>Biesbosch</strong><br />

Museum): volw € 22,-<br />

65+/k<strong>in</strong><strong>de</strong>rent/m 12 jaar € 16,50<br />

▶ data: di 1 mei, di 12 jun, di 10<br />

jul, di 14 aug<br />

▶ tijd: 10.00-17.30<br />

rondvaarten<br />

10<br />

25


ondvaarten<br />

26<br />

11<br />

cultuurhistorische vaartochten<br />

Dagtocht Loeveste<strong>in</strong> /<br />

Woudrichem<br />

Deze vaartocht over <strong>de</strong> Merwe<strong>de</strong> brengt u naar Slot Loeveste<strong>in</strong><br />

alwaar u <strong>de</strong> keuze hebt: bezoekt u het kasteel of gaat u naar het<br />

stadje Woudrichem.<br />

Het bezoek aan Slot Loeveste<strong>in</strong> is on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van gidsen van<br />

het slot (1 uur). In Woudrichem kunt u zelf een wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g maken<br />

of dit doen on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een gids (1,5 uur).<br />

▶ prijs: <strong>in</strong>cl. entree: volw € 26,50<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 20,-<br />

▶ data: do 28 jun, do 26 jul<br />

▶ tijd: 10.00 - 16.00<br />

cultuurhistorische vaartochten<br />

Dagtocht Gor<strong>in</strong>chem<br />

Een uitgebrei<strong>de</strong> vaartocht over <strong>de</strong> 3 Merwe<strong>de</strong>s naar ‘Gorcum’,<br />

<strong>de</strong> plaats die als vest<strong>in</strong>g een belangrijke plaats <strong>in</strong>nam<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> Hollandse Waterl<strong>in</strong>ie. In <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> stadswallen en<br />

ver<strong>de</strong>dig<strong>in</strong>gswerken, havens en pakhuizen is het rijke verle<strong>de</strong>n<br />

van wat we nu als Gor<strong>in</strong>chem schrijven, nog overal zichtbaar.<br />

On<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een ervaren gids maakt u een wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van<br />

2 uur door dit veelzijdige stadje. Maar u kunt natuurlijk ook op<br />

eigen gelegenheid het stadje bekijken.<br />

▶ prijs: volw € 21,-<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 15,80<br />

▶ data: do 16 aug<br />

▶ tijd: 09.30 - 15.30<br />

rondvaarten<br />

12<br />

27


ondvaarten<br />

28<br />

13<br />

cultuurhistorische vaartochten<br />

Dagtocht Willemstad<br />

Een mooie tocht via <strong>de</strong> Nieuwe Merwe<strong>de</strong> en het Hollands<br />

Diep naar Willemstad. Daar bezichtigen we dit prachtige<br />

vest<strong>in</strong>gstadje. De wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g is on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een ervaren<br />

gids en duurt 2 uur. Maar u kunt natuurlijk ook op eigen<br />

gelegenheid het stadje bekijken.<br />

De vaartocht keert terug via <strong>de</strong> Ou<strong>de</strong> Maas.<br />

▶ prijs: volw € 24,-<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 18,-<br />

▶ data: do 5 jul, do 2 aug<br />

▶ tijd: 9.30 - 17.00<br />

cultuurhistorische vaartochten<br />

Dagtocht Geertrui<strong>de</strong>nberg<br />

Deze vaartocht gaat dwars door Nationaal Park De <strong>Biesbosch</strong>,<br />

on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re door het ‘Gat van <strong>de</strong> Slek’. Er wordt een bezoek<br />

gebracht aan <strong>de</strong> vest<strong>in</strong>gstad Geertrui<strong>de</strong>nberg.<br />

De wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g is on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een ervaren gids en duurt<br />

2 uur. Maar u kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid het<br />

stadje bekijken.<br />

▶ prijs: volw € 24,-<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 18,-<br />

▶ data: do 19 jul, do 30 aug<br />

▶ tijd: 09.30 - 17.15<br />

rondvaarten<br />

14<br />

29


ondvaarten wan<strong>de</strong>len<br />

30<br />

15<br />

cultuurhistorische vaartochten<br />

Dagtocht Heus<strong>de</strong>n<br />

De bestemm<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>ze tocht is het ou<strong>de</strong> vest<strong>in</strong>gstadje<br />

Heus<strong>de</strong>n. We varen heen over <strong>de</strong> Merwe<strong>de</strong> en <strong>de</strong> Bergse Maas,<br />

terug door <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>.<br />

De wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g en bezichtig<strong>in</strong>g van het stadje is on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van<br />

een ervaren gids (1,5 uur). Maar u kunt natuurlijk ook op eigen<br />

gelegenheid het stadje bekijken.<br />

▶ prijs: volw € 31,40<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 23,60<br />

▶ data: do 12 jul, do 9/23 aug<br />

▶ tijd: 09.30 - 18.00<br />

wan<strong>de</strong>lexcursies met gids<br />

Gaat u eens mee op een van <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>lexcursies die het bezoekerscentrum te bie<strong>de</strong>n<br />

heeft. Een wan<strong>de</strong>lexcursie begeleid door gidsen geeft u <strong>de</strong> mogelijkheid d<strong>in</strong>gen te zien<br />

die u an<strong>de</strong>rs over het hoofd ziet. Zij weten <strong>de</strong> leuke plekjes en kunnen u antwoord<br />

geven op al uw vragen over <strong>de</strong> natuur <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. Wilt u wan<strong>de</strong>len met een<br />

groep? Vraag dan onze groepsarrangementenbrochure aan.<br />

zelf wan<strong>de</strong>len<br />

16 t/m 21<br />

22 t/m 23<br />

In het gebied rondom het <strong>Biesbosch</strong>centrum en <strong>in</strong> het Nationaal Park zijn<br />

wan<strong>de</strong>lroutes uitgezet, die variëren van 1 tot 6 kilometer. Routebeschrijv<strong>in</strong>gen zijn<br />

verkrijgbaar <strong>in</strong> het <strong>Biesbosch</strong>centrum. De routes over <strong>de</strong> verhar<strong>de</strong> pa<strong>de</strong>n staan met<br />

gekleur<strong>de</strong> bordjes <strong>in</strong> het gebied aangegeven. Er is ook een recreatiekaart te koop.<br />

Er is een gratis kaart verkrijgbaar met route waar u met uw hond kunt wan<strong>de</strong>len.<br />

Wilt u <strong>de</strong> omgev<strong>in</strong>g eens wat aandachtiger bekijken met uw k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren? Huur dan<br />

een rugzakje met materialen voor een avontuurlijke tocht. Zie pag. 74.<br />

31


wan<strong>de</strong>len<br />

32<br />

16<br />

Herfstexcursie<br />

Een frisse herfstwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g door het bosgebied van <strong>de</strong> Hel- en<br />

Zuilespol<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een natuurgids. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze tocht<br />

hebben we speciale aandacht voor pad<strong>de</strong>nstoelen, planten en<br />

dieren. Alle <strong>de</strong>elnemers krijgen een pad<strong>de</strong>stoelenzoekkaart en<br />

een spiegeltje om <strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rzij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> hoed goed te<br />

kunnen bekijken. In <strong>de</strong> herfstvakantie is <strong>de</strong>ze wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g speciaal<br />

gericht op k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren.<br />

▶ prijs: volw € 5,-<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 4,-<br />

▶ data: za 22/29 sep, za 6/13/20/27<br />

okt, vr 19 okt<br />

▶ tijd: 13.30 - 15.30<br />

Schemerexcursie<br />

De Schemerexcursie beg<strong>in</strong>t en e<strong>in</strong>digt bij Sterrenwacht Mercurius.<br />

Hierbij lopen we terwijl <strong>de</strong> dag <strong>in</strong> <strong>de</strong> nacht overgaat. Misschien<br />

ontmoeten we een bosuil, een vleermuis of een bever. Na <strong>de</strong><br />

wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g is er een rondleid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> Sterrenwacht met een blik<br />

door <strong>de</strong> telescoop op <strong>de</strong> nachtelijke hemel. Verzamelen en betalen<br />

bij Sterrenwacht Mercurius. Deze excursie is ook geschikt voor<br />

rolstoelgebruikers<br />

▶ prijs: volw € 4,10<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 3,10<br />

▶ data: za 25 feb, za 20 okt<br />

▶ tijd: 17.00 - 20.00<br />

wan<strong>de</strong>len<br />

17<br />

33


wan<strong>de</strong>len<br />

34<br />

W<strong>in</strong>terwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />

Een verrassen<strong>de</strong> w<strong>in</strong>terwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een<br />

natuurgids door <strong>de</strong> Hel- en Zuilespol<strong>de</strong>r. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze tocht<br />

wisselt het landschap voortdurend. We zien weilan<strong>de</strong>n, dijkjes,<br />

knotwilgen en riet, overgaand <strong>in</strong> een bosgebied. De gids vertelt<br />

u wat <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> juist <strong>in</strong> dit jaargetij<strong>de</strong> zo bijzon<strong>de</strong>r maakt.<br />

Optioneel kunt u genieten van een warme chocola<strong>de</strong>melk of<br />

soep bij huiscafé 'Biestro'.<br />

▶ prijs: volw € 4,-<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 3,-<br />

▶ data: za 7/14/21/28 jan, za 10/24<br />

nov, za 8/22 <strong>de</strong>c<br />

▶ tijd: 13.30 - 16.00<br />

Libellenlez<strong>in</strong>g<br />

en -excursie<br />

In <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> komen meer dan 40 soorten libellen voor.<br />

De nieuwe natuur die <strong>de</strong> afgelopen jaren is ontstaan, <strong>de</strong>ed <strong>de</strong><br />

aantallen en ook het aantal soorten sterk toenemen. Boswachter<br />

Theo Muusse van Staatsbosbeheer geeft op woensdag 6 juni een<br />

lez<strong>in</strong>g over libellen <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>.<br />

Aanvang 13.30 uur <strong>in</strong> het <strong>Biesbosch</strong>centrum met aansluitend<br />

een libellenexcursie <strong>in</strong> <strong>de</strong> Hel- en Zuilespol<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g<br />

van Theo Muusse.<br />

▶ prijs: € 5,-<br />

▶ data: wo 6 jun<br />

▶ tijd: 13.30 - 16.30<br />

wan<strong>de</strong>len<br />

18 19<br />

35


wan<strong>de</strong>len<br />

36<br />

20<br />

Grien<strong>de</strong>xcursie<br />

Een <strong>in</strong>teressante wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een gids over het<br />

Griendmuseumpad aan <strong>de</strong> overkant van het Moldiep. Tij<strong>de</strong>ns<br />

<strong>de</strong>ze wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g is er speciale aandacht voor <strong>de</strong> griendhistorie.<br />

Ook bezoeken we een griendkeet, die een natuurgetrouw beeld<br />

geeft van hoe <strong>de</strong> griendwerkers vroeger leef<strong>de</strong>n.<br />

▶ prijs: volw € 6,-<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 5,-<br />

▶ data: za 26 mei, za 23 jun, za 21 jul,<br />

za 18 aug, za 8 sep<br />

▶ tijd: 13.45 - 16.45<br />

Natura 2000 KNNV<br />

Een boeien<strong>de</strong> wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g over het Griendmuseumpad on<strong>de</strong>r<br />

leid<strong>in</strong>g van gidsen van KNNV Drechtste<strong>de</strong>n. Een groot <strong>de</strong>el van<br />

<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>, is aangewezen als Natura 2000 gebied. Dit zijn<br />

<strong>in</strong>ternationaal erken<strong>de</strong> gebie<strong>de</strong>n met bijzon<strong>de</strong>re natuurwaar<strong>de</strong>n.<br />

Wat er zo bijzon<strong>de</strong>r is aan <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>, vertellen <strong>de</strong> gidsen van<br />

<strong>de</strong> KNNV u op <strong>de</strong>ze wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie www.knnv.nl/drechtste<strong>de</strong>n.<br />

▶ prijs: gratis - u betaalt alleen<br />

<strong>de</strong> overtocht met <strong>de</strong> zonnepont<br />

(volw € 1,60<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 1,20)<br />

▶ data: za 21 apr, za 6 okt<br />

▶ tijd: 10.15 - 13.15<br />

wan<strong>de</strong>len<br />

21<br />

37


wan<strong>de</strong>len<br />

38<br />

22<br />

Met <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g naar<br />

<strong>de</strong> Huiswaard<br />

Op diverse zondagen <strong>in</strong> april tussen 10.30 en 17.00 uur<br />

kunt u met <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g van het <strong>Biesbosch</strong>centrum naar<br />

<strong>de</strong> Huiswaard varen om daar op eigen gelegenheid<br />

te gaan wan<strong>de</strong>len. De Huiswaard is een bijzon<strong>de</strong>r<br />

natuurontwikkel<strong>in</strong>gsgebied. U wan<strong>de</strong>lt langs een oud<br />

populierenbos, over <strong>de</strong> dijk langs <strong>de</strong> Nieuwe Merwe<strong>de</strong> met<br />

uitzicht op ruige nieuwe moerasnatuur en door een gebied<br />

met riet en knotwilgen. De vaartocht met <strong>de</strong> fluisterboot<br />

duurt 2 keer een half uur. Een rondwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g over <strong>de</strong> dijkjes<br />

van <strong>de</strong> Huiswaard neemt tussen 1 en 2 uur <strong>in</strong> beslag.<br />

▶ prijs: volw / 65+ en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12<br />

jaar € 5,-. Kaartjes verkrijgbaar <strong>in</strong> het<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum.<br />

▶ data: zo 15 apr, zo 2/9/16/23/30 sep<br />

▶ vertrek biesboschcentrum:<br />

10.30, 11.30, 12.30, 13.30 en 14.30<br />

▶ vertrek Huiswaard:<br />

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.30<br />

Zonnepont 7 naar het<br />

Griendmuseumpad<br />

Van 1 april t/m 30 oktober vaart vanaf <strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

Dordrecht een elektrisch voetveer op zonne-energie naar het<br />

Griendmuseumpad: Zonnepont 7. Het Griendmuseumpad is een<br />

laarzenpad van ongeveer 5 km door een fraai gebied van grien<strong>de</strong>n<br />

en wilgenvloedbos. U kunt ook een korte route (1,5 km) lopen,<br />

die alleen door het wilgenvloedbos leidt. Het pad kan vooral <strong>in</strong><br />

voor- en najaar erg drassig zijn. Laarzen zijn te huur aan het loket<br />

van het botenhuis naast het bezoekerscentrum. Bij extreem hoog<br />

water vaart <strong>de</strong> zonnepont niet. In het <strong>Biesbosch</strong>centrum kunt u<br />

op een elektronische peilschaal zien hoe hoog het water staat.<br />

▶ prijs: volw € 1,60<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 1,20<br />

▶ vaartij<strong>de</strong>n: van apr t/m okt, op<br />

dagen dat het <strong>Biesbosch</strong>centrum open<br />

is. De pont vaart elk half uur, om kwart<br />

voor en kwart over het hele uur.<br />

wan<strong>de</strong>len<br />

23<br />

39


40<br />

varen, wan<strong>de</strong>len en fietsen met gids<br />

varen + fietsen / wan<strong>de</strong>len<br />

24 t/m 37<br />

Ont<strong>de</strong>k <strong>de</strong> karakteristieke gebie<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een<br />

natuurgids. Varend, wan<strong>de</strong>lend of fietsend maakt u kennis met <strong>de</strong> specifieke flora<br />

en fauna. Stru<strong>in</strong>en door nieuwe natuurgebie<strong>de</strong>n en eeuwenou<strong>de</strong> pol<strong>de</strong>rs, varen<br />

door stille kreken, op zoek naar bevers, nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>rs, spotten naar vogels of<br />

fietsend door <strong>de</strong> prachtige natuurgebie<strong>de</strong>n. On<strong>de</strong>rweg vertelt <strong>de</strong> gids u alles wat u<br />

wilt weten en meer!<br />

41


varen + wan<strong>de</strong>len / fietsen<br />

42<br />

24<br />

Bevertocht<br />

On<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van <strong>Biesbosch</strong>gidsen bezoekt u het nieuwe BeverBos<br />

bij het <strong>Biesbosch</strong>centrum, waar <strong>de</strong> bevers Beert en Benthe en hun<br />

twee jongen wonen. Aansluitend is er een vaartocht <strong>in</strong> <strong>de</strong> schemer<strong>in</strong>g,<br />

waarbij we op zoek gaan naar bevers en beversporen. Als ie<strong>de</strong>reen<br />

stil is, is <strong>de</strong> kans op het spotten van een bever het grootst. Doet u<br />

iets warms aan, dan zorgen wij voor warme chocola<strong>de</strong>melk met<br />

Beverkoek. Bij aanvangstij<strong>de</strong>n tot uiterlijk 17.00 uur kunt u betalen<br />

<strong>in</strong> het <strong>Biesbosch</strong>centrum. Als <strong>de</strong> vaartocht later dan 17.00 uur start,<br />

betaalt u aan <strong>de</strong> schipper, p<strong>in</strong>nen is dan niet mogelijk.<br />

▶ prijs: <strong>in</strong>cl. chocola<strong>de</strong>melk met Beverkoek:<br />

volw € 12,- 65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 9,-<br />

▶ data: do 1 mrt, vr 2 mrt, za 3/10/17/24/31 mrt,<br />

za 7/14/21/28 apr, di 1/22 mei, wo 2/23 mei,<br />

za 5/12/19/26 mei, za 2/9/16/23/30 jun, do<br />

12/19/26 jul, za 14/28 jul, do 9/16/23 aug, za<br />

11/25 aug, za 1/8/22/29 sep, za 6/13/20/27 okt,<br />

di 16 okt, wo 17 okt, do 18 okt, vr 19 okt, za<br />

3/10/17/24 okt<br />

▶ tijd: aanvangstij<strong>de</strong>n variëren, zie kalen<strong>de</strong>r<br />

vanaf pag. 85.<br />

▶ k<strong>in</strong><strong>de</strong>rfeestje? Kijk op pag. 67 voor <strong>de</strong> speciale<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertocht!<br />

W<strong>in</strong>tervogels <strong>in</strong> <strong>de</strong> ‘Ruigten’<br />

Dit is een vaartocht door <strong>de</strong> Hollandse <strong>Biesbosch</strong> <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie<br />

met een stevige w<strong>in</strong>terse wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g (± 1,5 uur) door een voormalig<br />

landbouwgebied met <strong>de</strong> illustere naam: De Ruigten Bezui<strong>de</strong>n<br />

De Peerenboom. S<strong>in</strong>ds 2007 heeft het getij hier weer vrij spel<br />

waardoor dit een uitstekend foerageergebied werd voor vele soorten<br />

vogels. U vaart met fluisterboot <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g. Aan boord zijn<br />

<strong>de</strong>kentjes beschikbaar tegen <strong>de</strong> w<strong>in</strong>terse temperatuur. Terug aan<br />

boord is er warme chocola<strong>de</strong>melk. Stevige wan<strong>de</strong>lschoenen en<br />

warme kled<strong>in</strong>g wor<strong>de</strong>n warm aanbevolen.<br />

▶ prijs: <strong>in</strong>cl. chocola<strong>de</strong>-melk<br />

volw € 13,50<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 10,10<br />

▶ data: za 18 feb<br />

▶ tijd: 10.30 - 13.30<br />

varen + wan<strong>de</strong>len / fietsen<br />

25<br />

43


varen + wan<strong>de</strong>len / fietsen<br />

44<br />

26<br />

W<strong>in</strong>terse Huiswaardtocht<br />

Vaartocht door <strong>de</strong> Hollandse <strong>Biesbosch</strong> met een stevige<br />

w<strong>in</strong>terse wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g (2 uur) over <strong>de</strong> dijkjes van natuurontwikkel<strong>in</strong>gsgebied<br />

<strong>de</strong> Huiswaard, langs <strong>Biesbosch</strong>kreken<br />

en <strong>de</strong> groene rivier <strong>de</strong> Nieuwe Merwe<strong>de</strong>. Houd uzelf blij met<br />

stevige wan<strong>de</strong>lschoenen en warme kled<strong>in</strong>g! Terug aan boord<br />

is er glühwe<strong>in</strong> en chocola<strong>de</strong>melk. Aan boord van <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g<br />

kunt u gebruik maken van een <strong>de</strong>kentje tegen <strong>de</strong> kou.<br />

▶ prijs: <strong>in</strong>cl. chocola<strong>de</strong>melk:<br />

volw € 13,50<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 10,10<br />

▶ data: za 4 feb<br />

▶ tijd: 12.30 - 15.30<br />

Nachttocht Stenen Keet<br />

Ervaar hoe duister <strong>de</strong> nacht kan zijn! U vaart met <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g<br />

naar <strong>de</strong> Stenen Keet (0,5 uur), waar een griendwerker u bij het<br />

vuur vertelt over het leven en werken <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> grien<strong>de</strong>n<br />

vroeger. Vervolgens wan<strong>de</strong>lt u on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van gidsen <strong>in</strong> het<br />

donker terug naar het <strong>Biesbosch</strong>centrum.<br />

▶ prijs: € 5,-<br />

▶ data: di 16 okt, za 27 okt<br />

▶ tijd: 20.00 - 22.30<br />

varen + wan<strong>de</strong>len / fietsen<br />

27<br />

45


varen + wan<strong>de</strong>len / fietsen<br />

46<br />

28<br />

Nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>rexcursies<br />

De KNNV <strong>in</strong>ventariseert regelmatig nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>rs <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Biesbosch</strong>. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Nationale Nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>rnacht is er een<br />

Nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>rtocht. Dan wordt er door KNNV geïnventariseerd<br />

op het Griendmuseumpad. Deze excursie voert u met fluisterboot<br />

<strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g naar <strong>de</strong> Stenen Keet aan het Wantij, waar u met een<br />

<strong>Biesbosch</strong>gids een korte nachtwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g maakt naar <strong>de</strong> plek waar<br />

geïnventariseerd wordt. Een <strong>de</strong>skundige van <strong>de</strong> KNNV toont u hoe<br />

<strong>de</strong> vl<strong>in</strong><strong>de</strong>rs wor<strong>de</strong>n gevangen, ge<strong>de</strong>term<strong>in</strong>eerd en gefotografeerd.<br />

Hierna wan<strong>de</strong>lt en vaart u weer terug naar het <strong>Biesbosch</strong>centrum.<br />

Tip: Op vrijdag 24 augustus is er een Nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>in</strong>ventarisatie <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> Hel- en Zuilespol<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>skundigen van KNNV.<br />

Nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>rtocht:<br />

▶ prijs: volw € 10,-<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € € 7,50<br />

▶ data: vr 22 jun<br />

▶ tijd: 22.30 - 01.30<br />

Nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>in</strong>ventarisatie KNNV:<br />

▶ prijs: gratis<br />

▶ data: vr 24 aug<br />

▶ tijd: 21.30 - 00.30<br />

Huiswaardtocht<br />

We beg<strong>in</strong>nen met een vaartocht door <strong>de</strong> Hollandse <strong>Biesbosch</strong>.<br />

Dan hou<strong>de</strong>n we een stevige wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g (2 uur) over <strong>de</strong> dijkjes van<br />

natuurontwikkel<strong>in</strong>gsgebied <strong>de</strong> Huiswaard, langs <strong>Biesbosch</strong>kreken<br />

en <strong>de</strong> groene rivier <strong>de</strong> Nieuwe Merwe<strong>de</strong>. On<strong>de</strong>rweg is er van alles<br />

te zien en te horen! Drie uurtjes waar<strong>in</strong> u <strong>de</strong> dagelijkse drukte<br />

vergeet. Op <strong>de</strong> dagen dat <strong>de</strong> Huiswaardtocht is, vaart <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g<br />

als pont naar <strong>de</strong> Huiswaard. U kunt hier dan op eigen gelegenheid<br />

een wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g maken. Voor meer <strong>in</strong>formatie zie pag. 38.<br />

▶ prijs: volw € 6,-<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 4,50<br />

▶ data: zo 15 apr, zo 2/9/16/23/30 sep<br />

▶ tijd: 10.30 - 13.30<br />

varen + wan<strong>de</strong>len / fietsen<br />

29<br />

47


natuurontwikkel<strong>in</strong>gsgebied noordwaard<br />

48<br />

49


varen + wan<strong>de</strong>len / fietsen<br />

50<br />

30<br />

Tocht naar het<br />

<strong>Biesbosch</strong>verle<strong>de</strong>n<br />

Ervaar hoe <strong>de</strong> griendwerkers <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> leef<strong>de</strong>n en<br />

werkten. In een kle<strong>in</strong>e groep varen en wan<strong>de</strong>len we door<br />

<strong>de</strong> grien<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een <strong>Biesbosch</strong>gids. Bij het<br />

vuur <strong>in</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> griendkeet vertelt een 'griendwerker' u zijn<br />

verhaal en krijgt u een eenvoudige griendwerkerslunch:<br />

brood met schuifspek.<br />

In februari, maart en november duurt <strong>de</strong> tocht<br />

3 uur <strong>in</strong> plaats van 4 uur.<br />

▶ prijs: <strong>in</strong>cl. griendwerkerslunch:<br />

volw € 22,50<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 16,90<br />

▶ data: za 7 apr, za 12 mei, za 16 jun,<br />

za 14 jul, za 11 aug, za 20 okt<br />

▶ tijd: 10.15 - 14.30<br />

Snippentocht<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Snippentocht gaat u met een <strong>Biesbosch</strong>gids op stap<br />

<strong>in</strong> een fluisterbootje. Ruim drie uur varen en wan<strong>de</strong>len we door<br />

en langs kle<strong>in</strong>e kreken, op zoek naar bijzon<strong>de</strong>re vogels, bevers en<br />

planten. De route bepaalt u zelf, <strong>in</strong> overleg met <strong>de</strong> gids.<br />

Max. 6 personen.<br />

Tip: U kunt <strong>de</strong> Snippentocht uitbrei<strong>de</strong>n met een welgevul<strong>de</strong>,<br />

luxe picknickmand. Voor € 30,- p.p. extra verzorgen wij voor u<br />

een Vipsnip!<br />

▶ prijs: € 109,-<br />

▶ data: Op verzoek<br />

Tijdig reserveren is noodzakelijk!<br />

▶ tijd: Op verzoek<br />

varen + wan<strong>de</strong>len / fietsen<br />

31<br />

51


varen + wan<strong>de</strong>len / fietsen<br />

52<br />

32<br />

Doolhoftocht<br />

Dit is een heel bijzon<strong>de</strong>re tocht door het hart van <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong><br />

met een wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g op <strong>de</strong> Doolhof (1,5 uur), één van <strong>de</strong> mooiste<br />

plekjes <strong>in</strong> Nationaal Park De <strong>Biesbosch</strong>. Het gebied is slechts<br />

enkele dagen per jaar toegankelijk. Dit is dan ook een unieke<br />

kans om dit ge<strong>de</strong>elte van <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> te ont<strong>de</strong>kken. Stevige<br />

wan<strong>de</strong>lschoenen en lange broek wor<strong>de</strong>n aanbevolen <strong>in</strong> verband<br />

met drassige wan<strong>de</strong>lpa<strong>de</strong>n en distels en brandnetels!<br />

▶ prijs: volw € 23,-<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 17,30<br />

▶ data: di 8 mei<br />

▶ tijd: 10.30 - 16.30<br />

Avontuurlijke vogeltocht<br />

Deze tocht wordt <strong>in</strong> het voorjaar gevaren met een comfortabel<br />

7-persoons fluisterbootje. In een kle<strong>in</strong>e groep (max. 6 personen)<br />

gaat u met een <strong>Biesbosch</strong>gids op zoek naar vogels. In <strong>de</strong>ze<br />

tijd van het jaar laten <strong>de</strong> broedvogels zich volop horen en<br />

zien. Afhankelijk van recente waarnem<strong>in</strong>gen en getij wordt<br />

een <strong>in</strong>teressant gebied uitgezocht om te wan<strong>de</strong>len en vogels te<br />

observeren. Neem een verrekijker mee! Na afloop is er koffie met<br />

Beverkoek. Zie voor <strong>de</strong> betal<strong>in</strong>gswijze pag. 83.<br />

▶ prijs: <strong>in</strong>cl. koffie met Beverkoek:<br />

volw € 15,80<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 11,90<br />

▶ data: za 7/14/21/28 apr, za<br />

5/12/19/26 mei, za 2/9/16/23/30 jun<br />

▶ tijd: aanvangstij<strong>de</strong>n variëren, zie<br />

kalen<strong>de</strong>r vanaf pag. 85.<br />

varen + wan<strong>de</strong>len / fietsen<br />

33<br />

53


varen + wan<strong>de</strong>len / fietsen<br />

54<br />

34<br />

Wetlandtocht<br />

Deze tocht voert naar twee natuurgebie<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> die <strong>in</strong><br />

verschillen<strong>de</strong> stadia van natuurontwikkel<strong>in</strong>g verkeren.<br />

U start met een <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het <strong>Biesbosch</strong>centrum met <strong>de</strong> film<br />

Deltanatuur (15 m<strong>in</strong>.), waarna u aan boord gaat van een van <strong>de</strong><br />

kle<strong>in</strong>e fluisterbootjes. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze tocht vaart u eerst naar Kort<br />

en Lang Ambacht, een voormalig landbouwgebied. Het getij<br />

heeft hier s<strong>in</strong>ds 2007 weer vrij spel. Hier maakt u een wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />

van 1,5 uur. Van daar varen <strong>de</strong> fluisterbootjes ver<strong>de</strong>r om via <strong>de</strong><br />

Paar<strong>de</strong>wei<strong>de</strong> <strong>de</strong> Jongeneele Ruigt te bezoeken. Hier maakt u een<br />

wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van ongeveer 45 m<strong>in</strong>uten. Als er tijd over <strong>in</strong> wordt<br />

nog het Katsegat <strong>in</strong>gevaren. Stevige wan<strong>de</strong>lschoenen en<br />

lange broek wor<strong>de</strong>n aanbevolen wegens <strong>de</strong> onverhar<strong>de</strong><br />

wan<strong>de</strong>lpa<strong>de</strong>n, distels, brandnetels en muggen!<br />

▶ prijs: <strong>in</strong>cl. koffie/chocola<strong>de</strong>melk met<br />

Beverkoek: volw € 16,80<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 12,60<br />

▶ data: di 1/22 mei, do 3/24 mei, di<br />

10/17/24/31 jul, do 12/19/26 jul, di<br />

7/14/21 aug, 2/9/16/23 aug, di 16<br />

okt, do 18 okt<br />

▶ tijd: 9.30 - 14.00<br />

Fietstocht<br />

Nieuwe Dordtse <strong>Biesbosch</strong><br />

Op het Eiland van Dordrecht, ten zui<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> stad, wordt <strong>de</strong><br />

komen<strong>de</strong> jaren 800 hectare nieuwe natuur- en recreatiegebied<br />

aangelegd. De samenhang tussen water, natuur en recreatie<br />

staat centraal bij <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> "Nieuwe<br />

Dordtse <strong>Biesbosch</strong>". On<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van gidsen fietst u vanaf<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht naar en door dit nieuwe gebied.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> fietstocht vertelt <strong>de</strong> gids over <strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n van <strong>de</strong><br />

<strong>Biesbosch</strong>-natuur die ook <strong>in</strong> dit gebied volop te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n is.<br />

De totale fietsroute is ongeveer 25 km.<br />

▶ prijs: volw € 5,-<br />

65+/k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 3,75<br />

▶ data: wo 2/9/16/23/30 mei<br />

▶ tijd: 13.00 - 16.30<br />

varen + wan<strong>de</strong>len / fietsen<br />

35<br />

55


varen + wan<strong>de</strong>len / fietsen varen + wan<strong>de</strong>len / fietsen<br />

56<br />

36 ▶<br />

Bikehoppertocht<br />

Fietsen door Nationaal Park De <strong>Biesbosch</strong>? Jazeker, dat kan. Met<br />

<strong>de</strong> Bikehoppertocht brengt <strong>de</strong> Halve Maen u met uw fiets naar een<br />

plek <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>, van waar u terugfietst naar <strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

Dordrecht. U kunt kiezen uit 3 verschillen<strong>de</strong> afstapplaatsen. Vanaf<br />

<strong>de</strong> Zuidhaven bijvoorbeeld kunt u een fietstocht maken op het<br />

Eiland van Dordrecht door <strong>de</strong> Nieuwe Dordtse <strong>Biesbosch</strong>. Of vaart<br />

u mee door naar het <strong>Biesbosch</strong> Museum en maakt u een fietstocht<br />

door <strong>de</strong> Noordwaard om vervolgens met het pontje terug te komen<br />

naar Dordrecht. Ook kunt u afstappen bij <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r Maltha. Dit<br />

afwisselen<strong>de</strong> stukje <strong>Biesbosch</strong> toont een variëteit aan landschappen.<br />

Aan boord krijgt u een routebeschrijv<strong>in</strong>g vanaf <strong>de</strong> door u gekozen<br />

afstapplaats.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze tocht zijn mogelijk ook <strong>de</strong>elnemers aan boord van<br />

Dagtocht Nationaal Park De <strong>Biesbosch</strong>.<br />

▶ prijs: <strong>in</strong>cl. fietsroute volw € 12,50<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 9,50<br />

(k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren vanaf 4 jaar zon<strong>de</strong>r eigen<br />

fiets € 5,-)<br />

▶ data: di 1 mei, di 12 jun,<br />

di 10 jul, di 14 aug<br />

▶ tijd: afvaart 10:00 uur (vanaf 9.45<br />

uur kunnen <strong>de</strong> fietsen aan boord<br />

wor<strong>de</strong>n geplaatst)<br />

Noordwaard fiets-<br />

en wan<strong>de</strong>ltocht<br />

Een actieve ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>gstocht door <strong>de</strong> nieuwe natuur van Nationaal<br />

Park De <strong>Biesbosch</strong>. Vanaf <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht fietst u<br />

on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van gidsen naar het veer bij <strong>de</strong> Kop van ’t Land. Aan<br />

<strong>de</strong> overkant fietst u ver<strong>de</strong>r door <strong>de</strong> Brabantse <strong>Biesbosch</strong>, waar bij<br />

hotel-restauarant De Brabantse <strong>Biesbosch</strong> koffie met appelgebak<br />

voor u klaar staat. U laat dan <strong>de</strong> fiets achter bij het restaurant en<br />

maakt met <strong>de</strong> gidsen een stevige wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van zo’n 2,5 uur door<br />

<strong>de</strong> Noordwaard. In dit natuurontwikkel<strong>in</strong>gsgebied maakte recent<br />

<strong>de</strong> landbouw plaats voor een enorm wetland, waar het getij vrij<br />

spel heeft. Talloze vogels, zoals lepelaars en zilverreigers hebben<br />

het gebied ont<strong>de</strong>kt. Na <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g en een lichte lunch bij De<br />

Brabantse <strong>Biesbosch</strong> stapt u weer op <strong>de</strong> fiets en gaat via het veer<br />

weer terug naar <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht. Fietsen zijn eventueel<br />

te huur bij het verhuurloket (vooraf reserveren noodzakelijk).<br />

prijs: <strong>in</strong>cl. koffie met gebak en lunch<br />

volw € 22,-<br />

65+/ k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 16,50<br />

▶ data: do 3/10/17/24/31 mei,<br />

do 7/14/21/28 juni<br />

▶ tijd: 9.30 - 15.30<br />

37<br />

57


58<br />

kanoën met een gids<br />

38 t/m 42<br />

Van april tot en met september zijn er elke week kano-excursies vanaf<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht. Een kano-excursie is dé manier om <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong><br />

te beleven. Ped<strong>de</strong>lend door kle<strong>in</strong>e kreken met overhangen<strong>de</strong> takken waant u zich<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> jungle. Een kano-excursie is voor ie<strong>de</strong>reen. Ook voor wie nog nooit eer<strong>de</strong>r <strong>in</strong><br />

een kano heeft gezeten. Niet <strong>de</strong> sportieve prestatie, maar <strong>de</strong> natuurbelev<strong>in</strong>g staat<br />

voorop. De kano’s zijn zeer stabiel. K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren tot 12 jaar gaan verplicht bij een<br />

volwassene <strong>in</strong> <strong>de</strong> kano. Voorafgaand aan <strong>de</strong> tocht is er een korte <strong>in</strong>structie.<br />

Kijk voor <strong>de</strong> spelregels nog even bij De Kle<strong>in</strong>e Lettertjes en houd reken<strong>in</strong>g met<br />

<strong>de</strong> betal<strong>in</strong>gswijze.<br />

kanoën<br />

59


kanoën<br />

60<br />

38<br />

Kanotocht op zoek<br />

naar bevers<br />

Rustig ped<strong>de</strong>len door <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>-jungle. Speuren naar<br />

beversporen en, wie weet, een ontmoet<strong>in</strong>g met een bever!<br />

▶ prijs: volw € 10,20<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 7,60<br />

▶ data: vrij 13/20/27 apr, vr<br />

11/18/25 mei, vr 1/8/15/22/29 jun,<br />

vr 6/13/20/27 jul, za 7/21 jul,<br />

vr 3/10/17/24 aug, 4/18 aug, vr<br />

7/14/21/28 sep<br />

▶ tijd: aanvangstij<strong>de</strong>n variëren,<br />

raadpleeg <strong>de</strong> kalen<strong>de</strong>r vanaf pag. 85.<br />

Kanotocht bij volle maan<br />

Deze kanotocht start bij daglicht. Bij mooi weer ziet u <strong>de</strong> zon<br />

on<strong>de</strong>rgaan en <strong>de</strong> volle maan opkomen. Het laatste <strong>de</strong>el van <strong>de</strong><br />

tocht varen we <strong>in</strong> het donker.<br />

▶ prijs: volw € 10,70<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 8,-<br />

▶ data: vr 6 apr, do 5 apr, za 5 mei, zo<br />

6 mei, ma 4 jun, zo 3 jun, di 3 jul,<br />

wo 4 jul, wo 1 aug, do 2 aug, vr 31<br />

aug, za 1/29 sep, zo 30 sep<br />

▶ tijd: aanvangstij<strong>de</strong>n variëren,<br />

raadpleeg <strong>de</strong> kalen<strong>de</strong>r vanaf pag. 85.<br />

kanoën<br />

39<br />

61


kanoën<br />

62<br />

40<br />

Vroege Kanotocht<br />

De <strong>Biesbosch</strong> ontwaakt! Een bijzon<strong>de</strong>re ervar<strong>in</strong>g op het water<br />

voor <strong>de</strong> echte natuurliefhebber. Na afloop staat <strong>de</strong> koffie of<br />

chocola<strong>de</strong>melk klaar <strong>in</strong> huiscafé ‘Biestro’.<br />

▶ prijs: <strong>in</strong>cl. koffie/chocola<strong>de</strong>melk met<br />

Beverkoek: volw € 14,-<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 10,50<br />

▶ data: za 7/14/21/28 apr, za 12/26<br />

mei, za 9/23/30 jun, za 14/28 jul,<br />

za 11/25 aug<br />

▶ tijd: 6.45 - 9.30<br />

Kanotocht door <strong>de</strong><br />

Jongeneele Ruigt<br />

Een kanotocht voor gevor<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> vroege<br />

ochtendzon. Ped<strong>de</strong>len <strong>in</strong> een éénpersoonskajak door kle<strong>in</strong>e kreken<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> stilte van <strong>de</strong> ochtend terwijl <strong>de</strong> nevel over het water strijkt.<br />

Op <strong>de</strong> achtergrond is een luid orkest van zangvogels te horen.<br />

Slechts een kle<strong>in</strong> groepje vogels, hun gids en enkele een<strong>de</strong>n zijn<br />

op het water te bespeuren. Een bijzon<strong>de</strong>re manier om <strong>de</strong> dag te<br />

beg<strong>in</strong>nen! De prijs is <strong>in</strong>clusief koffie of chocola<strong>de</strong>melk met koek.<br />

▶ prijs: <strong>in</strong>cl. koffie/chocola<strong>de</strong>melk<br />

met Beverkoek: volw € 19,-<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 14,-<br />

▶ data: za 19 mei, za 16 jun, za 21<br />

jul, za 18 aug<br />

▶ tijd: 09.00 - 13.00<br />

kanoën<br />

41<br />

63


kanoën<br />

64<br />

42<br />

Jungle Kanotocht<br />

In <strong>de</strong> zomer lijkt <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> een ware jungle. Vanaf het<br />

water ziet u <strong>de</strong> rijk begroei<strong>de</strong> oever en vaart u <strong>in</strong> <strong>de</strong> kreken<br />

on<strong>de</strong>r overhangen<strong>de</strong> takken door. Gidsen nemen u tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze<br />

kanotocht van twee uur mee diep <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> <strong>in</strong>. Een spannen<strong>de</strong><br />

ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>sgtocht. Na afloop is er koffie of chocola<strong>de</strong>melk met<br />

koek <strong>in</strong> <strong>de</strong> ‘Biestro’.<br />

▶ prijs: <strong>in</strong>cl. koffie/chocola<strong>de</strong>melk met<br />

Beverkoek: volw € 14,-<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren tot 12 jaar € 10,90<br />

▶ data: za 5 mei, za 2 jun, za 7 jul,<br />

za 4 aug, za 1 sep<br />

▶ tijd: 8.00 - 10.30<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht organiseert het hele jaar activiteiten die speciaal<br />

gericht zijn op k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren.<br />

Op een aantal dagen <strong>in</strong> <strong>de</strong> schoolvakanties zijn er speciale k<strong>in</strong><strong>de</strong>ractiviteiten.<br />

Dit kan een knutselactiviteit zijn, een speciale excursie, een voorstell<strong>in</strong>g of een spel.<br />

Let op: vooraf aanmel<strong>de</strong>n is verplicht! Kijk <strong>in</strong> <strong>de</strong> activiteitenkalen<strong>de</strong>r op pag. 85<br />

of <strong>in</strong>formeer bij <strong>de</strong> balie.<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

43 t/m 53<br />

65


k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

66<br />

43<br />

In het dome<strong>in</strong> van <strong>de</strong> bever<br />

Met een selecte groep krijgt u een exclusieve rondleid<strong>in</strong>g achter<br />

<strong>de</strong> omhe<strong>in</strong><strong>in</strong>g waar bevers Beert en Benthe leven met hun jongen.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze stru<strong>in</strong>tocht vertelt een beverexpert u alles over <strong>de</strong>ze drukke<br />

knagers en hun leefomgev<strong>in</strong>g. En er bestaat een goe<strong>de</strong> kans dat u ze<br />

<strong>in</strong> leven<strong>de</strong> lijve ontmoet. In het BeverBos begeeft u zich <strong>in</strong> een moeilijk<br />

begaanbare jungle dus laarzen en lange broek zijn noodzakelijk.<br />

▶ prijs beverdome<strong>in</strong>:<br />

<strong>in</strong>cl. koffie/chocola<strong>de</strong>melk<br />

en Beverkoek: volw € 12,50<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12<br />

jaar € 10,-<br />

▶ data: wo 11/18/25 jul,<br />

wo 1/8/15/22 aug, wo<br />

17 okt<br />

▶ tijd: 10.00 - 11.30<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertocht<br />

Als je echt een bever wilt zien, moet je stil zijn. Dat is best lastig<br />

als je kle<strong>in</strong> bent. Speciaal voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>rfeestjes en voor groepen<br />

met meer<strong>de</strong>re k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren zijn er ‘k<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertochten’. Deze<br />

tochten starten met een rondleid<strong>in</strong>g door het BeverBos. Hierna<br />

maakt een van <strong>de</strong> gidsen een vuur om daarop marsh mallows<br />

te smelten. Daarna gaan <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren aan boord van <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g<br />

om <strong>de</strong> bevertocht te beleven<br />

▶ prijs k<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertocht:<br />

<strong>in</strong>cl. chocola<strong>de</strong>melk en<br />

beverkoek: volw € 12,50<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12<br />

jaar € 10,-<br />

▶ data: wo 21 mrt, wo<br />

4/25 apr, wo 9 mei, wo<br />

12/19 sep, wo 3 okt<br />

▶ tijd: tij<strong>de</strong>n variëren,<br />

zie pag. 85.<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

44<br />

67


k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

68<br />

45<br />

Verhalenverteller <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

Stenen Keet<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> K<strong>in</strong><strong>de</strong>rboekenweek <strong>in</strong> oktober wordt er <strong>in</strong> <strong>de</strong> Stenen<br />

Keet bij het vuur een verhaal verteld. Met <strong>de</strong> open fluisterboot<br />

wordt u afgezet bij dit on<strong>de</strong>rkomen van griendwerkers uit vroeger<br />

tij<strong>de</strong>n. Na het spannen<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>verhaal is er een gidsbegelei<strong>de</strong><br />

avond/nachtwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g door <strong>de</strong> grien<strong>de</strong>n. Het programma wordt<br />

ook <strong>in</strong> omgekeer<strong>de</strong> volgor<strong>de</strong> georganiseerd, als er voldoen<strong>de</strong><br />

belangstell<strong>in</strong>g is. Bij aanmeld<strong>in</strong>g kunt u kiezen voor <strong>de</strong><br />

schemerwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g of nachtwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g tot maximaal 15 personen.<br />

▶ prijs: volw € 9,20<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 6,90<br />

▶ data: vr 12 okt<br />

▶ tijd: 19.00 - 21.30<br />

Go Solar<br />

Dit is een bijzon<strong>de</strong>re vaarwan<strong>de</strong>ltocht voor het hele gez<strong>in</strong>,<br />

met een leuke speurtocht waar<strong>in</strong> energie <strong>de</strong> ro<strong>de</strong> draad is.<br />

U vaart met fluisterboot <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g naar <strong>de</strong> Stenen Keet aan<br />

het Wantij. De schipper is ook uw gids. Hiervandaan wan<strong>de</strong>lt<br />

u op eigen gelegenheid terug naar het <strong>Biesbosch</strong>centrum.<br />

De oversteek over het Moldiep maakt u met <strong>de</strong> Zonnepont.<br />

On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren die meegaan wordt er op elke tocht<br />

een zonne-energie speelpakket verloot. De w<strong>in</strong>naar is bij<br />

terugkomst <strong>in</strong> het <strong>Biesbosch</strong>centrum bekend. Daarnaast<br />

krijgt elk k<strong>in</strong>d een leuke survivalverrass<strong>in</strong>g.<br />

▶ prijs: <strong>in</strong>cl. speurtocht en verrass<strong>in</strong>g:<br />

volw € 9,20<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 6,90<br />

▶ data: vr 6 apr, vr 4/25 mei, vr<br />

6/13/20/27 jul, vr 3/10/17/24 aug<br />

▶ tijd: 10.45 - 12.45<br />

46<br />

69


k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

70<br />

47<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>ractiviteiten<br />

Op een aantal dagen <strong>in</strong> <strong>de</strong> schoolvakanties zijn er speciale<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ractiviteiten. Dit kan een knutselactiviteit zijn, een speciale<br />

excursie, een voostell<strong>in</strong>g of een spel. Let op: vooraf aanmel<strong>de</strong>n is<br />

verplicht! Kijk <strong>in</strong> <strong>de</strong> activiteitenkalen<strong>de</strong>r op pag 85 of <strong>in</strong>formeer<br />

bij <strong>de</strong> balie naar meer <strong>in</strong>formatie.<br />

▶ Tips: Kom op twee<strong>de</strong> paasdag naar paaseieren zoeken.<br />

Of doe op zaterdag 9 juni mee met <strong>de</strong> m<strong>in</strong>i-excursie<br />

‘Het krioelt… en Waterpret…’. Met een echte natuurgids<br />

gaan we dan waterdieren vangen en bekijken. Kijk op<br />

www.np-<strong>de</strong>biesbosch.nl voor meer <strong>in</strong>formatie.<br />

▶ prijs: <strong>in</strong>cl. drankje: € 2,50<br />

▶ data: wo 4 jan + do 27 <strong>de</strong>c: vetbollen en p<strong>in</strong>dasnoeren<br />

maken, wo 29 feb: speuren naar sporen, ma<br />

9 apr, wo 2 mei: pietje pijl, wo 17 okt: Speelbos<br />

▶ tijd: aanvangstij<strong>de</strong>n variëren, zie kalen<strong>de</strong>r vanaf pag. 85.<br />

gez<strong>in</strong>sexcursies<br />

‘Vogels’, ‘Lente’ en ‘Herfst’<br />

Leuke en leerzame excursies voor het hele gez<strong>in</strong>. Het programma start<br />

met een presentatie <strong>in</strong> het bezoekerscentrum waarna we naar buiten<br />

gaan om het seizoen te beleven. De gez<strong>in</strong>sexcursies zijn speciaal gericht<br />

op k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren.<br />

Van Zilverreiger tot Tjiftjaf<br />

Stap met <strong>de</strong> gids aan boord van <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g voor een bezoek aan een<br />

vogelhut.<br />

Ontluiken<strong>de</strong> Lente<br />

De natuur ontwaakt na een lange w<strong>in</strong>ter. Ga met <strong>de</strong> gids mee en stap<br />

het voorjaar <strong>in</strong>.<br />

Herfst ….. daar ben je!<br />

Prachtige kleuren, vallen<strong>de</strong> bla<strong>de</strong>ren, pad<strong>de</strong>stoelen, sp<strong>in</strong>nen en webben.<br />

De herfst heeft zoveel moois te bie<strong>de</strong>n. De gids laat het zien en beleven.<br />

▶ prijs lente/herfst: volw € 4,-<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 3,-<br />

▶ datum lente/herfst:<br />

do 3 mei / do 18 okt<br />

▶ tijd: 10.30 - 13.00<br />

Excursies met alleen wan<strong>de</strong>len<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

48<br />

▶ prijs ‘vogels’: volw € 11,50<br />

65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 8,-<br />

▶ datum: vr 18 mei<br />

▶ tijd: 10.00 - 13.00<br />

Excursie met varen<br />

71


k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

72<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rfeest op eigen gelegenheid<br />

Levend Ganzenbord<br />

Voor wat ou<strong>de</strong>re k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren (vanaf 10 jaar) is bij het<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum een Ganzenbordspel met leuke<br />

natuuropdrachten te huur, dat b<strong>in</strong>nen en buiten gespeeld kan<br />

wor<strong>de</strong>n. Eventueel kunt u dit comb<strong>in</strong>eren met pannenkoeken<br />

eten <strong>in</strong> <strong>de</strong> ‘Biestro’. Reserveert u hiervoor wel op tijd!<br />

▶ prijs: € 25,- per dag + borg € 25,-<br />

▶ data: op verzoek<br />

▶ tijd: op verzoek<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ractiviteit op eigen gelegenheid<br />

Speelbos en Speel<strong>de</strong>rnis<br />

Op ongeveer 500 meter van het <strong>Biesbosch</strong>centrum ligt een<br />

speelbos, een bosgebied waar <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren naar hartelust<br />

kunnen bouwen met natuurlijke materialen. Met een picknick<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> zelfgebouw<strong>de</strong> hut is dit ook een i<strong>de</strong>ale plek voor een<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rfeestje. De <strong>in</strong>gangen van het Speelbos staan aangegeven<br />

met <strong>in</strong>formatiebordjes. In het hart van het recreatiegebied,<br />

bij <strong>de</strong> zwemvijver, v<strong>in</strong>dt u <strong>de</strong> Speel<strong>de</strong>rnis, een avontuurlijke<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rspeeltu<strong>in</strong>. Speelbos en Speel<strong>de</strong>rnis zijn vrij toegankelijk.<br />

▶ Tip: In <strong>de</strong> herfstvakantie op wo 17 okt is<br />

er een k<strong>in</strong><strong>de</strong>ractiviteit van 13.30 - 16.00<br />

49 50<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

73


k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

74<br />

‘Ont<strong>de</strong>k-<strong>de</strong>-<strong>Biesbosch</strong>’rugzakje<br />

Er is een ‘Ont<strong>de</strong>k-<strong>de</strong>-<strong>Biesbosch</strong>’- rugzakje te huur, vol met<br />

attributen om een wan<strong>de</strong>ltocht extra spannend te maken.<br />

Voor elk seizoen is er een aangepast rugzakje.<br />

Leeftijd: 8 tot 10 en 10 tot 12 jaar.<br />

▶ prijs: € 3,50 per dag + € 2,- per k<strong>in</strong>d<br />

voor een opdrachtenboekje<br />

(+ legitimatiebewijs + € 10 borg)<br />

Speurtochten<br />

Het Ruige <strong>Biesbosch</strong>pad is een spannend gebied voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

vlakbij het <strong>Biesbosch</strong>centrum. Het is raadzaam om laarzen en<br />

een lange broek te dragen vanwege <strong>de</strong> mod<strong>de</strong>r en <strong>de</strong> brandnetels.<br />

Ook voor het Griendmuseumpad en <strong>de</strong> Hel- en Zuilespol<strong>de</strong>r zijn<br />

speurtochten verkrijgbaar. Leeftijd: 8 tot 12 jaar.<br />

BeverBos speurtocht<br />

Rondom het Beverbos loopt een educatief pad. Langs dit pad<br />

is een leuke gez<strong>in</strong>sspeurtocht ontworpen waarmee k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

<strong>de</strong> wereld van <strong>de</strong> bevers kunnen ont<strong>de</strong>kken. Elk met een eigen<br />

speurkaart gaan ze op zoek naar <strong>de</strong> ontsnapte bever die van <strong>de</strong><br />

tafelpoot heeft gesnoept. Leeftijd 6 tot 12 jaar.<br />

51 52<br />

▶ Prijs BeverBos speurtocht: € 3,-<br />

(max. 5 speurkaartjes <strong>in</strong>begrepen)<br />

▶ Prijs overige speurtochten: € 0,75<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

75


k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

76<br />

53<br />

De Grote Vijf Beverexcursie<br />

van Staatsbosbeheer<br />

Op diverse locaties organiseert Staatsbosbeheer excursies on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g<br />

van een boswachter op zoek naar <strong>de</strong> vijf bekendste wil<strong>de</strong> dieren <strong>in</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rland: reeën, e<strong>de</strong>lherten, wil<strong>de</strong> zwijnen, bevers en zeehon<strong>de</strong>n. In<br />

<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> kunnen k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren met hun ou<strong>de</strong>rs op zoek naar bevers. Na<br />

een tocht door het BeverBos staan soep en broodjes klaar. De broodjes<br />

mogen <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren zelf bakken boven een kampvuur! Daarna stappen we<br />

aan boord van fluisterboot <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g. De boswachter laat zien hoe een<br />

bever eruit ziet, waar hij woont en wat hij eet. Als je heel stil bent, goed<br />

door <strong>de</strong> verrekijker kijkt, zie je hem misschien <strong>in</strong> het echt! Op <strong>de</strong> boot is<br />

er chocola<strong>de</strong>melk of koffie met een beverkoek. De k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren krijgen een<br />

echt Wildpaspoort waarmee ze ook <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re wil<strong>de</strong> dieren van Ne<strong>de</strong>rland<br />

kunnen scoren. Verrekijkers zijn op <strong>de</strong> boot aanwezig. De excursie<br />

start bij <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht. Aanmel<strong>de</strong>n kan alleen via www.<br />

scoor<strong>de</strong>grotevijf.nl of door een e-mail te sturen naar <strong>in</strong>fo@staatsbosbeheer.nl<br />

(Aanmel<strong>de</strong>n via <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht is niet mogelijk)<br />

▶ prijs: volw € 25,-, k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 7 € 12,50 <strong>in</strong>cl. chocola<strong>de</strong>melk/koffie,<br />

koek, maaltijd en Wildpaspoort<br />

▶ data: 10, 13 jun 19:00 - 23:00<br />

15, 19 aug 18:00 - 22:00<br />

<strong>in</strong> en om biesboschcentrum dordrecht<br />

overige activiteiten k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

54 t/m 55<br />

Rond <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht v<strong>in</strong><strong>de</strong>n elk jaar een aantal leuke themafeesten<br />

voor het hele gez<strong>in</strong> plaats. Kom eens slammetjes aaien. Of wilt u meemaken hoe <strong>de</strong><br />

schaapskud<strong>de</strong> van <strong>de</strong> Hollandse <strong>Biesbosch</strong> geschoren wordt?<br />

77


overige activiteiten<br />

78<br />

54<br />

themafeesten<br />

Lammetjesdag<br />

Tussen 10.00 en 16.00 uur is ie<strong>de</strong>reen uitgenodigd om een kijkje<br />

te nemen <strong>in</strong> <strong>de</strong> schaapskooi <strong>in</strong> <strong>de</strong> Hel- en Zuilespol<strong>de</strong>r om <strong>de</strong><br />

pasgeboren lammetjes te bewon<strong>de</strong>ren. De schaapher<strong>de</strong>r vertelt<br />

vanalles over <strong>de</strong> schaapskud<strong>de</strong>, en wie wil kan een lammetje<br />

adopteren.Deze dag bestaat ook <strong>de</strong> mogelijkheid om te weven en<br />

te sp<strong>in</strong>nen.<br />

▶ prijs Lammetjesdag:<br />

gratis<br />

▶ data: zo 25 mrt<br />

▶ tijd: 10.00 - 16.00<br />

themafeesten<br />

Schaapscheer<strong>de</strong>rsfeest<br />

Tussen 10 en 16 uur kunt u zien hoe <strong>de</strong> schapen van <strong>de</strong> kud<strong>de</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> Hollandse <strong>Biesbosch</strong> van hun vlies (<strong>de</strong> schaapher<strong>de</strong>rsterm voor<br />

schapenvacht) wor<strong>de</strong>n ontdaan. Er zijn ook <strong>de</strong>monstraties sp<strong>in</strong>nen<br />

en weven van een Dordtse weefclub en voor € 1,- kunnen k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

een workshop volgen waar<strong>in</strong> ze zelf van vilt leuke d<strong>in</strong>gen maken.<br />

▶ prijs: gratis (m.u.v. workshop vilten)<br />

▶ data: zo 27 mei<br />

▶ tijd: 10.00 - 16.00<br />

overige activiteiten<br />

55<br />

79


verhuur<br />

80<br />

huur een kano, fluisterboot, fiets of step!<br />

Wie <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> van heel dichtbij wil ervaren, stapt <strong>in</strong> een kajak, kano of<br />

een fluisterboot. Op het water is <strong>de</strong> getij<strong>de</strong>nbeweg<strong>in</strong>g goed merkbaar. Bij laag<br />

water vaart u <strong>in</strong> <strong>de</strong> smalle kreekjes langs steile oeverwan<strong>de</strong>n, bij hoog water lijkt<br />

<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> wel een jungle. Het <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht verhuurt kajaks,<br />

kano’s, roeiboten en elektrische fluisterboten. Houdt u het liever droog?<br />

Dan zijn er ook fietsen en steppen te huur.<br />

Het verhuurseizoen loopt van 1 april t/m 31 oktober. Fluisterboten, steppen<br />

en fietsen wor<strong>de</strong>n per uur verhuurd. De huur van an<strong>de</strong>r vaartuigen bedraagt<br />

m<strong>in</strong>imaal 2 uur. In verband met het <strong>in</strong>vullen van het huurcontract en het uitgeven<br />

van het materiaal vragen wij u een half uur voor aanvang van <strong>de</strong> verhuurperio<strong>de</strong><br />

aanwezig te zijn. Uw reserver<strong>in</strong>g vervalt een half uur na <strong>de</strong> geboekte aanvangstijd.<br />

Kijk voor <strong>de</strong> spelregels voor verhuur nog even achter<strong>in</strong> bij De Kle<strong>in</strong>e Lettertjes.<br />

4 elektrische fluisterboten<br />

(mo<strong>de</strong>l roeiboot)<br />

max. 5 personen € 16,00 per uur<br />

1 comfortabele<br />

elektrische fluisterboot<br />

met stuurwielbestur<strong>in</strong>g<br />

max. 5 personen, makkelijke <strong>in</strong>stap,<br />

stoelen met leun<strong>in</strong>g € 22,50 per uur<br />

2 comfortabele<br />

elektrische fluisterboten<br />

max. 7 personen, makkelijke <strong>in</strong>stap,<br />

stoelen met leun<strong>in</strong>g € 22,50 per uur<br />

8 roeiboten<br />

max. 5 personen € 4,- per uur<br />

(huur m<strong>in</strong>imaal 2 uur)<br />

rolstoelbootje<br />

max. 8 personen. Biedt plaats aan<br />

max. 4 rolstoelen. Te besturen door<br />

persoon <strong>in</strong> rolstoel. € 35,- per uur<br />

laarzen € 2,50 per dag<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rzitje € 2,- per dag<br />

6 eenpersoonskajaks<br />

(huur m<strong>in</strong>imaal 2 uur) € 4,- per uur<br />

verhuur<br />

20 tweepersoonskajaks<br />

(huur m<strong>in</strong>imaal 2 uur) € 6,- per uur<br />

4 cana<strong>de</strong>se kano’s<br />

max. 3 personen € 7,- per uur<br />

(huur m<strong>in</strong>imaal 2 uur)<br />

10 fietsen € 2,- per uur<br />

(huur m<strong>in</strong>imaal 2 uur)<br />

2 k<strong>in</strong><strong>de</strong>rfietsen € 2,- per uur<br />

(huur m<strong>in</strong>imaal 2 uur)<br />

12 steppen € 2,50 per uur<br />

(huur m<strong>in</strong>imaal 2 uur)<br />

waterdicht opbergvat<br />

€ 1,- per dag<br />

zwemvest gratis<br />

81


<strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e lettertjes<br />

82<br />

routebeschrijv<strong>in</strong>g<br />

Openbaar vervoer<br />

In <strong>de</strong> zomervakantie rijdt Arriva van maandag<br />

t/m zaterdag geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>n van<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht één keer per uur met<br />

lijn 4 (bestemm<strong>in</strong>g Staart) door naar <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong><br />

met als e<strong>in</strong>dpunt steiger Waterbus. Op zondag<br />

rijdt vanaf <strong>de</strong> halte Grevel<strong>in</strong>genweg elk half uur<br />

een 8-persoonsbusje naar <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> en terug.<br />

In <strong>de</strong> avonduren en buiten <strong>de</strong> zomervakantie rijdt<br />

op verzoek een beltaxi. Bel hiervoor: 0900 1961.<br />

Kies regio Drechtste<strong>de</strong>n en bel m<strong>in</strong>imaal 1 uur van<br />

te voren om te reserveren. Deze <strong>in</strong>formatie is on<strong>de</strong>r<br />

voorbehoud van wijzig<strong>in</strong>gen door Arriva. Kijk voor<br />

actuele <strong>in</strong>formatie op www.arriva.nl.<br />

Waterbus<br />

Vanaf <strong>de</strong> Merweka<strong>de</strong> <strong>in</strong> Dordrecht en vanaf het<br />

Mid<strong>de</strong>ldiep <strong>in</strong> Sliedrecht vaart elk uur een waterbus<br />

naar <strong>de</strong> Hollandse <strong>Biesbosch</strong>. Fietsen mogen<br />

gratis mee. Vanaf <strong>de</strong> steiger van halte Hollandse<br />

<strong>Biesbosch</strong> is het ongeveer 800 meter naar het<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum. Volg <strong>de</strong> wegwijzers voor <strong>de</strong><br />

kortste wan<strong>de</strong>lroute over een verhard pad. De<br />

waterbus is vanaf Dordrecht Centraal Station<br />

bereikbaar met buslijn 10, Citybus Energiehuis,<br />

uitstappen bij halte Merweka<strong>de</strong>. Zie voor <strong>de</strong><br />

vertrektij<strong>de</strong>n www.waterbus.nl. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> w<strong>in</strong>terdienstregel<strong>in</strong>g<br />

wordt niet op zaterdag en zondag<br />

naar <strong>de</strong> Hollandse <strong>Biesbosch</strong> gevaren.<br />

Fiets<br />

Volg vanuit het centrum van Dordrecht of Sliedrecht<br />

of vanaf <strong>de</strong> Moerdijkbrug <strong>de</strong> rood-witte fietsbor<strong>de</strong>n<br />

van <strong>de</strong> ANWB richt<strong>in</strong>g Hollandse <strong>Biesbosch</strong>.<br />

Of neem vanaf Dordrecht of Sliedrecht <strong>de</strong> waterbus.<br />

U kunt ook <strong>de</strong> bordjes van <strong>de</strong> fietsknooppuntenroute<br />

volgen naar het <strong>Biesbosch</strong>centrum (knooppunt<br />

80). Bij <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht is plaats<br />

voor 150 fietsen.<br />

Auto<br />

Neem op <strong>de</strong> A15 of <strong>de</strong> A16 afslag Dordrecht (N3).<br />

Op <strong>de</strong> N3 neemt u afslag Hollandse <strong>Biesbosch</strong>.<br />

On<strong>de</strong>raan <strong>de</strong> afslag bij <strong>de</strong> stoplichten rechtsaf <strong>de</strong><br />

Baanhoekweg op. Na 4 km beg<strong>in</strong>t <strong>de</strong> Hollandse<br />

<strong>Biesbosch</strong>. Volg <strong>de</strong> bor<strong>de</strong>n naar <strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

Dordrecht. Bij het spandoek ‘<strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

Dordrecht’, dat over <strong>de</strong> Baanhoekweg gespannen<br />

is, kunt u parkeren.<br />

toegankelijkheid<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht is goed toegankelijk<br />

voor rolstoelen. Er zijn twee <strong>in</strong>vali<strong>de</strong>nparkeerplaatsen<br />

op tw<strong>in</strong>tig meter afstand van het centrum<br />

(toegankelijk via fietspad). De <strong>in</strong>formatiebalie heeft<br />

een laag ge<strong>de</strong>elte voor rolstoelen. De tentoonstell<strong>in</strong>gen<br />

zijn ruim opgezet, zodat u er met een rolstoel<br />

goed doorheen kunt. Ook hangen <strong>de</strong> teksten <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

tentoonstell<strong>in</strong>g op ooghoogte. Er is een aangepast<br />

toilet <strong>in</strong> het bezoekerscentrum. Ook huiscafé<br />

‘Biestro’ is goed toegankelijk voor rolstoelen. Het<br />

platform van het BeverBos (zie pag. 7) naast het<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum is tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>n van<br />

het centrum toegankelijk voor rolstoelgebruikers.<br />

Rondvaarten<br />

Fluisterboot <strong>de</strong> Halve Maen vaart op zonne-energie<br />

en is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers.<br />

U komt aan boord via een bre<strong>de</strong> en veilige loopplank.<br />

Er is een lift aan boord om van <strong>de</strong> salon naar<br />

het boven<strong>de</strong>k te gaan of omgekeerd.<br />

De gangpa<strong>de</strong>n zijn breed en er is voldoen<strong>de</strong> ruimte<br />

voor rolstoelen <strong>in</strong> <strong>de</strong> salon en op het boven<strong>de</strong>k.<br />

Ook is <strong>de</strong> boot voorzien van een aangepast toilet.<br />

Om steile hell<strong>in</strong>gen vanwege <strong>de</strong> getij<strong>de</strong>nwerk<strong>in</strong>g te<br />

voorkomen zijn <strong>de</strong> steigers bij het Bies-<br />

boschcentrum aangepast. De Halve Maen is niet<br />

toegankelijk voor scootmobielen. Fluisterboot <strong>de</strong><br />

Sterl<strong>in</strong>g is niet toegankelijk voor rolstoelen.<br />

Wan<strong>de</strong>len<br />

In het gebied rondom het <strong>Biesbosch</strong>centrum<br />

zijn veel verhar<strong>de</strong> pa<strong>de</strong>n. Vraag aan <strong>de</strong> <strong>in</strong>formatiebalie<br />

om <strong>de</strong> beschrijv<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>lroute<br />

over verhar<strong>de</strong> pa<strong>de</strong>n, een paaltjesroute (wit) van<br />

ongeveer 1,5 km, brengt u langs veel bankjes.<br />

Er is een uitgebrei<strong>de</strong> recreatiekaart verkrijgbaar <strong>in</strong><br />

het bezoekerscentrum. Ook voor hon<strong>de</strong>n-bezitters<br />

is een kaartje verkrijgbaar.<br />

Rolstoel te leen<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht heeft een rolstoel te<br />

leen voor vervoer van en naar <strong>de</strong> rondvaartboten<br />

of voor een korte wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g. Er is ook een off-theroad-rolstoel<br />

beschikbaar. Met <strong>de</strong>ze rolstoel kunnen<br />

ook mensen die moeilijk of niet kunnen lopen<br />

<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> beleven buiten <strong>de</strong> verhar<strong>de</strong> pa<strong>de</strong>n.<br />

Informeer bij <strong>de</strong> <strong>in</strong>formatiebalie <strong>in</strong> het <strong>Biesbosch</strong>centrum.<br />

Bij het lenen van een rolstoel is legitimatie<br />

verplicht.<br />

Groepen<br />

Groepsexcursies op afspraak zijn ook mogelijk<br />

voor mensen met een beperk<strong>in</strong>g, zoals rolstoelgebruikers<br />

of visueel gehandicapten. Vraag bij<br />

<strong>de</strong> <strong>in</strong>formatiebalie naar <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />

<strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e lettertjes<br />

Reserveren: bij voorkeur per e-mail<br />

Wij ra<strong>de</strong>n u aan om voor <strong>de</strong> rondvaart of excursie<br />

van uw keuze te reserveren. Voor sommige tochten<br />

is dit verplicht. Reserveren per e-mail is eenvoudig<br />

en snel. Vermeld <strong>in</strong> uw e-mail uw naam, adres en<br />

telefoonnummer, <strong>de</strong> naam van <strong>de</strong> tocht, <strong>de</strong> datum<br />

en het aantal personen waarvoor u wilt reserveren.<br />

U ontvangt b<strong>in</strong>nen 24 uur van ons een antwoord.<br />

Als u liever telefonisch reserveert, houdt u <strong>in</strong><br />

het hoogseizoen dan reken<strong>in</strong>g met telefonische<br />

wachttij<strong>de</strong>n. Laat het ons tijdig weten als u van uw<br />

reserver<strong>in</strong>g geen gebruik kunt maken. Zie hiervoor<br />

ook ver<strong>de</strong>rop onze annuler<strong>in</strong>gsvoorwaar<strong>de</strong>n<br />

Betalen: contant, met p<strong>in</strong>pas of factuur<br />

Kaartjes voor rondvaarten, dagtochten en wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen<br />

kunt u voorafgaand aan <strong>de</strong> tocht contant<br />

of met p<strong>in</strong>pas afrekenen aan <strong>de</strong> <strong>in</strong>formatiebalie<br />

<strong>in</strong> het <strong>Biesbosch</strong>centrum. Let op: voor sommige<br />

tochten geldt een afwijken<strong>de</strong> betal<strong>in</strong>gswijze,<br />

bijvoorbeeld voor tochten buiten <strong>de</strong> open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>n<br />

van het <strong>Biesbosch</strong>centrum. Dit staat vermeld bij <strong>de</strong><br />

betreffen<strong>de</strong> tocht. Voor <strong>de</strong> huur van kano’s, boten<br />

<strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e lettertjes<br />

en fietsen en voor een overtocht met <strong>de</strong> zonnepont<br />

kunt u terecht bij het verhuurloket tegenover het<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum. Ook hier kunt u p<strong>in</strong>nen. Kanoexcursies<br />

en <strong>de</strong> Avontuurlijke vogeltocht dienen<br />

van te voren per factuur te wor<strong>de</strong>n voldaan. Voor<br />

het annuleren van een activiteit wor<strong>de</strong>n kosten <strong>in</strong><br />

reken<strong>in</strong>g gebracht.<br />

<strong>Biesbosch</strong>gidsen<br />

Alle excursies die het <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht<br />

organiseert wor<strong>de</strong>n begeleid door ervaren<br />

<strong>Biesbosch</strong> natuurgidsen van <strong>de</strong> Verenig<strong>in</strong>g Vrijwilligers<br />

Hollandse <strong>Biesbosch</strong> (VVHB). Z<strong>in</strong> om <strong>Biesbosch</strong>gids<br />

te wor<strong>de</strong>n? Stuur een bericht naar<br />

<strong>in</strong>fo@biesbosch.org.<br />

Annuler<strong>in</strong>gsvoorwaar<strong>de</strong>n<br />

De volgen<strong>de</strong> annuler<strong>in</strong>gsvoorwaar<strong>de</strong>n zijn van<br />

toepass<strong>in</strong>g:<br />

• Meer dan een 1 week voorafgaan<strong>de</strong> aan <strong>de</strong><br />

activiteit: kostenloos.<br />

• M<strong>in</strong><strong>de</strong>r dan 1 week voorafgaan<strong>de</strong> aan <strong>de</strong> activiteit:<br />

50% van <strong>de</strong> kosten.<br />

• Op <strong>de</strong> dag zelf: 100% van <strong>de</strong> kosten.<br />

Aansprakelijkheid<br />

Het Natuur- en Recreatieschap <strong>de</strong> Hollandse<br />

<strong>Biesbosch</strong> en <strong>de</strong> Verenig<strong>in</strong>g van Vrijwilligers<br />

Hollandse <strong>Biesbosch</strong> zijn niet aansprakelijk voor<br />

diefstal en/of scha<strong>de</strong> aan eigendommen en/of letsel<br />

van gasten tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>elname aan een activiteit.<br />

Kort<strong>in</strong>gen<br />

Op <strong>de</strong> meeste vaar- en wan<strong>de</strong>ltochten die het<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum organiseert, gel<strong>de</strong>n kort<strong>in</strong>gen<br />

voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren van 4 t/m 12 jaar, 65- plussers en<br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>r vali<strong>de</strong>n. Voor begelei<strong>de</strong>rs van gehandicapten<br />

en voor CJP-hou<strong>de</strong>rs geldt <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> kort<strong>in</strong>g.<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren t/m 3 jaar mogen gratis mee op een<br />

rondvaart of excursie.<br />

Spelregels rondvaarten met fluisterboot<br />

<strong>de</strong> Halve Maen en <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g<br />

• Reserveren aanbevolen.<br />

• Gereserveer<strong>de</strong> kaartjes uiterlijk 15 m<strong>in</strong>. voor<br />

vertrek afhalen.<br />

83


<strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e lettertjes<br />

• Bij tochten buiten <strong>de</strong> open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>n van<br />

het <strong>Biesbosch</strong>centrum is betalen aan boord<br />

mogelijk, maar alleen contant.<br />

• Vertrek- en e<strong>in</strong>dpunt zijn bij het <strong>Biesbosch</strong>centrum,<br />

tenzij an<strong>de</strong>rs vermeld.<br />

• Toegang tot <strong>de</strong> boot vanaf 15 m<strong>in</strong>uten voor afvaart.<br />

• Bij extreme weersomstandighe<strong>de</strong>n of onvoldoen<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>elname kan <strong>de</strong> vaartocht wor<strong>de</strong>n aangepast<br />

of afgelast.<br />

• De duur van <strong>de</strong> tochten is bij bena<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g en<br />

afhankelijk van o.a. weersomstandighe<strong>de</strong>n,<br />

getij en sluizen.<br />

• Rolstoelen graag van te voren aanmel<strong>de</strong>n.<br />

• Meegebrachte etenswaren en roken alleen aan <strong>de</strong>k.<br />

• Hon<strong>de</strong>n niet toegestaan.<br />

• De Sterl<strong>in</strong>g is niet toegankelijk voor rolstoelen.<br />

• Bij <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g wordt warme kled<strong>in</strong>g aanbevolen.<br />

• Deelname is op eigen risico.<br />

Spelregels varen + wan<strong>de</strong>len / fietsen<br />

met gids<br />

• De wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen tij<strong>de</strong>ns vaarwan<strong>de</strong>ltochten gaan<br />

over onverhar<strong>de</strong> pa<strong>de</strong>n.<br />

• Zorg tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen voor stevig schoeisel<br />

en een lange broek tegen brandnetels, distels en<br />

muggen.<br />

• Laarzen zijn te huur bij het verhuurloket van het<br />

botenhuis.<br />

• Draag tij<strong>de</strong>ns w<strong>in</strong>terse vaarwan<strong>de</strong>ltochten stevige<br />

wan<strong>de</strong>lschoenen en warme kled<strong>in</strong>g.<br />

Spelregels kano-excursies<br />

• Deelname is op eigen risico.<br />

• Reserveren is noodzakelijk.<br />

• Na telefonische aanmeld<strong>in</strong>g of aanmeld<strong>in</strong>g.<br />

per e-mail (pag. 3), ontvangt u een bevestig<strong>in</strong>g<br />

en factuur.<br />

• Betal<strong>in</strong>g vooraf is verplicht.<br />

• Verzamelen bij het <strong>Biesbosch</strong>centrum.<br />

• K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren tot 12 jaar zijn verplicht bij een<br />

volwassene <strong>in</strong> <strong>de</strong> kano plaats te nemen.<br />

• Het dragen van een zwemvest is verplicht<br />

(wordt ter plekke uitgereikt).<br />

• Draag geen kaplaarzen <strong>in</strong> een kano.<br />

• Bevestig uw bril aan een koordje.<br />

• Niet geschikt voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>rfeestjes.<br />

• Kano-excursies wor<strong>de</strong>n buiten <strong>de</strong> open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>n<br />

van het bezoekerscentrum georganiseerd.<br />

• Voorafgaand aan <strong>de</strong> tocht is er een korte <strong>in</strong>structie.<br />

• U vaart <strong>in</strong> een groep van maximaal 12 personen.<br />

• De route is afhankelijk van getij en weersomstandighe<strong>de</strong>n.<br />

• Draag bij koel weer een regenbroek tegen spatwater.<br />

• Neem een set droge kleren mee.<br />

• Laat waar<strong>de</strong>volle spullen thuis.<br />

Spelregels verhuur<br />

• Het verhuurseizoen loopt van 1 april t/m 31 oktober.<br />

• Het huren van een kano, boot, fiets of step is<br />

voor eigen risico.<br />

• Verhuur v<strong>in</strong>dt plaats uitsluitend aan personen<br />

boven 18 jaar.<br />

• Voor kanogroepen tot 18 jaar moet per 4 jongeren<br />

1 volwassen begelei<strong>de</strong>r ten alle tij<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong><br />

jongeren aanwezig blijven.<br />

• De m<strong>in</strong>imum leeftijd voor het besturen van een<br />

fluisterboot is 18 jaar.<br />

• Legitimatiebewijs met pasfoto verplicht.<br />

• Borgsom per gehuurd object € 10,-,<br />

fluisterboot € 50,-. Borg <strong>in</strong> contanten betalen.<br />

• Bij verlies, diefstal of beschadig<strong>in</strong>g van het<br />

gehuur<strong>de</strong> is <strong>de</strong> huur<strong>de</strong>r aansprakelijk.<br />

• Elke huur<strong>de</strong>r ontvangt een kaartje van het<br />

vaargebied met <strong>de</strong> spelregels voor het gebruik<br />

van materialen en omgev<strong>in</strong>g.<br />

• Geen hon<strong>de</strong>n <strong>in</strong> een kano.<br />

• U mag met <strong>de</strong> gehuur<strong>de</strong> materialen niet <strong>de</strong><br />

rivier opvaren (Nieuwe Merwe<strong>de</strong> en Bene<strong>de</strong>n<br />

Merwe<strong>de</strong>) en niet voorbij <strong>de</strong> Pr<strong>in</strong>s Hendrikbrug<br />

over het Wantij.<br />

• K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren tot 12 jaar zijn verplicht bij een<br />

volwassene <strong>in</strong> <strong>de</strong> kano plaats te nemen.<br />

kalen<strong>de</strong>r 2012<br />

84 85<br />

JAnuARI<br />

WO 04 K<strong>in</strong><strong>de</strong>ractiviteit: vetbollen en p<strong>in</strong>dasnoeren maken start 11, 13, 14 en 15.00 70<br />

DO 05 Glühwe<strong>in</strong>tocht 12.30 - 15.00 21<br />

VR 06 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

ZA 07 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

W<strong>in</strong>terwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g 13.30 - 16.00 34<br />

ZO 08 Snertvaartocht 12.30 - 15.00 21<br />

ZA 14 W<strong>in</strong>terwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g 13.30 - 16.00 34<br />

ZO 15 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18<br />

ZA 21 W<strong>in</strong>terwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g 13.30 - 16.00 34<br />

ZO 22 Snertvaartocht 12.30 - 15.00 21<br />

ZA 28 W<strong>in</strong>terwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g 13.30 - 16.00 34<br />

ZO 29 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18<br />

FEBRuARI<br />

ZA 04 W<strong>in</strong>terse Huiswaardtocht 12.30 - 15.30 44<br />

ZO 05 Snertvaartocht 12.30 - 15.00 21<br />

ZO 12 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18<br />

ZA 18 W<strong>in</strong>tervogels <strong>in</strong> <strong>de</strong> ‘Ruigten’ 10.30 - 13.30 43<br />

ZO 19 Snertvaartocht 12.30 - 15.00 21<br />

ZA 25 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Schemerexcursie 17.00 - 20.00 33<br />

ZO 26 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Vroege voorjaarstocht 12.30 - 15.00 22<br />

WO 29 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Vroege voorjaarstocht 12.30 - 15.00 22<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>ractiviteit: speuren naar sporen 13.30 - 16.00 70<br />

MAART<br />

DO 01 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Bevertocht 16.30 - 19.00 42<br />

VR 02 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Bevertocht 16.30 - 19.00 42<br />

ZA 03 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Bevertocht 16.30 - 19.00 42<br />

ZO 04 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Vroege voorjaarstocht 12.30 - 15.00 22<br />

ZA 10 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

<strong>Biesbosch</strong>centrum 16.00 gesloten<br />

ZO 11 Vroege voorjaarstocht 12.30 - 15.00 22<br />

ZA 17 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Bevertocht 16.45 - 19.15 42<br />

ZO 18 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Vroege voorjaarstocht 12.30 - 15.00 22<br />

WO 21 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertocht 17.00 - 19.30 62<br />

ZA 24 Bevertocht 17.00 - 19.30 42


kalen<strong>de</strong>r 2012<br />

86<br />

ZO 25 Lammetjesdag 10.00 - 16.00 78<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Vroege voorjaarstocht 12.30 - 15.00 22<br />

ZA 31 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Bevertocht 18.15 - 20.45 42<br />

APRIL<br />

ZO 01 Zonnepont griendmuseumpad vaart weer! 10.15 - 16.45 39<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 13.00 16<br />

Vroege voorjaarstocht 12.30 - 15.00 22<br />

WO 04 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertocht 18.30 - 21.00 67<br />

DO 05 Kanotocht bij volle maan 19.15 - 21.30 61<br />

VR 06 Go Solar 10.45 - 12.45 69<br />

Kanotocht bij volle maan 19.15 - 21.30 61<br />

ZA 07 Avontuurlijke vogeltocht 06.30 - 09.30 53<br />

Vroege Kanotocht 06.45 - 09.30 62<br />

Tocht naar het <strong>Biesbosch</strong>verle<strong>de</strong>n 10.15 - 14.30 50<br />

Bevertocht 18.30 - 21.00 42<br />

ZO 08 (Pasen) Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 11.00 16<br />

MA 09 <strong>Biesbosch</strong>centrum geopend<br />

(Pasen) <strong>Biesbosch</strong> Brunchtocht 10.30 - 13.00 23<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 11.00 16<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>ractiviteit: paaseieren zoeken 14.00 - 15.00 70<br />

VR 13 Kanotocht op zoek naar bevers 19.00 - 21.15 60<br />

ZA 14 Avontuurlijke vogeltocht 06.15 - 09.15 53<br />

Vroege Kanotocht 06.45 - 09.30 62<br />

Bevertocht 18.45 - 21.15 42<br />

ZO 15 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Met <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g naar <strong>de</strong> Huiswaard 10.30 - 16.30 38<br />

Huiswaardtocht 10.30 - 13.30 47<br />

VR 20 Kanotocht op zoek naar bevers 19.15 - 21.30 60<br />

ZA 21 Avontuurlijke vogeltocht 06.00 - 09.00 53<br />

Vroege Kanotocht 06.45 - 09.30 62<br />

natura 2000 KnnV 10.15 - 13.15 37<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Bevertocht 19.00 - 21.30 42<br />

ZO 22 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

WO 25 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertocht 19.00 - 21.30 67<br />

VR 27 Kanotocht op zoek naar bevers 19.15 - 21.30 60<br />

ZA 28 Avontuurlijke vogeltocht 05.45 - 08.45 53<br />

Vroege Kanotocht 06.45 - 09.30 62<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Bevertocht 19.00 - 21.30 42<br />

ZO 29 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 13.00 16<br />

MEI<br />

kalen<strong>de</strong>r 2012<br />

DI 01 Dagtocht nationaal Park De <strong>Biesbosch</strong> 10.00 - 17.30 25<br />

Bikehopper-tocht afvaart 10.00 56<br />

Wetlandtocht 09.30 - 14.00 54<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Bevertocht 19.15 - 21.45 42<br />

WO 02 Fietstocht nieuwe Dordtse <strong>Biesbosch</strong> 13.00 - 16.30 55<br />

WO 02 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>ractiviteit: Pietje Pijl 14.00 - 16.00 70<br />

Bevertocht 19.15 - 21.45 42<br />

DO 03 Wetlandtocht 09.30 - 14.00 54<br />

noordwaard fiets- en wan<strong>de</strong>ltocht 09.30 - 15.30 57<br />

Gez<strong>in</strong>sexcursie ‘Ontluiken<strong>de</strong> Lente' 10.30 - 13.00 71<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

VR 04 Go Solar 10.45 - 12.45 69<br />

ZA 05 Avontuurlijke vogeltocht 05.30 - 08.30 53<br />

Jungle kanotocht 08.00 - 10.30 64<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Bevertocht 19.15 - 21.45 42<br />

Kanotocht bij volle maan 20.30 - 22.45 61<br />

ZO 06 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 13.00 16<br />

Kanotocht bij volle maan 20.30 - 22.45 61<br />

DI 08 Doolhoftocht 10.30 - 16.30 52<br />

WO 09 Fietstocht nieuwe Dordtse <strong>Biesbosch</strong> 13.00 - 16.30 55<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertocht 19.30 - 22.00 67<br />

DO 10 noordwaard fiets- en wan<strong>de</strong>ltocht 09.30 - 15.30 57<br />

VR 11 Kanotocht op zoek naar bevers 19.45 - 22.00 60<br />

ZA 12 Avontuurlijke vogeltocht 05.15 - 08.15 53<br />

Vroege Kanotocht 06.45 - 09.30 62<br />

Tocht naar het <strong>Biesbosch</strong>verle<strong>de</strong>n 10.15 - 14.30 50<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Bevertocht 19.30 - 22.00 42<br />

ZO 13 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

WO 16 Fietstocht nieuwe Dordtse <strong>Biesbosch</strong> 13.00 - 16.30 55<br />

DO 17 noordwaard fiets- en wan<strong>de</strong>ltocht 09.30 - 15.30 57<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 11.00 16<br />

VR 18 Gez<strong>in</strong>sexcursie ‘Van Zilverreiger tot Tjiftjaf' 10.00 - 13.00 71<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16<br />

Kanotocht op zoek naar bevers 20.00 - 22.15 60<br />

ZA 19 Avontuurlijke vogeltocht 05.15 - 08.15 53<br />

Kanotocht Jongeneele Ruigt 09.00 - 13.00 63<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Bevertocht 19.45 - 22.15 42<br />

Keltfest www.keltfest.nl<br />

87


kalen<strong>de</strong>r 2012<br />

88<br />

ZO 20 Jacom<strong>in</strong>atocht 14.00 - 17.30 14<br />

Keltfest www.keltfest.nl<br />

DI 22 Wetlandtocht 09.30 - 14.00 54<br />

Bevertocht 19.45 - 22.15 42<br />

WO 23 Fietstocht nieuwe Dordtse <strong>Biesbosch</strong> 13.00 - 16.30 55<br />

Bevertocht 19.45 - 22.15 42<br />

DO 24 noordwaard fiets- en wan<strong>de</strong>ltocht 09.30 - 15.30 57<br />

Wetlandtocht 09.30 - 14.00 54<br />

VR 25 Go Solar 10.45 - 12.45 69<br />

Kanotocht op zoek naar bevers 20.00 - 22.15 60<br />

ZA 26 Avontuurlijke vogeltocht 05.00 - 08.00 53<br />

Vroege Kanotocht 06.45 - 09.30 62<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Grien<strong>de</strong>xcursie 13.45 - 16.45 36<br />

Bevertocht 19.45 - 22.15 42<br />

ZO 27 Schaapscheer<strong>de</strong>rsfeest 10.00 - 16.00 79<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 66<br />

MA 28 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 11.00 16<br />

WO 30 Fietstocht nieuwe Dordtse <strong>Biesbosch</strong> 13.00 - 16.30 55<br />

DO 31 noordwaard fiets- en wan<strong>de</strong>ltocht 09.30 - 15.30 57<br />

JunI<br />

VR 01 Kanotocht op zoek naar bevers 20.15 - 22.30 60<br />

ZA 02 Avontuurlijke vogeltocht 05.00 - 08.00 53<br />

Jungle kanotocht 08.00 - 10.30 64<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16<br />

Bevertocht 20.00 - 22.30 42<br />

Rid<strong>de</strong>rspektakel<br />

ZO 03 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Rid<strong>de</strong>rspektakel<br />

Kanotocht bij volle maan 20.45 - 23.00 61<br />

MA 04 Kanotocht bij volle maan (maansverduister<strong>in</strong>g: 13.12 ) 20.45 - 23.00 61<br />

WO 06 Libellenlez<strong>in</strong>g en -excursie 13.30 - 16.30 35<br />

DO 07 noordwaard fiets- en wan<strong>de</strong>ltocht 09.30 - 15.30 57<br />

VR 08 Kanotocht op zoek naar bevers 20.15 - 22.30 60<br />

ZA 09 Avontuurlijke vogeltocht 04.45 - 07.45 53<br />

Vroege Kanotocht 06.45 - 09.30 62<br />

Het krioelt… en waterpret.. - M<strong>in</strong>i-excursies 10.00 - 12.00 70<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Bevertocht 20.00 - 22.30 42<br />

ZO 10 Tocht om het Eiland van Dordrecht 14.00 - 17.30 20<br />

De Grote Vijf Beverexcursie van Staatsbosbeheer 19.00 - 23.00 76<br />

Aanmel<strong>de</strong>n via www.scoor<strong>de</strong>grotevijf.nl of <strong>in</strong>fo@staatsbosbeheer.nl<br />

DI 12 Dagtocht nationaal Park De <strong>Biesbosch</strong> 10.00 - 17.30 25<br />

Bikehopper-tocht afvaart 10.00 56<br />

kalen<strong>de</strong>r 2012<br />

WO 13 De Grote Vijf Beverexcursie van Staatsbosbeheer 19.00 - 23.00 76<br />

Aanmel<strong>de</strong>n via www.scoor<strong>de</strong>grotevijf.nl of <strong>in</strong>fo@staatsbosbeheer.nl<br />

DO 14 noordwaard fiets- en wan<strong>de</strong>ltocht 09.30 - 15.30 57<br />

VR 15 Kanotocht op zoek naar bevers 20.15 - 22.30 60<br />

Lief! Lifestyle evenement<br />

ZA 16 Avontuurlijke vogeltocht 04.45 - 07.45 53<br />

Kanotocht Jongeneele Ruigt 09.00 - 13.00 63<br />

Lief! Lifestyle evenement<br />

Tocht naar het <strong>Biesbosch</strong>verle<strong>de</strong>n 10.15 - 14.30 50<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16<br />

Bevertocht 20.00 - 22.30 42<br />

ZO 17 Jacom<strong>in</strong>atocht 14.00 - 17.30 19<br />

Lief! Lifestyle evenement<br />

DO 21 noordwaard fiets- en wan<strong>de</strong>ltocht 09.30 - 15.30 57<br />

VR 22 nationale nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>rnacht 46<br />

Kanotocht op zoek naar bevers 20.30 - 22.45 60<br />

nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>rtocht 22.30 - 01.30 46<br />

ZA 23 Avontuurlijke vogeltocht 04.45 - 07.45 53<br />

Vroege Kanotocht 06.45 - 09.30 62<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Grien<strong>de</strong>xcursie 13.45 - 16.45 36<br />

Bevertocht 20.15 - 22.45 42<br />

ZO 24 Tocht om het Eiland van Dordrecht 14.00 - 17.30 20<br />

DO 28 noordwaard fiets- en wan<strong>de</strong>ltocht 09.30 - 15.30 57<br />

DO 28 Dagtocht Loeveste<strong>in</strong>/Woudrichem 10.00 - 16.00 26<br />

VR 29 Kanotocht op zoek naar bevers 20.30 - 22.45 60<br />

ZA 30 Avontuurlijke vogeltocht 05.00 - 08.00 53<br />

Vroege Kanotocht 06.45 - 09.30 62<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Bevertocht 20.15 - 22.45 42<br />

JuLI<br />

ZO 01 Jacom<strong>in</strong>atocht 14.00 - 17.30 19<br />

DI 03 Kanotocht bij volle maan 20.45 - 23.00 61<br />

WO 04 Kanotocht bij volle maan 20.45 - 23.00 61<br />

DO 05 Dagtocht Willemstad 09.30 - 17.00 28<br />

VR 06 Go Solar 10.45 - 12.45 69<br />

Midzomeravondtocht 20.00 - 21.00 17<br />

Kanotocht op zoek naar bevers 20.15 - 22.30 60<br />

ZA 07 Jungle kanotocht 08.00 - 10.30 64<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Kanotocht op zoek naar bevers 20.15 - 22.30 60<br />

ZO 08 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Tocht om het Eiland van Dordrecht 14.00 - 17.30 20<br />

MA 09 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

DI 10 Wetlandtocht 09.30 - 14.00 54<br />

89


kalen<strong>de</strong>r 2012<br />

90<br />

Dagtocht nationaal Park De <strong>Biesbosch</strong> 10.00 - 17.30 25<br />

Bikehopper-tocht afvaart 10.00 56<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

WO 11 In het dome<strong>in</strong> van <strong>de</strong> bever 10.00 - 11.30 66<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

DO 12 Wetlandtocht 09.30 - 14.00 54<br />

Dagtocht Heus<strong>de</strong>n 09.30 - 18.00 30<br />

Bevertocht 20.00 - 22.30 42<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

VR 13 Go Solar 10.45 - 12.45 69<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16<br />

Midzomeravondtocht 20.00 - 21.00 17<br />

Kanotocht op zoek naar bevers 20.15 - 22.30 60<br />

ZA 14 Vroege Kanotocht 06.45 - 09.30 62<br />

Tocht naar het <strong>Biesbosch</strong>verle<strong>de</strong>n 10.15 - 14.30 50<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16<br />

Bevertocht 20.00 - 22.30 42<br />

ZO 15 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Jacom<strong>in</strong>atocht 14.00 - 17.30 19<br />

MA 16 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

DI 17 Wetlandtocht 09.30 - 14.00 54<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

WO 18 In het dome<strong>in</strong> van <strong>de</strong> bever 10.00 - 11.30 66<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

DO 19 Wetlandtocht 09.30 - 14.00 54<br />

Dagtocht Geertrui<strong>de</strong>nberg 09.30 - 17.15 29<br />

Bevertocht 20.00 - 22.30 42<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

VR 20 Go Solar 10.45 - 12.45 69<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16<br />

Kanotocht op zoek naar bevers 20.15 - 22.30 80<br />

Midzomeravondtocht 20.00 - 21.00 17<br />

ZA 21 Kanotocht Jongeneele Ruigt 09.00 - 13.00 63<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Grien<strong>de</strong>xcursie 13.45 - 16.45 36<br />

Kanotocht op zoek naar bevers 20.15 - 22.30 60<br />

ZO 22 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Tocht om het Eiland van Dordrecht 14.00 - 17.30 20<br />

MA 23 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

DI 24 Wetlandtocht 09.30 - 14.00 54<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

WO 25 In het dome<strong>in</strong> van <strong>de</strong> bever 10.00 - 11.30 66<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

DO 26 Wetlandtocht 09.30 - 14.00 54<br />

Dagtocht Loeveste<strong>in</strong>/Woudrichem 10.00 - 16.00 26<br />

Bevertocht 20.00 - 22.30 42<br />

kalen<strong>de</strong>r 2012<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

VR 27 Go Solar 10.45 - 12.45 69<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16<br />

Midzomeravondtocht 20.00 - 21.00 17<br />

Kanotocht op zoek naar bevers 20.00 - 22.15 60<br />

ZA 28 Vroege Kanotocht 06.45 - 09.30 62<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Bevertocht 19.45 - 22.15 42<br />

ZO 29 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Jacom<strong>in</strong>atocht 14.00 - 17.30 19<br />

MA 30 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

DI 31 Wetlandtocht 09.30 - 14.00 54<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

AuGuSTuS<br />

WO 01 In het dome<strong>in</strong> van <strong>de</strong> bever 10.00 - 11.30 66<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Kanotocht bij volle maan 20.15 - 22.30 61<br />

DO 02 Wetlandtocht 09.30 - 14.00 54<br />

Dagtocht Willemstad 09.30 - 17.00 28<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Kanotocht bij volle maan 20.15 - 22.30 61<br />

VR 03 Go Solar 10.45 - 12.45 69<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16<br />

Midzomeravondtocht 20.00 - 21.00 17<br />

Kanotocht op zoek naar bevers 19.45 - 22.00 60<br />

ZA 04 Jungle kanotocht 08.00 - 10.30 64<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Kanotocht op zoek naar bevers 19.45 - 22.00 60<br />

ZO 05 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Tocht om het Eiland van Dordrecht 14.00 - 17.30 20<br />

MA 06 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

DI 07 Wetlandtocht 09.30 - 14.00 54<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

WO 08 In het dome<strong>in</strong> van <strong>de</strong> bever 10.00 - 11.30 66<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

DO 09 Wetlandtocht 09.30 - 14.00 54<br />

Dagtocht Heus<strong>de</strong>n 09.30 - 18.00 30<br />

Bevertocht 19.30 - 22.00 42<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

VR 10 Go Solar 10.45 - 12.45 69<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16<br />

Midzomeravondtocht 20.00 - 21.00 17<br />

Kanotocht op zoek naar bevers 19.30 - 21.45 60<br />

ZA 11 Vroege Kanotocht 06.45 - 09.30 62<br />

Tocht naar het <strong>Biesbosch</strong>verle<strong>de</strong>n 10.15 - 14.30 50<br />

91


kalen<strong>de</strong>r 2012<br />

92<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16<br />

Bevertocht 19.15 - 21.45 42<br />

ZO 12 Jacom<strong>in</strong>atocht 14.00 - 17.30 19<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

MA 13 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

DI 14 Wetlandtocht 09.30 - 14.00 54<br />

Dagtocht nationaal Park De <strong>Biesbosch</strong> 10.00 - 17.30 25<br />

Bikehopper-tocht afvaart 10.00 56<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

WO 15 In het dome<strong>in</strong> van <strong>de</strong> bever 10.00 - 11.30 66<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16<br />

De Grote Vijf Beverexcursie van Staatsbosbeheer 18.00 - 22.00 76<br />

Aanmel<strong>de</strong>n via www.scoor<strong>de</strong>grotevijf.nl of <strong>in</strong>fo@staatsbosbeheer.nl<br />

DO 16 Wetlandtocht 09.30 - 14.00 54<br />

Dagtocht Gor<strong>in</strong>chem 09.30 - 15.30 27<br />

Bevertocht 19.15 - 21.45 42<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

VR 17 Go Solar 10.45 - 12.45 69<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Midzomeravondtocht 20.00 - 21.00 17<br />

Kanotocht op zoek naar bevers 19.15 - 21.30 60<br />

ZA 18 Kanotocht Jongeneele Ruigt 09.00 - 13.00 63<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Grien<strong>de</strong>xcursie 13.45 - 16.45 36<br />

Kanotocht op zoek naar bevers 19.15 - 21.30 60<br />

ZO 19 De Grote Vijf Beverexcursie van Staatsbosbeheer 18.00 - 22.00 76<br />

Aanmel<strong>de</strong>n via www.scoor<strong>de</strong>grotevijf.nl of <strong>in</strong>fo@staatsbosbeheer.nl<br />

Tocht om het Eiland van Dordrecht 14.00 - 17.30 28<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

MA 20 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

DI 21 Wetlandtocht 09.30 - 14.00 54<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

WO 22 In het dome<strong>in</strong> van <strong>de</strong> bever 10.00 - 11.30 66<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

DO 23 Wetlandtocht 09.30 - 14.00 54<br />

Dagtocht Heus<strong>de</strong>n 09.30 - 18.00 30<br />

Bevertocht 19.00 - 21.30 42<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16<br />

VR 24 Go Solar 10.45 - 12.45 69<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16<br />

Midzomeravondtocht 20.00 - 21.00 17<br />

Kanotocht op zoek naar bevers 19.00 - 21.15 60<br />

nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>in</strong>ventarisatie 21.30 - 00.30 46<br />

ZA 25 Vroege Kanotocht 06.45 - 09.30 46<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 62<br />

Bevertocht 18.45 - 21.15 42<br />

kalen<strong>de</strong>r 2012<br />

ZO 26 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Jacom<strong>in</strong>atocht 14.00 - 17.30 19<br />

DO 30 Dagtocht Geertrui<strong>de</strong>nberg 09.30 - 17.15 29<br />

VR 31 Midzomeravondtocht 20.00 - 21.00 17<br />

Kanotocht bij volle maan (blauwe maan, 15.58 ) 19.15 - 21.30 61<br />

SEPTEMBER<br />

ZA 01 Jungle kanotocht 08.00 - 10.30 64<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Bevertocht 18.30 - 21.00 42<br />

Kanotocht bij volle maan 19.15 - 21.30 61<br />

ZO 02 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18<br />

Sterl<strong>in</strong>gpont naar Huiswaard (1x p.u.) 10.30 - 16.30 38<br />

Huiswaardtocht 10.30 - 13.30 46<br />

DO 06 Bies! Theaterfestival<br />

VR 07 Kanotocht op zoek naar bevers 18.30 - 20.45 60<br />

Bies! Theaterfestival<br />

ZA 08 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Grien<strong>de</strong>xcursie 13.45 - 16.45 36<br />

Bevertocht 18.15 - 20.45 42<br />

Bies! Theaterfestival<br />

ZO 09 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18<br />

Bies! Theaterfestival<br />

Sterl<strong>in</strong>gpont naar Huiswaard (1x p.u.) 10.30 - 16.30 38<br />

Huiswaardtocht 10.30 - 13.30 46<br />

WO 12 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertocht 18.00 - 20.30 67<br />

VR 14 Kanotocht op zoek naar bevers 18.15 - 20.30 60<br />

ZA 15 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Zo 16 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18<br />

Sterl<strong>in</strong>gpont naar Huiswaard (1x p.u.) 10.30 - 16.30 38<br />

Huiswaardtocht 10.30 - 13.30 46<br />

WO 19 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertocht 17.45 - 20.15 67<br />

VR 21 Kanotocht op zoek naar bevers 18.00 - 20.15 60<br />

ZA 22 Tocht naar het <strong>Biesbosch</strong>verle<strong>de</strong>n 10.15 - 14.30 50<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Herfstexcursie 13.30 - 15.30 32<br />

Bevertocht 17.45 - 20.15 42<br />

ZO 23 Sterl<strong>in</strong>gpont naar Huiswaard (1x p.u.) 10.30 - 16.30 38<br />

Huiswaardtocht 10.30 - 13.30 47<br />

Panoramatocht 12.00 - 13.30 18<br />

VR 28 Kanotocht op zoek naar bevers 17.45 - 20.00 60<br />

ZA 29 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Herfstexcursie 13.30 - 15.30 32<br />

Bevertocht 17.30 - 20.00 42<br />

Kanotocht bij volle maan 18.15 - 20.30 61<br />

ZO 30 Met <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g naar <strong>de</strong> Huiswaard 10.30 - 16.30 38<br />

93


kalen<strong>de</strong>r 2012<br />

94<br />

OKTOBER<br />

Huiswaardtocht 10.30 - 13.30 47<br />

Panoramatocht 12.00 - 13.30 18<br />

Kanotocht bij volle maan 18.15 - 20.30 61<br />

WO 03 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertocht 17.15 - 19.45 67<br />

ZA 06 natura 2000 KnnV 10.15 - 13.15 37<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Herfstexcursie 13.30 - 15.30 32<br />

Bevertocht 17.15 - 19.45 42<br />

ZO 07 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 14.00 16<br />

VR 12 Verhalenverteller <strong>in</strong> <strong>de</strong> Stenen Keet 19.00 - 21.30 68<br />

ZA 13 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Herfstexcursie 13.30 - 15.30 32<br />

Manhattan aan <strong>de</strong> Maas 16.30 - 22.00 24<br />

Bevertocht 17.00 - 19.30 42<br />

ZO 14 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 14.00 16<br />

DI 16 Wetlandtocht 09.30 - 14.00 54<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Bevertocht 16.45 - 19.15 42<br />

nachttocht Stenen Keet 20.00 - 22.30 45<br />

WO 17 In het dome<strong>in</strong> van <strong>de</strong> bever 10.00 - 11.30 66<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>ractiviteit: Speelbos 13.30 - 16.00 70<br />

Bevertocht 16.45 - 19.15 42<br />

DO 18 Wetlandtocht 09.30 - 14.00 54<br />

Gez<strong>in</strong>sexcursie ‘Herfst .... daar ben je!' 10.30 - 13.00 71<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Bevertocht 16.45 - 19.15 42<br />

VR 19 Herfstexcursie 13.30 - 15.30 32<br />

Bevertocht 16.45 - 19.15 42<br />

ZA 20 Tocht naar het <strong>Biesbosch</strong>verle<strong>de</strong>n 10.15 - 14.30 50<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16<br />

Herfstexcursie 13.30 - 15.30 32<br />

Schemerexcursie 19.00 - 22.00 33<br />

Bevertocht 16.45 - 19.15 42<br />

ZO 21 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 14.00 16<br />

ZA 27 nacht van <strong>de</strong> nacht<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

Herfstexcursie 13.30 - 15.30 32<br />

Manhattan aan <strong>de</strong> Maas 16.00 - 21.30 24<br />

Bevertocht 16.15 - 18.45 42<br />

nachttocht Stenen Keet 20.00 - 22.30 45<br />

kalen<strong>de</strong>r 2012<br />

ZO 28 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18<br />

nOVEMBER<br />

ZA 03 Bevertocht 15.15 - 17.45 42<br />

ZO 04 Snertvaartocht 12.30 - 15.00 21<br />

ZA 10 Bevertocht 15.00 - 17.30 42<br />

W<strong>in</strong>terwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g 13.30 - 16.00 34<br />

ZO 11 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18<br />

ZA 17 Bevertocht 14.45 - 17.15 42<br />

ZO 18 Snertvaartocht 12.30 - 15.00 21<br />

ZA 24 Bevertocht 14.45 - 17.15 42<br />

W<strong>in</strong>terwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g 13.30 - 16.00 34<br />

ZO 25 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18<br />

DECEMBER<br />

ZO 02 Snertvaartocht 12.30 - 15.00 21<br />

ZA 08 W<strong>in</strong>terwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g 13.30 - 16.00 34<br />

ZO 09 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18<br />

ZO 16 Snertvaartocht 12.30 - 15.00 21<br />

ZA 22 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

W<strong>in</strong>terwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g 13.30 - 16.00 34<br />

ZO 23 Gluhwe<strong>in</strong>tocht 12.30 - 15.00 21<br />

WO 26 Snertexcursie KnnV op het Griendmuseumpad 10.15 - 13.30<br />

Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 11.00 16<br />

DO 27 K<strong>in</strong><strong>de</strong>ractiviteit: vetbollen en p<strong>in</strong>dasnoeren maken start 11, 13, 14 en 15.00 70<br />

Gluhwe<strong>in</strong>tocht 12.30 - 15.00 21<br />

VR 28 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18<br />

W<strong>in</strong>terwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g 13.30 - 16.00 34<br />

ZA 29 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<br />

ZO 30 Gluhwe<strong>in</strong>tocht 12.30 - 15.00 21<br />

95


symbolen<br />

96<br />

duur<br />

De tijd geduren<strong>de</strong> welke<br />

een activiteit plaatsv<strong>in</strong>dt<br />

fluisterboot<br />

<strong>de</strong> sterl<strong>in</strong>g<br />

Activiteit met <strong>de</strong> open<br />

rondvaartboot op zonne-<br />

energie, max. 40 personen<br />

halve maen<br />

Activiteiten met grote<br />

fluister-salonboot op zonneenergie,<br />

max. 140 personen.<br />

De Halve Maen is volledig<br />

rolstoeltoegankelijk<br />

halve maen<br />

Activiteit met <strong>de</strong> Halve<br />

Maen, maar niet geschikt<br />

voor rolstoelen<br />

kano<br />

Activiteit met kano varen<br />

fluisterboot<br />

Activiteit met een 5- of<br />

7-persoonsfluisterbootje<br />

wan<strong>de</strong>len<br />

Activiteit met wan<strong>de</strong>len<br />

gids<br />

Activiteit on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g<br />

van <strong>Biesbosch</strong>-gids<br />

cater<strong>in</strong>g<br />

Eten en/of dr<strong>in</strong>ken is bij<br />

<strong>de</strong> activiteit <strong>in</strong>begrepen<br />

fietsen<br />

Activiteit met fietsen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!