nr. 556 - april 2013 - Gemeente Essen

essen.be

nr. 556 - april 2013 - Gemeente Essen

Colours of Africa

Textielevenement voor het goede doel

Brandgevaar in bos en heide

Géén vuurke stook bij fase oranje en rood!

Collegelaan krijgt asfaltlaag

Straks weer vlot met de fiets naar school

Week van de Amateurkunsten

Essen laat creatieve talenten zien

maandelijks infomagazine

april 2013 jaargang 40


BESTUUR

In de kijker p04

Kort p06

Jobbeurs in Heuvelhal p07

wetgeving rijbewijzen

wijzigt vanaf 1 mei p08

oude stookolietanks p09

Brandgevaarlijke

periode breekt aan p09

11

woNEN

RL de Voorkempen

knot gratis je bomen p10

Composteren

kan je leren p11

werfinfo p11

Collegelaan krijgt

nieuwe asfaltlaag p12

Aanleg parkeerstroken

in wijk Heikant p12

16

LEVEN

Textielevenement

Colours of Africa p13

Info uit het LDC p14

Dag van het

Buitengewoon Kind p14

Bezoek de valbus! p15

Levenslang en

aanpasbaar wonen p15

COLOFON

Essen Info is het maandelijkse infomagazine van het Gemeentebestuur van Essen • Verschijnt 11 x per jaar, niet in augustus • Oplage: 8.150 ex. • Redactieadres:

dienst communicatie, Heuvelplein 23, 2910 Essen, T 03 670 01 46, F 03 670 01 55, info@essen.be, www.essen.be • Druk: Vanden Broele Group, Brugge •

Verantwoordelijke uitgever: Gaston Van Tichelt, gemeentehuis, Heuvelplein 23, 2910 Essen, voor het college van burgemeester en schepenen • Deze uitgave

werd gedrukt op milieuvriendelijk papier met inkten op plantaardige basis. De papiersoort bestaat voor 60% uit gerecycleerd papier en komt voor 40% uit

duurzaam bosbeheer (EU Eco Flower & FSC-gecertificeerd) • Coverfoto: Jasper Van Tilburgh

Deadline: Gelieve de activiteiten voor de uitgave van mei 2013 ten laatste in te leveren op donderdag 11 april 2013

© jasper van tilburgh

04


oNTSpANNEN

Discozwemmen p16

wAK: week van de

Amateurkunsten p17

Digitale week in bib p18

Erfgoed Essen op film p18

Startschot voor

toeristisch seizoen p19

De onvergetelijke uil p19

Activiteiten p20

Essen in Beeld p22

07

19

Het

eerste

woord

VAN JE BURGEmEESTER

Beste Essenaar

onze gemeente heeft fel af te rekenen met een inbrakenplaag.

Vooral op Heikant en in iets mindere mate op Hoek en wildert.

In straten als de Schelpheuvelstraat kunnen de inbraken niet

meer op één hand geteld worden.

Er zijn leukere dingen om in een voorwoord aan te halen. Echter,

gerust zijn in je eigen omgeving en vooral in je eigen woning, dat

zijn heel belangrijke zaken. Het is een kerntaak van uw gemeente

en politie om alles op alles te zetten om deze inbrakenplaag

onder controle te brengen. Het spreekt dan ook voor zich dat

ik graag met u in gesprek ga over hoe we dit samen kunnen

aanpakken.

onze politie werkt daar dag en nacht aan, met veel

manschappen, en is duidelijk in het straatbeeld aanwezig.

Hoewel er al aanhoudingen zijn gebeurd, is het helaas

frustrerend dat de inbraken blijven aanhouden. Er

wordt samengewerkt met andere politiezones.

ook met de Nederlandse buren worden

veelvuldig gegevens uitgewisseld. onze

politie geeft ook advies over hoe u uw

woning nog beter kan beschermen, waarna

u een gemeentelijke subsidie kan krijgen.

Er is één belangrijke schakel die we niet

mogen vergeten. Dat zijn de ogen en oren van

uzelf. onze politie wil graag alle informatie

zo vlug mogelijk vernemen. De Buurt

Informatie Netwerken (BIN’s) zijn

hierbij goede hulpmiddelen. Dank

daarom aan de vele vrijwilligers

die hun schouders zetten onder de

ondertussen tien Essense BIN’s.

Samen krijgen we de laffe inbrekers

onder de knie!

3 | Het eerste woord


4 | In de kijker


Met het inzetten van

elektrische dienstvoertuigen

wil de gemeente haar

broeikasgasuitstoot sterk

verminderen.


Xx


© jasper van tilburgh

GEmEENTE wIL

TEGEN 2020

BRoEIKASGASSEN

HERLEIDEN ToT NUL

Essen gaat

klImaat-

nEutRaal

Essen wil tegen 2020 haar broeikasgasuitstoot

reduceren tot nul. Een eerste stap werd een

half jaar geleden gezet met een elektrische

bakfiets. Sinds kort is hier een elektrische

wagen aan toegevoegd.

In juli 2012 begon de gemeente met het ophalen

van zwerfvuil en het leegmaken van vuilbakjes

met een elektrisch aangedreven bakfiets. meer

dan 5.000 km werd sindsdien al met deze

bakfiets afgelegd.

Elektrische wagen

Sinds kort beschikt Essen over een elektrische

wagen voor haar administratief personeel. Deze

least de gemeente 16 maanden lang van Infrax in

het kader van een proefproject dat meer inzicht

wil krijgen in de voor- en nadelen van elektrisch

rijden. Na deze periode kan de gemeente de

wagen aan restwaarde overkopen.

Klimaatneutrale gemeente tegen 2020

met het inzetten van elektrische voertuigen

wil de gemeente haar broeikasgasuitstoot

verminderen. Ze zal hiervoor maximaal

inzetten op het verminderen van haar uitstoot,

vervolgens zal ze hernieuwbare energie inzetten

en tot slot overblijvende fossiele brandstoffen

zo zuinig en efficiënt mogelijk gebruiken.

Broeikasgasinventaris

Vanaf 2020 zal Essen de overblijvende emissie

compenseren. Een broeikasgasinventaris, die in

2013 zal worden opgemaakt, moet inzicht geven

in de uitstoot van de gemeente. Dit wordt de

basis om efficiënte maatregelen af te bakenen

en uit te voeren.

Meer info?

milieudienst

03 670 01 47 • duurzaam@essen.be

5 | In de kijker


6 | kort

kORt

Essense jeugd

in de clinch

ook in 2013 strijden de Essense

jongeren opnieuw om de

titel van Beste jeugdbeweging

van Essen. De jeugdraad gaat

op zoek naar dé Essense

jeugdvereniging door het spelen

van spelletjes! Eén keer per

maand is het terrein aan het

jeugdheem het strijdtoneel.

meer info krijg je via Facebook.

G-sportinstuif

Iedereen vanaf zes jaar met een

fysieke of verstandelijke handicap

is op donderdag 4 april meer dan

welkom met zijn/haar begeleider

op de G-sportinstuif in sporthal

Hemelrijk in Essen. De sportdag

vindt plaats van 10.00 tot 15.00

uur. De kostprijs bedraagt 2,50

euro per persoon. Schrijf je snel

in via de Vrijetijdsbalie (vrijetijd@

essen.be) en ontdek je favoriete

sport.

Bloed geven

doet leven!

Rode Kruis-Vlaanderen is dringend

op zoek naar bloedgevers. 70 procent

van de mensen heeft ooit bloed

nodig. Slechts 3 procent geeft. De

eerstkomende bloedinzameling in

Essen is op maandag 22 april van

18.00 tot 20.30 uur in het parochiecentrum

van Essen-Horendonk,

Dreveneind 2. Alle info op de website

www.bloedgevendoetleven.be.

Fiets-o-strade

Het provinciebestuur verwierf

de nodige gronden in Essen om

de fiets-o-strade naar Antwerpen

verder te kunnen voltooien.

De fietspaden tussen de

paviljoenweg en de Heikanstraat

en het fietspad tussen de

Kalmthoutsesteenweg en de Sint-

Jansstraat, worden opgebroken

en vervangen door een pad van

drie meter breed. De werken

starten dit jaar.

944

Liefst 944 leerlingen en leden van

(jeugd)verenigingen stroopten de

mouwen op om hun omgeving

properder te maken. Zij kregen

tijdens de zwerfvuilcampagne ‘In de

Vuilbak’ het nodige materiaal van

het gemeentebestuur om zwerfvuil

op te ruimen. Zondag 17 maart

was er voor de harde werkers een

afsluitingsfeest in de

Heuvelhal.


op ZoEK NAAR ToFFE JoB oF CoNTACTEN?

Welkom op de

jOBBEuRS

Op woensdag 17 april organiseert het gemeentebestuur, samen

met VDaB, Bedess, unizo, aBVV en aCV voor de tweede maal

een jobbeurs in de Heuvelhal in Essen. Dankzij de vorige editie

vonden tientallen mensen een job of werden ze opgenomen in

een werfreserve. Dat succes willen we

nu evenaren.

“Veel bezoekers

en professionele

aanpak.


"De jobbeurs in Essen is de ideale

ontmoetingsplaats voor werkgevers en

werkzoekenden. Bouw.Punt Costermans was

zeer aangenaam verrast door de professionele

aanpak van het gemeentebestuur en de

talrijke bezoekers. Bezoekers leerden onze

firma beter kennen. De openstaande vacature

van verkoopster werd die middag ingevuld

en er werd een werfreserve aangelegd voor

toekomstige openstaande vacatures."

koen Hendriks

Bouw.Punt Costermans

TopwIELRENNERS KomEN NAAR ESSEN

eneco-organisator rob Discart (met baard) en

burgemeester gaston van tichelt tekenen het akkoord.

meer dan 35 werkgevers

uit verschillende sectoren

stellen die dag hun vacatures

voor. Het gaat om jobs in de

bouwsector, het onderwijs, het

openbaar vervoer, de chemische

sector, de verzorgingssector,…

Zowel handenarbeid als administratief

werk, bij bedrijven uit en buiten Essen.

Advies en informatie

Daarnaast zijn er nog informatiestanden

waar de bezoeker terecht

kan voor o.a. sollicitatieadvies,

vragen over de sociale zekerheid,

arbeidsvoorwaarden, grensarbeid e.d.

Tijdens de jobbeurs kan de bezoeker

rechtstreeks solliciteren bij een bedrijf

naar keuze of meer informatie krijgen

over de jobmogelijkheden. Er is ook

een vacaturestand, waar je vacatures

van bedrijven die niet aanwezig zijn

kan meenemen zodat je ze later

kan contacteren. De jobbeurs is vrij

toegankelijk van 14.00 tot 19.00 uur.

komende zomer strijkt de grootste

rittenwedstrijd van de lage

landen neer in Essen.

Op 15 augustus 2013

is onze gemeente

startplaats voor de

vierde etappe van de Eneco tour,

een onderdeel van de uCI Protour.

Het gemeentebestuur bereikte hierover

een akkoord met Golazo-topman Rob

Discart, organisator van de wielerronde.

In de overeenkomst wordt Essen ook de

BESTUUR

De eerste editie van de jobbeurs, vorig jaar, werd een groot succes.

Netwerkevent voor bedrijven

Aansluitend op de jobbeurs

vindt een netwerkevent plaats

voor alle Essense ondernemers

en standhouders, waarop zij op

ongedwongen wijze contacten

kunnen leggen met elkaar. Dit

event vindt plaats van 19.00 tot

20.30 uur in het Heuveltje (café

boven de Heuvelhal).

Personen met een handicap

Voorafgaand aan de jobbeurs, wordt

voor alle geïnteresseerde ondernemers

een infosessie georganiseerd rond

tewerkstelling van personen met

een arbeidshandicap. mensen van

De ploeg verstrekken informatie

en beantwoorden vragen. wie deze

sessie wil bijwonen, kan contact

opnemen met Ann Francken via

onderwijs@essen.be of 03 670 01 30.

optie aangeboden om in 2014 als

aankomstplaats te fungeren, maar die

beslissing valt pas in het najaar. “we willen

eerst de passage van dit jaar afwachten”,

oordeelt het gemeentebestuur.

Groot wielerfeest in Essen

De gemeente wil de komst van de

Eneco Tour, en heel wat kleppers uit

het peloton, alvast aangrijpen om er op

Moederkesdag een heel groot wielerfeest

van te maken, met veel sfeer en tal van

randanimatie. De vzw Kobie en wielerclub

molenheidevrienden zetten alvast mee hun

schouders onder dit topevenement.

7 | Bestuur


8 | Bestuur

BESTUUR

BELANGRIJK VooR moToRRIJDERS

Wetgeving rond rijbewijzen

wijzigt vanaf 1 mei

Wie een rijbewijs voor lichte motorfiets bezit, mag die na twee

jaar inruilen voor een rijbewijs voor een zware motorfiets.

Heb je een rijbewijs voor de lichte

motorfiets (categorie a-) dan mag

je dit rijbewijs na 2 jaar omwisselen

tegen een rijbewijs voor een zware

motorfiets (categorie a) zonder

opnieuw examen te moeten doen.

Vanaf 1 mei 2013 moet je deze

wisseling doen voor een bepaalde

datum:

Voor rijbewijzen van de categorie

A-, afgeleverd vóór 1 mei 2011, is die

uiterste datum bepaald op 30 april

2014.

Rijbewijzen van de categorie A-,

afgeleverd tussen 1 mei 2011 en 1 mei

2013, moeten omgewisseld worden ten

vroegste 2 jaar en ten laatste 3 jaar na

hun afleveringsdatum.

Cilinderinhoud tot 125cc

Als je een rijbewijs voor de categorie

B hebt dat is afgeleverd vóór 1 mei

COntROlE PERSOnEn-

BElaStIng VERHUIST

NAAR BRASSCHAAT

Voortaan bevinden de kantoren voor de

controle van personenbelastingen zich niet

langer in kalmthout, maar in Brasschaat.

De diensten zitten samen met het

ontvangkantoor Belastingen

in de vroegere kazerne Lt.

Coppens, Ruiterijschool 3.

Eén en hetzelfde adres

Het kantoor is bereikbaar op

het nummer 0257 57 770. Nu

vind je het ontvangkantoor, het

controlekantoor, het kadaster

én het registratiekantoor dus op

één en hetzelfde adres.

2011, mag je in België met een motor

tot 125cc rijden. Haalde je je rijbewijs

voor de categorie B na 01 mei 2011,

dan moet je 4 uren rijopleiding volgen

in een erkende rijschool om met deze

motorfiets te mogen rijden.

Europese rijbewijzen

Heb je een rijbewijs dat is afgeleverd

in een ander land van de Europese

Unie, dan kan je dit rijbewijs zonder

problemen omwisselen tegen

een Belgisch rijbewijs binnen de

vervaldatum van je huidige rijbewijs.

Let op: staat er geen vervaldatum

op je rijbewijs (zoals dat met Franse

rijbewijzen het geval is), dan moet

het rijbewijs ten laatste omgewisseld

worden 2 jaar na je inschrijving in

België.

Meer info?

03 670 01 39

burgerzaken@essen.be

HanDElaaRS,

HElP DE

ROEfEl!

De Roefel vraagt hulp aan handelszaken,

bedrijven en verenigingen. Er is nog een tekort

aan plaatsen waar de kinderen achter de

schermen kunnen helpen.

Wereld van de volwassenen

Zaterdag 29 juni nemen de 8- tot 12-jarigen

het roer over en gaan ze op ontdekking in de

wereld van de volwassenen. Bij verschillende

handelszaken, bedrijven en verenigingen kunnen

ze dan even meedraaien. De jongste kinderen

kunnen die dag spelen in het Roefeldorp. Het

gaat een topeditie worden als we nog extra

plaatsen kunnen vinden bij uw zaak!

Meer info?

Vrijetijdsbalie

03 670 01 56 • roefel@essen.be


200 EURo

De gemeente geeft een

subsidie van maximum

200 euro voor het

neutraliseren van je

stookolietank. Meer info

en het aanvraagformulier

kan je bekomen bij de

milieudienst: 03 670 01 47

of duurzaam@essen.be.

De gemeente helpt je bij het verwijderen van je oude tank.

In april breekt de brandgevaarlijke

periode voor bos- en heidegebieden

weer aan. Om bezoekers van de

natuurgebieden te informeren, is er de

natuurbrandthermometer.

Die wordt dagelijks up-to-date gehouden

en werkt met de alarmeringsfases groen,

geel, oranje en rood. Je vindt de geldende

fase aan de grote toegangen van de

natuurgebieden en ook op de homepage

van www.essen.be

Betekenis van de fases

Tijdens fase geel zijn beheerders en

brandweer extra waakzaam en worden

de brandtorens in de Kalmthoutse Heide

en het Groot Schietveld extra bemand.

Fase oranje betekent hoog gevaar. wees

voorzichtig, laat kinderen niet zonder

toezicht op het terrein. Als er een brand

uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit.

Er wordt meer materieel en mankracht

ingezet. De brandtorens worden elke dag

bemand. wanneer fase rood afgekondigd

wordt, raadt men de toegang tot de

natuurgebieden af.

Geen open vuur

Sinds 1 januari is in Essen een GASreglement

(Gemeentelijke Administratieve

Sancties) van toepassing. Het is ten

strengste verboden vuur te maken in

open lucht, in parken, weiden of bossen

zonder toelating van de burgemeester. Je

mag ook de buurt niet storen met rook,

geur of stof van welke bron ook. In private

tuinen zijn barbecues en vuurkorven met

onbehandeld hout wel toegelaten.

Tijdens fase oranje en rood rukt de

brandweer altijd uit bij elke rookpluim die

ze kan waarnemen. Van op afstand is niet

te zien of het om gecontroleerd vuur gaat

of niet. Dit verhoogt de werkdruk enorm.

Bovendien is het risico op uitbreiding van

de brand in deze periode bijzonder hoog.

BESTUUR

VERwIJDEREN oF opVULLEN

Oude stookolietanks?

Wij pakken ze aan!

Heb je een oude stookolietank in

de grond zitten die al jaren niet

meer wordt gebruikt? Of heb je

een bovengrondse tank waar je

niets meer mee doet? IgEan en de

gemeente helpen je het onding te

verwijderen.

IGEAN houdt een gemeenschappelijke

actie om oude tanks te

verwijderen. Zo krijg je de beste prijs.

Surf naar Igean Milieu en Veiligheid en

onder nieuws vind je de knop tankslag.

Vul het invulformulier in en mail het

naar milieu@igean.be. IGEAN maakt

een order op dat je bij mourik, de

firma die de tanks verwijdert, moet

indienen. Zij zullen de tank openen,

ledigen, reinigen en dan verwijderen

of opvullen. Je vindt het formulier ook

terug op www.essen.be onder milieu,

of aan de balie van de milieudienst in

het gemeentehuis.

Tot 1 mei 2013

Schrijf je in tot 1 mei 2013 bij IGEAN.

Het order dien je in bij mourik vóór 15

mei 2013. De eerste tanks worden in

juni gesaneerd.

Meer info?

www.igean.be

03 670 01 47 • milieu@essen.be

BRANDGEVAAR IN BoS- EN HEIDEGEBIEDEN

Opgelet: geen ʻvuurke stook’

tijdens fase oranje en rood!

bij droogte is extra waakzaamheid geboden!

Meer info?

Brandweercommandant Essen

0475 60 90 50

brandweer@essen.be

9 | Bestuur


10 | Wonen

woNEN

RL DE VooRKEmpEN

STUURT TEAm op pAD

laat vakkundig

je knotbomen

knotten

knotbomen zijn een typerend beeld in onze gemeente. je vindt ze

overal terug in het landschap. Het is echter belangrijk dat ze goed

onderhouden worden. Het knotteam van Regionaal landschap

de Voorkempen snelt je te hulp.

Knotbomen zijn een thuishaven voor tal van vogels, insecten en

planten. Door de typische vorm van de knot blijft er regenwater op

staan waardoor het binnenste stilaan wegrot. De holten vormen een

ideale nest- en schuilplaats voor tal van dieren.

Het knotteam snoeit gratis

Heb je waardevolle knotbomen (wilg, els, eik, populier,…) die een

dringend onderhoud nodig hebben? maar heb je de kennis, noch de

tijd en het materiaal om te knotten? In ruil voor het brandhout komt

het knotteam dit gratis voor je opknappen.

Stuur je aanvraag tijdig op

Knotten is winterwerk (eind november tot half maart). Stuur daarom

- kwestie van er zeker op tijd bij te zijn - je aanvraag voor 1 september

2013 op. Je bomen worden dan misschien in winter 2013 geknot. Het

formulier download je op www.essen.be onder milieu ‘knotwilgen’.

GEZoCHT:

BuItEngEWOnE

PlEkjES!

Ken je in onze gemeente een slordig plekje dat een groene

transformatie kan gebruiken, of een ongebruikt lapje grond

dat een speelbos of volkstuin kan worden? Meld dit plekje

dan aan als ‘Buiten-gewoon plekje’. Vier Antwerpse regionale

landschappen en landschapspark Zuidrand ijveren voor het

behoud en herstel van het typische landschap. Samen gaan

ze op zoek naar vijftig ‘verrommelde plekjes’ in de provincie

Antwerpen.

Shortlist per gemeente

Je kan een plekje nomineren tot en met eind mei. Een jury

zal per gemeente een shortlist aan ‘Buiten-gewone plekjes’

voordragen. In het najaar kan het grote publiek dan stemmen

op het favoriete plekje in hun gemeente. Meld je verrommeld

plekje dus aan via de website www.buitengewoneplekjes.be

in ruil voor het brandhout, komt een knotteam gratis je bomen knotten.

“Betrokkenheid

bij opgeknapte

plekjes is groter.


“Wij geloven dat de opgeknapte plekjes

veel langer mooi zullen blijven, omdat

de bevolking zelf plekjes aangeeft om te

vernieuwen. De betrokkenheid is groter.

Hierdoor zal een pleintje of tuintje minder

snel verloederen. Iedereen vertoeft nu

eenmaal liever in een mooie omgeving.”

kevin grieten

Regionaal Landschap de Voorkempen

Meer info?

milieudienst • 03 670 01 47

milieu@essen.be

www.rldevoorkempen.be


SCHAF JE EIGEN CompoSTBAK AAN

Composteren kan je leren!

Kom naar de cursus thuiscomposteren op 27 april!

wERFINFo

1 APRIL 2013 – Verkeershinder door paasmarkt

op 1 april vindt de paasmarkt plaats in Essen. De

Nieuwstraat is vanaf de Guido Gezellelaan tot aan de

Beliestraat afgesloten voor alle verkeer. De Stationsstraat

is afgesloten vanaf het kruispunt met de Nieuwstraat

tot aan de Burgemeester Kenisstraat. De omleidingen

gelden van 06.00 tot 18.00 uur.

13-14 APRIL 2013 – Verkeershinder Blakveld

en Maalderijstraat door autocross

op 13 en 14 april vindt er een autocross plaats in de

maalderijstraat en Blakveld (Nieuwmoer). op 13 april van

11.00 tot 00.00 uur en op 14 april van 11.00 tot 20.00 uur

zal het gedeelte Blakveld vanaf de maalderijstraat tot de

grens met Kalmthout afgesloten zijn voor alle verkeer. Er

geldt op die data ook een parkeer- en stilstaanverbod in:

- maalderijstraat tussen Essensteenweg en pastorijdreef.

- pastorijdreef tussen Essensteenweg en maalderijstraat.

Meer info?

Alle lokale verkeersinformatie op

www.essen.be

De koude winter is voorbij, de lente is

in het land. Onze compostmeesters

ontwaken uit hun winterslaap. Op

zaterdag 27 april 2013 staan ze weer

paraat op het containerpark met

compostbakken en -vaten.

Compostvatenverkoop

wist je dat compost krachtvoedsel is

voor de bloemen, planten en bomen in je

tuin? En dat je het met fruit- en tuinafval

zelf kan produceren? Bezit je nog geen

compostvat of

compostbak

of heb je

woNEN

toch nog wat specifieke vragen over

composteren? Kom dan tussen 10.00

en 13.00 uur naar onze compostvaten

en -bakken verkoop op 27 april 2013.

Je kan je vat of bak ineens mee naar

huis nemen. onze compostmeesters

zijn aanwezig om al je vragen te

beantwoorden.

Cursus composteren

Kom naar de cursus thuiscomposteren

op zaterdag 27 april om 10.00 uur op

de compostdemonstratieplaats op het

containerpark. Schrijf je vooraf in bij

LDC 't Gasthuis, Nollekensstraat 5,

03 663 69 04 of via de milieudienst.

Meer info?

milieudienst

03 670 01 47 • duurzaam@essen.be

BEtOnPuIn

VooR wEGEN IN

BoSZoNE wILDERT

EN HoRENDoNK

Na de strenge winterperiode zijn de wegen in woonbos Wildert

en in de weekendzone van Horendonk aan herstelling toe. Eind

april/begin mei starten deze jaarlijkse herstellingswerken. Zo’n 80

procent van alle herstellingen wordt met betonpuin uitgevoerd in

plaats van met het traditionele steenpuin. Betonpuin is steviger

dan steenpuin en langer bestand tegen de weersomstandigheden.

De werken kunnen uitgesteld worden door regen. Een droge

periode zorgt voor een optimaal herstel van de wegen.

Meer info?

Dienst openbare Infrastructuur

03 670 01 48 • openbarewerken@essen.be

11 | Wonen


12 | Wonen

woNEN

VRAAG TIJDIG JE BoUwVERGUNNING AAN

Het gemeentebestuur heeft een vastgestelde

termijn van maximaal 105 dagen om

een volledig bouwdossier te behandelen.

Daarna moet je de bekendmaking van

de bouwvergunning 30 dagen uithangen.

De uiteindelijke vergunning mag pas 36

dagen na de dag van aanplakking worden

gebruikt.

Reken toch op 5 maanden

Het kan makkelijk 5 maanden duren eer je

mag beginnen met de eerste werken. Hou

hier rekening mee bij het vastleggen van

een aannemer. Het uitvoeren van werken

zonder stedenbouwkundige vergunning is

een overtreding.

Zo snel als mogelijk

Het gemeentebestuur stelt alles in het werk

om de bouwvergunning zo snel mogelijk af

te leveren. Een goedgekeurde bouwaanvraag

is geen vanzelfsprekendheid. De aanvraag

moet voldoen aan bepaalde wetten en

voorschriften.

ASFALTERINGSwERKEN

CoLLEGELAAN IN EINDFASE

Opnieuw vlot met de

fiets naar College

De voorbereidende werken in de

Collegelaan werden al in december

uitgevoerd, maar het asfalteren werd

vanwege het koude winterweer uitgesteld.

nu de sneeuw en de koude stilaan achter

de rug zijn, kan de aannemer deze maand

starten met het asfalteren.

HEIKANTSTRAAT EN

SCHELpHEUVELSTRAAT

KRIJGEN PaRkEERStROkEn

In de Heikantstraat staan er sinds 2010 achttien nieuwe woningen. Vele auto’s staan

nu op de berm, maar hier komt binnenkort verandering in. Nieuwe parkeerstroken

en laanbomen zullen er het straatbeeld

verfraaien. Ook de Schelpheuvelstraat

mag rekenen op nieuwe paarkeerstroken

en aanpassingswerken aan het voetpad.

De parkeerstroken worden aangelegd in

grasdals, zodat het water kan wegtrekken

en niet in de riolering loopt. De werken

zijn afgerond in april. De Heikantstraat

krijgt een tiental parkeerplaatsen, de

Schelpheuvelstraat krijgt er acht.

Meer info?

Dienst openbare Infrastructuur

03 670 01 36 • openbarewerken@essen.be

Meer info?

03 670 01 43

ruimtelijkeordening@essen.be

In het najaar van 2012 werden de

zijkanten van de laan verstevigd met

betonstroken. Nu gaan de finale

werken van start. Een belangrijk

moment voor de scholieren die les

volgen op het College.

Werken eind april afgerond

Zodra het in april een weekje droog

is, komt er een verse asfaltlaag op

de Collegelaan. Hoe droger het is,

hoe beter de kwaliteit van de weg. De

werken zullen vijf dagen duren en zijn

ten laatste eind april afgerond.

Volg de omleiding

Tijdens de werken is er geen verkeer

toegelaten. ook fietsers moeten de

omleiding volgen: via de Nolsebaan,

de Velodreef en de pater Godtslaan.

Niet voor auto’s

De Collegelaan is er vooral voor

fietsers, plaatselijk verkeer en

landbouwvoertuigen. Ander verkeer is

hier verboden. De Collegelaan moet

garanderen dat leerlingen veilig van

en naar hun school kunnen fietsen.

Meer info?

03 670 01 48

openbarewerken@essen.be


2 DAGEN, 5 LoCATIES

kunst voor

het goede doel

noteer 21 en 22 april in

je agenda, want dan is

het Colours of africa, een

groots textielevenement ten

voordele van Witzenberg.

laat je verrassen door het

grote aanbod aan kunst en de

diverse winkelkraampjes.

Mooi routeplan beschikbaar

Tatteljee, Zorgboerderij Rommeshoef,

Vilt d’Anvers, het Karrenmuseum

en GC de oude pastorij: dat

zijn de vijf plaatsen waar je tijdens

Colours of Africa moet zijn. om het

noorden niet kwijt te geraken, is er

een mooi routeplan verkrijgbaar.

Langsheen de fiets- en autoroute ontdek

je wildbreisels in het straatbeeld.

Kunstenaars-winkelkraampjes

Gerenommeerde textielkunstenaars

tonen hun mooiste creaties.

Daarnaast zijn er winkelkraampjes

met een grote verscheidenheid

aan hobbyartikelen (textielverf,

geweven jasjes, hobbyboeken,….)

Aan sommige kraampjes wordt een

demonstratie gegeven.

Buitenkunst

Een leuk extraatje is de buitenkunst

in het Karrenmuseum. Een maand

lang konden regen, wind en zon

hun invloed uitoefenen op de

kunstwerken. Het resultaat kan

je bewonderen tijdens Colours of

Africa.

Goed doel

Colours of Africa wil zoveel mogelijk

geld inzamelen voor de kwetsbare

gemeenschap in witzenberg,

Zuid-Afrika. Iedereen die een

toegangsticket (2,50 euro) koopt,

neemt automatisch deel aan een

tombola. Koop extra lootjes om

je winstkansen te vergroten, de

hoofdprijs is een naaimachine.

Laatste tickets Tutu Puoane

Er zijn nog steeds kaarten

beschikbaar voor het optreden

van Tutu Puoane, op zaterdag

20 april om 20.00 uur in

Muzarto. Een ticket kost 5 euro

en is verkrijgbaar bij de VVV,

LDC ’t Gasthuis en aan de

Vrijetijdsbalie.

Meer info?

03 670 01 56

vrijetijd@essen.be

www.coloursofafrica.be

LEVEN

RUN FoR ZAmBIA

De vzw KoCS organiseert ook dit jaar weer de

Run for Zambia, een sponsorloop tijdens de

Antwerp Ten miles op zondag 21 april 2013. Hou

je van lopen én wil je een goed doel steunen? Dat

kan! Dankzij acht sponsors en jouw deelname

met hun t-shirt wordt het nodige geld ingezameld

om kinderen een kans op onderwijs te bieden.

De vzw KoCS uit Essen ondersteunt de Kabwe

open Community School in Zambia. momenteel

krijgen 1.250 kinderen de kans daar les te volgen.

onderwijs maakt het verschil tussen kansarm en

kansrijk! meer info via kocszambia@skynet.be.

13 | leven


Info uit het

DIENSTENCENTRUM

14 | leven

LEVEN

lDC ‘t gasthuis

nollekensstraat 5

03 663 69 04 • gasthuis@ocmw.essen.be

open elke weekdag van 10.00 - 16.30 uur

modeshow met zomercollectie

Enkele modellen stellen op vrijdag 26 april de

nieuwe zomercollectie voor in ‘t Gasthuis. Dit

is niet zomaar een modeshow. De kleding is

gemaakt met speciale aandacht voor senioren:

makkelijke sluitingen, broeken zonder rits, speciale

klittenbandsluitingen,… De kleding is aangepast,

maar blijft erg modieus. Door de aanpassingen

vermindert de lichamelijke inspanning om jezelf te

kleden. Het aan- en uitkleden gaat gemakkelijker en

je bent in staat om dit langer zelfstandig te doen.

De kleding die we tonen kan je passen en aankopen.

Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

PROgRamma aPRIl 2013

Zaterdag 16 april 2013

Iedereen moet mee met de tijd. Volg daarom de

vorming gsm-gebruik op 16 april om 10.00 uur in

het LDC. Bellen en berichtjes sturen lukt al, maar

een gsm kan nog zo veel meer. De lessen zijn gratis

maar schrijf je wel op voorhand in.

Vrijdag 19 april 2013

op 19 april begint ’t Gasthuis aan haar

kaartzesdaagse. we proberen een zesdaagse

kaartcompetitie op poten te zetten. we spelen

telkens op 13.30 uur. De volgende wedstrijden zijn

op 26 april, 3 mei, 10 mei, 24 mei en 31 mei. meld

je aan bij het LDC!

Dinsdag 23 april 2013

we gaan weer knutselen met décopatch-techniek.

Neem voorwerpen mee die je wil versieren of koop

er aan in ’t Gasthuis. Het LDC voorziet lijm en

papier. Schrijf je in voor 17 april. Kostprijs: 2 euro.

Zaterdag 27 april 2013

’t Gasthuis biedt een cursus composteren aan. De

workshop vindt plaats in het containerpark. De

cursus is gratis maar je moet je wel op voorhand

inschrijven.

oNTSpANNEN op

DE ZoRGBoERDERIJ

Dag van het

Buitengewoon

kind

Op zaterdag 13 april 2013 organiseert het gemeentebestuur,

samen met vele enthousiaste vrijwilligers, voor de 12 de keer een

speciale dag voor kinderen en jongeren met een handicap.

Verschillende activiteiten

Van 9.30 tot 16.00 uur is het weer feest op de zorgboerderij van Jan en Rien

Uytdewilligen (Rommeshoef 6). Samen met hun begeleiders kunnen de

kinderen kiezen voor een ritje op een ezel of de aangespannen kar, de tractor

of de quad of zelfs een motor met zijspan of trike. Vervelen kan niet, want de

koeien moeten gevoederd worden, er worden reuze zeepbellen geblazen, er

wordt geknutseld, geschilderd en gedanst.

Huifkartocht en pannenkoeken

’s middags trek je er op uit met de huifkarren, terwijl de broodjes met

smaak worden opgepeuzeld. Niemand hoeft iets mee te brengen, want

eten en drank worden voorzien. Als iedereen moegespeeld is, wordt de dag

afgesloten met een lekkere pannenkoek.

Meer info en inschrijven?

Dienst welzijn • 03 670 01 56 • elke.mella@essen.be

’s Middags trekken de jongeren er op uit met de huifkar.


In het kader van ‘de Week van

de Valpreventie’ komt de valbus

op 4 en 5 april 2013 naar LDC ’t

Gasthuis in de Nollekensstraat. De

valbus is een rijdende tentoonstelling die

door Vlaanderen reist om 55-plussers te informeren over de

problematiek van vallen en valrisico’s. De bezoekers leren

valrisico’s ontdekken en krijgen daarbij tips mee om valvrij

door het leven te gaan. Ook medicatie, zicht, evenwicht,

valangst, duizelen e.d. komen aan bod.

Toneel: Trap niet in de Val

Tijdens de ‘Week van

de Valpreventie’ brengt

toneelgezelschap de Zingende

Sterren op 25 april de voorstelling

‘Trap niet in de val’. Na de show is

er een panelgesprek van een halfuur.

Er deelt iemand zijn ervaringen mee

en het publiek kan vragen stellen

aan personen die ervaring hebben

met valpreventie.

Het toneelstuk vindt plaats in LDC

’t Gasthuis in de Nollekensstraat op

donderdag 25 april om 13.30 uur.

Meer info?

03 670 01 43

kathleen.vanagtmael@essen.be

03 663 69 04

gasthuis@ocmw.essen.be

VooRKom VALpARTIJEN,

pAS JE HUIS AAN!

levenslang en

aanpasbaar wonen

levenslang en aanpasbaar wonen

(soms ook 'meegroeiwonen'

genoemd) betekent dat je de

woning zodanig bouwt of verbouwt

dat je het makkelijk en met zo

weinig mogelijk kosten aan de

veranderde levensomstandigheden

kan aanpassen. Zo voorkom je een

verplichte verhuis bij ouderdom of

bij een handicap omdat je woning

niet meer voldoet aan je noden.

Ernstige gevolgen

Eén op drie senioren valt minstens

één keer per jaar, dikwijls met ernstige

gevolgen voor de gezondheid en hun

sociaal leven. Valpartijen kunnen nochtans

vaak voorkomen worden door je woning

op een veilige manier in te richten of aan

te passen aan je leeftijd of je lichamelijke

beperking.

Enkele tips

Een aantal kleine aanpassingen in de

woning en aandacht voor je conditie en

gewoontes, kunnen het risico op vallen

eenvoudig verkleinen. Hoe sneller je

begint, hoe beter.

Een aantal tips:

Blijf actief en fit

Ga voor een veilig huis

Zorg voor je voeten

Let op voeding en medicatie

LEVEN

BRENG EEN BEZoEK AAN DE ValBuS

Meer info?

03 670 01 43 • kathleen.vanagtmael@essen.be

03 663 69 04 • gasthuis@ocmw.essen.be

Premies van de Vlaamse Overheid

wist je trouwens dat de Vlaamse

overheid, naast tal van premies voor

renovatiewerken en energiebesparende

maatregelen, ook premies uitreikt aan

mensen die hun woning aanpassen aan

hun leeftijd?

Meer info?

Huisvestingsambtenaar

03 670 01 43

kathleen.vanagtmael@essen.be

15 | leven


16 | Ontspannen

oNTSpANNEN

AVoNDJE ZwEmmEN EN DANSEN op 5/4

Disco in zwembad De Vennen

Het gemeentebestuur

van Essen organiseert

op vrijdag 5 april een

avond discozwemmen

in zwembad De

Vennen.

Leuke partymusic

Een dj draait leuke

partymuziek en er is

aangepaste belichting voor

al wie uit de bol wil gaan.

Naast het dansen kan

je ook lekker zwemmen,

iets wat je zeker niet mag

missen! Je kunt dit allemaal

meemaken van 19.00 tot

21.00 uur, dus twee uur lang

volop genieten, zingen,

KEN/BEN JIJ

EEN kamPIOEn?

ken jij een kampioen die in Essen woont?

Is er een kampioen in jouw omgeving

waarvan jij denkt dat hij/zij gehuldigd moet

worden? tijdens de kampioenenviering kan

jij hen in de bloemetjes laten zetten door het

gemeentebestuur.

Kandidaturen binnen tegen 30 april

Geef de kandidaturen voor de huldiging door aan

de sportdienst in het gemeentehuis tijdens de

openingsuren, via het telefoonnummer 03 670 01 45

of mail naar sport@essen.be. Kandidaturen kunnen

doorgegeven worden tot 30 april 2013.

partymuziek en waterpret: de ideale mix voor een leuk avondje in het zwembad!

Meer info?

Vrijetijdsbalie • 03 670 01 56 • sport@essen.be

SPORtElDag

op 16 mEI

swingen en relaxen aan

een zeer voordelig tarief.

Kinder begeleid

De inkom is open

vanaf 19.00 uur. De

toegangsprijs bedraagt

1,00 euro voor minzestienjarigen

en 1,70 euro

voor plus-zestienjarigen.

Kinderen jonger dan acht

jaar moeten begeleid

worden door iemand van

minstens zestien jaar.

Sporten is op elke leeftijd

belangrijk. Het is goed voor

de gezondheid en de sociale

contacten. Daarom organiseert

Bloso in samenwerking met het

autonoom Provinciebedrijf Sport

jaarlijks een seniorensportdag in Herentals. Die

vindt dit jaar plaats op donderdag 16 mei.

Meer info?

Vrijetijdsbalie

03 670 01 56

vrijetijd@essen.be

Tientallen sporten

De sporteldag heeft een rijk gevuld programma. Je

kan kiezen uit 29 verschillende sporten die verdeeld

zijn in sessies. Je kan dus kiezen voor één sport in de

voormiddag en één sport in de namiddag of een activiteit

die een hele dag duurt.

Inschrijven?

Je kan je voor de sporteldag inschrijven aan de

Vrijetijdsbalie in het gemeentehuis en dit door een mail

te sturen naar vrijetijd@essen.be of te bellen naar 03 670

01 56. De kostprijs bedraagt 10 euro (zonder busvervoer)

of 15 euro (met busvervoer).

Meer info?

Vrijetijdsbalie

03 670 01 56 • vrijetijd@essen.be

© Foto DMitrY berKut


ESSEN LAAT TALENTEN ZIEN TIJDENS wAK

Week van de

amateurkunsten

naar aanleiding van Wak

organiseren tal van creatieve

personen, verenigd of individueel,

een activiteit in Essen. Daarnaast

stimuleert vzw kobie een

verbroedering tussen enkele

muziekverenigingen. Ook de

studenten van muzarto tonen hun

kunsten.

De verenigingen verbroederen op deze

authentieke kiosk van het Karrenmuseum.

Studenten Muzarto

VRIjDAG 26 ApRIL - 19.00 uur - GC zaal Rex

Concert van de verschillende combo’s uit de optie

jazz en lichte muziek.

DoNDERDAG 2 MEI - 17.00 uur - Muzarto

Kamermuziekconcert.

ZATERDAG 4 MEI - 10.00 tot 12.30 uur - Muzarto

Concertjes van verschillende samenspelgroepen.

De toegang is gratis.

Meer info? 03 667 33 79.

Groepstentoonstelling

Leden van de werkgroep ‘Essense

Kunstenaars’ houden een mooie

groepstentoonstelling in GC de oude

pastorij.

ZATERDAG 27 ApRIL,

ZoNDAG 28 ApRIL

ZATERDAG 4 MEI

ZoNDAG 5 MEI

Open van 13.00 tot 17.00 uur.

Gratis toegang. Meer info? 03 677 04 37.

Verbroedering

Vzw Kobie laat vier Essense verenigingen

verbroederen. Tezamen zorgen zij voor

een gevulde muzikale namiddag. Deze

groepen nemen plaats op de authentieke

kiosk in het Karrenmuseum: harmonieën

De Verenigde Statievrienden en Essentia,

De Essener muzikanten en Hoger Streven.

ZoNDAG 5 MEI - 13.30 uur

De toegang is gratis.

Meer info? 03 670 01 56.

Toneel Robin Hood

Jeugdtoneelkring EJA steekt het gekende

verhaal van Robin Hood in een nieuw

jasje. En omdat EJA zijn 4 0 s t e

seizoen viert, verlaten ze het

klassieke podium en spelen

ze in openlucht! Het publiek

krijgt een plaatsje onder het

afdak.

VRIjDAG 3 MEI - 20.30 uur

ZATERDAG 4 MEI - 20.30 uur

’t Paviljoen.

Inkom? 6 euro (-12 jaar),

8 euro (+12 jaar).

Meer info? 0473 32 63 10.

oNTSpANNEN

Portretkunst

Lieve Koks, Francis van overveld en

marc Schevelenbos volgen lessen

portrettekenen bij Tatteljee.

ZATERDAG 4 MEI

ZoNDAG 5 MEI

Open van 13.00 tot 17.00 uur. Kloosterstraat

3b. Meer info? 0475 20 02 76.

Golden Sixties

Gemengd koor Zing met ons brengt

onder leiding van dirigent Renaat

Deckers ‘Golden Sixties’. met nummers

van ondermeer The Beatles, Simon &

Garfunkel, Louis Neefs,…

ZATERDAG 27 ApRIL - 20.00 uur

ZoNDAG 28 ApRIL - 15.00 uur

Parochiecentrum van Wildert.

Inkom? 9 euro VVK, -16 jaar gratis.

Meer info? 03 667 12 78.

“In augustus

met voorstelling

naar Schotland.

“Er staat Eja weer een heel avontuur

te wachten. Voor onze 40 ste verjaardag

brengen we Robin Hood in open lucht. In

augustus trekken we met die voorstelling

naar Schotland, want daar spelen we op

het Edinburgh fringe festival. We kijken

er al naar uit! neem alvast een kijkje op de

website naarschotland.blogspot.be.”

kasper De kuyper

Jeugdtoneelkring EJA


17 | Ontspannen


18 | Ontspannen

oNTSpANNEN

VUL EENS EEN

GRooT poDIUm

Zaterdag 6 juli staat het park van GC de Oude

Pastorij in het teken van Vlaanderen Feest. Maar er is

nog plaats op het podium. Met in de namiddag een

kindershow en ’s avonds een optreden voor het grote

publiek, ziet vzw Kobie nog vrije ruimte. Daarom zijn

we op zoek naar animatie in de breedste zin van het

woord. Stel je kandidaat en neem plaats op het grote

podium. Contacteer de Vrijetijdsbalie via 03 670 01 56

of mail naar vrijetijd@essen.be.

CAmERABEELDEN UIT HET VERLEDEN

KomEN wEER HELEmAAL ToT LEVEN

Essens erfgoed op (kort)film

In het verleden haalde men

regelmatig de camera boven om

openbare activiteiten te filmen.

Vzw kobie en Erfgoedstichting

Heidebloempje vertonen een

compilatie van oude beelden uit

Essen.

Aantrekkelijke kortfilm

Na een oproep in het infoblad brachten enkele

Essenaars oude filmpjes binnen. Het gemeentebestuur

liet deze digitaliseren. Vzw Kobie maakte hiervan, samen

met de mensen van Erfgoedstichting Heidebloempje,

een aantrekkelijke kortfilm.

Koningin Wilhelmina op bezoek in Essen

Fragmenten uit ‘Stoet burgemeester Suykerbuyk’,

‘Vakschool Essen’, ‘Cajun Zydeco’, ‘Carnaval’… passeren allemaal

de revue. Snuif de sfeer van de vergeten jaren op, bekijk hoe Essen

Digitale week

in de bibliotheek

De digitale

week, van

zaterdag 20

april tot vrijdag

26 april, is een

uitgelezen kans om kennis te

maken met het digitale aanbod

van de openbare bibliotheek.

ontdek hoe je op een eenvoudige

manier boeken kan verlengen/

reserveren of een aankoopsuggestie

doen. Samen met een medewerker

van de bib leer je de catalogus

gebruiken en vind je het boek dat je

zoekt.

Boeken downloaden

Naast boekenweetjes leer je ook

iets over e-boeken, internetsites en

gratis boeken downloaden. Spring

zeker eens binnen tijdens de digitale

week en breng familie of vrienden

mee. Alle activiteiten zijn gratis. Voor

het programma en de praktische

details kijk je begin april even op de

nieuwe website van de bib: essen.

bibliotheek.be.

Meer info?

03 667 26 98 • bib@essen.be

essen.bibliotheek.be

er toen uitzag en ontdek misschien zelf

een aantal oude bekenden. Het

oudste filmfragment dateert

van 1931. wist je bijvoorbeeld

dat koningin wilhelmina ooit

Essen heeft bezocht?

Gratis toegang

Er is een voorstelling op 25

april, om 20.00 uur, in GC de

oude pastorij. Daarnaast is er een

vertoning op 30 april, om 14.00 uur,

in LDC ’t Gasthuis. De toegang is gratis.

Meer info?

Vrijetijdsbalie

03 670 01 56 • vrijetijd@essen.be


PROjECt k

VVV toerisme Essen komt

vanaf juli met een nieuwe

toeristische wandeling

die Essen doorkruist. Het

is een wandelzoektocht

waarbij je op zoek

gaat naar verborgen

kunstwerken in de ruimste

zin van het woord.

Verborgen kunstwerken

Twaalf kunstenaars maakten

hedendaagse werken met als

inspiratiebron een onderwerp

uit de historie van Essen. De

kunstwerken kunnen gaan van

beeldhouwkunst, fotografie,

textielkunst tot dichtkunst en

nog veel meer.

Eén grote tentoonstelling

Ze zullen je zintuigen prikkelen

tot kijken, fantaseren,

nadenken, spelen, vertellen,

tekenen en doen. De VVV

vermijdt de platgetreden paden

van museummuren en maakt

van de gemeente één grote

tentoonstellingsruimte.

Meer info?

VVV Toerisme Essen

06 677 19 91

www.vvvessen.be

DE OnVERgEtElIjkE uIl:

EEN LUDIEKE THEATERwANDELING

Zjos vinckx neemt je mee op een ludieke theaterwandeling.

opENING NIEUw oNTHAAL-

GEBoUw KARRENmUSEUm

Essen geeft startschot

toeristisch seizoen

Op zondag 28 april geven het

karrenmuseum en de VVV het

startsein voor een nieuw toeristisch

seizoen. Er is de feestelijke opening

van het nieuwe onthaalgebouw van

het karrenmuseun op 27 april en de

volgende dag is er een bijeenkomst

van oude motorfietsen.

Multifunctionele rietendakschuur

Het Karrenmuseum vliegt er zaterdag

27 en zondag 28 april in met de opening

van het nieuwe onthaalgebouw. Na

een grondige renovatie en gedeeltelijke

nieuwbouw wordt het onthaalgebouw

op 27 april officieel ingehuldigd. De

multifunctionele rietendakschuur biedt

plaats voor tentoonstellingen, recepties en

lezingen. Je vindt er alle informatie over het

Karrenmuseum.

Oldtimer motorfietsen

Iedereen mag zondag gratis het

Karrenmuseum en het nieuwe

onthaalgebouw bezoeken. Bovendien

staan er dan tientallen oldtimermotoren

die gebouwd zijn voor 1940. om 11.00 uur

vertrekken zij voor de zevende editie van

Wil je weten wat er zich ooit afspeelde in de omgeving van de

Wildertse Duintjes omstreeks 1920? Dan is nu het ogenblik

gekomen om alles te weten te komen. Neem deel aan de twee

uur durende ludieke wandeling in een prachtig decor. Onderweg

krijg je zes spannende, verbazende, herkenbare en vooral

humoristische verhalen te horen.

Wanneer?

Waar?

prijs?

Meer info?

de molenrit. In de namiddag finishen de

motorfietsen weer aan het Karrenmuseum.

Doorlopend geopend

De Tasberg, het kantoor van de VVV, is

vanaf zondag 28 april trouwens alle dagen

doorlopend open van 9.30 tot 16.30 uur.

www.vvvessen.be • www.karrenmuseum.be

vrijdag 3 mei 2013

Zandstraat 7

7 euro, inclusief hapje en drankje.

reserveren ten laatste op 25 april.

oNTSpANNEN

Meer info?

op 27 april is er een bijeenkomst van oude motorfietsen.

vvv toerisme essen, 03 677 19 91, www.vvvessen.be

19 | Ontspannen


20 | activiteiten

ACTIVITEITEN ApRIL 2013

01/04

OPEnDEuRDag

St.-SEBaStIaanSgIlDE

Gildenlokaal, Stationsstraat

10.00 - 17.00 uur

organisatie: Koninklijke

Sint-Sebastiaansgilde Essen

Info: 0476 49 85 75

04 & 05/04

ValBuS

Alles over valpreventie

LDC ’t Gasthuis

10.00 - 16.30 uur

organisatie:

Gemeentebestuur

Info: 03 663 69 04

06/04

OPEnDEuRDag

kVlV ESSEn

Kloosterstraat 3

10.00 - 16.00 uur

organisatie: KVLV Essen

Info: 03 667 43 09

08/04

StaRt CREa SPORt-

& SPElkamP

Terreinen KFC olympic Essen

9.30 - 15.30 uur

organisatie: pro Foot

academie vzw

Info: 0477 34 00 65

13/04

fuIf: RElEaSE

Tent terrein Jeugdheem

21.00 uur

organisatie: KSJ

Heidebloempje

Info: www.release-essen.be

01/04

PaaSmaRkt

Essen-Centrum

08.00 uur

organisatie: Gemeentebestuur

Info: 03 670 01 38

05/04

BRuIn Café & BBQ

Tent over d’Aa

17.00 uur

organisatie: Chiro JoHo &

Chiro Klavertje 4

Info: www.horrordonk.be

06/04

VOgElS In DE

OOStkantOnS

NEC De Vroente

6.00 uur

organisatie: Natuurpunt

Noorderkempen

Info: 0474 43 33 48

09/04

START CURSUS

START To RUN: 5 Km

Sportpark Hemelrijk

19.30 uur

organisatie: Esak

Info: 03 667 51 03

14/04

natuuRWanDElIng

kalmtHOutSE HEIDE

parking Zuid, Verbindingsstraat

8.00 uur

organisatie: Natuurpunt

Noorderkempen

Info: 03 667 33 83

02/04

EuROPESE VOgElS En

Hun OmgEVIng

Zaal Flora, wildert

20.00 uur

organisatie: KVK

De Koperwiek

Info: 0476 46 50 53

06/04

fuIf: HORRORDOnk

Tent over d’Aa

20.30 uur

organisatie: Chiro JoHo &

Chiro Klavertje 4

Info: www.horrordonk.be

07/04

BRuIn Café & kOERS

OP gROOt SCHERm

Tent over d’Aa

organisatie: Chiro JoHo &

Chiro Klavertje 4

Info: www.horrordonk.be

12, 13, 14/04

tOnEEl: aDERSPat

parochiecentrum Statie

12 & 13/04: 20.00 uur

14/04: 14.00 uur

organisatie: Elck wat wils

Info: 03 677 29 22

16/04

HIgH tEa

parochiezaal Heikant

9.00 uur

organisatie: Femma Heikant

Info: 03 667 53 54

04/04

SOlO-OPtREDEn:

gaBRIEl RIOS

gC zaal Rex

20.00 uur

Organisatie: vzw kobie

Info: 03 670 01 56

07/04

antIEk- &

ROmmElmaRkt

Gildenlokaal, Stationsstraat 61

13.30 - 17.00 uur

organisatie: Koninklijke

Sint-Sebastiaansgilde Essen

Info: 0476 49 85 75

12/04

aPRES-SkI fjEESjE

Bodega terrein Jeugdheem

21.00 uur

organisatie: KSJ

Heidebloempje

Info: www.release-essen.be

16/04

HanDWERkmIDDag

parochiezaal Horendonk

13.30 uur

organisatie: Femma

Horendonk

Info: 03 667 56 90


17/04

kInDERnamIDDag:

lEntE En muZIEk

Schriek 20

14.00 uur

organisatie: Het Zonneklasje

Info: 0472 24 08 69

20/04

tutu PuOanE

muzarto

20.00 uur

organisatie: Gemeentebestuur

Essen i.s.m. vzw Kobie

Info: 03 670 01 56

23/04

DEBat: BRuSSEl-HallE-

VIlVOORDE gESPlItSt

GC de oude pastorij

20.00 uur

organisatie: Davidsfonds

Essen

Info: 03 667 45 37

26/04

Wak: jaZZCOnCERt

& lICHtE muZIEk

week van de amateurkunsten

GC zaal Rex

19.00 uur

organisatie: muzarto

Info: 03 667 33 79

27 & 28/04

Wak: gROEPS-

tEntOOnStEllIng

week van de amateurkunsten

GC de oude pastorij

13.00 - 17.00 uur

organisatie: Essense

Kunstenaars

Info: 03 677 04 37

30/04

HanDWERkmIDDag

parochiezaal Horendonk

13.30 uur

organisatie: Femma

Horendonk

Info: 03 667 56 90

18/04

multImEDIaREPORtagE:

InDOnESIë

GC de oude pastorij

20.00 uur

organisatie: vtbKultuur &

Davidsfonds Essen

Info: 03 667 36 55

20 & 21/04

COlOuRS Of afRICa

Vijf locaties in Essen

10.00 - 17.00 uur

organisatie: gemeente Essen

Info: 03 670 01 56

vrijetijd@essen.be of

www.coloursofafrica.be

24/04

kInDERnamIDDag:

lEntE & muZIEk

Schriek 20

14.00 uur

organisatie: Het Zonneklasje

Info: 0472 24 08 69

27/04

2 DE fanBal ESSEnSE

SCHlagERZangERES

lOuISIa

parochiezaal Essen-Statie

19.30 uur

organisatie: Zangeres Louisia

Info: 0497 69 56 69

28/04

natuuR OP DE

mOlEnPlaat

parking Heuvelhal

7.30 uur

organisatie: Natuurpunt

Noorderkempen

Info: 03 667 48 66

30/04

guga@gC Zaal REx

GC zaal Rex

20.00 uur

organisatie: ZVC Rozenhof

Info: events.essen@gmail.com

19/04

kWISaVOnD VIVa-SVV

Zaal Volkshuis

20.00 uur

organisatie: VIVA-SVV

Info: 03 667 26 13

21/04

WanDElIng

SInt-maaRtEnSDIjk

Vertrek Heuvelplein

12.30 uur

organisatie: pasar Essen vzw

Info: 0499 74 33 02

25 & 30/04

ESSEnS ERfgOED

In BEElD

GC de oude pastorij

20.00 uur

organisatie: vzw Kobie

Info: 03 670 01 56

27/04

PaVIljOEnfEEStEn

Terrein paviljoen

21.00 uur

organisatie: Scouts Essen

Heikant

Info: Scouts en Gidsen Essen

Heikant

20/04

LENTEHAPPENING

Kerkstraat 62

10.00 - 16.00 uur

organisatie: JeugdTatteljee

Info: 0485 74 41 41

21/04

ZOnDagmIDDag-

COnCERt

Gildenhuis Essen

13.30 uur

organisatie: Bel Canto

Info: 03 667 59 31

25/04

tOnEEl: tRaP nIEt In

DE Val + PanElgESPREk

LDC ’t Gasthuis

13.30 uur

organisatie: Gemeentebestuur

Info: 03 670 01 30

27 & 28/04

Wak: gOlDEn SIxtIES

week van de amateurkunsten

parochiecentrum wildert

27/04: 20.00 uur

28/04: 15.0 uur

organisatie: Gemengd koor

Zing met ons

Info: 03 677 04 42

JOuw aCtiViteit iN De

ZOmerbrOChure

In het gemeentelijk infomagazine van juni verschijnt,

net als vorig jaar, een uitgebreide brochure met alle

zomeractiviteiten in Essen, of van Essense verenigingen.

Wil jij dat jouw activiteit er ook in staat? Bezorg ons dan

onderstaande gegevens vóór 7 mei via info@essen.be.

De activiteiten moeten plaatsvinden van 28 juni tot en met

1 september 2013. Vermeld of voeg toe:

Datum

uur (start en eventueel einde)

Plaats

Organisatie

Prijs

Doelgroep

foto van hoge kwaliteit (jpg-formaat)

Woordje uitleg over de activiteit: 150 tekens

Contactpersoon (mailadres of telefoon)

ZOMER-

ACTIVITEITEN

JULI & AUGUSTUS

2013

21 | activiteiten


22 | www.esseninbeeld.be

www.esseninbeeld.be

Meer foto’s?

Het volledige archief van

www.esseninbeeld.be is weer

beschikbaar. Neem zeker een kijkje!

Van 15 tot 17 maart nam de gemeente deel aan de World Clean-up Campagne 2013. Wereldwijd werd

dat weekend zwerfvuil opgeruimd, zo ook in Essen. Op 15 maart werd de omgeving van scholen proper

gemaakt. Op 17 maart waren de (jeugd)verenigingen aan de beurt.

Luc De Vos gaf op 9 maart een solo-optreden

in GC zaal Rex. Hij las zelfgeschreven verhalen

voor en bracht bekende liedjes van Gorki.

In het kader van de campagne tegen zwerfvuil, kregen

leerlingen van de lagere scholen in Essen een rondleiding op

het containerpark.

Kinderen leefden zich samen met oma en opa uit

tijdens de kleutersportuurtjes in sportcomplex Heuvelhal.


nuttIgE

aDRESSEn

GemeeNte eSSeN

gemeentehuis

Heuvelplein 23, 2910 Essen

03 670 01 30 • info@essen.be • www.essen.be

maandag 9.00 - 12.00 uur 18.00 - 20.00 uur *

Dinsdag 9.00 - 12.00 uur

woensdag 9.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur

Donderdag 9.00 - 12.00 uur

Vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Zaterdag 9.00 - 12.00 uur *

* Op maandagavond en zaterdagvoormiddag zijn enkel

de diensten Burgerzaken en Ruimtelijke Ordening geopend.

Containerpark

Rijkmakerlaan 53 • 03 670 01 47 • milieu@essen.be

Dinsdag 9.00 - 12.00 uur 13.00 - 16.00 uur

woensdag 9.00 - 12.00 uur 13.00 - 16.00 uur

Donderdag 13.00 - 19.00 uur

Vrijdag 9.00 - 12.00 uur 13.00 - 16.00 uur

Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Maandag en zondag gesloten

• Vliegende ambtenaar

03 670 01 39 • burgerzaken@essen.be

• OCmW

Kerkeneind 1 • 03 690 05 50 • ocmw@essen.be

• lokaal Dienstencentrum (lDC) ‘t gasthuis

Nollekensstraat 5 • 03 663 69 04 • gasthuis@ocmw.essen.be

• Handicar & minder mobielen Centrale (mmC)

Nollekensstraat 5 • 03 636 06 98 • handicar@essen.be

• Opvoedingspunt Essen

03 270 06 70 • opvoeding@essen.be

• Zitdag pensioenen lDC ‘t gasthuis

Elke tweede dinsdag van de maand • 13.00-15.00 uur

NOODNummerS

• Brandweer/ambulance • 100 of 112

• Politie • 101

• Politiezone grens

03 620 29 29 • info@pzgrens.be • www.pzgrens.be

huLPLiJNeN

• antigifcentrum • 070 245 245

• Zelfmoordpreventie • 02 649 95 55

• jongeren advies Centrum (jaC) • 03 658 52 56 • info@jacpunt.be

NutSVOOrZieNiNGeN

• Eandis (gas) • 078 35 35 34

• Infrax (elektriciteit / riolering)

078 35 30 20 (info) of 078 35 34 33 (storingen)

• Defecte straatlamp • 0800 60 777 • www.infrax.be

• telenet - Integan (kabeltelevisie) • 015 66 66 66

• Pidpa (water) • 0800 903 00

mElDIngSkaaRt

naam: ...............................................................................................................................................................................

Straat + nummer: ..............................................................................................................................

Plaats: ................................................................................................................................................................................

tel. + e-mail: ....................................................................................................................................................

melding suggestie vraag klacht:

Datum en handtekening:

aan het college van

burgemeester en schepenen

Heuvelplein 23

2910 Essen

Gelieve uw naam en contactgegevens in te

vullen, zodat wij uw melding, suggestie,

vraag of klacht kunnen behandelen.

waChtDieNSteN

• Dokter • 03 650 52 53

• tandarts • 0903 39 969

• apotheek • www.geowacht.be (avond) • 0903 92248 (22.00-9.00 uur)

• Polikliniek Essen • 03 667 44 00

• Zelfstandige verpleegkundigen • lijst te bekomen via

LDC ‘t Gasthuis • 03 663 69 04 • gasthuis@ocmw.essen.be

• Wit-gele kruis Essen • 03 666 70 84 (24u/24u)


14.00

-

19.00 uur

JOBBEURS

Heuvelhal

Essen

17/04

NETWERKEVENT

voor bedrijven en standhouders

Versterk contacten met andere

bedrijven en het gemeentebestuur.

19.00 - 20.30 uur

More magazines by this user
Similar magazines