INKOOPVERENIGING DEN BRINK - denbrink.nl

denbrink.nl

INKOOPVERENIGING DEN BRINK - denbrink.nl

4

Van het Bestuur

Beste Den Brink Leden,

Deze keer kunnen wij u melden dat het leveranciersbestand

is uitgebreid met een viertal leveranciers. Het betreft

Mega Vlaai te Renkum, Theo Optiek te Zevenaar, de

‘Gallery of Sleep’ in Beuningen en Daimler Financial

Services voor al uw verzekeringen. De leverancierspagina’s

vindt u verderop in deze uitgave. Bekijkt u rustig het

aanbod en het daarbij behorende kortingspercentage.

In dit magazine vindt u advertenties van Mega Vlaai en

Daimler Financial Services. Daarnaast een advertorial

van de ‘Gallery of Sleep’ – een beddenspeciaalzaak in

Zwitserse slaapsystemen. De ‘Gallery of Sleep’ is

onderdeel van de leverancier Maassen van den Brink.

Uiteraard hebben wij ook oog voor de bestaande

leveranciers en wordt het huidige aanbod regelmatig regelmatig

tegen het licht gehouden. Heeft u suggesties voor nieuwe

Alweer de laatste uitgave van Brinkoop Magazine 2008.

Het nieuwe jaar komt eraan en zoals gewoonlijk sturen wij u

hierbij de nieuwe lidmaatschapskaart voor 2009. We hopen

dat u er ook de komende periode veel voordeel van zult hebben.

D e c e m b e r BR INKOOP 2 0 0 8

leveranciers of kent u een leverancier die belangstelling

heeft om toe te treden tot de Inkoopvereniging Den Brink?

Aarzel niet en laat het ons weten via info@denbrink.nl.

Wederom komen we in deze uitgave met een prijsvraag

en ook aan de kinderen wordt gedacht. Voor hen een

kleurwedstrijd en voor beide onderdelen hebben enkele

leveranciers weer mooie prijzen beschikbaar gesteld.

De kleurplaat is ook beschikbaar via onze internetsite

www.denbrink.nl.

Het jaar loopt alweer bijna teneinde, dus de feestdagen

naderen. Wij wensen u allen prettige kerstdagen en een

voorspoedig 2009 toe. Tot in het nieuwe jaar.

Het Bestuur

COLOFON: Brinkoop is een uitgave van L AY- OUT: DUO Ontwerp & &Webdesign Webdesign, Valkenswaard

de Inkoopvereniging Den Brink te Renkum

en v erschijnt tenminste viermaal per jaar.

A D VERTENTIE- C OÖRDINATIE:

Harry Huiting, Den Brink

E I NDREDACTIE: Bert Holkamp, Den Brink

REDACTIE BRINKOOP: Redactie Brinkoop,

Postbus 136, 6870 AC Renkum, fax: 0317 - 31 41 00,

e-mail: info@denbrink.nl website: www.denbrink.nl

De Inkoopvereniging Den Brink maakt bezwaar tegen

ieder gebruik van publikaties, voor welke doeleinden

dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De Inkoopvereniging Den Brink behoudt zich alle

rechten voor.

Similar magazines