Ik maak geen onderscheid - Driestroom

driestroom.nl

Ik maak geen onderscheid - Driestroom

“Ons werk mag nooit ten koste van de zorg gaan”

aFDEling oP aFsTanD

Reinoud staat voor de taak om een aantal veranderingen

op het gebied van marketing &

communicatie door te voeren. Hij is geen onbekende

van Driestroom. Eerder heeft bestuurder

Wim Muilenburg hem gevraagd de marktpositie

van DROOM! onder de loep te nemen en de stafdiensten

meer marketingbewust te maken. Vervolgens

kwam er een vraag van de Ondernemersgroep

Driestroom. Op een gegeven moment werd het zoveel,

dat structurele samenwerking een uitkomst

leek. De afdeling Marketing & Communicatie is

voor een periode van drie jaar overgeheveld naar

het bureau Van Assendelft & Partners. Reinoud: “Ik

heb ongelofelijk veel zin om samen met de mensen

van het team aan de slag te gaan. Als hoofd

Marketing & Communicatie mag ik de afdeling

aansturen, terwijl zij wel in dienst van Driestroom

blijven. Het leuke is dat meteen te zien is dat de

kwaliteit van het team veel groter is, dan de organisatie

jaren heeft kunnen zien. We hebben ook

specifieker gekeken naar de talenten van medewerkers

en hoe we deze talenten beter kunnen inzetten,

zodat we mensen kunnen laten groeien in hun

functie. Voorheen lag de afdeling heel dicht tegen

het bestuurssecretariaat aan. Dat hebben we nu

heel bewust wat meer op afstand geplaatst. Zowel

letterlijk als figuurlijk, want de afdeling zit nu ook

op een andere locatie.”

anDErs DEnkEn én anDErs DoEn

De nieuwe visie betekent een grote verandering

in het denken en doen binnen de organisatie. Als

gevolg van de veranderingen in het zorglandschap

verandert ook de rol van de traditionele

communicatieafdeling. Het gaat niet alleen meer

over communicatie, marketing is ook essentieel.

Dat is een hele ommezwaai, maar ook één die nodig

is als we de eisen die de regering aan zorgorganisaties

stelt, willen waarmaken. Het nieuwe hoofd

Marketing & Communicatie is enthousiast, maar

alledaags geluk is de leidraad • 7

durft ook kritisch te zijn: “Ik heb het idee dat de afdeling

in het verleden meer een vergaarbak was van

vragen uit de organisatie. Voor een aantal mensen

zal het best even wennen zijn. Maar het is zonde

dat er nu zo weinig gebruikt gemaakt wordt van de

expertise van de afdeling. We proberen de komende

jaren een goed gestructureerde, professionele afdeling

neer te zetten. Daar ligt een belangrijke taak

voor ons. Een afdeling die flexibel kan inspelen op

vragen uit de organisatie, maar zeker ook zelf initiatieven

kan nemen. Met de vernieuwde afdeling

hebben we de mogelijkheid om meer als partners te

gaan samenwerken.”

vErbinDEn, insPirErEn, PrikkElEn

Driestroom is de moederorganisatie van een aantal

maatschappelijke dochterondernemingen. De moederorganisatie

maakt het beleid, bepaalt de strategie,

maar geeft medewerkers wel ruimte om eigen

initiatieven te ontplooien. Volgens Reinoud is de

filosofie achter Driestroom, laat duizend bloemen

bloeien, van groot belang. “Ik heb ervaren dat het

als nieuwkomer in de organisatie belangrijk is goed

rond te kijken en goed te luisteren. Dit alles met als

doel de ziel van de organisatie je eigen te maken,

zodat je van daaruit kan gaan werken. Het leuke is

dat je daar door medewerkers op wordt gewezen.”

De afdeling Marketing & Communicatie moet in

staat zijn verbinding te leggen, te inspireren en te

prikkelen. Reinoud geeft aan dat de afdeling Marketing

& Communicatie zich klantgericht moet opstellen,

maar zich tegelijkertijd steeds verder moet

professionaliseren. Een andere functie die de afdeling

vervult, is medewerkers te prikkelen marktgerichter

te gaan denken. Iedere medewerker moet

zichzelf de vraag kunnen stellen: ‘Wat kan ik doen,

wat kan ons team doen, om het leven van de klant

gelukkiger te maken?’. Reinoud: “Mijn lijfspreuk

is ‘people like to collect memories rather than

things’ (mensen verzamelen liever herinneringen

dan spullen). We moeten proberen mensen ook te

More magazines by this user
Similar magazines